Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

UDK skupina: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Pod skupno streho : moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih COBISS.SI-ID 267297280 arhivov AU=Čelik, Matevž LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Muzej za arhitekturo in oblikovanje SG=lŽA\iod\u72\aČELIK M.\5Pod skupno TI=L'ours / scénario de Gerard Brach ; d'après The grizzly king de JamesCOBISS.SI-ID 260114432 Oliver Curwood ; musique Philippe Sarde ; image Philippe Rousselot ; réalisé par Jean-Jacques Annaud LA=fre - francoski PY=2011 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aMEDVED TI=Judežev poljub : roman AU=Plaidy, Jean LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS.SI-ID 15810817 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Judežev TI=Bela krizantema : kritični in polemični spisi AU=Cankar, Ivan LA=slv - COBISS.SI-ID 2858241 slovenski PY=1966 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aCANKAR I.\5Bela krizantema TI=Starogrška lirika / [izbral in poslovenil Anton Sovrè] LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28686081 PY=1964 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-194\aSTAROGRŠKA\5lirika TI=Izbrano delo AU=Vodnik, Valentin LA=slv - slovenski PY=1970 COBISS.SI-ID 2805505 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aVODNIK V.\5Izbrano delo TI=Celjski grofje; Velika puntarija; Kranjski komedijanti AU=Kreft, Bratko COBISS.SI-ID 15446784 LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-2\aKREFT B.\5Celjski grofje TI=Roman o Tristanu in Izoldi / priredil Joseph Bédier ; [prevod in opombe COBISS.SI-ID 2813185 napisal Janez Negro ; spremno besedo napisal Andrej Capuder ; ilustracije med tekstom Marij Pregelj] LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.6\aROMAN O\5Tristanu TI=Topol samujoč : izbor pesmi, proze in pisem AU=Murn, Josip LA=slv - COBISS.SI-ID 2863873 slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aMURN J.\5Topol samujoč TI=Pesnikovo srce AU=Gruden, Igo LA=slv - slovenski PY=1966 COBISS.SI-ID 2861825 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aGRUDEN I.\5Pesnikovo srce TI=Rumena vrtnica : izbor bolgarske poezije / [izbrala, prevedla, uredila, in COBISS.SI-ID 2809345 spremno besedo napisala Katja Špur] LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-194\aRUMENA VRTNICA TI=Cyrano de Bergerac : heroična komedija v 5. dejanjih AU=Rostand, COBISS.SI-ID 390401 Edmond LA=slv - slovenski PY=1971 SG=lPR\iod\u82-2\aROSTAND E.\5Cyrano de TI=Ulikses : odlomki iz romana AU=Joyce, James LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 2812929 PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820-311.2\aJOYCE J.\5Ulikses TI=Podobe življenja AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15423488 PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u886.3-32\aFINŽGAR F. S.\5Podobe TI=Kandid ali optimizem AU=Voltaire LA=slv - slovenski PY=1966 COBISS.SI-ID 2857985 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u840-311.2\aVOLTAIRE\5Kandid ali TI=Pesmi AU=Bor, Matej LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 387841 knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aBOR M.\5Pesmi TI=Izbrane pesmi AU=Gradnik, Alojz LA=slv - slovenski PY=1964 COBISS.SI-ID 2855681 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

04.09.2013

05.09.2013

16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013

16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013

16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 stran 1/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

SG=lPR\iod\u82-1\aGRADNIK A.\5Izbrane pesmi 18. TI=Pesmi; Herman in Doroteja AU=Goethe, Johann Wolfgang von LA=slv slovenski PY=1966 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aGOETHE J. W. VON\5Pesmi 19. TI=Julij Cezar AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Julij 20. TI=Županova Micka; Veseli dan ali Matiček se ženi AU=Linhart, Anton Tomaž LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aLINHART A. T.\5Županova 21. TI=Seviljski brivec : [komična opera v dveh dejanjih] : [opera v štirih dejanjih] AU=Sterbini, Cesare LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-2\aSTERBINI C.\5Seviljski brivec 22. TI=Pesmi AU=Rilke, Rainer Maria LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aRILKE R. M.\5Pesmi 23. TI=Balada o trobenti in oblaku : novela AU=Kosmač, Ciril LA=slv slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u886.3-32\aKOSMAČ C.\5Balada o 24. TI=Mali junak : izbor kratke proze AU=Dostoevskij, Fedor Mihajlovič LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-32\aDOSTOEVSKIJ F. M.\5Mali 25. TI=Princ Homburški; Michael Kohlhaas AU=Kleist, Heinrich von LA=slv slovenski PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-2\aKLEIST H. VON\5Princ 26. TI=Slava vojvodine Kranjske : izbor AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u908A\aVALVASOR J. V.\5Slava 27. TI=Odsevi : iz pripovednih in dramskih del AU=Kveder, Zofka LA=slv slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-82\aKVEDER Z.\5Odsevi 28. TI=Mogočne stene : vrhunski uspehi slovenskih alpinistov v Himalaji AU=Justin, Jelena LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Gorenjski muzej SG=lŽA\iod\u796.52\aJUSTIN J.\5Mogočne stene 29. TI=Ljudje v belem : roman AU=Soubiran, André LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u840-311.2\aSOUBIRAN A.\5Ljudje v 30. TI=Atlas svetovne zgodovine / strokovna redakcija slovenske izdaje Bogo Grafenauer, Sima Ćirković, Rene Lovrenčić, Rade Petrović ; prevedli iz angleščine Janez Šumrada s sodelovanjem Tatjane Petek-Šumrada, iz srbohrvaščine Alenka Pirjevec in Tone Sluga ; kartografsko obdelali Zvonimir Križovan ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba ; Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u912\aATLAS 31. TI=Nabirajmo užitne gobe AU=Poler, Anton LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u635.8\aPOLER A.\5Nabirajmo 32. TI=Step up 3 / directed by Jon M. Chu ; writen by Amy Andelson & Emily Meyer ; based on characters created by Duane Adler ; director of photography Ken Seng ; music by Bear McCreary LA=eng - angleški PY=2010 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 3 33. TI=Step up 3 / directed by Jon M. Chu ; writen by Amy Andelson & Emily Meyer ; based on characters created by Duane Adler ; director of photography Ken Seng ; music by Bear McCreary LA=eng - angleški PY=2010 PU=Blitz Film & Video Distribution COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

15424512

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2860289

16.09.2013

COBISS.SI-ID

15427328

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2808833

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2804481

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2803969

16.09.2013

COBISS.SI-ID

15473920

16.09.2013

COBISS.SI-ID

387585

16.09.2013

COBISS.SI-ID

385793

16.09.2013

COBISS.SI-ID

15474176

16.09.2013

COBISS.SI-ID

267692032 18.09.2013

COBISS.SI-ID

6676481

18.09.2013

COBISS.SI-ID

446725

20.09.2013

COBISS.SI-ID

5831481

20.09.2013

COBISS.SI-ID

22653496

20.09.2013

COBISS.SI-ID

22653496

20.09.2013

stran 2/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

SG=lPR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 3 34. TI=Step up 3 / directed by Jon M. Chu ; writen by Amy Andelson & Emily Meyer ; based on characters created by Duane Adler ; director of photography Ken Seng ; music by Bear McCreary LA=eng - angleški PY=2010 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 3 35. TI=Step up 3 / directed by Jon M. Chu ; writen by Amy Andelson & Emily Meyer ; based on characters created by Duane Adler ; director of photography Ken Seng ; music by Bear McCreary LA=eng - angleški PY=2010 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 36. TI=Temelji sodobnega sveta AU=Gottschalk, Louis Reichenthal LA=slv slovenski PY=1972 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u930\aGOTTSCHALK L. R. 37. TI=Temelji sodobnega sveta AU=Gottschalk, Louis Reichenthal LA=slv slovenski PY=1972 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aGOTTSCHALK L. R. 38. TI=Smrt v gradu AU=Buck, Pearl Sydenstricker LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBUCK P. S.\5Smrt v 39. TI=Judje in Izrael AU=Šobajić, Vojimir M. LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u32\aŠOBAJIĆ V. M.\5Judje in Izrael 40. TI=Tartarin iz Tarascona AU=Daudet, Alphonse LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uM\aDAUDET A.\5Tartarin iz 41. TI=Bela krizantema AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije ; Prosveta SG=lPE\iod\u82-4\aCANKAR I.\5Bela krizantema 42. TI=Del in celota : pogovori v območju atomske fizike AU=Heisenberg, Werner LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u53\aHEISENBERG W.\5Del in celota 43. TI=Pretrgana naveza AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.6\aINGOLIČ A.\5Pretrgana 44. TI=Klement AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Globus ; Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZUPAN V.\5Klement 45. TI=Po veliki zmagi AU=Kolar, Vilko LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Borec SG=lPR\iod\u929\aKOLAR V.\5Po veliki 46. TI=Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev : [enciklopedična obravnava po panogah], Zgodovina agrarnih panog. Zv. 1, Agrarno gospodarstvo / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Institut za zgodovino, Sekcija za občo in narodno zgodovino ; [ožja redakcija Pavle Blaznik, Bogo Grafenauer, Sergij Vilfan] LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u33\aGOSPODARSKA\5in družbena 47. TI=Ducktales. First collection. Prva zbirka / director Alan Zaslove ... [et al.] ; music composed and conducted by Ron Jones ; written by Michael Keyes ... [et al.] LA=slv; hun PY=2011 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aRAČJE\5zgodbe\x13-16 48. TI=Pekel AU=Alighieri, Dante LA=slv - slovenski PY=1959 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-1\aALIGHIERI D.\5Pekel 49. TI=Nepremagljivi ne plešejo AU=Mailer, Norman LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

22653496

20.09.2013

COBISS.SI-ID

22653496

20.09.2013

COBISS.SI-ID

23414272

25.09.2013

COBISS.SI-ID

23414272

25.09.2013

COBISS.SI-ID

9469697

25.09.2013

COBISS.SI-ID

13188609

25.09.2013

COBISS.SI-ID

16622081

26.09.2013

COBISS.SI-ID

5856769

26.09.2013

COBISS.SI-ID

7722753

26.09.2013

COBISS.SI-ID

6159105

26.09.2013

COBISS.SI-ID

15464705

26.09.2013

COBISS.SI-ID

11577095

26.09.2013

COBISS.SI-ID

6512897

26.09.2013

COBISS.SI-ID

21291575

27.09.2013

COBISS.SI-ID

408833

30.09.2013

COBISS.SI-ID

16608001

30.09.2013 stran 3/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMAILER N. 50. TI=Zrcalo AU=Stres, Vladislav LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-1\aSTRES V.\5Zrcalo 51. TI=Antologija anarhizma : zbornik / izbral [in spremna študija] Rudi Rizman ; [predgovor Noam Chomsky ; uredila Rudi Rizman in Mitja Maruško ; prevedli Doris Debenjak ... [et al.] ; imensko kazalo Mojca Dobnikar] LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije SG=lŽA\iod\u32\aANTOLOGIJA\5anarhizma 52. TI=Zvočni učinki : mladina, brezdelje in politika rock and rolla AU=Frith, Simon LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Republiška konferenca ZSMS ; Univerzitetna konferenca ZSMS SG=lŽA\iod\u78\aFRITH S.\5Zvočni učinki 53. TI=Južno od severa AU=Flisar, Evald LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u91\aFLISAR E.\5Južno od severa 54. TI=Proti življenju za zaveso AU=Šprohar, Luj LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠPROHAR L.\5Proti 55. TI=Babbitt AU=Lewis, Sinclair LA=slv - slovenski PY=1953 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLEWIS S.\5Babbitt 56. TI=Sveti satan AU=Fülop-Miller, René LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u82-312.6\aFÜLOP-M. R.\5Sveti satan 57. TI=Imperij sonca AU=Ballard, James Graham LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Obzorja SG=lPN\iod\u82-311.6\aBALLARD J. G.\5Imperij 58. TI=Vincent van Gogh : Sla po življenju : roman AU=Stone, Irving LA=slv slovenski PY=1964 PU=Obzorja SG=lPO\iod\u82-312.6\aSTONE I.\5Vincent van 59. TI=Žetev AU=Tagore, Rabindranath LA=slv - slovenski PY=1922 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-1\aTAGORE R.\5Žetev 60. TI=Življenje Oscarja Wilda AU=Pearson, Hesketh LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u929\aWILDE O.

COBISS.SI-ID

2140168

30.09.2013

COBISS.SI-ID

5163520

30.09.2013

COBISS.SI-ID

12982785

30.09.2013

COBISS.SI-ID

12515329

30.09.2013

COBISS.SI-ID

15788545

30.09.2013

COBISS.SI-ID

1154305

30.09.2013

COBISS.SI-ID

1460993

30.09.2013

COBISS.SI-ID

5463809

30.09.2013

COBISS.SI-ID

3501825

30.09.2013

COBISS.SI-ID

588289

30.09.2013

COBISS.SI-ID

1453057

30.09.2013

COBISS.SI-ID

268005120 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266482944 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266482944 16.09.2013

COBISS.SI-ID

267132416 18.09.2013

UDK skupina: 0 1.

2. 3. 4.

TI=Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani] AU=Bralno društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje, 10 , 2013, Ljubljana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Zavod Republike Slovenije za šolstvo SG=lŽA\ičo\u02\aBRALNO DRUŠTVO\5Tudi mi TI=Kultura včeraj, danes, jutri / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Državni svet Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u35\aKULTURA\5včeraj, danes TI=Kultura včeraj, danes, jutri / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Državni svet Republike Slovenije SG=lPO\iod\u35\aKULTURA\5včeraj, danes TI=Slikanica - moja prva knjiga : razstava o slovenski slikanici AU=Arko, Anton LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovenski šolski muzej SG=lŽA\iod\u82.0\aARKO A.\5Slikanica

UDK skupina: 02 COBISS3/Zaloga

stran 4/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

1.

TI=Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani AU=Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Narodna in univerzitetna knjižnica SG=lPR\iod\u02\aNARODNA IN\5Zakladi Narodne

COBISS.SI-ID

126000128 30.09.2013

COBISS.SI-ID

251851776 02.09.2013

COBISS.SI-ID

266534912 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267298304 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267298304 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267298304 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267298304 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267298304 04.09.2013

COBISS.SI-ID

251159808 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267909120 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267909120 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267909120 09.09.2013

COBISS.SI-ID

266068224 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266068736 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266067968 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266068480 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267909120 13.09.2013

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

TI=Radi imamo sadje AU=Siminovich, Lorena LA=slv - slovenski PY=2011 PU=DZS SG=lŽA\imzb\u631/633\aSIMINOVICH L.\5Radi TI=Grimmove pravljice AU=Grimm, Jacob LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iml\uC\aGRIMM J.\5Grimmove TI=Jure in Jaka AU=Crowther, Kitty LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aCROWTHER K.\5Jure in Jaka TI=Jure in Jaka AU=Crowther, Kitty LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aCROWTHER K.\5Jure in Jaka TI=Jure in Jaka AU=Crowther, Kitty LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aCROWTHER K.\5Jure in Jaka TI=Jure in Jaka AU=Crowther, Kitty LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aCROWTHER K.\5Jure in Jaka TI=Jure in Jaka AU=Crowther, Kitty LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uC\aCROWTHER K.\5Jure in Jaka TI=Bagri in traktorji / [ilustracije Maria Rita Gentili ; prevod Mateja Ozimek] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Grahovac SG=lPR\imzb\u62\aBAGRI IN\5traktorji TI=Pesmi iz rimogojnice AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC 82-1\aROZMAN A.\5Pesmi iz TI=Pesmi iz rimogojnice AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC 82-1\aROZMAN A.\5Pesmi iz TI=Pesmi iz rimogojnice AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uC 82-1\aROZMAN A.\5Pesmi iz TI=Pepelka / priredila Kath Jewitt ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aPEPELKA TI=Sneguljčica / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Jacqueline East ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aSNEGULJČICA TI=Janko in Metka / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Erica-Jane Waters ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aJANKO IN METKA TI=Rdeča kapica / priredila Gaby Goldsack ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aRDEČA KAPICA TI=Pesmi iz rimogojnice AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 5/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

17. 18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC 82-1\aROZMAN A.\5Pesmi iz TI=Pesmi iz rimogojnice AU=Rozman, Andrej LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC 82-1\aROZMAN A.\5Pesmi iz TI=Sneguljčica / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Jacqueline East ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aSNEGULJČICA TI=Janko in Metka / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Erica-Jane Waters ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aJANKO IN METKA TI=Rdeča kapica / priredila Gaby Goldsack ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aRDEČA KAPICA TI=Pepelka / priredila Kath Jewitt ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aPEPELKA TI=Sneguljčica / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Jacqueline East ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aSNEGULJČICA TI=Janko in Metka / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Erica-Jane Waters ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aJANKO IN METKA TI=Rdeča kapica / priredila Gaby Goldsack ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aRDEČA KAPICA TI=Pepelka / priredila Kath Jewitt ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aPEPELKA TI=Sneguljčica / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Jacqueline East ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aSNEGULJČICA TI=Janko in Metka / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Erica-Jane Waters ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aJANKO IN METKA TI=Rdeča kapica / priredila Gaby Goldsack ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aRDEČA KAPICA TI=Pepelka / priredila Kath Jewitt ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aPEPELKA TI=Sneguljčica / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Jacqueline East ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aSNEGULJČICA

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267909120 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266068736 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266067968 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068480 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068224 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068736 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266067968 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068480 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068224 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068736 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266067968 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068480 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068224 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068736 16.09.2013

stran 6/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

31. TI=Janko in Metka / priredila Ronne Randall ; ilustrirala Erica-Jane Waters ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aJANKO IN METKA 32. TI=Rdeča kapica / priredila Gaby Goldsack ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRDEČA KAPICA 33. TI=Pepelka / priredila Kath Jewitt ; ilustrirala Dubravka Kolanovic ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aPEPELKA 34. TI=Hudojede jagode, opičje norčije in šakalje barabije AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Forma 7 SG=lŽA\iml\uC\aKENDA H. D.\5Hudojede jagode 35. TI=Dežela bomb, dežela trav AU=Mozetič, Brane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Center za slovensko književnost SG=lŽA\iml\uC\aMOZETIČ B.\5Dežela bomb 36. TI=Založeni raj AU=Lunaček, Izar T. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Forum SG=lŽA\iod\u084\aLUNAČEK I. T.\5Založeni raj 37. TI=Metamorphose antropomorphice : [prvi strip s slovenskimi podnapisi] AU=Lunaček, Izar T. LA=slv; ita; fre; lat PY=2013 PU=Buch SG=lŽA\iod\u084\aLUNAČEK I. T. 38. TI=Jeremiah : [VII-IX] AU=Hermann LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Risar SG=lŽA\iod\u084\aHERMANN\5Jeremiah 39. TI=Rdeči traktor / [ilustracije Julia Oliver ; prevod Borut Petrović Jesenovec] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Didakta SG=lŽA\imzb\uC\aRDEČI\5traktor

COBISS.SI-ID

266067968 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068480 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266068224 16.09.2013

COBISS.SI-ID

265151744 16.09.2013

COBISS.SI-ID

266878720 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267754240 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267020288 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267760128 18.09.2013

COBISS.SI-ID

252555008 27.09.2013

COBISS.SI-ID

267816192 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267968768 06.09.2013

COBISS.SI-ID

268200960 16.09.2013

COBISS.SI-ID

20201728

COBISS.SI-ID

267942656 18.09.2013

COBISS.SI-ID

53199104

20.09.2013

COBISS.SI-ID

11643905

26.09.2013

COBISS.SI-ID

695043

30.09.2013

UDK skupina: 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Resnične zgodbe o angelih : upanje in navdih v 777 sporočilih AU=Cooper, Diana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cangura.com SG=lŽA\iod\u133\aCOOPER D.\5Resnične zgodbe TI=Spotikanja o sreči AU=Gilbert, Daniel LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lisac & Lisac SG=lŽA\iod\u17\aGILBERT D.\5Spotikanja o TI=Čuječe materinstvo AU=Vieten, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u159.9\aVIETEN C.\5Čuječe TI=Dve razpravi AU=Spinoza, Benedictus de LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Društvo za teoretsko psihoanalizo ; RK ZSMS SG=lPR\iod\u1\aSPINOZA B. DE\5Dve razpravi TI=Kako je EFT spremenil moje življenje - in lahko tudi vaše / [skupina avtorjev ; urednik Pika Rajnar] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u159.9\aKAKO JE EFT\5spremenil TI=Zvezda vnebovzetja AU=Antares, Ištar LA=slv - slovenski PY=1995 PU=samozal. SG=lPR\iod\u133\aANTARES I.\5Zvezda TI=Gospoda Eugena Dühringa prevrat znanosti : (Anti-Dühring) AU=Engels, Friedrich LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u14\aENGELS F.\5Gospoda TI=Puer aeternus AU=Franz, Marie-Louise von LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Meta SG=lŽA\iod\u159.9\aFRANZ M.-L. VON\5Puer

COBISS3/Zaloga

16.09.2013

stran 7/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Dresirani moški AU=Vilar, Esther LA=slv - slovenski PY=1996 PU= [samozal.] R. Reichmann SG=lPR\iod\u159.9\aVILAR E.\5Dresirani moški

COBISS.SI-ID

57662720

16.09.2013

COBISS.SI-ID

268187904 18.09.2013

COBISS.SI-ID

234612480 20.09.2013

COBISS.SI-ID

110643968 20.09.2013

COBISS.SI-ID

3692062

COBISS.SI-ID

217053440 20.09.2013

COBISS.SI-ID

262035456 16.09.2013

COBISS.SI-ID

267526656 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267213312 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267982592 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267982592 10.09.2013

COBISS.SI-ID

32347136

26.09.2013

COBISS.SI-ID

32347136

26.09.2013

UDK skupina: 2 1. 2.

3. 4.

5.

TI=Terra sancta 1910 AU=Frelih, Marko LA=slv; eng PY=2013 PU=Muzej krščanstva na Slovenskem SG=lŽA\iod\u23/28\aFRELIH M.\5Terra sancta TI=Glas kraljice miru s Kureščka / [uredili Anton Košir, Stanislav M. Maršič in Adolf Mežan ; fotografije arhiv CKM ... et al.] ; [izdajatelj] Center Kraljice miru Kurešček LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Salve SG=lPR\iod\u23/28\aGLAS KRALJICE\5miru s TI=Jezus ravna drugače : na sprehod skozi slikanico z žepi AU=Robb, Andy LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Ognjišče SG=lPN\iml\u23/28\aROBB A.\5Jezus ravna TI=Moje prvo Sveto pismo : s slikami / Kenneth N. Taylor ; ilustracije Richard in Frances Hook LA=slv - slovenski PY=1998 PU=International Bible Society ; Svetopisemska družba Slovenije SG=lPN\iml\u23/28\aMOJE PRVO\5Sveto pismo TI=Pridite k meni! : molitvenik za otroke / [risbe in dodatne pesmi, izbor in ureditev sestre klarise] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Samostan Brezmadežne sester klaris SG=lPN\iml\u23/28\aPRIDITE K MENI!

20.09.2013

UDK skupina: 30+316 1.

2.

TI=Premislimo Slovenijo dveh desetletij / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Državni svet Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u30\aPREMISLIMO\5Slovenijo TI=Lezbični aktivizem po korakih AU=Tratnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u31\aTRATNIK S.\5Lezbični

UDK skupina: 32 1. 2. 3. 4.

5.

TI=Trije krogi jeze AU=Lorenci, Janko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u32\aLORENCI J.\5Trije krogi jeze TI=Upor : arabska pomlad in evropska jesen AU=Videmšek, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u32\aVIDEMŠEK B.\5Upor TI=Upor : arabska pomlad in evropska jesen AU=Videmšek, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u32\aVIDEMŠEK B.\5Upor TI=Sodobni liberalizem : zbornik / izbral in uredil Rudi Rizman ; [[avtorji] Dahrendorf ... [et al.] ; prevedli Darko Štrajn ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Krt SG=lŽA\iod\u32\aSODOBNI\5liberalizem TI=Sodobni liberalizem : zbornik / izbral in uredil Rudi Rizman ; [[avtorji] Dahrendorf ... [et al.] ; prevedli Darko Štrajn ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Krt SG=lVR\iod\u32\aSODOBNI\5liberalizem

COBISS3/Zaloga

stran 8/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

6. 7.

TI=Modeli demokracije AU=Held, David LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije SG=lŽA\iod\u32\aHELD D.\5Modeli TI=Hitlerjev osebni zdravnik AU=Katz, Ottmar LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lGR\iod\u929\aHITLER A.

COBISS.SI-ID

7642112

26.09.2013

COBISS.SI-ID

16976897

30.09.2013

COBISS.SI-ID

268165888 18.09.2013

COBISS.SI-ID

111157

COBISS.SI-ID

239649536 16.09.2013

COBISS.SI-ID

260712448 16.09.2013

UDK skupina: 33 1.

TI=Avstro-ogrske vojne obveznice prve svetovne vojne AU=Jelinčič, Zmago LA=slv; ger PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u33\aJELINČIČ Z.\5Avstro-ogrske

UDK skupina: 34 1.

TI=Ustava Republike Slovenije in Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije AU=Slovenija LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mavrica SG=lŽA\iod\u34\aSLOVENIJA\5Ustava Republike

20.09.2013

UDK skupina: 34/35 1.

TI=Ukradeni čas : navdihujoča zgodba o nedolžni ženski, ki je bila obsojena na smrt AU=Jacobs, Sunny LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-94\aJACOBS S.\5Ukradeni čas

UDK skupina: 36 1.

TI=Diskriminacija starejših / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Državni svet Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u36\aDISKRIMINACIJA\5starejših

UDK skupina: 37 1. 2.

3.

4.

TI=Seminar ustvarjalno izobraževanje AU=Omerza, Anton LA=slv COBISS.SI-ID 103207936 slovenski PY=1999 PU=OST SG=lPR\iod\u37\aOMERZA A.\5Seminar TI=Kako razumeti mladostnika : priročnik za starše otrok, starih od 10 do 25 COBISS.SI-ID 222319360 let AU=Braconnier, Alain LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Učila International SG=lVR\iod\u37\aBRACONNIER A.\5Kako TI=Družina in šola sestrici sta dve, nobena samotno hoditi ne sme : ob 100- COBISS.SI-ID 115145984 letnici podružnične šole Gotovlje : 1901-2001 AU=Žgank Golič, Irena LA=slv - slovenski PY=2001 PU=I. osnovna šola SG=lŽA\iod\u37\aŽGANK G. I.\5Družina in šola TI=Moj otrok odrašča AU=Končnik Goršič, Nataša LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 214935040 PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u37\aKONČNIK G. N.\5Moj otrok

20.09.2013 25.09.2013

26.09.2013

26.09.2013

UDK skupina: 39 1.

2.

TI="Fantje se zbirajo ---" : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi AU=Golež Kaučič, Marjetka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aGOLEŽ K. M.\5Fantje se zbirajo TI=Zlati hrib : pravljice in povedke iz Tunjic in okolice / zapisal France Stele ; uredile Breda Podbrežnik Vukmir, Marija Stanonik, Ivanka Učakar ;

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267528960 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267973120 16.09.2013 stran 9/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

3.

4.

[ilustracije Andreja Peklar ; uvod Marija Stanonik ; opombe in komentarji, slovar Barbara Klanšek ; spremne besede Breda Podbrežnik Vukmir in Ivanka Učakar, Matej Stele] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Matična knjižnica SG=lŽA\iml\uL\aZLATI HRIB TI=Pod rečiškim zvonom : življenjske zgodbe Rečičanov in okoličanov / [uredila Marija Makarovič] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Zavod za kulturo ; Turistično društvo SG=lŽA\iod\u929\aPOD REČIŠKIM\5zvonom TI=Veliki dogovor malih src : v pričakovanju svetega Miklavža AU=Razboršek, Mihaela LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Slomškova družba, Slomškova založba SG=lPN\iml\u39\aRAZBORŠEK M.\5Veliki

COBISS.SI-ID

105635840 20.09.2013

COBISS.SI-ID

63625729

20.09.2013

COBISS.SI-ID

21157632

25.09.2013

COBISS.SI-ID

266086144 04.09.2013

COBISS.SI-ID

61231360

30.09.2013

COBISS.SI-ID

993859

20.09.2013

COBISS.SI-ID

993859

20.09.2013

COBISS.SI-ID

128909312 30.09.2013

COBISS.SI-ID

19859712

COBISS.SI-ID

266493696 09.09.2013

UDK skupina: 398.2+398.6/.9 1.

TI=Slovenske narodne pesmi / iz tiskanih in pisanih virov zbral in uredil Karol Štrekelj LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u39\aSLOVENSKE\5narodne\x4

UDK skupina: 5 1. 2.

TI=Matematika za gimnazije : zbirka nalog : [priprava na maturo - osnovna raven] AU=Kavka, Dušan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u51\aKAVKA D.\5Matematika TI=Vrt Evrope : "Parki za življenje" v Sloveniji : zbornik / [izbral in uredil Božidar Flajšman] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Liberalna akademija ; Ekološki forum LDS SG=lŽA\iod\u50\aVRT EVROPE

UDK skupina: 502/504 1.

2.

TI=Oblikovanje prihodnosti, kakršno si želimo / [pripravila] Evropska agencija za okolje LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Urad za publikacije Evropske unije SG=lŽA\iod\u50\aOBLIKOVANJE\5prihodnosti TI=Oblikovanje prihodnosti, kakršno si želimo / [pripravila] Evropska agencija za okolje LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Urad za publikacije Evropske unije SG=lVR\iod\u50\aOBLIKOVANJE\5prihodnosti

UDK skupina: 54 1.

TI=Sporočilo vode AU=Emoto, Masaru LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Sanje SG=lPR\iod\u54\aEMOTO M.\5Sporočilo vode

UDK skupina: 57 1.

TI=Nevidni živi svet AU=Konjajev, Aleksander LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u57\aKONJAJEV A.\5Nevidni živi

25.09.2013

UDK skupina: 6 1.

TI=Kuharica proti staranju : več kot 130 receptov za energijo in vitalnost / [avtorice Jo Anne Calabria ... [et al.] ; fotografije Andre Martin ; prevedla Mojca Vodušek] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 10/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

2. 3. 4. 5.

SG=lŽA\iod\u641\aKUHARICA PROTI\5staranju TI=Old english sheepdogs AU=Pisano, Beverly LA=eng - angleški PY=1990 PU=T.F.H. SG=lŽA\iod\u636.7\aPISANO B.\5Old english TI=Hmelj : nasveti in navodila za pridelovanje AU=Kač, Janko LA=slv slovenski PY=1951 PU=Kmečka knjiga SG=lŽA\ido\u631/633\aKAČ J.\5Hmelj TI=Sušenje i starenje savinjskog hmelja AU=Fišer, Ferdo LA=scr; scc PY=1948 PU=Hmezad SG=lŽA\ido\u631/633\aFIŠER F.\5Sušenje i TI=Hmeljarstvo AU=Sadar, Vinko LA=slv - slovenski PY=1928 PU=Tiskarna sv. Cirila SG=lŽA\ido\u631/633\aSADAR V.\5Hmeljarstvo

COBISS.SI-ID

642620

20.09.2013

COBISS.SI-ID

1315955

20.09.2013

COBISS.SI-ID

1127733

20.09.2013

COBISS.SI-ID

12377909

20.09.2013

COBISS.SI-ID

267856384 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268395008 16.09.2013

COBISS.SI-ID

267598848 16.09.2013

COBISS.SI-ID

267118336 20.09.2013

COBISS.SI-ID

266596864 26.09.2013

COBISS.SI-ID

111133696 30.09.2013

COBISS.SI-ID

73327104

COBISS.SI-ID

267103744 18.09.2013

COBISS.SI-ID

266413056 18.09.2013

COBISS.SI-ID

266412800 18.09.2013

UDK skupina: 61 1.

2.

3. 4. 5. 6.

TI=Mejna osebnostna motnja za telebane AU=Elliott, Charles H. LA=slv slovenski PY=2013 PU=Pasadena ; Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami ; Inštitut Karakter SG=lŽA\iod\u61\aELLIOTT C. H.\5Mejna TI=Rešite se zasvojenosti s hrano : skriti vzroki hlepenja po hrani - in kako se jih zlahka osvobodimo v sedmih korakih AU=Barnard, Neal LA=slv slovenski PY=2013 PU=Planet SG=lŽA\iod\u61\aBARNARD N.\5Rešite se TI=Škodljivost žit : premislek o prehrani z visoko vsebnostjo škroba AU=Graham, Douglas N. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Calesita SG=lŽA\iod\u61\aGRAHAM D. N.\5Škodljivost žit TI=Prijateljem najboljše! : sistem prehranske prve pomoči za starejše in ošibele AU=Ostan, Iztok LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Institut.O SG=lŽA\iod\u61\aOSTAN I.\5Prijateljem TI=Terapija s pomočjo živali - kaj to je in kako jo lahko uporabim? AU=Ilič, Nina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lunba SG=lŽA\iod\u61\aILIČ N.\5Terapija TI=Preprosta domača masaža AU=Cassar, Mario-Paul LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u61\aCASSAR M.-P.\5Preprosta

UDK skupina: 61+619 1.

TI=Za lepše in prijaznejše življenje s paraplegijo in tetraplegijo : iskanje samega sebe AU=Kralj, Julčka LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Zveza paraplegikov SG=lŽA\iod\u61\aKRALJ J.\5Za lepše in

20.09.2013

UDK skupina: 62+66/69 1.

TI=Poslikano kmečko pohištvo v zbirki Gorenjskega muzeja AU=Dolžan Eržen, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Gorenjski muzej SG=lŽA\iod\u7\aDOLŽAN E. T.\5Poslikano

UDK skupina: 63 1.

2.

TI=Moja mačka : popoln vodnik za zdravo, srečno in dobro vzgojeno mačko AU=Davidson, Catherine LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u636.8\aDAVIDSON C.\5Moja mačka TI=Moj pes : popoln vodnik za zdravega, srečnega in dobro vzgojenega psa

COBISS3/Zaloga

stran 11/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

3.

AU=Collins, Sophie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u636.7\aCOLLINS S.\5Moj pes TI=Poučnik o gajenju hmelja AU=Teržan, Josip LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1926 PU=Ministarstvo poljoprivrede i voda, Ratarsko odeljenje SG=lŽA\ido\u631/633\aTERŽAN J.\5Poučnik o

COBISS.SI-ID

132869383 20.09.2013

COBISS.SI-ID

3150440

COBISS.SI-ID

122946816 16.09.2013

COBISS.SI-ID

267888384 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266836224 16.09.2013

COBISS.SI-ID

126843904 30.09.2013

COBISS.SI-ID

267815936 20.09.2013

COBISS.SI-ID

267814656 20.09.2013

COBISS.SI-ID

12198657

COBISS.SI-ID

267879424 18.09.2013

UDK skupina: 633 1.

TI=Delovanje Hmeljarskega društva : poročilo poslovodje g. A. Petrička na proslavi društvene petdesetletnice dne 7. septembra 1930 v Žalcu : ponatis iz lista "Slovenski hmeljar" AU=Petriček, Anton LA=slv - slovenski PY=1931 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u631/633\aPETRIČEK A.\5Delovanje

20.09.2013

UDK skupina: 635 1.

TI=Kakteje in druge sočnice : mala zlata knjiga : gojenje, oskrba in vrste AU=Cattabriga, Andrea LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo revije ; Pisanica SG=lPR\iod\u635\aCATTABRIGA A.\5Kakteje in

UDK skupina: 64 1. 2.

TI=Trideset obrazov slovenske kulinarike AU=First, Miha LA=slv slovenski PY=2013 PU=UMco SG=lŽA\iod\u641\aFIRST M.\5Trideset obrazov TI=Dva požrešna Italijana - okusi Italije AU=Carluccio, Antonio LA=slv slovenski PY=2013 PU=Narava SG=lŽA\iod\u641\aCARLUCCIO A.\5Dva požrešna

UDK skupina: 641 1.

TI=Čudežna zeljna juha AU=Grillparzer, Marion LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u641\aGRILLPARZER M.\5Čudežna

UDK skupina: 654/656 1.

2.

TI=Trajnostna mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ministrstvo za infrastrukturo in prostor SG=lŽA\iod\u65\aTRAJNOSTNA\5mobilnost TI=Trajnostna mobilnost. Priročnik za učitelje v srednjih šolah / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ministrstvo za infrastrukturo in prostor SG=lŽA\iod\u65\aTRAJNOSTNA\5mobilnost

UDK skupina: 66 1.

TI=Vinski tabernakelj AU=Avsenak, Branko LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u66\aAVSENAK B.\5Vinski

26.09.2013

UDK skupina: 7 1.

TI=Poklon Stanetu Severju / urednica Špela Čižman ; [fotografije Slovenska kinoteka ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovenska kinoteka

COBISS3/Zaloga

stran 12/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

SG=lŽA\iod\u792\aPOKLON STANETU\5Severju TI=Otac na službenom putu : ljubavno istorijski film : ljubezenskozgodovinski film / scenario Abdulah Sidran ; muzika Zoran Simjanović ; direktor filma Vera Mihić-Jolić ; montaža Andrija Zafranović ; kamera Vilko Filač ; režija Emir Kusturica LA=scc - * srbski == glej SRP PY=2005 PU=A. G. Market SG=lPO\idvd\u791\aOČE NA\5službenem TI=The aviator / directed by Martin Scorsese ; written by John Logan ; director of photography Robert Richardson ; music by Howard Shore LA=eng - angleški PY=2006 PU=Blitz film & video distribution ; Delo SG=lŽA\idvd\u791\aLETALEC\x1429 TI=The importance of being Earnest / music by Charlie Mole ; director of photography Tony Pierce ; screenplay by Oliver Parker, based on the play by Oscar Wilde LA=eng - angleški PY=2004 PU=Cinemania group [i.e.] Creativa ; Dnevnik SG=lŽA\idvd\u791\aPOMEMBNO JE\5biti\x1430 TI=Domišljava muca in --- / [prevod Jasna Šček] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Grahovac & Co. SG=lPN\iml\uC\aDOMIŠLJAVA MUCA TI=Osebna prtljaga / scenarist in režiser Janez Lapajne ; soscenarist Nejc Gazvoda ; direktor fotografije Matej Križnik ; producentka Aiken Veronika Prosenc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aOSEBNA PRTLJAGA TI=Osebna prtljaga / scenarist in režiser Janez Lapajne ; soscenarist Nejc Gazvoda ; direktor fotografije Matej Križnik ; producentka Aiken Veronika Prosenc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aOSEBNA PRTLJAGA TI=Osebna prtljaga / scenarist in režiser Janez Lapajne ; soscenarist Nejc Gazvoda ; direktor fotografije Matej Križnik ; producentka Aiken Veronika Prosenc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aOSEBNA PRTLJAGA TI=Osebna prtljaga / scenarist in režiser Janez Lapajne ; soscenarist Nejc Gazvoda ; direktor fotografije Matej Križnik ; producentka Aiken Veronika Prosenc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aOSEBNA PRTLJAGA\x1431 TI=House of D / music composed by Geoff Zanelli ; director of photography Michael Chapman ; writen and directed by David Duchovny LA=eng angleški PY=2006 PU=Blitz film & video distribution SG=lŽA\idvd\u791\aVRNITEV V TI=Smrt čoveka na Balkanu / scenarista i režiser Miroslav Momčilović ; direktor fotografije Miladin Čolaković ; kompozitori Predrag Šarović, Aleksandar Kovačević ; producent Miroslav Momčilović LA=srp - srbski PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aSMRT ČOVEKA\5na TI=Voces inocentes : basada en una historia real : po resničnih dogodkih / dirigada por Luis Mandoki ; escrita por Oscar Torres, Luis Mandoki ; historia de Oscar Torres, basada en su vida ; música original André Abujamra LA=spa - španski PY=2005 PU=Blitz film & video distribution SG=lŽA\idvd\u791\aGLAS\5nedolžnih\x1444 TI=Sonce in sončice po vsem svetu AU=Pavček, Tone LA=slv; mac; dan; jpn; alb; rum; rus PY=2007 PU=Mladinska knjiga ; Zavod Sploh SG=lPR\icd\u78\aPAVČEK T.\5Sonce in

COBISS.SI-ID

13915144

20.09.2013

COBISS.SI-ID

5493649

20.09.2013

COBISS.SI-ID

218841344 20.09.2013

COBISS.SI-ID

126029568 20.09.2013

COBISS.SI-ID

16993330

20.09.2013

COBISS.SI-ID

16993330

20.09.2013

COBISS.SI-ID

16993330

20.09.2013

COBISS.SI-ID

16993330

20.09.2013

COBISS.SI-ID

2233524

20.09.2013

COBISS.SI-ID

16993074

20.09.2013

COBISS.SI-ID

11768122

20.09.2013

COBISS.SI-ID

6095902

26.09.2013

COBISS.SI-ID

5596213

30.09.2013

UDK skupina: 71 1.

TI=Sprehodi skozi vrtove in parke v Spodnji Savinjski dolini AU=Sodin, Mojca LA=slv - slovenski PY=1999 PU=[s. n.]

COBISS3/Zaloga

stran 13/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

SG=lPO\iod\u71\aSODIN M.\5Sprehodi UDK skupina: 73/76+77 1.

TI=Gore : Slovenija AU=Klemenc, Stane LA=slv; eng; ger; ita; fre PY=1992 PU=Dia studio SG=lBR\iod\u77\aKLEMENC S.\5Gore

COBISS.SI-ID

32034304

20.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 06.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 06.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 09.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 09.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 13.09.2013

COBISS.SI-ID

266128896 13.09.2013

COBISS.SI-ID

265366784 18.09.2013

COBISS.SI-ID

45156352

20.09.2013

COBISS.SI-ID

45156352

20.09.2013

COBISS.SI-ID

45156096

20.09.2013

COBISS.SI-ID

79771904

20.09.2013

COBISS.SI-ID

61625088

20.09.2013

UDK skupina: 73/77 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u74\aCURTO ROSA TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Slikanje s prsti AU=Curto, Rosa Maria LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u74\aCURTO R. M.\5Slikanje s prsti TI=Križci za pokušino / [gradivo zbrala Špela Pugelj ; fotografije Matjaž Razbornik, Andreja Munih] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Društvo Naše korenine SG=lŽA\iod\u746\aKRIŽCI ZA\5pokušino

UDK skupina: 76 1. 2. 3.

TI=Globi v prometu AU=Strebel, Guido LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Tamia SG=lPN\iml\u084\aSTREBEL G.\5Globi v prometu TI=Globi v prometu AU=Strebel, Guido LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Tamia SG=lBR\iml\u084\aSTREBEL G.\5Globi v TI=Globi v letalski reševalni službi AU=Strebel, Guido LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Tamia SG=lBR\iml\u084\aSTREBEL G.\5Globi v letalski

UDK skupina: 769.8/.9 1. 2.

TI=Žabec in ptičje petje AU=Velthuijs, Max LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\uC\aVELTHUIJS M.\5Žabec in ptičje TI=Martin Krpan AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Littera SG=lPN\iml\uC\aLEVSTIK F.\5Martin Krpan

COBISS3/Zaloga

stran 14/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

UDK skupina: 78 1.

TI=Mi pa pojemo, mi pa muziciramo / [pripravila Katja Virant Iršič] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\icd\u78\aMI pa pojemo,\5mi pa

COBISS.SI-ID

12257590

26.09.2013

UDK skupina: 78+791/792 1.

TI=Beautiful creatures / written for the screen and directed by Richard COBISS.SI-ID 1103190110 20.09.2013 LaGravenese ; based on the novel "Beautiful creatures" by Kami Garcia and Margaret Stohl ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Thenewno2 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aČUDOVITA\5bitja 2. TI=One for the money / music by Deborah Lurie ; director of photography COBISS.SI-ID 267289600 20.09.2013 James Whitaker ; based on the novel by Janet Evanovich ; screenplay by Stacy Sherman & Karen Ray and Liz Brixius ; directed by Julie Anne Robinson LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aVSE ZA DENAR 3. TI=Beautiful creatures / written for the screen and directed by Richard COBISS.SI-ID 1103190110 20.09.2013 LaGravenese ; based on the novel "Beautiful creatures" by Kami Garcia and Margaret Stohl ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Thenewno2 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aČUDOVITA BITJA 4. TI=One for the money / music by Deborah Lurie ; director of photography COBISS.SI-ID 267289600 20.09.2013 James Whitaker ; based on the novel by Janet Evanovich ; screenplay by Stacy Sherman & Karen Ray and Liz Brixius ; directed by Julie Anne Robinson LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aVSE ZA DENAR 5. TI=Beautiful creatures / written for the screen and directed by Richard COBISS.SI-ID 1103190110 20.09.2013 LaGravenese ; based on the novel "Beautiful creatures" by Kami Garcia and Margaret Stohl ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Thenewno2 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aČUDOVITA BITJA 6. TI=One for the money / music by Deborah Lurie ; director of photography COBISS.SI-ID 267289600 20.09.2013 James Whitaker ; based on the novel by Janet Evanovich ; screenplay by Stacy Sherman & Karen Ray and Liz Brixius ; directed by Julie Anne Robinson LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aVSE ZA DENAR 7. TI=Beautiful creatures / written for the screen and directed by Richard COBISS.SI-ID 1103190110 20.09.2013 LaGravenese ; based on the novel "Beautiful creatures" by Kami Garcia and Margaret Stohl ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Thenewno2 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aČUDOVITA BITJA\51432 8. TI=One for the money / music by Deborah Lurie ; director of photography COBISS.SI-ID 267289600 20.09.2013 James Whitaker ; based on the novel by Janet Evanovich ; screenplay by Stacy Sherman & Karen Ray and Liz Brixius ; directed by Julie Anne Robinson LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aVSE ZA DENAR\x1433 9. TI=The words / written and directed by Brian Klugman & Lee Sternthal ; COBISS.SI-ID 16992562 20.09.2013 director of photography Antonio Calvache ; music by Marcelo Zarvos LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aUKRADENE\5besede\x1439 10. TI=Peacock / written by Michael Lander & Ryan Roy ; directed by Michael COBISS.SI-ID 16992818 20.09.2013 COBISS3/Zaloga

stran 15/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

Lander ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Brian Reitzell ; produced by Barry Mendel LA=eng - angleški PY=2013 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSKRIVNOST\5mesta\x1440 UDK skupina: 791 1.

TI=Chicago / directed by Rob Marshall / screenplay by Bill Condon ; music COBISS.SI-ID 6260664 by John Kander ; director of photography Dion Beebe ; based on the musical play Chicago ; directed and choreographed for the stage by Bob Fosse LA=eng - angleški PY=2003 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aCHICAGO

20.09.2013

UDK skupina: 791/792 1.

TI=Niko Matul : filmska scenografija = production design : retrospektiva filmov in razstava = film retrospective and exhibition : [Slovenska kinoteka, 11. 5. - 24. 6. 2003, Galerija Jakopič, 14. 5. - 1. 9. 2013] AU=Dariš, Metka LA=slv; eng PY=2013 PU=Slovenska kinoteka = Slovenian Cinematheque SG=lŽA\iod\u791\aDARIŠ M.\5Niko Matul

COBISS.SI-ID

266888704 18.09.2013

UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TI=Step up / choreographed by Anne Fletcher ; music by Aaron Zigman ; COBISS.SI-ID 1102868830 20.09.2013 director of photography Michael Seresin ; story by Duane Adler ; screenplay by Duane Adler and Melissa Rosenberg ; directed by Anne Fletcher LA=eng angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje TI=Step up. 2, The streets. [2], Na ulici / directed by Jon M. Chu ; written COBISS.SI-ID 15404601 20.09.2013 by Toni Ann Johnson and Karen Barna ; based upon characters created by Duane Adler ; director of photography Max Malkin ; music by Aaron Zigman LA=eng - angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 2 TI=Here comes the boom / music by Rupert Gregson-Williams ; director of COBISS.SI-ID 1102891870 20.09.2013 photography Phil Méheux ; written by Allan Loeb & Kevin James ; directed by Frank Coraci LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aODŠTEKANI\5profesor TI=Step up / choreographed by Anne Fletcher ; music by Aaron Zigman ; COBISS.SI-ID 1102868830 20.09.2013 director of photography Michael Seresin ; story by Duane Adler ; screenplay by Duane Adler and Melissa Rosenberg ; directed by Anne Fletcher LA=eng angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje TI=Step up. 2, The streets. [2], Na ulici / directed by Jon M. Chu ; written COBISS.SI-ID 15404601 20.09.2013 by Toni Ann Johnson and Karen Barna ; based upon characters created by Duane Adler ; director of photography Max Malkin ; music by Aaron Zigman LA=eng - angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 2 TI=Here comes the boom / music by Rupert Gregson-Williams ; director of COBISS.SI-ID 1102891870 20.09.2013 photography Phil Méheux ; written by Allan Loeb & Kevin James ; directed by Frank Coraci LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aODŠTEKANI\5profesor TI=Step up / choreographed by Anne Fletcher ; music by Aaron Zigman ; COBISS.SI-ID 1102868830 20.09.2013 director of photography Michael Seresin ; story by Duane Adler ; screenplay by Duane Adler and Melissa Rosenberg ; directed by Anne Fletcher LA=eng angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje

COBISS3/Zaloga

stran 16/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TI=Step up. 2, The streets. [2], Na ulici / directed by Jon M. Chu ; written COBISS.SI-ID 15404601 20.09.2013 by Toni Ann Johnson and Karen Barna ; based upon characters created by Duane Adler ; director of photography Max Malkin ; music by Aaron Zigman LA=eng - angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje 2 TI=Here comes the boom / music by Rupert Gregson-Williams ; director of COBISS.SI-ID 1102891870 20.09.2013 photography Phil Méheux ; written by Allan Loeb & Kevin James ; directed by Frank Coraci LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aODŠTEKANI\5profesor TI=Step up / choreographed by Anne Fletcher ; music by Aaron Zigman ; COBISS.SI-ID 1102868830 20.09.2013 director of photography Michael Seresin ; story by Duane Adler ; screenplay by Duane Adler and Melissa Rosenberg ; directed by Anne Fletcher LA=eng angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aODPLEŠI TI=Step up. 2, The streets. [2], Na ulici / directed by Jon M. Chu ; written COBISS.SI-ID 15404601 20.09.2013 by Toni Ann Johnson and Karen Barna ; based upon characters created by Duane Adler ; director of photography Max Malkin ; music by Aaron Zigman LA=eng - angleški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aODPLEŠI SVOJE\5sanje TI=Das leben der anderen / Music Gabriel Yared, Stéphane Moucha ; Kamera COBISS.SI-ID 1102911070 20.09.2013 Hagen Bogdanski ; Buch und Regie Florian Henckel von Donnersmarck LA=ger - nemški PY=2008 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aŽIVLJENJE\5drugih\x1438 TI=Warm bodies / music by Marco Beltrami and Buck Sanders ; director of COBISS.SI-ID 1103193694 20.09.2013 photography Javier Aguirresarobe ; based on the novel by Isaac Marion ; screenplay [and] directed by Jonathan Levine LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aTOPLA TRUPLA\x1441 TI=Stand up guys / music by Lyle Workman ; director of photography COBISS.SI-ID 16990258 20.09.2013 Michael Grady ; written by Noah Haidle ; directed by Fisher Stevens LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aDAJMO, FANTJE!\x1442

UDK skupina: 793/799 1.

TI=Vesele igrarije / [pripravila in uredila Alenka Veler] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\icdr\u793\aVESELE\5igrarije

COBISS.SI-ID

9426844

26.09.2013

COBISS.SI-ID

40814081

16.09.2013

COBISS.SI-ID

63039744

16.09.2013

COBISS.SI-ID

19299841

30.09.2013

COBISS.SI-ID

251364864 16.09.2013

UDK skupina: 796 1. 2.

3.

TI=Košarka od začetka do danes AU=Žibrat, Miha LA=slv - slovenski PY=1996 PU=samozaložba Miha Žibrat SG=lPR\iod\u796\aŽIBRAT M.\5Košarka od TI=Golf : priročnik za učenje igranja in vodič po najimenitnejši igri AU=Saunders, Vivien LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iod\u796\aSAUNDERS V.\5Golf TI=Planica AU=Ulaga, Drago LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u796\aULAGA D.\5Planica

UDK skupina: 796/799 1.

TI=Športna rekreacija danes in jutri / [zbornik uredila Marjeta Tratnik Volasko] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Državni svet Republike

COBISS3/Zaloga

stran 17/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

2.

Slovenije SG=lŽA\iod\u796\aŠPORTNA\5rekreacija TI=Aktivirajte potentio telesa in uma : s telesno vadbo, umsko vadbo in prehrano za najvišjo zmogljivost AU=Gorše, Luka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u796\aGORŠE L.\5Aktivirajte

COBISS.SI-ID

267885056 18.09.2013

COBISS.SI-ID

33664768

COBISS.SI-ID

215476224 20.09.2013

COBISS.SI-ID

213337088 20.09.2013

COBISS.SI-ID

213337600 20.09.2013

COBISS.SI-ID

3285817

26.09.2013

COBISS.SI-ID

2267905

30.09.2013

COBISS.SI-ID

19484672

16.09.2013

COBISS.SI-ID

38260224

16.09.2013

COBISS.SI-ID

31391488

16.09.2013

COBISS.SI-ID

20157184

16.09.2013

COBISS.SI-ID

26845952

16.09.2013

COBISS.SI-ID

3790337

16.09.2013

COBISS.SI-ID

118191360 20.09.2013

COBISS.SI-ID

8793910

UDK skupina: 796.52 1.

TI=Čudoviti svet Julijskih Alp : 40 izletov, 43 gorskih tur, 25 plezalnih poti AU=Pilz, Ingrid LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u796.52\aPILZ I.\5Čudoviti svet

16.09.2013

UDK skupina: 8 1. 2. 3.

4. 5.

TI=Ata je spet pijan AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aČATER D.\5Ata je spet TI=Angleščina za vsakogar / [prevedla Marjeta Gostinčar Cerar] LA=slv; eng PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u811.111\aANGLEŠČINA\5za TI=Nemščina za vsakogar / [pripravil Lexus ter Chris Stephenson in Horst Kopleck ; prevedla Irena Samide] LA=slv; ger PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u811.112.2\aNEMŠČINA\5za vsakogar TI=Bes angelov AU=Sheldon, Sidney LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Otokar Keršovani-Rijeka SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHELDON S.\5Bes TI=Naj mi bo ime Gantenbein AU=Frisch, Max LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.2\aFRISCH M.\5Naj mi bo

UDK skupina: 80 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

TI=Veliki angleško-slovenski slovar AU=Grad, Anton LA=slv; eng PY=1990 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u811.111\aGRAD A.\5Veliki angleško TI=Slovensko-angleški slovar AU=Grad, Anton LA=slv; eng PY=1994 PU=DZS SG=lPR\iod\u811.111\aGRAD A.\5Slovensko TI=Veliki nemško-slovenski slovar AU=Debenjak, Doris LA=slv; ger PY=1992 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u811.112.2\aDEBENJAK D.\5Veliki TI=Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar AU=Grad, Anton LA=fre; slv PY=1991 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u811.133.1\aGRAD A.\5Francosko TI=Russko-slovenskij učebnyj slovar´ : (5000 naibolee upotrebitel´nyh slov i sočetanij s nimi) AU=Pirogova, Lidija Ivanovna LA=rus; slv PY=1977 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u811.161.1.\aPIROGOVA L. I. TI=Rusko-slovenski šolski slovar AU=Jakopin, Franc LA=slv; rus PY=1965 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u811.161.1.\aJAKOPIN F.\5Rusko TI=Moj prvi slikovni slovensko, angleško, nemški slovar : najlepša knjiga besed AU=Scarry, Richard LA=slv; eng; ger PY=2002 PU=Arkadija SG=lPN\iml\u81\aSCARRY R.\5Moj prvi slikovni TI=New headway. Intermediate. Workbook : with key AU=Soars, Liz

COBISS3/Zaloga

30.09.2013 stran 18/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

9.

LA=eng - angleški PY=2003 PU=Oxford University Press SG=lŽA\iod\u811.111\aSOARS L.\5New headway TI=New Headway : English course. Upper-intermediate. Workbook [with key] COBISS.SI-ID 512081019 30.09.2013 AU=Soars, Liz LA=eng - angleški PY=2001 PU=Oxford University Press SG=lŽA\iod\u811.111\aSOARS L.\5New Headway

UDK skupina: 80/81 1.

2.

TI=Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80COBISS.SI-ID 266891776 04.09.2013 letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča / Irena Orel (ur.) ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u811.163.6\aNOVI POGLEDI\5na TI=Oxford - prva slikovna knjiga besed / ilustrirala Heather Heyworth ; COBISS.SI-ID 265603840 18.09.2013 [prevedla Maja Jug Hartman] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hart, Harting SG=lŽA\iml\u811.111\aOXFORD - prva\5slikovna

UDK skupina: 80+81 1. 2.

TI=Mali angleško-slovenski slovar / [urednik Simon Krek] LA=slv; eng PY=2004 PU=DZS SG=lŽA\iod\u811.111\aMALI ANGLEŠKOTI=Mali angleško-slovenski slovar / [urednik Simon Krek] LA=slv; eng PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u811.111\aMALI ANGLEŠKO-

COBISS.SI-ID

212913664 20.09.2013

COBISS.SI-ID

212913664 20.09.2013

UDK skupina: 81 1.

TI=Oxford - slovensko-angleški slikovni slovar za otroke / [prevedla Maja Jug COBISS.SI-ID 265605632 18.09.2013 Hartman ; ilustracije po izvirniku] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hart, Harting SG=lŽA\iml\u811.111\aOXFORD -\5slovensko

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Umetnost obrambe in napada AU=Harbach, Chad LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHARBACH C. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lTA\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija TI=Nihče AU=Alić, Mehmedalija LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-312.6\aALIĆ M.\5Nihče TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Umetnost obrambe in napada AU=Harbach, Chad LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHARBACH C. TI=Umetnost obrambe in napada AU=Harbach, Chad LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHARBACH C. TI=Nihče AU=Alić, Mehmedalija LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82-312.6\aALIĆ M.\5Nihče

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266904832 03.09.2013

COBISS.SI-ID

267465472 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267327232 04.09.2013

COBISS.SI-ID

74785281

COBISS.SI-ID

266904832 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266904832 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267327232 04.09.2013

04.09.2013

stran 19/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Umetnost obrambe in napada AU=Harbach, Chad LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHARBACH C. TI=Nihče AU=Alić, Mehmedalija LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-312.6\aALIĆ M.\5Nihče TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Nihče AU=Alić, Mehmedalija LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aALIĆ M.\5Nihče TI=Nihče AU=Alić, Mehmedalija LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽP\iod\u82-312.6\aALIĆ M.\5Nihče TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Umetnost obrambe in napada AU=Harbach, Chad LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHARBACH C. TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lŽP\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lVR\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši TI=Dajmo, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Dajmo, troli! TI=Pojdite domov, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Pojdite TI=Troli na počitnicah AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Troli na TI=Kozja pogača AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Kozja pogača TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lPR\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši TI=Dajmo, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Dajmo, troli! TI=Pojdite domov, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Pojdite

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

74785281

04.09.2013

COBISS.SI-ID

266904832 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267327232 04.09.2013

COBISS.SI-ID

74785281

COBISS.SI-ID

267327232 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267327232 04.09.2013

COBISS.SI-ID

74785281

04.09.2013

COBISS.SI-ID

74785281

04.09.2013

COBISS.SI-ID

266904832 04.09.2013

COBISS.SI-ID

16179346

04.09.2013

COBISS.SI-ID

16179346

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72827137

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825345

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72826625

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825089

06.09.2013

COBISS.SI-ID

16179346

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72827137

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825345

06.09.2013

04.09.2013

stran 20/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

26. TI=Troli na počitnicah AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Troli na 27. TI=Kozja pogača AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iml\uP\aMACDONALD A.\5Kozja pogača 28. TI=Dajmo, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iml\uP\aMACDONALD A.\5Dajmo, troli! 29. TI=Pojdite domov, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iml\uP\aMACDONALD A.\5Pojdite 30. TI=Troli na počitnicah AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iml\uP\aMACDONALD A.\5Troli na 31. TI=Kozja pogača AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iml\uP\aMACDONALD A.\5Kozja pogača 32. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna 33. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aMUCK D.\5Čudežna 34. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha 35. TI=Kukavičje jajce AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPREGL S.\5Kukavičje 36. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 37. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 38. TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 39. TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 40. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman 41. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman 42. TI=In v gorah odzvanja AU=Hosseini, Khaled LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHOSSEINI K.\5In v 43. TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lŽA\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši 44. TI=In v gorah odzvanja AU=Hosseini, Khaled LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

72826625

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825089

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72827137

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825345

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72826625

06.09.2013

COBISS.SI-ID

72825089

06.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267013120 09.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268156928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

16179346

COBISS.SI-ID

268156928 13.09.2013

13.09.2013

stran 21/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHOSSEINI K.\5In v 45. TI=In v gorah odzvanja AU=Hosseini, Khaled LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHOSSEINI K.\5In v 46. TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lPO\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši 47. TI=In v gorah odzvanja AU=Hosseini, Khaled LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHOSSEINI K.\5In v 48. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 49. TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 50. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman 51. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha 52. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha 53. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha 54. TI=Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aMUCK D.\5Čudežna bolha 55. TI=Skrivališče AU=Gardner, Lisa LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Anu Elara SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGARDNER L.\5Skrivališče 56. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 57. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman 58. TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 59. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 60. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman 61. TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 62. TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. 63. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

268156928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

16179346

COBISS.SI-ID

268156928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267955456 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268075520 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268414464 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 16.09.2013

13.09.2013

stran 22/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

64. 65. 66. 67. 68. 69.

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman TI=Barve hrepenenja AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V. TI=Sulejman Veličastni : sultanov harem AU=Falconer, Colin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-311.6\aFALCONER C.\5Sulejman TI=Kronike podzemlja. Mesto kosti AU=Clare, Cassandra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aCLARE C.\5Kronike\x1 TI=Stepni volk AU=Hesse, Hermann LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aHESSE H.\5Stepni volk TI=Muhe; Zaprta vrata AU=Sartre, Jean-Paul LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aSARTRE J.-P.\5Muhe; Zaprta TI=Pesem o Nibelungih / [verze je izbral, prevedel in povezal s povzetki izpuščenih mest Mirko Avsenak ; spremno besedo in opombe je napisal Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aPESEM O\5Nibelungih TI=Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih AU=Grum, Slavko LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aGRUM S.\5Dogodek v mestu TI=Faust. Prvi del, odlomki AU=Goethe, Johann Wolfgang von LA=slv slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aGOETHE J. W. TI=Pod kožo : prvi del mojega življenjepisa, do leta 1949 AU=Lessing, Doris May LA=slv - slovenski PY=2013 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-94\aLESSING D. M.\5Pod kožo TI=Večni sin AU=Tezza, Cristovão LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-312.6\aTEZZA C.\5Večni sin TI=Dajmo, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uP\aMACDONALD A.\5Dajmo, troli! TI=Dajmo, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iml\uP\aMACDONALD A.\5Dajmo, troli! TI=Pojdite domov, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uP\aMACDONALD A.\5Pojdite TI=Pojdite domov, troli! AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iml\uP\aMACDONALD A.\5Pojdite TI=Troli na počitnicah AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uP\aMACDONALD A.\5Troli na TI=Troli na počitnicah AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iml\uP\aMACDONALD A.\5Troli na TI=Kozja pogača AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iml\uP\aMACDONALD A.\5Kozja pogača TI=Kozja pogača AU=MacDonald, Alan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽP\iml\uP\aMACDONALD A.\5Kozja pogača

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

268414464 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268231168 16.09.2013

COBISS.SI-ID

268388096 16.09.2013

COBISS.SI-ID

10338561

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2810113

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2809601

16.09.2013

COBISS.SI-ID

386305

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2811393

16.09.2013

COBISS.SI-ID

266854400 18.09.2013

COBISS.SI-ID

268152320 18.09.2013

COBISS.SI-ID

72827137

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72827137

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72825345

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72825345

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72826625

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72826625

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72825089

18.09.2013

COBISS.SI-ID

72825089

18.09.2013

stran 23/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

82. TI=Esterina zapuščina AU=Márai, Sándor LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMÁRAI S.\5Esterina 83. TI=Mrtvi ukazujejo AU=Blasco Ibáñez, Vicente LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aBLASCO I. V.\5Mrtvi 84. TI=Lepa Vida; Čarovnica iz Zgornje Davče AU=Šeligo, Rudi LA=slv slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-2\aŠELIGO R.\5Lepa Vida 85. TI=Tri povesti AU=Flaubert, Gustave LA=slv - slovenski PY=1917 PU=" Omladina" SG=lŽA\ičo\uC\aFLAUBERT G.\5Tri povesti 86. TI=Vse lepote sveta AU=Han Suyin LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Pomurska založba SG=lTA\iod\u82-311.6\aHAN S.\5Vse lepote 87. TI=Priseljenčeva hči AU=Fast, Howard Melvin LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aFAST H. M. 88. TI=Mrtvi rokav : roman AU=Denuzière, Maurice LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.6\aDENUZIÈRE M.\5Mrtvi 89. TI=Semenj v hiralnici AU=Updike, John LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aUPDIKE J.\5Semenj v 90. TI=Kri AU=Bitenc, Brane LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-82\aBITENC B.\5Kri 91. TI=Kaluštra; Lilija v dolini AU=Balzac, Honoré de LA=slv - slovenski PY=1960 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aBALZAC H. 92. TI=Dovolite, ime mi je Cox : prtljažni listek 3311 AU=Becker, Rolf LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBECKER R.\5Dovolite 93. TI=Nepremagljiva : znanstvena fantastika AU=Lem, Stanisław LA=slv slovenski PY=1977 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aLEM S.\5Nepremagljiva

COBISS.SI-ID

267363840 18.09.2013

COBISS.SI-ID

15154695

26.09.2013

COBISS.SI-ID

629534

26.09.2013

COBISS.SI-ID

587009

26.09.2013

COBISS.SI-ID

641310

26.09.2013

COBISS.SI-ID

89098

26.09.2013

COBISS.SI-ID

234549

26.09.2013

COBISS.SI-ID

703006

30.09.2013

COBISS.SI-ID

177973

30.09.2013

COBISS.SI-ID

71710

30.09.2013

COBISS.SI-ID

145717

30.09.2013

COBISS.SI-ID

647710

30.09.2013

COBISS.SI-ID

29232385

26.09.2013

COBISS.SI-ID

267831296 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267831296 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267831296 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267538688 04.09.2013

UDK skupina: 82... 1.

TI=Izbrano delo AU=Trdina, Janez LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82...\aTRDINA J.\5Izbrano delo

UDK skupina: 82.0 1. 2. 3. 4.

TI=Literarne zgodbe iz slovenske književnosti AU=Barbarič, Nada LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82.0\aBARBARIČ N.\5Literarne TI=Literarne zgodbe iz slovenske književnosti AU=Barbarič, Nada LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82.0\aBARBARIČ N.\5Literarne TI=Literarne zgodbe iz slovenske književnosti AU=Barbarič, Nada LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u82.0\aBARBARIČ N.\5Literarne TI=Književnost na maturi 2014 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] AU=Jesenovec, Ana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ico SG=lŽA\iod\u82.0\aJESENOVEC A.

COBISS3/Zaloga

stran 24/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

5.

TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 6. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 7. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽP\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 8. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 9. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 10. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 11. TI=Edvard Kocbek : pričevalec našega časa AU=Pahor, Boris LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82.0\aPAHOR B.\5Edvard Kocbek 12. TI=Književnost. Učbenik literarne zgodovine in teorije AU=Kos, Janko LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u82.0\aKOS J.\5Književnost

COBISS.SI-ID

268080640 06.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 09.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 09.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268080640 13.09.2013

COBISS.SI-ID

42502912

16.09.2013

COBISS.SI-ID

13623553

16.09.2013

COBISS.SI-ID

23221255

16.09.2013

COBISS.SI-ID

13837825

16.09.2013

COBISS.SI-ID

6629689

16.09.2013

COBISS.SI-ID

3288121

26.09.2013

COBISS.SI-ID

2572033

30.09.2013

COBISS.SI-ID

2207489

30.09.2013

UDK skupina: 820 1. 2. 3.

TI=Lorna Doone : roman AU=Blackmore, Richard Doddridge LA=slv slovenski PY=1983 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aBLACKMORE R. D. TI=Ovaduh AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna Založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Ovaduh TI=Gospodična Pym AU=Tey, Josephine LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-312.4\aTEY J.\5Gospodična

UDK skupina: 8201 1.

TI=The picture of Dorian Gray AU=Wilde, Oscar LA=eng - angleški PY=1985 PU=Penguin Books SG=lPR\iod\u82=20\aWILDE O.\5The picture

UDK skupina: 821 1. 2. 3.

TI=Fantje iz Brazilije : roman AU=Levin, Ira LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLEVIN I.\5Fantje iz TI=Zelena hiša AU=Vargas Llosa, Mario LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aVARGAS L. M.\5Zelena TI=Tisti njen nasmeh AU=Sagan, Françoise LA=slv - slovenski PY=1958 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u840-311.2\aSAGAN F.\5Tisti njen

UDK skupina: 82-1 COBISS3/Zaloga

stran 25/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

1. 2. 3. 4. 5.

TI=Božanska komedija AU=Alighieri, Dante LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-1\aALIGHIERI D.\5Božanska TI=Žigetalkanje s koleni AU=Vovk, Gregor LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Občinski odbor Liberalne demokracije Slovenije SG=lPE\iod\u82-1\aVOVK G.\5Žigetalkanje TI=Žigetalkanje s koleni AU=Vovk, Gregor LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Občinski odbor Liberalne demokracije Slovenije SG=lPN\iod\u82-1\aVOVK G.\5Žigetalkanje TI=Žigetalkanje s koleni AU=Vovk, Gregor LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Občinski odbor Liberalne demokracije Slovenije SG=lLI\iod\u82-1\aVOVK G.\5Žigetalkanje TI=Žigetalkanje s koleni AU=Vovk, Gregor LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Občinski odbor Liberalne demokracije Slovenije SG=lŽA\ido\u82-1\aVOVK G.\5Žigetalkanje

COBISS.SI-ID

24558337

16.09.2013

COBISS.SI-ID

45340672

30.09.2013

COBISS.SI-ID

45340672

30.09.2013

COBISS.SI-ID

45340672

30.09.2013

COBISS.SI-ID

45340672

30.09.2013

COBISS.SI-ID

268202496 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266990848 06.09.2013

COBISS.SI-ID

266990848 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267816704 09.09.2013

COBISS.SI-ID

266990848 09.09.2013

COBISS.SI-ID

266990848 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267816704 10.09.2013

COBISS.SI-ID

262714112 25.09.2013

COBISS.SI-ID

268034816 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268081408 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268034816 04.09.2013

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Kjer se morje ustavi AU=Yang, Lian LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Študentska založba SG=lŽA\iod\u82-1\aYANG L.\5Kjer se morje

UDK skupina: 821.11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Mio, moj Mio AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aLINDGREN A.\5Mio, moj Mio TI=Mio, moj Mio AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aLINDGREN A.\5Mio, moj Mio TI=Fazanarji AU=Adler-Olsen, Jussi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aADLER-O. J.\5Fazanarji TI=Mio, moj Mio AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aLINDGREN A.\5Mio, moj Mio TI=Mio, moj Mio AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uP\aLINDGREN A.\5Mio, moj Mio TI=Fazanarji AU=Adler-Olsen, Jussi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u82-312.4\aADLER-O. J.\5Fazanarji TI=Kamnosek AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3.

TI=Jutranja mesečina AU=Deveraux, Jude LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aDEVERAUX J. TI=Zapeljivka v svili AU=Chase, Loretta Lynda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE L. L. TI=Jutranja mesečina AU=Deveraux, Jude LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aDEVERAUX J.

COBISS3/Zaloga

stran 26/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

TI=Zapeljivka v svili AU=Chase, Loretta Lynda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE L. L. TI=Jutranja mesečina AU=Deveraux, Jude LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aDEVERAUX J. TI=Zapeljivka v svili AU=Chase, Loretta Lynda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCHASE L. L. TI=Jutranja mesečina AU=Deveraux, Jude LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aDEVERAUX J. TI=Zapeljivka v svili AU=Chase, Loretta Lynda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aCHASE L. L. TI=Hobit ali Tja in spet nazaj AU=Tolkien, J. R. R. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aTOLKIEN J. R. R.\5Hobit ali TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. TI=Dnevi zvezd in krvi : druga knjiga trilogije Hči dima in kosti AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aTAYLOR L.\5Dnevi zvezd\x2 TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. TI=Krive so zvezde AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aGREEN J.\5Krive so TI=Dnevi zvezd in krvi : druga knjiga trilogije Hči dima in kosti AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aTAYLOR L.\5Dnevi zvezd\x2 TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E.\5Prva TI=Krive so zvezde AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aGREEN J.\5Krive so zvezde TI=Prepletena : tretji del serije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDAY S. TI=Prevzeta : drugi del trilogije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aDAY S.\5Prevzeta\x2 TI=Prepletena : tretji del serije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aDAY S. TI=Prepletena : tretji del serije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aDAY S. TI=Prepletena : tretji del serije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aDAY S.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

268081408 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268034816 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268081408 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268034816 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268081408 04.09.2013

COBISS.SI-ID

263220480 05.09.2013

COBISS.SI-ID

267128320 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267937792 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267128320 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267868928 06.09.2013

COBISS.SI-ID

267937792 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267128320 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267128320 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267868928 09.09.2013

COBISS.SI-ID

268350720 13.09.2013

COBISS.SI-ID

265686784 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268350720 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268350720 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268350720 13.09.2013

stran 27/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

23. TI=Prepletena : tretji del serije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aDAY S. 24. TI=Prva dama AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 25. TI=Krive so zvezde AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aGREEN J.\5Krive so zvezde 26. TI=Krive so zvezde AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aGREEN J.\5Krive so zvezde 27. TI=Krive so zvezde AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aGREEN J.\5Krive so zvezde 28. TI=Moja družina in druge živali AU=Durrell, Gerald LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u820-311.2\aDURRELL G.\5Moja 29. TI=Let nad kukavičjim gnezdom AU=Kesey, Ken LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKESEY K.\5Let nad 30. TI=Intimni dnevnik londonske prostitutke AU=De Jour, Belle LA=slv slovenski PY=2006 PU=Didakta SG=lVR\iod\u820-311.2\aDE JOUR B\5Intimni 31. TI=Cross : [dvanajsti primer Alexa Crossa] AU=Patterson, James LA=slv slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Cross

COBISS.SI-ID

268350720 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267128320 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267868928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267868928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267868928 13.09.2013

COBISS.SI-ID

265374976 18.09.2013

COBISS.SI-ID

216902400 20.09.2013

COBISS.SI-ID

229412096 25.09.2013

COBISS.SI-ID

249603328 26.09.2013

COBISS.SI-ID

264405248 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266668544 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266668544 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266668544 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266668544 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266668544 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267360512 04.09.2013

COBISS.SI-ID

247492608 05.09.2013

COBISS.SI-ID

216902912 30.09.2013

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

TI=Golobi vzletijo AU=Nadj Abonji, Melinda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aNADJ A. M.\5Golobi TI=Skupaj sami AU=Bruder, Karin LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aBRUDER K.\5Skupaj sami TI=Skupaj sami AU=Bruder, Karin LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aBRUDER K.\5Skupaj sami TI=Skupaj sami AU=Bruder, Karin LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aBRUDER K.\5Skupaj sami TI=Skupaj sami AU=Bruder, Karin LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aBRUDER K.\5Skupaj sami TI=Skupaj sami AU=Bruder, Karin LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uM\aBRUDER K.\5Skupaj sami TI=Na Noetovi barki ob osmih AU=Hub, Ulrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uC\aHUB U.\5Na Noetovi TI=Knjižničar - monodrama : informacijski specialist ali knjižni molj? : manager ali revni poet? AU=Strzolka, Rainer LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Simon Verlag für Bibliothekswissen ; Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lPR\iod\u82-2\aSTRZOLKA R.\5Knjižničar TI=Noči dolgih nožev AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 28/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

PY=2004 PU=Delo SG=lPN\iod\u82-311.6\aKIRST H. H.\5Noči dolgih UDK skupina: 821.131.1 1.

TI=Foucaultovo nihalo AU=Eco, Umberto LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.6\aECO U.\5Foucaultovo

COBISS.SI-ID

224839936 18.09.2013

COBISS.SI-ID

217447680 20.09.2013

COBISS.SI-ID

267896064 18.09.2013

COBISS.SI-ID

232660992 04.09.2013

COBISS.SI-ID

265831680 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267247616 04.09.2013

COBISS.SI-ID

264998656 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267247360 04.09.2013

COBISS.SI-ID

268201984 04.09.2013

COBISS.SI-ID

75160577

16.09.2013

COBISS.SI-ID

75100673

16.09.2013

COBISS.SI-ID

235527936 16.09.2013

COBISS.SI-ID

20216071

COBISS.SI-ID

267947520 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267949312 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

UDK skupina: 821.133.1 1.

TI=Tri hčere svoje matere AU=Louÿs, Pierre LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Delo SG=lŽA\iod\u840-311.2\aLOUŸS P.\5Tri hčere

UDK skupina: 821.162.3/.4 1.

TI=Zgodbe AU=Svěrák, Zdeněk LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Narava SG=lŽA\iod\u82-32\aSVĚRÁK Z.\5Zgodbe

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Majnice : fulaste pesmi AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uM 82-1\aPAVČEK T.\5Majnice TI=V kamen, v vodo AU=Kravos, Marko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aKRAVOS M.\5V kamen TI=Z zgodbami se bom pokril : [pesniška zbirka] AU=Strašek, Milenko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u82-1\aSTRAŠEK M.\5Z zgodbami se TI=Gora Stipe : krimialpi(ni)stični romanesk AU=Krajnc, Matej LA=slv slovenski PY=2013 PU=Kulturno-umetniško društvo Lema SG=lŽA\iod\u82-7\aKRAJNC M.\5Gora Stipe TI=Darovanje : bibliofilska izdaja iz leta 1923 AU=Onič, France LA=slv slovenski PY=2013 PU=Hyperion SG=lŽA\iod\u82-1\aONIČ F.\5Darovanje TI=Zbrane pesmi AU=Kosovel, Srečko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Študentska založba SG=lŽA\iod\u82-1\aKOSOVEL S.\5Zbrane pesmi TI=Valat AU=Čeferin, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-7\aČEFERIN P.\5Valat TI=Miloš AU=Demšar, Avgust LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-312.4\aDEMŠAR A.\5Miloš TI=Kaj imajo ptice s tem AU=Vojnovič, Sanja LA=slv - slovenski PY=2007 PU=KUD France Prešeren Trnovo SG=lPR\iod\u82-1\aVOJNOVIČ S.\5Kaj imajo ptice TI=Majolka pisana AU=Zupančič, Vlado LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Konferenca OO Sindikata ČGP "Delo", komisija za kulturo SG=lPR\iod\u82-1\aZUPANČIČ V.\5Majolka TI=Kamen razčlovečenja AU=Komac, Roman LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Smar-team SG=lŽA\iml\uM\aKOMAC R.\5Kamen TI=Orland in Lun. Sirenina skrivnost AU=Škrekovski, Dimitra LA=slv slovenski PY=2013 PU=Smar-team SG=lŽA\iml\uP\aŠKREKOVSKI D.\5Orland in TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe

COBISS3/Zaloga

16.09.2013

stran 29/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lŽA\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lŽP\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Široka AU=Žerjal-Pavlin, Vita LA=slv - slovenski PY=2013 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aŽERJAL-P. V.\5Široka TI=Poti življenja : roman AU=Kušar, Nani LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKUŠAR N.\5Poti TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lTA\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lVR\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lPO\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lPR\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in\x2 TI=Človek : milijoni umrajo, a Evropa laže AU=Kosovel, Srečko LA=slv slovenski PY=2013 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-84\aKOSOVEL S.\5Človek TI=Miklavž prihaja AU=Razboršek, Mihaela LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Slomškova družba, Slomškova založba SG=lPR\iml\uC\aRAZBORŠEK M.\5Miklavž TI=Sonce za goro AU=Belca, Cvetka LA=slv - slovenski PY=2012 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aBELCA C.\5Sonce za goro

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267896576 18.09.2013

COBISS.SI-ID

266028032 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267762176 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267983104 18.09.2013

COBISS.SI-ID

59263233

20.09.2013

COBISS.SI-ID

69014529

20.09.2013

COBISS.SI-ID

22924032

30.09.2013

COBISS.SI-ID

36721664

05.09.2013

COBISS.SI-ID

1927938

16.09.2013

COBISS.SI-ID

8838401

20.09.2013

COBISS.SI-ID

62299904

20.09.2013

UDK skupina: 82-311.2 1.

TI=Terra nostra AU=Fuentes, Carlos LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.2\aFUENTES C.\5Terra

UDK skupina: 82-311.6 1. 2.

TI=Visoška kronika AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1993 PU=DZS SG=lŽA\idb\u82-311.6\aTAVČAR IVAN\5Visoška TI=Podmornica Swordray : roman AU=Blair, Clay LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBLAIR C.\5Podmornica

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Mož v rjavi obleki AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Mož

UDK skupina: 82-312.6 1.

TI=Imenovali so jo Dvoje src AU=Morgan, Marlo LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 30/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

PY=1996 PU=Eno SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMORGAN M. UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Vojna zvezd : znanstvenofantastični roman AU=Lucas, George LA=slv slovenski PY=1978 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-312.9\aLUCAS G.\5Vojna zvezd

COBISS.SI-ID

11025665

30.09.2013

COBISS.SI-ID

70686464

16.09.2013

COBISS.SI-ID

417793

16.09.2013

COBISS.SI-ID

115189760 05.09.2013

COBISS.SI-ID

266281472 18.09.2013

COBISS.SI-ID

256934400 20.09.2013

COBISS.SI-ID

5808690

COBISS.SI-ID

227286528 18.09.2013

COBISS.SI-ID

2863617

16.09.2013

COBISS.SI-ID

2745864

16.09.2013

UDK skupina: 82-32 1. 2.

TI=Manjkajoči košček sreča Veliki O AU=Silverstein, Shel LA=slv slovenski PY=1997 PU=Iskanja SG=lPO\iod\u82-32\aSILVERSTEIN S. TI=Plašč in druge povesti AU=Gogol´, Nikolaj Vasil´evič LA=slv slovenski PY=1964 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-32\aGOGOL´ N. V.\5Plašč in

UDK skupina: 82-84 1.

TI=Živeti ta trenutek AU=Mrak, Dolfe LA=slv - slovenski PY=2001 PU=samozal. SG=lVR\iod\u82-84\aMRAK D.\5Živeti ta

UDK skupina: 82-93 1. 2.

TI=Trobentica AU=Bertoncelj, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2013 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iml\u084\aBERTONCELJ M.\5Trobentica TI=Astrosmrk AU=Peyo LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Grahovac SG=lPR\iml\uC\aPEYO\5Astrosmrk

UDK skupina: 82O 1.

TI=Alkimist AU=Coelho, Paulo LA=slv - slovenski PY=1997 PU=ValeNovak SG=lŽA\iod\u82-311.2\aCOELHO P.\5Alkimist

30.09.2013

UDK skupina: 850-311.2 1.

TI=Skrivnostni plamen kraljice Loane AU=Eco, Umberto LA=slv slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u850-311.2\aECO U.\5Skrivnostni

UDK skupina: 88 1.

TI=Novele AU=Čehov, Anton Pavlovič LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-32\aČEHOV A. P.\5Novele

UDK skupina: 882 1.

TI=Revizor : komedija v petih dejanjih AU=Gogolj, Nikolaj V. LA=slv slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aGOGOLJ N. V.\5Revizor

UDK skupina: 886.3 COBISS3/Zaloga

stran 31/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Fant, nikoli več ne boš hodil, hodil, hodil, hodil AU=Klemenc, Janez LA=slv - slovenski PY=1994 PU=[samozal.] J. Klemenc SG=lŽA\iod\u82-94\aKLEMENC J.\5Fant nikoli TI=Stalinovi zdravniki : drama v dveh dejanjih AU=Mikeln, Miloš LA=slv slovenski PY=1972 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u82-2\aMIKELN M.\5Stalinovi TI=Dvoplamenka AU=Namestnik, Bogdana LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-1\aNAMESTNIK B. TI=Živali, obrabljene besede, semena in stvari AU=Zajc, Zlatko LA=slv slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-1\aZAJC Z.\5Živali TI=Biti oven v hudih časih AU=Kodrič, Zdenko LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-1\aKODRIČ Z.\5Biti oven v TI=Narodopisne črtice AU=Lipičnik, France LA=slv - slovenski PY=1966 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u886.3-311.2\aLIPIČNIK F. TI=Skok čez plot AU=Šprohar, Luj LA=slv - slovenski PY=1988 PU=P. Amalietti ; L.Šprohar SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠPROHAR L.\5Skok

COBISS.SI-ID

38104320

20.09.2013

COBISS.SI-ID

2250504

26.09.2013

COBISS.SI-ID

2643208

30.09.2013

COBISS.SI-ID

366344

30.09.2013

COBISS.SI-ID

1810440

30.09.2013

COBISS.SI-ID

1923336

30.09.2013

COBISS.SI-ID

6735104

30.09.2013

COBISS.SI-ID

267539200 04.09.2013

COBISS.SI-ID

1721141

20.09.2013

COBISS.SI-ID

23387904

25.09.2013

COBISS.SI-ID

23422976

25.09.2013

COBISS.SI-ID

23387904

25.09.2013

COBISS.SI-ID

23422976

25.09.2013

COBISS.SI-ID

586270

26.09.2013

COBISS.SI-ID

265572608 04.09.2013

COBISS.SI-ID

266848256 04.09.2013

COBISS.SI-ID

267538944 04.09.2013

UDK skupina: 9 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Geografija na maturi 2014 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] AU=Matičič, Dušan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ico SG=lŽA\iod\u91\aMATIČIČ D.\5Geografija\x2014 TI=Vstaja na celjskem območju 1941 AU=Vurcer, Jože LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Muzej revolucije SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aVURCER J.\5Vstaja na TI=Stari svet : 1200 pred našim štetjem do 500 po našem štetju AU=Pareti, Luigi LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u930\aPARETI L.\5Stari svet\x2/1 TI=Dvajseto stoletje AU=Ware, Carolyn LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u930\aWARE C.\5Dvajseto\x6/1 TI=Stari svet : 1200 pred našim štetjem do 500 po našem štetju AU=Pareti, Luigi LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aPARETI L.\5Stari svet\x2/1 TI=Dvajseto stoletje AU=Ware, Carolyn LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aWARE C.\5Dvajseto\x6/1 TI=Grešni papeži AU=Chamberlin, Eric Russell LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u929\aCHAMBERLIN E. R.\5Grešni

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2.

3.

TI=Rommel na Soči AU=Jankovič Potočnik, Aleksander LA=slv slovenski PY=2012 PU=Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aJANKOVIČ P. A. TI=Med kraljestvom in republiko duhov : [znanstvena monografija] AU=Grdina, Igor LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK SG=lŽA\iod\u82.0\aGRDINA I.\5Med kraljestvom TI=Zgodovina na maturi 2014 : [maturitetno gradivo kot pripomoček

COBISS3/Zaloga

stran 32/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

4.

5.

zahtevanih znanj po katalogu] AU=Pavliha, Boris LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ico SG=lŽA\iod\u930\aPAVLIHA B. TI=Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja AU=Vodopivec, Peter LA=slv slovenski PY=2006 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u949.712\aVODOPIVEC P.\5Od TI=Kratka zgodovina Slovenije AU=Prunk, Janko LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Založba Grad SG=lŽA\ičo\u949.712\aPRUNK J.\5Kratka

COBISS.SI-ID

229246720 26.09.2013

COBISS.SI-ID

119691520 26.09.2013

COBISS.SI-ID

6165760

COBISS.SI-ID

267302912 04.09.2013

COBISS.SI-ID

258760448 05.09.2013

COBISS.SI-ID

258945280 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267861504 18.09.2013

COBISS.SI-ID

267695360 18.09.2013

COBISS.SI-ID

23325026

COBISS.SI-ID

268060672 06.09.2013

COBISS.SI-ID

268060672 09.09.2013

UDK skupina: 908 1.

TI=Kurdi : geografija zatiranih AU=Roth, Juergen LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Državna založba Slovenije SG=lVR\iod\u908O\aROTH J.\5Kurdi

26.09.2013

UDK skupina: 908+91 1. 2.

3. 4.

TI=52 izletov : tematska doživetja za čisto vsak konec tedna v letu AU=Arlič, Nina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u91\aARLIČ N.\552 izletov TI=Nova Zelandija : žepni zemljevid / prevod in strokovni pregled in urejanje zemljepisnih imen Drago Perko in Drago Kladnik LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Rokus Klett SG=lPR\izvd\u912\aNOVA\5Zelandija TI=Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi AU=Komac, Blaž LA=slv slovenski PY=2011 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u37\aKOMAC B.\5Izobraževanje TI=Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah AU=Breg Valjavec, Mateja LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u91\aBREG V. M.\5Nekdanja

UDK skupina: 91 1.

TI=Slovenska imena držav AU=Kladnik, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u91\aKLADNIK D.\5Slovenska imena

UDK skupina: 912 1.

TI=Ljubljana : mestni načrt = city map = Stadtplan = pianta della cittá / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova Matjaž Kos ; za izvedbo odgovorni Vesna Mikek ... [et al.] ; seznam ulic Andraž Šinkovec ; fotografija na naslovnici Ferucio Hrvatin ; besedilo Ivan Stopar ; prevodi Hieronim d.o.o. ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Geodetski zavod Slovenije SG=lŽA\izvd\u912\aLJUBLJANA

20.09.2013

UDK skupina: 929 1. 2.

TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u929\aPAHOR B. TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u929\aPAHOR B.

COBISS3/Zaloga

stran 33/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

3.

TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽP\iod\u929\aPAHOR B. 4. TI=Velika igralska družina AU=Bibič, Polde LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-94\aBIBIČ P.\5Velika igralska 5. TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u929\aPAHOR B. 6. TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u929\aPAHOR B. 7. TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u929\aPAHOR B. 8. TI=Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja AU=Rojc, Tatjana LA=slv slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u929\aPAHOR B. 9. TI=Preobrazbe AU=Teršek, Silvo LA=slv - slovenski PY=2013 PU=UMco SG=lŽA\iod\u929\aTERŠEK S.\5Preobrazbe 10. TI=Albin Belar : pozabljen slovenski naravoslovec AU=Vidrih, Renato LA=slv; eng PY=2010 PU=Didakta SG=lPR\iod\u929\aBELAR A. 11. TI=Fran Roblek : hmeljar, gospodarstvenik, politik : 1865-1935 : [ob 140 obletnici njegovega rojstva] / [gradivo zbrala in uredila Zdenka in Danilo Goriup] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=samozal. D. Goriup SG=lŽA\iod\u929\aROBLEK F.

COBISS.SI-ID

268060672 09.09.2013

COBISS.SI-ID

267923712 09.09.2013

COBISS.SI-ID

268060672 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268060672 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268060672 13.09.2013

COBISS.SI-ID

268060672 13.09.2013

COBISS.SI-ID

267847936 16.09.2013

COBISS.SI-ID

252582400 16.09.2013

COBISS.SI-ID

221142528 26.09.2013

COBISS.SI-ID

631809

25.09.2013

COBISS.SI-ID

631809

25.09.2013

COBISS.SI-ID

631809

30.09.2013

COBISS.SI-ID

632065

25.09.2013

COBISS.SI-ID

632065

25.09.2013

COBISS.SI-ID

632065

30.09.2013

COBISS.SI-ID

73448448

25.09.2013

UDK skupina: 93 1. 2. 3.

TI=Prazgodovina AU=Hawkes, Jacquetta Hopkins LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u930\aHAWKES J. H. TI=Prazgodovina AU=Hawkes, Jacquetta Hopkins LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aHAWKES J. H. TI=Prazgodovina AU=Hawkes, Jacquetta Hopkins LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u931/939\aHAWKES J. H.

UDK skupina: 930.85 1. 2. 3.

TI=Začetki civilizacije AU=Woolley, Leonard LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u930\aWOOLLEY L.\5Začetki\x1/2 TI=Začetki civilizacije AU=Woolley, Leonard LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u930\aWOOLLEY L.\5Začetki\x1/2 TI=Začetki civilizacije AU=Woolley, Leonard LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u931/939\aWOOLLEY L.\5Začetki

UDK skupina: 940.53/.54 1.

TI=Škof Rožman in kontinuiteta : zahteva po škofovi rehabilitaciji : ponoven izziv resnici AU=Jan, Ivan LA=slv - slovenski PY=1998 PU=samozal. SG=lVR\iod\u940.53/.54\aJAN I.\5Škof Rožman

COBISS3/Zaloga

stran 34/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

2.

TI=Samuraj! AU=Sakai, Saburo LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u940.53/.54\aSAKAI S.\5Samuraj!

COBISS.SI-ID

602910

26.09.2013

COBISS.SI-ID

3285249

30.09.2013

COBISS.SI-ID

99981056

20.09.2013

COBISS.SI-ID

61428736

20.09.2013

COBISS.SI-ID

56524288

20.09.2013

COBISS.SI-ID

54609664

20.09.2013

COBISS.SI-ID

5101342

20.09.2013

COBISS.SI-ID

103130112 20.09.2013

COBISS.SI-ID

42804992

20.09.2013

COBISS.SI-ID

13507643

20.09.2013

COBISS.SI-ID

488990

30.09.2013

COBISS.SI-ID

105856512 03.09.2013

COBISS.SI-ID

485662

UDK skupina: 949.712 1.

TI=Oris sodobne zgodovine Celja in okolice : 1941-1979 AU=Orožen, Janko LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Kulturna skupnost občine ; Turistično društvo SG=lBR\iod\u949.712\aOROŽEN J.\5Oris sodobne

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Žabec gre v širni svet AU=Velthuijs, Max LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lPR\iml\uC\aVELTHUIJS M.\5Žabec gre v TI=Kralj Matjaž AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Littera SG=lPN\iml\uC\aČATER D.\5Kralj Matjaž TI=Veronika Deseniška AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Littera SG=lPN\iml\uC\aČATER D.\5Veronika TI=Peter Klepec AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Littera SG=lPN\iml\uC\aČATER D.\5Peter Klepec TI=Maček Muri AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uC\aKOVIČ K.\5Maček Muri TI=Tarzan AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Egmont ; Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uC\aDISNEY W.\5Tarzan TI=Aličine prigode v čudežni deželi AU=Carroll, Lewis LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Devin SG=lPN\iml\uC\aCARROLL L.\5Aličine prigode

UDK skupina: gme 1.

TI=Trnovski zven AU=Jakša, Lado LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Prešernova družba SG=lŽA\icd\u78\aJAKŠA L.\5Trnovski\x715

UDK skupina: M 1.

TI=Plačilo za viteštvo AU=Sutcliff, Rosemary LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aSUTCLIFF R.\5Plačilo za

UDK skupina: P 1. 2.

TI=Življenje kot v filmu AU=Omahen, Nejka LA=slv - slovenski PY=2000 PU=DZS SG=lŽA\iml\uP\aOMAHEN N.\5Življenje TI=Tovarišija Petra Grče AU=Lovrak, Mato LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aLOVRAK M.\5Tovarišija Petra

25.09.2013

UDK skupina: PRAVLJICE COBISS3/Zaloga

stran 35/36


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

01.10.2013 Z-PL-B06

Novosti - september 2013

1.

TI=Za devetimi gorami / izbor slovenskih ljudskih pravljic, izbor slovenskih ljudskih pesmi [in] pripoveduje Anja Štefan ; glasba po motivih ljudskih pesmi Boštjan Gombač in Janez Dovč ; ilustracija Ančka Gošnik Godec ; režija Janez Dovč, Boštjan Gombač in Anja Štefan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\icd\u39\aZA\5devetimi

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

817480

05.09.2013

stran 36/36

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti 09 2013  

Knjižne novosti MSK dseptember 2013

Novosti 09 2013  

Knjižne novosti MSK dseptember 2013

Profile for 26906
Advertisement