Page 1


PLENERO ORGANIZATORIAI: Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius Jaunų Architektų Klubas [JAK] Architektūros asociacija “Architektūros Parkas” Kauno miesto savivaldybės administracija Všį “Karo paveldo centras”, Kauno tvirtovės VII fortas S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas INTEREG IVC

PLENERO VADOVAI: Laurynas Avyžius Rytis Račiūnas

INICIATYVINĖ GRUPĖ: Vaidas Tamošiūnas Linas Ulickas Mindaugas Miliukštis Dainius Juškūnas Martynas Bardauskas

DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA: [architektas, komisijos pirmininkas] Audrys Karalius [architektas] Tomas Grunskis [architektas] Dalius Šarakauskas [ekspertas] Kęstutis Linkus [architektas, KMSA Kultūros paveldo skyriaus atstovas] Rimgaudas Miliukštis [karo paveldo centro atstovas] Vladimiras Orlovas [KMSA Kultūros paveldo skyriaus atstovas] Saulius Rimas [VDKM direktoriaus pavaduotojas] Arvydas Pociūnas

PLENERO VIETA: VII fortas, Archyvo g. 61, Kaunas


KAUNO TVIRTOVĖS VI fORTO PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO GAIRĖS

1. Istorinė apžvalga VI fortas – Rusijos Imperijos XIX a. pabaigoje (1883 – 1889 m.) pastatytas gynybinis įtvirtinimas, Kauno tvirtovės dalis. fortas yra šešiakampio formos, turi vieną simetrijos ašį. Iš visų pusių fortas apsuptas gynybinių griovių su eskarpine (užnugario pusė) ir kontreskarpine (frontali pusė ir flangai) siena. forto kazematai susideda iš užnugario kaponieriaus, kareivinių, trijų šaudmenų sandėlių, dviejų įgulos slėptuvių su vandens šuliniais, prieššturminių patrankų slėptuvių ir centrinės poternos. Griovio gynybai buvo skirti du kaponieriai ir du puskaponieriai. Originaliai išspręstas įvažiavimo į fortą klausimas. Įvažiavimo kelias iš užnugario pusės nusileidžia į griovį lygiagrečiai su eskarpo siena. Pagrindiniai vartai konstruktyviai sujungti su užnugario kaponieriumi ir suplanuoti kaip atskiras pastatas. Be kaponierinių patrankų kazemato, kaponieriuje taip pat yra papildomi kazematai įgulai – kordegardija. Įvažiavimas flankuojamas per šaudymo angas eskarpo sienoje bei per kaponierinių patrankų ambrazūras. forto kareivinės pastumtos forto centro link. Tai leido gerokai padidinti jų kazematų skaičių. Kareivinės sudarytos iš dviejų nelygių dalių, jose 16 praktiškai vienodų kazematų forto įgulai (kiekvienas apie 70 kv. m.) ir du blokai po 6 pagalbines patalpas priešinguose kareivinių galuose. Šiuose blokuose buvo sanitarinis mazgas, virtuvė, maisto sandėliai. Kareivinių susikirtimo su centrine forto kapitale vietoje prasideda centrinė poterna. Centrinė poterna sudaryta iš trijų segmentų ir jungia kareivines su centriniu kaponieriumi ir centriniu šaudmenų sandėliu, turi tarpinius išėjimus į pėstininkų ir artilerijos pylimus, poterna baigiasi prie įėjimo į centrinį kaponierių. Šaudmenų sandėliai – tipinės formos, po vieną kiekviename forto sparne. Tai dviaukštis pastatas su poterna, vedančia į forto pėstininkų pozicijas, ir dviem šaudmenų kėlimo šachtomis. Kadangi sandėlio poternos išėjimas nukreiptas į atakuojančio priešininko frontą, jis apsaugotas nedidele siena su joje esančiu mažuoju kazematu, kuris galėjo būti naudojamas kaip prieššturminės patrankos slėptuvė. Slėptuvės dešiniajame ir kairiajame forto sparne – sudėtingos formos kazematai, sujungti trumpa galerija su pėstininkų pozicijomis. Jie susideda iš patalpų įgulai, patrankoms ir geriamojo vandens šulinio. Planuojamos modernizacijos metu šios slėptuvės būtų perstatytos į tarpinius puskaponierius. Drenažiniai kolektoriai sujungia visus pagrindinius forto pastatus. Jie įrengti siekiant neleisti lietaus vandeniui užlieti kazematų. Buvo nutiestas viso griovio ilgio drenažinis lovys vandeniui nutekėti. Griovyje buvo įrengtos vienaeilės Oščevskio—Krugliko grotos. VI fortas – vienas iš stipriausių mūrinių Kauno tvirtovės fortų. Projekto ypatumais galima pavadinti didelį artilerijos pozicijų skaičių. II pasaulinio karo metais forte veikė sovietų karo belaisvių koncentracijos stovykla. Kai kurių kazematų sienose išliko vokiški užrašai. Sovietiniais metais fortas buvo naudojamas kaip 7-osios desantininkų divizijos šaudmenų sandėlis, bet dėl spartaus miesto augimo buvo iš ten iškeltas. Šiuo metu fortas apleistas.

2. Dabartinė būklė Sovietmečiu bandant pritaikyti fortą šaudmenų saugojimui, jo kareivinėse buvo įrengti garažai - tam buvo išgriautos fasadinės sienos, demontuoti plieniniai langai, vidinės durys, pagrindiniai forto vartai ir t.t. Tai padarė ypatingai daug žalos didžiausiam forto statiniui, o tuo pačiu, ir visam fortui. Kiti forto statiniai nukentėjo mažiau – išnyko jų vartai, durys, langai, viduje atsirado naujų pertvarų, tačiau esminių sugriovimų apžiūros metu neužfiksuota. Išsikrausčiusi iš forto sovietinė kariuomenė forte paliko daug šiukšlių – jų tarpe nemažai stambiagabaričių atliekų bei utilizacijos reikalaujančios medžiagos – padangų, tepalų. 2


Dėl teritorijos nepriežiūros fortas stipriai apžėlęs – savaiminių želdinių tankis trukdo ne tik judėti forto teritorijoje, bet ir užfiksuoti gynybinio reljefo buklę. Dėl žolės nebuvimo po medžiais, lietus bei gruntiniai vandenys plauna forto pylimus, erozijos dėka mažosios forto traversos nusmuko žemyn. Sovietmečiu forto aikštelėse buvo supiltas storas žvyro ir skaldos sluoksnis – tai pažeidė vertingąsias forto savybes, be to, egzistuoja didelė tikimybė, kad ši skalda yra stipriai užteršta tepalais.

Dabartinis įvažiavimas į fortą – sovietmečiu padarytas dirbtinis gynybinio griovio užpylimas buvusio medinio tilto vietoje; senasis įvažiavimas išliko, tačiau nenaudojamas dėl tankaus želdinių kiekio. Dėl šio užpylimo pažeista forto drenažo sistema, dalis griovio užtvindyta dėl šalia griovio esančių kolektyvinių sodų veiklos, griovyje nemažai stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių. Analizuojant kareivinių būklę, būtina pabrėžti, kad dėl neveikiančios drenažo sistemos viduje yra didelė drėgmės koncentracija, dėl to vietomis pažeistas sienų tinkas; metalinės detalės iki visiško susidėvėjimo yra paveiktos korozijos. Dėl nelegalaus padangų deginimo pastatų viduje, jų fasadai ir vidinės sienos stipriai užterštos degimo produktais. VI forto pastatų būklė – stabiliai bloga, vertingųjų savybių nykimui įtakos turi korozija ir nelegalus vandalų darbas (pvz metalo rinkimas) VI forto gynybinio reljefo būklė – nestabili, patenkinama, vertingųjų savybių nykimui įtakos turi savaiminiai želdiniai ir sezoninis užtvindymas dėl drenažo sistemos neveikimo. Tekstas Vladimir Orlov VšĮ „Kauno tvirtovės projektai“ direktorius

3


4


PLENERO - KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ UŽDAVINIAI: Parengti galimybių studijos koncepciją, Kauno tvirtovės VI forte, optimaliai išnaudojant VI forto teritorijos, statinių ir landšafto galimybes, pasiūlant: a) Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus filialą – Karo Technikos muziejų; b) Kitą gyvybingą ir originalų viešosios paskirties kompleksą, galintį suformuoti Kauno mieste analogų neturintį visuomeninį - kultūrinį branduolį.

PLENERO- KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ UŽDUOTIES SĄLYGOS: 1A. Rengiant Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus (VDKM), Karo Technikos Istorijos skyriaus galimybių studiją Kauno tvirtovės VI forte rekomenduojama numatyti: - bendrą muziejaus koncepciją. - stacionarių eksponatų (karo technikos) eksponavimą lauke, atsižvelgiant į forto elementų, statinių ir reljefo specifiką; - stacionarių eksponatų (karo technikos) eksponavimą VI forto statinių patalpose; - veikiančios karinės technikos (transporto) “gyvosios” ekspozijos pobūdį; - galimybes eksponuoti techniką pagal konkrečią temą (laikmetį, pobūdį, gaminusią šalį ar kt.); - eksponatų (karo technikos) remonto ir sandėliavimo patalpas; - pagrindines muziejaus funkcines zonas: įėjimai, bilietų kasos, informacijos centras, administracija, Respulikos vėliavos vieta, sanitariniai blokai, ūkinės zonos; - pagalbinių muziejaus funkcijų galimybes: matinimo įstaiga, laikinų ekspozijų vieta, konferencijų vieta, klubinė (rekonstruktorių) veikla, kitos visuomeninės/komercinės funkcijos galimybė muziejuje; - komplekso informacininio ženklo vietą ir koncepciją; - automobilių parkavimą: lankytojų ir darbuotojų; - lankytojų judėjimo srautus; DĖMESIO: projektuojant rekomenduojama ūkinei veikai ar administracinei paskirčiai numatyti naujų statinių galimybę: BE TO: įvertinti gretimybių (karių kapinės, kryžių kalnelis) galimą įtaką projektuojamai visumai; 1B. Rengiant kito, gyvybingo ir originalaus viešosios paskirties komplekso, galinčio suformuoti Kauno mieste analogų neturinčio visuomeninio-kultūrinio branduolio pasiūlymą VI forte, rekomenduojama numatyti: -bendra komplekso koncepciją. -motyvuotą veiklą ar eksponavimą lauke, atsižvelgiant į forto elementų, statinių ir reljefo specifiką; - motyvuotą veiklą ar eksponavimą VI forto statinių patalpose; -pagrindines komplekso funkcines zonas: įėjimo zona, administracija, funkcinės zonos viduje ir lauke, sanitarinės zonos, pagalbinės ir ūkinės zonos bei vėliavų vietą; -komplekso informacininio ženklo vietą ir koncepciją; -automobilių parkavimą: lankytojų ir darbuotojų; -lankytojų judėjimo srautus; DĖMESIO: projektuojant rekomenduojama numatyti naujų statinių galimybę: BE TO: įvertinti gretimybių (karių kapinės, kryžių kalnelis) galimą įtaką projektuojamai visumai; 2. Prašome pažvelgti į Kauno tvirtovės fortų ir kitų degeneruojančių tvirtovės statinių ir teritorijų problematiką, pasiūlant tvarią, urbanistiškai, architektūriškai ir socialiai teisingą poziciją, nepamirštant visų objekto vertingųjų savybių (istorinių, architektūrinių, kultūrinių ir kt.). Kauno tvirtovę būtina vertinti tiek plačiąja, tiek siaurąja prasme, todėl siekiant išsaugoti visumą reikia įkvėpti gyvybės atskiriems tvirtovės elementams - fortams, kuriuos prikelti vystant tik muziejinę funkciją yra beveik neįmanoma. forto teritorijos vizija turėtų būti atvira, naudinga miestui ir visuomenei, atitinkanti šiandienos ir rytojaus poreikius sauganti tai kas paveldėta. 5


PLENERO DALYVIAI: KAAM

12-13

VASILISA

16-17

MILDA2

BEAUTIFULHOOLIGANS

DELEarch

ARCHITEKTŪRINĖS PIEVOS MORKAS PIRKAU FINK

LOPLOPAI

OCHRANKA

FORTIS

DARBAS IŠLAISVINA

VAMPL

14-15

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37


KAAM

[ T. Grunskio favoritinis darbas ] Karolis Platakis Mykolas Svirskis Antanas Mantvydas Ĺ arkauskas Aurimas Valaitis

12


13


MILDA2

Milda Jurėnaitė

14


15


VASILISA

[ T.Grunskio favoritinis darbas ] Mindaugas Butvila Milda Pacevičiūtė Rimgailė Matlaišatytė Edgaras Sokolovas

16


17


BEAUTIFULHOOLIGANS

[ nominuotas darbas ] [ T.Grunskio favoritinis darbas ] Arminas Sadzevičius Milda Jaunalytė Norbert Tukaj Margarita Kaučikaitė

18


19


DELEarch

[ nominuotas darbas ] Eglė Bartulytė Laura Jurkštienė Ernesta Matulytė Eglė Bartulytė Dominyka Sluckutė

20


21


ARCHITEKTŪRINĖS PIEVOS

('8.&,-$

[ nominuotas darbas ] Vita Soltonaitė Andrius Tebelškis Vitalijus Daugėla

 08=,(-86 /<69,Ǐ3$5

SURMHNWąDWOLNR³$5&+,7(.7Nj5,

22


65$87$,7(5,725,-2-(

$3├ц9$/*26%2.├б7(/,6 .$578686.$,7<./ка/(

.$5,1ка67(&+1,.26,├б'ка67<0$6

3$*5,1',1,23$67$72)81&,-$

9'.0.$527(&+1,.26,575$163257208=,(-86 ,5/<69,КЈ3$5.23$67$7КЈ)81.&,-$

,├б6780,$02/$,.,12 $3*<9(1',1,02.21&(3&,-$

/<69,КЈ3$5.$66&+(0$

23


MORKAS PIRKAU

Justas Prikockis Rūta Greičiūtė Viktoras Mažeikis Mažvydas Zajankauskas

24


25


FINK

Forto "vartai"

Aurelijus S큰d탑ius

Visus fortus apjungianti trasa

26


Krantus jungia muzika

Poilsio sala

Poilsio sala

27


LOPLOPAI

Mindaugas Bučas Aušra Lekauskaitė Mėta Šalūgaitė Edita Bružikaitė Ieva Valskytė

28


29


OCHRANKA

Rokas Tamašauskas Matas Vilkauskas Lauryna Rubikaitė Gediminas Grigotas Povilas Švedas

30


31


FORTIS

Lukas Tuleikis Eglė Budėnaitė Jautra Bernotaitė Monika Liočaitė

32


33


DARBAS IŠLAISVINA

Viktorija Šiugždinytė Marta frėjutė Justinas Gasiūnas Povilas Kalabuckas Povilas Šliuželis

34


35


VAMPL

Vytautas Lelys Mantas Gipas Lina Gronskytė Povilas Kiškionis Eglė Rutkauskaitė

36


37


Ekskursija į VI fortą


Išsamus VI forto pristatymas


Plenero dalyviai


Kavos pertraukelÄ&#x2014;


Komisija


Nuodugni darb킬 ap탑i큰ra


Apdovanojimai


Iniciatyvinė grupė


DĖKOJAME PLENERO REMĖJAMS


KAUNAS 2012 www.6fortas.lt

Pleneras 6 FORTAS 2012  

Pleneras 6 fortas 2012, vykes 2012 liepos 1-osios [tarptautines architektu dienos] sventes dalis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you