Page 1

Баркод Системи България

www.barcodes.bg

Етикетни принтери и консумативи

Field Sales Етикетни принтери

Етикетни материали

Tермотрансферни ленти

Софтуер и системни решения


ПРИЛОЖЕНИЯ Търговски обекти Оптимизирането на операционните процеси на дадения търговски обект увеличава производителността и прецизността на водената отчетност и стимулира удовлетвореността от пазаруването на клиента. Голям дял от подходящите етикетни принтери за тази категория приложения заемат мобилните принтери, а етикетният материал варира по своите размери и характеристики според специфичното предназначение - например при етикиране на замразени храни се изискват етикети издържливи на ниски температури. • баркод етикети • ценови етикети • етикети за промоционални продажби • етикиране на стелажи

Разносна Търговия Поради естеството на тази пазарна ниша, мобилността изиграва решаваща роля за избирането на подходящ принтер. Основните приложения включват директна доставка до търговския обект, ExVan Sales, PreSales, сервизни и инспекционни посещения. Отпечатването на документи за продажба в реално време и в движение изисква употребата на преносими или ръчни принтери. Те могат лесно да бъдат инсталирани в превозното средство, прикачени на колана или носени през рамо навсякъде от дилъра, улеснявайки неговата работа и повишавайки ефективността на търговските процеси. Устойчивостта на принтерите за тези приложения е крайно наложителна - мобилните принтери на Zebra издържат на многократни изпускания, излагане в запрашена среда, експлоатация при дъжд и големи температурни колебания. • фактури • стокови разписки • бележки за потвърждаване на доставка

Складове и дистрибуция Прецизното проследяване на стоките от момента на постъпването им в склада до самото им експедиране и доставка играе ключова роля при оптималното организиране на складовите наличности и пространство. Пълното етикиране с баркодове спомага за лесна идентификация на продукцията и управление на склада, което от своя страна води до ефективно синхронизиране с отдел дистрибуция и спомага за повишаване качеството на връзките с клиентите и тяхното удовлетворение от предлаганите услуги. • етикиране и преетикиране на стоки • етикиране на складови стелажи • етикирани на палети с EAN- 128 • разписки за осъществени доставки

Производство В този сегмент натоварването и условията на експлоатация са критични за избирането на правилното решение за отпечатване на етикети. Принтерите от индустриален клас са изключително издръжливи при продължителна експлоатация (24 часово натоварване) и тежки условия на работа. Търговските индустриални принтери са предназначени за по-леки, но целодневни приложения, а печатащите модули са идеалното решение при необходимост от моментно залепяне на отпечатаните етикети на стоки, движещи се по непрекъсната поточна линия. В зависимост от приложението и експлоатационните условия отпечатаните етикети също трябват да отговарят на определени критерии за температурни колебания, издържливост на механични въздействия и устойчивост при контакт с вода, масла и химикали. • етикиране на продукция в производство • етикиране на готова продукция • етикиране с цел проследяване на суровини и материали • стандартизирано етикиране

TAG НЕСАМОЗАЛЕПВАЩИ (ТАГОВЕ)

TT

TAG

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

НЕСАМОЗАЛЕПВАЩИ (ТАГОВЕ)

TT

FOIL

TAG

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

НЕСАМОЗАЛЕПВАЩИ (ТАГОВЕ)


Самозалепващите етикети и тагове са най-често използваното решение за идентифициране на продукти и стоки, суровини и материали, транспортни опаковки и палети, както и на дълготрайни активи. При осъществяване на пълното етикиране на стоките е възможно тяхното прецизно и ефективно организиране, тяхното правилно складиране, съхранение, пакетиране и палетизиране, транспортиране и доставка до крайния клиент. Етикетите носят съществена уникална информация за продукта, към който са прикачени, затова в зависимост от различните приложения те варират спрямо материал на изработка, метод на печат и тип етикетен принтер, който би отпечатал найоптимално и най-качествено тяхното съдържание.

Транспорт и логистика Наличието на информация за това, къде се намира даден товар във всеки един момент от неговото транспортиране, е критично за функционирането на цялата верига за доставки. Тази пълна проследяемост се постига чрез идентифициране на всяка една логистична единица с помощта на баркод, а единствената приложима технология за това са самозалепващи етикети, отпечатани с етикетен принтер. Етикирането спомага за правилното и своевременно разпределяне и сортиране на пратките и намалява непредвидените разходи, породени от грешно задаване на дестинация за доставка. • етикиране на логистични единици • етикиране на стоки в претоварни пунктове • отпечатване разписки за потвърждаване на доставка

Здравеопазване Строгото етикиране в този сектор оптимизира системата за намаляване на риска от грешно предписани лекарства, кръвопреливане на несъвместима кръвна група от тази на пациента, неправилно предписване на лечение, осъществяване на операция или поставяне на диагноза на база объркани лабораторни изследвания. Етикирането в тази сфера елиминира грешната идентификация на пациенти, медикаменти и тестови резултати, гарантира отличната грижа за пациентите и предпазва здравните учреждения от постъпване на жалби и правни искове. • • • •

TD

TT

ТЕРМОДИРЕКТЕН ПЕЧАТ

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

TD

TT

TAG

ТЕРМОДИРЕКТЕН ПЕЧАТ

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

НЕСАМОЗАЛЕПВАЩИ (ТАГОВЕ)

TT

FOIL

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

етикиране на лабораторни изследвания идентификация на пациенти етикиране на медикаменти и кръвни банки криогенно приложение – дълбоко замръзяване

Администрация Баркодирането и етикирането в тази сфера спомага за лесното администриране на персонала, управление на активите, архивиране на всякакъв вид документация и нейното проследяване. Намалява се времето за въвеждане на данни и за преглеждане на архиви. Етикирането на ДМА (дълготрайни материални активи) със специални етикети и тяхното баркодиране води до лесната им и бърза инвентаризация. • индикация на картотеки • проследяване на документация • етикиране на дълготрайни активи

Пощенски и куриерски услуги Както при транспортирането на стоки, така и при пощенските и куриерски услуги, информацията за местоположението на всяка една пратка е от изключително значение. Етикирането с уникален баркод в момента на приемане на пратката осигурява лесното и́ проследяване при преминаване през всеки един претоварен цетър или операция. Баркодовете позволяват автоматичното сортиране на пратките и максималното им бързо получаване от страна на получателите. Всичко това води до оптимизиране на разходите, повишаване на ефективността на куриерските фирми и удовлетвореността на техните клиенти. • етикети за пратки • етикети за групови опаковки • разписки за потвърждение на приемане/доставка

TD

TT

TAG

ТЕРМОДИРЕКТЕН ПЕЧАТ

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

НЕСАМОЗАЛЕПВАЩИ (ТАГОВЕ)


ЕТИКЕТНИ БАРКОД ПРИНТЕРИ Индустриални етикетни принтери СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТ И Термотрансферни етикетни принтери от най-висок клас с изцяло метален ДИСТРИБУЦИЯ ЛОГИСТИКА корпус и метална механика, проектирани да работят при най-тежки условия (силна запрашеност и влага), издръжливи на 24 часово натоварване и отличаващи се с най-ниски експлоатационни разходи.

Серия

110Xi4

Ширина на печат (мм) 102

128

168

Интерфейс 216

Брой отпечатани етикети на ден**

128

168

216

Макс. скорост на печат

Неограничен

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм) 600dpi (23,5 т/мм)

356 мм/сек

Неограничен

203dpi (8 т/мм)

356 мм/сек

Неограничен

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм)

305 мм/сек

Неограничен

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм)

254 мм/сек

802.11b/g*

140Xi4

Резолюция

802.11b/g* 168

170Xi4

216

802.11b/g* 216

220Xi4

802.11b/g*

*опционален; ** препоръчително при използване на хартиени етикети с дължина 100мм.

Xi4 серията включва етикетни принтери с висока производителност, устойчив дизайн, изключителна издръжливост и надеждност. Те нямат конкуренция при специфични приложения или такива с високо натоварване и са създадени с цел да се даде възможност на фирмите да увеличат своята оперативна производителност. Стабилният стоманен корпус и устойчивият механизъм на печат, позволяват на принтерите от серията Xi4 да работят дори при найсуровите условия на работната среда. Тези етикетни принтери са снабдени със система за по-точна индикация за намаляване на консумативите (термотрансферна лента и етикети), което позволява да се планира тяхната подмяна и да се избегне продължителното прекратяване на работа.

Търговски индустриални етикетни принтери АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВСКИ СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПОЩЕНСКИ И Термотрансферни принтери, предлагащи икономични и надеждни ОБЕКТИ ДИСТРИБУЦИЯ ЛОГИСТИКА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ решения за широк спектър от приложения и условия на експлоатация. Поддържат разнообразни опции за свързване (включително работа в локална мрежа и безжична връзка), а специалният им дизайн осигурява трайна защита срещу вредни околни влияния и лесно износване. Високата скорост на печат и толерантността им към големи натоварвания ги превръща в един от най-предпочитаните етикетни баркод принтери за разнообразни отпечатващи приложения в производството, логистиката, търговията.

Серия

105SL Z Серия S4M

Ширина на печат (мм) 104

128

168

Интерфейс 216

Брой отпечатани етикети на ден**

128

168

216

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм)

203 мм/сек

4000

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм) 600dpi (23,5 т/мм)

254 мм/сек 203 мм/сек 102 мм/сек

1000

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм)

152 мм/сек

802.11b/g* 104

128

168

216

802.11b/g*

Макс. скорост на печат

7500 802.11b*

104

Резолюция

*опционален; ** препоръчително при използване на хартиени етикети с дължина 100мм.

105SL Комбинират висок производствен капацитет и надеждна метална конструкция (стоманена рамка и метални вътрешни компоненти), подходящ за средно до високо натоварване.

Z Серия Най-оптималният модел от този универсален клас етикетни принтери, позволява отпечатване на различни по размер етикети, с променливо съдържание и висока скорост, достигаща до 254 мм/с. Множеството стандартни и опционални интерфейси осигуряват безпроблемната интеграция на принтера. Това, заедно с високата му производителност и изключително лесната смяна на консумативи, го превръщат в подходящо решение за разнообразни производствени и търговски бизнес приложения.

S4M Съчетава функционалността и надеждността на индустриалните принтери на цената на настолните. Zebra S4M предлага максимално удобство и леснота при експлоатация дори и без обучение на персонала.

Печатащи етикетни модули ПРОИЗВОДСТВО СКЛАДОВЕ И Печатащите етикетни модули са предназначени за интегриране в ДИСТРИБУЦИЯ апликационна система за етикиране. Предлагат надеждно висококачествено отпечатване на големи количества етикети при изцяло механизирани операции. 110PAX4 и 170PAX4 са най-доброто решение за индустриални приложения, изискващи своевременна реакция за отпечатване и апликиране на етикети на продукти по непрекъсната поточна линия, при процеси на опаковане на значително количество стоки под формата на палети и други обемни стоки.


Баркод Системи България е официален партньор за България на световния лидер в предлагането на надеждни отпечатващи решения Zebra Technologies Inc. С над 6 500 000 продадени принтера, с най-широката продуктова гама и непрекъснатите технологични иновации, Zebra Technologies е спечелила доверието да бъде партньор на повече от 90% от водещите световни фирми в класациите Fortune 500 и Global 2000. За всеки един тип приложение Zebra Technologies предлага специално разработено системно решение, което най-прецизно ще отговори на нуждите на потребителите. Решение, което освен основния продукт (етикетен баркод принтер), включва и подходящите за него консумативи (етикетни материали и термотрансферни ленти) и специализиран софтуер за управление и дизайн на етикети.

Настолни етикетни принтери АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВСКИ ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПОЩЕНСКИ И Компактни термотрансферни и термодиректни принтери, идеални за ОБЕКТИ ЛОГИСТИКА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ограничено работно пространство, те са икономични и лесни за употреба. Предназначени са за отпечатване на единични етикети с малки размери за етикиране на пакети, стоки и стелажи в търговски обекти. Специалният им дизайн олеснява тяхната експлоатация: те са лесни за употреба дори за абсолютно начинаещ персонал и се предлагат на конкуренти цени.

Серия

Ширина на печат (мм) 104

GK / GX LP / TLP Plus

168

Интерфейс

Брой отпечатани етикети на ден**

216

104

168

216

Макс. скорост на печат

300

203dpi (8 т/мм) 300dpi (12 т/мм)

127-152 мм/сек

300

203dpi (8 т/мм)

102 мм/сек

802.11b/g* 56

Резолюция

*опционален; ** препоръчително при използване на хартиени етикети с дължина 100мм.

GK / GX Серия Предоставят най-добрите за своя клас скорост, качество и производителност на печат. Наличието на едновременно EPL™ и ZPL® език за управление им осигурява гъвкавост при работата с различни видове производствени и търговски бизнес приложения. По-добрите възможности за свързване улесняват интеграцията им към вече съществуващи системи.

LP/TLP Plus са компактни принтери с ергономичен дизайн, подходящи за отпечатване на ограничен брой етикети с малки размери. Те заемат минимална площ, имат издръжлив корпус от термо пластмаса и са изключително лесни за обслужване, дори от служители без специална подготовка.

Мобилни етикетни принтери ТЪРГОВСКИ РАЗНОСНА ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ И Пригодени за нарастващите нужди на мобилните бизнес приложения. ОБЕКТИ ТЪРГОВИЯ ЛОГИСТИКА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ Широк асортимент от етикетни принтери с разнообразни интегрирани опции за безжична връзка, позволяват моментно и лесно отпечатване на етикети и разписки в движение. Предпочитани за складови приложения, разносна търговия, употреба в търговски обекти, адаптирани да издържат на многократни изпускания и експлоатация в дъжд, високи и ниски температури, запрашени помещения, отпечатват както стандартни така и устойчиви на разнообразни климатични условия етикети.

Серия

QL Plus Серия RW Серия MZ Серия P4T Серия EM Серия

Ширина на печат (мм) 48

74

104

Интерфейс 216

Устойчивост на падане (м)

Тегло (кг)

IP класификация**

1.82

0.70 1.06 1.15

54

1.82

0.70 0.97

54

1.2

0.37 0.44

42

1.53

1.32

14 (54***)

1.2

0.24

N/A

802.11b/g* 56

128

104

216

802.11b/g* 48

74

168

216

802.11b/g* 56

128

104

216

802.11b/g* 50,8

74

168

216

* опционално; ** IP класификацията свидетелства за издръжливостта на принтера на запрашеност и влага; *** с опционален мек калъф

QL Plus Серия Етикетни принтери със защитно гумено покритие за по-голяма устойчивост и лесна преносимост. Пригодени за сложни мобилни отпечатващи приложения; гарантиращи високо ниво на сигурност при безжично свързване.

RW Серия Идеални принтери за отпечатване на документи от мобилните служители, предлагат сигурност при безжична комуникация, имат опция за интегриран картов четец, високоскоростен процесор и голяма памет.

MZ Серия Универсални принтери, с олекотен ергодинамичен дизайн, лесни за употреба, подходящи за отпечатване на документи и разписки на мястото на извършване на дейността.

RFID принтери АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО СКЛАДОВЕ И ТРАНСПОРТ И Радио-честотни идентификационни (RFID) принтери, които спомагат за ДИСТРИБУЦИЯ ЛОГИСТИКА оптимизиране на операционните процеси, за тяхното прецизиране и осигуряването на тяхната прозрачност. Към тази група етикетни принтери спадат някои представители на индустриалните, търговски индустриалните, настолните принтери и печатащите модули. Благодарение на RFID опцията, принтерите от този клас позволяват отпечатване на RFID етикети и едновременно кодиране на HF или UHF смарт тагове, които улесняват предаването на информация от разстояние.

USB

Bluetooth ®

Ethernet

Infrared

Parallel

Serial


СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ Софтуер за дизайн и отпечатване на етикети

Системни решения за управление на Zebra принтери

Zebra Designer

ZPL

Zebra Designer е 32-bit програма за дизайн и отпечатване на етикети, проектирана за всички версии на Windows. Притежава интуитивен Windows интерфейс за проектиране на етикети с постоянни и променливи величини, осигурява пълен контрол над настройките на принтера и паметта му за по-лесното управление на отпечатващите процеси. Предназначена за използване с всички принтери производство на Zebra Technologies (CPCL, EPL и ZPL), подържа променливи за дата и час, проектиране на етикети (форми) за KDU, масово използваните стандарти едномерни и двумерни баркодове, всички широко разпространени графични формати, както и работа със заредени в принтера Unicode шрифтове.

Zebra Designer Pro Zebra Designer Pro е по-висока версия на Zebra Designer, която в допълнение на описаната функционалност на продукта има и RFID Wizards - приложение за кодиране на смарт тагове, позволява проектиране на сложни етикети с постоянни и променливи величини, поддържа работа с едномерни бази данни и всички стандарти едномерни и двумерни баркодове.

Системна интеграция XML интеграция за Oracle или SAP A II XML принтерите на Zebra са съвместими със системата за управление на складове (WMS), мобилните приложения за доставка (MSCA) и RFID сензорнобазираните услуги на Oracle. RFID решенията и автоидентифициращата инфраструктура на SAP също биват поддържани.

SAP интеграция Zebra принтерите позволяват директно отпечатване от Smart Forms без да е необходимо специално настройване или допълнителни устройства за интеграцията им към SAP. Zebra е единственият производител на баркод принтери с native SmartForms адаптирани продукти и поради тази причина предлага единствените истински съвместими със SAP принтери. BAR-ONE за R/3 също поддържа опция за SAPscript свързване.

IBM iSeries интеграция Zebra принтерите се свързват в IBM iSeries система посредством Ethernet мрежа като по този начин може да се осъществяви централизираното им наблюдение и обновяване в реално време, което спомага за повишаване на производителността. Тази уникална тяхна характеристика става възможна благодарение на ZebraNet 10/100 Print Server, който оползотворява максимално IBMSNMPDRV системния драйвър (препоръчaният от IBM начин за свързване за ASCII принтери, работещи в LAN мрежа).

ZPL е основният език за управление (програмиране) на Zebra принтери. ASCII базиран, отворен език, който позволява конфигурирането параметрите на Zebra принтерите, задаването на размерите на етикета, дефинирането на текстове, баркодове, графики, тяхното позициониране и други. Наличието на този език за управление прави етикетните баркод принтери на Zebra удобни и предпочитани за интегриране към съществуващи системи и такива в процес на разработка.

EPL EPL е език за управление, който се поддържа от част от моделите от продуктовата гама на Zebra Technologies Inc. Това позволява успешно да бъдат заменени стари, не предлагани в момента принтери, произведени от фирма Eltron и притежаващи език за управление EPL, с актуални модели от продуктовата гама на Zebra, притежаващи висока продуктивност и най-модерна функционалност, без това да налага извършването на каквито и да е промени.

CPCL CPCL е език за управление (програмиране), който се използва в част от моделите от продуктовата гама на Zebra Technologies Inc. и по-специално при намиращите все по-широко приложение мобилни принтери.

APL Това е софтуерен модул, неразделна част от програмното осигуряване на определени модели принтери, чието предназначение е да преобразува подадените към принтера команди на език за управление на Datamax принтери (DPL) или Intermec принтери (IPL), в такива от основния език на управление на принтера (ZPL). Замяната на стария и стартирането на новия Zebra етикетен принтер става моментално, той е напълно функционален още при самото му включване.

Unicode Позволява употребата на етикетни баркод принтери Zebra в целия свят, гарантирайки отпечатването на текстова информация на различни езици, използвайки заредени в принтера Unicode шрифтове, без да се настройва и синхронизира допълнително.

Zebra Universal Driver Произведените от Zebra Technologies Inc. принтери се разпространяват с драйвер за всички съвременни Microsoft операционни системи, който позволява отпечатването на етикети от всякакъв вид потребителски софтуер, инсталиран на Windows 2000, Windows 95, Windows ME, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista. Zebra Universal Driver предлага лесно и удобно конфигуриране и управление на всички Zebra принтери, както и възможност за директно управление на принтера чрез използване на основния език на принтера – ZPL, EPL или CPCL.

ZebraLink Представлява функционалност, неразделна част от програмното осигуряване на всички ZPL базирани принтери. Състои се от два елемента: предупредителна сигнализация (изпращане на съобщения относно статуса на устройството (принтера) до устройства, адаптирани за получаване на e-mail) и възможност за конфигуриране и наблюдение посредством уеб браузър.

ZebraNet Bridge Предлага лесно и централизирано конфигуриране на множество принтери в реално време от всяка една част на потребителската мрежа, в това число копиране на конфигурацията от един принтер на друг; динамично управление на принтери от различни логични групи, дефинирани от потребителя; лесно зареждане на шрифтове, графики, форми или готови формати (етикети).

ВСЕКИ ЕДИН ZEBRA ПРИНЕР СЕ ДОСТАВЯ С БЕЗПЛАТНО ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТАЦИЯТА - ZEBRA DESIGNER (СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТИ), ZEBRA UNIVERSAL DRIVER (ДРАЙВЕРИ ЗА ПЕЧАТ ОТ WINDOWS ПРИЛОЖЕНИЯ) И ОПИСАНИЕ НА ЕЗИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ZPLII (ЗА ДИРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕРА ОТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ)


ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОТРАНСФЕРНИЯ ПЕЧАТ Разнообразие от материали и размери, ниски себестойности, адаптивност към почти всички приложения Принтерите Zebra използват термотрансферна и термодиректна технология на печат. При термотрансферния печат образите се получават, когато нагрятата глава на принтера контактува с термотраснфертата лента, като нагрявайки я, трансферира мастило върху етикета. При термодиректния печат главата на принтера контактува директно със специално третирана хартия и оставя отпечатък върху нея. Технологиите на термодиректен и термотрансферен печат се използват за отпечатване върху разнообразни етикетни материали с различни лепила, позволявайки баркод етикетите да бъдат прилагани върху всякакви повърхности.

Технология на печат

Качество на печат

Четимост на баркодове

Първоначални разходи

Дългосрочни разходи по поддръжка

Преразход на материали

Матричен

ниско

ниска

ниски/средни

средни/високи

висок

Мастилено-струен

средно

ниска/умерена

високи

средни/високи

висок

Лазерен

средно

умерена

средни/високи

средни/високи

висок

Термодиректен

средно/отлично

умерена/отлична

средни/високи

ниски

нисък

Термотрансферен

отлично

отлична

средни/високи

ниски

нисък

Термотрансферният печат е правилното решение за вас, ако... Отпечатвате етикети и тагове при необходимост:

Отпечатвате графики и баркодове с висока резолюция:

• Повишава производителността, намалявайки времето за събиране на етикети - можете да отпечатвате и залепвате етикетите дори и един по един • Термотрансферните принтери са по-малки, по-бързи, по-издържливи и понадеждни от принтерите използващи други технологии

• Термотрансферните принтери отпечатват изчистени образи, в това число лога или баркодове с висока резолюция. Баркодовете, отпечатани посредством термотрансферен печат, включително и сложните 2-D баркодове, осигуряват висока степен на четимост на баркода в сравнение с останалите технологии на печат, намалявайки по този начин грешките и увеличавайки продуктивността. • Термотрансферните принтери възпроизвеждат образи с постоянно добро качество, защото те използват термотрансферна лента, а не течно мастило или тонер.

Отпечатвате променливи данни: • Термотрансферните принтери са идеални за приложения, които изискват индивидуални или група етикети с полета с често променяща се информация партидни или серийни номера, дори и кодирани с баркодове. • На практика не остава никакъв етикетен отпадък, тъй като потребителите отпечатват каквото и когато им е необходимо.

Отпечатвате големи обеми етикети или етикети с предварителен печат: • Термотрансферните принтери са в пъти по-производителни от която и да е друга печатна технология, когато имате необходимост от отпечатване на етикети на място, с променлива информация. • Термотрансферните принтери позволяват отпечатване на етикети, с предварително нанесен цветен отпечатък. Така се комбинират фирменият дизайн на етикетите и променливата информация на тях.

Променяте материала и размера на Вашите етикети:

Използвате компактни и мобилни принтери: • Термотрансферните принтери са чисти, тихи и по-компактни от матричните, мастилено-струйните и лазерните принтери. • Мобилните принтери са най-малки от всички останали принтери, тъй като те са проектирани да бъдат портативни, да висят на рамото или на колана на оператора.

Печелите от ниските разходи в процеса на експлоатация: • Термотрансферните принтери имат по-висока първоначална цена, но ниска цена на поддръжка в сравнение с останалите технологии, което в крайна сметка резултира в ниска цена за притежаване на термотрансферен принтер като цяло. • Ниските разходи за поддръжка могат бързо да компенсират първоначалната висока инвестиция.

• Термотрансферните принтери се адаптират лесно към всякакъв размер етикети. • Разнообразието от етикетни материали на листи, използвани при лазерните и матричните принтери, е силно ограничено (практически до хартиени етикети със сатндартно лепило), докато за термотрансферни принтери се предлагат етикети, лепила и ленти за тях, подходящи за всякакви приложения. Laser 400dpi

Dot Matrix 72dpi

Thermal 200dpi


ЕТИКЕТНИ МАТЕРИАЛИ Хартиени етикети за термодиректен печат Отпечатъкът върху тези етикети е с кратък живот. Подходящи са за приложения само на закрито, тъй като отпечатъкът е уязвим на слънчева светлина, влага и надрасквания. Видове термодиректни хартии: • Стандартна хартия за термодиректен печат без специално покритие • Хартия с топ-покритие, което прави отпечатъка по-устойчив на външни въздействия и удължава неговия живот Стандартни приложения: • Етикиране на бързооборотни стоки • Етикиране на стоки за краткосрочно складиране или кратък превоз

Хартиени етикети за термотрансферен печат Идеалното решение за нескъп етикет, който предлага отлично качество на печата и може да се използва за редица общи приложения. За разлика от термодиректните етикети, те са устойчиви на надрасквания, влага и слънчева светлина. Видове термотрансферни хартии: • Стандартна хартия без специално покритие • Хартия с топ-покритие, което спомага за подобряване на наситеността на отпечатъка и му дава по-дълъг живот Стандартни приложения: • Етикиране на стоки, кашони, палети Лепила на хартиените етикети: • Стандартно лепило • Силнозалепващо лепило - подходящо за негладки повърхности • Лепило за приложения, които изискват дълбоко замръзяване • Лесно разлепваемо лепило – подходящо за приложения, където етикетът в последствие се премахва и не бива да остават следи от замърсяване или надраскване върху повърхността

Хартиените тагове

Синтетичните тагове Несамозалепващи етикети

Несамозалепващи хартиени или картонени етикети, както за термотрансферен, така и за термодиректен печат - когато живота им е кратък; подходящи за използване при всички серии принтери Zebra. Стандартни приложения: • етикиране на текстилни стоки, облекла, обувки и др. • стелажни етикети в търговски обекти • билети и абонаментни карти за паркинг, кино, театър и др. • фактури, стокови разписки, документи за предаване на стока

Навсякъде, където не е подходящо или е невъзможно използването на самозалепващ етикет, влизат в приложение несамозалепващите етикети (тагове)

Издържат на екстремни условия като високи и ниски температури, влага, силна запрашеност, химични въздействия и механично износване. Стандартни приложения: • етикиране на чемберосана метална продукция • маркиране на растения • маркиране на дървен материал • маркиране на трупно месо и крайна продукция


Етикетирането е важен пазарен инструмент, на който трябва да се гледа като на неразделна част от комуникацията между социалните играчи – бизнесът към потребителите, пряко и чрез посредници, властите към потребителите и пр. Ползите от информация, насочена към потребителите най-общо и от етикетирането в частност, са ясни. За потребителите – това е средство да получат важна информация за продуктите, както и информация, която дори и да не е толкова важна, се смята за полезна. Етикетът позволява на потребителите да направят информиран избор. За предприятията етикетирането е мощен инструмент, който, ако се използва ефективно и отговорно, дава възможност не само за предоставяне на важна информация, но и за подчертаване на ползата от продуктите в сравнение с други конкуренти.

FOIL СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Етикети от синтетични материали

Етикети за термотрансферен печат, произведени от синтетични материали като полиетилен, полиестер, полипропилен и др. Издържат на променливи климатични условия, химически и маслени разливи, и се отличават с дълъг живот на отпечатъка (в продължение на няколко години). Могат да се използват върху неравномерни, изкривени или груби повърхности, както и върху нискоенергийни субстрати като пластмаси с пълната им ефективност на залепване. Намират широка употреба в автомобилната и електронната индустрия. Синтетичните етикети са найтрайното решение за употреба на открито или в закрити помещения. Стандартни приложения: • Етикиране на техническа продукция • Етикиране на продукция с омаслена или влажна повърхност • Етикиране на автомобилни части • Етикиране на варели с химикали • Етикиране на електронни компоненти • Етикиране на детайли, подложени на високотемпературни манипулации • Етикиране на активи, които са разположени на открито Съществува разнообразие от синтетични етикетни материали: Етикетите от полиетилен (бял, прозрачен или сребрист) притежават много добра гъвкавост – запазват своята форма и външност, независимо върху каква повърхност се прилагат. Полипропиленовите етикети предлагат отлична устойчивост на влага, химикали, без значение дали са поставени върху домакински стоки, тоалетни принадлежности, козметика, индустриални лубриканти, играчки или стоки с общо приложение. Етикетите от полиестер са най-издържливи и биха надживели и нас самите. Такива етикети намират приложение най-вече в автомобилната промишленост и производството на бяла техника. Ако имате нужда от дълголетен етикет, който да издържа на тежки условия на околната среда, то това е Вашия етикет.

Защитни етикети

Ленти за китки

RFID етикети

Използват се като защита от непозволено боравене с определени стоки (смяна на гаранционния срок на продукта) или за защита от отваряне на етикирания продукт. При опит за отстраняване на етикета върху повърхността на приложението остава отпечатък („VOID”, “STOP” или шахматен отпечатък) или етикетът се деформира и скъсва и няма възможност за повторно залепване.

Удобно, ефективно и безопасно средство за идентификация на хора, било то пациенти в болница или посетители на увеселителен парк. Благодарение на ясната, пълна и точна визуална информация, в това число и отпечатания на лентата баркод, дейностите по третиране на пациенти, проверки при достъп, изписване на лекарства и уреждане на сметки стават с минимално суетене и максимална сигурност.

Radio-frequency identification (RFID) технологията представлява метод за автоматична идентификация, която се уповава на предварително съхранени и дистанционно променящи се данни, чрез RFID тагове. При RFID етикетите тагът е вграден в самия етикет, което позволява отпечатването на визуална информация и баркодове и кодирането на тага да става на една стъпка.


ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ЛЕНТИ Баркод Системи България предлага пълното разнообразие от видове, размери и цветове термотрансферни ленти с марка Zebra. Това са единствените ленти, тествани от производителя на принтерите Zebra – Zebra Technologies Inc., за съвместимост с принтерите. Те гарантират ниско износване и дълъг живот на печатащата глава. Лентите са с изключително ниска абразивност на носещия материал, който влиза в контакт с печатащата глава, отличават се с висока термотрансферност и липса на електростатичност. В зависимост от химичния си състав термотрансферните ленти се разделят на следните видове:

Wax (восъчни) термотрансферни ленти – тези ленти са с висок процент на съдържание на субстанции на восъчна основа в багрилния им слой. Тъй като восъкът е с по-ниска температура на топене от смолата, отпечатването с Wax ленти става при пониски температури на нагряване на главата на принтера. Затова и Wax лентите са подходящи за отпечатване върху обикновени или матови хартиени етикетни материали.

Wax/Resin (восъчно/смолисти) термотрансферни ленти – в техния багрилен слой се съдържат субстанции както на восъчна, така и на смолиста основа. Смолистите субстанции са с по-висока температура на топене, което като цяло повишава и температурата на нагряване на принтерната глава, необходима за отпечатване чрез тези ленти. Тъй като смолата е по-твърда от восъка, то и отпечетъкът, получен чрез Wax/Resin лента е по-траен, химически устойчив и издържлив на надраскване от отпечатъка, получен чрез Wax лента. С Wax/Resin термотрансферни ленти се постигат и ясни, отчетливи ръбове на отпечатъка.

Resin (смолисти) термотрансферни ленти – съдържат най-голям процент смолисти материали. Отпечатването с Resin термотрансферна лента става при най-високи температури и при най-висок енергиен разход. Отпечатването с тези ленти става при пониски скорости на печат, но затова пък полученият отпечатък притежава много голяма устойчивост на химикали, топлина, надраскване и други неблагоприятни условия на околната среда. Resin лентите са най-подходящи за отпечатване върху текстилни етикети, гланцови материали като полиестер, полиефелин, разрушим винил, гаранционни етикети, етикети, изложени на тежки атмосферни влияния, както и приложения в индустрията и автомобилостроенето. Приложението на всеки един вид в зависимост от етикетния материал, за който са подходящи, и характеристиките на отпечатъка са дадени в следната таблица:

Вид лента

Модел термотрансферна Етикетен материал, лента на Zebra подходящ за отпечатване

Наситеност на печата НИСКО

2300 Standard 2100 High-Performance

WAX 5319 Performance 5049 High-Speed Performance

WAX/ RESIN

RESIN

3400 High-Performance 3200 Premium

НИСКО

ВИСОКО

Устойчивост на надраскване НИСКО

ВИСОКО

Устойчивост на хим. въздействия НИСКО

ВИСОКО

Обикновена хартия/ Хартия със специално покритие Обикновена хартия/ Хартия със специално покритие Обикновена хартия/ Хартия със специално покритие Хартия със специално покритие /Матово фолио Хартия със специално покритие /Матово фолио Хартия със специално покритие /Матово фолио

4800 Performance

Матово/Гланцово фолио

5095 High-Performance

Матово/Гланцово фолио

5100 Premium

ВИСОКО

Скорост на печат

Гланцово фолио

Конструкция на термотрансферната лента

Печатаща глава

Защитно покритие (back coating) Носещ филм (Base film) Слой грунд (liner) Мастилен слой (ink layer)

Термотрансферната лента се състои от следните компоненти (слоеве): Защитно покритие (back coating) - това е специално обработената страна на термотрансферната лента, която контактува директно с печатащата глава на принтера. Основен филм (Base Film) - това е основния носещ материал на лентата.

Отпечатък

Носещ материал Лепилен слой Етикетен материал

Грунд (Liner) - специален слой на Wax/Resin и Resin термотрнасферните ленти, който помага на трансферирането на мастилото от лентата върху етикетния материал. Мастилен слой (Ink Layer) - мастилото, което трансферирано върху етикетни материал оставя отпечатък, отговарящ на изискванията на приложението.


ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ОРИГИНАЛНИ ZEBRA ЛЕНТИ?

Оригиналните термотрансферни ленти Zebra са с уникално покритие, което притежава следните важни характеристики: • • • • •

неабразивно и с много нисък коефициент на съпротивление (Kd<0.2) - от абразивността на лентата зависи в най-голяма степен износването на печатащата глава много ниска електростатичност - предотвратява вероятността за дефектиране на главата от натрупано статично електричество на силиконова основа - предотвратява усукването на лентата след печат висока термоустойчивост - предпазва основния филм от прогаряне всеки модел лента е с различно защитно покритие - най-подходящото за съответните експлоатационни условия Глава на принтер, работещ със Zebra лента

Глава на принтер, работещ с друга лента

Оригиналните термотрансферни ленти Zebra са единствените, тествани от производителя на принтерите, за използване при всички модели и през целия им експлоатационен живот. Оригиналните термотрансферни ленти Zebra Ви гарантират най-добро качество на отпечатъка и грижа за принтера Ви, на най-добрата цена.

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ Баркод Системи България е Zebra Authorized Service Provider (ZASP) за България. В нашите сервизни центрове се извършва гаранционен и извънгаранционен ремонт на всички модели Zebra принтери. Нашите сертифицирани от Zebra Technologies сервизни специалисти имат възможност да извършват инсталации на доставените принтери, консултации по използването им и интегрирането им към други информационни системи. На база сключени договори за поддръжка или при необходимост предлагаме извършване на периодични профилактики на място при клиента, сервизиране при клиента и много други професионални услуги.

Zebra Card Printers Принтерите Zebra Card за PVC карти са предназначени за отпечатване на идентификационни карти. Картовите принтери намират широко приложение по целия свят при разработване на карти в системите за достъп, кредитни и дебитни карти, лични карти, шофьорски книжки, други документи за самоличност, фонокарти, "pre-paid" карти, временни пропуски и много други. Предимствата им са ниската цена, възможността за пълноцветен печат, ламиниране, холограмна защита, високото ниво на защита срещу фалшифициране, печат на променлива информация (серийни номера, информация от база данни, снимки). Всички принтери могат да бъдат комплектовани със станция за кодиране на магнитни и чип (smart) карти.


За нас Баркод Системи България е българо-великобританска компания, част от най-голямата група фирми, работещи в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите на територията на централна и източна Европа IBCS Group. Баркод Системи България предлага разработването на системни решения за разносна търговия, логистика и дистрибуция, спедиция, получаване и управление на суровините и стоките в производството и търговските обекти.

Нашите продукти Нашите партньори Баркод Системи България поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения с лидерите в областта на баркод технологиите и изготвянето на системни решения за мобилния бизнес: Motorola Enterprise Mobility Devision (преди Symbol) и Zebra Technologies Inc., като достига най-високото ниво, с което може да бъде отличен техен партньор, а именно Premier Partner. За десетте години от създаването си, Баркод Системи България разработва множество проекти и продава хиляди етикетни баркод принтера Zebra, мобилни компютъра и баркод скенера Motorola, като оборудването, което поддържа е многократно по-голямо.

Баркод скенери Като официален партньор на фирмата, създала първия ръчен баркод скенер и настоящ технологичен лидер в мобилните бизнес приложения - Motorola, Enterprise Mobility Division, Баркод Системи България предлага най-широката гама лазерни баркод скенери: от индустриален клас устройства, пригодени за тежки условия и голямо натоварване, до ръчни и стационарни скенери за общи прилoжения като употребата им в търговски бекти.

Мобилни компютри Друг съществен продукт от портфолиото на Баркод Системи България са мобилните компютри с интегрирани баркод скенери от Motorola, Enterprise Mobility Division. Според приложението и условията на експлоатация те се делят на няколко класа: индустриален - мобилни компютри, които са пригодени за работа при силна запрашеност, високи температурни колебания, защитени от многократни изпускания и падания, идеални за складови приложения и производствената сфера; EDAs (Enterprise Digital Assistants)- устройства с олекотен дизайн и разнообразни опции за безжична връзка: EDGE GPRS GSM комуникация, GPS модул за навигация и пространствена ориентация, опционална WLAN 802.11а/b/g връзка, Bluetooth или IrDA, подходящи за мобилни търговци, дилъри за разнос, мениджъри.

Етикетни баркод принтери Баркод Системи България предлага широк спектър от термодиректни и термотрансферни етикетни баркод принтери, за разнообразни индустриални приложения или съобразени с изискванията на развиващият се мобилен бизнес. В зависимост от тяхното предназначение те могат да отпечатват различни по ширина етикети, PVC карти (при картовите принтери) и други документи, издавани при осъществяване на продажба, дори да кодират RFID тагове. Тази богата гама от етикетни принтери и висококачествени консумативи за тях носи марката на световния лидер в предлагането на новаторски и надеждни решения за печат, предназначени за нуждите на множество сфери като производство, търговия, пощенски услуги, складова отчетност, образование, правителствени организации и други - Zebra Technologies Inc.

Животът е движение, бъдете мобилни!

Баркод Системи България София - ж.к Дружба 1, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” 33, офис 4; тел: (02) 973 0075 Варна - ж.к Възраждане III, ул. ”Поп Димитър” 5, офис 4; тел: (052) 572 600 e-mail: info@barcodes.bg web site: www.barcodes.bg

Label Printers  

Етикетни Принтери

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you