Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.187 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.187 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.187 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.187 TI=Vklop SP=2386-0685 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130048 SG=lŽA\ispo\u050\aVKLOP\52015 Letn.1, št.8 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.156 TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.32 TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.33 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.32 TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.33 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.188 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.188 TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.33 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.188 TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.32 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.188 TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1185 TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.32 TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.33 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.157 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.33 TI=Apokalipsa : revija za preboj v živo kulturo SP=1318-3680 LA=slv COBISS.SI-ID41760000 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAPOKALIPSA\52015 št.192 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288 SG=lŽA\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.9 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288 SG=lPR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.9 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288

COBISS3/Zaloga

13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 13.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 stran 1/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lPO\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.9 26. TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288 SG=lTA\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.9 27. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lŽA\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.4 28. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 29. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 30. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 31. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 32. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lTA\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 33. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 34. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lGR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 35. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lLI\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 36. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPE\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 37. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 38. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lŠE\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.6 39. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.184 40. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.186 41. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.187 42. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.32 43. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.29 44. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.8 45. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.8 46. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.8 47. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 COBISS3/Zaloga

14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 stran 2/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.32 48. TI=Barbie SP=1408-2462 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID66462464 SG=lŽA\ispm\u050\aBARBIE\52015 Letn.19, št.9 49. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.33 50. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lVR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.4 51. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lVR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.8 52. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.32 53. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.33 54. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.72 55. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.33 56. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.189 57. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.189 58. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.189 59. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.189 60. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.33 61. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.158 62. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.33 63. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPO\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.4 64. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.33 65. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.9 66. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.9 67. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.190 68. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.190 69. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.190 70. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.33 71. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.190 72. TI=Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih SP=1580-6065 LA=slv COBISS.SI-ID112034048 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVZGOJITELJICA\52015 Letn.17, št.4 73. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski COBISS3/Zaloga

14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 stran 3/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.159 74. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lŽA\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.9 75. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.33 76. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lVR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.9 77. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.191 78. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.33 79. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.191 80. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.191 81. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.33 82. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.191 83. TI=Ekran : revija za film in televizijo SP=0013-3302 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID14762752 SG=lŽA\ispo\u050\aEKRAN\52015 Letn.52, št.4 84. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.9 85. TI=Sensa : revija za srečnejše življenje SP=1855-9603 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID252473600 SG=lBR\ispo\u050\aSENSA\52015 št.30 86. TI=Viva : revija za zdravo življenje SP=1318-2749 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID37998080 SG=lBR\ispo\u050\aVIVA\52015 Leto21 [i.e. 23], št.261 87. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lBR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.4 88. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.33 89. TI=Tehnika in narava : revija za kmetijsko, gozdarsko, vrtnarsko, komunalno COBISS.SI-ID66648576 in gradbeno mehanizacijo SP=1408-2640 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS Letn.19, št.4 90. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.160 91. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.312 92. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lŽA\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.9 93. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.762 94. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID18872578 SG=lŽA\ispm\u050\aMAVRICA\52015/16 Letn.45, št.1 95. TI=Demian : zgodba o mladosti Emila Sinclairja AU=Hesse, Hermann COBISS.SI-ID7877377 LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHESSE H.\5Demian 96. TI=Saga o Forsytih AU=Galsworthy, John LA=slv - slovenski PY=1974 COBISS.SI-ID7875841 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aGALSWORTHY J.\5Saga 97. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.34 98. TI=Vklop SP=2386-0685 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130048 SG=lŽA\ispo\u050\aVKLOP\52015 Letn.1, št.9 COBISS3/Zaloga

18.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 stran 4/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

99. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.34 100. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.9 101. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.33 102. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.161 103. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Leto34, št.31 104. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.33 105. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.192 106. TI=In SP=C507-3340 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID260536320 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5In Letn.17, št.153 107. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.192 108. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.192 109. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.192 110. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.33 111. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1186 112. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.193 113. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.193 114. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.193 115. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.193 116. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.34 117. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.162 118. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.195 119. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.194 120. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.34 121. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.73 122. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.194 123. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.195 124. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 COBISS3/Zaloga

20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 stran 5/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.34 125. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.34 126. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.194 127. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.195 128. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.34 129. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.194 130. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.195 131. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.33 132. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.P5 133. TI=Sodobnost SP=0038-0482 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3273474 SG=lŽA\ispo\u050\aSODOBNOST\52015 Letn.79, št.7 134. TI=Sodobnost SP=0038-0482 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3273474 SG=lŽA\ispo\u050\aSODOBNOST\52015 Letn.79, št.8 135. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.163 136. TI=Kje se pleše SP=2385-8192 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID275065856 SG=lŽA\ispo\u050\aKJE SE PLEŠE\52015 št.6 137. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.34 138. TI=Zgodovina za vse : vse za zgodovino SP=1318-2498 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID37697536 SG=lŽA\ispd\u050\aZGODOVINA ZA VSE\52015 Leto22, št.1 139. TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID41779968 SG=lŽA\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.9 140. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.9 141. TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288 SG=lBR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.9 142. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lBR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.4 143. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.37 144. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.38 145. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.33 146. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.34 147. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.9 148. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lVR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.9 149. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lBR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.5 150. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 COBISS3/Zaloga

24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 stran 6/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lVR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.5 151. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPO\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.5 152. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.33 153. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.34 154. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.10 155. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.34 156. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.10 157. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lŽA\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.10 158. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID28012800 SG=lŽA\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.9 159. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.164 160. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID36110336 SG=lŽA\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 št.266 161. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.34 162. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.196 163. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.196 164. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.196 165. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.196 166. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.33 167. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.188 168. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.189 169. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.190 170. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.191 171. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.192 172. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.193 173. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.194 174. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.195 175. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.196 176. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.197 177. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.198 COBISS3/Zaloga

24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 stran 7/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

178. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.312 179. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.33 180. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.34 181. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.10 182. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.11 183. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.9 184. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.10 185. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.4 186. TI=Elle SP=1854-1585 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID218928896 SG=lPR\ispo\u050\aELLE\52015 št.9 187. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.5 188. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.197 189. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.197 190. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.34 191. TI=Moj dom SP=1318-9239 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID60683776 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Moj dom Letn.19, št.347 192. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.34 193. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.197 194. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.197 195. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.30 196. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID36110336 SG=lVR\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 Letn.22, št.266 197. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lVR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.10 198. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.34 199. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lVR\ispo\u050\aDOM 2\52015 št.1 200. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lPO\ispo\u050\aDOM 2\52015 št.1 201. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.763 202. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lŽA\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.10 203. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski COBISS3/Zaloga

25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 stran 8/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.165 204. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lŽA\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.44 205. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.34 206. TI=Science illustrated SP=1855-7708 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID248363008 SG=lŽA\ispo\u050\aSCIENCE\52015 št.70 207. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lŽA\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.8 208. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lŽA\ispd\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Leto17, št.8 209. TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID41779968 SG=lPN\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.9 210. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.198 211. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.199 212. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lŽA\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.5 213. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.35 214. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lŽA\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.9 215. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lPR\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.9 216. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.166 217. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.167 218. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.34 219. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.198 220. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.199 221. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1187 222. TI=Svet kapitala : mesečna priloga Dela SP=2386-0073 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID278659072 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Svet kapitala št.6 223. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.35 224. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.34 225. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.198 226. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.199 227. TI=Vklop SP=2386-0685 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130048 SG=lŽA\ispo\u050\aVKLOP\52015 Letn.1, št.10 228. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.35 229. TI=Cosmopolitan SP=1580-6898 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID114173696 COBISS3/Zaloga

26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 26.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 stran 9/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aCOSMOPOLITAN\52015 št.9 230. TI=National geographic. Slovenija SP=1854-4851 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID225874688 SG=lŽA\ispo\u050\aNATIONAL\52015 št.9 231. TI=National geographic. Slovenija SP=1854-4851 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID225874688 SG=lBR\ispo\u050\aNATIONAL\52015 št.9 232. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.198 233. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.199 234. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.34 235. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Leto34, št.33 236. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.35 237. TI=Kekec : literarna revija za učence osnovnih šol SP=1318-1408 LA=slv - COBISS.SI-ID27601920 slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aKEKEC\52015/16 Letn.24, št.1 238. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1186 239. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lPR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.44 240. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.9 241. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lPR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Leto17, št.8 242. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lPR\ispo\u050\aDOM 2\52015 št.1 243. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lBR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 št.8 244. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lBR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.44 245. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.10 246. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID36110336 SG=lBR\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 št.266 247. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID28012800 SG=lBR\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.9 248. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID115645696 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aRADAR\52015 št.444 249. TI=Moj malček : revija za skrbne starše SP=1408-2675 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID66663936 SG=lBR\ispo\u050\aMOJ MALČEK\52015 št.9 250. TI=Moj malček : revija za skrbne starše SP=1408-2675 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID66663936 SG=lVR\ispo\u050\aMOJ MALČEK\52015 št.9 251. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lBR\ispo\u050\aDOM 2\52015 št.1 252. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.200 253. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.201 254. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.35 255. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 COBISS3/Zaloga

28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 stran 10/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.200 256. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.201 257. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.34 258. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.200 259. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.201 260. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.74 261. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.200 262. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.201 263. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.35 264. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.35 265. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.35 266. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.5 267. TI=Moj mali svet SP=0580-8197 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16404738 SG=lPR\ispo\u050\aMOJ MALI SVET\52015 Letn.47, št.9 268. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1187 269. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.34 270. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lVR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.8 271. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lVR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.10 272. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.34 273. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID115645696 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aRADAR\52015 št.444 274. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lVR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.5 275. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.35 276. TI=Reader's digest : Slovenija SP=1854-4509 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID225134848 SG=lŽA\ispo\u050\aREADER'S DIGEST\52015 št.9 277. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.168 278. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.35 279. TI=Karma plus : revija, ki razlaga življenje SP=1580-6790 LA=slv COBISS.SI-ID114028032 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKARMA PLUS\52015 Letn.13, št.165 280. TI=Mladika SP=1124-657X; Y500-425X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID28732673 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADIKA\52015 št.6 281. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID253639168 COBISS3/Zaloga

31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 stran 11/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295.

slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aOBČINSKI\52015 št.114 TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID16005890 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.427 TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID16005890 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.427 TI=Naredi sam : leksikon hišnih del in popravil AU=Voss, Günther LA=slv COBISS.SI-ID6895617 - slovenski PY=1971 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u64\aVOSS G.\5Naredi sam TI=Bes v gorah : roman AU=Uris, Leon LA=slv - slovenski PY=1978 COBISS.SI-ID809502 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aURIS L.\5Bes v gorah TI=Pomladne vode AU=Zidar, Anica LA=slv - slovenski PY=1980 COBISS.SI-ID24753665 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZIDAR A.\5Pomladne TI=Biblija : svetopisemske ilustracije Gustava Doréja AU=Doré, Gustave COBISS.SI-ID172291 LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u22\aDORÉ G.\5Biblija TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lPO\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.9 TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPO\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.5 TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lPO\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.44 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.35 TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPO\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.6 TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.11 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.35 TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.11

31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015

UDK skupina: 0 1. 2. 3. 4.

TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID3560091 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet Let.14, št.8 TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID3560091 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet št.8 TI=Prepričevanje : umetnost doseči to, kar želite AU=Lakhani, Dave LA=slv COBISS.SI-ID237035520 - slovenski PY=2008 PU=Lisac & Lisac SG=lŽA\iod\u65\aLAKHANI D.\5Prepričevanje TI=F : revija fatalna SP=2386-0650 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129280 SG=lŽA\ispo\u050\aF - FATALNA\52015 št.2

13.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 31.08.2015

UDK skupina: 3 1.

TI=Revolucija AU=Brand, Russell LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u30\aBRAND R.\5Revolucija

COBISS.SI-ID

279880192 14.08.2015

UDK skupina: 34 COBISS3/Zaloga

stran 12/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

1.

TI=Nasilje pod masko AU=Petrovec, Dragan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u34\aPETROVEC D.\5Nasilje pod

COBISS.SI-ID

279167488 14.08.2015

COBISS.SI-ID

278985216 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280128768 17.08.2015

COBISS.SI-ID

280128768 17.08.2015

COBISS.SI-ID

280128768 24.08.2015

COBISS.SI-ID

280128768 24.08.2015

COBISS.SI-ID

280128768 25.08.2015

COBISS.SI-ID

70430

31.08.2015

COBISS.SI-ID

68378624

31.08.2015

COBISS.SI-ID

57136640

31.08.2015

COBISS.SI-ID

33658112

31.08.2015

COBISS.SI-ID

113623552 31.08.2015

COBISS.SI-ID

279566592 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279746816 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279566592 14.08.2015

UDK skupina: 62+66/69 1.

TI=Kako deluje? : odprite knjigo in vstopite v fascinantno notranjost strojev, pripomočkov in naprav! AU=Farndon, John LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u62\aFARNDON J.\5Kako deluje?

UDK skupina: 63 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove SP=2386-0634 LA=slv slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZELENI RAJ\52015 TI=Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove SP=2386-0634 LA=slv slovenski SG=lPN\ispo\u050\aZELENI RAJ\52015 TI=Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove SP=2386-0634 LA=slv slovenski SG=lBR\ispo\u050\aZELENI RAJ\52015 TI=Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove SP=2386-0634 LA=slv slovenski SG=lPO\ispo\u050\aZELENI RAJ\52015 TI=Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove SP=2386-0634 LA=slv slovenski SG=lPR\ispo\u050\aZELENI RAJ\52015 TI=Nega sobnih rastlin : z nazornimi ilustracijami AU=Longman, David LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u635\aLONGMAN D.\5Nega sobnih

št.2 št.2 št.2 št.2 št.2

UDK skupina: 635 1. 2. 3. 4.

TI=Zelenje v stanovanju : zamisli za razporeditev sobnih rastlin AU=Krüger, Ursula LA=slv - slovenski PY=1997 PU=DZS SG=lBR\iod\u635\aKRÜGER U.\5Zelenje v TI=Bivalni vrt : sedežni kotički, terase, dvorišča, zelene bivalnice AU=Jantra, Helmut LA=slv - slovenski PY=1996 PU=DZS SG=lBR\iod\u635\aJANTRA H.\5Bivalni vrt TI=Vrtni raj na balkonu, terasi in strehi AU=Jantra, Helmut LA=slv slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lBR\iod\u635\aJANTRA H.\5Vrtni raj na TI=Rastline za dom AU=Courtier, Jane LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u635\aCOURTIER J.\5Rastline za

UDK skupina: 64 1. 2. 3.

TI=Med v pijačah in jedeh AU=Goljat, Andrej LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aGOLJAT A.\5Med v pijačah TI=Omake, prelivi in namazi AU=Grilc, Mirjam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lVR\iod\u641\aGRILC M.\5Omake, prelivi TI=Med v pijačah in jedeh AU=Goljat, Andrej LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas

COBISS3/Zaloga

stran 13/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

4. 5. 6.

SG=lŽA\iod\u641\aGOLJAT A.\5Med v pijačah TI=Omake, prelivi in namazi AU=Grilc, Mirjam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u641\aGRILC M.\5Omake, prelivi TI=Tortice v skodelicah : 100 hitrih poslastic iz mikrovalovne pečice AU=Bilderback, Leslie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aBILDERBACK L.\5Tortice v TI=Nasveti za hišo in dom AU=Majdič, I. LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Dava SG=lBR\iod\u64\aMAJDIČ I.\5Nasveti za hišo

COBISS.SI-ID

279746816 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279614720 14.08.2015

COBISS.SI-ID

8672256

31.08.2015

TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.33 TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.34 TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.35

13.08.2015

UDK skupina: 65 1.

2.

3.

20.08.2015

28.08.2015

UDK skupina: 66/69 1.

TI=Domače pivo : ležak, pils, ale, bitter, mild, porter, stout : korak za korakom do odličnega piva : 100 receptov : sestavine, oprema in pripomočki AU=Hughes, Greg LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u66\aHUGHES G.\5Domače pivo

COBISS.SI-ID

279699968 14.08.2015

UDK skupina: 7 1.

2. 3. 4. 5.

TI=Teenage mutant nijna turtles / written by Mike Ryan, Marty Isenberg, COBISS.SI-ID17714231 Roland Gonzalez ; created by & based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman ; developed for television by Lloyd Goldfine ; supervising director Chuck Patton ; turtles theme by Nornam J. Grossfeld, Russel Velazquez ; [music] composers Rusty Andrews ... [et al.] ; producer JoEllyn Marlow LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Spectra International ; Slovensk novice] SG=lPO\idvd\u791\aNINJA ŽELVE\5Skriv\xml-324 TI=Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije SP=1855-8917 LA=slv COBISS.SI-ID1096259166 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLASNA\52015 Letn.46, št.P1 TI=Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije SP=1855-8917 LA=slv COBISS.SI-ID1096259166 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLASNA\52015 Letn.46, št.4 TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID277731328 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.8 TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID277731328 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.8

19.08.2015

28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015

UDK skupina: 71+72 COBISS3/Zaloga

stran 14/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

1.

TI=Stara hiša, nov dom : obnova in prenova arhitekturne dediščine na podeželju : renovierung und Erneuerung des architektonischen Erbes auf dem Land AU=Požauko, Peter LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Kmetijska založba SG=lBR\iod\u72\aPOŽAUKO P.\5Stara hiša nov

COBISS.SI-ID

110062592 31.08.2015

COBISS.SI-ID

39028736

31.08.2015

COBISS.SI-ID

765704

31.08.2015

COBISS.SI-ID

14422272

31.08.2015

COBISS.SI-ID

20252727

19.08.2015

TI=Teenage mutant ninja turtles / written by Marty Isenberg, Michael Ryan, COBISS.SI-ID14409020 Eric Luke ; created by & based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman ; developed for television by Lloyd Goldfine ; senior supervising director Chuck Patton ; turtles theme by Norman J. Grossfeld, Russel Velazquez ; [music] composers Rusty Andrews ... [et al.] ; producer JoEllyn Marlow LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Spectra International ; Slovenske novice] SG=lPO\idvd\u791\aNINJA ŽELVE\5Povratek\xmlTI=Teenage mutant ninja turtles / writen by Eric Luke, Ben Townsend, Marty COBISS.SI-ID14443836 Isenberg ; created by & based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman ; developed for television by Lloyd Goldfine ; supervising director Chuck Patton ; turtles theme by Norman J. Grossfeld, Russel Velazquez ; [music] composers Rusty Andrews ... [et al.] ; producer JoEllyn Marlow LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Spectra International ; Slovenske novice] SG=lPO\idvd\u791\aNINJA ŽELVE\5Nano\xml-321 TI=Teenage mutant ninja turtles / written by Marty Isenberg, Ben Townsend, COBISS.SI-ID14444092 Eric Luke, Mike Ryan ; created by & based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman ; developed for television by Lloyd Goldfine ; supervising director Chuck Patton ; turtles theme by Norman J. Grossfeld, Russel Velazquez ; [music] composers Rusty Andrews ... [et al.] ; producer JoEllyn Marlow LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Spectra International ; Slovenske novice]

19.08.2015

UDK skupina: 72 1.

TI=Eko-bio hiša : [vse o gradnji ali prenovi zdravega in ekološko neoporečnega doma] AU=Pearson, David LA=slv - slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lBR\iod\u72\aPEARSON D.\5Eko-bio hiša

UDK skupina: 73/76 1.

TI=Ivan Napotnik : njegovo življenje in umetniško ustvarjanje AU=Mikuž, Stane LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga ; Kulturni center Ivan Napotnik SG=lBR\iod\u73\aMIKUŽ S.\5Ivan Napotnik

UDK skupina: 75 1.

TI=Biblija v slikarstvu / [prevod spremne besede in opisov k slikam Tatjana Vuzem in Iris Rupnik] LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u75\aBIBLIJA V\5slikarstvu

UDK skupina: 778 1.

TI=Thumbelina / [story by Hans Christian Andersen] ; written and directed by Joseph Viciana ; production Silvia Martinez ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art ; Dnevnik SG=lPO\idvd\u791\aTHUMBELINA\xml-318

UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

COBISS3/Zaloga

19.08.2015

19.08.2015

stran 15/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

4.

SG=lPO\idvd\u791\aNINJA ŽELVE\5Mesto\xmlTI=Teenage mutant ninja turtles / written by Eric Luke, Ben Townsend, Marty Isenberg ; created by & based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman ; developed for television by Lloyd Goldfine ; supervising director Chuck Patton ; turtles theme by Norman J. Grossfeld, Russel Velazquez ; [music] composers Rusty Andrews ... [et al.] ; producer JoEllyn Marlow LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Spectra International ; Slovenske novice] SG=lPO\idvd\u791\aNINJA ŽELVE\5Hudobec\xml-

COBISS.SI-ID

14444348

19.08.2015

COBISS.SI-ID

18841655

19.08.2015

COBISS.SI-ID

128959232 26.08.2015

COBISS.SI-ID

279845632 14.08.2015

COBISS.SI-ID

260382

COBISS.SI-ID

266792448 19.08.2015

COBISS.SI-ID

1014302

31.08.2015

COBISS.SI-ID

5459713

31.08.2015

COBISS.SI-ID

1498059

31.08.2015

COBISS.SI-ID

12133127

31.08.2015

COBISS.SI-ID

14420737

19.08.2015

UDK skupina: 791.43 1.

TI=Yu-gi-oh!. 5, Battle city duels. 5, Nadzor Mimika / music composed by John Angier, ... [et al.] ; executive producers Alfred R. Kahn, Norman J. Grossfeld, Tom Kenney ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Kunihisa Sugishama ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2007 PU=Slovenske novice ; Spectra SG=lPO\idvd\u791\aYU-GI-OH!\5Nadzor\xml-319

UDK skupina: 8 1.

TI=Buda iz predmestja AU=Kureishi, Hanif LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lŽA\iod\u820-311.2\aKUREISHI H.\5Buda iz

UDK skupina: 82 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Medvedi in medvedki : medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan / [napisali Vojan Tihomir Arhar ... et al.] ; izbrala Slavica Remškar ; [uredili Slavica Remškar in Irena Matko Lukan ; prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ,,, [et al.] ; spremno besedo napisal Miklavž Komelj] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aMEDVEDI IN\5medvedki TI=Zbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv; ger PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82...\aCANKAR I.\5Zbrano delo\x3 TI=Grožnja s smrtjo AU=Frelih, Tone LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Studio print SG=lŽA\iod\u82-312.4\aFRELIH T.\5Grožnja s TI=Njen poklic je žena : roman za vsakogar AU=Páral, Vladimír LA=slv slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPÁRAL V.\5Njen poklic TI=Čipke AU=Conran, Shirley LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820-311.2\aCONRAN S.\5Čipke TI=Diamantna dinastija AU=Sheldon, Sidney LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSHELDON S.\5Diamantna TI=Herkulovi podvigi AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Herkulovi

19.08.2015

UDK skupina: 820 1.

TI=Velikonožec AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWALLACE E.

COBISS3/Zaloga

stran 16/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

2.

TI=Krvava svila AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Krvava

COBISS.SI-ID

7398400

26.08.2015

COBISS.SI-ID

17600768

26.08.2015

COBISS.SI-ID

3078201

31.08.2015

COBISS.SI-ID

3169593

26.08.2015

COBISS.SI-ID

280338176 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280338176 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280338176 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280338176 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280338176 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279380224 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279499520 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279343872 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279340032 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279844096 14.08.2015

COBISS.SI-ID

128881152 31.08.2015

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2.

TI=Zvezda AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zvezda TI=Dokler se ne snideva spet AU=Krantz, Judith LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Drava SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKRANTZ J.\5Dokler

UDK skupina: 8201 1.

TI=Plantaža Beula : saga o zemlji in ljubezni AU=Coleman, Lonnie LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCOLEMAN L.

UDK skupina: 821.111 1.

TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Izpadli 2. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Izpadli 3. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S.\5Izpadli 4. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S.\5Izpadli 5. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Izpadli 6. TI=Ko pride pomlad AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Ko 7. TI=Prisega : [20. primer Alexa Crossa] AU=Patterson, James LA=slv slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Prisega 8. TI=Lopov ostane lopov AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S. 9. TI=V imenu otroka AU=McEwan, Ian LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMCEWAN I.\5V imenu 10. TI=Notranji krog : kronika Mexico Cityja AU=Goldman, Francisco LA=slv slovenski PY=2015 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-992\aGOLDMAN F.\5Notranji 11. TI=Zbogom, orožje! AU=Hemingway, Ernest LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Obzorja [i. e.] Delo SG=lŽA\iod\u82-311.6\aHEMINGWAY E. UDK skupina: 821.133.1 COBISS3/Zaloga

stran 17/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

1.

TI=V zrelih letih : roman AU=Sartre, Jean-Paul LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aSARTRE J.-P.\5V zrelih

COBISS.SI-ID

7889409

19.08.2015

COBISS.SI-ID

279936256 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280292352 14.08.2015

COBISS.SI-ID

75195905

31.08.2015

COBISS.SI-ID

7894785

19.08.2015

COBISS.SI-ID

280422912 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280547584 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280518656 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280548096 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280516352 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280547584 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280422912 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280516352 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280518656 14.08.2015

COBISS.SI-ID

280548096 14.08.2015

UDK skupina: 821.134.2/.3 1.

TI=Marina AU=Ruiz Zafón, Carlos LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aRUIZ Z.C.\5Marina

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

TI=Dva brata, trije svetovi : zgodba o družini Žagar AU=Žagar, Monika LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.6\aŽAGAR M.\5Dva brata TI=Črni križ pri Hrastovcu : zgodovinska povest AU=Ilaunig, Ožbolt LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric SG=lŽA\iod\u886.3-32\aILAUNIG O.\5Črni križ pri

UDK skupina: 821.21/.41 1.

TI=Darovanjke AU=Tagore, Rabindranath LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-1\aTAGORE R.\5Darovanjke

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Nekega večera v Parizu AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Nekega 2. TI=Poročna napaka AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna 3. TI=Medvedji ples AU=Roslund, Anders LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROSLUND A.\5Medvedji 4. TI=Nevarna bližina AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Nevarna 5. TI=Strastna zapravljivka med zvezdami AU=Kinsella, Sophie LA=slv slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aKINSELLA S.\5Strastna 6. TI=Poročna napaka AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna 7. TI=Nekega večera v Parizu AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Nekega 8. TI=Strastna zapravljivka med zvezdami AU=Kinsella, Sophie LA=slv slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aKINSELLA S.\5Strastna 9. TI=Medvedji ples AU=Roslund, Anders LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aROSLUND A.\5Medvedji 10. TI=Nevarna bližina AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International COBISS3/Zaloga

stran 18/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

SG=lBR\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Nevarna 11. TI=Tiha hiša AU=Pamuk, Orhan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPAMUK O.\5Tiha hiša 12. TI=Večerja AU=Koch, Herman LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKOCH H.\5Večerja 13. TI=Ognjeno srce AU=Mead, Richelle LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.9\aMEAD R.\5Ognjeno

COBISS.SI-ID

279879680 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279879936 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279773440 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279300864 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279354112 17.08.2015

COBISS.SI-ID

59472896

26.08.2015

COBISS.SI-ID

10337793

19.08.2015

COBISS.SI-ID

23221255

19.08.2015

COBISS.SI-ID

18940160

31.08.2015

COBISS.SI-ID

22277120

31.08.2015

COBISS.SI-ID

15763456

31.08.2015

COBISS.SI-ID

19511040

31.08.2015

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3.

TI=Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Črnina in srebro AU=Giordano, Paolo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u850-311.2\aGIORDANO P.\5Črnina TI=O ljubezni in drugih demonih AU=García Márquez, Gabriel LA=slv slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aGARCÍA M.G.\5O ljubezni

UDK skupina: 82-311.3 1.

TI=Veleumni plemič don Kihot iz Manče AU=Cervantes Saavedra, Miguel de LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-7\aCERVANTES S.M.

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Ovaduh AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna Založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Ovaduh

UDK skupina: 886.3-3 1. 2. 3. 4.

TI=Za kos kruha AU=Munih-Petrič, Joži LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMUNIH-PETRIČ J.\5Za TI=Koraki AU=Volarič, Zlata LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aVOLARIČ Z.\5Koraki TI=Na gredi AU=Črnologar, Ladislav LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aČRNOLOGAR L.\5Na TI=Kruh in ljubezen AU=Petek, Jože LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPETEK J.\5Kruh in

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2. 3.

TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lŽA\ido\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lBR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 19/20


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

11.09.2015 Z-PL-B06

Novosti avgust 2015

PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lGR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 4. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lLI\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 5. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lPE\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 6. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lPN\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 7. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lPO\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 8. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lPR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 9. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lTA\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 10. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lVR\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela 11. TI=Občina Polzela skozi čas AU=Kreže, Karmen LA=slv PY=2015 PU=Občina ; Medobčinska splošna knjižnica SG=lŠE\iod\u949.712\aKREŽE K.\5Občina Polzela

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

- slovenski

COBISS.SI-ID

280407808 31.08.2015

COBISS.SI-ID

280517120 14.08.2015

COBISS.SI-ID

279237632 14.08.2015

UDK skupina: 929 1.

TI=Plešem sam s seboj : avtobiografija AU=Idol, Billy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aIDOL B.\5Plešem sam

UDK skupina: C 1.

TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta

COBISS3/Zaloga

stran 20/20

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti avgust 2015  

Knjižne novosti Medobčinske splošne knjižnice Žalec - avgust 2015 - vse enote

Novosti avgust 2015  

Knjižne novosti Medobčinske splošne knjižnice Žalec - avgust 2015 - vse enote

Profile for 26906
Advertisement