__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Huurdersmagazine van CASADE

CASADIVERS

BIJZONDERE BUREN Ad van Spaandonk > PAG. 12 / 13

NIEUWE REGELS

Van de overheid

> PAG. 18 / 19

maart 2011

BINNENKIJKEN

IN DE WIJK

Mr. Luybenstraat

Maatschappelijke ondernemers

> PAG. 16 / 17

> PAG. 10


2

CASADIVERS

INHOUDSOPGAVE SCHOON, HEEL GEWOON

SAMEN GOED GROEN BEZIG

Casade project

06

> PAG. 04 / 05

HUURDERSCONFERENTIE 2011

PARTNERS

> PAG. 11

> PAG. 14 / 15

> PAG. 06 / 09

Startpunt Waalwijk

Meld u nu aan

14

NIEUW

Vestigingsmanager Kaatsheuvel

16 BINNENKIJKEN

Mr. Luybenstraat

> PAG. 16 / 17

11

C


C

MAART 2011

CasaDivers in een nieuw jasje CasaDivers heeft een nieuw jasje gekregen. Dat is één van de wijzigingen die we naar aanleiding van het lezersonderzoek hebben doorgevoerd. We hebben aan ruim 8000 lezers hun mening gevraagd.

CasaDivers wordt goed gewaardeerd 55% van de ondervraagden vindt CasaDivers een interessant huurdersblad. Maar liefst 70% van de huurders beoordeelt CasaDivers als goed. 15% waardeert CasaDivers zelfs als heel goed. Informatie over de dienstverlening, informatie over toekomstplannen, het overzicht planmatig onderhoud, informatie over huren, wijkinformatie, buurtplannen en persoonlijke verhalen zijn de meest populaire onderwerpen onder de huurders. Ook de groene pagina’s (met het thema duurzaamheid) worden goed ontvangen. Artikelen die lezers nog missen zijn een column met vaste

onderwerpen (over wonen, buren, inrichting etc.) en korte nieuwsberichten over Casade. Daar hebben we meteen werk van gemaakt! Aan de enquête was ook een prijs verbonden: onder alle deelnemers werd 3 maal een maand gratis huur verloot. In totaal hebben 1132 huurders deelgenomen aan de enquête: bedankt! De resultaten van het lezersonderzoek waren de basis voor deze nieuwe, verbeterde versie van CasaDivers. Een handzamer formaat en een aantrekkelijke vormgeving! Verder leest u vanaf nu een vaste column en korte nieuwtjes van Casade in het magazine van uw woningcorporatie. We hopen dat het blad zo nog meer tegemoet komt aan uw wensen!

CASACOLUMN Even voorstellen Mijn naam is Roel van Gurp. Ik ben ruim 54 jaar geleden geboren in Breda, waar ik ook ben opgegroeid. Voor mijn studie theologie ben ik in 1975 naar Tilburg verhuisd. Daar woon ik nog steeds, samen met mijn vrouw en mijn kinderen, die inmiddels 17 en 19 jaar oud zijn.

Met ingang van 1 maart ben ik benoemd als directeur-bestuurder van Casade. Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om me in CasaDivers aan u voor te stellen.

In Tilburg ben ik onder meer acht jaar wethouder van volkshuisvesting, wijkontwikkeling en milieu geweest. Na die periode ben ik aan de slag gegaan als directeur-bestuurder in de wereld van welzijn en zorg. In die rol heb ik de afgelopen zes jaar gewerkt bij de Stichting Kompaan en De Bocht, de organisatie die jeugdhulpverlening en vrouwenopvang verzorgt in de regio Midden-Brabant. De overstap naar Casade biedt me de mogelijkheid om mijn betrokkenheid bij de wereld van het wonen en de wijken ook beroepsmatig vorm te geven. De komende maanden ga ik gebruiken om heel intensief kennis te maken met de medewerkers en de maatschappelijke partners van Casade, maar toch vooral met de huurders, met de huizen en de wijken waar u woont. Je kunt immers pas echt meepraten als je eerst je oren en ogen goed de kost hebt gegeven. Ik hoop velen van u in die kennismakingstocht te mogen ontmoeten. Ik verheug me op de samenwerking. Roel van Gurp

3


4

CASADIVERS

Schoon, heel “Deze voortuinen staan vol onkruid! En moet je kijken hoe donker en vies het gangetje naar de achtertuin is. Dat zal wel geen nette buurt zijn.” Misschien een verkeerde conclusie, maar wel eentje die vaak voorkomt. Mensen beoordelen de woon­ wijk op de netheid van de voortuinen en het schoon zijn van achterpaden of brandgangen. Wijkbeheerders Waalwijk v.l.n.r.: Ben Bakx, Ans van Tuyl, Adriaan van der Schans en Rini Witlox.

Rini Witlox, wijkbeheerder: “Een huurwoning is weliswaar eigendom van de woningcorporatie, maar de huurder heeft als gebruiker van die woning rechten en plichten. Bij het aangaan van een huurcontract staat er in de algemene voorwaarden een mooie zin die luidt: “De huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.” Wij merken dat huurders niet altijd even scherp op het netvlies hebben dat hiertoe niet alleen de woning, maar ook trappenhuizen, liften, kelders, bergingen, galerijen, tuinen en binnenplaatsen behoren. Laten

dat nou net de delen van het huis zijn waar andere wijkbewoners tegenaan kijken en dus een mening

Best fijn toch als je na een dag hard werken jouw straat binnenrijdt en de voortuinen er netjes en

“ Wij willen dat iedereen trots kan zijn op zijn wijk omdat deze er schoon uitziet.” op gevormd wordt over de kwaliteit van de woonwijk.”

Project: Schoon, heel gewoon! “Als wijkbeheerders van Casade zijn wij de oren en ogen van de wijk”, vertelt Rini. “Wij willen daarom dat iedereen trots kan zijn op zijn wijk omdat deze er schoon uitziet.

verzorgd uitzien? Vandaar het project ‘ Schoon, heel gewoon’. In 2011 gaan wij in Waalwijk extra aandacht besteden aan het schoon hebben en houden van in ieder geval de voortuinen, brandgangen en achterpaden van de woningen van Casade. Hierbij zal het weleens voorkomen dat we ook de eigenaren van koopwoningen erbij betrekken,


MAART 2011

gewoon!

“ Alle bewoners zijn dan buiten druk in de weer.”

want bijvoorbeeld een achterpad deel je vaak samen.”

maken om hun leefomgeving schoon te krijgen en houden.

Opschoonacties

De wijkbeheerder is enthousiast: “De gemeente en Mozaïek hebben hun medewerking aan het project ‘Schoon, heel gewoon’ ook toegezegd. En natuurlijk zijn die opschoonacties ook gezellige dagen, want alle bewoners zijn dan buiten druk in de weer.”

“Het project ‘Schoon, heel gewoon’ zal de buurtbewoners in Waalwijk niet ontgaan. Dit jaar worden er diverse opschoonacties gehouden. Dat zijn speciale schoonmaakdagen voor een wijk of een deel daarvan. Bewoners kunnen dan tuinafval weggooien in speciaal geplaatste containers”, geeft Rini aan. Casade zorgt voor medewerkers die bewoners kunnen helpen of vragen kunnen beantwoorden. Dat allemaal om het bewoners zo makkelijk mogelijk te

Wedstrijd mooiste voortuin Zoals het hoort, wordt moeite doen ook beloond! Rini: “Als het project straks van start gaat met de eerste opschoonactie, dan

start ook de wedstrijd voor de schoonste voortuin. De bewoner met de schoonste voortuin wint een prachtig pakket met prijzen voor de tuin! Hoe dat precies in zijn werk gaat, lezen de bewoners in de ‘Schoon, heel gewoon’ campagne die dit voorjaar start.” Met een knipoog vertelt Rini nog: “Voor ik het vergeet: 2011 is het jaar waarin ‘Schoon, heel gewoon’ centraal staat, maar dat betekent niet dat we in de jaren daarna geen aandacht meer hebben voor schone voortuinen, achterpaden en brandgangen. Wij blijven alert en vragen de medewerking van bewoners.”

5


6

CASADIVERS

U & CASADE, SAMEN GOED GROEN BEZIG

Duurzame temperatuur in huis We hebben er al ervaring mee opgedaan in Het Koetshuis op Landgoed Driessen: een warmte/koude opslag systeem (WKO). Nu komt er ook een WKO-systeem in de nieuwbouwappartementen van Rosagaerde in Kaatsheuvel. WKO is een energiezuinige methode om gebouwen te verwarmen en te koelen.


MAART 2011

Groen = goed bezig!

Investeren in duurzaamheid Bent u al ‘groen’ bezig? De verwarming een graadje lager, de wasmachine een ‘tikkie terug’, een zuinige auto en een spaarlamp in plaats van een gloeilamp… Het scheelt allemaal voor de energierekening! En daarmee helpt u meteen het milieu. Ook bij Casade vinden we het milieu belangrijk. Daarom investeren we fors in duurzaamheid. We verbeteren de energielabels van onze woningen via diverse programma’s, zoals nieuwbouw, onderhoud en vernieuwende duurzaamheidsprojecten. En we hopen ook op uw hulp!

De nieuwbouw huurappartementen Rosagaerde

Comfortabel Het werkt even anders dan een standaard cvketel, maar bij goed gebruik is het comfort in huis een stuk hoger/beter. Uiteraard zorgt het WKO-systeem voor verwarming in de winter. Maar als het in de zomer warm is, wordt de woning ook gekoeld. Omdat het een ‘lage temperatuursysteem’ is, blijft het energieverbruik laag. Daarnaast tocht het nooit in huis, omdat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde balansventilatie. Dat worden dus extra comfortabele appartementen in Rosagaerde! Meer weten over de appartementen en penthouses in Rosagaerde? Kijk op www.rosagaerde.nl.

7


8

CASADIVERS

U & CASADE, SAMEN GOED GROEN BEZIG Onderzoek naar energieverbruik

Wat leveren die duurzame maatregelen op? Casade investeert in duurzaamheid. We ver­ beteren energielabels en voeren die verbeteringen zoveel als mogelijk is uit tijdens het reguliere planmatig onderhoud aan onze woningen. Daarnaast zorgen we voor een flink aan­ bod van moderne nieuwbouwwoningen.

Wie doen er mee aan het onderzoek? • 40 Huishoudens in Nieuwe Vaart, Sprang-Capelle • 12 Huishoudens in De Bibliotheek (seniorenwoningen), Landgoed Driessen • 6 Huishoudens in De Bibliotheek (appartementen), Landgoed Driessen • 10 Huishoudens in Het Fort, Landgoed Driessen


MAART 2011

De thermostaat kan omlaag in Nieuwe Vaart Deze investeringen in nieuwbouw en onderhoud betekenen een lager energieverbruik voor de bewoners van die woningen. Bijvoorbeeld door een zuinige cv-ketel, een goede isolatie en zogenaamd HR++ glas. Maar wat levert dit nu concreet op? Dat gaan we onderzoeken!

Energiemetingen In april starten we met energie­ metingen bij in totaal 68 huis­ houdens in speciaal geselecteerde wijken. Het gaat om bewoners van diverse nieuwbouwprojecten en grondig gerenoveerde woningen in de wijk Nieuwe Vaart. Twee keer per jaar worden deze bewoners bevraagd over hun energieverbruik: elektra, gas en water. Dit houden we minimaal drie jaar vol, om zo een compleet beeld te krijgen van het energieverbruik van deze huishoudens. Met dit onderzoekje wil Casade de effecten van alle getroffen energetische maatregelen in de praktijk meten. Hieruit kunnen we nieuwe dingen leren voor de toekomst. Want Casade blijft investeren: jaarlijks steken we 1 miljoen euro in energieverbeteringen aan onze woningen. De deelnemers aan het onderzoek ontvangen twee spaarlampen als dank voor hun hulp hierbij!

Ria Brekelmans voor haar geheel verbeterde woning in Nieuwe Vaart

“Je voelt echt dat het veel warmer is in huis”, vertelt Ria Brekelmans uit Sprang-Capelle. Casade is eind vorig jaar in Ria’s wijk Nieuwe Vaart begonnen met een grondige renovatie van de woningen. Daarbij is flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Ria is er erg blij mee. Nu de renovatie klaar is, heeft ze, net als veel van haar buurtgenoten, de thermostaat een paar graden lager kunnen zetten.

De energiebesparende maat­ regelen waren volgens Ria hard nodig in haar woning in de Heisterbachstraat waar ze samen met echtgenoot Theo al 35 jaar woont. “Als het buiten waaide, tochtte het binnen zo erg dat de gordijnen ervan bewogen. Ook op zolder kon je door spleten in het dak naar buiten kijken. In de winter was het daar heel koud.” Dat is nu verleden tijd. Ria’s huis is tijdens de renovatie volledig voorzien van nieuwe kozijnen met dubbel glas en nieuwe buitendeuren. Ook is het dak

“ Als het buiten waaide, tochtte het binnen zo erg dat de gordijnen ervan bewogen.” geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Verder is er een energiezuinige verwarmingsketel geplaatst en zijn de buitenmuren afgewerkt met 14 centimeter dikke buitengevelisolatie.

Vooruitgang Na de verbeteringen betaalt Ria 35 euro meer huur. “Dat is de maximale huurverhoging bij dit project”, vertelt Ria. “Die betalen we omdat we meteen ook de keuken, badkamer en wc hebben laten vernieuwen.” Ria vindt het een hele vooruitgang. “Het was nodig”, legt ze uit. “Alles was zo ouderwets.” Een deel van de verhoging zou volgens de berekeningen van Casade moeten worden gecompenseerd door het lagere energieverbruik. Ria heeft daar wel vertrouwen in. “Het is deze winter al erg koud geweest, maar wij hebben er dit keer binnen niks van gemerkt. Voor de verbouwing hadden we de verwarming standaard op 24 staan in de winter. Nu hebben we de thermostaat nog niet hoger gehad dan 21 graden.”

9


10

CASADIVERS

Maatschappelijke ondernemers in de wijk RKC WAALWIJK, de gemeente Waalwijk, WML, Mozaïek, ISD en Casade: al deze partijen doen iets bij u in de wijk. Tot nu toe betrof dat voornamelijk het dagelijkse werk van al deze afzonderlijke partijen. Maar deze partijen willen meer als het gaat om hun maatschappelijke bijdrage aan de wijken. Daarom hebben zij een contract met elkaar

gesloten. Hierin staat dat alle partijen de samenwerking met elkaar opzoeken om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de wijken in Waalwijk. Slimme verbindingen met elkaar maken waardoor bijvoorbeeld wijkbewoners die zich inzetten voor hun wijk, beloond worden of medewerking krijgen om hun inzet voor de wijk te verstevigen.

Een paar voorbeelden: 1

Werken aan de wijk De samenwerking tussen deze partijen wordt intensiever op het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Te denken valt aan een speciaal bezoek aan RKC als waardering voor mensen die vrijwillige inzet plegen in hun buurt.

2

Streetbattle Een streetbattle moet jongeren uitdagen tot actief bewegen. Jongeren in verschillende leeftijdsklassen vormen een voetbalteam met hun straat of buurt. Er zijn punten te verdienen in een competitie. Bijzonder is dat door op een respectvolle manier met elkaar en de tegenstander om te gaan er extra punten kunnen worden verdiend. Daarmee krijgt de streetbattle iets extra’s ten aanzien van waarden en normen.

3

Iedereen doet mee… Jongeren met minder kansen op de arbeidsmarkt krijgen de gelegenheid om bij de deelnemende partijen werkervaring op te doen. Daarnaast worden ook andere wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd om deel te nemen aan allerlei wijkgerichte activiteiten of sport gerelateerde zaken. Ook maatschappelijke stages behoren tot de mogelijkheden.

4

Platform maatschappelijk ondernemen Naast hun dagelijkse taken willen deze partijen meer bijdragen aan de samenleving. Binnen een platform nemen zij bijvoorbeeld het voortouw in het organiseren van leerervaringsplekken of gezamenlijke sponsoring van een maatschappelijk project.

Meer weten? Kijk op www.rkcwaalwijk.nl


MAART 2011

CASAKORT Casade aan de deur? Vraag naar de Casade-legitimatie

Dré Brekelmans ook vestigingsmanager Kaatsheuvel De vestiging van Casade in Kaatsheuvel staat sinds 1 januari onder leiding van Dré Brekelmans. Dré is al vestigings­manager van de vestiging in Sprang-Capelle en nu komt Kaatsheuvel er dus bij op zijn visite­kaartje. Dré volgt Mieke Stoopendaal op. Zij was vestigings­manager in Kaatsheuvel en is een nieuwe uitdaging aangegaan bij woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam. Overigens is vestigingsmanager Kaatsheuvel geen onbekende functie voor Dré. Voordat hij vestigingsmanager werd in Sprang-Capelle was hij dat destijds in Kaatsheuvel.

Het is verstandig niet zomaar iedereen binnen te laten. Medewerkers van Casade kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u over de aanbeller? Vraag deze dan buiten te wachten en bel naar het gratis klantennummer van Casade op 0800 55 222 22. Onze medewerkers kunnen het verhaal controleren. In geval van twijfel kunt u altijd bellen met het plaatselijk politiebureau via 0900 8844.

Geef uw mening via het klantenpanel Bent u huurder van Casade en heeft u ideeën over hoe Casade te werk zou moeten gaan? Of vindt u het leuk om mee te denken over het wonen in uw wijk? Doe dan mee met ons online klantenpanel! Casade vindt uw mening belangrijk. U kunt zich het hele jaar door aanmelden. Iedereen is welkom! Drie keer per jaar wordt een onderzoek uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.casade.nl/klantenpanel.

Huurdersconferentie 2011 Wellicht hebt u de uitnodiging voor de Huurdersconferentie al voorbij zien komen in De Maasroute, de Duinkoerier, onze woonwinkels of op onze website. Komt u ook?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ruud van Oudhuizen via telefoonnummer 0416 78 47 65. Meld u aan de voor de Huurders­conferentie via www.casade.nl.

Casade dankt haar bestaan aan haar huurders. Het is dan ook belangrijk dat u hierin een stem heeft! Tijdens de Huurdersconferentie willen we van u horen op welke manier en over welke thema’s u mee wilt praten. Tevens willen we het met u hebben over de mogelijkheden om als klant invloed te hebben op het beleid van Casade. U bent van harte welkom! Lees meer over het programma van deze avond op www.casade.nl

Wanneer

Maandag 4 april 2011 Hoe laat 19.00 uur - 21.00 uur Waar Wijkpunt BaLaDe in Waalwijk

11


12

CASADIVERS

Ad van Spaandonk

“ Mooie leef­ omgeving begint met een schone leefomgeving”

Containers schoonmaken, het is een van de taken die vrijwilliger Ad van Spaandonk verricht voor de bewoners van het appartementencomplex Basilica.


MAART 2011

Bijzondere buren Ad van Spaandonk kan geen vuil en rommel zien. En de 69-jarige Waalwijker kan ook niet stilzitten. De bewoners van Basilica in Landgoed Driessen zijn daar wat blij mee, want Ad steekt veel tijd in het schoonmaken en netjes houden van zijn leefomgeving. Dat levert meer op dan alleen een fijne plaats om te wonen, want mede door zijn inzet zijn ook de servicekosten verlaagd. Ad mag dan ook met recht een bijzondere buurman worden genoemd.

De gangen naar de 105 bergingen zijn voor Ad bekend terrein. Hij inspecteert ze namelijk regelmatig. “Als ik zie dat er te veel zand en vlokken liggen, dan leen ik de stofzuiger van de schoonmaakdienst”, zegt Ad. “Dan ben ik drie uur in de weer en is het weer schoon. Als het niet zou gebeuren, zorgen die opwaaiende vlokken voor storingen. Rookmelders denken dat er rook is, dus wordt de brandweer gewaarschuwd. Als die moet komen, kost de gemeenschap dat ook nog eens honderden euro’s.” Smerige containers zijn Ad ook een doorn in het oog. “Van Casade heb ik een hogedrukreiniger gekregen. Twee keer per jaar pak ik die acht containers aan, spuit ik ze helemaal schoon. Anders gaan ze zó stinken.” Nog een tip van Ad: “Mensen, doe alsjeblieft de vuilniszakken dicht. Anders kruipen de maden in die container rond, dat is een smerig gezicht.” De containers staan in een aparte ruimte. Ook die wordt niet overgeslagen met de hogedrukspuit. “Om de drie weken reinig ik die ruimte. Er valt van alles naast de container, dat wordt vies. Ik vind dat geen gezicht. Als ik het niet doe, wordt het een rotzooi.” Vanuit zijn appartement hebben Ad en zijn vrouw Lenie een prachtig uitzicht op het plein vóór Basilica. “Maar als Ad papier ziet rondslingeren, gaat hij het onmiddellijk

opruimen”, zegt Lenie. Hij is dan ook niet voor niets een van de ZwerfAfvalPakkers in deze wijk. “Ad Bertens en ik zorgen ervoor dat het plein mooi blijft. Het is toch het visitekaartje van ons appartementencomplex.” Op dat plein krijgt onkruid geen kans. Twee keer per jaar gaat Ad van Spaandonk op pad met een brandapparaat, dat aan hem wordt uitgeleend door de gemeente Waalwijk. Overigens levert hij ook een bijdrage aan het oplossen van storingen. “Als er een storing is, brand, rook of licht, dan hoor ik dat via een speciaal kastje in ons appartement. Ik ga dan naar beneden, naar de centrale. Is het een vals alarm, dan bel ik meteen de brandweer. Anders komt die voor niets.” Al het werk is niet voor niets, vindt Ad. “Als het weer schoon is, heb ik daar veel voldoening van. Een mooie leefomgeving begint met een schone leefomgeving. En ik heb eer van mijn werk, je kunt echt zien dat er wat is veranderd.” Bovendien leveren al die inspanningen ook financieel gewin op. “We betalen minder servicekosten, dat is mooi meegenomen.” Behalve Ad van Spaandonk en Ad Bertens zijn ook Rein van Heteren en Joop van Zon bereid om hun bijdrage te leveren aan een schoon Basilica. En alle bewoners vegen twee keer per jaar met z’n allen de ondergrondse garage.

Heeft u ook een bijzondere buurtbewoner, die ‘ns in het zonnetje gezet mag worden? Laat het ons dan weten via info@casade.nl onder vermelding van CasaDivers - Bijzondere buren. De geïnterviewde krijgt van ons een cadeaubon.

13


14

CASADIVERS

Partners aa Casade wil dat u prettig woont. De woningcorporatie kan dat niet alleen. Daarom werken wij samen met verschillende partners. Wie zijn dat? In de nieuwe rubriek Partners aan het woord vertellen ze u meer. Klazien de Jong, vrijwilliger/medewerker van Startpunt Waalwijk, trapt af. “Startpunt Waalwijk is een organisatie waarin samengewerkt wordt tussen drie professionele organisaties (MEE, Juvans en Mozaïek, red.) en vrijwilligers. Drie professionals en acht vrijwilligers geven antwoord op vragen over wonen, zorg, welzijn, sport en opvoeding. We zijn sinds september 2010 actief in BaLade. Overigens is Startpunt Waalwijk ook gevestigd in SprangCapelle en Waspik. Ja, de mensen weten ons goed te vinden, de media besteden behoorlijk veel aandacht aan Startpunt Waalwijk.” “De regelingen binnen de zorg zijn heel complex. In dat zorgdoolhof kunnen mensen moeilijk de toegang vinden. Daarom is het fijn dat we ze kunnen helpen. Ook krijgen we veel huurders. Het zijn vooral oudere mensen, die zich afvragen hoe ze met aanpassingen aan hun woning zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij geven informatie, wij helpen ze mee met het invullen van de formulieren. Die informatie kun je natuurlijk ook op de website vinden, maar deze mensen

“ voor de aanvraag heb je wel een indicatie nodig.” hebben dikwijls geen computer. Wat huurders die hun woning aan willen laten passen op basis van de regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten weten: voor de aanvraag heb je wel een indicatie nodig.”

Helpen bij aanvraag “Als we praten over het aanpassen van de woning, dan komt in veel gevallen ook een zorgvraag aan bod. De huurders hebben bijvoorbeeld ook huishoudelijke hulp nodig. Dan kunnen we die aanvraag verzorgen. Die aanvraag wordt doorgestuurd naar het Zorgloket van de gemeente, waar de beslissing wordt genomen over het al dan niet verstrekken van een indicatie voor zorg.” “Met dit werk kun je echt iets voor een ander betekenen”, zo vindt Klazien de Jong. “Je bent


MAART 2011

an het woord “ Bij woning­ aanpassing komt ook de zorgvraag aan bod”

echt een startpunt voor de mensen, je zet ze op een pad dat leidt naar het antwoord op hun vraag. Maar je kunt het ook concreet maken. Bijvoorbeeld door samen een formulier in te vullen.”

Spreekuur

“Soms is het antwoord op een vraag snel gevonden, juist omdat we in BaLaDe zitten”, vertelt Klazien enthousiast. “Daar zitten veel meer zorgaanbieders bij elkaar. Zo wilde onlangs een mevrouw meer weten over dementie en mantelzorg. Daarvoor kon ik meteen een afspraak maken bij de mantelzorgconsulent.”

Telefoon: 0416 76 01 57 E-mailadres: startpuntwaalwijk@balade.nl

Startpunt Waalwijk houdt van maandag- tot en met vrijdagmorgen (8.30 - 12.30 uur) spreekuur in BaLaDe te Waalwijk. Dat gebeurt ook op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

15


16

CASADIVERS

Binne

bij Mr. Luybenstraat 30 Een tevreden huurder Frits van Gelder is het school­voorbeeld van een tevreden huurder. Zijn bovenwoning aan de Luybenstraat in Waalwijk is onlangs door Casade volledig gerenoveerd. In eerste instantie wilde hij niet meedoen, maar achteraf is hij blij dat hij voor groot onderhoud gekozen heeft. De nieuwe centrale verwarming levert wel het meeste comfort, maar bij de nieuwe keuken begint hij echt te glunderen. Die toont hij met de meeste trots.

Wel vaak koud Van Gelder: “Ik woon hier al vanaf 1992, en al die tijd met dat kacheltje. Ik ben altijd tevreden geweest, maar het was wel vaak koud. De woonkamer was de enige plek waar ik het een beetje warm kreeg. Het koudst was het in de keuken, daar was ik echt niet voor mijn plezier. Je gaat niet fijn afwassen bij 2° Celsius.

“ Ik woon hier al vanaf 1992, en al die tijd met dat kacheltje” Nu is de keuken een luxe, daar kan ik enorm van genieten. Voor de inrichting kregen we alle vrijheid. We konden kiezen uit allerlei mooie combinaties van tegels voor de wanden en de vloer, aanrechtbladen, kleuren, handgrepen en dergelijke. Ik heb hier voor gekozen, rustige kleuren en lekker licht. Ik vind dat het prachtig geworden is.”

Laatste moment getekend Van Gelder: “We kregen een brief van Casade dat er groot onderhoud gepleegd zou gaan worden. Er waren informatieavonden in buurtpunt De Bakkerij. Ik ben er altijd naar toegegaan. Eerst wilde ik niet meedoen, al dat stof en die verhuizing. Maar toen er één woning af was, ben ik gaan kijken. Dat gaf wel de doorslag. Op het allerlaatste moment heb ik alsnog getekend.

Ik had het geluk dat ik bij een goede kennis kon blijven tijdens de verbouwing. Maar er zijn ook mensen thuisgebleven. Die konden naar een leegstaand huis aan de overkant. Daar stonden een wasmachine en een droger, daar kon je je potje koken en er was een toilet. ’s Avonds ging men dan weer naar zijn/haar eigen huis. Ik ging vaak kijken naar de vorderingen.”

Helemaal compleet Van Gelder: “De woningen voldoen nu weer helemaal aan de eisen van deze tijd. Casade heeft echt alles aangepakt. De badkamer, keuken en toilet zijn betegeld. Het balkon heeft een ijzeren trap gekregen. En het huis heeft nu kunststof kozijnen en dubbel glas. En natuurlijk die keuken. Er is centrale verwarming gekomen met wel 5 nieuwe radiatoren. Het is heerlijk! Toen het huis weer klaar was en we terug konden, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om alles te schilderen. Nu is het helemaal compleet. Nou moet ik alleen nog van dat gaskacheltje af. Als u nog interesse hebt: bij de Albert Heijn hangt het verkoopbriefje op het prikbord.”


MAART 2011

17

enkijken “ Ik heb hier voor gekozen, rustige kleuren en lekker licht.”

Bent u blij met uw huis en/of uw in­richting? Of is er een plekje in uw huis waar u bijzonder trots op bent? Wij komen graag bij u binnenkijken. U kunt zich voor deze rubriek opgeven via info@casade.nl onder vermelding van: CasaDivers Binnenkijken. Wij brengen als dank een cadeaubon t.w.v. € 50,- voor u mee.


18

CASADIVERS

Nieuwe regels va Toewijzing huurwoningen: strenge inkomensgrenzen Vanwege nieuwe regels van de overheid moet Casade vanaf 1 januari 2011 bij de verhuur van woningen streng toezien op inkomenseisen. Woningcorporaties moeten minimaal 90% van de woningen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minder dan € 33.614,per jaar. De regel geldt voor alle huurwoningen met een huurprijs tot € 652,52.

Waarom? De regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen vooral verhuurd worden aan mensen met een daarvoor passend (en dus niet te hoog) inkomen. Woningcorporaties moeten hierover verantwoording afleggen aan de overheid. Als woningcorporaties niet meewerken aan de uitvoering van deze regels, worden er financiële sancties opgelegd. Concreet betekent dat voor Casade dat we in dat geval niet meer in staat zullen zijn om nieuwe huurwoningen te bouwen. Casade is dus genoodzaakt de regels op te volgen en het inkomen van woningzoekenden streng te toetsen.

Welk inkomen? Het inkomen dat getoetst wordt, is het huishoud­ inkomen. Het huishoudinkomen is de optelsom van de verzamelinkomens van de huurder en diens meerderjarige medebewoners. Het inkomen van inwonende minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee. Casade raadt woningzoekenden aan om het huishoudinkomen na te gaan. Als dit hoger is dan de inkomensgrens van € 33.614,- kunt u er rekening mee houden dat u niet meer in aanmerking komt voor een woning met een huurprijs tot € 652,52.

Wat betekent dit voor u? De regel geldt voor woningzoekenden, niet voor zittende huurders. Als u vanaf 1 januari 2011 een woning aangeboden krijgt, toetst Casade uw inkomen aan de nieuwe regels. Daarvoor heeft u een IB60 formulier van de Belastingdienst nodig. Vraag dit formulier daarom tijdig aan bij de Belastingdienst via 0800 0543.

Zoekt u een nieuwe woning? Vraag een IB60 formulier aan! Bent u ingeschreven als woningzoekende bij Casade en gaat u actief op zoek naar een nieuwe woning? Dan hebt u een IB60 formulier van de Belastingdienst nodig. Op dit formulier staan uw inkomensgegevens. Casade is verplicht deze te toetsen.

Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.casade.nl of neem contact met ons op via het gratis klantennummer 0800 55 222 22.

Vraag dit formulier daarom aan voordat u reageert op een woning. Het IB60 formulier moet u verplicht meenemen wanneer u de woning toegewezen krijgt. Als u (nog) geen IB60 formulier hebt, kunnen wij u de woning vanwege de strenge regelgeving helaas niet toewijzen. Het duurt ongeveer 10 werkdagen voor u het formulier in huis hebt. Vraag het IB60 formulier daarom tijdig aan bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.


MAART 2011

19

an de overheid Wijzigingen in uw inkomen? Geef het direct door voor de huurtoeslag! Veel huurders hebben een voorlopige toekenning huurtoeslag 2011 ontvangen van de Belastingdienst. Wilt u uw inkomen, huurprijs en persoonlijke gegevens op de voorlopige toekenning huurtoeslag goed controleren? Dat kan u bij de definitieve toekenning een hoop financiële narigheid besparen. Regelmatig komt het voor dat de Belastingdienst bij de definitieve toekenning huurtoeslag terugvordert omdat de inkomensgegevens niet juist zijn opgegeven. Als bijvoorbeeld uw inkomen hoger blijkt te zijn dan dat op de voorlopige toekenning huurtoeslag staat aangegeven, dan hebt u recht op een lager bedrag aan huurtoeslag dan dat is toegekend. De Belastingdienst zal het teveel betaalde bedrag bij de definitieve toekenning van u terugvorderen. U moet dan teveel gekregen huurtoeslag terugbetalen. Dat bedrag kan fors oplopen. Een teveel uitgekeerde huurtoeslag kan nog jaren later teruggevorderd worden. Andersom kan het voorkomen dat u minder inkomen hebt gehad en dat u recht had op meer huurtoeslag.

Geef wijzigingen door aan de Belastingdienst Om er zeker van te zijn dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan, is het verstandig om wijzigingen in het inkomen altijd direct door te geven aan de Belastingdienst. Dat kan via www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon: 0800 0543.

Casade helpt u graag Mocht u twijfelen of de toekenning correct is, dan kan Casade u daarbij helpen. Kom bij twijfel langs in een van onze woonwinkels. Als u alle inkomensgegevens, eventuele aangiften en huurtoeslag-toekenningen van voorgaande jaren meebrengt, dan kunnen wij de toekenning controleren.

Laat uw huur automatisch afschrijven en win € 250,Handig en makkelijk verdiend

U hoeft de maandelijkse huurbetaling niet in de gaten te houden én u kunt er geld mee verdienen. Als u de huur automatisch laat afschrijven, maakt u kans op € 250,-. Vier keer per jaar verloot Casade € 250,- onder alle huurders die met een incasso­machtiging de huur automatisch betalen. Dat is makkelijk verdiend! Vul snel deze machtigingskaart in.

U hoeft geen postzegel te plakken

Casade Antwoordnummer 10054 5140 VB Waalwijk


Redactie Dré Brekelmans Babette Knip Marion Sasabone Mariëtte Snoeren Wendy Trügg

Teksten Kees Klijn Babette Knip Mariëtte Snoeren Wendy Trügg Quint Tekst en Foto 2d studio in vorm

Fotografie Frank Trommelen Quint Tekst en Foto 2d studio in vorm

Casade Postbus 5, 5140 AA Waalwijk 0800 55 222 22 (gratis) info@casade.nl www.casade.nl

Vormgeving 2d studio in vorm Kaatsheuvel www.2dstudio.nl

Openingstijden ma. t/m do. 8.30 - 16.30 uur vr. 8.30 - 12.30 uur

Niets uit dit blad mag zonder toe­ stemming van Casade vermenigvuldigd en/of verspreid worden. Aan de artikelen in deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

Toestemming tot automatische afschrijving van de maandelijkse huur Achternaam

Tussenvoegsel

Straat Postcode

Voorletter(s) Huisnummer

Plaats

Houder van banknummer machtigt hierbij tot wederopzegging Casade, houder van bankrekening 28.50.41.630 om van zijn/haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens huurbetalingen voor het pand Datum

Handtekening

Eenvoudig te regelen U kunt heel eenvoudig de huur automatisch betalen, door Casade te machtigen om het bedrag elke maand automatisch van uw rekening te laten schrijven. U heeft dat zo geregeld door de machtigingskaart op deze pagina in te vullen en ondertekend naar Casade terug te sturen. De machtigingskaart kunt u ook afgeven bij één van onze woonwinkels.

Zonder handtekening is uw machtiging niet geldig. U kunt de machtiging op ieder moment zowel schriftelijk als telefonisch bij Casade opzeggen. Bij opzegging van de huur wordt deze machtiging automatisch stopgezet.

Automatische afschrijving

Dit magazine is gedrukt op FSC papier

Profile for 2d studio in vorm

CasaDivers  

Huurdersmagazine van Casade

CasaDivers  

Huurdersmagazine van Casade

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded