Page 1

www.barcodes.bg

Баркод Системи България Мобилни информационни системи

Етикетни принтери

Баркод скенери

Мобилни компютри

Безжични мрежи


БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД е една от водещите фирми в България в областта на мобилните бизнес информационни системи и баркод продуктите и технологии. Тя е Българо-Великобританска фирма и е част от най-голямата група компании, работещи в тази сфера в Централна и Източна Европа - IBCS Group. Баркод Системи България поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения с лидерите в областта на баркод технологиите и изготвянето на системни решения за мобилния бизнес: Motorola Enterprise Mobility Devision (преди Symbol) и Zebra Technologies Inc., като достига най-високото ниво, с което може да бъде отличен техен партньор, а именно Premier Partner. За десетте години от създаването си, Баркод Системи България разработва множество проекти и доставя на своите клиенти хиляди етикетни баркод принтера Zebra, мобилни компютъра и баркод скенера Motorola.

Нашата мисия:

Да свържем обектите и хората от реалния свят с информационните ресурси и системи Информация – по всяко време, навсякъде!

ПРОДУКТИ Zebra Technologies Inc. е водещ световен доставчик на надеждни и подходящи за всякакви приложения и условия на работа етикетни принтери и консумативи. Нейната дистрибуционна и продажбена мрежа включва над 90 държави, а сред нейните клиенти са 90% от 500-те най-проспериращи компании според американското списание Fortune. С над 6 500 000 продадени принтера, Zebra Technologies Inc. е обявена за една от най-бързо развиващите се компании и един от лидерите в RFID технологиите.

Етикетни баркод принтери Баркод Системи България предлага пълната гама термодиректни и термотрансферни етикетни баркод принтери Zebra, за разнообразни индустриални приложения или съобразени с изискванията на развиващият се мобилен бизнес. В зависимост от тяхното приложение, те могат да отпечатват различни по ширина и вид етикети и документи и да кодират RFID тагове. Етикетните баркод принтери намират приложение в множество сфери като производство, складиране, дистрибуция, транспорт и логистика и др. Motorola е световно известна със своята инновативност и лидерската си позиция в областта на wireless и broadband комуникациите. В началото на 2007 година тя закупи един от най-големите производители на баркод скенери, мобилни компютри и RFID системи - Symbol Technologies Inc, след което компанията създаде ново подразделение, наречено Motorola Enterprise Mobility business (EMb), и се превърна в една от водещите фирми, предлагащи индустриални решения за мобилния бизнес.

Баркод скенери Баркод Системи България предлага разнообразни баркод скенери Motorola: от индустриален клас устройства, пригодени за голямо натоварване и екстремни условия на работната среда, до ръчни и стационарни скенери за общи приложения. Те дават възможност за сканиране както на линейни, така и на двумерни (2D) баркодове. Скенерите на Motorola се отличават с ненадминато качество, надеждност и функционалност.

Мобилни компютри Мобилните компютри с интегрирани баркод скенери на Motorola EMb се делят на няколко класа според приложението и условията на експлоатация: индустриален – мобилни компютри, пригодени за работа при силна запрашеност, високи температурни колебания, защитени от многократни изпускания, идеални както за складови приложения, така и за употреба в производствената сфера; бизнес – устройства с олекотен дизайн и разнообразни опции за безжична връзка, изключително подходящи за мобилни търговци, дилъри за разнос, мениджъри.

Безжични мрежи Баркод Системи България проектира, изгражда и настройва надеждни индустриални безжични локални мрежи (WLAN), реализирани с мрежови компоненти на Motorola EMb. Те биха могли да се имплементират в складове, производствени и логистични центрове, търговски обекти, здравни заведения, университети и много други. Изграждането на безжична мрежа гарантира акуратност и сигурност на информацията, спестява време при преноса й, повишава ефективността на персонала и нивото на потребителска удовлетвореност.


МОБИЛНИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ Актуалната информация на необходимото място е един от ключовите фактори за оцеляване и развитие на всяка фирма в условията на конкурентна и динамична пазарна среда. Колкото и съвършена да е една информационна система за управление на бизнеса, тя се нуждае от навременно подаване на коректни данни. За да може системата да отразява в реално време промените в производствения или търговски процес са й необходими мобилни средства за събиране и обработка на информация.

Търговски обекти Имплементирането на система за оптимизиране работата на търговските обекти Ви гарантира бърза възвращаемост на инвестициите, спечелване на лоялни клиенти, и увеличаване на печалбата, чрез: • Намаляване времето за чакане на касите и повишаване потребителската удовлетвореност • Свързване на пунктовете за продажба със складовите системи в реално време, за да се осигури информация от всяка точка на търговската зала и склада и да се оптимизират складовите наличности • Елиминиране възможността за поставяне на несъответстващ на стоката етикет, чрез използване на мобилни етикетни принтери • Улеснен процес на инвентаризация

Разносна търговия Цялостните решения на Баркод Системи България, специално разработени за сферата на разносната търговия, решават проблема с недостатъчната бързина и точност на извършване на доставките. Те спомагат за: • Намаляване времето за изготвяне на справки, фактури и други документи, и увеличаване вниманието, отделено на всеки един клиент • Подробна информация на едно компактно устройство - складови наличности, маршрут, клиенти, отстъпки за всеки конкретен клиент, непогасени задължения на клиентите и др. • Обмен на данни в реално време с помощта на GSM/GPRS/3G мрежата • Увеличаване броя посетени обекти и намаляване цената на труда

Производство Решенията, разработвани от Баркод Системи България за производствената сфера, ви гарантират непрекъснатост на производствения процес и прецизност на следпроизводствените операции, като осигуряват възможност за: • Проследяване на пълния производствен процес, от отчитане на заготовките до създаване на крайния продукт • Съкращаване времето на производствените процеси и повишаване качеството на готовата продукция • Контрол върху производствените операции • Разпечатване на логистични етикето по стандарт GS1-128

Транспорт и логистика Наличието на информация за това, къде се намира даден товар във всеки един момент от неговото транспортиране, е критично за функционирането на цялата верига за доставки. Баркод Системи България предлага решения, които да ви осигурят: • Прецизно етикиране на товарите и логистичните единици с цел намаляване непредвидените разходи, породени от грешно задаване на дестинацията • Информация за местонахождението на дадена пратка във всеки един момент от нейното транспортиране • Издаване на потвърждения за доставка, разписки и фактури на мястото на доставка • Повишаване потребителската удовлетвореност

Складове и дистрибуция Прецизното проследяване на стоките от момента на постъпването им в склада до самото им експедиране и доставка играе ключова роля при оптималното организиране на складовите наличности и пространство. Ние ви предлагаме цялостни решения за: • Поддържане на потока от информация във всички части на складовата база, чрез използване на цялостна WМS (Warehouse Management System) система • Етикиране на кашоните и палетите при тяхното получаване в склада • Лесно преетикиране на продуктите и стелажите при необходимост • Оптимално използване на складовите площи и управление на наличностите


Баркод Системи България София - ж.к Дружба 1, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” 33, офис 4; тел: (02) 973 0075 Варна - ж.к Възраждане III, ул. ”Поп Димитър” 5, офис 4; тел: (052) 572 600 e-mail: info@barcodes.bg web site: www.barcodes.bg

Barcodes Company  

Barcodes Company

Barcodes Company  

Barcodes Company

Advertisement