__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=Yu-gi-oh!. 2, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on COBISS.SI-ID1096462942 the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\52\xml-491 TI=Samostan Melk AU=Ellegast, Burkhard LA=slv - slovenski PY=1998 COBISS.SI-ID514323852 PU=Samostan SG=lŽA\iozb\u908J\aELLEGAST B.\5Samostan TI=Živo gledališče : pogledi na slovensko gledališče v letih 1945-1970 / COBISS.SI-ID5318144 uredil Dušan Tomše LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mestno gledališče ljubljansko SG=lŽA\ido\u792\aŽIVO gledališče TI=Z mečem in strupom. 1, Tragične kraljice AU=Benzoni, Juliette LA=slv COBISS.SI-ID9580033 - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Z mečem\x1 TI=Z mečem in strupom. 2, Junaki in pustolovci AU=Benzoni, Juliette COBISS.SI-ID9580289 LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Z mečem\x2 TI=Angažirana drama AU=Selenić, Slobodan LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID5314304 PU=[Mestno gledališče] SG=lŽA\ido\u82.0\aSELENIĆ S.\5Angažirana TI=Z mečem in strupom. 3, Nevarne žene AU=Benzoni, Juliette LA=slv COBISS.SI-ID9580545 slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Z mečem\x3 TI=Z mečem in strupom. 4, Možje in ljubimci AU=Benzoni, Juliette LA=slv COBISS.SI-ID9580801 - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Z mečem\x4 TI=Geometrija zakonskega življenja AU=Heinrich, Willi LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID8726529 PY=1975 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHEINRICH W. TI=Opageschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - nemški COBISS.SI-ID11638951 PY=2006 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C. TI=Leselöwen, Rätselkrimis. 1 AU=Lenk, Fabian LA=ger - nemški COBISS.SI-ID11638695 PY=2002 PU=Loewe SG=lPO\iml\u82=30\aLENK F.\5Rätselkrimis\x1 TI=Leselöwen. Schatzsuchergeschichten AU=Schubert, Ulli LA=ger COBISS.SI-ID11638439 nemški PY=2006 PU=Loewe SG=lPO\iml\u82=30\aSCHUBERT U.\5Leselöwen TI=Das kleine Burggespenst beim Ritterfest AU=Ondracek, Claudia LA=ger - COBISS.SI-ID11638183 nemški PY=2006 PU=Loewe SG=lPO\iml\u82=30\aONDRACEK C.\5Das kleine TI=Hexe Lilli stellt die Schule auf den Kopf : [mit echten Zaubertricks!] COBISS.SI-ID11637671 AU=Knister LA=ger - nemški PY=2009 PU=Arena SG=lPO\iml\u82=30\aKNISTER\5Hexe Lilli TI=1 : 0 für Lukas AU=Kohm, Ines A. LA=ger - nemški PY=2006 COBISS.SI-ID11637927 PU=Tosa SG=lPO\iml\u82=30\aKOHM I.A.\51 : 0 für Lukas TI=Grosse Abenteuer für Erstleser LA=ger - nemški PY=2010 PU=Loewe COBISS.SI-ID11639463 SG=lPO\iml\u82=30\aGROSSE\5Abenteuer TI=Der goldene Adler der Legion : ein Krimi aus der Römerzeit AU=Lenk, COBISS.SI-ID11639719 Fabian LA=ger - nemški PY=2010 PU=Ravensburger Buchverlag SG=lPO\iml\u82=30\aLENK F.\5Der goldene TI=Das schwarze Drachenboot : ein Krimi aus der Wikingerzeit AU=Lenk, COBISS.SI-ID11639975 Fabian LA=ger - nemški PY=2010 PU=Ravensburger Buchverlag

COBISS3/Zaloga

29.09.2017

20.09.2017 20.09.2017

20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 stran 1/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

SG=lPO\iml\u82=30\aLENK F.\5Das schwarze 19. TI=Geheimnis um Gutenberg : ein Krimi aus dem Mittelalter AU=Lenk, Fabian LA=ger - nemški PY=2010 PU=Ravensburger Buchverlag SG=lPO\iml\u82=30\aLENK F.\5Geheimnis 20. TI=Die Abenteuer des Barons von Münchhausen AU=Bürger, Gottfried August LA=ger - nemški PY=2009 PU=Ravensburger Buchverlag SG=lPO\iml\u82=30\aBÜRGER G.A.\5Die 21. TI=Rittergeschichten für 3 Minuten AU=Boge-Erli, Nortrud LA=ger nemški PY=2007 PU=Arena SG=lPO\iml\u82=30\aBOGE-E.N. 22. TI=Gruselgeschichten LA=ger - nemški PY=2007 PU=F. X. Schmid SG=lPO\iml\u82=30\aGRUSELGESCHICHTEN 23. TI=Slovenski dramski leksikon AU=Smolej, Viktor LA=slv - slovenski PY=1961 PU=Mestno gledališče SG=lŽA\ido\u792\aSMOLEJ V.\5Slovenski\x2 24. TI=Nemška slovnica po naše AU=Muster, Ana Marija LA=slv; ger PY=1987 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u811.112.2\aMUSTER A.M.\5Nemška 25. TI=Devica Orleanska : sveta Ivana d'Arc : življenjepis AU=Kovačič, Simforoza LA=slv - slovenski PY=1939 PU=Šolske sestre SG=lŽA\ičo\u929\aIVANA ORLEANSKA 26. TI=Častitljivi Janez Bosco, ustanovnik Salezijanske družbe in Hčerá Marije Pom. kristjanov : 1815-1888 AU=Valjavec, Josip LA=slv - slovenski PY=1924 PU=Salezijanci SG=lŽA\ičo\u929\aDON BOSCO 27. TI=Der Konjunktiv AU=BUSCHA, Joachim LA=ger - nemški PY=1984 PU=Verlag Enzyklopädie SG=lŽA\iod\u811.112.2\aBUSCHA J.\5Der 28. TI=Poetičnost zvoka : ustvarjalne možnosti radijske igre za otroke AU=Sajko, Rosanda LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mariborska knjižnica ; Revija Otrok in knjiga SG=lŽA\ido\u78\aSAJKO R.\5Poetičnost zvoka 29. TI=Slovenska glasbena dela AU=Rijavec, Andrej LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\ido\u78\aRIJAVEC A.\5Slovenska 30. TI=Savremena drama i pozorište u Sloveniji / priredio Vasja Predan ; preveo sa slovenačkog Gojko Janjušević LA=srp - srbski PY=1986 PU=Sterijino pozorje SG=lŽA\ido\u792\aSAVREMENA\5drama i 31. TI=Pregled slovenskega slovstva AU=Slodnjak, Anton LA=slv - slovenski PY=1934 PU=Akademska založba SG=lŽA\ičo\u82.0\aSLODNJAK A.\5Pregled 32. TI=Mala literarna teorija : priročnik za učitelje slovenščine na osnovnih in srednjih šolah AU=Kmecl, Matjaž LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Univerzum SG=lBR\iod\u82.0\aKMECL M.\5Mala literarna 33. TI=Pečenje na žaru in flambiranje : recepti, nasveti, ideje AU=Voss, Anni LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u641\aVOSS A.\5Pečenje na 34. TI=Adoptivkind Michaela : Roman AU=Fischer, Marie Louise LA=ger nemški PY=1972 PU=Kaiser SG=lŽA\iod\u82=30\aFISCHER M.L. 35. TI=Zelišča in gozdni sadeži v kuhinji AU=Kerler, Christa-Maria LA=slv slovenski PY=1984 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u641\aKERLER C.-M.\5Zelišča in 36. TI=Ženska v slovenski sliki in pesmi AU=Cevc, Anica LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Spektar COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

11640231

25.09.2017

COBISS.SI-ID

11640487

25.09.2017

COBISS.SI-ID

11640743

25.09.2017

COBISS.SI-ID

11640999

25.09.2017

COBISS.SI-ID

5306880

25.09.2017

COBISS.SI-ID

16995073

25.09.2017

COBISS.SI-ID

6769155

25.09.2017

COBISS.SI-ID

7717123

25.09.2017

COBISS.SI-ID

4187918

25.09.2017

COBISS.SI-ID

57330177

27.09.2017

COBISS.SI-ID

4725505

27.09.2017

COBISS.SI-ID

23281408

27.09.2017

COBISS.SI-ID

30704641

27.09.2017

COBISS.SI-ID

13832193

27.09.2017

COBISS.SI-ID

19796231

25.09.2017

COBISS.SI-ID

62739456

25.09.2017

COBISS.SI-ID

23811329

22.09.2017

COBISS.SI-ID

19088641

22.09.2017 stran 2/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

SG=lŽA\iod\u75\aCEVC A.\5Ženska v 37. TI=Ljubimca iz Palerma : Julija Crèvecoeur, 2. del : roman AU=Néry, Gérard LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u840-311.2\aNÉRY G.\5Ljubimca\x2 38. TI=Marianne : roman. knj. 3, Jason s štirih morij AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x3 39. TI=Gösta Berling AU=Lagerlöf, Selma LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-311.2\aLAGERLÖF S.\5Gösta 40. TI=Zgodbe svetega pisma za osnovne šole : s slikami v eni barvi / priredilo Katehetsko društvo LA=slv - slovenski PY=1943 PU=Pokrajinska šolska založba SG=lŽA\ičo\u22\aZGODBE\5svetega

COBISS.SI-ID

7603769

22.09.2017

COBISS.SI-ID

6307329

22.09.2017

COBISS.SI-ID

16065025

20.09.2017

COBISS.SI-ID

1161731

20.09.2017

COBISS.SI-ID

70044416

29.09.2017

COBISS.SI-ID

291642880 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222226432 29.09.2017

COBISS.SI-ID

115120640 25.09.2017

COBISS.SI-ID

248372736 25.09.2017

COBISS.SI-ID

290935808 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1949233

COBISS.SI-ID

232153344 29.09.2017

COBISS.SI-ID

269989120 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1793310

COBISS.SI-ID

222225664 29.09.2017

UDK skupina: 0 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

TI=50 let društvene dejavnosti : zbornik AU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u02\aZBDS\550 let društvene TI=Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo AU=Vilar, Polona LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u02\aVILAR P.\5Proaktivna TI=Zmajev otok; Bosa noga AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Zmajev TI=Kje je moj sir? : iskriva metoda spoprijemanja s spremembami na delovnem mestu in v zasebnem življenju AU=Johnson, Spencer LA=slv slovenski PY=2001 PU=Tuma SG=lPR\iod\u159.9\aJOHNSON S.\5Kje je moj sir? TI=Junaki svinčenih časov : 50 let Dela, 50 let dela AU=Šlamberger, Vlado LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Medijski partner SG=lŽA\iod\u0\aŠLAMBERGER V.\5Junaki TI=Strateški menedžment v javnem sektorju AU=Pevcin, Primož LA=slv slovenski PY=2017 PU=Fakulteta za upravo SG=lŽA\iod\u35\aPEVCIN P.\5Strateški TI=Narodni dom v Trstu : 1904 - 1920 / [Marko Kravos ... et al. ; izdala Narodna in študijska knjižnica v Trstu ; uredili Marko Pozzetto ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Devin SG=lŽA\iod\u32\aNARODNI DOM\5v Trstu

22.09.2017

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4.

TI=Frančkov izlet s kanujem AU=Jennings, Sharon LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aJENNINGS S. TI=Nekaj pod posteljo se slini : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu AU=Watterson, Bill LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Didakta SG=lPO\iml\u084\aWATTERSON B.\5Nekaj pod TI=Sneguljčica AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aGRIMM J.\5Sneguljčica TI=V srcu Afrike; Obračun; Črni kavboj AU=Muster, Miki LA=slv slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5V srcu

COBISS3/Zaloga

29.09.2017

stran 3/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

TI=V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah AU=Godec Schmidt, Jelka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji SG=lŽA\iml\u0\aGODEC S. J.\5V Evropi smo TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lGR\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lŠE\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPN\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPE\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lLI\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč TI=Mila je klepetulja AU=Blanchut, Fabienne LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Oka, otroška knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aBLANCHUT F.\5Mila TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lŠE\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPN\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPE\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lLI\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lGR\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPN\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPE\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lŠE\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lLI\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lGR\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lPN\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

288723456 20.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

254322944 22.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017 stran 4/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

SG=lPE\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se 24. TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lLI\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se 25. TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lGR\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se 26. TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lŠE\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se 27. TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lTA\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se 28. TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lTA\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč 29. TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lTA\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito 30. TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lTA\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa 31. TI=Na pomoč, zbolel sem! AU=Min, Jeong-won LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lBR\iml\uS\aMIN J.-W.\5Na pomoč 32. TI=Moje čudovito telo AU=Kim, Seong-chun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lBR\iml\uS\aKIM S.-C.\5Moje čudovito 33. TI=Prdeča princesa AU=Jang, Gi-seon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lBR\iml\uS\aJANG GI-S.\5Prdeča princesa 34. TI=Ranil sem se! Kaj naj storim? AU=Choi, Hye-yeong LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lekarna SG=lBR\iml\uS\aCHOI HYE-Y.\5Ranil sem se

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024896 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024384 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287024640 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287023872 27.09.2017

COBISS.SI-ID

59471104

COBISS.SI-ID

279613952 27.09.2017

COBISS.SI-ID

287157248 27.09.2017

COBISS.SI-ID

109369088 22.09.2017

COBISS.SI-ID

42117376

UDK skupina: 1 1. 2. 3.

TI=Drobna navodila za življenje AU=Brown, H. Jackson LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-84\aBROWN H.J.\5Drobna\x1 TI=Čar samozavesti AU=Jeffers, Susan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ganeš SG=lŽA\iod\u159.9\aJEFFERS S.\5Čar samozavesti TI=Knjiga Življenja : vodnik v notranji svet AU=Cilenšek, Andreja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Svetovanje in storitve, A. Cilenšek SG=lBR\iod\u17\aCILENŠEK A.\5Knjiga Življenja

20.09.2017

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Sedem navad zelo uspešnih najstnikov AU=Covey, Sean LA=slv slovenski PY=2000 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u159.9\aCOVEY S.\5Sedem navad

UDK skupina: 17 1.

TI=Sreča izvira iz naše notranjosti AU=Powell, John LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Župnijski urad Ljubljana-Dravlje

COBISS3/Zaloga

25.09.2017 stran 5/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

SG=lŽA\iod\u159.9\aPOWELL J.\5Sreča izvira iz UDK skupina: 2 1. 2.

3. 4. 5. 6.

TI=Sveto pismo za mlade / [priredil Andrej Lovko] ; ilustrirala Maria Pascual LA=slv - slovenski PY=1990 PU=samozal. SG=lŽA\iml\u22\aSVETO PISMO\5za mlade\x1 TI=S papežem Frančiškom zazrti v obličje božjega usmiljenja : 12 svetopisemskih obrazov usmiljenja AU=Štrubelj, Zvone LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lVR\iod\u23/28\aŠTRUBELJ Z.\5S papežem TI=Ponikva : oris župnije sv. Pankracija na Ponikvi pri Žalcu AU=Jezernik, Maksimilijan LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Župnijski urad SG=lŽA\ido\u908D\aJEZERNIK M.\5Ponikva TI=Luther za katoličane AU=Luther, Martin LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u23/28\aLUTHER M.\5Luther za TI=Izgubljeni sin AU=Hubler, Bernard LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Salve SG=lBR\iml\u82-2\aHUBLER B.\5Izgubljeni sin TI=50 obredov za življenje AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u23/28\aGRÜN A.\550 obredov

COBISS.SI-ID

14849280

29.09.2017

COBISS.SI-ID

20767794

25.09.2017

COBISS.SI-ID

17096192

25.09.2017

COBISS.SI-ID

290471424 29.09.2017

COBISS.SI-ID

99929600

COBISS.SI-ID

248287488 25.09.2017

COBISS.SI-ID

57269248

COBISS.SI-ID

219502080 25.09.2017

COBISS.SI-ID

240659456 20.09.2017

COBISS.SI-ID

290104064 27.09.2017

COBISS.SI-ID

290104064 27.09.2017

COBISS.SI-ID

290104064 27.09.2017

COBISS.SI-ID

290104064 27.09.2017

25.09.2017

UDK skupina: 21 1.

TI=Ko se hude stvari zgodijo dobrim ljudem AU=Kushner, Harold S. LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u23/28\aKUSHNER H.S.\5Ko se hude

25.09.2017

UDK skupina: 3 1.

TI=Skrb za status AU=Botton, Alain de LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Vale-Novak SG=lPR\iod\u31\aBOTTON A. DE\5Skrb za status

UDK skupina: 30 1.

TI=Pogum za upanje : misli o obnovi ameriškega sna AU=Obama, Barack LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u30\aOBAMA B.\5Pogum za upanje

UDK skupina: 30/31 1. 2. 3. 4.

TI=Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti AU=Harari, Yuval Noah LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u31\aHARARI Y.N.\5Homo deus TI=Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti AU=Harari, Yuval Noah LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u31\aHARARI Y.N.\5Homo deus TI=Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti AU=Harari, Yuval Noah LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u31\aHARARI Y.N.\5Homo deus TI=Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti AU=Harari, Yuval Noah LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u31\aHARARI Y.N.\5Homo deus

COBISS3/Zaloga

stran 6/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 30+316 1.

TI=21. stoletje AU=Jamnišek, Srečko LA=slv - slovenski PY=2008 PU= [samozal.] S. Jamnišek SG=lPO\iod\u30\aJAMNIŠEK S.\521. stoletje

COBISS.SI-ID

241521664 20.09.2017

COBISS.SI-ID

38804737

22.09.2017

COBISS.SI-ID

82646017

22.09.2017

COBISS.SI-ID

50775040

29.09.2017

COBISS.SI-ID

252386304 20.09.2017

COBISS.SI-ID

57271553

COBISS.SI-ID

114444288 25.09.2017

COBISS.SI-ID

228262912 25.09.2017

COBISS.SI-ID

109099008 20.09.2017

COBISS.SI-ID

245232128 29.09.2017

UDK skupina: 32 1.

TI=Po poteh Zveze komunistične mladine (SKOJ) v Sloveniji; Vzgajamo mlade v duhu boja proti fašizmu - za demokracijo, napredek in mir! : 60 let KPJ, 60 let SKOJ / [odgovorna urednica Olga Vipotnik ; uredniški odbor in sodelavci Ančka Čerin ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=1937 PU=Zveza prijateljev mladine Slovenije SG=lŽA\ido\u949.712\aPO POTEH\5SKOJ

UDK skupina: 33 1.

TI=Anika in njene skrinjice : kako je Anika kupčkala denar : [igriva slikanica za male in velike otroke] AU=Šijanec, Bina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Rast, Zavod za osebno rast, izobraževanje in svetovanje SG=lŽA\iml\uC\aŠIJANEC B.\5Anika in njene

UDK skupina: 34 1.

TI=Otrokom vsega sveta : [ob 30-letnici Svetovne deklaracije o otrokovih pravicah] / [[avtorji načel] Helme Heine ... [et al.] ; poslovenila Nina Kovič] LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Epta SG=lVR\iml\u34\aOTROKOM\5vsega sveta

UDK skupina: 34/35 1.

TI=Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in gledališču 1945-1990. Del 1, Obdobje 1945-1964 AU=Poniž, Denis LA=slv; eng PY=2010 PU=Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ; Slovenski gledališki muzej SG=lŽA\iod\u792\aPONIŽ D.\5Cenzura in\x1

UDK skupina: 37 1.

2. 3.

4.

TI=Iz majhnega raste veliko : [publikacija vitomarškega šolstva ob otvoritvi nove šole v Vitomarcih] / [uredniški odbor Mirko Žmavc ... et al.] LA=slv slovenski PY=2006 PU=Osnovna šola SG=lŽA\ido\u37\aIZ MAJHNEGA\5raste veliko TI=Biti z naravo : z naravo do telesnega in duševnega zdravja AU=Žorž, Bogdan LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u37\aŽORŽ B.\5Biti z naravo TI=Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo AU=Žorž, Bogdan LA=slv slovenski PY=2006 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u37\aŽORŽ B.\5Stari starši TI=Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem : ilustriran priročnik AU=Pavlič, Slavica LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Prešernova družba SG=lVR\iod\u37\aPAVLIČ S.\5Sto znamenitih

27.09.2017

UDK skupina: 39 1.

TI=Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu AU=Schmidt, Matjaž

COBISS3/Zaloga

stran 7/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

2.

LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u084\aSCHMIDT M.\5Slovenske TI=Gori, doli, sem in tja : folklorne pripovedi iz Zgornje Savinjske doline / COBISS.SI-ID267862784 25.09.2017 [[zbrali in prispevek] [O nastajanju knjige] Marta Orešnik, [O Zgornji Savinjski dolini] Vida Štiglic, [Zgornjesavinjsko narečje na kratko] Peter Weiss ; [spremna beseda Marija Stanonik ; izdelava polstenih ilustracij in fotografije Špela Orešnik] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u39\aGORI , DOLI,\5sem in tja\x1

UDK skupina: 5 1.

TI=Questions and answers about science : with over 60 flaps to lift AU=Daynes, Katie LA=eng - angleški PY=2017 PU=Usborne Publishing SG=lŽA\iml\u811.111\aDAYNES K.\5Questions

COBISS.SI-ID

22588722

27.09.2017

COBISS.SI-ID

13170944

22.09.2017

COBISS.SI-ID

10250293

22.09.2017

COBISS.SI-ID

3813376

22.09.2017

UDK skupina: 6 1. 2.

3.

TI=Arhitektura slovenskih protiturških taborov AU=Fister, Peter LA=slv slovenski PY=1975 PU=Slovenska matica SG=lŽA\ido\u72\aFISTER P.\5Arhitektura TI=Zdravje : zdravje tudi zate : pričevanja o ozdravitvah "neozdravljivih bolezni", o bolnikih z artrozo, revmo, sladkorno, rakom ter drugimi civilizacijskimi boleznimi AU=Günter, Ernst LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Ernst Günter SG=lŽA\iod\u61\aGÜNTER E.\5Zdravje TI=99 jedi iz perutnine : 33 barvnih fotografij AU=Lajos, Mari LA=slv slovenski PY=1988 PU=Corvina ; Pomurska založba SG=lVR\iod\u641\aLAJOS M.\599 jedi iz

UDK skupina: 61 1. 2.

TI=Igre z dojenčkom : [od rojstva do enega leta] AU=Warnars-Kleverlaan, NelCOBISS.SI-ID231332096 29.09.2017 LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aWARNARS-K.N.\5Igre z TI=Zdravljenje z zelišči : [zdravilna zelišča od A do Ž : praktični vodnik COBISS.SI-ID40247808 22.09.2017 zdravilnih rastlin z zdravili za najpogostejše bolezni] AU=Ody, Penelope LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Domus SG=lVR\iod\u61\aODY P.\5Zdravljenje

UDK skupina: 61+619 1. 2. 3.

TI=Popolna strast : vznemirljivi nasveti in tehnike za strast vse dni v letu AU=Paget, Lou LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPR\iod\u61\aPAGET L.\5Popolna strast TI=Pomoč iz domače lekarne II AU=Ašič, Simon LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u61\aAŠIČ S.\5Pomoč iz TI=Pot prečiščevanja : [hrana in post] AU=Docteur Soleil LA=slv slovenski PY=1994 PU=Vale-Novak SG=lBR\iod\u61\aDOCTEUR S.\5Pot prečiščevanja

COBISS.SI-ID

226614784 20.09.2017

COBISS.SI-ID

19425024

25.09.2017

COBISS.SI-ID

44588288

25.09.2017

COBISS.SI-ID

284023808 29.09.2017

UDK skupina: 62+66/69 1.

TI=Osnove tehnike inštalacij vode in plina AU=Labudović, Boris LA=slv slovenski PY=2016 PU=Energetika marketing SG=lŽA\iod\u69\aLABUDOVIĆ B.\5Osnove

COBISS3/Zaloga

stran 8/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

2.

TI=Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi AU=Cimperšek, Mitja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Dataprint SG=lŽA\iod\u66\aCIMPERŠEK M.\5Glažute in

COBISS.SI-ID

286885120 29.09.2017

COBISS.SI-ID

70655488

25.09.2017

COBISS.SI-ID

4549893

22.09.2017

COBISS.SI-ID

236373504 22.09.2017

COBISS.SI-ID

252029184 22.09.2017

COBISS.SI-ID

3813632

COBISS.SI-ID

238509824 22.09.2017

COBISS.SI-ID

37400064

UDK skupina: 631/633 1.

TI=Kmetijski stroji in naprave : kako delujejo AU=Mrhar, Marjan LA=slv slovenski PY=1997 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u631/633\aMRHAR M.\5Kmetijski

UDK skupina: 635 1.

TI=Delo v vrtu : praktični priročnik AU=Böhmig, Franz LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u635\aBÖHMIG F.\5Delo v vrtu

UDK skupina: 64 1.

2. 3. 4.

TI=Nenavadna uporaba vsakdanjih stvari : več kot 2.000 nasvetov, kako prihraniti čas in denar z uporabo 202 vsakdanjih gospodinjskih predmetov / [prevedel Niki Neubauer] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u64\aNENAVADNA\5uporaba TI=Mamica, nauči me kuhati AU=Pavlič, Emilija LA=slv - slovenski PY=2010 PU=samozal. SG=lTA\iod\u641\aPAVLIČ E.\5Mamica, nauči TI=99 mesnih jedi : 33 barvnih fotografij AU=Lajos, Mari LA=slv slovenski PY=1988 PU=Corvina ; Pomurska založba SG=lVR\iod\u641\aLAJOS M.\599 mesnih jedi TI=Pravljične jedi ali Kako brez čaranja ustvariti čudeže AU=Pavlowitch, Annie LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u641\aPAVLOWITCH A.\5Pravljične

22.09.2017

UDK skupina: 65 1.

TI=Gledanje na daljavo : recepcija televizije na Slovenskem / uredila Melita Zajc LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Slovenski gledališki in filmski muzej SG=lŽA\ido\u65\aGLEDANJE NA\5daljavo

27.09.2017

UDK skupina: 654/656 1.

TI=Na cesti : priročnik za bodoče voznike in prekaljene mačke / [avtorji teksta COBISS.SI-ID241686528 29.09.2017 Miha Oven ... [et al.] ; karikature Marta Lotrič ; foto Miha Oven ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Društvo TečajCPP.com SG=lPR\iod\u65\aNA CESTI

UDK skupina: 7 1.

2.

TI=The scorpion king / directed by Chuck Russell ; screenplay by Stephen Sommers and William Osborne and David Hayter ; story by Stephen Sommers and Jonathan Hales ; director of photography John R. Leonetti ; music by John Debney LA=eng; ita PY=2006 PU=Con film SG=lBR\idvd\u791\aKRALJ ŠKORPIJONOV\xodTI=Šanghaj / scenarist in režiser Marko Naberšnik ; literarna predloga Feri Lainšček ; direktor fotografije in snemalec Miloš Srdić ; skladatelj Saša Lošić LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Arsmedia ; Kolosej

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

5613854

29.09.2017

COBISS.SI-ID

9675294

29.09.2017

stran 9/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

3. 4.

5. 6.

7.

SG=lBR\idvd\u791\aŠANGHAJ\xod-441 TI=Slon 4 : osem animiranih filmov PY=2010 PU=Mladinska knjiga ; COBISS.SI-ID7200286 Animateka SG=lBR\idvd\u791\aSLON 4\xml-504 TI=Yu-Gi-Oh!. 10, GX / written by Junki Takegami, Shin Yoshida ... [et al.] COBISS.SI-ID16147506 ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; adaptations by Eric Obenauf, Matthew Drdek ; director Hatsuki Tsuji ; music composed by Elik Alvarez, Julian Harris ... [et al.] ; produced by Matthew Drdek LA=eng; slv PY=2004 PU=Menart [Records] SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\510\xml-496 TI=Bine : [življenjski teater] AU=Rogelj, Bine LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID41524992 PY=1994 PU=Co Libri SG=lŽA\iod\u82-7\aROGELJ B.\5Bine TI=Likovna teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojnoizobraževalnem COBISS.SI-ID129204992 programu umetniška gimnazija - likovna smer / zbrala in uredila [in opremila s slikovnim gradivom] Nina Šuštaršič ; soavtorji Milan Butina ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Debora SG=lPO\iod\u7\aLIKOVNA\5teorija TI=Prostoročno risanje za arhitekte AU=Suhadolc, Janez LA=slv; eng COBISS.SI-ID236369664 PY=2007 PU=Fakulteta za arhitekturo = Faculty of Architecture SG=lPO\iod\u74\aSUHADOLC J.\5Prostoročno

29.09.2017 29.09.2017

20.09.2017 22.09.2017

22.09.2017

UDK skupina: 71/72 1.

2. 3.

TI=The new theatre for the 21st Century : a vision of the new theatre at the selected location in Ljubljana / [besedila, text by Ivo Svetina ... [et al.] ; uredili, edited by Ivo Svetina, Helena Pivec, Uroš Rustja ; prevodi v angleščino, translation into English Maja Visenjak Limon] LA=eng; cze; slo; slv; pol; hun PY=2009 PU=Slovenski gledališki muzej ; Národní divadlo SG=lŽA\iod\u72\aTHE new TI=Marija Zavetnica s plaščem na Ptujski Gori AU=Šamperl, Janez LA=slv slovenski PY=2006 PU=Minoritski samostan Matere Božje SG=lŽA\iod\u72\aŠAMPERL J.\5Marija Zavetnica TI=Arhitektura= : pet let slovenske arhitekture : five years of Slovene architecture / [besedila Miha Dešman ... [et al.] ; uredniki Miha Dešman ... [et al.] ; prevodi v angleščino Sašo Podobnik] LA=slv; eng PY=2012 PU=Društvo arhitektov SG=lPO\iod\u72\aARHITEKTURA=\5pet let

COBISS.SI-ID

248336128 20.09.2017

COBISS.SI-ID

229905920 20.09.2017

COBISS.SI-ID

263784960 22.09.2017

COBISS.SI-ID

216571392 22.09.2017

COBISS.SI-ID

63122944

25.09.2017

COBISS.SI-ID

9465509

22.09.2017

UDK skupina: 71+72 1.

TI=The vision of reality : [unrealised projects of lectures at Piran Days of Architecture 1983-2004] / [catalogue editor Vojteh Ravnikar ... [et al.] ; [introductory] text Vojteh Ravnikar, Branko Silađin ; translation Špela Urbas, Angus Reid] LA=eng - angleški PY=2004 PU=Ustanova fundacija Piranesi SG=lPO\iod\u02\aTHE VISION\5of Reality

UDK skupina: 72 1.

TI=Sto najlepših cerkva na Slovenskem AU=Sedej, Ivan LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lPE\iod\u72\aSEDEJ I.\5Sto najlepših

UDK skupina: 728.4 1.

TI=Natural flair LA=eng; fre; ger PY=2008 PU=Evergreen SG=lPO\iod\u72\aNATURAL FLAIR

COBISS3/Zaloga

stran 10/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 73/77 1.

TI=Humoristova petletka : izpolnjeno leto dni pred rokom : izbor 103 karikatur, objavljenih v Delavski enotnosti : 1961-1964 AU=Maver, Milan LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Delavska enotnost SG=lŽA\ido\u74\aMAVER M.\5Humoristova

COBISS.SI-ID

14025106

27.09.2017

COBISS.SI-ID

6252545

27.09.2017

COBISS.SI-ID

222224384 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222222848 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222224128 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222225920 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222226176 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222223616 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222226944 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222225408 29.09.2017

COBISS.SI-ID

222217472 29.09.2017

COBISS.SI-ID

38470400

COBISS.SI-ID

1104895326 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113518430 29.09.2017

UDK skupina: 741.5 1.

TI=Obraz, zarisan v čas AU=Pečar, Borut LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u74\aPEČAR B.\5Obraz zarisan

UDK skupina: 769.8/.9 1.

TI=Zelena dolina; Čudežni otok; Skok v prihodnost AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Zelena dolina\x9 2. TI=Gusarji; Prerijska roža AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Gusarji\x3 3. TI=Krvavi kapitan; Gladiator; Sneg, sneg AU=Muster, Miki LA=slv slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Krvavi 4. TI=Kamena doba; Šampion; Za volanom AU=Muster, Miki LA=slv slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Kamena 5. TI=Vitez ropar; Detektiv AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Vitez ropar\x17 6. TI=Rdeči kanjon; Vrtnar AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Rdeči kanjon\x6 7. TI=V puščavi in goščavi AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aSIENKIEWICZ H.\5V 8. TI=Grajski duhovi; Razbojnik; Na olimpiado AU=Muster, Miki LA=slv slovenski PY=2006 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Grajski\x13 9. TI=Trubadurji; Obisk iz vesolja AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Trubadurji\x1 10. TI=Robin Hood AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Robin

29.09.2017

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

TI=The call / music by John Debney ; director of photography Thomas Yatsko ; story by Richard D'Ovidio & Nicole O'Ovidio & John Bokenkamp ; screenplay by Richard D'Ovidio ; directed by Brad Anderson LA=eng angleški PY=2014 PU=Cinemania group SG=lBR\idvd\u791\aKLIC V SILI\xod-438 TI=Going in style / directed by Zach Braff ; screenplay by Theodore Melfi ; based on the story by Edward Cannon ; director of photography Rodney Charters ; music by Rob Simonsen ; prevod Nives Košir LA=eng; pol; rus

COBISS3/Zaloga

stran 11/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iod\u791\aUPOKOJITEV\5v stilu\xod3. TI=Logan : Wolverine / directed by James Mangold ; story by James Mangold ; screenplay by Scott Frank & James Mangold and Michael Green ; music by Marco Beltrami ; director of photography John Mathieson ; prevod Nives Košir LA=eng; cze; hun; pol; tur PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iod\u791\aLOGAN\xod-1906 4. TI=The Boss baby / directed by Tom McGrath ; written by Michael McCullers ; based on the book by Marla Frazee ; music by Hans Zimmer and Steve Mazzaro ; prevod Nives Košir, Vesna Žagar ; režija slovenske sinhronizacije Uroš Buh LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aMALI ŠEF\xml-1878 5. TI=Tom and Jerry : [original movie]. Willy Wonka and the chocolate factory : [originalni film]. Willy Wonka in tovarna čokolade / written by Gene Grillo ; based on "Tom and Jerry" created by William Hanna and Joseph Barbera ; based on the novel "Charlie and the chocolate factory" by Roald Dahl ; produced and directed by Spike Brandt ; music by Michael Tavera LA=eng; cze; hun; slo; tur PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aTOM AND 6. TI=The Boss baby / directed by Tom McGrath ; written by Michael McCullers ; based on the book by Marla Frazee ; music by Hans Zimmer and Steve Mazzaro ; prevod Nives Košir, Vesna Žagar ; režija slovenske sinhronizacije Uroš Buh LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\idvd\u791\aMALI ŠEF\xml-424 7. TI=Smurfs. The Lost village. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka ; [prevod [slov. sinhr.] Vesna Žagar ; režija [slov. sinhr.] Jernej Kuntner] LA=eng; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\idvd\u791\aSMRKCI\5Skrita\xml-423 8. TI=Smurfs. The Lost village. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka ; [prevod [slov. sinhr.] Vesna Žagar ; režija [slov. sinhr.] Jernej Kuntner] LA=eng; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lVR\idvd\u791\aSMRKCI\5Skrita\xml-347 9. TI=Pawn sacrifice : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by Edward Zwick ; screenplay by Steven Knight ; story by Stephen J. Rivele & Christopher Wilkinson and Steven Knight ; director of photography Bradford Young ; music by James Newton Howard ; prevedla Teja Bivic, Ivo Bajc LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aDVOBOJ STOLETJA\xod-461 10. TI=Strangerland / music by Keefus Ciancia ; director of photography PJ Dillon ; story by Fiona Seres ; written by Fiona Seres and Michael Kinirons ; directed by Kim Farrant LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aDEŽELA TUJCEV\xod-460 11. TI=Pawn sacrifice : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by Edward Zwick ; screenplay by Steven Knight ; story by Stephen J. Rivele & Christopher Wilkinson and Steven Knight ; director of photography Bradford Young ; music by James Newton Howard ; prevedla Teja Bivic, Ivo Bajc LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aDVOBOJ STOLETJA\xod-422 12. TI=Strangerland / music by Keefus Ciancia ; director of photography PJ Dillon ; story by Fiona Seres ; written by Fiona Seres and Michael Kinirons ; directed by Kim Farrant LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1113519710 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113520734 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113525598 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113520734 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113522526 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113522526 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1110638686 27.09.2017

COBISS.SI-ID

11797022

COBISS.SI-ID

1110638686 27.09.2017

COBISS.SI-ID

11797022

27.09.2017

27.09.2017

stran 12/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

SG=lPO\idvd\u791\aDEŽELA TUJCEV\xod-423 13. TI=Middle school : the worst years of my life : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSREDNJA ŠOLA\xod-289 14. TI=Strangerland / music by Keefus Ciancia ; director of photography PJ Dillon ; story by Fiona Seres ; written by Fiona Seres and Michael Kinirons ; directed by Kim Farrant LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aDEŽELA TUJCEV\xod-286 15. TI=Pawn sacrifice : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by Edward Zwick ; screenplay by Steven Knight ; story by Stephen J. Rivele & Christopher Wilkinson and Steven Knight ; director of photography Bradford Young ; music by James Newton Howard ; prevedla Teja Bivic, Ivo Bajc LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aDVOBOJ STOLETJA\xod-285 16. TI=Smurfs. The Lost village. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka ; [prevod [slov. sinhr.] Vesna Žagar ; režija [slov. sinhr.] Jernej Kuntner] LA=eng; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aSMRKCI\5Skrita\xml-1876 17. TI=The Boss baby / directed by Tom McGrath ; written by Michael McCullers ; based on the book by Marla Frazee ; music by Hans Zimmer and Steve Mazzaro ; prevod Nives Košir, Vesna Žagar ; režija slovenske sinhronizacije Uroš Buh LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aMALI ŠEF\xml-489 18. TI=Smurfs. The Lost village. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka ; [prevod [slov. sinhr.] Vesna Žagar ; režija [slov. sinhr.] Jernej Kuntner] LA=eng; hrv; slv; srp PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aSMRKCI\5Skrita\xml-488 19. TI=Tom and Jerry : [original movie]. Willy Wonka and the chocolate factory : [originalni film]. Willy Wonka in tovarna čokolade / written by Gene Grillo ; based on "Tom and Jerry" created by William Hanna and Joseph Barbera ; based on the novel "Charlie and the chocolate factory" by Roald Dahl ; produced and directed by Spike Brandt ; music by Michael Tavera LA=eng; cze; hun; slo; tur PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aTOM AND

COBISS.SI-ID

1113137502 27.09.2017

COBISS.SI-ID

11797022

COBISS.SI-ID

1110638686 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1113522526 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113520734 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113522526 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1113525598 29.09.2017

COBISS.SI-ID

13607222

29.09.2017

COBISS.SI-ID

10688307

29.09.2017

COBISS.SI-ID

264803328 27.09.2017

27.09.2017

UDK skupina: 791/792 1.

2.

3.

TI=Yu-gi-oh!. 14, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=One2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\514\xml-500 TI=Yu-Gi-Oh!. 8, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; written by Junki Takegami ... [et al.] ; director Hatsuki Tsuji LA=eng; slv PY=2010 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\58\xml-495 TI=Svobodne roke : antologija teoretske misli o slovenskem gledališču : (1899-1979) / izbrala in uredila Blaž Lukan in Primož Jesenko ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo [in Center za teatrologijo in

COBISS3/Zaloga

stran 13/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

filmologijo] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost SG=lŽA\ido\u792\aSVOBODNE\5roke UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

TI=Love n' dancing / directed by Robert Iscove ; written by Tom Malloy ; director of photography Frank Byers ; original music & score by Bruce Robb LA=eng - angleški PY=2010 PU=Cinemania group SG=lBR\idvd\u791\aLJUBEZEN IN PLES\xod-440 TI=Yu-Gi-Oh!. 17, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=slv; eng PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\517\xml-503 TI=Yu-Gi-Oh!. 16, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; written by Junki Takegami ... [et al.] ; director Hatsuki Tsuji LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\516\xml-502 TI=Yu-Gi-Oh!. 15, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; written by Junki Takegami ... [et al.] ; director Hatsuki Tsuji LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\515\xml-501 TI=Yu-Gi-Oh!. 13, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; written by Junki Takegami ... [et al.] ; director Hatsuki Tsuji LA=eng; slv PY=2010 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\513\xml-499 TI=Yu-Gi-Oh!. 12, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=slv; eng PY=2008 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\512\xml-498 TI=Yu-Gi-Oh!. 11, GX / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=slv; eng PY=2008 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\511\xml-497 TI=Yu-gi-oh!. 6, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\56\xml-494 TI=Yu-gi-oh!. 5, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\55\xml-493 TI=Yu-gi-oh!. 3, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\53\xml-492 TI=Yu-gi-oh!. 1, GX : sezona 2 / music composed by Elik Alvarez ... [et al.] ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Hatsuki Tsuji ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2009 PU=one2play SG=lBR\idvd\u791\aYU-GI-OH!\51\xml-490 TI=An / a film by Naomi Kawase ; original music composed and conducted by David Hadjadj ; po istoimenskem romanu Duriana Sukegave ; fotografija Shigeki Akiyama LA=jpn - japonski PY=2016 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aOKUS ŽIVLJENJA\xod-462 TI=An / a film by Naomi Kawase ; original music composed and conducted by David Hadjadj ; po istoimenskem romanu Duriana Sukegave ; fotografija

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1096222814 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1107614046 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1105587294 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1104487774 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1104492894 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1102232926 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1107613790 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1104492382 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1104490334 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1107611486 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1107610462 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1111388510 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1111388510 27.09.2017 stran 14/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

Shigeki Akiyama LA=jpn - japonski PY=2016 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aOKUSI ŽIVLJENJA\xod-421 14. TI=Florence Foster Jenkins : based on true events : po resničnih dogodkih / directed by Stephen Frears ; written by Nicholas Martin ; director of photography Danny Cohen ; music by Alexandre Desplat LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSLAVNO NESLAVNA\xod15. TI=An / a film by Naomi Kawase ; original music composed and conducted by David Hadjadj ; po istoimenskem romanu Duriana Sukegave ; fotografija Shigeki Akiyama LA=jpn - japonski PY=2016 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aOKUS ŽIVLJENJA\xod-284

COBISS.SI-ID

1112692318 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1111388510 27.09.2017

COBISS.SI-ID

28508929

22.09.2017

COBISS.SI-ID

45238529

20.09.2017

COBISS.SI-ID

222324224 25.09.2017

COBISS.SI-ID

225941504 22.09.2017

COBISS.SI-ID

119998464 20.09.2017

COBISS.SI-ID

38624768

22.09.2017

COBISS.SI-ID

104759

20.09.2017

COBISS.SI-ID

78458368

20.09.2017

COBISS.SI-ID

215472128 27.09.2017

UDK skupina: 791.43/.45+792 1.

TI=Umetnost igre : štirje eseji AU=Ravnjak, Vili LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Zveza kulturnih organizacij Slovenije SG=lŽA\iod\u792\aRAVNJAK V.\5Umetnost igre

UDK skupina: 792 1.

TI=Smejoča se Talija : izbor gledališkega humorja in satire AU=Mevlja, Dušan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=samozaložba SG=lŽA\ido\u792\aMEVLJA D.\5Smejoča se Talija

UDK skupina: 794.1+796 1.

2.

TI=Zbudite se! : kratek program za fantastičen začetek dneva : 10, 20 ali 30 minut za kar najboljšo formo AU=Jeanmaire, Tushita M. LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Pisanica ; Delo revije SG=lPR\iod\u61\aJEANMAIRE T.M.\5Zbudite se! TI=Pot spominov in tovarištva : 50 spominskih pohodov AU=Kos, Janez LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Svobodna misel SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aKOS J.\5Pot spominov

UDK skupina: 796/799 1.

TI=120 let športa v Mozirju : 1882-2002 / [uredniški odbor Bert Savodnik, Pavla Trogar in Matija Blagojevič] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Športno društvo SG=lŽA\iod\u796\a120 LET športa

UDK skupina: 796.52 1.

TI=Od Triglava do treh vrhov sveta / [zbrala in uredila] Dušica Kunaver [s sodelavci] ; [risbe Danilo Cedilnik-Den ; fotografije Aleš Kunaver in drugi] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Didakta SG=lPE\iod\u796.52\aOD TRIGLAVA\5do treh

UDK skupina: 8 1. 2. 3.

TI=Ukana : roman o romanu : [vojni roman Toneta Svetine] AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lPR\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x4 TI=Spomini ne dajo miru AU=Graul, Ivo LA=slv - slovenski PY=1998 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aGRAUL I.\5Spomini ne dajo TI=Nodi in čarobne dude AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2005

COBISS3/Zaloga

stran 15/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

4. 5. 6. 7. 8. 9.

PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E.\5Nodi in TI=Poredušov Janoš : [zapis monodrame z avtorjevim igralskim albumom] AU=Car, Evgen LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u792\aCAR E.\5Poredušov TI=Ižanci gredo! AU=Jaklič, Fran LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u886.3-32\aJAKLIČ F.\5Ižanci TI=Neko noč, ko je v mestu snežilo AU=Minatti, Katarina LA=slv slovenski PY=2007 PU=Društvo Knjižna zadruga SG=lBR\iod\u82-1\aMINATTI K.\5Neko noč TI=Mož brez domovine AU=Vonnegut, Kurt LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Didakta SG=lPR\iod\u82-94\aVONNEGUT K.\5Mož brez TI=Modrost za vsak dan / [zbral in priredil Andrej Gogala] LA=slv slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-84\aMODROST\5za vsak dan TI=Pepsi ali Provincialni Donjuan AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPARTLJIČ T.\5Pepsi ali

COBISS.SI-ID

42821889

22.09.2017

COBISS.SI-ID

73119744

20.09.2017

COBISS.SI-ID

233792256 20.09.2017

COBISS.SI-ID

233018368 20.09.2017

COBISS.SI-ID

225423104 20.09.2017

COBISS.SI-ID

16604417

COBISS.SI-ID

118191360 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1112847198 27.09.2017

COBISS.SI-ID

22483509

27.09.2017

COBISS.SI-ID

5047347

22.09.2017

COBISS.SI-ID

1024168301 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1112847454 27.09.2017

COBISS.SI-ID

22480949

27.09.2017

COBISS.SI-ID

22480693

27.09.2017

COBISS.SI-ID

15144034

22.09.2017

20.09.2017

UDK skupina: 80 1. 2. 3. 4.

TI=Moj prvi slikovni slovensko, angleško, nemški slovar : najlepša knjiga besed AU=Scarry, Richard LA=slv; eng; ger PY=2002 PU=Arkadija SG=lVR\iml\u811.111\aSCARRY R.\5Moj prvi TI=English for everyone. Course book. Level 1. Business English AU=Boobyer, Victoria LA=eng - angleški PY=2017 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u811.111\aBOOBYER V.\5English TI=Bildgrammatik Deutsch : Deutsche Grammatik in Bildern erklärt AU=Hering, Axel LA=ger - nemški PY=2016 PU=Hueber SG=lŽA\iod\u811.112.2\aHERING A. TI=Moment mal! : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 2 / von Martin Müller ... [et al.] LA=ger - nemški PY=2005 PU=Langenscheidt SG=lPO\iml\u811.112.2\aMOMENT MAL!

UDK skupina: 80/81+82.0 1. 2. 3. 4.

TI=Gramática explicada : para niveles intermedios : con ejercicios + soluciones AU=Tarricone, L. LA=spa - španski PY=2012 PU=enClave-ELE SG=lŽA\iod\u811.134.2\aTARRICONE L. TI=English for everyone. Business English. Level 2. Course book AU=Boobyer, Victoria LA=eng - angleški PY=2017 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u811.111\aBOOBYER V.\5English TI=Menschen im Beruf. Schreibtraining : B1/B2 : Deutsch als Fremdsprache AU=Hering, Axel LA=ger - nemški PY=2016 PU=Hueber SG=lŽA\iod\u811.112.2\aHERING A. TI=Menschen im Beruf. Pflege : Deutsch als Fremdsprache : B1 AU=Hagner, Valeska LA=ger - nemški PY=2016 PU=Hueber SG=lŽA\iod\u811.112.2\aHAGNER V.

UDK skupina: 803.0 1.

TI=Moment mal! : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 1 / von Martin Müller ... [et al.] LA=ger - nemški PY=2000 PU=Langenscheidt SG=lPO\iod\u811.112.2\aMOMENT MAL!

COBISS3/Zaloga

stran 16/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 811.112.2 1.

TI=Zweifelsfrei Deutsch. Bd 2, Grammatik : sichere Antworten auf knifflige Fragen AU=Balcik, Ines LA=ger - nemški PY=2008 SG=lŽA\iod\u811.112.2\aBALCIK I.

COBISS.SI-ID

37893730

25.09.2017

COBISS.SI-ID

1246594

22.09.2017

COBISS.SI-ID

20321543

20.09.2017

COBISS.SI-ID

3169081

20.09.2017

COBISS.SI-ID

948510

20.09.2017

COBISS.SI-ID

271343872 20.09.2017

COBISS.SI-ID

31484161

25.09.2017

COBISS.SI-ID

32827905

27.09.2017

COBISS.SI-ID

950370

27.09.2017

COBISS.SI-ID

1272117

27.09.2017

COBISS.SI-ID

267781888 25.09.2017

COBISS.SI-ID

1602621

25.09.2017

COBISS.SI-ID

1616957

25.09.2017

COBISS.SI-ID

12824892

25.09.2017

COBISS.SI-ID

2019787

25.09.2017

COBISS.SI-ID

14744722

25.09.2017

UDK skupina: 811.133.1 1.

TI=Panorama de la langue française. 1, Méthode de français AU=Girardet, Jacky LA=fre - francoski PY=2005 PU=CLE international SG=lPO\iod\u811.133.1\aGIRARDET J.

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Operacija OUT : roman AU=Rey, Pierre LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u840-311.2\aREY P.\5Operacija TI=Grk : roman AU=Rey, Pierre LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u840-311.2\aREY P.\5Grk\x1 TI=Čarobni cvet Namibije : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1983 PU=Lipa SG=lBR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Čarobni TI=Veliki dobitek : kako sem na Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala AU=Winnemuth, Meike LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lGR\iod\u82-94\aWINNEMUTH M.\5Veliki TI=Jack : roman AU=Daudet, Alphonse LA=slv - slovenski PY=1950 PU=Sindikalna založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aDAUDET A.\5Jack\x1 TI=Slovenska ekspresionistična literatura AU=Zadravec, Franc LA=slv slovenski PY=1993 PU=Pomurska založba ; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete SG=lŽA\ido\u82.0\aZADRAVEC F.\5Slovenska TI=Pregled slovenačke književnosti AU=Mitrović, Marija LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1995 PU=Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića SG=lŽA\ido\u82.0\aMITROVIĆ M.\5Pregled TI=Kako se je naša dolina privadila svobodi : pretežno vesele zgodbe iz prvega leta po veliki vojni AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Obzorja SG=lŽA\ido\u82-7\aMIKELN M.\5Kako se je TI=Ko ni cvetela ajda AU=Mlinar, Rudi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva ; Celjska Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-311.6\aMLINAR R.\5Ko ni cvetela TI=The great hunt AU=Jordan, Robert LA=eng - angleški PY=1999 PU=Orbit SG=lŽA\iod\u82=20\aJORDAN R.\5The Wheel\x2 TI=The eye of the world AU=Jordan, Robert LA=eng - angleški PY=2000 PU=Orbit SG=lŽA\iod\u82=20\aJORDAN R.\5The Wheel\x1 TI=The silence of the lambs AU=Harris, Thomas LA=eng - angleški PY=1999 PU=Arrow SG=lŽA\iod\u82=20\aHARRIS T.\5The silence TI=Der Fluch der Opale AU=Holt, Victoria LA=ger - nemški PY=1978 PU=Lingen Verlag SG=lŽA\iod\u82=30\aHIBBERT E.B.\5Der Fluch TI=Papillon AU=Charrière, Henri LA=ger - nemški PY=1974 PU=Fischer

COBISS3/Zaloga

stran 17/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Taschenbuch Verlag SG=lŽA\iod\u82=30\aCHARRIÈRE H.\5Papillon TI=Charleston : Roman AU=Ripley, Alexandra LA=ger - nemški PY=1991 PU=Wilhelm Heyne SG=lŽA\iod\u82=30\aRIPLEY A.\5Charleston TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x1 TI=Kronike podzemlja. [Knj. 2], Mesto pepela AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x2 TI=Zgodba brez zveze AU=Zaninović, Ante LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aZANINOVIĆ A.\5Zgodba brez TI=Ko zorijo jagode AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aJURCA B.\5Ko zorijo jagode TI=Orfejeva smrt AU=Fulga, Laurentiu LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.2\aFULGA L.\5Orfejeva smrt TI=Slovo AU=Dygat, Stanisław LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.2\aDYGAT S.\5Slovo TI=Prostor na soncu AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga ; Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKRANJEC M.\5Prostor TI=Marianne in neznanec v Toskani : roman. Knj. 2 AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x2 TI=Marianne v Benetkah in na morju. Knj. 4 : roman AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x4 TI=Kit na plaži AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kit na TI=Darilo za rojstni dan AU=Bach, Richard LA=slv - slovenski PY=1993 PU=T. Smerdu SG=lBR\iod\u82-1\aBACH R.\5Darilo za rojstni TI=Sirene s Titana AU=Vonnegut, Kurt LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aVONNEGUT K.\5Sirene s TI=Od Kalifornije do Ognjene zemlje AU=Ogrin, Miran LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u91\aOGRIN M.\5Od Kalifornije TI=Julija Crèvecoeur. Del 1, Ljubezen je kot vojna : roman AU=Néry, Gérard LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u840-311.2\aNÉRY G.\5Ljubezen je\x1 TI=Izbrano delo AU=Novačan, Anton LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-82\aNOVAČAN A.\5Izbrano delo TI=Antigona; Kralj Ojdipus AU=Sophocles LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aSOPHOCLES\5Antigona TI=Romeo in Julija AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Romeo TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2016

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

9040441

25.09.2017

COBISS.SI-ID

268388096 22.09.2017

COBISS.SI-ID

269704960 22.09.2017

COBISS.SI-ID

728905

22.09.2017

COBISS.SI-ID

365628

22.09.2017

COBISS.SI-ID

787230

22.09.2017

COBISS.SI-ID

768030

22.09.2017

COBISS.SI-ID

6171393

22.09.2017

COBISS.SI-ID

896798

22.09.2017

COBISS.SI-ID

807198

22.09.2017

COBISS.SI-ID

280234752 22.09.2017

COBISS.SI-ID

6191161

20.09.2017

COBISS.SI-ID

4398849

20.09.2017

COBISS.SI-ID

639006

20.09.2017

COBISS.SI-ID

1374494

20.09.2017

COBISS.SI-ID

33015553

20.09.2017

COBISS.SI-ID

289106944 27.09.2017

COBISS.SI-ID

286049280 27.09.2017

COBISS.SI-ID

286049536 27.09.2017 stran 18/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 34. TI=Pesem ledu in ognja. Knj. 2, Spopad kraljev AU=Martin, George R. R. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.9\aMARTIN G.R.R.\5Pesem

COBISS.SI-ID

275129856 27.09.2017

COBISS.SI-ID

3730944

27.09.2017

COBISS.SI-ID

56462080

20.09.2017

COBISS.SI-ID

239196928 20.09.2017

COBISS.SI-ID

13444353

UDK skupina: 82.0 1.

2. 3. 4.

TI=Primerjalna zgodovina slovenske literature AU=Kos, Janko LA=slv slovenski PY=1987 PU=Znanstveni inštitut Filozofske fakultete ; Partizanska knjiga SG=lŽA\iod\u82.0\aKOS J.\5Primerjalna TI=Pišejo ženske drugače? : [o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih] AU=Borovnik, Silvija LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mihelač SG=lBR\iod\u82.0\aBOROVNIK S.\5Pišejo ženske TI=Čudežni Feliks, Andrej Hieng : priročnik za spoznavanje književnih del AU=Šink, Jure LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lGR\idb\u82.0\aŠINK J.\5Čudežni Feliks TI=Slovenska književnost / [avtorji Frančiška Buttolo ... [et al.] ; uredila Janko Kos ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\ido\u82.0\aSLOVENSKA\5književnost

20.09.2017

UDK skupina: 82(091) 1.

TI=Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti : razvoj, COBISS.SI-ID2353182 obseg in cena pismenstva književnosti in literature AU=Kidrič, France LA=slv - slovenski PY=1938 PU=Slovenska matica SG=lŽA\ido\u82.0\aKIDRIČ F.\5Zgodovina

22.09.2017

UDK skupina: 820(73)-311.2 1.

TI=Dame iz hiše Missalonghi AU=McCullough, Colleen LA=slv slovenski PY=1989 PU=Drava SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMCCULLOUGH C.

COBISS.SI-ID

8796416

20.09.2017

COBISS.SI-ID

2589241

25.09.2017

COBISS.SI-ID

213261056 25.09.2017

COBISS.SI-ID

240403712 25.09.2017

COBISS.SI-ID

250538240 22.09.2017

UDK skupina: 8201 1.

TI=Im Frühling singt zum letztenmal die Lerche : Roman AU=Simmel, Johannes Mario LA=ger - nemški PY=1990 PU=Droemer Knaur SG=lŽA\iod\u82=30\aSIMMEL J.M.\5Im Frühling

UDK skupina: 820-311.2 1.

TI=Da Vincijeva šifra AU=Brown, Dan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBROWN D.\5Da Vincijeva

UDK skupina: 821 1.

2.

TI=Kurja juhica za dušo. Božič : zgodbe, ki vam ogrejejo srce in vas v prazničnih dneh povežejo z najbližjimi / [zbrala] Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [prevedel Niki Neubauer] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-32\aKURJA JUHICA\5Božič TI=Zdaj pa: Ljubljana : tuji avtorji o naši prestolnici / zbral in uredil Aleš Šteger LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Študentska založba SG=lGR\iod\u82-82\aZDAJ PA:\5Ljubljana

COBISS3/Zaloga

stran 19/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

3.

TI=Look back in anger AU=Osborne, John LA=eng - angleški PY=1996 PU=Faber and Faber SG=lBR\iod\u82=20\aOSBORNE J.\5Look back

COBISS.SI-ID

13028153

22.09.2017

UDK skupina: 82-1 1. 2.

TI=Čebele iz Bachov AU=Zidar, Pavle LA=slv - slovenski PY=1996 COBISS.SI-ID62795264 20.09.2017 PU=Društvo 2000 SG=lBR\iod\u82-1\aZIDAR P.\5Čebele iz Bachov TI=Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2002 / [urednik COBISS.SI-ID117563136 20.09.2017 Edin Saračevič ; ilustracije Dijana Makivič, Maja Miklošič, Vesna Vičar] LA=slv; eng PY=2002 PU=Gimnazija Vič SG=lBR\iod\u82-1\aHAIKU

UDK skupina: 821.1/.8 1.

TI=Tuleči mlinar AU=Paasilinna, Arto LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Tuleči

COBISS.SI-ID

218978816 20.09.2017

COBISS.SI-ID

250539008 20.09.2017

COBISS.SI-ID

234885376 29.09.2017

COBISS.SI-ID

234884352 29.09.2017

COBISS.SI-ID

234884864 29.09.2017

COBISS.SI-ID

234885888 29.09.2017

COBISS.SI-ID

234884608 29.09.2017

COBISS.SI-ID

257285376 25.09.2017

COBISS.SI-ID

20381794

COBISS.SI-ID

238656512 22.09.2017

COBISS.SI-ID

263152384 22.09.2017

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Glej geslo: ljubezen AU=Grossman, David LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Študentska založba SG=lGR\iod\u82-311.2\aGROSSMAN D.\5Glej

UDK skupina: 821.11 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Pika Nogavička. 4, Pika gre v cirkus AU=Lindgren, Astrid LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika TI=Pika Nogavička. 2, Pika gre v šolo AU=Lindgren, Astrid LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika TI=Pika Nogavička. 5, Pika doživi brodolom AU=Lindgren, Astrid LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika TI=Pika Nogavička. [7], Pika in tatova biserov AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika TI=Pika Nogavička. 3, Piko obiščeta tatova AU=Lindgren, Astrid LA=slv slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Pika TI=Za ducat ceneje AU=Gilbreth, Frank Bunker LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGILBRETH F.B.\5Za

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3.

TI=Otherland. Vol. 2, River of blue fire AU=Williams, Tad LA=eng angleški PY=2001 PU=Orbit SG=lŽA\iod\u82=20\aWILLIAMS T.\5Otherland\x2 TI=Prevzetnost in pristranost AU=Austen, Jane LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Cankarjeva založba SG=lGR\iod\u820-311.2\aAUSTEN J.\5Prevzetnost TI=Petdeset odtenkov teme AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

25.09.2017

stran 20/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

4. 5. 6. 7. 8.

SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Petdeset\x3 TI=Svoboda AU=Franzen, Jonathan LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Študentska založba SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aFRANZEN J. TI=Na lovu za monsunom : sodobno romanje po Indiji AU=Frater, Alexander LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-992\aFRATER A.\5Na lovu za TI=Hči dima in kosti : prva knjiga trilogije Hči dima in kosti AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aTAYLOR L.\5Hči dima\x1 TI=Atlantida AU=Gibbins, David J. L. LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Učila International SG=lGR\iod\u82-311.6\aGIBBINS D.J.L. TI=Peščene sipine AU=Harris, Joanne LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHARRIS J.\5Peščene

COBISS.SI-ID

259253504 20.09.2017

COBISS.SI-ID

250714624 20.09.2017

COBISS.SI-ID

263872256 20.09.2017

COBISS.SI-ID

233661440 20.09.2017

COBISS.SI-ID

223739904 20.09.2017

COBISS.SI-ID

250504448 20.09.2017

COBISS.SI-ID

260794624 20.09.2017

COBISS.SI-ID

244702976 20.09.2017

COBISS.SI-ID

358455

COBISS.SI-ID

128964096 20.09.2017

COBISS.SI-ID

219001344 20.09.2017

COBISS.SI-ID

219836160 25.09.2017

COBISS.SI-ID

109406720 29.09.2017

COBISS.SI-ID

249816576 29.09.2017

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3.

TI=Slava : roman v devetih zgodbah AU=Kehlmann, Daniel LA=slv slovenski PY=2010 PU=Študentska založba SG=lGR\iod\u830-311.2\aKEHLMANN D.\5Slava TI=Stari kralj v izgnanstvu : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo] AU=Geiger, Arno LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u82-311.2\aGEIGER A.\5Stari kralj TI=Babette : dnevniki Barbare Širca = Tagebücher von Barbara Širca 1849, 1850, 1851 AU=Širca, Barbara LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lGR\iod\u82-94\aŠIRCA B.\5Babette

UDK skupina: 821.133.1 1. 2.

TI=Pariz mesto ljubezni. 1, Vitez z morja : roman AU=Davenat, Colette LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aDAVENAT C.\5Pariz\x1 TI=Ljubimec AU=Duras, Marguerite LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lŽA\iod\u840-311.2\aDURAS M.\5Ljubimec

20.09.2017

UDK skupina: 821.134.2 1.

TI=Kanibalova hči AU=Montero, Rosa LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMONTERO R.

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Buick Rivera : novela AU=Jergović, Miljenko LA=slv - slovenski PY=2005 PU=V. B. Z. SG=lŽA\iod\u82-32\aJERGOVIĆ M.\5Buick Rivera

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

TI=Mati zemlja joče AU=Mišmaš, Pavel LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Math SG=lVR\iml\uP 82-1\aMIŠMAŠ P.\5Mati zemlja TI=Pink AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Društvo

COBISS3/Zaloga

stran 21/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lVR\iml\uM\aVIDMAR J.\5Pink TI=Jesenski akvareli AU=Špacapan, Lojzka LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\iod\u82-1\aŠPACAPAN L.\5Jesenski TI=I saw her that night AU=Jančar, Drago LA=eng - angleški PY=2016 PU=Dalkey Archives Press SG=lŽA\iod\u82=20\aJANČAR D.\5I saw her that TI=Pojasni mi ljubezen : roman AU=Perić Jezernik, Andreja LA=slv slovenski PY=2012 PU=KUD Lema SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aPERIĆ J.A.\5Pojasni TI=Veste, kdo je Čeri? AU=Maurer, Neža LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\ičm\uP\aMAURER N.\5Veste, kdo je TI=Vsaka ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov / [avtor spremne besede Alojz Ihan] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lGR\iod\u82-1\aVSAKA LJUBEZEN\5je pesem TI=Ženska na konju : živeti z umetnikom AU=Četkovič-Vodovnik, Ana LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aČETKOVIČ-V.A.\5Ženska na TI=Pesmi štirih / Kajetan Kovič ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-1\aPESMI ŠTIRIH TI=Prigode malega murenčka : pravljica AU=Kitek, Milica LA=slv slovenski PY=1944 PU=Knjigarna Schwentner SG=lŽA\ido\uS\aKITEK M.\5Prigode malega TI=Dan vsakdanji zdoma AU=Loos, Aleksej Adrijan LA=slv - slovenski PY=1997 PU=P. Amalietti SG=lŽA\ido\u82-992\aLOOS A.A.\5Dan vsakdanji TI=Otroštvo v znamenju vojne AU=Mušič, Vladimir Braco LA=slv slovenski PY=2006 PU=Goga SG=lŽA\ido\u82-94\aMUŠIČ V.B.\5Otroštvo v TI=Vztrajnice AU=Lovšin, Elizabeta Špela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aLOVŠIN E.Š.\5Vztrajnice TI=Blazno resno o šoli AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uP\aMUCK D.\5Blazno resno TI=Vijolični gad AU=Durjava, Iza LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Gimnazija Vič SG=lBR\iod\u82-1\aDURJAVA I.\5Vijolični gad TI=Štiri ljudske igre AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=1940 PU=Nova založba SG=lŽA\ičo\u82-2\aFINŽGAR F. S.\5Štiri ljudske TI=Od bajtarjev do astronavtov AU=Jamnišek, Srečko LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Korotan SG=lBR\iod\u82-94\aJAMNIŠEK S.\5Od bajtarjev TI=Pomladni dan AU=Kosmač, Ciril LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u886.3-311.2\aKOSMAČ C. TI=Opoldne nekega dne AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aMÖDERNDORFER V. TI=Potovanje v Tumanjan : lirični potopis AU=Zagorski, Cvetko LA=slv slovenski PY=2010 PU=Tuma SG=lPR\iod\u82-992\aZAGORSKI C.\5Potovanje v

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

117844736 25.09.2017

COBISS.SI-ID

85780737

COBISS.SI-ID

259669760 27.09.2017

COBISS.SI-ID

268186368 25.09.2017

COBISS.SI-ID

250470912 22.09.2017

COBISS.SI-ID

247004416 22.09.2017

COBISS.SI-ID

122032896 22.09.2017

COBISS.SI-ID

51052

22.09.2017

COBISS.SI-ID

68659968

22.09.2017

COBISS.SI-ID

229768448 22.09.2017

COBISS.SI-ID

269793536 22.09.2017

COBISS.SI-ID

256534272 22.09.2017

COBISS.SI-ID

113652224 20.09.2017

COBISS.SI-ID

32181249

COBISS.SI-ID

214127104 20.09.2017

COBISS.SI-ID

870430

COBISS.SI-ID

240319232 20.09.2017

COBISS.SI-ID

248960768 20.09.2017

29.09.2017

20.09.2017

20.09.2017

stran 22/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 821.163.6.09; 821.163.6 1.

TI=Prešernova zdravljica [!] v letu 1937 AU=Paternu, Boris LA=slv slovenski PY=1977 PU=Komunist SG=lŽA\iod\u82-1\aPATERNU B.\5Prešernova

COBISS.SI-ID

18800641

20.09.2017

COBISS.SI-ID

358967

20.09.2017

COBISS.SI-ID

10102071

25.09.2017

COBISS.SI-ID

108410624 20.09.2017

COBISS.SI-ID

3721480

20.09.2017

COBISS.SI-ID

4006400

20.09.2017

COBISS.SI-ID

15667201

25.09.2017

COBISS.SI-ID

6306817

22.09.2017

COBISS.SI-ID

256055

22.09.2017

COBISS.SI-ID

27644416

20.09.2017

COBISS.SI-ID

7594752

22.09.2017

UDK skupina: 821-311.2 1.

TI=Pariz mesto ljubezni. 3, Zarota na Irskem : roman AU=Davenat, Colette LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Lipa SG=lPO\iod\u82-311.6\aDAVENAT C.\5Pariz\x3

UDK skupina: 821-312.4 1.

TI=Hannibal AU=Harris, Thomas LA=eng - angleški PY=2000 PU=Arrow books SG=lŽA\iod\u82=20\aHARRIS T.\5Hannibal

UDK skupina: 82-2 1.

TI=Poet : scenarij za televizijski film o življenju in nehanju Franceta Prešerna AU=Kmecl, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Prešernova družba SG=lPO\iod\u82-2\aKMECL M.\5Poet

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Suvremena jugoslavenska novela / urednik Drago Ivanišević LA=hrv hrvaški PY=1965 PU=Znanje SG=lŽA\ido\u82.0\aSUVREMENA

UDK skupina: 82-311.2 1.

TI=Potovanje na zahod : roman AU=Wu, Chengen LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.2\aWU

UDK skupina: 82-311.6 1. 2. 3. 4.

TI=Lov na kralja AU=Patterson, Harry LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Borec SG=lBR\iod\u82-311.6\aPATTERSON H.\5Lov na TI=Marianne : roman. knj. 1, Napoleonova zvezda AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x1 TI=Marianne. Knj. 5, Lovorike plamenov : roman AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x5 TI=Trotamora : roman iz unejstva napisan v letih 1958 do 1963 AU=Habjan, Vlado LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aHABJAN V.\5Trotamora

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Zelena zaveza : političnofantastični roman AU=Remec, Miha LA=slv slovenski PY=1989 PU=Borec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aREMEC M.\5Zelena zaveza

COBISS3/Zaloga

stran 23/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

UDK skupina: 82-7 1.

TI=Bog živi vse barabe : [satire] AU=Maver, Milan LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\ido\u82-7\aMAVER M.\5Bog živi vse

COBISS.SI-ID

67228672

27.09.2017

COBISS.SI-ID

289293568 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289293824 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294080 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294336 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294336 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289293824 29.09.2017

-

COBISS.SI-ID

289294080 29.09.2017

-

COBISS.SI-ID

289293568 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294336 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289293824 29.09.2017

-

COBISS.SI-ID

289294080 29.09.2017

-

COBISS.SI-ID

289293568 29.09.2017

-

COBISS.SI-ID

289293568 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289293824 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294080 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294336 29.09.2017

UDK skupina: 82-93 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Helijev\x5 TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Buskovo\x6 TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Drevo\x7 TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Skrivalnice\x8 TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Skrivalnice\x8 TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Buskovo\x6 TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Drevo\x7 TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Helijev\x5 TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lVR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Skrivalnice\x8 TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lVR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Buskovo\x6 TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lVR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Drevo\x7 TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lVR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Helijev\x5 TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Helijev\x5 TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Buskovo\x6 TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Drevo\x7 TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Skrivalnice\x8

COBISS3/Zaloga

-

-

-

stran 24/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

17. TI=Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Helijev\x5 18. TI=Robocar Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Buskovo\x6 19. TI=Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Drevo\x7 20. TI=Robocar Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\iml\uC\aROBOCAR POLI\5Skrivalnice\x8

COBISS.SI-ID

289293568 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289293824 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294080 29.09.2017

COBISS.SI-ID

289294336 29.09.2017

COBISS.SI-ID

1188405

25.09.2017

COBISS.SI-ID

60752384

20.09.2017

COBISS.SI-ID

107521024 20.09.2017

COBISS.SI-ID

103004928 22.09.2017

COBISS.SI-ID

1111577438 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1111577438 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1111577438 27.09.2017

COBISS.SI-ID

1111577438 27.09.2017

COBISS.SI-ID

8006962

UDK skupina: 82-94 1. 2. 3.

TI=Brez slave : spomini na svetovno vojno AU=Gaberc, Vinko LA=slv slovenski PY=1935 PU=samozaložba SG=lBR\iod\u82-94\aGABERC V.\5Brez slave TI=Podobe iz čipkaste preje : iz petdesetih in šestdesetih let AU=Stanonik, Tončka LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-94\aSTANONIK T.\5Podobe iz TI=Od Kolpe do Volge AU=Pavlin, Mile LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\ido\u82-94\aPAVLIN M.\5Od Kolpe do

UDK skupina: 82-992 1.

TI=Poti v neznano AU=Šeruga, Zvone LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lBR\iod\u82-992\aŠERUGA Z.\5Poti v neznano

UDK skupina: 82-F-odr 1.

2.

3.

4.

TI=Mother's day / directed by Garry Marshall ; screenplay by Anya Kochoff Romano, Matt Walker & Tom Hines ; story by Lily Hollander ... [et al.] ; director of photography Charles Minsky ; music by John Debney LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aMATERINSKI DAN\xod-437 TI=Mother's day / directed by Garry Marshall ; screenplay by Anya Kochoff Romano, Matt Walker & Tom Hines ; story by Lily Hollander ... [et al.] ; director of photography Charles Minsky ; music by John Debney LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aMATERINSKI DAN\xod-463 TI=Mother's day / directed by Garry Marshall ; screenplay by Anya Kochoff Romano, Matt Walker & Tom Hines ; story by Lily Hollander ... [et al.] ; director of photography Charles Minsky ; music by John Debney LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aMATERINSKI DAN\xod-420 TI=Mother's day / directed by Garry Marshall ; screenplay by Anya Kochoff Romano, Matt Walker & Tom Hines ; story by Lily Hollander ... [et al.] ; director of photography Charles Minsky ; music by John Debney LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aMATERINSKI DAN\xod-288

UDK skupina: 82M 1.

TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, Joanne K. LA=eng

COBISS3/Zaloga

25.09.2017 stran 25/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

- angleški PY=1997 PU=Bloomsbury SG=lŽA\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry UDK skupina: 82O 1. 2.

TI=Otherland. Vol. 1, City of golden shadow AU=Williams, Tad LA=eng angleški PY=2001 PU=Orbit SG=lŽA\iod\u82=20\aWILLIAMS T.\5Otherland\x1 TI=Začudene oči AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1952 PU=Lipa SG=lŽA\ičo\uP\aBEVK F.\5Začudene oči

COBISS.SI-ID

9536050

25.09.2017

COBISS.SI-ID

13893888

20.09.2017

COBISS.SI-ID

1923080

27.09.2017

COBISS.SI-ID

38073345

22.09.2017

COBISS.SI-ID

35738112

22.09.2017

COBISS.SI-ID

2843393

20.09.2017

COBISS.SI-ID

3991552

25.09.2017

COBISS.SI-ID

61626880

25.09.2017

COBISS.SI-ID

8059082

29.09.2017

COBISS.SI-ID

227331328 27.09.2017

COBISS.SI-ID

22591538

COBISS.SI-ID

232661248 20.09.2017

UDK skupina: 886.3 1. 2.

TI=Zgodbe o čuših AU=Lipuš, Florjan LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\ido\u886.3-32\aLIPUŠ F.\5Zgodbe o čuših TI=Spomini : v preddverju literature AU=Dolar, Jaro LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u0\aDOLAR J.\5Spomini

UDK skupina: 886.3-311.2 1.

TI=Stopa in reka : roman AU=Bohanec, Franček LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Viharnik SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aBOHANEC F.\5Stopa

UDK skupina: 886.3-32 1. 2. 3.

TI=Kruh je bridka stvar : novele AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1959 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ido\u886.3-32\aKRANJEC M.\5Kruh je TI=Trop brez zvoncev AU=Jalen, Janez LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aJALEN J.\5Trop brez TI=Rosana AU=Stritar, Josip LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Karantanija SG=lPE\iod\u886.3-32\aSTRITAR J.\5Rosana

UDK skupina: 9 1. 2.

3. 4.

TI=Mladinski atlas. Svet : [celine, države, zanimivosti] AU=Hahn, Michael LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Schwager & Steinlein SG=lVR\iml\u912\aHAHN M.\5Mladinski atlas TI=Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec : razmišljanja skladatelja, dirigenta, pedagoga in častnega doktorja glasbe Zvonimirja Cigliča v razgovorih s Francem Križnarjem AU=Križnar, Franc LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Arhiv Republike Slovenije SG=lBR\iod\u929\aCIGLIČ Z. TI=Picture atlas : with a giant world map poster AU=Frith, Alex LA=eng angleški PY=2009 PU=Usborne SG=lŽA\iml\u811.111\aFRITH A.\5Picture atlas TI=Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu : slovenski zbornik 2007 / [uredniški odbor Janez Stanovnik, Slavko Grčar, Hardvik Pirnovar] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=GO ZZB NOB Slovenije SG=lVR\iod\u949.712\aNOB V\5slovenskem

27.09.2017

UDK skupina: 902/904+93/94 COBISS3/Zaloga

stran 26/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

1.

2. 3.

4.

5. 6.

TI=Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na COBISS.SI-ID249069568 Menini planini AU=Sever, Franc LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Fit Media SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aSEVER F.\5Past na TI=Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija] AU=Ravnikar, Tone COBISS.SI-ID257680640 LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Krajevna skupnost SG=lVR\iod\u949.712\aRAVNIKAR T. TI=Slovenski arhivi se predstavijo / [avtorji besedil Gašper Šmid ... [et al.] ; COBISS.SI-ID265848832 uredniški odbor Maja Gombač ... [et al.] ; prevod povzetka v angleščino Bojan Himmelreich, prevod povzetka v nemščino Mojca Horvat] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Arhivsko društvo Slovenije [etc.] SG=lBR\iod\u930\aSLOVENSKI\5arhivi se TI=Arhivi - zakladnice spomina : vodnik po razstavi / [uredil Andrej Nared ; COBISS.SI-ID278314240 reprodukcije Matej Kristovič, sodelujoči arhivi] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Arhiv Republike Slovenije ; Zgodovinski arhiv ; Nadškofijski arhiv ; Pokrajinski arhiv ; Škofijski arhiv ; Pokrajinski arhiv ; Nadškofijski arhiv ; Pokrajinski arhiv ; Zgodovinski arhiv ; Zgodovinski arhiv SG=lBR\iod\u930\aARHIVI -\5zakladnice TI=Zgodovina 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije AU=Cvirn, Janez LA=slv - COBISS.SI-ID214079488 slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPO\iod\u930\aCVIRN J.\5Zgodovina 3 TI=Srednji in novi vek : zgodovina za 2. letnik gimnazij AU=Berzelak, Stane COBISS.SI-ID224071168 LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u930\aBERZELAK S.\5Srednji in novi

20.09.2017

25.09.2017 27.09.2017

27.09.2017

22.09.2017 22.09.2017

UDK skupina: 908+91 1.

TI=Slovenija brez meja AU=Capuder, Andrej LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mohorjeva založba SG=lBR\iod\u949.712\aCAPUDER A.\5Slovenija

COBISS.SI-ID

48846337

22.09.2017

COBISS.SI-ID

114572544 20.09.2017

COBISS.SI-ID

3350785

COBISS.SI-ID

1113036382 29.09.2017

COBISS.SI-ID

271206656 25.09.2017

COBISS.SI-ID

263081472 27.09.2017

UDK skupina: 908K 1.

TI=Berlin AU=Rice, Christopher LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u908J\aRICE C.\5Berlin

UDK skupina: 91 1.

TI=Logarska dolina AU=Meze, Drago LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Obzorja SG=lŽA\iozb\u91\aMEZE D.\5Logarska dolina

27.09.2017

UDK skupina: 91v 1.

TI=Naples & the Amalfi coast : [your guide to the 10 best of everything] AU=Kennedy, Jeffrey LA=eng - angleški PY=2016 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u908J\aKENNEDY J.\5Naples

UDK skupina: 929 1. 2.

TI=Zgodba mojega očeta AU=Kravos, Bogomila LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u929\aKRAVOS J. TI=Pogledi na delo Dušana Moravca : zbornik / uredila Vasja Predan in Ivo Svetina ; [prevod povzetka Amidas] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Slovenski gledališki muzej

COBISS3/Zaloga

stran 27/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

3. 4. 5.

6.

SG=lŽA\ido\u792\aPOGLEDI NA\5delo Dušana TI=Mahler in Ljubljana : 1881-1882 AU=Kuret, Primož LA=slv; ger PY=1997 PU=DZS SG=lPO\iod\u929\aMAHLER G. TI=Otoki umetnosti : Milčku Komelju na 60. postaji / [urednica Nada Šumi] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=KUD Logos SG=lŽA\ido\u7\aOTOKI\5umetnosti TI=Recite mi Erna : izbor iz publicistike AU=Kališnik, Štefan LA=slv slovenski PY=2010 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-9\aKALIŠNIK Š.\5Recite mi Erna TI=Peter Pavel Glavar : zbornik prispevkov iz simpozija, Grm, Novo Mesto, 2009 / [zbral in uredil Marko Borko] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Čebelarska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u929\aGLAVAR P.P.

COBISS.SI-ID

53508352

27.09.2017

COBISS.SI-ID

241817088 27.09.2017

COBISS.SI-ID

251471872 20.09.2017

COBISS.SI-ID

246678528 20.09.2017

COBISS.SI-ID

2287220

20.09.2017

COBISS.SI-ID

8756152

27.09.2017

COBISS.SI-ID

491849

27.09.2017

COBISS.SI-ID

114739200 29.09.2017

COBISS.SI-ID

114233088 29.09.2017

COBISS.SI-ID

105358592 22.09.2017

COBISS.SI-ID

57397

22.09.2017

COBISS.SI-ID

36772864

20.09.2017

COBISS.SI-ID

1891200

29.09.2017

UDK skupina: 93/99 1. 2.

TI=Na obronkih Bele krajine AU=Rogelj, Rudi LA=slv - slovenski PY=2006 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aROGELJ R.\5Na obronkih TI=See inside castles : with over 50 flaps to lift AU=Daynes, Katie LA=eng angleški PY=2006 PU=Usborne SG=lŽA\iml\u811.111\aDAYNES K.\5See inside

UDK skupina: 94 1.

TI=Izgubljeni zapiski AU=Klemenčič, Dore LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Partizanska knjiga SG=lŽA\ido\u82-94\aKLEMENČIČ D.\5Izgubljeni

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Poraz in zmaga AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lVR\iml\uS\aLAINŠČEK F.\5Poraz in zmaga TI=Kakor napravi stari, je zmerom prav AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lVR\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Kakor napravi TI=Škorenjček Matevžek AU=Vuga, Saša LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Branko ; Jutro SG=lŽA\iml\uC\aVUGA S.\5Škorenjček TI=Pika Nogavička AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aLINDGREN A.\5Pika Nogavička TI=Razbojniki z Marsa AU=Strniša, Gregor LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTRNIŠA G.\5Razbojniki

UDK skupina: do 1.

TI=Voodoo lounge in Japan AU=The Rolling Stones LA=slv - slovenski PY=2008 PU=CD-COM ; Stejtex SG=lBR\idvd\u791\aTHE ROLLING\5Voodoo\xod-

UDK skupina: L COBISS3/Zaloga

stran 28/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

1.

2. 3.

TI=Pravljice jugoslovanskih narodov / izbral Golub Dobrašinović ; ilustrirala COBISS.SI-ID455454 Desa Kerečki-Mustur ; [prevedli Alojz Gradnik ...et al. ; barvni diapozitivi Juan Carlos Ferro y Duque ; urednik slovenske izdaje Niko Grafenauer] LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga [etc.] SG=lPR\iml\uL\aPRAVLJICE\5jugoslovanskih\x1 TI=Finske pravljice / [ilustracije Irena Majcen ; prevedla Jelka Ovaska Novak] COBISS.SI-ID57020160 LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uL\aFINSKE\5pravljice TI=Izplesani copatki : transilvanske pravljice / [povedala Ágostona Fábiánova COBISS.SI-ID22382848 ; zapisala in uredila Ágnes Kovács ; prevedel Jože Olaj ; ilustrirala Irena Majcen] LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uL\aIZPLESANI\5copatki

22.09.2017

22.09.2017 22.09.2017

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4.

TI=Prerok Muzelj AU=Vandot, Josip LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Karantanija SG=lPE\iml\uM\aVANDOT J.\5Prerok Muzelj TI=Cvetje v jeseni AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\uM\aTAVČAR I.\5Cvetje v jeseni TI=Robin Hood AU=Sutcliff, Rosemary LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aSUTCLIFF R.\5Robin Hood TI=Edinka AU=Jarunková, Klára LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aJARUNKOVÁ K.\5Edinka

COBISS.SI-ID

61431296

25.09.2017

COBISS.SI-ID

9589249

27.09.2017

COBISS.SI-ID

57141

22.09.2017

COBISS.SI-ID

50485

22.09.2017

COBISS.SI-ID

14593792

29.09.2017

COBISS.SI-ID

51509

27.09.2017

COBISS.SI-ID

39139328

25.09.2017

COBISS.SI-ID

109325056 22.09.2017

COBISS.SI-ID

7311873

22.09.2017

COBISS.SI-ID

219701

22.09.2017

COBISS.SI-ID

387358

22.09.2017

COBISS.SI-ID

56629

22.09.2017

COBISS.SI-ID

365598

22.09.2017

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Bela past AU=Novak, Bogdan LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uP\aNOVAK B.\5Bela past TI=Skrivnostni otok AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aVERNE J.\5Skrivnostni\x2 TI=Oglarjev sin AU=Tomažič, Jože LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uP\aTOMAŽIČ J.\5Oglarjev sin TI=Modrost starodavnega anka AU=Kermauner, Aksinja LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Didakta SG=lVR\iml\uP\aKERMAUNER A.\5Modrost TI=Leteča učilnica : roman za otroke AU=Kästner, Erich LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aKÄSTNER E.\5Leteča učilnica TI=Lepi janičar AU=Murnik, Rado LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aMURNIK R.\5Lepi janičar TI=Rdeča pest AU=Ribičič, Josip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aRIBIČIČ J.\5Rdeča pest TI=Petnajstletni kapitan AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aVERNE J.\5Petnajstletni\x1 TI=Mali upornik AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBEVK F.\5Mali upornik

COBISS3/Zaloga

stran 29/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

18.10.2017 Z-PL-B06

Novosti sep 2017

10. TI=Otok zakladov AU=Stevenson, Robert Louis LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aSTEVENSON R.L.\5Otok 11. TI=Knjiga o Titu AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBEVK F.\5Knjiga o Titu 12. TI=Deček z dvema imenoma AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aINGOLIČ A.\5Deček z dvema 13. TI=Dvojčici AU=Kästner, Erich LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aKÄSTNER E.\5Dvojčici 14. TI=Lassie se vrača AU=Knight, Eric LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aKNIGHT E.\5Lassie se 15. TI=Detektivi v zeleni katri AU=Demšar, Brane LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP\aDEMŠAR B.\5Detektivi v

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

344094

22.09.2017

COBISS.SI-ID

219957

22.09.2017

COBISS.SI-ID

9588993

22.09.2017

COBISS.SI-ID

7313153

22.09.2017

COBISS.SI-ID

220469

22.09.2017

COBISS.SI-ID

8577024

20.09.2017

stran 30/30

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti september 2017 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti september 2017 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti september 2017 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti september 2017 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement