Page 36

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.04.2019 Z-PL-B06

Novosti marec 2019

1. 2.

3.

TI=V iskanju svobode : leto 1968 in njegova dediščina / [uredila Miljana Cunta] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u32\aV ISKANJU TI=Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje AU=Kofol, Karla LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Tolminski muzej SG=lŽA\iod\u949.712\aKOFOL K.\5Posočje 1945TI=33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\a33 DNI

COBISS.SI-ID

297016576 20.03.2019

COBISS.SI-ID

295256832 11.03.2019

COBISS.SI-ID

296665856 11.03.2019

UDK skupina: 929 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

TI=Matiček : A.T. Linhart, počelo slovenskega gledališča AU=Partljič, Tone COBISS.SI-ID94404097 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPO\iml\uS\aPARTLJIČ T.\5Matiček TI=Deklica in general; General Maister AU=Partljič, Tone LA=slv COBISS.SI-ID94962177 slovenski PY=2018 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPO\iml\uS\aPARTLJIČ T.\5Deklica in TI=Janez Istenič : zgodba o vrhunskem športniku in vinarski legendi COBISS.SI-ID296348160 AU=Fortin, Marjan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=samozal. J. Istenič SG=lŽA\iod\u929\aISTENIČ J. TI=Zvezdni trenutki človeštva : štirinajst zgodovinskih miniatur AU=Zweig, COBISS.SI-ID297062400 Stefan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u929\aZWEIG S.\5Zvezdni TI=Nisem angel : z modne piste Victoria's Secret na pot za Gospodom COBISS.SI-ID296875776 AU=Bisutti, Kylie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aBISUTTI K. TI=Zgodovina - učiteljica življenja AU=Lešnik, Rafko LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID296536576 PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aLEŠNIK R. TI=Leonardo da Vinci v 30 sekundah : 50 njegovih najboljših idej, izumov in COBISS.SI-ID296666624 umetnin s polminutno razlago / avtorji besedil Francis Ames-Lewis ... [et al.] ; urednica Martina Wallace ; predgovor Martin Kemp ; [prevod Višnja Jerman] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u929\aLEONARDO DA VINCI TI=Leonardo da Vinci v 30 sekundah : 50 njegovih najboljših idej, izumov in COBISS.SI-ID296666624 umetnin s polminutno razlago / avtorji besedil Francis Ames-Lewis ... [et al.] ; urednica Martina Wallace ; predgovor Martin Kemp ; [prevod Višnja Jerman] LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u929\aLEONARDO DA VINCI TI=Zlata knjiga - knjiga resnice LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Libro COBISS.SI-ID297518336 SG=lŽA\iod\u929\aLENARDIČ M.

20.03.2019 20.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 15.03.2019 15.03.2019 08.03.2019

08.03.2019

11.03.2019

UDK skupina: 93/99 1.

TI=Karavanke : prostor povezav in razhajanj : [katalog razstave] AU=Mugerli, COBISS.SI-ID296434432 11.03.2019 Marko LA=slv; ger PY=2018 PU=Gornjesavski muzej SG=lŽA\iod\u949.712\aMUGERLI M.\5Karavanke

UDK skupina: C 1.

TI=Velika knjiga supermoči AU=Isern, Susanna LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293926400 07.03.2019 stran 36/40

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement