Page 1

2970info Informatieblad Schilde en ‘s-Gravenwezel

37ste Jaargang - nr 3

mei-juni 2013

Onze 2970 is er! Waar vindt u hem? ✔www.schilde.be/vrijetijd ✔op onze gemeentelijke diensten ✔in de boekentas van onze lagere schoolkinderen


In dit nummer

Gemeentenieuws

Uit de gemeenteraad Huishoudelijk reglement goedgekeurd

Uit de gemeenteraad

2

Gemeenteberichten

3

Inwoners in het buitenland

6

Politie en veiligheid

8

Verkeer en mobiliteit

9

Wonen Milieu

11

Milieu

14

Lokale economie

17

Gezinen welzijn

20

Sport en gezondheid

21

Sociaal huis

26

Onderwijs Openingsuren

Deontologische code online beschikbaar De leden van de gemeenteraad leggen zichzelf een gedragscode op. Zij stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Zo houden ze rekening met de eer en waardigheid van hun functie. De mandatarissen nemen zich voor om dienstbaar, functioneel, onafhankelijk, open, betrouwbaar en zorgvuldig te handelen in het belang van de gemeente en haar inwoners. De volledige deontologische code kunt u nu via onze website raadplegen.

Ereraadsleden Yolande Avontroodt wordt voorgedragen als ereburgemeester van de gemeente Schilde. Etienne Keller en Dirk Roosen zijn benoemd tot ereschepen. Ze zetelden alle drie minstens drie legislaturen (18 jaar) in de gemeenteraad.

15

Cultuur en bibliotheek

Adviesraad

2

10

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is een belangrijk document en een onmisbaar instrument voor de raadsleden. Hierin wordt immers de werking van de gemeenteraad nader omschreven en vinden de raadsleden ook meer informatie over de rechten die ze hebben. Bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode moet de raad een (nieuw) huishoudelijk reglement aannemen. De gemeenteraad keurde bij deze het nieuwe huishoudelijk reglement goed.

27

Onze nieuwe zomerbrochure is er!

Schrijf uw kinderen in voor onze jeugdactiviteiten en sportkampen op www.schilde.be/vrijetijd. Op deze pagina kan u ook de volledige brochure raadplegen en downloaden. Uit ecologische overwegingen wordt de brochure niet meer in elke brievenbus gepost. Wenst u alsnog een papieren exemplaar? Haal hem dan vanaf nu op onze diensten sport & gezondheid of gezin & welzijn, aan het onthaal van het gemeentehuis of in de bibliotheek (Schilde en Vrijetijdsaanbod nwezel Schilde en ‘s-Grave ‘s-Gravenwezel).

2970zomer

i

28

Meer informatie

30

Wachtdiensten

31

Fitte weken

32

Zomervakantie › jeugdactiviteiten sportkampen

dienst sport & gezondheid en dienst gezin & welzijn Eugeen Dierckxlaan 24 2970 Schilde 03 380 07 40 en 03 380 07 47 erbeweegtwat@schilde.be en jeugddienst@schilde.be


Gratis eerste hulp bij invullen belastingsbrief Elk jaar worstelen miljoenen mensen zich door hun belastingbrief. Heb ik alles ingevuld? Heb ik het juist ingevuld? Om u deze onzekerheid te besparen, schieten de belastingcontroleurs u te hulp en vullen zij uw belastingbrief voor u in. Deze dienstverlening is gratis.

donderdag 23 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Wanneer kunt u bij hen terecht? dinsdag 21 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde woensdag 22 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur refter van GLS De Wingerd, ingang Wijnegemsteenweg (naast nr. 18), ‘s-Gravenwezel.

Verdwenen archiefstukken Opsporing verzocht

i

Meer informatie Campus Coppens Ruiterijschool 3 2930 Brasschaat 02 578 84 60

Al van voor 1989 zijn er enkele belangrijke archiefstukken uit ons gemeentelijk archief verdwenen. Het gaat om de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege van Schilde van de periode van 1913 tot 1930. De stukken zijn zeer waardevol voor het gemeentebestuur, omdat ze o.a. de notulen uit de eerste wereldoorlog bevatten. We zouden het gemeentelijk archief graag terug volledig maken, daarom een warme oproep aan al onze inwoners. Zijn deze boeken toevallig bij u thuis terechtgekomen? Of weet u waar ze zich bevinden? Dan heel graag een seintje aan onze archivaris Koen Schryvers op het nummer 03 380 16 95 of via archief@schilde.be. Elke tip die ons leidt naar de vondst van de verdwenen stukken wordt beloond met een exemplaar van het boek “Schilde 's-Gravenwezel in beeld”.

Invoering nieuw Europees rijbewijs is opgestart Op 5 april is de bevolkingsdienst gestart met het uitreiken van het nieuwe Europese rijbewijs in bankkaartmodel. U moet zich echter niet naar het gemeentehuis reppen. Het oude rijbewijs blijft nog twintig jaar geldig. Wie een nieuw rijbewijs wil, kan dat evenwel al aanvragen.

Praktisch: Het nieuwe model heeft een geldigheid van tien jaar. De foto wordt gebruikt uit de database van de identiteitskaarten (eID), tenzij u een nieuwe foto op uw rijbewijs wil of als de foto op uw eID niet meer gelijkend is. De kostprijs van dit rijbewijs bedraagt € 25. Voor originele rijbewijzen of verhoging van de categorieën brengt u het formulier mee van het praktijkexamen.

i

Meer informatie Koen Schryvers 03 380 16 95 archief@schilde.be.

Het Europees rijbewijs: • heeft het formaat van een geplastificeerde bankkaart • vermeldt identiteitsgegevens van de houder • vermeldt categorieën van voertuigen die de houder mag besturen • is beschermd tegen vervalsing reageert op uv-stralen • is in België 10 jaar geldig • kost 25 euro • is nog niet verplicht voor mensen die al over een papieren rijbewijs beschikken

Vanaf nu wordt systematisch het Europese bankkaartmodel ingevoerd bij alle nieuwe uitreikingen van een rijbewijs. Binnen Europa circuleren er momenteel meer dan honderd verschillende rijbewijsmodellen. Het nieuwe systeem moet daar verandering in brengen.

3


De tijd van toen 1913 - aan de vooravond van WO I

In 1913 ging het leven in Schilde zijn gewone gang. Maar de Belgische overheid was ook hier druk bezig om ons land te beveiligen tegen mogelijke vijanden.

PlankGAS de lente in! Politie Voorkempen besteedt ook dit voorjaar extra aandacht aan verschillende vormen van overlast die omschreven staan in het GAS-reglement (Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement). Daarom alvast een paar tips voor de lente: • Snoei hagen en bomen tijdig. Laat ze niet te ver overhangen, zo hinderen ze niemand en blijven alle verkeersborden en –lichten duidelijk zichtbaar. • Grasmaaien en andere tuinklussen met gemotoriseerde machines doet u niet op zon- en feestdagen. • Denk ook aan de buren wanneer u een feestje in de tuin bouwt. Maak zeker geen lawaai tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens. Hou het ook overdag aangenaam voor iedereen.

• Grote schoonmaak? Zet geen spullen op de stoep, het fietspad of de openbare weg die de doorgang voor de weggebruikers hinderen. Laat bruikbaar materiaal ophalen door de kringwinkel en reserveer tijdig voor de ophaling van grof vuil. Uw afval zet u de dag voor de ophaling pas na 19 uur op straat. Het volledige GAS-reglement is terug te vinden op www.politie-voorkempen.be

i

DIG AAN DENK TIJ CUMENTEN DO UW REIS poort: naal pas io t a rn Inte vertrek gen voor 7 werkda Kids-ID: rek voor vert 3 weken

Ondervindt u toch nog moeilijkheden en wil u graag geholpen worden? Dan kan u altijd beroep doen op onze service burenbemiddeling.

Meer informatie Coördinator burenbemiddeling Ria Jacobs ria.jacobs@schilde.be 03 380 16 24

Een rustig dorpje Schilde was een klein dorp met 2397 inwoners. De meesten leefden van de landbouw, maar op zondag kon men een mooi centje bijverdienen. Dan kwamen vele toeristen vanuit Antwerpen afgezakt. Ze zochten vermaak in de bossen en kwamen uitwaaien. De Antwerpenaren konden terecht in verschillende hotels die toen op de Turnhoutsebaan gevestigd waren. Maar ook bij de gewone burger werd “de beste plaats” aangeboden. Op zondagavond trokken de toeristen met de stoomtram terug naar huis, beladen met groenten, kippen, konijnen, enz. Oorlog in de lucht In 1870-1871 waren Frankrijk en Duitsland in een oorlog verwikkeld. De Duitsers wonnen, maar waren nog niet tevreden. Ze waren er niet in geslaagd om een aantal overzeese gebieden te veroveren. In de jaren vóór 1914 was de politieke situatie in het Oude Europa erg gespannen. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland wedijverden met elkaar over handel en overzeese gebieden. Tegelijkertijd probeerden Oostenrijk-Hongarije en Rusland meer invloed te krijgen in de Balkanstaten. Aan de vooravond van WO I waren er twee machtsblokken. Aan de ene kant stonden het Britse Rijk, Frankrijk, Rusland, België en Italië. In 1917 zou ook Amerika zich hierbij voegen. Het andere kamp bestond uit Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk. Elk land was tot op de tanden gewapend. Ook in Schilde bereidde men zich voor op een eventuele oorlog. De forten rond Antwerpen Bij de onafhankelijkheid in 1830 werd België een neutrale natie. België mocht dus geen verdragen afsluiten met andere landen. De grote mogendheden zouden de onafhankelijkheid waarborgen maar België zocht zelf ook naar mogelijkheden

4


De Antitankgracht In 1913 was er nog geen sprake van een antitankgracht. Die werd pas kort voor de 2de wereldoorlog aangelegd. Voor Schilde kwam de oorlog te vroeg De forten waren nog niet klaar toen WO I uitbrak. Dat bleek niet zo erg want heel nuttig waren ze eigenlijk niet. Ze waren gemaakt uit niet-gewapend beton. Studies hadden namelijk uitgewezen dat gewoon beton voldoende sterk was voor de bestaande wapens.

om zich zo goed mogelijk te beschermen. Men koos voor de beveiliging van bepaalde strategische plaatsen, zodat men zich daar kon terugtrekken, eventueel in afwachting van bevrijding. Uiteraard was Antwerpen, met zijn haven, één van die strategische plaatsen. Men zou zelfs Brussel opgegeven hebben, als Antwerpen maar behouden bleef. In 1859 werd een plan van generaal Brialmont aanvaard. Een fortengordel op ongeveer twee kilometer van de oude stadswallen moest Antwerpen verdedigen. Een tweede gordel op ongeveer vijf kilometer van die wallen moest de stad extra beveiligen. In 1878 werd besloten om nog een bijkomende verdedigingsgordel te bouwen op ongeveer 16 kilometer van het stadscentrum. Deze fortengordel had een omtrek van meer dan 100 kilometer en liep langs Schilde en ‘s-Gravenwezel. De eerste fase van die gordel was afgewerkt in 1888. In 1906 ging de kamer akkoord met een voorstel van minister August Delbeke om ondermeer de forten van ’s-Gravenwezel (Schildestrand) en Oelegem te bouwen, evenals de redoute in Schilde. Tussen ieder fort lag een afstand van ongeveer 5 kilometer. Tussen twee forten werd telkens een kleinere versterkte vestiging gebouwd, een redoute. Een fort was altijd bemand door ongeveer 500 militairen. Een redoute werd buiten oorlogstijd enkel bewaakt door een militaire conciërge, maar tijdens de oorlog liepen er zo’n 130 soldaten rond. Voor de aanleg van het fort en de redoute moesten in Schilde een dertigtal huizen gesloopt worden. Ze lagen in het schutsveld van de verdedigingsgordel. Het militair spoor Om de forten te bemannen met

manschappen en munitie werd een militair spoor aangelegd. Dit smalspoor liep van Lier langs Schilde via Schoten en Brasschaat naar Kapellen. Het kwam vanuit Oelegem en liep ongeveer via de Kempischveldweg, de Vennebosstraat, de Hendrik Consciencestraat en de Vloeyenbergdreef naar ’s-Gravenwezel. De aanleg van het spoor zorgde in Schilde voor grote problemen. De gemeente beklaagde zich bij de arrondissementscommissaris “dat de buurtsteenweg van groot verkeer tussen Schilde en Oelegem zich thans in eenen allerslechtsten toestand bevindt, veroorzaakt door het plompen stoommachien hetwelk er dagelijks meerdere malen overrolt, wagons met materiaal voor de forten voortslepende.” Soldaten in Schilde Twaalf Schildenaren vervulden in 1913 hun militaire dienst. De meeste werden ingezet voor het “vestigingsgeschut Antwerpen”. Om de werken aan de forten, redoutes en militair spoor op te volgen, verbleven er militairen in Schilde. Het gemeentebestuur moest voor logies en eten zorgen, maar kreeg de kosten terugbetaald van de militaire overheid.

De nieuwe Duitse munitie bleek echter weinig problemen te ondervinden van de Belgische forten. Binnen de kortste keren liepen er dan ook heel wat Duitse soldaten rond in Schilde.

Heemkring Scilla Heemkring Scilla werkt aan een boek over de geschiedenis van WOI in Schilde en over de ervaringen van de Schildense soldaten. Alle info en documentatie over wat er in Schilde gebeurde, waar onze voorouders verbleven tijdens de oorlog en over het leven van de soldaten uit Schilde zijn welkom bij: • Rudi Hertogs, 0487 49 53 63 r.hertogs@hotmail.com • Frank Van Konnegem, 03 384 26 48 scilla.beeldbank@telenet.be

5


Inwoners

in het buitenland

ZUID-AFRIKA

R itje Eric en

Elk jaar kiezen enkele Schildenaren voor een toekomst in het buitenland. Hier vertellen we het verhaal van Danny en Sharon, Ritje en Eric en Michou en Herman, drie koppels die hun geluk ver van huis zochten én vonden.

FRANKRIJK

Danny en Sharon

Danny en Sharon staan aan het begin van hun grote avontuur in het buitenland. Ze worden de nieuwe eigenaars van Maison l’Aventure, een B&B mét paardenrustoord in de Indre streek. Waarom trekken jullie naar het buitenland? Sharon: We waren dit al veel langer van plan. Zelfs toen we nog geen koppel waren, was de afspraak dat we nog ooit ‘iets samen met onze paarden gingen doen’. Danny: Vorig jaar zijn we voor het eerst op vakantie geweest in de streek. Gewoon om eens rond te kijken, maar we botsten meteen op de perfecte plek. We hebben geen moment getwijfeld en daar ter plekke beslist dat we zouden verhuizen. Waarom een B&B en een paardenrustoord? Sharon: De B&B kan bezocht worden door iedereen, dus ook door mensen zonder paarden. Danny: Met het paardenrustoord bieden we

een goedkope opvang aan voor paarden op leeftijd. Het klimaat is hier goed en we hebben uitgestrekte weiden waar de paarden hun oude dag kunnen doorbrengen. Bovendien verblijven de paarden dan niet ver van België. De eigenaars kunnen ze elk moment komen opzoeken én elke maand krijgen ze een update van de vorderingen en enkele foto’s van zijn of haar paard. Wat vinden jullie het grootste cultuurverschil? Sharon: In de streek waar wij heengaan zijn de mensen veel rustiger. Het zijn echte dorpsmensen. Iedereen kent er iedereen. Danny: De mensen zijn heel vriendelijk en zijn altijd bereid om van alles voor elkaar te doen. Wat gaan jullie missen uit Schilde? Sharon: Het Antitankkanaal! Daar gingen we altijd heel lang met de paarden rijden. Danny: Maar ook de bossen van Schilde waren zalig om een hele dag in te verdwijnen. Een boodschap voor mensen met gelijkaardige plannen? Danny: Veel mensen zitten met dezelfde plannen, maar durven de stap niet zetten. Ze willen of durven het risico niet te nemen. Dat is het spijtige aan TV-programma’s als ‘Ik vertrek’. Ze tonen enkel de verhalen die misgelopen zijn, want dat zien mensen graag. Er kijkt geen kat naar een verhaal waar geen of weinig tegenslag in zit. Als je met buitenlandse plannen zit… gewoon doen!

i

Meer informatie www.maisonlaventure.be

Eric en Ritje trokken samen met hun dochter Liesbeth (Liz) naar Zuid-Afrika, waar ze het gastenhuis Topsy Turvy uitbaten. Waarom zijn jullie naar het buitenland getrokken? Ritje: We wilden echt wel nieuwe horizonten verkennen. Er zijn maar enkele scharniermomenten in je leven dat je dat kan doen. Hoe lang heeft heel het proces (van idee tot echte verhuis) geduurd? Het idee sluimerde al vele jaren. Maar toen onze dochter Liesbeth in het laatste jaar zat van de middelbare school, kwam alles in een stroomversnelling terecht. We moesten ervoor zorgen dat ze haar universitaire studies in Zuid-Afrika kon starten. Wat vinden jullie het grootste cultuurverschil? Zuid-Afrika is geen verzorgingsstaat. Dat wil zeggen dat geen werk ook geen geld is en dus ook geen eten op tafel. Van waar het idee om een gastenhuis te beginnen? We waren te jong om niet meer te werken en contact hebben met mensen is voor ons erg belangrijk. We zien hier nu zowel jonge als oude mensen, maar ook sportievelingen, bourgondiërs, enz. En elke gast heeft zijn eigen verhaal. Fantastisch vinden we dat. De meeste gasten blijven ook wat langer dan een paar dagen en dan krijgen we de kans om ze een beetje beter te leren kennen. Komen er veel Schildenaren logeren? Jaja, we krijgen regelmatig mensen uit de omgeving van Schilde over de vloer! Ons gastenbestand is uiteraard internationaal, maar we vinden het hoe langer hoe prettiger om weer met Vlamingen in contact te komen.

6


Wat missen jullie uit Schilde? Onze vrienden uiteraard, maar die komen met veel plezier naar hier. We hebben altijd graag in Schilde gewoond met het vele groen, de rust en een mooi aanbod aan winkels. Wat is de leukste ervaring in ZuidAfrika tot nu toe? Het land heeft veel te bieden. De zon, de zee en de bergen zijn allemaal vlakbij. In het centrum bevindt zich het weidse Karoo (een uniek Zuid-Afrikaans landschap met gigantische vlaktes, majestueuze bergen en historische plaatsen, nvdr) en in het noorden ons geliefde Krugerpark (één van de bekendste wildparken in Afrika, nvdr). We zijn hier dus nog jaren zoet om alles te verkennen. Zou je nog terug naar België verhuizen? Zoals het er nu voorstaat niet echt. Het land ontwikkelt zich op een positieve manier. Het wordt elke dag een beetje beter. We wonen ondertussen ongeveer 10 jaar in Zuid-Afrika en we voelen er ons echt wel thuis. We hebben terug een vriendenkring opgebouwd en er is een aangenaam sociaal leven. Somerset West is in bepaalde opzichten een kopie van Schilde, alleen wonen we nu op de flanken van de Helderberg met een zicht op zee en op de Hottentots Bergen. Het is centraal gelegen, op een half uurtje rijden van Kaapstad, en vlak bij de universiteitsstad Stellenbosch en Franschhoek. Op culinair vlak zijn we hier ook verwend met de beste wijn en restaurants van Zuid Afrika .

i

Meer informatie www.topsyturvyguesthouse.com

FRANKRIJK

Michou an en Herm

Michou en Herman woonden lange tijd in onze gemeente tot ze in 2007 kozen voor La Douce France. Michou stopte hier met haar dierenartspraktijk en be-

Vlamingen in de wereld Elk jaar verhuizen tal van onze inwoners naar het buitenland. De stichting Vlamingen in de Wereld verenigt Vlamingen in het buitenland in een netwerk. Daarvoor krijgt ze steun van de Vlaamse regering. Het netwerk helpt de uitgeweken Vlaming bij praktische problemen zoals sociale zekerheid, onderwijs en algemene sociale netwerking met landgenoten ter plaatse. De stichting helpt de betrokkenen ook bij het onderhouden van een blijvend contact met het thuisfront. Vaak gaat het maar over een tijdelijke migratie en komen de verhuizers na verloop van tijd weer terug naar Vlaanderen. Juiste en tijdige informatie draagt bij tot een zorgeloos vertrek en vergemakkelijkt de (her)instroming in Vlaanderen na de tijdelijke uitwijking. Deze stichting streeft geen enkel commercieel doel na.

i

gon een kleinere praktijk in Frankrijk. Daarnaast baten ze samen een Chambre d’Hôtes & Table d’Hôtes uit, waar Herman zijn kooktalent verderzet, terwijl Michou de gasten ontvangt. Hun gastenverblijf is gelegen in La Bastide, een onderdeel van de gemeente Goulles. Waarom zijn jullie naar het buitenland getrokken? Michou: Na een schouderoperatie aan mijn beide armen, werd de drukke dierenartspraktijk in Schilde fysiek te zwaar en moest ik het wat rustiger aan doen. Vandaar de keuze om een kleinere praktijk te beginnen in een kalme omgeving. Was het, administratief gezien, makkelijk om te emigreren? Met wat voorbereiding viel het eigenlijk wel mee. De praktijk in Frankrijk en de sociale zekerheid waren bijvoorbeeld snel in orde. Eens in Frankrijk, is het wel één grote papierwinkel. Ze sturen bijvoorbeeld een brief om te verwittigen dat je een brief gaat krijgen! Hoe lang heeft heel het proces (van idee tot echte verhuis) geduurd? We hebben de schuur in La Bastide in 2002 gekocht. Daar hebben we geen tien minuten over moeten nadenken. Dan kwamen de grote werken en reden we vier keer per jaar naar Frankrijk met twee ton materiaal in de paardentrailer. In september 2007 hebben we alles in Schilde verkocht en zijn we de-

Meer informatie Vlamingen in de Wereld www.viw.be dienst burgerzaken Brasschaatsebaan 30, Schilde 03 380 16 00 burgerzaken@schilde.be

finitief verhuisd. De verbouwingen duurden nog tot 2008, maar in dat jaar hebben we al enkele gasten kunnen ontvangen. Van waar het idee om een gastenhuis te beginnen? Herman en ik hebben samen vijf kinderen, dus er moesten hoe dan ook veel logeerkamers komen. Wanneer de kinderen er niet zijn, kunnen we die kamers verhuren. Herman is immers kok, dus hij kan zijn beroep hier ook blijven uitoefenen. Komen er veel Schildenaren logeren? Af en toe komen er Schildenaren (vrienden of cliënten van de praktijk) ons eens bezoeken, wat altijd een aangename verrassing is. Wat missen jullie uit Schilde? Mijn kinderen en vrienden uiteraard. Maar ook de mooie winkels die zo dichtbij waren. Hoe verloopt het contact met het thuisfront? Er wordt veel gebeld en gemaild. Daarnaast gaan we ongeveer vier keer per jaar naar België en de kinderen komen ons ongeveer twee keer bezoeken. Tijdens onze bezoekjes aan België proberen we zoveel mogelijk familie en vrienden te bezoeken. We blijven altijd maximum vier dagen, want de dieren en bezoekers wachten in Frankrijk!

i

Meer informatie www.bastidedegoulles.be

7


Politie

en veiligheid

U hoeft niet voor elke aangifte op het politiekantoor langs te gaan. Via www.police-on-web.be kunt u op elk uur van de dag online een klacht indienen voor: • fietsdiefstal • bromfietsdiefstal • winkeldiefstal • diverse beschadigingen • graffiti Via Police-on-web kunt u ook afwezigheidstoezicht aanvragen en alarmsystemen melden.

Minder fietsdiefstallen in de politiezone Voorkempen Al voor het vierde jaar op rij daalt het aantal fietsdiefstallen in de Politiezone Voorkempen.

Wanneer ze ’s avonds met de fiets naar huis willen, blijkt deze gestolen. Vaak worden sloten en kettingen gewoon doorgeknipt.

Met 71 fietsdiefstallen (20%) is Schilde de gemeente met het laagste percentage binnen de zone. Toch zijn dat nog 71 fietsen te veel! Wie zijn of haar fiets moet missen, weet hoe vervelend dit is. De meeste diefstallen vinden plaats aan een bushalte en/of fietsenstalling. Veel mensen laten er immers ’s morgens hun fiets achter om de bus te nemen.

Het zwartste punt op het gebied van het aantal fietsdiefstallen is de as TurnhoutAntwerpen. De verschillende ‘zwarte punten’ werden door de politie opgenomen in een zogenaamde hotspotroute. Interventieploegen houden tijdens hun patrouille extra controle aan de verschillende fietsenstallingen.

Aantal fietsdiefstallen per jaar 576

8

408

356

2012

2010

2009

2008

451

2011

593

Voor dringende tussenkomst: bel 101

Wat kan u zelf doen? Neem steeds zelf de juiste veiligheidsmaatregelen voor uw fiets. Leg uw fiets altijd degelijk op slot aan een vast object. In Schilde vindt u op strategische plaatsen goede fietsenstallingen. Zorg ervoor dat u uw gestolen fiets gemakkelijker kan terugvinden. Laat elke fiets gratis graveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij onze dienst der werken (03 380 14 80). Neem een foto van uw fiets en zorg dat u een goede beschrijving kunt geven (chassisnummer, graveringsnummer, merk, type en kleur). Uw gestolen fiets aangeven en terugvinden kan u op www.gevondenfietsen.be. Het jaarverslag van de Politie Voorkempen geeft een uitgebreid overzicht van de acties van het voorbij jaar. U vindt er heel wat cijfers over vastgestelde misdrijven en informatie over de werking van de politie. Raadpleeg zelf het hele jaarverslag op www.politie-voorkempen.be bij de map ‘documentatie’.


Verkeer

en mobiliteit

Uw omleidingsweg is ook een woonstraat

Werken Waterstraat

De omleiding van de werken in de Waterstraat loopt via de Catharinadreef, Cirkellaan, Schildedreef, Noorderlaan en Klein Waterstraat. Dit betekent dat er meer verkeer door deze straten rijdt tijdens de werken. Helaas is dit niet te vermijden, maar we kunnen het wel met z’n allen veiliger houden door de maximum snelheid te respecteren. Uw tijdswinst is minimaal en het gevaar voor de andere weggebruikers stijgt exponentieel indien u harder rijdt. Dus: relax, 50 is de max!

Fase 1 van de werken in de Waterstraat is volop in uitvoering. De aannemer heeft de straat opgebroken en is begonnen met het leggen van de riolering. Tegelijkertijd zijn ook de nutsbedrijven nog bezig met hun werkzaamheden. In het gedeelte tussen de Turnhoutsebaan en de Oudebaan werd al terug een laagje asfalt gelegd. In de rest van fase 1 werd steenslag gelegd, zodat ook hier de bewoners op een veilige manier hun huis kunnen bereiken.

word vriend van

Word ‘vriend van ’t cruisen’ en daag de provincie Antwerpen uit! De provincie roept haar inwoners op om twee weken rustiger te rijden. Waarom? Wel, door rustig te rijden daalt uw verbruik met 5% én u komt heel relaxed op uw bestemming aan.

Hoe gaat u cruisend op stap? • Schakel zo snel mogelijk hoger (in een benzinewagen bij 2500 toeren, in een dieselwagen bij 2000 toeren). • Rij op de autosnelweg 10 à 15 km/u trager en bespaar 1 liter brandstof per 100 km. • Kijk vooruit. Zo hoeft u geen gas te geven om direct terug af te remmen. Schakel pas terug als u opnieuw wil versnellen. De test doen? Van 15 april tot 8 juni staan de ‘vrienden van ’t cruisen’ op een aantal evenementen met een heuse ‘cruise’simulator. Hier kunt u zelf achter het stuur kruipen en testen hoever u kunt geraken met 1 liter benzine. Neem een kijkje op de Facebookpagina www.facebook.com/vriendvan.be voor alle evenementen.

‘T CRUISEN V.U.: Hilde Van Look, K. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Doe mee aan deze actie en word ‘vriend van ’t cruisen’. Log in op de site www.vriendvan.be, registreer u en klik op ‘ik doe mee’. Hierdoor verdient u alvast heel wat sterren en daar draait het rond. Alle ‘vrienden’ kunnen op de site verschillende acties vinden. Met elke actie kunt u sterren verdienen. Als iedereen samen het vooropgestelde aantal sterren haalt, staat daar een mooi engagement van de provincie tegenover!

(en je verbruik daalt

RIJ DE KOMENDE TWEE WEKEN RUSTIG

‘T CRUISEN

VERDIEN STERREN EN DAAG DE PROVINCIE UIT OP DE SITE

vriendvan.be “Ik ben ‘vriend van ‘t cruisen’ en zie mijn verbruik dalen”

Waarom is het een goed idee om vriend te worden van ‘t cruisen? Wel als je rustiger rijdt, daalt je verbruik met 5%. Daarnaast rij je relaxed en voel je je rustiger.

Doe deze week mee met de kippenactie. vanaf 200 deelnemers geeft brico 20% korting op een kippenhok voor alle vrienden

Benieuwd? Wilt u meedoen? Bent u benieuwd wat het eerste engagement is? Of wilt u weten hoeveel sterren er al op de sterrenteller staan? Eén adres: www.vriendvan.be.

9


Wonen

Wegwijs in premies In 2013 zouden de prijzen van elektriciteit en aardgas gevoelig kunnen stijgen. Hoog tijd om extra energievriendelijke investeringen te doen in uw nieuwbouwof bestaande woning. Niet alleen zal uw verbruik een stuk lager liggen, u kunt ook een deel van uw investering snel recupereren dankzij verschillende premies. Energievriendelijke premies De premies van netbeheerder Eandis voor energiebesparende maatregelen blijven dit jaar behouden. Zo zijn er voor bestaande woningen premies voor onder meer dakisolatie, vloerisolatie, na-isolatie van bestaande buitenmuren of spouwmuren, enz. Kiest u voor dakisolatie, dan wordt u zelfs dubbel beloond. U kunt, naast de bestaande premies, ook belastingvermindering krijgen. Tot 30% van uw factuur. Voor nieuwbouwwoningen geldt: wie goed isoleert, krijgt een hoger premiebedrag. Een extra investering voor isolatie van uw nieuwbouwwoning wordt immers door Eandis beloond. Hoe lager het energieprestatiepeil van uw woning, hoe hoger het premiebedrag. Dat bedrag kan oplopen tot meer dan 4000 euro.

Verbeteringspremie Wenst u kleinere werken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een hoogrendementsketel, dan is de Vlaamse verbeteringspremie interessant. Vanaf 1 januari 2013 vervalt de voorwaarde dat het kadastraal inkomen van uw woning niet meer mag bedragen dan 1200 euro. Door het wegvallen van deze voorwaarde, kunnen meer mensen in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Let wel, uw woning dient minstens 20 jaar oud te zijn en ook uw inkomen speelt een rol. Aanpassingspremie Bent u een 65-plusser en wilt u uw woning aanpassen aan uw noden, door bijvoorbeeld een traplift te plaatsen of bestaande toegangsdeuren en garagepoorten te automatiseren? Dan komt u in aanmerking voor de Vlaamse aanpassingspremie. Mocht u twijfelen: u kunt voor bepaalde werkzaamheden zowel een premie van Eandis als ĂŠĂŠn van de Vlaamse overheid krijgen. Wip eens binnen in het wooninfopunt!

Renovatiepremie Bent u van plan om uw woning grondig te renoveren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie van de Vlaamse Overheid. De voorwaarden van de premie zijn: - Minstens 10.000 euro aan facturen - een woning van minstens 25 jaar oud - een inkomen dat niet te hoog ligt Ziet u door de bomen het bos niet meer? Spring dan eens binnen in het Wooninfopunt. Iedere dinsdagvoormiddag maakt een medewerker van het Wooninfopunt u graag wegwijs in het premielandschap en bekijken jullie samen voor welke premies u in aanmerking komt. Het Wooninfopunt is om de 5 weken ook open op dinsdagavond in plaats van dinsdagvoormiddag. De openingsuren van het Wooninfopunt vindt u terug op www.schilde.be/wooninfopunt.

i 10

Meer informatie Wooninfopunt wooninfopunt@igean.be 03 350 08 08


Cultuur

en bibliotheek Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek zoeken geïnteresseerde gebruikers en deskundigen Beheersorgaan bibliotheek Het beheersorgaan van de bibliotheek is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen voor een periode van 6 jaar wordt aangesteld. Samen met de bibliothecaris, die secretaris is van het beheersorgaan, zorgt het voor de goede werking van de bibliotheek. Het beheersorgaan geeft over bepaalde materies ook uitdrukkelijke adviezen aan het schepencollege. In onze gemeente werd gekozen voor de ’gemengde beheersformule‘ waarbij zowel politiek afgevaardigden, leden aangeduid vanuit de Raad voor Cultuurbeleid als bibliotheekgebruikers en/ of deskundigen op het gebied van onderwijs, informatica, educatie, enz. (= gecoöpteerde leden) rond de tafel zitten. De leden van de politieke fracties en de leden aangeduid vanuit de Raad voor Cultuurbeleid hebben stemrecht, terwijl de gecoöpteerde leden over een belangrijke raadgevende stem beschikken. Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert vier keer per jaar, op een weekavond in de hoofdbibliotheek. Als u zich als geïnteresseerde bibliotheekgebruiker en/of deskundige geroepen voelt om uw steentje bij te dragen aan de werking van de bibliotheek, mag u zich als gecoöpteerd lid voor het beheersorgaan kandidaat stellen. Graag vragen wij u voor 13 mei 2013 een grondige motivatie te bezorgen bij de bibliothecaris, Kris Michielsen, Brasschaatsebaan 30 in Schilde, kris.michielsen@schilde.be. Van zodra de afgevaardigden uit de politieke fracties en de afgevaardigden uit de Raad voor Cultuurbeleid in het beheersorgaan van de bibliotheek zijn aangesteld, kiezen ze uit de ingediende kandidaturen maximum zes gecoöpteerde leden. Beheersorgaan gemeenschapscentrum Het gemeenschapscentrum van Schilde is een culturele infrastructuur die door de gemeente wordt beheerd, met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking.

Week van de Amateurskunsten Schilde neemt ook in 2013 deel aan de Week van de Amateurkunsten die in het teken staat van Natuurtalent. U kunt het totaaloverzicht van de WAK bewonderen op zondag 5 mei 2013 op de parking van het Dienstencentrum van 13 tot 18 uur. Opzet evenement: De zijgevel van het Dienstencentrum wordt door verschillende creatievelingen omgevormd tot een vergroot beeld van een exotisch landschap van de bekende kunstenaar Henri Rousseau. Vervolgens laat de Duitse 3D artiest Marion Ruthardt dit exotische landschap verder uitvloeien in een krijttekening. Deze tekening wordt ter plaatse gemaakt op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2013. Dierenvormen uit gerecycleerd materiaal brengen het schilderij verder tot leven. Van 13 tot 17 uur wordt een stencil-art/ graffiti workshop gegeven voor jongeren. Inschrijven voor deze workshop kan via de dienst gezin en welzijn op het nummer 03 380 07 47 of jeugddienst@schilde.be. Muzikale acts zorgen voor extra sfeer en om honger en dorst te vermijden, kan u zich door ons gezellig terras laten verleiden.

i

Meer informatie en inschrijving dienst cultuur en bibliotheek 03 380 16 28 cultuur@schilde.be

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum geeft advies over alle aspecten van het gemeenschapscentrum (zoals de toekomstige verbouwingswerken, de inrichting en uitrusting van de gebouwen, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijk reglement, het opstellen van de gebruikscriteria en –overeenkomsten) en het beleidsplan in verband met het gemeenschapscentrum. Door de plannen om een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen, gaat het beheersorgaan ongetwijfeld boeiende tijden tegemoet. In onze gemeente zetelen zowel politiek afgevaardigden, leden vanuit de verschillende gemeentelijke adviesraden als gebruikers en/of deskundigen (= gecoöpteerde leden) in het beheersorgaan. Alle leden beschikken over stemrecht. Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum vergadert 4 keer per jaar, op een weekavond. Als u zich als geïnteresseerde gebruiker en/of deskundige geroepen voelt om uw steentje bij te dragen en u bent inwoner van Schilde, mag u zich tot 13 mei 2013 kandidaat stellen. Meer informatie dienst cultuur en bibliotheek Nathalie Gagelmans Brasschaatsebaan 30 in Schilde nathalie.gagelmans@schilde.be

i

Forum Voor AmAteurkunsten Centrum voor Beeldexpressie, Creatief schrijven, Danspunt, koor & stem, kunstwerk(t), muziekmozaïek, opendoek, Poppunt, Vlamo verantwoordelijke uitgever: Luk Verschueren Forum voor Amateurkunsten vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent grafisch ontwerp: www.janenrandoald.be

www ° week  van de  amateur kunsten °

26 april 5 mei 2013

Be 11


EXPO 13 Eindejaarstentoonstelling met kunstwerken van de leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar van Academie Noord Schilde. Wanneer: zaterdag 8 en zondag 9 juni: 13 – 17 uur zaterdag 15 en zondag 16 juni: 13 – 17 uur zaterdag 22 en zondag 23 juni: 13 – 17 uur dinsdag 11 tot vrijdag 21 juni: 9 – 17 uur Waar: Museum Albert Van Dyck Brasschaatsebaan 30 2970 Schilde JEUGDATELIERS Eerste les start op woensdag 4 september 2013 1e - 2e leerjaar op woensdag 13.30 uur - 15.10 uur 3e - 4e leerjaar op woensdag 13.30 uur - 15.10 uur 3e - 4e leerjaar op woensdag 15.30 uur - 17.10 uur 5e - 6e leerjaar op woensdag 15.30 uur - 17.10 uur

Waar: Wonderwijzer Schoolstraat 33 Schilde

i

Meer informatie en inschrijving vanaf 12 juni 2013 dienst cultuur en bibliotheek 03 380 16 28 cultuur@schilde.be

Kunstmarkt Voor de vierde keer op rij organiseert de dienst cultuur en bibliotheek van Schilde een kunstmarkt in Montmartre-sfeer. Ook tijdens deze editie kunt u uw kunstschatten in de Oranjerie laten taxeren door Peter Bernaerts, gekend van het TV-programma ‘Schatten op zolder’ en van het veilinghuis Bernaerts. Wie weet welke verborgen schatten u allemaal in huis hebt? Net zoals elk jaar kunnen kunstenaars en creatievelingen uit Schilde en omstreken een plek in het park reserveren om kunstwerken tentoon te stellen en te koop aan te bieden. Iedereen moet zijn eigen krukje, parasol, schildersezel, tafel, enz. meebrengen om de kunstwerken op een leuke manier aan de man te brengen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de kunstmarkt? Neem dan contact op met de dienst cultuur en bibliotheek via cultuur@schilde.be of op het nummer 03 380 16 28. Praktisch zondag 19 mei 2013 van 13 tot 18 uur Schildehof, De Pont 45, Schilde

12

i

Meer informatie en inschrijving dienst cultuur en bibliotheek 03 380 16 28 cultuur@schilde.be


Festival der Voorkempen Dit jaar bestaat vzw Festival der Voorkempen maar liefst 40 jaar! En ook dit jaar organiseren ze, met de steun van het Gemeentebestuur Schilde, een wervelende concertenreeks. Een aanrader voor iedereen die graag geniet van klassieke muziek en die vlakbij huis een volwaardig concert wil bijwonen. Bovendien vindt het concert plaats in een groene omgeving zonder parkeerproblemen. De organisatie belooft u te verwennen met bekende en minder bekende werken, steeds uitgevoerd door professionele musici. Na afloop van elk concert kan er in een gezellige sfeer nagepraat worden in aanwezigheid van de musici en organisatoren.

i

Meer informatie en tickets www.festivaldervoorkempen.be

Topconcert op 4 mei door knapenkoor Schola Cantorum Cantate Domino De “Wiener Sängerknaben”, de “Petits Chanteurs de la Croix de Bois” of de “Regensburger Domspatzen” doen bij u wellicht een belletje rinkelen. Bij ons is ook zo’n talent aanwezig. Het knapenkoor Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst behoort tot de absolute top en wordt in de koorwereld ook als zodanig erkend. Het vergt hard werk, discipline en

Programmatie lente 2013 W Ensemble Capriola di Gioia dinsdag 23 april 2013 om 20.30 uur, Sint-Martinuskerk, Kasteellaan, Westmalle Werken van Caldara, Boccherini en Stabat Mater van Boccherini i.s.m. Gemeenschapscentrum Malle en Vereniging Kasteelconcerten Na het concert wordt een receptie aangeboden door de Abdij der Trappisten, Malle W Trio Parnassus dinsdag 14 mei 2013 om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen Werken van Hummel, Chausson en Brahms Ledenconcert waarop de abonnees 2 gasten kunnen meebrengen WContrapunt’, door Anna Enquist, met Ivo Janssen (piano) donderdag 23 mei 2013 om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen Fragmenten uit ‘Contrapunt, afgewisseld met Goldberg-variaties van J.S.Bach W Claire Chevalier in ’40 graden koorts…’ donderdag 6 juni 2013 om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen Werken van Liszt Concert van de gemeente Schilde. Inwoners van de gemeente kunnen hiervoor kaarten verkrijgen aan 8 euro mits reservatie via de cultuurdienst (studenten tot 25 jaar gratis). W Ensemble Il Fondamento met Paul Dombrecht (hobo) en Roel Dieltiens (cello) donderdag 20 juni 2013 om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen Werken rond Vivaldi Lustrumconcert 40 jaar Festival der Voorkempen, gevolgd door een receptie

geestdrift om te komen waar zij staan. Al meer dan 50 jaar brengen zij jaarlijks grote koorwerken met de specifieke klankkleur en de uitstraling eigen aan een knapenkoor. Op het programma staan werken van Joseph Haydn en van zijn tijdgenoot Johann Baptist Van Hal. Onder leiding van David De Geest en bijgestaan door vier solisten en met pianobegeleiding maken zij er een feestelijke avond van. Het concert is een samenwerking van Davidsfonds Schilde - ‘s-Gravenwezel, markant, NEOS, en Marnixring De Loteling.

Praktisch • zaterdag 4 mei 2013 • van 20 tot 21.30 uur • 20 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop. • Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde • Speciale prijs voor jongeren door de Raad voor Cultuurbeleid (-18 j en studenten -25 j) : 5 euro (enkel aan kassa mits voorlegging van voucher)

i

Meer informatie en inschrijving 03 383 42 60 rdoclo@gxconsulting.com

13


Milieu

Neem de fiets en win leuke prijzen! Met de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel‘ zet de gemeente haar duurzame en milieuvriendelijke imago extra kracht bij. Fietsen is gezond en milieuvriendelijk, files verminderen en parkeerproblemen verdwijnen. Meedoen is dus de boodschap! Hoe deelnemen? Wie van 4 mei tot 8 juni 2013 boodschappen doet met de fiets, krijgt een stempel op de spaarkaart. Bij een volle spaarkaart maakt u kans op een mooie prijs. Als hoofdprijs zijn er twee stijlvolle Belgerinkel-fietsen van Achielle! Eén fiets wordt geschonken door het gemeentebestuur, de andere door de milieuraad. De moeite waard dus om de auto te laten staan en de fiets te nemen. Startmoment Op zaterdag 4 mei 2013 wordt de actie op gang getrokken met een korte fietstocht. Samenkomst op het Lodewijk De Vochtplein in ´s-Gravenwezel om 13.45 uur. De tocht wordt afgesloten met een (h)eerlijk stuk fruit en verfrissend drankje. U kunt er ook meteen uw fiets laten graveren. Aan alle kinderen: Kom op 4 mei naar het startmoment. Versier jouw fiets en maak kans op een prachtige prijs!

i

14

Meer informatie www.belgerinkel.be Milieudienst 03 384 37 37 milieu@schilde.be

Gezocht: buiten-gewone plekjes! Kent u in onze gemeente een slordig plekje dat nood heeft aan een groene transformatie of een ongebruikt lapje grond dat een fruitboomgaard, speelbosje of volkstuintje zou kunnen worden? Een kapelboom die ergens verstopt staat en eenvoudig tot een gezellig zithoekje kan omgetoverd worden of een wild graspleintje met ruimte voor nieuwe inwoners zoals bijen, vlinders en vogels? Meld dan snel dit plekje aan als ‘Buiten-gewoon plekje’! De vier Antwerpse regionale landschappen en landschapspark Zuidrand ijveren voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit. Samen met de provincie Antwerpen gaan we op zoek naar ‘verrommelde plekjes’ in onze gemeente die een groene opknapbeurt kunnen gebruiken. En daarvoor hebben we u nodig! Iedereen kan einde mei een plekje in Schilde en ’s-Gravenwezel nomineren voor een opknapbeurt. Een jury kiest dan per gemeente de beste ‘Buiten-gewone plekjes’. Vanaf het najaar kan het grote publiek stemmen op hun favoriete verrommelde plekje in onze gemeente. Begin 2014 krijgt het winnende plekje van iedere gemeente een groene renovatie. Onder renovatie worden geen grote infrastructuurwerken bedoeld maar eerder relatief kleine ingrepen om het plekje terug buitengewoon mooi te maken. Kent u zo’n verrommeld plekje dat een groene transformatie kan gebruiken? Meld dit plekje dan aan via de website www.buitengewoneplekjes.be en wie weet krijgt Schilde er een nieuw droomplekje bij.

i

Meer informatie Kevin Grieten kevin.grieten@rldv.provant.be 03 312 87 17 www.buitengewoneplekjes.be


Let op voor processierupsen Al jaren wordt de Kempen tijdens de late lente tot het begin van de zomerperiode geplaagd door processierupsen. Kaalgevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen of omwonenden zijn de meest gekende gevolgen. Processierupsen verraden hun aanwezigheid door hun sociaal gedrag. Ze eten steeds ’s nachts in groep en vervellen in gemeenschappelijke spinsels. Ze verkiezen meestal de bladeren van eikenbomen, maar bij gebrek aan voedsel zijn ze ook tevreden met de beuk, Amerikaanse vogelkers en andere boomsoorten. Ontwikkelingsstadium

Periode

Mate van ongemak

ei-stadium

Tot half april

Beperkt ongemak

jonge rupsen

Half april tot half mei

Beperkt ongemak

volgroeide rupsen

Half mei tot eind juni

Veel ongemak (brandharen)

pop-stadium

Half juni tot eind augustus

Ongemak (nesten)

vlinder

Juli tot september

Ongemak (nesten)

Welke problemen veroorzaken de rupsen? Grote groepen processierupsen kunnen de eikenbomen volledig kaal eten. Toch ondervinden gezonde bomen weinig hinder van een eenmalige ‘aanval’. Meestal komen de bladeren tijdens de zomer of het volgende jaar gewoon terug omdat de rupsen de knoppen niet eten. Wie ooit in aanraking kwam met de processierups, zal zich vooral de hevige jeuk herinneren. De lange haren die de rupsen bij verstoring loslaten kunnen bovendien tot ernstige ontstekingen of astmatische reacties leiden. Wat te doen bij overlast? Als u op een eikenboom nesten opmerkt, contacteert u best een gespecialiseerde firma (op privé-eigendom) of de dienst der werken (openbare plaatsen). We raden af ze zelf te bestrijden. Hou in ieder geval rekening met volgende maatregelen: draag handschoenen, een stofmasker, een stofbril en beschermende kledij. Wrijf niet in de ogen en was nadien steeds de handen! Indien de nesten zich op een afgelegen plek bevinden, waar weinig mensen komen, kunt u overwegen om ze onaangeroerd te laten. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen of worden verorberd door natuurlijke vijanden.

Zet Schilde – ‘s-Gravenwezel in de bloemetjes en win! Heeft u een mooi aangelegde en verzorgde voortuin of een bloemrijke gevel? Dan maakt u onze gemeente buitengewoon leefbaar en daar kan u een prijs mee verdienen! Schrijf u vandaag nog in voor de wedstrijd ‘Schilde en ’s-Gravenwezel in de bloemetjes’ van de Landelijke Gilde, in samenwerking met het gemeentebestuur en plaatselijke handelaars. U kunt zich inschrijven voor één van de drie categorieën: voortuin, gevelversiering of bebloeming winkelgevel of nijverheidsgebouw. Tijdens de maand juli zal een jury uw tuinwerk beoordelen. In september, de maand van het platteland, worden de deelnemers op hun beurt in de bloemetjes gezet en de laureaten beloond. Zo krijgt iedereen een gepaste attentie en voor de laureaat van elke categorie is er een mooie prijs voorzien. Voor alle deelnemers zijn er aanmoedigingsprijzen ter waarde van 15 euro ter beschikking gesteld. Praktisch Inschrijven vóór 1 juni 2013 deelnemingsformulier te verkrijgen via eddy.deridder@telenet.be of milieu@schilde.be

i

Meer informatie Milieudienst 03 384 37 37

i

Meer informatie Eddy De Ridder 0494 57 01 08 eddy.deridder@telenet.be

15


Opgelet voor teken Hoe herken ik een teek? Teken zijn kleine, op spinnetjes lijkende insecten en zijn nauwelijks groter dan een speldenkop. Volgezogen met bloed kan een teek tot 12 mm groot worden. Ze hechten zich bij voorkeur vast op plekken waar de huid dun of warm en vochtig is zoals in liezen, knieholten, oksels en op de buik. Waar en wanneer komen teken voor? Zodra de temperatuur boven de 5 tot 10 °C komt, worden ze actief. U vindt

ze in natuurgebieden, bossen, duinen, stadsparken, maar evengoed in uw eigen tuin. Teken zitten voornamelijk op struikgewas en hoog gras, waar ze wachten op een voorbijkomend dier of mens. Wat doen bij een tekenbeet? Meestal is zo’n tekenbeet pijnloos en ook onschuldig. Na een paar uur krijgt u wat huiduitslag en jeuk. Normaal verdwijnt die huiduitslag na enkele dagen. Een tekenbeet kan u echter wel ziek maken. Teken zijn in toenemende mate besmet met een bacterie (Borrelia burgdorferi) die de ziekte van Lyme (Lyme-borreliose) veroorzaakt. Dat is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Men schat dat momenteel een kwart van de teken in ons land besmet zijn. Maar dat verschilt zeer sterk van gebied tot gebied. Het is niet precies bekend hoe groot de kans is op besmetting na een tekenbeet. Als de teek zo snel mogelijk wordt verwijderd, is

de kans op besmetting kleiner. Hoe langer u wacht met het verwijderen van de teek, hoe groter de kans op besmetting. De kans om na een tekenbeet effectief de ziekte van Lyme te krijgen, wordt in ons land geschat op 1 tot 3,4 %. Symptomen De eerste verschijnselen van een besmetting met de ziekte van Lyme na een tekenbeet zijn een rode, ringvormige uitslag rond de plek van de beet en griepachtige klachten zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. Het is verstandig om in die gevallen zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan. Deze ziekte is goed te behandelen met antibiotica. Bovendien kunnen de gevolgen ernstig zijn indien de ziekte pas in een later stadium ontdekt wordt. Er snel bij zijn is de boodschap!

Afvalarm winkelen

Consu’minder’ in plaats van consu’meer’ De gemiddelde Vlaming zet ieder jaar meer dan een halve ton afval op straat. Een groot deel daarvan brengen we gewoon mee uit de winkel. We betalen er zelfs voor. Kijk maar eens hoeveel onnodige verpakking u koopt als u boodschappen doet. Door deze verpakkingen te vermijden, spaart u milieu én geld. En hoe minder nutteloze verpakkingen wij kopen, hoe minder deze morgen nog geproduceerd worden. Tips om minder afval te kopen tijdens het winkelen: q Verse groenten en fruit zijn dikwijls overdadig verpakt. Kies in plaats daarvan uw groenten en fruit bij de zelfbedieningsafdeling, doe ze samen in één zak en kleef alle etiketten op deze ene zak. q Neem zelf een doosje voor charcuterie mee naar de slagerij. Zo moet u geen gebruik maken van het verpakkingspapier. Sommige slagers moedigen dit aan. U herkent ze aan de sticker ‘ecoshopping’. q Het plastic zakje kan u vervangen door een katoenen draagtas, een traditionele boodschappentas, plastic plooikratten of een kartonnen doos. q Heel wat producten zijn te koop in verpakkingen die u opnieuw kunt vullen of hergebruiken. Kies bij de volgende aankoop voor een navulpak. Zeker onderhoudsproducten zoals was- en reinigingsmiddelen zijn beschikbaar in navulpakken. Kies hierbij ook meteen voor geconcentreerde producten. q Vermijd individueel verpakte producten. Ze brengen enorm veel afval met zich mee en zijn bijna altijd duurder dan grote verpakkingen. Vergelijk de prijs eens per stuk, per kilogram of per liter.

16

q Let bij producten met een beperkte houdbaarheid steeds op de datum: zo vermijdt u dat u zaken moet weggooien q Koop drank in glazen flessen met statiegeld. Vindt u geen herbruikbare of retourverpakkingen voor een product? Kies dan voor recycleerbare verpakkingen en sorteer ze achteraf correct q Vermijd verpakkingen die bestaan uit verschillende materialen, bijvoorbeeld een verpakking uit karton én plastic. Dat bemoeilijkt het recyclageproces. q Spaarlampen gaan tot acht keer langer mee dan een gewone lamp. Ze betekenen niet alleen een flinke energiebesparing maar zorgen ook voor minder afval. q Wees spaarzaam met producten die klein gevaarlijk afval (KGA) opleveren, zoals (resten van) waspoeders, zeep, WC-reinigers, glansmiddelen, white spirit, ether, make-up, frituurolie, onkruidverdelgers, houtbeschermingsmiddelen ... Vermijd

Kies voor een duurzaam alternatief

wegwerpbatterij

oplaadbare batterij

papieren koffiefilter

nylon koffiefilter

plastic pen

hervulbare pen, potlood

keukenrol

vaatdoek

blikjes, plastic flesje

drinkbus, drinkbeker met deksel

plastic zak

draag-, boodschappentas

wegwerpfototoestel

duurzaam toestel, liefst digitaal

aluminiumfolie

dozen


Lokale economie

en toerisme

Kom naar de vierde Elite Reklaam Oldtimerrally Na drie geslaagde edities wordt het toeristisch seizoen van de gemeente Schilde en Toerisme Voorkempen voor de vierde maal ingezet met de Elite Reklaam Oldtimer Rally. Op woensdag 1 mei 2013 leiden Toerisme Voorkempen en Elite Reklaam meer dan 180 bijzondere oldtimers via onbekende wegen, kastelen, landerijen, mooie straten en wijken. Start- en aankomstpunt liggen beiden in de bruisende gemeente Schilde. Doorheen de dag worden de rallyrijders verbaasd door unieke locaties en leuke verrassingen. Op de website staat duidelijk aangeduid waar de oldtimers voorbij zullen komen. We zien u graag op het eindpunt aan het gemeentehuis van Schilde voor een gezellige drink. Vorig jaar mochten we daar meer dan 1.000 enthousiastelingen verwelkomen. Dit jaar staat het goede doel van de rally in het teken van de organisaties Hope & Bring a smile.

i

Meer informatie www.elitereklaamrally.be

De meest authentieke Oldtimer Rally van Vlaanderen. i.s.m. Gemeentebestuur Schilde

i.s.m. LMB Historic Race Preparation And Restoration

Duik al feestend de zomer in Zoals elk jaar in mei en juni valt er ook nu weer heel wat te beleven in onze gemeente. Met de feestmarkt van 1 mei, de kermis, de Dorpsdag en Schilde Feest! kan jong en oud zich uitleven.

Feestmarkt en kermis Op woensdag 1 mei 2013 organiseert het gemeentebestuur, samen met de Marktcommissie van Schilde – ’s-Gravenwezel, van 9 tot 17 uur een feestmarkt. Deze vindt plaats in de Schoolstraat, tussen de Turnhoutsebaan en de van de Wervelaan. Kinderen kunnen hun hart ophalen op de kermis aan de parking van het Dienstencentrum in de Schoolstraat.

Dorpsdag ‘s-Gravenwezel Op zaterdag 1 juni 2013 vindt in ’s-Gravenwezel de 28ste Dorpsdag plaats, een initiatief van het Dorpscomité, met medewerking van het gemeentebestuur en heemkring Scilla. Tussen 18 en 24 uur zetten verenigingen, middenstanders en marktkramers in de Kerkstraat hun beste beentje voor en zijn er tal van attracties zoals een kermis, freepodium, catwalk, livebands, straatanimatie, een swingende jazzband, animatie voor groot en klein … Nieuw dit jaar is het trendy ‘Wezel Village’. Als afsluiter geniet u om 23 uur van een spetterend vuurwerk!

een lly met Een ra er! or kank hart vo ie dag

Ho

n moo Bezorg ee remise en kind in rit! aan een voor een ee m neem ze g a smile in Br & et pe Benefi

www.elitereklaamrally.be www.facebook.com/hopeBenefietEvents hopebenefiet.wordpress.com

hap het landsc orkruist met De rally do incie Antwerpen ov pr de n de va van ens 180 wag meer dan tot 1982. jaren 1910 n het kijken aa agens be Kom de w s van Schilde ui u eh nt en ee en 9 10 gem start tuss tijdens de n aankomst hu ns of tijde u. u30 en 17 tussen 16 ig en ie aanwez een at im an Er is n of iets drinke u kan er en snackje et

17


Naar jaarlijkse traditie organiseert de Winkeliersvereniging van Schilde “Schilde feest!” op vrijdag 21 juni 2013. De Turnhoutsebaan in Schilde-centrum wordt omgetoverd in een echte “feest!baan”. Van 17 uur tot middernacht geven vele verrassende kunstenaars extra kleur aan uw wandeling in het winkelcentrum van Schilde. Bovendien verwennen de winkeliers u met talrijke promoties en présolden. Verder kunt u op de Turnhoutsebaan gezellig kuieren op de avondmarkt. De avondmarkt is een initiatief van de Marktcommissie in samenwerking met het gemeentebestuur.

i

Meer informatie Dienst der Werken 03 380 14 83 dienst.der.werken@schilde.be

Doe mee met onze 7e fietsfotozoektocht door de Voorkempen Deze toeristische zoektocht brengt u langs ongekende pareltjes en loopt van 1 april tot 29 september 2013. Op 1 mei kunt u het deelnemingspakket aan vijf euro verkrijgen op de infostand met wandel- en fietsfolders op het gemeenteplein te Schilde. Hier kan u ook onmiddellijk starten. Het gemeenteplein aan de Brasschaatsebaan is dit jaar namelijk het startpunt van de zoektocht. Op de website www.voorkempen.be kunt u de kleurenfoto’s van de zoektocht downloaden.

18

Wat kunt u winnen? Iedereen die zijn formulier instuurt ontvangt een prijs! De 1ste en 2de prijs zijn een dames- of herenfiets. Daarnaast zijn er talrijke waardebonnen Meer informatie van lokale horeca en Toerisme Voorkempen middenstandszaken.. www.voorkempen.be toerisme@voorkempen.be 03 685 34 21

i


2970 WEGWIJS editie 2014-2015 In september komt de nieuwe informatiegids van de gemeente uit. Alle informatie over onze gemeente, het bestuur, onze dienstverlening, openingsuren, het verenigingsleven vindt u hierin terug. Bent u handelaar of oefent u een vrij beroep uit? Dan kunt u op 2 manieren in deze brochure aan bod komen:

1. Overzichtslijst in het redactioneel luik (volledig gratis) Indien u voldoet aan volgende voorwaarden wordt u opgenomen in de overzichtslijst binnen het redactioneel luik: • Uw (handels)praktijk bevindt zich in Schilde of ’s-Gravenwezel. • U geeft uw schriftelijke goedkeuring via dit formulier. Vul onderstaande gegevens in. Naam praktijk/handelszaak/winkel/enz.: BTW-nummer: Adres:

Telefoonnummer: E-mail: Website: Rubriek (gelieve er slechts één op te geven)*:

Indien u vorige keer al in het informatieblad stond, wordt u NIET automatisch in de volgende uitgave vermeld. Maak u dus opnieuw bekend! 2. Advertenties (prijzen beschikbaar op de dienst communicatie & onthaal) De regie van de brochure is in handen van de gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad. Voor bedrijven/praktijken binnen de gemeente geldt een gunstiger tarief dan voor die van buiten de gemeente. De vertegenwoordiger komt zeker bij u langs voor de reclameadvertentie. Maar u kunt al proactief een afspraak maken: contacteer mij voor een afspraak ik wacht op het spontane bezoek van de vertegenwoordiger

Gelieve dit formulier TEN LAATSTE VRIJDAG 31 mei 2013 terug te bezorgen aan: dienst communicatie & onthaal, Brasschaatsebaan 30, Schilde, faxen kan ook op het nummer 03 384 28 03 of mailen naar communicatie@schilde.be

* U geeft één rubriek aan waaronder u uw zaak gerangschikt wil zien. Baseert u zich hiervoor aub op de rubriekenlijst van de Gouden Gids. Hierop zal het gemeentebestuur zich ook baseren bij de opmaak van de overzichtslijst.

✁ 19


Gezin

en welzijn Schilde stopt met roken. U toch ook? Op 31 mei stopt onze gemeente collectief met roken op de ‘Werelddag zonder Tabak’. Voor alle inwoners een moment om stil te staan bij de gevolgen van het roken. Want wie een leven lang rookt, heeft 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan een aandoening die het gevolg is van zijn rookgedrag. Schadelijk geheim De schadelijke effecten van sigaretten waren lang een publiek geheim. Tabaksproducenten wisten nochtans al sinds de jaren ’60 dat sigaretten kankerverwekkend zijn en dat nicotine verslavend werkt. Ze manipuleerden het nicotinegehalte zelfs om de effecten nog te vergroten. Het thema dat de Wereldgezondheidsorganisatie dit jaar dan ook naar voor schuift is: stop met tabaksreclame, promotie en sponsoring! Stoppen loont Wie voor zijn 40ste de laatste peuk uitduwt, wint bijna 9 van de verloren levensjaren terug. Maar u kunt beter vroeger stoppen dan later, want hoe langer de rookcarrière is, hoe moeilijker de meeste mensen het krijgen om te stoppen. Wil u graag stoppen? Bereidt u dan goed voor. Tips, adviezen en info die uw motivatie opkrikken en u meer inzicht geven in uw rookgedrag liggen binnen handbereik.

Gezondheidsvoordelen Als u nog maar pas bent gestopt met roken, zijn de voordelen voor uw gezondheid niet altijd direct voelbaar. Toch zijn ze er. Al in de eerste dagen nadat u bent gestopt, moet u misschien al minder hoesten en kunt u beter ademhalen. Wist u dat u amper één dag na uw laatste sigaret al evenveel zuurstof in uw bloed hebt als iemand die niet rookt? En dat is nog maar het begin… Na 20 minuten

Uw bloeddruk en de bloedsomloop in uw handen en uw voeten verbeteren. Na 8 uur

De zuurstofvoorziening in uw bloed wordt weer normaal. Na 24 uur

Uw longen beginnen het slijm en de teer weg te werken. Na 48 uur

Uw reuk en uw smaak verbeteren. Hulp helpt Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk maar weet dat u er niet alleen voor staat. Welke vormen van begeleiding en ondersteuning zijn mogelijk? q Telefonische begeleiding via Tabakstop (0800/111 000 of www.tabakstop.be) q Online begeleiding www.exsmokers.eu. Nu ook beschikbaar als een gratis mobiele versie in de Appstore en op Google Play Store. q Persoonlijke- of groepsbegeleiding door een tabakoloog of huisarts (zoek via www.vlaanderenstoptmetroken.be naar hulp in uw buurt – de consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds)

Na 72 uur

U ademt vrijer en u bent minder snel buiten adem. Na 2 tot 12 weken

Uw bloedsomloop in het algemeen verbetert. Na 3 tot 9 maanden

Bij het ademhalen hoest en ‘piept’ u duidelijk minder. Na 1 jaar

Uw risico op een hartziekte is met de helft gedaald. Na 2 jaar

Uw risico op een hartinfarct is nu even groot als voor iemand die niet rookt. Na 5 jaar

Uw risico op een beroerte is met de helft gedaald. Ook het risico op kanker in uw mond, slokdarm en blaas is met de helft verminderd. Na 10 jaar

Uw risico op longkanker is met de helft afgenomen. Uw risico op een beroerte is nu even groot als voor iemand die niet rookt. Na 15 jaar

Uw risico op een hartziekte is even groot als voor iemand die niet rookt. Uw kans op overlijden is nu praktisch even groot als voor iemand die nooit heeft gerookt.

20


Sport

en gezondheid Doe de fit-test op 16 mei 2013 De lente is weer in het land! Tijd om uw conditie nog eens onder handen te nemen. Uiteraard wil de gemeente u hier zo goed mogelijk bij helpen. Met de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ trappen we onze ‘fitte weken’ letterlijk in gang. De wandelaars onder ons kunnen dan weer hun hart ophalen tijdens de ‘Gezondheidsrally’. Wie klaar is voor het serieuze werk nodigen we van harte uit op de ‘Fit-test’. Al enkele jaren organiseert OZ Vitaliteit testdagen in Schilde. Heel wat mensen vinden de weg naar de trailer. Ze nemen deel aan de conditietest en krijgen voedingsadvies. Het OZ-fit project innoveert en blijft mensen aansporen tot levenslang bewegen. Doe de test! Deelname is gratis. U vindt de trailer: • 16 mei 2013 op de parking van het Dienstencentrum in Schilde van 15 tot 21 uur • 11 september 2013 op het Lodewijk De Vochtplein in ‘s-Gravenwezel van 15 tot 21 uur

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

Vijftig plussers goed in hun vel met de

Fit-o-meter 50+ Wilt u samen met leeftijdsgenoten de conditie op peil brengen of houden? Dat kan met de fit-o-meter voor 50+’ers, een 1100m lang parcours met 18 oefeningen. Iedere vrijdag verzamelen we om 15.30 uur aan de poort van Schilde park, ingang Bellevuedreef. U kunt volledig gratis en onder deskundige begeleiding aan deze unieke seniorenfit-o-meter deelnemen.

Badminton voor beginners en gevorderden In opvolging van de voorbije successen en het enthousiasme van de huidige deelnemers worden deze lessenreeksen badminton opnieuw ingepland. Wil u graag bewegen op een ontspannende, leuke manier? Dan zijn deze reeksen echt iets voor u! Schrijf u in en ontdek badminton als een actieve, sociale sport. Praktisch woensdagmiddag. data: 8, 15, 22 en 29 mei, 5 en 12 juni 2013 Groep 1: beginners: van 13 tot 14.30 uur Groep 2: gevorderden: van 14.30 tot 16 uur Voor een volledige lessenreeks betaalt u 18 euro. Locatie: sporthal van KA Vennebos, Hoevedreef, Schilde. Inschrijven Inschrijven kan bij de dienst sport en gezondheid of online via www.schilde.be/vrijetijd. Vervolgens gaat u naar sport en gezondheid > activiteiten > lessenreeksen > badminton. REACTIE deelnemer “ We zijn een leuke, gedreven groep. We komen om bij te leren in de sport, maar ook om gezellig te lachen met onze fouten. De lesgever daagt ons uit om steeds meer te proberen, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Ik had me seniorensport minder intens voorgesteld. Het is superleuk! “

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

Praktisch vrijdagnamiddag, data: 3/05, 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 14/06, 21/06, 28/06 Telkens om 15.30 uur aan sportpunt Schildehof, De Pont 45, Schilde. Inschrijven Inschrijven kan bij de dienst sport en gezondheid. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

21


Meisjeszaken en vrouwenkwesties van 17 juni tot 1 juli 2013

Bent u die wijze vrouw die zich liever vooraf informeert dan later voor verrassingen komt te staan? Herkent u zichzelf in de vrouw die vlotjes (of soms iets minder vlot) alle rollen des levens weet te combineren? Of bent u net een creatieve zotte doos die een leuke workshop echt niet aan haar neus voorbij laat gaan? In juni organiseert de dienst sport en gezondheid gedurende twee weken de grote campagne ‘Meisjeszaken en vrouwenkwesties’ in het Dorpshuis in ‘s-Gravenwezel. U kunt er terecht voor: • Tentoonstelling rond borstkanker en een eenmalige rondleiding en aansluitend het spel ‘mammobox’ • Een avond met Marleen Merckx met Wintertulpen: 21 juni (avond) • Tal van lezingen over o.a. borstkanker, genderproblematiek, verschillende voedingstips, borstvoeding, abortus, anticonceptie, langer veilig thuis blijven wonen… • Tal van workshops: koken op kot, gezond koken met kleuters, recyclageinterieurtips, kaarsen maken, juwelen maken… • Filmvoorstellingen ‘Het wonder van een nieuw leven’ en ‘Girls Decide’ • Diverse tweedehandsmarktjes: voor jonge toekomstige mama’s en voor jonge vrouwen op onze meidenavond, multicultureel/reismarktje, alternatief voedingsmarktje, een sexy zolderke, marktje met specifieke aandacht voor vrouwen met/na kanker… • Allerlei verwen- en/of actiemomenten zoals babymassage, zwangerschapsmassage, danslessen voor meiden met pit, diverse relaxatiesessies, zelfverdedigingssessies, vrouwen-BBQ-picknick… • …

Fitnesstoren reist door de gemeente De mobiele fitnesstoren is een compacte, complete en verplaatsbare buitenfitness met zeven verschillende fitnessapparaten waarbij alle spiergroepen aan bod komen. Op de buitenfitness kunt u roeien, twisten, bankdrukken, optrekken en steppen. Ook de arm-, rugen buikspieren kunt u trainen met de fitnessoefening pulldown en met sit-ups. Doordat de fitnesstoren voorzien is van verstelbare gewichten kan ieder op zijn niveau fitnessen, en dat allemaal op maar 6 m². Perfect voor jongeren die hun spieren willen trainen, maar ook voor volwassenen en senioren die in vorm willen blijven/komen. De fitnesstoren reist tijdens de zomer door de gemeente. Kom ermee kennismaken en geniet van deze uitdaging.

Kom zeker eens proeven van de sfeer. Trakteer uzelf in de koffiebar met terras en speelgelegenheid. Het volledige programma kan u terugvinden op www.schilde.be/ vrijetijd. Daarna klikt u door naar sport en gezondheid. Bent u op zoek naar extra informatie of wilt u graag een handje toesteken? Contacteer de dienst sport en gezondheid.

22

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

Planning 2013 mei sportpunt de Caters, Moerstraat, ’s-Gravenwezel juni ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde juli buurtterrein De Wingerd, ’s-Gravenwezel augustus omnisportvelden, Kempischveldweg, Schilde september gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be


Senioren sporten er op los op 16 mei 2013 Naar goede gewoonte denkt de dienst sport en gezondheid ieder jaar ook aan de senioren in onze gemeente met de Provinciale Sporteldag. Sportelen, dat is samen van het leven én van sport genieten (meer informatie op www.sportelen.be).

bowls, spinning, lijndans, GPS-wandeling, golfinitiatie, aquafitness, yoga, kanotocht, wandelen, fietstochten, … Voor het volledige programma kunt u bij de dienst sport en gezondheid terecht. Praktisch donderdag 16 mei 2013 De sportdag gaat door op het Bloso domein van Herentals. Voor deze sportdag betaalt u 10 euro.

Inschrijven Inschrijven kan nog tot 6 mei 2013 op de dienst sport en gezondheid. Vervoer Elk jaar legt de gemeente een gratis bus in van en naar de sportdag. Het is ook mogelijk om uw fiets mee in de bus te nemen. De vertrekuren en -plaatsen van de bus worden bij inschrijving op de dienst sport en gezondheid meegedeeld.

i

Op donderdag 16 mei 2013 kunt u kiezen uit een waaier van recreatieve en seniorvriendelijke sporten. Tussen de lijst van een dertigtal sporten vindt u vast wel iets naar uw zin. Een greep uit het aanbod: zumba, boogschieten, curve

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

Circus lessenreeksen voor kinderen geboren tussen 2006 en 2000 Onder leiding van een ervaren circusartiest leer je verschillende circustrucjes, zoals jongleren, acrobatie, ballopen, eenwieleren, enz. Wil je graag eens ondergedompeld worden in de wondere wereld van het circus? Neem dan zeker deel aan deze lessenreeks! Praktisch zaterdagvoormiddag. data: 1/06, 8/06, 15/06, 22/06, 29/06. Groep 1: kinderen geboren tussen 2006 en 2003: van 9 tot 10.30 uur Groep 2: kinderen geboren tussen 2002 en 2000: van 10.30 tot 12 uur Voor één lessenreeks betaalt u 20 euro. Locatie: turnzaal van basisschool De Wingerd, Wijnegemsteenweg (ingang naast nr 18), ’s-Gravenwezel. Inschrijven via een testfase met het nieuwe inschrijvingssyteem Ticketgang Inschrijven kan via www.schilde.be/vrijetijd. Dan klikt u door naar sport en gezondheid > activiteiten > lessenreeksen > circus lessenreeks. Hier vindt u een link waarmee u uw kinderen kunt inschrijven. Let op! Het enige dat u kunt ingeven is een voornaam, naam, mailadres en hoeveel kinderen u wil inschrijven. De betaling verloopt onmiddellijk online. Na uw inschrijving en betaling sturen wij u een e-mail waarin we de detailinformatie van de ingeschreven kinderen opvragen. Als we die informatie ontvangen hebben, is uw inschrijving definitief.

i

Meer informatie dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

23


Wandelen

in ‘s-Gravenwezel en Schilde Met de gezondheidsrally en georganiseerde wandelingen door verenigingen

Het is lente en de zomer komt eraan. Hoe leuk is het om te wandelen in de buitenlucht, vogels te horen fluiten en dit met een enthousiaste wandelgroep? Naast uw dagelijkse beweging, onderhoud u uw sociale contacten. Kortom, wandelen is aangenaam, gezond, sociaal en niet duur. Uit onderzoek blijkt dat dagelijks een half uur bewegen voldoende is, maar wel dat u er een matige tot redelijke inspanning voor moet leveren. Toch is het niet de intensiteit van de lichaamsbeweging die telt, maar de regelmaat. Het komt er op neer dat u dagelijks 30 minuten, of 3 x 10 minuten, uw spieren, hart, longen en bloedvaten aan het werk zet. Dat kan bijvoorbeeld door te tuinieren, te fietsen of elke dag voldoende te wandelen. Momenteel wordt er te weinig bewogen. Neem uw conditie in handen en proef van de wandelsport. Stip de gezondheidsrally aan in uw agenda en doe mee!

Gezondheidsrally op zondag 12 mei 2013

De gezondheidsrally is een quizwandeling die u al wandelend doorheen de negen groepen van de actieve voedingsdriehoek gidst. Naast de gezondheidsrally kunt u de hele dag terecht voor een drankje in het dienstencentrum. Achteraf wordt er ook een winnaar geloot uit de correct ingevulde formulieren. Deze mag een mooi gezondheidspakket in ontvangst nemen. Praktisch Wanneer: zondag 12 mei, start tussen 11 en 14 uur Startpunt en aankomst: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde Afstand: ± 6 km Deelname is gratis.

Wandelingen in mei en juni Veel verenigingen in onze gemeente organiseren wandelingen. Kijk snel aan welke u kunt deelnemen de volgende maanden: Organisatie Natuurpunt Schijnvallei Ontbijtwandeling met als thema ‘Vogelzang’ (na de wandeling wordt ontbijt voorzien) Inschrijven verplicht woensdag 1 mei om 7 uur Startpunt: Oranjerie Schildepark Duur: 2 uur Prijs: volwassene (>12j) 9 euro, kind (<12j) 6 euro Organisatie Natuurgidsen Schilde Bloemen-, insecten- en Dodoenstuin zondag 5 mei om 14.30 uur Startpunt: ingang Schildehof (einde Bellevuedreef) Prijs: gratis Organisatie Bosgeuzen Voorkempen 35ste Consciencetocht zondag 19 mei, start tussen 8 en 15 uur Startpunt: School Zonnebos, Moerstraat 50, ’s-Gravenwezel Afstand: keuze tussen 6, 10, 14, 19, 25 en 40 km Prijs: 1 euro Organisatie Heemkundige Kring Scilla Historische wandeling in Schildepark zondag 26 mei om 15 uur en maandag 27 mei om 19.30 uur Startpunt: Oranjerie Schildepark Afstand: 4-5 km Prijs: leden = gratis, niet-leden = 1 euro Organisatie Natuurgidsen Schilde Lentetocht in Schildehof zondag 26 mei om 14.30 uur Startpunt: ingang Schildehof (einde Bellevuedreef) Prijs: gratis Bloemen-, insecten- en Dodoenstuin zondag 2 juni om 14.30 uur Startpunt: ingang Schildehof (einde Bellevuedreef) Prijs: gratis Lentetocht in ’s-Gravenwezel zondag 9 juni om 14.30 uur Startpunt: oprit kasteel ’s-Gravenwezel Prijs: gratis Organisatie Heemkundige Kring Scilla Midzomernachtwandelingen geschiedkundige wandelingen door Schilde eind juni, meer informatie hierover kan u vinden op www.scilla.be Organisatie PASAR Schilde 11de wandeltocht voor mindermobiele personen zondag 23 juni om 13.30 uur Startpunt: gemeentehuis Prijs: volwassene (>12j) 1 euro, kind (<12j) gratis

24


Fruit eten is lekker gezond! Tijdens een warme lentedag krijgt u al eens zin in een lekker ijsje of een frisse pint op een terrasje. Maar wie denkt er nu spontaan aan een heerlijk verfrissend stuk watermeloen? Als dat bij u niet het geval is, bent u alvast niet de enige. Wij eten te weinig fruit In 2004 aten minder dan 5% van de 19- tot 59-jarigen de aanbevolen hoeveelheid. Zelfs wanneer we de consumptie van fruitsap meetellen, eet slechts 20% van de personen uit die leeftijdsklasse voldoende fruit. Bovendien scoren de adolescenten het slechtst qua fruitconsumptie. • 11% van de meisjes tussen 15 en 18 jaar en 18,5% van de jongens van diezelfde leeftijd eten minder dan 1 stuk fruit per week. • Belgische vrouwen eten gemiddeld 134 g fruit per dag, mannen 99 g. • Meer dan de helft van de bevolking (52,7 %) eet minder dan 1 stuk fruit per dag.

Wezelwandeling Ontdek kleine en grote kastelen Steeds zelf bewandelen Startpunt: Sint-Catharinakerk ’s-Gravenwezel Afstand: 13 km route wandeling: dit kunt u terugvinden op www.pasar.be/schilde

400 tot 800 gram fruit en groenten per dag is het streefdoel De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om elke dag tussen 400 en 800 gram fruit en groenten te eten. Het grootste aandeel hiervan is weggelegd voor groenten, aangezien er in fruit een niet te verwaarlozen hoeveelheid vruchtensuiker zit, waardoor u dit ook niet onbeperkt kunt eten. U zou minimum 150 gram fruit per dag moeten eten. Nog beter is om 250 gram per dag na te streven. Dit is het equivalent van twee stukken fruit van gemiddelde grootte en draagt in sterke mate bij tot de dagelijkse aanbreng van voedingsvezels, vitaminen, mineralen en andere antioxidanten.

Organisatie Vl@s Schilde = Vlaamse actieve senioren Om deel te nemen aan onderstaande wandelingen moet u lid zijn van Vl@s. Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar. Een heel jaar door zorgt Vl@s voor verschillende, afwisselende trajecten in en rond Schilde. Kleine wandeling (contacteer Francois Vekemans: tel 03 383 17 64) elke maandagnamiddag Startpunt: dit wordt meegedeeld in het ledenblad Afstand: 5-7 km met tussenstop Grote wandeling (contacteer Staf De Louker: tel 03 383 55 57) elke maandagnamiddag om 13.30 uur Startpunt: dienstencentrum Schilde Afstand: 10-12 km Organisatie Parochiale Vrouwengilde ‘s-Gravenwezel Stappen elke dinsdag om 10 uur Startpunt: de Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, ’s-Gravenwezel Duur: 1.30-2 uur Prijs: gratis Veel wandelgenot!

Gemakkelijker dan u denkt Appreciatie van een zoete smaak is universeel. Fruit bevat deze eigenschap, sommige vruchten meer dan andere, en wordt door groot en klein gesmaakt. Een Franse studie heeft zelfs aangetoond dat bepaalde fruitsoorten tot het lievelingseten van jongeren behoort. Er werd gevraagd aan kinderen en adolescenten om hun voorkeur of hun afkeer uit te drukken ten opzichte van 100 verschillende voedingsmiddelen. In hun top 20 van meest geapprecieerde voedingsmiddelen vond men naast de klassiekers zoals frietjes, chocolade en ijs vooral kersen, aardbeien, frambozen, druiven, abrikozen, bananen, appels en appelsienen. Een mooi resultaat! Hoe zit het met uw persoonlijke top 20? Twee stukken fruit per dag Profiteer van de grote fruitvariatie van de komende maanden om uw gezonde gewoonten een extra stimulans te geven. Geef fruit zeker mee aan uw kinderen. Steek het alvast bij uw eigen lunchpakket en leg het goed zichtbaar op uw werkplek. Dan kan u alvast gezond beginnen watertanden. Smakelijk!

25


Sociaal huis Thuiszorgdiensten

OCMW

Steeds een helpende hand in hulpbehoevende situaties

Hierbij beschikt het OCMW over enkele belangrijke troeven. Alle medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd, permanent bijgeschoold en dagelijks gecoacht. Het zijn sociaal geëngageerde en gemotiveerde krachten, die ieder afzonderlijk bereid zijn het uiterste te doen om hun cliënt een aangenamer en comfortabeler leven te bezorgen. Het OCMW staat uiteraard open voor diversiteit, al is het beheersen van de Nederlandse taal een absolute voorwaarde. Enkel een degelijke communicatie kan efficiënte en effectieve hulp garanderen. De dienstverlening is goed omkaderd. Onze twee voltijdse maatschappelijk werkers, Luc Knaepkens en Martine Kussé, regelen hulp op maat van de gebruiker. Zij zijn dagelijks te bereiken op het Sociaal Huis. De planning en hulpverlening worden wekelijks bijgestuurd. Daardoor is het mogelijk snel en gericht op nieuwe aanvragen in te spelen, waardoor lange wachttijden vermeden worden.

i Het OCMW van Schilde biedt een uitgebreide waaier van thuiszorgdiensten aan iedereen die zich tijdelijk of blijvend in een moeilijke, hulpafhankelijke situatie bevindt. De noden worden beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek, waarvoor steeds een huisbezoek wordt afgesproken. De frequentie van de hulp wordt in overleg met de cliënt bepaald. U kunt beroep doen op volgende diensten: • Gezins- en bejaardenzorg • Poetsdienst (zowel op basis van inkomen als met dienstencheques) • Tuin- en karweihulp • Bedeling van warme maaltijden • Vervoerdienst (zowel met eigen aangepaste minibus als Mindermobielencentrale)

26

Meer informatie Sociaal Huis Turnhoutsebaan 67 elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur of na afspraak 03 340 42 00 luc.knaepkens@ocmwschilde.be of martine.kusse@ocmwschilde.be

Kind & Preventie verhuist Kind & Preventie zal het oude gemeentelijke lokaal in de Lindenstraat 10 verlaten om vanaf maandag 13 mei te starten in de nieuwe lokalen naast Het Appeltje (Kerkelei 65). Daar worden jonge mama’s, papa’s en hun baby’tjes op eigentijdse wijze ontvangen voor preventieve medische en sociale begeleiding. Het plechtige openingsmoment wordt gehouden op vrijdag 14 juni om 16 uur.

OPvoed

tip

Opruimen Ligt uw woonkamer vol speelgoed en spulletjes? Slingeren jassen, schoenen e.d. rond in de kamer van uw tiener? Een herkenbare situatie en ook een zorg van veel ouders: hoe leer ik mijn kind opruimen?

Kleuters kunnen al meehelpen U kunt kinderen al heel jong leren om hun speelgoed op te ruimen. Maak er een gewoonte van om op een vast moment bv. voor het slapengaan - speelgoed op te ruimen. Als u er een spelletje van maakt, kan het best leuk zijn. Voor jonge kinderen werkt het handig als speelgoed een vaste opbergplaats heeft bv. een bak met blokken, een bak met auto’s, boeken op de plank, potloden in de doos… Verantwoordelijkheid geven Vanaf een jaar of zes kunt u kinderen al verantwoordelijkheid geven bijv. voor het opruimen van de slaapkamer. Zeg duidelijk wat u verwacht, maar laat u teleurstelling niet blijken als het niet meteen lukt. Met leuke muziek op de achtergrond en u als ouder die een handje toesteekt, leert u uw kind dat opruimen en gezelligheid kunnen samengaan. Kinderen van deze leeftijd kunt u ook een vaste taak in het huishouden geven.


Tieners houden van een beetje rommel Wanneer uw kind een tiener wordt, zal er sowieso meer chaos ontstaan. Een puber heeft graag een knusse rommel. Ze beschouwen netjes en proper als ongezellig en dus ook niet leuk. Pas uw eisen over orde en opruimen een beetje aan en geef uw zoon of dochter wat ruimte. Conflicten en afspraken Opruimen, een opgeruimd huis of kamer… de normen liggen soms anders en zijn daardoor vaak een bron van conflict. Probeer op voorhand afspraken te maken wanneer uw kind moet opruimen en maak alles zo concreet mogelijk. Pas uw eisen aan en ga op zoek naar haalbare tussenoplossingen. Dagelijks opruimen is misschien wel overdreven maar misschien is twee keer per week alle kledij in de wasmand doen wel haalbaar. Vind het niet vanzelfsprekend dat uw kind opruimt en geef een compliment als hij of zij opgeruimd heeft. En als uw geduld (bijna) op is… Probeer in geen geval zelf de kamer op te ruimen want uw tiener zal dit beschouwen als een inbreuk op het privéleven. Bovendien leert u uw kind dat als het lang genoeg wacht, u het wel zal doen. Spreek uw zoon of dochter rustig aan over zijn/haar gedrag en uw verwachtingen en zoek samen naar een middenweg. En werken deze tips niet onmiddellijk? Dat is best mogelijk. Maar de aanhouder wint!

Adviesraad KA Schilde bezoekt Wereldmeerdaagse in Brasschaat Het is belangrijk om onze jeugd te sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking. Daarom betaalde GROS Schilde de toegang tot de Wereldmeerdaagse in Brasschaat op 15 januari 2013 voor een honderdtal leerlingen van KA Schilde. Hieronder hun verslag. De Wereldmeerdaagse werd dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Tijdens deze megahappening maakten 5500 jongeren tussen 12 en 14 jaar van verschillende scholen op een positieve manier kennis met de (derde)wereldproblematiek. Ook de leerlingen van KA Schilde waren van de partij. Het centrale thema dit jaar was de klimaatverandering. Maar ook milieu en hernieuwbare energie, waardig werk, millenniumdoelstellingen en Noord-Zuidverhoudingen kwamen aan bod. De deelnemers doorliepen een speltraject waarop meer dan dertig ngo’s en vzw’s zich konden voorstellen. Jongeren bewustmaken van de invloed die ons gedrag heeft op het klimaat, het is geen eenvoudige opgave. Daarom werden de leerlingen tijdens enkele voorbereidende lessen alvast ondergedompeld in de problematiek van de klimaatverandering.

Het bezoek De leerlingen werden in twee groepen verdeeld. De ene groep bezocht de wereldmarkt, de andere ging naar de filmvoorstelling. Daarna werd er gewisseld. In ‘The Age of Stupid’, een Britse film uit 2009, speelt Pete Postlethwaite een oude man in het jaar 2055. Hij kijkt naar archiefbeelden over de wereld zoals deze was in 2008 en vraagt zich af: “Why didn’t we stop climate change when we had the chance?” (Waarom hebben we de klimaatverandering niet gestopt toen we de kans hadden?) In de Ruiterhal ging de tweede groep ondertussen van de ene opdracht naar de andere; een vluchtelingenroute, een goudzoekersspel, een reuzenpuzzel… Wanneer een opdracht succesvol afgewerkt werd, hadden de leerlingen recht op een extraatje met wat ‘couleur locale’. Zo konden ze de handen laten beschilderen met henna, vlechtjes in hun haar laten maken, een wereldsapje of een muntthee drinken. Sommige leerlingen aten zelfs gebakken rups! De waaghalzen verklaarden achteraf dat het “een beetje vies maar niet slecht van smaak” was. Ook dit jaar weer een dikke pluim voor de organisatie van de Wereldmeerdaagse. De leerlingen worden op een originele manier geprikkeld om na te denken over thema’s die ons allen aanbelangen. We kijken alvast uit naar de volgende editie.

27


Onderwijs

Schoolfeest “De Wingerd schittert” op zondag 26 mei Op het schoolfeest worden alle werkjes van de verschillende klassen met trots tentoongesteld. Blikvanger is de expositie juwelen die onze leerlingen van de vijfde klas samen met de studenten van het 7de jaar goud en juwelen van het Technicum Noord Antwerpen in elkaar staken. Onze leerlingen kregen de kans het volledige productieproces van idee naar ontwerp tot realisatie van het juweel van dichtbij te beleven. De 25 unieke sieraden kunt u tijdens de tentoonstelling op het schoolfeest bewonderen. Naar goede gewoonte kunnen kinderen zich amuseren aan de verschillende spelletjeskramen en op het springkasteel. Er is natuurlijk ook gezorgd voor een hapje en een drankje met zelfgemaakte wafels, een echte frituurwagen en uitgebreide cafetaria.

Praktisch zondag 26 mei van 14 uur tot 18 uur GLS De Wingerd Frans Pauwelslei 19 Schilde (’s-Gravenwezel)

28


Denis De Preter 500ste deelnemer cursus Digidak Denis is op zijn leeftijd vrij veel met zijn computer bezig. Grappig, want toen ze hem vroeger op het werk vroegen of hij computerlessen wilde volgen, vond hij dat eerst niet nodig. “Ik vraag het dan wel aan één van mijn mensen,” was steeds zijn antwoord. Maar na verloop van tijd rolde Denis vanzelf in de wereld van computers. Hij ging les volgen voor Lotus, een rekenbladprogramma dat zeer populair was in de jaren ’80 (maar nadien weggeconcurreerd werd door Excel). Dat was even wennen, maar nu is Denis er helemaal mee weg. Hij schreef zich dus niet als beginner in voor de cursus Digidak, maar omdat hij graag nog wat extra informatie wilde over de toepassingen met foto’s en muziek. Omdat hij de 500ste deelnemer is voor de cursussen van Digidak Schilde, kreeg hij van het gemeentebestuur een leuke verrassing.

Vrijwilligers gezocht Bij Digidak Schilde en ’s-Gravenwezel zijn 15 vrijwilligers aan de slag. Samen hebben ze al meer dan 500 mensen opgeleid in de basisbeginselen van werken met de computer en internet. Om van Digidak nog een groter succes te maken hebben we nog meer vrijwilligers nodig. Heeft u enkele uurtjes vrij die u graag nuttig wilt gebruiken? Wil u zich inzetten voor iets waar mensen u heel dankbaar voor zijn? Houdt u van contact met mensen? Dan is Digidak misschien iets voor u! We zijn nog op zoek naar mensen die hun computerkennis willen delen met beginners. Als begeleider bij Digidak helpt u mensen tijdens de vrije inloop of geeft u les in de basisbeginselen van werken met de computer en internet. U kiest zelf hoeveel tijd u hiervoor kunt en wil vrijmaken. U krijgt van ons een opleiding om te leren hoe u deze taak het best kunt uitvoeren en eens u gestart bent, blijven we u bijstaan met raad en daad. Voelt u zich aangesproken of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met onze lokale Digidak verantwoordelijke, 03 380 16 01 of mailen naar digidak@schilde.be Nieuwsgierig? Kom gerust al eens een kijkje nemen tijdens de vrije inloop van Digidak Sociaal Huis in Schilde, Turnhoutsebaan 67, elke vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur of in het Dorpshuis in ’s-Gravenwezel, Kerkstraat Meer informatie 24, elke woensdagavond www.digidak.be tussen 18 en 20 uur. info@digidak.be 014 71 11 03

i

29


Openingsuren

gemeentelijke diensten

Onthaal en dienst burgerzaken Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 03 380 16 00, fax 03 384 28 03 info@schilde.be, www.schilde.be

dienst cultuur en museum Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (bovenverdieping) 03 380 16 28, cultuur@schilde.be

Voormiddag Namiddag

Voormiddag

Namiddag

maandag

9.30 -12

13.30-16

dinsdag

9.30 -12

13.30-16

Avond

maandag

8.30-12.30

dinsdag

8.30-12.30

woensdag

8.30-12.30 14 - 16

woensdag

9.30 -12

13.30-16

donderdag

8.30-12.30

donderdag

9.30 -12

13.30-16

vrijdag

8.30-12.30

vrijdag

9.30 -12

13.30-16

18 - 20*

Administratieve diensten (Financiën, Financieel Beheer, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Secretariaat, Archief, Communicatie) Voormiddag

Voormiddag

Namiddag maandag

dinsdag

8.30-12.30

dinsdag

10 - 12

14 - 16

woensdag

8.30-12.30

woensdag

10 - 12

14 - 16

donderdag

8.30-12.30

donderdag

10 - 12

14 - 16

8.30-12.30

vrijdag

10 - 12

14 - 16

Stedenbouwkundig ambtenaar (enkel op afspraak) Voormiddag

Namiddag

dinsdag

8.30-12.30

14 - 16

donderdag

8.30-12.30

14 - 16

Bibliotheek Hoofdbibliotheek (bovenverdieping) Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be Voormiddag Namiddag maandag dinsdag woensdag donderdag

Avond 16 - 20

9.30-11.30

16 - 20 13 - 17

9.30-11.30

16 - 20

vrijdag 14 - 17

zaterdag

Filiaal ‘s-Gravenwezel en digidak Kerkstraat 24, 2970 Schilde, 03 646 08 22 Voormiddag Namiddag maandag

Avond 17 - 19*

dinsdag

13 - 17

zondag

13 - 17

Sociaal Huis Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde OCMW: 03 383 62 18, secretariaat@ocmwschilde.be Onthaal en Digidak: info@digidak.be PWA: 03 385 06 35, pwa@schilde.be Werkwinkel: 03 385 37 47 Opvoedingspunt: 03 380 11 09, opvoeding@schilde.be

maandag 8.30-12 ocmw 8.30-12 ZIP opvoedingspunt

maandag

10-12

13.30-16

dinsdag

10-12

13.30-16

woensdag

10-12

13.30-16

donderdag

10-12

13.30-16

vrijdag

10-12

Voormiddag

Namiddag

maandag

10-12

13.30-16

dinsdag

10-12

13.30-16

woensdag

10-12

13.30-16

donderdag

10-12

13.30-16

vrijdag

10-12

Containerpark Rozenhoek, 2970 Schilde 03 383 04 20 Voormiddag

Namiddag

dinsdag

8.30-12

12.45-17.15

woensdag

8.30-12

12.45-15.45

donderdag

8.30-12

12.45-15.45

vrijdag

8.30-12

12.45-15.45

zaterdag

8.30-12

12.45-15.45

maandag Avond

op afspraak 17 - 20

8.30-12 9.15-12

woensdag ocmw

8.30-12

donderdag ocmw ZIP

8.30-12 8.30-12

maandag

8.30-12

dinsdag

8.30-12

8.30-12

woensdag

8.30-12

donderdag

8.30-12

vrijdag

8.30-12

vrijdag ocmw

woensdag 18 - 20

vrijdag zaterdag

Namiddag

dinsdag ocmw ZIP

18 - 20

donderdag

Voormiddag

dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde 03 380 07 40, erbeweegtwat@schilde.be

*** enkel eerste volledig weekend van de maand

10-12

* Uitgezonderd juli en augustus ** enkel voor klassen en groepen na afspraak, niet tijdens de schoolvakanties

dienst der werken Rozenhoek 2, 2970 Schilde 03 380 14 80, dienst.der.werken@schilde.be Voormiddag

digidak 9.00-12 (vrije inloop)

13.30-15.30**

digidak

zaterdag***

Voormiddag Namiddag

Hoofdbibliotheek

30

Namiddag

8.30-12.30

Archief Archief raadplegen (enkel op afspraak) 03 380 16 00

dienst gezin en welzijn (jeugd - senioren) Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde Jeugd 03 380 07 47, jeugddienst@schilde.be Welzijn 03 380 07 49, welzijn@schilde.be Senioren 03 380 07 47, senioren@schilde.be

Museum Albert Van Dyck Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (bovenverdieping) 03 380 16 28, cultuur@schilde.be

maandag

vrijdag

Gemeentelijke lagere school De Wingerd Frans Pauwelslei 19, 2970 Schilde (’s-Gravenwezel) 03 658 86 18, fax 03 685 45 64 school@schilde.be, www.glsdewingerd.be

Namiddag

Sluitingsdagen Gemeentelijke diensten, containerpark, bibliotheek en sociaal huis woensdag 1 mei 2013 (Feest van de Arbeid) donderdag 9 mei 2013 (O.L.H. Hemelvaart) vrijdag 10 mei 2013 (brugdag) maandag 20 mei 2013 (pinkstermaandag)


2970info Gemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

Wachtdiensten Weekenddienst dokters 0900 70 212 Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. Wachtdienst apothekers www.apotheek.be

0900 10 500

Wachtdienst tandartsen 090 399 591 Van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 9 uur. Wachtdienst dierenartsen Zone Antwerpen: Regionaal:

03 233 56 51 0474 69 22 88

Palliatieve zorg Telefonische permanentie palliatieve consulente: Palliatieve Hulpverlening Antwerpen: www.pha.be

03 633 20 11 03 820 25 31

Wit-Gele Kruis

03 383 23 85

Redactieadres Dienst Communicatie Brasschaatsebaan 30 2970 Schilde 03 380 16 90 fax 03 384 28 03 communicatie@schilde.be Grafische vormgeving Artoos Communicatiegroep Druk Artoos Communicatiegroep Foto’s, illustraties Communicatiedienst, dienst gezin en welzijn, dienst sport en gezondheid,... Shutterstock, Photocase Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Dirk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schilde Sluitingsdatum inzendingen Gegevens voor het gemeentelijk informatieblad van mei/juni 2013 moeten, bij voorkeur digitaal, toekomen op de dienst communicatie, uiterlijk op donderdag 21 maart 2013 om 11 uur. Inzendingen die later binnenkomen, komen niet in aanmerking voor publicatie.

www.schilde.be Schilde digitaal Nog meer gemeentelijke informatie kunt u vinden op onze website: www.schilde.be. Schrijf via de gemeentelijke website ook in op onze e-nieuwsbrief en u blijft op de hoogte van al het nieuws uit Schilde - ’s-Gravenwezel.

Het staat de redactiekern vrij ingezonden teksten die in aanmerking komen voor publicatie eventueel verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Aan teksten in het informatieblad kan geen rechtskracht worden ontleend.

U hebt thuis geen internetaansluiting, maar u wil de gemeentelijke website toch graag raadplegen? In het gemeentehuis (in het halletje naar de bibliotheek) kan u, op wat vroeger de WIS-computer was, doorheen de gemeentelijke website surfen. In de bibliotheek van Schilde kunt u gratis internetten (max. één uur per dag). Uw plaats bij de computer moet u wel reserveren bij het bibliotheekpersoneel (03 380 16 01).

31


Doe mee met de fitte weken in Schilde 1

Beweeg in de buitenlucht

Met belgerinkel naar de winkel

Actie: Ga met de fiets naar de winkel en win leuke prijzen!

koop lokaal

Ontstress

Fiets je

d Kern gezon

Hoe deelnemen: Wie van 4 mei tot 8 juni 2013 boodschappen doet met de fiets, krijgt een stempel op de spaarkaart. Bij een volle spaarkaart maakt u kans op een mooie prijzen, waaronder twee gloednieuwe fietsen.

Blijf fit

Startmoment: Op zaterdag 4 mei 2013 om 13.45uur wordt de actie op gang getrokken met een korte fietstocht in bijzijn van het bestuur. Samenkomst op het Lodewijk De Vochtplein in ´s-Gravenwezel . De tocht wordt afgesloten met een (h)eerlijk stuk fruit en verfrissend drankje. U kunt er ook meteen uw fiets laten graveren.

Stoot minder CO2 uit

Verminder

de files

V.U.: BBL, Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

MAAK KANS OP EEN STIJLVOLLE FIETS VAN ACHIELLE

Voor een gezonde geest, in een gezond lichaam, in een gezonde gemeente! EEN INITIATIEF VAN

SPONSORS

PARTNERS

Met Belgerinkel naar de Winkel in een andere gemeente? Er wacht een fiets op je in het station.

Aan alle kinderen: Kom op 4 mei naar het startmoment. Versier jouw fiets en maak kans op een prachtige prijs!

MET EEN DUW IN DE RUG VAN JE GEMEENTE

W W W. B E L G E R I N K E L . B E

Zie ook p. 14

2

Gezondheidsrally Actie: Doe mee aan de quizwandeling die u al wandelend doorheen de negen groepen van de actieve voedingsdriehoek gidst. Waar en wanneer: Kom op zondag 12 mei naar het dienstencentrum, Schoolstraat 44, tussen 11 en 14 uur, ontvang de nodige formulieren en starten maar! Deelname is gratis. Zie ook p. 24

3

Doe de fit-test Actie: OZ Vitaliteit organiseert testdagen in Schilde. Iedereen kan deelnemen aan de conditietest en voedingsadvies krijgen. Waar en wanneer: U vindt de trailer 16 mei 2013 op de parking van het Dienstencentrum van 15 tot 21 uur 11 september 2013 op het Lodewijk De Vochtplein van 15 tot 21 uur Zie ook p. 21

32

2970 info mei-juni 2013  
2970 info mei-juni 2013  

Gemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

Advertisement