Page 1

Storring Forsamlingshus   Efteråret  2013  

 

Gymnastik Pilates   Leg,  dans  og  rytmik  for  børn     Folkedans   -­‐-­‐-­‐   100  års  jubilæum   Skovtur   Generalforsamling   Fredagscafé  for  voksne   Juletræsfest    

FASTE AKTIVITETER     Gymnastik   Hver  tirsdag  kl.  16.30  -­‐  17.45.   Første  gang  den  15.  oktober  2013.   Alle  er  velkomne.     Tilmelding  til  Ellen  Mikkelsen  på   tlf.  8695  0215  –  eller  mød  bare  op   første  gang.  Kontingent  kr.  350.       Pilates   Hver  onsdag  kl.  17.00  -­‐  18.30.   Fra  4.  sep.  til  22.  nov.  –  10  gange.   Målet  er  bl.a.  en  bedre   kropsholdning,  større  smidighed,   en  mere  veltrænet  krop  og  en  øget   kontrol  over  kroppens  muskler,  så   unødig  nedslidning  og  smerter   undgås.   Instruktør  Kamma  Schmidt.   Tilmelding  til  hold  13-­‐20547  på    www.aof-­‐skanderborg.dk  eller     tlf.  8651  1977.  Kontingent  kr.  865.      

FASTE AKTIVITETER     Leg,  dans  og  rytmik  for  børn     Hver  torsdag  kl.  16.30  -­‐  17.00  fra   12.  september  til  21.  november.  

En halv  time  med  bevægelse  og   sanglege  i  samarbejde  mellem   børn  (ca.  1-­‐3  år)  og  voksne.       Tilmelding  til  Karina  Lauridsen   karina2c@hotmail.com  eller       tlf.  2251  1970.  Kontingent  kr.  200.       Folkedans     Lillering  Folkedansere.  Hver   torsdag  kl.  19.30  -­‐  22.00.   Første  gang  den  5.  september.     Tilmelding  og  information  ved   Hans  Jørgensen,  tlf.  8694  1605.          


HVAD SKER  DER  ELLERS?     September     Søndag  den  15.  september:   Jubilæumsbyvandring  i  Storring   med  start  ved  forsamlingshuset  kl.   14.00.  Undervejs  fortæller  Jørgen   Bækgaard  om  byens  historie.   Anledningen  er,  at  forsamlings-­‐ huset  blev  opført  i  1913  og  fylder   100  år  i  år.  Det  skal  fejres!  Efter   byvandringen  er  der  kaffebord  i   forsamlingshuset.       Oktober       Søndag  den  6.  oktober:   Skovtur  kl.  14.00.  Vi  mødes  i   Storring  Præstegårdsskov,  hvor     Søballevej  krydser  gennem  skoven.   Undervejs  på  skovturen  kigger  vi   efter  svampe  og  andre  skatte.        

Onsdag den  30.  oktober  2013:   Generalforsamling  kl.  19.30.         November     Fredag  den  1.  november:   Fredagscafé  for  voksne  kl.  18   Hverdagsmad  og  fredagshygge!   Tilmelding  Karina  Lauridsen  på   karina2c@hotmail.com  eller  tlf.  2251   1970  senest  16.  oktober.       December       Lørdag  den  28.  december:   Juletræsfest  kl.  14.00.   Følg  med  på  stjaer.net  eller  på  

www.facebook.com/StorringForsamlingshus    

STORRING FORSAMLINGSHUS,   LILLERINGVEJ  14,  STORRING.   UDLEJNING:  8695  0132    

Flere ideer  til  efteråret  2013…   Gode  kræfter  arbejder  på  at   arrangere  foredrag  om   drømmetydning,  clairvoyance  og   håndlæsning  –  OG  et  arrangement   med  kagekunsten  i  centrum.  Så     følg  med  på  stjaer.net  eller  på   www.facebook.com/StorringForsamlingshus    

2014 Først  i  det  nye  år  forventer  vi   fastelavnsfest  efter  den  kendte   opskrift,  og  derudover  overvejes..     Bordtennis  i  forsamlingshuset?   Skal  vi  tage  de  gamle  borde  ned  fra   forsamlingshusets  loft?   Skriv  til  flemming.staub@gmail.com       Fællesspisning  for  børn  og  voksne   Interesseret  i  samvær  omkring  et   måltid  en  gang  om  måneden?   Kontakt  Karina  Lauridsen  på   karina2c@hotmail.com    

Storring Forsamlingshus Folder 2013  

Læs her om de forskellige aktiviteter i Storring Forsamlingshus i 2013.