Issuu on Google+

1 [เลือกวันที่]

[พิมพ์ชื่อเรื่องรองเอกสาร] | user


2 การปักภาพด้วยเทคนิคการปักภาพแบบครอสติส

โดยเทคนิคของครูอ้วนคนสวย


3

วิธีการปักครอสติส


4 การเขียนลวดลายปัก


5


6


lotus