Page 1

Het gebruik van sociale netwerksites bij jongeren Sociale netwerksites zijn niet meer weg te denken uit de 21ste eeuw. Het maakt integraal deel uit van het jongeren leven. 60% van de jeugd logt wekelijks in op zijn ‘online account’. Op dit moment zijn er echter nog vele ouders die twijfelen om er voor of tegen te zijn, want deze keuze is soms zwaarder dan verwacht. Velen vragen zich immers af wat de positieve en negatieve invloeden zijn op de gebruiker, en de antwoorden daarop zijn heel ruim. Uit sociologisch onderzoek blijkt dat wanneer ouders hun kind(eren) een grotere kans van slagen in het leven willen geven, zij dan best een positieve houding aannemen tegenover deze sociale netwerken. Vooreerst geeft een sociaal netwerksite de mogelijkheid aan leerlingen om vlotter samen te werken. Zo is het als medium soms noodzakelijk om bepaalde pedagogische projecten tot een goed einde te laten verlopen. Leerlingen krijgen de kans om vragen en antwoorden door te spelen aan elkaar. Het is daarmee een ‘communicatietool’ dat de interactie tussen school en leerlingen bevordert. Vervolgens hoeven de adolescenten zich ook niet meer te verplaatsen om te communiceren. De leerlingen hebben dus meer tijd over om zich op het eigenlijke werk te concentreren. Verder verruimt het gebruik van sociale netwerken de geest van de student dankzij de interactie tussen verschillende klassen en landen. Verschillende culturen komen als het ware met elkaar in contact waardoor de jeugd elkaar beter leert begrijpen. Leerlingen kunnen vlot met elkaar discussies aangaan over onderwerpen die opgenomen zijn in het jaarprogramma van de school. Ten slotte houden jongeren zich op deze netwerken, in tegenstelling tot wat men soms denkt, minder bezig met foto’s en andere multimedia toepassingen, maar creëren in de meeste gevallen enkel tekst. Jammer genoeg zien veel mensen het gebruik ervan nog steeds anders. Zij wuiven de meeste argumenten voor deze keuze maar al te gemakkelijke weg met statements als ‘wat er op komt is voor iedereen toegankelijk’ of ‘de inhoud is regelmatig ongepast’. Ik wil dan ook graag een aantal van deze dooddoeners uit de wereld helpen. Het is inderdaad juist dat het tegenkomen van ongepaste inhoud mogelijk is, maar andere mediums zoals televisie, tijdschriften en films bieden dezelfde gevaren. In de realiteit zijn er altijd wel ongepaste publicaties die tot het kind geraken. Het verbieden of het controleren van het gebruik van de verschillende mediums is echter onbegonnen werk, ofschoon men misbruik aan banden trachten te leggen met behulp van toezichtorganen. Verder is er al heel wat veranderd sinds het ontstaan van de sociale netwerksites. Zo bieden de ‘providers’ verschillende profielmogelijkheden aan, en is het ook mogelijk om enkel toegang te verschaffen aan een beperkte groep of kennissenkring voor bepaalde informaties. Kortom, het gebruik van sociale netwerksites kan indien juist gebruikt een positief effect hebben op de geestelijke ontwikkeling van het individu en tot goede resultaten leiden. Men kijkt dus best niet meer zomaar a priori neer op het veel gebruiken van deze sites…


S2-0901-22311 rap Kennisnet Kanters, M.W http://onderwijs.ikbeslis.be/onderwijs-de-invasie

SOCIAL NETWORKS  

by hans trialversion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you