Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.55 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.55 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.55 TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.10 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.54 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.55 TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1162 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.45 TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Let.34, št.9 TI=Viva : revija za zdravo življenje SP=1318-2749 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 37998080 SG=lŽA\ispo\u050\aVIVA\52015 Leto21 [i.e. 23], št.256 TI=Vzajemnost : glasilo ZPIZ in ZDUS SP=1318-1300 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19390210 SG=lŽA\ispo\u050\aVZAJEMNOST\52015 št.3 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.46 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.10 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.9 TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 41779968 SG=lŽA\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.3 TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 41779968 SG=lPN\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.3 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.3 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.10 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.9 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.9 TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 št.10 TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.117 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.9 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721

COBISS3/Zaloga

06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 stran 1/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.56 25. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.57 26. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.56 27. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.57 28. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.49 29. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.56 30. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.57 31. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.56 32. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.57 33. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.10 34. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.10 35. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.10 36. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.10 37. TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.561 38. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.10 39. TI=Val : revija za navtiko in turizem SP=1318-377X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 29707520 SG=lŽA\ispo\u050\aVAL\52015 Let.24, št.197 40. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.10 41. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.9 42. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.55 43. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.56 44. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.57 45. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.10 46. TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.421 47. TI=Moj mali svet SP=0580-8197 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16404738 SG=lBR\ispo\u050\aMOJ MALI SVET\52015 št.3 48. TI=Viva : revija za zdravo življenje SP=1318-2749 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 37998080 SG=lBR\ispo\u050\aVIVA\52015 Leto21 [i.e. 23], št.256 49. TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 68582656 SG=lBR\ispo\u050\aMAMA\52015 št.200 50. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.9 51. TI=Ciciban SP=0350-8870 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 10091266 COBISS3/Zaloga

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 stran 2/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lBR\ispm\u050\aCICIBAN\52014/15 št.7 52. TI=Cool : revija za mlade SP=1318-8100 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 57578240 SG=lŽA\ispm\u050\aCOOL\52015 Leto.15, št.4 53. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.47 54. TI=Nebesa cadillac AU=Kodrič, Zdenko LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 80706817 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKODRIČ Z.\5Nebesa 55. TI=Viva : revija za zdravo življenje SP=1318-2749 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 37998080 SG=lPO\ispo\u050\aVIVA\52015 Leto21 [i.e. 23], št.256 56. TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 68582656 SG=lPO\ispo\u050\aMAMA\52015 št.200 57. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 122645760 SG=lPO\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.3 58. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.10 59. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.10 60. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.10 61. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.10 62. TI=Reader's digest : Slovenija SP=1854-4509 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 225134848 SG=lŽA\ispo\u050\aREADER'S DIGEST\52015 št.3 63. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.58 64. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.10 65. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.58 66. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.58 67. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.58 68. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.48 69. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.10 70. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.10 71. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lVR\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.34 72. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lVR\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.32 73. TI=Bonbon : male sladkosti življenja : [tedenska priloga Večera in Primorskih COBISS.SI-ID 225056000 novic] SP=1854-4452 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Bonbon št.4 74. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.10 75. TI=Pogledi : umetnost, kultura, družba SP=1855-8747 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250351104 SG=lŽA\ispo\u050\aPOGLEDI\52015 Letn.6, št.5 76. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 COBISS3/Zaloga

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 stran 3/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.59 77. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.59 78. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.59 79. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.59 80. TI=Nika : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika] SP=1581-8438 LA=slv - COBISS.SI-ID 128117504 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Nika št.338 81. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.10 82. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.11 83. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.739 84. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.10 85. TI=Tehnika in narava : revija za kmetijsko, gozdarsko, vrtnarsko, komunalno COBISS.SI-ID 66648576 in gradbeno mehanizacijo SP=1408-2640 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS Letn.19, št.1 86. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.10 87. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.49 88. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.10 89. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 122645760 SG=lTA\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.3 90. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.60 91. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.60 92. TI=In SP=C507-3340 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 260536320 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5In Letn.17, št.144 93. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.60 94. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.60 95. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.50 96. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.10 97. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.6 98. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.11 99. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Let.34, št.10 COBISS3/Zaloga

11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015

stran 4/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

100. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.11 101. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.10 102. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.61 103. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.11 104. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1163 105. TI=Ekran : revija za film in televizijo SP=0013-3302 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 14762752 SG=lŽA\ispo\u050\aEKRAN\52015 Letn.52, št.2 106. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.61 107. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.61 108. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.61 109. TI=Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje SP=1855-3575 LA=slv COBISS.SI-ID 238520320 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠE OKOLJE\52015 Letn.22, št.1 110. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.10 111. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.6 112. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.10 113. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.10 114. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.10 115. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 Letn.10, št.6 116. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.59 117. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.60 118. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.11 119. TI=Tabor : taborniška revija SP=0492-1127 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16388610 SG=lŽA\ispm\u050\aTABOR\52015 Letn.60, št.3 120. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.51 121. TI=Pesmi in romance AU=Murn, Josip LA=slv - slovenski PY=1903 COBISS.SI-ID 30281985 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-1\aMURN J.\5Pesmi in romance 122. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.10 123. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.6 COBISS3/Zaloga

12.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015

stran 5/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

124. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.11 125. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.10 126. TI=AAA : revizija, odpis, drugačna politika AU=Millet, Damien LA=slv COBISS.SI-ID 276615424 slovenski PY=2014 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u33\aMILLET D.\5AAA 127. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.10 128. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.62 129. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.11 130. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.62 131. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.11 132. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.62 133. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.11 134. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.62 135. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.11 136. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.63 137. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.11 138. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.45 139. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.50 140. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.63 141. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.63 142. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.11 143. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.11 144. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.63 145. TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.562 146. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.52 147. TI=Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet SP=1854-2883 COBISS.SI-ID 221601024 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aMOJ PLANET\52014/15 Letn.10, št.7 148. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.3 COBISS3/Zaloga

13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 14.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015

stran 6/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

149. TI=Življenje in tehnika / odgovorna urednica Mihaela Mikuž SP=0514-017X COBISS.SI-ID 3732994 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aŽIVLJENJE IN\52015 Letn.66, št.3 150. TI=Avto fokus plus SP=2350-5486 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 272699392 SG=lŽA\ispo\u050\aAVTO 2015\5Avto fokus plus št.1 151. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lPO\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.6 152. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.11 153. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.11 154. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.11 155. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.11 156. TI=The concise guide to watercolours AU=Sanderson, Jennifer LA=eng COBISS.SI-ID 10884126 angleški PY=2014 PU=Igloo Books SG=lPO\iod\u75\aSANDERSON J.\5The concise 157. TI=The concise guide to watercolours AU=Sanderson, Jennifer LA=eng COBISS.SI-ID 10884126 angleški PY=2014 PU=Igloo Books SG=lŽA\iod\u75\aSANDERSON J.\5The concise 158. TI=The concise guide to drawing AU=Sanderson, Jennifer LA=eng COBISS.SI-ID 10884382 angleški PY=2014 PU=Igloo Books SG=lŽA\iod\u75\aSANDERSON J.\5The concise 159. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.11 160. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.64 161. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.64 162. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.64 163. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.64 164. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.53 165. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.11 166. TI=Spika SP=1318-0541 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 34329856 SG=lŽA\ispo\u050\aSPIKA\52015 št.3 167. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.11 168. TI=Kje se pleše SP=2385-8192 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275065856 SG=lŽA\ispo\u050\aKJE SE PLEŠE\52015 št.4 169. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.11 170. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.12 171. TI=Doktor : družinski vodnik zdravja SP=2350-6148 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78339841 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI 2015\5Doktor št.11 172. TI=Moj dom SP=1318-9239 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 60683776 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Moj dom Letn.19, št.338 COBISS3/Zaloga

16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 stran 7/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

173. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.65 174. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.65 175. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.65 176. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.65 177. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.11 178. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.11 179. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.3 180. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.11 181. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.11 182. TI=Kako deluje SP=2385-8338 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275193600 SG=lŽA\ispo\u050\aKAKO DELUJE\52015 št.4 183. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.11 184. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.54 185. TI=Moje finance : vodnik za upravljanje osebnega premoženja SP=1580-7517 COBISS.SI-ID 115281920 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aMOJE FINANCE\52015 št.3 186. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.740 187. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID 17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.307 188. TI=Zelena pomlad : moja, tvoja, naša, vaša SP=1408-2624 LA=slv COBISS.SI-ID 66642688 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS 2015\5Zelena št.1 189. TI=The concise guide to watercolours AU=Sanderson, Jennifer LA=eng COBISS.SI-ID 10884126 angleški PY=2014 PU=Igloo Books SG=lBR\iod\u75\aSANDERSON J.\5The concise 190. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.66 191. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.66 192. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.66 193. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.66 194. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.11 195. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.12 196. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski COBISS3/Zaloga

18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 stran 8/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.55 197. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.11 198. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.12 199. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.4 200. TI=Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije SP=1408-9440 LA=slv COBISS.SI-ID 2334033 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aODVETNIK\52015 Let.17, št.1 201. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Let.34, št.11/12 202. TI=Princeska SP=1334-2355 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 232155392 SG=lPN\ispm\u050\aPRINCESKA\52015 Letn.13, št.2 203. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.67 204. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.67 205. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.67 206. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.12 207. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1164 208. TI=Barbie maxi SP=1846-4157 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 62823169 SG=lŽA\ispm\u050\aBARBIE MAXI\52015 št.1 209. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.67 210. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.61 211. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.62 212. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.63 213. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.64 214. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.65 215. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.11 216. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.10 217. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.10 218. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.11 219. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1163 220. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID 17762050 COBISS3/Zaloga

19.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 stran 9/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243.

področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.307 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.11 TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.3 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.11 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.12 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.56 TI=Izštevanja AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=1977 COBISS.SI-ID 10117377 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-1\aMAKAROVIČ S.\5Izštevanja TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.12 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.11 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.11 TI=Zarotniki : atentat na Hitlerja 20. julija 1944 AU=Manvell, Roger LA=slv COBISS.SI-ID 9585921 - slovenski PY=1975 PU=Cankarjeva založba ; Alfa SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aMANVELL R. TI=Činditi AU=Calvert, Michael LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 27899905 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aCALVERT M.\5Činditi TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.11 TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.12 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.68 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.69 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.68 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.69 TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.12 TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.12 TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.563 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.12 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.68 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.69

COBISS3/Zaloga

20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 stran 10/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

244. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.68 245. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.69 246. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.51 247. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.12 248. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.12 249. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.4 250. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.11 251. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1164 252. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.66 253. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.67 254. TI=VINSKA gora : Zbornik / glavni urednik Jože Jan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 1700637 PY=1987 PU=Kulturna skupnost občine Žalec in KS Vinska gora SG=lPR\iod\u908D\aVINSKA GORA 255. TI=Slovene Styrian Hops Savinia Valley AU=Kač, Janko LA=eng; fre COBISS.SI-ID 37220097 PY=1947 PU=Hmezad SG=lŽA\ido\u631/633\aKAČ J.\5Slovene Styrian 256. TI=Hmelj : žetve 1946 god. AU=Fišer, Ferdo LA=scr; scc PY=1947 COBISS.SI-ID 857857 PU=Naklada Hmeljne komisije za Slovenijo SG=lŽA\ido\u631/633\aFIŠER F.\5Hmelj 257. TI=Cvetje za poletje ... SP=1855-8712 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250332928 SG=lŽA\ispo\u050\aROŽE&VRT 2015\5Cvetje za št.[1] 258. TI=Cvetje za poletje ... SP=1855-8712 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250332928 SG=lPN\ispo\u050\aROŽE&VRT 2015\5Cvetje za št.[1] 259. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 št.4 260. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.4 261. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.57 262. TI=Jelica Žuža AU=Žuža, Jelica LA=slv; ger PY=1994 PU=Zavod za kulturo COBISS.SI-ID 35672321 SG=lŽA\ido\u75\aŽUŽA J.\5Jelica Žuža 263. TI=Jugoslav hops LA=eng - angleški PY=1934 PU=[s.n.] COBISS.SI-ID 90983168 SG=lŽA\ido\u631/633\aJUGOSLAV HOPS 264. TI=Noč na Hmeljniku AU=Lah, Ivan LA=slv - slovenski PY=1921 COBISS.SI-ID 58454528 PU=Tiskovna zadruga SG=lŽA\ičo\u82-2\aLAH I.\5Noč na Hmeljniku 265. TI=Savinjska pot : vodnik z opisom doline / [sodelavci Milan Natek ... [et COBISS.SI-ID 38983936 al.] ; uredil Božidar Jordan ; zemljevid poti Jernej Veber] LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Planinsko društvo SG=lŽA\ido\u91\aSAVINJSKA POT 266. TI=Kristina Lavransova hči AU=Undset, Sigrid LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 917249 PY=1965 PU=Lipa COBISS3/Zaloga

23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015

23.03.2015 stran 11/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\iod\u82-311.6\aUNDSET S.\5Kristina\x1 267. TI=Modularna evritmija šempeterskih edikul AU=Kurent, Tine LA=slv; eng COBISS.SI-ID 13255941 PY=1970 PU=Narodni muzej SG=lŽA\ido\u902/904\aKURENT T.\5Modularna 268. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.4 269. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.3 270. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lPO\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.3 271. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lPO\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.2 272. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lŠE\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.35 273. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lPO\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.35 274. TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.117 275. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.12 276. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.12 277. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.12 278. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.12 279. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.12 280. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.70 281. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.70 282. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.70 283. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.70 284. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.58 285. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.12 286. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.12 287. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.12 288. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 št.11 289. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 št.12 290. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.12 COBISS3/Zaloga

23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015 25.03.2015

stran 12/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

291. TI=Pogledi : umetnost, kultura, družba SP=1855-8747 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250351104 SG=lŽA\ispo\u050\aPOGLEDI\52015 Letn.6, št.6 292. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.71 293. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.71 294. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.71 295. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.71 296. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.12 297. TI=Nika : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika] SP=1581-8438 LA=slv - COBISS.SI-ID 128117504 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Nika št.339 298. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.13 299. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.12 300. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.12 301. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lŽA\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.3 302. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lŽA\ispd\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Leto17, št.3 303. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lŽA\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.40 304. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.12 305. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.741 306. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.P1 307. TI=Ženski svet SP=2335-3635 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 267307264 SG=lŽA\ispo\u050\aŽENSKI SVET\52015 št.21 308. TI=Mehanik in voznik : novosti v avtomobilski industriji in prevozništvu COBISS.SI-ID 122867968 SP=1581-6109 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aMEHANIK IN VOZNIK\52015 Let.13, št.3 309. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.59 310. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18872578 SG=lŽA\ispm\u050\aMAVRICA\52014/15 Letn.45, št.8 311. TI=Science illustrated SP=1855-7708 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 248363008 SG=lŽA\ispo\u050\aSCIENCE\52015 št.65 312. TI=ZDRAVSTVENI vodnik za družino / glavni urednik Tony Smith ; COBISS.SI-ID 24066560 [sodelavci Ian McKee ...[et al.] ; ilustratorji David Ashby ...[et al.] ; fotografije P.B. Cotton ...[et al.] ; slovensko izdajo so pripravili prevajalci Darinka Soban ...[et al.] ; urednik Vital Klabus] LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aZDRAVSTVENI\5vodnik za 313. TI=Človek človeku : roman AU=Vulpescu, Ileana LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 4267577 PY=1983 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aVULPESCU I.\5Človek COBISS3/Zaloga

25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 25.03.2015

25.03.2015

stran 13/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

314. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.72 315. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.72 316. TI=In SP=C507-3340 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 260536320 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5In Letn.17, št.145 317. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.72 318. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.72 319. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.12 320. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.12 321. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.60 322. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID 115645696 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aRADAR\52015 št.439 323. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID 115645696 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aRADAR\52015 št.439 324. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID 115645696 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aRADAR\52015 št.439 325. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.7 326. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.13 327. TI=Cosmopolitan SP=1580-6898 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 114173696 SG=lŽA\ispo\u050\aCOSMOPOLITAN\52015 št.4 328. TI=Reader's digest : Slovenija SP=1854-4509 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 225134848 SG=lŽA\ispo\u050\aREADER'S DIGEST\52015 št.4 329. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.13 330. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.73 331. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1165 332. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.73 333. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.73 334. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.73 335. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.13/14 336. TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lBR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.4 337. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.4 338. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 COBISS3/Zaloga

26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 26.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 stran 14/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362.

LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.4 TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.7 TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lBR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 št.3 TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lBR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.40 TI=Pogled : oglasna priloga za starše SP=C506-5445 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 65897985 SG=lBR\ispm\u050\aCICIDO 2014/15\5Pogled št.6 TI=Cicido : revija za predšolske otroke SP=1408-6786 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 12824722 SG=lBR\ispm\u050\aCICIDO\52014/15 št.8 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.12 TI=Cvetje za poletje ... SP=1855-8712 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250332928 SG=lBR\ispo\u050\aROŽE&VRT 2015\5Cvetje za št.[1] TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.69 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.70 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.71 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.72 TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.12 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.12 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.12 TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lPR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.40 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.12 TI=Eva : bodite prvi SP=1580-6308 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 112570368 SG=lŽA\ispo\u050\aEVA\52015 št.2 TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 36110336 SG=lŽA\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 št.261 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.61 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.13 TI=Katarina Velika AU=Kaus, Gina LA=slv - slovenski PY=1978 COBISS.SI-ID 20490503 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-312.6\aKAUS G.\5Katarina Velika TI=Vrtnarske tehnike AU=Titchmarsh, Alan LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS.SI-ID 16511745 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u635\aTITCHMARSH A.\5Vrtnarske TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.12 TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lVR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.3

COBISS3/Zaloga

27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 stran 15/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

363. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.12 364. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.7 365. TI=Moj malček : revija za skrbne starše SP=1408-2675 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 66663936 SG=lVR\ispo\u050\aMOJ MALČEK\52015 št.4 366. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.13 367. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18872578 SG=lVR\ispm\u050\aMAVRICA\52014/15 Letn.45, št.8 368. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.13/14 369. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lVR\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.36 370. TI=Ona plus SP=2232-285X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 254921984 SG=lVR\ispo\u050\aONA PLUS\52015 Let.5, št.33 371. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.74 372. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.74 373. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.74 374. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.74 375. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.13 376. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.13 377. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.13 378. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.13 379. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.75 380. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.52 381. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.75 382. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.75 383. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.13 384. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.13 385. TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.564 386. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.75 387. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 388. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski COBISS3/Zaloga

27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 28.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 stran 16/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lBR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 389. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 390. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 391. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lTA\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 392. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 393. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lGR\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 394. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lLI\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 395. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPE\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 396. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 397. TI=Skupaj za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih COBISS.SI-ID 225378304 v ... SP=C505-8481 LA=slv - slovenski SG=lŠE\ispo\u050\aSKUPAJ ZA ZDRAVJE\52015 št.3 398. TI=Skrivnostne ure AU=Kristi, Agata LA=slv - slovenski PY=1983 COBISS.SI-ID 23087879 PU=Globus SG=lPE\iod\u82-312.4\aKRISTI A.\5Skrivnostne 399. TI=Sanjska ptica AU=Heinrich, Willi LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS.SI-ID 360961 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u830-311.2\aHEINRICH W.\5Sanjska 400. TI=Sodobnost SP=0038-0482 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3273474 SG=lŽA\ispo\u050\aSODOBNOST\52015 Letn.79, št.3 401. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.62 402. TI=Naš dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja SP=0547COBISS.SI-ID 1860356 3039 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ DOM\52015 Let.49, št.2 403. TI=Karma plus : revija, ki razlaga življenje SP=1580-6790 LA=slv COBISS.SI-ID 114028032 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKARMA PLUS\52015 Letn.13, št.161 404. TI=Mladika SP=1124-657X; Y500-425X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28732673 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADIKA\52015 št.2/3 405. TI=Gradnja in bivanje : oglasna priloga SP=0000-0000 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 66575873 SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE 2015\5Gradnja in št.[1] 406. TI=Tihi Don : roman v štirih knjigah AU=Šolohov, Mihail Aleksandrovič COBISS.SI-ID 7884289 LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aŠOLOHOV M.A.\5Tihi 407. TI=Tekstilna tovarna Prebold skozi čas svoje zgodovine : zapis ob 135-letnici COBISS.SI-ID 17318965 AU=Kobe-Arzenšek, Katarina LA=slv; hrv PY=1977 PU=Tekstilna tovarna SG=lŽA\ido\u67/68\aKOBE-A.K.\5Tekstilna 408. TI=Ljudske iz Ziljske doline. [Zv. 2], 48 skladb za mešani zbor / [uredil COBISS.SI-ID 64052 Mitja Gobec] LA=slv - slovenski PY=1993 PU=ZKO COBISS3/Zaloga

30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 stran 17/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ido\u78\aLJUDSKE IZ\5Ziljske\x2 409. TI=Modro je modro AU=Nivo, Celje LA=slv - slovenski PY=2002 COBISS.SI-ID 129379840 PU=Nivo SG=lŽA\ido\u62\aNIVO\5Modro je modro 410. TI=Hmeljarstvo. Del 1, Skripta za delavce - hmeljarje AU=Wagner, Tone COBISS.SI-ID 18224897 LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Kmetijski kombinat SG=lŽA\ido\u631/633\aWAGNER T. 411. TI=Razvoj in stanje splošnoizobraževalnih knjižnic v občini Žalec : COBISS.SI-ID 16514048 [diplomska naloga] AU=Završnik, Irena LA=slv - slovenski PY=1984 PU= [I. Završnik] SG=lŽA\ido\u02\aZAVRŠNIK I.\5Razvoj in stanje 412. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.76 413. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.76 414. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.76 415. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.13 416. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.76 417. TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.118 418. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID 253639168 slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aOBČINSKI\52015 št.110 419. TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.422 420. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.63 421. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.13 422. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lŽA\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.4 423. TI=Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija SP=0350-9737 COBISS.SI-ID 15957250 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠA ŽENA\52015 št.4 424. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.13 425. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 122645760 SG=lPO\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.4 426. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lPO\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.7 427. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.13 428. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.13 429. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.13 430. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lPO\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.40 COBISS3/Zaloga

30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015

31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 stran 18/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

431. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lPO\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.41 432. TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.422 433. TI=Ognjišče SP=1318-1289 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18958082 SG=lVR\ispo\u050\aOGNJIŠČE\52015 št.4 434. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.13 435. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID 253639168 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBČINSKI\52015 št.109 436. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID 253639168 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBČINSKI\52015 št.110 437. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.13 438. TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.118

31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015

UDK skupina: 0 1.

TI=Deček in hiša AU=Kastelic, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aKASTELIC M.\5Deček in hiša 2. TI=Deček in hiša AU=Kastelic, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uS\aKASTELIC M.\5Deček in hiša 3. TI=Deček in hiša AU=Kastelic, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aKASTELIC M.\5Deček in hiša 4. TI=Deček in hiša AU=Kastelic, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aKASTELIC M.\5Deček in hiša 5. TI=Deček in hiša AU=Kastelic, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aKASTELIC M.\5Deček in hiša 6. TI=Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lŽA\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska 7. TI=Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lPR\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska 8. TI=Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lPO\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska 9. TI=Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Miš SG=lBR\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska 10. TI=Titeuf. Čudež življenja AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Graffit SG=lBR\iml\u084\aZEP\5Čudež življenja 11. TI=Titeuf. Na to so nore punce AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Graffit SG=lBR\iml\u084\aZEP\5Na to so nore 12. TI=Bone. Na svidenje Boneville AU=Smith, Jeff LA=slv - slovenski COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276246528 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246528 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246528 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246528 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246528 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277146368 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277146368 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277146368 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277146368 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276023808 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276024832 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275947264 06.03.2015 stran 19/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

PY=2014 PU=Graffit SG=lBR\iml\u084\aSMITH J.\5Na svidenje TI=Titeuf. Na to so nore punce AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276024832 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aZEP\5Na to so nore TI=Titeuf. Čudež življenja AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276023808 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aZEP\5Čudež življenja TI=Bone. Na svidenje Boneville AU=Smith, Jeff LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275947264 PY=2014 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aSMITH J.\5Na svidenje TI=Titeuf. Na to so nore punce AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276024832 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aZEP\5Na to so nore TI=Titeuf. Čudež življenja AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276023808 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aZEP\5Čudež življenja TI=Bone. Na svidenje Boneville AU=Smith, Jeff LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275947264 PY=2014 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aSMITH J.\5Na svidenje TI=Titeuf. Čudež življenja AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276023808 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aZEP\5Čudež življenja TI=Titeuf. Na to so nore punce AU=Zep LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276024832 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aZEP\5Na to so nore TI=Bone. Na svidenje Boneville AU=Smith, Jeff LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275947264 PY=2014 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aSMITH J.\5Na svidenje TI=Spreminjanje naše besedilne zavesti : na poti k digitalnemu redu znanja COBISS.SI-ID 277068544 AU=Weel, Adriaan van der LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u02\aWEEL A. VAN TI=Igrajva se! : 100 zamisli za igrice, ki spodbujajo razvoj naših najmlajših COBISS.SI-ID 276099328 AU=Cave, Simone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u793\aCAVE S.\5Igrajva se! TI=Pikijeve najljubše stvari AU=Hill, Eric LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 275540736 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aHILL E.\5Pikijeve TI=Opazujem s Pikijem : zavrti in poglej AU=Hill, Eric LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275522560 PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aHILL E.\5Opazujem s TI=Pikijev najljubši dan AU=Hill, Eric LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 275539968 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uC\aHILL E.\5Pikijev najljubši TI=Znanost v 30 sekundah AU=Goldsmith, Mike LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275826688 PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iml\u0\aGOLDSMITH M.\5Znanost v 30 TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID 3560091 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet Let.14, št.3 TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID 3560091 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet št.3 TI=Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah AU=Krempl, Urša LA=slv COBISS.SI-ID 276465152 slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lPO\iml\uS\aKREMPL U.\5Čokoladni dan

COBISS3/Zaloga

06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 13.03.2015

stran 20/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

31. TI=Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah AU=Krempl, Urša LA=slv COBISS.SI-ID 276465152 slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lPR\iml\uS\aKREMPL U.\5Čokoladni dan 32. TI=Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah AU=Krempl, Urša LA=slv COBISS.SI-ID 276465152 slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lTA\iml\uS\aKREMPL U.\5Čokoladni dan 33. TI=Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah AU=Krempl, Urša LA=slv COBISS.SI-ID 276465152 slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lBR\iml\uS\aKREMPL U.\5Čokoladni dan 34. TI=Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah AU=Krempl, Urša LA=slv COBISS.SI-ID 276465152 slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uS\aKREMPL U.\5Čokoladni dan 35. TI=Dalton City AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Graffit COBISS.SI-ID 277545728 SG=lBR\iml\u084\aMORRIS\5Dalton City 36. TI=Rantanplanova dediščina AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277545216 PU=Graffit SG=lBR\iml\u084\aMORRIS\5Rantanplanova 37. TI=Dalton City AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Graffit COBISS.SI-ID 277545728 SG=lPR\iml\u084\aMORRIS\5Dalton City 38. TI=Rantanplanova dediščina AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277545216 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aMORRIS\5Rantanplanova 39. TI=Dalton City AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Graffit COBISS.SI-ID 277545728 SG=lVR\iml\u084\aMORRIS\5Dalton City 40. TI=Rantanplanova dediščina AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277545216 PU=Graffit SG=lVR\iml\u084\aMORRIS\5Rantanplanova 41. TI=Dalton City AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Graffit COBISS.SI-ID 277545728 SG=lŽA\iml\u084\aMORRIS\5Dalton City 42. TI=Rantanplanova dediščina AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277545216 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aMORRIS\5Rantanplanova 43. TI=Dalton City AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Graffit COBISS.SI-ID 277545728 SG=lPO\iml\u084\aMORRIS\5Dalton City 44. TI=Rantanplanova dediščina AU=Morris LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277545216 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aMORRIS\5Rantanplanova 45. TI=Medena koža AU=Jung LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo za COBISS.SI-ID 276503808 oživljanje zgodbe 2 koluta ; distribucija Buča knjigotrštvo SG=lŽA\iod\u084\aJUNG\5Medena koža\x1 46. TI=Iz zakladnice Osrednje knjižnice Celje : [stari tiski] AU=Osrednja COBISS.SI-ID 274459392 knjižnica, Celje LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Osrednja knjižnica SG=lŽA\iod\u02\aOSREDNJA\5Iz zakladnice 47. TI=Pota knjige AU=Ilich, Iztok LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Društvo COBISS.SI-ID 225738752 Bralna značka Slovenije - ZPMS SG=lŽA\iod\u0\aILICH I.\5Pota knjige 48. TI=Dragocenosti Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja COBISS.SI-ID 21136440 Koper AU=Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper. Domoznanski oddelek LA=slv; ita PY=2009 PU=Osrednja knjižnica Srečka Vilharja ; Biblioteca centrale Srečko Vilhar SG=lŽA\ido\u02\aOSREDNJA\5Dragocenosti 49. TI=Premišljena hiša z veliko domišljije : [zbornik ob 40-letnici rednega COBISS.SI-ID 277561088 delovanja Knjižnice Laško] AU=Knjižnica, Laško LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Knjižnica SG=lŽA\iod\u02\aKNJIŽNICA\5Premišljena 50. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, COBISS.SI-ID 221143296 Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov COBISS3/Zaloga

13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 23.03.2015

23.03.2015

27.03.2015 stran 21/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lBR\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 51. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lGR\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 52. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lLI\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 53. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lPE\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 54. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lPN\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 55. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lPO\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 56. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lPR\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 57. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lTA\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 58. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lVR\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 59. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lŠE\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 60. TI=Zbornik : 1970-2005 : naših 35 let AU=Medobčinsko društvo invalidov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Medobčinsko društvo invalidov SG=lŽA\iod\u36\aMEDOBČINSKO\5Zbornik 61. TI=Prostor spomina in idej : Muzej novejše zgodovine Celje 1963-2013 : jubilejni zbornik AU=Muzej novejše zgodovine, Celje LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Muzej novejše zgodovine SG=lŽA\ido\u069\aMUZEJ NOVEJŠE\5Prostor 62. TI=Žoga za rojstni dan : slikopis za učenje branja AU=Mai, Manfred LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uS\aMAI M.\5Žoga za 63. TI=V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle AU=Godec Schmidt, Jelka LA=slv slovenski PY=2014 PU=Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji SG=lBR\iml\u0\aGODEC S.J.\5V Evropi smo 64. TI=V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle AU=Godec Schmidt, Jelka LA=slv slovenski PY=2014 PU=Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji SG=lŽA\iml\u0\aGODEC S.J.\5V Evropi smo 65. TI=Liboje : ob 50. letnici Delavsko prosvetnega društva Svoboda : [19291979] / [besedilo Jože Humar ... [et al.] ; uredil Ludvik Oblak ; fotografije Jože Zorko ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=DPD Svoboda SG=lŽA\ido\u908D\aLIBOJE

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

221143296 27.03.2015

COBISS.SI-ID

268777984 27.03.2015

COBISS.SI-ID

231498240 27.03.2015

COBISS.SI-ID

276766464 30.03.2015

COBISS.SI-ID

276766464 30.03.2015

COBISS.SI-ID

9798706

COBISS.SI-ID

276425728 23.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 02 1.

TI=Kjer knjige najdejo dom : 150 let knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi / [uredniški odbor Zdenka Žigon ... [et al.] ; fotografije Lavričeva knjižnica

COBISS3/Zaloga

stran 22/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

Ajdovščina ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lavričeva knjižnica SG=lŽA\iod\u02\aKJER KNJIGE\5najdejo dom UDK skupina: 05 1.

TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015 2. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015 3. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lVR\ispo\u050\aANJA\52015 4. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPR\ispo\u050\aANJA\52015 5. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lBR\ispo\u050\aANJA\52015 6. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPO\ispo\u050\aANJA\52015 7. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lVR\ispo\u050\aANJA\52015 8. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPR\ispo\u050\aANJA\52015 9. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPO\ispo\u050\aANJA\52015 10. TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lBR\ispo\u050\aANJA\52015

- slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.4 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.5 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.5 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.5 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.5 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.5 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.6 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.6 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.6 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.6

06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 16.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 27.03.2015

UDK skupina: 050 1.

TI=Goodlife SP=1855-6957 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Goodlife

COBISS.SI-ID

6005369

27.03.2015

COBISS.SI-ID

277215744 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277250816 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277215744 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277250816 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277215744 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277250816 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277215744 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277250816 09.03.2015

Letn.7, št.28

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Poreden kuža! AU=Stower, Adam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aSTOWER A.\5Poreden kuža! TI=Zamenjam bratca AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aORMEROD J.\5Zamenjam bratca TI=Poreden kuža! AU=Stower, Adam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aSTOWER A.\5Poreden kuža! TI=Zamenjam bratca AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aORMEROD J.\5Zamenjam bratca TI=Poreden kuža! AU=Stower, Adam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aSTOWER A.\5Poreden kuža! TI=Zamenjam bratca AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aORMEROD J.\5Zamenjam bratca TI=Poreden kuža! AU=Stower, Adam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lTA\iml\uS\aSTOWER A.\5Poreden kuža! TI=Zamenjam bratca AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lTA\iml\uS\aORMEROD J.\5Zamenjam bratca

COBISS3/Zaloga

stran 23/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

TI=Poreden kuža! AU=Stower, Adam LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aSTOWER A.\5Poreden kuža! TI=Zamenjam bratca AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aORMEROD J.\5Zamenjam bratca TI=Abrakazebra AU=Docherty, Helen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aDOCHERTY H.\5Abrakazebra TI=Abrakazebra AU=Docherty, Helen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem SG=lPR\iml\uS\aDOCHERTY H.\5Abrakazebra TI=Abrakazebra AU=Docherty, Helen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem SG=lPO\iml\uS\aDOCHERTY H.\5Abrakazebra TI=Abrakazebra AU=Docherty, Helen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS\aDOCHERTY H.\5Abrakazebra TI=Sovica Oka AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Sovica Oka TI=Sovica Oka AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Sovica Oka TI=Sovica Oka AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Sovica Oka TI=Sovica Oka AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Sovica Oka TI=Mali volk in njegove pustolovščine. Del 3, Gostišče in druge zgodbe AU=Kieffer, Jean-François LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iml\u084\aKIEFFER J.-F.\5Mali volk\x3 TI=Pujsek Lul AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\imzb\uC\aMANČEK M.\5Pujsek Lul TI=Kozliček Mek AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\imzb\uC\aMANČEK M.\5Kozliček Mek TI=Ovčka Be AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\imzb\uC\aMANČEK M.\5Ovčka Be TI=Jezerska okenca se odpirajo AU=Likovič, Jože LA=slv; eng PY=2012 PU=Društvo Fran Govekar SG=lŽA\iml\uS\aLIKOVIČ J.\5Jezerska okenca TI=Čudodelni iskalec vode AU=Ormerod, Jan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uS\aORMEROD J.\5Čudodelni iskalec TI=Račka Bina, volk in sladoled AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Račka Bina TI=Potovanje male plastične vrečke AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Potovanje TI=Trije lisjaki AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aMORETI L.\5Trije lisjaki TI=Račka Bina, volk in sladoled AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv -

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

277215744 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277250816 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275257856 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275257856 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275257856 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275257856 09.03.2015

COBISS.SI-ID

265134848 09.03.2015

COBISS.SI-ID

265134848 09.03.2015

COBISS.SI-ID

265134848 09.03.2015

COBISS.SI-ID

265134848 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277237504 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275596800 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275597568 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275596544 09.03.2015

COBISS.SI-ID

264184832 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275752960 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276864000 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276863744 11.03.2015

COBISS.SI-ID

277020928 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276864000 11.03.2015 stran 24/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Račka Bina TI=Račka Bina, volk in sladoled AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Račka Bina TI=Račka Bina, volk in sladoled AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Račka Bina TI=Čarobna piščal AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ HELENA\5Čarobna TI=Zajček Timi in čarobni recept AU=Žontar Kristanc, Ana LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aŽONTAR K., A.\5Zajček Timi in TI=Mia and me AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\uS\aMOHN I.\5Izgubljeni TI=Mia and me AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uS\aMOHN I.\5Izgubljeni TI=Mia and me AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uS\aMOHN I.\5Izgubljeni TI=Pazi se lisice : prigoda iz današnjega sveta : a modern fable of our times AU=Lapuh, Kristjan LA=slv; eng PY=2014 PU=Alpemedia SG=lŽA\iml\u82=20\aLAPUH K.\5Pazi se lisice TI=Prigode maksi psa Fika AU=Čechura, Rudolf LA=slv - slovenski PY=2014 PU=BP SG=lBR\iml\uS\aČECHURA R.\5Prigode maksi TI=Prigode maksi psa Fika AU=Čechura, Rudolf LA=slv - slovenski PY=2014 PU=BP SG=lPR\iml\uS\aČECHURA R.\5Prigode maksi TI=Prigode maksi psa Fika AU=Čechura, Rudolf LA=slv - slovenski PY=2014 PU=BP SG=lPO\iml\uS\aČECHURA R.\5Prigode maksi TI=Prigode maksi psa Fika AU=Čechura, Rudolf LA=slv - slovenski PY=2014 PU=BP SG=lŽA\iml\uS\aČECHURA R.\5Prigode maksi TI=[Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik AU=Astley, Neville LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DZS SG=lŽA\imzb\uC\aASTLEY N.\5Juretov TI=Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lŽA\iml\uS\aSARA & RAČEK\5na obisku TI=Sara & Raček. V zabaviščnem parku / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lŽA\iml\uS\aSARA & RAČEK\5v zabaviščnem TI=[Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik AU=Astley, Neville LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DZS SG=lBR\imzb\uC\aASTLEY N.\5Juretov TI=Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lBR\iml\uS\aSARA & RAČEK\5na obisku TI=Sara & Raček. V zabaviščnem parku / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lBR\iml\uS\aSARA & RAČEK\5v zabaviščnem TI=[Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik AU=Astley, Neville LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276864000 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276864000 11.03.2015

COBISS.SI-ID

275863296 12.03.2015

COBISS.SI-ID

275828480 12.03.2015

COBISS.SI-ID

276118016 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276118016 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276118016 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276169984 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275967232 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275967232 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275967232 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275967232 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275926272 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814656 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814912 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275926272 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814656 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814912 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275926272 13.03.2015 stran 25/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

PY=2015 PU=DZS SG=lPO\imzb\uC\aASTLEY N.\5Juretov TI=Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lPO\iml\uS\aSARA & RAČEK\5na obisku TI=Sara & Raček. V zabaviščnem parku / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lPO\iml\uS\aSARA & RAČEK\5v zabaviščnem TI=[Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik AU=Astley, Neville LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DZS SG=lPR\imzb\uC\aASTLEY N.\5Juretov TI=Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lPR\iml\uS\aSARA & RAČEK\5na obisku TI=Sara & Raček. V zabaviščnem parku / [prevedla Sabina Tamše] LA=slv slovenski PY=2014 PU=DZS SG=lPR\iml\uS\aSARA & RAČEK\5v zabaviščnem TI=Čipke AU=Pucer, Sonja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Viharnik SG=lŽA\iml\uC\aPUCER S.\5Čipke TI=Zajček Timi in čarobni recept AU=Žontar Kristanc, Ana LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS\aŽONTAR K.A.\5Zajček Timi TI=Zajček Timi in čarobni recept AU=Žontar Kristanc, Ana LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPO\iml\uS\aŽONTAR K.A.\5Zajček Timi TI=Zajček Timi in čarobni recept AU=Žontar Kristanc, Ana LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPR\iml\uS\aŽONTAR K.A.\5Zajček Timi TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Veliki in mali AU=Bennett, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aBENNETT E.\5Veliki in mali TI=Prodam bratca AU=Smet, Marian de LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Kres SG=lVR\iml\uS\aSMET M. DE\5Prodam bratca

COBISS.SI-ID

275814656 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814912 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275926272 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814656 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275814912 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276152832 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275828480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275828480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275828480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 16.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 16.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 16.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 18.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 18.03.2015

COBISS.SI-ID

275323136 18.03.2015

COBISS.SI-ID

230762752 30.03.2015

COBISS.SI-ID

275699200 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276378624 06.03.2015

UDK skupina: 1 1. 2.

TI=Modrosti za vsak dan AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aBYRNE R.\5Modrosti za vsak TI=Stres : kako se ga znebimo AU=Middleton, Kate LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 26/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

17. 18. 19.

SG=lŽA\iod\u159.9\aMIDDLETON K.\5Stres TI=Minimalizem : živeti s smislom AU=Millburn, Joshua Fields LA=slv COBISS.SI-ID 276767488 slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u1\aMILLBURN J.F.\5Minimalizem TI=Modrosti za vsak dan AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 275699200 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u159.9\aBYRNE R.\5Modrosti za vsak TI=Modrosti za vsak dan AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 275699200 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u159.9\aBYRNE R.\5Modrosti za vsak TI=Modrosti za vsak dan AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 275699200 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u159.9\aBYRNE R.\5Modrosti za vsak TI=Psihološki temelji družbe prihodnosti AU=Musek, Janek LA=slv COBISS.SI-ID 276451328 slovenski PY=2014 PU=Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj SG=lŽA\iod\u159.9\aMUSEK J.\5Psihološki TI=Živeti z etiko AU=Trontelj, Jože LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276835072 PU=Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj SG=lŽA\iod\u17\aTRONTELJ J.\5Živeti z etiko TI=Živeti s čustvi : čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni COBISS.SI-ID 276140800 razvoj AU=Cvetek, Mateja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Teološka fakulteta SG=lŽA\iod\u159.9\aCVETEK M.\5Živeti s čustvi TI=Ljubezen skozi zgodovino AU=Majerhold, Katarina LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 276784896 PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u17\aMAJERHOLD K.\5Ljubezen TI=Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje COBISS.SI-ID 277386240 AU=Tomšič-Čerkez, Beatriz LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aTOMŠIČ-Č.B.\5Igraj se TI=Kurc gleda : duhovna pot najvišje modrosti AU=Parkin, John C. LA=slv COBISS.SI-ID 258081024 - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u17\aPARKIN J.C.\5Kurc gleda TI=Moč ljubezni AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276393728 PU=Divinum cor SG=lŽA\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Moč ljubezni TI=Nebesa pripovedujejo : [22 čudežnih zgodb, ki so človeštvu razkrile COBISS.SI-ID 276596736 skrivnosti življenja] : [22 razbranih šifer, ki so s svojimi smisli začrtale nove možnosti njegove prihodnosti] AU=Žmahar, Cristy LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Potovanje duše SG=lŽA\iod\u133\aŽMAHAR C.\5Nebesa TI=Ljubezen ali dandanašnja farsa AU=Horvat, Sebastian LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275302912 PY=2014 PU=Alter Vision SG=lŽA\iod\u17\aHORVAT S.\5Ljubezen ali TI=Neizmeren pogum : kako pogum, da si dovolimo biti ranljivi, spremeni COBISS.SI-ID 276793088 način, kako živimo, ljubimo, vzgajamo otroke in vodimo AU=Brown, Brené LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cangura.com SG=lŽA\iod\u159.9\aBROWN B.\5Neizmeren TI=Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo COBISS.SI-ID 277356544 AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2015 PU=UMco SG=lŽA\iod\u159.9\aDUHIGG C.\5Moč navade TI=Moč ljubezni AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276393728 PU=Divinum cor SG=lPR\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Moč ljubezni TI=Moč ljubezni AU=Debevc, Maja LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276393728 PU=Divinum cor SG=lBR\iod\u159.9\aDEBEVC M.\5Moč ljubezni

COBISS3/Zaloga

06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 06.03.2015

09.03.2015 09.03.2015

09.03.2015 11.03.2015 11.03.2015

11.03.2015 11.03.2015

11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015

stran 27/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

20. TI=Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2015 PU=UMco SG=lBR\iod\u159.9\aDUHIGG C.\5Moč navade 21. TI=Rojeni za ljubezen : razglabljanja o ljubezni AU=Buscaglia, Leo F. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Primus SG=lŽA\iod\u17\aBUSCAGLIA L.F.\5Rojeni za 22. TI=Izurite se v božansko bojevnico : prelevite se v žensko, kakršna vam je bilo usojeno postati AU=Amara, HeatherAsh LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aAMARA H.\5Izurite se v 23. TI=Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje AU=Lukas, Elisabeth LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u17\aLUKAS E.\5Umetnost 24. TI=Čuječnost : kako najti mir v ponorelem svetu AU=Williams, J. Mark G. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u159.9\aWILLIAMS J.M.G. 25. TI=Deček, ki je videl Resnično / uvod, zaključna beseda in opombe Cyril Scott ; [prevod Barbara Škarja, Barbara Škoberne, Darja Cvek Mihajlović] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo SG=lPR\iod\u133\aDEČEK, KI JE\5videl resnično 26. TI=Iz dnevnika novodobnega milijonarja --- ali Bogastvo je v nas AU=Vene, Boris LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Inisa SG=lPR\iod\u159.9\aVENE B.\5Iz dnevnika 27. TI=Ustvarite si izjemno življenje AU=Hay, Louise L. LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Primus SG=lPR\iod\u159.9\aHAY L.L.\5Ustvarite 28. TI=Drobna navodila za življenje AU=Brown, H. Jackson LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-84\aBROWN H.J.\5Drobna 29. TI=Igra življenja in kako jo igrati AU=Shinn, Florence Scovel LA=slv slovenski PY=2008 PU=Quatro ; prodaja Stella SG=lPO\iod\u159.9\aSHINN F.S.\5Igra življenja 30. TI=Metaskrivnost AU=Gill, Mel LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Filargo Publishing SG=lPO\iod\u159.9\aGILL M.\5Metaskrivnost 31. TI=Kam greš, Evropa AU=Sam, Anej LA=slv - slovenski PY=2008 PU=distribucija Jasa SG=lPO\iod\u17\aSAM A.\5Kam greš

COBISS.SI-ID

277356544 11.03.2015

COBISS.SI-ID

275163648 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276454656 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276420608 13.03.2015

COBISS.SI-ID

278100736 16.03.2015

COBISS.SI-ID

250436608 20.03.2015

COBISS.SI-ID

214832896 20.03.2015

COBISS.SI-ID

260530176 20.03.2015

COBISS.SI-ID

73243392

COBISS.SI-ID

240112384 27.03.2015

COBISS.SI-ID

256012032 27.03.2015

COBISS.SI-ID

237992704 30.03.2015

COBISS.SI-ID

274206208 09.03.2015

COBISS.SI-ID

107750912 27.03.2015

COBISS.SI-ID

69107712

30.03.2015

COBISS.SI-ID

66702080

23.03.2015

23.03.2015

UDK skupina: 159.9 1. 2. 3.

TI=Od jutri nosim rdečo : [ženske odkrivajo novo veselje do življenja] AU=Jarosch, Linda LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lBR\iod\u159.9\aJAROSCH L.\5Od jutri nosim TI=Resnično čarodejstvo : kako uresničimo to, kar je navidez nemogoče AU=Dyer, Wayne W. LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Ganeš SG=lBR\iod\u159.9\aDYER W.W.\5Resnično TI=Bodi srečen : s sedemdesetimi ilustracijami avtorja AU=Matthews, Andrew LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Sledi SG=lTA\iod\u159.9\aMATTHEWS A.\5Bodi

UDK skupina: 17 1.

TI=Pot do uspeha : preizkušeni sistem strategij in spretnosti, ki bo sprostil vaše notranje moči za uspeh AU=Tracy, Brian LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Vernar Consulting

COBISS3/Zaloga

stran 28/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lVR\iod\u17\aTRACY B.\5Pot do uspeha UDK skupina: 2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

TI=Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom AU=Šimac, Miha LA=slv; lat; ger PY=2014 PU=Teološka fakulteta SG=lŽA\iod\u23/28\aŠIMAC M.\5Vojaški TI=Kako uspeti v smrti : antimetoda za življenje AU=Hadjadj, Fabrice LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aHADJADJ F.\5Kako uspeti TI=Moj Camino AU=Gričnik, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ognjišče, Slomškova založba SG=lŽA\iod\u23/28\aGRIČNIK I.\5Moj Camino TI=Jezusovi mali učenci AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iml\u23/28\aGRŽAN K.\5Jezusovi mali TI=Poročna skrivnost AU=Scola, Angelo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aSCOLA A.\5Poročna skrivnost TI=Vodnik po krščanski teologiji AU=McGrath, Alister E. LA=slv slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aMCGRATH A.E.\5Vodnik po TI=Ljubezen in spolnost v Svetem pismu : k virom spolne identitete AU=Debergé, Pierre LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Novi svet SG=lŽA\iod\u23/28\aDEBERGÉ P.\5Ljubezen in TI=Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije v Celju : ob 400-letnici posvetitve cerkve AU=Benedik, Metod LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aBENEDIK M.\5Kapucinski TI=Poročna skrivnost AU=Scola, Angelo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u23/28\aSCOLA A.\5Poročna TI=Ponkovška pozlata : zbornik župnije svetega Pankracija na Zgornji Ponikvi ob zaključku obnove cerve[!] in zlati maši doktorja Maksimilijana Jezernika / [avtorji prispevkov Ivan Jelen ... [et al.] ; uredila Elizabeta Kos] LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Župnijski urad SG=lŽA\ido\u23/28\aPONKOVŠKA POZLATA TI=Sv. Jožef nad Celjem in lazaristi AU=Kolar, Bogdan LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u23/28\aKOLAR B.\5Sv. Jožef nad TI=Veliki spopad med Kristusom in Satanom AU=White, Ellen Gould Harmon LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Znamenja časa SG=lŽA\iod\u23/28\aWHITE E.G.H.\5Veliki TI=Nepredstavljivo AU=Baldwin, John Templeton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Znamenja časa SG=lŽA\iod\u23/28\aBALDWIN J.T. TI=Ponikva : oris župnije sv. Pankracija na Ponikvi pri Žalcu AU=Jezernik, Maksimilijan LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Župnijski urad SG=lPN\iod\u908D\aJEZERNIK M.\5Ponikva

COBISS.SI-ID

276750848 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277629952 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276134400 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275409152 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276254976 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276825344 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276452864 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276781312 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276254976 09.03.2015

COBISS.SI-ID

106233344 23.03.2015

COBISS.SI-ID

119778304 23.03.2015

COBISS.SI-ID

274005504 27.03.2015

COBISS.SI-ID

274970624 27.03.2015

COBISS.SI-ID

17096192

30.03.2015

COBISS.SI-ID

30040320

31.03.2015

UDK skupina: 22 1.

TI=Zgodbe Svetega pisma / izbral, uredil in spremna besedila napisal [[ter] izbor slik] Janko Kos LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Državna založba Slovenije

COBISS3/Zaloga

stran 29/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lPO\idb\u22\aZGODBE\5svetega pisma UDK skupina: 3 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

TI=Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini AU=Ledinek Lozej, COBISS.SI-ID 277050112 Špela LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aLEDINEK L.Š.\5Od hiše do niše TI=Vzhodna Evropa - lokomotiva ali cokla Evrope? AU=Ferfila, Bogomil COBISS.SI-ID 276870144 LA=slv; eng PY=2014 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u32\aFERFILA B.\5Vzhodna Evropa TI=Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze AU=Macuh,COBISS.SI-ID 276628736 Bojan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za komercialne in poslovne vede SG=lŽA\iod\u30\aMACUH B.\5Ženska - mati TI=Mladi, zaposljivost in zdravje : zbornik znanstveno-raziskovalnih COBISS.SI-ID 274116864 prispevkov / uredile Nika Knez, Patricija Petrič, Tea Totić LA=slv slovenski PY=2014 PU=Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta SG=lŽA\iod\u31\aMLADI,\5zaposljivost TI=KMETIJSKO zadružništvo v Sloveniji / [napisali in uredili Franci Avsec COBISS.SI-ID 24177665 ... [et al.] ; oblikovanje, tehnična ureditev in grafikoni Alenka Babšek ; zadružna karta Geodetski zavod SRS ; fotografije Export projekt] LA=slv slovenski PY=1987 PU=Kmečki glas SG=lŽA\ido\u63\aKMETIJSKO\5zadružništvo TI=Bojevali so se za nebo AU=Reynolds, Quentin James LA=slv COBISS.SI-ID 603166 slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aREYNOLDS Q.J.\5Bojevali TI=--- že 50 let igramo AU=Glasbena šola "Risto Savin", Žalec LA=slv COBISS.SI-ID 14270773 slovenski PY=2007 PU=Glasbena šola "Risto Savin" SG=lŽA\ido\u37\aGLASBENA ŠOLA\5--- že 50 let TI=Ključni problemi in razvojne možnosti celjske regije : raziskovalna naloga COBISS.SI-ID 2908725 AU=Sagadin, Tone LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Razvojni center, TOZD IRRI SG=lŽA\ido\u33\aSAGADIN T.\5Ključni problemi

06.03.2015 06.03.2015 13.03.2015

13.03.2015

23.03.2015

25.03.2015 30.03.2015 30.03.2015

UDK skupina: 30/31 1.

TI=Elite in družba AU=Bottomore, Thomas Burton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Studia humanitatis SG=lŽA\iod\u31\aBOTTOMORE T.B.\5Elite in

COBISS.SI-ID

276105984 06.03.2015

COBISS.SI-ID

124271616 25.03.2015

COBISS.SI-ID

275884032 18.03.2015

COBISS.SI-ID

70757888

20.03.2015

COBISS.SI-ID

70757888

20.03.2015

UDK skupina: 30+316 1.

TI=Neumni beli možje --- in drugi bedni primeri stanja naše dežele! AU=Moore, Michael LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u82-7\aMOORE M.\5Neumni beli

UDK skupina: 32 1. 2.

3.

TI=Novi razred : analiza komunističnega sistema AU=Đilas, Milovan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko SG=lŽA\iod\u32\aĐILAS M.\5Novi razred TI=Nove meje slovenske svobode : kaj smo o njih pisali dvakrat sedem let, kje so danes : esej o miselnosti, narodni in družbeni, pri Slovencih AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Knjižna zadruga SG=lPE\iod\u32\aMIKELN M.\5Nove meje TI=Nove meje slovenske svobode : kaj smo o njih pisali dvakrat sedem let, kje so danes : esej o miselnosti, narodni in družbeni, pri Slovencih

COBISS3/Zaloga

stran 30/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

4. 5.

AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\ido\u32\aMIKELN M.\5Nove meje TI=Hitlerjev osebni zdravnik AU=Katz, Ottmar LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u929\aHITLER A. TI=Vmesni čas : varnostno informativna služba in nastajanje nove slovenske države 1990-1993 AU=Brejc, Miha LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u32\aBREJC M.\5Vmesni čas

COBISS.SI-ID

16976897

20.03.2015

COBISS.SI-ID

44890624

25.03.2015

COBISS.SI-ID

276422656 06.03.2015

UDK skupina: 32; 33; 3 1.

TI=Poljska : iz tragične preteklosti v svetlo prihodnost AU=Ferfila, Bogomil LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u32\aFERFILA B.\5Poljska

UDK skupina: 33 1. 2. 3.

4. 5. 6.

TI=Dolg : prvih 5000 let dolžništva AU=Graeber, David LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275064576 PY=2014 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u33\aGRAEBER D.\5Dolg TI=Rusija in Putinov kapitalizem AU=Ferfila, Bogomil LA=slv; eng COBISS.SI-ID 275679488 PY=2015 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u33\aFERFILA B.\5Rusija in Putinov TI=Ekonomija dobrega in zla : po sledeh človekovega spraševanja od COBISS.SI-ID 276349184 Gilgameša do finančne krize AU=Sedláček, Tomáš LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iod\u33\aSEDLÁČEK T.\5Ekonomija TI=Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj AU=Lebowitz, Michael COBISS.SI-ID 276714752 A. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u33\aLEBOWITZ M.A.\5Socialistična TI=Forum 21 : zbornik : 2004-2014 / [uredil uredniški odbor Breda Pavlič ... COBISS.SI-ID 276274944 et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo Forum 21 SG=lŽA\iod\u33\aFORUM 21 TI=Svetovna kriza in Slovenci : kako jo preživeti? AU=Štiblar, Franjo COBISS.SI-ID 242447872 LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lGR\iod\u33\aŠTIBLAR F.\5Svetovna kriza

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015

13.03.2015 20.03.2015 23.03.2015

UDK skupina: 33; 338.43 1.

TI=Nekaj ščepcev podatkov o hrani AU=Gale, Špela LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Statistični urad Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u33\aGALE Š.\5Nekaj ščepcev

COBISS.SI-ID

276826112 27.03.2015

COBISS.SI-ID

278087680 27.03.2015

COBISS.SI-ID

276298752 06.03.2015

UDK skupina: 331 1.

TI=Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti AU=Arsenjuk, Urška LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Statistični urad Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u33\aARSENJUK U.\5Karierne poti

UDK skupina: 34 1.

TI=Otrokove pravice v Sloveniji : od normativnih standardov do učinkovitega varstva : zbornik ob 25. letnici Konvencije o otrokovih pravicah / urednica, [uvodni prispevek] Irena Jager Agius ; [predgovor Karl Erjavec ; spremna beseda Vlasta Nusdorfer ; poslanice Marta Santos Pais, Nadžat Maala Mdžid, Lejla Zerugi] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za družbene vede,

COBISS3/Zaloga

stran 31/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

Založba FDV ; Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije SG=lŽA\iod\u34\aOTROKOVE PRAVICE\5v 2. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lBR\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 3. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lGR\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 4. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lLI\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 5. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lPE\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 6. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lPN\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 7. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lPO\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 8. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lPR\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 9. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lTA\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 10. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lVR\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 11. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lŠE\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad 12. TI=Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih AU=Obran, Nina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Društvo za nenasilno komunikacijo SG=lŽA\iod\u34\aOBRAN N.\5Nasilje nad

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276138496 20.03.2015

COBISS.SI-ID

258668544 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276113408 09.03.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UDK skupina: 34/35 1.

2.

TI=Kraj zločina: Hypo Alpe Adria : od trgovine z orožjem do privatizacijskih poslov po balkansko AU=Schneider, Richard LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u34\aSCHNEIDER R.\5Kraj zločina TI=Razgledi po pravu AU=Breznik, Janez LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u34\aBREZNIK J.\5Razgledi po

COBISS3/Zaloga

stran 32/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 34/354 1.

TI=Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojnoizobraževalnih zavodih AU=Filipčič, Katja LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti SG=lŽA\iod\u34\aFILIPČIČ K.\5Obravnavanje

COBISS.SI-ID

254367744 09.03.2015

UDK skupina: 37 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14.

TI=Tačke v šoli : terapevtski pes - učiteljev pomočnik in šolarjev sopotnik COBISS.SI-ID 276379136 AU=Trampuš, Mojca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zavod Republike Slovenije za šolstvo SG=lŽA\iod\u37\aTRAMPUŠ M.\5Tačke v šoli TI=Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli / COBISS.SI-ID 276725248 urednica Mojca Juriševič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pedagoška fakulteta SG=lŽA\iod\u37\aSPODBUDNO\5učno okolje TI=Prostočasnik : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa SP=1854COBISS.SI-ID 2682259 6080; C505-6004 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROSTOČASNIK\52015 št.35 TI=Voščim ti --- : priročnik za izdelavo voščilnic / [zbrala in uredila Barbara COBISS.SI-ID 274360576 Klanšek] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zveza za tehnično kulturo Slovenije SG=lŽA\iod\u74\aVOŠČIM TI TI=Stoletna šola, naš stoletni dom AU=Osnovna šola, Polzela LA=slv COBISS.SI-ID 235930880 slovenski PY=2006 PU=OŠ SG=lPO\iod\u37\aOSNOVNA ŠOLA\5Stoletna šola TI=Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem COBISS.SI-ID 275772416 bolje AU=Juul, Jesper LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u37\aJUUL J.\5Šolski infarkt TI=Prostočasnik : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa SP=1854COBISS.SI-ID 2682259 6080; C505-6004 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aPROSTOČASNIK\52015 št.35 TI=Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem COBISS.SI-ID 275772416 bolje AU=Juul, Jesper LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u37\aJUUL J.\5Šolski infarkt TI=Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem COBISS.SI-ID 275772416 bolje AU=Juul, Jesper LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u37\aJUUL J.\5Šolski infarkt TI=Naša pot : naših trideset let AU=Center za usposabljanje, delo in varstvo COBISS.SI-ID 275317760 Dolfke Boštjančič, Draga LA=slv - slovenski PY=2014 PU=CUDV Dolfke Boštjančič SG=lŽA\iod\u37\aCENTER ZA\5Naša pot TI=Prostočasnik : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa SP=1854COBISS.SI-ID 2682259 6080; C505-6004 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aPROSTOČASNIK\52014 št.35 TI=Enkratne elastike : 60 super stvaritev iz pisanih elastik AU=Roberts, Kat COBISS.SI-ID 275520000 LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u74\aROBERTS K.\5Enkratne elastike TI=Deset let Medicinske fakultete Univerze v Mariboru : nastanek in delovanjeCOBISS.SI-ID 80058369 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru - stičišče skozi čas prehojenih poti na področju izobraževanja v medicini v Mariboru AU=Medicinska fakulteta, Maribor LA=slv; eng PY=2014 PU=Medicinska fakulteta SG=lŽA\iod\u37\aMEDICINSKA\5Deset let TI=Stoletna šola, naš stoletni dom AU=Osnovna šola, Polzela LA=slv COBISS.SI-ID 235930880 slovenski PY=2006 PU=OŠ SG=lŽA\ido\u37\aOSNOVNA ŠOLA\5Stoletna šola

COBISS3/Zaloga

06.03.2015

06.03.2015

09.03.2015 09.03.2015

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 13.03.2015

18.03.2015 18.03.2015 20.03.2015

30.03.2015

stran 33/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 379.8 1. 2. 3. 4.

TI=Ustvarjamo s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem / [prevedla Saša Ambrožič Deleja] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=BP SG=lPR\iod\u74\aUSTVARJAMO\5s filcem TI=Ustvarjamo s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem / [prevedla Saša Ambrožič Deleja] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=BP SG=lPO\iod\u74\aUSTVARJAMO\5s filcem TI=Ustvarjamo s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem / [prevedla Saša Ambrožič Deleja] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=BP SG=lBR\iod\u74\aUSTVARJAMO\5s filcem TI=Ustvarjamo s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem / [prevedla Saša Ambrožič Deleja] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=BP SG=lŽA\iod\u74\aUSTVARJAMO\5s filcem

COBISS.SI-ID

276348160 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276348160 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276348160 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276348160 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275303680 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276177408 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276178432 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276178688 20.03.2015

COBISS.SI-ID

216532224 23.03.2015

COBISS.SI-ID

103096832 23.03.2015

COBISS.SI-ID

103790336 23.03.2015

COBISS.SI-ID

263219200 23.03.2015

COBISS.SI-ID

263219200 23.03.2015

COBISS.SI-ID

263219200 23.03.2015

COBISS.SI-ID

6645049

UDK skupina: 39 1.

TI=Devetindevetdeseta kraljeva žena : [ljudske pravljice iz Nigerije] AU=Lazzarato, Francesca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Blodnjak SG=lŽA\iml\uL\aLAZZARATO F.\5Devetindevet... 2. TI=Zverinice iz Rezije v stripu. Bežimo, svet se podira! AU=Štular, Andrej LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Forum SG=lŽA\iml\u084\aŠTULAR A.\5Zverinice 3. TI=Grdina : [Zverinice iz Rezije v stripu] AU=Krančan, David LA=slv slovenski PY=2014 PU=Forum SG=lŽA\iml\u084\aKRANČAN D.\5Zverinice 4. TI=Zverinice iz Rezije v stripu. Leteča lesica AU=Avberšek, Kaja LA=slv slovenski PY=2014 PU=Forum SG=lŽA\iml\u084\aAVBERŠEK K.\5Zverinice 5. TI=Ljubezenske zgodbe iz tisoč in ene noči / [prevod Rendla Stanka in Šali Severin] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-32\aLJUBEZENSKE\5zgodbe iz 6. TI="Slovenijo je Bog nazadnje ustvaril" : slovenske folklorne pripovedi iz preteklosti in sodobnosti / izbrala, uredila in spremno besedo napisala Marija Stanonik ; [zgodbe prevedla Sonja Kravanja, spremni esej prevedla Mia Dintinjana] LA=slv; eng PY=1999 PU=Društvo slovenskih pisateljev SG=lŽA\iod\u39\a"SLOVENIJO JE\5bog nazadnje 7. TI=Slovenska ljudska noša v besedi in podobi. Zv. 10, Bela Krajina : krajevne skupnosti Adlešiči, Sinji Vrh in Vinica AU=Makarovič, Marija LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti ; Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava SG=lŽA\iod\u39\aMAKAROVIČ M.\5Slovenska 8. TI=50 let dneva hmeljarjev skozi časopisne članke / [[pripravila] Pavlina Ribizel] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Občina SG=lBR\iod\u39\a50 LET DNEVA\5hmeljarjev 9. TI=50 let dneva hmeljarjev skozi časopisne članke / [[pripravila] Pavlina Ribizel] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Občina SG=lŽA\iod\u39\a50 LET DNEVA\5hmeljarjev 10. TI=50 let dneva hmeljarjev skozi časopisne članke / [[pripravila] Pavlina Ribizel] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Občina SG=lPO\iod\u39\a50 LET DNEVA\5hmeljarjev 11. TI=Narodne vezenine na Slovenskem. [Pisane vezenine po štetih nitih] AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lPR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N.\5Narodne COBISS3/Zaloga

27.03.2015

stran 34/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

12. TI=Kaplje zgodovine : po poteh vodnjakov, mlinov in kvalitetne podtalnice v Spodnji Savinjski dolini AU=Vovk, Gregor LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Občinski odbor Liberalno-demokratske stranke SG=lTA\iod\u39\aVOVK G.\5Kaplje zgodovine

COBISS.SI-ID

36564480

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276081152 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275825920 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276147200 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148224 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276146944 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147456 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147456 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276146944 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147200 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148224 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147456 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276146944 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148480 13.03.2015

UDK skupina: 5 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Logika : zbirka nalog s tekmovanj : 4. del : 2006-2010 / [naloge Marija Ahčin ... [et al.] ; zbrali in uredili Gabrijela Hladnik in Mija Kordež] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zveza za tehnično kulturo Slovenije SG=lŽA\iod\u51\aLOGIKA TI=Zemlja v 30 sekundah AU=Ganeri, Anita LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iml\u55\aGANERI A.\5Zemlja v 30 TI=Kako živijo glodavci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo ptice na krmišču AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo ptice TI=Kako živijo plazilci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo sove AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo dvoživke AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo netopirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo netopirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo dvoživke AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo sove AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo plazilci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo glodavci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo ptice na krmišču AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo ptice TI=Kako živijo netopirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo dvoživke AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo sove AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014

COBISS3/Zaloga

stran 35/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.

33.

34.

PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo plazilci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo ptice na krmišču AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo ptice TI=Kako živijo glodavci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo ptice na krmišču AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo ptice TI=Kako živijo sove AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo plazilci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo netopirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo dvoživke AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo glodavci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Velike selitve : osupljivi prizori z živalskih potovanj AU=Kostyal, K. M. LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Rokus Klett SG=lPO\iod\u59\aKOSTYAL K.M.\5Velike selitve TI=Velike selitve : osupljivi prizori z živalskih potovanj AU=Kostyal, K. M. LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Rokus Klett SG=lVR\iod\u59\aKOSTYAL K.M.\5Velike selitve TI=Velike selitve : osupljivi prizori z živalskih potovanj AU=Kostyal, K. M. LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iml\u59\aKOSTYAL K.M.\5Velike selitve TI=Zemlja ima srce / [uredil Anej Sam ; ilustrirala pikapolonice Marija Prelog] LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Jasa SG=lGR\iml\u50\aZEMLJA IMA SRCE TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lBR\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lGR\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lLI\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lPE\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276147968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148224 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147200 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148224 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276148480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147456 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276146944 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276147200 13.03.2015

COBISS.SI-ID

251875072 18.03.2015

COBISS.SI-ID

251875072 18.03.2015

COBISS.SI-ID

251875072 18.03.2015

COBISS.SI-ID

247228928 20.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

stran 36/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

35. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lPN\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 36. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lPO\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 37. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lPR\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 38. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lTA\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 39. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lVR\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 40. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lŠE\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 41. TI=Kačji pastirji ribnika Vrbje pri Žalcu z okolico AU=Bedjanič, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave SG=lŽA\iod\u59\aBEDJANIČ M.\5Kačji pastirji 42. TI=Vodna ujma - Slovenija, november 1990 : Slovenj Gradec, Galerija likovnih umetnosti, 17. 01. 1991 - 07. 02. 1991 / pokrovitelj Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Nivo, podjetje za urejanje voda SG=lŽA\ido\u55\aVODNA UJMA

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

71690497

27.03.2015

COBISS.SI-ID

22634240

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276302848 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276302848 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276302848 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276302848 20.03.2015

UDK skupina: 50 1. 2. 3. 4.

TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lBR\iod\u82-9\aKOMAT A.\5Potniki na ladji TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lVR\iod\u82-9\aKOMAT A.\5Potniki na ladji TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPO\iod\u82-9\aKOMAT A.\5Potniki na ladji TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-9\aKOMAT A.\5Potniki na ladji

UDK skupina: 502/504 1. 2.

TI=Čebele Slovenije AU=Gogala, Andrej LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 277049088 06.03.2015 PU=Biološki inštitut Jovana Hadžija ; Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u59\aGOGALA A.\5Čebele Slovenije TI=Proteus : časopis za poljudno naravoslovje SP=0033-1805 LA=slv COBISS.SI-ID 7547138 24.03.2015 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROTEUS\52014/15 št.5

COBISS3/Zaloga

stran 37/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 519.68 1.

TI=iPriročnik iPAD & iPhone : uporaba in triki za iOS (v. iOS 8.0) AU=Štrancar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Štrancar.com SG=lŽA\iod\u004\aŠTRANCAR M.\5iPriročnik

COBISS.SI-ID

275703808 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276260608 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275640576 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277476096 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276512000 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276082432 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276081664 18.03.2015

COBISS.SI-ID

275762432 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275762432 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275762432 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275762432 09.03.2015

UDK skupina: 520/528 1.

TI=Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2015 AU=Cannat, Guillaume LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cambio SG=lŽA\iod\u52\aCANNAT G.\5Glej jih\x2015

UDK skupina: 53 1.

TI=O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) : prostor in relativnost AU=Einstein, Albert LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u53\aEINSTEIN A.\5O posebni in

UDK skupina: 55/56 1.

TI=Planet Voda AU=Kajfež-Bogataj, Lučka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u55\aKAJFEŽ-B.L.\5Planet Voda

UDK skupina: 56/59 1.

2. 3.

TI=Živela evolucija! / [avtorji besedil Breda Činč Juhant ... [et al.] ; uredila Staša Tome ; fotografije Melita Bubek ... [et al.] ; risbe Dolores Gerbec ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u57\aŽIVELA EVOLUCIJA! TI=Poišči 50 dreves : [kako prepoznaš 50 vrst] AU=De la Bedoyere, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u58\aDE LA BEDOYERE C.\5Poišči TI=Poišči 50 dinozavrov : [kako prepoznaš 50 vrst] AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u59\aPARKER S.\5Poišči 50

UDK skupina: 57/59 1.

2.

3.

4.

TI=Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst AU=Fleischhauer, Steffen Guido LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u58\aFLEISCHHAUER S.G.\5Užitne TI=Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst AU=Fleischhauer, Steffen Guido LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u58\aFLEISCHHAUER S.G.\5Užitne TI=Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst AU=Fleischhauer, Steffen Guido LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u58\aFLEISCHHAUER S.G.\5Užitne TI=Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst AU=Fleischhauer, Steffen Guido LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u58\aFLEISCHHAUER S.G.\5Užitne

COBISS3/Zaloga

stran 38/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 59 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lBR\iod\u59\aŽUŽELKE TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lVR\iod\u59\aŽUŽELKE TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lPN\iml\u59\aŽUŽELKE TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lPO\iod\u59\aŽUŽELKE TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lPR\iod\u59\aŽUŽELKE TI=Žuželke : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Prirodoslovni muzej Slovenije SG=lTA\iml\u59\aŽUŽELKE

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

32071936

27.03.2015

COBISS.SI-ID

274985984 09.03.2015

COBISS.SI-ID

12570421

COBISS.SI-ID

276686848 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277442816 09.03.2015

COBISS.SI-ID

12570421

23.03.2015

COBISS.SI-ID

2762293

23.03.2015

COBISS.SI-ID

11991349

30.03.2015

UDK skupina: 6 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

TI=Gibanje za boljše počutje in zdravo življenje / [napisale Simone Harland ... [et al.] ; prevedla Maja Šukarov] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aGIBANJE ZA BOLJŠE\5počutje TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lTA\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=Bolečina in duševne stiske pri hemofiliji in drugih prirojenih motnjah strjevanja krvi AU=Kotnik, Marija Mica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Društvo hemofilikov Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aKOTNIK M.M.\5Bolečina in TI="Sem zasvojen, nisem nor" : dvojna diagnoza : zasvojenost in duševna stiska AU=Tominec, Nataša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u61\aTOMINEC N.\5"Sem zasvojen TI=10 let Društva savinjskih vinogradnikov AU=Društvo savinjskih vinogradnikov, Žalec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Društvo savinjskih vinogradnikov SG=lPR\iod\u634\aDRUŠTVO\510 let Društva TI=100 let gasilstva v Celju AU=Mauer, Franjo LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Občinska gasilska zveza SG=lŽA\iod\u614\aMAUER F.\5100 let gasilstva TI=90 let PGD Drešinja vas AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Drešinja vas LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Prostovoljno gasilsko društvo SG=lPE\iod\u614\aPROSTOVOLJNO\590 let PGD

COBISS3/Zaloga

09.03.2015

stran 39/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 61 1.

TI=Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem AU=Todd, Mabel Elsworth LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Emanat SG=lŽA\iod\u61\aTODD M.E.\5Misleče telo 2. TI=Ustvarjen za gibanje : [vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti rekreativni in vrhunski športnik] AU=Hočevar, Grega LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ciceron SG=lPR\iod\u61\aHOČEVAR G.\5Ustvarjen za 3. TI=Dieta 5 : 2 : shujšajte, ostanite zdravi in živite dlje s preprosto metodo vmesnega posta AU=Mosley, Michael LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aMOSLEY M.\5Dieta 5 : 2 4. TI=Ustvarjen za gibanje : [vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti rekreativni in vrhunski športnik] AU=Hočevar, Grega LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ciceron SG=lPO\iod\u61\aHOČEVAR G.\5Ustvarjen za 5. TI=Ustvarjen za gibanje : [vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti rekreativni in vrhunski športnik] AU=Hočevar, Grega LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ciceron SG=lVR\iod\u61\aHOČEVAR G.\5Ustvarjen za 6. TI=Ustvarjen za gibanje : [vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti rekreativni in vrhunski športnik] AU=Hočevar, Grega LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ciceron SG=lBR\iod\u61\aHOČEVAR G.\5Ustvarjen za 7. TI=Projekt Hujšanje : dieta Radovana Starca AU=Starc, Radovan LA=slv slovenski PY=2014 PU=Medium SG=lŽA\iod\u61\aSTARC R.\5Projekt Hujšanje 8. TI=Stezice do zdravja : priročnik za zdravo življenje AU=Prezelj, Tea LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Eko alternativa SG=lŽA\iod\u61\aPREZELJ T.\5Stezice do 9. TI=Ajurveda za notranjo ubranost : prehrana, spolna energija in zdravljenje AU=Verma, Vinod LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Primus SG=lŽA\iod\u61\aVERMA V.\5Ajurveda za 10. TI=Joga za zdravo in sproščeno življenje AU=Miklič, Maja LA=slv slovenski PY=2014 PU=samozal. ; distribucija Primus SG=lŽA\iod\u61\aMIKLIČ M.\5Joga za zdravo 11. TI=Družinski zdravnik : domači svetovalec / glavni urednik Tony Smith ; [ilustracije Tony Graham, Edwina Keene, Andrew Popkiewicz ; fotografije Sally and Richard Greenhill ... [et al.] ; prevedel Tomaž Kiauta] LA=slv slovenski PY=1990 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aDRUŽINSKI\5zdravnik 12. TI=Zdravniški obrazi AU=Senica, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\iod\u929\aSENICA D.\5Zdravniški

COBISS.SI-ID

276826880 06.03.2015

COBISS.SI-ID

9360158

COBISS.SI-ID

276787456 09.03.2015

COBISS.SI-ID

9360158

09.03.2015

COBISS.SI-ID

9360158

09.03.2015

COBISS.SI-ID

9360158

09.03.2015

COBISS.SI-ID

276595712 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276551680 11.03.2015

COBISS.SI-ID

275893248 13.03.2015

COBISS.SI-ID

265831936 13.03.2015

COBISS.SI-ID

20726784

25.03.2015

COBISS.SI-ID

75725825

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276871168 13.03.2015

COBISS.SI-ID

271760896 23.03.2015

09.03.2015

UDK skupina: 614.8 1.

2.

TI=100 let Gasilskega društva Drešinja vas : 1914-2014 AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Drešinja vas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grafika Gracer SG=lŽA\ido\u614\aPROSTOVOLJNO\5100 let TI=110 letnica ustanovitve Prostovolnjnega gasilskega društva Arja vas : 1903-2013 AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Arja vas LA=slv - slovenski PY=2013 PU=PGD

COBISS3/Zaloga

stran 40/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

3.

4.

SG=lŽA\ido\u614\aPROSTOVOLJNO\5110 letnica TI=100 let Gasilskega društva Drešinja vas : 1914-2014 AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Drešinja vas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grafika Gracer SG=lPE\iod\u614\aPROSTOVOLJNO\5100 let TI=Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas : 95 let AU=Prostovoljno gasilsko društvo, Drešinja vas LA=slv - slovenski PY=2009 PU=PGD SG=lŽA\ido\u614\aPROSTOVOLJNO\5Prostovoljn

COBISS.SI-ID

276871168 23.03.2015

COBISS.SI-ID

247539968 30.03.2015

UDK skupina: 62 1.

2. 3.

4.

TI=Naš drag(!) avto : prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem : katalog COBISS.SI-ID 276222464 razstave AU=Brovinsky, Boris LA=slv; eng PY=2014 PU=Tehniški muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u62\aBROVINSKY B.\5Naš drag(!) TI=Tekstilne surovine. Osnove AU=Rijavec, Tatjana LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 274196224 PY=2014 PU=Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo SG=lŽA\iod\u67/68\aRIJAVEC T.\5Tekstilne TI=Avto fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport COBISS.SI-ID 103334144 in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in šport] SP=15801195 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAVTO FOKUS\52015 št.4 TI=Energetska pismenost : osrednja načela in temeljne usmeritve za COBISS.SI-ID 19250741 izobraževanje o energiji / [uredila Mojca Drevenšek ; prevod in priredba Marko Marhl, Tomaž Žagar, Mojca Drevenšek ; fotografije Shutterstock ... [et al.] ; ilustracija Gregor Goršič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=RAZ:UM SG=lŽA\iod\u62\aENERGETSKA\5pismenost

13.03.2015

13.03.2015 16.03.2015

27.03.2015

UDK skupina: 62+66/69 1.

2.

TI=Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991 / [zbrali in uredili Biserka Debeljak, Anton Pozvek, Božidar Truden] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever SG=lGR\iod\u62\aTAJNA SKLADIŠČA\5orožja\x1 TI=Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991 / [zbrali in uredili Biserka Debeljak, Anton Pozvek, Božidar Truden] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever SG=lPR\iod\u62\aTAJNA SKLADIŠČA\5orožja\x1

COBISS.SI-ID

270903808 27.03.2015

COBISS.SI-ID

270903808 27.03.2015

COBISS.SI-ID

276379648 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277383424 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274700544 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274700288 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274700288 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274700544 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274700544 13.03.2015

UDK skupina: 63 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Šapa se predstavi AU=Trampuš, Mojca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zavod Republike Slovenije za šolstvo SG=lŽA\iml\u636.7\aTRAMPUŠ M.\5Šapa se TI=Varovanje in urejanje življenjskega okolja divjadi AU=Hafner, Miran LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aHAFNER M.\5Varovanje in TI=Vrt AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u635\aESENKO I.\5Vrt TI=Gozd AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPO\iml\u630\aESENKO I.\5Gozd TI=Gozd AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u630\aESENKO I.\5Gozd TI=Vrt AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lPR\iml\u635\aESENKO I.\5Vrt TI=Vrt AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u635\aESENKO I.\5Vrt

COBISS3/Zaloga

stran 41/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

8. 9. 10.

11. 12. 13.

TI=Gozd AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši COBISS.SI-ID 274700288 SG=lŽA\iml\u630\aESENKO I.\5Gozd TI=Brez dlake na jeziku : o psih in ljudeh AU=Jeger, Rujana LA=slv COBISS.SI-ID 275968000 slovenski PY=2014 PU=BP SG=lŽA\iod\u636.7\aJEGER R.\5Brez dlake TI=Ščepec rešitve : zamolčane zdravilne moči začimb / Sanja Lončar ... [et al.] COBISS.SI-ID 275950848 ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Jasno in glasno SG=lŽA\iod\u61\aŠČEPEC REŠITVE TI=Moj vrt, moje veselje AU=Jelnikar, Marko LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 8444161 PY=1974 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u635\aJELNIKAR M.\5Moj vrt TI=Hmezad export-import AU=Hmezad, Žalec LA=slv - slovenski PY=1985 COBISS.SI-ID 78039809 PU=Hmezad SG=lŽA\ido\u631/633\aHMEZAD\5Hmezad TI=Ekoremediacije za učinkovito varovanje okolja AU=Vovk Korže, Ana COBISS.SI-ID 56836609 LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Inštitut za promocijo varstva okolja SG=lŽA\iod\u631/633\aVOVK K.A.

13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015

20.03.2015 23.03.2015 27.03.2015

UDK skupina: 633.7 1. 2. 3.

TI=Hmeljarstvo LA=slv - slovenski PY=1925 PU=Delegacija proizvajalcev čilskega solitra SG=lŽA\ido\u631/633\aHMELJARSTVO TI=Divji hmelj - Humulus lupulus L. v Jugoslaviji : doktorska disertacija AU=Wagner, Tone LA=slv - slovenski PY=1975 PU=[A. Wagner] SG=lŽA\ido\u58\aWAGNER T.\5Divji hmelj TI=Hmeljni kultivarji LA=slv; ger PY=1995 SG=lŽA\ido\u631/633\aHMELJNI\5kultivarji

COBISS.SI-ID

242236672 23.03.2015

COBISS.SI-ID

911951

30.03.2015

COBISS.SI-ID

2039161

30.03.2015

COBISS.SI-ID

17482496

25.03.2015

COBISS.SI-ID

177724

20.03.2015

COBISS.SI-ID

72791040

25.03.2015

COBISS.SI-ID

145975

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276091136 06.03.2015

UDK skupina: 634 1.

TI=Naš sadni izbor : najustreznejše sorte za vaš sadovnjak / [Jernej Črnko ... et al.] ; fotografije arhiv TKI Pinus Rače ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u634\aNAŠ SADNI IZBOR

UDK skupina: 635 1. 2.

TI=Pomagamo vam vrtnariti AU=Jelnikar, Marko LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Kmečki glas ; Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u635\aJELNIKAR M.\5Pomagamo TI=Okenske in balkonske rastline AU=Podgornik-Reš, Ruth LA=slv slovenski PY=1998 PU=Humko SG=lŽA\iod\u635\aPODGORNIK-R.R.\5Okenske in

UDK skupina: 639.2 1.

TI=Sladkovodno ribištvo na Slovenskem : ribiški zbornik / avtor in urednik Miran Svetina ; drugi avtorji Peter Pavšič ... [et al.] ; [fotografije A. Blaževič ... [et al.] ; grafični prispevki K. V. Frisch ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Ribiška zveza Slovenije SG=lŽA\ido\u639\aSLADKOVODNO\5ribištvo

UDK skupina: 64 1.

TI=Rudolph kuha : kuharske osnove za vse ljubitelje kuhanja AU=Veen,

COBISS3/Zaloga

stran 42/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

2. 3. 4. 5.

6.

Rudolph van LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Vita SG=lBR\iod\u641\aVEEN R. VAN\5Rudolph kuha TI=Rudolph kuha : kuharske osnove za vse ljubitelje kuhanja AU=Veen, Rudolph van LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Vita SG=lŽA\iod\u641\aVEEN R. VAN\5Rudolph kuha TI=Kruh moj vsakdanji AU=Košir, Klemen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. K. Košir SG=lŽA\iod\u641\aKOŠIR K.\5Kruh moj TI=200 receptov, nasvetov in tehnik za naravno lepoto AU=Buck, Shannon LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u64\aBUCK S.\5200 receptov TI=Diši, diši iz domače kuhinje / [avtorji receptov Matijeva kmetija - Kojsko ... [et al.] ; uredila Tatjana Vrbošek ; prevod Leemeta Translations ; avtor fotografij Tomo Jeseničnik ; ilustracije Petra Narobe] LA=slv; eng PY=2012 PU=Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije SG=lŽA\iod\u641\aDIŠI, DIŠI IZ\5domače TI=Njami : kuharica za naše male sončke : zdravi, enostavni, hitri in zabavni recepti, recepti brez dodanega sladkorja, brez živalskih maščob, brez mleka, brez glutena, brez jajc, presne dobrote AU=Gabrič, Jerneja LA=slv slovenski PY=2014 PU=Buča SG=lŽA\iod\u641\aGABRIČ J.\5Njami

COBISS.SI-ID

276091136 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275772672 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275432704 18.03.2015

COBISS.SI-ID

264402688 20.03.2015

COBISS.SI-ID

271038976 20.03.2015

UDK skupina: 65 1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.10 TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.11 TI=Besede, ki prodajajo AU=Perme, Marjetka LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 274359552 PU=Lisac & Lisac SG=lŽA\iod\u65\aPERME M.\5Besede, ki TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.12 TI=Pošta na slovenskih tleh / [glavni in odgovorni urednik Andrej Hozjan ; COBISS.SI-ID 41268225 prevajalki v angleščino Simona Veber in Simona Bratuša, prevajalka v nemščino Darja Fošt ; slikovno gradivo so prispevali Tehniški muzej Slovenije ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Pošta Slovenije SG=lPR\iod\u65\aPOŠTA NA\5slovenskih TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.13 TI=Ravnanje z ljudmi pri delu AU=Lipičnik, Bogdan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 72752128 PY=1998 PU=Gospodarski vestnik SG=lPO\iod\u65\aLIPIČNIK B.\5Ravnanje

06.03.2015

12.03.2015

13.03.2015 19.03.2015

20.03.2015

26.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 7 1.

TI=Rio 2 / directed, story by Carlos Saldanha ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato Falcão ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner ;

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

10589982

11.03.2015

stran 43/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

prepesnitev Marjan Bunič LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records SG=lPR\idvd\u791\aRIO 2\xml-317 TI=Rio 2 / directed, story by Carlos Saldanha ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato Falcão ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner ; prepesnitev Marjan Bunič LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records SG=lBR\idvd\u791\aRIO 2\xml-388 TI=Rio 2 / directed, story by Carlos Saldanha ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato Falcão ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner ; prepesnitev Marjan Bunič LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records SG=lPO\idvd\u791\aRIO 2\xml-305 TI=Rio 2 / directed, story by Carlos Saldanha ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato Falcão ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner ; prepesnitev Marjan Bunič LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aRIO 2\xml-1734 TI=Live at Arena Zagreb AU=2Cellos PY=2013 PU=Sony Music Entertainment ; Masterworks SG=lŽA\idvd\u791\a2CELLOS\5Live at\xod-1726 TI=Jersey boys / directed by Clint Eastwood ; screenplay [and musical] book by Marshall Brickman & Rick Elice ; director of photography Tom Stern ; based on the stage play "Jersey Boys : the story of Frankie Valli & The Four Seasons", directed for the stage by Des McAnuff ; song music by Bob Gaudio ; and lyrics by Bob Crewe ; choreography by Sergio Trujillo LA=eng; cze; pol; tur PY=2014 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aJERSEY BOYS\xod-1728 TI=Igre za majhne in velike otroke / [prevod Ana Ambrož Strle] LA=slv slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u793\aIGRE ZA MAJHNE\5in velike TI=Čista jeba AU=Mi2 LA=slv - slovenski PY=2014 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč ; [Radio Slovenija, Val 202] SG=lŽA\icd\u78\aMI2\5Čista jeba\x770 TI=To je blo v tistem čas AU=Osojnik, Melita LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Glasbeno gledališče Melite Osojnik SG=lŽA\icd\u78\aOSOJNIK M.\5To je blo\x772 TI=Sakura AU=Moje Drage Dame LA=mul - večjezični PY=2014 PU=Hymnos ; Glasbeno gledališče Melite Osojnik] SG=lŽA\icd\u78\aMOJE DRAGE TI=11. slovenski bienale ilustracije AU=Slovenski bienale ilustracije, 11 , 2014, Ljubljana LA=slv; eng PY=2014 PU=Cankarjev dom, kulturni in kongresni center = Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre SG=lŽA\iod\u75\aSLOVENSKI BIENALE\511. TI=Smučarsko društvo Braslovče : državno prvenstvo za starejše mladince : 27.I.1985 : otvoritev 70 - metrske skakalnice AU=Smučarsko društvo, Braslovče LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Smučarsko društvo SG=lBR\iod\u796\aSMUČARSKO TI=Smučarsko društvo Braslovče : državno prvenstvo za starejše mladince : 27.I.1985 : otvoritev 70 - metrske skakalnice AU=Smučarsko društvo, Braslovče LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Smučarsko društvo SG=lŽA\ido\u796\aSMUČARSKO TI=Smučarsko društvo Braslovče AU=Smučarsko društvo, Braslovče LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Smučarsko društvo

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

10589982

11.03.2015

COBISS.SI-ID

10589982

11.03.2015

COBISS.SI-ID

10589982

11.03.2015

COBISS.SI-ID

17851698

11.03.2015

COBISS.SI-ID

14524726

11.03.2015

COBISS.SI-ID

276343040 13.03.2015

COBISS.SI-ID

10556702

13.03.2015

COBISS.SI-ID

10818590

13.03.2015

COBISS.SI-ID

10820638

13.03.2015

COBISS.SI-ID

276156416 20.03.2015

COBISS.SI-ID

14463541

20.03.2015

COBISS.SI-ID

14463541

20.03.2015

COBISS.SI-ID

14461237

20.03.2015 stran 44/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ido\u796\aSMUČARSKO 15. TI=Franc Dobnik : kipar AU=Dobnik, Franc LA=slv - slovenski PY=2000 COBISS.SI-ID 7566133 PU=Občina Vransko SG=lŽA\ido\u73\aDOBNIK F.\5Franc Dobnik 16. TI=Grad Žovnek : teden arhitekture v Sloveniji : 15. 06. 2008 - 22. 06. 2008 COBISS.SI-ID 15602997 AU=Kralj, Franc LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek SG=lŽA\ido\u72\aKRALJ F.\5Grad Žovnek 17. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lPO\iod\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 18. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lŽA\ido\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 19. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lBR\iod\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 20. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lPR\iod\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 21. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lVR\iod\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 22. TI=Darinka Pavletič-Lorenčak : Zavod za kulturne prireditve Celje, Likovni COBISS.SI-ID 2085230 salon, maj 1989 AU=Pavletič-Lorenčak, Darinka LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Likovni salon SG=lTA\iod\u75\aPAVLETIČ-L.D.\5Darinka 23. TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID 277731328 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.3 24. TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID 277731328 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.3 25. TI=Vsaka vas ima svoj glas : slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz COBISS.SI-ID 718036 Podjune. 5 / uredil in za tisk pripravil Engelbert Logar ; izdala Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik [in] Krščanska kulturna zveza v Celovcu ; [pesmi transkribiral, notografiral Engelbert Logar ; slovar narečnih besed pripravil Ludvik Karničar] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Mohorjeva založba SG=lPR\iod\u39\aVSAKA VAS IMA\5svoj glas\x5 26. TI=Adi : ob 25. obletnici delovne organizacije SIP - Strojna industrija, COBISS.SI-ID 12511541 Šempeter v Savinjski dolini AU=Arzenšek, Adi LA=ger; eng PY=1979 PU=Savinov salon SG=lŽA\iod\u75\aARZENŠEK A.\5Adi 27. TI=Španzel : [katalog ob predstavitvi monografije in razstavi slik v Narodni COBISS.SI-ID 513802111 galeriji ter Obalnih galerijah] AU=Španzel, Rudi LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u75\aŠPANZEL R.\5Španzel 28. TI=Halooo? AU=Goršič, Matevž LA=slv - slovenski PY=2003 COBISS.SI-ID 124434176 PU=samozal. L. Goršič-Fišer SG=lBR\iml\u78\aGORŠIČ M.\5Halooo? 29. TI=Halooo? AU=Goršič, Matevž LA=slv - slovenski PY=2003 COBISS.SI-ID 124434176 COBISS3/Zaloga

23.03.2015 23.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

27.03.2015 27.03.2015 27.03.2015

30.03.2015

30.03.2015

30.03.2015 30.03.2015 stran 45/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

PU=samozal. L. Goršič-Fišer SG=lGR\iml\u78\aGORŠIČ M.\5Halooo? 30. TI=Halooo? AU=Goršič, Matevž LA=slv - slovenski PY=2003 COBISS.SI-ID 124434176 30.03.2015 PU=samozal. L. Goršič-Fišer SG=lPN\iml\u78\aGORŠIČ M.\5Halooo? 31. TI=Schloß Pischätz : gestern, heute, morgen AU=Zimmermann, Peter LA=ger COBISS.SI-ID 216059904 30.03.2015 - nemški PY=2001 PU=BSG, Bayerisch-Slowenische Gesellschaft SG=lŽA\ido\u72\aZIMMERMANN P.\5Schloß UDK skupina: 7:01 1.

TI=János Németh : Savinov razstavni salon Žalec, oktober 1996 : Razstavišče Laški dvorec Laško, november 1996 AU=Németh, János LA=slv; eng; hun PY=1996 PU=Zavod za kulturo ; Kulturni center SG=lŽA\ido\u7\aNÉMETH J.\5János Németh

COBISS.SI-ID

683630

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276699136 11.03.2015

COBISS.SI-ID

514049151 30.03.2015

COBISS.SI-ID

258201088 20.03.2015

UDK skupina: 7.035 1.

TI=Vzporedni svetovi : risarke in slikarke prve polovice 19. stoletja na Kranjskem AU=Tavčar, Lidija LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Narodna galerija ; Modrijan SG=lŽA\iod\u75\aTAVČAR L.\5Vzporedni svetovi

UDK skupina: 7(064) 1.

TI=V zrcalu Rudija Španzla AU=Španzel, Rudi LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Družina SG=lŽA\ido\u7\aŠPANZEL R.\5V zrcalu Rudija

UDK skupina: 71/72 1.

TI=Sakralni spomeniki na območju Občine Braslovče AU=Kralj, Franc LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek SG=lTA\iod\u72\aKRALJ F.\5Sakralni

UDK skupina: 72 1.

TI=Hiše. Posebna izdaja : revija za nove razsežnosti bivanja SP=1581-9051 COBISS.SI-ID 213376000 10.03.2015 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aHIŠE\52015 Let.15, št.87

UDK skupina: 73/76 1. 2.

TI=Rudi Španzel : akademski skikar in grafik AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng PY=2001 PU=Zavod za kulturo SG=lŽA\ido\u75\aŠPANZEL R.\5Rudi Španzel TI=Rudi Španzel : akademski skikar in grafik AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng PY=2001 PU=Zavod za kulturo SG=lLI\iod\u75\aŠPANZEL R.\5Rudi Španzel

COBISS.SI-ID

8924581

23.03.2015

COBISS.SI-ID

8924581

23.03.2015

COBISS.SI-ID

117145600 23.03.2015

COBISS.SI-ID

115340800 30.03.2015

UDK skupina: 73/76+77 1. 2.

TI=Slavko Krajnc : skulpture : [pregledna razstava] AU=Krajnc, Slavko LA=slv; eng PY=2002 PU=Zavod za kulturo SG=lBR\iod\u73\aKRAJNC S.\5Slavko Krajnc TI=Figurativno slikarstvo od Preglja do Marušiča AU=Medved, Andrej LA=slv; eng PY=2001 PU=Obalne galerije

COBISS3/Zaloga

stran 46/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\ido\u75\aMEDVED A.\5Figurativno UDK skupina: 73/77 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Pariški bohémi (1889-1895) : avtobiografsko poročilo slikarke Rose Pfäffinger AU=Pfäffinger, Rosa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Narodna galerija SG=lŽA\iod\u75\aPFÄFFINGER R.\5Pariški TI=Ljubo Brovč : slovenski akademski slikar : poklon svojemu času, sočloveku in Tolminski AU=Kavčič, Janez LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. M. Brovč SG=lŽA\iod\u75\aKAVČIČ J.\5Ljubo Brovč TI=Obraz časa : 50 let likovne dejavnosti Zdravka Časa : Savinov likovni salon Žalec, 6. - 15. september 2007 AU=Čas, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lŽA\ido\u74\aČAS Z.\5Obraz časa TI=S potezo čopiča skozi čas : oris delovanja Društva šaleških likovnikov AU=Društvo šaleških likovnikov, Velenje LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo šaleških likovnikov SG=lŽA\ido\u7\aDRUŠTVO ŠALEŠKIH\5S potezo TI=S potezo čopiča skozi čas : oris delovanja Društva šaleških likovnikov AU=Društvo šaleških likovnikov, Velenje LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo šaleških likovnikov SG=lPO\iod\u7\aDRUŠTVO ŠALEŠKIH\5S potezo TI=S potezo čopiča skozi čas : oris delovanja Društva šaleških likovnikov AU=Društvo šaleških likovnikov, Velenje LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo šaleških likovnikov SG=lPR\iod\u7\aDRUŠTVO ŠALEŠKIH\5S potezo

COBISS.SI-ID

276538624 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276447488 11.03.2015

COBISS.SI-ID

235470080 23.03.2015

COBISS.SI-ID

265269248 27.03.2015

COBISS.SI-ID

265269248 27.03.2015

COBISS.SI-ID

265269248 27.03.2015

UDK skupina: 74 1.

TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lŽA\ispo\u050\aUNIKAT\52015 2. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPN\ispo\u050\aUNIKAT\52015 3. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lBR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 4. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPO\ispo\u050\aUNIKAT\52015 5. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 6. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lVR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 7. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lŽA\ispo\u050\aUNIKAT\52015 8. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPN\ispo\u050\aUNIKAT\52015 9. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lBR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 10. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPO\ispo\u050\aUNIKAT\52015 11. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lPR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 12. TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv SG=lVR\ispo\u050\aUNIKAT\52015

- slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.88 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89 - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 Let.16, št.89

10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015 10.03.2015

UDK skupina: 75 COBISS3/Zaloga

stran 47/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

1.

TI=Rudi Španzel AU=Španzel, Rudi LA=slv; eng PY=1979 PU=Skupščina občine Žalec SG=lŽA\ido\u75\aŠPANZEL R.\5Rudi Španzel

COBISS.SI-ID

2707253

23.03.2015

COBISS.SI-ID

112638464 23.03.2015

COBISS.SI-ID

112638464 30.03.2015

COBISS.SI-ID

15416631

UDK skupina: 76 1. 2.

TI=Domjan design AU=Domjan, Jože LA=slv; eng PY=2001 PU=s. n.] SG=lŽA\ido\u76\aDOMJAN J.\5Domjan design TI=Domjan design AU=Domjan, Jože LA=slv; eng PY=2001 PU=s. n.] SG=lLI\iod\u76\aDOMJAN J.\5Domjan design

UDK skupina: 769.81 1.

TI=Obuti maček AU=Perrault, Charles LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Šare in družbeniki, Marjan knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aPERRAULT C.

23.03.2015

UDK skupina: 77 1.

TI=The Puhar code : the enigmatic invention of the first Slovene photographer COBISS.SI-ID 275020288 20.03.2015 : [katalog razstave, Narodni muzej Slovenije, 26. avgust 2014 - 30. september 2014] AU=First, Blaženka LA=slv; eng PY=2014 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u77\aFIRST B.\5Puharjeva

UDK skupina: 78 1.

TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 2. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 3. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 4. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 5. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 6. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 7. TI=Pesmi o živalih 2 / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u78\aPESMI O ŽIVALIH 2\x+cd 8. TI=Gusarji : pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore AU=Habe, Tomaž LA=slv - slovenski PY=2014 PU=JSKD SG=lŽA\iml\u78\aHABE T.\5Gusarji 9. TI=Toskana AU=Bilbi LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\icd\u78\aBILBI\5Toskana\x769 10. TI=Stisn se k men AU=Manouche, glasbena skupina LA=slv; fre PY=2014 PU=Reflektor music SG=lŽA\icd\u78\aMANOUCHE\5Stisn se\x771 11. TI=Pojemo, pojemo 5 : otroške pesmice slovenskih avtorjev / [zbrala] Katja COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274586112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275953664 09.03.2015

COBISS.SI-ID

1106992990 09.03.2015

COBISS.SI-ID

1106963550 13.03.2015

COBISS.SI-ID

277661184 18.03.2015 stran 48/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22. 23.

24.

25.

Virant Iršič ; [ilustratorji Mojca Cerjak ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u78\aPOJEMO, POJEMO 5\5+ TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lVR\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lTA\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lPR\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lBR\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lPO\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lŽA\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lGR\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lLI\iod\u78\aSPODNJA TI=Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši ... / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lPE\iod\u78\aSPODNJA TI=Pesem je --- : pesmarica / [avtor besedila, izbor pesmi, uredila Diana Sekne] LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Didakta SG=lPN\iod\u78\aPESEM JE ---\x1 TI=Pesem je --- : pesmarica / [avtor besedila, izbor pesmi, uredila Diana Sekne] LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u78\aPESEM JE ---\x1 TI=Pesem, ti lek duši in srcu, postoj z nami še stoletje : monografija ob 100letnici petja v Gotovljah / [Henrik Krajnc, glavni in odgovorni urednik] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Prosvetno društvo SG=lTA\iod\u78\aPESEM,\5ti lek duši TI=Pesem, ti lek duši in srcu, postoj z nami še stoletje : monografija ob 100letnici petja v Gotovljah / [Henrik Krajnc, glavni in odgovorni urednik] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Prosvetno društvo SG=lPE\iod\u78\aPESEM,\5ti lek duši TI=Pesem, ti lek duši in srcu, postoj z nami še stoletje : monografija ob 100letnici petja v Gotovljah / [Henrik Krajnc, glavni in odgovorni urednik] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Prosvetno društvo SG=lŽA\ido\u78\aPESEM,\5ti lek duši

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

278045696 20.03.2015

COBISS.SI-ID

757321

30.03.2015

COBISS.SI-ID

757321

30.03.2015

COBISS.SI-ID

39752704

30.03.2015

COBISS.SI-ID

39752704

30.03.2015

COBISS.SI-ID

39752704

30.03.2015

stran 49/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 78+791/792 1.

TI=Blended / directed by Frank Coraci ; written by Ivan Menchell & Clare Sera ; director of photography Julio Macat ; music by Rupert GregsonWilliams ; produced by Mike Karz, Adam Sandler, Jack Giarraputo LA=eng; rus; tur; ukr PY=2014 PU=Menart Records] SG=lŽA\idvd\u791\aPA NE ŽE\5spet\xod-1727

COBISS.SI-ID

10588446

11.03.2015

UDK skupina: 79 1. 2. 3.

TI=Himalajski vodja Aleš Kunaver AU=Šparovec, Jožefa LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 276041472 09.03.2015 PY=2014 PU=Muzej novejše zgodovine Slovenije SG=lŽA\iod\u796.52\aŠPAROVEC J.\5Himalajski TI=Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan AU=Otrin, Gašper LA=slv COBISS.SI-ID 276361984 13.03.2015 slovenski PY=2014 PU=Salve SG=lŽA\iod\u793\aOTRIN G.\5Žogaj se z TI=Odstiranje pogleda : spomini, izkušnje, spoznanja AU=Borčić, Mirjana COBISS.SI-ID 275622912 20.03.2015 LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Javni zavod Kinodvor ; Slovenska kinoteka SG=lŽA\iod\u791\aBORČIĆ M.\5Odstiranje

UDK skupina: 791.2 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

TI=Viking Viki. Najvišji Viking / režija [slovenske sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Videoart SG=lPR\idvd\u791\aVIKING VIKI\5Najvišji\xmlTI=Viking Viki. Veliki bog Tor / adapted by Jan Van Rijsselberge, Alexandre Reverend ; original music score Valmont, Lou Lussier ; director Eric Cazes ; režija [slovenske sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc ; priredba uvodne pesmice Janja Srečkar LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Videoart SG=lPR\idvd\u791\aVIKING VIKI\5Veliki\xml-313 TI=Viking Viki. Svetlobna zvijača / adapted by Jan Van Rijsselberge, Alexandre Reverend ; original music score Valmont, Lou Lussier ; director Eric Cazes ; režija [slovenske sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Videoart SG=lPR\idvd\u791\aVIKING VIKI\5Svetlobna\xmlTI=Viking Viki. Mlinska kolesa / adapted by Jan Van Rijsselberge, Alexandre Reverend ; original music score Valmont, Lou Lussier ; director Eric Cazes ; režija [slovenske sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc LA=slv slovenski PY=2013 PU=Videoart SG=lPR\idvd\u791\aVIKING VIKI\5Mlinska\xmlTI=Viking Viki. Zvezdni utrinek / adapted by Jan Van Rijsselberge, Alexandre Révérend ; original music score Valmont, Lou Lussier ; director Eric Cazes ; režija [slovenske sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Videoart SG=lPR\idvd\u791\aVIKING VIKI\5Zvezdni\xmlTI=How to train your dragon 2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the "How to train your dragon" book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ; produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records] SG=lPR\idvd\u791\aKAKO IZURITI\5svojega\xmlTI=How to train your dragon 2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the "How to train your dragon" book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ; produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1105433694 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1105437790 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1105438046 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1105436254 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1105437278 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1106951518 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1106951518 11.03.2015

stran 50/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

Jernej Kuntner LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records] SG=lBR\idvd\u791\aKAKO IZURITI\5svojega\xml8. TI=How to train your dragon 2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the "How to train your dragon" book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ; produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records] SG=lPO\idvd\u791\aKAKO IZURITI\5svojega\xml9. TI=How to train your dragon 2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the "How to train your dragon" book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ; produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner LA=eng; bul; hrv; slv; srp PY=2014 PU=Menart Records] SG=lŽA\idvd\u791\aKAKO IZURITI\5svojega\xml10. TI=The hunger games. Arena smrti / directed by Gary Ross ; screenplay by Gary Ross and Suzanne Collins and Billy Ray ; based on the novel by Suzanne Collins ; director of photography Tom Stern ; music by James Newton Howard LA=eng - angleški PY=2012 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aIGRE lakote\51:Arena\xod-250

COBISS.SI-ID

1106951518 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1106951518 11.03.2015

COBISS.SI-ID

1100549982 24.03.2015

COBISS.SI-ID

28758528

COBISS.SI-ID

276456960 13.03.2015

COBISS.SI-ID

278091008 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278091008 18.03.2015

COBISS.SI-ID

262288128 23.03.2015

COBISS.SI-ID

241140736 23.03.2015

COBISS.SI-ID

216751104 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276318464 20.03.2015

COBISS.SI-ID

126749952 20.03.2015

UDK skupina: 791.43/.45+792 1.

TI=Podoba-gibanje AU=Deleuze, Gilles LA=slv - slovenski PY=1991 PU=ŠKUC ; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete SG=lBR\iod\u791\aDELEUZE G.\5Podoba-gibanje

27.03.2015

UDK skupina: 793/794 1.

TI=Igre mojega otroštva / zbrala in uredila Darja Zorec ; ilustracije in fotografije Manca Zorec LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Knjigca SG=lŽA\iml\u793\aIGRE MOJEGA\5otroštva

UDK skupina: 796/799 1. 2. 3. 4.

TI=Janez Gorišek : oče belih letalnic : Planica 300m? AU=Fornezzi, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Presstim SG=lŽA\iod\u796\aFORNEZZI T.\5Janez Gorišek TI=Janez Gorišek : oče belih letalnic : Planica 300m? AU=Fornezzi, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Presstim SG=lBR\iod\u796\aFORNEZZI T.\5Janez Gorišek TI=Ukradene sanje : jugoslovanska košarka AU=Hinojo, Juanan LA=slv slovenski PY=2012 PU=Nobis Gorjup & Šauperl SG=lŽA\iod\u796\aHINOJO J.\5Ukradene\x2 TI=60 let košarke v Šaleški dolini AU=Rotovnik, Bojan LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Košarkarski klub Elektra SG=lŽA\ido\u796\aROTOVNIK B.\560 let košarke

UDK skupina: 8 1. 2. 3.

TI=Skrivnostni čar AU=Quick, Amanda LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aQUICK A. TI=Moj pogled na svet : izbor tekstov ʼ77-14ʼ AU=Lovšin, Peter LA=slv slovenski PY=2014 PU=KUD Strela SG=lŽA\iod\u82-1\aLOVŠIN P.\5Moj pogled na TI=Hvalnica dnevu AU=Šmajs, Vinko LA=slv - slovenski PY=2003

COBISS3/Zaloga

stran 51/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

4. 5. 6.

7.

PU=Pozoj SG=lPO\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Hvalnica TI=Depra AU=Ažman, Renata LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Društvo COBISS.SI-ID 230973696 Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-94\aAŽMAN R.\5Depra TI=Literatura SP=0353-5622 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3468546 SG=lŽA\ispo\u050\aLITERATURA\52015 Letn.283, št.285 TI=Beseda čez ocean : antologija slovenske zdomske pozije / [izbral, spremno COBISS.SI-ID 118609408 besedo in opombe napisal France Pibernik] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-194\aBESEDA ČEZ OCEAN TI=Ime rože AU=Eco, Umberto LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo COBISS.SI-ID 128832512 SG=lPE\iod\u82-311.6\aECO U.\5Ime rože

25.03.2015 26.03.2015 27.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 80 1. 2.

TI=Zaloška hišna imena AU=Kotnik-Šipec, Marica LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Krajevna skupnost SG=lPO\iod\u811.163.6\aKOTNIK-Š.M.\5Zaloška TI=Hopfenwörterbuch LA=ger; eng; fre; cze; slv PY=1992 PU=Znanstvena komisija Mednarodne hmeljarske zveze [etc.] SG=lPO\iod\u631/633\aHOPFENWÖRTERBUCH

COBISS.SI-ID

66416128

30.03.2015

COBISS.SI-ID

31282176

30.03.2015

COBISS.SI-ID

79615233

09.03.2015

COBISS.SI-ID

274849024 18.03.2015

UDK skupina: 80/81 1. 2.

TI=Medmeti v slovenskem jeziku AU=Stramljič Breznik, Irena LA=slv slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u811.163.6\aSTRAMLJIČ B.I. TI=Slovensko-hrvaško-rusko-angleški ilustrirani slovar AU=Bilash, Maryna LA=slv; hrv; rus; eng PY=2014 PU=Linguarus SG=lBR\iml\u811.161.1.\aBILASH M.\5Slovensko

UDK skupina: 81 1.

TI=Terminološki slovar avtomatike / avtorji Rihard Karba ... [et al.] ; COBISS.SI-ID 275900160 09.03.2015 [sodelavci avtorjev Peter Planinšič, Nenad Muškinja, Rajko Svečko ; terminografski urednici Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar ; urejanje literature in virov Alenka Porenta] LA=slv; eng PY=2014 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u62\aTERMINOLOŠKI\5slovar

UDK skupina: 81'1/'4 1.

TI=Slovar slovenskih členkov AU=Žele, Andreja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u811.163.6\aŽELE A.\5Slovar

COBISS.SI-ID

275541504 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274417664 06.03.2015

COBISS.SI-ID

274417664 06.03.2015

COBISS.SI-ID

274940416 06.03.2015

UDK skupina: 82 1. 2. 3.

TI=A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod AU=McBratney, Sam LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMCBRATNEY S.\5A veš, koliko TI=A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod AU=McBratney, Sam LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uS\aMCBRATNEY S.\5A veš, koliko TI=Stihi AU=Buonarroti, Michelangelo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-1\aBUONARROTI M.\5Stihi

COBISS3/Zaloga

stran 52/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

TI=Zgodba o mojih ljudeh : bes in ljubezen v življenju industrialca iz province AU=Nesi, Edoardo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-94\aNESI E.\5Zgodba o mojih TI=Léon in Louise : roman AU=Capus, Alex LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aCAPUS A.\5Léon in TI=A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod AU=McBratney, Sam LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMCBRATNEY S.\5A veš, koliko TI=Deset ekozgodbic za lahko noč AU=Jančar, Irma LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Eko knjiga SG=lŽA\iml\uS\aJANČAR I.\5Deset ekozgodbic TI=Pesem si 14 : zbornik / [uredili Lidija Brezavšček ... [et al.] LA=slv slovenski PY=2014 PU=Zavod za razvijanje ustvarjalnosti SG=lŽA\iod\u82-194\aPESEM SI 14 TI=Živa in antični rojstni dan AU=Gombač, Žiga LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Vilinia SG=lŽA\iml\uC\aGOMBAČ Ž.\5Živa in antični TI=Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature AU=Mihurko Poniž, Katja LA=slv slovenski PY=2014 PU=Založba Univerze SG=lŽA\iod\u82.0\aMIHURKO P.K.\5Zapisano z TI=Na visokih petah : iskrivo nadaljevanje Za ducat - ceneje AU=Gilbreth, Frank Bunker LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aGILBRETH F.B.\5Na TI=Na visokih petah : iskrivo nadaljevanje Za ducat - ceneje AU=Gilbreth, Frank Bunker LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGILBRETH F.B.\5Na TI=Črviva luna AU=Gardner, Sally LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zala SG=lŽA\iml\uM\aGARDNER S.\5Črviva luna TI=A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod AU=McBratney, Sam LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aMCBRATNEY S.\5A veš, koliko TI=A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod AU=McBratney, Sam LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMCBRATNEY S.\5A veš, koliko TI=Kandidatura : veseloigra AU=Macuh, Bojan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=BoMa SG=lŽA\iod\u82-2\aMACUH B.\5Kandidatura TI=Preplah na šoli AU=Saddlewick, A. B. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uC\aSADDLEWICK A.B.\5Preplah na TI=Preplah na šoli AU=Saddlewick, A. B. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uC\aSADDLEWICK A.B.\5Preplah na TI=Preplah na šoli AU=Saddlewick, A. B. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aSADDLEWICK A.B.\5Preplah na TI=Nova sošolka AU=McAuley, Rowan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aMCAULEY R.\5Nova sošolka TI=Restavracija ob koncu Vesolja AU=Adams, Douglas LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aADAMS D.

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

275796992 06.03.2015

COBISS.SI-ID

271767296 06.03.2015

COBISS.SI-ID

274417664 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277422848 06.03.2015

COBISS.SI-ID

273590272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276139776 06.03.2015

COBISS.SI-ID

273357824 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275020544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275020544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275828992 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274417664 09.03.2015

COBISS.SI-ID

274417664 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277424896 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276928768 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276928768 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276928768 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277604864 09.03.2015

COBISS.SI-ID

79303681

09.03.2015

stran 53/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

22. TI=Štoparski vodnik po Galaksiji AU=Adams, Douglas LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78765825 PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aADAMS D.\5Štoparski\x1 23. TI=Oha, sivec! : Peter Handke und die Slowenen : Rede zur Verleihung des COBISS.SI-ID 275148544 Einspieler-Preises an Peter Handke am 6. November 2013 (in Abwesenheit des Preisträgers) = Peter Handke in Slovenci : govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade Petru Handkeju 6. novembra 2013 (v nagrajenčevi odsotnosti) AU=Hafner, Fabjan LA=ger; slv PY=2014 PU=Mohorjeva = Hermagoras SG=lŽA\iod\u82.0\aHAFNER F.\5Oha\x+cd 24. TI=Hodi za menoj : prva knjiga trilogije Prerokba iz Assisija AU=Laurent, COBISS.SI-ID 275885568 Isabelle LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iod\u840-311.2\aLAURENT I. 25. TI=Pogumni AU=Alcorn, Randy C. LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276253184 PU=Družina SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aALCORN R.C. 26. TI=Hana in vetrovi AU=Buchwald, Sabina LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 272689152 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iml\uS\aBUCHWALD S.\5Hana in vetrovi 27. TI=Antonija, ostani v Komposteli! AU=Urbanija, Jože LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275059712 PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aURBANIJA J. 28. TI=Ljubo življenje AU=Munro, Alice LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 275419904 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-32\aMUNRO A.\5Ljubo življenje 29. TI=Na visokih petah : iskrivo nadaljevanje Za ducat - ceneje AU=Gilbreth, COBISS.SI-ID 275020544 Frank Bunker LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGILBRETH F.B.\5Na 30. TI=Poskus o norem gobarju : zgodba zase AU=Handke, Peter LA=slv COBISS.SI-ID 276340736 slovenski PY=2014 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u82-32\aHANDKE P.\5Poskus o norem 31. TI=Mož iz snega AU=Pregl Kobe, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 275256832 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS 82-1\aPREGL K., T.\5Mož iz 32. TI=Samota AU=Frančič, Franjo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem COBISS.SI-ID 275257344 SG=lŽA\iod\u886.3-32\aFRANČIČ F.\5Samota 33. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 3 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 277196032 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lBR\iml\uC\aPRGIŠČE\x3 34. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 4 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 277250048 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lBR\iml\uC\aPRGIŠČE\x4 35. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 1 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 276549120 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lBR\iml\uC\aPRGIŠČE\x1 36. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 2 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 276882688 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lBR\iml\uC\aPRGIŠČE\x2 37. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 2 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 276882688 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPO\iml\uC\aPRGIŠČE\x2 38. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 3 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 277196032 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPO\iml\uC\aPRGIŠČE\x3 39. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 4 / [glavni urednik Primož COBISS.SI-ID 277250048 Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPO\iml\uC\aPRGIŠČE\x4 COBISS3/Zaloga

09.03.2015 09.03.2015

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015

09.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015

stran 54/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

40. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 1 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPO\iml\uC\aPRGIŠČE\x1 41. TI=Čudo AU=Palacio, R. J. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ocean SG=lPO\iml\uM\aPALACIO R.J.\5Čudo 42. TI=Palačinkarna AU=Krempl, Urša LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uS\aKREMPL U.\5Palačinkarna 43. TI=Čudo AU=Palacio, R. J. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ocean SG=lŽA\iml\uM\aPALACIO R.J.\5Čudo 44. TI=Čudo AU=Palacio, R. J. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ocean SG=lPR\iml\uM\aPALACIO R.J.\5Čudo 45. TI=Čudo AU=Palacio, R. J. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ocean SG=lBR\iml\uM\aPALACIO R.J.\5Čudo 46. TI=Sarin božič : zelo vesela interaktivna knjiga AU=Reid, Camilla LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\imzb\uC\aREID C.\5Sarin božič 47. TI=Mož iz snega AU=Pregl Kobe, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS 82-1\aPREGL K.T.\5Mož iz snega 48. TI=Mož iz snega AU=Pregl Kobe, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPO\iml\uS 82-1\aPREGL K.T.\5Mož iz snega 49. TI=Mož iz snega AU=Pregl Kobe, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPR\iml\uS 82-1\aPREGL K.T.\5Mož iz snega 50. TI=Zdravje je v nas : kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju AU=Vene, Boris LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Moksha SG=lŽA\iod\u82-94\aVENE B.\5Zdravje je v nas 51. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 1 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x1 52. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 1 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPN\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x1 53. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 2 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x2 54. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 2 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPN\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x2 55. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 3 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x3 56. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 3 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPN\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x3 57. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 4 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x4 58. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 4 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPN\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x4 59. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 1 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPR\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x1 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276549120 12.03.2015

COBISS.SI-ID

276091904 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274986496 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276091904 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276091904 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276091904 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274403072 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275256832 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275256832 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275256832 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276830976 13.03.2015

COBISS.SI-ID

276549120 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276549120 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276882688 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276882688 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277196032 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277196032 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277250048 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277250048 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276549120 16.03.2015

stran 55/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

60. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 2 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPR\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x2 61. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 3 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPR\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x3 62. TI=Prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi. 4 / [glavni urednik Primož Mušič] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPR\iml\uC\aPRGIŠČE\5najboljših\x4 63. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na 64. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 65. TI=Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer AU=Bannalec, JeanLuc LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aBANNALEC J.-L. 66. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 67. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brina Brihta 68. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 69. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 70. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 71. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 72. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 73. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 74. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 75. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 76. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 77. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 78. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276882688 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277196032 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277250048 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278165504 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278183424 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277839104 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277740288 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277839104 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277839104 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278165504 16.03.2015

stran 56/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

79. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na 80. TI=Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer AU=Bannalec, JeanLuc LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBANNALEC J.-L. 81. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brina Brihta 82. TI=Šaman AU=Gordon, Noah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGORDON N. 83. TI=Ustaljena AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E. 84. TI=Ustaljena AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E. 85. TI=Mož v senci AU=Vallgren, Carl-Johan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aVALLGREN C.-J.\5Mož v 86. TI=Pogorišče AU=Dashner, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aDASHNER J.\5Pogorišče 87. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 88. TI=Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer AU=Bannalec, JeanLuc LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aBANNALEC J.-L. 89. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na 90. TI=Mož v senci AU=Vallgren, Carl-Johan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aVALLGREN C.-J.\5Mož v 91. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 92. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 93. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 94. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Drobna laž 95. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 96. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 97. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Drobna laž COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278165504 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278183424 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277740288 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278094336 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277848832 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277848832 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277849600 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278055680 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278183424 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278165504 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277849600 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277839104 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277740288 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277740288 18.03.2015

stran 57/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

98. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 99. TI=Mož v senci AU=Vallgren, Carl-Johan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aVALLGREN C.-J.\5Mož v 100. TI=Šaman AU=Gordon, Noah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGORDON N. 101. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 102. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na 103. TI=Na žerjavici AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Na 104. TI=Pariz je vedno dobra izbira AU=Barreau, Nicolas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u830-311.2\aBARREAU N.\5Pariz je 105. TI=Mož v senci AU=Vallgren, Carl-Johan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aVALLGREN C.-J.\5Mož v 106. TI=Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer AU=Bannalec, JeanLuc LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aBANNALEC J.-L. 107. TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Drobna laž 108. TI=Ljubezen med borovnicami AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M. 109. TI=Vztrajna nevesta AU=Ashford, Jane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aASHFORD J. 110. TI=Ustaljena AU=Chase, Emma LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCHASE E. 111. TI=Krotilec levov AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Krotilec 112. TI=Popolna akustika AU=Bignardi, Daria LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u850-311.2\aBIGNARDI D.\5Popolna 113. TI=Tirza AU=Grunberg, Arnon Yasha Yves LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aGRUNBERG A.Y.Y. 114. TI=Kurent AU=Šteger, Aleš LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aŠTEGER A.\5Kurent 115. TI=Rdeča kot kri : prva knjiga trilogije Sneguljčica AU=Simukka, Salla LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSIMUKKA S. 116. TI=Adamova zapuščina AU=Rosenfeld, Astrid LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aROSENFELD A. COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

277839104 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277849600 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278094336 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278165504 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278165504 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278166784 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277849600 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278183424 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277740288 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277839104 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277886720 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277848832 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277914368 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277229824 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276842752 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276665856 18.03.2015

COBISS.SI-ID

275964160 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276468480 18.03.2015

stran 58/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

117. TI=Gusarska : heja bumbarasa! AU=Milčinski, Frane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uS 82-1\aMILČINSKI F.\5Gusarska 118. TI=Avtobus Rose Parks AU=Silei, Fabrizio LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uP\aSILEI F.\5Avtobus Rose 119. TI=Magične zgodbe starega Egipta AU=Karlin, Alma M. LA=slv slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-32\aKARLIN A.M.\5Magične 120. TI=Transatlantik AU=McCann, Colum LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.6\aMCCANN C. 121. TI=Potrgajte poganjke, postrelite otroke AU=Oe, Kenzaburo LA=slv slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.2\aOE K.\5Potrgajte 122. TI=Zbrane pravljice in pripovedke AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uC\aMILČINSKI F.\5Zbrane pravljice 123. TI=Butalski policaj in Cefizelj AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iml\uS\aMILČINSKI F.\5Butalski policaj 124. TI=Gusarska : heja bumbarasa! AU=Milčinski, Frane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lVR\iml\uS 82-1\aMILČINSKI F.\5Gusarska 125. TI=Butalski policaj in Cefizelj AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lVR\iml\uS\aMILČINSKI F.\5Butalski policaj 126. TI=Butalski policaj in Cefizelj AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPR\iml\uS\aMILČINSKI F.\5Butalski policaj 127. TI=Gusarska : heja bumbarasa! AU=Milčinski, Frane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPR\iml\uS 82-1\aMILČINSKI F.\5Gusarska 128. TI=Magične zgodbe starega Egipta AU=Karlin, Alma M. LA=slv slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPR\iod\u82-32\aKARLIN A.M.\5Magične 129. TI=Magične zgodbe starega Egipta AU=Karlin, Alma M. LA=slv slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPO\iod\u82-32\aKARLIN A.M.\5Magične 130. TI=Butalski policaj in Cefizelj AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPO\iml\uS\aMILČINSKI F.\5Butalski policaj 131. TI=Gusarska : heja bumbarasa! AU=Milčinski, Frane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lPO\iml\uS 82-1\aMILČINSKI F.\5Gusarska 132. TI=Gusarska : heja bumbarasa! AU=Milčinski, Frane LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lBR\iml\uS 82-1\aMILČINSKI F.\5Gusarska 133. TI=Butalski policaj in Cefizelj AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lBR\iml\uS\aMILČINSKI F.\5Butalski policaj 134. TI=Magične zgodbe starega Egipta AU=Karlin, Alma M. LA=slv slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lBR\iod\u82-32\aKARLIN A.M.\5Magične 135. TI=Zbogom in hvala za vse ribe AU=Adams, Douglas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aADAMS D.\5Zbogom COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

277654528 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277832448 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276837888 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277639424 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277223680 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277417984 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277434112 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277654528 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277434112 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277434112 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277654528 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276837888 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276837888 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277434112 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277654528 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277654528 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277434112 18.03.2015

COBISS.SI-ID

276837888 18.03.2015

COBISS.SI-ID

80983809

18.03.2015

stran 59/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

136. TI=Preplah na šoli AU=Saddlewick, A. B. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uC\aSADDLEWICK A.B.\5Preplah na 137. TI=Pravila privlačnosti AU=Dodd, Christina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Anu Elara SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aDODD C.\5Pravila\x3 138. TI=Kakšna dobra knjiga! / izbrala in uredila Barbara Hanuš ; [prevod iz slovenščine Zdravko Kecman] LA=slv; srp PY=2013 PU=Društvo Slovencev Republike Srbske ; Triglav SG=lŽA\iml\u82=861\aKAKVA DOBRA\5knjiga! 139. TI=Igra usod AU=Ilovar, Nuša LA=slv - slovenski PY=2007 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aILOVAR N.\5Igra usod 140. TI=Kraljica Lepa ili propast kraljeva hrvatske krvi AU=Kumičić, Eugen LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1952 PU=Knjižara L. Hartmana SG=lŽA\ičo\u82=862\aKUMIČIĆ E.\5Kraljica Lepa 141. TI=Angel smrti AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Angel 142. TI=SOS za 747 AU=Scott, Alan LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820-311.2\aSCOTT A.\5SOS za 747 143. TI=Veliki dobitek : kako sem na Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala AU=Winnemuth, Meike LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-94\aWINNEMUTH M.\5Veliki 144. TI=Grehi vikonta Sutherlanda AU=James, Samantha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Anu Elara SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aJAMES S.\5Grehi 145. TI=Proti ničli AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Proti ničli 146. TI=Pogorišče AU=Dashner, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aDASHNER J.\5Pogorišče

COBISS.SI-ID

276928768 20.03.2015

COBISS.SI-ID

266182400 20.03.2015

COBISS.SI-ID

10569758

COBISS.SI-ID

232367360 20.03.2015

COBISS.SI-ID

9616949

COBISS.SI-ID

274379776 20.03.2015

COBISS.SI-ID

728862

COBISS.SI-ID

271343872 27.03.2015

COBISS.SI-ID

265128192 27.03.2015

COBISS.SI-ID

201269

COBISS.SI-ID

278055680 30.03.2015

COBISS.SI-ID

23726080

09.03.2015

COBISS.SI-ID

14153216

20.03.2015

COBISS.SI-ID

7178752

30.03.2015

COBISS.SI-ID

37213184

30.03.2015

COBISS.SI-ID

23285255

30.03.2015

COBISS.SI-ID

18130944

30.03.2015

20.03.2015

20.03.2015

25.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 82... 1.

TI=Zbrano delo AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82...\aKOCBEK E.\5Zbrano delo\x15

UDK skupina: 820 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Na lovu za tihotapci AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aBLYTON E.\5Na lovu TI=Rockovska zvezda AU=Collins, Jackie LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aCOLLINS J. TI=Skrivnost modrega vlaka AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Skrivnost TI=Mrzla reka AU=Judson, William LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uP\aJUDSON W.\5Mrzla reka TI=Dnevnik uživalca mamil AU=Crowley, Aleister LA=slv - slovenski PY=1990 PU=[samozal.] P. Amalietti

COBISS3/Zaloga

stran 60/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lPE\iod\u82-94\aCROWLEY A.\5Dnevnik UDK skupina: 820-311.2 1.

TI=Maškarada : [roman] AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.

COBISS.SI-ID

26995713

30.03.2015

COBISS.SI-ID

277024256 06.03.2015

COBISS.SI-ID

3259705

25.03.2015

COBISS.SI-ID

21266177

25.03.2015

COBISS.SI-ID

276791296 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276791296 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276791296 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276791296 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276023040 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275681280 09.03.2015

COBISS.SI-ID

80010497

COBISS.SI-ID

276839424 11.03.2015

COBISS.SI-ID

274393344 12.03.2015

COBISS.SI-ID

275795968 12.03.2015

COBISS.SI-ID

274393344 13.03.2015

UDK skupina: 821 1.

2. 3.

TI=Breskvini popki : slovenska antologija = slovinska antologija = Slovenian anthology / [izbral] Primož Repar ; [prevedli Stanislava Repar ... et al.] LA=slv; slo; eng; ger; cze PY=2014 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aBRESKVINI POPKI TI=Vzemi vsaj ljubezen : roman AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBURK M.\5Vzemi vsaj TI=Ukana. 5, [Enigma Alfa] AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Feniks SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x5

UDK skupina: 82-1 1.

TI=Domače naloge AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aSVETINA P.\5Domače 2. TI=Domače naloge AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS 82-1\aSVETINA P.\5Domače 3. TI=Domače naloge AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS 82-1\aSVETINA P.\5Domače 4. TI=Domače naloge AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aSVETINA P.\5Domače 5. TI=Kričanja, šepetanja, izginevanja : večglasovna poezija v glavi in izven AU=Meserko, Bojan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založniški atelje Blodnjak SG=lŽA\iod\u82-1\aMESERKO B.\5Kričanja 6. TI=Pesmice AU=Bolhar, Andreja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iml\uS 82-1\aBOLHAR A.\5Pesmice 7. TI=Šinjorina AU=Peršolja, Patricija LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-1\aPERŠOLJA P.\5Šinjorina 8. TI=Zeliščna abeceda AU=Laštro, Kata LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Narava SG=lŽA\iml\uC 82-1\aLAŠTRO K.\5Zeliščna 9. TI=Mamaočka / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC 82-1\aMAMAOČKA 10. TI=O-pravljica AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS 82-1\aŠTAMPE Ž., B.\5O-pravljica 11. TI=Mamaočka / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lBR\iml\uC 82-1\aMAMAOČKA COBISS3/Zaloga

09.03.2015

stran 61/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

12. TI=O-pravljica AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5O-pravljica 13. TI=Mamaočka / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPO\iml\uC 82-1\aMAMAOČKA 14. TI=O-pravljica AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPO\iml\uS 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5O-pravljica 15. TI=O-pravljica AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPR\iml\uS 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5O-pravljica 16. TI=Mamaočka / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPR\iml\uC 82-1\aMAMAOČKA 17. TI=Noč je abstraktnejša kot n AU=Komelj, Miklavž LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Hyperion SG=lŽA\iod\u82-1\aKOMELJ M.\5Noč je 18. TI=Drevo na samem : ob stoletnici pesnikovega rojstva AU=Vipotnik, Cene LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ama SG=lŽA\iod\u82-1\aVIPOTNIK C.\5Drevo na 19. TI=Najlepše pesmi o živalih / [napisali Janez Bitenc ... et al.] ; izbrala in naslikala Jelka Reichman LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aNAJLEPŠE\5pesmi 20. TI=Pesmi ljubezni AU=Pušnik, Adolf LA=slv - slovenski PY=1997 PU=samozal. SG=lPE\iod\u82-1\aPUŠNIK A.\5Pesmi ljubezni 21. TI=Izbrane pesmi AU=Onič, France LA=slv - slovenski PY=2001 PU=I. osnovna šola SG=lŽA\iod\u82-1\aONIČ F.\5Izbrane pesmi 22. TI=Darovanje AU=Sedlar, Alma M. LA=slv - slovenski PY=2000 PU=samozal. SG=lGR\iod\u82-1\aSEDLAR A.M.\5Darovanje

COBISS.SI-ID

275795968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274393344 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275795968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275795968 13.03.2015

COBISS.SI-ID

274393344 13.03.2015

COBISS.SI-ID

272444416 20.03.2015

COBISS.SI-ID

275985664 20.03.2015

COBISS.SI-ID

274506240 23.03.2015

COBISS.SI-ID

69564672

COBISS.SI-ID

115143680 30.03.2015

COBISS.SI-ID

109731072 30.03.2015

COBISS.SI-ID

239120640 27.03.2015

COBISS.SI-ID

277381888 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277381888 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277381888 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277381888 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277035264 09.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Popolni idiot AU=Jaud, Tommy LA=slv - slovenski PY=2008 PU=ZAMIK SG=lVR\iod\u830-311.2\aJAUD T.\5Popolni idiot

UDK skupina: 821.11 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Ukulele jam AU=Mešković, Alen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMEŠKOVIĆ A.\5Ukulele TI=Ukulele jam AU=Mešković, Alen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPR\iod\u82-311.2\aMEŠKOVIĆ A.\5Ukulele TI=Ukulele jam AU=Mešković, Alen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPO\iod\u82-311.2\aMEŠKOVIĆ A.\5Ukulele TI=Ukulele jam AU=Mešković, Alen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iod\u82-311.2\aMEŠKOVIĆ A.\5Ukulele TI=Preden zgorim AU=Heivoll, Gaute LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala

COBISS3/Zaloga

stran 62/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

6.

SG=lŽA\iod\u82-311.2\aHEIVOLL G.\5Preden TI=Vojna in terpentin AU=Hertmans, Stefan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.2\aHERTMANS S.\5Vojna in

COBISS.SI-ID

277843456 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276300544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276300544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276541952 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276300544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276541952 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277662464 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277613568 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276541952 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276300544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276300544 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276541952 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275799296 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275799296 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275799296 09.03.2015

COBISS.SI-ID

264922368 09.03.2015

COBISS.SI-ID

80560897

COBISS.SI-ID

274940160 09.03.2015

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Odpelji me opolnoči AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. TI=Odpelji me opolnoči AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. TI=Ni še mrak AU=Dylan, Bob LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aDYLAN B.\5Ni še mrak TI=Odpelji me opolnoči AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. TI=Ni še mrak AU=Dylan, Bob LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-1\aDYLAN B.\5Ni še mrak TI=Čudovita pozaba AU=McGuire, Jamie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMCGUIRE J. TI=Škotska ulica AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Škotska TI=Ni še mrak AU=Dylan, Bob LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aDYLAN B.\5Ni še mrak TI=Odpelji me opolnoči AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. TI=Odpelji me opolnoči AU=Kleypas, Lisa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aKLEYPAS L. TI=Ni še mrak AU=Dylan, Bob LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-1\aDYLAN B.\5Ni še mrak TI=Otok lobanj in kosti. Čas za piratsko malico AU=Dungworth, Richard LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aDUNGWORTH R.\5Čas za TI=Otok lobanj in kosti. Čas za piratsko malico AU=Dungworth, Richard LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lPO\iml\uS\aDUNGWORTH R.\5Čas za TI=Otok lobanj in kosti. Čas za piratsko malico AU=Dungworth, Richard LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lBR\iml\uS\aDUNGWORTH R.\5Čas za TI=Skrivnost zapuščenega vrta AU=Gerritsen, Tess LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGERRITSEN T. TI=O življenju, vesolju in sploh vsem AU=Adams, Douglas LA=slv slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aADAMS D.\5O TI=V gulagu s Kristusom : pričevanje duhovnika o dolgoletnem jetništvu v sovjetskih zaporih in delovnih taboriščih AU=Ciszek, Walter J. LA=slv -

COBISS3/Zaloga

09.03.2015

stran 63/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-94\aCISZEK W.J.\5V gulagu TI=Poroka AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Nemirna srca AU=Adler, Warren LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aADLER W.\5Nemirna TI=P. S. Ljubim te AU=Ahern, Cecelia LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aAHERN C.\5P.S. Ljubim TI=Dolga pot navzdol AU=Hornby, Nick LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHORNBY N.\5Dolga pot TI=Percy Jackson in Olimpijci. Morje pošasti AU=Riordan, Rick LA=slv slovenski PY=2014 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uP\aRIORDAN R.\5Morje pošasti\x1 TI=Zver v džungli in druge zgodbe AU=James, Henry LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-32\aJAMES H.\5Zver v džungli TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Poročna kupčija AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Poročni zaplet AU=Eugenides, Jeffrey LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aEUGENIDES J. TI=Ime vetra : prvi dan kraljemorčeve kronike AU=Rothfuss, Patrick LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.9\aROTHFUSS P.\5Ime TI=Mož v rjavi obleki AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Mož v TI=Vražji fant AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Anu Elara SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Vražji TI=Nič ni večno AU=Sheldon, Sidney LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSHELDON S.\5Nič ni TI=Suši za začetnike : [ženski roman] AU=Keyes, Marian LA=slv -

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

245075200 09.03.2015

COBISS.SI-ID

219948288 09.03.2015

COBISS.SI-ID

221572096 09.03.2015

COBISS.SI-ID

80102401

COBISS.SI-ID

276349696 12.03.2015

COBISS.SI-ID

275060736 13.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 16.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278054400 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277545472 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277541632 18.03.2015

COBISS.SI-ID

277352960 18.03.2015

COBISS.SI-ID

244457472 20.03.2015

COBISS.SI-ID

249981440 20.03.2015

COBISS.SI-ID

221601280 23.03.2015

COBISS.SI-ID

230672640 30.03.2015

11.03.2015

stran 64/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

slovenski PY=2007 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aKEYES M.\5Suši za UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Zajček 1 Zajčku 2 : ljubezenska zgodba AU=Holzach, Alexander LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aHOLZACH A.\5Zajček 1 Zajčku 2 TI=Mia and me. Mia in vilinci AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\uC\aMOHN I.\5Mia in vilinci TI=Mia and me. Mia in vilinci AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC\aMOHN I.\5Mia in vilinci TI=Mia and me. Mia in vilinci AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC\aMOHN I.\5Mia in vilinci TI=Mia and me. Mia in vilinci AU=Mohn, Isabella LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\uC\aMOHN I.\5Mia in vilinci TI=Proces AU=Kafka, Franz LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPE\iod\u830-311.2\aKAFKA F.\5Proces

COBISS.SI-ID

274084864 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275868928 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275868928 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275868928 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275868928 13.03.2015

COBISS.SI-ID

128961792 30.03.2015

COBISS.SI-ID

268826624 09.03.2015

COBISS.SI-ID

237286400 27.03.2015

UDK skupina: 821.131.1 1. 2.

TI=Don Camillo in Peppone AU=Guareschi, Giovanni LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-32\aGUARESCHI G.\5Don TI=Pristava škrjančkov AU=Arslan, Antonia LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u850-311.2\aARSLAN A.\5Pristava

UDK skupina: 821.133.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=HHhH AU=Binet, Laurent LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 276247296 knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBINET L.\5HHhH TI=HHhH AU=Binet, Laurent LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 276247296 knjiga SG=lPO\iod\u82-311.6\aBINET L.\5HHhH TI=HHhH AU=Binet, Laurent LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 276247296 knjiga SG=lPR\iod\u82-311.6\aBINET L.\5HHhH TI=HHhH AU=Binet, Laurent LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 276247296 knjiga SG=lBR\iod\u82-311.6\aBINET L.\5HHhH TI=Slovensko poletje : roman AU=Bénech, Clément LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 277842688 PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u840-311.2\aBÉNECH C.\5Slovensko TI=Krhkost : esej AU=Carrière, Jean-Claude LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 273274368 PU=Enajsta šola-šala SG=lPO\iod\u82-4\aCARRIÈRE J.-C.\5Krhkost TI=Samo skupaj, nič drugega AU=Gavalda, Anna LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 230610432 PY=2007 PU=Učila International SG=lBR\iod\u840-311.2\aGAVALDA A.\5Samo TI=Cesarica : [zgodovinski roman o kontroverzni cesarici Vu iz dinastije Tang COBISS.SI-ID 231207680 iz 7. stoletja] AU=Shan, Sa LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Učila

COBISS3/Zaloga

09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 20.03.2015 23.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 stran 65/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

International SG=lBR\iod\u82-312.6\aSHAN SA\5Cesarica UDK skupina: 821.134.2/.3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Prešuštvo AU=Coelho, Paulo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-311.2\aCOELHO P.\5Prešuštvo TI=Juanova dežela AU=Andruetto, María Teresa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Malinc SG=lŽA\iml\uP\aANDRUETTO M.T.\5Juanova TI=Juanova dežela AU=Andruetto, María Teresa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Malinc SG=lPR\iml\uP\aANDRUETTO M.T.\5Juanova TI=Juanova dežela AU=Andruetto, María Teresa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Malinc SG=lBR\iml\uP\aANDRUETTO M.T.\5Juanova TI=Juanova dežela AU=Andruetto, María Teresa LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Malinc SG=lPO\iml\uP\aANDRUETTO M.T.\5Juanova TI=Turška strast AU=Gala, Antonio LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aGALA A.\5Turška strast

COBISS.SI-ID

277560320 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276448256 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276448256 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276448256 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276448256 11.03.2015

COBISS.SI-ID

257623808 27.03.2015

COBISS.SI-ID

277148928 13.03.2015

COBISS.SI-ID

277022208 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277023488 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277022976 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277022464 06.03.2015

COBISS.SI-ID

253232384 20.03.2015

COBISS.SI-ID

277841920 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276153344 06.03.2015

UDK skupina: 821.161.1 1.

TI=Tri drame AU=Gogol´, Nikolaj Vasil´evič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lud Šerpa SG=lŽA\iod\u82-2\aGOGOL´ N.V.\5Tri drame

UDK skupina: 821.162.3/.4 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Mati vseh besed : (izbor) : (výber) AU=Kadlečík, Ivan LA=slv; slo PY=2014 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aKADLEČÍK I.\5Mati vseh TI=Tri sonca AU=Kuhnová, Daniela LA=slv; slo PY=2014 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aKUHNOVÁ D.\5Tri sonca TI=Luna na niti AU=Hevier, Daniel LA=slv; slo PY=2014 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aHEVIER D.\5Luna na niti TI=Fabrika porcelana AU=Repar, Stanislava LA=slv; slo PY=2014 PU=KUD Apokalipsa SG=lŽA\iod\u82-1\aREPAR S.\5Fabrika porcelana TI=Tudi Onjegin je bil Rus AU=Dousková, Irena LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-311.2\aDOUSKOVÁ I.\5Tudi

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Fizika žalosti AU=Gospodinov, Georgi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.2\aGOSPODINOV G.\5Fizika

UDK skupina: 821.163.6 1.

TI=Slovenski obraz AU=Švigelj-Mérat, Brina LA=slv - slovenski PY=2014

COBISS3/Zaloga

stran 66/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.

17.

PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aŠVIGELJ-M.B. TI=Hotel Dubrovnik AU=Petan, Žarko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-94\aPETAN Ž.\5Hotel Dubrovnik TI=Mali samouk AU=Pahor, Boris LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši Slovenskega kulturnega društva Tabor SG=lŽA\iml\uS\aPAHOR B.\5Mali samouk TI=Zbrano delo AU=Bartol, Vladimir LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u82...\aBARTOL V.\5Zbrano delo\x2 TI=Plašček za Barbaro AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aZUPAN V.\5Plašček za TI=Plašček za Barbaro AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPR\iml\uS\aZUPAN V.\5Plašček za TI=Plašček za Barbaro AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPO\iml\uS\aZUPAN V.\5Plašček za TI=Plašček za Barbaro AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iml\uS\aZUPAN V.\5Plašček za TI=Mavrica bližine AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lBR\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Mavrica TI=Pravljične uganke AU=Jalovec, Viljenka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lenaja SG=lŽA\iml\uS 82-1\aJALOVEC V.\5Pravljične TI=Drame AU=Filipčič, Emil LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-2\aFILIPČIČ E.\5Drame TI=Žled : kratke zgodbe o izkustvih skozi srhljivo ledeno ujmo in čarobnost žleda v Sloveniji 2014 / besedila Majda Arhnauer Subašič ... [et al.] ; fotografije Jure Batagelj ... [et al.] ; o likovnih delih Tjaša Debeljak Duranović, Tanja Grilj ; izbrala in uredila Andreja Blažič Klemenc, Franc Merkač LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba Fran SG=lŽA\iod\u82-82\aŽLED TI=Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani AU=Dolgan, Marjan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u82.0\aDOLGAN M.\5Literarni atlas TI=Mavrica bližine AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Mavrica TI=Mi, Butalci plemeniti, in feniks! AU=Bačko, Marjan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-2\aBAČKO M.\5Mi, Butalci TI=Hude so res vojské --- : bohinjske pripovedi o 1. svetovni vojni / [uvodna beseda, uredila Marija Cvetek ; spremni besedi Anka Novak, Joža Mihelič ; vinjete Slavica Cvetek] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aHUDE SO RES\5vojske ... TI=Spoznaj junake s hemofilijo in drugimi prirojenimi motnjami strjevanja krvi in s pridobljeno hemofilijo AU=Berčič, Janko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo hemofilikov Slovenije ; Celjska Mohorjeva družba ;

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

274923776 06.03.2015

COBISS.SI-ID

7414252

COBISS.SI-ID

264865024 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277672704 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277672704 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277672704 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277672704 06.03.2015

COBISS.SI-ID

79930113

COBISS.SI-ID

276606976 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277005312 09.03.2015

COBISS.SI-ID

10559262

COBISS.SI-ID

274659072 09.03.2015

COBISS.SI-ID

79930113

09.03.2015

COBISS.SI-ID

79097089

09.03.2015

COBISS.SI-ID

276935680 09.03.2015

COBISS.SI-ID

276687360 09.03.2015

06.03.2015

06.03.2015

09.03.2015

stran 67/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-94\aBERČIČ J.\5Spoznaj junake TI=Materina roka : nadaljevanje resnične zgodbe AU=Rutar, Dušan LA=slv slovenski PY=2015 PU=Za-misli SG=lŽA\iod\u82-94\aRUTAR D.\5Materina roka TI=Žužkolandija AU=Sagadin, Janez LA=slv - slovenski PY=2014 PU=[J. Sagadin] SG=lŽA\iml\uS 82-1\aSAGADIN J.\5Žužkolandija TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lŽA\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lPN\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Svetloba Slovenije : sights & sonnets from Slovenia AU=Majhen, Zvezdana LA=slv; eng PY=2014 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u82-1\aMAJHEN Z.\5Svetloba TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lVR\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lPR\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lPO\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Barka zvezd AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Obzorja SG=lBR\iml\uP 82-1\aŠTAMPE Ž.B.\5Barka zvezd TI=Kraljična Neža in Tim AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lBR\iml\uC\aKOKALJ T.\5Kraljična Neža TI=Kraljična Neža in Tim AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lPO\iml\uC\aKOKALJ T.\5Kraljična Neža TI=Mavrica bližine AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lPR\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Mavrica TI=Mavrica bližine AU=Majhen, Zvezdana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lPO\iml\uS 82-1\aMAJHEN Z.\5Mavrica TI=Tek za življenjem AU=Duh, Mitja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-94\aDUH MITJA\5Tek za TI=Življenje brez psa AU=Velikonja, Irena LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uM\aVELIKONJA I.\5Življenje brez TI=Čučko ureja svet AU=Kovač, Polonca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aKOVAČ P.\5Čučko ureja TI=Kraljična Neža in Tim AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aKOKALJ T.\5Kraljična Neža TI=Deset resnic AU=Zupan, Dim LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uP\aZUPAN D.\5Deset resnic TI=Kraljična Neža in Tim AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

277486592 11.03.2015

COBISS.SI-ID

19226418

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79949569

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

79374593

11.03.2015

COBISS.SI-ID

276884224 12.03.2015

COBISS.SI-ID

276884224 12.03.2015

COBISS.SI-ID

79930113

13.03.2015

COBISS.SI-ID

79930113

13.03.2015

COBISS.SI-ID

276119040 13.03.2015

COBISS.SI-ID

277061120 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276883200 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276884224 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277195776 16.03.2015

COBISS.SI-ID

276884224 16.03.2015 stran 68/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48.

PY=2014 PU=Mladika SG=lPR\iml\uC\aKOKALJ T.\5Kraljična Neža TI=Kako postati človek AU=Debeljak, Aleš LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aDEBELJAK A.\5Kako TI=Pesmi AU=Jeraj, Vida LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u82-1\aJERAJ V.\5Pesmi TI=Moje življenje brez nje AU=Brcar, Roman LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aBRCAR R.\5Moje TI=Moč lažnega / Milan Dekleva ... [et al.] ; [spremna beseda Milena Mileva Blažič] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-32\aMOČ LAŽNEGA TI=Ogrlica : roman AU=Jezernik, Milan LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Grafika Gracer SG=lPN\iod\u886.3-311.2\aJEZERNIK M.\5Ogrlica TI=Na svoji koži AU=Kovačič, Magdalena LA=slv - slovenski PY=2008 PU=samozal. SG=lPE\iod\u82-94\aKOVAČIČ M.\5Na svoji koži TI=Skodelica besed : [jubilejni utrip ob 20. obletnici delovanja prenovljene knjižnice Gimnazije Celje - Center] / [uredniški odbor Ana Pečnik, Tanja Tratenšek, Irma Vrečko ; ilustracije Ana Pečnik] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Gimnazija Celje - Center SG=lŽA\iod\u82-82\aSKODELICA BESED TI=Nočitev z zajtrkom AU=Šarotar, Dušan LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Image management SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aŠAROTAR D. TI=Sama AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; Mohorjeva SG=lBR\iod\u886.3-32\aFINŽGAR F.S.\5Sama TI=Ta veseli dan ali Matiček se ženi AU=Linhart, Anton Tomaž LA=slv slovenski PY=1997 PU=DZS SG=lŽA\idb\u82-2\aLINHART A.T.\5Ta veseli TI=Verulca : moje pesmi AU=Amenitsch, Veronika LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aAMENITSCH V.\5Verulca TI=Verulca : moje pesmi AU=Amenitsch, Veronika LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lPO\iod\u82-1\aAMENITSCH V.\5Verulca

COBISS.SI-ID

277598464 18.03.2015

COBISS.SI-ID

278084352 18.03.2015

COBISS.SI-ID

80522753

COBISS.SI-ID

277844736 20.03.2015

COBISS.SI-ID

251906816 20.03.2015

COBISS.SI-ID

240345600 23.03.2015

COBISS.SI-ID

277880064 27.03.2015

COBISS.SI-ID

124534272 27.03.2015

COBISS.SI-ID

263573248 27.03.2015

COBISS.SI-ID

69881600

COBISS.SI-ID

243883776 30.03.2015

COBISS.SI-ID

243883776 30.03.2015

COBISS.SI-ID

80427777

COBISS.SI-ID

275484672 13.03.2015

COBISS.SI-ID

74999552

COBISS.SI-ID

227295744 20.03.2015

18.03.2015

30.03.2015

UDK skupina: 821.511.141 1. 2.

TI=Jesenska nebina AU=Szomi, Pál LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Franc-Franc SG=lŽA\iod\u82-32\aSZOMI P.\5Jesenska TI=Piksel : besedilno telo AU=Tóth, Krisztina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-32\aTÓTH K.\5Piksel

11.03.2015

UDK skupina: 82-2 1. 2.

TI=Miklavžev večer : ljudska igra v treh dejanjih AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\iod\u82-2\aMIKELN M.\5Miklavžev večer TI=Knez Ulrik in husit ali Zvezde so mrzle : zgodovinska igra v štirih dejanjih z epilogom : čas dogajanja 1455-56 AU=Mikeln, Miloš LA=slv slovenski PY=2006 PU=Knjižna zadruga

COBISS3/Zaloga

20.03.2015

stran 69/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

3.

SG=lBR\iod\u82-2\aMIKELN M.\5Knez Ulrik TI=Knez Ulrik in husit ali Zvezde so mrzle : zgodovinska igra v štirih dejanjih z epilogom : čas dogajanja 1455-56 AU=Mikeln, Miloš LA=slv slovenski PY=2006 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\iod\u82-2\aMIKELN M.\5Knez Ulrik

COBISS.SI-ID

227295744 20.03.2015

COBISS.SI-ID

276131072 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276131072 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276297216 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275940352 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275384320 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275957248 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276128256 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275154944 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276131072 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276297216 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276131072 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276297216 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276297216 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276131072 06.03.2015

COBISS.SI-ID

79802113

09.03.2015

COBISS.SI-ID

80571649

11.03.2015

COBISS.SI-ID

276103936 13.03.2015

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TI=Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Klical sem ga Kravata AU=Flašar, Milena Michiko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aFLAŠAR M.M.\5Klical TI=Ginster AU=Kracauer, Siegfried LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aKRACAUER S.\5Ginster TI=Bonavia AU=Velikić, Dragan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.1/.2-311.2\aVELIKIĆ D. TI=Pleteni naslonjači AU=Tatarka, Dominik LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aTATARKA D.\5Pleteni TI=Mehlisovo poročilo AU=Jabir, Rabi LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aJABIR R.\5Mehlisovo TI=Starec AU=Trifonov, Jurij Valentinovič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u882-311.2\aTRIFONOV J.V.\5Starec TI=Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Klical sem ga Kravata AU=Flašar, Milena Michiko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u830-311.2\aFLAŠAR M.M.\5Klical TI=Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Klical sem ga Kravata AU=Flašar, Milena Michiko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u830-311.2\aFLAŠAR M.M.\5Klical TI=Klical sem ga Kravata AU=Flašar, Milena Michiko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u830-311.2\aFLAŠAR M.M.\5Klical TI=Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi AU=Kenner, Julie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aKENNER J. TI=Čarovnica in dež AU=Ivanauskaite, Jurga LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-311.2\aIVANAUSKAITE J. TI=Volosova čreda : roman AU=Titan, Robert LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Franc-Franc SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aTITAN R.\5Volosova TI=Bratovščina orlovih kril AU=Fišerová, Ilona LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 70/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

18. 19. 20. 21.

PY=2014 PU=Ocean SG=lŽA\iml\uP\aFIŠEROVÁ I.\5Bratovščina TI=Dantejeva hiša AU=Gomboc, Mateja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aGOMBOC M. TI=Temna čarovnica AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. TI=Za goro se svita : roman AU=Kušar, Nani LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aKUŠAR N.\5Za goro se TI=Za goro se svita : roman AU=Kušar, Nani LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKUŠAR N.\5Za goro se

COBISS.SI-ID

276534784 16.03.2015

COBISS.SI-ID

277545984 20.03.2015

COBISS.SI-ID

275078400 27.03.2015

COBISS.SI-ID

275078400 27.03.2015

COBISS.SI-ID

22510336

COBISS.SI-ID

276196352 06.03.2015

COBISS.SI-ID

73166848

COBISS.SI-ID

276226560 17.03.2015

COBISS.SI-ID

277544448 20.03.2015

COBISS.SI-ID

277544448 20.03.2015

COBISS.SI-ID

277544448 20.03.2015

COBISS.SI-ID

33969408

30.03.2015

COBISS.SI-ID

6713856

30.03.2015

COBISS.SI-ID

32935680

30.03.2015

COBISS.SI-ID

23115008

30.03.2015

COBISS.SI-ID

275345408 06.03.2015

COBISS.SI-ID

269485056 23.03.2015

UDK skupina: 82-311.6 1.

TI=Quo vadis AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-311.6\aSIENKIEWICZ H.\5Quo

30.03.2015

UDK skupina: 82-312.4 1.

TI=Odrešenik AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Odrešenik 2. TI=Ledenica AU=Walters, Minette LA=slv - slovenski PY=1998 PU=DZS SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWALTERS M.\5Ledenica 3. TI=Snežak AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-312.4\aNESBØ JO\5Snežak 4. TI=Nikoli se ne vrni AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lBR\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Nikoli se ne 5. TI=Nikoli se ne vrni AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lPR\iod\u82-312.4\aCHILD LEE\5Nikoli se ne 6. TI=Nikoli se ne vrni AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Nikoli se ne 7. TI=Tretje dekle AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Tretje 8. TI=Smrt v Kašmiru AU=Kaye, Mary Margaret LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u82-312.4\aKAYE M.M.\5Smrt v 9. TI=Nemesis AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A.\5Nemesis 10. TI=Ruska hiša AU=Le Carré, John LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.4\aLE CARRÉ J.\5Ruska hiša

09.03.2015

UDK skupina: 82-312.9 1. 2.

TI=Merlin. Knj. 4, Zrcalo usode AU=Barron, T. A. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uM\aBARRON T.A.\5Merlin TI=Kraja : krvoločni plenilec AU=Blade, Adam LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 71/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

3. 4. 5.

PY=2014 PU=Alica SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aBLADE A.\5Kraja TI=Točka nič AU=Anderson, Kevin J. LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.9\aANDERSON K.J.\5Točka TI=Vrtinec AU=Grant, Charles LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.9\aGRANT C.\5Vrtinec TI=Škratje AU=Grant, Charles LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u82-312.9\aGRANT C.\5Škratje

COBISS.SI-ID

65731584

30.03.2015

COBISS.SI-ID

64072704

30.03.2015

COBISS.SI-ID

62137344

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276589824 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276688896 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275410688 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275410688 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275410688 06.03.2015

COBISS.SI-ID

275410688 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276089600 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276691200 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275098112 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275673344 09.03.2015

COBISS.SI-ID

275348480 09.03.2015

COBISS.SI-ID

272098560 11.03.2015

COBISS.SI-ID

275156480 13.03.2015

COBISS.SI-ID

275756800 16.03.2015

COBISS.SI-ID

275702784 20.03.2015

UDK skupina: 82-32 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TI=Beti in Cej nakupujeta AU=Hanuš, Barbara LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aHANUŠ B.\5Beti in Cej TI=Katarinčina božična skrivnost AU=Rituper, Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lŽA\iml\uC\aRITUPER S.\5Katarinčina TI=Srebrni šiling AU=Campoy, Ana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lBR\iml\uP\aCAMPOY A.\5Srebrni šiling TI=Srebrni šiling AU=Campoy, Ana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lPR\iml\uP\aCAMPOY A.\5Srebrni šiling TI=Srebrni šiling AU=Campoy, Ana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lPO\iml\uP\aCAMPOY A.\5Srebrni šiling TI=Srebrni šiling AU=Campoy, Ana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uP\aCAMPOY A.\5Srebrni šiling TI=Peto kolo AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uP\aKINNEY J.\5Peto kolo TI=Kamenček Potepinko AU=Skrinjar-Tvrz, Valerija LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Blodnjak SG=lŽA\iml\uC\aSKRINJAR-T.V.\5Kamenček TI=Tinka [zgoraj] 2 AU=Gomboc, Mateja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iml\uP\aGOMBOC M.\5Tinka TI=Miklavž je tu! AU=Ahačič, David LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina SG=lŽA\iml\uS\aAHAČIČ D.\5Miklavž je tu! TI=A mi lahko ti kaj poveš o šoli? AU=Lesjak, Stefan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iml\uS\aLESJAK S.\5A mi lahko TI=Rad bi vedel več --- o ajdi AU=Škrabanja, Vida LA=slv; ger; eng; ita PY=2014 PU=Arte4 SG=lŽA\iml\u82=00\aŠKRABANJA V.\5Rad bi TI=Dorine dogodivščine na poti v šolo AU=Kramar, Sonja LA=slv slovenski PY=2014 PU=Tia Dora SG=lŽA\iml\uS\aKRAMAR S.\5Dorine TI=Potepuh Flikafrak in njegova senca AU=Zupančič, Dalibor LA=slv slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iml\uC\aZUPANČIČ D.\5Potepuh TI=Prva ljubezen AU=Mozetič, Brane LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Škuc

COBISS3/Zaloga

stran 72/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\iml\uC\aMOZETIČ B.\5Prva ljubezen UDK skupina: 82-34 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Mesečinska struna AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Mesečinska TI=Mesečinska struna AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Mesečinska TI=Mesečinska struna AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Mesečinska TI=Mesečinska struna AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Mesečinska TI=Mesečinska struna AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Mesečinska TI=Basni AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Knjižna zadruga ; Knjigotrštvo Buča SG=lŽA\iml\uP\aPREGL S.\5Basni TI=Čisto poseben otroški svet AU=Sečkar, Gabrijela LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\iml\uS\aSEČKAR G.\5Čisto poseben TI=Snežinka Zinka AU=Pinterič, Aleksandra LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Vista, zavod za razvoj vrednot SG=lŽA\iml\uS\aPINTERIČ A.\5Snežinka Zinka TI=Vedno te ima nekdo rad : pravljica za otroke in odrasle AU=Ercegović, Romana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo za poglobljeno umetnost SG=lŽA\iml\uS\aERCEGOVIĆ R.\5Vedno te ima

COBISS.SI-ID

276246272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276246272 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276481792 06.03.2015

COBISS.SI-ID

80107265

18.03.2015

COBISS.SI-ID

80039937

20.03.2015

COBISS.SI-ID

273269248 20.03.2015

COBISS.SI-ID

273901824 06.03.2015

- slovenski PY=2014

COBISS.SI-ID

274477824 12.03.2015

- slovenski PY=2014

COBISS.SI-ID

274477824 13.03.2015

- slovenski PY=2014

COBISS.SI-ID

274477824 13.03.2015

- slovenski PY=2014

COBISS.SI-ID

274477824 13.03.2015

COBISS.SI-ID

789534

UDK skupina: 82-4/6 1.

TI=Sto romanov in nekaj komadov AU=Zupan, Uroš LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-4\aZUPAN U.\5Sto romanov

UDK skupina: 82-93 1. 2. 3. 4.

TI=Novi mali človeček AU=Child, Lauren LA=slv PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aCHILD L.\5Novi mali TI=Novi mali človeček AU=Child, Lauren LA=slv PU=Morfem SG=lBR\iml\uS\aCHILD L.\5Novi mali TI=Novi mali človeček AU=Child, Lauren LA=slv PU=Morfem SG=lPO\iml\uS\aCHILD L.\5Novi mali TI=Novi mali človeček AU=Child, Lauren LA=slv PU=Morfem SG=lPR\iml\uS\aCHILD L.\5Novi mali

UDK skupina: 830 1.

TI=Konec 1945 : roman AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

20.03.2015 stran 73/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

2. 3. 4.

PY=1984 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKIRST H.H.\5Konec 1945 TI=Sorodniki in znanci : roman v treh knjigah. 3. del, Vnuki AU=Bredel, Willi LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBREDEL W.\5Sorodniki TI=Sorodniki in znanci : roman v treh knjigah. 2. del, Sinovi AU=Bredel, Willi LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBREDEL W.\5Sorodniki TI=Sorodniki in znanci : roman v treh knjigah. 1. del, Očetje AU=Bredel, Willi LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBREDEL W.\5Sorodniki

COBISS.SI-ID

1585672

23.03.2015

COBISS.SI-ID

1585160

23.03.2015

COBISS.SI-ID

1580296

23.03.2015

COBISS.SI-ID

7065088

30.03.2015

COBISS.SI-ID

52464640

13.03.2015

COBISS.SI-ID

44887808

20.03.2015

COBISS.SI-ID

44887808

20.03.2015

COBISS.SI-ID

44887808

20.03.2015

COBISS.SI-ID

1099550

30.03.2015

UDK skupina: 830-311.2 1.

TI=Ptiči ne pojejo opolnoči AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L.\5Ptiči ne

UDK skupina: 886.1 1.

TI=Prešérnove poezije AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1913 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-1\aPREŠEREN F.\5Prešérnove

UDK skupina: 886.3 1. 2. 3.

TI=Veliki voz AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Knjižna zadruga SG=lLI\iod\u82-311.6\aMIKELN M.\5Veliki voz TI=Veliki voz AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Knjižna zadruga SG=lTA\iod\u82-311.6\aMIKELN M.\5Veliki voz TI=Veliki voz AU=Mikeln, Miloš LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Knjižna zadruga SG=lŽA\ido\u82-311.6\aMIKELN M.\5Veliki voz

UDK skupina: 886.3-32 1.

TI=Ciganka. [Del 1] AU=Stražišar, Magda LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Kmečki glas SG=lPE\iod\u886.3-32\aSTRAŽIŠAR M.

UDK skupina: 9 1. 2. 3. 4. 5.

TI=History SP=2232-531X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 260101376 SG=lŽA\ispo\u050\aHISTORY\52015 št.38 TI=Rim : spisano 1906-1907 AU=Machar, Josef Svatopluk LA=slv COBISS.SI-ID 2037557 slovenski PY=1911 PU=Schwentner SG=lŽA\ido\u930\aMACHAR J.S.\5Rim TI=Drvar AU=Sattler, Miran LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Cankarjeva COBISS.SI-ID 608798 založba SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aSATTLER M.\5Drvar TI=Zračna bitka za Britanijo AU=Bishop, Edward LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 616478 PY=1975 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aBISHOP E.\5Zračna bitka TI=Prodor v Saint-Nazaire AU=Mason, David LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 598814 PU=Cankarjeva založba

COBISS3/Zaloga

11.03.2015 13.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 stran 74/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aMASON D.\5Prodor v TI=Usoda je lovec AU=Gann, Ernest Kellogg LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aGANN E.K.\5Usoda je 7. TI=Pogovori s Hitlerjem AU=Rauschning, Hermann LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lBR\iod\u929\aHITLER A. 8. TI=Dvoboj orlov AU=Townsend, Peter LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aTOWNSEND P. 9. TI=Partizanski kurirji AU=Zakonjšek, Rado LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Odbor IV. brigade VDV kurirjev relejnih postaj Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aZAKONJŠEK R. 10. TI=Mesto Žalec - njegove ulice, ceste in trga / [zbral in uredil Jožef Čeh] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lŽA\ido\u908D\aMESTO ŽALEC-\5njegove 6.

COBISS.SI-ID

616990

20.03.2015

COBISS.SI-ID

573982

20.03.2015

COBISS.SI-ID

579614

25.03.2015

COBISS.SI-ID

553246

30.03.2015

COBISS.SI-ID

14536757

30.03.2015

COBISS.SI-ID

1255432

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276114944 06.03.2015

UDK skupina: 9; 886.3 1.

TI=Slovenska književnost 1945-1965 / [fotografije Joco Žnidaršič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Slovenska matica SG=lŽA\ido\u82.0\aSLOVENSKA\5književnost\x1

UDK skupina: 90/91 1.

TI=Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje / [avtorji] Olga Abram ... [et al.] ; uredila Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar ; [ilustracije Srečko Bajda] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u908F\aKRAS IN BRKINI

UDK skupina: 902/904 1. 2. 3.

4.

5. 6.

TI=Rimske zgodbe s stičišča svetov AU=Istenič, Janka LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 276608256 PY=2014 PU=Narodni muzej Slovenije SG=lŽA\iod\u902/904\aISTENIČ J.\5Rimske TI=Koliščarji z Velikega jezera AU=Velušček, Anton LA=slv; eng; spa COBISS.SI-ID 255024128 PY=2011 PU=Društvo Fran Govekar SG=lŽA\iml\u902/904\aVELUŠČEK A.\5Koliščarji TI=Cvetoči klas pelina : slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 / [urednik COBISS.SI-ID 275304448 Lenart Rihar ; spremna študija Helena Jaklitsch ; prevajalca povzetkov Andrej Marko Poznič, Marko Petrović] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Družina ; Rafaelova družba SG=lŽA\iod\u31\aCVETOČI KLAS\5pelina TI=Mirno vojaki spite večno spanje : Gorenjska in Gorenjci 1914-1918 / COBISS.SI-ID 275630592 [avtorji besedil Jože Dežman ... [et al.] ; uredila Barbara Kalan ; priprava zemljevidov Matjaž Budkovič ; prevod v angleščino David Limon ; fotografije Gorenjski muzej ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Gorenjski muzej SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aMIRNO VOJAKI\5spite TI=Kam usoda jih je peljala? AU=Sedmak, Drago LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275968256 PY=2014 PU=Goriški muzej SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aSEDMAK D.\5Kam usoda TI=Vivas felix : Celeia : arheološko najdišče Osrednja knjižnica Celje = the COBISS.SI-ID 276320512 Osrednja knjižnica Celje archaeological site AU=Bausovac, Maja LA=slv; eng PY=2014 PU=Pokrajinski muzej SG=lŽA\iod\u902/904\aBAUSOVAC M.\5Vivas

COBISS3/Zaloga

06.03.2015 09.03.2015 09.03.2015

18.03.2015

20.03.2015 20.03.2015

stran 75/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: 902/904+93/94 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

TI=To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava AU=Kačičnik Gabrič, Alenka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u949.712\aKAČIČNIK G.A.\5To TI=Velika vojna in mali ljudje : zbornik razprav / ur. Igor Grdina LA=slv slovenski PY=2014 PU=Knjižnica ; Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK SG=lŽA\iod\u940.3/.4\aVELIKA VOJNA IN\5mali TI=Zrcaljenja : Kostanjevica na Krki : [ob 750-letnici prve omembe mesta v pisnih virih] : Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 17. maj - 31. oktober 2002 / [avtorice besedil Vlasta Dejak ... [et al.] ; prevod Ana Rostohar ; fotografija Dušan Podgornik, Ivanka Počkar, Marjan Smerke] LA=slv slovenski PY=2002 PU=Posavski muzej SG=lŽA\iod\u949.712\aZRCALJENJA TI=Dogodki iz župnije Vranske AU=Gabršek, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lBR\iod\u23/28\aGABRŠEK I.\5Dogodki iz TI=Dogodki iz župnije Vranske AU=Gabršek, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lVR\iod\u23/28\aGABRŠEK I.\5Dogodki iz TI=Dogodki iz župnije Vranske AU=Gabršek, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lŽA\ido\u23/28\aGABRŠEK I.\5Dogodki iz TI=Dogodki iz župnije Vranske AU=Gabršek, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lTA\iod\u23/28\aGABRŠEK I.\5Dogodki iz TI=Dogodki iz župnije Vranske AU=Gabršek, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Občina SG=lPE\iod\u23/28\aGABRŠEK I.\5Dogodki iz

COBISS.SI-ID

276989952 06.03.2015

COBISS.SI-ID

277154048 20.03.2015

COBISS.SI-ID

118018560 23.03.2015

COBISS.SI-ID

107046144 27.03.2015

COBISS.SI-ID

107046144 27.03.2015

COBISS.SI-ID

107046144 27.03.2015

COBISS.SI-ID

107046144 27.03.2015

COBISS.SI-ID

107046144 27.03.2015

UDK skupina: 908 1.

TI=SLO : časi, kraji, ljudje : slovenski zgodovinski magazin SP=2350-4641 COBISS.SI-ID 270779392 07.03.2015 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aSLO\52015 št.5

UDK skupina: 908+91 1. 2.

TI=Iran : dežela med Perzijo in islamom : znanstvena monografija AU=Potočnik, Dragan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u908O\aPOTOČNIK D.\5Iran TI=Vrbje v sliki : drobni utrinki naše vasi v sliki in besedi / [urednik Anton Holobar ; predgovor Lojze Posedel, spremno besedilo Ksenija Bauer] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Krajevna skupnost ; Občina SG=lGR\iod\u908D\aVRBJE V SLIKI

COBISS.SI-ID

80505601

18.03.2015

COBISS.SI-ID

253093120 23.03.2015

COBISS.SI-ID

30732801

23.03.2015

COBISS.SI-ID

5632821

30.03.2015

COBISS.SI-ID

5632821

30.03.2015

UDK skupina: 908D 1.

2. 3.

TI=Savinjska dolina : s posebnim ozirom na splošno, krajevno in upravno zgodovino v besedi in sliki AU=Vrečer, Rajko LA=slv - slovenski PY=1930 PU=samozaložba SG=lŽA\ido\u908D\aVREČER R.\5Savinjska TI=Spodnja Savinjska dolina AU=Goropevšek, Branko LA=slv; eng; ger PY=1997 PU=ČZP Savinjski občan SG=lPO\iod\u908D\aGOROPEVŠEK B.\5Spodnja TI=Spodnja Savinjska dolina AU=Goropevšek, Branko LA=slv; eng; ger

COBISS3/Zaloga

stran 76/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

4. 5.

PY=1997 PU=ČZP Savinjski občan SG=lTA\iod\u908D\aGOROPEVŠEK B.\5Spodnja TI=Spodnja Savinjska dolina AU=Goropevšek, Branko LA=slv; eng; ger PY=1997 PU=ČZP Savinjski občan SG=lŽA\iod\u908D\aGOROPEVŠEK B.\5Spodnja TI=Spodnja Savinjska dolina AU=Goropevšek, Branko LA=slv; eng; ger PY=1997 PU=ČZP Savinjski občan SG=lVR\iod\u908D\aGOROPEVŠEK B.\5Spodnja

COBISS.SI-ID

5632821

30.03.2015

COBISS.SI-ID

5632821

30.03.2015

COBISS.SI-ID

22770945

23.03.2015

UDK skupina: 908G 1.

TI=Gospa sveta in Gosposvetsko polje AU=Zadnikar, Marijan LA=slv slovenski PY=1988 PU=Mohorjeva založba SG=lVR\iod\u72\aZADNIKAR M.\5Gospa sveta in

UDK skupina: 91 1. 2.

TI=Irska AU=Kumer, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba COBISS.SI-ID 276515328 06.03.2015 ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u91\aKUMER P.\5Irska TI=Skrb za pitno vodo / Brigita Jamnik ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, COBISS.SI-ID 276100864 20.03.2015 Maja Topole ; kartografka Manca Volk Bahun ; fotografi Mateja Breg Valjavec ... [et al.] ; prevod izvlečka Deks] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u91\aSKRB ZA PITNO\5vodo

UDK skupina: 929 1.

TI=Od pastirja do izumitelja AU=Pupin, Mihajlo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ustanova Vukova zadužbina SG=lŽA\iod\u929\aPUPIN M. 2. TI=Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918 AU=Stavbar, Vlasta LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u929\aKUKOVEC V. 3. TI=Knjiga mrtvih filozofov AU=Critchley, Simon LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Penca in drugi SG=lŽA\iod\u1\aCRITCHLEY S.\5Knjiga mrtvih 4. TI=Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo AU=Dragaš, Ana Zlata LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u929\aDRAGAŠ B. 5. TI=La última cima / dirección Juan Manuel Cotelo LA=spa - španski PY=2014 PU=Salve SG=lŽA\idvd\u791\aPOSLEDNJI VRH\xod-1729 6. TI=Suárez : nepozabna zgodba najeksplozivnejšega nogometnega zvezdnika AU=Caioli, Luca LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aSUÁREZ L.A. 7. TI=Dolga pot do svobode : avtobiografija Nelsona Mandele AU=Mandela, Nelson LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lVR\iod\u929\aMANDELA N. 8. TI=Dolga pot do svobode : avtobiografija Nelsona Mandele AU=Mandela, Nelson LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lPR\iod\u929\aMANDELA N. 9. TI=Dolga pot do svobode : avtobiografija Nelsona Mandele AU=Mandela, Nelson LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lPO\iod\u929\aMANDELA N. 10. TI=Dolga pot do svobode : avtobiografija Nelsona Mandele AU=Mandela, COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

275516416 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276988928 06.03.2015

COBISS.SI-ID

276646912 09.03.2015

COBISS.SI-ID

277026048 09.03.2015

COBISS.SI-ID

1106861918 13.03.2015

COBISS.SI-ID

277914624 16.03.2015

COBISS.SI-ID

273048576 18.03.2015

COBISS.SI-ID

273048576 18.03.2015

COBISS.SI-ID

273048576 18.03.2015

COBISS.SI-ID

273048576 18.03.2015 stran 77/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

11.

12. 13. 14.

15.

Nelson LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sanje SG=lBR\iod\u929\aMANDELA N. TI=Srečko in Peter : esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom AU=Čok, Lucija LA=slv; fre PY=2014 PU=Kulturno društvo Peter Martinc ; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u929\aKOSOVEL S. TI=Sedem tisoč dni v Sibiriji AU=Štajner, Karlo LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Globus SG=lBR\iod\u929\aŠTAJNER K. TI=Moji spomini AU=Razdevšek, Milan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=samozal. SG=lŽA\ido\u929\aRAZDEVŠEK M. TI=Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev AU=Preinfalk, Miha LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Viharnik SG=lŽA\iod\u929\aPREINFALK M.\5Plemiške\x1 TI=Leon Štukelj - mož treh stoletij AU=Vrabl, Tone LA=slv - slovenski PY=1998 PU=NT&RC SG=lPE\iod\u929\aŠTUKELJ L.

COBISS.SI-ID

276115200 20.03.2015

COBISS.SI-ID

10112925

20.03.2015

COBISS.SI-ID

68551169

23.03.2015

COBISS.SI-ID

276721152 23.03.2015

COBISS.SI-ID

78166016

30.03.2015

COBISS.SI-ID

42187520

30.03.2015

COBISS.SI-ID

512656256 23.03.2015

COBISS.SI-ID

274964480 09.03.2015

COBISS.SI-ID

78075136

COBISS.SI-ID

103309056 30.03.2015

COBISS.SI-ID

276764672 06.03.2015

UDK skupina: 929; 929 1.

TI=Franc Ksaver Lukman : (24. XI. 1880-12. VI. 1958) / [avtorji besedila Lojze Rak (uvod), Marijan Smolik (Franc Ksaver Lukman), Drago Samec (bibliografija Franca Ksaverja Lukmana) ; uredil Karel Natek] LA=slv slovenski PY=1994 PU=Krajevna skupnost SG=lPE\iod\u23/28\aFRANC KSAVER\5Lukman

UDK skupina: 93/94 1.

TI=Mikrozgodovinski oris vsakdanjika žalske tržanke Barbare Širca v luči njenih dnevniških zapisov s srede 19. stoletja : diplomsko delo AU=Tkavc, Mihela LA=slv - slovenski PY=2010 PU=[M. Tkavc] SG=lŽA\ido\u929\aŠIRCA B.

UDK skupina: 93/99 1.

TI=Tuje dinastije in trdnost kitajske tradicije : zgodovina Kitajske : dinastiji Yuan in Ming AU=Saje, Mitja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u950\aSAJE M.\5Tuje dinastije

UDK skupina: 930 1.

2.

TI=Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi : Ptujski statut iz leta 1376, člen 94. AU=Kos, Dušan LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino SG=lŽA\iod\u930\aKOS D.\5Kdor z\xpril. TI=Atlas svetih in skrivnostnih krajev AU=Wilson, Colin LA=slv slovenski PY=1999 PU=Slovenska knjiga SG=lPO\iod\u930\aWILSON C.\5Atlas svetih

27.03.2015

UDK skupina: 94(497.4) 1.

TI=Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni AU=Lukan, Walter LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 78/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

PY=2014 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u949.712\aLUKAN W.\5Iz "črnožolte UDK skupina: 940.1/.5 1.

TI=Pogled v preteklost vasi Sv. Lovrenc v Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Odbor za proslavo 750-letnice vasi SG=lGR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Pogled v

COBISS.SI-ID

68879872

30.03.2015

COBISS.SI-ID

258615

20.03.2015

COBISS.SI-ID

602910

25.03.2015

COBISS.SI-ID

634684

25.03.2015

COBISS.SI-ID

24099073

30.03.2015

COBISS.SI-ID

276601600 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276601600 11.03.2015

COBISS.SI-ID

276601600 11.03.2015

COBISS.SI-ID

485329

11.03.2015

COBISS.SI-ID

485329

11.03.2015

COBISS.SI-ID

485329

11.03.2015

COBISS.SI-ID

485329

11.03.2015

COBISS.SI-ID

485329

11.03.2015

COBISS.SI-ID

61109505

23.03.2015

UDK skupina: 940.53/.54 1. 2. 3.

TI=Puščavski diverzanti AU=Swinson, Arthur LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Cankarjeva založba ; Alfa SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aSWINSON A. TI=Samuraj! AU=Sakai, Saburo LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u940.53/.54\aSAKAI S.\5Samuraj! TI=Veliki cirkus AU=Clostermann, Pierre LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aCLOSTERMANN P.

UDK skupina: 949.712 1.

TI=Taborski kresovi AU=Zakonjšek, Rado LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Temeljna kulturna skupnost SG=lLI\iod\u949.712\aZAKONJŠEK R.\5Taborski

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TI=Groznovilca v hudi hosti AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Sodobnost International SG=lPR\iml\uP\aBAUER J.\5Groznovilca v TI=Groznovilca v hudi hosti AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Sodobnost International SG=lBR\iml\uP\aBAUER J.\5Groznovilca TI=Groznovilca v hudi hosti AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Sodobnost International SG=lPO\iml\uP\aBAUER J.\5Groznovilca TI=Ledeno kraljestvo / prevedla Eva Babič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Egmont SG=lPR\iml\uS\aLEDENO\5kraljestvo TI=Ledeno kraljestvo / prevedla Eva Babič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Egmont SG=lBR\iml\uS\aLEDENO\5kraljestvo TI=Ledeno kraljestvo / prevedla Eva Babič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Egmont SG=lPO\iml\uS\aLEDENO\5kraljestvo TI=Ledeno kraljestvo / prevedla Eva Babič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Egmont SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aLEDENO\5kraljestvo TI=Ledeno kraljestvo / prevedla Eva Babič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Egmont SG=lŽP\iml\uC - ZBIRKA\aLEDENO\5kraljestvo TI=Tea in čarobna travica AU=Škofič-Maurer, Eva LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Študentska založba Litera SG=lPO\iml\uS\aŠKOFIČ-M.E.\5Tea in čarobna

COBISS3/Zaloga

stran 79/80


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

04.04.2015 Z-PL-B06

Novosti - marec - 2015

UDK skupina: M 1.

TI=Kaj je to?. Kmetija / [prevod Tjaša Kuerpick] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\imzb\uC\aKAJ JE TO?\5Kmetija

COBISS.SI-ID

10325919

23.03.2015

COBISS.SI-ID

55093

30.03.2015

COBISS.SI-ID

14563894

27.03.2015

UDK skupina: P 1.

TI=Bratovščina Sinjega galeba AU=Seliškar, Tone LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aSELIŠKAR T.\5Bratovščina

UDK skupina: P GOR 1.

TI=Informacijsko opismenjevanje 2015 LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mestna knjižnica SG=lŽA\iod\u02\aINFORMACIJSKO\5opismenjeva

COBISS3/Zaloga

stran 80/80

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2015  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti marec 2015  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement