Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.12.2014 Z-PL-B06

Novosti - november 2014

UDK skupina: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Ciciban SP=0350-8870 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 10091266 SG=lBR\ispm\u050\aCICIBAN\52014/15 št.3 TI=Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje COBISS.SI-ID 757252 SP=0351-6652 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRESEK\52014/15 št.2 TI=Velike civilizacije srednjega veka / [napisali] Gaston Wiet ... [et al.], s COBISS.SI-ID 23389696 prispevki Jeana Devissa, Betty Meggers in Rogera Greena ; prevedla Vital Klabus, Marjan Poljanec LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Državna založba Slovenije SG=lPE\iod\u930\aZGODOVINA\5Velike\x3/1 TI=Temelji sodobnega sveta AU=Gottschalk, Louis Reichenthal LA=slv COBISS.SI-ID 23414272 slovenski PY=1972 PU=Državna založba Slovenije SG=lPE\iod\u930\aZGODOVINA\5Temelji\x4/2 TI=Devetnajsto stoletje : 1775-1905 / Charles Morazé, urednik ; [prevedel COBISS.SI-ID 23418368 Janez Gradišnik] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Državna založba Slovenije SG=lPE\iod\u930\aZGODOVINA\5Devetnajsto\x5/1 TI=Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet SP=1854-2883 COBISS.SI-ID 221601024 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aMOJ PLANET\52014/15 Letn.10, št.3 TI=Katoliški katekizem : nauk in molitve / priredilo ljubljansko in COBISS.SI-ID 6051331 mariborsko katehetsko društvo LA=slv - slovenski PY=1930 PU=škofijski ordinariat ljubljanski SG=lŽA\ičo\u23/28\aKATOLIŠKI\5katekizem TI=Slovenska zgodovina : od konca osemnajstega stoletja do 1918 COBISS.SI-ID 2227457 AU=Gestrin, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aGESTRIN F.\5Slovenska TI=Božič za dva AU=Pestner, Oto LA=slv - slovenski PY=2001 COBISS.SI-ID 219900416 PU=Menart SG=lŽA\icd\u78\aPESTNER O.\5Božič za\x759 TI=Kje se pleše SP=2385-8192 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275065856 SG=lŽA\ispo\u050\aKJE SE PLEŠE\52014 št.2 TI=Kako deluje SP=2385-8338 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275193600 SG=lŽA\ispo\u050\aKAKO DELUJE\52014 št.3 TI=Nepozabna zgodovina SP=2385-8346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275194112 SG=lŽA\ispo\u050\aNEPOZABNA\52014 št.3 TI=150 najlepših klasičnih melodij AU=Londonski filharmonični orkester COBISS.SI-ID 218123776 LA=eng - angleški PY=2005 PU=Mladinska knjiga ; Reader's Digest SG=lŽA\icd\u78\aLONDONSKI 1\5150 naj...\x761 TI=Pogled : oglasna priloga za starše SP=C506-5445 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 65897985 SG=lVR\ispm\u050\aCICIBAN 2014/15\5Pogled št.1 TI=Pogled : oglasna priloga za starše SP=C506-5445 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 65897985 SG=lVR\ispm\u050\aCICIBAN 2014/15\5Pogled št.2 TI=Poetikon : revija za poezijo in poetično SP=1854-2360 LA=slv COBISS.SI-ID 220308736 slovenski SG=lŽA\ispd\u82-82\aPOETIKON\52014 št.55/58 TI=Poetikon : revija za poezijo in poetično SP=1854-2360 LA=slv COBISS.SI-ID 220308736 slovenski SG=lŽA\ispd\u82-82\aPOETIKON\52014 Letn.10, št.55/56 TI=Boter AU=Puzo, Mario LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Lipa COBISS.SI-ID 18849792 SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPUZO M.\5Boter TI=Ana Karenina AU=Tolstoj, Lev Nikolaevič LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 8835841 PY=1975 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

10.11.2014 12.11.2014 12.11.2014

12.11.2014 12.11.2014

14.11.2014 14.11.2014

14.11.2014

14.11.2014 17.11.2014 19.11.2014 19.11.2014 19.11.2014 19.11.2014 19.11.2014 24.11.2014 24.11.2014 24.11.2014 24.11.2014 stran 1/15

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti - november 2014  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti - november 2014

Knjižne novosti - november 2014  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - knjižne novosti - november 2014

Profile for 26906
Advertisement