Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

TI=Planinsko društvo Polzela : 1959-1984 / [zbral, uredil Vili Vybihal] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=PD SG=lŽA\ido\u796.52\aPLANINSKO\5društvo TI=Vzdih cvetne dobrave : Spev tihe doline - II. zvezek AU=Brenčič, Marija LA=slv - slovenski PY=1968 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aBRENČIČ M.\5Vzdih TI=Vrisk jasne planine AU=Brenčič, Marija LA=slv - slovenski PY=1969 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aBRENČIČ M.\5Vrisk TI=Konačno oslobođenje : (sjećanja i obrade) AU=Brajović, Petar S. LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1983 PU=Spektar SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aBRAJOVIĆ P.S. TI=Calligraphy techniques : an essential beginner's guide to classic alphabets, with over 40 projects and 400 photographs and artworks AU=Noble, Mary LA=eng - angleški PY=2013 PU=Lorenz Books, an imprint of Anness Publishing SG=lPO\iod\u74\aNOBLE M.\5Calligraphy TI=Richard Scarry's Christmas tales. Trouble at Santa's workshop AU=Scarry, Richard LA=eng - angleški PY=2011 PU=Sterling children's books SG=lŽA\imzb\uS\aSCARRY R.\5Trouble TI=Richard Scarry's Christmas tales. Mr. Frumble helps out AU=Scarry, Richard LA=eng - angleški PY=2011 PU=Sterling children's books SG=lŽA\imzb\uS\aSCARRY R.\5Mr. Frumble TI=Richard Scarry's Christmas tales. Christmas is coming AU=Scarry, Richard LA=eng - angleški PY=2011 PU=Sterling children's books SG=lŽA\imzb\uS\aSCARRY R.\5Christmas TI=Richard Scarry's Christmas tales. Grouchy Mr. Gronkle AU=Scarry, Richard LA=eng - angleški PY=2011 PU=Sterling children's books SG=lŽA\imzb\uS\aSCARRY R.\5Grouchy TI=Ko strast počaka AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x3 TI=Ko strast počaka AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x3 TI=Ko strast počaka AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x3 TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Felt Christmas decorations AU=Lapierre, Corinne LA=eng - angleški PY=2013 PU=Search Press SG=lŽA\iod\u74\aLAPIERRE C.\5Felt Christmas TI=Making books : a guide to creating hand-crafted books by the London Centre for Book Arts AU=Goode, Simon LA=eng - angleški PY=2017 PU=Pavilion SG=lŽA\iod\u74\aGOODE S.\5Making books TI=150 best new eco home ideas AU=Zamora, Francesc LA=eng - angleški PY=2017 PU=Harper Design, an imprint of HarperCollinsPublishers SG=lŽA\iod\u72\aZAMORA F.\5150 best new TI=150 best interior design ideas AU=Zamora, Francesc LA=eng - angleški PY=2017 PU=Harper Design, an imprint of HarperCollinsPublishers

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

17317895

28.12.2017

COBISS.SI-ID

7077123

27.12.2017

COBISS.SI-ID

7079939

27.12.2017

COBISS.SI-ID

1147145

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11333287

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11645095

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11645863

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11645607

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11645351

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009665

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009665

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009665

27.12.2017

COBISS.SI-ID

292015616 21.12.2017

COBISS.SI-ID

11644839

20.12.2017

COBISS.SI-ID

11646631

20.12.2017

COBISS.SI-ID

11646375

20.12.2017

COBISS.SI-ID

11646119

20.12.2017 stran 1/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iod\u72\aZAMORA F.\5150 best interior 18. TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. 19. TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. 20. TI=Rešene naloge iz splošne topologije AU=Smrekar, Jaka LA=slv slovenski PY=2017 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aSMREKAR J.\5Rešene naloge 21. TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. 22. TI=What shall we do today? : [60 creative crafting projects for kids] AU=Woram, Catherine LA=eng - angleški PY=2009 PU=Ryland Peters & Small SG=lŽA\iml\u74\aWORAM C.\5What shall we 23. TI=Zakon o delovnih razmerjih : s komentarjem in stvarnim kazalom AU=Kresal, Barbara LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Primath SG=lVR\ičo\u34\aKRESAL, Barbara\5Zakon ...

COBISS.SI-ID

292015616 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292015616 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292323584 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292015616 15.12.2017

COBISS.SI-ID

11644583

COBISS.SI-ID

121075456 05.12.2017

COBISS.SI-ID

291642880 28.12.2017

COBISS.SI-ID

292788992 28.12.2017

COBISS.SI-ID

291645184 28.12.2017

COBISS.SI-ID

70044416

28.12.2017

COBISS.SI-ID

3557128

27.12.2017

COBISS.SI-ID

8699443

27.12.2017

COBISS.SI-ID

5957088

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291152896 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113330526 27.12.2017

08.12.2017

UDK skupina: 0 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

TI=Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo AU=Vilar, Polona LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lVR\iod\u02\aVILAR P.\5Proaktivna TI=Zbornik referatov AU=Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina kot kulturni spomenik , 2017, Celje LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\ido\u02\aSTROKOVNI\5Zbornik TI=Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov : building a country of readers : proceedings AU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Kongres , 2017, Podčetrtek LA=slv slovenski PY=2017 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association SG=lŽA\iod\u02\aZVEZA\5Povezovanje TI=50 let društvene dejavnosti : zbornik AU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lBR\iod\u02\aZVEZA\550 let TI=Slovenski almanah '94 LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Delo ; Novice SG=lŽA\ido\u059\aSLOVENSKI\5almanah\x'94 TI=Mastering the art of calligraphy : everyting you need to know about materials, equipment and techniques whit 12 complete alphabets to copy and learn and over 50 beautiful step-by-step calligraphy projects, shown in over 1000 photographs and artworks AU=Mehigan, Janet LA=eng - angleški PY=2011 PU=Lorenz Books SG=lŽA\iod\u74\aMEHIGAN J.\5Mastering TI=Books that changed history : [from the Art of war to Anne Frank's diary] / contributors Michael Collins ; with Alexandra Black ... [et al.] ; [foreword by James Naughtie] LA=eng - angleški PY=2017 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u0\aBOOKS THAT\5changed History TI=Radovedni nosorogec in pomoč : [ustvari svojo zgodbo!] AU=Godec, Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gasilnik SG=lŽA\iml\uS\aGODEC M.\5Radovedni TI=Lo and behold : reveries of the connected world : sanjarije o povezanem

COBISS3/Zaloga

stran 2/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

svetu AU=Herzog, Werner LA=eng - angleški PY=2017 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aHERZOG W.\5Glej\xod-1912 TI=Drevo v letnih časih / [ilustrirala Nicole Colas des Francs ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\imzb\uC\aDREVO V\5letnih TI=Drevo v letnih časih / [ilustrirala Nicole Colas des Francs ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\imzb\uC\aDREVO V\5letnih TI=Ripley - saj ni res, pa je! : pokažite, kaj zmorete vi! AU=Tibballs, Geoff LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\u0\aTIBBALLS G.\5Ripley TI=Ripley - saj ni res, pa je! : pokažite, kaj zmorete vi! AU=Tibballs, Geoff LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\u0\aTIBBALLS G.\5Ripley TI=Ripley - saj ni res, pa je! : pokažite, kaj zmorete vi! AU=Tibballs, Geoff LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u0\aTIBBALLS G.\5Ripley - saj ni TI=Ripley - saj ni res, pa je! : pokažite, kaj zmorete vi! AU=Tibballs, Geoff LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\u0\aTIBBALLS G.\5Ripley TI=Ripley - saj ni res, pa je! : pokažite, kaj zmorete vi! AU=Tibballs, Geoff LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\u0\aTIBBALLS G.\5Ripley TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lŽP\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lŽA\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lVR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPO\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lBR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v

COBISS.SI-ID

290248192 18.12.2017

COBISS.SI-ID

290248192 18.12.2017

COBISS.SI-ID

290478592 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290478592 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290478592 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290478592 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290478592 13.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

79270401

11.12.2017

COBISS.SI-ID

291728896 27.12.2017

COBISS.SI-ID

242473472 27.12.2017

COBISS.SI-ID

281621504 27.12.2017

UDK skupina: 070 1.

TI=Delavsko gibanje in delavska enotnost : zbornik ob 75-letnici Delavske enotnosti / [uredil Franček Kavčič ; fotografije faksimile DE (Aleš Golja) ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zveza svobodnih sindikatov Slovenije SG=lŽA\iod\u0\aDELAVSKO\5gibanje

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2.

TI=Varuška Maša AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Oka, otroška knjiga SG=lPR\imzb\uS\aBEAUMONT É.\5Varuška TI=10 medvedkov : zabava s številkami : odštevaj od 10! / [prevedla Jelena Isak Kres] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 3/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

SG=lBR\imzb\uS\a10\5medvedkov TI=Podobe čarovnic in vil AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Oka, otroška knjiga SG=lBR\iml\uC\aBEAUMONT É.\5Podobe TI=Tako govorijo živali --- : Ezopove basni AU=Aesopus LA=slv slovenski PY=2013 PU=Kres SG=lVR\iml\uS\aAESOPUS\5Tako TI=Tako govorijo živali --- : Ezopove basni AU=Aesopus LA=slv slovenski PY=2013 PU=Kres SG=lPO\iml\uS\aAESOPUS\5Tako TI=Lačna žabica AU=Tovey, Peter LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uS\aTOVEY P.\5Lačna žabica TI=Radovedni nosorogec in pomoč AU=Godec, Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gasilnik SG=lŽA\iml\uS\aGODEC M.\5Radovedni TI=Ekstremni športi 3. AU=Lavrič, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buch ; Zavod Strip art SG=lŽA\iml\u084\aLAVRIČ T.\5Ekstremni\x3 TI=Moje prve besede / [prevedla Mojca Benedičič] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uS\aMOJE\5prve TI=Marko v težavah AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMOORE-M., J.\5Marko v težavah TI=Marko v težavah AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Marko v težavah TI=Marko v težavah AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Marko v težavah TI=Jaz sem snežak / [prevedla Barbara Zych] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aJAZ SEM SNEŽAK TI=Marko v težavah AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Marko v težavah TI=Rad te imam, očka AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Še malo se pocrkljajva AU=Randall, Ronne LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aRANDALL R.\5Še malo se TI=Rad te imam, mami AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Še malo se pocrkljajva AU=Randall, Ronne LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aRANDALL R.\5Še malo se TI=Rad te imam, očka AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Rad te imam, mami AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Trnuljčica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustrirali Giorgia Farnesi in Laura Brancati ; [prevedla Eva Žerjav] LA=slv - slovenski PY=2017

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

229916672 27.12.2017

COBISS.SI-ID

266735360 27.12.2017

COBISS.SI-ID

266735360 27.12.2017

COBISS.SI-ID

7651358

COBISS.SI-ID

291152640 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291357696 27.12.2017

COBISS.SI-ID

261300224 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292112384 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292112384 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292112384 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290975744 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292112384 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290153728 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290155008 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290153472 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290155008 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290153728 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290153472 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290565632 14.12.2017

27.12.2017

stran 4/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

22.

23.

24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aTRNULJČICA TI=Alica v čudežni deželi / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Eva Žerjav] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aALICA v čudežni TI=Sneguljčica in sedem palčkov / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili in Fulvia Foglizzo ; [prevedla Eva Žerjav] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aSNEGULJČICA in TI=Rad te imam, očka AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Rad te imam, mami AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Obuti maček / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Eva Žerjav] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aOBUTI maček TI=Še malo se pocrkljajva AU=Randall, Ronne LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aRANDALL R.\5Še malo se TI=Še malo se pocrkljajva AU=Randall, Ronne LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aRANDALL R.\5Še malo se TI=Rad te imam, očka AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Rad te imam, mami AU=Joyce, Melanie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aJOYCE M.\5Rad te imam TI=Še malo se pocrkljajva AU=Randall, Ronne LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aRANDALL R.\5Še malo se TI=Marko v težavah AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Marko v težavah TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽP\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽA\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lVR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPO\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje v gozdu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lBR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290565888 14.12.2017

COBISS.SI-ID

288544768 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290153728 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290153472 14.12.2017

COBISS.SI-ID

288544512 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290155008 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290155008 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290153728 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290153472 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290155008 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292112384 12.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071873

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017 stran 5/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽP\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽA\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lVR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPO\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje na kmetiji AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lBR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje na TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lŽP\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lŽA\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lVR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lPO\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje v sadovnjaku. Jesen - zima AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ajda, IBO Gomboc SG=lBR\imzb\uC\aGREGORIČ G.B.\5Škratje v ... TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽP\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽA\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lVR\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPR\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPO\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na TI=Škratje na vrtu AU=Gregorič Gorenc, Barbara LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lBR\imzb\uC\aGREGORIČ G., B.\5Škratje na

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93079297

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

83126529

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93071617

11.12.2017

COBISS.SI-ID

291916032 18.12.2017

UDK skupina: 1 1.

TI=Glasna tišina poželenja : Ona in On - fenomen Adama in Eve

COBISS3/Zaloga

stran 6/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

2. 3. 4. 5. 6.

AU=Veljković, Božidar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lŽA\iod\u17\aVELJKOVIĆ B.\5Glasna tišina TI=Glasna tišina poželenja : Ona in On - fenomen Adama in Eve AU=Veljković, Božidar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lBR\iod\u17\aVELJKOVIĆ B.\5Glasna tišina TI=Slovenija ima srce / [uredil Anej Sam] LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Jasa SG=lŽA\iod\u17\aSLOVENIJA ima TI=Kako te imeti rad? AU=Erpič, Eva LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Pogovorno združenje Človeška toplina SG=lŽA\iod\u159.9\aERPIČ, E.\5Kako te imeti TI=Pot : nov način razmišljanja o vsem AU=Puett, Michael J. LA=slv slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u17\aPUETT M.J.\5Pot TI=Umetnost preprostosti AU=Loreau, Dominique LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gral VE SG=lVR\iod\u17\aLOREAU D.\5Umetnost

COBISS.SI-ID

291916032 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292348416 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289988864 14.12.2017

COBISS.SI-ID

292688384 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289826816 08.12.2017

COBISS.SI-ID

291747328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292030464 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292030464 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291747328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291747328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291747328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291747328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289175296 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289175296 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289175296 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289175296 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289175296 13.12.2017

UDK skupina: 159.9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo AU=Yalom, Irvin D. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lBR\iod\u159.9\aYALOM I.D.\5Strmenje v TI=Duševno zdravje otrok današnjega časa AU=Mikuš-Kos, Anica LA=slv slovenski PY=2017 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u159.9\aMIKUŠ-K.A.\5Duševno TI=Duševno zdravje otrok današnjega časa AU=Mikuš-Kos, Anica LA=slv slovenski PY=2017 PU=Didakta SG=lPO\iod\u159.9\aMIKUŠ-K.A.\5Duševno TI=Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo AU=Yalom, Irvin D. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lŽA\iod\u159.9\aYALOM I.D.\5Strmenje v TI=Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo AU=Yalom, Irvin D. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lVR\iod\u159.9\aYALOM I.D.\5Strmenje v TI=Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo AU=Yalom, Irvin D. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lPR\iod\u159.9\aYALOM I.D.\5Strmenje v TI=Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo AU=Yalom, Irvin D. LA=slv - slovenski PY=2018 PU=UMco SG=lPO\iod\u159.9\aYALOM I.D.\5Strmenje v

UDK skupina: 17 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko AU=Wiking, Meik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iod\u31\aWIKING M.\5Hygge TI=Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko AU=Wiking, Meik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iod\u31\aWIKING M.\5Hygge TI=Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko AU=Wiking, Meik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u31\aWIKING M.\5Hygge TI=Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko AU=Wiking, Meik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iod\u31\aWIKING M.\5Hygge TI=Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko AU=Wiking, Meik

COBISS3/Zaloga

stran 7/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iod\u31\aWIKING M.\5Hygge UDK skupina: 2 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

TI=Dalmatinova Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Združenje Trubarjev forum SG=lŽA\iod\u22\aDALMATINOVA\5Biblija TI=Dalmatinova Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Združenje Trubarjev forum SG=lVR\iod\u22\aDALMATINOVA\5Biblija TI=Dalmatinova Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Združenje Trubarjev forum SG=lPO\iod\u22\aDALMATINOVA\5Biblija TI=Dalmatinova Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Združenje Trubarjev forum SG=lBR\iod\u22\aDALMATINOVA\5Biblija TI=Otrokove verske zmožnosti : opis izkušnje s tri- do šestletnimi otroki AU=Cavalletti, Sofia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo SG=lŽA\iod\u23/28\aCAVALLETTI S.\5Otrokove TI=Ubiti kravo pomeni konec človeške civilizacije AU=Sahadeva Dasa LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Jnana Bhakti Prada Trust SG=lŽA\iod\u2\aSAHADEVA D.\5Ubiti kravo TI=Negovanje sočutja : učenja med prvim obiskom Evrope AU=Ogyen Trinley Dorje LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Palpung Ješe Čöling SG=lŽA\iod\u29\aOGYEN T.D.\5Negovanje

COBISS.SI-ID

289726208 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289726208 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289726208 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289726208 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291474432 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291551744 18.12.2017

COBISS.SI-ID

285787136 18.12.2017

COBISS.SI-ID

121661

27.12.2017

COBISS.SI-ID

56392

27.12.2017

COBISS.SI-ID

297021

27.12.2017

COBISS.SI-ID

290854656 27.12.2017

COBISS.SI-ID

286268928 27.12.2017

UDK skupina: 3 1.

2.

3.

4. 5.

TI=Slovenski almanah '93 / [urednik Marko Pečauer ; avtorji besedil Bija Beovič...[et al.] ; avtor karikatur Franco Juri ; avtorji fotografij Aleš Černivec...[et al.] ; ilustracije koledarja iz Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Delo ; Novice SG=lŽA\ido\u059\aSLOVENSKI\5almanah\x'93 TI=Slovenski almanah '96 / [uredil Aleš Stergar ; avtorji besedil Jelka Adamič-Šutej...[et al.] ; avtorji fotografij Aleš Černivec...[et al.] LA=slv slovenski PY=1995 PU=Delo ; Novice SG=lŽA\ido\u059\aSLOVENSKI\5almanah\x'96 TI=Slovenski almanah '92 / [urednik Marko Pečauer ; almanah so napisali Evgen Bergant ...[et al.] ; fotografije so prispevali Aleš Černivec ...[et al.] ; koledar so ilustrirali Zvonko Čoh ...[et al.]] LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Delo Novice SG=lŽA\ido\u059\aSLOVENSKI\5almanah\x'92 TI=Kdo vlada svetu? AU=Chomsky, Noam LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u32\aCHOMSKY N.\5Kdo vlada TI=Animirajmo! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah / [avtorji besedil Andreja Goetz ... [et al.] ; urednika Maja Krajnc in Kolja Saksida ;

COBISS3/Zaloga

stran 8/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

6.

ilustracije Timon Leder] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport SG=lTA\iod\u37\aANIMIRAJMO! TI=Animirajmo! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah / [avtorji besedil Andreja Goetz ... [et al.] ; urednika Maja Krajnc in Kolja Saksida ; ilustracije Timon Leder] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport SG=lPR\iod\u37\aANIMIRAJMO!

COBISS.SI-ID

286268928 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291524864 12.12.2017

COBISS.SI-ID

292382208 08.12.2017

COBISS.SI-ID

291488512 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290877952 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291588608 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289988608 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291440896 27.12.2017

COBISS.SI-ID

21688584

COBISS.SI-ID

291201536 27.12.2017

COBISS.SI-ID

92936449

UDK skupina: 30+316 1. 2.

TI=Proti sovraštvu AU=Emcke, Carolin LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u31\aEMCKE C.\5Proti sovraštvu TI=Utopija pravil : o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije AU=Graeber, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u31\aGRAEBER D.\5Utopija pravil

UDK skupina: 33 1. 2.

3.

TI=Potrošnja in njene posledice AU=Miller, Daniel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Studia humanitatis SG=lŽA\iod\u33\aMILLER D.\5Potrošnja in TI=Stebri slovenskega gospodarstva : podjetniške družine na Slovenskem do 2. svetovne vojne AU=Medved, Drago LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij SG=lŽA\iod\u33\aMEDVED D.\5Stebri TI=Povsod je lepo --- : turisti in turizem v številkah LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Statistični urad Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u33\aPOVSOD JE

UDK skupina: 34/354 1.

TI=Žvižgači, mediji in korupcija : od Snowdena do Breclja AU=Sedlar, Alma Maruška LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u34\aSEDLAR A.M.\5Žvižgači, mediji

UDK skupina: 355/359 1.

TI=20 let v službi miru : 20 let sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah : zbornik / [urednik Vasilije Maraš ; fotografsko in drugo gradivo arhiv Ministrstva za obrambo, osebni arhivi avtorjev prispevkov, OVSE SMM] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u35\a20 LET V\5službi miru

UDK skupina: 37 1. 2.

3.

TI=Zgodovina Podružnične osnovne šole Trje : diplomsko delo AU=Grobelnik, Nataša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=[N. Grobelnik] SG=lŽA\ido\u37\aGROBELNIK N.\5Zgodovina TI=Lepši svet / kreativna zasnova in scenariji Jernej Žmitek ... [et al.] ; režija Jernej Žmitek ; animacija Toni Mlakar ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Borzen, operater trga z elektriko SG=lŽA\idvd\u791\aLEPŠI SVET\xml-1883 TI=Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše /

COBISS3/Zaloga

27.12.2017

27.12.2017 stran 9/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

4. 5.

6.

7. 8.

[avtorice Dragica Haramija ... et al.] ; urednica Dragica Haramija LA=slv slovenski PY=2017 PU=Univerzitetna založba Univerze SG=lVR\iod\u37\aRAZVIJANJE\5družinske TI=V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti / urednica Dragica Haramija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Univerzitetna založba Univerze SG=lŽA\iod\u37\aV OBJEMU BESED TI=Med staršem in otrokom : klasična uspešnica, ki je revolucionirala komunikacijo med starši in otroki AU=Ginott, Haim G. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPO\iod\u37\aGINOTT H.G.\5Med staršem TI=Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše / [avtorice Dragica Haramija ... et al.] ; urednica Dragica Haramija LA=slv slovenski PY=2017 PU=Univerzitetna založba Univerze SG=lŽA\iod\u37\aRAZVIJANJE družin TI=Najstniki : praktični vodnik za starše AU=Kandare Šoljaga, Ana LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u37\aKANDARE Š.A.\5Najstniki TI=Prebujena družina : revolucija v starševstvu AU=Tsabary, Shefali LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u37\aTSABARY S.\5Prebujena

COBISS.SI-ID

92934657

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291440384 27.12.2017

COBISS.SI-ID

92936449

COBISS.SI-ID

292102144 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292164608 13.12.2017

COBISS.SI-ID

235191808 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290915328 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291532544 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292052736 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292052736 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292193536 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292193536 18.12.2017

COBISS.SI-ID

289166080 18.12.2017

21.12.2017

UDK skupina: 379.8 1.

TI=Zgornje Jezersko 2007 : glasilo udeležencev Tabora mladih planincev, Zgornje Jezersko, 30. 6.-7. 7. 2007 AU=Tabor mladih planincev , 2007, Zgornje Jezersko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=PD ; PD Dobrovlje ; PD SG=lŽA\ido\u796.52\aTABOR\5Zgornje\x2007

UDK skupina: 39 1.

2. 3. 4. 5. 6.

TI=Kar tresla se je od lepote : folklorne pripovedi iz Selške doline / [zbrale] Breda Benedik ... [et al.] ; [uredile Katja Mohorič Bonča, Anka Pintar, Marija Stanonik ; spremna beseda Katja Mohorič Bonča ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; ilustracije in zemljevid Agata Pavlovec] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aKAR TRESLA\5se je od lepote TI=Kako se je ježek oženil in druge pravljice : [slovenske ljudske pravljice v verzih] AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Tamaj SG=lŽA\icd\u78\aBAN T.\5Kako se je\x846 TI=Schönwerthove pravljice AU=Schönwerth, Franz Xaver von LA=slv slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lPO\iml\uC\aSCHÖNWERTH F.X. TI=Schönwerthove pravljice AU=Schönwerth, Franz Xaver von LA=slv slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC\aSCHÖNWERTH F.X. TI=Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje AU=Miklavčič, Milena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Jutri 2052 SG=lŽP\iod\u39\aMIKLAVČIČ M.\5Ogenj\x2 TI=Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje AU=Miklavčič, Milena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Jutri 2052 SG=lŽA\iod\u39\aMIKLAVČIČ M.\5Ogenj\x2

UDK skupina: 5 1.

TI=Matematika 2 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Fakulteta za strojništvo

COBISS3/Zaloga

stran 10/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

2.

SG=lŽA\iod\u51\aMATEMATIKA 2 TI=Matematika 1 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fakulteta za strojništvo SG=lŽA\iod\u51\aMATEMATIKA 1

COBISS.SI-ID

281515520 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292113408 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291292928 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291527936 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289347328 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289347328 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289347328 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289347328 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289347328 13.12.2017

COBISS.SI-ID

291826432 18.12.2017

-

COBISS.SI-ID

290619392 27.12.2017

-

COBISS.SI-ID

290619392 27.12.2017

-

COBISS.SI-ID

290619392 27.12.2017

-

COBISS.SI-ID

290619392 27.12.2017

UDK skupina: 502/504 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

TI=Zemlja, voda, seme AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2017 PU=[samozal.] A. Komat ; Buča SG=lŽA\iod\u50\aKOMAT A.\5Zemlja, voda TI=Spoštujmo naravo AU=Milkovič, Dragan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buča SG=lŽA\iml\uC\aMILKOVIČ D.\5Spoštujmo TI=Naravni rezervat Ormoške lagune AU=Božič, Luka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije SG=lŽA\iod\u50\aBOŽIČ L.\5Naravni TI=Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol : [hitri in lahki : poskusi po korakih] AU=Arnold, Nick LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\u50\aARNOLD N.\5Znanstveni TI=Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol : [hitri in lahki : poskusi po korakih] AU=Arnold, Nick LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\u50\aARNOLD N.\5Znanstveni TI=Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol : [hitri in lahki : poskusi po korakih] AU=Arnold, Nick LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u50\aARNOLD N.\5Znanstveni poskus TI=Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol : [hitri in lahki : poskusi po korakih] AU=Arnold, Nick LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\u50\aARNOLD N.\5Znanstveni TI=Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol : [hitri in lahki : poskusi po korakih] AU=Arnold, Nick LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\u50\aARNOLD N.\5Znanstveni

UDK skupina: 51 1.

TI=Splošna topologija AU=Pavešić, Petar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=DMFA - založništvo SG=lŽA\iod\u51\aPAVEŠIĆ P.\5Splošna

UDK skupina: 51/54 1. 2. 3. 4.

TI=Elementi : popolni ilustrirani vodič AU=Challoner, Jack LA=slv slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iod\u54\aCHALLONER J.\5Elementi TI=Elementi : popolni ilustrirani vodič AU=Challoner, Jack LA=slv slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iod\u54\aCHALLONER J.\5Elementi TI=Elementi : popolni ilustrirani vodič AU=Challoner, Jack LA=slv slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iod\u54\aCHALLONER J.\5Elementi TI=Elementi : popolni ilustrirani vodič AU=Challoner, Jack LA=slv slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u54\aCHALLONER J.\5Elementi

COBISS3/Zaloga

stran 11/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

TI=Elementi : popolni ilustrirani vodič AU=Challoner, Jack LA=slv slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u54\aCHALLONER J.\5Elementi TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lVR\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lTA\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lPR\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lPO\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lPN\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lPE\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lGR\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lBR\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Energija, sevanje, življenje : dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju / [Marko Marhl ... [et al.] ; uredila Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti SG=lŽA\iod\u53\aENERGIJA,\5sevanje TI=Matematika 3 : naloge in postopki reševanja AU=Peperko, Aljoša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Fakulteta za strojništvo SG=lŽA\iod\u51\aMATEMATIKA 3 TI=Znanost na malo drugačen način : ko spoznanja o vesolju niso več znanstvena fantastika AU=Gilliland, Ben LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u52\aGILLILAND B.\5Znanost na

COBISS.SI-ID

290619392 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289861888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291934720 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291129600 12.12.2017

UDK skupina: 6 COBISS3/Zaloga

stran 12/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

1.

2.

3.

4.

TI=The train book : the definitive visual history / [editors Suhel Ahmed ... [et al.] ; photographer Gary Ombler] LA=eng - angleški PY=2014 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u62\aTHE TRAIN BOOK TI=The train book : the definitive visual history / [editors Suhel Ahmed ... [et al.] ; photographer Gary Ombler] LA=eng - angleški PY=2014 PU=Dorling Kindersley SG=lBR\iod\u62\aTHE TRAIN BOOK TI=Cars, trains, and planes : the definitive visual history of land and air transportation / [editorial team Suhel Ahmed ... [et al.] ; photographers Deepak Aggarwal ... et al.] LA=eng - angleški PY=2016 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u62\aCARS, TRAINS\5and planes TI=Energijske vaje : ključ do vitalnosti : tai-či, či-gong / režija Zoran Mihajlovič LA=slv - slovenski PY=2005 PU=CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo SG=lŽA\idvd\u791\aENERGIJSKE VAJE\xod-1911

COBISS.SI-ID

19024946

27.12.2017

COBISS.SI-ID

19024946

27.12.2017

COBISS.SI-ID

22132018

27.12.2017

COBISS.SI-ID

223029248 18.12.2017

COBISS.SI-ID

231751936 18.12.2017

COBISS.SI-ID

255200256 27.12.2017

COBISS.SI-ID

235144448 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291439872 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291439872 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291439872 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291439872 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291439872 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291612928 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292383744 18.12.2017

UDK skupina: 6; 6 1.

TI=Joga : transformacija telesa in uma AU=Bertoncelj, Blaž LA=slv slovenski PY=2007 PU=Devi SG=lŽA\idvd\u791\aBERTONCELJ B.\5Joga\xod-

UDK skupina: 61 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

TI=Zdrava kuhinja za dojenčke in malčke : [preprosti recepti za pripravo jedi iz naravnih sestavin] AU=Vann, Lizzie LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u641\aVANN L.\5Zdrava TI=Ženski možgani AU=Brizendine, Louann LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u61\aBRIZENDINE L.\5Ženski TI=Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje AU=Perlmutter, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u61\aPERLMUTTER D.\5Zdravi TI=Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje AU=Perlmutter, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lVR\iod\u61\aPERLMUTTER D.\5Zdravi TI=Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje AU=Perlmutter, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPR\iod\u61\aPERLMUTTER D.\5Zdravi TI=Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje AU=Perlmutter, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPO\iod\u61\aPERLMUTTER D.\5Zdravi TI=Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje AU=Perlmutter, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lBR\iod\u61\aPERLMUTTER D.\5Zdravi TI=Kako deluje telo : [dejstva na dlani] / [prevedla Barbara Krevel] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aKAKO DELUJE\5telo TI=Kako ozdravimo s hrano : odkrijte živila zoper bolezni, ki terjajo največ

COBISS3/Zaloga

stran 13/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

23. 24. 25.

življenj! AU=Greger, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara SG=lŽA\iod\u61\aGREGER M.\5Kako ozdravimo TI=Ajurveda : veda o samozdravljenju AU=Lad, Vasant LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gnostica SG=lŽA\iod\u61\aLAD V.\5Ajurveda TI=Moč vitamina D AU=Soče, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=SITIS SG=lŽA\iod\u61\aSOČE I.\5Moč vitamina D TI=Ajurveda : veda o samozdravljenju AU=Lad, Vasant LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gnostica SG=lPO\iod\u61\aLAD V.\5Ajurveda TI=Moč vitamina D AU=Soče, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=SITIS SG=lPO\iod\u61\aSOČE I.\5Moč vitamina D TI=Ajurveda : veda o samozdravljenju AU=Lad, Vasant LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gnostica SG=lPR\iod\u61\aLAD V.\5Ajurveda TI=Moč vitamina D AU=Soče, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=SITIS SG=lPR\iod\u61\aSOČE I.\5Moč vitamina D TI=Kako ozdravimo s hrano : odkrijte živila zoper bolezni, ki terjajo največ življenj! AU=Greger, Michael LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ara SG=lBR\iod\u61\aGREGER M.\5Kako ozdravimo TI=Ajurveda : veda o samozdravljenju AU=Lad, Vasant LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gnostica SG=lBR\iod\u61\aLAD V.\5Ajurveda TI=Moč vitamina D AU=Soče, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=SITIS SG=lBR\iod\u61\aSOČE I.\5Moč vitamina D TI=Moč vitamina D AU=Soče, Ivan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=SITIS SG=lVR\iod\u61\aSOČE I.\5Moč vitamina D TI=Ajurveda : veda o samozdravljenju AU=Lad, Vasant LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gnostica SG=lVR\iod\u61\aLAD V.\5Ajurveda TI=Knjiga, ki ti bo končno razložila vse o tvojih starših : (zakaj te silijo z zelenjavo in druge norosti) AU=Boucher, Françoize LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u61\aBOUCHER F.\5Knjiga, ki ti bo TI=Knjiga, ki ti bo končno povedala vse o puncah in fantih : (velika skrivnost razkrita!) AU=Boucher, Françoize LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u61\aBOUCHER F.\5Knjiga, ki ti bo TI=Kako deluje telo : [dejstva na dlani] / [prevedla Barbara Krevel] LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aKAKO DELUJE\5telo TI=Zdravo črevesje : slastni recepti za mirno prebavo AU=Strehle, Sandra LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aSTREHLE S.\5Zdravo črevesje TI=Rastlinski antibiotiki : skrivno orožje iz narave AU=Siewert, Aruna M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aSIEWERT A.M.\5Rastlinski

COBISS.SI-ID

292154880 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291734528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292154880 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291734528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292154880 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291734528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292383744 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292154880 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291734528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291734528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292154880 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291733760 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291700992 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291612928 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291207424 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291132928 12.12.2017

COBISS.SI-ID

292547072 14.12.2017

UDK skupina: 616 1.

TI=Demenca, moja učiteljica AU=Cajnko, Ana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Forma 7

COBISS3/Zaloga

stran 14/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iod\u61\aCAJNKO A.\5Demenca, moja UDK skupina: 62 1. 2. 3. 4.

TI=Ship : 5.000 years of maritime adventure AU=Lavery, Brian LA=eng angleški PY=2010 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u62\aLAVERY B.\5Ship TI=Kako kaj deluje zdaj AU=Macaulay, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u62\aMACAULAY D.\5Kako kaj TI=Kako kaj deluje zdaj AU=Macaulay, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u62\aMACAULAY D.\5Kako kaj TI=Kako kaj deluje zdaj AU=Macaulay, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u62\aMACAULAY D.\5Kako kaj

COBISS.SI-ID

10143028

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291368448 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291368448 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291368448 12.12.2017

COBISS.SI-ID

8466850

27.12.2017

COBISS.SI-ID

8466850

27.12.2017

COBISS.SI-ID

242534912 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292323072 12.12.2017

COBISS.SI-ID

237905152 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292517120 27.12.2017

COBISS.SI-ID

287263232 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290501632 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290501632 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292026624 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292026624 27.12.2017

UDK skupina: 62+66/69 1. 2. 3.

TI=The tractor book : the definitive visual history LA=eng - angleški PY=2015 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u62\aTHE TRACTOR\5Book TI=The tractor book : the definitive visual history LA=eng - angleški PY=2015 PU=Dorling Kindersley SG=lBR\iod\u62\aTHE TRACTOR\5Book TI=Zgodovina letalstva na Slovenskem : od začetkov do današnjih dni AU=Kladnik, Darinka LA=slv - slovenski PY=2008 PU=ZIP - Zavod za intelektualno produkcijo SG=lŽA\iod\u62\aKLADNIK D.\5Zgodovina

UDK skupina: 63 1.

TI=Mmm--- med : dobrote iz medu, voska in propolisa AU=Bentzien, Claudia LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u638\aBENTZIEN C.\5Mmm ... med

UDK skupina: 64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Slovenska simfonija francoskih okusov AU=Rauscher, Eric LA=slv slovenski PY=2008 PU=Chezeric SG=lTA\iod\u641\aRAUSCHER E.\5Slovenska TI=Pecivo : čarovnija užitkov 2 / [urednik Martina Morić ; fotograf Nikolina Dianežević] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gospodarski list SG=lŽA\iod\u641\aPECIVO\5čarovnija\x2 TI=Hrana med odpadki AU=Žitnik, Mojca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Statistični urad Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u64\aŽITNIK M.\5Hrana TI=Recepti za veselo življenje AU=Vesel, Tomaž LA=slv; eng PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u641\aVESEL T.\5Recepti za TI=Recepti za veselo življenje AU=Vesel, Tomaž LA=slv; eng PY=2017 PU=samozal. SG=lBR\iod\u641\aVESEL T.\5Recepti za TI=Seksi pite AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sketa.si, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lŽA\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi pite TI=Seksi pite AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sketa.si,

COBISS3/Zaloga

stran 15/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lVR\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi pite 8. TI=Seksi pite AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sketa.si, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lPO\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi pite 9. TI=Seksi pite AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sketa.si, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lBR\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi pite 10. TI=Bread Street Kitchen : [recepti za slastne zajtrke, kosila in večerje, ki jih lahko pripravite doma] AU=Ramsay, Gordon LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u641\aRAMSAY G.\5Bread Street 11. TI=Kruharije & cukrnije / [avtorji receptov Tomislava Hodak ... [et al.] ; fotografije Tomo Jeseničnik] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u641\aKRUHARIJE &\5cukrnije 12. TI=Bread Street Kitchen : [recepti za slastne zajtrke, kosila in večerje, ki jih lahko pripravite doma] AU=Ramsay, Gordon LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aRAMSAY G.\5Bread Street

COBISS.SI-ID

292026624 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292026624 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291265024 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291279616 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291265024 12.12.2017

COBISS.SI-ID

292559104 27.12.2017

COBISS.SI-ID

17919281

COBISS.SI-ID

1103609694 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1109848158 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1103625054 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290496768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113342046 27.12.2017

COBISS.SI-ID

14934322

COBISS.SI-ID

286118656 27.12.2017

UDK skupina: 66/69 1.

TI=Steklo na Celjskem : od 18. stoletja do danes : from the 18th century to the present AU=Rataj, Jože LA=slv; eng PY=2017 PU=Pokrajinski muzej SG=lŽA\iod\u66\aRATAJ J.\5Steklo na

UDK skupina: 7 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

TI=The Gruffalo / Neil Griffiths LA=eng - angleški PY=2013 PU=Storysack Limited SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5The TI=The encyclopedia of calligraphy techniques : [a comprehensive A-Z directory of calligraphy techniques and a step-by-step guide to their uses] AU=Wilson, Diana Hardy LA=eng - angleški PY=2012 PU=Search Press SG=lPO\iod\u74\aWILSON D.H.\5The TI=The complete book of drawing : essential skills for every artist AU=Barber, Barrington LA=eng - angleški PY=2015 PU=Arcturus SG=lŽA\iod\u74\aBARBER B.\5The complete TI=Beautiful quilling : step-by-step / Janet Wilson ... [et al.] LA=eng angleški PY=2012 PU=Search Press SG=lŽA\iod\u74\aBEAUTIFUL\5Quilling TI=Jacques Tati AU=Chion, Michel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Slovenska kinoteka SG=lŽA\iod\u791\aCHION M.\5Jacques Tati TI=Jackie / directed by Pablo Larrain ; written by Noah Oppenheim ; director of photography Stéphane Fontaine ; music composed by Mica Levi LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aJACKIE\xod-1928 TI=Party fun LA=eng - angleški PY=2006 PU=Global Journey SG=lŽA\icd\u78\aPARTY FUN\x843

28.12.2017

18.12.2017

UDK skupina: 73/77 1.

TI=Stare razglednice Celja : razstava : exhibition AU=Hren Medved, Alenka LA=slv; eng PY=2016 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\ido\u77\aHREN MEDVED A.\5Stare

COBISS3/Zaloga

stran 16/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

UDK skupina: 74 1.

2.

TI=Papercraft project book : 125 step-by-step papier-mâché, découpage, paper COBISS.SI-ID11538836 cutting, collage, decorative effects & paper construction projects shown in 700 photographs / edited by Lucy Painter LA=eng - angleški PY=2014 PU=Southwater SG=lŽA\iod\u74\aPAPERCRAFT\5Project Book TI=Paper craft : [50 projects including card making, gift wrapping, COBISS.SI-ID11259540 scrapbooking, and beautiful paper flowers] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u74\aPAPER CRAFT

27.12.2017

27.12.2017

UDK skupina: 75(497.12); 0 1.

TI=Zgodovina slovenskega stripa : 1927-2017 : devetdeset let stripa na Slovenskem AU=Sitar, Iztok LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u75\aSITAR I.\5Zgodovina

COBISS.SI-ID

290498304 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291292160 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291292672 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292308224 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1101817950 18.12.2017

COBISS.SI-ID

1104506974 18.12.2017

COBISS.SI-ID

290736640 12.12.2017

COBISS.SI-ID

1113038174 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113587806 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113342302 27.12.2017

UDK skupina: 769.81 1. 2.

TI=Kokošja farma AU=Milkovič, Dragan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buča SG=lŽA\iml\uC\aMILKOVIČ D.\5Kokošja farma TI=Zgodba o lipi AU=Milkovič, Dragan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buča SG=lŽA\iml\uC\aMILKOVIČ D.\5Zgodba o lipi

UDK skupina: 78 1.

2. 3. 4.

TI=Zbornik ob 60-letnici Glasbene šole Risto Savin Žalec AU=Glasbena šola Risto Savin, Žalec LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Glasbena šola Risto Savin SG=lŽA\ido\u37\aGLASBENA\5Zbornik TI=Music for a positive mind AU=Amathy, Franz PY=2012 PU=Fønix Musik SG=lŽA\icd\u78\aAMATHY F.\5Music for\x845 TI=Timeless childrens classics LA=eng - angleški PY=2012 PU=Global Journey SG=lŽA\icd\u78\aTIMELESS\5Childrens\x842 TI=Lojze Slak : moje plošče so moje knjige AU=Sivec, Ivan LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u929\aSLAK L.

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

3.

TI=Himallaya : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seokhoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang] LA=kor - korejski PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aHIMALAJA\xod-1917 TI=Rock dog / directed by Ash Brannon ; screenplay by Ash Brannon, Kurt Voelker ; story by Ash Brannon, Zheng Jun ; based on the graphic novel Tibetan rock dog by Zheng Jun ; music composed & conducted by Rolfe Kent LA=slv; hrv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aHOV HOV ZVEZDA\xml-1882 TI=Gold : inspired by true events : navdihnjeno z resničnimi dogodki /

COBISS3/Zaloga

stran 17/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aZLATO\xod-1927 TI=The Founder : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by John Lee Hancock ; written by Robert Siegel ; director of photography John Schwartzman ; music composed and conducted by Carter Burwell LA=eng angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aUSTANOVITELJ\xod-1925 TI=A dog's purpose / directed by Lasse Hallström ; screenplay by W. Bruce Cameron ... [et al.] ; based on the novel by W. Bruce Cameron ; director of photography Terry Stacey ; music by Rachel Portman LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPASJI SMISEL\xod-1922 TI=I am not your negro / written by James Baldwin ; directed by Raoul Peck ; director of photography Henry Adebonojo, Bill [Ross] and Turner Ross ; music composed by Alexei Aigui ; prevedla Renata Kozole LA=eng angleški PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aNISEM TVOJ\xod-1921 TI=Captain Fantastic / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko LA=eng - angleški PY=2017 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aKAPITAN\xod-1920 TI=Toni Erdmann / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko LA=ger; eng; rum PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aTONI ERDMANN\xod-1919 TI=I, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach LA=eng - angleški PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aJAZ, DANIEL\xod-1918 TI=Colonia : inspired by true events : po resničnih dogodkih / directed by Florian Gallenberger ; screenplay by Torsten Wenzel, Florian Gallenberger ; director of photography Kolja Brandt ; music by André Dziezuk, Fernando Velázquez LA=eng; spa PY=2017 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aKOLONIJA\xod-1916 TI=The infiltrator : based on a true story : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian LA=eng; spa PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aINFILTRATOR\xod-1915 TI=Free state of Jones : based on actual events in Jones County, Mississippi, 1862 to 1876 : po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862 in 1876 / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aUPORNIK\xod-1914 TI=Deepwater Horizon : based on true events : po resničnih dogodkih / directed by Peter Berg ; screenplay by Matthew Michael Carnahan and Matthew Sand ; screen story by Matthew Sand ; based upon an article by David Barstow, David Rohde and Stephanie Saul ; director of photography Enrique Chediak ; music by Steve Jablonsky LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aKATASTROFA\xod-1913 TI=French Christmas LA=fre - francoski PY=2014 PU=Putumayo SG=lŽA\icd\u78\aFRENCH CHRISTMAS\5847 TI=Ansambel bratov Avsenik AU=Ansambel bratov Avsenik LA=slv -

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

13729054

27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113586014 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113547870 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113014110 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113156190 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113157726 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289580800 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1113139294 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1112775774 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1112778846 27.12.2017

COBISS.SI-ID

16383634

COBISS.SI-ID

1113692510 12.12.2017

21.12.2017

stran 18/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga ; Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon SG=lŽA\icd\u78\aANSAMBEL 16. TI=Iz srca za ljudi : [80 uspešnic Ansambla Lojzeta Slaka] AU=Slak, Lojze LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga ; Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon SG=lŽA\icd\u78\aSLAK L.\5Iz srca\x840

COBISS.SI-ID

1113692254 12.12.2017

COBISS.SI-ID

290624512 27.12.2017

UDK skupina: 791/792 1.

TI=Zombi : od Romera do Romera : esej o noči živih in mrtvih, bolje mrtvih AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u791\aŠTEFANČIČ M.\5Zombi

UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

4.

TI=Čarovnija spečega zmaja / director Manuk Depoyan ; screenplay writer COBISS.SI-ID1113381470 Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aČAROVNIJA\xml-1881 TI=Lion : based on a true story : dolga pot domov : po resnični zgodbi / COBISS.SI-ID1113380446 directed by Garth Davis ; screenplay by Luke Davies ; adapted from the book "A long way home" by Saroo Brierley ; music by Dustin O'Halloran and Hauschka ; director of photography Greig Fraser LA=eng; hin; ben PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aLEV\xod-1926 TI=Demain tout commence / image Nicolas Massart ; musique originale Rob COBISS.SI-ID1113579358 Simonsen ; d'apres le film Instruction not included réalise par Eugenio Derbez ; scénario et dialogues Hugo Gélin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles ; un film de Hugo Gélin LA=fre - francoski PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aNEPRIČAKOVANO\xod-1924 TI=The shack / directed by Stuart Hazeldine ; screenplay by John Fusco and COBISS.SI-ID1113584990 Andrew Lanham & Destin Cretton ; based on the book by William Paul Young in collaboration with Wayne Jacobsen and Brad Cummings ; director of photography Declan Quinn ; music by Aaron Zigman LA=eng - angleški PY=2017 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aKOLIBA\xod-1923

27.12.2017

27.12.2017

27.12.2017

27.12.2017

UDK skupina: 793/799 1. 2. 3. 4.

5.

TI=The complete sailing manual AU=Sleight, Steve LA=eng - angleški PY=2012 PU=Dorling Kindersley SG=lŽA\iod\u796\aSLEIGHT S.\5The complete TI=Alpe brez meja : najlepši vrhovi Vzhodnih Alp AU=Habjan, Vladimir LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sidarta SG=lŽA\iod\u796.52\aHABJAN V.\5Alpe brez meja TI=Rokomet AU=Doussot, Michel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lŽA\iml\u796\aDOUSSOT M.\5Rokomet TI=Moč je nov lepotni ideal : sprejmite svojo naravno lepoto, pravilno se prehranjujte in izkoristite svojo moč AU=Vonn, Lindsey LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u796\aVONN L.\5Moč je nov TI=Barça : ilustrirana zgodovina nogometnega kluba Barcelona AU=Balagué, Guillem LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

5609696

27.12.2017

COBISS.SI-ID

292405248 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290529024 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292386048 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289114368 13.12.2017 stran 19/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iod\u796\aBALAGUÉ G.\5Barça UDK skupina: 796 1.

TI=Franc Kocbek : Aljaž Savinjskih Alp AU=Mavrič, Edi LA=slv slovenski PY=2002 PU=Občina ; Planinska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u796.52\aMAVRIČ E.\5Franc Kocbek

COBISS.SI-ID

117252352 28.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

246606848 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291658496 14.12.2017

COBISS.SI-ID

61710592

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16244533

18.12.2017

COBISS.SI-ID

232410112 28.12.2017

COBISS.SI-ID

232222976 27.12.2017

UDK skupina: 796/799 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Koroška : moj mali veliki (smučarski) svet AU=Ravnikar, Majda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u796\aRAVNIKAR M.\5Koroška TI=Ivo med 10 in 13 AU=Budja, Bojan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Delo SG=lŽA\iod\u929\aDANEU I.

UDK skupina: 796.52 1.

TI=Posušeni rožmarin : spomini AU=Potočnik, Miha LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Planinska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u796.52\aPOTOČNIK M.\5Posušeni

UDK skupina: 7-GP-odr 1.

TI=Healing sound journey AU=Oldfield, Terry PY=2011 PU=New Earth Records SG=lŽA\icd\u78\aOLDFIELD T.\5Healing\x844

UDK skupina: 8 1. 2.

TI=Angelci padajo gor AU=Podržaj, Rudi LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPODRŽAJ R.\5Angelci TI=Nikec v cirkusu AU=Goscinny, René LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Didakta

COBISS3/Zaloga

stran 20/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iml\uP\aGOSCINNY R.\5Nikec v cirkusu UDK skupina: 80 1. 2.

TI=Great trains AU=Pitts, Sorrel LA=eng - angleški PY=2017 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aPITTS S.\5Great trains TI=Where animals live AU=Collins, Anne LA=eng - angleški PY=2017 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aCOLLINS A.\5Where

COBISS.SI-ID

22879029

14.12.2017

COBISS.SI-ID

22879285

14.12.2017

COBISS.SI-ID

292298240 14.12.2017

COBISS.SI-ID

7442360

28.12.2017

COBISS.SI-ID

4608439

28.12.2017

COBISS.SI-ID

23361842

28.12.2017

COBISS.SI-ID

281489664 27.12.2017

COBISS.SI-ID

1111989342 27.12.2017

COBISS.SI-ID

285684224 27.12.2017

COBISS.SI-ID

2072011

27.12.2017

COBISS.SI-ID

1949643

27.12.2017

COBISS.SI-ID

112956

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291986688 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291341824 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291462144 27.12.2017

COBISS.SI-ID

92860161

UDK skupina: 80/81 1.

TI=Naj gre za jezik AU=Stabej, Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ocean SG=lŽA\iod\u82-6\aSTABEJ M.\5Naj gre za jezik

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Stick man AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2008 PU=Alison Green Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5Stick man TI=Charlie Cook's favourite book AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2016 PU=Macmillan Children's Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5Charlie TI=The ugly five AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2017 PU=Alison Green Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5The ugly TI=Sredi sreče in v četrtek zjutraj AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uS\aSVETINA P.\5Sredi TI=The buried giant AU=Ishiguro, Kazuo LA=eng - angleški PY=2016 PU=Faber & Faber SG=lŽA\iod\u82=20\aISHIGURO K.\5The buried TI=Kit na plaži AU=Möderndorfer, Vinko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uM\aMÖDERNDORFER V.\5Kit na TI=Medvedek Pu. Zgodba z repom AU=Marsoli, Lisa Ann LA=slv slovenski PY=2011 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W. TI=Avioni / prevedel Jakob Rotar LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Avioni TI=Angelika : angelska markiza AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x1 TI=Stebri zemlje : prva knjiga trilogije Kingsbridge AU=Follett, Ken LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aFOLLETT K. TI=Tisti, ki so spali AU=Kreutz, Samo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKREUTZ S.\5Tisti, ki TI=Mingma in še sto drugih AU=Grošelj, Viki LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-9\aGROŠELJ V.\5Mingma in TI=Umazani Berti in poljub AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ

COBISS3/Zaloga

27.12.2017 stran 21/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aMACDONALD A. 14. TI=Umazani Berti in avč, kako boli! AU=MacDonald, Alan LA=slv slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aMACDONALD A. 15. TI=Gestalt AU=Dekleva, Milan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-1\aDEKLEVA M.\5Gestalt 16. TI=Doktor Proktor in veliki rop zlata AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uP\aNESBØ J.\5Doktor Proktor 17. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lŽA\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 18. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lŠE\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 19. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lVR\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 20. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lTA\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 21. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lPR\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 22. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lPO\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 23. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lPN\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 24. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lPE\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 25. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lLI\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 26. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lGR\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 27. TI=Harun in jasmin AU=Kaadan, Nadine LA=slv; ara PY=2017 PU=Izvori SG=lBR\iml\uS\aKAADAN N.\5Harun in jasmin 28. TI=Molitve za ugrabljene AU=Clement, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCLEMENT J. 29. TI=Molitve za ugrabljene AU=Clement, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCLEMENT J. 30. TI=Greh : prenovljena izdaja romana Mrgolenje prahu AU=Flisar, Evald LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aFLISAR E.\5Greh 31. TI=Greh : prenovljena izdaja romana Mrgolenje prahu AU=Flisar, Evald LA=slv - slovenski PY=2017 PU=KUD Sodobnost International SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aFLISAR E.\5Greh 32. TI=Očarljivi malopridnež AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. 33. TI=Očarljivi malopridnež AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. 34. TI=Očarljivi malopridnež AU=Lindsey, Johanna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aLINDSEY J. 35. TI=Nikoli ne barantaj s hudičem AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kiroja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S.\5Šola 36. TI=Nikoli ne barantaj s hudičem AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kiroja COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

92857089

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93114881

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291975168 27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

16599350

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291566080 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291566080 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291658240 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291658240 27.12.2017

COBISS.SI-ID

93010177

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93010177

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93010177

27.12.2017

COBISS.SI-ID

292089600 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292089600 27.12.2017 stran 22/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S.\5Šola 37. TI=Nikoli ne barantaj s hudičem AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kiroja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S.\5Šola 38. TI=Ljubezen je vse, kar potrebuješ AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green 39. TI=Ljubezen je vse, kar potrebuješ AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green 40. TI=Ljubezen je vse, kar potrebuješ AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green 41. TI=Ljubezen je vse, kar potrebuješ AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green 42. TI=Ljubezen je vse, kar potrebuješ AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Green 43. TI=Arne na potepu AU=Novak, Marjeta LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aNOVAK M.\5Arne na 44. TI=O novem priimku : mladost AU=Ferrante, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5O 45. TI=O novem priimku : mladost AU=Ferrante, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5O 46. TI=O novem priimku : mladost AU=Ferrante, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5O 47. TI=O novem priimku : mladost AU=Ferrante, Elena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5O 48. TI=Razvratne muze : francoska erotična poezija / [izbral in prevedel Aleš Berger] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-1\aRAZVRATNE muze 49. TI=Pasji mož AU=Pilkey, Dav LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u084\aPILKEY D.\5Pasji mož 50. TI=Mišburger AU=Walliams, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aWALLIAMS D.\5Mišburger 51. TI=Roža v viharju : spominsko-dokumentarna izdaja zbranih del AU=Jeglič, Branko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=KD Tabor SG=lŽA\iod\u82-1\aJEGLIČ B.\5Roža v viharju 52. TI=Pritisni na tipko Človek AU=Pavliha, Marko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=IUS Software, GV založba SG=lŽA\iod\u82-4\aPAVLIHA M.\5Pritisni na 53. TI=Pogumni lev AU=Peterca, Paulina LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Lili in Roza SG=lŽA\iml\uC 82-1\aPETERCA P.\5Pogumni lev 54. TI=Medena pravljica AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aMAKAROVIČ S.\5Medena\x+ 55. TI=Šest let imam AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

292089600 27.12.2017

COBISS.SI-ID

93008641

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93008641

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93008641

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93008641

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93008641

27.12.2017

COBISS.SI-ID

278542592 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291364608 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291364608 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291364608 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291364608 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291392256 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292220672 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292296192 21.12.2017

COBISS.SI-ID

277869568 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291442176 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291786496 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291819520 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291974400 21.12.2017 stran 23/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lPR\iml\uC 82-1\aMILNE A .A.\5Šest let 56. TI=Negotova zaroka AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A.\5Negotova 57. TI=Kaj je vedela Maisie AU=James, Henry LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aJAMES H.\5Kaj je 58. TI=K morju AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aPREGELJ S.\5K morju\x3 59. TI=Pod svobodnim soncem AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aFINŽGAR F.S.\5Pod svobodnim 60. TI=Kaj je vedela Maisie AU=James, Henry LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJAMES H.\5Kaj je 61. TI=K morju AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x3 62. TI=Pod svobodnim soncem AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aFINŽGAR F.S.\5Pod svobodnim 63. TI=Medena pravljica AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\icd\uC\aMAKAROVIČ S.\5Medena 64. TI=Šest let imam AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC 82-1\aMILNE A.A.\5Šest let imam 65. TI=Negotova zaroka AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A.\5Negotova 66. TI=Šest let imam AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC 82-1\aMILNE A.A.\5Šest let imam 67. TI=Negotova zaroka AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A.\5Negotova 68. TI=Medena pravljica AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\icd\uC\aMAKAROVIČ S.\5Medena 69. TI=Mala miška v knjižnici AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Mala miška 70. TI=Klavdij na počitnicah AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na 71. TI=Mala miška v knjižnici AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Mala miška 72. TI=Klavdij na počitnicah AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na 73. TI=Mala miška v knjižnici AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Mala miška 74. TI=Klavdij na počitnicah AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na 75. TI=Mala miška v knjižnici AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

291588352 21.12.2017

COBISS.SI-ID

292051200 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291458304 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290581760 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292051200 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291458304 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290581760 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291819520 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291974400 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291588352 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291974400 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291588352 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291819520 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289121024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290228992 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289121024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290228992 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289121024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290228992 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289121024 20.12.2017 stran 24/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Mala miška TI=Klavdij na počitnicah AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na TI=Mala miška v knjižnici AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Mala miška TI=Klavdij na počitnicah AU=Smith, Alex T. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uC\aSMITH A.T.\5Klavdij na TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Tina in medvedja moč : Tina Maze, resnična pravljica AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=DZS SG=lPE\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Tina TI=Drugačna barva neba : roman AU=Štiglic, Nejka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠTIGLIC N. TI=Drugačna barva neba : roman AU=Štiglic, Nejka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aŠTIGLIC N. TI=Bulvar hrepenenja AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Negotova zaroka AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A.\5Negotova TI=Šest let imam AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC 82-1\aMILNE A.A.\5Šest let imam TI=Medena pravljica AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Medena TI=Debeli zidovi, majhna okna AU=Pascual, Carlos LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-4\aPASCUAL C.\5Debeli zidovi TI=To ni papagaj! AU=Schami, Rafik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aSCHAMI R.\5To ni papagaj! TI=Vražja Liza : čarovnije v zraku AU=Rakovec-Felser, Zlatka LA=slv slovenski PY=2017 PU=Pivec SG=lŽP\iod\u82-311.6\aRAKOVEC-F., Z.\5Vražja TI=Povratnik nasilja AU=Appanah, Nathacha LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u840-311.2\aAPPANAH N.\5Povratnik TI=Medved in klavir AU=Litchfield, David LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aLITCHFIELD D.\5Medved in TI=Moja veja AU=Messier, Mireille LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aMESSIER M.\5Moja veja TI=Ko mi je očka pokazal vesolje AU=Stark, Ulf LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Zala

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290228992 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289121024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290228992 20.12.2017

COBISS.SI-ID

74785281

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74785281

20.12.2017

COBISS.SI-ID

283852032 19.12.2017

COBISS.SI-ID

292116736 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292116736 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292179968 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291588352 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291974400 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291819520 15.12.2017

COBISS.SI-ID

292076032 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290719232 14.12.2017

COBISS.SI-ID

90040065

COBISS.SI-ID

292177408 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289399552 14.12.2017

COBISS.SI-ID

291418624 14.12.2017

COBISS.SI-ID

291013120 14.12.2017

14.12.2017

stran 25/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽA\iml\uS\aSTARK U.\5Ko mi je očka 95. TI=Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd AU=Lavie, Oren LA=slv slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aLAVIE O.\5Medved, ki ga 96. TI=Deklica, ki se je spremenila v mobi AU=Puigpelat, Francesc LA=slv slovenski PY=2017 PU=Zala SG=lŽA\iml\uP\aPUIGPELAT F.\5Deklica, ki se je 97. TI=Kako smo služili tovarišu Titu AU=Beričnik, Jure LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. Letras SG=lŽA\iod\u82-312.6\aBERIČNIK J.\5Kako smo 98. TI=Kako smo služili tovarišu Titu AU=Beričnik, Jure LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. Letras SG=lPO\iod\u82-312.6\aBERIČNIK, J.\5Kako smo 99. TI=Malopridnež v mesečini AU=Campbell, Anna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.2\aCAMPBELL A. 100. TI=Odinovi volkovi : tretji del nepozabne vikinške trilogije Krokar AU=Kristian, Giles LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKRISTIAN G. 101. TI=Gora med nama AU=Martin, Charles LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMARTIN C.\5Gora 102. TI=Dekle iz Summer Hilla AU=Deveraux, Jude LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDEVERAUX J. 103. TI=Zakaj je vredno živeti? AU=Haig, Matt LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-94\aHAIG M.\5Zakaj je vredno 104. TI=Življenje v rožnatem : komisar Dupin razreši šesti primer AU=Bannalec, Jean-Luc LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBANNALEC J.-L. 105. TI=Ožgana krila : [prvi del strastne serije Črnilo in jeklo] AU=Hunting, Helena LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHUNTING H.\5Črnilo 106. TI=Medena pravljica AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Medena 107. TI=Sedem let AU=Stamm, Peter LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSTAMM P.\5Sedem let 108. TI=Negotova zaroka AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A.\5Negotova 109. TI=Moj boj AU=Knausgård, Karl Ove LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.6\aKNAUSGÅRD K.O.\5Moj 110. TI=Šest let imam AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC 82-1\aMILNE A.A.\5Šest let imam 111. TI=Butalci AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aMILČINSKI F.\5Butalci 112. TI=Avioni / prevedel Jakob Rotar LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Egmont SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Avioni 113. TI=Sijaj AU=Mazzantini, Margaret LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

291905280 14.12.2017

COBISS.SI-ID

291549696 14.12.2017

COBISS.SI-ID

291644160 14.12.2017

COBISS.SI-ID

291644160 14.12.2017

COBISS.SI-ID

292426752 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292466176 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292465920 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292421888 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292302336 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292179456 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292166656 13.12.2017

COBISS.SI-ID

291819520 12.12.2017

COBISS.SI-ID

292139008 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291588352 12.12.2017

COBISS.SI-ID

281486848 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291974400 12.12.2017

COBISS.SI-ID

292014848 12.12.2017

COBISS.SI-ID

1949643

COBISS.SI-ID

289180928 08.12.2017

08.12.2017

stran 26/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lŽP\iod\u850-311.2\aMAZZANTINI M.\5Sijaj 114. TI=Jezero AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Goga SG=lŽP\iod\u82-312.4\aGOLOB T.\5Jezero 115. TI=Sveti boj AU=Žabot, Vlado LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŽABOT VLADO\5Sveti 116. TI=Ljudje iz Maribora AU=Partljič, Tone LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-94\aPARTLJIČ T.\5Ljudje iz

COBISS.SI-ID

288251136 08.12.2017

COBISS.SI-ID

292381184 08.12.2017

COBISS.SI-ID

292381696 08.12.2017

COBISS.SI-ID

291205632 15.12.2017

COBISS.SI-ID

91812097

27.12.2017

COBISS.SI-ID

11797561

27.12.2017

COBISS.SI-ID

287222528 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291887872 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291887872 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291937536 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291887872 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291887360 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291937536 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291887872 15.12.2017

UDK skupina: 82; 82.0 1.

TI=Skrivnostne solidarnosti : roman AU=Quignard, Pascal LA=slv slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aQUIGNARD P.

UDK skupina: 82.0 1.

TI=Teorija pripovedi AU=Zupan Sosič, Alojzija LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82.0\aZUPAN S.A.\5Teorija

UDK skupina: 82=20 1.

TI=Jojo's story AU=Moses, Antoinette LA=eng - angleški PY=2000 PU=Cambridge University Press SG=lŽA\iod\u82=20\aMOSES A.\5Jojo's story

UDK skupina: 82-1 1.

TI=V suhem doku AU=Dintinjana, Veronika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=LUD Literatura SG=lŽA\iod\u82-1\aDINTINJANA V.\5V suhem

UDK skupina: 821.11 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

TI=Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj AU=Groen, Hendrik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aGROEN H.\5Skrivni TI=Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj AU=Groen, Hendrik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.2\aGROEN H.\5Skrivni TI=Morilec, ki je hotel v nebesa AU=Jonasson, Jonas LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aJONASSON J.\5Morilec, TI=Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj AU=Groen, Hendrik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aGROEN H.\5Skrivni TI=Tu je bila Britt-Marie AU=Backman, Fredrik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aBACKMAN F.\5Tu je bila TI=Morilec, ki je hotel v nebesa AU=Jonasson, Jonas LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aJONASSON J.\5Morilec, TI=Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem

COBISS3/Zaloga

stran 27/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

narediti še kaj AU=Groen, Hendrik LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aGROEN H.\5Skrivni UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Spletke AU=Miller, Michelle LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291936256 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aMILLER M.\5Spletke TI=Zaprta krsta : novi primer Hercula Poirota AU=Hannah, Sophie LA=slv - COBISS.SI-ID291574528 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zaprta krsta TI=Med in mleko AU=Kaur, Rupi LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291888384 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-1\aKAUR R.\5Med in mleko TI=Spletke AU=Miller, Michelle LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291936256 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aMILLER M.\5Spletke TI=Spletke AU=Miller, Michelle LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291936256 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aMILLER M.\5Spletke TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291946240 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Skrivni dotiki AU=Jackson, Sophie LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291946240 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJACKSON S. TI=Deklina zgodba AU=Atwood, Margaret Eleanor LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID292424192 PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aATWOOD M.E.\5Deklina TI=Dojenček Bridget Jones AU=Fielding, Helen LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID289422080 PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820-311.2\aFIELDING H.\5Dojenček TI=Zaprta krsta : novi primer Hercula Poirota AU=Hannah, Sophie LA=slv - COBISS.SI-ID291574528 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zaprta krsta TI=Spletke AU=Miller, Michelle LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291936256 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aMILLER M.\5Spletke TI=Med in mleko AU=Kaur, Rupi LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291888384 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-1\aKAUR R.\5Med in mleko TI=Assassin's creed. Pod črno zastavo AU=Bowden, Oliver LA=slv COBISS.SI-ID292602880 slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBOWDEN O. TI=Hčerka trgovca s svilo AU=Jefferies, Dinah LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID292611584 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJEFFERIES D. TI=Siloviti udarnik : [deseta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] COBISS.SI-ID292640768 AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M. TI=Zlomljeni princ AU=Watt, Erin LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila COBISS.SI-ID292611328 International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWATT E.\5Zlomljeni TI=Med in mleko AU=Kaur, Rupi LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID291888384 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aKAUR R.\5Med in mleko

COBISS3/Zaloga

21.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 13.12.2017 13.12.2017 13.12.2017 13.12.2017 12.12.2017

stran 28/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

18. TI=Bilo jih je deset AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Bilo jih je 19. TI=Zaprta krsta : novi primer Hercula Poirota AU=Hannah, Sophie LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zaprta krsta 20. TI=Zmenek s smrtjo AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Zmenek s

COBISS.SI-ID

286339328 08.12.2017

COBISS.SI-ID

291574528 08.12.2017

COBISS.SI-ID

288962048 08.12.2017

COBISS.SI-ID

254804480 28.12.2017

COBISS.SI-ID

253238016 27.12.2017

COBISS.SI-ID

276153600 27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009153

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009153

27.12.2017

COBISS.SI-ID

93009153

27.12.2017

COBISS.SI-ID

289408512 21.12.2017

COBISS.SI-ID

289408512 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289408512 20.12.2017

COBISS.SI-ID

289408512 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291335168 27.12.2017

COBISS.SI-ID

290686976 27.12.2017

UDK skupina: 821.112.2 1. 2.

TI=Denar ali življenje AU=Vanderbeke, Birgit LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Modrijan SG=lTA\iod\u830-311.2\aVANDERBEKE B. TI=Medved in mali AU=Gehrmann, Katja LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aGEHRMANN K.\5Medved

UDK skupina: 821.134.2/.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Alkimist AU=Coelho, Paulo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCOELHO P. TI=Ko se prebudi ljubezen AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x2 TI=Ko se prebudi ljubezen AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x2 TI=Ko se prebudi ljubezen AU=Lerga, Ruth M. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iod\u82-311.2\aLERGA R.M.\5Trije\x2 TI=Japonski ljubimec AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aALLENDE I.\5Japonski TI=Japonski ljubimec AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.2\aALLENDE I.\5Japonski TI=Japonski ljubimec AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aALLENDE I.\5Japonski TI=Japonski ljubimec AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aALLENDE I.\5Japonski

UDK skupina: 821.162 1.

TI=Osti AU=Karpowicz, Ignacy LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kulturno-umetniško društvo Police Dubove SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKARPOWICZ I.\5Osti

UDK skupina: 821.162.1 1.

TI=Jakobove bukve ali Veliko popotovanje čez sedmero meja, petero jezikov in troje velikih ver, če sploh ne štejemo tistih malih, o katerem pripovedujejo pokojniki, pisateljica pa jih dopolni po metodi konjekture, vzeto iz veliko

COBISS3/Zaloga

stran 29/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

raznoterih bukev in oprto na domišljijo, ki je človekov največji naravni dar : modrim v spominek, rojakom v premislek, neukim v poduk, melanholikom pa v kratek čas AU=Tokarczuk, Olga LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Kulturno-umetniško društvo Police Dubove SG=lŽA\iod\u82-311.6\aTOKARCZUK O. UDK skupina: 821.163.6 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TI=Preshérn.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor poezije dr. Franceta Prešerna] / [izbor in ureditev Igor Saksida ; spremna beseda Igor Grdina ; spremno besedilo k posameznim pesmim Marica Žveglič ; uvodna beseda Miha Mazzini ; izbor iz spominov na pesnika Miha Mohor ; ilustracije Adriano Janežič ; fotografije iz nadaljevanke TV Slovenija o dr. Francetu Prešernu Manja Zore, Blaž Zupančič, fotografija Boštjan Kovač] LA=slv slovenski PY=2004 PU=Rokus ; Mobitel SG=lŽA\iod\u82-1\aPREŠEREN F.\5PRESHÉRN. TI=Na novinah AU=Kač, Janko LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Občina SG=lŽA\ido\u886.3-311.2\aKAČ J.\5Na novinah TI=Svetilnik AU=Dobnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Litera SG=lŽA\ido\u82-1\aDOBNIK I.\5Svetilnik TI=Bolska : (prototip pesnitve) AU=Dobnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Književno društvo Hiša poezije SG=lŽA\ido\u82-1\aDOBNIK I.\5Bolska TI=Bolska : (prototip pesnitve) AU=Dobnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Književno društvo Hiša poezije SG=lBR\iod\u82-1\aDOBNIK I.\5Bolska TI=Magični pesniški izreki AU=Dobnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Književno društvo Hiša poezije SG=lŽA\ido\u82-1\aDOBNIK I.\5Magični TI=Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja] AU=Trubar, Primož LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iml\u82-82\aTRUBAR P.\5Primož TI=Miška, slonček in muzejsko morje : vodnik po morski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole AU=Trampuž, Ljerka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lŽA\iml\u59\aTRAMPUŽ L.\5Miška, slonček TI=Permafrost AU=Skubic, Andrej E. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aSKUBIC A.E. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lŠE\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lVR\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lTA\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lPR\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lPO\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

213152000 28.12.2017

COBISS.SI-ID

290354176 27.12.2017

COBISS.SI-ID

61588737

COBISS.SI-ID

282850048 27.12.2017

COBISS.SI-ID

282850048 27.12.2017

COBISS.SI-ID

288087808 27.12.2017

COBISS.SI-ID

238048768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

289863168 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291463168 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

27.12.2017

stran 30/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lPN\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 16. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lPE\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 17. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lLI\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 18. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lGR\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 19. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lBR\iod\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 20. TI=Moji bližnji AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Moji bližnji 21. TI=Vozila AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Vozila 22. TI=Prosim - hvala AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Prosim - hvala 23. TI=Nebo in vreme AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Nebo in vreme 24. TI=Živali AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Živali 25. TI=Moji predmeti AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lPO\imzb\uC\aMAJHEN Z.\5Moji predmeti 26. TI=In smo šle : mame in hčere na Caminu AU=Remškar, Eva LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. E. Remškar ; [samozal.] M. Grešak SG=lŽA\ido\u82-992\aREMŠKAR E.\5In smo šle 27. TI=Skrivnost na verigi : povzeto po zgodbi Lare NN, shranjeni na USB ključku, ki se je skrivnostno znašel v mojem poštnem nabiralniku AU=Tajana, Staša LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Čista pozitiva SG=lŽA\iml\uM\aTAJANA S.\5Skrivnost na 28. TI=Drobljenje razdalj : (nazaj v votlino) AU=Hohler, Tanja P. LA=slv slovenski PY=2017 PU=Književno društvo Hiša poezije SG=lŽA\iod\u82-1\aHOHLER T.P.\5Drobljenje 29. TI=Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopesem duhov, senc, sanj in volkov AU=Gorečan, Katja J. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Književno društvo Hiša poezije SG=lŽA\iod\u82-1\aGOREČAN K.J.\5Neke noči 30. TI=Petelinček se zaljubi AU=Radovanovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lVR\iml\uS\aRADOVANOVIČ V.\5Petelinček 31. TI=Petelinček se zaljubi AU=Radovanovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lŽA\iml\uS\aRADOVANOVIČ V.\5Petelinček 32. TI=Petelinček se zaljubi AU=Radovanovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPR\iml\uS\aRADOVANOVIČ V.\5Petelinček 33. TI=Petelinček se zaljubi AU=Radovanovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda SG=lPO\iml\uS\aRADOVANOVIČ V.\5Petelinček 34. TI=Petelinček se zaljubi AU=Radovanovič, Vesna LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba Ajda COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

74846209

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74846721

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74142977

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74846465

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74125057

20.12.2017

COBISS.SI-ID

74142721

20.12.2017

COBISS.SI-ID

292545024 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291786752 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291980544 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291982080 18.12.2017

COBISS.SI-ID

93072129

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93072129

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93072129

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93072129

11.12.2017

COBISS.SI-ID

93072129

11.12.2017 stran 31/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lBR\iml\uS\aRADOVANOVIČ V.\5Petelinček UDK skupina: 82-2 1.

TI=Magične živali : izvirni scenarij AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aROWLING J.K.\5Magične živali

COBISS.SI-ID

289242368 20.12.2017

COBISS.SI-ID

1113920094 27.12.2017

COBISS.SI-ID

93108481

COBISS.SI-ID

289112320 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289112320 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289112320 14.12.2017

COBISS.SI-ID

10032031

27.12.2017

COBISS.SI-ID

3961856

27.12.2017

COBISS.SI-ID

289860096 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291920640 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291920640 18.12.2017

COBISS.SI-ID

33142528

27.12.2017

COBISS.SI-ID

37364992

27.12.2017

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3.

4.

5.

TI=Nocturnes : five stories of music and nightfall AU=Ishiguro, Kazuo LA=eng - angleški PY=2010 PU=Faber and Faber SG=lŽA\iod\u82=20\aISHIGURO K.\5Nocturnes TI=Anastrofa AU=Sinanović, Muanis LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-312.9\aSINANOVIĆ M. TI=Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ognjišče SG=lPO\iod\u82-312.6\aGRŽAN K.\5Zmagovita TI=Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ognjišče SG=lVR\iod\u82-312.6\aGRŽAN K.\5Zmagovita TI=Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u82-312.6\aGRŽAN K.\5Zmagovita

27.12.2017

UDK skupina: 82-3/8 1.

TI=The unconsoled AU=Ishiguro, Kazuo LA=eng - angleški PY=2005 PU=Faber and Faber SG=lŽA\iod\u82=20\aISHIGURO K.\5The

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3. 4.

TI=Angelika upornica AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x5 TI=Silvestrski večer : mladinski roman AU=Kunstelj, Olga Pega LA=slv slovenski PY=2017 PU=Primus SG=lŽA\iml\uP\aKUNSTELJ O.P.\5Silvestrski TI=Mejniki AU=Prenner, Ljuba LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cerdonis ; Knjižnica Ksaverja Meška SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPRENNER L.\5Mejniki TI=Mejniki AU=Prenner, Ljuba LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cerdonis ; Knjižnica Ksaverja Meška SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aPRENNER L.\5Mejniki

UDK skupina: 82-311.6 1. 2.

TI=Prekleti kralji. 3, Kronski strupi : zgodovinski roman AU=Druon, Maurice LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aDRUON M.\5Prekleti\x3 TI=Prekleti kralji. 7, Ko kralj izgubi Francijo : zgodovinski roman AU=Druon, Maurice LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 32/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

3. 4. 5. 6. 7.

SG=lŽA\iod\u82-311.6\aDRUON M.\5Prekleti\x7 TI=Prekleti kralji. Železni kralj : zgodovinski roman AU=Druon, Maurice LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aDRUON M.\5Prekleti\x1 TI=Prekleti kralji. 6, Lilija in lev : zgodovinski roman AU=Druon, Maurice LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aDRUON M.\5Prekleti\x6 TI=Angelika in zarota temè AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x11 TI=Neukročena Angelika AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A. TI=Angelika : pot v Versailles AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x2

COBISS.SI-ID

28587264

27.12.2017

COBISS.SI-ID

35752192

27.12.2017

COBISS.SI-ID

8446720

27.12.2017

COBISS.SI-ID

3840768

27.12.2017

COBISS.SI-ID

3677952

27.12.2017

COBISS.SI-ID

292457728 28.12.2017

COBISS.SI-ID

292578816 15.12.2017

COBISS.SI-ID

271921152 27.12.2017

COBISS.SI-ID

271921152 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291203072 15.12.2017

COBISS.SI-ID

291432448 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291657472 12.12.2017

COBISS.SI-ID

290032896 13.12.2017

UDK skupina: 82-312.4 1. 2.

TI=Sin AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Didakta SG=lPR\iod\u82-312.4\aNESBØ Jo\5Sin TI=Izvor AU=Brown, Dan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBROWN D.\5Izvor

UDK skupina: 82-32 1. 2.

TI=Medtem ko je medved spal --- AU=Imai, Ayano LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kres SG=lTA\iml\uS\aIMAI A.\5Medtem TI=Medtem ko je medved spal --- AU=Imai, Ayano LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kres SG=lPR\iml\uS\aIMAI A.\5Medtem

UDK skupina: 82-4/-9 1.

TI=Vrnitev : o iskanju očeta v izgubljeni deželi AU=Matar, Hisham LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-94\aMATAR H.\5Vrnitev

UDK skupina: 82-8 1.

2.

TI=Innsyn : antologija sodobne norveške književnosti / izbrali in uredili Birgit Hatlehol in Tanja Petrič ; prevedli Darko Čuden ... [et al.] ; [predgovor Tanja Petrič ; spremna beseda Birgit Hatlehol] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u82-82\aINNSYN TI=Tukaj, zate, tam : pesmi in eseji AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-82\aDEBELJAK A.\5Tukaj, zate,

UDK skupina: 82C 1.

TI=Medvedek za lahko noč : zabavaj se z medvedkom za lahko noč / [ilustracije Gabi Murphy ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aMEDVEDEK ZA\5lahko noč

COBISS3/Zaloga

stran 33/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

UDK skupina: 82M 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Knjiga o džungli : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Woods, Jenny LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aWOODS J.\5Knjiga o džungli TI=Knjiga o džungli : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Woods, Jenny LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aWOODS J.\5Knjiga o džungli TI=Knjiga o džungli : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Woods, Jenny LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aWOODS J.\5Knjiga o džungli TI=Knjiga o džungli : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Woods, Jenny LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aWOODS J.\5Knjiga o džungli TI=Knjiga o džungli : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Woods, Jenny LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aWOODS J.\5Knjiga o džungli

COBISS.SI-ID

290163456 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290163456 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290163456 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290163456 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290163456 13.12.2017

COBISS.SI-ID

88330

27.12.2017

COBISS.SI-ID

1728002

27.12.2017

COBISS.SI-ID

7064320

27.12.2017

COBISS.SI-ID

22569525

28.12.2017

COBISS.SI-ID

23064626

27.12.2017

COBISS.SI-ID

290160896 20.12.2017

COBISS.SI-ID

3854849

COBISS.SI-ID

292516096 28.12.2017

UDK skupina: 840 1. 2. 3.

TI=Angelika v Novem svetu AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x7 TI=Angelika in kralj AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelika\x3 TI=Angelikina skušnjava AU=Golon, Anne LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lBR\iod\u82-311.6\aGOLON A.\5Angelikina\x8

UDK skupina: 9 1. 2.

TI=Johann Gabriel Seidl : razstava AU=Hren Medved, Alenka LA=slv slovenski PY=2017 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\ido\u908D\aHREN MEDVED A.\5Johann TI=Vera : avtobiografija z avtobibliografijo AU=Buttolo, Franca LA=slv slovenski PY=2017 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u929\aBUTTOLO F.

UDK skupina: 90/91 1.

TI=Potovanje po mestih z Bernijem in Benom AU=Šišperová, Iva LA=slv slovenski PY=2017 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u908A\aŠIŠPEROVÁ I.\5Potovanje po

UDK skupina: 902/904+93/94 1.

2.

TI=Poslovilna pisma za svobodo ustreljenih v okupirani slovenski Štajerski / glavna urednika Milan Ževart, Stane Terčak ; [izdala Muzej narodne osvoboditve Maribor in Muzej revolucije Celje] LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Obzorja SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aPOSLOVILNA\5pisma TI=Celjski 87. pehotni polk : ob 100-letnici bojev za Škabrijel v 11. soški bitki (17. avgust - 12. september 1917) AU=Jedlovčnik, Janja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\ido\u940.3/.4\aJEDLOVČNIK J.\5Celjski

COBISS3/Zaloga

28.12.2017

stran 34/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

TI=Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole AU=Berzelak, Stane LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Modrijan SG=lTA\iod\u930\aBERZELAK S.\5Zgodovina\x2 TI=Po poti usode AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lPR\iod\u940.53/.54\aZUPANC B.\5Po poti TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lVR\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lTA\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lŠE\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lPR\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lPO\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lPN\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lPE\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lLI\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lGR\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lBR\iod\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=Kronika Svetega Jakoba in zgodovina Galicije AU=Matoh, Jožef LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Krajevna skupnost SG=lŽA\ido\u949.712\aMATOH J.\5Kronika TI=V roki puškica, doma pa ljubica : leto 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske AU=Poštrak, Anja LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Gorenjski muzej SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aPOŠTRAK A.\5V roki

COBISS.SI-ID

116542464 27.12.2017

COBISS.SI-ID

278293248 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291456768 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291648768 21.12.2017

COBISS.SI-ID

55963904

UDK skupina: 902/904+93/99 1.

TI=Bizantinska družba in država AU=Ferluga, Jadran LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino SG=lŽA\iod\u940.1/.5\aFERLUGA J.\5Bizantinska

27.12.2017

UDK skupina: 929 1.

TI=Iz Pekinga na Kranjsko : pisma astronoma Avguština Hallersteina (1703- COBISS.SI-ID240852224 28.12.2017 1774) sestri Mariji Ani Hallerstein v Ljubljano : astronomer Augustin Hallerstein (1703-1774) writes to his sister Maria Ana Hallerstein in Ljubljana AU=Šumrada, Tanja LA=slv; eng; ger PY=2008 PU=Studio Kham SG=lŽA\iod\u929\aHALLERSTEIN A.

COBISS3/Zaloga

stran 35/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

2.

TI=Anekdote o slavnih osebah AU=Bučević, Petar LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u929\aBUČEVIĆ P.\5Anekdote o 3. TI=Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti AU=Wulf, Andrea LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lPO\iod\u929\aHUMBOLDT A. 4. TI=Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti AU=Wulf, Andrea LA=slv - slovenski PY=2017 PU=UMco SG=lŽA\iod\u929\aHUMBOLDT A. 5. TI=Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev AU=Preinfalk, Miha LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Viharnik SG=lŽA\ido\u929\aPLEMIŠKE\519. in 20. st.\x3 6. TI=Pedro Opeka : dober prijatelj AU=Možina, Jože LA=slv; mla PY=2012 PU=Družina SG=lPO\idvd\u791\aMOŽINA J.\5Pedro 7. TI=Videla sem svet in življenje : ob 90. obletnici smrti Ivane Kobilca (18611926) AU=Tavčar, Lidija LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kulturno društvo Tabor SG=lŽA\iod\u929\aKOBILICA I. 8. TI=Neymar : nogometni čarodej : [prva Neymarjeva mladinska biografija] AU=Tuzimek, Dariusz LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u929\aNEYMAR 9. TI=Rossi, legenda : [avtorizirana biografija] AU=Turco, Michel LA=slv slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aROSSI V. 10. TI=Slavko Avsenik : življenje za glasbo AU=Jercog, Aleksi LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u929\aAVSENIK S. 11. TI=(Ne)znani Slovenci AU=Kladnik, Darinka LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u929\aKLADNIK D.\5(Ne)znani

COBISS.SI-ID

291785472 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291525888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

291525888 27.12.2017

COBISS.SI-ID

292390144 21.12.2017

COBISS.SI-ID

260034816 21.12.2017

COBISS.SI-ID

284865280 21.12.2017

COBISS.SI-ID

290966016 14.12.2017

COBISS.SI-ID

292466688 13.12.2017

COBISS.SI-ID

291253760 12.12.2017

COBISS.SI-ID

291753728 12.12.2017

UDK skupina: 93/99 1.

2.

3.

TI=Beseda božja ostane na veke : študije k razstavi ob 500-letnici reformacije, COBISS.SI-ID289382912 28.12.2017 Narodna in univerzitetna knjižnica, 4. april - 10. junij 2017 / uredil Jonatan Vinkler LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Narodna in univerzitetna knjižnica ; Založba Univerze na Primorskem SG=lŽA\iod\u930\aBESEDA\5božja TI=Zavezniški letalci : predmeti iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije COBISS.SI-ID291752192 27.12.2017 : objects from the collections of the National Museum of Contemporary History AU=Muzej novejše zgodovine Slovenije LA=slv; eng PY=2017 PU=Muzej novejše zgodovine Slovenije SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aMNZS\5Zavezniški TI=Slovenija v vojni : 1941-1945 AU=Čepič, Zdenko LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID291388928 27.12.2017 PY=2017 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aČEPIČ Z.\5Slovenija v

UDK skupina: 930.85 1.

TI=Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja AU=Kos, Dušan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u930\aKOS D.\5Ljubezen, greh

COBISS.SI-ID

290918144 27.12.2017

UDK skupina: C COBISS3/Zaloga

stran 36/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=Room on the Broom AU=Donaldson, Julia LA=eng - angleški PY=2016 COBISS.SI-ID13630494 PU=Macmillan Children's Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDONALDSON J.\5Room TI=Vaiana : iskanje bajeslovnega otoka AU=Lewman, David LA=slv COBISS.SI-ID286255616 slovenski PY=2016 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Vaiana TI=Vaiana : iskanje bajeslovnega otoka AU=Lewman, David LA=slv COBISS.SI-ID286255616 slovenski PY=2016 PU=Egmont SG=lBR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Vaiana TI=Modre misli Malega muca : 154 izrekov znanih ljudi AU=Manček, Marjan COBISS.SI-ID291660544 LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Buča SG=lŽA\iml\u084\aMANČEK M.\5Modre misli TI=Mucek in miška v gozdu AU=Kadunc, Jelka LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID107428608 PY=2000 PU=Društvo Mak SG=lVR\iml\uC\aKADUNC J.\5Mucek in miška TI=Mucek in miška v operi AU=Kadunc, Jelka LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID107428352 PY=2000 PU=Društvo Mak SG=lVR\iml\uC\aKADUNC J.\5Mucek in miška TI=Moj dan / verzi Ervin Fritz ; fotografije George Siede in Donna Preis ; COBISS.SI-ID35158016 svetovalka Istar Schwager LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Kres SG=lŽA\ido\uC\aMOJ DAN TI=Kako se je ježek oženil : slovenska ljudska pravljica v verzih / po COBISS.SI-ID291320320 slovenski ljudski pravljici priredila, [v verzih zapisala] in ilustrirala Tatjana Ban LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uL\aKAKO se je ježek TI=Hvaležni medved : slovenska ljudska pravljica v verzih / po koroški COBISS.SI-ID291320576 ljudski pravljici priredila, [v verzih zapisala] in ilustrirala Tatjana Ban LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uL\aHVALEŽNI medved TI=O podvodnem možu : slovenska ljudska pravljica v verzih / po slovenski COBISS.SI-ID291320832 ljudski pravljici priredila, [v verzih zapisala] in ilustrirala Tatjana Ban LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uL\aO podvodnem TI=Kaj je to? / [napisali Vojan T. Arhar ... et al.] ; ilustrirala Ana Zavadlav ; COBISS.SI-ID286305280 [uredila Irena Matko Lukan] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aKAJ JE TO? TI=Kuža Luža AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID290710528 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aSUHODOLČAN L.\5Kuža Luža TI=Matej in računalniški vampirji AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - COBISS.SI-ID292112128 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMOORE-M., J.\5Matej in TI=Matej in računalniški vampirji AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - COBISS.SI-ID292112128 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Matej in TI=Matej in računalniški vampirji AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv - COBISS.SI-ID292112128 slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Matej in TI=Jaz sem Božiček / [prevedla Barbara Zych] LA=slv - slovenski PY=2017 COBISS.SI-ID290975488 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aJAZ SEM BOŽIČEK TI=Najboljši prijateljici AU=Emiliani, Lucia LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID290447616 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aEMILIANI L.\5Najboljši TI=Najboljši prijateljici AU=Emiliani, Lucia LA=slv - slovenski PY=2018 COBISS.SI-ID290447616 PU=Morfemplus

COBISS3/Zaloga

28.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 stran 37/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lPO\iml\uS\aEMILIANI L.\5Najboljši 19. TI=Najboljši prijateljici AU=Emiliani, Lucia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aEMILIANI L.\5Najboljši 20. TI=Najboljši prijateljici AU=Emiliani, Lucia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aEMILIANI L.\5Najboljši 21. TI=Najboljši prijateljici AU=Emiliani, Lucia LA=slv - slovenski PY=2018 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aEMILIANI L.\5Najboljši 22. TI=Robot Beni AU=Windram, Alan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aWINDRAM A.\5Robot Beni 23. TI=Robot Beni AU=Windram, Alan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aWINDRAM A.\5Robot Beni 24. TI=Pozor! Nosne mucke napadajo! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Pozor! Nosne 25. TI=Kako je bila pregnana zima AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako je bila 26. TI=Kako je bila pregnana zima AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako je bila 27. TI=Pozor! Nosne mucke napadajo! AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2017 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Pozor! Nosne 28. TI=Matej in računalniški vampirji AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Matej in 29. TI=Najlepše božične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Alessandra Fusi ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aNAJLEPŠE\5božične 30. TI=Najlepše antične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Giulia Baratella ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uL\aNAJLEPŠE\5antične 31. TI=Otok zakladov : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Catt, Helen LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aCATT H.\5Otok zakladov 32. TI=Princesa Snežna in samorog / [ilustracije Jenny Wren ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aPRINCESA\5Snežna 33. TI=Najlepše božične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Alessandra Fusi ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aNAJLEPŠE\5božične 34. TI=Najlepše antične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Giulia Baratella ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uL\aNAJLEPŠE\5antične 35. TI=Otok zakladov : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Catt, Helen LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aCATT H.\5Otok zakladov 36. TI=Princesa Snežna in samorog / [ilustracije Jenny Wren ; prevedla Petra COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290447616 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290447616 20.12.2017

COBISS.SI-ID

290447616 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291948800 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291948800 18.12.2017

COBISS.SI-ID

290837760 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291771392 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291771392 18.12.2017

COBISS.SI-ID

290837760 18.12.2017

COBISS.SI-ID

292112128 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290449408 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290410496 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290164224 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289528064 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290449408 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290410496 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290164224 15.12.2017

COBISS.SI-ID

289528064 15.12.2017 stran 38/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

37.

38.

39. 40. 41.

42.

43. 44. 45.

46.

47. 48. 49.

50.

51. 52.

Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aPRINCESA\5Snežna TI=Mali kuža : obilo vesele zabave z lutko / [ilustracije Daniel Howarth ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aMALI kuža TI=Najlepše božične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Alessandra Fusi ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽP\iml\uS\aNAJLEPŠE božične TI=Princesa Snežna in samorog / [ilustracije Jenny Wren ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aPRINCESA Snežna TI=Otok zakladov : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Catt, Helen LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aCATT H.\5Otok zakladov TI=Najlepše antične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Giulia Baratella ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE antične TI=Mali kuža : obilo vesele zabave z lutko / [ilustracije Daniel Howarth ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aMALI KUŽA TI=Princesa Snežna in samorog / [ilustracije Jenny Wren ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aPRINCESA\5Snežna TI=Otok zakladov : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Catt, Helen LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aCATT H.\5Otok zakladov TI=Najlepše antične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Giulia Baratella ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uL\aNAJLEPŠE\5antične TI=Najlepše božične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Alessandra Fusi ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aNAJLEPŠE\5božične TI=Princesa Snežna in samorog / [ilustracije Jenny Wren ; prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aPRINCESA\5Snežna TI=Otok zakladov : [pravljična priredba sodobne klasike] AU=Catt, Helen LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aCATT H.\5Otok zakladov TI=Najlepše antične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Giulia Baratella ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uL\aNAJLEPŠE\5antične TI=Najlepše božične zgodbe / povzela Stefania Leonardi Hartley ; [prevedla Neža Ropret ; ilustracije Alessandra Fusi ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aNAJLEPŠE\5božične TI=Matej in računalniški vampirji AU=Moore-Mallinos, Jennifer LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMOORE-M.J.\5Matej in TI=Vaiana : iskanje bajeslovnega otoka AU=Lewman, David LA=slv slovenski PY=2016 PU=Egmont

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

290033152 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290449408 14.12.2017

COBISS.SI-ID

289528064 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290164224 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290410496 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290033152 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289528064 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290164224 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290410496 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290449408 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289528064 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290164224 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290410496 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290449408 13.12.2017

COBISS.SI-ID

292112128 12.12.2017

COBISS.SI-ID

286255616 08.12.2017 stran 39/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aDISNEY W.\5Vaiana 53. TI=Rdeča kapica AU=Patience, John LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uS\aPATIENCE J.\5RDEČA

COBISS.SI-ID

37947392

07.12.2017

COBISS.SI-ID

4269886

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291820032 20.12.2017

COBISS.SI-ID

61120000

COBISS.SI-ID

291975936 21.12.2017

COBISS.SI-ID

291975936 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291695104 18.12.2017

COBISS.SI-ID

291975936 15.12.2017

COBISS.SI-ID

292639744 15.12.2017

COBISS.SI-ID

292011264 12.12.2017

COBISS.SI-ID

98363136

28.12.2017

COBISS.SI-ID

92860929

27.12.2017

COBISS.SI-ID

291959808 20.12.2017

COBISS.SI-ID

291959808 20.12.2017

COBISS.SI-ID

292335104 15.12.2017

UDK skupina: Književnost. 1.

TI=The remains of the day AU=Ishiguro, Kazuo LA=eng - angleški PY=2005 PU=Faber and Faber SG=lŽA\iod\u82=20\aISHIGURO K.\5The remains

UDK skupina: L 1.

TI=Lisica zvitorepka : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o lisicah / [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Viktorija Muha ; ilustracije Bigstockphoto] LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uL\aLISICA\5zvitorepka

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Po štirih, po dveh AU=Goljevšček, Alenka LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iml\uP\aGOLJEVŠČEK A.\5Po štirih TI=Vsi si želimo nebes AU=Beerten, Els LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iml\uM\aBEERTEN E.\5Vsi si želimo TI=Vsi si želimo nebes AU=Beerten, Els LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\uM\aBEERTEN E.\5Vsi si želimo TI=Somrak drugotnosti : povesti iz sage Vitezi in čarovniki AU=Ekselenski, Bojan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=samozal. B. Ekselenski SG=lŽA\iml\uM\aEKSELENSKI B.\5Somrak TI=Vsi si želimo nebes AU=Beerten, Els LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iml\uM\aBEERTEN E.\5Vsi si želimo TI=Čriček in temačni občutek AU=Tellegen, Toon LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aTELLEGEN T.\5Čriček in TI=Zima zima bela : [tri božične romance] AU=Johnson, Maureen LA=slv slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aJOHNSON M.\5Zima zima bela

27.12.2017

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Kolesar naj bo! AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uP\aSUHODOLČAN P.\5Kolesar TI=Umazani Berti in sneg! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aMACDONALD A. TI=Huda tabletka AU=Hrovat, Uroš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uC\aHROVAT U.\5Huda tabletka TI=Huda tabletka AU=Hrovat, Uroš LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uC\aHROVAT U.\5Huda tabletka TI=Rozi in Musa AU=De Cock, Michael LA=slv - slovenski PY=2017

COBISS3/Zaloga

stran 40/41


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.01.2018 Z-PL-B06

Novosti DEC 2017

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aDE COCK M.\5Rozi in Musa TI=Bron in sončnica AU=Cao, Wenxuan LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aCAO W.\5Bron in TI=Najlepše pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice bratov Grimm AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aGRIMM J.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice bratov Grimm AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aGRIMM J.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice bratov Grimm AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aGRIMM J.\5Najlepše pravljic TI=Najlepše pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice bratov Grimm AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aGRIMM J.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice AU=Andersen, Hans Christian LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aANDERSEN H.C.\5Najlepše TI=Najlepše pravljice bratov Grimm AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aGRIMM J.\5Najlepše TI=Harry Potter. Kamen modrosti AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2017 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aROWLING J.K.\5Harry Potter\x1

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

292459776 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290369536 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290311680 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290311680 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290369536 15.12.2017

COBISS.SI-ID

290311680 14.12.2017

COBISS.SI-ID

290369536 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290369536 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290311680 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290369536 13.12.2017

COBISS.SI-ID

290311680 13.12.2017

COBISS.SI-ID

289676288 12.12.2017

stran 41/41

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti december 2017  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti december 2017  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement