Page 1

Informatieblad Schilde en ‘s-Gravenwezel

38ste Jaargang - nr 3 mei-juni 2014

Extra bijlage

2970actief

ZOMER

Fitnesstoren reist door gemeente Brug Houtlaan wordt afgesloten

6

Feestend de zomer in

11

Met Belgerinkel naar de Winkel

13


In dit nummer 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 16 18 19

Gemeentenieuws

Rechtenverkenner

Politie en veiligheid

Verkeer en mobiliteit Wonen

Cultuur en bibliotheek Sociaal huis

Toerisme en lokale economie Adviesraden Milieu

Sport en gezondheid Openingsuren Wachtdiensten

Openingsuren burgerzaken Kies voor een rustige periode en vermijd lange wachttijden. 8.30 uur

12.30 uur

14 uur

16 uur

18 uur

20 uur

ma

gemiddeld

gesloten

gesloten

di

rustig

gesloten

druk

woe

rustig

druk

gesloten

do

rustig

gesloten

gesloten

vrij

gesloten

gesloten

za

gem.

gesloten

druk

gesloten

gesloten

zon

gesloten

gesloten

gesloten

De eerste werkdag na een feestdag of na een verlengd weekend is het ook drukker.

2

Gemeentenieuws

Bevolkingsstatistieken 2011

2012

2013

Geboorten

128

123

126

Inschrijvingen

1128

1072

1251

165

147

214

1052

1229

1058

Aantal inwoners Schilde en ’s-Gravenwezel

19470

19289

19394

Aantal inwoners Schilde

13224

13075

13182

6246

6214

6212

17785

17674

17762

Aantal vreemdelingen

1685

1615

1632

Aantal Nederlanders

1219

1167

1142

+39

-181

+105

Overlijdens Afschrijvingen

Aantal inwoners ’s-Gravenwezel Aantal Belgen

Bevolkingsgroei

U AL UW BRENG N UMENTEN REISDOC IN ORDE oort: sp o naa l p a Internati ijn: 7 werkdagen rm Afleverte f E-Id: Kids-ID o ijn: 3 weken rm e Aflevert Visum ankelijk rmijn afh Afleverte ming m van beste iplomatie.be .d w w Zie w

i

Meer informatie dienst burgerzaken Brasschaatsebaan 30, Schilde burgerzaken@schilde.be - 03 380 16 00


Wijziging voorlopige rijbewijzen voor de categorie B In februari zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd bij de voorlopige rijbewijzen. • 36 maanden geldige voorlopige rijbewijzen (met begeleider en vanaf de leeftijd van 17 jaar). De begeleiders worden terug vermeld op het voorlopig bewijs. Begeleiders moeten zelf 8 jaar houder zijn van een rijbewijs en de laatste drie jaar het recht op sturen niet zijn ontzegd. • 18 maanden geldige voorlopige rijbewijzen (zonder begeleider en vanaf 18 jaar) Het volgen van 20 uur rijopleiding bij een erkende rijschool is verplicht. Een rijbewijs moet u altijd persoonlijk aanvragen. Zolang uw voorlopig rijbewijs geldig is, kunt u overschakelen naar een ander model voorlopig rijbewijs. Overschakelen kan dus van ‘model 18 maanden’ naar ’model 36 maanden’ en omgekeerd. • Bent u twee keer niet geslaagd voor een praktijkexamen, dan moet u 6 uren rijschool volgen. • Is de geldigheidsduur van uw voorlopig rijbewijs verstreken, dan hebt u de mogelijkheid om 6 uren rijschool te volgen en onmiddellijk uw rijexamen af te leggen. U kunt pas opnieuw een voorlopig rijbewijs aanvragen, 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van het vorige voorlopig rijbewijs. Ook het theoretische gedeelte van uw examen moet nog geldig zijn.

Verkiezingen 25 mei 2014 U kunt niet komen stemmen

Wat nu?

Op zondag 25 mei 2014 kiest u voor het Europees Parlement, de Federale en de Vlaamse regering. Stemmen kan tussen 8 uur en 16 uur. Maar wat als u niet kunt? Volmacht of vrijstelling U kunt volmacht geven of een vrijstelling krijgen om volgende redenen: • ziekte • beroep of studies • schipper, marktkramer of militair • geloofsovertuiging • vrijheidsbeneming • of u bent in het buitenland voor andere dan beroepsredenen. Als u een volmacht geeft of een vrijstelling vraagt moet u altijd de reden opgeven en hiervan het bewijs leveren (attest). Een aanvraag voor een vrijstelling die op voorhand kan worden aangetoond, mag u nu al binnenbrengen. Een voorbeeld hiervan is een reserveringsbewijs van een reis. Wilt u een vrijstelling voor verblijf in het buitenland en u kunt dit niet vooraf aantonen? Dan moet u op de dag van de verkiezingen een vrijstellingsdocument in uw buitenlandse verblijfplaats laten afstempelen.

Gratis eerste hulp bij invullen belastingbrief Worstelt u ook met uw belastingbrief? Laat hem dan voor u invullen. De medewerkers van de belastingdienst staan u bij met raad en daad. Deze dienstverlening is gratis. • woensdag 11 juni 2014 van 9-12 uur of van 13.30-15.30 uur GLS De Wingerd, Frans Pauwelslei 19, ’s-Gravenwezel • vrijdag 13 juni van 9-12 uur of van 13.30-15.30 uur Gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

i

Meer informatie Campus Coppens Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat 02 578 84 60

Bent u Belg of geregistreerde EU-onderdaan, die in het buitenland verblijft maar u kunt dit niet aantonen? Dan moet u een formulier “volmacht verblijf in buitenland om andere reden dan beroep” invullen. Hierbij komt nog een attest “verklaring op erewoord”, dat u moet aanvullen en ondertekenen. Deze documenten brengt u ter ondertekening binnen bij de dienst burgerzaken.

Alle documenten vindt u op: www.schilde.be/verkiezingen Opgelet: Belgen kunnen geen volmacht geven aan andere EU-onderdanen, omdat deze enkel mogen kiezen voor het Europees parlement.

i

Meer informatie dienst burgerzaken - Brasschaatsebaan 30, Schilde burgerzaken@schilde.be - 03 380 16 00

3


Rechtenverkenner

Afwezigheidstoezicht

Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht. Belangrijk is dat ook buren, familie of vrienden uw woning voor u in de gaten houden.

Op vakantie of een tijdje niet thuis? Vraag dan afwezigheidstoezicht aan en de Lokale Politie Voorkempen houdt een oogje in het zeil. Inbraken zijn en blijven een prioriteit voor de Lokale Politie Voorkempen. Hoewel er vorig jaar 12% minder inbraken gepleegd werden, blijft uw politiezone alert. Via diefstalpreventieadvies, preventieve patrouilles, speracties, maar ook met afwezigheidstoezicht, wil de politie potentiële daders van woninginbraken afschrikken. Bovendien verhoogt de Lokale Politie Voorkempen de pakkans door het uitvoeren van meer gerichte observaties, een verdere optimalisering van sporen- en buurtonderzoeken en een verhoogde meldingsbereidheid van inwoners (bijvoorbeeld via buurtinformatienetwerken).

Méér dan een toezicht Een afwezigheidstoezicht is meer dan dat. Zodra de Lokale Politie Voorkempen een aanvraag ontvangt, neemt de wijkinspecteur eerst contact op met de aanvrager om een plaatsbezoek voor te stellen, de contactgegevens van de bevriende buren te vragen en al voor het vertrek enkele preventietips mee te delen. Dankzij deze tips, kunt u uw woning al beter beveiligen nog voor uw vertrek. Als u terug bent, komt de wijkinspecteur opnieuw langs en bezorgt hij u een overzicht van de data en uren van het uitgevoerde toezicht.

995 aanvragen in 2013 Gratis afwezigheidstoezicht Afwezigheidstoezicht is een gratis dienstverlening, die de politiezone Voorkempen het hele jaar door aanbiedt. Het bestaat uit een verhoogd toezicht door de politie bij woningen waarvan de bewoners voor een bepaalde tijd afwezig zijn. De politie controleert op onregelmatige tijdstippen uw woning, let op mogelijke sporen van inbraak, niet-afgesloten ramen en deuren, ….

i

4

Praktisch • Surf naar www.police-on-web.be en volg de instructies. • Of vul het aanvraagformulier in (te verkrijgen bij een politiepost of op de website van de Lokale Politie Voorkempen www.politievoorkempen.be). • Meer informatie: 03 385 16 16

Binnen de politiezone Voorkempen wordt er vooral in de vakantieperiodes veel gebruik gemaakt van afwezigheidstoezicht. De 995 aanvragen vorig jaar resulteerden in 4.893 effectief uitgevoerde afwezigheidstoezichten, wat neerkomt op gemiddeld 5,2 toezichten per adres.


Politie

GAS-BOETES

Loslopende honden blijven probleem Overlast kan allerlei vormen aannemen. Denk aan hondenpoep, loslopende dieren, lawaaihinder, sluikstorten, enz. Om de overlast te beperken werd het GAS-reglement opgesteld, wat staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat politiemensen en gemachtigde ambtenaren meer mogelijkheden geeft om overlast en asociaal gedrag aan te pakken, waardoor de overlast verkleint. Het zorgt met andere woorden

mee voor een leuke en nette gemeente, waar het aangenaam wonen is. De Lokale Politie Voorkempen heeft vorig jaar 149 inbreuken tegen het GAS-reglement geregistreerd. Dat zijn er 39 meer dan in 2012. Van de 149 inbreuken werden er 39 in Schilde vastgesteld. De meeste daarvan, zo’n 25, werden opgesteld voor loslopende of niet aangelijnde honden, gevolgd door

vijf overtredingen voor het verbranden van afvalstoffen in open lucht, vijf voor rumoer door mensen, één voor storend dierengeluid, één voor nachtlawaai, één voor sluikstorten en één voor het gebruik van tuin- en/of bouwwerktuigen tijdens de nacht en/of zon- en feestdagen.

i

Meer informatie www.politievoorkempen.be

5


Verkeer

en mobiliteit

Werken brug Houtlaan starten in juni 2014 De planning voor de werken aan de brug langs de Houtlaan in Wijnegem is gekend. Bij het verhogen van de brug met twee meter wordt een grondige renovatie uitgevoerd. De toegangshellingen worden aangepast, de brugdekvoegen worden vervangen, scheuren aan de onderkant van de brugdekplaat en in de pijlers en landhoofden worden hersteld en de metalen delen aan de onderkant van de brug worden gestraald en geschilderd.

• JUNI 2014: start van de werken • JULI en AUGUSTUS 2014: brug volledig onderbroken • SEPTEMBER 2014: in elke rijrichting terug 1 rijstrook beschikbaar • Einde SEPTEMBER 2014: werken worden afgerond

6

nv De Scheepvaart is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben en zal al het mogelijke doen om de onderbreking van de Houtlaan tot een minimum te beperken. Zo zal er gedurende de hele periode 6 dagen op 7 gewerkt worden, ook tijdens het bouwverlof.

Blijf op de hoogte De gemeente informeert u via de gemeentelijke website, de e-nieuwsbrief en de Facebookpagina. Inschrijven op de e-nieuwsbrief kunt u op www.schilde.be/nieuwsbrief en fan worden van de gemeente via www.facebook.com/2970.Schilde.

Gemeente Schilde in overleg met nv De Scheepvaart om omleidingstraject te bepalen Voor deze werken moet het verkeer tijdelijk omgeleid worden. Dit geldt zowel voor het verkeer over de brug op de Houtlaan als voor het verkeer onder de brug op de Vaartdijk en de Albertkanaalbaan. Fietsers zullen wel blijvend door kunnen onder de brug.

i

Meer informatie nv De Scheepvaart, tel. 011 29 84 00


Wonen

Leegstaande huizen brengen niet op Een gebouw of woning wordt door de gemeente als leegstaand beschouwd als het langer dan twaalf aaneensluitende maanden niet bewoond werd. Leegstaande gebouwen of woningen zorgen voor een verloedering van de omgeving, ze verminderen in waarde en als eigenaar loopt u huurgelden mis. Als uw woning te lang leeg staat, betaalt u een boete. Wanneer uw woning langer dan twaalf aaneensluitende maanden niet bewoond is, wordt er een administratieve akte opgemaakt die wordt opgestuurd naar de eigenaar. Na ontvangst heeft hij 30 dagen de tijd om een beroepschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij niet in beroep gaat of het beroep wordt onontvankelijk verklaard, krijgt de eigenaar een boete van 1000 euro. Per jaar dat de woning leegstaat, komt hier 1000 euro bij en dit bedrag wordt geïndexeerd. Het volledige reglement vindt u op www.schilde.be/belastingen

Wat kunt u doen?

Sociaal verhuren: welke zijn de voordelen voor de eigenaar? • een stipte en gegarandeerde betaling van de huur, ook als het pand tijdelijk niet bewoond is • een maatschappelijk werkster kijkt toe op het onderhoud van de woning • een degelijke verzekering tegen brand of andere schade

Binnen de vier maanden na het opmaken van de administratieve akte (vaststelling leegstand) kunt u een vrijstelling van leegstandsheffing aanvragen. Dit kan bij renovatie, aankoop, ramp, onteigening, gerechtelijke procedure, opname in het rusthuis… De bewijsstukken moet u binnenbrengen bij de dienst ruimtelijke ordening. Maar wist u ook dat u uw maatschappelijk steentje kunt bijdragen door uw leegstaande woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor?

• overname van alle administratieve taken

Sociaal verhuren: een win-winsituatie

• wettelijke en juridische garanties

Wat wordt van de eigenaar verwacht? • u gaat akkoord met een eerlijke huurprijs • de woning is in goede staat (hiervoor kunt u genieten van verbeterings- en renovatiepremies)

i

Praktisch (informatie leegstand) Dienst ruimtelijke ordening Brasschaatsebaan 30, Schilde 03 380 16 46 www.schilde.be

(informatie sociaal verhuren) SVK Het SaS Nijverheidstraat 3 2960 Sint-Job-In-‘t-Goor 03 690 09 39 info@svk-hetsas.be

Het is niet verstandig om een woning leeg te laten staan. En u hebt ongetwijfeld gehoord van de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. U kunt dit prangende probleem mee helpen oplossen door de woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor ‘Het SaS’. SVK Het SaS huurt uw woning en verhuurt ze op haar beurt door aan een woningzoekende op de wachtlijst. Er worden dus twee contracten opgemaakt: een hoofdhuurcontract met u als eigenaar en een onderverhuurcontract met de huurder. Daarnaast worden de administratieve taken, de controle van de betaling en het toezicht op het onderhoud van de woning volledig door SVK Het SaS geregeld.

7


Cultuur

en bibliotheek w u e i N e bib in d

Zadenbib

Nieuwe website vanaf 5 mei Nie in d uw e bi Met nu ook b ‘boeken op maat’ Vanaf 5 mei 2014 krijgt de bibliotheek van Schilde een nieuwe interactieve website. Ook de catalogus wordt in een nieuw kleedje gestoken. Op de website vindt u meer informatie over de collectie en dienstverlening. U krijgt ook leestips en interessante links.

Breng de zaden die u oogst naar de bib. Op 7 mei 2014 start de bibliotheek van Schilde met een zadenbib. Dit is een plaats waar u gratis zaden kunt ‘lenen’. De zadenbib werkt voor 100% op vertrouwen en zonder boetes of uitleentermijnen. Oogst dus uw zaden en breng ze naar de bib. Wie zelf zaden oogst krijgt al snel van bepaalde planten veel te grote hoeveelheden bij elkaar. Dankzij de zadenbib kunt u daar anderen blij mee maken. De idee is simpel. U geeft de zaden die u zelf niet nodig hebt en u krijgt op uw beurt zaden van de planten van anderen. Ook als u geen zaden binnenbrengt, mag u zaden van anderen meenemen. Schilde werkt voor het aanleggen van de collectie samen met de Dodoenstuin. Zij werken met ‘verloren’ groenten en kruiden. Kom gerust langs, dan krijgt u misschien wel een onbekend maar uniek kruid- of groentezaad om bij u te planten. ’MijnTuin.org’ ontwikkelde een gemeenschappelijke online catalogus voor zadenbibs én een uitleensysteem met zelfbediening. Zadenbibs vragen aan hun klanten om gratis lid te worden van deze populaire community voor tuiniers. Via een eenvoudig uitleensysteem kunt u dan zelf uw uitleningen registreren op een tablet in de bib.

Vanaf woensdag 7 mei in uw bib

Woensdag 7 mei: feestelijke opening

Zadenbib

Op 7 mei 2014 start de bibliotheek met een zadenbib. Iedereen die gratis lid wordt van www.mijntuin.org kan ook helemaal gratis groenten- en plantenzaden komen ontlenen in onze bib. Er is geen uitleentermijn en er zijn geen boetes: de zadenbib wordt voor 100% gebouwd op onderling vertrouwen! Het enige wat we vragen is dat u probeert om zelf zaden te oogsten van enkele planten in uw tuin en die daarna aan de bib schenkt. Ook kiemachtige restjes van gekochte zaden zijn welkom.

GEZOCHT! Onze zadenbib kan pas echt goed van start gaan met een basiscollectie zaadjes. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die zaden willen schenken aan de bib. U bent meer dan welkom om groenten- en plantenzaden binnen te brengen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Heeft u ervaring met het zelf oogsten van zaden? Weet u alles over bestuivingsvormen en het voorkomen van ongewenste kruisbestuiving? Bent u een gepassioneerd tuinier die graag zijn kennis deelt met anderen? Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Stel uzelf dan kandidaat als medewerker om dit project samen met ons verder uit te werken!

vormgeving:w w w.bullseyegr aphics.be

Ook verenigingen, scholen en andere bibliotheken, … die graag willen samenwerken of gebruik maken van de zadenbib zijn welkom!

Monsterlijke haren Knutsel mee een monster met zaadjes op z’n kop. Wel op tijd water geven! • van 13 tot 17 uur in de hoofdbibliotheek • voor kinderen van 4 tot 12 jaar

De bib houdt u op deze manier op de hoogte van haar activiteiten en brengt nieuwtjes uit Schilde. Ook literair nieuws en filmnieuws hebben een vaste plaats op de website gekregen. Elke maand staan jarige auteurs en acteurs in de kijker. Nieuwe aanwinsten komen met een afbeelding bovenaan het scherm en u kunt direct doorklikken. U kunt leeslijsten aanmaken met boeken die u nog wilt lezen. Bovendien kunt u ook reserveren of verlengen. Geef uw persoonlijke leesvoorkeuren door en u ziet ‘boeken op uw maat’.

i

Infosessies: wegwijs op de nieuwe website hoofdbibliotheek maandag 5 mei om 18 uur dinsdag 6 mei om 10 en om 18 uur donderdag 8 mei om 10 en om 18 uur zaterdag 10 mei om 14 uur filiaal ’s-Gravenwezel woensdag 7 mei om 14 uur zaterdag 10 mei om 10 uur Meer informatie en inschrijven 03 380 16 01 - bibliotheek@schilde.be)

Hoe oogst ik zaden? Een ervaren Velt-medewerker legt u uit hoe u zaden kunt oogsten en bewaren. • van 20 tot 22 uur in de hoofdbibliotheek • voor iedereen die geïnteresseerd is in tuinieren

Meer informatie over de zadenbib vindt u op www.mijntuin.org en op http://pinterest.com/mijnzadenbib

Meer informatie: Hoofdbibliotheek Schilde Brasschaatsebaan 30 03 380 16 01 | bibliotheek@schilde.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: DIRK BAUWENS, AMAZONENLAAN 9, SCHILDE

affiche Zadenbib.indd 1

12/03/14 09:46

i 8

Meer informatie vindt u terug op de website: www.mijntuin.org en op pinterest: www.pinterest.com/mijnzadenbib/

www.schilde.be/bib


E-boeken

Nie

in d uw e bi b

in de bib vanaf 14 juni

De bibliotheek van Schilde start op zaterdag 14 juni met het uitlenen van e-boeken. Dit is een proefproject in samenwerking met Bibnet, dat een jaar lang getest wordt in een aantal Vlaamse openbare bibliotheken. U koopt voor 5 euro in de bib een uitleenabonnement, waarmee u 3 e-boeken naar keuze voor vier weken kunt lenen. U leest de gekozen boeken op uw eigen tablet of smartphone (Android of iOS). Binnen de muren van de bib zijn alle e-boeken uit dit project gratis en onbeperkt beschikbaar.

i

Een overzicht van de collectie per uitgever kunt u raadplegen op www.pinterest.com/eboeken/

Cultuurraad start literair nieuwsblad In het verleden zijn er met succes initiatieven genomen in verband met poëzie en literatuur. Getuige hiervan zijn de gedichtenbundel Poëzie in Schilde, de gemeentedichter en meerdere initiatieven vanuit de bibliotheek. Schildenaars hebben dus duidelijk interesse voor poëzie en literatuur. Daarom wil de cultuurraad starten met een nieuw literair nieuwsblad. U mag poëzie, kort proza of een haiku insturen.

Oud porselein en aardewerk Lezing en afternoon tea

Grati s

Kunsthistorica Katelijne Beernaert (Schilde) brengt u in een notendop de geschiedenis van oud porselein en aardewerk. Ze vertelt over het ontstaan ervan en hoe het destijds werd gemaakt. U krijgt praktische tips om het echte oude porselein en aardewerk te kunnen herkennen. Ook voorwerpen die speciaal voor theeceremonies werden ontworpen, komen aan bod. De lezing duurt ongeveer een uur. Tijdens de pauze kunt u genieten van een typisch Engelse thee en een lekker stukje cake.

i

i

Meer informatie en inschrijven Evenementenloket, Turnhoutsebaan 200, Schilde, evenementen@schilde.be

Zondag 8 juni 2014

Kunstmarkt - brocantemarkt • De markt is open van 13 tot 18 uur Elk jaar op pinksterzondag kunt u terecht op de kunstmarkt. Met Schildehof als decor • Taxeren van kunstwerken kan van 14 tot 17 uur krijgt u opnieuw die typische Montmartresfeer. Hebt u nog schatten op zolder? Breng die dan mee. Want ook dit jaar taxeren Peter Park Schildehof - De Pont 45, Schilde en Christophe Bernaerts uw kunstschatten. Deze schatters van veilinghuis Bernaerts zijn OPROEP gekend van het Tv-programma ‘Schatten op Zolder’. Nieuw dit jaar is de brocante markt. Kunstenaar, laat uw werk zien Hier vindt u allerlei objecten en curiosa, elk Bent u kunstenaar en wilt u eigen werk met een eigen verhaal en geschiedenis. tonen of verkopen? Of verzorgt u liever een Objecten kunnen oud of minder oud zijn, demonstratie of een workshop? Het kan waardevol of iets minder waardevol. De allemaal. toegang tot de kunst- en brocantemarkt is gratis. Komen is de boodschap. Brocanteur,

u mag ook verkopen

KUNSTMARKT

BROCANTEMARKT

Zondag 8 juni 2014

van 13 tot 18 uur in Schildehof

Dit is beperkt tot één inzending per persoon en per editie. Aanvullende illustraties zijn zeker welkom. De werken worden door een redactieraad beoordeeld, zodat het niveau van het literair nieuwsblad verzekerd is. Verspreiding gebeurt in eerste instantie via de website van de cultuurraad. Daar komen mogelijk nog andere media bij. Als test mikt de cultuurraad op één editie per jaar.

De lezing gaat door op woensdag 21 mei om 19.30 uur in het Museum Albert Van Dyck. Vooraf inschrijven is verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt.

Kunst en brocante te kijk, te keur én te koop Hebt u zelf schatten op zolder?

Laat ze taxeren door Peter en Christophe Bernaerts tussen 14 en 17 uur. gratis toegang - gratis taxeren Park Schildehof De Pont 45 - Schilde

Meer informatie en inzendingen Stuur uw werk ten laatste op maandag 30 juni 2014 aan cultuurraad@schilde.be.

U kunt uw brocante objecten te koop aanbieden. Kleding, huishoudtoestellen, namaak spullen, drank en eetwaren, make-up en parfumerie, dieren en planten of nieuwe artikelen mogen niet worden verkocht op de brocantemarkt.

Nu inschrijven Kunstenaars en brocanteurs kunnen nog tot vrijdag 30 mei 2014 inschrijven. Wacht beter niet te lang, want het aantal beschikbare standplaatsen is beperkt. Zonder inschrijvingsbewijs krijgt u geen standplaats. U staat zelf in voor het opstellen, afbreken en opruimen van uw stand. Evenementenloket Turnhoutsebaan 200, Schilde 03 380 16 83 - evenementen@schilde.be

Meer informatie: Evenementenloket Turnhoutsebaan 200 - Schilde 03 380 16 83 of evenementen@schilde.be

168038-SCHILDE-FLY-Kunstmarkt-A5-B.indd 1

07/04/14 16:26

9


Sociaal Huis

Concerten van het Festival der Voorkempen Donderdag 8 mei 2014 om 20.30 uur: kerk Schilde-Bergen

Pianokwartet Tetra Lyre

Nana Kuwamura, Tony Nijs, G. de Bievre, Jan Michiels met werken van Beethoven, Schumann en Brahms. Abonnees kunnen voor dit concert 2 genodigden meebrengen. Aansluitend receptie voor abonnees en hun gasten. Donderdag 15 mei 2014 om 20.30 uur: kerk Sint-Martinus in Westmalle

Ensemble Blindman sax in “32 Foot the Organ of Bach”

Met werken van J.S. Bach en P. Bartholomée i.s.m. Gemeenschapscentrum Malle en Vereniging Kasteelconcerten. Na het concert receptie aangeboden door de Abdij der Trappisten, Malle. Dinsdag 3 juni 2014 om 20.30 uur: kerk Schilde-Bergen

Solisten van de Filharmonie met Hubert Damen, recitant

Is een serviceflat iets voor u? Het Molenerf in Schilde heeft nog enkele flats beschikbaar. Per dag betaalt u 20,26 euro per flat. Ze zijn geschikt voor één of twee personen. Om in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Met werken van I. Stravinsky en D. Sjostakovitch. • U bent 70 jaar of ouder • U hebt een band met Schilde • U bent zelfredzaam

i i

Praktisch Abonnement A+ (8 en 15 mei, 3 en 19 juni) : 60 euro / 55 euro (+65) Abonnement A- (8 mei, 3 en 19 juni) : 50 euro / 45 euro (+65) Losse kaarten: 16 euro / 14,50 euro (65+ en voorverkoop) / 5 euro (studenten -25 met kaart) Meer informatie: info@festivaldervoorkempen.be www.festivaldervoorkempen.be, 03 353 80 55 Voorverkoop: Gemeenschapscentrum Malle St-Jozeflei 26, 2390 Malle, 03 312 33 75

Donderdag 19 juni 2014 om 20.30 uur: kerk Schilde-Bergen

Strijkkwartet Taurus in ‘Extreme Emoties’

Wietse Beels, Wibert Aerts, Vincent Hepp en Martijn Vinck werken van K. Goeyvaerts, F. Schubert en L. Janacek. Aansluitend receptie ter afsluiting van het 41ste seizoen. Concert van de gemeente Schilde. Inwoners kunnen voor dit concert kaarten reserveren aan 8 euro. Studenten uit de gemeente (tot 25 jaar) betalen 3 euro. Reserveren: evenementen@schilde.be of 03 380 16 83

10

Meer informatie OCMW, Renate Kenis, 03 340 42 03, renate.kenis@ocmwschilde.be

Welkom!

bij de opening van het toeristisch seizoen Op donderdag 1 mei 2014 gaat het toeristisch seizoen 2014 van start. Aan het gemeentehuis is er van alles te zien en te beleven. • Wandel- en fietstocht tussen 10.30 en 14 uur • Start van de 5e editie van de Elite Reklaam Old Timer Rally om 9.45 uur • Infostand Toerisme Voorkempen met de verkoop van de 8e fietsfotozoektocht

i

Meer informatie Toerisme Voorkempen Kerkstraat 24, Schilde (‘s-Gravenwezel) toerisme@voorkempen.be, www.voorkempen.be


Actief Vakantie Vrijetijdsaanbod Schilde en ‘s-Gravenwezel

R E M O Z

Zomervakantie jeugdactiviteiten Zomervakantie Sportkampen Inschrijven via schilde.grabbis.be

Zijn jouw tussendoort gezond jes


schilde.grabbis.be

Let op: • Bent u geen internetheld? Neem dan contact op met het evenementenloket. • Het OCMW kan een deel van de kostprijs van deze activiteiten terugbetalen (laagste inkomens).

Maak nu al een gezinsaccount aan Hebt u een gezinsaccount van de paasvakantie, blijf die dan gebruiken. Accounts van 2013 en daarvoor werken niet meer. U kunt inschrijven via schilde.grabbis.be.

Meer informatie OCMW - Turnhoutsebaan 67, Schilde 03 383 62 18.

i

Inschrijven sportkampen De inschrijvingen zijn in maart begonnen. Daardoor zijn er enkele kampen al vol. Schrijf uw kinderen best in op de reservelijst, want misschien komt er toch nog een plaatsje vrij. GE EU

ZOMER

EN ND

VA

Inschrijven jeugdactiviteiten De inschrijvingen starten op maandag 12 mei 2014 om 10 uur.

EV

R

LA

EL

TU

P

AN

Contactpunt inschrijven en betalen Evenementenloket, Turnhoutsebaan 200, Schilde 03 380 16 83, evenementen@schilde.be TU

AN

BA

TSE

OU

H RN

N

AA

SEB

UT

O NH

Evenementenloket

Contactpunten inlichtingen activiteiten dienst sport & gezondheid, dienst gezin & welzijn, de joS Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 03 380 07 40 en 03 380 07 47 erbeweegtwat@schilde.be en jeugddienst@schilde.be

Turnhoutsebaan 200

Nieuw recept speelpleinen (4-12 jaar) Zoals u in de paasvakantie al kon merken, heeft de speelpleinwerking een heuse make-over gekregen dit jaar. Uitstappen zijn op dinsdag en voorstellingen op donderdag. Daarnaast bieden we verschillende georganiseerde workshops en kunnen kinderen zich volledig uitleven in het fantastische mini-speeldorp.

Hey jij daar! Ben je een echte boekenwurm of heb je zin om rustig te genieten? Dan voel je je zeker thuis in onze snoezelbibliotheek. Is bouwen echt je ding? Kom dan zeker een kijkje nemen in onze gloednieuwe bouwhoek. Knutselfanaat? Actieveling? Of fervent gamer? Er is voor elk wat wils in ons mini-speeldorp. Eten Op de speelpleinen wordt een fair trade vieruurtje voorzien. Boterhammen en een drankje moeten de kinderen zelf meebrengen, liefst in een brooddoos. Als het mooi weer is, geef dan zwemkledij, een handdoek, zonnecrème en een petje mee.

2

Uitstap Geef altijd boterhammen en een drankje mee, een vieruurtje wordt voorzien. Niet te vergeten op een uitstap: regenjas, petje en zonnecrème. En als er zwemgelegenheid is, voorzie dan ook zwemkledij en een handdoek. “Kinderen ophalen kan enkel tussen 12 en 13 uur en tussen 16 en 18 uur.”

Wat?

Wanneer?

Waar?

Prijs (inclusief workshops)

Vooropvang

8 – 10 uur

Wip/scoutslokalen Wezel

3 euro

Voormiddag speelplein

10 – 13 uur

Wip/Scoutslokalen Wezel

3 euro

Namiddag speelplein

13 – 16 uur

Wip/Scoutslokalen Wezel

3 euro

Naopvang

16 – 18 uur

Wip/Scoutslokalen Wezel

3 euro


Speelplein Schilde Alle activiteiten (behalve Jabbedabbedoe) gaan door in De Wip, Kasteeldreef (z/n), 2970 Schilde. Dit is ook de vertreken aankomstplaats voor uitstappen en voorstellingen. Week 1: Dinsdag 1 juli – vrijdag 4 juli: Cowboys en indianen Speciale activiteiten: Dinsdag 1 juli 10 uur – 16 uur

Kick-off: Start de zomer met een knal!

Woensdag 2 juli 10 uur – 13 uur

Workshop: sjorren / levensecht gezelschapsspel

Week 2: Maandag 7 juli – donderdag 10 juli: Hocus Pocus Pats Speciale activiteiten: Dinsdag 8 juli 8.10 uur - 18 uur

Uitstap: Toverland Prijs: 20 euro

Woensdag 23 juli 10 uur – 13 uur

Zoektocht WO I

Donderdag 24 juli 10 uur – 13 uur

Voorstelling: ‘Later als ik groot ben’

Week 5: Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus: Hippies Speciale activiteiten: Woensdag 30 juli 10 uur – 13 uur

Workshop: proeven van muziek

Week 6: Maandag 4 augustus – vrijdag 8 augustus: Piraten Speciale activiteiten: Dinsdag 5 augustus Uitstap: ‘t Klein Strand Jabbeke 8.45 uur - 17.30 uur Prijs: 3 euro Woensdag 6 aug. 10 uur – 13 uur

Workshop: Laser paintball

Donderdag 7 aug. 10 uur – 13 uur

Voorstelling: zie schilde.grabbis.be

Week 7: Maandag 11 augustus – donderdag 14 augustus: De Telefantasiemachine Speciale activiteiten:

Woensdag 9 juli 10 uur – 13 uur

Workshop ‘Doe dozen’: zélf op ontdekking in de wereld van muziek, beweging en wetenschappen

Donderdag 10 juli 10 uur – 13 uur

Voorstelling: zie schilde.grabbis.be

Vrijdag 11 juli

Speelplein gesloten

Week 3: Maandag 14 juli – vrijdag 18 juli: Op wereldreis Speciale activiteiten: Maandag 14 juli 10 uur – 13 uur

Festival van folklore

Woensdag 16 juli 10 uur – 13 uur

Workshop: ‘Henna’ door Wereldkleur

Week 4: Dinsdag 22 juli – vrijdag 25 juli: Terug in de tijd Speciale activiteiten: Maandag 21 juli

Speelplein gesloten

Dinsdag 22 juli Uitstap: 9.30 uur – 17.45 uur 8-12 j: Bobbejaanland - Prijs: 19 euro 9.45 uur – 16 uur 3-7 j: Kabouterberg Kasterlee + speeltuin Prijs: 6 euro

Dinsdag 12 aug. 8.15 uur – 18 uur

Uitstap: Euro Space Center Prijs: 13,5 euro

Woensdag 13 aug. 10 uur - 13 uur

Zoektocht WO I

Vrijdag 15 augustus Speelplein gesloten

Week 8: Maandag 18 augustus – vrijdag 22 augustus: De knotsgekke professor Speciale activiteiten: Dinsdag 19 aug. 8.15 uur – 18 uur

Uitstap: Grotten van Han Prijs: 12 euro

Woensdag 20 aug. 10 uur – 13 uur

Workshop: De kinderapotheek: maak je eigen brouwsels!

Donderdag 21 aug. 10 uur - 13 uur

Voorstelling: 3 man en een paardenkop

Week 9: Maandag 25 augustus – vrijdag 29 augustus: Het mysterie van A.R. Tiest Speciale activiteiten: Woensdag 27 augustus 10 uur – 13 uur

Workshop: Volksdans

Vrijdag 29 augustus Jabbedabbedoe: We sluiten de zomer op 9.30 uur - 16.30 uur een feestelijke manier af in Wijnegem. Allen daarheen! Vertrek: joS

3


Speelplein Wezel Alle activiteiten (behalve Jabbedabbedoe) gaan door aan de scoutslokalen, Gillès de Pélichylei, 2970 ‘s-Gravenwezel. Vertrek- en aankomstplaats voor uitstappen: De Wip, Kasteeldreef (z/n), 2970 Schilde. Week 1: Dinsdag 1 juli – vrijdag 4 juli: Cowboys en indianen Speciale activiteiten: Dinsdag 1 juli 10 uur – 16 uur

Kick-off: Start de zomer met een knal!

Woensdag 2 juli 13 uur – 16 uur

Workshop: proeven van muziek

Week 2: Maandag 7 juli – donderdag 10 juli: Hocus Pocus Pats Speciale activiteiten: Dinsdag 8 juli 8.10 uur - 18 uur

Uitstap: Toverland Prijs: 20 euro - Vertrek: De Wip

Woensdag 9 juli 13 uur – 16 uur

Workshop ‘Doe dozen’: zélf op ontdekking in de wereld van muziek, beweging en wetenschappen

Donderdag 10 juli 10 uur – 13 uur

Voorstelling: zie schilde.grabbis.be

Vrijdag 11 juli

Speelplein gesloten

Week 3: Maandag 14 juli – vrijdag 18 juli: Op wereldreis Speciale activiteiten: Maandag 14 juli 10 uur – 13 uur

Festival van folklore

Woensdag 16 juli 10 uur – 13 uur

Workshop: ‘Henna’ door Wereldkleur

Woensdag 23 juli 10 uur – 13 uur

Zoektocht WO I

Donderdag 24 juli 13 uur – 16 uur

Voorstelling: ‘Later als ik groot ben’

Week 5: Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus: Hippies Speciale activiteiten: Woensdag 30 juli 10 uur – 13 uur

Workshop: Maak je eigen retrolampje

Week 6: Maandag 4 augustus – vrijdag 8 augustus: Piraten Speciale activiteiten: Dinsdag 5 augustus Uitstap: ‘t Klein Strand Jabbeke 8.45 uur - 17.30 uur Prijs: 3 euro - Vertrek: De Wip Woensdag 6 aug. 10 uur – 13 uur

Workshop: Laser paintball

Donderdag 7 augustus 10 uur – 13 uur

Voorstelling: zie schilde.grabbis.be

Week 7: Maandag 11 augustus – donderdag 14 augustus: De Telefantasiemachine Speciale activiteiten: Dinsdag 12 aug. 8.15 uur – 18 uur

Uitstap: Euro Space Center Prijs: 13,5 euro - Vertrek De Wip

Woensdag 13 aug. 13 uur - 16 uur

Zoektocht WO I

Vrijdag 15 augustus Speelplein gesloten

Week 8: Maandag 18 augustus – vrijdag 22 augustus: De knotsgekke professor Speciale activiteiten:

Week 4: Dinsdag 22 juli – vrijdag 25 juli: Terug in de tijd

Dinsdag 19 aug. 8.15 uur – 18 uur

Uitstap: Grotten van Han Prijs: 12 euro - Vertrek De Wip

Woensdag 20 aug. 10 uur – 13 uur

Workshop: De kinderapotheek: maak je eigen brouwsels!

Donderdag 21 aug. 10 uur - 13 uur

Voorstelling: 3 man en een paardenkop

Week 9: Maandag 25 augustus – vrijdag 29 augustus: Het mysterie van A.R. Tiest Speciale activiteiten:

Speciale activiteiten: Maandag 21 juli

Speelplein gesloten

Dinsdag 22 juli Uitstap: 9.30 uur – 17.45 uur 8-12 j: Bobbejaanland - Prijs: 19 euro 9.45 uur – 16 uur 3-7 j: Kabouterberg Kasterlee + speeltuin Prijs: 6 euro

4

Woensdag 27 aug. 13 uur – 16 uur

Workshop: Volksdans

Vrijdag 29 augustus Jabbedabbedoe: We sluiten de zomer op 9.30 uur - 16.30 uur een feestelijke manier af in Wijnegem. Allen daarheen! Vertrek: joS


Nieuw recept tienerwerking (12 - 15 jaar) Ook de tienerwerking werd in de paasvakantie al grondig door elkaar geschud. Zoals de voorbije jaren staat er op veel dinsdagen een uitstap op het programma. Daarnaast kun je telkens op woensdag en donderdag in het zaaltje naast de joS terecht voor fenomenale workshops en activiteiten.

Donderdag 31 juli 14 uur - 17 uur

Koken met ballen Prijs: 3 euro

Dinsdag 5 augustus Uitstap: ‘t Klein Strand Jabbeke 8.40 uur - 17.30 uur Prijs: 3 euro – Vertrek: De Wip

Al deze activiteiten gaan door in het jongerenontmoetingscentrum joS, Eugeen Diercklaan 24, 2970 Schilde. Vertrek- en aankomstplaats voor uitstappen: De Wip, Kasteeldreef (z/n), 2970 Schilde. Dinsdag 1 juli 14 uur - 17 uur

Kick-off: Start de zomer met een knal! Gratis

Woensdag 2 juli 14 uur - 17 uur

Workshop: Elektronische muziek: produceer je eigen beats Prijs: 3 euro

Donderdag 3 juli 14 uur - 17 uur

Koken met kleur Prijs: 3 euro

Dinsdag 8 juli 8.15 uur – 18 uur

Uitstap: Poldersportmix & kanotocht Prijs: 15 euro – Vertrek: De Wip

Woensdag 9 juli 14 uur - 17 uur

Workshop Graffiti Prijs: 3 euro

Donderdag 10 juli 14 uur - 17 uur

Gezelschapsspelen Gratis

Woensdag 6 aug. 14 uur - 17 uur

Workshop: Light Painting Prijs: 3 euro

Donderdag 7 aug. 14 uur - 17 uur

Gezelschapsspelen Gratis

Dinsdag 12 augustus 13 uur – 17.30 uur

Uitstap: GPS spel ‘Operation Freddy’ Prijs: 10 euro – Vertrek: De Wip (fiets)

Woensdag 13 aug. 14 uur - 16 uur

Workshop: Afrikaanse Percussie Prijs: 3 euro

Donderdag 14 aug. 14 uur - 17 uur

Koken met Jezus Prijs: 3 euro

Dinsdag 19 aug. 10.15 – 16.45 uur

Uitstap: Vlottentocht op de Nete Prijs: 10 euro – Vertrek: De Wip

Dinsdag 22 juli Uitstap: Bobbejaanland 9.30 uur – 17.45 uur Prijs: 19 euro – Vertrek: De Wip

Woensdag 20 aug. 14 uur - 17 uur

Workshop: Theater Prijs: 3 euro

Woensdag 23 juli 14 uur - 17 uur

Workshop: Emoticon in Vilt Prijs: 3 euro

Donderdag 21 aug. 14 uur - 17 uur

Sjorren Gratis

Donderdag 24 juli 14 uur - 17 uur

Angry Birds outdoor! Gratis

Dinsdag 26 aug. 14 uur - 17 uur

Koken zonder handen Prijs: 3 euro

Dinsdag 29 juli 14 uur - 17 uur

Doe-je-eigen-ding-namiddag Gratis

Woensdag 27 aug. 14 uur - 17 uur

In elkaar steken Grande Finale! Prijs: 3 euro

Woensdag 30 juli 14 uur - 17 uur

Workshop: Light Painting Prijs: 3 euro

Donderdag 28 aug. 17 uur – 21 uur

Grande Finale! Feestelijke afsluiter van de zomer

Dinsdag 15 juli 14 uur - 17 uur

Doe-je-eigen-ding-namiddag Gratis

Woensdag 16 juli 14 uur - 17 uur

Workshop: Slam Poetry - Prijs: 3 euro

Donderdag 17 juli 14 uur - 17 uur

Koken met blokjes Prijs: 3 euro

5


Sportkampen Zomer Uitgebreide vooren naopvang bij sportkampen

Halve dag sportkampen combineren met speelpleinen

(enkel waar dit specifiek vermeld staat)

Verplaatsingen tussen het sportkamp en de speelpleinen (met de wagen of te voet) zijn in de prijs begrepen. Uiteraard geldt dit enkel als uw zoon of dochter is ingeschreven voor een halve dag sportkamp én voor een halve dag speelplein.

Hele dag sportkampen Kampen die lopen van 9 tot 16 uur > opvang van 8 tot 17 uur Halve dag sportkampen Kampen die lopen van 9 tot 12 uur > opvang van 8 tot 12.30 uur Kampen die lopen van 13 tot 16 uur > opvang van 12.30 tot 17 uur Na 17 uur is er geen opvang en kinderen kunnen niet naar het speelplein worden gebracht > U haalt uw kinderen dus op voor 17 uur.

Avonturendag: Survival

(enkel waar dit specifiek vermeld staat)

Een halve dag sportkamp kan dus perfect met het speelplein worden gecombineerd. Waar zet u de kinderen af en waar haalt u ze weer op? Twee voorbeelden: Sportkamp voormiddag Een kind dat tijdens de voormiddag aan het ‘Gevechtssportkamp’ deelneemt, kan in de namiddag naar het speelplein van Schilde of ’s-Gravenwezel worden gebracht. > U zet uw kind af aan het sportkamp maar haalt hem of haar op aan het opgegeven speelplein. Sportkamp namiddag Een kind dat in de voormiddag wordt opgevangen op het speelplein kan in de namiddag worden gebracht naar ‘Trampoline en Tumblingkamp 2’. > U zet uw kind af aan het speelplein, maar haalt het weer op bij het sportkamp.

Dinsdag 1 juli

WAAR

WANNEER

Dienst sport en gezondheid

9 tot 17 uur

VOOR WIE

PRIJS

°2004-°1999

20 euro

Omschrijving Je begint de dag met een oriëntatieloop in het avonturenpark. Probeer daarna recht te blijven op het hoogteparcours en vervolg met de hindernissentocht. Daarna wanen we ons soldaten en proberen we de paracommandopiste (leeuwenkooi, Japanse ladder, …) te overleven. Afsluiten doen we met een verfrissende vlottentocht! Het is duidelijk, een dag vol avontuur. Benodigdheden Buitensportschoenen met goed geprofileerde zolen Reservekledij en reserveschoenen, handdoek Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor

6

Combi BMX-parcours & Boogschieten

Woensdag 2 juli

°2004-°1999

RESERVELIJST

Kleutersport-driedaagse

Maandag 7 juli – woensdag 9 juli

°2011-°2008

RESERVELIJST

Circuskamp

Maandag 14 juli – vrijdag 18 juli

°2008-°2001

RESERVELIJST

Golf- en Omnisportkamp

Dinsdag 22 juli – vrijdag 25 juli

°2008-°2001

RESERVELIJST


Avonturendag: Surfers Paradise

Donderdag 3 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

Dienst sport en gezondheid

8.30 tot 18 uur

°2004-°1999

20 euro

Omschrijving Golfsurfen in combinatie met stand up paddle boarding, beachkiten, kayak, mountainbiken in het Zwin, …? Je krijgt een enorme variatie aan zee- en strandsporten! Vandaag moet je zeker mee. Welke sporten we gaan doen hangt af van het weer. Zwembrevet 200m is noodzakelijk. Benodigdheden Zwemspullen, handdoek en schoenen die nat mogen worden, regenkledij. Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor Tenniskamp 1 en 2

Dinsdag 22 juli – Vrijdag 25 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TC Brabo

10 tot 12 uur

°2009-°2006

24 euro

TC Brabo

14 tot 16 uur

°2005-°2001

24 euro

Omschrijving Wil je graag de sfeer van de tenniswereld opsnuiven? Dan is dit het ideale zomerkamp! De belangrijkste tennistechnieken worden op een speelse manier aangeleerd. Dit sportkamp gaat volledig door in openlucht. Neem bij regenweer contact op met de club op het nummer 03 384 07 09. Lessen die niet kunnen doorgaan omwille van de weersomstandigheden proberen we in te halen. Benodigdheden Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden. Buitensportschoenen met vlakke zool. Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor Balsportenkamp

Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 12 uur

°2008-°2001

40 euro

Omschrijving Tijdens deze week komen allerlei verschillende balsporten aan bod. Er is een uitgebreide keuze aan bekende, maar ook aan minder bekende balsporten. Als je graag sport en beweegt, dan is dit afwisselende kamp zeker iets voor jou! Voor- en naopvang

Benodigdheden Binnen- en buitensportschoenen

Oriëntatieloop en bosspelen

Verplaatsingen speelplein

Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

13 tot 16 uur

°2008-°2001

40 euro

Omschrijving Vind je niet altijd je weg terug? Dan is dit de ideale manier om je oriëntatievermogen te testen en te verbeteren. Op een speelse manier ga je op zoek naar schatten. Aan de hand van verschillende opdrachten kun je tips en/of letters verzamelen, waardoor je de weg naar de schat kunt vinden. Tijdens deze week worden verschillende varianten van oriëntatieloop afgewisseld met leuke bosspelen. Benodigdheden Binnen- en buitensportschoenen Combi: Balsportenkamp & Oriëntatieloop en bosspelen

Voor- en naopvang

Verplaatsingen speelplein

Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 16 uur

°2008-°2001

80 euro

Omschrijving Balsporten Tijdens deze week komen allerlei verschillende balsporten aan bod. Er is een uitgebreide keuze aan bekende, maar ook aan minder bekende balsporten. Als je graag sport en beweegt, dan is dit afwisselende kamp zeker iets voor jou!

Omschrijving Oriëntatieloop en bosspelen Vind je niet altijd je weg terug? Dan is dit de ideale manier om je oriëntatievermogen te testen en te verbeteren. Op een speelse manier ga je op zoek naar schatten. Aan de hand van verschillende opdrachten kun je tips en/of letters verzamelen, waardoor je de weg naar de schat kunt vinden. Tijdens deze week worden verschillende varianten van oriëntatieloop afgewisseld met leuke bosspelen.

Benodigdheden Binnen- en buitensportschoenen

Voor- en naopvang

7


Omnisport- en taalkamp (Frans) – ism Taalkabaal

Maandag 28 juli – vrijdag 1 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 16 uur

°2008-°2001

80 euro

Omschrijving Bonjour! Ben jij een sportieveling die ook graag een nieuwe taal leert? Dan ben je hier aan het juiste adres. Beweeg- en sportactiviteiten en Franse les wisselen elkaar af. Via een speelse, leuke en creatieve aanpak leer je communiceren in het Frans. We spelen met taal om je spreekdurf en je taalvaardigheid te stimuleren. Je wordt begeleid door een dynamisch en enthousiast taal- en sportteam. Zij zorgen ervoor dat je een leerrijke, sportieve vakantieweek beleeft met boeiende activiteiten. Op het einde van de week kan je je verworven talenkennis tonen aan je ouders in ‘Un vrai spectacle’. A bientôt! Voor- en naopvang

Benodigdheden Binnen- en buitensportschoenen Trampoline en Tumblingkamp 1 en 2 Maandag 4 augustus – vrijdag 8 augustus WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 12 uur

°2008-°2005

40 euro

TZ De Wingerd

13 tot 16 uur

°2004-°2001

40 euro

Omschrijving: Als een echte gymnast leer je tumblen op een airtrack (lange opblaasbare mat). Je kunt je ook uitleven op de trampoline en de verschillende andere turntoestellen. Wil je ook eens proeven van dit leuke en kwaliteitsvolle kamp? Schrijf je dan snel in! Voor- en naopvang

Benodigdheden Binnensportschoenen of turnpantoffels

Verplaatsingen speelplein

Kleutersport-driedaagse

Maandag 11 augustus – woensdag 13 augustus

°2011-°2008

RESERVELIJST

Circuskamp

Maandag 18 augustus – vrijdag 22 augustus

°2008-°2001

RESERVELIJST

Gevechtsportkamp

Maandag 18 augustus – vrijdag 22 augustus

°2008-°2001

RESERVELIJST

Danskamp

Maandag 25 augustus – vrijdag 29 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 16 uur

°2005-°1999

80 euro

Omschrijving Hip-hop, jazz, clipdance en cheerleading staan dit jaar op het programma van het danskamp. Iedere dag krijg je elke dans aangeboden voor een periode van 85 minuten. Laat je danskriebels maar komen! Vrijdag om 15u is er een toonmoment. Ouders, grootouders en vrienden zijn van harte welkom! Voor- en naopvang

Schaakkamp

Maandag 25 augustus – woensdag 27 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

Oranjerie

14 tot 16.30 uur

°2005-°1999

15 euro

Omschrijving Schaken bestaat uit tactische flankmanoeuvres, stugge verdedigingslinies, verraderlijke offers en heel veel plezier. Een kamp voor zowel volslagen beginners als voor gevorderden.

Locaties sportkampen: • dienst sport en gezondheid, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde • SH Vennebos: Sporthal KA Vennebos, Hoevedreef z/n, Schilde • TZ De Wingerd: Turnzaal De Wingerd, Wijnegemsteenweg (inrit naast nr 18),’s-Gravenwezel • TC Brabo, Riemstraat 76, Schilde • Oranjerie: De Pont 45, Schilde • Rinkven Golfclub: Sint-Jobsteenweg 120, ‘s Gravenwezel

8

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Bauwens, Amazonelaan 9, 2970 Schilde.

Benodigdheden Binnensportschoenen/dansschoenen met zachte zolen


Toerisme en

lokale economie Feestend de zomer in! Feest mee op 1 mei Gezellig, ontspannend en een familiale sfeer. Zo kan de feestmarkt op donderdag 1 mei worden omschreven. De marktkramen bieden u een ruim assortiment en interessante voorwaarden. Ook op de parking van het dienstencentrum is het feest. Want de kermis is er voor klein en groot. Een ritje maken op de paardenmolen of liever een lekkere smoutebol smullen? De kermis verwelkomt iedereen. Feestmarkt: 9 tot 17 uur, Schoolstraat (tussen de Turnhoutsebaan en de van de Wervelaan)

Schilde Feest! Vrijdag 27 juni 2014 BRADERIJ – AVONDMARKT – KERMIS Turnhoutsebaan, Schilde centrum Met 2 FABIOLA Feat. LOREDANA, bekend van ‘She’s after my piano’

i

Meer informatie dienst lokale economie, Katrien Dierckx, 03 380 16 93, lokale.economie@schilde.be

Feestweekend ’s-Gravenwezel op 21 en 22 juni 2014

Wezel Goes Brazilian Naar jaarlijkse traditie organiseert het Dorpscomité van ’s-Gravenwezel ook dit jaar weer de Dorpsdag. Deze 29e editie zal er iets specialer uitzien, met als thema Brazilië. Het WK is voor het Dorpscomité de ideale reden om van het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014 een heus feestweekend te maken. Braziliaanse muziek- en dansgroepen zullen het beste van zichzelf geven en er meteen de sfeer inbrengen! Het feestweekend gaat door in de Kerkstraat en op het Lodewijk de Vochtplein.

Talent gezocht voor Free Podium zaterdag van 18 tot 23 uur

Bent u een lokaal talent uit Schilde of omstreken? Bent u danser, muzikant, acrobaat of illusionist? Plaats uzelf in de schijnwerpers en toon uw talent. Inschrijven kan tot 15 mei 2014 bij Jacky-T, 0479 08 23 82 freepodium.talenten@gmail.com

Dorpsdag met Free Podium – zaterdag van 18 tot 23 uur Alle vertrouwde elementen van de dorpsdag zullen opnieuw aanwezig zijn: winkeliers, markthandelaars, verenigingen, kermis en afsluitend een spetterend vuurwerk. Er wordt ook gezorgd voor animatie met kinderactiviteiten en optredens, met onder meer een free podium waarop lokale talenten hun kunnen weer mogen tonen. En uiteraard zal er ook geproefd kunnen worden van de nodige spijs en drank.

Wielerwedstrijd voor Dames-Elite 1.15 – zondag vanaf 15 uur Zondagnamiddag is er de traditionele kermiskoers voor rensters Dames-Elite onder reglementering van Wielerbond Vlaanderen. Deze wedstrijd is internationaal en staat dus ook open voor buitenlandse deelneemsters. De rensters gaan van start om 15 uur voor 25 maal de gekende omloop (Kerkstraat, Moerstraat, De Dreef van Zonnebos, Sint-Jobsteenweg, Kerkstraat) of in totaal 100 km. De toegang is gratis. Organisatie: Koninklijke Wieler- en Atletiekclub “Wezel Sportief” vzw, 0496 83 35 27, www. kwacwezelsportief.be

Doe zelf mee

Middenstanders, verenigingen: reserveer uw standplaats! Stefanie Vervoort, stefanievervoort@telenet.be, 0472 36 04 37 Bart Lauryssen, bart_lauryssen@telenet.be, 0496 18 03 88

Markthandelaars

Walter Pauwels, walter.pauwels@schilde.be, 03 380 14 83 11


Adviesraden Fairplay Zuid-Amerika vzw FairPlay is sinds 2006 actief in Cusco (Peru), de vroegere hoofdstad van de Inca’s. John Adriaenssens heeft daar een aantal alleenstaande moeders opgeleid tot lerares Spaans. Ze hebben nu een inkomen zodat ze kleding en voeding kunnen kopen en hun kinderen naar school kunnen sturen. In 2012 heeft John WaaW opgericht, een naschoolse opvang voor 28 kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij krijgen er individuele bijlessen voor de vakken waar zij zwak in zijn, sport en gemeenschapsoefeningen. Ze krijgen ook dagelijks een gezonde maaltijd, volgens een schema dat is uitgewerkt door een diëtiste. Bovendien zorgt WaaW voor controle door een dokter, een psycholoog en een tandarts. Dit jaar is WaaW begonnen met een kleuterschool voor kinderen van 3 tot 6 jaar en worden ook de moeders onderwezen over voeding, hygiëne, gezondheid, gezondheidszorg, rechten en plichten en financiële- en geboorteplanning. De kinderen krijgen les over milieuvraagstukken. Ze hielden samen met de directrice van de school een kleine betoging om de straten van Cusco proper te houden en de rommel die er ligt op te ruimen. Al het werk in de naschoolse opvang en de kleuterschool wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende landen. Ze komen voornamelijk uit de USA, Australië, Canada, Nederland en de laatste jaren ook uit België. De jonge Belgen doen vaak een stage in Peru of houden een sabbatjaar. Ze doen vrijwilligerswerk bij FairPlay en profiteren van de tijd die ze in Cusco doorbrengen om Spaans te leren.

Vrijwilligers en giften zijn altijd welkom bij FairPlay FairPlay Zuid-Amerika VZW, Pater Kenislaan 29, Schilde, adriaenssenseddy@gmail.com. Bankrekening : BE83 9730 0433 4015 - voor giften van meer dan 40 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest.

12


Milieu

FITTE WEKEN

Doe mee met Belgerinkel naar de Winkel van 26 april tot 31 mei 2014 Met deze actie wil de gemeente Schilde haar duurzaam en milieuvriendelijk imago meer kleur geven. Fietsen is milieuvriendelijk, doet files verminderen en parkeerproblemen verdwijnen. Het is ook nog eens goed voor uw gezondheid. Tijdens de fitte weken willen we u nog eens extra aanzetten om de komende maanden uw conditie weer op peil te brengen.

Meedoen is dus de boodschap! Maak iedere dag kans op prachtige prijzen, met als hoofdprijs 2 Achielle retro-fietsen! Als u tussen 26 april en 31 mei te voet of met de fiets bij één van de deelnemende handelaars gaat winkelen, dan ontvangt u een Belgerinkel-lot met een unieke code. U registreert dit lot op www.belgerinkel. be en maakt kans op prachtige prijzen. Dus iedere rit naar de winkel is een nieuwe kans om te winnen!

i

Meer informatie Milieudienst, 03 384 37 37, milieu@schilde.be

U herkent de deelnemende handelszaken aan hun belgerinkel-affiche.

bezoek www.sc hilde.be beziens / waardig heden

Dodoenstuin in groene handen Bijna twee jaar geleden stelde het gemeentebestuur de openbare kruidentuin ter beschikking aan een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers. Intussen heeft dit hechte team de tuin weer doen opleven. De Dodoenstuin is een onderdeel van het vroegere kasteeldomein Schildehof, ‘het park’ in de volksmond. Als u interesse hebt voor kruiden of ecologisch moestuinieren en als u open staat voor een ecologische levensstijl, dan bent u welkom om mee te doen. U moet dus zeker geen herborist zijn. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand zijn we van 13 tot 16

uur actief bezig in de tuin. Kom gerust een kijkje nemen of u informeren. Of misschien wilt u een uurtje meewerken? Wie weet hebben uw handen wel groene vingers. Opendeurweekend van vrijdag 20 tot zondag 22 juni 2014

i

Meer informatie herboristenforum@gmail.com Of Mieke Vanderhaeghen 0474 74 26 24

13


Uw gemeente klimaatneutraal tegen 2020

gemeente kijkt vooruit Engagement We kunnen er niet meer omheen, onze aarde is aan het opwarmen. De klimaatsverandering is het gevolg van het broeikaseffect dat veroorzaakt wordt door de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). De opwarming van de aarde heeft allerlei negatieve gevolgen voor mens en natuur. Zo worden alsmaar extremere weersomstandigheden een wereldwijd fenomeen. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen en de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen. Het gemeentebestuur gaat alvast de uitdaging aan met een engagement ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’. De doelstelling van de campagne is om de uitstoot van broeikasgassen van de

gemeentelijke organisatie, het OCMW en de kerkfabrieken tot nul te herleiden tegen 2020. Hiervoor heeft de gemeente een actieplan opgesteld.

De toestand nu Meten is weten. Daarom werd de uitstoot van de gemeente als bedrijf in kaart gebracht. Dat gebeurde door middel van een zogenaamde nulmeting. De gemeentelijke werking stoot jaarlijks 1057 ton CO2 uit. De bossen in eigendom van de gemeente zorgen voor een jaarlijkse opname van 591 ton CO2. Dit betekent jaarlijks een reële uitstoot van 466 ton broeikasgassen in de atmosfeer. Dit komt overeen met ongeveer 6.650 retourvluchten Brussel-Londen of de jaarlijkse uitstoot van 166 auto`s die elk gemiddeld 15.000 km afleggen*.

Tijd voor actie Op basis van de nulmeting werd een actieplan uitgewerkt. Het verminderen van de uitstoot van de gemeentelijke gebouwen is hierin een prioriteit. Verschillende gebouwen, waaronder het gemeentehuis en de gebouwen van de dienst der werken zullen grondig doorgelicht worden. Daarbij komt dat er momenteel geen enkele toepassing is van hernieuwbare energie. Hier wil de gemeente verandering in brengen. Het groene karakter van Schilde moet verder worden uitgebouwd om de opname van broeikasgassen te bevorderen. Het actieplan zal om de 2 jaar herzien worden onder toezicht van een stuurgroep. 2970 info houdt u op de hoogte. *bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

14


De uitstoot komt van: Elektriciteit 83 ton CO2 68% Verwarming 632 ton CO2

Oude stookolietanks pakken we samen aan.

Dienstverplaatsingen 40 ton CO2 Woon-werkverkeer 22% 90 ton CO2 Machines & toestellen 108 ton CO2

Oude stookolietanks vormen een bedreiging voor het milieu. Zeker als ze in de grond liggen gaan ze roesten, vaak nog met olie er in. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht en dat heeft ernstige gevolgen voor het milieu. Daarom legt de milieuwetgeving op dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld moet leeggemaakt en gereinigd worden. Daarna moet ze ook worden verwijderd of opgevuld.

Een oude stookolietank is een bedreiging voor het milieu. Doe er iets aan!

Openbare verlichting 10% 104 ton CO2

De gemeente Schilde en IGEAN hebben de handen in elkaar geslagen om u hierbij te helpen. IGEAN is op zoek gegaan naar een erkend bedrijf, dat tegen de meest voordelige voorwaarden uw oude stookolietank saneert. U kunt de tarieven raadplegen op www.igean.be.

Hoe werkt het ? 1. Vul het aanvraagformulier in. Dit formulier vindt u op www. schilde.be onder de rubriek milieu of op www.igean.be.

Met vermindering door…

2. Stuur het ingevulde formulier naar IGEAN (post of via e-mail). 3. IGEAN maakt een order op en bezorgt die aan u.

Zonne-energie 0% Windenergie

4. Stuur de definitieve aanvraag rechtstreeks naar het saneringsbedrijf (op basis van het order dat u van IGEAN kreeg). 5. Het bedrijf neemt contact op met u. De oude stookolietank wordt, overeenkomstig de voorwaarden van het order geopend, geledigd en gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld.

en opname door…

Inschrijven voor 15 juni 2014.

Bossen – 466 ton

44%

i

Meer info en inschrijven: IGEAN dienst milieu & veiligheid tel. 03 350 08 29 milieu@igean.be

15


Sport

en gezondheid

i

Fitnesstoren reist door de gemeente De mobiele fitnesstoren is een compacte, complete en verplaatsbare buitenfitness met 7 verschillende fitnessapparaten, waarbij alle spiergroepen aan bod komen. Op de buitenfitness kunt u roeien, twisten, bankdrukken, optrekken en steppen. Ook de arm-, rug- en buikspieren kunt u trainen met de fitnessoefening pulldown en met sit-ups. Doordat de fitnesstoren voorzien is van verstelbare gewichten kan ieder op zijn niveau fitnessen, en dat allemaal op maar 6m². Perfect voor jongeren die hun spieren willen trainen, maar ook voor volwassenen en senioren die in vorm willen blijven of komen. De fitnesstoren reist tijdens de zomer door de gemeente. Geniet van deze uitdaging en kom gratis sporten.

16

Meer informatie: dienst sport en gezondheid, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 03 380 07 40, erbeweegtwat@schilde.be

Planning mei

omnisportvelden, Kempischveldweg, Schilde

juni

’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

juli

buurtterrein De Wingerd, ’s-Gravenwezel

augustus

omnisportvelden, Kempischveldweg, Schilde

september gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde oktober

buurtterrein De Wingerd, ’s-Gravenwezel


Fit-o-meter

50+

Goed in uw vel met de Fit-o-meter 50+ Wilt u samen met leeftijdsgenoten uw conditie verbeteren of op peil houden? Dat kan. De fit-o-meter voor 50+ is een 1100m lang parcours met 18 oefeningen. Iedere vrijdag verzamelt de groep om 15.30 uur aan de poort van Schildepark, ingang Bellevuedreef. U kan gratis en onder deskundige begeleiding deelnemen. Praktisch Data: 2/05, 9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06, 13/06, 20/06, 27/06 Vrijdag om 15.30 uur aan sportpunt Schildehof, De Pont 45, Schilde.

Gratis fit-test op 24 mei Hebt u tijdens de wintermaanden een beetje te veel stilgezeten en wilt u weten hoe het met uw conditie gesteld is? Dan bent u op zaterdag 24 mei 2014 van harte welkom op onze gratis fit-test.

Vooraf i nschrijv en verp dienst s licht bij port en g e z ondheid Eugeen , Dierckx laan 24 , 2970 Sc hilde, erbewe egtwat@ schilde. be, 03 380 07 40 Kom zeker langs en doe uw lichaam een mooi cadeau‌ een fitte nieuwe start! U kunt hiervoor terecht in het Fitness Center Schilde, dat speciaal voor de gelegenheid die dag de deuren open zet voor alle inwoners. Voor de fit-test trekt u best een uurtje uit, want uw conditie wordt grondig in kaart gebracht. U kunt een conditietest op de fiets, een lichaamsanalyse, een krachttest van de grote spiergroepen en een lenigheidstest verwachten. Daar bovenop krijgt u ook voedingsadvies en stelt men samen met u een persoonlijk bewegings- en trainingsadvies samen. Dit alles is volledig gratis en zonder verdere verplichtingen. Ook kleedkamers, douches en sauna zijn beschikbaar. Praktisch Wanneer: zaterdag 24 mei 2014 van 9 tot 16 uur Waar: Fitness Center Schilde, Turnhoutsebaan 350, Schilde

17


Openingsuren gemeentelijke diensten

dienst gezin en welzijn (jeugd - senioren) Jeugd 03 380 07 47, jeugddienst@schilde.be Welzijn 03 380 07 49, welzijn@schilde.be Senioren 03 380 07 47, senioren@schilde.be dienst sport en gezondheid 03 380 07 40, erbeweegtwat@schilde.be 03 380 07 40, gezondheid@schilde.be Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde

dienst cultuur en bibliotheek Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (bovenverdieping) 03 380 16 28, cultuur@schilde.be

Onthaal en dienst burgerzaken Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 03 380 16 00, fax 03 384 28 03 info@schilde.be, www.schilde.be Voormiddag

Namiddag

10-12

13.30-16

10-12

13.30-16

maandag

9.30 -12

13.30-16

donderdag

10-12

13.30-16

dinsdag

9.30 -12

13.30-16

vrijdag

10-12

8.30-12.30

woensdag

8.30-12.30

woensdag

9.30 -12

13.30-16

donderdag

8.30-12.30

donderdag

9.30 -12

13.30-16

vrijdag

8.30-12.30

vrijdag

9.30 -12

13.30-16

maandag dinsdag

8.30-12.30

woensdag

8.30-12.30

donderdag

8.30-12.30

vrijdag

8.30-12.30

Stedenbouwkundig ambtenaar (enkel op afspraak) Voormiddag 8.30-12.30

donderdag

8.30-12.30

Namiddag

Hoofdbibliotheek Hoofdbibliotheek (bovenverdieping) Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be Voormiddag

Namiddag

maandag dinsdag donderdag

9.30-11.30

16 - 20 13 - 17

9.30-11.30

maandag dinsdag digidak digidak vrije inloop woensdag woensdag donderdag

10 - 12

14 - 16

donderdag

10 - 12

14 - 16

vrijdag

10 - 12

14 - 16

Namiddag

maandag

8.30-12.30

14-16 *

dinsdag

8.30-12.30

14-16 *

woensdag

8.30-12.30

14-16

donderdag

8.30-12.30 * 14-16

vrijdag 8.30-12.30 * OP AFSPRAAK

14-16

Avond

16 - 19 * 16 - 18 *

Containerpark Rozenhoek, 2970 Schilde 03 383 04 20 Voormiddag

Namiddag

13 - 17

maandag

13 - 17

dinsdag

8.30-12

12.45-17.15

*** enkel eerste volledig weekend van de maand

woensdag

8.30-12

12.45-15.45

Sociaal Huis Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde OCMW: 03 383 62 18, secretariaat@ocmwschilde.be Digidak: info@digidak.be PWA: 03 385 06 35, pwa@schilde.be Werkwinkel: 03 385 37 47 Opvoedingspunt: 03 380 11 09, opvoeding@schilde.be

donderdag

8.30-12

12.45-15.45

vrijdag

8.30-12

12.45-15.45

zaterdag

8.30-12

12.45-15.45

maandag ocmw

Namiddag

dienst der werken Rozenhoek 2, 2970 Schilde 03 380 14 80, dienst.der.werken@schilde.be Voormiddag Avond

8.30-12

opvoedingspunt

17 - 20

donderdag ocmw

8.30-12

18 - 20*

vrijdag ocmw

8.30-12

18 - 20

digidak 9.00-12 (vrije inloop)

maandag

8.30-12

dinsdag

8.30-12

woensdag

8.30-12

donderdag

8.30-12

vrijdag

8.30-12

Namiddag

Gemeentelijke lagere school De Wingerd Frans Pauwelslei 19, 2970 Schilde (’s-Gravenwezel) 03 658 86 18, fax 03 685 45 64 school@schilde.be, www.glsdewingerd.be

Avond Sluitingsdagen containerpark en bibliotheek donderdag 1 mei 2014 (Feest van de Arbeid) donderdag 29 mei 2014 (O.L.V.-Hemelvaart) maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag)

18 - 20 Bijkomende sluitingsdag gemeentehuis en Sociaal Huis vrijdag 30 mei 2014 (brugdag)

10-12

* UITGEZONDERD JULI EN AUGUSTUS ** ENKEL VOOR KLASSEN EN GROEPEN NA AFSPRAAK, NIET TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

18

Voormiddag

zondag

vrijdag zaterdag

Evenementenloket Turnhoutsebaan 200 in 2970 Schilde 03 380 16 83 evenementen@schilde.be

zaterdag***

8.30-12

13.30-15.30** 14 - 16

woensdag

woensdag ocmw

Filiaal ‘s-Gravenwezel en digidak Kerkstraat 24, 2970 Schilde, 03 646 08 22 Namiddag

14 - 16

8.30-12 9.15-12

14 - 17

Voormiddag

10 - 12

dinsdag ocmw PWA

16 - 20

vrijdag zaterdag

Namiddag

dinsdag

Voormiddag Avond 16 - 20

woensdag

Voormiddag maandag

Archief Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 03 380 16 00 archief@schilde.be openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur Raadplegingen (opzoekingswerk) enkel op afspraak

dinsdag

Museum Albert Van Dyck Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (bovenverdieping) 03 380 16 28, cultuur@schilde.be

Namiddag

8.30-12.30

13.30-16

woensdag

dinsdag

Voormiddag

10-12

dinsdag

8.30-12.30

Administratieve diensten Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (financiën, financieel beheer, milieu, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, secretariaat, archief, communicatie en personeel)

maandag

Namiddag

maandag

14 - 16

Namiddag

Voormiddag

Avond

18 - 20*

Voormiddag


2970info

Wachtdiensten Weekenddienst dokters 0900 70 212 Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. Wachtdienst apothekers www.apotheek.be

0900 10 500

Wachtdienst tandartsen 090 399 591 Van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 9 uur. Wachtdienst dierenartsen Zone Antwerpen: Regionaal:

03 233 56 51 474 69 22 88

Palliatieve zorg Telefonische permanentie palliatieve consulente: Palliatieve Hulpverlening Antwerpen: www.pha.be

03 633 20 11 03 820 25 31

Wit-Gele Kruis

03 383 23 85

Contact met burgemeester en schepenen U kunt op verschillende manieren contact opnemen: Schriftelijk e-mailen naar: schepencollege@schilde.be schrijven naar: College van burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde Persoonlijk voor een afspraak met de burgemeester: 03 380 16 21 voor een afspraak met één van de leden van het college: www.schilde.be/schepencollege Burgemeester: Dirk Bauwens bevoegdheden: algemene coördinatie, burgerzaken, personeel, politie en brandweer dirk.bauwens@schilde.be Schepenen: Steven Dietvorst bevoegdheden: ruimtelijke ordening, financiën, ICT en jeugd steven.dietvorst@schilde.be Peter Mendonck bevoegdheden: woonbeleid, openbare werken, patrimonium, lokale economie en juridische zaken peter.mendonck@schilde.be Lieve Struyf bevoegdheden: senioren, gezinnen, gezondheid, welzijn en ontwikkelingssamenwerking lieve.struyf@schilde.be

Kathleen Krekels bevoegdheden: cultuur en bibliotheek , onderwijs, toerisme, communicatie en evenementen kathleen.krekels@schilde.be Anke Fierens bevoegdheden: milieu, mobiliteit en sport anke.fierens@schilde.be Leen Scholiers bevoegdheden: werk en OCMW-voorzitter leen.scholiers@schilde.be

Gemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde. Redactieadres dienst communicatie en onthaal Brasschaatsebaan 30 2970 Schilde 03 380 16 90 fax 03 384 28 03 communicatie@schilde.be Grafische vormgeving Artoos Druk Artoos Communicatiegroep Foto’s, illustraties dienst communicatie, dienst gezin en welzijn, dienst sport en gezondheid,... Shutterstock, Photocase Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Dirk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schilde Sluitingsdatum inzendingen Gegevens voor het gemeentelijk informatieblad van juli/augustus 2014 moeten, bij voorkeur digitaal, toekomen op de dienst communicatie, uiterlijk op donderdag 22 mei 2014 om 11 uur. Inzendingen die later binnenkomen, komen niet in aanmerking voor publicatie. 0000000000000000

Het staat de redactiekern vrij ingezonden teksten die in aanmerking komen voor publicatie eventueel verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Aan teksten in het informatieblad kan geen rechtskracht worden ontleend.

Blijf nog beter op de hoogte van al het nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel bezoek www.schilde.be schrijf via www.schilde.be/nieuwsbrief word fan van onze Facebookpagina, www.facebook.com/2970.Schilde volg ons op Twitter, @2970Schilde U hebt thuis geen internetaansluiting, maar u wilt de gemeentelijke website toch graag bezoeken? In de bibliotheken van Schilde en ‘s-Gravenwezel kunt u gratis internetten (max. één uur per dag). Reserveer vooraf op het nummer 03 380 16 01.

19


E T T I F Doe mee met de WEKEN

in Schilde

Neem deel aan de gratis fit-test Hebt u tijdens de wintermaanden een beetje te veel stilgezeten en wilt u weten hoe het met uw conditie gesteld is? Dan bent u van harte welkom op de gratis fit-test. Meer informatie zie p. 17

1

Gezonde tus ook als je sp sendoortjes eelt

De tussendoortjesinspecteur komt op bezoek!

Van gezond e voeding krij g je energie En dat heb . je nodig om te leren, te spelen of te

´s Morge ns

sporten.

Een ges laagde dag begint me t een ste • brood, vig ontbi ontbijtgra jt nen (bij • fruit of voorkeur vruchtens volkoren • een zui ap producten velproduc ) t: melk, yog met calciu hurt, kaa m s of een sojaprodu ct verrijk t

De komende weken krijgen de kinderen van de lagere school een bezoekje van de ‘tussendoortjesinspecteur’. Hij onderwerpt de meegebrachte tussendoortjes aan een kort gezondheidsonderzoek. De klassen die gezond bezig zijn, verdienen een pluim. U kunt de klas van uw zoon of dochter hiermee helpen. Uw kinderen krijgen op school een flyer mee met tips.

Tijdens de speeltijd voormid

dag

Gezond e lunch

• granen: rijstwafel, toast, soepstengels , granenreep, letterk een sneetje peperk oekjes, oek, … • melkproducten: melk, yoghurt of drinky oghurt, kaas, … • fruit: gedroogd fruit, vers fruit, een portie vruchtenmoes

met gro enten

Bij een wa in de bro rme maaltijd oddoos eet je brood of maak . Geef eens meestal groen een ex ten. Ze een wr tra ap me t groen slaatje mee horen ook thu ten. voor bij is het bru ine

Veel succes!

Tijdens d e speelt ijd namid

Hou he t lich Knabbelgro t. Zo blijft je eet lust gez ond voo bijvoorbee enten of fruit sm r het avo aken ook ld aan dru ndeten hee wortelen iven, ker . stomaatje rlijk in de namidd . s, een ban ag. aan of ges Denk neden

dag

167621

Mama’s en papa ’s, deze tip s zijn er ook voor u!

-SCHILDE-FLY

-Tussendoortj

es-A3.indd

2

11/03/1

4 14:06

3

Doe mee met Belgerinkel naar de Winkel Als u te voet of met de fiets bij één van de deelnemende handelaars gaat winkelen tussen 26 april en 31 mei, dan ontvangt u een Belgerinkel-lot met daarop een unieke code. U registreert dit lot op www.belgerinkel. be en maakt zo kans op enkele prachtige prijzen. Dus iedere rit naar een handelaar is een nieuwe kans om te winnen! Meer informatie zie p. 13

2

2970 info mei juni 2014  

Informatieblad van de gemeente Schilde

2970 info mei juni 2014  

Informatieblad van de gemeente Schilde

Advertisement