Page 8

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.04.2019 Z-PL-B06

Novosti marec 2019

2.

TI=Od Depale vasi do Patrie AU=Klavora, Mitja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ciceron SG=lPO\iod\u32\aKLAVORA M.\5Od Depale vasi

COBISS.SI-ID

297662976 08.03.2019

COBISS.SI-ID

297739264 18.03.2019

COBISS.SI-ID

296425728 14.03.2019

COBISS.SI-ID

297778944 13.03.2019

COBISS.SI-ID

297778944 13.03.2019

COBISS.SI-ID

94318081

22.03.2019

COBISS.SI-ID

92929793

22.03.2019

COBISS.SI-ID

95796993

22.03.2019

COBISS.SI-ID

95275521

22.03.2019

COBISS.SI-ID

295500800 08.03.2019

UDK skupina: 33 1.

2.

3.

4.

TI=So finance res tak bav-bav?! : priročnik za urejene osebne in družinske finance AU=Kodrič Mori, Helena LA=slv - slovenski PY=2018 PU=BigU akademija SG=lŽA\iod\u33\aKODRIČ M.H.\5So finance TI=Izbrana poglavja iz ergonomije : univerzitetni učbenik za študente zdravstvenih ved AU=Plemelj Mohorič, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zdravstvena fakulteta SG=lŽA\iod\u33\aPLEMELJ M., A.\5Izbrana TI=Je tu kakšen odrasel? : moj boj z evropskim globokim establišmentom AU=Varoufakis, Yanis LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u33\aVAROUFAKIS Y.\5Je tu kakšen TI=Je tu kakšen odrasel? : moj boj z evropskim globokim establišmentom AU=Varoufakis, Yanis LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u33\aVAROUFAKIS Y.\5Je tu kakšen

UDK skupina: 34/35 1. 2. 3.

4.

TI=Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : s komentarjem novele ZIZ-L AU=Drev, Anja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\ičo\u34\aDREV A.\5Zakon o izvršbi TI=Zakon o pravdnem postopku : novela ZPP-E s komentarjem AU=Slovenija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\ičo\u34\aSLOVENIJA\5Zakon o TI=Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava / [avtorji Borut Bratina ... [et al.] ; urednik Dušan Jovanovič ; strokovna pomoč in stvarno kazalo Jaka Premzel] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Založba WD SG=lŽA\iod\u34\aOSNOVE\5gospodarskega TI=Družinski zakonik : [s komentarjem] AU=Kraljić, Suzana LA=slv slovenski PY=2019 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\ičo\u34\aKRALJIĆ S.\5Družinski zakonik

UDK skupina: 355/359 1.

TI=Nastanek in razvoj slovenske TO : 1968-1990 AU=Bolfek, Boris LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zveza veteranov vojne za Slovenijo ; Defensor SG=lŽA\iod\u35\aBOLFEK B.\5Nastanek in

UDK skupina: 37 1.

2. 3.

TI=Za srečo v družini / [uredili Andreja Križan Lipnik, Miha Černetič, Katja COBISS.SI-ID96017409 20.03.2019 Valenčak ; fotografije osebni arhiv avtorjev] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Založba Ajda, IBO Gomboc SG=lŽA\iod\u37\aZA SREČO TI=Vzgoja AU=White, Ellen Gould Harmon LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID297625088 18.03.2019 PU=Logos SG=lŽA\iod\u37\aWHITE E.G.H.\5Vzgoja TI=Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija] AU=Kukanja-COBISS.SI-ID296867840 15.03.2019 Gabrijelčič, Mojca LA=slv; srp PY=2018 PU=Založba Univerze na Primorskem

COBISS3/Zaloga

stran 8/40

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement