Page 1

Баркод Системи България

www.barcodes.bg

Mобилни решения за Разносна Търговия Sales Force Automation

Field Sales ExVan Sales

PreSales

Direct Store Delivery

Merchandising


Основна задача за преуспяването на всеки бизнес е да се поддържа неговата конкурентноспособност. Що се отнася до мобилния бизнес, водеща роля за това изиграва внедряването на нова технология и автоматизирането на фирмените процеси. При разносната търговия използването на мобилни устройства и специално разработен за тях софтуер, който лесно да се интегрира към цялостната система и да отговаря на нуждите на фирмата, е крайно наложително.

Резултати от разработването на системни решения за Разносна Търговия • Осъвременяване и модернизиране на мобилния бизнес до едно високотехнологично конкурентноспособно ниво; • Повишаване ефективността на продажбените процеси; • Увеличаване броя на посетените обекти/ клиенти на ден; • Многократно съкращаване времето за извършване на продажбите; • Елиминиране на грешките при набиране на информация и данни; • Намаляване цената на труда; • Дилърите имат постоянен достъп до фирмената база данни дори извън офиса; • Пълна синхронизация на продадена, върната и останала стока чрез безжична връзка със склада; • Прозрачност на процесите и възможност за наблюдаване работата на дилърите, техните дневни продажби, печалби и времетраене на дадена продажба; • Бърза възвръщаемост на инвестицията; • Висока удовлетвореност на клиента; • Повишени продажби и цялостна интеграция на фирмените процеси. За десет годишния натрупан опит Баркод Системи България изготвят системни решения за Разносната търговия с разнообразни приложения (PreSales, ExVan Sales), които разглеждат едновременно хардуерния и софтуерния аспект на проблема. Като официални партньори на Zebra Technologies и Motorola Enterprise Mobility Division, ние предлагаме богата гама от мобилни устройства, предназначени за този тип мобилен бизнес, както и специално разработен от нас софтуер, който бива адаптиран според специфичните нужди и приложения на нашите клиенти.


Нашият софтуер Основни характеристики • Лесно организиране на базата данни - търсене чрез филтри, по обекти, клиенти, артикули или избор от списък; • Задаване на маршрутите за деня; • Наблюдаване задълженията на клиента и неговия кредитен лимит; • Маркиране на артикул чрез набиране на код или с помощта на баркод скенер; • Наблюдаване на стоковите количества, наличности в склада; • Автоматична калкулация на промоции и отстъпки при задаване на продукти и количества; • Ограничаване достъпа на дилъра до определен тип фирмена информация; • Събиране на поръчки и извършване на продажби; • Задаване на различни начини на плащане: в брой, по банков път, разсрочено във времето (маркиране на период на плащане); • Издаване на стокови разписки, фискални бонове, фактури и др. и възможност за повторното им отпечатване; • Събиране на предишни задължения на клиента; • Събиране на мърчиндайзингова информация; • Изготвяне на справки относно направени продажби, посетени обекти, времетраене на отделните продажби, отпечатани документи, плащания, задължения и др.

Предимства: • Клиентът получава актуална информация относно поддържани артикули, цени и количества; • Продажбата протича бързо и дилърът има повече време за клиента; • Елиминират се грешките при калкулиране, избиране на актуална цена, изчисляване на отсъпка или задаване на вече изчерпан артикул; • Обобщаване на дневния труд чрез опцията ‘Справки’; • Работата на дилъра бива наблюдавана и контролирана при желание от мениджмънта;


За нас Баркод Системи България е българо-великобританска компания, част от най-голямата група фирми, работещи в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите на територията на централна и източна Европа IBCS Group. Баркод Системи България предлага разработването на системни решения за разносна търговия, логистика и дистрибуция, спедиция, получаване и управление на суровините и стоките в производството и търговските обекти.

Нашите продукти Нашите партньори Баркод Системи България поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения с лидерите в областта на баркод технологиите и изготвянето на системни решения за мобилния бизнес: Motorola Enterprise Mobility Devision (преди Symbol) и Zebra Technologies Inc., като достига най-високото ниво, с което може да бъде отличен техен партньор, а именно Premier Partner. За десетте години от създаването си, Баркод Системи България разработва множество проекти и продава хиляди етикетни баркод принтера Zebra, мобилни компютъра и баркод скенера Motorola, като оборудването, което поддържа е многократно по-голямо.

Баркод скенери Като официален партньор на фирмата, създала първия ръчен баркод скенер и настоящ технологичен лидер в мобилните бизнес приложения - Motorola, Enterprise Mobility Division, Баркод Системи България предлага най-широката гама лазерни баркод скенери: от индустриален клас устройства, пригодени за тежки условия и голямо натоварване, до ръчни и стационарни скенери за общи прилoжения като употребата им в търговски бекти.

Мобилни компютри Друг съществен продукт от портфолиото на Баркод Системи България са мобилните компютри с интегрирани баркод скенери от Motorola, Enterprise Mobility Division. Според приложението и условията на експлоатация те се делят на няколко класа: индустриален - мобилни компютри, които са пригодени за работа при силна запрашеност, високи температурни колебания, защитени от многократни изпускания и падания, идеални за складови приложения и производствената сфера; EDAs (Enterprise Digital Assistants)- устройства с олекотен дизайн и разнообразни опции за безжична връзка: EDGE GPRS GSM комуникация, GPS модул за навигация и пространствена ориентация, опционална WLAN 802.11а/b/g връзка, Bluetooth или IrDA, подходящи за мобилни търговци, дилъри за разнос, мениджъри.

Етикетни баркод принтери Баркод Системи България предлага широк спектър от термодиректни и термотрансферни етикетни баркод принтери, за разнообразни индустриални приложения или съобразени с изискванията на развиващият се мобилен бизнес. В зависимост от тяхното предназначение те могат да отпечатват различни по ширина етикети, PVC карти (при картовите принтери) и други документи, издавани при осъществяване на продажба, дори да кодират RFID тагове. Тази богата гама от етикетни принтери и висококачествени консумативи за тях носи марката на световния лидер в предлагането на новаторски и надеждни решения за печат, предназначени за нуждите на множество сфери като производство, търговия, пощенски услуги, складова отчетност, образование, правителствени организации и други - Zebra Technologies Inc.

Животът е движение, бъдете мобилни!

Баркод Системи България София - ж.к Дружба 1, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” 33, офис 4; тел: (02) 973 0075 Варна - ж.к Възраждане III, ул. ”Поп Димитър” 5, офис 4; тел: (052) 572 600 e-mail: info@barcodes.bg web site: www.barcodes.bg

Barcodes Mobile  

Barcodes Mobile

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you