Page 1

muziek beeldend dans theater

cursusaanbod 2011-2012

Open da g zondag

29 mei: 12:30

Kunst.d oe woensda .dag voor kids g 7 sep tember : 13:30


ADRESGEGEVENS Kunstencentrum Waalwijk Irenestraat 3 5141 GJ Waalwijk T 0416 56 16 16 info@kunstencentrumwaalwijk.nl www.kunstencentrumwaalwijk.nl Muzieklocatie Waspik Den Bolder Schoolstraat 19 5165 TR Waspik ING bank 68.65.92.247 ING bank 38.99.200 (cursusgelden) KVK 41099078 COLOFON Fotografie Karin van Gelder, Joost Timmermans, Frank Behoekoe, Toontje Smink, Daphne Helvensteyn, Carla Kriek Tekst Ellen Dutron, Susanne Vreeburg, Valérie Rijckmans en Mirjam van Tiel Vormgeving 2d studio in vorm, Kaatsheuvel Drukwerk Lecturis, Eindhoven

Inhoudsopgave Welkom

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

P 5

P 9

• • • • • • • • • • • •

P 13

• • • • • • • •

P 15

• • •

P 19

• • • • • • • • • • • • • • •

P 20

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

P 21

• • • • •

P 23

Muziek vanaf

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beeldend vanaf

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zaterdagworkshops kids Dans vanaf

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Theater vanaf

P 3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Belangrijke informatie Inschrijfformulier Spoorboekje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Staf Mirjam van Tiel directeur Valérie Rijckmans afdelingshoofd muziek Susanne Vreeburg afdelingshoofd beeldend & theater Ellen Dutron afdelingshoofd dans Esther Aerts coördinatie afdeling dans (musical) Daphne Helvensteyn coördinator kunsteducatie Ank Kievits administrateur Carla Kriek directiesecretaresse Cilly Fitters cursistenadministratie Toontje Smink pr en projecten Karin van Gelder conciërge Joost Timmermans conciërge Frank Behoekoe conciërge

Bestuur Sjaak Paulides voorzitter Thom Vermeulen secretaris Jürgen van Laarhoven penningmeester Jolanda van den Broek portefeuillehoudster pz Elly Zethof lid


K u n s t is e e n fe e st Onze docenten staan weer met heel veel enthousiasm e klaar om cursisten vakkundig te begeleiden en te stimuleren op hun zoektocht naar creativit eit en het verkennen en verl eggen van hun grenzen hierin. Het is een feest om bezig te zijn met muziek, dans, theater of bee ldende kunst. Ontdek wat wij te bieden hebben en waar je zelf toe in staat bent. Geniet van het werken met medecursisten en de individuele ontwikke ling die je doormaakt. Kunstencentrum Waalwijk is hĂŠt centrum voor de kun sten in de gemeente Waalwijk. Bij ons kun je terecht voor alle s wat met kunst te maken heeft. Wij verzorgen kunsteducatie voor Waalwijk, Waspik en Sprang -Capelle en bieden een verscheidenheid aan cursus sen op het gebied van Muz iek, Beeldend, Dans en Theater . Voor jong en oud! Naast het cursusaanbod bedient Kun stencentrum Waalwijk het onderwijs, ondersteunen wij amateur verenigingen, is er een aan bod voor bedrijven en vinden er voo rstellingen, presentaties en wisselende tentoonstelling en plaats. In deze brochure vind je ons cursusaanbod voor 201 1-2012.

3

Doe mee met ons feestje. Tot ziens in het Kunstencen trum. Mirjam van Tiel, directeur

Verhoging cursusprijzen en btw-heffing Door indexatie en het mee r marktconform maken zijn de cursusprijzen gestegen. Daa rnaast moeten Centra voor de Kunsten vanaf 2011 19% btw gaan heffen op al hun cursus sen voor personen vanaf 21 jaar (dit was al het geval voor mu ziek). Om de cursusprijzen aantrek kelijk te houden heeft het bestuur besloten de stijging veroorza akt door de btw dit jaar voo r de helft voor eigen rekening te nemen. De stichting Vrienden van het Kunstencentrum Waalwij k is opgericht door een groepje enthousiastelingen vanuit een gezamenlijke missie: het bela ng van creatieve vorming help en onderkennen en uitdragen. De stichting wil het Kunsten centrum Waalwijk onderst eunen om brede groepen in aanrak ing te brengen met de uitd agende wereld van kunst en cultuur. Informatie hierover kun je vinden op onze website.

informatie Kijk voor uitgebreidere op onze website: waalwijk.nl www.kunstencentrum 16 16. of bel ons: 0416 56 n op: Je kunt ons ook mailealwijk.nl wa info@kunstencentrum


Blaasinstrumenten Sander Beumer Christa Giesbers Marion Kamp Els Kiesewetter Titia Monteban Petra Schoonenboom Jaap van Stam

Snaarinstrumenten Rob Gerrits Ela Hendriks-Cabaj Bieneke Jansen Hans Schepens

Toetsinstrumenten Wido de Bonth Lenie Buijs-Voesenek Marco Kuypers Janine Lamm-Kousemaker

saxofoon klarinet dwarsfluit blokfluit dwarsfluit hobo groot koper

en lavond e e p s r o ij o V ar z n er eer per ja

DOCENTEN

k Een paar waar de lavonden h e p voors e ingen zic angleerl z n e e rt k a h muzie t van n. Je ben re te te n n e e s d pre avon om deze atie, welkom r inform e e m r o o V . n e m bezoek e of nee e websit op. kijk op d met ons t c ch conta is n fo le te

gitaar cello viool gitaar keyboards accordeon, keyboards piano piano

Slaginstrumenten Marius Spikmans slagwerk Mark van Tilborg slagwerk

Zang Geertje Kuijpers zang Debby Boekema musical

,e

le sg eg eve n in : Bla or asins de trumen ten: blokf on l uit, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon ,p , tro ian mp o, et, ( e m lek tu en ba tro nis te ch) n: org Zang dr en el, k um eybo gi s, p ards. ta erc ar uss (S ie, k pa leine an trom, se melodi git sch slagw aar erk, pauken. ofw el d e ak oesti sche gitaar , elekt rische gitaar en basgitaar).

n

ru lo st el in ,c cc ag ol : a Sl : vio dt n e n or t nte Er w men me u stru nstr Toetsi Snaarin

Muziek tro mb

e. on


Proeflessen

Als je nog nooi t een muziekl es hebt gevolgd en je overweegt om je in te schrijven om een instrumen t te leren spelen of zangles te ga an volgen, kun je één of meerd ere proeflessen ne men. Van 12 to t en met 23 septem ber 2011 zijn de proeflessen gr atis. Je kunt hi erover informatie bij ons opvragen .

alle leeftijden INSTRUMENTALE EN VOCALE MUZIEKLESSEN Het Kunstencentrum biedt zanglessen, instrumentale lessen, samenspelactiviteiten en allerlei workshops. Van klassiek tot modern en voor baby’s, peuters, kleuters, jeugd en volwassenen. Onze docenten zijn professionele vakmensen, die hun vaak jarenlange ervaring, kennis en expertise graag inzetten om de cursist deelgenoot te maken van hun enthousiasme voor de muziek. MOGELIJKHEDEN VAN KENNISMAKEN OP EEN RIJTJE Als je nooit muziekles hebt gevolgd en je overweegt je in te schrijven om een instrument te leren bespelen, is het aan te bevelen één of meerdere proeflessen te nemen. Je kunt dan op een vrijblijvende manier kennismaken met het instrument en de docent kan informatie geven over de inhoud van de lessen, aanschaf/ huur van een instrument etc. Van 12 tot en met 23 september 2011 zijn de proeflessen gratis. Daarnaast is het ook mogelijk om een proefabonnement te nemen. Je kunt dan een keuze maken uit drie instrumenten, of twee instrumenten en zang en krijgt dan zes lessen (3 x 2) van 20 minuten. Proefles 30 minuten, tijd en dag in overleg, alle leeftijden, € 10,van 12 tot en met 23 september 2011 gratis Proefabonnement 3 x 2 x 20 minuten, tijd en dag in overleg, tot 21 jaar € 65,- en vanaf 21 jaar € 78,MUZIEKLESSEN Het Kunstencentrum biedt verschillende richtingen voor het muziekonderwijs aan. Startende cursisten kunnen terecht in de basisopleiding. Na drie jaar kan een keuze gemaakt worden voor de vrije richting of de examenrichting. Jaarcursus 20 minuten per week, tijd en dag in overleg, tot 21 jaar e 377,-, vanaf 21 jaar e 449,Jaarcursus 30 minuten per week, tijd en dag in overleg, tot 21 jaar e 472,-, vanaf 21 jaar e 562,BASISOPLEIDING Deze opleiding is bedoeld voor alle cursisten die nog nooit iets aan muziek hebben gedaan. Zowel lichte als klassieke muziek komt aan bod. Deze opleiding duurt ongeveer drie jaar en wordt afgesloten met een A-examen, dat bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Dit vormt een goede basis om door te stromen naar de vrije richting of de examenrichting. Voor meer informatie over de theorielessen, zie kopje theorie. Het is voor de basisopleiding niet mogelijk een certificaat te krijgen zonder een met goed gevolg afgelegd theorie-examen.

EXAMENRICHTING Na het behalen van het A-diploma in de basisopleiding kan in deze examenrichting het B-, C- en D-diploma behaald worden. Je doet elke twee jaar een examen. Naast de instrumentale of vocale opleiding worden de cursisten ook opgeleid in de muziektheorie, zie voor meer informatie het kopje theorie. Het is voor het B-, C- en D-examen niet mogelijk een certificaat te krijgen zonder een met goed gevolg afgelegd theorie-examen. Op weg naar een C- en D-diploma is het verplicht om 30 minuten in de week les te hebben. VRIJE RICHTING In deze richting stel je samen met je docent een individueel programma op. Dit kan gebaseerd zijn op je eigen wensen ten aanzien van bijvoorbeeld een specifieke muziekstijl of genre, of op basis van andere persoonlijke muzikale doelen. Ons docententeam is zeer gevarieerd van samenstelling, zodat er aan veel wensen tegemoet gekomen kan worden. Deze richting is bedoeld voor alle cursisten die de basisopleiding hebben gevolgd, of voor cursisten die al een vergelijkbaar niveau hebben. THEORIE In de basisopleiding en de examenrichting is het behalen van een theorie-examen verplicht (A,B,C,D). Voor dit theoriegedeelte krijgt de leerling extra lessen in groepsverband. Kosten voor de theorielessen inclusief het examen zijn € 35,- tot 21 jaar, vanaf 21 jaar is dat € 42,-. De theorielessen starten op dinsdag 22 november 2011 en worden gegeven door docent Jaap van Stam. Begin 2012 zullen de theorie-examens plaatsvinden. LESTIJDEN De lessen van het instrumentale en vocale onderwijs vinden wekelijks plaats, individueel of in groepsverband. Lesdag en -tijd worden met de betreffende docent afgesproken. KOSTEN Naast het lesgeld moet je rekenen op een jaarlijks bedrag van ongeveer € 40,- à € 50,voor de aanschaf van bladmuziek. MINIMUM LEEFTIJD INSTRUMENTAAL EN VOCAAL ONDERWIJS Gemiddeld genomen is de startleeftijd voor instrumentaal onderwijs 7 of 8 jaar en voor vocaal onderwijs 10 jaar. Voor jongere kinderen

is een proefles noodzakelijk, waarbij het kind kennis kan maken met de docent en het instrument, en waarbij de docent kan toetsen of starten mogelijk en zinvol is. OEFENRUIMTES Het Kunstencentrum Waalwijk biedt muzikanten de mogelijkheid om ongestoord te repeteren. Dit alles tegen een laagdrempelig tarief. Je kunt gebruik maken van de piano’s van het Kunstencentrum. Alle andere instrumenten moeten zelf meegebracht worden. De oefenruimtes beperken zich tot niet-versterkte muziek. Van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur zijn de oefenruimtes beschikbaar. Tarief cursisten, strippenkaart 25 uur: € 20,incidenteel gebruik: € 2,- p.u. Tarief niet-cursisten, strippenkaart 25 uur: € 50,incidenteel gebruik € 4,- p.u. Tarieven voor ensembles en koren, in overleg STRIPPENKAARTEN Er worden voor de instrumentale en vocale lessen, voor jongeren vanaf 16 jaar en voor volwassenen, ook strippenkaarten aangeboden. Deze strippenkaarten zijn bedoeld voor de wat meer gevorderde muzikant. Strippenkaart 10 x 30 minuten, per week, tijd en dag in overleg, vanaf 16 jaar € 170,-, vanaf 21 jaar € 200,Strippenkaart 18 x 30 minuten, per week, tijd en dag in overleg, vanaf 16 jaar € 265,-, vanaf 21 jaar € 315,THEMAWEEK De afdeling muziek van het Kunstencentrum organiseert eenmaal per seizoen een themaweek. In deze week worden er speciale activiteiten voor de afdeling muziek georganiseerd. Hierbij krijgen de cursisten minimaal dezelfde lestijd aangeboden, maar in veel gevallen zal dit een uitbreiding van de lesduur zijn. In deze week gaan we leuke, verrassende en leerzame dingen doen die te maken hebben met muziek.

5


volwassenen CURSUSSEN Naast de muzieklessen biedt het Kunstencentrum ook nog allerlei cursussen. KORTE CURSUS ABC-PERCUSSIE ABC staat voor Afrikaans, Braziliaans, Cubaans. Tijdens deze cursus zullen diverse typisch Afrikaanse, Braziliaanse en Cubaanse ritmes behandeld worden zoals: clave, kpanlogo, samba, samba-reggae, rumba, mambo, bembe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten als djembe, conga, surdo, timbales, repinique, agogo, bongo. Er zal tijdens deze cursus voornamelijk auditief gewerkt worden; er zullen dus geen noten aan te pas komen. Samenspel is een belangrijk element. ABC-percussie 10 lessen van 45 min. lesdag en tijd in overleg, start oktober, docent: Mark van Tilborg, tot 21 jaar € 80,-, vanaf 21 jaar € 95,-.

IMPROVISATIE Zou jij ook eens graag een solo willen geven op je instrument? Op elk instrument kun je improviseren en dit kan uitgroeien naar een toffe solo in welke stijl dan ook. In 10 lessen van een uur komen de verschillende stijlen (bijvoorbeeld pop, blues, bebop, jazz, swing, funk en latin) aan bod en leren we improviseren en soleren. Ook wordt aandacht besteed aan de akkoordenleer. Heb je minimaal drie jaar speelervaring op een instrument dan is deze cursus iets voor jou! Improvisatie 10 lessen van 1 uur, start oktober, docent Marco Kuypers, tot 21 jaar € 105,-, vanaf 21 jaar € 125,-

Kinderen Cursussen

Nieuw! De kunstclub! (zaterdagaanbod)

Voor alle kleine kunstenaars van 4, 5 en 6 jaar. Terwijl papa’s en mama’s boodschappen doen gaan de kleutertjes op weg om hun eerste stapjes te zetten naar het spelen van een instrument of het maken van een mooi dansje, theaterstukje of schilderij. De drempel is laag, het plezier groot. Kom verkleed als het thema!

Muziek op schoot

Baby’s, dreumesen en peuters kunnen genieten van muziek. Ze worden er vrolijk van of rustig als je een slaapliedje zingt. Zingen heeft een positieve invloed op de taal- en motorische ontwikkeling. In de lessen is aandacht voor liedjes, versjes, instrumentjes en dansbewegingen. Van daaruit ontdekken en groeien ze naar een lied- of dansspelletje. Plezier staat voorop! (Onder begeleiding van een ouder.)

za 24 sept. Sprookjes; 15 okt. Herfst en 19 nov. Sinterklaas. 09.30-10.15 (muziek, dans, theater); 09.30-10.45 (beeldend), per kind per Baby’s van 4-14 mnd, of peuters zaterdag € 5,van 1 tot 4 jr, 10 lessen, van 9.00-9.30 en van 9.45-10.15 De 4 x 5 cursus docent Janine Lamm-Kousemaker, In deze cursus maak je kennis met € 60,- start wo. 21 sept. en wo. Muziek, Beeldend, Dans en Theater. 1 feb. 2012 Na deze cursus weet je wat je het aller-leukste vindt en wat je het volgend cursusjaar wilt doen.

gr 4-5-6, 20 lessen wo 14.15-15.00 start 21 sept., diverse docenten, € 110,MusicalClass

Zie jij jezelf al stralen als Musicalster op het podium? Meld je dan nu aan voor de MusicalClass. We gaan je naar een hoger niveau helpen met technieklessen in alle drie de disciplines. Dit om een doorstroming naar musicalgroep de Notenkrakers of vakopleidingen makkelijker te maken. Uiteindelijk werken we toe naar een presentatie om jezelf en je talent te kunnen laten zien!

Kleuterviool

In groepjes van vier kinderen wordt het vioolspel spelenderwijs aangeleerd. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale methode voor kleuters.

5-6 jr, jaarcursus, ma, tijd in overleg, start 29 aug., docent Bieneke Jansen, € 240,Spelen met muziek

In deze cursus staat het plezier in muziek maken centraal. De les bestaat uit twee delen. Kennismaken met zingen, beweging en ritme-instrumenten. En daarnaast een half uur blokfluitles. Je neemt ook een kijkje in een samenspelgroep en bij lessen van leeftijdsgenootjes om zo eens echt te kunnen proeven hoe het is als je een instrument gaat kiezen.

Algemene muzikale vorming Waspik (AMV)

Ook in Waspik wordt een cursus algemene muzikale vorming aangeboden. Alle instrumenten zullen hier de revue passeren. Tijdens deze cursus leer je noten lezen, ritmes spelen en ga je veel zingen. Je maakt kennis met verschillende instrumenten en je speelt op slaginstrumenten, piano en keyboard. Gr 4-5-6, 15

lessen,donderdagmiddag, start 29 sept., docent Marion Kamp, € 90,-, leslocatie Waspik

AMV+ muziek voor kinderen met verstandelijke beperking

Met MEE Brabant-Noord (vereniging voor ondersteuning van mensen met een beperking) bieden we een cursus aan, waarbij kinderen gestimuleerd worden in hun muzikale ontwikkeling. Samen zingen, bewegen en naar elkaar luisteren is sociaal en emotioneel van groot belang.

Muziek op schoot ook in Waspik! Baby’s/Peuters, 10 lessen, wo 11.00-11.30, start 28 september, Gr 3-4, 30 lessen van 1 uur, docent Janine Lamm-Kousemaker, dag en tijd in overleg, start oktober € 60,docenten Els Kiesewetter en Marion Kamp, € 210,6-16 jr, 30 lessen van 45 min., Muziek met kleuters dag en tijd in overleg, start oktober, Kinderen beleven muziek vooral door te Algemene muzikale vorming (AMV) docent Marion Kamp, € 175,bewegen. Tijdens deze cursus wordt er verteld en gezongen over onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ook spelen de kinderen met ritme-instrumentjes, zoals woodblock, handtrom, tamboerijn en bellenkrans. Er wordt geëxperimenteerd met klank en ritme en de motoriek en het taalgevoel worden ontwikkeld!

Gr 1-2, 30 lessen van 30 min., 7-15 jr, jaarcursus, wo 15.00-16.30 dag (middag) en tijd in overleg, en vr 18.00-19.30, start 31 aug. en start okt., docent Marion Kamp, 2 sept., diverse docenten, € 195,- € 150,-

Weet je nog niet welk instrument je zal gaan kiezen? Dan is deze cursus Korte cursus abc-percussie geschikt voor jou! Tijdens deze lesJe kunt informatie over de inhoud van sen maak je kennis met verschildeze cursus vinden onder het kopje lende instrumenten. Daarnaast leer ‘volwassenen’. je noten lezen, ritmes spelen en we ABC-percussie 10 lessen van 45 gaan veel zingen. Ook speel je zelf min., lesdag en tijd in overleg, op slaginstrumentjes, klokkenspel, start okt., docent: Mark van piano en keyboard. Het ‘leren door Tilborg, € 80,doen’ is dan ook het uitgangspunt van deze veelzijdige cursus!

Gr 4-5-6, 30 lessen, maandagmiddag, start 26 sept. docent Marion Kamp, € 175,-, leslocatie Waalwijk


Deelname samenspel en ensembles

Let op: vol = vol, dus wees er snel bij!

Samen musiceren is veel leuker dan alleen! Daarom biedt de afdeling Muziek aan alle jongere en volwassen instrumentalisten en zangers de mogelijkheid om, naast de reguliere lessen, tegen een kleine bijdrage, deel te nemen aan een ensemble. De ensembles starten bij voldoende deelname. De repetities worden gehouden van september tot en met juni. Voor cursisten is het tarief tot 21 jaar € 25,-, vanaf 21 jaar € 30,-.

Voor nietcursisten is het tarief tot 21 jaar € 210,vanaf 21 jaar € 250,-

BAND Deze band oefent op dinsdag en bestaat voornamelijk uit (jong) volwassenen. Er wordt blues, jazz en popmuziek gespeeld. Een goede basiskennis van het instrument en het kunnen lezen van noten is gewenst. Maar soms is een goed stel oren en het kunnen lezen van akkoordensymbolen voldoende om mee te kunnen doen. Je bent altijd welkom om een keer te komen kijken. Di ± 19.00-20.00, start 27 september, docent Marco Kuypers BIGBAND Een bigband is gewoon een grote band. Het hart van de band wordt gevormd door een ritmesectie van drums, piano, bas en gitaar. Daaromheen kunnen naar hartelust blazers geformeerd worden. Om mee te doen is een B-niveau aan te bevelen. Di ± 20.30-21.30, start 27 september, docent Sander Beumer POPGROEP Voor jongeren vanaf 14 jaar. Met anderen in een band spelen waarbij hedendaagse pop- en rockmuziek aan bod komen. Bij het Kunstencentrum hebben we één popgroep. Deze groep repeteert op de donderdagavond o.l.v. Rob Gerrits.

DWARSFLUITENSEMBLE JONGEREN/VOLWASSENEN Enkele enthousiaste dwarsfluitisten komen tweewekelijks (ene week jongeren, andere week volwassenen) bij elkaar om te musiceren. Ze hebben allemaal al meerdere jaren ‘blaas’-ervaring. Af en toe wordt het gezelschap aangevuld met andere instrumentalisten. Heb je zin om mee te spelen? Heb je vroeger fluit gespeeld en wil je het weer oppakken? Neem gerust contact op met de docent, zodat je een keer mee kan komen doen.

Woensdagmiddag: 1e jaars +/-13.30 - 14.30 en 2e jaars +/- 15.00-16.00, start 28 sept., docent Els Kiesewetter Blokfluitensemble

Als je drie jaar les hebt, kun je in het blokfluitensemble mee komen spelen. Allerlei soorten stijlen van muziek worden hier gespeeld. Ook de bas en tenor kun je spelen.

Woensdagmiddag, tijd in overleg, start 28 sept., docent Els Kiesewetter

jongeren

GEMENGD ENSEMBLE Bij dit ensemble wordt door (jong) volwassenen met verschillende instrumenten samengespeeld. Accordeon, piano, keyboard, viool, dwarsfluit, klarinet, alle combinaties zijn mogelijk. Er worden verschillende muziekstijlen gespeeld (zoals klezmer, pop, evergreens, klassiek, volksmuziek) en waar nodig aangepast aan het niveau van de leerling. Wo-avond, tijd nader te bepalen, start 28 september, docent Lenie Buijs

Samen musiceren is veel leuker dan alleen! Daarom biedt de afdeling Muziek aan alle jonge instrumentalisten en zangers de mogelijkheid om, naast de reguliere lessen, tegen een kleine bijdrage, deel te nemen aan een ensemble. De ensembles starten bij voldoende deelname. De repetities worden gehouden van september tot en met juni. Let op: vol = vol, dus wees er snel bij. voor cursisten is het tarief € 25,-, voor niet-cursisten is het tarief € 210,-

Meteen al in een groep met andere instrumenten spelen. Dat kan in de samenspelgroep! Vanaf het allereerste begin op je eigen niveau met andere kinderen mooie stukken spelen. Dan wordt muziek maken nog leuker en wordt je een nog betere muzikant!

Wo, tijd nader te bepalen, docent Els Kiesewetter

Wo (tweewekelijks), start 28 september, docent Titia Monteban

Deelname samenspel en ensembles Samenspelen 1e en 2e jaar

MIXED CHOIR Vind je het leuk om samen te zingen en je stem verder te ontwikkelen? Dan is dit koor geschikt voor jou! Het Mixed Choir zingt muziek van oud tot nieuw, van west tot oost, het hele muziekland door. Naast de gebruikelijke onderdelen van een koorrepetitie, biedt het koor ook solfège aan.

Kinderkoor

Wil je graag samen zingen en zit je in groep 5 t/m 8? Dan heb je nu de kans om wekelijks buiten schooltijd in een koor te zingen. Er worden allerlei liedjes ingestudeerd. Je leert je stem goed te gebruiken en je gevoel voor ritme en melodie te ontwikkelen. Zelfs noten lezen pakken we aan.

Dag en tijd nog nader te bepalen, docent Els Kiesewetter, voor niet-cursisten € 175,-

7

Wil je als een st er op het podium staan, in een popb and of bigband spelen, musical s zingen of een instrument lere n bespelen? Bij het Kunstenc entr allemaal mogelijk um Waalwijk is het , en nog veel mee r dan dit! Wij hebben he el veel verschillen de cursussen voor jo ngeren tussen de en 21 jaar. 12 We bieden zangle ss lessen, samensp en, instrumentale elactiviteiten en al lerlei workshops. Van kl as Onze docenten zij siek tot modern. n pr vakmensen, die hu ofessionele n vaak jarenlange ervaring, kennis en expertise graa g inzetten om hun enthousiasme vo or het instrument aan jo u door te geven. Over de MusicalCl ass voor jongeren t/m15 jaar kun je inhoudelijke info rm vinden onder het kopje ‘kinderen’. atie Neem een proefle s of een proefabo nnement om kennis te komen maken . Alles over het aanbod voor de proeflessen, vin jongeren, inclusief d bij volwassenen m je in deze brochure uziek. Of op:

www.kunstencent

rumwaalwijk.nl


Beeldend


Proeflessesnebeneldend

rsus Voor de jaarcu ber van 26 septem k is er in de wee k. ee sw fle 2011 een proe deze week ns de tij nt ku Je eerste les de n vrijblijvend aa en. rsussen meedo van de jaarcu

Je moet je wel vooraf aanmelden, vol = vol

volwassenen BEELDEND 2-DIMENSIONAAL BASISCURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN BEG/GEV Een veelomvattende cursus voor mensen die graag willen tekenen en schilderen met diverse materialen en gereedschappen. Afwisselend zijn er een aantal lessen tekenen, gevolgd door een aantal lessen schilderen. Daarbinnen worden heldere opdrachten gegeven, waarin opgedane kennis en begrippen in praktijk worden gebracht. Voor gevorderden is er ook de mogelijkheid om meteen door te stromen naar een apart programma schilderen voor gevorderden. 30 lessen, wo 20.00-22.00, start 28 sept., docent Marc Crombach, € 298,SCHILDEREN GEVORDERDEN In deze cursus zijn de opdrachten steeds gebaseerd op een bepaald thema. Er is veel aandacht voor het werken met acryl- en aquarelverf en gemengde technieken. Spelenderwijs kom je tot een eigen visie en stijl. Je leert zelf verf maken en een schildersdoek opspannen en prepareren. Enige teken- en schildervaardigheid is gewenst. 30 lessen, do 09.30-11.30, start 29 sept., docent Marije van der Leur, € 298,-

TEKENEN EN SCHILDEREN BEG/GEV Ontdek de mogelijkheden van houtskool, inkt, acryl- en aquarelverf. Door te tekenen leer je aandachtig kijken. Door kleur, vorm en beweging kun je je onderwerp onderzoeken en ontdekken hoe het door je handschrift een persoonlijke weergave wordt van wat je ziet. Er zijn opdrachten rond stilleven, landschap en de mens, evenals ruimte voor eigen ideeën. Beginners en gevorderden worden op hun eigen niveau begeleid. 30 lessen, do 13.30-15.30, start 29 sept., docent Marije van der Leur, € 298,ORIËNTATIECURSUS Je weet nog niet wat je wilt. Wordt het tekenen, schilderen, boetseren, keramiek of beeldhouwen? In deze cursus komt alles aan bod. Aan het eind weet je in ieder geval wat je het meest aanspreekt en waar je in door wilt gaan. Misschien vind je juist de afwisseling wel leuk en blijf je deze cursus volgen. Een gezamenlijke excursiedag naar een museum is onderdeel van de cursus. Elk jaar is er weer een nieuw programma. 27 lessen + excursie, do 19.30-21.30, start 29 sept., Jorg van Broekhoven, Marjolein Peeters, € 298,-, excl. entreeprijs en vervoer musea

TEKENEN MET NOTENBOLSTERINKT Notenbolsterinkt is gemaakt van natuurlijke grondstoffen, prachtig van kleur en laat zich fraai verwerken met pen en penseel. De tekeningen zijn gemakkelijk uitwasbaar en daardoor te corrigeren. Het is goed te combineren met bijvoorbeeld aquarelverf en is in poedervorm ideaal om mee te nemen tijdens de vakantie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn organische vormen zoals takken en bloemen, schelpen en gedroogde vruchten, vogels en andere dieren, landschap en stedelijk landschap. 6 lessen, do 13.30-15.30, start 10 nov., docent Marije van der Leur, € 70,BUITEN TEKENEN EN SCHILDEREN; WAALWIJK EN OMGEVING Landschappen zoals de Drunense Duinen, het Slagenlandschap en de oevers van de Maas… De schoonheid van Brabant zo dicht bij huis. Er zijn twee buitenschilderdagen op verschillende locaties. Je kunt aan één dag of aan beide deelnemen. Je kunt zelf je teken- of schildertechniek kiezen, we nemen alle materialen mee.. 2 zaterdagen, 10.00-15.00, 19 en 26 mei, diverse docenten, € 35,- per dag, incl. materiaal

9


volwassenen BEELDEND 3-DIMENSIONAAL KERAMIEK Zachte kneedbare klei tot potten, schalen of andere objecten vormen, dat is de basis van deze cursus. Naast de techniek is er natuurlijk ook aandacht voor de vormgeving. De keuze voor decoratie, kleur en glazuur zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Een cursus voor beginners en gevorderden, waarbij je, naast handvormen ook kunt kiezen om te leren draaien op een elektrische draaischijf. 30 lessen, di 09.30-11.30, start 27 sept., docent Bernadette Stokwielder, € 298,KERAMIEK Je komt elke dag met klei in aanraking: je woont erin (baksteen), je loopt erop (aarde), je eet ervan (serviesgoed). Klei is het enige materiaal dat werkt met de vier basiselementen aarde, vuur, water en lucht. Zo breed is het ook in zijn mogelijkheden, als gebruiksvoorwerp en als creatief object: leer holle vormen zoals vazen of schalen maken, of werk vanuit je fantasie en zoek je eigen vorm in klei, onder leiding van een onderzoekende, bezielende docent. Beginners en gevorderden worden op hun eigen niveau begeleid. 30 lessen, di 20.00-22.00, start 27 sept., docent Marie Verdijk, € 298,30 lessen, do 20.00-22.00, start 29 sept., docent Marie Verdijk, € 298,VRIJE KERAMIEK Klei is oneindig vervormbaar en is door zijn plasticiteit het ideale materiaal om op zoek te gaan naar een eigen handschrift: de eigenheid van jouw expressie, die bij geen twee mensen hetzelfde is. Voor beginners ligt het accent op het leren kennen van de techniek, voor gevorderden staat het experimenteren en combineren van vormen en technieken centraal..

24 lessen, ma 19.30-22.00, start 26 sept., docent Roos Leddy, € 298,VAN KLEI NAAR BRONS In deze korte cursus ligt de focus op dier- en mensfiguren. Naar beeldmateriaal of naar fantasie wordt er vrij gewerkt d.m.v. ruimtelijk schetsen in klei. Het krijgen van een idee en het uitwerken daarvan is misschien wel het belangrijkste proces. En hoe werk je toe naar een abstract beeld? Abstracte beelden hebben weliswaar geen direct herkenbare voorstelling, maar meestal zijn ze wél gemaakt naar aanleiding van iets. Door kijken, schetsen en techniekonderzoek komen we tot meerdere resultaten in klei, waarna deze gestookt en geglazuurd worden. Wie wil, kan uit de beeldjes in keramiek één werk uitkiezen dat in de laatste lessen in was wordt uitgewerkt, waarna je eigen kunstwerkje op een bronsgieterij in brons gegoten wordt! 15 lessen, wo 19.30-22.00, start 28 sept., docent: Roos Leddy, € 198,excl. materiaal en brons gieten. BEELDHOUWEN/BOETSEREN Tijdens deze veelzijdige cursus kun je hakken in steen of hout, maar ook werken met klei. Voor beginners een uitermate geschikte cursus om kennis te maken met verschillende materialen en technieken. Er kan gewerkt worden aan opdrachten van de docent, maar ook vanuit eigen ideeën. 30 lessen, di 13.30-15.30, start 27 sept., docent Henk de Jong, € 298,-

BEELDHOUWEN Neem de uitdaging aan en geef vorm aan een blok steen met behulp van hamer en beitel. Je werkt met zachte en hardere steensoorten. Het maakt niet uit wat je niveau is, als beginner word je door de docent begeleid bij het leren van de technieken. Ben je meer gevorderd, dan helpt hij je met het ontwikkelen van een eigen stijl. 24 lessen, wo 19.30-22.00, start 28 sept., docent Henk de Jong, € 298,GLAS-IN-LOOD Van ontwerpen naar glas snijden tot het in lood zetten, glas-in-lood maken is een afwisselend proces. Grafisch, abstract of schilderachtig en zelfs ruimtelijk werk: je kiest zelf wat bij je past. Onderzoek het lijnenspel van het lood en de vele glassoorten. Brandschilderen vult loodlijnen aan met geschilderde lijnen, grisaille-schildering en technieken als spatten en tamponneren. 24 lessen, ma 19.30-22.00, start 26 sept., docent Susanne Vreeburg, € 298,SEÑ(I)ORAS & SEÑ(I)ORES Deze club bestaat uit mensen die inspiratie en gezelligheid vinden in het gezamenlijk bezig zijn met tekenen, schilderen of boetseren. De groep bepaalt zelf de inhoud van de les en als er behoefte is aan ondersteuning van een docent, kan die op aanvraag worden ingehuurd. Een lezing bezoeken of een excursie maken, behoort ook tot de mogelijkheden. 16 middagen, do 13.00-16.00, om de week, start 29 sept., € 89,-

Kinderen De 4 x 5 cursus In deze cursus maak je kennis met Muziek, Beeldend, Dans en Theater. Vind je iets maken met je handen leuk, wil je het liefst dansen en bewegen, of toneelspelen, of denk je dat muziek maken het beste bij je past? Na deze cursus weet je wat je het aller-leukste vindt en wat je het volgend cursusjaar wilt doen. Of misschien houd je juist van afwisseling en doe je de cursus het jaar daarop nog een keer, steeds is er weer een nieuw programma. Gr 4-5-6, 20 lessen, wo 14.15-15.00, start 21 sept., diverse docenten, € 110,-

Kinderatelier In deze cursus

ga je aan de slag met verschillende materialen: klei, papiermaché, hout, verf enzovoorts. Wat dacht je van een prachtig versierde lijst om een spiegel, een fantasiebeest of een geheimzinnige kijkdoos? Natuurlijk gaan we ook schilderen op schildersezels en krijg je les van een echte kunstenaar.

Gr 3-4-5, 28 lessen, ma 15.45-17.00, start 26 sept., docent Marjolein Peeters, € 120,-

Tekenen en schilderen Met houtskool, potlood, krijt en verschillende soorten waterverf gaan we tekenen en schilderen. Soms werk je naar de ‘natuur’ en maak je een landschap, een schilderij van je ontbijtspulletjes of een portret van jezelf met je lievelingsdier. Soms werk je naar de verbeelding en gebruik je je fantasie. Je leert hoe je diepte tekent, hoe je licht en schaduw laat zien en hoe je kleuren mengt. Een leuke en afwisselende cursus. Gr 6-7-8, 28 lessen, di 15.45-17.15, start 27 sept., docent Louise van Terheijden, € 144,-

Timmer- en knutselwerkplaats Een auto of trein die

kan rijden, een dinosaurus met bewegende poten, een vogelhuisje of een boekenrekje, een eigengemaakt tafeltje... Dit alles en nog meer kun je met hout en andere materialen maken. Je leert te zagen, timmeren, lijmen, schroeven, solderen en nog veel meer. Je krijgt opdrachten, of je werkt naar eigen ideeën.

Gr 6-7-8, 28 lessen, di 15.45-17.15, start 27 sept., docent Henk de Jong, € 144,-


FOTOGRAFIE/NIEUWE MEDIA BASISCURSUS FOTOGRAFIE Je wordt vertrouwd gemaakt met de belangrijkste functies van de digitale camera en de mogelijkheden van het bewerken van foto’s. Het accent ligt echter op het goed leren kijken. Er worden foto’s gemaakt aan de hand van gerichte opdrachten met daarna een uitgebreide bespreking. Een prima cursus voor de beginner. 24 lessen + 2 praktijkdagen en excursie, do 19.30-22.00, start 29 sept., docent Anne-Marie Vossen, € 375,-

DIGITALE FOTOGRAFIE 2 Deze cursus is bedoeld voor cursisten die deel 1 van de korte cursus digitale fotografie hebben gevolgd. Ook fotografen die al enigszins bekend zijn met de digitale camera en met begrippen als diafragma, sluitertijd en belichtingscorrectie kunnen zich voor deze cursus inschrijven. Onderwerpen als kleur en compositie, alsook het bewerken van foto’s in de computer komen aan de orde. 8 lessen, do 09.30-11.30, start 19 jan., docent Anne-Marie Vossen, € 125,-

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE In deze cursus kun je jezelf verder ontwikkelen rondom thema’s als: compositie, portret, werken met bestaand- en kunstlicht, kennis over andere fotografen. Door middel van zowel vormgevende als inhoudelijke aspecten leer je om de zeggingskracht van je foto’s te vergroten. Het uitgebreid bespreken van je foto’s  vormt een belangrijk onderdeel deel van de cursus.

DIGITALE BEELDBEWERKING In de cursus digitale beeldbewerking leer je digitale foto’s op de computer te bewerken en te verfraaien door contrast, kleur en helderheid aan te passen en je foto’s zo te manipuleren dat je een eigen interpretatie aan een beeld geeft. De cursus start op beginnersniveau en is dus voor iedereen goed te volgen. We werken met het programma Adobe Photoshop Elements.

24 lessen + 2 praktijkdagen en excursie, ma 19.30-22.00, start 26 sept., docent Anne-Marie Vossen, € 375,-

10 lessen, wo 19.30-21.30, start 28 sept., docent Mech Asselbergs, € 155,10 lessen, wo 19.30-21.30, start 8 feb., docent Mech Asselbergs, € 155,-

DIGITALE FOTOGRAFIE 1 Acht lessen digitale fotografie waarin o.a. wordt kennisgemaakt met de digitale camera. Hoe maak ik de mooiste foto’s en op welke eenvoudige wijze kan ik ze met de computer bewerken? Deze korte cursus is speciaal bedoeld voor mensen die, in een rustig tempo, meer willen weten over digitale fotografie en hoe daarmee om te gaan.

11

8 lessen, do 09.30-11.30, start 29 sept., docent Anne-Marie Vossen, € 125,-

Film- en animatiestudio Woensdagateliers Je gaat elke zeven weken iets anders doen. Deze afwisseling maakt de cursus spannend. Zeven keer naar het schildersatelier, zeven lessen pottenbakken, je mag zelf achter de draaischijf, dan zeven keer naar het beeldhouwatelier, waar je uit steen een beeld gaat hakken en daarna maak je in het cartoonatelier je eigen stripboek. Gr 5-6-7-8, 28 lessen, wo 13.30-15.00, start 28 sept., diverse docenten € 144,of per atelier € 48,-

Meubelmaken Als je graag echt wilt leren timmeren en een eigen meubel wilt maken, dan is dit de ideale cursus. Je leert er goed met gereedschappen om te gaan. We gaan in acht lessen een leuk meubeltje maken. Wat te denken van een droomstoel of een sprookjestafel? Verzin zelf iets bijzonders en kom het maken bij ons.

Gr 6-7-8, 8 lessen, wo 15.45-17.15, start 9 nov., docent Henk de Jong, € 55,-

Animatie (of stop-motion) is bewegend beeld dat je zelf maakt met kleifiguurtjes, of door allerlei voorwerpjes (bestaand of zelf gemaakt) te fotograferen en in een hele serie fotootjes achter elkaar te monteren. Bouw je eigen filmset in het klein met allerlei materialen. Je schrijft zelf een script, ontwerpt je eigen decor, zorgt voor belichting, camerawerk, montage en geluid!

10 -14 jaar, 12 lessen, di 18.3020.00, start 27 sept., € 80,-

Voor (groot-)ouders en kinderen: Wild breien!

Ga wild met wol! Met breien, weven, vlechten en vilten maak je te gekke kunstzinnige jasjes voor van alles en nog wat. Samen maken we een warm winterkunstwerk en gaan daarmee een locatie in Waalwijk aankleden.

Vanaf 7 jaar, 8 lessen, ma 17.15 -18.00 uur, start 3 okt., docent Marjolein Peeters, inclusief materiaal € 30,-.


volwassenen LEZINGEN, EXCURSIES, TENTOONSTELLINGEN, SCHRIJVEN

jongeren ACADEMIEKLAS creatief beroep te Denk je eraan een d via een opleiding kiezen, bijvoorbeel tacademie? Of vind bij een ROC of Kuns om kunstzinnig je het gewoon leuk de Academieklas bezig te zijn? Dan is in twee- en rkt iets voor jou! Je we nieken en ch te le na sio en im dried toegepast of vrij nt ku fotografie en je n je je voorbewerk maken. Ook ku ingsexamen, dan reiden op een toelat en en maak je ht ac krijg je extra opdr t om gaat is he r aa W een portfolio. werken en in elk je fantasie te laten l je ideeën vorm te denkbaar materiaa geven! sen, vanaf 16 jaar, 20 les 26 sept., rt sta 0, 1.3 -2 ma 19.30 khoven en oe Br docenten Jorg van 0,18 € s, er Marjolein Peet

jongeren

LEZING REMBRANDT’S LICHT EN DONKER Rembrandt kon als geen ander licht en donker in verf vangen, maar was ook als tekenaar en etser ongeëvenaard. Hij creëerde dramatische composities, mensen van de straat en zijn familie gebruikte hij vaak als model. In zijn werk komt door de tijd heen het licht-donker contrast steeds sterker naar voren, de toets wordt losser en de expressie van de personen steeds overtuigender. In deze lezing met beelden maak je kennis met docente Kunstgeschiedenis Jana Waarts. In januari 2012 start haar korte cursus Bekende verhalen uit Bijbel en Mythologie. Een eyeopener voor wie meer wil weten over de verhalen achter de beeldende kunst! Lezing, vr 18 nov. 19.30-21.30, docent Jana Waarts, € 5,-, voor cursisten gratis

Korte cursus kunstgeschiedenis, 6 lessen, wo 19.30-21.30, start 11 jan., docent Jana Waarts., € 65,-

EXCURSIES EN TENTOONSTELLINGEN Samen met anderen kunst bekijken en erover praten: kunst gaat leven en je merkt dat de beleving van anderen iets toevoegt aan je eigen manier van kijken. Een kunstwerk in werkelijkheid zien geeft een heel andere beleving dan op een plaatje in een boek! In het Kunstencentrum zijn regelmatig exposities van amateur- en professionele beeldende kunstenaars; zo zullen er in het najaar bijzondere schilderijen te zien zijn van Martijn Beukers. In de loop van het cursusjaar organiseren we verschillende excursies die we bekendmaken via de website, onze nieuwsbrief en diverse kranten. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: KLEINE EXCURSIE EN KUNSTCAFÉ GLASKUNST De oudste kerk in Sprang-Capelle herbergt naast een aantal fraaie middeleeuwse muurschilderingen, een juweeltje van moderne glaskunst, die door een gids en de docent glaskunst nader worden toegelicht. In het Kunstcafé bekijken we hedendaagse glasramen van de 20e en 21e eeuw. Datum en tijd worden op de website bekend gemaakt, € 30,-. EXCURSIE MUSEUM DE PONT EN TEXTIELMUSEUM Museum voor Hedendaagse Kunst de Pont en het Audax Textielmuseum hebben beide een fraaie vaste collectie en boeiende tentoonstellingen. Twee beeldend kunstenaars/docenten belichten de kunstwerken ieder vanuit hun eigen discipline.

FILM- EN ANIMATIES TUDIO Animatie (of stop-moti on) is bewegend beeld dat je zelf maakt met kleifiguurtjes, of door allerlei voo rwerpjes (bestaand of zelf gemaakt) te fotograferen en in een hele serie fot ootjes achter elkaar te monteren. Bo uw je eigen filmset in het klein me t allerlei materialen. Je schrijft zelf een script, ontwerpt je eigen decor, zorgt voo r belichting, camerawerk, montage en geluid! 12 lessen, di 18.30-20.00 , start 27 sept., € 98,-

BEKENDE VERHALEN UIT BIJBEL EN MYTHOLOGIE: SYMBOLIEK EN BETEKENIS Door de eeuwen heen hebben kunstenaars verhalen in beeld gebracht, in steen, op doek, in miniaturen, op wandtapijten, op film etc. Gedachten en ideeën werden uitgedrukt via verhalen, goden, heiligen, symbolen etc. Het is vaak noodzakelijk de verhalen en de beeldtaal van de kunstwerken te kennen om te begrijpen wat de maker wil zeggen. We verkennen de meest voorkomende en bekende verhalen, goden, heiligen en beeldbetekenissen uit de Bijbel en de Grieks-Romeinse mythologie.

Excursie, za 17 maart, 11.00-17.00, € 15,(excl. entree, verzamelen bij museum de Pont)

YOU FILM OP YOU TUBE n. Je leert over licht, geluid en montere die en mak Na de cursus kun je filmpjes n opvallen op You Tube. Neem je eige e kort e dez r naa mee ideeën en jezelf us. curs flitsende t., 6 lessen, di 19.30-21.30, start 27 sep 65,€ t, Vlie docent Erik van

KUNSTREIS KERAMION EN INSEL HOMBROICH Beleef vele vormen van moderne kunst, zoals beeldhouwkunst, keramiek, architectuur en schilderkunst. Museum Insel Hombroich in Neuss beschikt over een fraaie collectie oude (Chinese, Indiase) kunst en moderne kunst (Rietveld, Cezanne, Calder). We bezoeken ‘s middags het Keramion in Frechen, middeleeuws centrum van zoutglazuur. Lezing, door Nirdosh Petra v. Heesbeen, vr 17 feb., 20.00-21.00, € 5,-, voor cursisten gratis Kunstreis, o.l.v. Nirdosh Petra v. Heesbeen, za 18 feb., 08.00-19.00, € 50,- incl. busreis en entree, excl. lunch. Verdere informatie vind je op de website. STOF TOT SCHRIJVEN Je hoeft niet te wachten op inspiratie! Cursus Creatief Schrijven: ontdek technieken om aan materiaal voor verhalen en gedichten te komen en ontwikkel je schrijfvaardigheid. Thuisopdrachten en tekstbesprekingen in de les wisselen elkaar af. Beide cursussen zijn te volgen als instap- en vervolgcursus. Schrijfervaring is niet nodig, plezier in schrijven staat voorop. 12 lessen, di 19.15-21.45, start 27 sept., docent Hennie van Lare, € 175,-. 12 lessen, di 19.15-21.45, start 17 jan., docent Hennie van Lare, € 175,-, beide: € 298,-


z a te rd a g wo r k s h o p s De kunstclub! Voor alle kleine kunstenaars van 4, 5 en 6 jaar Op drie zaterdagen in het najaar van 2011 is het Kunstencentrum helemaal voor kleutertjes! Terwijl papa’s en mama’s even de stad in gaan voor een boodschap, worden de kleutertjes betoverd bij het thema sprookjes, meegevoerd met de wind bij het thema herfst en kunnen ze al hun enthousiasme over de komst van de sint dat weekend omzetten in muziek, dans , toneel en beeld. Als ze het spannend vinden mag er ook een ouder mee de ruimte in tot de kinderen zich op hun gemak voelen. In de ontmoetingsruimte is natuurlijk ook gelegenheid om even koffie te drinken en de kleintjes voelen zich misschien meer op hun gemak als papa of mama in de buurt blijft. Het gaat erom dat ze misschien wel hun eerste stapjes zetten op weg naar het spelen van een instrument of het maken van een mooi dansje, theaterstukje of schilderij. De ochtenden kunnen afzonderlijk gevolgd worden, je kan één keer of meerdere keren komen, je kan steeds dezelfde kunstvorm kiezen of juist steeds een andere. De drempel is laag, het plezier groot. Het is extra leuk als je verkleed komt als het thema, kom als je favoriete sprookjesfiguur, neem je lievelingspop of knuffel mee, alles mag! Wij hopen op een paar vrolijke, inspirerende ochtenden! MUZIEK In de Kunstclub Muziek gaan we zingen, luisteren en zelfs op instrumenten spelen. Op veel instrumenten kun je al snel geluid maken en kun je zo zelfs een verhaal vertellen. Denk eens aan het fluiten van de wind, trommels en de donder en een piano met heel veel verschillende tonen! Dans Kinderen zitten niet graag stil en vinden het heerlijk om te rennen, te draaien en te springen. Tijdens de Kunstclub Dans gaan alle kinderen speels en op een vrolijke manier bewegen op muziek. Dansplezier en alle ruimte geven aan de verbeelding van de kinderen, staan centraal. Met deze drie thema’s wordt het dan ook spannend en sfeervol en kan je gemakkelijk in de fantasiewereld van het kind kruipen. Kortom, het wordt een groot dansfeest, dus zorg dat jij er ook bent!

Theater Toneelspelen, bewegen, je verkleden en mensen nadoen vinden kinderen altijd geweldig. In de Kunstclub Theater zijn allerlei attributen en verkleedkleren, waarmee je een verhaaltje kunt spelen. Maar we spelen ook bijvoorbeeld een grommende wolf, een waaiende boom of een kakmadammetje. Spelplezier staat voorop en we nodigen de kinderen uit om met verschillende stemmetjes, geluiden en gebaren hun verbeelding te laten spreken. Kom toneelspelen als je durft! Beeldend In de Kunstclub Beeldend kunnen kinderen zich uitleven met allerlei materialen: klei, wol, gekleurd papier, lijm en verf. Met schortjes omgeknoopt! Wat dacht je van een grote boze wolf met een grote bek vol gevaarlijke tanden, of een herfstige kunstboom met verf, wollen draadjes en goudpapier? Of schilder samen op een groot doek en maak een megaschilderij!

Zaterdag 24 september: Sprookjes 15 oktober: Herfst 19 november: Sinterklaas 09.30-10.15 [muziek, dans en theater] 09.30-10.45 [beeldend] per kind per zaterdag € 5,-

13


Klassiek ballet, jazz, moderne dans en hiphop


volwassenen KLASSIEK BALLET, JAZZ-, MODERNE DANS EN HIPHOP KLASSIEK BALLET

Klassiek ballet is een verfijnde dansvorm die tevens de basistechniek is voor alle andere dansstijlen. Er wordt veel aandacht besteed aan souplesse, kracht en een bewust gebruik van het lichaam. Ook sierlijkheid, muzikaliteit en een dansant gevoel zijn belangrijk. We werken met een opklimmende moeilijkheidsgraad en gevarieerde lessen. Na het behalen van het C-diploma krijgen de leerlingen spitzen. C niv., jaarcursus, ma 17.45-19.00, start 29 aug., docent Ellen Dutron, e 357,D niv., jaarcursus, ma 20.00-21.30, start 29 aug., docent Ellen Dutron, e 357,D niv., jaarcursus, do 19.30-21.00, start 1 sept., docent Ellen Dutron, e 357,-

JAZZDANCE

Jazzdance is een swingende dansstijl die zich kenmerkt door strakke isolaties en coördinatie van lichaamsdelen. Naast deze elementen en de warming-up vormen sprongen en voortbewegen over de diagonaal combinatieonderdelen van een heerlijk swingende jazzdanceles.

MODERNE DANS

Moderne dans (Modern-Europees, Graham en Limon techniek) is een ritmische, dynamische stijl, die uitgaat van een meer natuurlijke vorm van bewegen. We werken vanuit de techniek en danscombinaties aan het versterken en bewust worden van je placement en het krijgen van een bepaalde flow in het bewegen. Principes van moderne dans zijn: dansen vanuit de adem, zwaartekracht, spanning en ontspanning, contraction en release. Jaarcursus, wo 18.45-19.45, start 31 aug., docent Esther Aerts, e 285,-

15

HIPHOP

Hiphop is een cultuur die vooral bekend staat om zijn muziekstijl. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de dansvorm met daarin verschillende stijlen met onder andere: Breakdance, Hiphop, Poppin en Lockin. De lessen zijn vrolijk, energiek en stoer. Jaarcursus, di 20.00-21.00, start 30 aug., docent Rodney Kasandikrono, tot 21 jaar e 180,-, vanaf 21 jaar e 285,-

Jaarcursus, wo 19.45-20.45, start 31 aug., docent Esther Aerts, e 285,-

Proeflessen

Kom ook eens kijken of dans iets voor je is – je kunt je bij ons het hele jaar door opgeven voor een gratis proefles.

Nieuw!


volwassenen

jongeren

JAZZ/MODERN/AFRIKAANS, SPORTDANS SELECTIEKLAS

DANCEFIT

Vergevorderde cursisten kunnen na een succesvolle auditie deelnemen aan de selectieklas van de dansafdeling. Naast minimaal één andere jaarcursus klassiek of jazz volg je deze cursus. Er wordt vooral aan performance technieken gewerkt en het doel van deze groep is optredens verzorgen.

ster – Wil je dansen als een ingend of als dynamisch, strak, sw prima ballerina?

Deze cursus is voor dames ouder dan 40 jaar. Door gebruik te maken van verschillende danspassen wordt er gewerkt aan de conditie en het bewustzijn van je houding. Ook grondoefeningen komen aan bod voor het versterken van verschillende spiergroepen. Jaarcursus, ma 14.00-15.00, start 29 aug., docent Ellen Dutron, e 250,-

Jaarcursus, ma 19.00-20.00, start 29 aug., docent Ellen Dutron, e 285,-

Waalwijk is het Bij het Kunstencentrum den Klasbie allemaal mogelijk. We derne dans, Mo e, nc da siek ballet, Jazz vergevorderde een Selectieklas voor lass en Hiphop. cursisten, de MusicalC sionele vakfes Onze docenten zijn pro enthousien r zie ple mensen die hun en. In twee jaar asme aan jou overdrag te dansvoorwerk je toe naar een gro nwerpers hij sc de stelling en sta je in m ook eens Ko t. es Le van theater De je is – je kunt je kijken of dans iets voor or opgeven voor bij ons het hele jaar do kunt informatie Je een gratis proefles. cursussen vinover de inhoud van de ncursussen. den bij de volwassene

ZUMBA

JAZZ/MODERN

Dit is een beginners les jazzdance met moderne invloeden, waarbij we beginnen op basisniveau en werken aan de conditie, training van de spieren en het dansen van combinaties. Heb je zin om de draad weer op te pakken of om gewoon te ontdekken hoe heerlijk het is om te dansen? Kom dan meedoen!

Zumba is een wereldwijd fitness dansfenomeen, dat het hele lichaam traint en goed is voor de conditie. Op dynamische latin- en andere wereldmuziek leer je unieke en exotische danspassen. Je hoeft geen danservaring te hebben. Zumba is 100% having fun!

Jaarcursus, wo 20.45-21.45, start 31 aug., docent Esther Aerts, e 285,-

Jaarcursus, vr 09.00-10.00, start 2 sept., e 200,- (of per half jaar e 100,-) Jaarcursus, vr 10.15-11.15, start 2 sept., e 200,- (of per half jaar e 100,-)

AFRIKAANSE DANS

Bij deze uitbundige en expressieve dansen verdwijnen je blokkades en laat je je energie de vrije loop waarbij je één wordt met het ritme. Jaarcursus, do 21.00-22.00, start 1 sept., Nkèwa Lazare, e 285,-

Kinderen De 4 x 5 cursus

In deze cursus maak je kennis met Muziek, Beeldend, Dans en Theater. Vind je iets maken met je handen leuk, wil je het liefst dansen en bewegen, of toneelspelen, of denk je dat muziek maken het beste bij je past? Na deze cursus weet je wat je het aller-leukste vindt en wat je het volgend cursusjaar wilt doen. Of misschien houd je juist van afwisseling en doe je de cursus het jaar daarop nog een keer, steeds is er weer een nieuw programma.

Gr 4-5-6, 20 lessen, wo 14.15-15.00, start 21 sept., diverse docenten, € 110,-

Nieuw!

Algemeen dansante vorming Peuterdans

Peuterdans heeft bewegen, dansplezier en fantasie als belangrijke uitgangspunten. Al dansend beleven we allerlei avonturen. We dansen samen op muziek, zingen liedjes, klappen ritmes en dansen vanuit verschillende verhalen en materialen. Zo ontdekken peuters de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam. De eerste stapjes in voorbereiding op andere danscursussen.

3 t/m 4 jr, jaarcursus, vr 15.00-15.45, start 2 sept., docent Esther Aerts, € 180,-

Kleuterdans

Bij Kleuterdans leren de kleuters op een speelse en vrolijke manier bewegen op muziek, waarbij aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van grove en fijne motoriek, de ontwikkeling van muzikaliteit, ritme- en richtingsgevoel en bewustwording van bewegingsmogelijkheden van het lichaam. Belangrijke uitgangspunten zijn stimuleren van fantasie en bewegingszin. Al dansend zet de kleuter zo de eerste stapjes in de wereld van de dans. Dit is een goede voorbereiding op onze andere danscursussen.

4 t/m 6 jr, jaarcursus, wo 13.30-14.15, start 31 aug., docent Esther Aerts, € 180,4 t/m 6 jr, jaarcursus, vr 15.45-16.30, start 2 sept., docent Esther Aerts, € 180,-


jongeren

Kijk voor een omschrijving van de cursussen bij volwassenen dans. KLASSIEK BALLET C niv., jaarcursus, ma 17.45-19.00, start 29 aug. docent Ellen Dutron, € 225,C niv., jaarcursus, do 17.15-18.30, start 1 sept., docent Ellen Dutron, € 225,JAZZDANCE 14 t/m 17 jr, jaarcursus, do 18.30-19.30, start 1 sept., docent Ellen Dutron, € 180,vanaf 18 jr jaarcursus, wo 19.45-20.45, start 31 aug., docent Esther Aerts, € 180,- (tot 21 jaar) MODERNE DANS (Modern-Europees, Graham en Limon techniek) 15-21 jr, jaarcursus, wo 18.45-19.45, start 31 aug., docent Esther Aerts, € 180,-

MusicalClass

Klassiek/Jazz Klassiek ballet

Zie jij jezelf al stralen als Musicalster op het podium? Ben je tussen de 7 en 15 jaar? Meld je dan nu aan voor de MusicalClass van het Kunstencentrum Waalwijk. We gaan je gedurende de eerste periode naar een hoger niveau helpen met technieklessen in alle drie de disciplines. Dit om een doorstroming naar musicalgroep de Notenkrakers of vakopleidingen makkelijker te maken. Uiteindelijk werken we toe naar een presentatie om jezelf en je talent te kunnen laten zien!

Je kunt informatie over de inhoud van Klassiek ballet vinden bij de volwassenen cursussen.

7-15 jr, jaarcursus, wo 15.00-16.30 start 31 aug., diverse docenten € 195,vr 18.00-19.30, start 2 sept., diverse docenten € 195,-

Pre-ballet, 6 t/m 7 jr, jaarcursus, vr 16.30-17.30, start 2 sept., docent Esther Aerts, € 180,6 t/m 8 jr, jaarcursus, ma 15.45-16.45, start 29 aug., docent Ellen Dutron, € 180,8 t/m 10 jr, jaarcursus, ma 16.45-17.45, start 29 aug., docent Ellen Dutron, € 180,Dance for you A niveau, 9 t/m 11 jr, jaarcursus, wo 16.30-17.30, start 31 aug., Dans en dramales voor kinderen met een docent Esther Aerts, € 180,verstandelijke beperking. We dansen vanuit 10 t/m 12 jr, jaarcursus, do 16.15-17.15, start 1 sept., expressie en doen verschillende combinaties docent Ellen Dutron, € 180,op populaire muziek. In deze les wordt gewerkt 11 t/m 13 jr, jaarcursus, di 16.45-17.45, start 30 aug., aan de motorische vaardigheden, muzikaliteit docent Ellen Dutron, € 180,-

Jazzdance

Je kunt informatie over de inhoud van Jazzdance vinden bij de volwassenencursussen.

7 t/m 12 jr, jaarcursus, di 15.45-16.45, start 30 aug., docent Ellen Dutron, € 180,12 t/m 16 jr, jaarcursus, di 17.45-18.45, start 30 aug., docent Ellen Dutron, € 180,-

en ritmegevoel. Tussendoor is er een korte cursus van tien lessen drama. Daarbij werken we vooral vanuit improvisatie, waarbij de kinderen leren acteren met emoties, vanuit verschillende personages. Vooral de eigen creativiteit staat voorop. Kortom een afwisselende cursus waarbij we vanuit het enthousiasme van kinderen leren acteren en lekker bewegen op muziek!

Vanaf 8 jr, jaarcursus, wo 14:15-15:00, start 31 aug., docent Esther Aerts en Marjolein Buijs € 130,-

17

SELECTIEKLAS 15-21 jr, jaarcursus, ma 19.00-20.00, start 29 aug., docent Ellen Dutron, € 180, MUSICALCLASS Je kunt informatie over de inhoud van de MusicalClass vinden bij de kinderen. 7-15 jr, jaarcursus, wo 15.00-16.30, start 31 aug., diverse docenten, € 195,7-15 jr, jaarcursus, vr 18.00-19.30, start 2 sept., diverse docenten, € 195,DANCE FOR YOU Dans- en dramales voor kinderen met een verstandelijke beperking. Je kunt informatie over de inhoud van Dance For You vinden bij de kinderen. vanaf 8 jr, jaarcursus, wo 14.15-15.00, start 31 aug., docent Esther Aerts en Marjolein Buijs, € 130, HIPHOP ieuw! 12 t/m 16 jr, jaarcursus, N di 19.00-20.00, start 30 aug., docent Rodney Kasandikrono, € 180,Vanaf 16 jr, jaarcursus, di 20.00-21.00, start 30 aug., docent Rodney Kasandikrono, € 180,-


Theater jongeren

THEATERPRODU CTIEKLAS Theaterproductie klas jongeren t/m 14 jaar In deze cursus ga an we een echte theaterproductie maken! In een aa ntal inleidende lessen leer je veel over transformatie (ie mand anders ‘zijn ’), speelstijlen, timin g en tekstzegging . Dan gaan we beginnen m werken we toe na et de repetities en ar top theatervoorste een (kleine) op en lling die we meerd keren aan het pu bliek laten zien. Ko ere m op als je durft! t/m 14 jr, 28 less en, do 18.30-20.0 0, start 29 sept., do cent Mark van de n Berg, e 150,Theaterproductie klas 15 t/m18 ja ar Via gerichte oefe ningen en opdrac hten creëren we ons ei ge We bedenken pers n scènemateriaal. onages en situatie werken scènes ui s, t, bekijken de vorm geving en zien zo van A tot Z onze ei ge productie groeien naar een spettere n nd eindresultaat. In deze productiecu rsus is veel aandacht vo or pu formance skills en blieksbesef, perpresentatie. Vanz elfsprekend sluit de ze cursus af met een voorstelling die we meerdere keren voor publiek zullen sp elen. 15 t/m 18 jr, 20 le ssen, wo 18.30-20 .3 start 28 sept., do cent Marjolein Bu 0, ijs, e 170,-

MUSICALCLASS 15 jaar van de Jongeren t/m ie over de inhoud Je kunt informat en bij de kinderen. nd 31 aug., MusicalClass vi .00-16.30, start 15 o w , jaarcursus e 195,diverse docenten 0-19.30, start 2 sept., .0 jaarcursus, vr 18 195,e diverse docenten


ssen Proesfuslesen theater is1eereinn

jaarcur ber 201 Voor de septem s deze week 6 2 n a kv en de wee kunt tijd les van de eek. Je te w s s r e l e fl e e pro n de et je we end aa , je mo n e o d vrijblijv e me vol. sussen , vol = jaarcur melden n a a f a voor

volwassenen THEATERWERKPLAATS 1 Maak kennis met theater: van korte snelle opdrachten, bekend van ‘De Lama’s’ tot verdiepende samenspelimprovisaties uit ‘De Vloer Op’, samenspel en spelplezier geven de aanzet tot theaterspelen. In deze cursus leer je de basisvaardigheden van toneel en richten we ons op improviseren, het vrij spelen en het maken van scènes. Voor amateurtoneelspelers is dit een goede opfriscursus. 15 lessen do 20.15-21.45, start 29 sept.,docent Mark van den Berg jongeren tot 21 jr: e 105,volwassenen: e 130,THEATERWERKPLAATS 2 In deze vervolgcursus wordt vanuit het materiaal van de basiscursus een theaterstuk gemaakt. Cursisten en de docent maken samen een keuze voor een te spelen stuk. Associëren, inleven, accepteren, incasseren en reageren zijn belangrijke vaardigheden waarin we ons ontwikkelen. Alle aspecten van een theaterproductie komen voorbij: scènes, personages, mise-en-scène, kostuums en decor. Aan het einde spelen we de voorstelling voor publiek. 15 lessen, do 20.15-21.45, start 9 feb., docent Mark van den Berg jongeren tot 21 jr: e 105,-, theaterwerkplaats 1 & 2 e 190,volwassenen: e 130,-, theaterwerkplaats 1 & 2 e 225,-

Kinderen

De 4 x 5 cursus In deze cursus maak je kennis met Muziek, Beeldend, Dans en Theater. Na deze cursus weet je wat je het aller-leukste vindt en wat je het volgend cursusjaar wilt doen. Gr 4-5-6, 20 lessen, wo 14.15-15.00, start 21 sept., diverse docenten, € 110,-

MusicalClass 7 t/m 15 jaar

Zie jij jezelf al stralen als Musicalster op het podium? Meld je dan nu aan voor de MusicalClass. We starten met technieklessen in alle drie de disciplines. We werken toe naar een presentatie!

Jaarcursus, wo 15.00-16.30, start 31 aug., diverse docenten € 195,Jaarcursus, vr 18.00-19.30, start 2 sept., diverse docenten € 195,-

Basis theatercursus 6 t/m 9 jaar

In deze cursus maak je op een speelse manier kennis met toneelspelen en leer je de eerste theatervaardigheden. Je kruipt in de huid van iemand anders en beleeft allerlei avonturen. Je verkent de verschillende emoties en leert kleine scènes spelen. Spelplezier, verzinnen, inleven, verbeelden en durven spelen zijn belangrijke uitgangspunten in deze cursus. We sluiten de cursus af met een presentatie.

28 lessen, wo 16.45-18.00, start 28 sept., docent Marjolein Buijs, € 125,-

Theaterproductieklas 10 t/m 14 jaar

In deze cursus gaan we een echte theaterproductie maken! In een aantal inleidende lessen leer je veel over transformatie (iemand anders ‘zijn’), speelstijlen, timing en tekstzegging. Dan gaan we beginnen met de repetities en werken we toe naar een (kleine) op en top theatervoorstelling die we meerdere keren aan het publiek laten zien. Kom op als je durft !

28 lessen, do 18.30-20.00, start 29 sept., docent Mark van den Berg, € 150,-

19


Belangrijke informatie Aanmelding en doorgang cursus Wij starten met onze jaarcursussen na de zomervakantie. Bij veel cursussen is het ook mogelijk tussentijds in te stromen. Voor de groepscursussen geldt, dat bij voldoende aanmeldingen de cursus van start gaat. Voor de muziek- en zanglessen wordt gekeken of er een plek vrij is. Als er geen plaats meer is, kom je op een wachtlijst. We proberen je altijd zo snel mogelijk te plaatsen. Je aanmelden gaat via een inschrijfformulier. Inschrijving en opzegging Je aanmelden gaat via een inschrijfformulier dat ondertekend moet worden. Door het inschrijfformulier te ondertekenen of het inschrijfformulier via de website te versturen accepteer je de algemene voorwaarden. Je vindt de algemene voorwaarden op het inschrijfformulier. Achterin deze brochure tref je het inschrijfformulier aan, maar je kunt je ook inschrijven via de website. Alleen voor een korte cursus krijg je, uiterlijk twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier, een ontvangstbevestiging. Uiterlijk een week voor aanvang hoor je of een cursus doorgaat. Na aanvang van de cursus is opzeggen niet meer mogelijk. Kwijtschelding of restitutie van cursusgeld vindt alleen plaats als er sprake is van een langdurige ziekte, ongeval of verhuizing buiten de regio (>20 km). Voor muziek- en dansonderwijs blijf je ingeschreven totdat je ons in juni, aan het eind van het cursusjaar, via het afmeldformulier aangeeft dat je wilt stoppen met de lessen (mondelinge opzegging geldt niet). Voor de overige cursussen geldt, dat je bent uitgeschreven als de cursus afloopt. Aanvang lessen/cursussen In de week van 29 augustus starten de muziek- en danslessen. Voor het inroosteren van de muzieklessen instrumentaal/vocaal word je door je docent gebeld. Vanaf 26 september starten de beeldende - en theatercursussen, deze week (26 t/m 30 september) is voor de jaarcursussen beeldend en theater een proeflesweek. Locaties De cursussen vinden plaats in het Kunstencentrum Waalwijk aan de Irenestraat. Voor de muziekleerlingen uit Waspik verzorgen wij lessen in Den Bolder aan de Schoolstraat. De schoolprojecten vinden zowel in het Kunstencentrum als op school plaats. Wijze van betalen Voor een jaarcursus kun je de factuur in één keer betalen. Ook kun je kiezen om dit per automatische incasso te doen. Als je in meerdere termijnen wilt betalen, gaat dat per automatische incasso in vier termijnen. Korte cursussen dienen in één keer betaald te worden. Wil je per automatische incasso betalen, geef dat dan aan op het inschrijfformulier, met vermelding van je rekeningnummer.

Kortingen • Cursisten die een groepscursus van tenminste 20 lessen volgen, krijgen bij deelname aan een tweede of derde groepscursus van tenminste 20 lessen een korting van 15% (de cursus die het hoogst in prijs is, wordt als eerste aangemerkt). Deze korting geldt alleen voor cursussen Dans en groepscursussen voor volwassenen. Als je gebruik maakt van deze korting kun je geen gebruik meer maken van de PasWijzer. • PasWijzer – pas voor minima (maximaal 112% van het sociaal minimum), verkrijgbaar bij de gemeente: 50% korting op elke cursus (en examens). Informeer ook eens bij de gemeente wanneer u 65+ bent, wellicht komt u in aanmerking. (Kopie van PasWijzer bijvoegen!) Als je gebruik maakt van deze korting kun je geen gebruik meer maken van de 15% kortingsregeling. Klacht of suggestie Heb je een klacht of een suggestie, neem dan contact op met de cursistenadministratie, deze behandelt de klacht of verwijst door naar een afdelingshoofd. Vertrouwenspersoon Onze organisatie is aangesloten bij Stichting Komm. Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en machtsmisbruik kan men contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon: Jeanne Cuypers, T 0416 33 40 31. Aansprakelijkheid De directie van het Kunstencentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing of beschadiging van werkstukken, instrumenten, kleding en/of materiaal, of anderszins. Voorbehoud Directie en bestuur behouden zich het recht voor af te wijken van de in deze brochure verstrekte informatie, zoals gegevens over cursussen, aanvangstijden en prijzen.


Algemene voorwaarden • Door het inschrijfformulier te ondertekenen of het inschrijfformulier via de website te versturen, accepteer je de algemene voorwaarden. • Inschrijving gebeurt altijd voor de hele cursus; bij muziek- en dansonderwijs voor het hele seizoen. • De inschrijving voor de cursus is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. • Groepscursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. • Een docent kan door ziekte maximaal drie lessen verzuimen (voor een korte cursus geldt maximaal één les), dit valt onder het risico van de cursist. • Restitutie van cursusgelden of kwijtschelding vindt niet plaats. • Als je verhinderd bent moet je dit tijdig, met opgave van reden, melden bij de conciërge of cursistenadministratie. Je hebt geen recht op restitutie behalve bij langdurige ziekte, ongeval, of verhuizing buiten de regio (>20 km). • Het Kunstencentrum maakt regelmatig foto’s tijdens cursussen, presentaties en workshops. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Door de inschrijving verklaart de cursist, of zijn of haar verzorgers, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. • Door de inschrijving ga je akkoord met benadering door het Kunstencentrum via email.

Schoolvakanties 2011-2012 Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari Pasen 9 april Meivakantie 23 april t/m 4 mei Hemelvaart 17 mei Pinksteren 28 mei Zomervakantie 2 juli t/m 10 augustus Let op: geen muziek- en danslessen op 7 september en 10 april; vakanties onder voorbehoud i.v.m. aanpassingen vanuit de gemeente.

INSCHRIJFFORMULIER 2010-2011

Inschrijfformulier 2011-2012

Gegevens cursist/leerling (gelieve in blokletters in te vullen) Achternaam Voornaam/voorletters

m/v

Adres Postcode & Plaats Geboortedatum E-mailadres Telefoonnummer Mobiel nummer 15% korting

Neemt deel aan een 2e of 3e groepscursus van minimaal 20 lessen (de cursus die het hoogst in prijs is, wordt als eerste aangemerkt), geldt alleen voor cursussen dans en groepscursussen voor volwassenen. Als je gebruik maakt van deze korting kun je geen gebruik maken van de PasWijzer korting.

PasWijzer (kopie bijvoegen)

50% korting op cursussen (Muziek, Beeldend, Dans en Theater); 50% korting op examens. Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze korting, kan er geen gebruik worden gemaakt van de 15% kortingsregeling.

Aanmelding voor Cursus/Instrument

Startdatum

Let op: er de achtok zijde o invullen

Dag Tijd

in te vullen door de cursistenadministratie

Leerlingnummer Debiteurennummer Docent Cursus/groepsnummer Aantal lessen


Spoorboekje Muziek cursussen

lestijd les- dag

start datum

aantal docent lessen

tarief

Kinderen

Gegevens betalingsplichtige Achternaam Voornaam/voorletters

m/v

Adres Postcode & Plaats Rekeningnummer

Automatische incasso of per factuur Ondertekende (betalingsplichtige) gaat akkoord met de algemene voorwaarden en geeft het Kunstencentrum Waalwijk toestemming het cursusgeld in één keer van zijn/haar rekening af te schrijven. geeft het Kunstencentrum Waalwijk toestemming het cursusgeld in vier termijnen van zijn/haar rekening af te schrijven. krijgt een factuur thuisgestuurd, die binnen twee weken na ontvangst moet worden betaald. Algemene voorwaarden • Door het inschrijfformulier te ondertekenen of het inschrijfformulier via de website te versturen, accepteer je de algemene voorwaarden. • Inschrijving gebeurt altijd voor de hele cursus; bij muziek- en dansonderwijs voor het hele seizoen. • De inschrijving voor de cursus is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. • Groepscursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. • Een docent kan door ziekte maximaal drie lessen verzuimen (voor een korte cursus geldt maximaal één les), dit valt onder het risico van de cursist. • Restitutie van cursusgelden of kwijtschelding vindt niet plaats. • Als je verhinderd bent moet je dit tijdig, met opgave van reden, melden bij de conciërge of cursistenadministratie. Je hebt geen recht op restitutie behalve bij langdurige ziekte, ongeval, of verhuizing buiten de regio (>20 km). • Het Kunstencentrum maakt regelmatig foto’s tijdens cursussen, presentaties en workshops. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Door de inschrijving verklaart de cursist, of zijn of haar verzorgers, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. • Door de inschrijving ga je akkoord met benadering door het Kunstencentrum via email.

Datum

Handtekening betalingsplichtige (invullen verplicht!)

110 wo 14:15-15:00 21-09-11 20 div. € De 4 x 5 cursus gr. 4-5-6 div. € 195 jaar 11 31-0830 00-16: wo 15: MusicalClass 7 t/m 15 jr. vr 18:00-19:30 02-09-11 jaar div. € 195 MusicalClass 7 t/m 15 jr. 30 21-09-11 10 JLK € 60 Muziek op schoot baby’s/peuters wo 09:00-09: 15 21-09-11 10 JLK € 60 Muziek op schoot baby’s/peuters wo 09:45-10: 30 01-02-12 10 JLK € 60 Muziek op schoot baby’s/peuters wo 09:00-09: 15 01-02-12 10 JLK € 60 Muziek op schoot baby’s/peuters wo 09:45-10: k Waspi t schoo op k Muzie 60 wo 11:00-11:30 28-09-11 10 JLK € baby’s/peuters oktober 30 MK € 150 min) (30 iddag m i.o. 1-2 gr. rs kleute met Muziek 29-08-11 jaar BJ € 240 i.o. ma Kleuterviool 5-6 jr. oktober 30 EK+ MK € 210 min) (60 . i.o. i.o 3-4 gr. k Spelen met muzie g vormin ale Algemene muzik 175 ma middag(45min) 26-09-11 30 MK € (AMV) gr. 4-5-6 g Algemene muzikale vormin 90 do middag(45min) 29-09-11 15 MK € Waspik (AMV) gr. 4-5-6 AMV+(muziek kinderen oktober 30 MK € 175 verstandelijke beperking) 6-16 jr. i.o. i.o. (45 min) oktober 10 MvT € 80 min) (45 . i.o. i.o ABC-percussie Kunstclub (zaterdagaanbod) 1 div. € 5 za 09:30-10:15 24-09-11 Sprookjes 4 t/m 6 jr. 1 div. € 5 za 09:30-10:15 15-10-11 Herfst 4 t/m 6 jr 1 div. € 5 za 09:30-10:15 19-11-11 Sinterklaas 4 t/m 6 jr Muzieklessen va 29-08-11 jaar allen € 377 i.o. Instr. lessen 20 min. v.a. 8/9 jr. i.o. va 29-08-11 jaar allen € 472 i.o. i.o. jr. 8/9 v.a. min. 30 Instr. lessen va 29-08-11 jaar allen € 377 i.o. i.o. jr. 10 v.a. min. 20 Vocale lessen va 29-08-11 jaar allen € 472 i.o. i.o. jr. 10 v.a. min. 30 Vocale lessen Theorielessen 7 JvSt € 35 di i.o. (45 min) 22-11-11 incl. theorieboek v.a. 8/9 jr. 30 EK * 11 28-0914:30 13:30± wo jaar Samenspelgroep 1e wo ±15:00-16:00 28-09-11 30 EK * Samenspelgroep 2e jaar wo middag 28-09-11 30 EK * Blokfluitensemble . (45 min) 30 EK * i.o. i.o Kinderkoor gr 5 t/m 8 1 allen Gratis i.o. i.o. Proefles 12-09-11 t/m 23-09-11 i.o. 1 allen € 10 i.o. i.o. i.o. Proefles 30 min. Proefabonnement 6 allen € 65 i.o. i.o. (3x2 instrumenten) à 20 min. i.o.

Jongeren/volwassenen

Muzieklessen va 29-08-11 jaar allen € 377 i.o. Instrumentale lessen 20 min. i.o. € 449 v.a. 21 jr. 29-08-11 jaar allen € 472 va i.o. i.o. min. 30 lessen le Instrumenta € 562 v.a. 21 jr. jaar allen € 377 1 29-08-1 va i.o. i.o. min. Vocale lessen 20 € 449 v.a. 21 jr. allen € 472 jaar 1 29-08-1 va i.o. i.o. Vocale lessen 30 min. € 562 v.a. 21 jr. € 35 JvS 7 11 22-11min) (45 di i.o. Theorielessen, incl. theorieboek € 42 v.a. 21 jr. Cursussen 195 wo 15:00-16:30 31-08-11 jaar div. € MusicalClass 7 t/m 15 jr. vr 18:00-19:30 02-09-11 jaar div. c 195 MusicalClass 7 t/m 15 jr. Strippenkaart v.a. 16 jr. i.o. 10 allen c 170 i.o. i.o. 10 x 30 min. c 200 jr. 21 v.a. jr. 16 v.a. rt enkaa Stripp i.o. 18 allen c 265 i.o. i.o. 18 x 30 min. c 315 v.a. 21 jr. 10 MvT c 80 r oktobe min) (45 . i.o. i.o ABC-percussie c 95 v.a. 21 jr. r 10 MKs c 105 oktobe min) (60 . i.o. i.o Improvisatie c 125 v.a. 21 jr. Samenspel en ensembles di ±19:00-20:00 27-09-11 30 MKs * Band di ±20:30-21:30 27-09-11 30 SB * Bigband 29-09-11 30 RG * do avond Popgroep 28-09-11 30 TM * n.t.b. wo Dwarsfluitensemble 1x 2wk 28-09-11 30 LB * wo avond Gemengd ensemble i.o. 30 EK * wo Mixed choir Proeflessen 1 allen Gratis i.o. i.o. Proefles 12-09-11 t/m 23-09-11 i.o. 1 allen c 10 i.o. i.o. i.o. min 30 es Proefl ment Proefabonne 6 allen c 65 i.o. i.o. (3x2 instrumenten) à 20 min. i.o. c 78 v.a. 21 jr. * Muziekcursisten kunnen naast de reguliere lessen deelnemen aan een ensemble, deze worden gehouden van sept. t/m juni. Voor cursisten is het tarief tot 21 jaar € 25,-, vanaf 21 jaar € 30,-. Voor niet-cursisten is het tarief tot 21 jaar € 210,- en v.a. 21 jaar € 250,-. Kinderkoor voor niet-cursisten € 175,-.


Dans

Beeldend cursussen

les- lestijd dag

start datum

aantal docent lessen

tarief

Kinderen

De 4 x 5 cursus gr. 4-5-6 wo 14:15-15:00 21-09-11 Kinderatelier gr. 3-4-5 ma 15:45-17:00 26-09-11 Tekenen en schilderen gr. 6-7-8 di 15:45-17:15 27-09-11 Timmer- en knutselwerkplaats gr. 6-7-8 di 15:45-17:15 27-09-11 Woensdagateliers gr. 5- 6-7-8 wo 13:30-15:00 28-09-11 Meubelmaken gr. 6-7-8 wo 15:45-17:15 09-11-11 Film- en animatiestudio 10-14 jr. di 18:30-20:00 27-09-11 Wildbreien (groot-)ouders en kinderen v.a. 7 jr. ma 17:15-18:00 03-10-11 Kunstclub (zaterdagaanbod) Sprookjes 4 t/m 6 jr za 09:30-10:45 24-09-11 Herfst 4 t/m 6 jr za 09:30-10:45 15-10-11 Sinterklaas 4 t/m 6 jr za 09:30-10:45 19-11-11

20 28 28

div. MP LvT

€ 110 € 120 € 144

28 HdJ € 144 28 div. € 144 1 div. € 48 8 HdJ € 55 12 € 80 8

MP

€ 30

1 1 1

div. div. div.

€ € €

5 5 5

Jongeren

Academieklas v.a. 16 jr ma 19:30-21:30 26-09-11 20 MP+JvB € 180 Film- en animatiestudio 10-14 jr. di 18:30-20:00 27-09-11 12 € 98 You film op you tube di 19:30-21:30 27-09-11 6 EvV € 65

Volwassenen

Beeldend 2-dimensionaal Basiscursus tekenen en schilderen beg./gev. wo 20:00-22:00 28-09-11 30 MC € 298 Schilderen gevorderden do 09:30-11:30 29-09-11 30 MvdL € 298 Tekenen en schilderen beg./gev. do 13:30-15:30 29-09-11 30 MvdL € 298 Oriëntatiecursus + excursie (excl. entrée + vervoer) do 19:30-21:30 29-09-11 30 MP+JvB € 298 Tekenen met notenbolsterinkt do 13:30-15:30 10-11-11 6 MvdL € 70 Buiten tekenen en schilderen (incl. materiaal) za 10:00-15:00 19-26 mei 2 p/dag € 35 Beeldend 3-dimensionaal Keramiek di 09:30-11:30 27-09-11 30 BS € 298 Keramiek di 20:00-22:00 27-09-11 30 MV € 298 Keramiek do 20:00-22:00 29-09-11 30 MV € 298 Vrije keramiek ma 19:30-22:00 26-09-11 24 RL € 298 Van klei naar brons (excl. materiaal en bronsgieten) wo 19:30-22:00 28-09-11 15 RL € 198 Beeldhouwen/boetseren di 13:30-15:30 27-09-11 30 HdJ € 298 Beeldhouwen wo 19:30-22:00 28-09-11 24 HdJ € 298 Glas in lood ma 19:30-22:00 26-09-11 24 SV € 298 Sen(i)oras & sen(i)ores (excl. materiaal) 1x 2wk do 13:00-16:00 29-09-11 16 zelfst. € 89 Fotografie / nieuwe media Basiscursus fotografie do 19:30-22:00 29-09-11 30 AV € 375 Vervolgcursus fotografie ma 19:30-22:00 26-09-11 30 AV € 375 Digitale fotografie deel 1 do 09:30-11:30 29-09-11 8 AV € 125 Digitale fotografie deel 2 do 09:30-11:30 19-01-12 8 AV € 125 Digitale beeldbewerking wo 19:30-21:30 28-09-11 10 MA € 155 Digitale beeldbewerking wo 19:30-21:30 08-02-12 10 MA € 155 Lezingen, excursies, schrijven Lezing Rembrandt’s licht en donker** vr 19:30-21:30 18-11-11 1 JW € 5 Bekende verhalen uit bijbel en mythologie wo 19:30-21:30 11-01-12 6 JW € 65 Kleine excursie en kunstcafé glaskunst n.t.b. n.t.b. n.t.b. 1 SV € 30 Museum De Pont en Textielmuseum* za 09:00-16:00 17-03-12 1 MP+JvB € 15 Lezing kunstreis Insel Hombroich-Keramion** vr 20:00-21:00 17-02-12 1 NPvH € 5 Kunstreis Insel HombroichKeramion za 08:00-19:00 18-02-12 1 NPvH € 50 Stof tot schrijven di 19:15-21:45 27-09-11 12 HvL € 175 Stof tot schrijven di 19:15-21:45 17-01-12 12 HvL € 175 Beide € 298

* (excl. entrée en vervoer) ** (cursisten gratis)

DOCENTEN AV = Anne-Marie Vossen BS = Bernadette Stokwielder BJ = Bieneke Jansen ED = Ellen Dutron EK = Els Kiesewetter EvV = Erik van Vliet

lestijd les- dag

cursussen

EA = Esther Aerts HdJ = Henk de Jong HvL = Hennie van Lare JvS = Jaap van Stam JW = Jana Waarts JLK = Janine Lamm-Kousemaker JvB = Jorg van Broekhoven

aantal docent lessen

start datum

tarief

20 div. € 110 -6 11 jaar EA € 180 0902De 4 x 5 cursus gr 4-5 5 5:4 0-1 5:0 1 vr 11 jaar EA € 180 Peuterdans 3 t/m 4 jr. wo 13:30-14:15 31-08 11 jaar EA € 180 0902Kleuterdans 4 t/m 6 jr. 0 6:3 5-1 5:4 vr 1 11 jaar EA € 180 0902Kleuterdans 4 t/m 6 jr. 0 7:3 0-1 6:3 6 t/m 7 jr. vr 1 11 jaar ED € 180 0829Klas. ballet pre-ballet :45 -16 a 15:45 6 t/m 8 jr. m 11 jaar ED € 180 0829Klas. ballet pre-ballet :45 t/m 10 jr. ma 16:45-17 11 jaar EA € 180 0831Klas. ballet pre-ballet 8 30 11 jr. wo 16:30-17: 11 jaar ED € 180 0901Klas. ballet niv. A 9 t/m 15 12 jr. do 16:15-17: 11 jaar ED € 180 0830Klas. ballet niv. A 10 t/m 5 13 jr. di 16:45-17:4 11 jaar ED € 180 0830Klas. ballet niv. A 11 t/m di 15:45-16:45 jr. 12 tm 7 ce 11 jaar ED € 180 dan 08z Jaz di 17:45-18:45 30jr. 16 t/m 12 ce 11 jaar div. € 195 dan 08z Jaz wo 15:00-16:30 31jr. 15 t/m 7 ss lCla 11 jaar div. € 195 09Musica vr 18:00-19:30 02jr. 15 t/m 7 ss lCla 11 jaar MB+EA € 130 Musica wo 14:15-15:00 31-08jr. Dance for you vanaf 8 bod) 1 div. € 5 11 Kunstclub (zaterdagaan za 09:30-10:15 24-091 div. € 5 11 1015Sprookjes 4 t/m 6 jr 5 0:1 0-1 9:3 za 0 1 div. € 5 11 1119Herfst 4 t/m 6 jr 5 0:1 0-1 9:3 za 0 Sinterklaas 4 t/m 6 jr

11 Kinderen wo 14:15-15:00 21-09-

Jongeren

jr. Klas. ballet niv. C 15-21 jr. Klas. ballet niv. C 13-16 Jazz dance 14 t/m 17 jr. Moderne dans 15-21 jr. Selectieklas 15-21 jr. jr. MusicalClass 7 t/m 15 jr. MusicalClass 7 t/m 15 jr. Dance for you vanaf 8 Hip Hop 12-16 jr. Hip Hop vanaf 16 jr.

11 jaar ED € 225 ma 17:45-19:00 29-0811 jaar ED € 225 090130 18: do 17:1511 jaar ED € 180 090130 do 18:30-19: 11 jaar EA € 180 083145 wo 18:45-19: 11 jaar ED € 180 0829 ma 19:00-20:00 11 jaar div. € 195 0831wo 15:00-16:30 11 jaar div. € 195 0902vr 18:00-19:30 11 jaar MB+EA € 130 08wo 14:15-15:00 3111 jaar RK € 180 08di 19:00-20:00 3011 jaar RK € 180 di 20:00-21:00 30-08-

11 jaar Volwassenen ma 17:45-19:00 29-08Klassiek ballet niv. C Klassiek ballet niv. D Klassiek ballet niv. D Jazz dance Moderne dans Hip Hop Selectieklas Jazz/modern Afrikaanse dans Dancefit Zumba Zumba Zumba

Theater cursussen

ED 11 jaar ED 0829 :30 -21 :00 20 ma 11 jaar ED do 19:30-21:00 01-0911 jaar EA 083145 20: 45wo 19: 11 jaar EA 083145 19: 45wo 18: 11 jaar RK 08300 1:0 di 20:00-2 11 jaar ED 0829 :00 ma 19:00-20 11 jaar EA 083145 wo 20:45-21: 11 jaar NL 090100 do 21:00-22: 11 jaar ED 0829 ma 14:00-15:00 11 jaar vr 09:00-10:00 02-0911 jaar vr 10:15-11:15 02-09halfjaar vr

lestijd les- dag

start datum

€ 357 € 357 € 357 € 285 € 285 € 285 € 285 € 285 € 285 € 250 € 200 € 200 € 100

aantal docent lessen

Kinderen

11 20 wo 14:15-15:00 21-09-6 r De 4 x 5 cursus gr 4-5 00-16:30 31-08-11 jaa 15: wo jr. 15 r MusicalClass 7 t/m 0-19:30 02-09-11 jaa 8:0 vr 1 jr. 15 MusicalClass 7 t/m 00 28-09-11 28 18: 4516: wo jr. 9 t/m Basis theatercursus 6 00 29-09-11 28 t/m 14 jr. do 18:30-20: Theaterproductieklas 10 ) bod 1 11 Kunstclub (zaterdagaan za 09:30-10:15 24-091 Sprookjes 4 t/m 6 jr 9:30-10:15 15-10-11 za 0 1 Herfst 4 t/m 6 jr 0:15 19-11-11 0-1 9:3 za 0 Sinterklaas 4 t/m 6 jr

div. div. div. MB MvdB

tarief

€ 110 € 195 € 195 € 125 € 150

div. € div. € div. €

5 5 5

28 MvdB € 150 t/m 11 20 MB € 170 0928Theaterproductieklas 30 20: 3018: t/m 18 jr. wo 11 jaar div. € 195 Theaterproductieklas 15 wo 15:00-16:30 31-0811 jaar div. € 195 0902MusicalClass t/m 15 jr. 0 9:3 0-1 8:0 vr 1 11 15 MvdB € 105 0929MusicalClass t/m 15 jr. 45 21: 15do 20: 12 15 MvdB € 105 0209Theaterwerkplaats 1 45 21: do 20:1530 MvdB € 190 Theaterwerkplaats 2 do Theaterwerkplaats 1+2

29-09-11 Jongeren 14 jr. do 18:30-20:00

11 Volwassenen do 20:15-21:45 29-09Theaterwerkplaats 1 Theaterwerkplaats 2 Theaterwerkplaats 1+2

MB = Marjolein Buijs LB = Lenie Buijs LvT = Louise van Terheijden MC = Marc Crombach MKs = Marco Kuypers MV = Marie Verdijk MK = Marion Kamp

12 do 20:15-21:45 09-02do

MvdL = Marije van der Leur MP = Marjolein Peeters MvdB = Mark van den Berg MvT = Mark van Tilborg MA = Mech Asselbergs NL = Nkéwa Lazare NPvH = Nirdosh Petra v. Heesbeen

15 MvdB € 130 15 MvdB € 130 30 MvdB € 225

RG = Rob Gerrits RK = Rodney Kasandikrono RL = Roos Leddy SB = Sander Beumer SV = Susanne Vreeburg TM = Titia Monteban


Open dagen s i t a r G g a d Open zondag 29 mei 2011 12:30 - 15:30 uur. presentaties, open lessen en informatie over het aanbod

Kuns oe•Da speciaal tv•D oor kindegren woe 7 septemnbsedrag 2011 13:30

-16 Kinderen ontd :30 uur: ek lang wat er all ken een middag emaal te doen is in het Kunsten En natuurlijk w centrum. eer te voor ieder kind r afsluiting een gra pannenkoek m tis et limonade.

ncentrum Avond van het Kunste dit jaar plaats op vrijdag

vindt De Avond van het Kunstencentrum alle inwoners van Waalwijk, aan autje 16 december en is een cade spetterende optredens van tien Waspik en Sprang-Capelle. Korte uw plaats. Je kiest zelf je route. minuten vinden door het gehele gebo ance naar een gitaarconcert, Je verplaatst je bijvoorbeeld van jazzd a capella koor. Het Kunsteneen naar e van een theaterimprovisati et! centrum bruist en het publiek geni

~ Schoolprojecten

eren en jongeren uit Waalwijk, Wij vinden het belangrijk dat alle kind ken met verschillende isma kenn Waspik en Sprang-Capelle Dit doen wij niet alleen . gaan slag de aan kunstuitingen en zelf ook door samenwerking met het door ons reguliere aanbod, maar het primair-, voortgezet-, onderwijs. Een speciaal aanbod voor ng vind je op onze website. opva e ools beroepsonderwijs en buitensch

~ ijf Bedr en kunst

met het Kunstencentrum. Ook bedrijven kunnen kennismaken ifieke wensen en wij stellen een Geef ons een thema door met spec een dag of dagdeel. en kunstzinnig programma sam voor

Kunstencentrum Waalwijk Irenestraat 3 5141 GJ Waalwijk T 0416 56 16 16 info@kunstencentrumwaalwijk.nl www.kunstencentrumwaalwijk.nl

Kunstencentrum cursusaanbod  

Cursusaanbod van het Kunstencentrum Waalwijk