Page 9

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.04.2019 Z-PL-B06

Novosti marec 2019

SG=lPR\iod\u37\aKUKANJA-G.M.\5Nadarjenost TI=Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija] AU=Kukanja-COBISS.SI-ID296867840 Gabrijelčič, Mojca LA=slv; srp PY=2018 PU=Založba Univerze na Primorskem SG=lTA\iod\u37\aKUKANJA-G.M.\5Nadarjenost 5. TI=Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija] AU=Kukanja-COBISS.SI-ID296867840 Gabrijelčič, Mojca LA=slv; srp PY=2018 PU=Založba Univerze na Primorskem SG=lPO\iod\u37\aKUKANJA-G.M.\5Nadarjenost 6. TI=Osebnostni razvoj predšolskega otroka : zbornik AU=Mednarodna COBISS.SI-ID298367232 (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Finska, Italija) strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih, 12 , 2019, Ljubljana LA=slv; hrv; eng PY=2019 PU=MiB SG=lŽA\iod\u159.9\aMEDNARODNA\5Osebnostni 7. TI=Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ COBISS.SI-ID297909248 AU=Škalič, Marjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Pretok SG=lBR\iod\u37\aŠKALIČ M.\5Šola, kam\x1 8. TI=Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ COBISS.SI-ID297909248 AU=Škalič, Marjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Pretok SG=lPO\iod\u37\aŠKALIČ M.\5Šola, kam\x1 9. TI=Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ COBISS.SI-ID297909248 AU=Škalič, Marjana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Pretok SG=lŽA\iod\u37\aŠKALIČ M.\5Šola, kam\x1 10. TI=Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija] AU=Kukanja-COBISS.SI-ID296867840 Gabrijelčič, Mojca LA=slv; srp PY=2018 PU=Založba Univerze na Primorskem SG=lŽA\iod\u37\aKUKANJA-G.M.\5Nadarjenost 4.

15.03.2019

15.03.2019

14.03.2019

08.03.2019 08.03.2019 08.03.2019 11.03.2019

UDK skupina: 39 1.

TI=Moja koklja špiklja špoklja : slovenska ljudska pesmica / ilustrirala Jelka Reichman LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uL\aMOJA KOKLJA\5špiklja\xČEB

COBISS.SI-ID

290747648 18.03.2019

COBISS.SI-ID

6600704

COBISS.SI-ID

296172544 18.03.2019

COBISS.SI-ID

296172544 18.03.2019

COBISS.SI-ID

296172544 18.03.2019

COBISS.SI-ID

296172544 18.03.2019

COBISS.SI-ID

296172544 15.03.2019

COBISS.SI-ID

296172544 15.03.2019

COBISS.SI-ID

298342144 14.03.2019

UDK skupina: 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Metulji AU=Seguin-Fontes, Marthe LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Domus SG=lŽA\iml\u59\aSEGUIN-F.M.\5Metulji TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lTA\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti AU=Farndon, John LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iml\u55\aFARNDON J.\5Planet Zemlja TI=Sedem kratkih lekcij iz fizike AU=Rovelli, Carlo LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

22.03.2019

stran 9/40

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement