Page 1

Ju偶 dzisiaj zr贸b miejsce na swoim biurku

Prawo budowlane


Prawo budowlane

Budowla w podatku od nieruchomości Wojciech Krok cena promocyjna: 66,40 cena brutto: 83,00

KUP TERAZ

Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Szczegółowo omówiono w niej konstrukcję podatku oraz orzecznictwo, biorąc pod uwagę szerszy kontekst regulacji podatkowych, który może być bardzo przydatny przy dokonywaniu wykładni przepisów. Zwrócono też uwagę na rzeczywiste trudności, które mogą powstawać w trakcie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie dotyczącym budowli. Publikacja będzie przydatna prawnikom, doradcom podatkowym, organom podatkowym i sądom, a także zainteresowanym tą kwestią podatnikom.

2010, ISBN 978-83-264-0061-2, s. 212, A5 (148 × 210 mm), miękka z tworzywa, Kod: ABC-0594:W01P01

2

www.profinfo.pl


Prawo budowlane

Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych Tomasz Korczyński, Agata Kozłowska, Kacper Kozłowski, Arwid Mednis, Andrzej Nowaczek cena promocyjna: 41,60 cena brutto: 52,00

KUP TERAZ

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich partnerów z sektora prywatnego. Dziś wiemy, ze polityka spójności UE nie jest panaceum na wszystkie potrzeby inwestycyjne. Po kryzysie finansowym wiele projektów poszukuje swoich szans na realizacje. Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane lub usługi stanowią właśnie taka szanse . Jestem przekonany, ze ta książka będzie profesjonalna pomocą dla wszystkich, którzy szukają sposobów na realizacje projektów, zmieniających ich miasta i regiony. Arkadiusz Godlewski, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

2010, ISBN 978-83-7601-928-4, s. 168, A5 (148 × 210 mm), miękka, Kod: ABC-0589:W01P01 www.profinfo.pl

3


Prawo budowlane

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne Jarosław Marciniak cena promocyjna: 7,60 cena brutto: 9,50

KUP TERAZ

Stan prawny na 5.10.2011 r. • hasła do każdego artykułu • przejrzysty układ treści • poręczny format

2011, ISBN 978-83-264-1660-6, 416, B6 (125 x 176 mm), miękka, Kod: KAM-0519:W14P01

4

www.profinfo.pl


Prawo budowlane

Procedura zgłoszenia robót budowlanych Bartosz Majchrzak cena promocyjna: 58,40 cena brutto: 73,00

KUP TERAZ

Celem rozprawy jest skonstruowanie modelu teoretycznego procedury zgłoszenia robót budowlanych wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Został on ukazany przez pryzmat poszczególnych elementów normy administracyjnego prawa materialnego upoważniającej organy administracji architektonicznobudowlanej do działania. Elementy te stanowią w szczególności: sprzeciw i tzw. „milczenie” organu, zgłoszenie zamiaru inwestycyjnego, pojęcie interesu prawnego oraz kompetencji w kontekście jej podmiotu. Powyższy kierunek badań uwarunkowało przyjęcie założenia, że tworząc model konkretnej procedury administracyjnej nie można uniknąć nawiązywania do sfery prawa materialnego, już choćby z tego względu, iż często nie jest możliwe precyzyjne oddzielenie tych dwóch rodzajów regulacji administracyjnoprawnej.

2008, ISBN 978-83-7601-038-0, s. 220, A5 (148 × 210 mm), twarda, Kod: KAM-1084:W01P01 www.profinfo.pl

5


Prawo budowlane

Umowy w procesie budowlanym Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska cena promocyjna: 108,80 cena brutto: 136,00

KUP TERAZ

Autorzy publikacji przedstawili liczne poglądy dotyczące zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach procesu budowlanego i ich wykonaniem, ukształtowane w praktyce pomocy prawnej świadczonej na rzecz inwestorów, przedsiębiorców budowlanych i organów administracji publicznej. Opracowanie jest wieloaspektowym spojrzeniem na dokumenty i praktykę budów, a szerzej realizację inwestycji infrastrukturalnych. Obejmuje zagadnienia cywilistyczne, techniczno-budowlane i podatkowe poparte przykładami wzorów umów, klauzul umownych, specyfikacji, regulaminów. Książka, mająca charakter poradnika, została wydana z myślą o stronach zawierających umowy w ramach procesu budowlanego - w trosce o ich interesy. Pomocna będzie też prawnikom i inżynierom redagującym i negocjującym na co dzień umowy w procesie budowlanym.

2011, ISBN 978-83-7526-506-4, 392, B5 (176 x 250 mm), twarda, Kod: ABC-0456:W01P01

6

www.profinfo.pl


Prawo budowlane

Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. Akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje Zbigniew Dzierżewicz, Joanna Smarż cena promocyjna: 79,20 cena brutto: 99,00

KUP TERAZ

Książka porusza podstawowe zagadnienia dotyczące uprawnień budowlanych nadawanych od początku funkcjonowania prawa budowlanego, tj. od 1928 r. do chwili obecnej. Podstawowym celem książki jest pomoc izbom samorządu zawodowego, organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz komisjom przetargowym (przed rozstrzygnięciem każdego przetargu) w wyjaśnianiu zakresu uprawnień budowlanych. Przedmiotem książki są zatem trudne zagadnienia, które wobec braku stabilności w obszarze prawa budowlanego stwarzają poważne wątpliwości interpretacyjne, a które dotyczą szerokiej rzeszy osób wykonujących samodzielne funkcje projektanta i kierownika budowy. Przytoczone chronologicznie przepisy, wyjaśnienia i wzory decyzji ułatwiają rozstrzyganie powstających wątpliwości, natomiast układ książki zapewnia łatwe odnalezienie interesujących czytelnika uprawnień i ich opisów.

2011, ISBN 978-83-264-1391-9, 354, B5 (176 x 250 mm), miękka, Kod: ABC-0643:W01D01 www.profinfo.pl

7


Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 01-231 Warszawa, ul. PĹ‚ocka 5a tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01 Infolinia: 0 801 802 888 e-mail: profinfo@wolterskluwer.pl www.profinfo.pl

Katalog - Prawo Budowlane (prof)  

Katalog - Prawo Budowlane

Katalog - Prawo Budowlane (prof)  

Katalog - Prawo Budowlane

Advertisement