a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

INFOHÆFTE 2018

FÆLLESSKAB SKABER STÆRK FAGLIGHED


HVAD SIGER ELEVERNE? HVORFOR VALGTE DU DET ALMENE GYMNASIUM (STX)? Jeg har altid vidst at jeg skulle noget naturvidenskabeligt, men HTX var alligevel for naturvidenskabeligt for mig. Jeg fandt ud af at jeg bedre kunne se mig selv på STX , hvor der er flere fag der tvinger dig til at arbejde på forskellige måder, fx idræt og musik. Christoffer

HVORFOR VALGTE DU DET ALMENE GYMNASIUM (STX)? Det kan være svært vide hvad man vil efter 9. eller 10. klasse, og med gymnasiet har man større mulighed for at finde ud af det. Her er mange forskellige fag, og man finder ud hvad man er bedst til, og hvad man bedst kan lide. Andrea

HVORDAN VAR DET AT STARTE PÅ TØRRING GYMNASIUM? Jeg kan huske at jeg som 1.g’er hurtigt følte mig velkommen også blandt 2. og 3.g’erne som man ellers frygtede, ville se ned på en. Fx startede jeg i elevrådet, og det var rart, at selvom man “kun” var 1.g’er, så havde man noget at sige, og man blev lyttet til. Nanna

HVORDAN VAR DET AT STARTE PÅ TØRRING GYMNASIUM? Man bliver taget godt imod. Jeg kan huske at jeg kom hjem efter 1. skoledag og tænkte: “Det var virkeligt godt, det her!”. Jeg hader normalt at starte nye steder, men det fungerede bare! Det gik hånd i hånd med tutorer, studiegrupper osv. Man kom hurtigt til at snakke med folk, og det virkede naturligt. Martin

HVAD ER KARAKTERISTISK VED TØRRING GYMNASIUM? Det er fedt at der er så mange forskellige typer på Tørring Gymnasium. Du behøver ikke at være en bestemt person. Der er plads til alle, og du kan være dig selv. Sofus

HVAD ER KARAKTERISTISK VED TØRRING GYMNASIUM? Den måde vi er sammen på - det der gør, at man kan lide at komme i skole. Man har det godt med sine lærere, og her er hjemligt og rart at være. Julie


GYMNASIETS OPBYGNING Gymnasieforløbet er 3-årigt. De første 3 måneder er et fælles grundforløb og resten af gymnasietiden er studieretningsforløbet. GRUNDFORLØBET INDEHOLDER Obligatoriske fag Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Almen sprogforståelse (AP)

STUDIERETNINGSFORLØBET INDEHOLDER Obligatoriske fag Studieretningsfag Valgfag

Naturvidenskabeligt grundforløb er en flerfaglig naturvidenskabelig introduktion til de naturvidenskabelige fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Almen sprogforståelse giver en fælles basis for arbejdet med de sproglige fag, deriblandt latin.

HVORFOR VALGTE DU DET ALMENE GYMNASIUM? Jeg kendte først og fremmest stedet her, og vidste det var et hyggeligt gymnasium. Jeg har søskende der har gået her. Og så vidste jeg at STX åbner mange døre, og jeg vidste ikke hvad jeg ville. På STX kan man mange forskellige ting, og her er folk med mange forskellige interesser. Det bliver man inspireret af. Nanna

GODE BUSFORBINDELSER NØRRE SNEDE Rute 509 Afgang kl. 8:03

Rute 119 Afgang kl. 7:43

GIVE

BRÆDSTRUP

RASK MØLLE

EJSTRUPHOLM

JELLING

LINDVED

LØSNING

Rute 509 Afgang kl. 8:01

Rute 115 Afgang kl. 7:45

THYREGOD

VEJLE

Rute 341 Afgang kl. 7:57 Og mange flere!

Rute 513 Afgang kl. 7:35

Rute 509 Afgang kl. 7:50

Rute 114 Afgang kl. 7:55

Rute 215 Afgang kl. 7:58

Rute 696 Afgang kl. 7:40

ULDUM

HEDENSTED

Rute 220 Afgang kl. 8:09

Rute 696 Afgang: 7:33


STUDIERETNINGER 2018-21 Du vælger din studieretning i løbet af grundforløbet. En studieretning består af 2 eller 3 fag. Først senere skal du vælge valgfag. Når du skal vælge studieretning, bør du i første omgang foretage et valg mellem fire hovedområder:

Det naturvidenskabelige hovedområde Det samfundsvidenskabelige hovedområde Det sproglige hovedområde Det kunstneriske hovedområde

• • • •

Se film om gymnasiets hovedområder på vores hjemmeside.

HOVEDOMRÅDE

STUDIERETNING

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik A + Fysik B + Kemi A Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Fysik A + Kemi B Biologi A + Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A + Matematik A Samfundsfag A + Engelsk A

Sproglige studieretninger

Engelsk A + Spansk A + Tysk B Engelsk A + Spansk A + Fransk B Engelsk A + Spansk A + Latin C Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B Engelsk A + Fransk A + Samfundsfag B

Kunstneriske studieretninger

Musik A + Engelsk A Musik A + Matematik A

Hvis der er fag og/eller niveauer, du gerne vil have, og de ikke er blandt de nævnte studieretningsfag, kan du vælge dem som valgfag. Du kan på www.ug.dk få adgang til “Adgangsnøglen”, som viser dig, hvilke uddannelser den enkelte studieretning giver adgang til. Husk, at du har mulighed for at vælge og/eller opgradere fag, hvis du finder ud af, du mangler noget for at komme ind på din drømmeuddannelse.

UDDANNELSESOVERSIGT

Nedenfor kan du se fagsammensætningen og de valgmuligheder, du har. Dine endelige valg foretages i samråd med din studievejleder i løbet af 1. g og 2. g. Studentereksamen sammensættes af en række blokke med fag, hvoraf nogle er obligatoriske fag (vist med blokke), eller de er valgt på forhånd (vist med blokke). De svævende blokke (vist med ), skal udfyldes med studieretningsfag eller valgfag på de angivne niveauer. Aniveau

Dansk

Historie

Fag på A-niveau

Fag på A-niveau

Bniveau

Dansk

Historie

Engelsk

2. sprog

Cniveau

Dansk

Historie

Engelsk

2. sprog

B-niveau*

Kemi eller biologi

Biologi eller naturgeografi

*Her skal du vælge enten matematik B eller et 3. fremmedsprog.


VALGFAG 2018-21 VALGFAG PÅ A-NIVEAU

VALGFAG PÅ B-NIVEAU

Biologi (BI) Engelsk (EN) Fransk beg. (FR) Fysik (FY) Kemi (KE) Matematik (MA) Samfundsfag (SA) Spansk (SP) Tysk fortsætter (TY)

Billedkunst (Bk) Biologi (Bi) Fransk beg. (Fr) Fysik (Fy) Idræt (Id) Kemi (Ke) Matematik (Ma) Musik (Mu) Naturgeografi (Ng) Samfundsfag (Sa) Tysk fortsætter (Ty)

VALGFAG PÅ C-NIVEAU Billedkunst (bk) Biologi (bi) Dramatik (dr) Erhvervsøkonomi (eø) Filosofi (fi) Kemi (ke) Latin (la) Mediefag (me) Musik (mu) Naturgeografi (ng) Psykologi (ps)

HVILKEN STUDIERETNING HAR DU, OG HVORFOR VALGTE DU DEN? Jeg valgte den naturvidenskabelige studieretning på grund af matematikken. Det har altid været mit yndlingsfag, og så kan jeg også godt lide fysik og kemi, fordi man får lov til at arbejde mere praktisk med teorien - lave forsøg osv. Og så hænger studieretningen også godt sammen med min foreløbige plan om at blive tandlæge. Julie

HVILKEN STUDIERETNING HAR DU, OG HVORFOR VALGTE DU DEN? Jeg har valgt Musik A, fordi musik fylder ALT i mit liv. På Tørring er der et super hyggeligt musikmiljø med et stærkt fællesskab om musikken. De nye musikfaciliteter er rigtig gode og har top-klasse gear.

En studentereksamen består af minimum 4 fag på A-niveau samt en række fag på B- og C-niveau. Du har mulighed for at vælge flere fag på A-niveau. Et C-niveau svarer til 1 år, et B-niveau svarer til 2 år, og et A-niveau svarer til 3 års undervisning. Undtagen idræt som du har alle tre år.

B-niveau**

Fysik

Matematik

Se oversigten for den specifikke studie-retning på hjemmesiden www.toerring-gym.dk. Din endelige sammensætning af A/B/C-fag træffer du mens du går på gymnasiet i samråd med studievejlederne.

Valgfag

Samfundsfag

Martin

Valgfag

Religion

Oldtidskundskab

Valgfag

Idræt

Billedkunst eller musik

**Her skal du vælge enten naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et 3. fremmedsprog.


VALG FØR START PÅ GYMNASIET •

Du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsættersprog eller begyndersprog) fransk eller spansk.

Du skal vælge et kunstnerisk fag (billedkunst eller musik).

Hvis jeg ønsker det, får jeg så medindflydelse på min hverdag?

Kan jeg få engelsk, tysk og spansk på A-niveau i samme studieretning?

Kan jeg altid få hjælp hos gymnasiets studievejledere og administration? Kan jeg bruge gymnasiets fitnessrum, musiklokale, hal og andre faciliteter, når skoledagen er slut?

Kan jeg få idræt på B-niveau, lige meget hvilken studieretning jeg vælger?

JA Kommer jeg til at kende eleverne på de andre årgange?

Er der lektieværksted hvor jeg kan få hjælp til lektier og opgaver Kan jeg deltage i gymnasiets musical? Kan jeg få hjælp af gymnasiet allerede nu, hvis jeg har spørgsmål?

VALG MENS DU GÅR PÅ GYMNASIET •

Dit valg af studieretning skal du først afgive i løbet af grundforløbet.

Grundforløbet indeholder de samme fag og timetal for alle klasser. Det er med til at give dig grundlag for at træffe dit valg af studieretning.

Valgfag vælges i løbet af 1g og 2g

HVAD ER KARAKTERISTISK VED TØRRING GYMNASIUM? Det er et mindre gymnasium, så du kommer hurtigt til at lære flere at kende, også dem fra 2. og 3.g - de er ikke anonyme for dig. Andrea


HVAD KAN MAN MED EN STX? Når du har taget en studentereksamen, og du i øvrigt har været aktiv og deltagende; så vil du stå med en række færdigheder og muligheder. Du kan: • • • • • • • •

Forstå og anvende faglig/teoretisk viden Gennemskue dybere sammenhænge Fordybe dig i enkeltsager og områder Følge med i og påvirke demokratiet Arbejde koncentreret og målrettet Fremlægge dit personlige bud for andre Tage en videregående uddannelse Anvende IT

• Orientere dig i et internationalt perspektiv • Omgås andre mennesker med gensidig respekt • Indgå i sociale sammenhænge • Tage del i samfundsdebatter som aktiv medborger

HVAD KAN VI? • Løfte dig fagligt • Give dig et stærkt sammenhold på tværs af klasser og årgange • Give mulighed for faglig fordybelse på et gymnasium, hvor teamwork er en tradition • Indlemme dig i et socialt og hyggeligt miljø med cafeer, fester og ikke mindst landets ældste gymnasiemusikfestival • Give dig udfordringer inden for sport i form af blandt andet ultimate, fodbold, håndbold, volleyball og basketball

• Træne dine særlige studiekompetencer, fx udveksling med skoler i udlandet, praktik i virksomheder eller organisationer, deltagelse i matematiske og naturvidenskabelige konkurrencer • Give dig indflydelse! Ved at deltage i skoledemokratiet vil du se, at du nemt kan gøre en forskel. Du biver hørt, hvis du har noget på hjerte, og du har på den måde indflydelse på din hverdag på gymnasiet


KONTAKT OS TG

Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf. 75 80 18 44 adm@toerring-gym.dk Studievejledere: Katrine Bastholm - kb@toerring-gym.dk Rasmus Winther Bie - rb@toerring-gym.dk

UNDERVISNINGEN STARTER KL. 8:30, OG BUSSEN KØRER LIGE TIL DØREN

WWW.TOERRING-GYM.DK

STEP Give, tlf. 7573 2244

ORIENTERINGSAFTEN D. 15/1 2018 KL. 19:30 MINI-ORIENTERINGSDAG D. 13/1 2018 KL. 10-12

Profile for 292332

Infohæfte 2018 Tørring Gymnasium  

Information om studieretninger, valgfag og meget mere.

Infohæfte 2018 Tørring Gymnasium  

Information om studieretninger, valgfag og meget mere.

Profile for 292332
Advertisement