Page 1

1 [เลือกวันที่]

[พิมพ์ชื่อเรื่องรองเอกสาร] | user


2 การปักภาพด้วยเทคนิคการปักภาพแบบครอสติส

โดยเทคนิคของครูอ้วนคนสวย


3

วิธีการปักครอสติส


4 การเขียนลวดลายปัก


5


6

lotus  
lotus  

lotus,lotus