__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

UDK skupina: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=In kaj so ljudje ko lesovi : koroški zapisi AU=Sušnik, Franc LA=slv slovenski PY=1968 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u929\aPREŽIHOV V. TI=Rodovina Muškat AU=Singer, Isaac Bashevis LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aSINGER I.B. TI=Henrik Smrekar, - črnovojnik AU=Smrekar, Hinko LA=slv - slovenski PY=1919 PU=Umetniška propaganda SG=lŽA\ičo\u7\aSMREKAR H.\5Henrik Smrekar TI=Sodobna letala in helikopterji : Edvardu Rusjanu, pionirju slovenskega in jugoslovanskega motornega letalstva, ob stoletnici njegovega rojstva AU=Kacin, Jelko LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Naša obramba SG=lŽA\iod\u62\aKACIN J.\5Sodobna letala TI=Mana : časovni zapiski časnikarja Jurija Jereba AU=Remec, Miha LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aREMEC M.\5Mana TI=Zvezdni dnevniki Ijona Tihega AU=Lem, Stanisław LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aLEM S.\5Zvezdni dnevniki TI=Marsovske kronike AU=Bradbury, Ray LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aBRADBURY R. TI=Razničenec AU=Bester, Alfred LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aBESTER A.\5Razničenec TI=Človek potrebuje skrivnost AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aBURK M.\5Človek TI=Podeželska zdravnica : roman AU=Vreg, Ruža LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aVREG R.\5Podeželska TI=Onstran AIDS-a AU=Incorvaia, Nicola LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Skupnost Cenacolo SG=lŽA\iod\u61\aINCORVAIA N.\5Onstran AIDSTI=Slovenec v gardi : "pravica do ubijanja" AU=Krajnc, Bojan LA=slv slovenski PY=1993 PU=samozal.(K.B.) SG=lPE\iod\u35\aKRAJNC B.\5Slovenec v gardi TI=Skrivnost sedmih palm : roman AU=Konsalik, Heinz Günther LA=slv slovenski PY=1980 PU=Lipa SG=lPE\iod\u830-311.2\aKONSALIK H.G. TI=Tiger z barja AU=Cookson, Catherine LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aCOOKSON C.\5Tiger TI=Zračni pirat AU=Nahum, Lucien LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aNAHUM L.\5Zračni TI=Nemir v malem mestu : roman AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv slovenski PY=1982 PU=Lipa SG=lPE\iod\u830-311.2\aKIRST H.H.\5Nemir v TI=Zaznamovana : dnevnik zločinke AU=Rak, Slava LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u82-94\aRAK S.\5Zaznamovana TI=Skrivnostne ure AU=Kristi, Agata LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Globus

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

5963521

10.03.2017

COBISS.SI-ID

16092161

31.03.2017

COBISS.SI-ID

17590785

10.03.2017

COBISS.SI-ID

20539137

10.03.2017

COBISS.SI-ID

15284993

10.03.2017

COBISS.SI-ID

15063559

10.03.2017

COBISS.SI-ID

11941633

10.03.2017

COBISS.SI-ID

4737537

10.03.2017

COBISS.SI-ID

17244929

31.03.2017

COBISS.SI-ID

1468190

31.03.2017

COBISS.SI-ID

7871235

31.03.2017

COBISS.SI-ID

35931905

15.03.2017

COBISS.SI-ID

4694785

27.03.2017

COBISS.SI-ID

1024257

27.03.2017

COBISS.SI-ID

24509447

27.03.2017

COBISS.SI-ID

19986695

27.03.2017

COBISS.SI-ID

117298

27.03.2017

COBISS.SI-ID

23087879

15.03.2017 stran 1/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE, A. 19. TI=Dolina grenkosladkih sanj : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u830-311.2\aKONSALIK H. G. 20. TI=Pepelka AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=19?? PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\uC\aGRIMM J.\5Pepelka 21. TI=Krasni novi svet AU=Huxley, Aldous LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aHUXLEY A.\5Krasni novi 22. TI=Zgodovina šolstva na Ponikvi pri Žalcu : ob otvoritvi nove podružnične šola na Ponikvi pri Žalcu AU=Bolko, Katja LA=slv - slovenski PY=2007 PU=I. Osnovna šola SG=lŽA\ido\u37\aBOLKO K.\5Zgodovina 23. TI=Perlenschmuck in geometrischen Formen : Schmuckstücke fädeln in der Peyote-Technik AU=Fitzgerald, Diane LA=ger - nemški PY=2010 PU=Frechverlag SG=lŽA\iod\u74\aFITZGERALD D. 24. TI=Calligraphy techniques : an essential beginner's guide to classic alphabets, with over 40 projects and 400 photographs and artworks AU=Noble, Mary LA=eng - angleški PY=2013 PU=Lorenz Books, an imprint of Anness Publishing SG=lŽA\iod\u74\aNOBLE M.\5Calligraphy

COBISS.SI-ID

13143047

15.03.2017

COBISS.SI-ID

28902144

15.03.2017

COBISS.SI-ID

13654529

10.03.2017

COBISS.SI-ID

513635692 31.03.2017

COBISS.SI-ID

11336615

22.03.2017

COBISS.SI-ID

11333287

22.03.2017

COBISS.SI-ID

277948160 31.03.2017

COBISS.SI-ID

282705920 29.03.2017

COBISS.SI-ID

282704128 29.03.2017

COBISS.SI-ID

89260801

COBISS.SI-ID

286774784 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287142912 09.03.2017

COBISS.SI-ID

277498624 27.03.2017

UDK skupina: 0 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

TI=Ledeno kraljestvo / priredila Jennifer H. Keast ; ilustrirali Disneyjevi risarji pravljic ; [prevedel Andrej Gogala] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC\aLEDENO\5kraljestvo TI=Knjiga nas dviga, zato Savinjčani beremo in zato gremo skupaj tja --AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lŽA\ido\u02\aŠTUSEJ I.\5Knjiga nas\x2015 TI=Tudi mali Savinjčani berejo : projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (od 4 do 6 let) AU=Štusej, Irena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Medobčinska splošna knjižnica SG=lŽA\ido\u02\aŠTUSEJ I.\5Tudi mali\x2015 TI=Zmagujejo vsi, ki igrajo AU=Gilbert, D. R. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u65\aGILBERT D. R.\5Zmagujejo vsi TI=Konserviranje knjig in papirja 2 / urednica, editor Jedert Vodopivec Tomažič ; [prevod v angleščino Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije] LA=slv; eng PY=2016 PU=Arhiv Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u02\aKONSERVIRANJE\52 TI=Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev : 1946-2016 : 70 let izhajanja / uredil Matija Ogrin LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u82...\aZBRANA DELA TI=50 let Bloudkovih priznanj : 1965-2014 / [glavni urednik Miroslav Cerar ; fotografije Muzej športa] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj SG=lBR\iod\u796\a50 LET

09.03.2017

UDK skupina: 02 COBISS3/Zaloga

stran 2/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

1.

TI=Hoja za bralci AU=Brenk, Kristina LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Karantanija SG=lBR\iod\u02\aBRENK K.\5Hoja za bralci

COBISS.SI-ID

3398686

27.03.2017

COBISS.SI-ID

249690368 31.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

258273792 27.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285093376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285092608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

1108684638 29.03.2017

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Čarobno božično drevesce AU=Walters, Catherine LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aWALTERS C.\5Čarobno TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci TI=Živalske barve AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalske barve TI=Živalski vzorci AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\imzb\uC\aSANŽA S.\5Živalski vzorci

UDK skupina: 1 1. 2.

TI=Indian philosophy AU=Radhakrishnan, Sarvepalli LA=eng - angleški PY=2014 PU=Oxford University Press SG=lŽA\iod\u1\aRADHAKRISHNAN S.\5Indian\x1 TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lTA\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga

COBISS3/Zaloga

stran 3/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19. 20. 21.

TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPO\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lVR\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga TI=Čuječnost in vzgoja AU=Škobalj, Eva LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ekološko-kulturno društvo za boljši svet SG=lŽA\iod\u159.9\aŠKOBALJ E.\5Čuječnost in TI=Ikigaj : japonska umetnost življenja AU=García, Héctor LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u1\aGARCÍA H.\5Ikigaj TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPR\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga TI=Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid AU=McGonigal, Kelly LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lBR\iod\u159.9\aMCGONIGAL K.\5Druga TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lPO\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do svetlobe TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPO\iod\u159.9\aDODIČ, D.\5Ločitev TI=Zrcalo nevidnih svetov : česa so naju nebeški glasovi naučili o odnosih in kako sva postala nepopoln, srečen par AU=Žmahar, Cristy LA=slv slovenski PY=2016 PU=Potovanje duše SG=lPO\iod\u133\aŽMAHAR, C.\5Zrcalo nevidnih TI=Skrivnost AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aBYRNE R.\5Skrivnost TI=Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma AU=Arruzza, Cinzia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u14\aARRUZZA C.\5Nevarna razmerja TI=Ljubezen in medosebni odnosi AU=Perme, Marjetka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u17\aPERME M.\5Ljubezen in TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič,

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

288647936 22.03.2017

COBISS.SI-ID

287291136 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

288315136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287344640 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286874112 08.03.2017

COBISS.SI-ID

255199232 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287876864 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287198976 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 09.03.2017 stran 4/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

22.

23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34.

35. 36. 37. 38.

Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica TI=Živeti ali životariti : psihologija uspeha AU=Jovanović, Nebojša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Zavod V.I.D SG=lŽA\iod\u159.9\aJOVANOVIĆ N.\5Živeti ali TI=Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem AU=Frankl, Viktor E. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u1\aFRANKL V.E.\5Preslišani krik TI=Žižkovi vici : (ste že slišali tistega o Heglu in negaciji?) AU=Žižek, Slavoj LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Totaliteta SG=lŽA\iod\u1\aŽIŽEK S.\5Žižkovi vici TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lŽA\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do svetlobe TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ločitev TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in žalovanje TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lŽA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem TI=Zrcalo nevidnih svetov : česa so naju nebeški glasovi naučili o odnosih in kako sva postala nepopoln, srečen par AU=Žmahar, Cristy LA=slv slovenski PY=2016 PU=Potovanje duše SG=lŽA\iod\u133\aŽMAHAR C.\5Zrcalo nevidnih TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in žalovanje TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ločitev TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287344640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285265664 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285020672 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287292672 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287344640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286874112 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 09.03.2017

stran 5/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

39. TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem bratca 40. TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lBR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami 41. TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lBR\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do 42. TI=Zrcalo nevidnih svetov : česa so naju nebeški glasovi naučili o odnosih in kako sva postala nepopoln, srečen par AU=Žmahar, Cristy LA=slv slovenski PY=2016 PU=Potovanje duše SG=lBR\iod\u133\aŽMAHAR C.\5Zrcalo nevidnih 43. TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lTA\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do 44. TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem 45. TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje 46. TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica 47. TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in žalovanje 48. TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami 49. TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lTA\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ločitev 50. TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lVR\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do 51. TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lVR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ločitev 52. TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lVR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in žalovanje 53. TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lVR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje 54. TI=Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lVR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Adijo mami 55. TI=Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lVR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Dobila sem bratca 56. TI=Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287344640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286874112 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287344640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287251456 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287344640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287297024 09.03.2017 stran 6/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

SG=lVR\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Babica, pogrešam 57. TI=Usoda in značaj : spisi, proza, fragmenti AU=Benjamin, Walter LA=slv slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-4\aBENJAMIN W.\5Usoda in 58. TI=Pot do svetlobe AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Divinum cor SG=lPR\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Pot do svetlobe 59. TI=Ločitev AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ločitev 60. TI=Smrt in žalovanje AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Smrt in žalovanje 61. TI=Ljubosumje na novorojenčka AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Corason SG=lPR\iod\u159.9\aDODIČ D.\5Ljubosumje 62. TI=Puer aeternus AU=Franz, Marie-Louise von LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Meta SG=lŽA\iod\u159.9\aFRANZ M.-L. VON\5Puer 63. TI=Horoskop za vsakogar : imeniten in obsežen, klasičen in tudi kitajski AU=Avsenak, Branko LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u133\aAVSENAK B.\5Horoskop za

COBISS.SI-ID

287073792 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287141120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287201280 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287296256 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287371776 09.03.2017

COBISS.SI-ID

695043

10.03.2017

COBISS.SI-ID

12200449

10.03.2017

COBISS.SI-ID

287426048 13.03.2017

COBISS.SI-ID

287426048 13.03.2017

COBISS.SI-ID

35645440

COBISS.SI-ID

287194368 22.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

UDK skupina: 159.9 1. 2. 3.

TI=Identiteta AU=Verhaeghe, Paul LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u159.9\aVERHAEGHE P.\5Identiteta TI=Identiteta AU=Verhaeghe, Paul LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lPO\iod\u159.9\aVERHAEGHE P.\5Identiteta TI=Umrješ, da živiš AU=Trstenjak, Anton LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mohorjeva družba SG=lPE\iod\u159.9\aTRSTENJAK A.\5Umrješ, da

15.03.2017

UDK skupina: 17 1.

TI=Na sledi veselju : sedem korakov, da bo naša duša vedno čila AU=Lukas, Elisabeth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u17\aLUKAS E.\5Na sledi veselju

UDK skupina: 2 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lTA\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lPO\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lŽA\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lVR\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel

COBISS3/Zaloga

stran 7/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15. 16.

17.

18.

19. 20.

21.

SG=lPR\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Menihi maratonci z gore Hiei AU=Stevens, John LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u29\aSTEVENS J.\5Menihi maratonci TI=Menihi maratonci z gore Hiei AU=Stevens, John LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lVR\iod\u29\aSTEVENS J.\5Menihi TI=Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ AU=Delelis, Bénédicte LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lBR\iml\u23/28\aDELELIS B.\5Mati Terezija TI=Sveto pismo za mlade / [priredil Andrej Lovko] ; ilustrirala Maria Pascual LA=slv - slovenski PY=1990 PU=samozal. SG=lŽA\iml\u22\aSVETO PISMO\5za mlade TI=Teologija odnosa : in Beseda je človek postala AU=Osredkar, Mari Jože LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Teološka fakulteta ; Brat Frančišek SG=lŽA\iod\u23/28\aOSREDKAR M.J.\5Teologija TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Zakaj sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku / [Gwenaëlle Boulet ... [et al.] ; ilustracije Clotka ... [et al.] ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\u23/28\aZAKAJ SEM\5jaz jaz? TI=Božje razodetje v Bibliji in Koranu AU=Osredkar, Mari Jože LA=slv slovenski PY=2016 PU=Teološka fakulteta ; Brat Frančišek SG=lŽA\iod\u23/28\aOSREDKAR M.J.\5Božje TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Zakaj sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku / [Gwenaëlle Boulet ... [et al.] ; ilustracije Clotka ... [et al.] ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\u23/28\aZAKAJ SEM\5jaz jaz? TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Zakaj sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku / [Gwenaëlle Boulet ... [et al.] ; ilustracije Clotka ... [et al.] ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\u23/28\aZAKAJ SEM\5jaz jaz? TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287426304 13.03.2017

COBISS.SI-ID

287426304 13.03.2017

COBISS.SI-ID

286917632 08.03.2017

COBISS.SI-ID

14849280

COBISS.SI-ID

287906560 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826560 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826048 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287448832 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287950336 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826048 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826560 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287448832 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826560 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826048 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287448832 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285826560 09.03.2017

29.03.2017

stran 8/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

22. 23.

24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34.

35.

družba SG=lBR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID285826048 PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv COBISS.SI-ID285826560 slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID285826048 PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala velikonočna zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv COBISS.SI-ID285826560 slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moja mala božična zgodba AU=Goodings, Christina LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID285826048 PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\u23/28\aGOODINGS C.\5Moja mala TI=Moč budizma : pogovori z dalajlamo AU=Carrière, Jean-Claude LA=slv - COBISS.SI-ID64396800 slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u29\aCARRIÈRE J.-C.\5Moč budizma TI=Božji zaklad. Del 1, Rojstvo obljubljenega Kralja AU=Juvančič, Juan COBISS.SI-ID285950208 LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lŽA\iml\u23/28\aJUVANČIČ J.\5Božji TI=Vi ste luč sveta : sveti na Slovenskem AU=Dolinar, France M. LA=slv - COBISS.SI-ID287123968 slovenski PY=2017 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aDOLINAR F.M.\5Vi ste luč TI=V deželo luči : božične zgodbe / izbrala in uredila, [spremna beseda] COBISS.SI-ID287218176 Mateja Komel Snoj ; ilustriral Damijan Stepančič LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aV DEŽELO LUČI TI=Razumeti islam in džihad AU=Qureshi, Nabeel LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID287123456 PY=2016 PU=Družina SG=lŽA\iod\u29\aQURESHI N.\5Razumeti islam TI=Razumeti islam in džihad AU=Qureshi, Nabeel LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID287123456 PY=2016 PU=Družina SG=lPO\iod\u29\aQURESHI N.\5Razumeti islam TI=Božji zaklad. Del 1, Rojstvo obljubljenega Kralja AU=Juvančič, Juan COBISS.SI-ID285950208 LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lPO\iml\u23/28\aJUVANČIČ J.\5Božji TI=Kako živimo pogumno, spokojno in samozavestno : [premagajte vse COBISS.SI-ID287416064 življenjske izzive] AU=Yogananda LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Inštitut EKO365 SG=lŽA\iod\u133\aYOGANANDA\5Kako TI=Poroči se in bodi podrejena : ekstremna praksa za neustrašne ženske : nova COBISS.SI-ID288528128 posodobljena in obogatena izdaja AU=Miriano, Costanza LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Salve SG=lŽA\iod\u23/28\aMIRIANO C.\5Poroči se in

09.03.2017 09.03.2017

09.03.2017 09.03.2017

09.03.2017 27.03.2017 10.03.2017 10.03.2017 10.03.2017

10.03.2017 10.03.2017 10.03.2017 09.03.2017

22.03.2017

UDK skupina: 3 1.

2.

TI=10 let poti navzgor AU=Fakulteta za matematiko, naravoslovje in COBISS.SI-ID287702272 29.03.2017 informacijske tehnologije, Koper LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Univerza na Primorskem SG=lŽA\iod\u37\aFAKULTETA ZA\510 let poti TI=Špiclji udbe 3 : [M-Ž] AU=Leljak, Roman LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID90097665 09.03.2017

COBISS3/Zaloga

stran 9/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3.

4. 5.

6.

7.

PY=2017 PU=Društvo za raziskovanje zgodovine SG=lŽA\iod\u35\aLELJAK R.\5Špiclji udbe\x3 TI=Šolska kultura in klima v luči avtonomije : zbornik prispevkov s 3. posveta ob 200-letnici šolstva v Črenšovcih, (Črenšovci, 19. in 20. 2. 2010) AU=Posvet ob 200-letnici šolstva v Črenšovcih, 3 , 2010, Črenšovci LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Osnovna šola Franceta Prešerna SG=lŽA\u37\aPOSVET OB\5Šolska kultura TI=Velika laž : 11. september AU=Meyssan, Thierry LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Orbis SG=lVR\iod\u32\aMEYSSAN T.\5Velika laž TI=Nova doba prihaja! : industrija - delo - kapital : industry - labour - capital / [avtorji besedil Blaž Vurnik ... [et al.] ; uredila Bernarda Županek ; predgovor Blaž Peršin ; prevodi Marjana Karer, Maja Visenjak Limon, Milan Stepanovič ; fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije ... et al.] LA=slv; eng PY=2016 PU=Mestni muzej SG=lŽA\iod\u33\aNOVA doba TI=Naš dom : Zavod sv. Rafaela Vransko : z vami že 10 let : [2005-2015] AU=Zavod sv. Rafaela, Vransko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zavod sv. Rafaela SG=lŽA\ido\u36\aZAVOD SV. R.\5Naš dom TI=Metodično oblikovanje učnih tem AU=Kubale, Valentin LA=slv slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u37\aKUBALE V.\5Metodično

COBISS.SI-ID

251061504 31.03.2017

COBISS.SI-ID

122934784 27.03.2017

COBISS.SI-ID

286872832 09.03.2017

COBISS.SI-ID

21551413

31.03.2017

COBISS.SI-ID

88490497

22.03.2017

COBISS.SI-ID

287156992 22.03.2017

COBISS.SI-ID

63202048

31.03.2017

COBISS.SI-ID

34202205

29.03.2017

COBISS.SI-ID

286361344 22.03.2017

COBISS.SI-ID

88721153

UDK skupina: 30/31 1.

TI=V vrtincu subkultur AU=Babić, Jasna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u31\aBABIĆ J.\5V vrtincu

UDK skupina: 31 1.

TI=Vzgoja za medije AU=Košir, Manca LA=slv - slovenski PY=1996 PU=DZS SG=lGR\iod\u31\aKOŠIR M.\5Vzgoja za

UDK skupina: 32 1. 2.

3.

TI=Makers of modern Asia / edited by Ramachandra Guha LA=eng angleški PY=2014 PU=The Belknap Press of Harvard University Press SG=lŽA\iod\u32\aMAKERS OF\5Modern TI=Od državljanov do gospode : socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka AU=Wood, Ellen Meiksins LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u32\aWOOD E.M.\5Od državljanov TI=Beograjski pogovori : največje presenečenje so Slovenci AU=Zvonar, Darka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kulturni center SG=lŽA\iod\u32\aZVONAR D.\5Beograjski

09.03.2017

UDK skupina: 33 1.

2.

TI=India and the European Union in a changing world AU=India and the COBISS.SI-ID34203229 29.03.2017 European Union in a Changing World: Perceptions and Perspectives, Conference , 2012, Jawaharlal Nehru University LA=eng - angleški PY=2014 PU=Aakar Books SG=lŽA\iod\u33\aINDIA AND THE\5European TI=Skrito bogastvo narodov : raziskava o davčnih oazah AU=Zucman, Gabriel COBISS.SI-ID286360832 22.03.2017

COBISS3/Zaloga

stran 10/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3. 4. 5.

6.

LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u33\aZUCMAN G.\5Skrito bogastvo TI=Srebro, platina, paladij, naložba prihodnosti AU=Moro, Irena LA=slv slovenski PY=2011 PU=Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor SG=lVR\iod\u33\aMORO I.\5Srebro, platina TI=Marxova teorija vrednosti in razredov AU=Kržan, Marko LA=slv slovenski PY=2016 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u33\aKRŽAN M.\5Marxova teorija TI=Ni prostora za prasce : kako ustvariti civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni AU=Sutton, Robert I. LA=ita - italijanski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u34\aSUTTON R.I.\5Ni prostora za TI=S trebuhom za kruhom : informacije in motivacija za iskanje dela v tujini AU=Novak, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u33\aNOVAK M.\5S trebuhom za

COBISS.SI-ID

259255808 31.03.2017

COBISS.SI-ID

287876608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

253514240 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286775808 09.03.2017

COBISS.SI-ID

513746808 29.03.2017

COBISS.SI-ID

287077376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286871552 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287208704 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287130624 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287389440 10.03.2017

COBISS.SI-ID

34323805

COBISS.SI-ID

287323648 22.03.2017

COBISS.SI-ID

285616896 29.03.2017

COBISS.SI-ID

254995200 31.03.2017

UDK skupina: 34 1. 2. 3.

TI=Indian Constitution : conflicts and controversies AU=Kashyap, Subhash C. LA=eng - angleški PY=2010 PU=Vitasta SG=lŽA\iod\u34\aKASHYAP S.C.\5Indian TI=Ranjeno srce : upanje za odrasle, žrtve spolnih zlorab v otroštvu AU=Allender, Dan B. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lŽA\iod\u34\aALLENDER D.B.\5Ranjeno srce TI=Upravni postopek in upravni spor AU=Jerovšek, Tone LA=slv slovenski PY=2016 PU=Fakulteta za upravo SG=lŽA\iod\u35\aJEROVŠEK T.\5Upravni

UDK skupina: 34/35 1. 2. 3.

TI=Rodbinsko pravo AU=Turk, Boštjan J. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Inštitut za civilno in gospodarsko pravo SG=lŽA\iod\u34\aTURK B.J.\5Rodbinsko pravo TI=Družinski pravni leksikon AU=Turk, Boštjan J. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Inštitut za civilno in gospodarsko pravo SG=lŽA\iod\u34\aTURK B.J.\5Družinski pravni TI=Trgovinsko in potrošniško pravo AU=Turk, Boštjan J. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Inštitut za civilno in gospodarsko pravo SG=lŽA\iod\u34\aTURK B.J.\5Trgovinsko in

UDK skupina: 355/359 1.

TI=Courage and conviction : an autobiography AU=Singh, V. K. LA=eng angleški PY=2013 PU=Aleph Book SG=lŽA\iod\u35\aSINGH V. K.\5Courage and

29.03.2017

UDK skupina: 37 1.

2.

3.

TI=Individualizacija in diferenciacija pri pouku : zbornik AU=Mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki, 2 , 2016, Ljubljana LA=slv; hrv; eng PY=2016 PU=MiB SG=lŽA\iod\u37\aMEDNARODNA\5Individualizaci TI=Nesrečko! : zgodbe za otroke, ki ne marajo brati AU=Žerdin, Tereza LA=slv - slovenski PY=2016 PU=T. Žerdin ; Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše SG=lŽA\iml\u37\aŽERDIN T.\5Nesrečko! TI=Učitelj v podaljšanem bivanju - vizija, delo in izzivi : zbornik

COBISS3/Zaloga

stran 11/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

AU=Strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja, 5 , 2011, Ljubljana LA=slv - slovenski PY=2011 PU=MiB SG=lŽA\iod\u37\aSTROKOVNA\5Učitelj v 4. TI=Kako spodbujati razvoj mišljenja : od temeljnih miselnih procesov do COBISS.SI-ID286938624 argumentiranja AU=Kompare, Alenka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Zavod Republike Slovenije za šolstvo SG=lŽA\iod\u37\aKOMPARE, A.\5Kako spodbujati 5. TI=Bližina osrečuje AU=Jerebic, Drago LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID287441664 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Družinski inštitut Bližina SG=lŽA\iod\u17\aJEREBIC D.\5Bližina osrečuje 6. TI=Specialna metodika individualizacije AU=Galeša, Mirko LA=slv COBISS.SI-ID54628352 slovenski PY=1995 PU=Didakta SG=lVR\iod\u37\aGALEŠA M.\5Specialna 7. TI=Ustvarjalnice AU=Poznič, Katja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mala COBISS.SI-ID287450880 ulica SG=lŽA\iml\u37\aPOZNIČ K.\5Ustvarjalnice 8. TI=Škratov vrtec nekoč in danes : zbornik ob 40-letnici Vrtca Polzela COBISS.SI-ID285772032 AU=Osnovna šola, Polzela. Vrtec LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Osnovna šola Polzela, enota vrtec Polzela SG=lŽA\ido\u37\aOSNOVNA šola\5Škratov vrtec 9. TI=Družina in šola sestrici sta dve, nobena samotno hoditi ne sme : ob 100- COBISS.SI-ID115145984 letnici podružnične šole Gotovlje : 1901-2001 AU=Žgank Golič, Irena LA=slv - slovenski PY=2001 PU=I. osnovna šola SG=lŽA\iod\u37\aŽGANK G. I.\5Družina 10. TI=Skupinska učna oblika AU=Kubale, Valentin LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID82770945 PY=2015 PU=samozal. V. Kubale ; Piko's Printshop SG=lŽA\iod\u37\aKUBALE V.\5Skupinska

09.03.2017

09.03.2017

10.03.2017 09.03.2017 31.03.2017

31.03.2017

22.03.2017

UDK skupina: 39 1. 2.

3.

TI=Bonton (bonbon) za vsak dan : vedenje za osebno in poslovno odličnost AU=Potočar Papež, Irena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Peresa SG=lPO\iod\u39\aPOTOČAR P.I.\5Bonton TI=Bontonček ali Kako biti prijatelj z vsemi / [prevod Klaudija Poropat ... [et al.] ; ilustracije Joško Marušić] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa SG=lŽA\iml\u39\aBONTONČEK\5ali kako biti TI=Bonton (bonbon) za vsak dan : vedenje za osebno in poslovno odličnost AU=Potočar Papež, Irena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Peresa SG=lŽA\iod\u39\aPOTOČAR P.I.\5Bonton

COBISS.SI-ID

287146752 08.03.2017

COBISS.SI-ID

229156352 29.03.2017

COBISS.SI-ID

287146752 09.03.2017

COBISS.SI-ID

54330368

COBISS.SI-ID

287206912 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284988928 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286848768 09.03.2017

UDK skupina: 5 1.

2. 3.

4.

TI=Oxfordova ilustrirana enciklopedija žive narave / urednik izvirnika Malcolm Coe ; prevedli in priredili Marina Dermastia, Tomaž Kiauta, Tom Turk LA=slv - slovenski PY=1995 PU=DZS SG=lŽA\iod\u50\aOXFORDOVA\5ilustrirana TI=Gremo v Postojnsko jamo AU=Bajd, Barbara LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hart SG=lŽA\iml\u55\aBAJD B.\5Gremo v TI=70 geoloških zanimivosti Slovenije / [avtorji Jure Atanackov ... et al.] ; uredila Nina Rman in Matevž Novak ; [priprava geološke karte Staša Čertalič, priprava topografske karte Geodetski inštitut Slovenije] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Geološki zavod Slovenije SG=lPO\iod\u55\a70 geoloških TI=Barjanski mozaik : priročnik za opazovanje vrstnega bogastva

COBISS3/Zaloga

31.03.2017

stran 12/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

5.

6.

7.

Ljubljanskega barja AU=Sopotnik, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje SG=lŽA\iod\u58\aSOPOTNIK M.\5Barjanski TI=70 geoloških zanimivosti Slovenije / [avtorji Jure Atanackov ... et al.] ; uredila Nina Rman in Matevž Novak ; [priprava geološke karte Staša Čertalič, priprava topografske karte Geodetski inštitut Slovenije] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Geološki zavod Slovenije SG=lŽA\iod\u55\a70 GEOLOŠKIH TI=70 geoloških zanimivosti Slovenije / [avtorji Jure Atanackov ... et al.] ; uredila Nina Rman in Matevž Novak ; [priprava geološke karte Staša Čertalič, priprava topografske karte Geodetski inštitut Slovenije] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Geološki zavod Slovenije SG=lPR\iod\u55\a70 GEOLOŠKIH\5zanimivosti TI=Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2017 : [priročnik za opazovanje v letu 2017] AU=Cannat, Guillaume LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cambio SG=lŽA\iod\u52\aCANNAT G.\5Glej jih\x2017

COBISS.SI-ID

284988928 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284988928 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287752192 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286590208 09.03.2017

UDK skupina: 5; 912; 9 1.

TI=Geološki atlas Slovenije / urednika, editors Matevž Novak in Nina Rman ; digitalna kartografija, digital cartography Manja Žebre, Staška Čertalič LA=slv; eng PY=2016 PU=Geološki zavod Slovenije SG=lŽA\iod\u55\aGEOLOŠKI atlas

UDK skupina: 51/54 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] AU=Krnel, Dušan LA=slv COBISS.SI-ID286313472 slovenski PY=2016 PU=Pedagoška fakulteta SG=lBR\iml\u54\aKRNEL D.\5Začetno TI=Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] AU=Krnel, Dušan LA=slv COBISS.SI-ID286313472 slovenski PY=2016 PU=Pedagoška fakulteta SG=lPR\iml\u54\aKRNEL D.\5Začetno TI=Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] AU=Krnel, Dušan LA=slv COBISS.SI-ID286313472 slovenski PY=2016 PU=Pedagoška fakulteta SG=lPO\iml\u54\aKRNEL D.\5Začetno TI=Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] AU=Krnel, Dušan LA=slv COBISS.SI-ID286313472 slovenski PY=2016 PU=Pedagoška fakulteta SG=lŽA\iml\u54\aKRNEL D.\5Začetno TI=Mednarodni matematični kenguru 2012-2016 AU=Dolinar, Gregor LA=slv COBISS.SI-ID288529664 - slovenski PY=2017 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aDOLINAR G.\5Mednarodni TI=Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] AU=Krnel, Dušan LA=slv COBISS.SI-ID286313472 slovenski PY=2016 PU=Pedagoška fakulteta SG=lVR\iml\u54\aKRNEL DUŠAN\5Začetno

10.03.2017 10.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 09.03.2017

UDK skupina: 53 1. 2.

TI=Mala zgodovina Dopplerjevega pojava AU=Strnad, Janez LA=slv slovenski PY=2016 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u53\aSTRNAD J.\5Mala zgodovina TI=Fizika. Del 1, Mehanika, toplota AU=Strnad, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u53\aSTRNAD J.\5Fizika\x1

COBISS.SI-ID

284268800 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287425536 09.03.2017

UDK skupina: 55 COBISS3/Zaloga

stran 13/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

1.

TI=Oxfordova ilustrirana enciklopedija nežive narave / urednik izvirnika Vivian Fuchs ; prevedli in priredili Vladimir Batagelj ... [et. al.] LA=slv slovenski PY=1995 PU=DZS SG=lŽA\iod\u50\aOXFORDOVA\5ilustrirana

COBISS.SI-ID

54792448

31.03.2017

COBISS.SI-ID

104942336 15.03.2017

COBISS.SI-ID

288296704 09.03.2017

COBISS.SI-ID

30508289

UDK skupina: 58 1. 2.

TI=Naše drevesne vrste AU=Kotar, Marijan LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska matica SG=lPO\iod\u58\aKOTAR M.\5Naše drevesne TI=Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani AU=Bavcon, Jože LA=slv; eng PY=2017 PU=Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta SG=lŽA\iod\u58\aBAVCON J.\5Cvetne formule

UDK skupina: 59 1.

TI=366 [Tristo šestinšestdeset] --- in več resničnih zgodbic o živalih AU=Bertino, Andrée LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u59\aBERTINO A.\5366 ...

29.03.2017

UDK skupina: 6 1.

TI=Sladkorna bolezen : priročnik / uredniki Milena Bohnec ... [et al.] LA=slv COBISS.SI-ID228555008 - slovenski PY=2006 PU=samozal. SG=lGR\iod\u61\aSLADKORNA\5bolezen 2. TI=Velika knjiga o vlakih / [prevedla Urška Pajer] LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID214369792 PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aVELIKA KNJIGA\5o vlakih 3. TI=Naravno konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / COBISS.SI-ID287049472 [prevod in priredba Barbara Müller] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Viharnik SG=lŽA\iod\u64\aNARAVNO\5konzerviranje 4. TI=Naravno konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / COBISS.SI-ID287049472 [prevod in priredba Barbara Müller] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Viharnik SG=lVR\iod\u64\aNARAVNO\5konzerviranje 5. TI=Naravno konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / COBISS.SI-ID287049472 [prevod in priredba Barbara Müller] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Viharnik SG=lPO\iod\u64\aNARAVNO\5konzerviranje 6. TI=Naravno konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / COBISS.SI-ID287049472 [prevod in priredba Barbara Müller] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Viharnik SG=lBR\iod\u64\aNARAVNO\5konzerviranje 7. TI=Vodnik za vsako žensko : nasveti za zdravje in dobro počutje / [prevedla COBISS.SI-ID118998272 Irena Kovačič ; ilustracije Richard Tebbit] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aVODNIK ZA\5vsako 8. TI=Moč medu / [skupina avtorjev ; uredila Nataša Skrt-Kos ; ilustriral Alojz COBISS.SI-ID142396 Zorman ; fotografije Franc Šivic] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva ; Lipa SG=lPE\iod\u638\aMOČ MEDU 9. TI=Življenje v ravnovesju AU=Merljak, Marija LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID287447296 PY=2016 PU=Sanjska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aMERLJAK M.\5Življenje v 10. TI=Homeopatija : zdravljenje z močjo narave AU=Sommer, Sven LA=slv - COBISS.SI-ID223359744 COBISS3/Zaloga

31.03.2017 10.03.2017 09.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

31.03.2017

27.03.2017

09.03.2017 31.03.2017 stran 14/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u61\aSOMMER S.\5Homeopatija UDK skupina: 61 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna AU=Schmidt, Ignac LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u61\aSCHMIDT I.\5Drama je biti TI=Ostani pri 40-ih brez diet ali naporne vadbe AU=Lippman, Richard LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ara SG=lPO\iod\u61\aLIPPMAN R.\5Ostani pri 40-ih TI=Kokain / [avtorji Mercedes Lovrečič ... [et al.] ; fotografije Matic Golob] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Ministrstvo za zdravje, Urad za droge RS ; Zavod za zdravstveno varstvo SG=lŽA\iod\u61\aKOKAIN TI=Abc masaže : nazoren pregled vzhodnih in zahodnih tehnik masaže / [avtorji Lucinda Lidell, Sara Thomas, Carola Beresford Cooke, Anthony Porter ; prevedla Dunja Kalčič] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aABC MASAŽE TI=Light on yoga : yoga dipika AU=Iyengar, B. K. S. LA=eng - angleški PY=2014 PU=Harper Collins SG=lŽA\iod\u61\aIYENGAR B. K. S.\5Light on TI=Telo govori ali Zdravje je v naših rokah in nogah AU=Bizjak, Helena LA=slv - slovenski PY=2007 PU=samozal. H. Bizjak ; samozal. V. Kodela SG=lŽA\iod\u61\aBIZJAK H.\5Telo govori TI=Ravni zdravja : [drugi del knjige "Homeopatska znanost"] AU=Vithoulkas, George LA=slv - slovenski PY=2016 PU=AdriaPharm SG=lŽA\iod\u61\aVITHOULKAS G.\5Ravni TI=Zdravje je naša odločitev AU=Merljak, Marija LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Prešernova družba SG=lTA\iod\u61\aMERLJAK M.\5Zdravje je naša TI=Korelacija med bulimijo in depresijo AU=Jovanović, Ksenija LA=slv slovenski PY=2016 PU=Samopodoba SG=lŽA\iod\u61\aJOVANOVIĆ K.\5Korelacija med TI=Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna AU=Schmidt, Ignac LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lVR\iod\u61\aSCHMIDT I.\5Drama je biti TI=Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna AU=Schmidt, Ignac LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lPO\iod\u61\aSCHMIDT I.\5Drama je biti TI=Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike AU=Ihan, Alojz LA=slv slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u61\aIHAN ALOJZ\5Čas nesmrtnosti TI=Vaje za zdravo in obolelo hrbtenico AU=Čater, Kristina LA=slv slovenski PY=1992 PU=Mavrica SG=lŽA\iod\u61\aČATER K.\5Vaje za zdravo TI=Zdaj pa z občutkom : kaj ženska pričakuje od moškega AU=Senger, Gerti LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u61\aSENGER G.\5Zdaj pa z

COBISS.SI-ID

90005505

29.03.2017

COBISS.SI-ID

285784832 22.03.2017

COBISS.SI-ID

1698277

31.03.2017

COBISS.SI-ID

147762

31.03.2017

COBISS.SI-ID

14385566

29.03.2017

COBISS.SI-ID

15960891

10.03.2017

COBISS.SI-ID

283564544 09.03.2017

COBISS.SI-ID

243710208 15.03.2017

COBISS.SI-ID

286777088 09.03.2017

COBISS.SI-ID

90005505

10.03.2017

COBISS.SI-ID

90005505

10.03.2017

COBISS.SI-ID

287477248 09.03.2017

COBISS.SI-ID

3385145

10.03.2017

COBISS.SI-ID

14867712

10.03.2017

COBISS.SI-ID

119209216 31.03.2017

UDK skupina: 61+619 1.

TI=Alkohol? : starši lahko vplivamo! AU=Hovnik-Keršmanc, Marjetka LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aHOVNIK-K.M.\5Alkohol?

COBISS3/Zaloga

stran 15/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2. 3. 4. 5.

6. 7.

TI=Pot prečiščevanja : [hrana in post] AU=Docteur Soleil LA=slv slovenski PY=1994 PU=Vale-Novak SG=lŽA\iod\u61\aDOCTEUR S.\5Pot prečiščevanja TI=Kako odpravimo težave s hrbtenico AU=Sutcliffe, Jenny LA=slv slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aSUTCLIFFE J.\5Kako odpravimo TI=Stres AU=Schmidt, Aleksander LA=slv - slovenski PY=2001 PU= [samozal.] SG=lŽA\iod\u159.9\aSCHMIDT A.\5Stres TI=Hrana in zdravje : kaj nam škoduje, kaj nam koristi? / [pisci besedil Ursula Arens ... [et al.] ; urednika Alasdair McWhirter, Liz Clasen ; fotografi Karl Adamson ... [et al.] ; ilustratorji Julia Bigg ... [et al.] ; prevedli Marija Brezigar in Majda Lekše] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u61\aHRANA IN ZDRAVJE TI=Zdravilna moč čajev AU=Möhring, Wolfgang LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Prešernova družba SG=lPO\iod\u61\aMÖHRING W.\5Zdravilna moč TI=Želim zdravega otroka : priročnik za slovenske starše AU=Kancler, Kurt LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u61\aKANCLER K.\5Želim zdravega

COBISS.SI-ID

44588288

10.03.2017

COBISS.SI-ID

4784670

10.03.2017

COBISS.SI-ID

115022848 31.03.2017

COBISS.SI-ID

222872320 15.03.2017

COBISS.SI-ID

224382976 15.03.2017

COBISS.SI-ID

6650880

10.03.2017

COBISS.SI-ID

1266852

31.03.2017

COBISS.SI-ID

1255554

31.03.2017

UDK skupina: 613 1.

TI=Komunikacija med otroki, mladostniki in starši : kako obvarovati mladino pred drogami / [uredila in oblikovala Marijana Kašnik Janet in sodelavci ZZV Ravne na Koroškem ; prevod Olga Shrestha ; fotografije Arhiv ZZV Ravne] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Zavod za zdravstveno varstvo ; Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje RS SG=lŽA\iod\u61\aKOMUNIKACIJA\5med otroki

UDK skupina: 615.099 1.

TI=Marihuana : dejstva, ki bi jih morali poznati starši / urednica Milka Pance ; strokovna recenzija, Milan Krek, Eva Stergar LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Ministrstvo za zdravje, Urad za droge SG=lPR\iod\u61\aMARIHUANA

UDK skupina: 63 1.

2.

3.

TI=Gozdni in lesni delavci na južnem Pohorju : razstava : [vodnik po razstavi] COBISS.SI-ID1444660 10.03.2017 AU=Baš, Angelos LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Slovenski etnografski muzej SG=lŽA\ido\u630\aBAŠ A.\5Gozdni in TI=Čebelarski almanah : 90 let od ustanovitve prve čebelarske organizacije v COBISS.SI-ID104914176 15.03.2017 Savinjski dolini (1909 - 1999) in 30 let od ustanovitve Zveze čebelarskih družin Spodnje Savinjske doline (1969 - 1999) AU=Škafar, Leopold LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Zveza čebelarskih društev Sp. Savinjske doline SG=lPE\iod\u638\aŠKAFAR L.\5Čebelarski TI=Deset let trajnih poskusov IOSDV v Sloveniji, Jable in Rakičan 1993COBISS.SI-ID127301888 31.03.2017 2003 : zbornik posveta, Žalec, [12.] december 2003 / [uredili Anton Tajnšek, Barbara Čeh Brežnik, Darja Kocjan Ačko] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Slovensko agronomsko društvo SG=lŽA\ido\u63\aDESET\5let trajnih

UDK skupina: 631/635 COBISS3/Zaloga

stran 16/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

1.

TI=Aktinidija : sadež večne mladosti AU=Sancin, Vitjan LA=slv slovenski PY=1982 PU=Lipa ; Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u634\aSANCIN V.\5Aktinidija

COBISS.SI-ID

13075713

10.03.2017

COBISS.SI-ID

39407872

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89240833

09.03.2017

COBISS.SI-ID

287237888 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286849792 09.03.2017

COBISS.SI-ID

261554944 10.03.2017

COBISS.SI-ID

117788928 15.03.2017

COBISS.SI-ID

67599872

COBISS.SI-ID

287301376 22.03.2017

COBISS.SI-ID

273846528 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287199744 09.03.2017

COBISS.SI-ID

36274944

27.03.2017

COBISS.SI-ID

19125810

31.03.2017

UDK skupina: 635 1.

TI=Zelišča AU=Janulewicz, Michael LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u635\aJANULEWICZ M.\5Zelišča

UDK skupina: 64 1.

2. 3. 4.

TI=Kuhajmo brez glutena : kuharski vodnik od nakupov do receptov AU=Ferreira, Coralie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u641\aFERREIRA C.\5Kuhajmo TI=Dao v kuhinji AU=Bukovec, Tanja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Drugi korak SG=lŽA\iod\u641\aBUKOVEC T.\5Dao v kuhinji TI=Kuhanje po Beaufortu : recepti za vsako jakost vetra AU=Seifert, Claudia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Osminka & Co. SG=lŽA\iod\u641\aSEIFERT C.\5Kuhanje po TI=Žar - okusni recepti za poletne dni / [fotografije Kochen und Küche ... [et al.] ; prevodi Slavica Dolinar, Tadeja Jelen] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Dedal SG=lBR\iod\u641\aŽAR - OKUSNI\5recepti za

UDK skupina: 65 1. 2.

TI=Kako zgraditi zmagovalni prodajni tim AU=Tracy, Brian LA=slv slovenski PY=2002 PU=Vernar Consulting SG=lPE\iod\u65\aTRACY B.\5Kako zgraditi TI=Kako uspešno vodimo ljudi AU=Levine, Stuart R. LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u65\aLEVINE S.R.\5Kako uspešno

27.03.2017

UDK skupina: 657/659 1. 2. 3.

TI=Zbudi prodajalca v sebi : kako premagati sebe in prodati AU=Kovačič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lisac & Lisac SG=lŽA\iod\u65\aKOVAČIČ M.\5Zbudi prodajalca TI=Ameriški milijonarji so spregovorili --- AU=Škarja, Petra LA=slv slovenski PY=2014 PU=5KA Izobraževanja SG=lŽA\iod\u65\aŠKARJA P.\5Ameriški TI=Startup d.o.o. : manifest drznega podjetništva za 21. stoletje AU=Watt, James LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Totaliteta SG=lŽA\iod\u65\aWATT J.\5Startup d.o.o.

UDK skupina: 66 1.

TI=Koktajli AU=Faflik, Jože LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u64\aFAFLIK J.\5Koktajli

UDK skupina: 7 1.

TI=Božični večer : Miškova zgodba / written by Earl Hamner, jr. ; story by

COBISS3/Zaloga

stran 17/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2. 3. 4.

Bruce D. Johnson and Earl Hamner, jr. ; inspired by The night before Christmas by Clement C. Moore ; directors Danny "Miles" Milla, Rome Ferrer, Vic Santiago ; music composed by Craig Dobbin, Brian Mann LA=hrv; slv PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPN\idvd\u791\aBOŽIČNI\5VEČER\xml-150 TI=Indian art and culture AU=Sayeed, Ausaf LA=eng - angleški PY=2012 PU=Har-Anand SG=lŽA\iod\u7\aSAYEED A.\5Indian art TI=Pesmi za mlada grla : [ob 70-letnici Pastirčka] AU=Quaggiato, Patrick LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Zadruga Goriška Mohorjeva SG=lŽA\iml\u78\aQUAGGIATO P.\5Pesmi za TI=Dober odtis : 16. bienale otroške grafike - Žalec 2013 / strokovna komisija Črtomir Frelih, Jurij Selan, Samuel Grajfoner PY=2013 SG=lŽA\ido\u76\aDOBER\5odtis

COBISS.SI-ID

13327516

29.03.2017

COBISS.SI-ID

9300460

09.03.2017

COBISS.SI-ID

20466440

31.03.2017

COBISS.SI-ID

7442944

27.03.2017

COBISS.SI-ID

285945088 22.03.2017

COBISS.SI-ID

287258112 09.03.2017

COBISS.SI-ID

88947969

COBISS.SI-ID

264051456 10.03.2017

COBISS.SI-ID

14422272

COBISS.SI-ID

125300736 29.03.2017

COBISS.SI-ID

10078364

COBISS.SI-ID

287357952 22.03.2017

UDK skupina: 73/76+77 1.

TI=ABC kvačkanja : z vsemi tehnikami in vzorci za kvačkanje z nadrobnimi postopnimi razlagami v sliki in besedi AU=Fuchs, Heidi LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u746\aFUCHS H.\5ABC kvačkanja

UDK skupina: 73/77 1. 2.

3.

4.

TI=Kvačkane zverinice : 40 prisrčnih živali iz enega osnovnega vzorca AU=Lord, Kerry LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u746\aLORD K.\5Kvačkane TI=Zlati prah : 25. obletnica monetarne samostojnosti Slovenije : the 25th anniversary of the monetary independence of Slovenia AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng; ger; ita; mac PY=2016 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\ido\u74\aŠPANZEL R.\5Zlati prah TI=Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja : upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja AU=Stopar, Ivan LA=slv slovenski PY=2016 PU=Umetniški kabinet Primož Premzl SG=lŽA\ido\u7\aSTOPAR I.\5Podoba Slovenije TI=Občina Lukovica : kot jo vidijo ptice AU=Hieng, Primož LA=slv; eng; ger PY=2013 PU=Harlekin No. 1 SG=lVR\iod\u77\aHIENG P.\5Občina Lukovica

10.03.2017

UDK skupina: 75 1.

TI=Biblija v slikarstvu / [prevod spremne besede in opisov k slikam Tatjana Vuzem in Iris Rupnik] LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u75\aBIBLIJA V\5slikarstvu

29.03.2017

UDK skupina: 769.8/.9 1. 2.

TI=Marinka nadomešča mamo AU=Delahaye, Gilbert LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Forum SG=lŽA\imzb\uC\aDELAHAYE G.\5Marinka TI=Pojdimo v živalski vrt / [prevedla Sanda Šukarov ; ilustrirala Aleksandra in Aleksander] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aPOJDIMO V\5živalski

29.03.2017

UDK skupina: 769.81 1.

TI=Majhna kamela za Jezusa AU=Gianola, Maria LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 18/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

PY=2016 PU=Salve SG=lŽA\iml\uS\aGIANOLA M.\5Majhna kamela UDK skupina: 778.534.662 1.

2.

3.

4.

5.

TI=Robinson Crusoe / directed by Vincent Kesteloot ; screenplay by Lee Christopher, Domonic Paris, Graham Welldon ; music composed by Ramin Djawadi ; director of photography Barbara Meyers ; režija [slovenske sinhronizacije] Tina Ogrin ; prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aROBINSON CRUSOE\xmlTI=Robinson Crusoe / directed by Vincent Kesteloot ; screenplay by Lee Christopher, Domonic Paris, Graham Welldon ; music composed by Ramin Djawadi ; director of photography Barbara Meyers ; režija [slovenske sinhronizacije] Tina Ogrin ; prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aROBINSON CRUSOE\xmlTI=Robinson Crusoe / directed by Vincent Kesteloot ; screenplay by Lee Christopher, Domonic Paris, Graham Welldon ; music composed by Ramin Djawadi ; director of photography Barbara Meyers ; režija [slovenske sinhronizacije] Tina Ogrin ; prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aROBINSON CRUSOE\xmlTI=Robinson Crusoe / directed by Vincent Kesteloot ; screenplay by Lee Christopher, Domonic Paris, Graham Welldon ; music composed by Ramin Djawadi ; director of photography Barbara Meyers ; režija [slovenske sinhronizacije] Tina Ogrin ; prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aROBINSON CRUSOE\xmlTI=Robinson Crusoe / directed by Vincent Kesteloot ; screenplay by Lee Christopher, Domonic Paris, Graham Welldon ; music composed by Ramin Djawadi ; director of photography Barbara Meyers ; režija [slovenske sinhronizacije] Tina Ogrin ; prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aROBINSON CRUSOE\xml-

COBISS.SI-ID

1111043934 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1111043934 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1111043934 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1111043934 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1111043934 13.03.2017

COBISS.SI-ID

6622720

COBISS.SI-ID

287224064 09.03.2017

UDK skupina: 78 1. 2.

TI=Čudoviti svet glasbil AU=Gris, Stéphane LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u78\aGRIS S.\5Čudoviti svet TI=Zmaj v Postojnski jami : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po ljudski pripovedki AU=Pucihar, Jaka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=RTV Slovenija, ZKP SG=lŽA\iml\u78\aPUCIHAR J.\5Zmaj v Postojnski

29.03.2017

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 13.03.2017 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-1813 TI=My big fat Greek wedding. 2. 2 / music by Christopher Lennertz ; director COBISS.SI-ID1111379806 13.03.2017 of photography Jim Denault ; written by Nia Vardalos ; directed by Kirk Jones LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution

COBISS3/Zaloga

stran 19/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

SG=lŽA\idvd\u791\aMOJA OBILNA\xod-1849 TI=Room / directed by Lenny Abrahamson ; screenplay by Emma Donoghue ; COBISS.SI-ID21325362 based on the novel by Emma Donoghue ; director of photography Danny Cohen ; music by Stephen Rennicks ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aSOBA\xod-1848 TI=The nice guys / music composed by John Ottman & David Buckley ; COBISS.SI-ID21791026 director of photography Philippe Rousselot ; written by Shane Black & Anthony Bagarozzi ; directed by Shane Black LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPRAVA FANTA\xod-1843 TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-366 TI=The nice guys / music composed by John Ottman & David Buckley ; COBISS.SI-ID21791026 director of photography Philippe Rousselot ; written by Shane Black & Anthony Bagarozzi ; directed by Shane Black LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aPRAVA FANTA\xod-436 TI=My big fat Greek wedding. 2. 2 / music by Christopher Lennertz ; director COBISS.SI-ID1111379806 of photography Jim Denault ; written by Nia Vardalos ; directed by Kirk Jones LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aMOJA OBILNA\xod-435 TI=Room / directed by Lenny Abrahamson ; screenplay by Emma Donoghue ; COBISS.SI-ID21325362 based on the novel by Emma Donoghue ; director of photography Danny Cohen ; music by Stephen Rennicks ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aSOBA\xod-434 TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-448 TI=Štirje klarineti AU=Šegovc, Franc LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID288029696 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u78\aŠEGOVC F.\5Štirje klarineti TI=The man who knew infinity : based on true events : po resničnih dogodkih COBISS.SI-ID21796658 / music by Coby Brown ; director of photography Larry Smith ; based on the book by Robert Kanigel ; written and directed by Matthew Brown LA=eng; san; tam PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aČLOVEK, KI JE\xod-1840 TI=Freeheld : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by Peter COBISS.SI-ID1111176542 Sollett ; screenplay by Ron Nyswaner ; based on the documentary by Cynthia Wade ; director of photography Maryse Alberti ; music composed by Hans Zimmer, Johnny Marr LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSVOBODNA\xod-1835 TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-314 TI=The nice guys / music composed by John Ottman & David Buckley ; COBISS.SI-ID21791026

COBISS3/Zaloga

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

22.03.2017 13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017 stran 20/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

director of photography Philippe Rousselot ; written by Shane Black & Anthony Bagarozzi ; directed by Shane Black LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aPRAVA FANTA\xod-260 TI=My big fat Greek wedding. 2. 2 / music by Christopher Lennertz ; director COBISS.SI-ID1111379806 of photography Jim Denault ; written by Nia Vardalos ; directed by Kirk Jones LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aMOJA OBILNA\xod-259 TI=Room / directed by Lenny Abrahamson ; screenplay by Emma Donoghue ; COBISS.SI-ID21325362 based on the novel by Emma Donoghue ; director of photography Danny Cohen ; music by Stephen Rennicks ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSOBA\xod-258 TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-113 TI=Norm of the North / directed by Trevor Wall ; screenplay by Malcom T. COBISS.SI-ID12579102 Goldman and Steven M. Altiere & Daniel R. Altiere ; original score by Stephen McKeon ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=eng; slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aMEDO S SEVERA\xml-390 TI=The nice guys / music composed by John Ottman & David Buckley ; COBISS.SI-ID21791026 director of photography Philippe Rousselot ; written by Shane Black & Anthony Bagarozzi ; directed by Shane Black LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aPRAVA FANTA\xod-383 TI=My big fat Greek wedding. 2. 2 / music by Christopher Lennertz ; director COBISS.SI-ID1111379806 of photography Jim Denault ; written by Nia Vardalos ; directed by Kirk Jones LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aMOJA OBILNA\xod-381 TI=Room / directed by Lenny Abrahamson ; screenplay by Emma Donoghue ; COBISS.SI-ID21325362 based on the novel by Emma Donoghue ; director of photography Danny Cohen ; music by Stephen Rennicks ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aSOBA\xod-380 TI=The nice guys / music composed by John Ottman & David Buckley ; COBISS.SI-ID21791026 director of photography Philippe Rousselot ; written by Shane Black & Anthony Bagarozzi ; directed by Shane Black LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aPRAVA FANTA\xod-412 TI=My big fat Greek wedding. 2. 2 / music by Christopher Lennertz ; director COBISS.SI-ID1111379806 of photography Jim Denault ; written by Nia Vardalos ; directed by Kirk Jones LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aMOJA OBILNA\xod-407 TI=Room / directed by Lenny Abrahamson ; screenplay by Emma Donoghue ; COBISS.SI-ID21325362 based on the novel by Emma Donoghue ; director of photography Danny Cohen ; music by Stephen Rennicks ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aSOBA\xod-406

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

UDK skupina: 79 1.

TI=Šport po meri otrok in mladostnikov : pedagoški, didaktični, psiho-

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286220544 09.03.2017 stran 21/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih AU=Škof, Branko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo SG=lVR\iod\u796\aŠKOF B.\5Šport po meri UDK skupina: 791.2 1.

TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by COBISS.SI-ID1112196958 Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-1814 2. TI=Bad moms / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of COBISS.SI-ID22234418 photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPOREDNE MAME\xod-1846 3. TI=Planeta singli / scenariusz Sam Akina ... [et al.] ; zdjęcia Tomasz COBISS.SI-ID1112085598 Madejski ; muzyka Łukasz Targosz ; reżyseria Mitja Okorn ; prevedla Tanja Bulajič LA=pol - poljski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aPLANET SAMSKIH\xod-1844 4. TI=Mon roi / un film de Maïwenn ; scénario original Maïwenn et Etienne COBISS.SI-ID12657694 Comar ; directrice de la photographie Claire Mathon ; musique originale Stephen Warbeck ; prevedla Nina Majcen LA=fre - francoski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aMOJ KRALJ\xod-1842 5. TI=Hands of stone : based on the life of Roberto "Manos de piedra" Duran : po COBISS.SI-ID1112464222 življenju Roberta "Kamnite roke" Durana / written and directed by Jonathan Jakubowicz ; director of photography Miguel Ioan Littin ; music composed by Angelo Milli LA=eng; spa PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aROKE IZ\xod-1841 6. TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by COBISS.SI-ID1112196958 Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-365 7. TI=Bad moms / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of COBISS.SI-ID22234418 photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aPOREDNE MAME\xod-439 8. TI=Planeta singli / scenariusz Sam Akina ... [et al.] ; zdjęcia Tomasz COBISS.SI-ID1112085598 Madejski ; muzyka Łukasz Targosz ; reżyseria Mitja Okorn ; prevedla Tanja Bulajič LA=pol - poljski PY=2016 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aPLANET SAMSKIH\xod-437 9. TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by COBISS.SI-ID1112196958 Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-450 10. TI=Irrational man / director of photography Darius Khondji ; written and COBISS.SI-ID1111860062 directed by Woody Allen ; prevedla Diana Grden LA=eng - angleški PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lŽA\idvd\u791\aNERAZUMEN\xod-1839 11. TI=The young messiah : zgodba o Jezusu / directed by Cyrus Nowrasteh ; COBISS.SI-ID1111248478 screenplay by Betsy Giffen Nowrasteh & Cyrus Nowrasteh ; based on the novel Christ the Lord: out of Egypt by Anne Rice ; director of photography Joel Ransom ; music by John Debney LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution COBISS3/Zaloga

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

stran 22/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

SG=lŽA\idvd\u791\aMLADI MESIJA\xod-1837 12. TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-315 13. TI=Bad moms / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aPOREDNE MAME\xod-263 14. TI=Planeta singli / scenariusz Sam Akina ... [et al.] ; zdjęcia Tomasz Madejski ; muzyka Łukasz Targosz ; reżyseria Mitja Okorn ; prevedla Tanja Bulajič LA=pol - poljski PY=2016 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aPLANET SAMSKIH\xod-261 15. TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-112 16. TI=The BFG : the big friendly giant : veliki dobrodušni velikan / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=slv; hrv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aVDV: VELIKI\xml-389 17. TI=Bad moms / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aPOREDNE MAME\xod-385 18. TI=Planeta singli / scenariusz Sam Akina ... [et al.] ; zdjęcia Tomasz Madejski ; muzyka Łukasz Targosz ; reżyseria Mitja Okorn ; prevedla Tanja Bulajič LA=pol - poljski PY=2016 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aPLANET SAMSKIH\xod-382 19. TI=Bad moms / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz LA=eng angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aPOREDNE MAME\xod-410 20. TI=Planeta singli / scenariusz Sam Akina ... [et al.] ; zdjęcia Tomasz Madejski ; muzyka Łukasz Targosz ; reżyseria Mitja Okorn ; prevedla Tanja Bulajič LA=pol - poljski PY=2016 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aPLANET SAMSKIH\xod-408

COBISS.SI-ID

1112196958 13.03.2017

COBISS.SI-ID

22234418

COBISS.SI-ID

1112085598 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1112196958 13.03.2017

COBISS.SI-ID

1112196958 13.03.2017

COBISS.SI-ID

22234418

COBISS.SI-ID

1112085598 13.03.2017

COBISS.SI-ID

22234418

COBISS.SI-ID

1112085598 13.03.2017

COBISS.SI-ID

21817906

13.03.2017

COBISS.SI-ID

21682738

13.03.2017

COBISS.SI-ID

21682738

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

UDK skupina: 791.43 1.

2.

3.

TI=Belle et Sébastien / un film de Nicolas Vanier ; scénario, adaptation et dialogue Juliette Sales, Fabien Suarez, Nicolas Vanier ; d'après la série Belle et Sebastien écrite et réalisée par Cécile Aubry ; directeur de la photographie Éric Guichard ; musique originale Armand Amar ; prevedla Nina Majcen LA=fre - francoski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aBELA IN\xod-1852 TI=Suffragette / directed by Sarah Gavron ; written by Abi Morgan ; director of photography Edu Grau ; music by Alexandre Desplat ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSUFFRAGETTE\xod-1850 TI=Suffragette / directed by Sarah Gavron ; written by Abi Morgan ; director of photography Edu Grau ; music by Alexandre Desplat ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aSUFFRAGETTE\xod-440

COBISS3/Zaloga

stran 23/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TI=Mustang / written by Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour ; a film by COBISS.SI-ID21763378 Deniz Gamze Ergüven ; music by Warren Ellis ; directors of photography David Chizallet, Ersin Gök ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent LA=tur turški PY=2016 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aMUSTANG\xod-1836 TI=La tête haute / scénario Emmanuelle Bercot et Marcia Romano ; regie COBISS.SI-ID21676082 Karine Petite ; image Guillaume Schiffman ; musique originale composée et réalisée par Éric Neveux ; prevedla Špela Tomec LA=fre - francoski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aZ DVIGNJENO\xod-1834 TI=Suffragette / directed by Sarah Gavron ; written by Abi Morgan ; director COBISS.SI-ID21682738 of photography Edu Grau ; music by Alexandre Desplat ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aSUFFRAGETTE\xod-264 TI=Belle et Sébastien / un film de Nicolas Vanier ; scénario, adaptation et COBISS.SI-ID21817906 dialogue Juliette Sales, Fabien Suarez, Nicolas Vanier ; d'après la série Belle et Sebastien écrite et réalisée par Cécile Aubry ; directeur de la photographie Éric Guichard ; musique originale Armand Amar ; prevedla Nina Majcen LA=fre - francoski PY=2016 PU=Fivia SG=lTA\idvd\u791\aBELA IN\xod-103 TI=Suffragette / directed by Sarah Gavron ; written by Abi Morgan ; director COBISS.SI-ID21682738 of photography Edu Grau ; music by Alexandre Desplat ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aSUFFRAGETTE\xod-386 TI=Suffragette / directed by Sarah Gavron ; written by Abi Morgan ; director COBISS.SI-ID21682738 of photography Edu Grau ; music by Alexandre Desplat ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aSUFFRAGETTE\xod-411

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

UDK skupina: 793 1.

TI=365 dni brez televizije AU=Bennett, Steve LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u793\aBENNETT S.\5365 dni brez

COBISS.SI-ID

109136896 31.03.2017

COBISS.SI-ID

4563383

COBISS.SI-ID

284784384 09.03.2017

COBISS.SI-ID

115044352 15.03.2017

COBISS.SI-ID

223380736 29.03.2017

COBISS.SI-ID

227447296 29.03.2017

UDK skupina: 793/799 1. 2.

TI=Yoga for the family : a holistic approach AU=Thakur, Bharat LA=eng angleški PY=2015 PU=Roli Books SG=lŽA\iod\u796\aTHAKUR B.\5Yoga for the TI=Sodobni koncepti v kondicijski pripravi mladih košarkarjev AU=Vujin, Slavko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Fakulteta za šport SG=lPO\iod\u796\aVUJIN S.\5Sodobni koncepti

29.03.2017

UDK skupina: 796 1.

TI=Osnove tehnične in taktične priprave mladih košarkarjev AU=Cilenšek, Mojmir LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Agencija Studio Trg SG=lPE\iod\u796\aCILENŠEK M.\5Osnove

UDK skupina: 8 1.

2.

TI=Zgodbe iz Indije : antologija sodobne indijske kratke proze / izbrala in uredila Jana Bauer ; [prevedle Maja Kraigher ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=KUD Sodobnost international SG=lGR\iod\u82-32\aZGODBE IZ INDIJE TI=Božiček : pripoved o Božičku in njegovih palčkih na gori Korvatunturi na

COBISS3/Zaloga

stran 24/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

Finskem AU=Kunnas, Mauri LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aKUNNAS M.\5Božiček 3. TI=Puščavski zdravnik : roman AU=Günther, Heinz LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lLI\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5Puščavski 4. TI=Skok v smetano : izumitelj Peter Florjančič pripoveduje o svojem življenju AU=Florjančič, Peter LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-94\aFLORJANČIČ P.\5Skok v 5. TI=Senca vetra AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aRUIZ ZAFÓN C.\5Senca 6. TI=Živa zažgana : izpoved žrtve zakonov, ki so jih postavili moški AU=Souad LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lPE\iod\u840-311.2\aSOUAD\5Živa zažgana 7. TI=Puščavska zarja AU=Dirie, Waris LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aDIRIE W.\5Puščavska 8. TI=V njenih čevljih AU=Weiner, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aWEINER J.\5V njenih 9. TI=Rojstvo Venere AU=Dunant, Sarah LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-311.6\aDUNANT S.\5Rojstvo 10. TI=Pozabita na hčer AU=Gregory, Sandra LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-312.6\aGREGORY S.\5Pozabita na

COBISS.SI-ID

9711105

27.03.2017

COBISS.SI-ID

231106560 27.03.2017

COBISS.SI-ID

222943744 17.03.2017

COBISS.SI-ID

216448256 15.03.2017

COBISS.SI-ID

214711552 15.03.2017

COBISS.SI-ID

225488640 15.03.2017

COBISS.SI-ID

220865280 15.03.2017

COBISS.SI-ID

219261440 15.03.2017

COBISS.SI-ID

286497536 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286497536 09.03.2017

COBISS.SI-ID

239728640 31.03.2017

COBISS.SI-ID

282056960 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286687744 09.03.2017

UDK skupina: 80 1. 2. 3.

TI=Skrivnostni svet Slovenije AU=Delavec Touhami, Mira LA=slv slovenski PY=2016 PU=KD Josipine Turnograjske SG=lŽA\iml\uC\aDELAVEC T., M.\5Skrivnostni TI=Skrivnostni svet Slovenije AU=Delavec Touhami, Mira LA=slv slovenski PY=2016 PU=KD Josipine Turnograjske SG=lVR\iml\uC\aDELAVEC T.M.\5Skrivnostni TI=Progymnasmata : retorične vaje - priprave na javni nastop AU=Aphthonius, Aelius Festus LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Šola retorike SG=lŽA\iod\u81\aAPHTHONIUS A.F.

UDK skupina: 80/81 1.

TI=Kažipot k boljši velenjščini : slovar pravopisno problematičnega lastnoimenskega besedja 21. st. v velenjskem prostoru : 1. redakcija z jezikovnim pregledom pisnega gradiva od 2000 do 2015 / Ivo Stropnik ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Velenjska knjižna fundacija, Lektorska pisarna SG=lŽA\iod\u811.163.6\aKAŽIPOT K BOLJŠI\5v

UDK skupina: 81'374 1.

TI=Sinonimni slovar slovenskega jezika / [avtorji Jerica Snoj ... [et al.] ; glavna urednica Jerica Snoj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u811.163.6\aSINONIMNI slovar

COBISS3/Zaloga

stran 25/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

UDK skupina: 82 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline AU=Artnik Knibbe, Tjaši LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Remco Knibbe SG=lTA\iod\u82-94\aARTNIK K.T.\5Ranljiva TI=Prava stvar. [1] AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Prava TI=Alica v čudežni deželi / [[upodobil] Walt Disney ; prevedla in uredila Marjana Samide] LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Alica v TI=Tito je mrtev AU=Bodrožić, Marica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u82-32\aBODROŽIĆ M.\5Tito je TI=Kot konji, ki spijo stoje AU=Rumiz, Paolo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u82-94\aRUMIZ P.\5Kot konji TI=Očetovina : resnična zgodba AU=Roth, Philip LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPO\iod\u82-312.6\aROTH P.\5Očetovina TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPO\iod\u929\aDYLAN Bob TI=Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba AU=Mičić, Simon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje SG=lPR\iod\u82-312.6\aMIČIĆ S.\5Deček s TI=Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba AU=Mičić, Simon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje SG=lŠE\iod\u82-312.6\aMIČIĆ S.\5Deček s TI=Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba AU=Mičić, Simon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje SG=lGR\iod\u82-312.6\aMIČIĆ S.\5Deček s TI=Lepotica in zver / ilustracije Van Gool ; [prevedla Majda Čelik] LA=slv slovenski PY=1992 PU=Til.Ia SG=lŽA\iml\uS\aLEPOTICA IN ZVER TI=Grimmove pravljice AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Delavska enotnost SG=lŽA\iml\uC\aGRIMM J.\5Grimmove TI=Pa jo imam --- AU=Rojec, Darja LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Delo Revije SG=lŽA\iod\u82-94\aROJEC D.\5Pa jo imam TI=Ljudje kot bogovi AU=Wells, Herbert George LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aWELLS H.G.\5Ljudje kot TI=Ne motite karnevala : roman AU=Wouk, Herman LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOUK H.\5Ne motite TI=Hrošč v mravljišču : povest AU=Strugackij, Boris Natanovič LA=slv slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aSTRUGACKIJ B.N. TI=Tujec v tuji deželi AU=Heinlein, Robert Anson LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aHEINLEIN R.A.\5Tujec v TI=Sreča v zakupu : roman AU=Paretti, Sandra LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aPARETTI S.\5Sreča v

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286502912 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288275456 20.03.2017

COBISS.SI-ID

997918

COBISS.SI-ID

286931968 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286795520 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286798080 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 08.03.2017

COBISS.SI-ID

285996288 29.03.2017

COBISS.SI-ID

285996288 29.03.2017

COBISS.SI-ID

285996288 29.03.2017

COBISS.SI-ID

43536640

29.03.2017

COBISS.SI-ID

1471517

29.03.2017

COBISS.SI-ID

239529216 10.03.2017

COBISS.SI-ID

3827001

10.03.2017

COBISS.SI-ID

1023262

10.03.2017

COBISS.SI-ID

14149895

10.03.2017

COBISS.SI-ID

641566

10.03.2017

COBISS.SI-ID

141116

10.03.2017

27.03.2017

stran 26/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

19. TI=Marianne. Knj. 6, Na poslednjih mostovih AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x6 20. TI=Zlatorog : narodna pravljica izpod Triglava AU=Aškerc, Anton LA=slv slovenski PY=1904 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-34\aAŠKERC A.\5Zlatorog 21. TI=Dvanajst kratkočasnih zgodbic AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grafis Trade SG=lŽA\iod\u82-7\aMILČINSKI F.\5Dvanajst 22. TI=Muhoborci AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grafis Trade SG=lŽA\iod\u82-7\aMILČINSKI F.\5Muhoborci 23. TI=Kratke pravljice za utrujene starše AU=Viewegh, Michal LA=slv slovenski PY=2016 PU=Narava SG=lŽA\iml\uC\aVIEWEGH M.\5Kratke pravljice 24. TI=Poslušaj me, tebi pojem : roman AU=Nadrag, Katarina LA=slv slovenski PY=2016 PU=Fran SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aNADRAG K.\5Poslušaj 25. TI=Postopoma zapuščati Misantropolis AU=Lenko, Davorin LA=slv slovenski PY=2016 PU=Center za slovensko književnost SG=lŽA\iod\u886.3-32\aLENKO D.\5Postopoma 26. TI=Past joge : izkustveno pričevanje AU=Lauer, Marga LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Emanuel SG=lŽA\iod\u82-94\aLAUER M.\5Past joge 27. TI=Zapeljevanje Elliota McBrida AU=Ashley, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aASHLEY J. 28. TI=Resna igra AU=Söderberg, Hjalmar LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSÖDERBERG H.\5Resna 29. TI=Naročje spirale AU=Tesovnik, Slavica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grafika Gracer ; Društvo ZeOna SG=lŽA\iod\u82-1\aTESOVNIK S.\5Naročje spirale 30. TI=Papir, kamen, škarje AU=Podstenšek, Tomo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPODSTENŠEK T.\5Papir, 31. TI=Pravi dogodek AU=Hakl, Emil LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-311.2\aHAKL E.\5Pravi dogodek 32. TI=Drugi sin AU=Söderberg, Alexander LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSÖDERBERG A.\5Drugi 33. TI=Marianne in neznanec v Toskani : roman. Knj. 2 AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne 34. TI=Zaljubljen v vojno AU=Hersey, John Richard LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u82-311.6\aHERSEY J.R.\5Zaljubljen 35. TI=Leseno jadro : roman AU=Lipovec, Milan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aLIPOVEC M.\5Leseno 36. TI=Rajski otok : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Rajski 37. TI=Takole bom rekla : zbirka kolumn 2008-2015 AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2017 PU=Muck Blažina SG=lŽA\iod\u82-9\aMUCK D.\5Takole bom rekla 38. TI=Bojevnik ljubezni AU=Urbanc, Urban LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

898334

10.03.2017

COBISS.SI-ID

478517

10.03.2017

COBISS.SI-ID

286080000 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286079744 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287513600 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287321600 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286246144 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286872064 09.03.2017

COBISS.SI-ID

89259521

COBISS.SI-ID

287315968 09.03.2017

COBISS.SI-ID

283013632 09.03.2017

COBISS.SI-ID

89027585

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89489921

09.03.2017

COBISS.SI-ID

281879552 16.03.2017

COBISS.SI-ID

896798

15.03.2017

COBISS.SI-ID

498229

15.03.2017

COBISS.SI-ID

785694

15.03.2017

COBISS.SI-ID

6972

27.03.2017

COBISS.SI-ID

287972864 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286896896 09.03.2017

09.03.2017

stran 27/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-84\aURBANC U.\5Bojevnik TI=Dedek Mraz; in Legenda o Snežiki : ledeni pravljici s severa AU=Valetič, Žiga LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grafični atelje Zenit SG=lŽA\iml\uC\aVALETIČ Ž.\5Dedek Mraz TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Moški AU=Mauvignier, Laurent LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u840-311.2\aMAUVIGNIER L. TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Pametna sol in druge istrske pravljice AU=Štok-Vojska, Nelda LA=slv slovenski PY=2014 PU=Osnovna šola SG=lŽA\iml\uP\aŠTOK-V., N.\5Pametna sol TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Dvoje življenj - en cilj AU=Schreiber Gamelin, Thea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u82-94\aSCHREIBER G.T.\5Dvoje TI=Videti žensko AU=Schwarzenbach, Annemarie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Škuc SG=lŽA\iod\u82-32\aSCHWARZENBACH A. TI=Tito je mrtev AU=Bodrožić, Marica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-32\aBODROŽIĆ M.\5Tito je TI=Kot konji, ki spijo stoje AU=Rumiz, Paolo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-94\aRUMIZ P.\5Kot konji TI=Tigrov skok : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Tigrov TI=Grajske gospe : roman AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lLI\iod\u82-311.6\aFISCHER M.L.\5Grajske TI=Zdravnik v Hongkongu : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1985 PU=Lipa SG=lLI\iod\u830-311.2\aKONSALIK H.G. TI=Čarimatika AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uC 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Čarimatika TI=Komar Janez AU=Klenovšek Musil, Manica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uS\aKLENOVŠEK M.M.\5Komar TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286897920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286520832 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

270902528 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287269376 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287203584 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286931968 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286795520 09.03.2017

COBISS.SI-ID

16769536

27.03.2017

COBISS.SI-ID

3838976

27.03.2017

COBISS.SI-ID

15454209

27.03.2017

COBISS.SI-ID

89187073

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89186305

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017 stran 28/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72.

73.

74. 75.

PY=2016 PU=Pivec SG=lPN\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lVR\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Čarimatika AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lVR\iml\uC 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Čarimatika TI=Komar Janez AU=Klenovšek Musil, Manica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lVR\iml\uS\aKLENOVŠEK M.M.\5Komar TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lPR\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lTA\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lBR\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Čarimatika AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lPO\iml\uC 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Čarimatika TI=Planet ugank : 123 ugank AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lPO\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Planet ugank TI=Valter osvaja Evropo AU=Klančnik, Nina R. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. N. R. Klančnik, R. Klančnik SG=lŽA\iod\u82-992\aKLANČNIK N.R.\5Valter TI=Samuraj AU=Endo, Shusaku LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.6\aENDO S.\5Samuraj TI=Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe AU=Petrovec, Dragan LA=slv slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-7\aPETROVEC D.\5Fanči s TI=Magnus AU=Germain, Sylvie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u840-311.2\aGERMAIN S.\5Magnus TI=Kaj lepega povej AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-1\aMAKAROVIČ S.\5Kaj lepega TI=Svatbo žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov / [izbor pesmi, spremno besedilo David Tasič ; urejanje Kaja Jošt ; ilustracije Uroš Hrovat] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uC 82-1\aSVATBO ŽABE\5so imele TI=Svatbo žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov / [izbor pesmi, spremno besedilo David Tasič ; urejanje Kaja Jošt ; ilustracije Uroš Hrovat] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uC 82-1\aSVATBO ŽABE\5so imele TI=Svatbo žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov / [izbor pesmi, spremno besedilo David Tasič ; urejanje Kaja Jošt ; ilustracije Uroš Hrovat] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uC 82-1\aSVATBO ŽABE\5so imele TI=Psiček iz megle AU=Gombač, Borut LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Obzorja SG=lŽA\iml\uS\aGOMBAČ B.\5Psiček iz megle TI=Očetovina : resnična zgodba AU=Roth, Philip LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lŽA\iod\u82-312.6\aROTH P.\5Očetovina

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89187073

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89186305

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89187073

10.03.2017

COBISS.SI-ID

88905985

10.03.2017

COBISS.SI-ID

287232768 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287152640 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287976192 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286953216 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287038208 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287474688 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287474688 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287474688 10.03.2017

COBISS.SI-ID

89144577

COBISS.SI-ID

286798080 09.03.2017

09.03.2017

stran 29/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

76. TI=Zbrano delo AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82...\aKOCBEK E.\5Zbrano 77. TI=Jože Udovič : [monografija] AU=Pibernik, France LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Knjižnica Jožeta Udoviča ; Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u929\aUDOVIČ J. 78. TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u929\aDYLAN B. 79. TI=Irijam in Jonibe : pravljica v verzih za otroke in odrasle AU=Schein, Gábor LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Malinc SG=lŽA\iml\uS\aSCHEIN G.\5Irijam in Jonibe 80. TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lBR\iod\u929\aDYLAN B. 81. TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lTA\iod\u929\aDYLAN B. 82. TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lVR\iod\u929\aDYLAN B. 83. TI=Očetovina : resnična zgodba AU=Roth, Philip LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lVR\iod\u82-312.6\aROTH P.\5Očetovina 84. TI=Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPR\iod\u929\aDYLAN B. 85. TI=Carol / music by Carter Burwell ; director of photography Ed Lachman ; based on the novel The price of salt by Patricia Highsmith ; screenplay by Phyllis Nagy ; directed by Todd Haynes ; prevedla Diana Grden LA=eng angleški PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lŽA\idvd\u791\aCAROL\xod-1838

COBISS.SI-ID

23726080

09.03.2017

COBISS.SI-ID

286500096 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287962368 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286798080 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287588352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

1111859294 13.03.2017

UDK skupina: 82.0 1.

2. 3. 4. 5.

TI=Na ruševinah tradicij : vsebinske interpretacije petih literarnih del COBISS.SI-ID286250496 slovenskih avtoric - Marice Nadlišek Bartol, Marije Kmet, Marijane Željeznov Kokalj, Marije Stanonik in Saše Pavček AU=Buttolo, Franca LA=slv slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82.0\aBUTTOLO F.\5Na ruševinah TI=Književnost. Učbenik literarne zgodovine in teorije AU=Kos, Janko COBISS.SI-ID69551616 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82.0\aKOS J.\5Književnost TI=Vladimir Truhlar : [monografija] AU=Pibernik, France LA=slv COBISS.SI-ID286500608 slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u929\aTRUHLAR V. TI=Rešitev Da Vincijeve šifre : vodnik po dejstvih iz romana Da Vincijeva COBISS.SI-ID224557312 šifra AU=Cox, Simon LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u23/28\aCOX S.\5Rešitev Da TI=Slovenska moderna AU=Dolar, Jaro LA=slv - slovenski PY=1977 COBISS.SI-ID25574657 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\ido\u82.0\aDOLAR J.\5Slovenska

29.03.2017

10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 31.03.2017

UDK skupina: 820 1.

TI=Kaskader AU=Brodeur, Paul LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Državna založba Slovenije

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

15545856

10.03.2017 stran 30/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2.

SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBRODEUR P. TI=Usode Foxovih AU=Yerby, Frank LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aYERBY F.\5Usode

COBISS.SI-ID

22368768

15.03.2017

COBISS.SI-ID

8796416

10.03.2017

COBISS.SI-ID

3078201

31.03.2017

COBISS.SI-ID

7104512

15.03.2017

COBISS.SI-ID

13168391

27.03.2017

COBISS.SI-ID

7104512

10.03.2017

COBISS.SI-ID

325948

10.03.2017

COBISS.SI-ID

3169593

27.03.2017

COBISS.SI-ID

43035137

27.03.2017

COBISS.SI-ID

19339264

15.03.2017

COBISS.SI-ID

42250497

15.03.2017

COBISS.SI-ID

279620608 29.03.2017

COBISS.SI-ID

9581569

COBISS.SI-ID

287449856 10.03.2017

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Dame iz hiše Missalonghi AU=McCullough, Colleen LA=slv slovenski PY=1989 PU=Drava SG=lBR\iod\u82-311.2\aMCCULLOUGH C. TI=Dokler se ne snideva spet AU=Krantz, Judith LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Drava SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKRANTZ J.\5Dokler TI=Zimska vrtnica AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K. E. TI=Dolina meseca : roman AU=London, Jack LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aLONDON J.\5Dolina TI=Zimska vrtnica AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K.E. TI=Le enkrat v življenju AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Le enkrat

UDK skupina: 8201 1.

TI=Plantaža Beula : saga o zemlji in ljubezni AU=Coleman, Lonnie LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aCOLEMAN L.

UDK skupina: 820-311.2 1. 2. 3.

TI=Kmalu na svidenje : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1998 PU=Pomurska založba ; Svet knjige SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Kmalu TI=Gospa kača / Jean Plaidy ; [prevedla Nina Grahek-Križnar] LA=slv slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Gospa TI=Zamenjani deklici : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1998 PU=Pomurska založba ; Svet knjige SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.

UDK skupina: 821 1.

2. 3.

TI=Kavita : antologija sodobne indijske poezije / izbrala in uredila K. Satchidanandan in Evald Flisar ; prevedli Tanja Ahlin ... [et al.] ; [spremni esej K. Satchidanandan] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u82-82\aKAVITA TI=Noči dolgih nožev : roman AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPE\iod\u82-311.6\aKIRST H.H.\5Noči dolgih TI=Knjiga o prijateljstvu : majhna knjiga, veliko modrih misli / [uredila Kaja Jošt ; izbor David Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lŽA\iod\u82-84\aKNJIGA O\5prijateljstvu

COBISS3/Zaloga

15.03.2017

stran 31/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

UDK skupina: 82-1 1.

2.

3. 4. 5. 6.

TI=Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Moški v sobi, 2004, V neki točki, 2006, To ni Michel Foucaul (rkp.), 2009, Hasidski pevec, 2011 AU=Pevec, Zoran LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lŽA\iod\u82-1\aPEVEC Z.\5Petdeset izbranih TI=Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Divan, 2006, Prihodi, odhodi, 2013, Kitula, 2015 : [iz avtorjevega pesniškega opusa 2006-2015] AU=Babačić, Esad LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lŽA\iod\u82-1\aBABAČIĆ E.\5Petdeset TI=Poezije AU=Kette, Dragotin LA=slv - slovenski PY=1977 PU=s.n.] SG=lŽA\ido\u82-1\aKETTE D.\5Poezije TI=Erotika AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1977 PU=[Cankarjeva založba] SG=lŽA\ido\u82-1\aCANKAR I.\5Erotika TI=Pesmi in romance AU=Murn, Josip LA=slv - slovenski PY=1977 PU=s.n.] SG=lŽA\ido\u82-1\aMURN J.\5Pesmi in romance TI=Čaša opojnosti AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1977 PU= [s.n.] SG=lŽA\ido\u82-1\aŽUPANČIČ O.\5Čaša opojnosti

COBISS.SI-ID

274961664 09.03.2017

COBISS.SI-ID

280701952 09.03.2017

COBISS.SI-ID

11431431

31.03.2017

COBISS.SI-ID

11197755

31.03.2017

COBISS.SI-ID

11429383

31.03.2017

COBISS.SI-ID

11341575

31.03.2017

COBISS.SI-ID

287753984 09.03.2017

COBISS.SI-ID

264740864 15.03.2017

COBISS.SI-ID

281147648 22.03.2017

COBISS.SI-ID

248801792 31.03.2017

COBISS.SI-ID

253065984 31.03.2017

COBISS.SI-ID

249129216 31.03.2017

COBISS.SI-ID

217446400 31.03.2017

COBISS.SI-ID

217401600 31.03.2017

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Živi sin budnega AU=Ibn Tufayl, Muhammad ibn 'Abd al-Malik LA=slv - slovenski PY=2016 PU=KUD Logos SG=lŽA\iod\u29\aIBN T., M.\5Živi sin budnega

UDK skupina: 821.11 1.

TI=Tujka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Tujka

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Grey : petdeset odtenkov sive skozi oči Christiana Greya AU=James, E. L. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJAMES E.L.\5Grey\x4 TI=Ženska v rdečih čevljih AU=Harris, Joanne LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aHARRIS J.\5Ženska v TI=Naj se širni svet vrti AU=McCann, Colum LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Sanje SG=lPR\iod\u82-311.2\aMCCANN C.\5Naj se širni TI=Recept za ljubezen AU=Capella, Anthony LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aCAPELLA A.\5Recept za TI=Zgode in nezgode znamenite Moll Flanders AU=Defoe, Daniel LA=slv slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lVR\iod\u820-311.2\aDEFOE D.\5Zgode in TI=Tretji človek AU=Greene, Graham LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lTA\iod\u82-312.4\aGREENE G.\5Tretji človek

COBISS3/Zaloga

stran 32/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

TI=Koma AU=Cook, Robin LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lTA\iod\u82-312.4\aCOOK R.\5Koma TI=Nadarjeni gospod Ripley AU=Highsmith, Patricia LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPO\iod\u82-312.4\aHIGHSMITH P. TI=Grozoviteži AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPO\iod\u82-312.4\aWALLACE E. TI=Knjiga lobanj AU=Silverberg, Robert LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lVR\iod\u82-312.9\aSILVERBERG R.\5Knjiga TI=Frankenstein AU=Shelley, Mary Wollstonecraft LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lVR\iod\u82-312.9\aSHELLEY M.W. TI=Sloni si zapomnijo AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lTA\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Sloni si TI=Zlo pod soncem AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Zlo pod TI=Brez tebe AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Brez tebe TI=Brez tebe AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Brez tebe TI=Brez tebe AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Brez tebe TI=Ljubezen na dolge proge AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Ljubezen TI=Mi daš svojo številko? AU=Kinsella, Sophie LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aKINSELLA S.\5Mi daš TI=Preračunljivka v žametu AU=Chase, Loretta Lynda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCHASE L.L. TI=Padajoči angeli AU=Chevalier, Tracy LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aCHEVALIER T. TI=Plosk ene dlani AU=Flanagan, Richard LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Študentska založba SG=lGR\iod\u82-311.2\aFLANAGAN R.\5Plosk TI=K : umetnost ljubezni : po resnični zgodbi AU=Hong, Ying LA=slv slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHONG Y.\5K : umetnost TI=Puščavska roža : nenavadno potovanje puščavske nomadke AU=Dirie, Waris LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aDIRIE W.\5Puščavska TI=Zaklad rubinov AU=Afshar, Tessa LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-311.6\aAFSHAR T.\5Zaklad TI=Zaklad rubinov AU=Afshar, Tessa LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Družina SG=lVR\iod\u82-311.6\aAFSHAR T.\5Zaklad TI=Zaklad rubinov AU=Afshar, Tessa LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Družina

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

217388800 31.03.2017

COBISS.SI-ID

216532992 31.03.2017

COBISS.SI-ID

217718528 31.03.2017

COBISS.SI-ID

217447424 31.03.2017

COBISS.SI-ID

217718016 31.03.2017

COBISS.SI-ID

216531712 31.03.2017

COBISS.SI-ID

221322752 31.03.2017

COBISS.SI-ID

286159616 16.03.2017

COBISS.SI-ID

286159616 16.03.2017

COBISS.SI-ID

286159616 16.03.2017

COBISS.SI-ID

259895552 15.03.2017

COBISS.SI-ID

261494016 15.03.2017

COBISS.SI-ID

277233920 27.03.2017

COBISS.SI-ID

249126656 27.03.2017

COBISS.SI-ID

250537472 27.03.2017

COBISS.SI-ID

221549568 27.03.2017

COBISS.SI-ID

128729344 27.03.2017

COBISS.SI-ID

286469120 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286469120 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286469120 10.03.2017 stran 33/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aAFSHAR T.\5Zaklad 27. TI=Diamanti so večni : James Bond rešuje svet v Ameriki AU=Fleming, Ian LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-312.4\aFLEMING I.\5Diamanti so 28. TI=Newyorška trilogija AU=Auster, Paul LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Vale-Novak SG=lPE\iod\u82-312.4\aAUSTER P.\5Newyorška 29. TI=Izgubljena svetloba AU=Connelly, Michael LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aCONNELLY M. 30. TI=Sanje neme deklice AU=Burgess, Melvin LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aBURGESS M.\5Sanje 31. TI=Hočem te nazaj AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPE\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Hočem te 32. TI=Izgubljeno mesto AU=Cussler, Clive LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-311.6\aCUSSLER C.\5Izgubljeno 33. TI=3. stopnja AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Učila International SG=lPE\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\53. 34. TI=Umor v župnišču AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Umor v

COBISS.SI-ID

227846656 15.03.2017

COBISS.SI-ID

253660160 15.03.2017

COBISS.SI-ID

224758272 15.03.2017

COBISS.SI-ID

213689088 15.03.2017

COBISS.SI-ID

263334400 15.03.2017

COBISS.SI-ID

248853760 15.03.2017

COBISS.SI-ID

240296192 15.03.2017

COBISS.SI-ID

260978432 10.03.2017

COBISS.SI-ID

283124480 22.03.2017

COBISS.SI-ID

227585280 27.03.2017

COBISS.SI-ID

217718272 31.03.2017

COBISS.SI-ID

100656640 15.03.2017

COBISS.SI-ID

67624960

COBISS.SI-ID

219001344 31.03.2017

UDK skupina: 821.112.2 1.

TI=Brenčanje v srcu AU=Hülsmann, Petra LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHÜLSMANN P.

UDK skupina: 821.131.1 1.

TI=Mozaik smrti AU=Leoni, Giulio LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aLEONI G.\5Mozaik smrti

UDK skupina: 821.133.1 1. 2. 3.

TI=Beg iz beneške ječe AU=Casanova, Giovanni Giacomo LA=slv slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lLI\iod\u82-94\aCASANOVA G.G.\5Beg iz TI=Ramzes. 1, Sin luči AU=Jacq, Christian LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-311.6\aJACQ C.\5Ramzes\x1 TI=Debeluška in druge novele AU=Maupassant, Guy de LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lPE\iod\u840-311.2\aMAUPASSANT G.

15.03.2017

UDK skupina: 821.134.2 1.

TI=Kanibalova hči AU=Montero, Rosa LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aMONTERO R.

UDK skupina: 821.161.1 COBISS3/Zaloga

stran 34/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

1.

TI=A. S. Puškina skrivni zapiski AU=Puškin, Aleksandr Sergeevič LA=slv slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-32\aPUŠKIN A.S.\5A. S. Puškina

COBISS.SI-ID

217389312 31.03.2017

COBISS.SI-ID

287500800 22.03.2017

COBISS.SI-ID

287500800 22.03.2017

COBISS.SI-ID

287500800 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288952064 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288952064 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288952064 22.03.2017

COBISS.SI-ID

288952064 22.03.2017

COBISS.SI-ID

263858688 27.03.2017

COBISS.SI-ID

288283136 08.03.2017

COBISS.SI-ID

233997312 31.03.2017

COBISS.SI-ID

227443968 31.03.2017

COBISS.SI-ID

256627456 31.03.2017

COBISS.SI-ID

279482112 31.03.2017

COBISS.SI-ID

288279808 29.03.2017

COBISS.SI-ID

366391

COBISS.SI-ID

260823808 10.03.2017

COBISS.SI-ID

2567454

10.03.2017

COBISS.SI-ID

56948992

10.03.2017

COBISS.SI-ID

506625

10.03.2017

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Oder za dva AU=Lesjak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Trigon SG=lŽP\iod\u886.3-32\aLESJAK M.\5Oder za dva TI=Oder za dva AU=Lesjak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Trigon SG=lPO\iod\u886.3-32\aLESJAK M.\5Oder za dva TI=Oder za dva AU=Lesjak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Trigon SG=lPR\iod\u886.3-32\aLESJAK M.\5Oder za dva TI=Zadnja stran AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Delo SG=lVR\iod\u82-4\aDEBELJAK A.\5Zadnja stran TI=Zadnja stran AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-4\aDEBELJAK A.\5Zadnja stran TI=Zadnja stran AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Delo SG=lPO\iod\u82-4\aDEBELJAK A.\5Zadnja stran TI=Zadnja stran AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Delo SG=lBR\iod\u82-4\aDEBELJAK A.\5Zadnja stran TI=Čudežna bolha Megi in zajček Branko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha TI=Jaz. Tina. : biografski roman AU=Maze, Tina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=DZS SG=lPE\iod\u82-312.6\aMAZE T.\5Jaz. Tina. TI=Spričevalo AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uP\aPREGL S.\5Spričevalo TI=Na drugi strani AU=Kodrič Filipić, Neli LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aKODRIČ F.N.\5Na drugi strani TI=Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej AU=Rozman, Andrej LA=slv; eng PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM 82-1\aROZMAN A.\5Izbrane TI=Vihravo ravnovesje AU=Ilovar, Nuša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=v samozal. SG=lŽA\ido\u82-1\aILOVAR N.\5Vihravo TI=Moji spomini AU=Kos, Marija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u82-94\aKOS M.\5Moji spomini TI=Süha roba / uredil Franc Milčinski ; risbe Henrika Smrekarja LA=slv slovenski PY=1920 PU=Založba Umetniške propagande SG=lŽA\ičo\u886.3-32\aSÜHA ROBA TI=Zbirka zgodb izpod Zurnizipa ali pa kar tako AU=Arlič, Nina LA=slv slovenski PY=2012 PU=Ninovela SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aARLIČ N.\5Zbirka TI=Školjka : drama v treh dejanjih AU=Kraigher, Alojz LA=slv - slovenski PY=1911 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-2\aKRAIGHER A.\5Školjka TI=Znanci : povesti in orisi AU=Murnik, Rado LA=slv - slovenski PY=1907 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u886.3-32\aMURNIK R.\5Znanci TI=Junaki : epske pesnitve AU=Aškerc, Anton LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

10.03.2017

stran 35/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

30.

31. 32. 33.

PY=1907 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-1\aAŠKERC A.\5Junaki TI=Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? AU=Melanšek, Mladen LA=slv slovenski PY=2015 PU=[samozal.] SG=lBR\iml\uS\aMELANŠEK M.\5Polhec Poldi TI=Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? AU=Melanšek, Mladen LA=slv slovenski PY=2015 PU=[samozal.] SG=lTA\iml\uS\aMELANŠEK M.\5Polhec Poldi TI=Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? AU=Melanšek, Mladen LA=slv slovenski PY=2015 PU=[samozal.] SG=lVR\iml\uS\aMELANŠEK M.\5Polhec Poldi TI=Prav imaš, draga! / riše Marjan Amalietti ; [urednik Peter Amalietti] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u82-7\aPRAV IMAŠ DRAGA! TI=Puščava, klet, katakombe AU=Radaljac, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Litera SG=lŽA\iod\u82-4\aRADALJAC A.\5Puščava TI=Agitator : roman AU=Kersnik, Janko LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aKERSNIK J.\5Agitator TI=Kontrolor Škrobar AU=Kraigher, Alojz LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aKRAIGHER A. TI=Kruh upanja : spomini na Prežiha AU=Brenk, Kristina LA=slv slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lGR\iod\u82-94\aBRENK K.\5Kruh upanja TI=Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Sobe, 2008, Kako se zaljubiš, 2012, Minute prednosti, 2015 : [iz avtoričinega pesniškega opusa 2006-2015] AU=Vidmar, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lŽA\iod\u82-1\aVIDMAR M.\5Petdeset izbranih TI=Zavetje v pečevju : kronika leta strahote (1810) 1941 AU=Gregorin, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGREGORIN J.\5Zavetje v TI=Pozni november za pesnika : biografska pripoved : France Balantič, 29. november 1921-24. november 1943 AU=Pibernik, France LA=slv slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aPIBERNIK F.\5Pozni TI=Rezinka AU=Matičič, Ivan LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Mohorjeva družba SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aMATIČIČ I.\5Rezinka TI=Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? AU=Melanšek, Mladen LA=slv slovenski PY=2015 PU=[samozal.] SG=lPR\iml\uS\aMELANŠEK M.\5Polhec Poldi TI=Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? AU=Melanšek, Mladen LA=slv slovenski PY=2015 PU=[samozal.] SG=lPO\iml\uS\aMELANŠEK M.\5Polhec Poldi

COBISS.SI-ID

281813504 10.03.2017

COBISS.SI-ID

281813504 10.03.2017

COBISS.SI-ID

281813504 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286372352 09.03.2017

COBISS.SI-ID

89292033

COBISS.SI-ID

215794944 27.03.2017

COBISS.SI-ID

218955520 27.03.2017

COBISS.SI-ID

22593031

COBISS.SI-ID

285706240 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286789120 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287299328 09.03.2017

COBISS.SI-ID

50433

COBISS.SI-ID

281813504 10.03.2017

COBISS.SI-ID

281813504 09.03.2017

COBISS.SI-ID

96311

09.03.2017

27.03.2017

27.03.2017

UDK skupina: 821(100) 1.

TI=Zamenjana nevesta AU=Eden, Dorothy LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Založništvo Tržaškega tiska ; Adit SG=lPE\iod\u820-311.2\aEDEN D.\5Zamenjana

27.03.2017

UDK skupina: 821-311.2 COBISS3/Zaloga

stran 36/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

1.

TI=Purgarji AU=Malenšek, Mimi LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Kmečki glas SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aMALENŠEK M.

COBISS.SI-ID

89399

10.03.2017

COBISS.SI-ID

90247169

29.03.2017

COBISS.SI-ID

286515456 21.03.2017

COBISS.SI-ID

287120640 10.03.2017

COBISS.SI-ID

1112058206 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285183744 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285183488 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287126272 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287039488 09.03.2017

COBISS.SI-ID

88614145

COBISS.SI-ID

281687040 27.03.2017

COBISS.SI-ID

281684224 27.03.2017

COBISS.SI-ID

90247169

COBISS.SI-ID

287282176 09.03.2017

COBISS.SI-ID

89689345

COBISS.SI-ID

287120640 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287668480 08.03.2017

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

TI=Penzion AU=Paziński, Piotr LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPAZIŃSKI P.\5Penzion TI=Ti povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti AU=Bucay, Jorge LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-32\aBUCAY J.\5Ti povem TI=V Bordeauxu je odprt prostor AU=Ørstavik, Hanne LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u82-311.2\aØRSTAVIK H.\5V TI=V svetu zgodb 1 LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon SG=lŽA\icd\uC\aV SVETU ZGODB 1\x828 TI=Pravljična skrinjica 2 AU=Bitenc, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon SG=lŽA\icd\u78\aBITENC J.\5Pravljična\x827 TI=Pravljična skrinjica 1 AU=Bitenc, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon SG=lŽA\icd\u78\aBITENC J.\5Pravljična\x826 TI=Stanja AU=Peršak, Tone LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPERŠAK T.\5Stanja TI=Mjausk AU=Tolstaja, Tatʹjana Nikitična LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Društvo slovenskih pisateljev ; Forum slovanskih kultur SG=lŽA\iod\u882-311.2\aTOLSTAJA T.N. TI=Obisk Veronike : pripoved AU=Titan, Štefan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Zavod Volosov hram SG=lŽA\iod\u886.3-32\aTITAN Š.\5Obisk TI=Bleščeče celjske zvezde : o temnih zvezdah Turnških in o treh najsvetlejših celjskih zvezdah: o grofih Frideriku I. Žovneškem (Celjskem), Hermanu I. Celjskem in Hermanu II. Celjskem AU=Sivec, Ivan LA=slv slovenski PY=2016 PU=Ico SG=lBR\iod\u82-311.6\aSIVEC I.\5Celjski TI=Vitezi jutranje zarje : o Bernardu Turnškem in žovneških svobodnih gospodih AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ico SG=lBR\iod\u82-311.6\aSIVEC I.\5Celjski TI=Penzion AU=Paziński, Piotr LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pivec SG=lPO\iod\u82-311.2\aPAZIŃSKI P.\5Penzion TI=Cvetje in ogenj : lahko branje AU=Kermauner, Aksinja LA=slv slovenski PY=2016 PU=CUDV SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKERMAUNER A. TI="Prepoznava" in druge zgodbe AU=Čeferin, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-36\aČEFERIN P.\5"Prepoznava" in TI=V Bordeauxu je odprt prostor AU=Ørstavik, Hanne LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-311.2\aØRSTAVIK H.\5V

09.03.2017

10.03.2017

09.03.2017

UDK skupina: 82-311.2 1.

TI=Njen vitez zmagovalec AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Triskelion SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.E.

COBISS3/Zaloga

stran 37/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Njen vitez zmagovalec AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Triskelion SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S. TI=Njen vitez zmagovalec AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Triskelion SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.E. TI=Njen vitez zmagovalec AU=Welfonder, Sue-Ellen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Triskelion SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aWELFONDER S.E. TI=Moje razgaljeno telo AU=Lambert, Stéphane LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Škuc SG=lŽA\iod\u840-311.2\aLAMBERT S.\5Moje TI=Festival AU=Mijatović, Matej LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lepa beseda SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMIJATOVIĆ M. TI=Ko srce oprosti AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x1 TI=Ujetnica poželenja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. TI=Ujetnica poželenja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. TI=Ko srce oprosti AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x1 TI=Ko srce oprosti AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x1 TI=Ujetnica poželenja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. TI=Ko srce oprosti AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x1 TI=Ujetnica poželenja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J.

COBISS.SI-ID

287668480 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287668480 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287668480 08.03.2017

COBISS.SI-ID

286540800 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287336960 09.03.2017

COBISS.SI-ID

89252353

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89258753

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89258753

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89252353

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89252353

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89258753

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89252353

09.03.2017

COBISS.SI-ID

89258753

09.03.2017

COBISS.SI-ID

256055

15.03.2017

COBISS.SI-ID

16803584

15.03.2017

COBISS.SI-ID

215197440 10.03.2017

COBISS.SI-ID

23261696

UDK skupina: 82-311.6 1. 2. 3.

TI=Marianne. Knj. 5, Lovorike plamenov : roman AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x5 TI=Izpoved kraljice Marije Antoinette AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. TI=Sveta zemlja : kronika slovenskega rodu. 2, Vladar Samo AU=Moder, Janko LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-311.6\aMODER J.\5Vladar

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Arsène Lupin, gentleman vlomilec AU=Leblanc, Maurice LA=slv slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.4\aLEBLANC M.\5Arsène

COBISS3/Zaloga

10.03.2017

stran 38/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

UDK skupina: 82-312.6 1.

2.

TI=Vladekova pot v neznano : kronika židovske družine iz Murske Sobote AU=Zadravec, Bojan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. B. Zadravec ; Salve SG=lŽA\iod\u82-312.6\aZADRAVEC B. TI=Imenovali so jo Dvoje src AU=Morgan, Marlo LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Eno SG=lPE\iod\u82-312.6\aMORGAN M.\5Imenovali

COBISS.SI-ID

288401408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

62299904

COBISS.SI-ID

268672256 10.03.2017

COBISS.SI-ID

16667905

10.03.2017

COBISS.SI-ID

29412096

10.03.2017

COBISS.SI-ID

3827257

10.03.2017

COBISS.SI-ID

18188800

10.03.2017

COBISS.SI-ID

16366849

10.03.2017

COBISS.SI-ID

287284992 22.03.2017

COBISS.SI-ID

287284992 22.03.2017

COBISS.SI-ID

12319239

15.03.2017

COBISS.SI-ID

88359169

09.03.2017

COBISS.SI-ID

108473344 31.03.2017

15.03.2017

UDK skupina: 82-312.9 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Gorgonavt AU=Arlič, Nina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Arlič ; Literarno društvo SG=lBR\iod\u82-312.9\aARLIČ N.\5Gorgonavt TI=Golo sonce AU=Asimov, Isaac LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aASIMOV I.\5Golo sonce TI=Eden AU=Lem, Stanisław LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aLEM S.\5Eden TI=Na zvezdah spočeti AU=Wells, Herbert George LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aWELLS H.G.\5Na zvezdah TI=Seneni nahod AU=Lem, Stanisław LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Tehniška založba SG=lŽA\iod\u82-312.9\aLEM S.\5Seneni nahod TI=Jeklene votline AU=Asimov, Isaac LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aASIMOV I.\5Jeklene

UDK skupina: 82-32 1. 2. 3. 4.

TI=Pot solza AU=Bucay, Jorge LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-32\aBUCAY J.\5Pot solza TI=Pot solza AU=Bucay, Jorge LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-32\aBUCAY J.\5Pot solza TI=Gospodarica; Tuja žena in mož pod posteljo AU=Dostoevskij, Fedor Mihajlovič LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u882-311.2\aDOSTOEVSKIJ F. M. TI=Mermol AU=Vincetič, Milan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kulturni center SG=lŽA\iod\u886.3-32\aVINCETIČ M.\5Mermol

UDK skupina: 82-4 1.

TI=Evropske zgodbe AU=Fatalist Jakob LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Karantanija SG=lVR\iod\u82-4\aFATALIST J.\5Evropske

UDK skupina: 82-4/9 1.

TI=Zgodbe iz Kitajske in s Tajvana : [antologija kitajske kratke proze] / COBISS.SI-ID243901184 31.03.2017 izbrala in prevedla, spremna beseda Mojca Pretnar ; uredila Jana Bauer LA=slv

COBISS3/Zaloga

stran 39/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

- slovenski PY=2009 PU=KUD Sodobnost International SG=lGR\iod\u82-32\aZGODBE IZ\5Kitajske UDK skupina: 82-4/-9 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Kapljice limone za dušo AU=Radhanath LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Atmarama SG=lVR\iod\u82-84\aRADHANATH\5Kapljice TI=Izjave 10-letja : 2006°2016 AU=Lavrič, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Buch ; Zavod Strip art SG=lŽA\iod\u82-84\aLAVRIČ T.\5Izjave 10-letja TI=Kapljice limone za dušo AU=Radhanath LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Atmarama SG=lŽA\iod\u82-84\aRADHANATH\5Kapljice TI=Spomini starega sitnega slepca AU=Šprohar, Luj LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aŠPROHAR L.\5Spomini TI=Pot : najlepše misli AU=Zaplotnik, Nejc LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u796.52\aZAPLOTNIK N.\5Pot

COBISS.SI-ID

284829184 22.03.2017

COBISS.SI-ID

285965056 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284829184 09.03.2017

COBISS.SI-ID

288935424 22.03.2017

COBISS.SI-ID

286786304 22.03.2017

COBISS.SI-ID

60116736

27.03.2017

COBISS.SI-ID

51750400

27.03.2017

COBISS.SI-ID

75292928

15.03.2017

COBISS.SI-ID

89088257

09.03.2017

COBISS.SI-ID

287414784 09.03.2017

UDK skupina: 82-94 1. 2.

TI=Moja srečanja AU=Stopar, Zdenka LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Sledi SG=lGR\iod\u82-94\aSTOPAR Z.\5Moja srečanja TI=Iskanje gnezda : [anekdote in humorne zgodbe iz živinozdravnikovega življenja] AU=Rapoc, Ivan LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva družba SG=lPE\iod\u82-94\aRAPOC I.\5Iskanje gnezda

UDK skupina: 82-992 1.

TI=Nasmej se mi s poševnimi očmi AU=Cestnik, Mare LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Prešernova družba SG=lŽA\ido\u82-992\aCESTNIK M.\5Nasmej se mi

UDK skupina: 82C 1. 2.

TI=Lisica išče vest AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Obzorja SG=lŽA\iml\uS\aMAJHEN Z.\5Lisica išče vest TI=Mojstri pajki AU=Komplet Peperko, Nuša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Manični poet SG=lŽA\iml\uS\aKOMPLET P., N.\5Mojstri pajki

UDK skupina: 82-F-odr 1.

2.

TI=The light between oceans / music composed and conducted by Alexandre COBISS.SI-ID22440757 Desplat ; director of photography Adam Arkapaw ; based on the novel by M. L. Stedman ; written for the screen and directed by Derek Cianfrance LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aLUČ SREDI\xod-1851 TI=Queen of the desert / director of photography Peter Zeitlinger ; music COBISS.SI-ID21763634 composed by Klaus Badelt ; written and directed by Werner Herzog ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; ara; tur PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lŽA\idvd\u791\aPUŠČAVSKA\xod-1847

COBISS3/Zaloga

13.03.2017

13.03.2017

stran 40/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TI=Criminal / directed by Ariel Vromen ; written by Douglas Cook & David COBISS.SI-ID1111459678 Weisberg ; director of photography Dana Gonzales ; music by Brian Tyler and Keith Power ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aZLOČINSKI UM\xod-1845 TI=The light between oceans / music composed and conducted by Alexandre COBISS.SI-ID22440757 Desplat ; director of photography Adam Arkapaw ; based on the novel by M. L. Stedman ; written for the screen and directed by Derek Cianfrance LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aLUČ SREDI\xod-441 TI=Criminal / directed by Ariel Vromen ; written by Douglas Cook & David COBISS.SI-ID1111459678 Weisberg ; director of photography Dana Gonzales ; music by Brian Tyler and Keith Power ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aZLOČINSKI UM\xod-438 TI=The light between oceans / music composed and conducted by Alexandre COBISS.SI-ID22440757 Desplat ; director of photography Adam Arkapaw ; based on the novel by M. L. Stedman ; written for the screen and directed by Derek Cianfrance LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aLUČ SREDI\xod-265 TI=Criminal / directed by Ariel Vromen ; written by Douglas Cook & David COBISS.SI-ID1111459678 Weisberg ; director of photography Dana Gonzales ; music by Brian Tyler and Keith Power ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aZLOČINSKI UM\xod-262 TI=Queen of the desert / director of photography Peter Zeitlinger ; music COBISS.SI-ID21763634 composed by Klaus Badelt ; written and directed by Werner Herzog ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; ara; tur PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lVR\idvd\u791\aPUŠČAVSKA\xod-257 TI=Queen of the desert / director of photography Peter Zeitlinger ; music COBISS.SI-ID21763634 composed by Klaus Badelt ; written and directed by Werner Herzog ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; ara; tur PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lPR\idvd\u791\aPUŠČAVSKA\xod-433 TI=The light between oceans / music composed and conducted by Alexandre COBISS.SI-ID22440757 Desplat ; director of photography Adam Arkapaw ; based on the novel by M. L. Stedman ; written for the screen and directed by Derek Cianfrance LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aLUČ SREDI\xod-387 TI=Criminal / directed by Ariel Vromen ; written by Douglas Cook & David COBISS.SI-ID1111459678 Weisberg ; director of photography Dana Gonzales ; music by Brian Tyler and Keith Power ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aZLOČINSKI UM\xod-384 TI=Queen of the desert / director of photography Peter Zeitlinger ; music COBISS.SI-ID21763634 composed by Klaus Badelt ; written and directed by Werner Herzog ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; ara; tur PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lPO\idvd\u791\aPUŠČAVSKA\xod-379 TI=The light between oceans / music composed and conducted by Alexandre COBISS.SI-ID22440757 Desplat ; director of photography Adam Arkapaw ; based on the novel by M. L. Stedman ; written for the screen and directed by Derek Cianfrance LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aLUČ SREDI\xod-413 TI=Criminal / directed by Ariel Vromen ; written by Douglas Cook & David COBISS.SI-ID1111459678 Weisberg ; director of photography Dana Gonzales ; music by Brian Tyler and Keith Power ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aZLOČINSKI UM\xod-409

COBISS3/Zaloga

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

stran 41/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

15. TI=Queen of the desert / director of photography Peter Zeitlinger ; music COBISS.SI-ID21763634 composed by Klaus Badelt ; written and directed by Werner Herzog ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; ara; tur PY=2016 PU=Cinemania Group SG=lBR\idvd\u791\aPUŠČAVSKA\xod-405

13.03.2017

UDK skupina: 830 1. 2. 3.

TI=Usmili se te Bog AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Lipa SG=lVR\iod\u830-311.2\aBURK M.\5Usmili se te TI=Poletje kot porcelan AU=Hauer, Elisabeth LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u830-311.2\aHAUER E.\5Poletje kot TI=Poletje kot porcelan AU=Hauer, Elisabeth LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHAUER E.\5Poletje kot

COBISS.SI-ID

15639040

31.03.2017

COBISS.SI-ID

6971136

15.03.2017

COBISS.SI-ID

6971136

10.03.2017

COBISS.SI-ID

21312263

27.03.2017

COBISS.SI-ID

1826562

27.03.2017

COBISS.SI-ID

26244701

22.03.2017

COBISS.SI-ID

286751744 09.03.2017

COBISS.SI-ID

223853568 31.03.2017

COBISS.SI-ID

286750464 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286750464 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286750464 09.03.2017

COBISS.SI-ID

275972608 29.03.2017

UDK skupina: 840 1.

TI=Njeno življenje AU=Maupassant, Guy de LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u840-311.2\aMAUPASSANT G.

UDK skupina: 886.3-311.2 1.

TI=Drobtinice AU=Mazzini, Miha LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lGR\iod\u886.3-311.2\aMAZZINI M.

UDK skupina: 9 1. 2. 3.

TI=Intervjuji : Playboy Slovenija LA=eng - angleški PY=2007 PU=Adria Media SG=lŽA\iod\u929\aINTERVJUJI TI=Zgodovina Brazilije AU=Fausto, Boris LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u950/990\aFAUSTO B.\5Zgodovina TI=Štajerski Slovenci, kaj hočemo? AU=Goropevšek, Branko LA=slv slovenski PY=2005 PU=Zgodovinsko društvo SG=lŽA\ido\u949.712\aGOROPEVŠEK B.

UDK skupina: 90/91 1. 2. 3.

TI=Afganistan : slovenski pogledi / [urednik Ralf Čeplak Mencin] LA=slv slovenski PY=2016 PU=Slovenski etnografski muzej SG=lBR\iod\u908O\aAFGANISTAN TI=Afganistan : slovenski pogledi / [urednik Ralf Čeplak Mencin] LA=slv slovenski PY=2016 PU=Slovenski etnografski muzej SG=lŽA\iod\u908O\aAFGANISTAN TI=Afganistan : slovenski pogledi / [urednik Ralf Čeplak Mencin] LA=slv slovenski PY=2016 PU=Slovenski etnografski muzej SG=lPO\iod\u908O\aAFGANISTAN

UDK skupina: 902/904+93/94 1.

TI=Očetova pisma hčerki AU=Nehru, Jawaharlal LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Sodobnost International

COBISS3/Zaloga

stran 42/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2. 3. 4. 5.

SG=lŽA\iml\u930\aNEHRU J.\5Očetova pisma TI=Junaki neba VI : na partizanskem letališču AU=Čmak, Marija LA=slv slovenski PY=2015 PU=samozal. SG=lTA\iod\u940.53/.54\aČMAK M.\5Junaki TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lBR\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Junaki neba VI : na partizanskem letališču AU=Čmak, Marija LA=slv slovenski PY=2015 PU=samozal. SG=lBR\iod\u940.53/.54\aČMAK M.\5Junaki TI=Med Mrzlico in Dobrovljami / uredil in z dokumenti opremil Stane Terčak LA=slv - slovenski PY=1955 PU=[s. n.] SG=lTA\iod\u949.712\aMED MRZLICO\5in

COBISS.SI-ID

278550528 29.03.2017

COBISS.SI-ID

267439616 27.03.2017

COBISS.SI-ID

278550528 27.03.2017

COBISS.SI-ID

31468545

10.03.2017

COBISS.SI-ID

7443200

29.03.2017

COBISS.SI-ID

287088384 10.03.2017

COBISS.SI-ID

287501568 09.03.2017

COBISS.SI-ID

30256640

31.03.2017

COBISS.SI-ID

17474304

29.03.2017

COBISS.SI-ID

286381824 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284783360 31.03.2017

COBISS.SI-ID

286707200 09.03.2017

UDK skupina: 902/904+93/99 1.

TI=Kreta AU=Ceserani, Gian Paolo LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Domus SG=lŽA\iml\u930\aCESERANI G.P.\5Kreta

UDK skupina: 908 1.

TI=Moj Dunaj : po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja AU=Gätz, Mojca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u908J\aGÄTZ M.\5Moj Dunaj

UDK skupina: 908; 3; 93; 32 1.

TI=Bližnji vzhod : grožnja ali zakladnica človeštva? AU=Ferfila, Bogomil LA=slv; eng PY=2016 PU=Fakulteta za družbene vede, Založba FDV SG=lŽA\iod\u908O\aFERFILA B.\5Bližnji

UDK skupina: 908A; 9 1.

TI=Veliki slikovni atlas sveta : za šolo in dom AU=Kemp, Richard B. LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u912\aKEMP R.B.\5Veliki slikovni

UDK skupina: 908I 1.

TI=Svetovna dediščina v Jugoslaviji : Unesco - naravne in kulturne znamenitosti AU=Höfler, Janez LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u908I\aHÖFLER J.\5Svetovna

UDK skupina: 91 1.

TI=Zamejska Koroška AU=Bandelj, Andrej LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u908G\aBANDELJ A.\5Zamejska

UDK skupina: 929 1. 2.

TI=Full circle : a family chronicle AU=Kabalin, Olga LA=eng - angleški PY=2016 PU=self published SG=lŽA\ido\u929\aTAVČAR TI=O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli : (ob

COBISS3/Zaloga

stran 43/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija] / Niko Grafenauer ... [et al.] ; zbrala, uredila in spremna besedila napisala, [slikovno gradivo] Neža Zajc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska matica ; KUD Logos SG=lŽA\iod\u82.0\aO DANETU ZAJCU TI=Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev AU=Jamnik, Anton LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u929\aŠUŠTAR A. TI=Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes AU=Golec, Boris LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u929\aVALVASOR TI=Schindlerjev vojak : zgodba Staneta Ponikvarja AU=Božič, Rasto LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kulturni center SG=lŽA\iod\u929\aPONIKVAR S. TI=Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva AU=Gačić, Aleksandra LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ustanova Velenjska knjižna fundacija SG=lŽA\iod\u929\aVERSTOVŠEK K. TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarku svetlobe TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarku svetlobe TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarku svetlobe TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarku svetlobe TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarku svetlobe TI=Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu AU=Berne, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\uS\aBERNE J.\5Na žarki svetlobe TI=Ščuka : Gabriele d'Annunzio : pesnik, zapeljivec in vojni pridigar AU=Hughes-Hallett, Lucy LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u929\aD'ANNUNZIO G. TI=Ribčev dohtar : po Sloveniji po poteh Franceta Prešerna AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Ico SG=lŽA\iod\u929\aPREŠEREN F. TI=Okna z železnimi križi : duhovnikovi spomini iz zaporov AU=Pušnik, Jože LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lŽA\iod\u929\aPUŠNIK J.

COBISS.SI-ID

287372544 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286797312 09.03.2017

COBISS.SI-ID

88173057

COBISS.SI-ID

287142144 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

284708608 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286601728 09.03.2017

COBISS.SI-ID

242709504 31.03.2017

COBISS.SI-ID

287212032 22.03.2017

COBISS.SI-ID

286460672 08.03.2017

09.03.2017

UDK skupina: 93/99 1.

TI=Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu AU=Oelhafen, Ingrid von LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u940.53/.54\aOELHAFEN I.

COBISS3/Zaloga

stran 44/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

2. 3.

TI=Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu AU=Oelhafen, Ingrid von LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aOELHAFEN I. TI=Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu AU=Oelhafen, Ingrid von LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u940.53/.54\aOELHAFEN I.

COBISS.SI-ID

286460672 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286460672 09.03.2017

COBISS.SI-ID

47360512

COBISS.SI-ID

284841984 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285962496 09.03.2017

COBISS.SI-ID

3285761

COBISS.SI-ID

287185920 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 08.03.2017

COBISS.SI-ID

110756864 31.03.2017

COBISS.SI-ID

43535616

29.03.2017

COBISS.SI-ID

6727680

29.03.2017

COBISS.SI-ID

120523520 29.03.2017

COBISS.SI-ID

303933

29.03.2017

COBISS.SI-ID

8566585

29.03.2017

COBISS.SI-ID

50228

29.03.2017

UDK skupina: 930 1.

TI=Ljudje : spremenili so svet AU=Wilkinson, Philip LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u930\aWILKINSON P.\5Ljudje

29.03.2017

UDK skupina: 94(497.4) 1. 2.

TI=Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja AU=Štih, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u949.712\aŠTIH P.\5Slovenska\x1 TI=Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju AU=Remec, Meta LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u930\aREMEC M.\5Bakh tobak in

UDK skupina: 949.712 1.

TI=Zgodovina Celja in okolice AU=Orožen, Janko LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Kulturna skupnost SG=lBR\iod\u949.712\aOROŽEN J.\5Zgodovina\x2

27.03.2017

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Gosenica Gretica TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aKRINGS A.\5Marjetka Metka TI=Feliksova pisma iz cirkusa : zajček na poti k novim pustolovščinam AU=Langen, Annette LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aLANGEN A.\5Feliksova pisma TI=Mala morska deklica / ilustracije Van Gool ; [prevedla Majda Čelik] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Til.Ia SG=lŽA\iml\uS\aMALA MORSKA\5deklica TI=Peter Klepec AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aBEVK F.\5Peter Klepec TI=Žabec se boji AU=Velthuijs, Max LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aVELTHUIJS M.\5Žabec se boji TI=Izgubljena vidra. Pustolovščina v ZDA AU=Disney, Walt LA=slv slovenski PY=1994 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. TI=Listje za koale. Pustolovščina v Avstraliji AU=Disney, Walt LA=slv slovenski PY=1995 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Listje za TI=Mikijeva božična pesem : [božična pesem v prozi] / [po predlogi Charlesa Dickensa] ; po filmu priredil: Jim Razzi ; ilustriral: Phil Wilson ; [prevedla

COBISS3/Zaloga

stran 45/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Aleksandra Perič] LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. TI=Deklica z vžigalicami AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Deklica z TI=Bremenski mestni godci AU=Grimm, Jakob LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aGRIMM J.\5Bremenski TI=Zeleni dežnik AU=Azúa Kramer, Jackie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aAZÚA K.J.\5Zeleni dežnik TI=Ti si krava! Ti pa koza! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ti si krava TI=Zeleni dežnik AU=Azúa Kramer, Jackie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aAZÚA K.J.\5Zeleni dežnik TI=Eko Papirko AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Eko Papirko TI=Ti si krava! Ti pa koza! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ti si krava TI=Zeleni dežnik AU=Azúa Kramer, Jackie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aAZÚA K.J.\5Zeleni dežnik TI=Eko Papirko AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Eko Papirko TI=Ti si krava! Ti pa koza! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ti si krava TI=Zeleni dežnik AU=Azúa Kramer, Jackie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aAZÚA K.J.\5Zeleni dežnik TI=Eko Papirko AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Eko Papirko TI=Ti si krava! Ti pa koza! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ti si krava TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Gosenica Gretica TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aKRINGS A.\5Marjetka Metka TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Marjetka TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Gosenica TI=Prvi cirkuški šolski dan : zgodbica za otroke AU=Malek, Gašper LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pi Vibe SG=lPO\iml\uC\aMALEK G.\5Prvi cirkuški

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

31342336

29.03.2017

COBISS.SI-ID

70468096

29.03.2017

COBISS.SI-ID

287267840 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287307008 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287267840 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286631424 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287307008 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287267840 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286631424 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287307008 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287267840 09.03.2017

COBISS.SI-ID

286631424 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287307008 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

285804032 10.03.2017

stran 46/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

28. TI=Škrat reši Božič : zgodbica za otroke AU=Malek, Gašper LA=slv slovenski PY=2015 PU=Pi Vibe SG=lPO\iml\uC\aMALEK G.\5Škrat reši Božič 29. TI=Eko Papirko AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Eko Papirko 30. TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Marjetka Metka 31. TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aKRINGS A.\5Gosenica Gretica 32. TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Marjetka Metka 33. TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aKRINGS A.\5Gosenica Gretica 34. TI=Marjetka Metka AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Marjetka 35. TI=Gosenica Gretica AU=Krings, Antoon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aKRINGS A.\5Gosenica 36. TI=Kosovirja na leteči žlici AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Kosovirja na 37. TI=Pajacek in punčka AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aKOVIČ K.\5Pajacek in punčka 38. TI=Kljukec AU=Simončič, Nace LA=slv - slovenski PY=1975 PU=[Borec] SG=lVR\iml\uC\aSIMONČIČ N.\5Kljukec

COBISS.SI-ID

281946368 10.03.2017

COBISS.SI-ID

286631424 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185408 09.03.2017

COBISS.SI-ID

287185920 09.03.2017

COBISS.SI-ID

295454

10.03.2017

COBISS.SI-ID

20108801

10.03.2017

COBISS.SI-ID

2269192

10.03.2017

COBISS.SI-ID

89226497

29.03.2017

COBISS.SI-ID

278535168 31.03.2017

COBISS.SI-ID

59790336

31.03.2017

COBISS.SI-ID

423966

10.03.2017

COBISS.SI-ID

423966

15.03.2017

COBISS.SI-ID

284967424 08.03.2017

COBISS.SI-ID

287204096 08.03.2017

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Mlada Mega s planeta Degavega AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uM\aMARKUŠ J.\5Mlada Mega TI=Če ostanem AU=Forman, Gayle LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uM\aFORMAN G.\5Če ostanem TI=Joe med pirati AU=London, Jack LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Karantanija SG=lTA\iml\uM\aLONDON J.\5Joe med pirati TI=Južna zvezda : dežela diamantov AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uM\aVERNE J.\5Južna zvezda TI=Južna zvezda : dežela diamantov AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPE\iml\uM\aVERNE J.\5Južna zvezda

UDK skupina: P 1. 2.

TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv -

COBISS3/Zaloga

stran 47/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lTA\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv - COBISS.SI-ID287204096 slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPO\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID284967424 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID284967424 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID284967424 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv - COBISS.SI-ID287204096 slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lVR\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv - COBISS.SI-ID287204096 slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPR\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID284967424 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Snežna kraljica AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID284967424 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uP\aANDERSEN H.C.\5Snežna TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Aličine pustolovščine v Deželi čudes AU=Carroll, Lewis LA=slv COBISS.SI-ID285330944 slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uP\aCARROLL L.\5Aličine TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv - COBISS.SI-ID287204096 slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lŽA\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna AU=Schulz, Charles M. LA=slv - COBISS.SI-ID287204096 slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lBR\iml\u084\aSCHULZ C. M.\5Glasujte za TI=Andersenove pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID21931521 PY=1987 PU=Delavska enotnost SG=lŽA\iml\uC\aANDERSEN H.C.\5Andersenove TI=Bajker Jure AU=Pucer, Sonja LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS.SI-ID287327744 PU=Viharnik SG=lŽA\iml\uP\aPUCER S.\5Bajker Jure TI=Nepremagljiva enajsterica AU=Bass, Eduard LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID430622

COBISS3/Zaloga

08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 29.03.2017 09.03.2017 31.03.2017 stran 48/49


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

05.04.2017 Z-PL-B06

Novosti marec 2017

22. 23.

24. 25.

PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uP\aBASS E.\5Nepremagljiva TI=Plamen inkvizicije AU=Kornblatt, Marc LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aKORNBLATT M.\5Plamen\x7 TI=Pravljična knjiga : literarni natečaj Z domišljijo na potep 2016/2017 / [urednica Maša Modic ; ilustracije Simona Žagar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Smar-team SG=lŽA\ido\uP\aPRAVLJIČNA KNJIGA\52016/17 TI=Mule AU=Seliškar, Tone LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uP\aSELIŠKAR T.\5Mule TI=Nepremagljiva enajsterica AU=Bass, Eduard LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aBASS E.\5Nepremagljiva

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

26971136

27.03.2017

COBISS.SI-ID

287920640 10.03.2017

COBISS.SI-ID

4002049

15.03.2017

COBISS.SI-ID

430622

10.03.2017

stran 49/49

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novost - marec 2017  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novost - marec 2017  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement