__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

TI=Popravila v hiši AU=La Torre, Michele LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Lipa SG=lBR\iod\u64\aLA TORRE M.\5Popravila v\x1 TI=Čarodejna ladja : roman AU=Paretti, Sandra LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u830-311.2\aPARETTI S.\5Čarodejna TI=Peti jezdec AU=Lapierre, Dominique LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Globus SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLAPIERRE D.\5Peti jezdec TI=Ptice okoli našega doma : avikulturni priročnik AU=Geister, Iztok LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u59\aGEISTER I.\5Ptice okoli TI=Spoznavajmo akvarijske ribe AU=Jerič, Rihard LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u639\aJERIČ R.\5Spoznavajmo TI=Noro poletje : roman AU=Rey, Pierre LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aREY P.\5Noro poletje TI=Tokovi življenja AU=Debič, Dane Danijel LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aDEBIČ D.D.\5Tokovi TI=Zgodovina za meščanske šole. D. 2, Novi vek AU=Brinar, Josip LA=slv - slovenski PY=1922 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ičo\u930\aBRINAR J.\5Zgodovina\x2 TI=Neues vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - nemški PY=2007 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C.\5Neues TI=Fußballgeschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger nemški PY=2007 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C. TI=Petrovče : Marijina romarska cerkev iz 14. stoletja AU=Zdolšek, Manes M. LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mestni župnijski urad Žalec SG=lŽA\ido\u72\aZDOLŠEK M.M.\5Petrovče TI=Pesmi. uvod o Župančičevi poeziji prijatelji in pesnik sam AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aŽUPANČIČ O.\5Pesmi TI=Povesti in slike AU=Meško, Franc Ksaver LA=slv - slovenski PY=1914 PU=Katoliška bukvarna SG=lŽA\ičo\u886.3-32\aMEŠKO F.K.\5Povesti in TI=Poezije AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=1920 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ičo\u82-1\aLEVSTIK F.\5Poezije\x3 TI=Sovjetska zveza je bila in bo varen branik miru in varnosti narodov in je pripravljena, da dokaže to ne le z besedami, ampak tudi z dejanji : govor V. M. Molotova na slavnostnem zborovanju Moskovskega sovjeta 6. novembra 1945 AU=Molotov, Vjenčeslav Mihailovič LA=slv - slovenski PY=1945 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\ičo\u32\aMOLOTOV V.M.\5Sovjetska TI=Celjsko turistično področje : (turistično - geografsko - zgodovinski oris) AU=Planina, France LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Celjska turistična zveza SG=lŽA\ido\u91\aPLANINA F.\5Celjsko TI=Zgodovina starega veka : za I. razred meščanskih šol AU=Popović, Vasilij LA=slv - slovenski PY=1934 PU="Narodna Prosveta"

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

15443201

19.03.2018

COBISS.SI-ID

11054849

19.03.2018

COBISS.SI-ID

767006

19.03.2018

COBISS.SI-ID

13015297

19.03.2018

COBISS.SI-ID

14247425

19.03.2018

COBISS.SI-ID

20190208

19.03.2018

COBISS.SI-ID

23364865

16.03.2018

COBISS.SI-ID

39095553

16.03.2018

COBISS.SI-ID

11653543

16.03.2018

COBISS.SI-ID

11654055

16.03.2018

COBISS.SI-ID

3939843

16.03.2018

COBISS.SI-ID

400413

16.03.2018

COBISS.SI-ID

40616960

16.03.2018

COBISS.SI-ID

4224771

16.03.2018

COBISS.SI-ID

33651713

16.03.2018

COBISS.SI-ID

368201

16.03.2018

COBISS.SI-ID

49628672

16.03.2018 stran 1/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\ičo\u930\aPOPOVIĆ V.\5Zgodovina\x1 18. TI=Šumijo gozdovi domači AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID6165249 PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aINGOLIČ A.\5Šumijo 19. TI=Muzej baroka Šmarje pri Jelšah / [zasnova arhitekture in postavitev COBISS.SI-ID2259087 razstave Meta Hočevar ; besedilo Metoda Kemperl ; fotografije Jana Jocif, Damjan Regoršek, Marko Samec] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Občina SG=lŽA\iozb\u72\aMUZEJ BAROKA\5Šmarje pri 20. TI=Horvat Jože-Jaki AU=Horvat, Jože LA=slv; scr; ger PY=1980 PU=Zrinski COBISS.SI-ID19500801 SG=lPO\iod\u75\aHORVAT J.\5Horvat Jože-Jaki 21. TI=Veš, poet, svoj dolg? : [zbornik pesmi, pogovorov in člankov iz dobe COBISS.SI-ID23369729 borbe, obnove in graditve] AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1948 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\ičo\u82-1\aŽUPANČIČ O.\5Veš, poet, svoj 22. TI=Stare celjske upodobitve AU=Stopar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1980 COBISS.SI-ID19562753 PU=Kulturna skupnost občine SG=lPO\iod\u75\aSTOPAR I.\5Stare celjske 23. TI=Osnove fotografije AU=Hlupič, Fran LA=slv - slovenski PY=1950 COBISS.SI-ID716801 PU=Založba ljudske tehnike Slovenije SG=lŽA\ičo\u77\aHLUPIČ F.\5Osnove 24. TI=Keramika ʼ79 Liboje / [Zvest Apollonio ... et al.] ; [spremno besedilo] COBISS.SI-ID58989922 Aleksander Bassin ; fotografija Berk in Dolenc] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Kulturna skupnost Slovenije ; Kulturna skupnost ; Društvo slovenskih likovnih umetnikov SG=lŽA\ido\u73\aKERAMIKA ʼ79\5Liboje 25. TI=Bumfest AU=Mednarodni festival tolkalnih skupin, 4 , 2010, Žalec COBISS.SI-ID65019905 LA=slv; eng PY=2010 PU=ZKŠT SG=lŽA\ido\u78\aMEDNARODNI\5festival\x2010 26. TI=Kunterbunte Fußballgeschichten AU=Grolik, Markus LA=ger - nemški COBISS.SI-ID11654567 PY=2002 PU=Ars Edition SG=lPO\iml\u82=30\aGROLIK M.\5Kunterbunte 27. TI=Dinosauriergeschichten AU=Ondracek, Claudia LA=ger - nemški COBISS.SI-ID11642535 PY=2007 PU=Ravensburger Buchverlag SG=lŽA\iml\u82=30\aONDRACEK C. 28. TI=Beneška Slovenija; Hajdimo v Rezijo! AU=Trinko, Ivan LA=slv COBISS.SI-ID11214337 slovenski PY=1980 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u908A\aTRINKO I.\5Beneška 29. TI=Ljudje v somraku AU=Kades, Hans LA=slv - slovenski PY=1978 COBISS.SI-ID11353601 PU=Obzorja [i.e. 1979] SG=lŽA\iod\u830-311.2\aKADES H.\5Ljudje v 30. TI=Franz auf Klassenfahrt AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - nemški COBISS.SI-ID11653287 PY=2007 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C.\5Franz auf 31. TI=Quatschgeschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger COBISS.SI-ID11653799 nemški PY=2007 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C. 32. TI=Feriengeschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger COBISS.SI-ID11653031 nemški PY=2004 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C. 33. TI=Neue Fußballgeschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - COBISS.SI-ID11652775 nemški PY=2006 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C.\5Neue 34. TI=Neue Schulgeschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - COBISS.SI-ID11652519 nemški PY=2006 PU=Friedrich Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C.\5Neue 35. TI=Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. COBISS.SI-ID229308928 zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober COBISS3/Zaloga

16.03.2018 16.03.2018

16.03.2018 16.03.2018

16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018

16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 stran 2/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53.

2006 AU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Zborovanje, 33 , 2006, Kranj LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aZVEZA ZDS\5Mitsko in TI=Slovstvena zgodovina Slovencev, Hrvatov in Srbov v vprašanjih in odgovorih AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1938 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ičo\u82.0\aPREGELJ I.\5Slovstvena TI=Brez milosti AU=Debič, Dane Danijel LA=slv - slovenski PY=1955 PU=Državna založba Slovenije SG=lGR\iod\u82-311.6\aDEBIČ D.D.\5Brez milosti TI=Gospodinjski Koledar Jugoslovenske Matice za leto .. LA=slv slovenski PY=1921 PU=Založba Jug SG=lŽA\ido\u059\aGOSPODINJSKI\5koledar\x193 TI=Žabji kralj AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Sila oglaševanje SG=lPO\iml\uS\aGRIMM J.\5Žabji kralj TI=Na vasi AU=Korun-Koželjski, Fran PY=1895 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u78\aKORUN-K., F.\5Na vasi\x2 TI=Vse mine : transkripcija po Ipavčevem napevu AU=Korun-Koželjski, Fran PY=1907 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u78\aKORUN-K., F.\5Vse mine\x4 TI=O kulturnem pomenu slovenske reformacije AU=Prijatelj, Ivan LA=slv slovenski PY=1908 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u930\aPRIJATELJ I.\5O kulturnem TI=Bojno polje Zemlja AU=Hubbard, L. Ron LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1986 PU=Mladost SG=lŽA\iod\u82-312.9\aHUBBARD L. R.\5Bojno TI=Zeno Cosini AU=Svevo, Italo LA=slv - slovenski PY=1961 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aSVEVO I.\5Zeno Cosini TI=POVESTI iz vsega sveta / prevedel Boris Verbić LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Vuk Karadžić ; Pomurska založba SG=lŽA\iml\uP\aPOVESTI iz TI=Zgodbe iz Amerike / prevedla Majda Ažman-Bizovičar LA=slv slovenski PY=1986 PU=Vuk Karadžić SG=lŽA\iml\uP\aZGODBE iz Amerike TI=Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov AU=Novak, Karl I. LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Pro-Andy SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aNOVAK KARL I.\5Plava TI=Dvorljive zgodbe AU=Maupassant, Guy de LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-32\aMAUPASSANT G. TI=Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. 2 AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Delavska enotnost SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Dogodivščine\x2 TI=Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. 1 AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Delavska enotnost SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Dogodivščine\x1 TI=Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. 3 AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Delavska enotnost SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.\5Dogodivščine\x3 TI=ABC pletenja : vzorci, tehnike in nadrobna navodila za krojenje AU=Natter, Maria LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u746\aNATTER M.\5ABC pletenja TI=Kdo je Bourne : roman AU=Ludlum, Robert LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

610049

16.03.2018

COBISS.SI-ID

1957896

16.03.2018

COBISS.SI-ID

102624512 16.03.2018

COBISS.SI-ID

11654311

COBISS.SI-ID

276562432 15.03.2018

COBISS.SI-ID

276563456 15.03.2018

COBISS.SI-ID

537716

15.03.2018

COBISS.SI-ID

2085129

15.03.2018

COBISS.SI-ID

2489601

15.03.2018

COBISS.SI-ID

848413

15.03.2018

COBISS.SI-ID

737309

15.03.2018

COBISS.SI-ID

56719873

15.03.2018

COBISS.SI-ID

2594561

12.03.2018

COBISS.SI-ID

22335488

12.03.2018

COBISS.SI-ID

22333952

12.03.2018

COBISS.SI-ID

22335744

12.03.2018

COBISS.SI-ID

24532487

12.03.2018

COBISS.SI-ID

25924097

12.03.2018

16.03.2018

stran 3/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLUDLUM R.\5Kdo je\x2 TI=Das verborgene Lied : Roman AU=Webb, Katherine LA=ger - nemški PY=2013 PU=Diana Verlag SG=lPO\iod\u82=30\aWEBB K.\5Das verborgene TI=Die Zeit der Feuerblüten : Roman AU=Lark, Sarah LA=ger - nemški PY=2015 PU=Bastei Lübbe SG=lPO\iod\u82=30\aLARK S.\5Die Zeit TI=Bis wir uns wiedersehen : Roman AU=Jefferies, Dinah LA=ger - nemški PY=2013 PU=Bastei Lübbe SG=lPO\iod\u82=30\aJEFFERIES D.\5Bis wir uns TI=Lirika slovenskih pesnic : 1849-1984 / [izbral in uredil Severin Šali] LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-1\aLIRIKA\5slovenskih TI=Poletje / [prevedla Sandra Stevanovič] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lPR\imzb\uC\aPOLETJE TI=Der Gefangene des Himmels : Roman AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=ger nemški PY=2013 PU=Fischer Taschenbuch SG=lPO\iod\u82=30\aRUIZ ZAFÓN C.\5Der TI=Die Mitternachtsrose : Roman AU=Riley, Lucinda LA=ger - nemški PY=2015 PU=Goldmann SG=lPO\iod\u82=30\aRILEY L.\5Die Mitter... TI=Die Schmetterlingsinsel : Roman AU=Bomann, Corina LA=ger nemški PY=2012 PU=Ullstein SG=lPO\iod\u82=30\aBOMANN C.\5Die TI=Die Wild Rose : Roman AU=Donnelly, Jennifer LA=ger - nemški PY=2012 PU=Piper SG=lPO\iod\u82=30\aDONNELLY J.\5Die Wild TI=Oma lässr grüßen und sagt, es tut ihr leid : Roman AU=Backman, Fredrik LA=ger - nemški PY=2016 PU=Fischer Taschenbuch SG=lPO\iod\u82=30\aBACKMAN F.\5Oma lässr TI=Absolute power : verfilmung des Romans "der Präsident" AU=Baldacci, David LA=ger - nemški PY=1997 PU=Bastei Lübbe SG=lPO\iod\u82=30\aBALDACCI D.\5Absolute TI=Die Erbin und der Lord : Roman AU=Carr, Philippa LA=ger - nemški PY=1983 PU=Paul Neff Verlag SG=lPO\iod\u82=30\aCARR P.\5Die Erbin TI=Winterglück : Roman AU=Macomber, Debbie LA=ger - nemški PY=2015 PU=Blanvalet SG=lPO\iod\u82=30\aMACOMBER D. TI=Das Jahr, in dem ich dich traf : Roman AU=Ahern, Cecelia LA=ger nemški PY=2015 PU=Krüger SG=lPO\iod\u82=30\aAHERN C.\5Das Jahr TI=Während die Welt schlief : Roman AU=Abulhawa, Susan LA=ger nemški PY=2013 PU=Diana SG=lPO\iod\u82=30\aABULHAWA .\5Während die TI=Das Versprechen AU=Baldacci, David LA=ger - nemški PY=2004 PU=Bastei Lübbe SG=lPO\iod\u82=30\aBALDACCI D.\5Das TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Sammy's adventures : the secret passage : skriti prehod / directed by Ben Stassen ; story by Ben Stassen, Domonic Paris ; screenplay by Domonic Paris ; music composed by Ramin Djawadi LA=slv; scc; scr PY=2011 PU=Blitz Film & Video Distribution

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

11650215

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11651495

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11651239

12.03.2018

COBISS.SI-ID

23922439

12.03.2018

COBISS.SI-ID

7616542

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11649703

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11649959

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11649447

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11648935

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11649191

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11652007

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11652263

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11650983

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11650727

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11650471

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11651751

12.03.2018

COBISS.SI-ID

292015616 09.03.2018

COBISS.SI-ID

1098145374 08.03.2018

stran 4/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lTA\idvd\u791\aSamova\xml-117 72. TI=Kam šel je čas --- : "a cappella" AU=Modrijani LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Založba Vox SG=lVR\icd\u78\aMODRIJANI\5Kam šel je čas 73. TI=Travniške rastline na Slovenskem : sto pogostnih vrst AU=Seliškar, Andrej LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\u58\aSELIŠKAR A.\5Travniške 74. TI=Sreča na vrvici AU=Mal, Vitan LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aMAL V.\5Sreča na vrvici 75. TI=Zmerom svojo goni slavček AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lPE\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Zmerom 76. TI=Stari pisker / [izdala Komunist Ljubljana iz Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine] LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Komunist SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aSTARI PISKER 77. TI=Katalog bankovcev jugoslovanskih dežel. Del 2, Pomožne izdaje = Pomoćna izdanja = Auxiliary issues AU=Jelinčič, Zmago LA=slv; srp; hrv; eng PY=1989 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u33\aJELINČIČ Z.\5Katalog bankovcev 78. TI=Oblikovanje prihodnosti energije v Evropi : čista, pametna in iz obnovljivih virov LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Urad za publikacije Evropske unije SG=lŽA\iod\u50\aOBLIKOVANJE\5prihodnosti 79. TI=V zanosu in obupu AU=Stone, Irving LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.6\aSTONE I.\5V zanosu\x2 80. TI=Levitan AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Globus ; Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZUPAN V.\5Levitan 81. TI=English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers AU=Murphy, Raymond LA=eng angleški PY=1994 PU=Cambridge University Press SG=lŽA\iod\u811.111\aMURPHY R.\5English 82. TI=Kanarčki AU=Prašnikar, Marko LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u636.6\aPRAŠNIKAR M.\5Kanarčki 83. TI=V Zali; Cvetje v jeseni AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u886.3-32\aTAVČAR I.\5V Zali 84. TI=Rimljanka AU=Moravia, Alberto LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u850-311.2\aMORAVIA A.

COBISS.SI-ID

242838528 08.03.2018

COBISS.SI-ID

16961025

28.03.2018

COBISS.SI-ID

17506561

28.03.2018

COBISS.SI-ID

20731905

21.03.2018

COBISS.SI-ID

21703424

21.03.2018

COBISS.SI-ID

14830592

21.03.2018

COBISS.SI-ID

5112571

21.03.2018

COBISS.SI-ID

29140737

21.03.2018

COBISS.SI-ID

15464449

21.03.2018

COBISS.SI-ID

3074622

21.03.2018

COBISS.SI-ID

13842433

19.03.2018

COBISS.SI-ID

2813953

19.03.2018

COBISS.SI-ID

4045057

19.03.2018

COBISS.SI-ID

8504743

16.03.2018

COBISS.SI-ID

292986880 12.03.2018

COBISS.SI-ID

93373953

UDK skupina: 0 1.

2. 3.

TI=Pol stoletja knjižnice na Polzeli / podatke in gradivo zbrale: Majda Cvikl, Zinka Vybihal, Irena Verbič, Alja Bratuša ; likovna podoba: Regina Mratinkovič ; fotografije: Vili Vybihal LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Kulturno umetniško društvo Polzela SG=lŽA\ido\u02\aPOL STOLETJA\5knjižnice TI=Zadnji let Tonija Mrlaka AU=Smiljanić, Zoran LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buch ; Zavod Strip art SG=lŽA\iod\u084\aSMILJANIĆ Z.\5Zadnji let TI=Moj ata, socialistični kulak AU=Martín, Santiago LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mariborska literarna družba SG=lŽA\iod\u084\aMARTÍN S.\5Moj ata

COBISS3/Zaloga

09.03.2018

stran 5/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

TI=Sindbadova potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta Fučíková] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSINDBADOVA\5potovanja TI=Ali Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ; ilustriral Jindra Čapek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aALI BABA IN\5štirideset TI=Sindbadova potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta Fučíková] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSINDBADOVA\5potovanja TI=Ali Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ; ilustriral Jindra Čapek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aALI BABA IN\5štirideset TI=Sindbadova potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta Fučíková] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSINDBADOVA\5potovanja TI=Ali Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ; ilustriral Jindra Čapek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aALI BABA IN\5štirideset TI=Sindbadova potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta Fučíková] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSINDBADOVA\5potovanja TI=Ali Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ; ilustriral Jindra Čapek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aALI BABA IN\5štirideset TI=Ali Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ; ilustriral Jindra Čapek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aALI BABA IN\5štirideset TI=Sindbadova potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta Fučíková] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSINDBADOVA\5potovanja TI=Vse AU=Martin, Marc LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lŽA\iml\u0\aMARTIN M.\5Vse TI=Svet v rekordih : atlas presežnikov : veliki popis naravnih in kulturnih spomenikov svetovne dediščine / [prevedla Marjana Samide] LA=slv slovenski PY=2000 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u0\aSVET V REKORDIH TI=Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah AU=Podbrežnik, Igor LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ; Združenje splošnih knjižnic ; Fakulteta za management SG=lBR\iod\u02\aPODBREŽNIK I.\5Ugotavljanje TI=Stoletna pratika dvajsetega stoletja : 1901-2000 AU=Pečjak, Gregorij LA=slv - slovenski PY=1995 PU=DZS SG=lŽA\iod\u0\aPEČJAK G.\5Stoletna pratika

COBISS.SI-ID

277661952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277662208 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277661952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277662208 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277661952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277662208 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277661952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277662208 28.03.2018

COBISS.SI-ID

277662208 26.03.2018

COBISS.SI-ID

277661952 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293391616 26.03.2018

COBISS.SI-ID

105552128 21.03.2018

COBISS.SI-ID

280347392 19.03.2018

COBISS.SI-ID

46789888

COBISS.SI-ID

290784256 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291262976 09.03.2018

19.03.2018

UDK skupina: 004 1.

TI=Minecraft. Bitjeslovje AU=Wiltshire, Alex LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iod\u004\aWILTSHIRE A.\5Bitjeslovje

UDK skupina: 005 1.

TI=Zakaj bogati postajajo še bogatejši : kaj je prava finančna izobrazba? AU=Kiyosaki, Robert T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog SG=lŽA\iod\u33\aKIYOSAKI R.T.\5Zakaj bogati

COBISS3/Zaloga

stran 6/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

UDK skupina: 03 1.

TI=Moja prva enciklopedija / Jane Elliot in Colin King ; sodelavke Susan COBISS.SI-ID33249792 Crawford, Annabel Craig in Ingrid Cranfield ; prevedel in uredil Dušan Voglar LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\u03\aMOJA PRVA\5enciklopedija

28.03.2018

UDK skupina: 069.538; 9 1.

TI=50. leta : hiša 1953 / [avtorici prispevkov Nataša Urbanc, Jožefa Šparovec ; COBISS.SI-ID124293120 16.03.2018 prevod uvoda v angleški jezik Martin Cregeen ; fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije ; izbor fotografij Nataša Urbanc ... [et al.] ; karikature Časnik Pavliha ; izbor karikatur Marko Štepec] LA=slv; eng PY=2003 PU=Muzej novejše zgodovine Slovenije = National Museum of Contemporary History SG=lŽA\iod\u949.712\a50. LETA

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Ti si moje srce AU=Maurer, Neža LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Jasa SG=lBR\iml\uS\aMAURER N.\5Ti si moje srce TI=Lepotica in zver / [ilustracije Kim Martin ; prevedla Darja Marinšek] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aLEPOTICA IN ZVER TI=Otrokova prva knjiga živali AU=Boumans, Lieve LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\uC\aBOUMANS L.\5Otrokova prva TI=Tovornjak pri delu / [prevedla Nina Kovič Brala ; ilustracije Claudio Cernuschi] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\uC\aTOVORNJAK\5pri delu TI=Gasilski avto pri delu / [prevedla Nina Kovič Brala ; ilustracije Claudio Cernuschi] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\uC\aGASILSKI AVTO\5pri delu TI=Janko in Metka / [prevedla Nina Kovič Brala ; ilustracije Jordi Busquets] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\uC\aJANKO IN METKA TI=Barve AU=Alič, Snežna LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC\aALIČ S.\5Barve TI=Robin Hood AU=Kukić Katalinić, Sanja LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aWALT D.\5Robin TI=Moj prvi spomin. Živali / [ilustrirala Julie Mercier ; prevedla Mojiceja Podgoršek] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\imzb\uC\aMOJ PRVI SPOMIN\5Živali TI=Hudičeva volna : slovenska ljudska pravljica / v priredbi Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čoh LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uL\aHUDIČEVA\5volna TI=Hudičeva volna : slovenska ljudska pravljica / v priredbi Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čoh LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uL\aHUDIČEVA\5volna TI=Hudičeva volna : slovenska ljudska pravljica / v priredbi Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čoh LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uL\aHUDIČEVA\5volna TI=Hudičeva volna : slovenska ljudska pravljica / v priredbi Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čoh LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

238842880 16.03.2018

COBISS.SI-ID

262541312 16.03.2018

COBISS.SI-ID

254989312 12.03.2018

COBISS.SI-ID

265490688 12.03.2018

COBISS.SI-ID

265491712 12.03.2018

COBISS.SI-ID

260282624 12.03.2018

COBISS.SI-ID

247320576 12.03.2018

COBISS.SI-ID

241948160 29.03.2018

COBISS.SI-ID

291438848 28.03.2018

COBISS.SI-ID

256104960 28.03.2018

COBISS.SI-ID

256104960 28.03.2018

COBISS.SI-ID

256104960 28.03.2018

COBISS.SI-ID

256104960 28.03.2018 stran 7/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lVR\iml\uL\aHUDIČEVA\5volna 14. TI=Moj prvi spomin. Živali / [ilustrirala Julie Mercier ; prevedla Mojiceja Podgoršek] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lBR\imzb\uC\aMOJ PRVI SPOMIN\5Živali 15. TI=Hudičeva volna : slovenska ljudska pravljica / v priredbi Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čoh LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uL\aHUDIČEVA\5volna 16. TI=Bikec Ferdinand AU=Leaf, Munro LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aLEAF M.\5Bikec Ferdinand

COBISS.SI-ID

291438848 28.03.2018

COBISS.SI-ID

256104960 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291641344 21.03.2018

UDK skupina: 1 1.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.

TI=Moralne vrednote za mlade : zgodbe, ki pomagajo oblikovati lastni svet COBISS.SI-ID214052096 vrednot / [besedila izbral] William J. Bennett ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lVR\iml\u17\aMORALNE\5vrednote TI=Srečni otroci, srečni mi : uporaba NLP-ja za izvabljanje najboljšega iz sebe COBISS.SI-ID256407040 in naših otrok AU=Beever, Sue LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Karantanija SG=lŽA\iod\u37\aBEEVER S.\5Srečni otroci TI=Zvezda vnebovzetja AU=Antares, Ištar LA=slv - slovenski PY=1995 COBISS.SI-ID53199104 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u133\aANTARES I.\5Zvezda TI=Učbenik življenja AU=Kojc, Martin LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS.SI-ID286118912 PU=Domus SG=lPO\iod\u17\aKOJC M.\5Učbenik TI=Življenje po smrti AU=Rey, Michaël LA=slv - slovenski PY=2000 COBISS.SI-ID109678848 PU=Tomark SG=lŽA\iod\u1\aREY M.\5Življenje po TI=Kako odkrijete vaša prejšnja življenja : obudite davno znanje, natančno COBISS.SI-ID98207232 ugotovite čase in kraje, hipnotizirajte se sami, varno in zlahka AU=Andrews, Ted LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Ara SG=lŽA\iod\u1\aANDREWS T.\5Kako odkrijete TI=Maya Tzolkin 2012 : univerzalna knjiga življenja AU=Blinkita, Maginja COBISS.SI-ID248183552 LA=slv - slovenski PY=2009 PU=To je to! SG=lŽA\iod\u133\aBLINKITA M.\5Maya Tzolkin TI=Svet, ki čaka, da se bo rodil : ponovno odkrivanje omike AU=Peck, M. COBISS.SI-ID51916544 Scott LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u17\aPECK M.S.\5Svet, ki čaka TI=Odgovor : kako vzeti življenje v svoje roke in postati človek, kakršen COBISS.SI-ID293405952 hočete biti AU=Pease, Allan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u159.9\aPEASE A.\5Odgovor TI=Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med COBISS.SI-ID293071104 sorojenci AU=Faber, Adele LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u159.9\aFABER A.\5Na pomoč TI=Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ] AU=Solc, Ivana COBISS.SI-ID10036972 LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladika SG=lŽA\iml\u159.9\aSOLC I.\5Mavrični zaklad TI=Angeli za začetnike : naši božanski vodniki in skrbniki in kako se COBISS.SI-ID293221120 povežemo z njimi AU=Webster, Richard LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ara SG=lŽA\iod\u133\aWEBSTER R.\5Angeli za TI=Upanje brez optimizma AU=Eagleton, Terry LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293552384 PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u14\aEAGLETON T.\5Upanje brez

COBISS3/Zaloga

16.03.2018

16.03.2018

15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018

12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018

09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018

09.03.2018

stran 8/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

14. TI=Stres v uniformi AU=Huselja, Adil LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u159.9\aHUSELJA A.\5Stres v 15. TI=Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ] AU=Solc, Ivana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladika SG=lBR\iml\u159.9\aSOLC I.\5Mavrični zaklad 16. TI=Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ] AU=Solc, Ivana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladika SG=lPO\iml\u159.9\aSOLC I.\5Mavrični zaklad 17. TI=Rad te imam AU=Bosmans, Phil LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aBOSMANS P.\5Rad te imam 18. TI=Reci življenju da AU=Bosmans, Phil LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aBOSMANS P.\5Reci življenju 19. TI=Bolečina ločenosti AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lPR\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Bolečina 20. TI=Bolečina ločenosti AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lPO\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Bolečina 21. TI=Bolečina ločenosti AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lVR\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Bolečina 22. TI=Bolečina ločenosti AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lBR\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Bolečina 23. TI=Bolečina ločenosti AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lŽA\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Bolečina 24. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 25. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 26. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 27. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 28. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 29. TI=Čustva : kaj pomenijo? AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u159.9\aMOORE-M.J.\5Čustva 30. TI=V treh mesecih do gospoda Pravega? AU=Škrabar, Katja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Klub Zaupam vase SG=lŽA\iod\u159.9\aŠKRABAR K.\5V treh 31. TI=Nova podoba staranja - siva revolucija AU=Kristančič, Azra LA=slv COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

292552192 09.03.2018

COBISS.SI-ID

10036972

09.03.2018

COBISS.SI-ID

10036972

09.03.2018

COBISS.SI-ID

292529408 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292528896 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292889600 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292889600 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292889600 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292889600 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292889600 28.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291604480 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292799488 26.03.2018

COBISS.SI-ID

220254208 21.03.2018 stran 9/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

slovenski PY=2005 PU=Združenje svetovalnih delavcev Slovenije ; AA Inserco, svetovalna družba SG=lPO\iod\u159.9\aKRISTANČIČ A.\5Nova 32. TI=Abeceda numerologije : vaša prihodnost, prikazana v številkah AU=Duval, COBISS.SI-ID70368000 Maria LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Tomark SG=lBR\iod\u133\aDUVAL M.\5Abeceda

19.03.2018

UDK skupina: 133 1. 2. 3.

TI=Pot do nebes AU=Van Praagh, James LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u133\aVAN PRAAGH, J.\5Pot do TI=Pogovori z nebesi : sporočila medija o življenju po smrti AU=Van Praagh, James LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Učila SG=lŽA\iod\u133\aVAN PRAAGH J.\5Pogovori z TI=Enciklopedija astrologije AU=Aubier, Catherine LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u133\aAUBIER C.\5Enciklopedija

COBISS.SI-ID

213621248 15.03.2018

COBISS.SI-ID

80249088

15.03.2018

COBISS.SI-ID

28390656

12.03.2018

COBISS.SI-ID

119959296 19.03.2018

COBISS.SI-ID

71852800

15.03.2018

COBISS.SI-ID

18826752

15.03.2018

COBISS.SI-ID

63237120

12.03.2018

COBISS.SI-ID

42318592

12.03.2018

COBISS.SI-ID

292920064 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292861952 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292584704 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292756224 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292839424 08.03.2018

UDK skupina: 159.9 1.

TI=7 skrivnosti motivakcije : motivacija za 21. stoletje AU=Mori, Smiljan LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Smiljan Mori Success Systems SG=lŽA\iod\u159.9\aMORI S.\57 skrivnosti 2. TI=Sreča je metulj : razmišljanja in izkušnje za trenutke --- AU=Modrej, Zvone LA=slv - slovenski PY=1997 PU=[samozal.] Z. Modrej ; Svet knjige SG=lŽA\iod\u159.9\aMODREJ Z.\5Sreča je metulj 3. TI=Skrivne moči nadčutnega : parapsihologija, podzavest, spanje in sanje, hipnoza, telepatija, jasnovidnost, prerokovanje AU=Herlin, Hans LA=slv slovenski PY=1982 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u159.9\aHERLIN H.\5Skrivne moči 4. TI=Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod : zakaj nas poslušnost nikamor ne pripelje AU=Ehrhardt, Ute LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Vale-Novak SG=lPO\iod\u159.9\aEHRHARDT U.\5Pridne 5. TI=Velika stara sanjska knjiga LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Sanjska knjiga SG=lPO\iod\u159.9\aVELIKA STARA\5sanjska 6. TI=Transurfing realnosti. Stopnja 4, Upravljanje realnosti AU=Zeland, Vadim LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aZELAND V.\5Transurfing\x4 7. TI=(Ne)srečni konci : priročnik za soočanje z življenjem po razhodu in pri iskanju novih priložnosti v življenju AU=Čertanec, Ana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec SG=lŽA\iod\u159.9\aČERTANEC A.\5(Ne)srečni 8. TI=Najboljše zdravilo je nasmeh na tvojem obrazu AU=Zavrl, Evija Evelin LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Aquila plus SG=lŽA\iod\u159.9\aZAVRL E.E.\5Najboljše 9. TI=Onkraj Marsa in Venere : veščine v odnosih v današnjem kompleksnem svetu AU=Gray, John LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aGRAY J.\5Onkraj Marsa 10. TI=Knjiga za Divjo žensko AU=Divković, Ingrid LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u159.9\aDIVKOVIĆ I.\5Knjiga za UDK skupina: 2 COBISS3/Zaloga

stran 10/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

TI=Danijev dnevnik AU=Quoist, Michel LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u23/28\aQUOIST M.\5Danijev dnevnik TI=Rafael / priredil Franc Knific LA=slv - slovenski PY=1942 PU=Knjižice SG=lŽA\ičo\u23/28\aRAFAEL TI=YOUCAT v slovenščini : katekizem katoliške Cerkve za mlade / predgovor Papež Benedikt XVI. ; [prevod Anton Štrukelj, Roman Štus, Danica Perše ; fotografije Sonja Kamplet Rotar ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Slomškova družba, Slomškova založba SG=lBR\iod\u23/28\aYOUCAT v TI=Rehabilitacija Kristusa Boga : božji sinovi in hčere po naročilu Boga, povezani s tretjo osnovno močjo Boga, božansko modrostjo, rehabilitirajo Kristusa Boga AU=Kübli, Martin LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zavod Beseda SG=lŽA\iod\u23/28\aKÜBLI M.\5Rehabilitacija TI=Ima budizem prav? : znanstveni in filozofski vidiki meditacije in razsvetljenja AU=Wright, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u29\aWRIGHT R.\5Ima budizem TI=Očenaš AU=Pozza, Marco LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aPOZZA M.\5Očenaš TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lPO\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lBR\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lPR\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lTA\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lVR\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u31\aGRŽAN K.\595 tez TI=Grem k maši : knjiga z zavihki AU=Burrin, Angela M. LA=slv slovenski PY=2017 PU=Ognjišče SG=lŽA\iml\u23/28\aBURRIN A. M.\5Grem k TI=Docat : [v slovenščini] : kaj storiti? : družbeni nauk katoliške Cerkve / [prevod Marjan Turnšek ; ilustracije Alexander von Lengerke] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Ognjišče, Slomškova založba SG=lŽA\iod\u23/28\aDOCAT TI=Ven iz uma : o zvijačah gurujev, medsebojni prepletenosti in kozmični igri skrivalnic AU=Watts, Alan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zavod Gaia planet SG=lŽA\iod\u29\aWATTS A.\5Ven iz uma TI=Moja knjiga biblijskih zgodb LA=slv - slovenski PY=1984

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

129033728 19.03.2018

COBISS.SI-ID

71671040

16.03.2018

COBISS.SI-ID

67884289

15.03.2018

COBISS.SI-ID

289155072 14.03.2018

COBISS.SI-ID

293680640 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293115648 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291097600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290858240 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292373760 08.03.2018

COBISS.SI-ID

293357312 30.03.2018

COBISS.SI-ID

67128064

21.03.2018 stran 11/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

17.

18. 19.

20.

PU=Watchtower Bible and Tract Society, International Bible Students Association SG=lŽA\iml\u23/28\aMOJA KNJIGA\5biblijskih TI=Štiridesetlistna Biblia pauperum : holandska štiridesetlistna lesorezna COBISS.SI-ID93816321 Biblia pauperum s prevodom v slovenski jezik in študijo AU=Carli, Emil LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Angla SG=lŽA\iod\u22\aCARLI E.\5Štiridesetlistna TI=Veruješ? Ne, ampak --- AU=Lasconi, Tonino LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID114455296 PY=2001 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u23/28\aLASCONI T.\5Veruješ? TI=10 --- iz ljubezni : krščanska razlaga zapovedi : za premišljevanje, pogovor COBISS.SI-ID120052736 in katehezo AU=Lasconi, Tonino LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u23/28\aLASCONI T.\510... iz TI=Tako težko verujem : don Tonino odgovarja na vprašanja mladih COBISS.SI-ID244712192 AU=Lasconi, Tonino LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u23/28\aLASCONI T.\5Tako težko

21.03.2018

19.03.2018 19.03.2018

19.03.2018

UDK skupina: 23/28 1.

TI=To je rod tistih, ki iščejo Boga : redovne skupnosti na Slovenskem / [izdala Zveza višjih redovnih predstojnikov in predstojnic Slovenije (ZVRPPS) ; zbrala in uredila Amalija Kuri] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Salve SG=lŽA\ido\u23/28\aTO\5je rod tistih

COBISS.SI-ID

62371072

16.03.2018

COBISS.SI-ID

292349696 09.03.2018

COBISS.SI-ID

72828160

16.03.2018

COBISS.SI-ID

54556672

16.03.2018

COBISS.SI-ID

235013632 16.03.2018

COBISS.SI-ID

54390017

16.03.2018

COBISS.SI-ID

21093377

16.03.2018

COBISS.SI-ID

6789376

12.03.2018

UDK skupina: 272-58 1.

TI=Tisoč darov : živeti bolj polno življenje prav tam, kjer ste AU=Voskamp, Ann LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aVOSKAMP A.\5Tisoč darov

UDK skupina: 29 1.

TI=Tibetanska knjiga življenja in umiranja AU=Rinpoche, Sogyal LA=slv slovenski PY=1998 PU=Quatro-Gnosis SG=lŽA\iod\u29\aRINPOCHE S.\5Tibetanska

UDK skupina: 3 1.

2.

3. 4.

5.

TI="Še pomnite tovariši?" : (delovanje mladih na partizanskih šolah med NOB) / [strokovno obdelavo je pripravil Gvido Stres ; katalog je uredila Slavica Pavlič] LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Slovenski šolski muzej SG=lŽA\ido\u37\aŠE POMNITE\5tovariši TI=Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji : koncentracijska taborišča Strnišče, Hrastovec, Brestrnica in Filovci / zbral in uredil Milko Mikola LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u34\aDOKUMENTI IN\5pričevanja TI=Trboveljska premogokopna družba AU=Jelinčič, Zmago LA=slv; ger PY=2005 PU=Eurotrade print SG=lŽA\iod\u33\aJELINČIČ Z.\5Trboveljska TI=Mystik der Südsee : Liebeszauber, Todeszauber, Götterglaube, seltsame Bräuche bei den Geburten usw. AU=Karlin, Alma M. LA=ger - nemški PY=1931 PU=H. Bermühler SG=lŽA\ičo\u39\aKARLIN A.M.\5Mystik der TI=Ljubezen v slovenski narodni : [100 narodnih in ponarodelih melodij] /

COBISS3/Zaloga

stran 12/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

6.

[zbral in uredil Stanko Prek ; notografiral Ivan Jeraša] LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u39\aLJUBEZEN V\5slovenski TI=Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera AU=Vodeb, Gorazd LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lBR\iod\u31\aVODEB G.\5Informacijsko

COBISS.SI-ID

282642688 19.03.2018

COBISS.SI-ID

93467393

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

- slovenski

COBISS.SI-ID

291644928 28.03.2018

COBISS.SI-ID

16966913

COBISS.SI-ID

292779264 21.03.2018

COBISS.SI-ID

43992320

19.03.2018

COBISS.SI-ID

75881984

16.03.2018

UDK skupina: 30/31 1.

TI=Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes AU=Klemenčič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Univerzitetna založba Univerze SG=lŽA\iod\u930\aKLEMENČIČ M.\5Izbrana

09.03.2018

UDK skupina: 31 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in TI=Rasizem in nestrpnost AU=Spilsbury, Louise LA=slv PY=2018 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\u31\aSPILSBURY L.\5Rasizem in

UDK skupina: 316 1.

TI=Družina : sorodstvo, družina in spolnost v Franciji od 16. do 18. stoletja AU=Flandrin, Jean-Louis LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Delavska enotnost SG=lŽA\iod\u31\aFLANDRIN J.-L.\5Družina

19.03.2018

UDK skupina: 32 1.

2.

TI=Kota 101 : kronika črne utopije titoizma AU=Turk, Boštjan Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Philopatridus ; Illyricus ; Društvo za raziskovanje zgodovine SG=lŽA\iod\u32\aTURK B.M.\5Kota 101 TI=Okopi : pot slovenske države 1991-1994 AU=Janša, Janez LA=slv slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u32\aJANŠA J.\5Okopi

UDK skupina: 33 1.

TI=V korak s časom : slovensko mladinsko prostovoljno delo / [urednik Tomo Martelanc ; izdajatelj Koordinacijski odbor klubov brigadirjev

COBISS3/Zaloga

stran 13/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

mladinskih delovnih brigad ; fotografije Arhiv Muzeja novejše zgodovine in Rajko Bizjak] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Zveza za tehnično kulturo Slovenije SG=lŽA\ido\u33\aV KORAK S ČASOM 2. TI=Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958 / zbrala in uredila Damjan Hančič, Renato Podbersič ; avtorica uvodne študije Darja Skopec LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u33\aDOKUMENTI O\5rudarski 3. TI=Dediščina, prireditve in turistična društva AU=Hazler, Vito LA=slv slovenski PY=2001 PU=Turistična zveza Slovenije ; Turistična zveza Spodnje Savinjske doline SG=lŽA\iml\u33\aHAZLER V.\5Dediščina 4. TI=Dediščina, prireditve in turistična društva AU=Hazler, Vito LA=slv slovenski PY=2001 PU=Turistična zveza Slovenije ; Turistična zveza Spodnje Savinjske doline SG=lPR\iod\u33\aHAZLER V.\5Dediščina 5. TI=Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču AU=Sedláček, Tomáš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Družina SG=lŽA\iod\u33\aSEDLÁČEK T.\5Lilit in demoni 6. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 7. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 8. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 9. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 10. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 11. TI=Poklici : ko odrastem, bom --- AU=Sanža, Silvie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u33\aSANŽA S.\5Poklici 12. TI=Denar AU=Cribb, Joe LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u33\aCRIBB J.\5Denar

COBISS.SI-ID

236808448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

113093376 16.03.2018

COBISS.SI-ID

113093376 16.03.2018

COBISS.SI-ID

292485376 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292897024 26.03.2018

COBISS.SI-ID

31191808

COBISS.SI-ID

292702720 12.03.2018

COBISS.SI-ID

290414336 16.03.2018

COBISS.SI-ID

114679040 16.03.2018

21.03.2018

UDK skupina: 36 1.

TI=Invalidski Catch the cash : državne loterijske igre AU=Pečarič, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Za-misli SG=lŽA\iod\u36\aPEČARIČ E.\5Invalidski\x+USB

UDK skupina: 37 1. 2.

TI=Mali nasilnež : priročnik za starše in vzgojitelje AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost SG=lŽA\iod\u37\aJUHANT M.\5Mali nasilnež TI=Disciplina in vzgojni režim v gimnazijah na Slovenskem v letih 18491914 AU=Govekar-Okoliš, Monika LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Znanstveni inštitut Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u37\aGOVEKAR-O.M.\5Disciplina in

COBISS3/Zaloga

stran 14/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

3. 4.

TI=Kam pa ti hodiš v šolo? : šolanje na domu v Sloveniji AU=De Laat, Gita Mateja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=S. Jamnik SG=lŽA\iod\u37\aDE LAAT G.M.\5Kam pa ti TI=Znamenja časov in šola : šola, učitelj, ravnatelj v sedanjih prelomnih časih AU=Svetina, Janez LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u37\aSVETINA J.\5Znamenja časov

COBISS.SI-ID

293509120 09.03.2018

COBISS.SI-ID

27954

19.03.2018

COBISS.SI-ID

35361024

28.03.2018

UDK skupina: 37; 796.2 1.

TI=Igre sveta : zgodovina, igre, naredimo sami AU=Grunfeld, Frederic V. LA=slv - slovenski PY=1993 PU=DZS SG=lŽA\iod\u793\aGRUNFELD F.V.\5Igre sveta

UDK skupina: 39 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in Planinskem polju nekoč in COBISS.SI-ID59140864 danes AU=Habe, France LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Občina SG=lBR\iod\u67/68\aHABE F.\5Mlini in žage TI=Miklavžev večer / knjigo pripravila Karolina Godina ; [ilustracije France COBISS.SI-ID14865152 Gorše (nastale v ZDA)] LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Katehetski center SG=lŽA\ido\u82-2\aMIKLAVŽEV VEČER TI=Veliki sodobni bonton AU=Rees, Nigel LA=slv - slovenski PY=1998 COBISS.SI-ID74939392 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u39\aREES N.\5Veliki sodobni TI=Planinske in druge narodne pesmi / [uredil Pukmeister Emil] LA=slv COBISS.SI-ID53955584 slovenski PY=1995 PU=PD Ojstrica SG=lPO\iod\u82-1\aPLANINSKE IN\5druge TI=Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji COBISS.SI-ID293385216 AU=Knific, Bojan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Tržiški muzej SG=lŽA\iod\u67/68\aKNIFIC B.\5Klobčič in nit TI=Mojca Pokrajculja : [koroška pripovedka] / [zapisal Vinko Möderndorfer] ; COBISS.SI-ID100608256 ilustriral Marjan Manček LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uL\aMOJCA\5Pokrajculja

19.03.2018 16.03.2018 16.03.2018 12.03.2018 30.03.2018 21.03.2018

UDK skupina: 5 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

TI=Narava v občini Poljčane / [avtorji besedil Matjaž Bedjanič ... [et al.] ; fotografije Matjaž Bedjanič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Občina SG=lBR\iod\u50\aNARAVA V\5občini TI=Zemlja ima srce / [uredil Anej Sam ; ilustrirala pikapolonice Marija Prelog] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Jasa SG=lPN\iml\u50\aZEMLJA IMA SRCE TI=Kdo je to? LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Karantanija SG=lPR\imzb\uC\aKDO JE TO? TI=Mineralogija za nižje razrede srednjih šol in za enake zavode AU=Hinterlechner, Karel LA=slv - slovenski PY=1903 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u55\aHINTERLECHNER K. TI=Rešene naloge iz analize IV AU=Cimprič, Jaka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aCIMPRIČ J.\5Rešene naloge\x4 TI=Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij : [opazovanje in prepoznavanje vrst] AU=Vogrin, Milan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u59\aVOGRIN M.\5Dvoživke in TI=Učenjakinja Lili. Dinozavri AU=Knister LA=slv - slovenski PY=2010

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

248288512 19.03.2018

COBISS.SI-ID

263990016 16.03.2018

COBISS.SI-ID

121906688 16.03.2018

COBISS.SI-ID

1231404

COBISS.SI-ID

292729600 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292122112 08.03.2018

COBISS.SI-ID

252334848 28.03.2018

15.03.2018

stran 15/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

8.

9.

PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC TI=Skozi gozd in jamo Pekel : [gozdno-geološka učna pot] AU=Kmecl, COBISS.SI-ID3995648 Marko LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo celjskega gozdnogospodarskega območja ; Gozdno gospodarstvo ; Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva SG=lTA\iml\u55\aKMECL M.\5Skozi gozd TI=Gibanje AU=Walpole, Brenda LA=slv - slovenski PY=1991 COBISS.SI-ID28001792 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u53\aWALPOLE B.\5Gibanje

21.03.2018

21.03.2018

UDK skupina: 51 1. 2. 3.

TI=Matematika in denar AU=Omladič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=1995 COBISS.SI-ID55903744 15.03.2018 PU=Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije SG=lŽA\iod\u51\aOMLADIČ M.\5Matematika in TI=Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo AU=Virk, Žiga LA=slv COBISS.SI-ID292730624 09.03.2018 - slovenski PY=2017 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aVIRK Ž.\5Rešene naloge TI=Matematični priročnik : za inženirje in slušatelje tehniških visokih šol COBISS.SI-ID5769984 19.03.2018 AU=Bronštejn, Ilʹja Nikolaevič LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u51\aBRONŠTEJN I.N.\5Matematični

UDK skupina: 52 1.

TI=Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018] AU=Cannat, Guillaume LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cambio SG=lŽA\iod\u52\aCANNAT G.\5Glej jih\x2018

COBISS.SI-ID

292862976 09.03.2018

COBISS.SI-ID

20399360

COBISS.SI-ID

111885824 28.03.2018

COBISS.SI-ID

250962688 21.03.2018

COBISS.SI-ID

220944384 15.03.2018

COBISS.SI-ID

123342336 21.03.2018

UDK skupina: 53 1. 2.

TI=Kako stvari delujejo AU=Bramwell, Martyn LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iml\u62\aBRAMWELL M.\5Kako stvari TI=Voda AU=Guidoux, Valérie LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Učila SG=lŽA\iml\u53\aGUIDOUX V.\5Voda

15.03.2018

UDK skupina: 55/59 1.

TI=Ljubke živali / [prevedla Mateja Ozimek] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\uC\aLJUBKE ŽIVALI

UDK skupina: 59 1.

2.

TI=Natura 2000 v Sloveniji. Metulji = Lepidoptera / Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan ; [izdelava tematskih kart Tomaž Seliškar ; avtor fotografij Tatjana Čelik ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u58\aNATURA 2000\5v Sloveniji TI=Velika knjiga o živalih / [prevedel Stane Mažgon] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Učila International SG=lPR\imzb\uC\aVELIKA KNJIGA\5o živalih

UDK skupina: 6 COBISS3/Zaloga

stran 16/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lŽA\iml\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lVR\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lPN\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lPE\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lLI\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih COBISS.SI-ID12570421 vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lGR\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=Želodec in jedi Zgornjesavinjske doline AU=Renčelj, Stanislav LA=slv - COBISS.SI-ID232386560 slovenski PY=2007 PU=Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca SG=lPO\iod\u641\aRENČELJ S.\5Želodec in jedi TI=Razstava 150 let Pošte Žalec : katalog razstave, Savinov likovni salon COBISS.SI-ID282482176 Žalec, 24. september 2015 AU=Razstava 150 let Pošte Žalec , 2015, Žalec LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Filatelistično društvo SG=lŽA\ido\u65\aRAZSTAVA\5150 let TI=Rudarska dediščina Zabukovica - Liboje AU=Hribar, Jože LA=slv COBISS.SI-ID235990528 slovenski PY=2007 PU=Etnološko društvo Srečno SG=lŽA\ido\u62\aHRIBAR J.\5Rudarska TI=Zdrava kuhinja : jejmo naravno! AU=Javornik, Darinka LA=slv COBISS.SI-ID1027944034 slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u641\aJAVORNIK D.\5Zdrava kuhinja TI=Dobro jutro, zdravje : kako sem si pozdravila avtoimunsko bolezen : [kako COBISS.SI-ID292964864 sem pozdravila multiplo sklerozo] AU=Pavček, Tajča LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ekolife SG=lŽA\iod\u61\aPAVČEK T.\5Dobro\x+CD TI=Končna analiza : kako postati in ne ostati psihoanalitik AU=Masson, COBISS.SI-ID293206272 Jeffrey LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lPO\iod\u61\aMASSON J.\5Končna analiza TI=Končna analiza : kako postati in ne ostati psihoanalitik AU=Masson, COBISS.SI-ID293206272 Jeffrey LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lŽA\iod\u61\aMASSON J.\5Končna analiza TI=Domače dobrote : vkuhavanje marmelad, stiskanje sokov, peka kruha, COBISS.SI-ID126983424 izdelava sirov in klobas, varjenje piva, pridelava vin in mnogi drugi postopki iz babičine kuhinje AU=Casparek-Türkkan, Erika LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u641\aCASPAREK-T.E.\5Domače TI=1001 domače zdravilo : zanesljiva pomoč za vsakdanje zdravstvene težave COBISS.SI-ID234125312 AU=Hoffman, Matthew LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aHOFFMAN M.\51001 domače TI=Korak za korakom : revolucionarni 12-tedenski shujševalni načrt : COBISS.SI-ID231158528 spremenite prehranjevalne navade : shujšajte zdravo, brez težav in za vedno

COBISS3/Zaloga

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018 16.03.2018

16.03.2018 15.03.2018 12.03.2018

30.03.2018 30.03.2018 19.03.2018

19.03.2018 19.03.2018 stran 17/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

AU=Hastings, John LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aHASTINGS J.\5Korak za UDK skupina: 61 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

TI=Naravna zdravila / [prevedla Marjana Samide] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aNARAVNA\5zdravila TI=Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneippa AU=Kneipp, Sebastian LA=slv - slovenski PY=1924 PU=Družba sv. Mohorja SG=lŽA\ičo\u61\aKNEIPP S.\5Domači zdravnik TI=Moje telo zunaj in znotraj : [vse, kar morajo otroci med 5. in 8. letom vedeti o človeškem telesu] / [prevod Metka Kralj] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\u61\aMOJE telo TI=Iskanje izgubljenega zdravja : za vse, ki bi se radi ognili belih halj, belih receptov, belih laži, bele žene in črnih misli AU=Gradišnik, Branko LA=slv slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lŽA\iod\u61\aGRADIŠNIK B.\5Iskanje TI=Ubranite svoje žile : izognimo se kirurškemu obvodu, upočasnimo si staranje in izboljšajmo kakovost svojega življenja AU=Cranton, Elmer M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara SG=lŽA\iod\u61\aCRANTON E.M.\5Ubranite svoje TI=Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom AU=Pretnar, Bogi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom SG=lPO\iod\u61\aPRETNAR B.\5Zmagovalci TI=Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom AU=Pretnar, Bogi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom SG=lTA\iod\u61\aPRETNAR B.\5Zmagovalci TI=Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom AU=Pretnar, Bogi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom SG=lPR\iod\u61\aPRETNAR B.\5Zmagovalci TI=Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom AU=Pretnar, Bogi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom SG=lVR\iod\u61\aPRETNAR B.\5Zmagovalci TI=Ubranite svoje žile : izognimo se kirurškemu obvodu, upočasnimo si staranje in izboljšajmo kakovost svojega življenja AU=Cranton, Elmer M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara SG=lBR\iod\u61\aCRANTON E.M.\5Ubranite TI=Ubranite svoje žile : izognimo se kirurškemu obvodu, upočasnimo si staranje in izboljšajmo kakovost svojega življenja AU=Cranton, Elmer M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara SG=lVR\iod\u61\aCRANTON E.M.\5Ubranite TI=Higiena turizma : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva AU=Fink, Rok LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zdravstvena fakulteta SG=lŽA\iod\u614\aFINK R.\5Higiena turizma TI=Ubranite svoje žile : izognimo se kirurškemu obvodu, upočasnimo si staranje in izboljšajmo kakovost svojega življenja AU=Cranton, Elmer M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

229529344 19.03.2018

COBISS.SI-ID

91621632

16.03.2018

COBISS.SI-ID

56703488

15.03.2018

COBISS.SI-ID

293053440 12.03.2018

COBISS.SI-ID

292588032 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292558080 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292558080 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292558080 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292558080 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292588032 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292588032 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292229888 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292588032 09.03.2018

stran 18/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lPO\iod\u61\aCRANTON E.M.\5Ubranite svoje 14. TI=Zdravilna moč sadja in zelenjave : zdravilne lastnosti naših živil : dodatek! COBISS.SI-ID109730304 : [dodatek k prvim enajstim izdajam] AU=Oberbeil, Klaus LA=slv slovenski PY=2000 PU=Prešernova družba SG=lVR\iod\u61\aOBERBEIL K.\5Zdravilna moč 15. TI=Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom COBISS.SI-ID292558080 AU=Pretnar, Bogi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom SG=lŽA\iod\u61\aPRETNAR B.\5Zmagovalci 16. TI=Iskanje izgubljenega zdravja : za vse, ki bi se radi ognili belih halj, belih COBISS.SI-ID293053440 receptov, belih laži, bele žene in črnih misli AU=Gradišnik, Branko LA=slv slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lVR\iod\u61\aGRADIŠNIK B.\5Iskanje 17. TI=Iskanje izgubljenega zdravja : za vse, ki bi se radi ognili belih halj, belih COBISS.SI-ID293053440 receptov, belih laži, bele žene in črnih misli AU=Gradišnik, Branko LA=slv slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lPO\iod\u61\aGRADIŠNIK B.\5Iskanje 18. TI=Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje COBISS.SI-ID292993024 po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij AU=Ludwig, David S. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aLUDWIG D.S.\5Vedno lačni? 19. TI=Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje COBISS.SI-ID292993024 po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij AU=Ludwig, David S. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aLUDWIG D.S.\5Vedno lačni? 20. TI=Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje COBISS.SI-ID292993024 po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij AU=Ludwig, David S. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u61\aLUDWIG D.S.\5Vedno lačni? 21. TI=Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje COBISS.SI-ID292993024 po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij AU=Ludwig, David S. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aLUDWIG D.S.\5Vedno lačni? 22. TI=Osnove prve pomoči za vsakogar AU=Derganc, Mirko LA=slv COBISS.SI-ID13067265 slovenski PY=1982 PU=Rdeči križ Slovenije SG=lŽA\iod\u614\aDERGANC M.\5Osnove prve 23. TI=Naravni jabolčni kis - zdravilni eliksir AU=Bragg, Paul C. LA=slv COBISS.SI-ID69544192 slovenski PY=1997 PU=Mavrica SG=lBR\iod\u61\aBRAGG P.C.\5Naravni jabolčni 24. TI=Dieta za krvne skupine : program prehrane po krvnih skupinah spodbuja COBISS.SI-ID238818560 vitalnost, dobro počutje in trdno zdravje AU=Hessmann-Kosaris, Anita LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aHESSMANN-K.A.\5Dieta za 25. TI=Zdravje je naša odločitev AU=Merljak, Marija LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID238941952 PY=2008 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u61\aMERLJAK M.\5Zdravje je naša 26. TI=Z naravo proti diabetesu : shujšajte in nadzorujte težo : korak za korakom COBISS.SI-ID252874496 AU=Harper, Pat LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aHARPER P.\5Z naravo proti

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

26.03.2018

26.03.2018

19.03.2018 19.03.2018 19.03.2018

19.03.2018 19.03.2018

UDK skupina: 61+619 COBISS3/Zaloga

stran 19/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1.

TI=Petrin dnevnik AU=Samec, Petra LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Sklad za izgradnjo nove Pediatrične kliike SG=lPR\iml\uM\aSAMEC P.\5Petrin dnevnik 2. TI=Kako sem prišel na svet? : [spolna vzgoja za otroke] / [prevod iz angleščine Metka Kralj ; ilustracije po izvirniku] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\u61\aKAKO sem prišel 3. TI=Ej, punca! : 1000 odgovorov na tvoja vprašanja AU=Schuster, Gaby LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u61\aSCHUSTER G.\5Ej, punca! 4. TI=Ostanimo mladi, nehajmo se starati AU=Carper, Jean LA=slv slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aCARPER J.\5Ostanimo mladi 5. TI=Za trden spanec : preverjeni načini, ki nam pomagajo do trdnejšega spanca AU=Idzikowski, Christopher LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aIDZIKOWSKI C.\5Za trden 6. TI=Zdravimo se z naravo / [pisci besedil Jane Alexander ... [et al.] ; urednica Caroline Boucher ; ilustratorji Hayward Art Group ... [et al.] ; fotografa Ray Moller, Paul Forrester ; slikovno gradivo Jan Croot ; prevedle Jasna Kešpret, Breda Lipovšek in Dora Mali] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u61\aZDRAVIMO SE\5z naravo 7. TI=Hrana in zdravje : kaj nam škoduje, kaj nam koristi? / [pisci besedil Ursula Arens ... [et al.] ; urednika Alasdair McWhirter, Liz Clasen ; fotografi Karl Adamson ... [et al.] ; ilustratorji Julia Bigg ... [et al.] ; prevedli Marija Brezigar in Majda Lekše] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aHRANA IN ZDRAVJE 8. TI=Zdravilna moč čajev AU=Möhring, Wolfgang LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Prešernova družba SG=lPR\iod\u61\aMÖHRING W.\5Zdravilna moč 9. TI=Domača lekarna AU=Zittlau, Jörg LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u61\aZITTLAU J.\5Domača lekarna 10. TI=Zdrava prehrana AU=Zittlau, Jörg LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lBR\iod\u61\aZITTLAU J.\5Zdrava prehrana

COBISS.SI-ID

77840128

16.03.2018

COBISS.SI-ID

42559744

15.03.2018

COBISS.SI-ID

128146176 12.03.2018

COBISS.SI-ID

76687616

COBISS.SI-ID

113957632 19.03.2018

COBISS.SI-ID

215917568 19.03.2018

COBISS.SI-ID

222872320 19.03.2018

COBISS.SI-ID

224382976 19.03.2018

COBISS.SI-ID

125461760 19.03.2018

COBISS.SI-ID

112022016 19.03.2018

COBISS.SI-ID

275175168 21.03.2018

COBISS.SI-ID

20038400

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

21.03.2018

UDK skupina: 614.8 1.

TI=110 let gasilstva na območju občine Polzela : [izdano ob 110. obletnici ustanovitve PGD Polzela] AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Polzela LA=slv - slovenski PY=2014 PU=PGD ; PGD ; PGD SG=lPO\iml\u614\aPGD\5110 let gasilstva

UDK skupina: 62 1.

TI=Kako delujejo stroji AU=Burnie, David LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Domus SG=lŽA\iml\u62\aBURNIE D.\5Kako delujejo

21.03.2018

UDK skupina: 62+66/69 1.

TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv

COBISS3/Zaloga

stran 20/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

- slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lŽA\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lTA\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lPR\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lPO\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lBR\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Prvih dvajset let : 20 let Muzeja motociklov Grom in o Slovenski veteranski avto-moto zvezi : 20 years of the Motorcycle Museum Grom and about Slovenian Car and Motorcyclcle Association AU=Grom, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. P. Grom SG=lVR\iod\u069\aGROM P.\5Prvih dvajset let TI=Tehnični priročnik za traktoriste AU=Vodišek, Gabrijel LA=slv slovenski PY=1957 PU=Kmečka knjiga SG=lŽA\ičo\u62\aVODIŠEK G.\5Tehnični TI=Sadno vino ali sadjevec : navod, kako ga izdelujmo in kako z njim ravnajmo, da dobimo okusno in stanovitno pijačo AU=Humek, Martin LA=slv - slovenski PY=1917 PU=Katoliška bukvarna SG=lŽA\ičo\u66\aHUMEK M.\5Sadno vino TI=Delovanje kozmetičnih naprav : učno gradivo AU=Lorger, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u67/68\aLORGER T.\5Delovanje

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

291624448 16.03.2018

COBISS.SI-ID

75412480

16.03.2018

COBISS.SI-ID

3072360

16.03.2018

COBISS.SI-ID

290719488 28.03.2018

COBISS.SI-ID

100738048 19.03.2018

COBISS.SI-ID

5001337

COBISS.SI-ID

241355008 12.03.2018

COBISS.SI-ID

291685120 12.03.2018

COBISS.SI-ID

291812864 09.03.2018

UDK skupina: 63 1. 2. 3.

4.

5.

TI=Osnove prehrane domačih živali AU=Zupanc, Adrijana LA=slv slovenski PY=1999 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u636\aZUPANC A.\5Osnove prehrane TI=Zbirka kmetijskih naukov AU=Rohrman, Viljem LA=slv - slovenski PY=1925 PU=Kmetijska tiskovna zadruga SG=lŽA\ičo\u63\aROHRMAN V.\5Zbirka TI=Cvetni prah / [avtorji Majda Kurinčič Tomšič ... [et al.] ; urednica Andreja Kandolf ; avtorji fotografij Franc Šivic ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=ČZS - Čebelarska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u638\aCVETNI PRAH TI=Šolanje psa na 101 način : navodila korak za korakom, da bi zrastel v veselega in vzgojenega psa AU=Sundance, Kyra LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Narava SG=lŽA\iod\u636.7\aSUNDANCE K.\5Šolanje psa TI=Vrednotenje gozdov : izračunavanje in ocenjevanje vrednosti zemljiškoknjižnih pravic AU=Turk, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal.

COBISS3/Zaloga

16.03.2018

stran 21/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

SG=lŽA\iod\u630\aTURK Z.\5Vrednotenje TI=Biološkodinamično sadjarstvo. [Del] 1 AU=Casera, Claudio LA=slv COBISS.SI-ID292566528 slovenski PY=2017 PU=Ajda SG=lŽA\iod\u634\aCASERA C.\5Biološko...\x1 TI=Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični COBISS.SI-ID292574464 recepti iz domače kuhinje AU=Kos, Rada LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Allegro SG=lŽA\iml\u635\aKOS R.\5Iz lončka v lonec TI=Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični COBISS.SI-ID292574464 recepti iz domače kuhinje AU=Kos, Rada LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Allegro SG=lPR\iml\u635\aKOS R.\5Iz lončka v lonec TI=Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični COBISS.SI-ID292574464 recepti iz domače kuhinje AU=Kos, Rada LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Allegro SG=lPO\iml\u635\aKOS R.\5Iz lončka v lonec TI=Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični COBISS.SI-ID292574464 recepti iz domače kuhinje AU=Kos, Rada LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Allegro SG=lBR\iml\u635\aKOS R.\5Iz lončka v lonec TI=Konji : od navihanih žrebičkov do poslušnih žrebcev AU=Behling, Silke COBISS.SI-ID292921856 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u636.1\aBEHLING S.\5Konji TI=Konji : od navihanih žrebičkov do poslušnih žrebcev AU=Behling, Silke COBISS.SI-ID292921856 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u636.1\aBEHLING S.\5Konji TI=Štihanje? Ne, hvala : z manj dela do izjemno produktivnega sonaravnega COBISS.SI-ID293472000 vrta AU=Špiler, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zavod Obilje SG=lŽA\iod\u635\aŠPILER R.\5Štihanje? TI=Štihanje? Ne, hvala : z manj dela do izjemno produktivnega sonaravnega COBISS.SI-ID293472000 vrta AU=Špiler, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zavod Obilje SG=lBR\iod\u635\aŠPILER R.\5Štihanje? TI=Lončnica bo preživela! : nasveti za vrtnarsko nenadarjene AU=Peerless, COBISS.SI-ID293156096 Veronica LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u635\aPEERLESS V.\5Lončnica bo TI=Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov AU=Sulzberger, Robert COBISS.SI-ID293163008 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u631/633\aSULZBERGER R. TI=Vrt na balkonu : mestno vrtnarjenje za začetnike AU=Schacht, Mascha COBISS.SI-ID292953344 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u635\aSCHACHT M.\5Vrt na balkonu TI=Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi AU=Stein, Siegfried LA=slv - COBISS.SI-ID292881664 slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u635\aSTEIN S.\5Visoke grede TI=Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov AU=Sulzberger, Robert COBISS.SI-ID293163008 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u631/633\aSULZBERGER R. TI=Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi AU=Stein, Siegfried LA=slv - COBISS.SI-ID292881664 slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u635\aSTEIN S.\5Visoke grede TI=Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov AU=Sulzberger, Robert COBISS.SI-ID293163008 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u631/633\aSULZBERGER R. TI=Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi AU=Stein, Siegfried LA=slv - COBISS.SI-ID292881664 slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u635\aSTEIN S.\5Visoke grede TI=Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov AU=Sulzberger, Robert COBISS.SI-ID293163008

COBISS3/Zaloga

09.03.2018 08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018 08.03.2018 28.03.2018 28.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 stran 22/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

24. 25. 26. 27.

LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u631/633\aSULZBERGER R. TI=Predpisi s področja ekološkega kmetijstva AU=Slovenija LA=slv slovenski PY=2012 PU=GV založba SG=lŽA\iod\u63\aSLOVENIJA\5Predpisi s TI=V sadnem vrtu / Jazbec ... [et al.] ; [skice Boris Leskovic ; fotografije iz Pinusovega arhiva ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u634\aV SADNEM\5vrtu TI=Permakulturni vrt : vrtnarjenje z glavo za zdravo zabavo AU=Januš, Bojca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u635\aJANUŠ B.\5Permakulturni vrt TI=Tablice za kubiciranje lesa : (okrogel in žagan les) AU=Jakelj, Miro LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u630\aJAKELJ M.\5Tablice za

COBISS.SI-ID

261229056 21.03.2018

COBISS.SI-ID

16059392

COBISS.SI-ID

283091200 19.03.2018

COBISS.SI-ID

3710770

19.03.2018

COBISS.SI-ID

14012417

19.03.2018

COBISS.SI-ID

37065217

16.03.2018

COBISS.SI-ID

17482496

12.03.2018

COBISS.SI-ID

8383488

19.03.2018

COBISS.SI-ID

169772

12.03.2018

COBISS.SI-ID

14818817

16.03.2018

COBISS.SI-ID

214106368 16.03.2018

19.03.2018

UDK skupina: 631/635 1.

TI=Sadjarstvo za kmetijske šole AU=Šiško, Mirko LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u634\aŠIŠKO M.\5Sadjarstvo za

UDK skupina: 634 1. 2.

TI=Najlepše trte na Slovenskem AU=Medved, Drago LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u634\aMEDVED D.\5Najlepše trte TI=Naš sadni izbor : najustreznejše sorte za vaš sadovnjak / [Jernej Črnko ... et al.] ; fotografije arhiv TKI Pinus Rače ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u634\aNAŠ SADNI IZBOR

UDK skupina: 635 1.

TI=Rezano cvetje AU=Vardjan, France LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u635\aVARDJAN F.\5Rezano cvetje

UDK skupina: 635.9 1.

TI=Vzgoja lončnic AU=Vardjan, France LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u635\aVARDJAN F.\5Vzgoja lončnic

UDK skupina: 636/639 1.

TI=Ribogojstvo AU=Skalin, Boris LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Kmečki glas SG=lŽA\ido\u639\aSKALIN B.\5Ribogojstvo

UDK skupina: 636.8 1.

TI=Naravno zdrava mačka AU=Osborne, Carole LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Karantanija SG=lGR\iod\u636.8\aOSBORNE C.\5Naravno

UDK skupina: 64 COBISS3/Zaloga

stran 23/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1.

2. 3. 4. 5.

6.

TI=ABC šivanja : priročnik šivalnih tehnik in kreativnega krojenja z nazornimi razlagami v besedi in sliki AU=Bree, Almut LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u746\aBREE A.\5ABC šivanja TI=99 slastnih Tajčinih receptov : vegetarijanske, veganske in presne jedi AU=Pavček, Tajča LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ekolife SG=lŽA\iod\u641\aPAVČEK T.\599 slastnih TI=Okusi Posavja : izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost AU=Kužnik, Lea LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u641\aKUŽNIK L.\5Okusi Posavja TI=Velika kuharska knjiga Racmana Jake AU=Disney, Walt LA=slv slovenski PY=1995 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u641\aDISNEY W.\5Velika kuharska TI=Hitro in okusno : več kot 500 receptov za sladokusce / [redakcija Annette Zehnter, Barbara Berewinkel ; prevedla Nada Pantić Starič] LA=slv slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aHITRO IN OKUSNO TI=Lepota skozi letne čase AU=Carsten, Lili LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lVR\iod\u64\aCARSTEN L.\5Lepota skozi

COBISS.SI-ID

6624768

19.03.2018

COBISS.SI-ID

292965120 12.03.2018

COBISS.SI-ID

292779520 09.03.2018

COBISS.SI-ID

1274940

COBISS.SI-ID

227182080 19.03.2018

COBISS.SI-ID

113033216 19.03.2018

COBISS.SI-ID

8243968

COBISS.SI-ID

126843904 19.03.2018

COBISS.SI-ID

214178816 19.03.2018

COBISS.SI-ID

69504256

12.03.2018

COBISS.SI-ID

11216693

16.03.2018

COBISS.SI-ID

21392181

16.03.2018

COBISS.SI-ID

651009

12.03.2018

COBISS.SI-ID

1711415

21.03.2018

COBISS.SI-ID

123856640 21.03.2018

21.03.2018

UDK skupina: 641 1. 2. 3.

TI=Narezki in prigrizki v domači kuhinji AU=Pfister, Pierre LA=slv slovenski PY=1989 PU=Lipa SG=lPO\iod\u641\aPFISTER P.\5Narezki in TI=Čudežna zeljna juha AU=Grillparzer, Marion LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aGRILLPARZER M.\5Čudežna TI=Alternativna kuhinja : z več kot 300 recepti s sadjem, zelenjavo, žitaricami, mlekom in mlečnimi izdelki in drugimi zdravimi živili AU=Kovič, Polona LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Quatro SG=lVR\iod\u641\aKOVIČ P.\5Alternativna

16.03.2018

UDK skupina: 65 1.

TI=Najprej najbolj pomembno AU=Covey, Stephen R. LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u65\aCOVEY S.R.\5Najprej najbolj

UDK skupina: 7 1. 2. 3.

4. 5.

TI=Turistični informator : celjsko turistično območje / [uredil] Zoran Vudler LA=slv - slovenski PY=1975 SG=lŽA\ido\u796\aTURISTIČNI\5informator TI=Bum fest Slovenija AU=Mednarodni festival tolkalnih skupin, 10 , 2016, Žalec LA=slv; eng PY=2016 PU=ZKŠT SG=lŽA\ido\u78\aMEDNARODNI\5festival\x2016 TI=Gradovi in graščine v narodnem izročilu. 1, Gradovi in graščine ob Savinji, Sotli in Savi AU=Orožen, Janko LA=slv - slovenski PY=1936 PU=[samozal.] SG=lŽA\ido\u72\aOROŽEN J.\5Gradovi in TI=Fran in Tone Kralj AU=Kralj, France LA=slv; fre; ger PY=1925 PU=Klub mladih SG=lŽA\ičo\u73\aKRALJ F.\5Fran in Tone TI=Zidanice, vinske kleti in hrami na Slovenskem AU=Kuljaj, Ivo LA=slv; eng PY=2003 PU=Magnolija

COBISS3/Zaloga

stran 24/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

6.

SG=lPO\iod\u72\aKULJAJ I.\5Zidanice TI=Hoja in lahkoten tek AU=Bös, Klaus LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u796\aBÖS K.\5Hoja in lahkoten

COBISS.SI-ID

223998976 19.03.2018

COBISS.SI-ID

113878784 16.03.2018

COBISS.SI-ID

29789952

16.03.2018

COBISS.SI-ID

14584635

16.03.2018

COBISS.SI-ID

6503753

19.03.2018

COBISS.SI-ID

7759360

16.03.2018

COBISS.SI-ID

235470080 16.03.2018

COBISS.SI-ID

235470080 16.03.2018

COBISS.SI-ID

292233472 21.03.2018

COBISS.SI-ID

274151680 19.03.2018

COBISS.SI-ID

69217280

UDK skupina: 71+72 1.

TI=Svetovni zakladi : dediščina človeštva : spomeniki z Unescovega seznama svetovne dediščine / [prevedla Nada in Dušan Voglar] LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u71\aSVETOVNI ZAKLADI

UDK skupina: 72 1.

TI=Jože Plečnik AU=Krečič, Peter LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u72\aKREČIČ P.\5Jože Plečnik

UDK skupina: 73 1.

TI=Vasilije Četković-Vasko AU=Medved, Drago LA=scr; scc PY=1983 PU=Delavska enotnost SG=lPO\iod\u73\aMEDVED D.\5Vasilije Četković

UDK skupina: 73/76 1.

TI=Keramika '78 Liboje : Razstavni salon Rogaška Slatina, 13. april do 11. maj 1979 / Arzenšek Adi ... [et al.] ; [spremno besedilo Aleksander Bassin] LA=slv - slovenski PY=1978 SG=lŽA\ido\u73\aKERAMIKA '78\5Liboje

UDK skupina: 73/76+77 1.

TI=ABC pletenja : vzorci, tehnike in nadrobna navodila za krojenje AU=Natter, Maria LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u746\aNATTER M.\5ABC pletenja

UDK skupina: 73/77 1.

2.

3. 4.

TI=Obraz časa : 50 let likovne dejavnosti Zdravka Časa : Savinov likovni salon Žalec, 6. - 15. september 2007 AU=Čas, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lPN\iod\u74\aČAS Z.\5Obraz časa TI=Obraz časa : 50 let likovne dejavnosti Zdravka Časa : Savinov likovni salon Žalec, 6. - 15. september 2007 AU=Čas, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lGR\iod\u74\aČAS Z.\5Obraz časa TI=Tudi ti si angel : žarek upanja : a ray of hope AU=Štros, Janez LA=slv; eng PY=2017 PU=samozal. J. Štros = self-publishing SG=lŽA\iod\u75\aŠTROS J.\5Tudi ti si angel TI=Naučimo se risati cvetje in drevesa v preprostih korakih AU=Whittle, Janet LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u74\aWHITTLE J.\5Naučimo se

UDK skupina: 74 1.

TI=Kako narišeš žival AU=Smith, Christine LA=slv - slovenski PY=1998

COBISS3/Zaloga

15.03.2018 stran 25/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

2. 3. 4.

PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u74\aSMITH C.\5Kako narišeš živ TI=Kako narišeš vozilo AU=Smith, Christine LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u74\aSMITH C.\5Kako narišeš vo TI=Bori : portretna karikatura AU=Zupančič, Dalibor LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Studio Rebernik SG=lPO\iod\u74\aZUPANČIČ D.\5Bori TI=ABC kvačkanja : z vsemi tehnikami in vzorci za kvačkanje z nadrobnimi postopnimi razlagami v sliki in besedi AU=Fuchs, Heidi LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u746\aFUCHS H.\5ABC kvačkanja

COBISS.SI-ID

69218048

15.03.2018

COBISS.SI-ID

32586240

21.03.2018

COBISS.SI-ID

1703938

19.03.2018

COBISS.SI-ID

220743680 16.03.2018

COBISS.SI-ID

1022238

COBISS.SI-ID

221152768 16.03.2018

COBISS.SI-ID

221152768 16.03.2018

COBISS.SI-ID

36286976

28.03.2018

COBISS.SI-ID

38470400

21.03.2018

COBISS.SI-ID

293154560 16.03.2018

COBISS.SI-ID

293154560 16.03.2018

COBISS.SI-ID

293154560 16.03.2018

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

UDK skupina: 75 1.

TI=Darinka Pavletič Lorenčak : monografija AU=Medved, Drago LA=slv slovenski PY=2005 PU=Pozoj SG=lPO\iod\u75\aMEDVED D.\5Darinka Pavletič

UDK skupina: 76 1.

TI=Pustolovščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Knj. 5 AU=Muster, Miki LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Klub devete umetnosti SG=lPO\iml\u084\aMUSTER M.

12.03.2018

UDK skupina: 769.8/.9 1. 2. 3. 4.

TI=Polžek Jožko AU=Kogelnik, Marjan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Osnovna šola SG=lŽA\ido\uC\aKOGELNIK M.\5Polžek Jožko TI=Polžek Jožko AU=Kogelnik, Marjan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Osnovna šola SG=lPO\iml\uC\aKOGELNIK M.\5Polžek Jožko TI=Aladdin. Duh iz svetilke AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Egmont SG=lŽA\imzb\uC\aDISNEY W.\5Aladdin TI=Robin Hood AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Robin

UDK skupina: 769.81 1.

2.

3.

4.

TI=Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili AU=Novak, Tanja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga ; Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje SG=lŽA\iml\uS\aNOVAK T.\5Ježek TI=Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili AU=Novak, Tanja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga ; Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje SG=lVR\iml\uS\aNOVAK T.\5Ježek TI=Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili AU=Novak, Tanja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga ; Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje SG=lBR\iml\uS\aNOVAK T.\5Ježek TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi

COBISS3/Zaloga

stran 26/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

5.

TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi 6. TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi 7. TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi 8. TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi 9. TI=Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola AU=Child, Lauren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aCHILD L.\5Pes z lepimi 10. TI=Najboljša prijateljica AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Najboljša

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290018816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290296320 26.03.2018

COBISS.SI-ID

120176640 16.03.2018

COBISS.SI-ID

63170816

16.03.2018

COBISS.SI-ID

1039156

16.03.2018

COBISS.SI-ID

279931648 16.03.2018

COBISS.SI-ID

1113898334 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292805888 09.03.2018

COBISS.SI-ID

23312690

08.03.2018

COBISS.SI-ID

11160862

08.03.2018

UDK skupina: 77 1. 2.

TI=Koper na robovih stoletij AU=Simič, Slobodan LA=slv; ita; eng PY=2002 PU=Sijart SG=lPO\iod\u77\aSIMIČ S.\5Koper na robovih TI=Josip Pelikan, slovenski fotograf AU=Pelikan, Josip LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u77\aPELIKAN J.\5Josip Pelikan

UDK skupina: 78 1. 2.

TI=Moralia AU=Gallus, Jacobus LA=slv; fre PY=1968 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u78\aGALLUS J.\5Moralia TI=Bumfest AU=Mednarodni festival tolkalnih skupin, 6 , 2012, Žalec LA=slv; eng PY=2012 PU=ZKŠT, Zavod za kulturo šport in turizem SG=lŽA\ido\u78\aMEDNARODNI\5festival\x2012

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

3.

4.

TI=Govoreči Tom in prijatelji 1 / based on characters created by Outfit7 Limited ; developed by Boris Dolenc, Samo Login, Tom Martin ; head writer Tom Martin ; composer Thomas Kathriner ; title song composer Filip Šijanec ; prevod Maja Sever ; verzi Nina Dekleva ; režiser [slov. sinhronizacije] Jaša Jamnik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=RTV Slovenija, ZKP SG=lŽA\idvd\u791\aGOVOREČI TOM\xml-1889 TI=Do-re-mi na 1, 2, 3 : pisana druščina v gozdu : [z didaktičnimi igrami in igralnimi karticami] AU=Sojer Smerdu, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u78\aSOJER S.J.\5Do-re-mi\x+pril. TI=Ko letijo vrane / réalisation Jean-Christophe Dessaint ; scénario Amandine Taffin ; librement adapté du roman Le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin ; musique composée et dirigée par Simon Leclerc LA=slv slovenski PY=2017 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aKO LETIJO\xml - 358 TI=Brammetje Baas / muziek Fons Merkies ; camera Jan Moeskops ; scenario Tamara Bos ; regie Anna van der Heide LA=dut - nizozemski PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aBRAMMETJE BAAS\xml

COBISS3/Zaloga

stran 27/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

TI=Dip : raziskovalec globin / directed by Julio Soto Gurpide ; original story COBISS.SI-ID1113724766 Julio Soto Gurpide, Jose Tatay ; screenplay by Julio Soto Gurpide, Jose Tatay, Salva Rubio ; music by Fernando Velazquez ; prevod in režija [slov.] dialogov Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aDIP\xml - 356 TI=Ozzy : [fast & furry] / directed by Alberto Rodríguez, co-directed by NachoCOBISS.SI-ID1113764446 La Casa ; original story and screenplay by Juan Ramón Ruiz de Somavía ; music by Fernando Velázquez LA=eng; hrv PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aOZZY\xml - 355 TI=A hologram for the king / written for the screen and directed by Tom COBISS.SI-ID1113508702 Tykwer ; based on the novel by Dave Eggers ; director of photography Frank Griebe ; music by Johnny Klimek & Tom Tykwer LA=eng; ara PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aA HOLOGRAM\xod-296 TI=100 metros : inspirada en una historia real : po resnični zgodbi / escrita y COBISS.SI-ID1113763678 dirigida por Marcel Barrena ; director de fotografía Xavi Giménez ; musica Rodrigo Leão LA=spa - španski PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\a100 METROS\xod-294 TI=Pat & Mat : the film : Pat in Mat / music Petr Skoumal ; director of COBISS.SI-ID23308338 photography Jan Chvojka ; written and directed by Marek Beneš ; original idea Lubomír Beneš, Vladimir Jiránek, Jiří Kubíček LA=zxx - jezik ni uporabljen PY=2017 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aPAT & MAT\xml - 359 TI=Perfetti sconosciuti / un film [e] soggetto di Paolo Genovese ; COBISS.SI-ID1114089566 sceneggiatura di Filippo Bologna ... [et al.] ; fotografia Fabrizio Lucci ; musiche originali Maurizio Filardo ; prevod in priredba Luka Pieri LA=ita italijanski PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aPOPOLNI\xod-1967 TI=Belle et Sébastien : lʼaventure continue : pustolovščina se nadaljuje / COBISS.SI-ID13774366 scénario, adaptation et dialogues Juliette Sales & Fabien Suarez ; d'après lʼœuvre de Cécile Aubry ; musique originale Armand Amar ; directeur de la photographie Christophe Graillot ; un film de Christian Duguay ; prevedla Nina Majcen LA=fre - francoski PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aBELA IN TI=Bučko / direction de la photographie David Toutevoix ; direction COBISS.SI-ID1113785182 d'animation Kim Keukeleire ; scénario Celine Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une Courgette ; musique Sophie Hunger ; un film de Claude Barras ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan in Maj Kelenc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aBUČKO\xml-1896 TI=Oto nosorog / director Kenneth Kainz ; animation director Erik C. COBISS.SI-ID23313202 Schmidt ; based on Ole Lund Kirkegaard's novel "Otto er et næsehorn" ; screenplay Rune Schjøtt ; music composed by Halfdan E, Søren Siegumfeldt LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aOTO NOSOROG\xml-1895 TI=Trd oreh 2 : še trši, še bolj nori : nutty by nature / directed by Cal COBISS.SI-ID1114180702 Brunker ; written by Scott Bindley and Cal Brunker & Bob Barlen ; based on characters created by Peter Lepeniotis ; score composed and produced by Heitor Pereira ; režija [slovenskih dialogov] in prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aTRD OREH 2\xml-1894 TI=Quackerz / directed by Victor Luckysov ; written by Andrey Galanov ... COBISS.SI-ID1113829214 [et al.] ; music by Dmitry Noskov, Alexander Maslov LA=eng; hrv PY=2017

COBISS3/Zaloga

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018 stran 28/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. 27.

PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aRAČKE POHAJAČKE\xmlTI=Toivon tuolla puolen / käsikirjoitus, ohjaus, tuotanto Aki Kaurismäki ; kuvaus Timo Salminen ; prevedel Luka Kocbek LA=fin; eng; ara PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aDRUGA STRAN\xod-1966 TI=Lady Macbeth / based on Lady Macbeth of Mtsensk by Nikolai Leskov ; director William Oldroyd ; writer Alice Birch ; director of photography Ari Wegner ; composer Dan Jones ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng angleški PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aLADY MACBETH\xod-1965 TI=American honey / written and directed by Andrea Arnold ; director of photography Robbie Ryan ; prevedla Diana G. Jenko LA=eng - angleški PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aAMERIŠKA\xod-1964 TI=The red turtle / original story and screenplay Michael Dudok de Wit ; adaptation Pascale Ferran, Michael Dudok de Wit ; music Laurent Perez del Mar ; a film by Michael Dudok de Wit LA=zxx - jezik ni uporabljen PY=2017 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aRDEČA ŽELVA\xod-1963 TI=Liberation day : documentary musical : dokumentarni muzikal / music and interpretations Laibach ; cinematographers Valdis Celminš, Sven-Erling Brusletto ; directors Ugis Olte and Morten Traavik ; prevedel Dušan Rebolj LA=eng; kor PY=2017 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aDAN\xod-1962 TI=Southpaw / music by James Horner ; director of photography Mauro Fiore ; written by Kurt Sutter ; directed by Antoine Fuqua LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aLEVI KROŠE\xod-1961 TI=American pastoral / music by Alexandre Desplat ; director of photography Martin Ruhe ; based on the novel by Philip Roth ; screenplay by John Romano ; directed by Ewan McGregor ; prevedla in priredila Teja Bivic LA=eng - angleški PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u820(73)-311.2\aAMERIŠKA\xodTI=Belle et Sébastien : lʼaventure continue : pustolovščina se nadaljuje / scénario, adaptation et dialogues Juliette Sales & Fabien Suarez ; d'après lʼœuvre de Cécile Aubry ; musique originale Armand Amar ; directeur de la photographie Christophe Graillot ; un film de Christian Duguay ; prevedla Nina Majcen LA=fre - francoski PY=2017 PU=Fivia SG=lTA\idvd\u791\aBELA IN TI=The Bleeder : based on a true story : zgodba o pravem Rockyju : po resnični zgodbi / directed by Philippe Falardeau ; written by Jeff Feuerzeig ... [et al.] ; based on the life story of Chuck Wepner ; director of photography Nicolas Bolduc ; music by Corey Allen Jackson LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aCHUCK\xod-1971 TI=Shot caller / written and directed by Ric Roman Waugh ; director of photography Dana Gonzales ; music by Antonio Pinto LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aZAKON\xod-1970 TI=Where to invade next AU=Moore, Michael LA=eng; ita; fre; ger; nor; por; ara PY=2017 PU=Cinemania Group SG=lŽA\idvd\u791\aMOORE M.\5Koga\xod-1969 TI=The program / directed by Stephen Frears ; screenplay by John Hodge ; inspired by the book Seven deadly sins by David Walsh ; director of photography Danny Cohen ; music by Alex Heffes ; prevedla Helena Golja LA=eng - angleški PY=2017 PU=Cinemania Group

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

13862174

30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113984350 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113687134 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113782878 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113786974 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1110249566 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113363550 30.03.2018

COBISS.SI-ID

13774366

COBISS.SI-ID

1114184542 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1114062942 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113748574 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113666142 30.03.2018

30.03.2018

stran 29/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\idvd\u791\aPROGRAM\xod-1968 28. TI=Shot caller / written and directed by Ric Roman Waugh ; director of photography Dana Gonzales ; music by Antonio Pinto LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aZAKON\xod-450 29. TI=The program / directed by Stephen Frears ; screenplay by John Hodge ; inspired by the book Seven deadly sins by David Walsh ; director of photography Danny Cohen ; music by Alex Heffes ; prevedla Helena Golja LA=eng - angleški PY=2017 PU=Cinemania Group SG=lBR\idvd\u791\aPROGRAM\xod-449 30. TI=Bučko / direction de la photographie David Toutevoix ; direction d'animation Kim Keukeleire ; scénario Celine Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une Courgette ; musique Sophie Hunger ; un film de Claude Barras ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan in Maj Kelenc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Demiurg SG=lBR\idvd\u791\aBUČKO\xml-514 31. TI=Oto nosorog / director Kenneth Kainz ; animation director Erik C. Schmidt ; based on Ole Lund Kirkegaard's novel "Otto er et næsehorn" ; screenplay Rune Schjøtt ; music composed by Halfdan E, Søren Siegumfeldt LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aOTO NOSOROG\xml-513 32. TI=Trd oreh 2 : še trši, še bolj nori : nutty by nature / directed by Cal Brunker ; written by Scott Bindley and Cal Brunker & Bob Barlen ; based on characters created by Peter Lepeniotis ; score composed and produced by Heitor Pereira ; režija [slovenskih dialogov] in prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aTRD OREH 2\xml-512 33. TI=Quackerz / directed by Victor Luckysov ; written by Andrey Galanov ... [et al.] ; music by Dmitry Noskov, Alexander Maslov LA=eng; hrv PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aRAČKE POHAJAČKE\xml34. TI=The program / directed by Stephen Frears ; screenplay by John Hodge ; inspired by the book Seven deadly sins by David Walsh ; director of photography Danny Cohen ; music by Alex Heffes ; prevedla Helena Golja LA=eng - angleški PY=2017 PU=Cinemania Group SG=lPO\idvd\u791\aPROGRAM\xod-428 35. TI=Bučko / direction de la photographie David Toutevoix ; direction d'animation Kim Keukeleire ; scénario Celine Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une Courgette ; musique Sophie Hunger ; un film de Claude Barras ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan in Maj Kelenc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Demiurg SG=lPO\idvd\u791\aBUČKO\xml-433 36. TI=Trd oreh 2 : še trši, še bolj nori : nutty by nature / directed by Cal Brunker ; written by Scott Bindley and Cal Brunker & Bob Barlen ; based on characters created by Peter Lepeniotis ; score composed and produced by Heitor Pereira ; režija [slovenskih dialogov] in prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aTRD OREH 2\xml-432 37. TI=Bučko / direction de la photographie David Toutevoix ; direction d'animation Kim Keukeleire ; scénario Celine Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une Courgette ; musique Sophie Hunger ; un film de Claude Barras ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan in Maj Kelenc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Demiurg SG=lPR\idvd\u791\aBUČKO\xml-405 38. TI=Trd oreh 2 : še trši, še bolj nori : nutty by nature / directed by Cal COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1114062942 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113666142 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113785182 30.03.2018

COBISS.SI-ID

23313202

COBISS.SI-ID

1114180702 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113829214 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113666142 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113785182 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1114180702 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113785182 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1114180702 30.03.2018

30.03.2018

stran 30/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Brunker ; written by Scott Bindley and Cal Brunker & Bob Barlen ; based on characters created by Peter Lepeniotis ; score composed and produced by Heitor Pereira ; režija [slovenskih dialogov] in prevod [v slovenščino] Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aTRD OREH 2\xml-404 TI=The program / directed by Stephen Frears ; screenplay by John Hodge ; COBISS.SI-ID1113666142 inspired by the book Seven deadly sins by David Walsh ; director of photography Danny Cohen ; music by Alex Heffes ; prevedla Helena Golja LA=eng - angleški PY=2017 PU=Cinemania Group SG=lVR\idvd\u791\aPROGRAM\xod-298 TI=Bučko / direction de la photographie David Toutevoix ; direction COBISS.SI-ID1113785182 d'animation Kim Keukeleire ; scénario Celine Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une Courgette ; musique Sophie Hunger ; un film de Claude Barras ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan in Maj Kelenc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Demiurg SG=lVR\idvd\u791\aBUČKO\xml-360 TI=Despicable me 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco COBISS.SI-ID1114019422 Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams LA=eng; slv; hrv PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aJAZ, BARABA 3\xml-510 TI=Cars 3 / directed by Brian Fee ; original story by Brian Fee ... [et al.] ; COBISS.SI-ID1113891422 screenplay by Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; original score composed & conducted by Randy Newman ; director of photography, camera Jeremy Lasky ; režija [slovenske sinhronizacije] Tanja Ribič Đurić ; prevod [slovenske sinhronizacije in] prevod pesmi [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; ger; hrv; slv PY=2017 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aAVTOMOBILI 3\xml-509 TI=Despicable me 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco COBISS.SI-ID1114019422 Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams LA=eng; slv; hrv PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\idvd\u791\aJAZ, BARABA 3\xml-431 TI=Cars 3 / directed by Brian Fee ; original story by Brian Fee ... [et al.] ; COBISS.SI-ID1113891422 screenplay by Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; original score composed & conducted by Randy Newman ; director of photography, camera Jeremy Lasky ; režija [slovenske sinhronizacije] Tanja Ribič Đurić ; prevod [slovenske sinhronizacije in] prevod pesmi [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; ger; hrv; slv PY=2017 PU=Menart Records SG=lPO\idvd\u791\aAVTOMOBILI 3\xml-430 TI=Everything, everything / directed by Stella Meghie ; screenplay by J. COBISS.SI-ID23397682 Mills Goodloe ; based on the book by Nicola Yoon ; director of photography Igor Jadue-Lillo ; music by Ludwig Göransson ; prevod Iztok Kosem LA=eng - angleški PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aVSE, PRAV VSE\xod-1958 TI=Rough night / directed by Lucia Aniello ; written by Lucia Aniello & COBISS.SI-ID1113995102 Paul W. Downs ; director of photography Sean Porter ; music by Dominic Lewis ; prevedla Lorena Dobrila LA=eng - angleški PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aDEKLIŠKA NOČ\xod-1957 TI=Spider-man. Homecoming / directed by Jon Watts ; screenplay by COBISS.SI-ID1113949278 Jonathan Goldstein ... [et al.] ; based on the Marvel Comic Book by Stan Lee and Steve Ditko ; screen story by Jonathan Goldestein & John Francis Daley ; director of photography Salvatore Totino ; music by Michael Giacchino ; prevod podnapisov Lorena Dobrila LA=eng; cze; hun; slo PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aSPIDER-MAN\xod-1956 TI=The emoji movie / directed by Tony Leondis ; screenplay by Tony COBISS.SI-ID1114112862

COBISS3/Zaloga

30.03.2018

30.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018 stran 31/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Leondis & Eric Siegel and Mike White ; story by Tony Leondis & Eric Siegel ; music by Patrick Doyle ; prevedla Lorena Dobrila LA=eng; ara; bul; cze; hun; rum; slo PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aFILM O EMOJIH\xml-1892 TI=Despicable me 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco COBISS.SI-ID1114019422 Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams LA=eng; slv; hrv PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aJAZ, BARABA 3\xml-1891 TI=The mummy / directed by Alex Kurtzman ; screenplay by David Koepp COBISS.SI-ID13796126 and Christopher McQuarrie and Dylan Kussman ; screen story by Jon Spaihts and Alex Kurtzman & Jenny Lumet ; director of photography Ben Seresin ; music by Brian Tyler LA=eng; cze; hun; pol; rus PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aMUMIJA\xod-1955 TI=Dunkirk / written and directed by Christopher Nolan ; director of COBISS.SI-ID1114111582 photography Hoyte van Hoytema ; music by Hans Zimmer ; prevod Nives Košir LA=eng; hun; pol; tur PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aDUNKIRK\xod-1954 TI=Cars 3 / directed by Brian Fee ; original story by Brian Fee ... [et al.] ; COBISS.SI-ID1113891422 screenplay by Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; original score composed & conducted by Randy Newman ; director of photography, camera Jeremy Lasky ; režija [slovenske sinhronizacije] Tanja Ribič Đurić ; prevod [slovenske sinhronizacije in] prevod pesmi [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; ger; hrv; slv PY=2017 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aAVTOMOBILI 3\xml-1890 TI=Despicable me 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco COBISS.SI-ID1114019422 Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams LA=eng; slv; hrv PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\idvd\u791\aJAZ, BARABA 3\xml-405 TI=Cars 3 / directed by Brian Fee ; original story by Brian Fee ... [et al.] ; COBISS.SI-ID1113891422 screenplay by Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; original score composed & conducted by Randy Newman ; director of photography, camera Jeremy Lasky ; režija [slovenske sinhronizacije] Tanja Ribič Đurić ; prevod [slovenske sinhronizacije in] prevod pesmi [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; ger; hrv; slv PY=2017 PU=Menart Records SG=lPR\idvd\u791\aAVTOMOBILI 3\xml-404

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

UDK skupina: 79 1. 2.

TI=Umetnost pravilnega odločanja AU=Kasparov, Gari LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Šahohlačnik SG=lŽA\iod\u794\aKASPAROV G.\5Umetnost TI=Umetnost pravilnega odločanja AU=Kasparov, Gari LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Šahohlačnik SG=lBR\iod\u794\aKASPAROV G.\5Umetnost

COBISS.SI-ID

241689088 21.03.2018

COBISS.SI-ID

241689088 19.03.2018

COBISS.SI-ID

1114183262 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1114183262 30.03.2018

UDK skupina: 791 1.

2.

TI=Tulip fever / directed by Justin Chadwick ; screenplay by Deborah Moggach and Tom Stoppard ; based upon the novel by Deborah Moggach ; music by Danny Elfman ; director of photography Eigil Bryld LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aČAS TULIPANOV\xod-1972 TI=Tulip fever / directed by Justin Chadwick ; screenplay by Deborah Moggach and Tom Stoppard ; based upon the novel by Deborah Moggach ; music by Danny Elfman ; director of photography Eigil Bryld LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution

COBISS3/Zaloga

stran 32/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

3.

SG=lBR\idvd\u791\aČAS TULIPANOV\xod-451 TI=Tulip fever / directed by Justin Chadwick ; screenplay by Deborah Moggach and Tom Stoppard ; based upon the novel by Deborah Moggach ; music by Danny Elfman ; director of photography Eigil Bryld LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aČAS TULIPANOV\xod-429

COBISS.SI-ID

1114183262 30.03.2018

COBISS.SI-ID

1113662814 08.03.2018

COBISS.SI-ID

215435008 16.03.2018

COBISS.SI-ID

34356224

21.03.2018

COBISS.SI-ID

67091456

21.03.2018

COBISS.SI-ID

290967040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290967040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290967040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290967040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290967040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

231654656 21.03.2018

COBISS.SI-ID

104759

UDK skupina: 791.2 1.

TI=Fallen / directed by Scott Hicks ; screenplay by Michael Arlen Ross and Kathryn Price & Nichole Millard ; based upon the novel by Lauren Kate ; director of photography Alar Kivilo ; music by Mark Isham LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aFALLEN\xod - 295

UDK skupina: 794.1+796 1.

2.

TI=Zbornik planinskega društva Dobrovlje Braslovče : 1984-2004 AU=Planinsko društvo Dobrovlje, Braslovče LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Planinsko društvo Dobrovlje SG=lŽA\ido\u796.52\aPLANINSKO\5Zbornik TI=Tenis : od začetnika do mojstra AU=Bornemann, Rüdiger LA=slv slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u796\aBORNEMANN R.\5Tenis

UDK skupina: 796 1.

TI=Najnovejše tehnike v golfu AU=Campbell, Malcolm LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Slovenska knjiga SG=lPO\iod\u796\aCAMPBELL M.\5Najnovejše

UDK skupina: 796/799 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. TI=Slovenski šport na Olimpu : [monografija] / [besedila Goran Cvijič ... et al.] ; urednik Jože Volfand ; [fotografije Aleš Fevžer ... et al.] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Fit media SG=lŽA\ido\u796\aSLOVENSKI\5šport na

UDK skupina: 8 1.

TI=Ukana : roman o romanu : [vojni roman Toneta Svetine] AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec

COBISS3/Zaloga

19.03.2018 stran 33/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

2. 3. 4. 5. 6.

SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x4 TI=Dragi Nihče AU=Doherty, Berlie LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aDOHERTY B.\5Dragi Nihče TI=Slovenski smeh / [ilustracije Bine Rogelj] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Društvo slovenskih pisateljev ; Zavarovalnica Triglav SG=lPO\iod\u82-7\aSLOVENSKI\5smeh TI=Nodi nakupuje AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aBLYTON E.\5Nodi TI=Norišnica AU=Skubic, Andrej E. LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Študentska založba SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aSKUBIC A.E. TI=Moški in fant AU=Parsons, Tony LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aPARSONS T.\5Moški in

COBISS.SI-ID

79540480

15.03.2018

COBISS.SI-ID

223202560 12.03.2018

COBISS.SI-ID

215472384 21.03.2018

COBISS.SI-ID

213063424 21.03.2018

COBISS.SI-ID

227204096 19.03.2018

COBISS.SI-ID

35018496

12.03.2018

COBISS.SI-ID

52668416

21.03.2018

COBISS.SI-ID

290794752 09.03.2018

COBISS.SI-ID

125592576 19.03.2018

COBISS.SI-ID

11050753

19.03.2018

COBISS.SI-ID

783646

19.03.2018

COBISS.SI-ID

783134

19.03.2018

COBISS.SI-ID

22100224

19.03.2018

COBISS.SI-ID

1073182

19.03.2018

COBISS.SI-ID

42632193

16.03.2018

UDK skupina: 80 1. 2.

TI=Angleška slovnica po naše AU=Komac, Polona LA=slv; eng PY=1983 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u811.111\aKOMAC P.\5Angleška TI=Slovnica, odčarana čarovnica AU=Golob, Berta LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mihelač in Nešović SG=lBR\iml\u811.163.6\aGOLOB B.\5Slovnica

UDK skupina: 80/81+82.0 1.

TI=Ali je kaj pošte zame? : vojna pošta 1938-1945 AU=Buchwald, Sabina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u82.0\aBUCHWALD S.\5Ali je kaj

UDK skupina: 81 1.

TI=Slovensko-nemški žepni slovar za potovanja AU=Gradišnik, Janez LA=slv; ger PY=2003 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u811.112.2\aGRADIŠNIK J.

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Vojna AU=Merle, Robert LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aMERLE R.\5Vojna TI=Vrnitev v mestece Peyton : roman AU=Metalious, Grace LA=slv slovenski PY=1971 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMETALIOUS G. TI=Mestece Peyton : roman AU=Metalious, Grace LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMETALIOUS G. TI=Večer pred dvajsetim aprilom : roman AU=Upton, Peter LA=slv slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aUPTON P.\5Večer pred TI=Draga moja Iza AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Borec SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZORMAN I.\5Draga TI=Črni pajek AU=Gotthelf, Jeremias LA=slv - slovenski PY=1925 PU=Kmetijska tiskovna zadruga

COBISS3/Zaloga

stran 34/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

SG=lŽA\ičo\u82-32\aGOTTHELF J.\5Črni pajek TI=Mlinarjev Janez : slovenski junak ali uplemenitba Teharčanov COBISS.SI-ID2528821 AU=Kočevar, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1922 PU=Goričar & Leskovšek SG=lŽA\ido\u886.3-32\aKOČEVAR F.\5Mlinarjev TI=Spreminjanja AU=Ullmann, Liv LA=slv - slovenski PY=1979 COBISS.SI-ID5119488 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u929\aULLMANN L. TI=Sinovi Velike medvedke. Knj. 6, Čez Missouri AU=Welskopf, Elisabeth COBISS.SI-ID355614 Charlotte LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aWELSKOPF E.C.\5Čez TI=Pedenjped AU=Grafenauer, Niko LA=slv - slovenski PY=1995 COBISS.SI-ID52786432 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aGRAFENAUER N. TI=Beli kit AU=Melville, Herman LA=slv - slovenski PY=1966 COBISS.SI-ID4140801 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aMELVILLE H.\5Beli kit TI=Zgledna gospa AU=Prisco, Michele LA=slv - slovenski PY=1964 COBISS.SI-ID3495937 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aPRISCO M.\5Zgledna TI=Vse, kar hočeš, da sem AU=Mejia, Mindy LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291319040 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aMEJIA M.\5Vse TI=Gasan Kanafani iz dežele žalostnih pomaranč AU=Somun, Hajrudin COBISS.SI-ID293294080 LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u82-312.6\aSOMUN H.\5Gasan TI=Rad bi te držal za roko AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID93751297 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Čukec Nukec : zgodbe o malem čuku, ki živi v Nuku AU=Janežič, Helena COBISS.SI-ID292422912 LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Narodna in univerzitetna knjižnica SG=lŽA\iml\uC\aJANEŽIČ H.\5Čukec Nukec TI=Pajkodlak in Kresnica AU=Kopinšek, Simona LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293177088 PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uS 82-1\aKOPINŠEK S.\5Pajkodlak in TI=Telo AU=Carlan, Audrey LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila COBISS.SI-ID293455360 International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCARLAN A. TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293424384 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v TI=Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi COBISS.SI-ID293638400 AU=Murad, Nadia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.6\aMURAD N.\5Zadnje dekle TI=Za vedno po francosko AU=Valpy, Fiona LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293495040 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aVALPY F.\5Za vedno po TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293424384 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v TI=Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi COBISS.SI-ID293638400 AU=Murad, Nadia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.6\aMURAD N.\5Zadnje dekle TI=Za vedno po francosko AU=Valpy, Fiona LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293495040 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aVALPY F.\5Za vedno po TI=Za vedno po francosko AU=Valpy, Fiona LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293495040 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

16.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 stran 35/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lTA\iod\u820-311.2\aVALPY F.\5Za vedno po 26. TI=Za vedno po francosko AU=Valpy, Fiona LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aVALPY F.\5Za vedno po 27. TI=Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi AU=Murad, Nadia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.6\aMURAD N.\5Zadnje dekle 28. TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v 29. TI=Mož z imenom Ove AU=Backman, Fredrik LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u830-311.2\aBACKMAN F.\5Mož z 30. TI=Žabja molitev : meditativne zgodbe AU=De Mello, Anthony LA=slv slovenski PY=1993 PU=Župnijski urad Dravlje SG=lPO\iod\u82-84\aDE MELLO A.\5Žabja 31. TI=Groznovilca in divja zima AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uC\aBAUER J.\5Groznovilca in 32. TI=Kraljična AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uS\aPREGL S.\5Kraljična 33. TI=Gora med nama AU=Martin, Charles LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aMARTIN C.\5Gora 34. TI=Za vedno po francosko AU=Valpy, Fiona LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aVALPY F.\5Za vedno po 35. TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v 36. TI=Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi AU=Murad, Nadia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.6\aMURAD N.\5Zadnje dekle 37. TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v 38. TI=Neznanec v hiši AU=Lapena, Shari LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aLAPENA S.\5Neznanec v 39. TI=Solzice AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aPREŽIHOV V.\5Solzice 40. TI=Moje telo AU=Bélineau, Nathalie LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Oka, otroška knjiga SG=lPR\imzb\uC\aBÉLINEAU N.\5Moje telo 41. TI=Črni tulipan AU=Dumas, Alexandre LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aDUMAS A.\5Črni tulipan 42. TI=Rad bi te držal za roko AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green\x2 43. TI=Kaj vse sem storila za vojvodo AU=Long, Julie Anne LA=slv slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLONG J.A.\5Kaj vse 44. TI=Lisičja vstopnica AU=Miklič, Nevenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Litera COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293495040 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293638400 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293424384 12.03.2018

COBISS.SI-ID

274817792 12.03.2018

COBISS.SI-ID

34257664

COBISS.SI-ID

290761472 12.03.2018

COBISS.SI-ID

292237824 12.03.2018

COBISS.SI-ID

292465920 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293495040 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293424384 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293638400 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293424384 12.03.2018

COBISS.SI-ID

293424384 12.03.2018

COBISS.SI-ID

140604

COBISS.SI-ID

229916160 12.03.2018

COBISS.SI-ID

3840512

12.03.2018

COBISS.SI-ID

93751297

12.03.2018

COBISS.SI-ID

93759233

12.03.2018

COBISS.SI-ID

93810945

12.03.2018

12.03.2018

12.03.2018

stran 36/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iod\u82-1\aMIKLIČ N.\5Lisičja vstopnica 45. TI=Ti si rekel AU=Palmen, Connie LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID292919040 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-312.6\aPALMEN C.\5Ti si rekel 46. TI=Zbiralec sanj : roman AU=Flisar, Evald LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID292918016 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aFLISAR E.\5Zbiralec 47. TI=Sedem Božjih dotikov : sedem zgodb o prelomnih trenutkih v življenju COBISS.SI-ID293153280 svetnikov AU=Klemenc, Alenka LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKLEMENC A.\5Sedem 48. TI=Kraj tišine AU=Afshar, Tessa LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Družina COBISS.SI-ID293085440 SG=lŽA\iod\u82-311.6\aAFSHAR T.\5Kraj tišine 49. TI=Mladost v rejništvu : resnična zgodba deklice iz rejništva AU=Kegel, COBISS.SI-ID292918528 Mateja A. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zgodba.net SG=lŽA\iod\u82-94\aKEGEL M.A.\5Mladost v 50. TI=Višina ni dovolj : mladinski kriminalni roman AU=Kegel, Mateja A. COBISS.SI-ID292774912 LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zgodba.net SG=lŽA\iml\uP\aKEGEL M.A.\5Višina ni dovolj 51. TI=Vorošilovgrad AU=Žadan, Sergij LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293553152 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.2\aŽADAN S.\5Vorošilovgrad 52. TI=Mileva Einstein, teorija žalosti AU=Drakulić, Slavenka LA=slv COBISS.SI-ID293554944 slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-312.6\aDRAKULIĆ S.\5Mileva 53. TI=Knjige AU=Kleč, Milan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina COBISS.SI-ID293415680 SG=lŽA\iod\u82-94\aKLEČ M.\5Knjige 54. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lPO\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo 55. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lBR\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo 56. TI=Princ Lenzelo in Travnati oblak AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv COBISS.SI-ID292744960 slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uC\aKENDA H.D.\5Princ Lenzelo 57. TI=Odtisi v času AU=Umek, Evelina LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID10006252 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u886.3-32\aUMEK E.\5Odtisi v času 58. TI=Dalmatino AU=Mamić, Tino LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID9953260 PU=Mladika ; Adam SG=lŽA\iod\u82-9\aMAMIĆ T.\5Dalmatino 59. TI=Rojstvo mostu AU=Kerangal, Maylis de LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293555456 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u840-311.2\aKERANGAL M. 60. TI=Gana naj gre AU=Selasi, Taiye LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293552640 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u820-311.2\aSELASI T.\5Gana naj gre 61. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lPR\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo 62. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lTA\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo 63. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 - slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lVR\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo 64. TI=Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke AU=Maurer, Neža LA=slv COBISS.SI-ID293242624 COBISS3/Zaloga

12.03.2018 12.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 stran 37/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

79. 80. 81.

82.

- slovenski PY=2018 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uP 82-1\aMAURER N.\5Nekaj zelo TI=Klavdij na deželi AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na deželi TI=Uganke za Anke in Janke AU=Dekleva, Milan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uC 82-1\aDEKLEVA M.\5Uganke za TI=Zmaj v parku AU=Košuta, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\uS\aKOŠUTA M.\5Zmaj v parku TI=Korintski steber : roman AU=Rebula, Alojz LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-311.6\aREBULA A.\5Korintski TI=Zmaj v parku AU=Košuta, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\uS\aKOŠUTA M.\5Zmaj v parku TI=Zmaj v parku AU=Košuta, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iml\uS\aKOŠUTA M.\5Zmaj v parku TI=Zmaj v parku AU=Košuta, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uS\aKOŠUTA M.\5Zmaj v parku TI=Legenda o plavajočem drevesu AU=Jovanovič, Helena LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladika SG=lŽA\iod\uC\aJOVANOVIČ H.\5Legenda o TI=Princ Lenzelo in Travnati oblak AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv slovenski PY=2017 PU=Studio Hieroglif SG=lPO\iml\uC\aKENDA H.D.\5Princ Lenzelo TI=Groznovilca in divja zima AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lPO\iml\uP\aBAUER J.\5Groznovilca in TI=Ti si rekel AU=Palmen, Connie LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u82-312.6\aPALMEN C.\5Ti si rekel TI=Rad bi te držal za roko AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Rad bi TI=Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-6\aCANKAR I.\5Šopek Cankarjevi TI=Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva AU=Ballerini, Luigi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uP\aBALLERINI L.\5Gospodična TI=Zmaj v parku AU=Košuta, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uS\aKOŠUTA M.\5Zmaj v parku TI=Korintski steber : roman AU=Rebula, Alojz LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aREBULA A.\5Korintski TI=Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain kaplan) AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ognjišče SG=lVR\iod\u82-7\aGRŽAN K.\5Jaz, Čarli\x+ CD TI=Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain -

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290230016 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290107904 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292229376 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292948480 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292229376 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292229376 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292229376 09.03.2018

COBISS.SI-ID

9997292

COBISS.SI-ID

292744960 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290761472 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292919040 08.03.2018

COBISS.SI-ID

93751297

COBISS.SI-ID

292947712 08.03.2018

COBISS.SI-ID

291014400 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292229376 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292948480 08.03.2018

COBISS.SI-ID

293116416 08.03.2018

COBISS.SI-ID

293116416 08.03.2018

09.03.2018

08.03.2018

stran 38/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

83.

84.

85.

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100.

kaplan) AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ognjišče SG=lTA\iod\u82-7\aGRŽAN K.\5Jaz, Čarli\x+ CD TI=Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain kaplan) AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ognjišče SG=lPR\iod\u82-7\aGRŽAN K.\5Jaz, Čarli\x+ CD TI=Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain kaplan) AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ognjišče SG=lPO\iod\u82-7\aGRŽAN K.\5Jaz, Čarli\x+ CD TI=Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain kaplan) AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u82-7\aGRŽAN K.\5Jaz, Čarli\x+CD TI=Kaj vse sem storila za vojvodo AU=Long, Julie Anne LA=slv slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLONG J. A.\5Kaj vse TI=Kaj vse sem storila za vojvodo AU=Long, Julie Anne LA=slv slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aLONG J. A.\5Kaj vse TI=Rad bi te držal za roko AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Rad bi TI=Čukec Nukec : zgodbe o malem čuku, ki živi v Nuku AU=Janežič, Helena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Narodna in univerzitetna knjižnica SG=lPO\iml\uC\aJANEŽIČ H.\5Čukec Nukec TI=Drevo AU=Oskarsson, Bárđur LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uC\aOSKARSSON B.\5Drevo TI=Ne bom jih pozabil AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-94\aPARTLJIČ T.\5Ne bom jih TI=Ne bom jih pozabil AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Litera SG=lVR\iod\u82-94\aPARTLJIČ T.\5Ne bom jih TI=Ne bom jih pozabil AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Litera SG=lPO\iod\u82-94\aPARTLJIČ T.\5Ne bom jih TI=Ne bom jih pozabil AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Litera SG=lBR\iod\u82-94\aPARTLJIČ T.\5Ne bom jih TI=Moja sijajna kariera AU=Franklin, Miles LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-312.6\aFRANKLIN M.\5Moja TI=8000+ odtenkov zajebancije : grafiti in ostali polgrafitni štosi / zbral, uredil in si kaj tudi izmislil Borut Kokelj LA=slv; bos; eng PY=2017 PU=samozal. B. Kokelj SG=lŽA\iod\u82-84\a8000+\5odtenkov TI=Prehajanje AU=Larsen, Nella LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Litera SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLARSEN N. TI=Adijo, kavboj AU=Savičević Ivančević, Olja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Založba Litera SG=lŽA\iod\u886.1/.2-311.2\aSAVIČEVIĆ I.O. TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293116416 08.03.2018

COBISS.SI-ID

293116416 08.03.2018

COBISS.SI-ID

293116416 08.03.2018

COBISS.SI-ID

93759233

08.03.2018

COBISS.SI-ID

93759233

08.03.2018

COBISS.SI-ID

93751297

08.03.2018

COBISS.SI-ID

292422912 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292990976 30.03.2018

COBISS.SI-ID

93915393

30.03.2018

COBISS.SI-ID

93915393

30.03.2018

COBISS.SI-ID

93915393

30.03.2018

COBISS.SI-ID

93915393

30.03.2018

COBISS.SI-ID

293023488 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291822080 30.03.2018

COBISS.SI-ID

93760001

30.03.2018

COBISS.SI-ID

93889793

30.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018 stran 39/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas TI=Grofova igra zapeljevanja AU=Guhrke, Laura Lee LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGUHRKE L.L. TI=Je bila vse samo prevara AU=Hidalgo, Nieves LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820-311.2\aHIDALGO N.\5Pirati\x2 TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas TI=Je bila vse samo prevara AU=Hidalgo, Nieves LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820-311.2\aHIDALGO N.\5Pirati\x2 TI=Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje AU=Bandi LA=slv slovenski PY=2018 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u82-32\aBANDI\5Obtožba TI=Lebdenje AU=Ashley, Kristen LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820-311.2\aASHLEY K.\5Lebdenje TI=Je bila vse samo prevara AU=Hidalgo, Nieves LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIDALGO N.\5Pirati\x2 TI=Čez brezno AU=Magruder, Julia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMAGRUDER J.\5Čez TI=Martin Krpan z Vrha AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP\aLEVSTIK F.\5Martin Krpan TI=Rdeča srečka AU=Du Boisgobey, Fortuné LA=slv - slovenski PY=2018 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u82-312.4\aDU BOISGOBEY F. TI=Lana AU=Šefer, Anita LA=slv - slovenski PY=2018 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠEFER A.\5Lana TI=Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje AU=Bandi LA=slv slovenski PY=2018 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-32\aBANDI\5Obtožba TI=Lebdenje AU=Ashley, Kristen LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820-311.2\aASHLEY K.\5Lebdenje TI=Je bila vse samo prevara AU=Hidalgo, Nieves LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820-311.2\aHIDALGO N.\5Pirati\x2 TI=Srečni najditelj AU=King, Stephen LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKING S.\5Trilogija\x2 TI=Grofova igra zapeljevanja AU=Guhrke, Laura Lee LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGUHRKE L.L. TI=Srečno zaljubljena AU=Shalvis, Jill LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHALVIS J. TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas TI=Poročilo o Jasperju Krullu AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Goga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

93933825

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93939457

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93939457

28.03.2018

COBISS.SI-ID

293286400 28.03.2018

COBISS.SI-ID

93941505

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93939457

28.03.2018

COBISS.SI-ID

292838144 28.03.2018

COBISS.SI-ID

232506624 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292770816 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293018880 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293286400 28.03.2018

COBISS.SI-ID

93941505

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93939457

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93936129

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93933825

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93942273

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018

COBISS.SI-ID

293328640 28.03.2018 stran 40/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iod\u82-1\aSVETINA P.\5Poročilo o 120. TI=Istomesečniki : roman v dvanajstih poglavjih z epilogom AU=Slapšak, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Goga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSLAPŠAK S. 121. TI=Skrivnost lady Audley AU=Braddon, Mary Elizabeth LA=slv slovenski PY=2018 PU=LYNX SG=lŽA\iod\u820-311.2\aBRADDON M.E. 122. TI=Anja ali Nova Julija AU=Pogorelec, Andrej LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPOGORELEC A.\5Anja 123. TI=Klavdij v cirkusu AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij v cirkusu 124. TI=Drobtine iz mišje doline AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS 82-1\aŠTEFAN A.\5Drobtine iz 125. TI=Drobtine iz mišje doline AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS 82-1\aŠTEFAN A.\5Drobtine iz 126. TI=Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje AU=Bandi LA=slv slovenski PY=2018 PU=Modrijan SG=lPO\iod\u82-32\aBANDI\5Obtožba 127. TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas 128. TI=Grofova igra zapeljevanja AU=Guhrke, Laura Lee LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGUHRKE L.L. 129. TI=Izgubljeni čas ljubezni in snega AU=Laam, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-312.6\aLAAM J.\5Izgubljeni čas 130. TI=Lišček AU=Tartt, Donna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aTARTT D.\5Lišček 131. TI=Lišček AU=Tartt, Donna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aTARTT D.\5Lišček 132. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 133. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 134. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 135. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 136. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 137. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 138. TI=Zadnje drevo v mestu AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293455872 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293022208 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292691968 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290231296 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292292352 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292292352 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293286400 28.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93933825

28.03.2018

COBISS.SI-ID

93935361

28.03.2018

COBISS.SI-ID

293372928 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293372928 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293369344 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293369344 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293264384 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293369344 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293264384 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293369344 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650240 26.03.2018 stran 41/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Zadnje drevo 139. TI=Svoboda ali suženjstvo? : v kitovem trebuhu in drugi eseji AU=Orwell, COBISS.SI-ID292496640 George LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-4\aORWELL G.\5Svoboda ali 140. TI=Lišček AU=Tartt, Donna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva COBISS.SI-ID293372928 založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aTARTT D.\5Lišček 141. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293369344 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 142. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293264384 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 143. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293369344 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 144. TI=Zadnja bitka AU=Harding, Stephen LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID290845440 PU=Morfemplus SG=lŽA\iod\u82-311.6\aHARDING S.\5Zadnja 145. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293264384 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 146. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293264384 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 147. TI=Pogodba : kriminalni roman AU=Širok, Mojca LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293369344 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aŠIROK M.\5Pogodba 148. TI=Vsi mi otroci iz Hrupnega AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293264384 PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aLINDGREN A.\5Vsi mi otroci 149. TI=Zadnje drevo v mestu AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID292650240 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Zadnje drevo 150. TI=Zadnje drevo v mestu AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID292650240 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Zadnje drevo 151. TI=Zadnje drevo v mestu AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID292650240 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Zadnje drevo 152. TI=Zadnje drevo v mestu AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID292650240 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Zadnje drevo 153. TI=Prenočitev AU=Perry, Chrissie LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293250560 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aPERRY C.\5Prenočitev 154. TI=Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov. Posebna prijateljica AU=Kane, COBISS.SI-ID292967168 Kim LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aKANE K.\5Posebna 155. TI=Drobtine iz mišje doline AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID292292352 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aŠTEFAN A.\5Drobtine iz 156. TI=Koko Dajsa v mestu AU=Ogrizek, Maša LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293389312 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC\aOGRIZEK M.\5Koko Dajsa 157. TI=Elvis Škorc, genialni štor AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID293389824 PY=2018 PU=Miš COBISS3/Zaloga

26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 stran 42/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iml\uM\aVIDMAR J.\5Elvis Škorc 158. TI=Elvis Škorc, genialni štor AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Miš SG=lPO\iml\uM\aVIDMAR J.\5Elvis Škorc 159. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lTA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 160. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 161. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 162. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 163. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 164. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 165. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 166. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 167. TI=Morski pes Anton AU=Vasle, Luka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lPR\iml\uS\aVASLE L.\5Morski pes Anton 168. TI=Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi AU=Murad, Nadia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.6\aMURAD N.\5Zadnje dekle 169. TI=Erotične zgodbe pandžabskih vdov AU=Jaswal, Balli Kaur LA=slv slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJASWAL B.K.\5Erotične 170. TI=Košarkar naj bo! AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uP\aSUHODOLČAN P.\5Košarkar naj 171. TI=Res sem srečna AU=Knoll, Jessica LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKNOLL J.\5Res sem 172. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 173. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 174. TI=Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. 175. TI=Samo mati AU=Lo-Johansson, Ivar LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLO-JOHANSSON I. 176. TI=Moževa skrivnost AU=Moriarty, Liane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293389824 26.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 26.03.2018

COBISS.SI-ID

290743040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290743040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290743040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290743040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 21.03.2018

COBISS.SI-ID

265231616 21.03.2018

COBISS.SI-ID

293638400 21.03.2018

COBISS.SI-ID

293464064 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290961408 21.03.2018

COBISS.SI-ID

281798144 21.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290743040 21.03.2018

COBISS.SI-ID

289511680 21.03.2018

COBISS.SI-ID

834334

COBISS.SI-ID

273502976 19.03.2018

19.03.2018

stran 43/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMORIARTY L.\5Moževa 177. TI=Podvojite stražo AU=Ginzburg, Evgenija Semenovna LA=slv slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGINZBURG E.S. 178. TI=Priseljenčeva hči AU=Fast, Howard Melvin LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aFAST H.M.

COBISS.SI-ID

331573

19.03.2018

COBISS.SI-ID

89098

19.03.2018

COBISS.SI-ID

69551616

16.03.2018

COBISS.SI-ID

293414400 09.03.2018

COBISS.SI-ID

7210752

19.03.2018

COBISS.SI-ID

8380160

19.03.2018

COBISS.SI-ID

3681024

16.03.2018

COBISS.SI-ID

22368768

15.03.2018

COBISS.SI-ID

60775936

12.03.2018

COBISS.SI-ID

6527232

12.03.2018

COBISS.SI-ID

1159682

16.03.2018

COBISS.SI-ID

63840512

16.03.2018

COBISS.SI-ID

55286528

16.03.2018

COBISS.SI-ID

55286528

16.03.2018

COBISS.SI-ID

66979072

15.03.2018

UDK skupina: 82.0 1. 2.

TI=Književnost. Učbenik literarne zgodovine in teorije AU=Kos, Janko LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82.0\aKOS J.\5Književnost TI=Misliti Cankarja AU=Kos, Janko LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82.0\aKOS J.\5Misliti Cankarja

UDK skupina: 82(100) 1.

TI=Hudiču v riti : roman AU=Lobo Antunes, António LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lVR\iod\u82-311.2\aLOBO A.A.\5Hudiču v riti

UDK skupina: 820 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Oni : roman AU=Oates, Joyce Carol LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aOATES J.C.\5Oni TI=Vod smrti AU=Dye, Dale LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Borec SG=lPO\iod\u82-311.6\aDYE D.\5Vod smrti TI=Usode Foxovih AU=Yerby, Frank LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aYERBY F.\5Usode TI=Jonatan Livingston Galeb AU=Bach, Richard LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aBACH R.\5Jonatan TI=Skrivnostni zdravnik : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2.

3. 4. 5.

TI=Ljubezen in čast AU=Aldridge, James LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aALDRIDGE J. TI=Deseto spoznanje : ohranjanje vizije : nadaljevanje pustolovščine Celestinske prerokbe AU=Redfield, James LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gnosis-Quatro SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aREDFIELD J. TI=Celestinska prerokba AU=Redfield, James LA=slv - slovenski PY=1995 PU=[samozal.] D. Doblanovič ; Quatro SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aREDFIELD J. TI=Celestinska prerokba AU=Redfield, James LA=slv - slovenski PY=1995 PU=[samozal.] D. Doblanovič ; Quatro SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aREDFIELD J. TI=Šabono : [življenje v odmaknjenih predelih južnoameriškega deževnega pragozda] AU=Donner, Florinda LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Eno

COBISS3/Zaloga

stran 44/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

6. 7. 8. 9.

SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDONNER F.\5Šabono TI=Rada pleše, rada ima glasbo AU=Clark, Mary Higgins LA=slv slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCLARK M.H.\5Rada TI=Ne dam svojega otroka AU=Mahmoody, Betty LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aMAHMOODY B.\5Ne TI=Zvezda AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zvezda TI=Dolores AU=Susann, Jacqueline LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSUSANN J.\5Dolores

COBISS.SI-ID

66741504

12.03.2018

COBISS.SI-ID

42116352

12.03.2018

COBISS.SI-ID

17600768

12.03.2018

COBISS.SI-ID

15968768

19.03.2018

COBISS.SI-ID

110049280 12.03.2018

COBISS.SI-ID

6649856

COBISS.SI-ID

255936512 15.03.2018

COBISS.SI-ID

292947968 08.03.2018

COBISS.SI-ID

291063552 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292947968 08.03.2018

COBISS.SI-ID

292553216 28.03.2018

COBISS.SI-ID

291656960 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293399808 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292995584 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291656960 26.03.2018

UDK skupina: 820(73)-311.2; 1 1.

TI=Skrivnost Šambhale : po sledeh enajstega spoznanja AU=Redfield, James LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Gnosis SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aREDFIELD J.

UDK skupina: 820-311.2 1.

TI=Moja sovražnica kraljica : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Moja

12.03.2018

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

TI=Revizor AU=Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Intelego SG=lŽA\idb\u82-2\aGOGOLʹ, N. V.\5Revizor TI=Samostan AU=Prilepin, Zahar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-311.6\aPRILEPIN Z.\5Samostan TI=Narkopolis AU=Thayil, Jeet LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-311.2\aTHAYIL J.\5Narkopolis TI=Samostan AU=Prilepin, Zahar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aPRILEPIN Z.\5Samostan TI=Škrlatni hibiskus AU=Adichie, Chimamanda Ngozi LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.2\aADICHIE C.N.\5Škrlatni TI=Mala dežela AU=Faye, Gaël LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u840-311.2\aFAYE G.\5Mala dežela TI=Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev AU=Homerus LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-1\aHOMERUS\5Iliada TI=Juda AU=Oz, Amos LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aOZ A.\5Juda TI=Mala dežela AU=Faye, Gaël LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u840-311.2\aFAYE G.\5Mala dežela

COBISS3/Zaloga

stran 45/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

UDK skupina: 82-1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Trenutki življenja AU=Krajnc, Matej LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Zveza kulturnih organizacij SG=lBR\iod\u82-1\aKRAJNC M.\5Trenutki TI=Deseti brat AU=Rob, Ivan LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Rokus SG=lŽA\iod\u82-1\aROB I.\5Deseti brat TI=Ura milosti AU=Amichai, Yehuda LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Študentska organizacija Univerze, Študentska založba SG=lBR\iod\u82-1\aAMICHAI Y.\5Ura milosti TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri TI=Bagerozavri AU=Whaite, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aWHAITE M.\5Bagerozavri

COBISS.SI-ID

65606144

19.03.2018

COBISS.SI-ID

39324160

19.03.2018

COBISS.SI-ID

100592384 19.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

290558464 28.03.2018

COBISS.SI-ID

291483136 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291483136 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291483136 30.03.2018

COBISS.SI-ID

248023040 19.03.2018

COBISS.SI-ID

255693824 16.03.2018

COBISS.SI-ID

250354688 19.03.2018

UDK skupina: 821; 61 1. 2. 3.

TI=Ne škoduj! : zgodbe o življenju, smrti in možganski kirurgiji AU=Marsh, Henry LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lPO\iod\u82-94\aMARSH H.\5Ne škoduj! TI=Ne škoduj! : zgodbe o življenju, smrti in možganski kirurgiji AU=Marsh, Henry LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lBR\iod\u82-94\aMARSH H.\5Ne škoduj! TI=Ne škoduj! : zgodbe o življenju, smrti in možganski kirurgiji AU=Marsh, Henry LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lŽA\iod\u82-94\aMARSH H.\5Ne škoduj!

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Dedu za petami AU=Paasilinna, Arto LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPAASILINNA A.\5Dedu za

UDK skupina: 821.11 1.

TI=Stebri družbe : igra v štirih dejanjih AU=Ibsen, Henrik LA=slv slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82-2\aIBSEN H.\5Stebri družbe

UDK skupina: 821.111 1.

TI=Gospodinja, da te kap AU=Kinsella, Sophie LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

stran 46/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

SG=lŽA\iod\u820-311.2\aKINSELLA S. TI=Izbrani romani [21] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv COBISS.SI-ID268154112 slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2 TI=Visoko hribovje AU=Barklem, Jill LA=slv - slovenski PY=1997 COBISS.SI-ID64061184 PU=Učila SG=lŽA\iml\uC\aBARKLEM J.\5Visoko hribovje TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID267128576 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S.E.\5Prva TI=Živali v božični noči in druge zgodbe AU=Rowlands, Avril LA=slv COBISS.SI-ID114693888 slovenski PY=2001 PU=Ognjišče SG=lŽA\iml\uC\aROWLANDS A.\5Živali v TI=Slavospev za Leibowitza : znanstvenofantastični roman AU=Miller, WalterCOBISS.SI-ID99074816 M. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Kiki Keram SG=lŽA\iod\u82-312.9\aMILLER, W. M. TI=2. priložnost AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID235775488 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\52. TI=Rojen v grehu AU=MacGregor, Kinley LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS.SI-ID88624129 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMACGREGOR K. TI=Temna voda AU=Bryndza, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293668608 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBRYNDZA R.\5Temna TI=Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] COBISS.SI-ID293610752 AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M. TI=Temna voda AU=Bryndza, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293668608 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aBRYNDZA R.\5Temna TI=Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] COBISS.SI-ID293610752 AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M. TI=Dnevnik varuške AU=McLaughlin, Emma LA=slv - slovenski PY=2004 COBISS.SI-ID215066880 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMCLAUGHLIN E. TI=Ujetnik mojih želja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID93750529 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. TI=Temna voda AU=Bryndza, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293668608 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aBRYNDZA R.\5Temna TI=Temna voda AU=Bryndza, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293668608 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aBRYNDZA R.\5Temna TI=Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] COBISS.SI-ID293610752 AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M. TI=Najboljši prijateljici AU=Wilson, Jacqueline LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID217617408 PY=2005 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uP\aWILSON J.\5Najboljši TI=Temna voda AU=Bryndza, Robert LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID293668608 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aBRYNDZA R.\5Temna TI=Vitez kresne noči AU=MacGregor, Kinley LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID93752065 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ

COBISS3/Zaloga

19.03.2018 19.03.2018 16.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 12.03.2018 stran 47/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMACGREGOR K. 21. TI=Morilčev vajenec AU=Hobb, Robin LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Gnostica ; distributor Primus SG=lŽA\iod\u82-312.9\aHOBB R.\5Videc\x1 22. TI=Ujetnik mojih želja AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J.\5Ujetnik 23. TI=Disney's toy story AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Svet 24. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 25. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 26. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 27. TI=Ljubezen po teksaško AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S.E. 28. TI=Klic kukavice AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROWLING J.K.\5Klic 29. TI=Ljubiti tujca AU=Woodiwiss, Kathleen E. LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Anu Elara SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWOODIWISS K.E. 30. TI=Spi z menoj AU=Briscoe, Joanna LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aBRISCOE J.\5Spi z 31. TI=Harry Potter. Feniksov red AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 32. TI=Harry Potter. Kamen modrosti AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 33. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 8, Ljubezensko rivalstvo AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 34. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 35. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje AU=Peduzzi, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aPEDUZZI E.\5Soy 36. TI=Pravi zame AU=Mansell, Jill LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMANSELL J.\5Pravi 37. TI=Pogovoriti se morava o Kevinu AU=Shriver, Lionel LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHRIVER L.

COBISS.SI-ID

245460224 09.03.2018

COBISS.SI-ID

93750529

08.03.2018

COBISS.SI-ID

59478784

28.03.2018

COBISS.SI-ID

291147008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291147008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291147008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

261737984 21.03.2018

COBISS.SI-ID

277297920 21.03.2018

COBISS.SI-ID

249978112 21.03.2018

COBISS.SI-ID

239183104 21.03.2018

COBISS.SI-ID

256978688 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290211072 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291423488 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291147008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291147008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

244033280 19.03.2018

COBISS.SI-ID

276711168 19.03.2018

COBISS.SI-ID

240642048 16.03.2018

UDK skupina: 821.131.1 1.

TI=Gomóra : potovanje v krvavi imperij neapeljske camorre AU=Saviano, Roberto LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 48/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

2.

SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSAVIANO R.\5Gomóra TI=Pisana AU=Nievo, Ippolito LA=slv - slovenski PY=1962 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aNIEVO I.\5Pisana

COBISS.SI-ID

2932481

15.03.2018

COBISS.SI-ID

226992896 12.03.2018

COBISS.SI-ID

213255936 21.03.2018

COBISS.SI-ID

254659328 12.03.2018

COBISS.SI-ID

5329665

COBISS.SI-ID

219443712 21.03.2018

COBISS.SI-ID

279897600 19.03.2018

COBISS.SI-ID

246941184 19.03.2018

COBISS.SI-ID

255758592 16.03.2018

COBISS.SI-ID

28891649

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

UDK skupina: 821.134.2 1. 2.

TI=Bratovščina svetega prta AU=Navarro, Julia LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aNAVARRO J. TI=Nimfomanka AU=Tasso, Valérie LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.2\aTASSO V.\5Nimfomanka

UDK skupina: 821.134.2/.3 1.

TI=Rdeča luna : antologija sodobne brazilske lirike / izbrale in prevedle Blažka Müller, Mojca Medvedšek in Jasmina Markič ; uvodna beseda José Eduardo Marco Pessoa LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Sodobnost International SG=lPO\iod\u82-82\aRDEČA LUNA

UDK skupina: 821.161.1 1.

TI=Lovčevi zapiski AU=Turgenev, Ivan Sergeevič LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-32\aTURGENEV I.S.\5Lovčevi

19.03.2018

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Ljubezen na zadnji pogled AU=Rudan, Vedrana LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Goga SG=lBR\iod\u886.1/.2-311.2\aRUDAN V.

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

TI=Frpruh : pesniška zbirka na kolmi zrasla AU=Garantini, Vlado LA=slv slovenski PY=2015 PU=Občina SG=lBR\iod\u82-1\aGARANTINI V.\5Frpruh TI=Umor v zaspanem mestu AU=Kuchling, Martin LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Goriška Mohorjeva družba ; Mohorjeva SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKUCHLING M.\5Umor v TI=Limonada Slovenica : ena zelo hudobna komedija v treh aktih in z enim epilogom AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-2\aMÖDERNDORFER V. TI=Razvalina življenja : ljudska drama v treh dejanjih AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=1920 PU=Slovenska matica SG=lŽA\ičo\u82-2\aFINŽGAR F.S.\5Razvalina TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lVR\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lTA\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008

COBISS3/Zaloga

16.03.2018

stran 49/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lPR\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lPO\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poletje na okenski polici AU=Velikonja, Irena LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lŽA\iml\uM\aVELIKONJA I.\5Poletje na TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lŽA\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lPE\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lGR\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Poezija Petra Benka AU=Benko, Peter LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Dom Nine Pokorn Grmovje SG=lBR\iod\u82-1\aBENKO P.\5Poezija Petra TI=Pri nas je veselo : sedem igric za otroke AU=Golob, Berta LA=slv slovenski PY=2001 PU=Ognjišče SG=lŽA\iml\u82-2\aGOLOB B.\5Pri nas je veselo TI=Verulca : moje pesmi AU=Amenitsch, Veronika LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u82-1\aAMENITSCH V.\5Verulca TI=Pink AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lBR\iml\uM\aVIDMAR J.\5Pink TI=Vsaka ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo slovenskih pisateljev ; Zavarovalnica Triglav SG=lŽA\ido\u82-194\aVSAKA\5ljubezen TI=Trnjeva pot Gradiške Katice AU=Selič, Lojze LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Grafika Gracer SG=lPO\iod\u82-312.6\aSELIČ L.\5Trnjeva pot TI=Podobe iz sanj AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aCANKAR I.\5Podobe iz TI=Zen cvetočih češenj : (umetnost življenja) : eseji, predavanja, spomini AU=Ravnjak, Vili LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-4\aRAVNJAK V.\5Zen cvetočih TI=Ribji krik AU=Podstenšek, Tomo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=LUD Literatura SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPODSTENŠEK T.\5Ribji TI=Martematične prigode AU=Zabret, Marta LA=slv - slovenski PY=2018 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u82-94\aZABRET M.\5Martematične TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lLI\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lGR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lŽA\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

238373632 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

266310144 15.03.2018

COBISS.SI-ID

112999680 15.03.2018

COBISS.SI-ID

243883776 12.03.2018

COBISS.SI-ID

249816576 12.03.2018

COBISS.SI-ID

216451840 12.03.2018

COBISS.SI-ID

230792704 12.03.2018

COBISS.SI-ID

292998400 09.03.2018

COBISS.SI-ID

93418753

COBISS.SI-ID

292583680 09.03.2018

COBISS.SI-ID

293404416 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

09.03.2018

stran 50/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

26. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lBR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 27. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lPO\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 28. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lPR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 29. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lTA\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 30. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lŠE\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 31. TI=11 enajst : zgodba o umetnosti življenja, zgodba o brezmejni ljubezni, zgodba o večnosti obstoja AU=Pustovrh Puc, Tina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Immensa SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPUSTOVRH P.T.\511 32. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lPN\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 33. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lPE\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 34. TI=Veveriček posebne sorte AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SG=lVR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Veveriček 35. TI=Krst pri Savici AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba ; Lesnina SG=lŽA\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Krst pri 36. TI=Ovčar Runo AU=Cerkvenik, Angelo LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aCERKVENIK A.\5Ovčar Runo 37. TI=Desetka AU=Bevc, Cvetka LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Arsem SG=lŽA\iml\uM\aBEVC C.\5Desetka 38. TI=Lažniva Suzi AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aMUCK D.\5Lažniva Suzi 39. TI=Drejček in trije Marsovčki AU=Pečjak, Vid LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uP\aPEČJAK V.\5Drejček in trije 40. TI=Brez gospoda AU=Kranjc, Nada LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-312.6\aKRANJC N.\5Brez 41. TI=Spričevalo AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uP\aPREGL S.\5Spričevalo 42. TI=Spričevalo AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uP\aPREGL S.\5Spričevalo 43. TI=Na drugi strani AU=Kodrič Filipić, Neli LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uP\aKODRIČ F.N.\5Na drugi strani

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

289411584 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291298304 30.03.2018

COBISS.SI-ID

20378369

28.03.2018

COBISS.SI-ID

3989504

28.03.2018

COBISS.SI-ID

255803648 26.03.2018

COBISS.SI-ID

260712960 26.03.2018

COBISS.SI-ID

272933376 26.03.2018

COBISS.SI-ID

245687552 21.03.2018

COBISS.SI-ID

233997312 19.03.2018

COBISS.SI-ID

233997312 19.03.2018

COBISS.SI-ID

227443968 19.03.2018

UDK skupina: 821(082.2) COBISS3/Zaloga

stran 51/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1.

TI=Zgodbe iz Urugvaja : [antologija sodobne urugvajske kratke proze] / izbral COBISS.SI-ID293043200 12.03.2018 in prevedel Jurij Kunaver ; spremna beseda Ramiro Sanchiz LA=slv slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iod\u82-32\aZGODBE IZ\5Urugvaja

UDK skupina: 821-311.2 1.

TI=Hišica v veliki hosti AU=Wilder, Laura Ingalls LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lBR\iml\uP\aWILDER L.I.\5Hišica v veliki

COBISS.SI-ID

103223

19.03.2018

COBISS.SI-ID

67639

16.03.2018

COBISS.SI-ID

293374208 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292656384 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292697856 09.03.2018

COBISS.SI-ID

289641216 09.03.2018

COBISS.SI-ID

93401089

COBISS.SI-ID

293351424 28.03.2018

COBISS.SI-ID

276404480 12.03.2018

COBISS.SI-ID

274622976 21.03.2018

COBISS.SI-ID

8302848

COBISS.SI-ID

213129728 16.03.2018

COBISS.SI-ID

19408896

UDK skupina: 821-32 1.

TI=Ronja razbojniška hči AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aLINDGREN A.\5Ronja

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Potovanje gurujev : mladi par na poti usvajanja čuječnosti in ljubezni do sveta : roman AU=Babnik, Rok LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Primus SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aBABNIK R.\5Potovanje TI=Spomin zlatih ribic AU=Schwitter, Monique LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-32\aSCHWITTER M.\5Spomin TI=Senca v temi : roman AU=Lew, Sagy M. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Primus SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aLEW S.M.\5Senca v TI=Jebopisi : kratke erotične zgodbe AU=Pacher, Eva LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Primus SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPACHER E.\5Jebopisi TI=Prvi prihod : roman AU=Titan, Robert LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kulturni center SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aTITAN R.\5Prvi prihod TI=Sarajevski omnibus AU=Čolić, Velibor LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Goga SG=lŽA\iod\u840-311.2\aČOLIĆ V.\5Sarajevski

08.03.2018

UDK skupina: 82-311.2 1. 2.

TI=Na prvi pogled AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Na prvi TI=Varuh AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varuh

UDK skupina: 82-311.6 1. 2. 3.

TI=Greh : roman AU=Collins, Larry LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u82-311.6\aCOLLINS L.\5Greh TI=Kako se je naša dolina privadila svobodi AU=Mikeln, Miloš LA=slv slovenski PY=2004 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lGR\iod\u82-311.6\aMIKELN M.\5Kako se je TI=Maria Canossa : roman AU=Paretti, Sandra LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba

COBISS3/Zaloga

19.03.2018

16.03.2018 stran 52/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

4. 5.

SG=lŽA\iod\u830-311.2\aPARETTI S.\5Maria TI=Izpoved kraljice Marije Antoinette AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT E., B. TI=Kremeljski naklepi : roman AU=Barwick, James LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBARWICK J.\5Kremeljski

COBISS.SI-ID

16803584

15.03.2018

COBISS.SI-ID

23842817

12.03.2018

COBISS.SI-ID

8838401

16.03.2018

COBISS.SI-ID

62299904

12.03.2018

COBISS.SI-ID

293565952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293565952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293565952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293565952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

293565952 28.03.2018

COBISS.SI-ID

292940032 26.03.2018

COBISS.SI-ID

72811776

COBISS.SI-ID

103004928 19.03.2018

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Mož v rjavi obleki AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Mož v rjavi

UDK skupina: 82-312.6 1.

TI=Imenovali so jo Dvoje src AU=Morgan, Marlo LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Eno SG=lPO\iod\u82-312.6\aMORGAN M.\5Imenovali

UDK skupina: 82-93 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Ivan in skodelica črne kave AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ivan in TI=Ivan in skodelica črne kave AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ivan in TI=Ivan in skodelica črne kave AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lTA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ivan in TI=Ivan in skodelica črne kave AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ivan in TI=Ivan in skodelica črne kave AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ivan in TI=Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov. Edina prijateljica AU=Kane, Kim LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aKANE K.\5Edina

UDK skupina: 82-94 1.

TI=Spominčice : življenjske pripovedi iz Spodnje Savinjske doline / spodbudila in uredila Irena Pražnikar ; [črnobele fotografije iz zasebnih zbirk, barvne fotografije Irena Pražnikar] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Center za socialno delo SG=lLI\iod\u82-94\aSPOMINČICE

19.03.2018

UDK skupina: 82-992 1.

TI=Poti v neznano AU=Šeruga, Zvone LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lVR\iod\u82-992\aŠERUGA Z.\5Poti v neznano

UDK skupina: 839.7 COBISS3/Zaloga

stran 53/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

1.

TI=Bratec in kljukec s strehe AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lPO\iml\uP\aLINDGREN A.\5Bratec in kljukec

COBISS.SI-ID

1726466

16.03.2018

COBISS.SI-ID

18498560

15.03.2018

COBISS.SI-ID

52921088

19.03.2018

COBISS.SI-ID

252162

12.03.2018

COBISS.SI-ID

27660032

15.03.2018

COBISS.SI-ID

21519616

16.03.2018

COBISS.SI-ID

213868800 16.03.2018

COBISS.SI-ID

23601664

28.03.2018

COBISS.SI-ID

10863669

16.03.2018

COBISS.SI-ID

2566453

16.03.2018

COBISS.SI-ID

11018546

16.03.2018

COBISS.SI-ID

109216768 16.03.2018

UDK skupina: 840 1. 2.

TI=Obdobja v ljubezni : roman AU=Maurois, André LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u840-311.2\aMAUROIS A.\5Obdobja TI=Mandžurska princesa AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u840-311.2\aBENZONI J.

UDK skupina: 840-311.2 1.

TI=Mesto radosti AU=Lapierre, Dominique LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u840-311.2\aLAPIERRE D.\5Mesto

UDK skupina: 886.3 1.

TI=Slomškovo berilo AU=Slomšek, Anton Martin LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u0\aSLOMŠEK A.M.\5Slomškovo

UDK skupina: 886.3-32 1. 2.

TI=Rosa : (istrske) AU=Frančič, Franjo LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u886.3-32\aFRANČIČ F.\5Rosa TI=Vevericam nič ne uide AU=Gazvoda, Nejc LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Goga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aGAZVODA N.\5Vevericam

UDK skupina: 886.3 P 1.

TI=Kekec nad samotnim breznom AU=Vandot, Josip LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aVANDOT J.\5Kekec nad

UDK skupina: 9 1.

2. 3. 4.

TI=Po poteh krajevne skupnosti Petrovče : "od Celja do Žalca je ravno polje ___" / [vsebinska zasnova Bojana Aristovnik ... [et al.] ; fotografije so prispevali Tanja Predan Knez ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Turistično društvo SG=lŽA\iml\u91\aPO POTEH\5krajevne TI=Vodič po spominski razstavi v Starem piskru AU=Muzej revolucije, Celje LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Muzej revolucije Celje SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aMUZEJ TI=Borba narodov zasužnjene Jugoslavije AU=Broz, Josip LA=slv slovenski PY=1944 PU=s.n.] SG=lŽA\ičo\u940.53/.54\aBROZ J.\5Borba narodov TI=Slovenija od prve svetovne vojne do koroškega plebiscita in Rapalla : [katalog] / [urednica, editor Nataša Urbanc ; avtorji prispevkov, authors of contributions Iztok Durjava ... [et al.] ; prevodi v angleščino, English translation Amidas ; fotografije, photographs Sarah Bervar, Sašo Kovačič]

COBISS3/Zaloga

stran 54/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

16.

LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Muzej novejše zgodovine SG=lŽA\iod\u949.712\aSLOVENIJA OD\5prve TI=Resnice v novejši slovenski zgodovini / uredil Ludvik Puklavec ; [avtorji Ludvik Puklavec ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko SG=lVR\iod\u949.712\aRESNICE V\5novejši TI=O narodnoosvobodilnem boju na Slovenskem : 1941-1945 : [pričevanja, članki in razprave IV] AU=Vrhunec, Marko LA=slv; eng PY=2006 PU=Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije ; GO ZZB NOB Slovenije SG=lVR\iod\u940.53/.54\aVRHUNEC M.\5O NOB TI=Sodobna zgodovina : zgodovina za 4. letnik gimnazij AU=Repe, Božo LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u930\aREPE B.\5Sodobna\x4 TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lŠE\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lPN\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lPE\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lLI\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine Žalec TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lGR\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine TI=Tematske poti Občine Žalec / [teksti, texts Marjana Kopitar ... [et al.] ; fotografije, photographs arhiv ZKŠT Žalec ... [et al.] ; angleški prevodi, translated by Asterix ; zemljevidi, maps Geodetska družba] LA=slv; eng PY=2015 PU=ZKŠT SG=lŽA\iod\u91\aTEMATSKE POTI\5Občine TI=Tisočletje v Srednji Evropi : madžarska zgodovina AU=Kontler, László LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u941/949\aKONTLER L.\5Tisočletje v TI=Od sanj do resničnosti : razvoj slovenske državnosti : Arhiv Republike Slovenije, razstava od 24. maja do 25. junija 2001 / [avtorji uvodnih študij Stane Granda ... [et al.] ; zasnova kataloga [in] avtor uvoda in povzetkov dokumentov France M. Dolinar ; prevodi v angleščino Marjan Golobič ; fotografije Aleksandra[!] Lilik, NUK] LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Arhiv Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aOD sanj do TI=Frančišek Lampe : zmerno, z ljubeznijo : portret slovenskega katoliškega misleca Frančiška Lampeta (1859-1900) in njegova vloga v družbeni in kulturno-duhovni zgodovini na Slovenskem AU=Tominšek Perovšek, Mateja LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Družina

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

54127873

16.03.2018

COBISS.SI-ID

230786304 16.03.2018

COBISS.SI-ID

78024960

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

20746293

16.03.2018

COBISS.SI-ID

222208000 16.03.2018

COBISS.SI-ID

112740608 15.03.2018

COBISS.SI-ID

231854080 15.03.2018

stran 55/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lVR\iod\u929\aLAMPE, F. 17. TI=Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti AU=Grafenauer, Božo LA=slv - slovenski PY=2018 PU=ETNO SERVIS, Zavod za raziskovalne, izobraževalne in promocijske dejavnosti SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aGRAFENAUER B. 18. TI=Gora Oljka AU=Germadnik, Janko LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Popco SG=lŠE\iod\u908D\aGERMADNIK J.\5Gora Oljka 19. TI=Spremenili so svet : revolucionarji, reformatorji in velikani duha / [avtorji Peter Baier ... [et al.] ; urednica slikovnega materiala Ulrike Rohland ; prevedel in priredil Igor Antič] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u929\aSPREMENILI\5so svet 20. TI=Med svobodo in rdečo zvezdo AU=Lajovic, Dušan S. LA=slv slovenski PY=2003 PU=Nova obzorja SG=lŽA\iod\u929\aLAJOVIC D.S.

COBISS.SI-ID

93647617

28.03.2018

COBISS.SI-ID

219152128 21.03.2018

COBISS.SI-ID

221044480 21.03.2018

COBISS.SI-ID

125197056 19.03.2018

COBISS.SI-ID

290160640 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290560768 09.03.2018

COBISS.SI-ID

277083648 15.03.2018

COBISS.SI-ID

100245504 19.03.2018

COBISS.SI-ID

128093696 19.03.2018

COBISS.SI-ID

31468545

16.03.2018

COBISS.SI-ID

68948992

16.03.2018

COBISS.SI-ID

259373824 16.03.2018

COBISS.SI-ID

228973312 16.03.2018

UDK skupina: 90/91 1.

TI=Knjiga odkritij z Bernijem in Benom AU=Růžička, Oldřich LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u91\aRŮŽIČKA O.\5Knjiga odkritij

UDK skupina: 90/94 1.

TI=Steklenice s Soške fronte AU=Lipovec, Aleš LA=slv; eng PY=2017 PU=Vojni muzej SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aLIPOVEC A.\5Steklenice s

UDK skupina: 902/904 1.

TI=Pod devetimi zastavami : Posavje 1900-1990 : vodnik po stalni razstavi novejše zgodovine AU=Posavski muzej, Brežice LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Posavski muzej SG=lŽA\iod\u930\aPOSAVSKI muzej\5Pod

UDK skupina: 902/904+93/94 1.

2. 3. 4. 5.

6.

TI=Preddvor v času in prostoru : zbornik občine Preddvor / [urednik Tone Roblek ; fotografija Boštjan Gunčar ... [et al.] ; besedilo ob fotografijah urediški odbor in avtorji prispevkov ; karte in zemljevidi Drago Meze ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Občina SG=lŽA\iod\u949.712\aPREDDVOR\5v času TI=Evropa : naša preteklost in sedanjost AU=Boden, Martina LA=slv slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u941/949\aBODEN M.\5Evropa TI=Med Mrzlico in Dobrovljami / uredil in z dokumenti opremil Stane Terčak LA=slv - slovenski PY=1955 PU=[s. n.] SG=lPR\iod\u949.712\aMED MRZLICO\5in TI=Primorska : 1945-1947 : kronologija dogodkov AU=Plahuta, Slavica LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Goriški muzej SG=lŽA\iod\u949.712\aPLAHUTA S.\5Primorska TI=Wehrmannschaft Štajerske domovinske zveze : zgodovinski razvoj in organiziranost na Spodnjem Štajerskem 1941-1945 AU=Zorko, Andrej LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Muzej novejše zgodovine Slovenije SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aZORKO A. TI=Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji /

COBISS3/Zaloga

stran 56/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

zbral in uredil Milko Mikola LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u34\aDOKUMENTI IN\5pričevanja 7. TI=Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. Zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Maribor, 10.-12. oktober 2002 AU=Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, 31 , 2002, Maribor LA=slv slovenski PY=2004 PU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u949. 8. TI=Bürger - mestjan - meščan : katalog stalne razstave : [o življenju premožnejših posavskih meščanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje] = catalogue of the permanent exhibition : [on the life of the bourgeoisie in Posavje at the turn of the 20th century] AU=Posavski muzej, Brežice LA=slv; eng PY=2007 PU=Posavski muzej SG=lŽA\iod\u31\aPOSAVSKI MUZEJ\5Bürger 9. TI=Temeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatov AU=Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, 30 , 2000, Rogla LA=slv slovenski PY=2001 PU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aZBOROVANJE\5Temeljne 10. TI=Mikužev zbornik / uredili Zdenko Čepič, Dušan Nećak, Miroslav Stiplovšek LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u949.712\aMIKUŽEV\5zbornik 11. TI=Naše stoletje : zgodovina za 8. razred osnovne šole AU=Kern, Ana Nuša LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Modrijan SG=lŽA\iml\u930\aKERN A.N.\5Naše stoletje 12. TI=Celeia Cilli Celje AU=Žerič, Damir LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Pokrajinski muzej SG=lPO\iod\u949.712\aŽERIČ D.\5Celeia Cilli

COBISS.SI-ID

215085312 16.03.2018

COBISS.SI-ID

235130624 16.03.2018

COBISS.SI-ID

111832576 16.03.2018

COBISS.SI-ID

105053184 16.03.2018

COBISS.SI-ID

107305728 15.03.2018

COBISS.SI-ID

261027584 21.03.2018

COBISS.SI-ID

36258305

21.03.2018

COBISS.SI-ID

28020992

16.03.2018

UDK skupina: 902/904+93/99 1.

TI=Ob razpotjih zgodovine AU=Filipič, France LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Obzorja SG=lŽA\ido\u949.712\aFILIPIČ F.\5Ob razpotjih

UDK skupina: 908 1.

TI=Iz zgodovine Trente in Soče AU=Marušič, Branko LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Goriški muzej SG=lŽA\iozb\u908A\aMARUŠIČ B.\5Iz zgodovine

UDK skupina: 908+91 1.

2. 3. 4.

TI=Zgornja Savinjska dolina. Vodnik / [avtorji besedil Bogdan Badovinac ... COBISS.SI-ID27045888 [et al.] ; glavni urednik Vojko Strahovnik ; fotografije Matevž Lenarčič, M. Grm, arhiv Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju ; karta Geodetski zavod Slovenije, karta gozdnih združb in gozdnih funkcij Arhiv GG Nazarje ; skice Aleš Florjanc, Nada Jeraj] LA=slv - slovenski PY=1991 PU=EPSI SG=lPR\iod\u908D\aZGORNJA\5Savinjska TI=Slovenija : iz zraka = aus der Luft = from the air AU=Kmecl, Matjaž COBISS.SI-ID100158208 LA=slv; eng; ger PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u908A\aKMECL M.\5Slovenija TI=Gosposvetsko polje AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1979 COBISS.SI-ID2207752 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u908A\aPREŽIHOV V.\5Gosposvetsko TI=Šolska enciklopedija. Geografija AU=Varley, Carol LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID40300288

COBISS3/Zaloga

19.03.2018

16.03.2018 12.03.2018 21.03.2018 stran 57/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

5.

PY=1994 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\u91\aVARLEY C.\5Geografija TI=Lenarški zbornik / [urednik Marjan Toš ; prevodi povzetkov Helen Erjavec, Norma Bale, Susanne Weitlaner ; fotografije Anton Žižek ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lŽA\iod\u908D\aLENARŠKI\5zbornik

COBISS.SI-ID

45315329

21.03.2018

COBISS.SI-ID

14345472

16.03.2018

TI=Krajinski park Logarska dolina, Solčavsko AU=Lenarčič, Matevž LA=slv; COBISS.SI-ID54695168 ger; eng PY=1995 PU=Logarska dolina ; produkcija Epsi SG=lPO\iod\u908D\aLENARČIČ M.\5Krajinski

16.03.2018

UDK skupina: 908A 1.

TI=Slovenske krajine AU=Ogrin, Dušan LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Državna založba Slovenije SG=lPO\iod\u908A\aOGRIN D.\5Slovenske krajine

UDK skupina: 908D 1.

UDK skupina: 929 1.

TI=Jubilejni zbornik za petdesetletnico Otona Župančiča / uredil Fran Albrecht COBISS.SI-ID22852096 LA=slv - slovenski PY=1928 PU=Tiskovna zadruga SG=lŽA\ičo\u929\aŽUPANČIČ O. 2. TI=Znameniti Celjani / [avtorji Bojan Cvelfar ... [et al.] ; fotografije arhivi COBISS.SI-ID216570368 muzejev in kulturnih ustanov, Peter Marinšek in drugi] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Fit media SG=lŽA\ido\u929\aZNAMENITI\5Celjani 3. TI=Duh velikih jezer : lik Ireneja Friderika Baraga AU=Rebula, Alojz LA=slv COBISS.SI-ID53761 - slovenski PY=1980 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u929\aBARAGA F.I. 4. TI=Prešeren in slovanstvo : o stoletnici pesnikovega rojstva AU=Ilešič, Fran COBISS.SI-ID35717 LA=slv - slovenski PY=1900 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u929\aILEŠIČ F.\5Prešeren in 5. TI=Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje AU=Milinković, Aleksandar COBISS.SI-ID66245632 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Ara SG=lVR\iod\u929\aTESLA N. 6. TI=Milan Kučan AU=Savič, Igor LA=slv - slovenski PY=1990 COBISS.SI-ID16289024 PU=Emonica SG=lŽA\iod\u929\aKUČAN M. 7. TI=Jože Pučnik AU=Lorenci, Janko LA=slv - slovenski PY=1990 COBISS.SI-ID16212992 PU=Emonica SG=lŽA\iod\u929\aPUČNIK J. 8. TI=Beatli : avtorizirana biografija v dveh knjigah AU=Davies, Hunter LA=slv COBISS.SI-ID5013505 - slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u929\aTHE BEATLES\x1 9. TI=The Napoleon murder mistery : skrivnostna smrt / produced and directed COBISS.SI-ID219399424 by Noah Morowitz ; written by Noah Morovitz and Melissa Jo Peltier ; director of photography Randy Love ; music by Garry Schyman LA=eng; slv PY=2005 PU=Dnevnik SG=lVR\idvd\u791\aTHE NAPOLEON\xod-297 10. TI=V svojih čevljih : zgodba Alenke Bratušek, prve slovenske predsednice COBISS.SI-ID293884416 vlade AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u929\aBRATUŠEK A. 11. TI=Rdeči baron : zgodba o baronu von Richthofnu AU=Gibbons, Floyd COBISS.SI-ID293200640 Phillips LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u929\aRICHTHOFEN M. von\5Rdeči COBISS3/Zaloga

16.03.2018 16.03.2018

15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 12.03.2018 08.03.2018

30.03.2018 26.03.2018

stran 58/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

12. TI=Janez Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u929\aDRNOVŠEK J. 13. TI=Janez Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u929\aDRNOVŠEK J. 14. TI=Janez Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u929\aDRNOVŠEK J. 15. TI=Diana, princesa ljudskih množic AU=Donnelly, Peter LA=slv slovenski PY=1997 PU=Rebo ; Prešernova družba SG=lTA\iod\u929\aDIANA 16. TI=Spomini Slovenca v tujski legiji AU=Cibic, Rajko LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u929\aCIBIC R. 17. TI=Aleš Stanovnik in njegov čas AU=Stanovnik, Janez LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Zveza združenj borcev in udeležencev NOB SG=lŽA\iod\u929\aSTANOVNIK A.

COBISS.SI-ID

293200896 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293200896 26.03.2018

COBISS.SI-ID

293200896 26.03.2018

COBISS.SI-ID

69570304

21.03.2018

COBISS.SI-ID

73255936

19.03.2018

COBISS.SI-ID

125825280 19.03.2018

COBISS.SI-ID

26960128

COBISS.SI-ID

222654976 16.03.2018

UDK skupina: 929; 93 1.

TI=Zadnji knezi Celjski v deželah sv. krone AU=Klaić, Nada LA=slv slovenski PY=1991 PU=Prese SG=lPO\iod\u929\aCELJSKI GROFJE

12.03.2018

UDK skupina: 93/94 1.

TI=Okupacija in revolucija v Sloveniji (1941-1946) : mednarodnopravna študija AU=Blumenwitz, Dieter LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mohorjeva založba SG=lVR\iod\u940.53/.54\aBLUMENWITZ D.

UDK skupina: 93/99 1.

2.

3.

4.

TI=Zidanškova brigada : kratek oris zgodovine brigade in skupnosti borcev od COBISS.SI-ID52015105 ustanovitve do danes : ob 60.letnici ustanovitve brigade AU=Žnidarič, Marjan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=XI. SNOUB Miloša Zidanška ; Muzej narodne osvoboditve SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aŽNIDARIČ M. TI=Pohorski bataljon : poglavje iz zgodovine narodnoosvobodilne borbe v COBISS.SI-ID3313409 severovzhodni Sloveniji AU=Filipič, France LA=slv - slovenski PY=1963 PU=Borec SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aFILIPIČ F.\5Pohorski TI=Višji klic : resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge COBISS.SI-ID292585472 svetovne vojne AU=Makos, Adam LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-311.6\aMAKOS A.\5Višji klic TI=Višji klic : resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge COBISS.SI-ID292585472 svetovne vojne AU=Makos, Adam LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aMAKOS A.\5Višji klic

16.03.2018

15.03.2018

09.03.2018

08.03.2018

UDK skupina: 930 1.

TI=Atlas legendarnih krajev sveta AU=Harpur, James LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u930\aHARPUR J.\5Atlas legendarnih

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

61440000

21.03.2018

stran 59/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Geschichten vom Franz AU=Nöstlinger, Christine LA=ger - nemški PY=2007 PU=Oetinger SG=lPO\iml\u82=30\aNÖSTLINGER C. TI=Hokus pokus AU=Rainer, Meta LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Partizanska knjiga SG=lŽA\iml\uC 82-1\aRAINER M.\5Hokus pokus TI=Mali dvojčici AU=Hargreaves, Roger LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aHARGREAVES R.\5Mali TI=Berta. Trajekt LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\imzb\uC\aBERTA. TRAJEKT TI=1:0 za zajce AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aJURCA B.\51:0 za zajce TI=7 medvedov AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aŠTEFAN A.\57 medvedov TI=Cesar Čondolino prvi AU=Bertelli, Luigi LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uC\aBERTELLI L.\5Cesar Čondolino TI=Ela Počasnela AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ela Počasnela TI=Ela Počasnela AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ela Počasnela TI=Ela Počasnela AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ela Počasnela TI=Deček iz dežele Ni-je AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv; eng PY=2018 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Deček iz TI=Ela Počasnela AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ela Počasnela TI=Bruno in njegovih 100 prijateljev AU=Pirrone, Francesca LA=slv slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPIRRONE F.\5Bruno in njegovih TI=Ela Počasnela AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Ela Počasnela TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lTA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lTA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1112775518 16.03.2018

COBISS.SI-ID

17736448

16.03.2018

COBISS.SI-ID

99345920

16.03.2018

COBISS.SI-ID

2987319

16.03.2018

COBISS.SI-ID

22625024

16.03.2018

COBISS.SI-ID

293269248 16.03.2018

COBISS.SI-ID

61375744

COBISS.SI-ID

290470656 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290470656 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290470656 09.03.2018

COBISS.SI-ID

291848448 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290470656 09.03.2018

COBISS.SI-ID

293049856 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290470656 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

15.03.2018

stran 60/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Kako nahraniš navihano opico AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako nahraniš TI=Kako okopaš malega dinozavra AU=Clarke, Jane LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aCLARKE J.\5Kako okopaš TI=Bikec Ferdinand AU=Leaf, Munro LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aLEAF M.\5Bikec Ferdinand TI=Radovedni vrabček AU=Zagorc, Ivanka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. I. Zagorc SG=lŽA\iml\uC\aZAGORC I.\5Radovedni\x+CD TI=Pet zvezdic AU=Petek Levokov, Milan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zavod Volosov hram SG=lŽA\iml\u52\aPETEK L., M.\5Pet zvezdic TI=Kralj z umazanimi nogami AU=Clayton, Sally Pomme LA=slv slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aCLAYTON S.P.\5Kralj z TI=Kralj z umazanimi nogami AU=Clayton, Sally Pomme LA=slv slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aCLAYTON S.P.\5Kralj z TI=Kralj z umazanimi nogami AU=Clayton, Sally Pomme LA=slv slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aCLAYTON S.P.\5Kralj z TI=Kralj z umazanimi nogami AU=Clayton, Sally Pomme LA=slv slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lVR\iml\uS\aCLAYTON S.P.\5Kralj z TI=Kralj z umazanimi nogami AU=Clayton, Sally Pomme LA=slv slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aCLAYTON S.P.\5Kralj z TI=Žirafe ne znajo plesati AU=Andreae, Giles LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Grafenauer SG=lŽA\iml\uS\aANDREAE G.\5Žirafe ne znajo TI=Žirafe ne znajo plesati AU=Andreae, Giles LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Grafenauer SG=lVR\iml\uS\aANDREAE G.\5Žirafe ne znajo TI=Žirafe ne znajo plesati AU=Andreae, Giles LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Grafenauer SG=lPR\iml\uS\aANDREAE G.\5Žirafe ne znajo TI=Žirafe ne znajo plesati AU=Andreae, Giles LA=slv - slovenski PY=2018

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327296 09.03.2018

COBISS.SI-ID

290327808 09.03.2018

COBISS.SI-ID

280854784 09.03.2018

COBISS.SI-ID

292751360 09.03.2018

COBISS.SI-ID

93474561

COBISS.SI-ID

291604224 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291604224 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291604224 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291604224 30.03.2018

COBISS.SI-ID

291604224 30.03.2018

COBISS.SI-ID

292587264 30.03.2018

COBISS.SI-ID

292587264 30.03.2018

COBISS.SI-ID

292587264 30.03.2018

COBISS.SI-ID

292587264 30.03.2018

08.03.2018

stran 61/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

PU=Grafenauer SG=lPO\iml\uS\aANDREAE G.\5Žirafe ne znajo TI=Si že ali še boš? AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Si že ali še TI=Izidor ovčice pasel AU=Stupica, Marlenka LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uL\aSTUPICA M.\5Izidor ovčice TI=Bernard in Belka. Mišja policista AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Bernard TI=Knjiga o džungli AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Knjiga o TI=Drobne zgodbe AU=Golob, Berta LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aGOLOB B.\5Drobne zgodbe TI=Hej, Jaka!. Pogumno srce AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Pogumno srce TI=Oliver in medved AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Oliver in TI=Oliver in medved AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Oliver in TI=Oliver in medved AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Oliver in TI=Oliver in medved AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Oliver in TI=Oliver in medved AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Oliver in TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lTA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=7 nagajivih AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lPR\iml\uS\aSUHODOLČAN L.\57 nagajivih TI=Frančkova kolesarska čelada AU=Moore, Eva LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aMOORE E. TI=Miško Poleno AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aJURCA B.\5Miško Poleno TI=Moj prijatelj Piki Jakob AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

293305856 28.03.2018

COBISS.SI-ID

974110

28.03.2018

COBISS.SI-ID

39444480

28.03.2018

COBISS.SI-ID

1183036

28.03.2018

COBISS.SI-ID

808734

28.03.2018

COBISS.SI-ID

293250816 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650752 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650752 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650752 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650752 26.03.2018

COBISS.SI-ID

292650752 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291575296 26.03.2018

COBISS.SI-ID

291575296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291575296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291575296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

285387008 21.03.2018

COBISS.SI-ID

232153856 21.03.2018

COBISS.SI-ID

51761

COBISS.SI-ID

284508928 21.03.2018

21.03.2018

stran 62/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

58. 59. 60. 61. 62.

PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aKOVIČ K.\5Moj prijatelj TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=Koko in velika skrivnost AU=Nędzi, Katarzyna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Koko in TI=Petelin in dva petelinčka AU=Bizjak, Ivan LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Sanjska knjiga SG=lPR\iml\uS\aBIZJAK I.\5Petelin in dva TI=Sanjska miška AU=Snoj, Jože LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aSNOJ J.\5Sanjska miška TI=Sveti trije kralji AU=Tournier, Michel LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u23/28\aTOURNIER M.\5Sveti trije

COBISS.SI-ID

291575296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291575296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

46612736

21.03.2018

COBISS.SI-ID

19927041

21.03.2018

COBISS.SI-ID

21246976

21.03.2018

COBISS.SI-ID

292936192 09.03.2018

UDK skupina: K SLOK 1.

TI=Zmagovita smučina AU=Gubanc, Mojca LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aGUBANC M.\5Zmagovita

UDK skupina: L 1. 2.

TI=Pohorske pravljice / [zapisal] Jože Tomažič ; [ilustriral J. Beránek] COBISS.SI-ID16843008 LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uL\aPOHORSKE\5pravljice TI=Na rdečem oblaku vinograd rase : pravce n štorje od Matajurja do Korade / COBISS.SI-ID22097408 zbral, napisal in ilustriral Pavel Medvešček LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u39\aNA RDEČEM\5oblaku

28.03.2018 19.03.2018

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Skozi prste AU=Rainer, Meta LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Občinska matična knjižnica SG=lŽA\ido\u82-1\aRAINER M.\5Skozi prste TI=Božični duh : izbrane božične pripovedi AU=Dickens, Charles LA=slv slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lBR\iml\uM\aDICKENS C.\5Božični duh TI=Mali srpan in druge mladostne pripovedi AU=Hesse, Hermann LA=slv slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aHESSE H.\5Mali srpan in TI=Gimnazijka : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aINGOLIČ A.\5Gimnazijka TI=Bobri. Knj. 2, [Rod] AU=Jalen, Janez LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aJALEN JANEZ\5Bobri\x2 TI=Zmerom svojo goni slavček AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lGR\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Zmerom TI=Oči AU=Makuc, Andrej LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMAKUC A.\5Oči

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

29788416

19.03.2018

COBISS.SI-ID

43482880

16.03.2018

COBISS.SI-ID

60841216

15.03.2018

COBISS.SI-ID

8023553

12.03.2018

COBISS.SI-ID

395806

28.03.2018

COBISS.SI-ID

3691264

21.03.2018

COBISS.SI-ID

111652096 19.03.2018

stran 63/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

8.

TI=Hvala, Jeeves AU=Wodehouse, Pelham Grenville LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aWODEHOUSE P.G.\5Hvala,

COBISS.SI-ID

450590

19.03.2018

COBISS.SI-ID

69928448

19.03.2018

COBISS.SI-ID

31300864

16.03.2018

COBISS.SI-ID

8477497

16.03.2018

COBISS.SI-ID

216270080 16.03.2018

COBISS.SI-ID

384542

16.03.2018

COBISS.SI-ID

64811264

15.03.2018

COBISS.SI-ID

125194752 15.03.2018

COBISS.SI-ID

24412416

15.03.2018

COBISS.SI-ID

22546433

15.03.2018

COBISS.SI-ID

37444096

15.03.2018

COBISS.SI-ID

19412480

15.03.2018

COBISS.SI-ID

123795968 15.03.2018

COBISS.SI-ID

24070144

12.03.2018

COBISS.SI-ID

29539072

12.03.2018

COBISS.SI-ID

63305

12.03.2018

COBISS.SI-ID

23226119

12.03.2018

COBISS.SI-ID

50997

12.03.2018

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Roža z Mucne gore AU=Vandot, Josip LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Karantanija SG=lTA\iml\uP\aVANDOT J.\5Roža z Mucne TI=Popravljalnica sanj AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iml\uP\aŠTAMPE Ž.B.\5Popravljalnica TI=Karlekove prigode AU=Kumer, Drago LA=slv - slovenski PY=1952 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\ido\uP\aKUMER D.\5Karlekove prigode TI=Krokodil z interneta AU=Friedrich, Joachim LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aFRIEDRICH J. TI=Drejček in trije Marsovčki AU=Pečjak, Vid LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aPEČJAK V.\5Drejček in trije TI=Beli bogovi prihajajo AU=Heichen, Walter LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uP\aHEICHEN W.\5Beli bogovi TI=Skrivnost učiteljice biologije AU=Friedrich, Joachim LA=slv slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aFRIEDRICH J. TI=Samurajev meč AU=Reaves, Michael LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aREAVES M. TI=Pesem od Lepe Vide : [prepesnitev starodavne ljudske balade] AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iml\uP 82-1\aPREŠEREN F.\5Pesem od TI=Dinotopija : dežela zunaj časa AU=Gurney, James LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Maya SG=lŽA\iml\uP\aGURNEY J.\5Dinotopija TI=V pasti AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aBLYTON E.\5V pasti TI=Srebro iz modre špilje AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aPREGL S.\5Srebro iz modre TI=Jezdec na Divjem zahodu AU=Overholser, Stephen LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aOVERHOLSER S. TI=Iskanje zlatih mest AU=Glatzer, Richard LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aGLATZER R.\5Iskanje TI=Lukec in njegov škorec; Pestrna AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aBEVK F.\5Lukec in TI=Butalci AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aMILČINSKI F.\5Butalci TI=Heidi AU=Spyri, Johanna LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aSPYRI J.\5Heidi

COBISS3/Zaloga

stran 64/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

18. TI=Bratovščina Sinjega galeba AU=Seliškar, Tone LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aSELIŠKAR T.\5Bratovščina 19. TI=Mira in Martin AU=Ehring, Anna LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Zala SG=lŽA\iml\uP\aEHRING A.\5Mira in Martin 20. TI=Pogumni kapitani : povest z Velikih sipin AU=Kipling, Rudyard LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aKIPLING R.\5Pogumni kapitani 21. TI=V pomladi življenja : roman AU=Rawlings, Marjorie Kinnan LA=slv slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aRAWLINGS M.K.\5V pomladi\x2 22. TI=Robinson Crusoe AU=Defoe, Daniel LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aDEFOE D.\5Robinson Crusoe 23. TI=Mali upornik AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBEVK F.\5Mali upornik 24. TI=Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča AU=Brlić-Mažuranić, Ivana LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBRLIĆ-M.I.\5Čudovite 25. TI=Lukec in njegov škorec; Pestrna AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aBEVK F.\5Lukec in njegov 26. TI=Heidi AU=Spyri, Johanna LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aSPYRI J.\5Heidi 27. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 28. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 29. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 30. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več težav AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy 31. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 32. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 33. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L. 34. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več težav AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy 35. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 36. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

55093

12.03.2018

COBISS.SI-ID

293162496 30.03.2018

COBISS.SI-ID

434718

28.03.2018

COBISS.SI-ID

357150

28.03.2018

COBISS.SI-ID

55861

28.03.2018

COBISS.SI-ID

365598

28.03.2018

COBISS.SI-ID

37941

28.03.2018

COBISS.SI-ID

63305

28.03.2018

COBISS.SI-ID

50997

28.03.2018

COBISS.SI-ID

290588672 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290428928 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290391296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291200256 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290588672 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290428928 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290391296 21.03.2018

COBISS.SI-ID

291200256 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290588672 21.03.2018

COBISS.SI-ID

290428928 21.03.2018

stran 65/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

37. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek COBISS.SI-ID290391296 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 38. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več COBISS.SI-ID291200256 težav AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy 39. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu COBISS.SI-ID290588672 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 40. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv COBISS.SI-ID290428928 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 41. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek COBISS.SI-ID290391296 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 42. TI=Košarkar naj bo! AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID292347136 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uP\aSUHODOLČAN P.\5Košarkar naj 43. TI=Harry Potter. Svetinje smrti : [kronika dogodivščin mladega čarovnika] COBISS.SI-ID283584768 AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 44. TI=Harry Potter. Princ mešane krvi : [kronika dogodivščin mladega čarovnika] COBISS.SI-ID286445056 AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 45. TI=Harry Potter. Ognjeni kelih : [kronika dogodivščin mladega čarovnika] COBISS.SI-ID286444544 AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 46. TI=Harry Potter. Jetnik iz Azkabana : [kronika dogodivščin mladega COBISS.SI-ID286444032 čarovnika] AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 47. TI=Harry Potter. Dvorana skrivnosti AU=Rowling, J. K. LA=slv COBISS.SI-ID290967552 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aROWLING J.K. 48. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 9, Prvi poljub COBISS.SI-ID291550976 AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy 49. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več COBISS.SI-ID291200256 težav AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy 50. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu COBISS.SI-ID290588672 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 51. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv COBISS.SI-ID290428928 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 52. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek COBISS.SI-ID290391296 AU=Vaccarino, Lucia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aVACCARINO L.\5Soy 53. TI=Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več COBISS.SI-ID291200256 težav AU=Tasinato, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aTASINATO A.\5Soy

21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018

21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018

UDK skupina: PJ 1.

TI=Osnove prava Evropske unije AU=Borchardt, Klaus-Dieter LA=slv slovenski PY=2017 PU=Urad za publikacije Evropske unije

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

4789659

21.03.2018 stran 66/67


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

06.04.2018 Z-PL-B06

Novosti MAR 2018

SG=lŽA\iod\u34\aBORCHARDT K.-D.\5Osnove

COBISS3/Zaloga

stran 67/67

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti MSK 2018 - Marec 2018  

Knjižne novosti MSK 2018 - Marec 2018

Knjižne novosti MSK 2018 - Marec 2018  

Knjižne novosti MSK 2018 - Marec 2018

Profile for 26906
Advertisement