Page 1

Пољопривредна школа Наставничко вијеће

1. СТЕВИЋ IV1

укупно

Активности и допринос у раду секција школе

Ранг листа кандидата за ученика генерације IV СТЕПЕН

Успјех у учењу током школовања Успјех на такмичењима у знању из појединих предмета Успјех на конкурсима изложбама, сајмовима ученичких достигнућа и слично Успјех у спорту

Ранг листа кандидата за ученика генерације IV СТЕПЕН

ВУК

2. ГАЈИЋ НЕВЕН IV2 3. БОСАНЧИЋ ДРАГАНА IV5

173,5

14

169.5

5

147

4,8

Бања Лука, 8.6.2011.

187,5

5 Директор: Еди Ханеш, проф.

4.5

179

9

165,8

/rang%20lista%20IV%20stepen  
/rang%20lista%20IV%20stepen  

http://www.poljskolabl.rs.ba/docs/rang%20lista%20IV%20stepen.pdf