Page 18

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.04.2019 Z-PL-B06

Novosti marec 2019

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga o\x4 TI=Sklenjeni krog AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Sklenjeni TI=Glasba senc AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Skrivnost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Mlada nevesta AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u840-311.2\aBENZONI J.\5Mlada\x1 TI=Jaz in Gorila AU=Nilsson, Frida LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iml\uP\aNILSSON F.\5Jaz in Gorila TI=Tu je doma ljubezen : lahko branje AU=Kolmanič, Karolina LA=slv slovenski PY=2018 PU=VDC ; Ajda SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKOLMANIČ K.\5Tu je TI=Zgodbe iz Odese AU=Babelʹ, Isaak Èmmanuilovič LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u882-311.2\aBABELʹ ISAAK È. TI=Dnevni red : pripoved AU=Vuillard, Éric LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-32\aVUILLARD É.\5Dnevni red TI=Obris AU=Cusk, Rachel LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u820-311.2\aCUSK R.\5Obris TI=Tuja lepota : izbor esejev AU=Tolstaja, Tatʹjana Nikitična LA=slv slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-4\aTOLSTAJA T. N.\5Tuja lepota TI=Ni in naj tudi ne bo AU=Szvoren, Edina LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-32\aSZVOREN E.\5Ni in naj tudi TI=33 trenutkov sreče : iz zapisov pustolovščin Nemcev v Pitru AU=Schulze, Ingo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-32\aSCHULZE I.\533 trenutkov TI=Z Borgesom AU=Manguel, Alberto LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-4\aMANGUEL A.\5Z Borgesom TI=Homo poeticus : eseji in intervjuji AU=Kiš, Danilo LA=slv - slovenski PY=2019 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-4\aKIŠ D.\5Homo poeticus TI=Bridget Jones. Nora na fanta AU=Fielding, Helen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820-311.2\aFIELDING H.\5Bridget TI=Drugi sin AU=Söderberg, Alexander LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aSÖDERBERG A.\5Drugi TI=Drugi sin AU=Söderberg, Alexander LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aSÖDERBERG A.\5Drugi TI=Bridget Jones. Nora na fanta AU=Fielding, Helen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820-311.2\aFIELDING H.\5Bridget TI=Drugi sin AU=Söderberg, Alexander LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

364801

22.03.2019

COBISS.SI-ID

274084608 22.03.2019

COBISS.SI-ID

235874816 22.03.2019

COBISS.SI-ID

30061312

22.03.2019

COBISS.SI-ID

95507457

22.03.2019

COBISS.SI-ID

94958849

20.03.2019

COBISS.SI-ID

298398720 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298397184 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298613504 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298612992 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298655744 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298612736 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298396928 20.03.2019

COBISS.SI-ID

298657536 20.03.2019

COBISS.SI-ID

274695424 20.03.2019

COBISS.SI-ID

281879552 20.03.2019

COBISS.SI-ID

281879552 20.03.2019

COBISS.SI-ID

274695424 20.03.2019

COBISS.SI-ID

281879552 20.03.2019 stran 18/40

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

Knjižne novosti marec 2019 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement