Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lPR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.5 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.5 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.5 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.5 TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lPO\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.5 TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.119 TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.19 TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.19 TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.58 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.107 TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.568 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.107 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.107 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.19 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.107 TI=Zdrav dih za navdih : glasilo Društva pljučnih bolnikov Slovenije COBISS.SI-ID 33726464 SP=1318-0215 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZDRAV DIH\52015 Letn.25, št.1 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.18 TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.10 TI=Moj mali svet SP=0580-8197 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16404738 SG=lPR\ispo\u050\aMOJ MALI SVET\52015 Letn.47, št.5 TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.423 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.18 TI=Dober tek : recepti SP=1318-6159 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 49823744 SG=lPR\ispo\u050\aDOBER TEK\52015 št.5 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754

COBISS3/Zaloga

11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 stran 1/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

- slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.18 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.17 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.18 TI=Plus 50 SP=2350-353X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 269129216 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Plus 50 Leto3, št.5 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.17 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.101 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.103 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.104 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.89 TI=Cool : revija za mlade SP=1318-8100 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 57578240 SG=lŽA\ispm\u050\aCOOL\52015 Leto.15, št.6 TI=Eko hiša & stil SP=2335-3783 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 267436800 SG=lŽA\iod\u050\aEKO HIŠA & STIL\52015 št.7 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.19 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.19 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.6 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.6 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.6 TI=VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov SP=1318-1084 LA=slv COBISS.SI-ID 23852032 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aVIP\52015 Letn.25, št.6 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.19 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.108 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.109 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.108 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.109 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.19 TI=Pogledi : umetnost, kultura, družba SP=1855-8747 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250351104 SG=lŽA\ispo\u050\aPOGLEDI\52015 Letn.6, št.9 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721

COBISS3/Zaloga

11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 stran 2/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.108 48. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.109 49. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.108 50. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.109 51. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.90 52. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.91 53. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.19 54. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.19 55. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 Letn.10, št.10 56. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.18 57. TI=Elle SP=1854-1585 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 218928896 SG=lPR\ispo\u050\aELLE\52015 št.6 58. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1171 59. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.105 60. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.106 61. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.19 62. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.19 63. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.748 64. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.19 65. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.19 66. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.19 67. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.19 68. TI=Doktor : družinski vodnik zdravja SP=2350-6148 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78339841 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI 2015\5Doktor št.13 69. TI=Moj dom SP=1318-9239 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 60683776 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Moj dom Letn.19, št.342 70. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.20 71. TI=To ni Michel Foucault AU=Pevec, Zoran LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 80561153 PU=Pivec COBISS3/Zaloga

13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 stran 3/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\iod\u82-1\aPEVEC Z.\5To ni Michel 72. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.110 73. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.110 74. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.110 75. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.19 76. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Let.34, št.19 77. TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 68582656 SG=lBR\ispo\u050\aMAMA\52015 št.202 78. TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 68582656 SG=lŽA\ispo\u050\aMAMA\52015 št.202 79. TI=Spika SP=1318-0541 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 34329856 SG=lŽA\ispo\u050\aSPIKA\52015 št.5 80. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.20 81. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.92 82. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.20 83. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.110 84. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.19 85. TI=Socialno delo SP=0352-7956 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 8900610 SG=lŽA\ispo\u050\aSOCIALNO DELO\52015 Letn.54, št.1 86. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.19 87. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.19 88. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.19 89. TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 68582656 SG=lPO\ispo\u050\aMAMA\52015 št.202 90. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.19 91. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.19 92. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.107 93. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.108 94. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.109 95. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1172 96. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 COBISS3/Zaloga

14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 stran 4/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.111 97. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.111 98. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.111 99. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.111 100. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.20 101. TI=Življenje in tehnika / odgovorna urednica Mihaela Mikuž SP=0514-017X COBISS.SI-ID 3732994 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aŽIVLJENJE IN\52015 Letn.66, št.5 102. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.20 103. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.93 104. TI=Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet SP=1854-2883 COBISS.SI-ID 221601024 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aMOJ PLANET\52014/15 Letn.10, št.9 105. TI=Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje SP=1855-3575 LA=slv COBISS.SI-ID 238520320 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠE OKOLJE\52015 Letn.22, št.3 106. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.112 107. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.113 108. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.112 109. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.113 110. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.112 111. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.113 112. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.112 113. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.113 114. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.19 115. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.20 116. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.20 117. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.20 118. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.59 119. TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.569 120. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.20 121. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.20 COBISS3/Zaloga

15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 stran 5/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

122. TI=Iz sveta tišine : glasilo Zveze slušno prizadetih Slovenije SP=1318-1394 COBISS.SI-ID 25706241 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aIZ SVETA TIŠINE\52015 Letn.36, št.4 123. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.94 124. TI=Jelica Žuža AU=Žuža, Jelica LA=slv; ger PY=1994 PU=Zavod za kulturo COBISS.SI-ID 35672321 SG=lŽA\ido\u929\aŽUŽA J. 125. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.19 126. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.19 127. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.110 128. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.112 129. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.20 130. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.20 131. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.19 132. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.19 133. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.18 134. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.19 135. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.20 136. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.114 137. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.20 138. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.114 139. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.114 140. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.114 141. TI=Mladika SP=1124-657X; Y500-425X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28732673 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADIKA\52015 št.4 142. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.20 143. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.20 144. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID 17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.309 145. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.5 146. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski COBISS3/Zaloga

18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 stran 6/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.95 147. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.20 148. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.20 149. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.20 150. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.20 151. TI=Princeska SP=1334-2355 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 232155392 SG=lPN\ispm\u050\aPRINCESKA\52015 Letn.13, št.3 152. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.20 153. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.749 154. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.20 155. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.20 156. TI=Kje se pleše SP=2385-8192 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275065856 SG=lŽA\ispo\u050\aKJE SE PLEŠE\52015 št.5 157. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.20 158. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.96 159. TI=Moje finance : vodnik za upravljanje osebnega premoženja SP=1580-7517 COBISS.SI-ID 115281920 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aMOJE FINANCE\52015 št.5 160. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.20 161. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.115 162. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.115 163. TI=Nika : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika] SP=1581-8438 LA=slv - COBISS.SI-ID 128117504 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Nika št.343 164. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.115 165. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.115 166. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.21 167. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.20 168. TI=Poetikon : revija za poezijo in poetično SP=1854-2360 LA=slv COBISS.SI-ID 220308736 slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aPOETIKON\52015 Letn.11, št.59/60 169. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 COBISS3/Zaloga

19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015

stran 7/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

170. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 171. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lGR\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 172. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lLI\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 173. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lPE\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 174. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 175. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 176. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 177. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lTA\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 178. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lŠE\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 179. TI=Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji SP=1854-3359 COBISS.SI-ID 222512640 LA=slv - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aBUKLA\52015 Let.11, št.110/111 180. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.5 181. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.19 182. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.20 183. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lBR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.41 184. TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lBR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.6 185. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.116 186. TI=In SP=C507-3340 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 260536320 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5In Letn.17, št.149 187. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.116 188. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.116 189. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.116 190. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.11 191. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.6 COBISS3/Zaloga

20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015

stran 8/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

192. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.21 193. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.97 194. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.20 195. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.20 196. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 št.6 197. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lPN\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.6 198. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.21 199. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.117 200. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.117 201. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.117 202. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.21 203. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.21 204. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1173 205. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.117 206. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.98 207. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.20 208. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.20 209. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.11 210. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.21 211. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lVR\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.21 212. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.118 213. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.21 214. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.21 215. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.118 216. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 COBISS3/Zaloga

21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 stran 9/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.118 217. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.21 218. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.118 219. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.20 220. TI=Kako deluje SP=2385-8338 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 275193600 SG=lŽA\ispo\u050\aKAKO DELUJE\52015 št.5/6 221. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Leto34, št.20 222. TI=PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja SP=0352-0730 LA=slv - COBISS.SI-ID 16073730 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRAVNA PRAKSA\52015 Leto34, št.21 223. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.119 224. TI=Kvadrati : mesečna priloga časnika Večer SP=1580-6421 LA=slv COBISS.SI-ID 112843520 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Kvadrati Let.17, št.570 225. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.21 226. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID 14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.21 227. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.21 228. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.119 229. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.119 230. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.60 231. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.119 232. TI=Knjižničarske novice SP=0353-9237 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 650248 SG=lŽA\ispo\u050\aKNJIŽNIČARSKE\52015 Letn.25, št.1/2 233. TI=Namig : za aktivno življenje : [posebna priloga časnika Večer] SP=1855- COBISS.SI-ID 63624193 8372 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5Namig št.1 234. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.113 235. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.115 236. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.116 237. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.117 238. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.118 239. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.6 240. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.6 241. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 COBISS3/Zaloga

23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 stran 10/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262.

slovenski SG=lPR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 Letn.10, št.11 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.20 TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1173 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.20 TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPR\ispo\u050\aJANA\52015 št.20 TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID 17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aAURA\52015 Letn.23[i.e. 24], št.309 TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.5 TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aLADY\52015 št.20 TI=Apokalipsa : revija za preboj v živo kulturo SP=1318-3680 LA=slv COBISS.SI-ID 41760000 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAPOKALIPSA\52015 št.189 TI=Apokalipsa : revija za preboj v živo kulturo SP=1318-3680 LA=slv COBISS.SI-ID 41760000 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAPOKALIPSA\52015 št.190 TI=Apokalipsa : revija za preboj v živo kulturo SP=1318-3680 LA=slv COBISS.SI-ID 41760000 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAPOKALIPSA\52015 št.191 TI=Ženski svet SP=2335-3635 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 267307264 SG=lŽA\ispo\u050\aŽENSKI SVET\52015 št.23 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.99 TI=Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja COBISS.SI-ID 23731202 predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne škole / glavni in odgovorni urednik Ludvik Horvat SP=0353-9369 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aEDUCA\52015 Letn.24, št.1/2 TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lPO\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.11 TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.6 TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID 11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.5 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lŽA\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.6 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lPR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.6 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lPO\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.6 TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 127244288 SG=lTA\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52015 št.6 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104

COBISS3/Zaloga

25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015

25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 stran 11/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.21 263. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aLADY\52015 št.21 264. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lPO\ispo\u050\aJANA\52015 št.21 265. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.21 266. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID 38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.21 267. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.120 268. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.120 269. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.120 270. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.120 271. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lŽA\ispo\u050\aJANA\52015 Letn.43, št.21 272. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.100 273. TI=Mehanik in voznik : novosti v avtomobilski industriji in prevozništvu COBISS.SI-ID 122867968 SP=1581-6109 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aMEHANIK IN VOZNIK\52015 Let.13, št.5 274. TI=National geographic. Slovenija SP=1854-4851 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 225874688 SG=lŽA\ispo\u050\aNATIONAL\52015 št.6 275. TI=National geographic. Slovenija SP=1854-4851 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 225874688 SG=lBR\ispo\u050\aNATIONAL\52015 št.6 276. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 36110336 SG=lŽA\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 št.263 277. TI=Burda-Modemagazin SP=1617-0091 LA=ger - nemški COBISS.SI-ID 12591157 SG=lŽA\ispo\u050\aBURDA\52015 nr.6 278. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lŽA\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.6 279. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lVR\ispo\u050\aJANA\52015 št.21 280. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID 34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.21 281. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.121 282. TI=Moj dom SP=1318-9239 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 60683776 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Moj dom Letn.19, št.343 283. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.121 284. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.21 285. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID 66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.22 286. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.121 287. TI=Pogledi : umetnost, kultura, družba SP=1855-8747 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 250351104 SG=lŽA\ispo\u050\aPOGLEDI\52015 Letn.6, št.10 COBISS3/Zaloga

25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 stran 12/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

288. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.121 289. TI=Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije COBISS.SI-ID 4293634 SP=0350-5774 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aZGODOVINSKI\52015 Letn.69, št.1/2 290. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18872578 SG=lŽA\ispm\u050\aMAVRICA\52014/15 Letn.45, št.10 291. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lŽA\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.5 292. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 103181056 SG=lŽA\ispd\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Leto17, št.5 293. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.101 294. TI=Reader's digest : Slovenija SP=1854-4509 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 225134848 SG=lŽA\ispo\u050\aREADER'S DIGEST\52015 št.6 295. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.P1 296. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.21 297. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lVR\ispo\u050\aLADY\52015 št.21 298. TI=Lady : prvi slovenski ženski tabloid SP=1318-7031; C500-036X LA=slv COBISS.SI-ID 17674754 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aLADY\52015 Letn.26, št.21 299. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 257162240 SG=lŽA\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.42 300. TI=Stop : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik] SP=0351-8094 COBISS.SI-ID 16041218 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aSTOP\52015 Letn.48, št.21 301. TI=Eva : bodite prvi SP=1580-6308 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 112570368 SG=lŽA\ispo\u050\aEVA\52015 št.3 302. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.750 303. TI=Science illustrated SP=1855-7708 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 248363008 SG=lŽA\ispo\u050\aSCIENCE\52015 št.67 304. TI=Naš dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja SP=0547COBISS.SI-ID 1860356 3039 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ DOM\52015 Let.49, št.3 305. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 36110336 SG=lVR\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 Letn.22, št.263 306. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.21 307. TI=Ognjišče SP=1318-1289 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18958082 SG=lVR\ispo\u050\aOGNJIŠČE\52015 št.5 308. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18872578 SG=lVR\ispm\u050\aMAVRICA\52014/15 Letn.45, št.9 309. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 18872578 SG=lVR\ispm\u050\aMAVRICA\52014/15 Letn.45, št.10 310. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 28012800 SG=lBR\ispo\u050\aMONITOR\52015 št.6 311. TI=Pogled : oglasna priloga za starše SP=C506-5445 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 65897985 SG=lBR\ispm\u050\aCICIDO 2014/15\5Pogled št.8 312. TI=Cicido : revija za predšolske otroke SP=1408-6786 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 12824722 SG=lBR\ispm\u050\aCICIDO\52014/15 št.10 313. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 36110336 COBISS3/Zaloga

27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 stran 13/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lBR\ispo\u050\aMISTERIJI\52015 št.263 314. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID 252887040 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aGLOBAL\52015 št.6 315. TI=Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin SP=1580-8246 COBISS.SI-ID 116331264 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aROŽE & VRT\52015 Letn.14, št.6 316. TI=Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz SP=1854-407X LA=slv - COBISS.SI-ID 224133120 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aOBRAZI\52015 št.11 317. TI=Jana SP=0350-9125 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16439554 SG=lBR\ispo\u050\aJANA\52015 št.21 318. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.122 319. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.122 320. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.122 321. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.122 322. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.102 323. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.21 324. TI=Cosmopolitan SP=1580-6898 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 114173696 SG=lŽA\ispo\u050\aCOSMOPOLITAN\52015 št.6 325. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID 63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.22 326. TI=Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje COBISS.SI-ID 757252 SP=0351-6652 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRESEK\52014/15 št.6 327. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.21 328. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID 29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1174 329. TI=National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce COBISS.SI-ID 124339712 SP=1581-6869 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aNG JUNIOR\52015 št.120 330. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.123 331. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.123 332. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.123 333. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.22 334. TI=Dialogi SP=0012-2068 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3328770 SG=lŽA\ispo\u050\aDIALOGI\52015 Letn.51, št.1 335. TI=Dialogi SP=0012-2068 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3328770 SG=lŽA\ispo\u050\aDIALOGI\52015 Letn.51, št.2 336. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.123 337. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.P2 COBISS3/Zaloga

27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 27.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 stran 14/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

338. TI=Barbie SP=1408-2462 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 66462464 SG=lŽA\ispm\u050\aBARBIE\52015 Letn.19, št.6 339. TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 41779968 SG=lŽA\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.6 340. TI=Miki Miška SP=1318-3729 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 41779968 SG=lPN\ispm\u050\aMIKI MIŠKA\52015 Letn.22, št.6 341. TI=Svet kapitala : mesečna priloga Dela SP=2386-0073 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278659072 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Svet kapitala št.1 342. TI=Svet kapitala : mesečna priloga Dela SP=2386-0073 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278659072 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Svet kapitala št.2 343. TI=Svet kapitala : mesečna priloga Dela SP=2386-0073 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278659072 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Svet kapitala št.3 344. TI=Sodobnost SP=0038-0482 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3273474 SG=lŽA\ispo\u050\aSODOBNOST\52015 Letn.79, št.5 345. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.22 346. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52015 Letn.64, št.22 347. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 122645760 SG=lŽA\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52015 št.6 348. TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.424 349. TI=Zdravje : družinska revija za zdravo življenje SP=0351-5621 LA=slv COBISS.SI-ID 16005890 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZDRAVJE\52015 Letn.37, št.424 350. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID 30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.103 351. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID 253639168 slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aOBČINSKI\52015 št.112 352. TI=Karma plus : revija, ki razlaga življenje SP=1580-6790 LA=slv COBISS.SI-ID 114028032 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKARMA PLUS\52015 Letn.13, št.163 353. TI=Princeska ekstra SP=1846-8659 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 246764288 SG=lPN\ispm\u050\aPRINCESKA EKSTRA\52015 št.2

29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015

UDK skupina: 0 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Delo de facto SP=2232-5549 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 260817408 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo De facto Leto4, št.23 TI=Pomahajmo v svet AU=Slakonja, Boštjan LA=slv; eng PY=2014 COBISS.SI-ID 273016832 PU=Fini zavod SG=lŽA\iml\uS\aSLAKONJA B.\5Pomahajmo v TI=Na otoku zakladov AU=Stepančič, Lucija LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 268772608 PU=Miš SG=lVR\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Na otoku TI=Na otoku zakladov AU=Stepančič, Lucija LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 268772608 PU=Miš SG=lPO\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Na otoku TI=Na otoku zakladov AU=Stepančič, Lucija LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 268772608 PU=Miš SG=lPR\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Na otoku TI=Na otoku zakladov AU=Stepančič, Lucija LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 268772608 PU=Miš SG=lBR\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Na otoku

COBISS3/Zaloga

11.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015

stran 15/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14.

15.

16. 17.

18.

19. 20. 21. 22.

23.

TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID 3560091 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet Let.14, št.5 TI=Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda COBISS.SI-ID 278050816 AU=Džamić, Lazar LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Maska SG=lŽA\iod\u82.0\aDŽAMIĆ L.\5Cvetličarna TI=Društvo upokojencev Prebold : 60 let : 1954-2014 AU=Društvo COBISS.SI-ID 274052608 upokojencev, Prebold LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo upokojencev SG=lŽA\ido\u0\aDRUŠTVO\5Društvo TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID 3560091 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet št.5 TI=Vodnik po knjižnem gradivu Etnološkega društva Srečno / [pripravila in COBISS.SI-ID 265629952 uredila] Lea Felicijan ; [fotografije fototeka Etnološkega društva Srečno] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Etnološko društvo Srečno SG=lPE\iod\u02\aVODNIK PO\5knjižnem TI=NLP : misija Zemlja : iskanje resnice o pojavu NLP AU=Milinković, COBISS.SI-ID 278778112 Aleksandar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ara SG=lŽA\iod\u0\aMILINKOVIĆ A.\5NLP TI=Looney Tunes. Planet Glambotov / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - COBISS.SI-ID 278234112 slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lŽA\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Planet TI=Scooby-Doo. Zakleto igrišče / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233856 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lŽA\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Zakleto TI=Scooby-Doo. Galerija duhov / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233344 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lŽA\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Galerija TI=Looney Tunes. Slepi potnik / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv COBISS.SI-ID 278234624 slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lŽA\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Slepi TI=Scooby-Doo. Zakleto igrišče / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233856 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Zakleto TI=Scooby-Doo. Galerija duhov / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233344 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Galerija TI=Looney Tunes. Slepi potnik / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv COBISS.SI-ID 278234624 slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Slepi TI=Looney Tunes. Planet Glambotov / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - COBISS.SI-ID 278234112 slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Planet TI=Looney Tunes. Planet Glambotov / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - COBISS.SI-ID 278234112 slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Planet TI=Scooby-Doo. Zakleto igrišče / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233856 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Zakleto TI=Scooby-Doo. Galerija duhov / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo COBISS.SI-ID 278233344 Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

14.05.2015 14.05.2015 18.05.2015

18.05.2015 18.05.2015

20.05.2015 25.05.2015 25.05.2015

25.05.2015

25.05.2015 25.05.2015

25.05.2015

25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015

25.05.2015 stran 16/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

24. 25. 26.

27.

28. 29.

PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Galerija TI=Looney Tunes. Slepi potnik / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Slepi TI=Looney Tunes. Planet Glambotov / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Planet TI=Scooby-Doo. Zakleto igrišče / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Zakleto TI=Scooby-Doo. Galerija duhov / ilustracije Scott Gross ... [et al.] ; besedilo Scott Cross ... [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iml\u084\aSCOOBY-DOO\5Galerija TI=Looney Tunes. Slepi potnik / [prevod Ljubica Rodošek] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iml\u084\aLOONEY TUNES\5Slepi TI=Grobarka Boga : je znanost pokopala Boga? AU=Lennox, John C. LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta ; Društvo Zveš SG=lŽA\iod\u0\aLENNOX J.C.\5Grobarka Boga

COBISS.SI-ID

278234624 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278234112 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278233856 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278233344 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278234624 25.05.2015

COBISS.SI-ID

273340928 29.05.2015

COBISS.SI-ID

275554048 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277012224 25.05.2015

UDK skupina: 004 1.

TI=Računalniški priročnik za začetnike v zlatih letih AU=Ahačič, Miha LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lPR\iod\u004\aAHAČIČ M.\5Računalniški

UDK skupina: 005 1.

TI=Javno vodenje : sodobni izzivi AU=Brezovšek, Marjan LA=slv slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za družbene vede SG=lŽA\iod\u65\aBREZOVŠEK M.\5Javno vodenje

UDK skupina: 05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPR\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lVR\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lBR\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPO\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015 TI=Anja : zakladnica ženskih idej SP=1580-1446 LA=slv SG=lPE\ispo\u050\aANJA\52015

- slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.10 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.10 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.10 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.10 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.7 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.8 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.9 - slovenski COBISS.SI-ID 103766528 Letn.17, št.10

18.05.2015 18.05.2015 20.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015

UDK skupina: 084.11+087.5 1.

TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278278144 11.05.2015 stran 17/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Juri Muri drugič v Afriki AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lVR\iml\uS 82-1\aPAVČEK T.\5Juri Muri TI=Mali modri in mali rumeni AU=Lionni, Leo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lVR\iml\uS\aLIONNI L.\5Mali modri TI=Mali modri in mali rumeni AU=Lionni, Leo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lŽA\iml\uS\aLIONNI L.\5Mali modri TI=Juri Muri drugič v Afriki AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPR\iml\uS 82-1\aPAVČEK T.\5Juri Muri TI=Mali modri in mali rumeni AU=Lionni, Leo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPR\iml\uS\aLIONNI L.\5Mali modri TI=Juri Muri drugič v Afriki AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPO\iml\uS 82-1\aPAVČEK T.\5Juri Muri TI=Mali modri in mali rumeni AU=Lionni, Leo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPO\iml\uS\aLIONNI L.\5Mali modri TI=Juri Muri drugič v Afriki AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lBR\iml\uS 82-1\aPAVČEK T.\5Juri Muri TI=Mali modri in mali rumeni AU=Lionni, Leo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iml\uS\aLIONNI L.\5Mali modri TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Veveričke d.o.o.. Protizelenjavna zarota AU=Martín, Santiago LA=slv slovenski PY=2015 PU=Mladika SG=lŽA\iml\u084\aMARTÍN S.\5Protizelenjavna TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278206976 11.05.2015

COBISS.SI-ID

266964992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278881792 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278881792 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266964992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278881792 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266964992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278881792 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266964992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278881792 13.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

278225408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015 stran 18/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Mrožek, mrožek AU=Svetina, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aSVETINA P.\5Mrožek, mrožek TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Brundo se igra AU=Manček, Marjan LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMANČEK M.\5Brundo se igra TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lŽA\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lVR\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lVR\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lVR\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lTA\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lTA\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lTA\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

265272064 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

255377408 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015 stran 19/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

PY=2015 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPR\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lPO\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Kako je ježek našel prijatelja AU=Wellesley, Rosie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aWELLESLEY R.\5Kako je ježek TI=Sitnobe sitne AU=Flood, Ciara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aFLOOD C.\5Sitnobe sitne TI=Na Hitrem hribu AU=Sarah, Linda LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala SG=lBR\iml\uS\aSARAH L.\5Na Hitrem hribu TI=Čarovnik iz Oza AU=Huseinović, Kašmir LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uS\aHUSEINOVIĆ K.\5Čarovnik iz TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Madame Butterfly AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Madame Butterfly TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Nimam časa AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nimam časa TI=Piki išče dom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277370368 15.05.2015

COBISS.SI-ID

275454976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277096960 15.05.2015

COBISS.SI-ID

244557312 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278278144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278278144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278206976 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278206976 18.05.2015

COBISS.SI-ID

276349952 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278278144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278206976 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278278144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278206976 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278278144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278206976 18.05.2015 stran 20/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Piki išče dom TI=Hrti na sprehodu AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uS\aNOVAK K.N.\5Hrti na sprehodu TI=Hrti na sprehodu AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grlica SG=lBR\iml\uS\aNOVAK K.N.\5Hrti na sprehodu TI=Hrti na sprehodu AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grlica SG=lPO\iml\uS\aNOVAK K.N.\5Hrti na sprehodu TI=Hrti na sprehodu AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grlica SG=lPR\iml\uS\aNOVAK K.N.\5Hrti na sprehodu TI=O podvodnem možu / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala Tatjana Ban LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\uS\aO PODVODNEM MOŽU TI=Calvin in Hobbes : [zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu] AU=Watterson, Bill LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iml\u084\aWATTERSON B.\5Calvin in TI=Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo AU=Mlakar, Ida LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Didakta SG=lTA\iml\uS\aMLAKAR I.\5Kako sta Bibi

COBISS.SI-ID

279164672 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279164672 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279164672 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279164672 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278674944 26.05.2015

COBISS.SI-ID

273713664 29.05.2015

COBISS.SI-ID

252811008 29.05.2015

COBISS.SI-ID

275714304 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278435840 14.05.2015

COBISS.SI-ID

277156352 14.05.2015

COBISS.SI-ID

252340224 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278412544 15.05.2015

COBISS.SI-ID

274547456 15.05.2015

COBISS.SI-ID

278202624 15.05.2015

COBISS.SI-ID

276812544 25.05.2015

UDK skupina: 1 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

TI=Krščanski (na)govori AU=Kierkegaard, Søren LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u1\aKIERKEGAARD S.\5Krščanski TI=Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje / Anja Podlesek (ur.) ; [avtorici fotografij Tamara Urbančič, Tina Zidar] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u61\aOTROK TEGA\5noče jesti TI=Okoljska etika in trajnostni razvoj AU=Mlinar, Anton LA=slv slovenski PY=2014 PU=Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u50\aMLINAR A.\5Okoljska etika TI=Predana svetlobi : prebudite svojo duhovno moč, da bi dosegli višje spoznanje in zdravili AU=Virtue, Doreen LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Govinda SG=lŽA\iod\u133\aVIRTUE D.\5Predana svetlobi TI=Čarobnica AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u133\aKEZELE A.P.\5Čarobnica TI=Duša na razpotju AU=Malenica, Ana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja APIS SG=lŽA\iod\u159.9\aMALENICA A.\5Duša na TI=Zakaj se Buda smeje? : nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v življenju AU=Martinčič, Nataša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aMARTINČIČ N.\5Zakaj se TI=Magija amuletov / [avtorji besedil Marko Frelih ... [et al.] ; uredil Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; prevodi David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; fotografije razstave Blaž Zupančič] / [authors of texts Marko Frelih ... [et al.] ; edited by Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; translations David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; photographs of the exhibition Blaž Zupančič] LA=slv;

COBISS3/Zaloga

stran 21/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

eng; fre PY=2014 PU=Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum SG=lŽA\iod\u133\aMAGIJA AMULETOV 9. TI=8 moških, zakaj pa ne? : priročnik za ženske in ljudi z žensko dušo AU=Pristovšek, Jana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Studio Heliantha SG=lŽA\iod\u159.9\aPRISTOVŠEK J.\58 moških 10. TI=Pustolovščina osebne preobrazbe AU=Uvodić-Vranić, Ljubica LA=slv slovenski PY=2014 PU=eBesede SG=lVR\iod\u159.9\aUVODIĆ-V.L.\5Pustolovščina 11. TI=Kar zagotovo vem AU=Winfrey, Oprah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u159.9\aWINFREY O.\5Kar zagotovo

COBISS.SI-ID

276090880 26.05.2015

COBISS.SI-ID

275305472 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277834240 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278188544 18.05.2015

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše AU=Dodič, Damjana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Corason SG=lŽA\iml\u159.9\aDODIČ D.\5Tia noče

UDK skupina: 2 1.

TI=Oris večnosti : kako znanost, vera in navadni ljudje dokazujejo obstoj COBISS.SI-ID 278889984 onstranstva AU=Alexander, Eben LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u2\aALEXANDER E.\5Oris večnosti 2. TI=Oris večnosti : kako znanost, vera in navadni ljudje dokazujejo obstoj COBISS.SI-ID 278889984 onstranstva AU=Alexander, Eben LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u2\aALEXANDER E.\5Oris večnosti 3. TI=Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem : COBISS.SI-ID 278336000 škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo AU=Žnidaršič Golec, Lilijana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u23/28\aŽNIDARŠIČ G.L.\5Cerkvene 4. TI=Angel stresa in drugi nebeški glasniki : 33 angelov za vse okoliščine COBISS.SI-ID 277916672 AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ognjišče, Slomškova založba SG=lŽA\iod\u23/28\aGRÜN A.\5Angel stresa 5. TI=Sveti duh - naš prijatelj : birmanke in birmanci - za vas gre AU=Vesel COBISS.SI-ID 277649408 Mušič, Polona LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Salve SG=lŽA\iml\u23/28\aVESEL M.P.\5Sveti duh 6. TI=Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem : ugotovitve in pobude COBISS.SI-ID 277717760 AU=Vesel Mušič, Polona LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Salve ; Teološka fakulteta SG=lŽA\iod\u23/28\aVESEL M.P.\5Utrip 7. TI=Birmanski animatorji - dragocena priložnost : vloga birmanskih COBISS.SI-ID 277649152 animatorjev in pomen vzgojno-pastoralnega modela v pripravi na birmo AU=Vesel Mušič, Polona LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Salve SG=lŽA\iod\u23/28\aVESEL M.P.\5Birmanski 8. TI=Ves sem v božjih rokah : osebni zapiski 1962-2003 AU=Joannes Paulus COBISS.SI-ID 278332160 LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aJANEZ PAVEL II. 9. TI=Zvezda sredi neba AU=Gabrieli, Giulia LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 278403584 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-94\aGABRIELI G.\5Zvezda sredi 10. TI=Tvegano iskanje resnice : misli Vekoslava Grmiča AU=Grmič, Vekoslav COBISS.SI-ID 76122113 LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo Znamenje SG=lŽA\ido\u23/28\aGRMIČ V.\5Tvegano iskanje COBISS3/Zaloga

13.05.2015

13.05.2015

14.05.2015

18.05.2015

26.05.2015 26.05.2015

26.05.2015

29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015

stran 22/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

UDK skupina: 3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

TI=Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora AU=Levc, COBISS.SI-ID 271149824 Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lTA\iod\u37\aLEVC S.\5Liba laca lak TI=Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora AU=Levc, COBISS.SI-ID 271149824 Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lBR\iod\u37\aLEVC S.\5Liba laca lak TI=Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora AU=Levc, COBISS.SI-ID 271149824 Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPR\iod\u37\aLEVC S.\5Liba laca lak TI=Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora AU=Levc, COBISS.SI-ID 271149824 Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lVR\iod\u37\aLEVC S.\5Liba laca lak TI=Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora AU=Levc, COBISS.SI-ID 271149824 Simona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPO\iod\u37\aLEVC S.\5Liba laca lak TI=Aleksandrinke / [avtorji besedil] Mirela Nanut ... [et al.] ; [zbrala, uredila COBISS.SI-ID 276872448 Darja Skrt ; fotografije arhiv Goriškega muzeja] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Goriški muzej Kromberk SG=lŽA\iod\u31\aALEKSANDRINKE TI=Čas beži, a pušča sledi : 50 let centrov za socialno delo in 15 let COBISS.SI-ID 264034816 Skupnosti centrov za socialno delo / [gradivo zbrala in uredila Darja Kuzmanič Korva ; slikovno gradivo Dajana Čok] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skupnost centrov za socialno delo Slovenije SG=lŽA\iod\u36\aČAS BEŽI,\5a pušča TI=Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions : COBISS.SI-ID 274845696 1945-2015 AU=Jambrek, Peter LA=eng; ger PY=2014 PU=Graduate School of Government and European Studies ; European Faculty of Law SG=lŽA\iod\u31\aJAMBREK P.\5Nation's TI=Velika laž : 11. september AU=Meyssan, Thierry LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 122934784 PY=2003 PU=Orbis SG=lŽA\iod\u32\aMEYSSAN T.\5Velika laž

13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 13.05.2015 14.05.2015

14.05.2015

18.05.2015

18.05.2015

UDK skupina: 30/31 1.

TI=Grmade, parade in molk : prispevki k neheteroseksualni zgodovini na Slovenskem / uredil Brane Mozetič LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Škuc SG=lŽA\iod\u31\aGRMADE, PARADE\5in molk

COBISS.SI-ID

278047744 14.05.2015

COBISS.SI-ID

273297664 13.05.2015

COBISS.SI-ID

262990848 18.05.2015

COBISS.SI-ID

276733696 18.05.2015

UDK skupina: 30+316 1. 2.

TI=Slava - kup težav in razočaranj? : vse, kar slovenski zvezdniki skrivajo AU=Javornik, Sonja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Alpemedia SG=lŽA\iod\u31\aJAVORNIK S.\5Slava - kup težav TI=Komu izstaviti račun? : izzivanja in madeži AU=Bertoncelj, Julij LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Berton ; Club Leonardo da Vinci ; Nova obzorja ; Novi glas SG=lŽA\iod\u32\aBERTONCELJ J.\5Komu

UDK skupina: 32 1.

TI=Demokracija in država : slovenska demokracija in država - ustanovitev, krize in vizije AU=Jambrek, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za državne in evropske študije ; Evropska pravna fakulteta SG=lŽA\iod\u32\aJAMBREK P.\5Demokracija

COBISS3/Zaloga

stran 23/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

2.

TI=Ja. I niko moj AU=Tijanić, Aleksandar LA=srp - srbski PY=2013 PU=Laguna SG=lŽA\iod\u32\aTIJANIĆ A.\5Ja. I niko moj

COBISS.SI-ID

7788450

18.05.2015

COBISS.SI-ID

277241600 26.05.2015

COBISS.SI-ID

276645888 15.05.2015

COBISS.SI-ID

274822144 18.05.2015

COBISS.SI-ID

274845952 18.05.2015

COBISS.SI-ID

274822400 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278109952 25.05.2015

UDK skupina: 33 1.

TI=Gospostvo, hegemonija in politične alternative AU=Hirsch, Joachim LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u33\aHIRSCH J.\5Gospostvo

UDK skupina: 34 1.

2.

3.

4.

5.

TI=Prva svetovna vojna : uniforme, odlikovanja, orožje : zbirka Vojnega muzeja Logatec AU=Švajncer, Janez J. LA=slv; eng PY=2015 PU=Vojni muzej SG=lŽA\iod\u35\aŠVAJNCER J.J.\5Prva\x+pril. TI=Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj AU=Jambrek, Peter LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Evropska pravna fakulteta ; Fakulteta za državne in evropske študije SG=lŽA\iod\u34\aJAMBREK P.\5Ustava in TI=Ženska taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950 / Jože Dežman ... [et al.] ; Peter Jambrek, urednik ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za državne in evropske študije ; Evropska pravna fakulteta SG=lŽA\iod\u34\aŽENSKA\5taborišča TI=Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms behavioral, social and normative approaches AU=Jambrek, Peter LA=eng angleški PY=2014 PU=European Faculty of Law ; Graduate School of Government and European Studies SG=lŽA\iod\u34\aJAMBREK P.\5Theory of rights TI=Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse AU=Teršek, Andraž LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales SG=lŽA\iod\u34\aTERŠEK A.\5Pravna ignoranca

UDK skupina: 37 1. 2.

3.

4.

TI=Biti vzgojitelj : izziv za prihodnost / Michele De Beni (uredil) ; [prevedla COBISS.SI-ID 278326528 Špela Pahor] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u37\aBITI VZGOJITELJ\x+DVD TI=Knjiga za očete : spravite očetovstvo in poklic na isti imenovalec : COBISS.SI-ID 275874048 zgradite prisrčen odnos med očetom in otrokom : ohranite ljubezen in strast v odnosu s partnerko AU=Baisch, Volker LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u37\aBAISCH V.\5Knjiga za očete TI=Od joka do prvih besed : priročnik za spodbujanje komununikacije, govora COBISS.SI-ID 276054272 in jezika v prvem letu življenja AU=Skamlič, Nives LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u37\aSKAMLIČ .\5Od joka do prvih TI=365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti! AU=Ambrose, Jamie COBISS.SI-ID 277462528 LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u37\aAMBROSE J.\5365 aktivnosti

15.05.2015 29.05.2015

29.05.2015

29.05.2015

UDK skupina: 379.8 1.

TI=Otrok ustvarja iz lončka AU=Ban, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278675200 26.05.2015 stran 24/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

PU=Tamaj SG=lŽA\iml\u74\aBAN T.\5Otrok ustvarja UDK skupina: 39 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14.

15.

TI=Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi AU=Delakorda Kawashima, Tinka LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u39\aDELAKORDA K.T. TI=Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni AU=Kropej Telban, Monika LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u39\aKROPEJ T.M.\5Tipni indeks TI=Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti / [avtorji Damir Josipovič ... et al.] ; uredil Jernej Mlekuž ; [ilustracije Slavica Mlekuž] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aVENČEK DOMAČIH TI=Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev AU=Babič, Saša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u39\aBABIČ S.\5Beseda ni konj TI=Taraut en tenere AU=Delavec Touhami, Mira LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KD Josipine Turnograjske SG=lPO\iod\u39\aDELAVEC T.M.\5Taraut en TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI,\5črni kos! TI=Žalik žene / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE\5slovenske\x2 TI=Velikan / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE\5slovenske\x4 TI=Zlata ribica / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE\5slovenske\x5 TI=Vilenica / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE\5slovenske\x1 TI=Gorski škrat / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iml\uL\aNAJLEPŠE\5slovenske\x3 TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

277940992 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278132224 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278149376 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278195712 14.05.2015

COBISS.SI-ID

272245504 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

266559232 15.05.2015

COBISS.SI-ID

266558720 15.05.2015

COBISS.SI-ID

266558976 15.05.2015

COBISS.SI-ID

266559744 15.05.2015

COBISS.SI-ID

266558464 15.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

stran 25/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lPN\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! 16. TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŠE\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! 17. TI=Pleši, pleši, črni kos! : slovenske ljudske pesmice / naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Kristina Brenkova LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aPLEŠI, PLEŠI\5črni kos! 18. TI=Zlata orehova vejica / [izbor in prevod] Madalina Brezar LA=slv; rom PY=2014 PU=Kulturno romsko društvo Vešoro SG=lŽA\iml\uL\aZLATA OREHOVA\5vejica 19. TI=Delavke knapovke AU=Hribar, Jože LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Etnološko društvo Srečno SG=lTA\iod\u39\aHRIBAR J.\5Delavke 20. TI=Vrata : prostorski in simbolni prehodi življenja : [vodnik po osrednji občasni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] AU=Sketelj, Polona LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Slovenski etnografski muzej SG=lŽA\iod\u39\aSKETELJ P.\5Vrata 21. TI=Modrost pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic / [izbor in spremno didaktično gradivo Dragica Haramija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uL\aMODROST\5pravljične

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

267343616 15.05.2015

COBISS.SI-ID

276440064 18.05.2015

COBISS.SI-ID

8498599

COBISS.SI-ID

276834048 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277601536 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277019392 13.05.2015

18.05.2015

UDK skupina: 5 1.

TI=Moja prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. 1, Ptiči / [besedilo Thea Feldman ... [et al.] ; prevedla Mateja Ozimek in Lovro Gaberšek] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Egmont SG=lPN\iml\u59\aMOJA PRVA\5Ptiči

UDK skupina: 502/504 1. 2.

TI=Proteus : časopis za poljudno naravoslovje SP=0033-1805 LA=slv COBISS.SI-ID 7547138 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROTEUS\52014/15 št.6 TI=The European environment : state and outlook 2015 : synthesis report COBISS.SI-ID 22491878 LA=eng - angleški PY=2015 PU=European Environment Agency SG=lŽA\iod\u50\aTHE EUROPEAN\5environment

13.05.2015 20.05.2015

UDK skupina: 504.06 1.

TI=Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, COBISS.SI-ID 9479452 okolje in logistiko : specialist magazine for packaging, environment and logistics SP=1855-4849; C506-0346 LA=slv; eng SG=lŽA\ispo\u050\aEOL\52015 št.98

11.05.2015

UDK skupina: 53 1.

TI=Voda AU=Walpole, Brenda LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iml\u53\aWALPOLE B.\5Voda

COBISS.SI-ID

20086784

18.05.2015

COBISS.SI-ID

278181632 11.05.2015

UDK skupina: 55/59 1.

TI=Spoznajmo zdravilne rastline AU=Poler, Anton LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas

COBISS3/Zaloga

stran 26/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

2. 3. 4.

SG=lŽA\iod\u58\aPOLER A.\5Spoznajmo TI=Poletne cvetlice AU=Mastnak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iod\u58\aMASTNAK M.\5Poletne cvetlice TI=Poletne cvetlice AU=Mastnak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lŽA\iod\u58\aMASTNAK M.\5Poletne cvetlice TI=Žuželke in metulji : opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst AU=Brandt, Ingrid von LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u59\aBRANDT I. VON\5Žuželke in

COBISS.SI-ID

278436096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278436096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

276706816 15.05.2015

UDK skupina: 6 1.

TI=Ceste na Slovenskem skozi čas / [glavni urednik Gregor Ficko ; izbor in COBISS.SI-ID 273564416 18.05.2015 ureditev fotografij Gregor Ficko, Sonja Eržen ; fotografije ter drugo arhivsko in strokovno gradivo ACER d. d. Novo mesto ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije SG=lŽA\iod\u62\aCESTE NA\5Slovenskem\x1

UDK skupina: 61 1.

TI=Od rojstva brez plenic AU=Božič, Ana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Biseri sreče SG=lŽA\iod\u61\aBOŽIČ A.\5Od rojstva brez 2. TI=Preprosto razstrupljanje : sedemdnevni program za razstrupljanje AU=Grillparzer, Marion LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u61\aGRILLPARZER M.\5Preprosto 3. TI=Celota : ponovni premislek o znanosti o prehrani AU=Campbell, T. Colin LA=slv - slovenski PY=2014 PU=SITIS SG=lŽA\iod\u61\aCAMPBELL T.C.\5Celota 4. TI=Škrob je rešitev : uživajte jedi, ki vam godijo, povrnite si zdravje in se trajno znebite odvečnih kilogramov! AU=McDougall, John A. LA=slv slovenski PY=2014 PU=Sitis SG=lŽA\iod\u61\aMCDOUGALL J.A.\5Škrob je 5. TI=Resnice in zmote o holesterolu AU=Dolinar, Adriana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Jasno in glasno SG=lVR\iod\u61\aLONČAR S.\5Resnice in 6. TI=Resnice in zmote o holesterolu AU=Dolinar, Adriana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Jasno in glasno SG=lPO\iod\u61\aLONČAR S.\5Resnice in 7. TI=Resnice in zmote o holesterolu AU=Dolinar, Adriana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Jasno in glasno SG=lBR\iod\u61\aLONČAR S.\5Resnice in 8. TI=Resnice in zmote o holesterolu AU=Dolinar, Adriana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Jasno in glasno SG=lPR\iod\u61\aDOLINAR A.\5Resnice in 9. TI=Resnice in zmote o holesterolu AU=Dolinar, Adriana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Jasno in glasno SG=lŽA\iod\u61\aLONČAR S.\5Resnice in 10. TI=Homeopatija za domačo uporabo : osnovna navodila za uporabo homeopatskih zdravil AU=Klemenc, Jošt LA=slv - slovenski PY=2015 PU=AdriaPharm SG=lŽA\iod\u61\aKLEMENC J.\5Homeopatija 11. TI=Olja za prehrano, zdravje in nego telesa AU=Merljak, Marija LA=slv slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u61\aMERLJAK M.\5Olja za prehrano COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278240256 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278286848 13.05.2015

COBISS.SI-ID

274513920 13.05.2015

COBISS.SI-ID

273401088 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278300160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278300160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278300160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278300160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278300160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

277265664 14.05.2015

COBISS.SI-ID

275891200 14.05.2015

stran 27/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

12. TI=Zdravnik zdravi, narava ozdravi : drugi del AU=Majes, Jože LA=slv slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u61\aMAJES J.\5Zdravnik\x2 13. TI=O dojenju : odgovori na pogosta vprašanja AU=Felc, Zlata LA=slv slovenski PY=2008 PU=Društvo Mohorjeva družba ; Celjska Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u61\aFELC Z.\5O dojenju 14. TI=Bioritem AU=Likar, Peter LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Korona SG=lŽA\iod\u61\aLIKAR P.\5Bioritem 15. TI=Rešite si zdravje ali celó življenje z MMS-om, ionom klorovega dioksida : vsestranska mineralna raztopina za tretje tisočletje AU=Humble, Jim Vern LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ara SG=lŽA\iod\u61\aHUMBLE J.V.\5Rešite si zdravje 16. TI=Joga za srečno in vitalno življenje AU=Miklič, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mayaco ; distribucija Primus SG=lŽA\iod\u61\aMIKLIČ M.\5Joga za srečno 17. TI=Zdravljenje s kisikom : kako zdravimo najbolj uničujoče bolezni AU=Černe, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ara SG=lŽA\iod\u61\aČERNE B.\5Zdravljenje s 18. TI=Žensko srce : vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca AU=Steinbaum, Suzanne LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Eno SG=lŽA\iod\u61\aSTEINBAUM S.\5Žensko srce 19. TI=Od rojstva brez plenic AU=Božič, Ana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Biseri sreče SG=lPR\iod\u61\aBOŽIČ A.\5Od rojstva brez 20. TI=Mini joga in masaža : preprosti jogijski položaji in masažni prijemi za srečne in zdrave dojenčke AU=Božič Križaj, Urška LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aBOŽIČ K.U.\5Mini joga in

COBISS.SI-ID

267359232 15.05.2015

COBISS.SI-ID

238534656 18.05.2015

COBISS.SI-ID

14051072

COBISS.SI-ID

278597120 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278156032 20.05.2015

COBISS.SI-ID

277794304 26.05.2015

COBISS.SI-ID

277319680 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278240256 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278076160 29.05.2015

18.05.2015

UDK skupina: 62 1.

2. 3.

TI=Avto fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport COBISS.SI-ID 103334144 15.05.2015 in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in šport] SP=15801195 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAVTO FOKUS\52015 št.6 TI=Kako stvari delujejo AU=Parker, Steve LA=slv - slovenski PY=1992 COBISS.SI-ID 30619905 18.05.2015 PU=Obzorja SG=lŽA\iml\u62\aPARKER S.\5Kako stvari TI=Kmetijstvo in obnovljivi viri energije - podjetniška priložnost za mlade / COBISS.SI-ID 273943552 20.05.2015 [urednica Vanesa Čanji, ; fotografije www.shutterstock.com] LA=slv slovenski PY=2014 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\iod\u62\aKMETIJSTVO IN\5obnovljivi

UDK skupina: 63 1. 2.

3.

TI=Poljščine : pridelava in uporaba AU=Kocjan Ačko, Darja LA=slv slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u631/633\aKOCJAN A.D.\5Poljščine TI=Divjad in lovstvo / uredila Boris Leskovic in Igor Pičulin ; [avtorji fotografij Luka Ambrožič ... [et al.] ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv slovenski PY=2012 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lBR\iod\u639\aDIVJAD IN LOVSTVO TI=Naravno in varčno vrtnarjenje : zelenjavni in okrasni vrt za vsak žep AU=Staffler, Martin LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u635\aSTAFFLER M.\5Naravno in

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278183168 11.05.2015

COBISS.SI-ID

263932416 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277721088 29.05.2015

stran 28/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

UDK skupina: 64 1.

TI=Hujšajmo s smutiji : naravno vitki s krepkimi napitki AU=Sandjon, Chantal-Fleur LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u641\aSANDJON C.-F.\5Hujšajmo 2. TI=Umetnost pospravljanja : urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje AU=Kondo, Marie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u64\aKONDO M.\5Umetnost 3. TI=Moja domača kozmetika AU=Gostinčar, Karmen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u64\aGOSTINČAR K.\5Moja domača 4. TI=Kis : pripravimo ga sami AU=Hagmann, Klaus LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u64\aHAGMANN K.\5Kis 5. TI=Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč AU=Innerhofer, Georg LA=slv slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u64\aINNERHOFER G.\5Sirup in 6. TI=Šola kuhanja : s fotografijami za vsako stopnjo priprave AU=Montersino, Luca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u641\aMONTERSINO L.\5Šola 7. TI=Kuhajmo z drobižki AU=Passard, Alain LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iml\u641\aPASSARD A.\5Kuhajmo 8. TI=Šola kuhanja : s fotografijami za vsako stopnjo priprave AU=Montersino, Luca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lVR\iod\u641\aMONTERSINO L.\5Šola 9. TI=Šola kuhanja : s fotografijami za vsako stopnjo priprave AU=Montersino, Luca LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lBR\iod\u641\aMONTERSINO L.\5Šola 10. TI=50 sladolednih lučk : sladke dobrote na palčki AU=Roden, Cesar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aRODEN C.\550 sladolednih

COBISS.SI-ID

278285312 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279115008 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278895872 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278894336 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278894080 26.05.2015

COBISS.SI-ID

274760192 29.05.2015

COBISS.SI-ID

274840064 29.05.2015

COBISS.SI-ID

274760192 29.05.2015

COBISS.SI-ID

274760192 29.05.2015

COBISS.SI-ID

276664832 29.05.2015

UDK skupina: 65 1.

2.

3.

4.

TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.20 TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.21 TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID 3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.22 TI=Veliki in dolgi pohod Nove revije AU=Omerza, Igor LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278706432 PY=2015 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u65\aOMERZA I.\5Veliki in dolgi

14.05.2015

21.05.2015

28.05.2015

29.05.2015

UDK skupina: 654/656 1. 2.

TI=1000 ponedeljkov, 1000 vrtiljakov AU=Vrabl, Tone LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Grifon SG=lŽA\ido\u65\aVRABL T.\51000 ponedeljkov TI=1000 ponedeljkov, 1000 vrtiljakov AU=Vrabl, Tone LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

276342016 26.05.2015

COBISS.SI-ID

276342016 26.05.2015 stran 29/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

3. 4.

PY=2014 PU=KUD Grifon SG=lPO\iod\u78\aVRABL T.\51000 ponedeljkov TI=1000 ponedeljkov, 1000 vrtiljakov AU=Vrabl, Tone LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Grifon SG=lPR\iod\u78\aVRABL T.\51000 ponedeljkov TI=1000 ponedeljkov, 1000 vrtiljakov AU=Vrabl, Tone LA=slv - slovenski PY=2014 PU=KUD Grifon SG=lVR\iod\u78\aVRABL T.\51000 ponedeljkov

COBISS.SI-ID

276342016 26.05.2015

COBISS.SI-ID

276342016 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278185728 14.05.2015

COBISS.SI-ID

277355776 14.05.2015

COBISS.SI-ID

257989120 15.05.2015

COBISS.SI-ID

257989120 15.05.2015

COBISS.SI-ID

204187148 18.05.2015

COBISS.SI-ID

276666624 26.05.2015

COBISS.SI-ID

4950302

27.05.2015

COBISS.SI-ID

4948766

27.05.2015

COBISS.SI-ID

13935420

27.05.2015

COBISS.SI-ID

13935676

27.05.2015

COBISS.SI-ID

10564126

27.05.2015

UDK skupina: 7 1.

TI=Jurčičeva pot AU=Zajc, Mojca LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC SG=lŽA\iod\u930\aZAJC M.\5Jurčičeva pot 2. TI=Sto let v dobro dediščine / [avtorji Tatjana Adamič ... [et al.] ; urednica Nataša Gorenc] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije SG=lŽA\iod\u71\aSTO LET V DOBRO\5dediščine 3. TI=Pojemo, pojemo 4 : otroške pesmice slovenskih avtorjev / [zbrala] Katja Virant Iršič ; [ilustratorji Mojca Cerjak ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u78\aPOJEMO, POJEMO 4\x+CD, 4. TI=Pojemo, pojemo 4 : otroške pesmice slovenskih avtorjev / [zbrala] Katja Virant Iršič ; [ilustratorji Mojca Cerjak ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u78\aPOJEMO, POJEMO 4\x+CD, 5. TI=Kako smo propevali : Jugoslavija i njena muzika AU=Ivačković, Ivan LA=srp - srbski PY=2013 PU=Laguna SG=lŽA\iod\u78\aIVAČKOVIĆ I.\5Kako smo 6. TI=I love Frančišek : papež v 145 karikaturah AU=Benotti, Roberto LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Salve SG=lŽA\iod\u929\aFRANČIŠEK, papež 7. TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 3\xml-1748 8. TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 4\xml-1749 9. TI=Rolie Olie Polie. 1. 1 / glasovi Vesna Slapar, Maja Sever, Boris Ostan ... [et al.] ; based on the characters by William Joyce ; pojeta Marjan Bunič, Nada Žgur ; prevod Darinka Koderman Patačko ; režiser Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=1998 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\idvd\u791\aROLI POLI. 1\xml-1753 10. TI=Rolie Olie Polie. 2. 2 / glasovi Vesna Slapar, Maja Sever, Boris Ostan ... [et al.] ; based on the characters by William Joyce ; pojeta Marjan Bunič, Nada Žgur ; prevod Darinka Koderman Patačko ; režiser Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=1998 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\idvd\u791\aROLI POLI. 2\xml-1754 11. TI=The Jungle book / written by Jimmy Hibbert, James Mason ... [et al.] ; adapted from the original works of Rudyard Kipling ; music by Guy Michelmore ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva ; režiserka [slov. sinhronizacije] Nana Milčinski LA=slv - slovenski PY=2014 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč COBISS3/Zaloga

stran 30/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŽA\idvd\u791\aKNJIGA O DŽUNGLI\54\xml12. TI=Knjiga o džungli 5 / music by Guy Michelmore ; adapted from the COBISS.SI-ID 10593054 27.05.2015 original works of Rudyard Kipling ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva ; režiserka [slovenske sinhronizacije] Nana Milčinski LA=slv - slovenski PY=2014 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aKNJIGA O DŽUNGLI\55\xml13. TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; COBISS.SI-ID 4948766 27.05.2015 režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lBR\idvd\u791\aFRANČEK. 4\xml-398 14. TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID 277731328 28.05.2015 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.5 UDK skupina: 71/72 1.

2.

TI=Moj vrt : majhen in čudovit : kako spremeniti majhen prostor v zeleni raj / [avtorji Esther Herr... [et al.] ; urednika Sigrun Künkele, Folko Kullmann ; slikovno gradivo Christina Horut ; prevedla Jelka Strgar] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u635\aMOJ VRT TI=Urbani ekošik AU=Heath, Oliver LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Vale-Novak SG=lVR\iod\u72\aHEATH O.\5Urbani ekošik

COBISS.SI-ID

276150528 15.05.2015

COBISS.SI-ID

241901568 20.05.2015

COBISS.SI-ID

235845120 18.05.2015

COBISS.SI-ID

238030592 18.05.2015

UDK skupina: 73/77 1.

2.

TI=Anton Herman : dela 1977-2007 : Galerija Velenje, 9. november - 12. december 2007 AU=Herman, Anton LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Galerija SG=lŽA\ido\u73\aHERMAN A.\5Anton Herman TI=Anton Herman : skulpture AU=Herman, Anton LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov SG=lŽA\ido\u73\aHERMAN A.\5Anton Herman

UDK skupina: 74 1.

TI=Unikat : ideje za ustvarjalne SP=1580-416X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 108192768 20.05.2015 SG=lBR\ispo\u050\aUNIKAT\52015 Let.16, št.90

UDK skupina: 76 1. 2.

TI=Asterix. Prva prigoda AU=Goscinny, René LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Didakta SG=lŽA\iml\u084\aGOSCINNY R.\5Prva prigoda TI=Zgodovina ljubljanskih grafičnih bienalov AU=Škrjanec, Breda LA=slv slovenski PY=1993 PU=Mednarodni grafični likovni center SG=lŽA\ido\u76\aŠKRJANEC B.\5Zgodovina

COBISS.SI-ID

33198592

18.05.2015

COBISS.SI-ID

37012480

18.05.2015

COBISS.SI-ID

278689024 25.05.2015

UDK skupina: 769.9 1.

TI=Bulvar razbitih sanj AU=Deitch, Kim LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Forum SG=lŽA\iod\u084\aDEITCH K.\5Bulvar razbitih

UDK skupina: 78+791/792 COBISS3/Zaloga

stran 31/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

1.

TI=Čebelica Maja : [animirani film] : movie / story [and] directed by Alexs COBISS.SI-ID 10962462 27.05.2015 Stadermann ; screeenplay by Fin Edquist, Marcus Sauermann ; based on the books "Maya the bee and her adventures" and "Heaven folk" written by Waldemar Bonsels ; based on the graphical concept by Jan Van Rijsselberge ; music by Ute Engelhardt ; producers Thorsten Wegener, Barbara Stephen LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Karantanija Cinemas] SG=lŽA\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\xml-1758 2. TI=The hunger games. Mockingjay : part 1. Upor : 1. del / directed by COBISS.SI-ID 10960158 27.05.2015 Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 1\5Upor\xod3. TI=Zulu / directed by Jérôme Salle ; screenplay by Julien Rappeneau, Jérôme COBISS.SI-ID 1107577438 27.05.2015 Salle ; based on the novel "Zulu" by Caryl Ferey ; director of photography Denis Rouden ; music by Alexandre Desplat ; produced bx Richard Grandpierre LA=eng; afr PY=2015 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aZULU\xod-1751 4. TI=Bethlehem / a film by Yuval Adler ; [written by Yuval Adler, Ali Wakad ; COBISS.SI-ID 1107796830 27.05.2015 music by Ishai Adar ; cinematography by Yaron Scharf] ; prevod Miša Šavor LA=heb; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aBETLEHEM\xod-1752 5. TI=Rudderless / directed by William H. Macy ; written by Casey Twenter & COBISS.SI-ID 1107745374 27.05.2015 Jeff Robinson & William H. Macy ; director of photograpy Eric Lin ; original score by Eef Barzelay ; prevedla Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aON ŽIVI V PESMIH\xod-1753 6. TI=The devil's violinist / written and directed by Bernard Rose ; director of COBISS.SI-ID 1107731550 27.05.2015 photography Bernard Rose ; film score by David Garrett, Franck Van Der Heijden LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aHUDIČEV VIOLINIST\xod7. TI=Pot v raj / scenaristi Ajda Smrekar, Klemen Janežič, Blaž Završnik ; COBISS.SI-ID 1107573598 27.05.2015 režiser Blaž Završnik ; direktor fotografije Lev Predan Kowarski ; avtorja glasbe Andi Koglot, Laren Polič Zdravič ; producent Jani Sever LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aPOT V RAJ\xod-1756 8. TI=Fury / written and directed by David Ayer ; director of photography COBISS.SI-ID 1107650654 27.05.2015 Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; produced by Bill Block, David Ayer ... [et al.] ; prevod Miša Šavor LA=eng; ger PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aBES\xod-1757 9. TI=Devil's knot : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by COBISS.SI-ID 1106970462 27.05.2015 Atom Egoyan ; screenplay by Paul Harris Boardman & Scott Derrickson ; based on the book Devil's knot by Mara Leveritt ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aSKRIVNOST\xod-1759 10. TI=The young and prodigious T. S. Spivet / a film by Jean-Pierre Jeunet ; COBISS.SI-ID 1106977118 27.05.2015 screenplay by Jean-Pierre Jeunet and Guillaume Laurant ; dialogue by Guillaume Laurant ; based on the novel The Selected works of T. S. Spivet by Reif Larsen ; director of photography Thomas Hardmeier ; music composer Denis Sanacore ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aMLADI IN ČUDEŽNI\xod11. TI=Automata / music by Zacarías M. de la Riva ; director of photography COBISS.SI-ID 278115072 27.05.2015 Alejandro Martínez ; written by Gabe Ibáñez, Igor Legaretta, Javier S. Donate ; COBISS3/Zaloga

stran 32/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

directed by Gabe Ibáñez LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aAVTOMATA\xod-1761 TI=November man / directed by Roger Donaldson ; screenplay by Michael COBISS.SI-ID 1107377246 27.05.2015 Finch & Karl Gajdusek ; based on the book "There are no spies" by Bill Granger ; director of photography Romain Lacourbas ; music by Marco Beltrami ; produced by Beau St. Clair, Sriram Das LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aNOVEMBRSKI MOŽ\xodTI=Sunlight Jr. / written and directed by Laurie Collyer ; director of COBISS.SI-ID 1107406174 27.05.2015 photography Igor Martinovic ; composer J Mascis ; produced by Andrea Roa, Charlie Corwin, Ariel Elia LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aRAZBITE SANJE\xod-1763 TI=A long way down / music by Dario Marianelli ; director of photography COBISS.SI-ID 1107653214 27.05.2015 Ben Davis ; based on the novel by Nick Hornby ; screenplay by Jack Thorne ; directed by Pascal Chaumeil ; prevedel Janez Moder LA=eng - angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aDOLGA POT\xod-1765 TI=The best of me / music by Aaron Zigman ; director of photograpy Oliver COBISS.SI-ID 1107724894 27.05.2015 Stapleton ; based upon the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Will Fetters and J. Mills Goodloe ; directed by Michael Hoffman ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aMOJA NAJBOLJŠA\xod-1766 TI=Love, Rosie / directed by Christian Ditter ; screenplay by Juliette Towhidi COBISS.SI-ID 1107795550 27.05.2015 ; based on the novel Where rainbows end by Cecelia Ahern ; director of photography Christian Rein ; music by Ralf Wengenmayr ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aNA KONCU MAVRICE\xodTI=A most wanted man / directed by Anton Corbijn ; screenplay by Andrew COBISS.SI-ID 1107794782 27.05.2015 Bovell ; based on the novel by John Le Carré ; director of photography Benoit Delhomme ; music by Herbert Grönemeyer LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aNAJBOLJ ISKANI\xod-1768 TI=Life of crime / written for the screen & directed by Daniel Schechter ; basedCOBISS.SI-ID 1107724382 27.05.2015 on the book "The switch" written by Elmore Leonard ; director of photography Eric Edwards ; original score by The Newton Brothers ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Jordan Kessler ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aKDO MI UGRABI\xod-1769 TI=Dumb and dumber to / directed by Peter Farrelly and Bobby Farrelly ; COBISS.SI-ID 1107745886 27.05.2015 written by Sean Anders ... [et al.] ; director of photography Matthew F. Leonetti ; score by Empire of the Sun ; based on the characters created by Bennett Yellin & Peter Farrelly & Bobby Farrelly LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aBUTEC IN BUTEC\xod-1770 TI=Čebelica Maja : [animirani film] : movie / story [and] directed by Alexs COBISS.SI-ID 10962462 27.05.2015 Stadermann ; screeenplay by Fin Edquist, Marcus Sauermann ; based on the books "Maya the bee and her adventures" and "Heaven folk" written by Waldemar Bonsels ; based on the graphical concept by Jan Van Rijsselberge ; music by Ute Engelhardt ; producers Thorsten Wegener, Barbara Stephen LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Karantanija Cinemas] SG=lVR\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\xml-269 TI=The hunger games. Mockingjay : part 1. Upor : 1. del / directed by COBISS.SI-ID 10960158 27.05.2015 Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ;

COBISS3/Zaloga

stran 33/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 1\5Upor\xodTI=Rudderless / directed by William H. Macy ; written by Casey Twenter & COBISS.SI-ID 1107745374 27.05.2015 Jeff Robinson & William H. Macy ; director of photograpy Eric Lin ; original score by Eef Barzelay ; prevedla Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aON ŽIVI V PESMIH\xod-215 TI=Fury / written and directed by David Ayer ; director of photography COBISS.SI-ID 1107650654 27.05.2015 Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; produced by Bill Block, David Ayer ... [et al.] ; prevod Miša Šavor LA=eng; ger PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aBES\xod-216 TI=Devil's knot : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by COBISS.SI-ID 1106970462 27.05.2015 Atom Egoyan ; screenplay by Paul Harris Boardman & Scott Derrickson ; based on the book Devil's knot by Mara Leveritt ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSKRIVNOST\xod-217 TI=The young and prodigious T. S. Spivet / a film by Jean-Pierre Jeunet ; COBISS.SI-ID 1106977118 27.05.2015 screenplay by Jean-Pierre Jeunet and Guillaume Laurant ; dialogue by Guillaume Laurant ; based on the novel The Selected works of T. S. Spivet by Reif Larsen ; director of photography Thomas Hardmeier ; music composer Denis Sanacore ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aMLADI IN ČEDNI\xod-218 TI=November man / directed by Roger Donaldson ; screenplay by Michael COBISS.SI-ID 1107377246 27.05.2015 Finch & Karl Gajdusek ; based on the book "There are no spies" by Bill Granger ; director of photography Romain Lacourbas ; music by Marco Beltrami ; produced by Beau St. Clair, Sriram Das LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aNOVEMBRSKI MOŽ\xod-219 TI=A long way down / music by Dario Marianelli ; director of photography COBISS.SI-ID 1107653214 27.05.2015 Ben Davis ; based on the novel by Nick Hornby ; screenplay by Jack Thorne ; directed by Pascal Chaumeil ; prevedel Janez Moder LA=eng - angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aDOLGA POT\xod-221 TI=Bethlehem / a film by Yuval Adler ; [written by Yuval Adler, Ali Wakad ; COBISS.SI-ID 1107796830 27.05.2015 music by Ishai Adar ; cinematography by Yaron Scharf] ; prevod Miša Šavor LA=heb; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aBETLEHEM\xod-222 TI=Love, Rosie / directed by Christian Ditter ; screenplay by Juliette Towhidi COBISS.SI-ID 1107795550 27.05.2015 ; based on the novel Where rainbows end by Cecelia Ahern ; director of photography Christian Rein ; music by Ralf Wengenmayr ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aNA KONCU\xod-223 TI=The best of me / music by Aaron Zigman ; director of photograpy Oliver COBISS.SI-ID 1107724894 27.05.2015 Stapleton ; based upon the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Will Fetters and J. Mills Goodloe ; directed by Michael Hoffman ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aMOJA NAJBOLJŠA\xod-224 TI=Life of crime / written for the screen & directed by Daniel Schechter ; basedCOBISS.SI-ID 1107724382 27.05.2015 on the book "The switch" written by Elmore Leonard ; director of photography Eric Edwards ; original score by The Newton Brothers ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Jordan Kessler ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aKDO MI UGRABI\xod-225

COBISS3/Zaloga

stran 34/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

32. TI=Dumb and dumber to / directed by Peter Farrelly and Bobby Farrelly ; COBISS.SI-ID 1107745886 27.05.2015 written by Sean Anders ... [et al.] ; director of photography Matthew F. Leonetti ; score by Empire of the Sun ; based on the characters created by Bennett Yellin & Peter Farrelly & Bobby Farrelly LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aBUTEC IN BUTEC\xod-226 33. TI=A long way down / music by Dario Marianelli ; director of photography COBISS.SI-ID 1107653214 27.05.2015 Ben Davis ; based on the novel by Nick Hornby ; screenplay by Jack Thorne ; directed by Pascal Chaumeil ; prevedel Janez Moder LA=eng - angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lBR\idvd\u791\aDOLGA POT\xod-309 34. TI=Devil's knot : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by COBISS.SI-ID 1106970462 27.05.2015 Atom Egoyan ; screenplay by Paul Harris Boardman & Scott Derrickson ; based on the book Devil's knot by Mara Leveritt ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aSKRIVNOST\xod-311 35. TI=The young and prodigious T. S. Spivet / a film by Jean-Pierre Jeunet ; COBISS.SI-ID 1106977118 27.05.2015 screenplay by Jean-Pierre Jeunet and Guillaume Laurant ; dialogue by Guillaume Laurant ; based on the novel The Selected works of T. S. Spivet by Reif Larsen ; director of photography Thomas Hardmeier ; music composer Denis Sanacore ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aMLADI IN ČUDEŽNI\xod-312 36. TI=November man / directed by Roger Donaldson ; screenplay by Michael COBISS.SI-ID 1107377246 27.05.2015 Finch & Karl Gajdusek ; based on the book "There are no spies" by Bill Granger ; director of photography Romain Lacourbas ; music by Marco Beltrami ; produced by Beau St. Clair, Sriram Das LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aNOVEMBRSKI MOŽ\xod-313 37. TI=Dumb and dumber to / directed by Peter Farrelly and Bobby Farrelly ; COBISS.SI-ID 1107745886 27.05.2015 written by Sean Anders ... [et al.] ; director of photography Matthew F. Leonetti ; score by Empire of the Sun ; based on the characters created by Bennett Yellin & Peter Farrelly & Bobby Farrelly LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aBUTEC IN BUTEC\xod-314 38. TI=Fury / written and directed by David Ayer ; director of photography COBISS.SI-ID 1107650654 27.05.2015 Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; produced by Bill Block, David Ayer ... [et al.] ; prevod Miša Šavor LA=eng; ger PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aBES\xod-315 39. TI=The hunger games. Mockingjay : part 1. Upor : 1. del / directed by COBISS.SI-ID 10960158 27.05.2015 Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 1\5Upor\xod40. TI=Bethlehem / a film by Yuval Adler ; [written by Yuval Adler, Ali Wakad ; COBISS.SI-ID 1107796830 27.05.2015 music by Ishai Adar ; cinematography by Yaron Scharf] ; prevod Miša Šavor LA=heb; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aBETLEHEM\xod-317 41. TI=Life of crime / written for the screen & directed by Daniel Schechter ; basedCOBISS.SI-ID 1107724382 27.05.2015 on the book "The switch" written by Elmore Leonard ; director of photography Eric Edwards ; original score by The Newton Brothers ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Jordan Kessler ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Fivia COBISS3/Zaloga

stran 35/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lBR\idvd\u791\aKDO MI UGRABI\xod-318 42. TI=Rudderless / directed by William H. Macy ; written by Casey Twenter & Jeff Robinson & William H. Macy ; director of photograpy Eric Lin ; original score by Eef Barzelay ; prevedla Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aON ŽIVI V PESMIH\xod-321 43. TI=Love, Rosie / directed by Christian Ditter ; screenplay by Juliette Towhidi ; based on the novel Where rainbows end by Cecelia Ahern ; director of photography Christian Rein ; music by Ralf Wengenmayr ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aNA KONCU\xod-319 44. TI=The best of me / music by Aaron Zigman ; director of photograpy Oliver Stapleton ; based upon the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Will Fetters and J. Mills Goodloe ; directed by Michael Hoffman ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aMOJA NAJBOLJŠA\xod-320 45. TI=Čebelica Maja : [animirani film] : movie / story [and] directed by Alexs Stadermann ; screeenplay by Fin Edquist, Marcus Sauermann ; based on the books "Maya the bee and her adventures" and "Heaven folk" written by Waldemar Bonsels ; based on the graphical concept by Jan Van Rijsselberge ; music by Ute Engelhardt ; producers Thorsten Wegener, Barbara Stephen LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Karantanija Cinemas] SG=lBR\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\xml-401 46. TI=Fury / written and directed by David Ayer ; director of photography Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; produced by Bill Block, David Ayer ... [et al.] ; prevod Miša Šavor LA=eng; ger PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aBES\xod-345 47. TI=The best of me / music by Aaron Zigman ; director of photograpy Oliver Stapleton ; based upon the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Will Fetters and J. Mills Goodloe ; directed by Michael Hoffman ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aMOJA NAJBOLJŠA\xod-346 48. TI=Bethlehem / a film by Yuval Adler ; [written by Yuval Adler, Ali Wakad ; music by Ishai Adar ; cinematography by Yaron Scharf] ; prevod Miša Šavor LA=heb; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aBETLEHEM\xod-347 49. TI=The hunger games. Mockingjay : part 1. Upor : 1. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aIGRE LAKOTE\5Upor\xod50. TI=Rudderless / directed by William H. Macy ; written by Casey Twenter & Jeff Robinson & William H. Macy ; director of photograpy Eric Lin ; original score by Eef Barzelay ; prevedla Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aON ŽIVI V PESMIH\xod-349 51. TI=Devil's knot : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by Atom Egoyan ; screenplay by Paul Harris Boardman & Scott Derrickson ; based on the book Devil's knot by Mara Leveritt ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aSKRIVNOST\xod-351 52. TI=The young and prodigious T. S. Spivet / a film by Jean-Pierre Jeunet ; screenplay by Jean-Pierre Jeunet and Guillaume Laurant ; dialogue by COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1107745374 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1107795550 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1107724894 27.05.2015

COBISS.SI-ID

10962462

COBISS.SI-ID

1107650654 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1107724894 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1107796830 27.05.2015

COBISS.SI-ID

10960158

COBISS.SI-ID

1107745374 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106970462 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106977118 27.05.2015

27.05.2015

27.05.2015

stran 36/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Guillaume Laurant ; based on the novel The Selected works of T. S. Spivet by Reif Larsen ; director of photography Thomas Hardmeier ; music composer Denis Sanacore ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aMLADI IN ČUDEŽNI\xod-352 TI=November man / directed by Roger Donaldson ; screenplay by Michael COBISS.SI-ID 1107377246 27.05.2015 Finch & Karl Gajdusek ; based on the book "There are no spies" by Bill Granger ; director of photography Romain Lacourbas ; music by Marco Beltrami ; produced by Beau St. Clair, Sriram Das LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aNOVEMBRSKI MOŽ\xod-353 TI=A long way down / music by Dario Marianelli ; director of photography COBISS.SI-ID 1107653214 27.05.2015 Ben Davis ; based on the novel by Nick Hornby ; screenplay by Jack Thorne ; directed by Pascal Chaumeil ; prevedel Janez Moder LA=eng - angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aDOLGA POT\xod-354 TI=Love, Rosie / directed by Christian Ditter ; screenplay by Juliette Towhidi COBISS.SI-ID 1107795550 27.05.2015 ; based on the novel Where rainbows end by Cecelia Ahern ; director of photography Christian Rein ; music by Ralf Wengenmayr ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aNA KONCU\xod-355 TI=Dumb and dumber to / directed by Peter Farrelly and Bobby Farrelly ; COBISS.SI-ID 1107745886 27.05.2015 written by Sean Anders ... [et al.] ; director of photography Matthew F. Leonetti ; score by Empire of the Sun ; based on the characters created by Bennett Yellin & Peter Farrelly & Bobby Farrelly LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aBUTEC IN BUTEC\xod-356 TI=Life of crime / written for the screen & directed by Daniel Schechter ; basedCOBISS.SI-ID 1107724382 27.05.2015 on the book "The switch" written by Elmore Leonard ; director of photography Eric Edwards ; original score by The Newton Brothers ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Jordan Kessler ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aKDO MI UGRABI\xod-357 TI=Čebelica Maja : [animirani film] : movie / story [and] directed by Alexs COBISS.SI-ID 10962462 27.05.2015 Stadermann ; screeenplay by Fin Edquist, Marcus Sauermann ; based on the books "Maya the bee and her adventures" and "Heaven folk" written by Waldemar Bonsels ; based on the graphical concept by Jan Van Rijsselberge ; music by Ute Engelhardt ; producers Thorsten Wegener, Barbara Stephen LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Karantanija Cinemas] SG=lPO\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\xml-314 TI=Čebelica Maja : [animirani film] : movie / story [and] directed by Alexs COBISS.SI-ID 10962462 27.05.2015 Stadermann ; screeenplay by Fin Edquist, Marcus Sauermann ; based on the books "Maya the bee and her adventures" and "Heaven folk" written by Waldemar Bonsels ; based on the graphical concept by Jan Van Rijsselberge ; music by Ute Engelhardt ; producers Thorsten Wegener, Barbara Stephen LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Karantanija Cinemas] SG=lPR\idvd\u791\aČEBELICA MAJA\xml-326 TI=Fury / written and directed by David Ayer ; director of photography COBISS.SI-ID 1107650654 27.05.2015 Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; produced by Bill Block, David Ayer ... [et al.] ; prevod Miša Šavor LA=eng; ger PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aBES\xod-379 TI=The best of me / music by Aaron Zigman ; director of photograpy Oliver COBISS.SI-ID 1107724894 27.05.2015 Stapleton ; based upon the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Will Fetters and J. Mills Goodloe ; directed by Michael Hoffman ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aMOJA NAJBOLJŠA\xod-380

COBISS3/Zaloga

stran 37/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

62. TI=Rudderless / directed by William H. Macy ; written by Casey Twenter & COBISS.SI-ID 1107745374 27.05.2015 Jeff Robinson & William H. Macy ; director of photograpy Eric Lin ; original score by Eef Barzelay ; prevedla Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aON ŽIVI V PESMIH\xod-381 63. TI=Dumb and dumber to / directed by Peter Farrelly and Bobby Farrelly ; COBISS.SI-ID 1107745886 27.05.2015 written by Sean Anders ... [et al.] ; director of photography Matthew F. Leonetti ; score by Empire of the Sun ; based on the characters created by Bennett Yellin & Peter Farrelly & Bobby Farrelly LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aBUTEC IN BUTEC\xod-382 64. TI=Love, Rosie / directed by Christian Ditter ; screenplay by Juliette Towhidi COBISS.SI-ID 1107795550 27.05.2015 ; based on the novel Where rainbows end by Cecelia Ahern ; director of photography Christian Rein ; music by Ralf Wengenmayr ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aNA KONCU\xod-383 65. TI=The hunger games. Mockingjay : part 1. Upor : 1. del / directed by COBISS.SI-ID 10960158 27.05.2015 Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 1\5Upor\xod66. TI=Bethlehem / a film by Yuval Adler ; [written by Yuval Adler, Ali Wakad ; COBISS.SI-ID 1107796830 27.05.2015 music by Ishai Adar ; cinematography by Yaron Scharf] ; prevod Miša Šavor LA=heb; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aBETLEHEM\xod-385 67. TI=Life of crime / written for the screen & directed by Daniel Schechter ; basedCOBISS.SI-ID 1107724382 27.05.2015 on the book "The switch" written by Elmore Leonard ; director of photography Eric Edwards ; original score by The Newton Brothers ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Jordan Kessler ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aKDO MI UGRABI\xod-386 68. TI=A long way down / music by Dario Marianelli ; director of photography COBISS.SI-ID 1107653214 27.05.2015 Ben Davis ; based on the novel by Nick Hornby ; screenplay by Jack Thorne ; directed by Pascal Chaumeil ; prevedel Janez Moder LA=eng - angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aDOLGA POT\xod-387 69. TI=Devil's knot : based on a true story : po resnični zgodbi / directed by COBISS.SI-ID 1106970462 27.05.2015 Atom Egoyan ; screenplay by Paul Harris Boardman & Scott Derrickson ; based on the book Devil's knot by Mara Leveritt ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aSKRIVNOST\xod-389 70. TI=The young and prodigious T. S. Spivet / a film by Jean-Pierre Jeunet ; COBISS.SI-ID 1106977118 27.05.2015 screenplay by Jean-Pierre Jeunet and Guillaume Laurant ; dialogue by Guillaume Laurant ; based on the novel The Selected works of T. S. Spivet by Reif Larsen ; director of photography Thomas Hardmeier ; music composer Denis Sanacore ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aMLADI IN ČUDEŽNI\xod-390 71. TI=November man / directed by Roger Donaldson ; screenplay by Michael COBISS.SI-ID 1107377246 27.05.2015 Finch & Karl Gajdusek ; based on the book "There are no spies" by Bill Granger ; director of photography Romain Lacourbas ; music by Marco Beltrami ; produced by Beau St. Clair, Sriram Das LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aNOVEMBRSKI MOŽ\xod-391 COBISS3/Zaloga

stran 38/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

UDK skupina: 79 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TI=Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ; music composed by Ramin Djawadi ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aHIŠA VELIKEGA\xml-1759 TI=Šegrt Hlapić / prema romanu Ivane Brlić-Mažuranić ; skladatelj Anita Andreis ; direktor fotografije Mirko Pivčević ; scenarist i redatelj Silvije Petranović LA=hrv - hrvaški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aVAJENEC HLAPIĆ\xml-1760 TI=Snowpiercer / music by Marco Beltrami ; cinematographer Hong Kyung Pyo ; based on Le transperceneige by Jacques Lob, Benjamin Legrand and Jean-Marc Rochette ; screen story by Bong Joon Ho ; screenplay by Bong Joon Ho and Kelly Masterson ; directed by Bong Joon Ho LA=eng angleški PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aLEDENI VLAK\xod-1755 TI=Chef / written and directed Jon Favreau ; director of photography Kramer Morgenthau ; produced by Jon Favreau, Sergei Bespalov ; prevedla Tanja Borozan LA=eng - angleški PY=2014 PU=Karantanija Cinemas SG=lŽA\idvd\u791\aŠEF\xod-1764 TI=Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ; music composed by Ramin Djawadi ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aHIŠA VELIKEGA\xml-270 TI=Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ; music composed by Ramin Djawadi ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aHIŠA VELIKEGA\xml-402 TI=Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ; music composed by Ramin Djawadi ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aHIŠA VELIKEGA\xml-315 TI=Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ; music composed by Ramin Djawadi ; režija [slovenskih] dialogov Tina Ogrin ; prevod Aleksander Golja LA=hrv; slv; srp PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aHIŠA VELIKEGA\xml-327

COBISS.SI-ID

1106514782 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106384222 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106309726 27.05.2015

COBISS.SI-ID

10594590

COBISS.SI-ID

1106514782 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106514782 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106514782 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106514782 27.05.2015

COBISS.SI-ID

13935164

COBISS.SI-ID

1106784094 27.05.2015

27.05.2015

UDK skupina: 791.2 1.

2.

TI=Franček. 1 / Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=2004 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 1\xml-1746 TI=Angélique : marquise des Anges : angelska markiza / directeur de la photographie Peter Zeitlinger ; musique originale Nathaniel Mechaly ;

COBISS3/Zaloga

27.05.2015

stran 39/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

3.

4.

5.

6.

scénario, adaptation & dialogue Nadia Golon, Philippe Blasband & Ariel Zeitoun ; d'apreś le romain d'Anne et Serge Golon ; un film de Ariel Zeitoun LA=fre - francoski PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aANGELIKA\xod-1758 TI=Angélique : marquise des Anges : angelska markiza / directeur de la photographie Peter Zeitlinger ; musique originale Nathaniel Mechaly ; scénario, adaptation & dialogue Nadia Golon, Philippe Blasband & Ariel Zeitoun ; d'apreś le romain d'Anne et Serge Golon ; un film de Ariel Zeitoun LA=fre - francoski PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aANGELIKA\xod-220 TI=Angélique : marquise des Anges : angelska markiza / directeur de la photographie Peter Zeitlinger ; musique originale Nathaniel Mechaly ; scénario, adaptation & dialogue Nadia Golon, Philippe Blasband & Ariel Zeitoun ; d'apreś le romain d'Anne et Serge Golon ; un film de Ariel Zeitoun LA=fre - francoski PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aANGELIKA\xod-310 TI=Angélique : marquise des Anges : angelska markiza / directeur de la photographie Peter Zeitlinger ; musique originale Nathaniel Mechaly ; scénario, adaptation & dialogue Nadia Golon, Philippe Blasband & Ariel Zeitoun ; d'apreś le romain d'Anne et Serge Golon ; un film de Ariel Zeitoun LA=fre - francoski PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aANGELIKA\xod-350 TI=Angélique : marquise des Anges : angelska markiza / directeur de la photographie Peter Zeitlinger ; musique originale Nathaniel Mechaly ; scénario, adaptation & dialogue Nadia Golon, Philippe Blasband & Ariel Zeitoun ; d'apreś le romain d'Anne et Serge Golon ; un film de Ariel Zeitoun LA=fre - francoski PY=2014 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aANGELIKA\xod-388

COBISS.SI-ID

1106784094 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106784094 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106784094 27.05.2015

COBISS.SI-ID

1106784094 27.05.2015

COBISS.SI-ID

9196197

27.05.2015

COBISS.SI-ID

9196197

27.05.2015

COBISS.SI-ID

278675456 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278326272 15.05.2015

COBISS.SI-ID

279300096 29.05.2015

UDK skupina: 791.4 1.

2.

TI=Franček. 2 / Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 2\xml-1747 TI=Franček. 2 / Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija SG=lBR\idvd\u791\aFRANČEK. 2\xml-397

UDK skupina: 793/794 1.

TI=Šah - mat : kraljestvo šaha za mlade AU=Ban, Tatjana LA=slv slovenski PY=2015 PU=Tamaj SG=lŽA\iml\u794\aBAN T.\5Šah - mat

UDK skupina: 793/799 1. 2.

TI=S kolesom po Sloveniji : kolesarski vodnik AU=Vehar, Sebastjan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u796\aVEHAR S.\5S kolesom TI=Novak Đoković : športni državnik : biografija AU=Bowers, Chris LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aĐOKOVIĆ N.

UDK skupina: 796/799 COBISS3/Zaloga

stran 40/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Športno strelstvo AU=Bohinc, Janez LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Fakulteta za šport SG=lŽA\iod\u796\aBOHINC J.\5Športno strelstvo TI=Spontana gibanja : življenje je evolucija dihanja AU=Čurič, Igor LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u796\aČURIČ I.\5Spontana gibanja TI=Ultrablues : kako so se trije kompanjoni lotili ultramaratona AU=Rugelj, Samo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=UMco SG=lPO\iod\u796\aRUGELJ S.\5Ultrablues TI=Prisluhnimo telesu : sestav dihalnih in energetskih vaj AU=Ančnik, Tone LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Dojo Ančnik & co. SG=lŽA\iod\u796\aANČNIK T.\5Prisluhnimo TI=Uvod v taj či čuan : jin, jang in vse vmes AU=Ančnik, Tone LA=slv slovenski PY=2014 PU=Dojo Ančnik & co. SG=lŽA\iod\u796\aANČNIK T.\5Uvod v taj či TI=Tek in maraton : popolni vodnik / [prevedla Maja Šukarov ; ilustratorji Rajeev Doshi, Phil Gamble, Adam Brackenbury] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u796\aTEK IN MARATON

COBISS.SI-ID

276765184 14.05.2015

COBISS.SI-ID

276170496 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277673984 25.05.2015

COBISS.SI-ID

256662528 29.05.2015

COBISS.SI-ID

273154048 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278036480 29.05.2015

COBISS.SI-ID

35461120

UDK skupina: 796.52 1.

TI=Gora in človek / Frankl, Trstenjak, Ramovš ; [fotografije Andrej Hudnik ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u796.52\aGORA IN ČLOVEK

20.05.2015

UDK skupina: 8 1. 2.

TI=Modri dim AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID 234341632 18.05.2015 PU=Meander SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. TI=Literatura SP=0353-5622 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3468546 28.05.2015 SG=lŽA\ispo\u050\aLITERATURA\52015 Letn.283, št.287

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Vsi drugi se imenujejo ljubezen : spomini AU=Zobec, Peter LA=slv slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-94\aZOBEC P.\5Vsi drugi se TI=Ljubeznivec AU=Franck, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u830-311.2\aFRANCK J.\5Ljubeznivec TI=Dukla AU=Stasiuk, Andrzej LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSTASIUK A.\5Dukla TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Povabilo na ples AU=Balogh, Mary LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278158080 11.05.2015

COBISS.SI-ID

278158592 11.05.2015

COBISS.SI-ID

278157568 11.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278844160 13.05.2015 stran 41/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBALOGH M. TI=Damjan Drot - mega detektiv. Nogometna prevara AU=Mitchelhill, Barbara LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aMITCHELHILL B.\5Nogometna TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Ljuba moja pošast AU=Hoyt, Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHOYT E.\5Ljuba TI=Povabilo na ples AU=Balogh, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBALOGH M. TI=Assassin's creed. Bratovščina AU=Bowden, Oliver LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBOWDEN O. TI=Sanje bogov in zveri : tretja knjiga trilogije Hči dima in kosti AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aTAYLOR L.\5Sanje bogov\x3 TI=Sanje bogov in zveri : tretja knjiga trilogije Hči dima in kosti AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aTAYLOR L.\5Sanje bogov\x3 TI=Viseči vrt AU=White, Patrick LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lVR\iod\u82-311.2\aWHITE P.\5Viseči vrt TI=Viseči vrt AU=White, Patrick LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPO\iod\u82-311.2\aWHITE P.\5Viseči vrt TI=Viseči vrt AU=White, Patrick LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPR\iod\u82-311.2\aWHITE P.\5Viseči vrt TI=Viseči vrt AU=White, Patrick LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lBR\iod\u82-311.2\aWHITE P.\5Viseči vrt TI=Evropa danes in drugi eseji AU=Krleža, Miroslav LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Sophia SG=lŽA\iod\u82-4\aKRLEŽA M.\5Evropa danes TI=Pretežno neškodljiva AU=Adams, Douglas LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.9\aADAMS D.\5Pretežno\x5 TI=Ukrajina joka --- AU=Pelipenko, Aleksij LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-32\aPELIPENKO A.\5Ukrajina TI=Beli krtek Albin AU=Kuntner, Jernej LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lPN\iml\uS\aKUNTNER J.\5Beli krtek Albin TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda mravljica TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda mravljica TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

269684736 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278729984 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278844160 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278808320 13.05.2015

COBISS.SI-ID

277671680 13.05.2015

COBISS.SI-ID

277671680 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267973632 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267973632 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267973632 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267973632 13.05.2015

COBISS.SI-ID

276615680 13.05.2015

COBISS.SI-ID

81603585

COBISS.SI-ID

277587712 13.05.2015

COBISS.SI-ID

275846144 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267340544 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267340544 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267340544 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267340544 14.05.2015

COBISS.SI-ID

267340544 14.05.2015

13.05.2015

stran 42/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

SG=lŠE\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda mravljica 29. TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 267340544 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda 30. TI=Sara in beli konj : zgodba o lipicancu, ustvarjena iz sladkorne mase COBISS.SI-ID 278540800 AU=Ucman, Renata LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kozmos SG=lŽA\iml\uS\aUCMAN R.\5Sara in beli konj 31. TI=Cekinčica : zgodba o cekinih, ustvarjena iz sladkorne mase AU=Ucman, COBISS.SI-ID 278541056 Renata LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kozmos SG=lŽA\iml\uS\aUCMAN R.\5Cekinčica 32. TI=Ježek Vrtnarček : z ekološkega vrta v jeseni AU=Ucman, Renata LA=slv - COBISS.SI-ID 278540544 slovenski PY=2015 PU=Kozmos SG=lŽA\iml\uS\aUCMAN R.\5Ježek Vrtnarček 33. TI=Huda mravljica AU=Rudolf, Branko LA=slv - slovenski PY=2013 COBISS.SI-ID 267340544 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS 82-1\aRUDOLF B.\5Huda 34. TI=Zločin AU=Črv-Sužnik, Mateja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zala COBISS.SI-ID 277541888 SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aČRV-SUŽNIK M. 35. TI=Za pest zemlje AU=Kreutz, Samo LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 274105344 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKREUTZ S.\5Za pest 36. TI=Sanje bogov in zveri : tretja knjiga trilogije Hči dima in kosti COBISS.SI-ID 277671680 AU=Taylor, Laini LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aTAYLOR L.\5Sanje bogov\x3 37. TI=Šnofijeva druščina : škratovi štumfi, rjasti robot in šmentani šofer AU=De COBISS.SI-ID 276715008 Cecco, Matej LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u084\aDE CECCO M.\5Šnofijeva 38. TI=Markovi koraki AU=Mađar, Đurđica LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 279123456 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u82-94\aMAĐAR Đ.\5Markovi koraki 39. TI=Gusarji se ne bojimo teme! AU=Powell-Tuck, Maudie LA=slv COBISS.SI-ID 272448256 slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aPOWELL-T. M.\5Gusarji 40. TI=Leksikon nobelovcev / [zbral in uredil Janko Moder] LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3810314 PY=1986 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u0\aLEKSIKON\5nobelovcev 41. TI=Postanki v času : zbirka kolumen, pesmi in fotografij AU=Jelušič, COBISS.SI-ID 63339009 Aleksandra LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Talum SG=lŽA\iod\u82-82\aJELUŠIČ A.\5Postanki v času 42. TI=Grof Monte Cristo : roman AU=Dumas, Alexandre LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 1447476 PY=1952 PU=Slovenski knjižni zavod SG=lPR\iod\u82-311.6\aDUMAS A.\5Grof Monte 43. TI=Ozirisov labirint AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277883648 PU=Alica SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Ozirisov 44. TI=Zadnja skrivnost templja AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 277883136 PY=2015 PU=Alica SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Zadnja 45. TI=Lukec in Lučka AU=Schmidt, Annie M. G. LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278663424 PY=2015 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uC\aSCHMIDT A.M.G.\5Lukec in\x1 46. TI=Sara, Simon in skrivnosti AU=Kivirähk, Andrus LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 278855168 PY=2015 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uP\aKIVIRÄHK A.\5Sara, Simon 47. TI=Otroci iz hiše št. 67 AU=Tetzner, Lisa LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 278782976 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uP\aTETZNER L.\5Otroci iz hiše COBISS3/Zaloga

15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 25.05.2015

stran 43/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

48. TI=Lihožerci se vračajo AU=Šrut, Pavel LA=slv - slovenski PY=2015 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\uP\aŠRUT P.\5Lihožerci se 49. TI=Zadnja skrivnost templja AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Zadnja 50. TI=Ozirisov labirint AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lPO\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Ozirisov 51. TI=Ozirisov labirint AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Ozirisov 52. TI=Zadnja skrivnost templja AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lBR\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Zadnja 53. TI=Ozirisov labirint AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Ozirisov 54. TI=Zadnja skrivnost templja AU=Sussman, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Alica SG=lVR\iod\u82-312.4\aSUSSMAN P.\5Zadnja 55. TI=Življenje na tirih AU=Erra, Ramon LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-32\aERRA R.\5Življenje na 56. TI=Rolie Polie Olie. 3. 3 / glasovi Vesna Slapar, Maja Sever, Boris Ostan ... [et al.] ; based on the characters by William Joyce ; pojeta Marjan Bunič, Nada Žgur ; prevod Darinka Koderman Patačko ; režiser Bojan Jablanovec LA=slv - slovenski PY=2006 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\idvd\u791\aROLI POLI. 3\xml-1755 57. TI=V objemu zla : jutrišnji svet Stefana Zweiga AU=Radoš, Božidar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aRADOŠ B.\5V objemu 58. TI=Čarobno drevo. Rdeči stol AU=Maleszka, Andrzej LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iml\uP\aMALESZKA A.\5Rdeči stol 59. TI=Zamenjana zibelka AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zamenjana 60. TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak 61. TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak 62. TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak 63. TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak 64. TI=Zamenjana zibelka AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zamenjana 65. TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak 66. TI=Zamenjana zibelka AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

278779904 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883136 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883648 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883648 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883136 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883648 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277883136 25.05.2015

COBISS.SI-ID

277398784 26.05.2015

COBISS.SI-ID

14908562

COBISS.SI-ID

278610176 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278219776 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279238144 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279238144 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279238144 29.05.2015

27.05.2015

stran 44/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zamenjana TI=A place for us AU=Evans, Harriet LA=eng - angleški PY=2014 PU=Headline Review SG=lBR\iod\u82=20\aEVANS H.\5A place for us TI=The doll's house AU=Arlidge, M. J. LA=eng - angleški PY=2015 PU=Penguin Books SG=lBR\iod\u82=20\aARLIDGE M.J.\5The doll's TI=The bootlegger : [an Isaac Bell adventure] AU=Cussler, Clive LA=eng angleški PY=2015 PU=Penguin books SG=lBR\iod\u82=20\aCUSSLER C.\5The TI=Romar AU=Hayes, Terry LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aHAYES T.\5Romar TI=Zamenjana zibelka AU=Hannah, Sophie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aHANNAH S.\5Zamenjana TI=A history of loneliness AU=Boyne, John LA=eng - angleški PY=2014 PU=Doubleday SG=lBR\iod\u82=20\aBOYNE J.\5A history of TI=The last days of Rabbit Hayes AU=McPartlin, Anna LA=eng - angleški PY=2015 PU=Black Swan SG=lBR\iod\u82=20\aMCPARTLIN A.\5The last TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak TI=Beli krtek Albin AU=Kuntner, Jernej LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uS\aKUNTNER J.\5Beli krtek Albin TI=Metla v šoli AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Brin SG=lŽA\iml\uC\aKOKALJ T.\5Metla v šoli TI=Izgubljeni kovčki AU=Puntí, Jordi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aPUNTÍ J.\5Izgubljeni TI=Trikrat ob zori AU=Baricco, Alessandro LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aBARICCO A.\5Trikrat ob TI=Skupaj AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Skupaj TI=Darovi minevanja AU=Košir, Manca LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-6\aKOŠIR M.\5Darovi minevanja

COBISS.SI-ID

19295797

29.05.2015

COBISS.SI-ID

16486034

29.05.2015

COBISS.SI-ID

19798581

29.05.2015

COBISS.SI-ID

279276800 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279238144 29.05.2015

COBISS.SI-ID

1027158882 29.05.2015

COBISS.SI-ID

16418450

COBISS.SI-ID

279237888 29.05.2015

COBISS.SI-ID

275846144 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278121216 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277968128 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277961216 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277631232 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278249472 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277110528 14.05.2015

COBISS.SI-ID

277110528 14.05.2015

COBISS.SI-ID

276527872 26.05.2015

29.05.2015

UDK skupina: 82-1 1. 2.

TI=Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami AU=Fritz, Ervin LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo Knjižna zadruga SG=lŽA\ido\u82-82\aFRITZ E.\5Odgovornost TI=Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami AU=Fritz, Ervin LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Društvo Knjižna zadruga SG=lPR\iod\u82-82\aFRITZ E.\5Odgovornost

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Še zadnja zgodba in konec AU=Keret, Etgar LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 45/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

PY=2014 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-32\aKERET E.\5Še zadnja UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TI=Divji beg AU=Wilkins, Kay LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uP\aWILKINS K.\5Divji beg TI=Luskava zgodba AU=Wilkins, Kay LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uP\aWILKINS K.\5Luskava zgodba TI=Winnijin veliki ulov AU=Owen, Laura LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uC\aOWEN L.\5Winnijin veliki TI=Divji beg AU=Wilkins, Kay LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uP\aWILKINS K.\5Divji beg TI=Luskava zgodba AU=Wilkins, Kay LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uP\aWILKINS K.\5Luskava zgodba TI=Winnijin veliki ulov AU=Owen, Laura LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uC\aOWEN L.\5Winnijin veliki TI=Max, filmski režiser AU=Wiebe, Trina LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uC\aWIEBE T.\5Max, filmski TI=Martin Bridge. Na preži! AU=Kerrin, Jessica Scott LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uC\aKERRIN J.S.\5Na preži! TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brinina TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brinina TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brinina TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brinina TI=Winnijin veliki ulov AU=Owen, Laura LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aOWEN L.\5Winnijin veliki TI=Winnie telovadi AU=Owen, Laura LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aOWEN L.\5Winnie telovadi TI=Damjan Drot : mega-detektiv. Pod krinko AU=Mitchelhill, Barbara LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aMITCHELHILL B.\5Pod krinko TI=Damjan Drot - mega detektiv. Strašni duhovi AU=Mitchelhill, Barbara LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aMITCHELHILL B.\5Strašni TI=Brina Brihta AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Brinina TI=Kako ujeti grofico AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

262228736 13.05.2015

COBISS.SI-ID

260436992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

256080896 13.05.2015

COBISS.SI-ID

262228736 13.05.2015

COBISS.SI-ID

260436992 13.05.2015

COBISS.SI-ID

256080896 13.05.2015

COBISS.SI-ID

251929856 13.05.2015

COBISS.SI-ID

250032384 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278614272 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278614272 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278614272 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278614272 13.05.2015

COBISS.SI-ID

256080896 13.05.2015

COBISS.SI-ID

262126336 13.05.2015

COBISS.SI-ID

262774016 13.05.2015

COBISS.SI-ID

271241216 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278614272 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075328 13.05.2015 stran 46/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Kako ujeti grofico AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Drugo življenje AU=Watson, S. J. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWATSON S.J.\5Drugo TI=Drugo življenje AU=Watson, S. J. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aWATSON S.J.\5Drugo TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Nepozaben TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Nepozaben TI=Slepo zaljubljena AU=Glines, Abbi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aGLINES A.\5Slepo TI=Merlin. Knj. 1, Izgubljena leta AU=Barron, T. A. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uM\aBARRON T.A.\5Merlin\x1 TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Kako ujeti grofico AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J. TI=Slepo zaljubljena AU=Glines, Abbi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGLINES A.\5Slepo TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Nepozaben TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Nepozaben TI=Slepo zaljubljena AU=Glines, Abbi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGLINES A.\5Slepo TI=Nepozaben večer AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

279075328 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075584 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075584 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279010816 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267115008 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075328 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279010816 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279010816 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279012096 13.05.2015 stran 47/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J. TI=Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja AU=Clare, Cassandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\uM\aCLARE C.\5Kronike\x6 TI=Kako ujeti grofico AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Sultanova žena AU=Johnson, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aJOHNSON J.\5Sultanova TI=Slepo zaljubljena AU=Glines, Abbi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGLINES A.\5Slepo TI=Varno zavetje AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N.\5Varno TI=Najboljše v meni AU=Sparks, Nicholas LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSPARKS N. TI=Nebo je povsod AU=Nelson, Jandy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iml\uM\aNELSON J.\5Nebo je povsod TI=Nebo je povsod AU=Nelson, Jandy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPO\iml\uM\aNELSON J.\5Nebo je povsod TI=Nebo je povsod AU=Nelson, Jandy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPR\iml\uM - ZBIRKA\aNELSON J.\5Nebo je TI=Nebo je povsod AU=Nelson, Jandy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lVR\iml\uM\aNELSON J.\5Nebo je povsod TI=Nebo je povsod AU=Nelson, Jandy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lŽA\iml\uM - ZBIRKA\aNELSON J.\5Nebo je TI=Vojvoda senc AU=Duran, Meredith LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aDURAN M.\5Vojvoda TI=Kako ujeti višavca AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Kako ujeti višavca AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Kako ujeti višavca AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Zadnja prerokba AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Zadnja TI=Zadnja prerokba AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lBR\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Zadnja TI=Kako ujeti višavca AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Kako TI=Zadnja prerokba AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

279075072 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279075328 13.05.2015

COBISS.SI-ID

265966080 13.05.2015

COBISS.SI-ID

279010816 14.05.2015

COBISS.SI-ID

265731328 14.05.2015

COBISS.SI-ID

263597056 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278436864 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278436864 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278436864 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278436864 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278436864 18.05.2015

COBISS.SI-ID

81195265

COBISS.SI-ID

279066624 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279066624 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279066624 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279064320 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279064320 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279066624 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279064320 26.05.2015

25.05.2015

stran 48/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

PU=Meander SG=lPO\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Zadnja TI=Zadnja prerokba AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Meander SG=lPR\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Zadnja TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. TI=Ljubezen v Teksasu. Chase AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S.

COBISS.SI-ID

279064320 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

279237120 26.05.2015

COBISS.SI-ID

274046720 15.05.2015

COBISS.SI-ID

100656640 18.05.2015

COBISS.SI-ID

267071232 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266585856 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266585856 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266585856 13.05.2015

COBISS.SI-ID

266585856 13.05.2015

COBISS.SI-ID

264742400 13.05.2015

COBISS.SI-ID

81535745

COBISS.SI-ID

277645824 13.05.2015

UDK skupina: 821.133.1 1. 2.

TI=Mali princ AU=Saint-Exupéry, Antoine de LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uM\aSAINT-E.A. DE\5Mali princ TI=Ramzes. 1, Sin luči AU=Jacq, Christian LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aJACQ C.\5Ramzes\x1

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Metka in eko dogodivščina AU=Koritnik, Ana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uP\aKORITNIK A.\5Metka in eko TI=Društvo starejših bratov AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lVR\iml\uP\aKONC L.N.\5Društvo starejših TI=Društvo starejših bratov AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aKONC L.N.\5Društvo starejših TI=Društvo starejših bratov AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lPR\iml\uP\aKONC L.N.\5Društvo starejših TI=Društvo starejših bratov AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aKONC L.N.\5Društvo starejših TI=Na otoku AU=Murn, Karmen LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Zavod Razvojna liga SG=lŽA\iod\u886.3-32\aMURN K.\5Na otoku TI=Majhna pesem AU=Osti, Josip LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u82-1\aOSTI J.\5Majhna pesem TI=Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi / izbor in spremna beseda Jana Ozimek LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ;

COBISS3/Zaloga

13.05.2015

stran 49/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

9.

10.

11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-1\aMATI JE ENA SAMA TI=Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi / izbor in spremna beseda COBISS.SI-ID 277645824 Jana Ozimek LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u82-1\aMATI JE ENA SAMA TI=Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi / izbor in spremna beseda COBISS.SI-ID 277645824 Jana Ozimek LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-1\aMATI JE ENA SAMA TI=Čarobna noč AU=Susic, Mira LA=slv - slovenski PY=2014 COBISS.SI-ID 276983808 PU=Ekslibris SG=lŽA\iml\uC\aSUŠIĆ, M.\5Čarobna noč TI=110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor / [uredila Borut Gombač in COBISS.SI-ID 80411393 Jerneja Ferlež ; lektorirala Marinka Černetič ; oblikovanje Matjaž Wenzel ; fotografije Zbirka drobnih tiskov UKM ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Univerzitetna knjižnica SG=lŽA\iod\u82-82\a110 ANEKDOT\5o UKM TI=Narkoman nikoli AU=Popović, Simon LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277978880 PU=samozal. S. Popović ; samozal. H. Kobal SG=lŽA\iod\u82-94\aPOPOVIĆ S.\5Narkoman TI=Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka AU=Poberžnik, Živa COBISS.SI-ID 278439424 LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Nova obzorja SG=lŽA\iml\uS\aPOBERŽNIK Ž.\5Od TI=Čarobno drevo in čudežna kuhalnica AU=Tacer, Aleš LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 79497473 PY=2014 PU=Mariborska literarna družba SG=lŽA\iml\uS\aTACER A.\5Čarobno drevo TI=Varuhi dreves AU=Majes, Vesna LA=slv - slovenski PY=2010 COBISS.SI-ID 253198336 PU=K2M SG=lŽA\iml\uM\aMAJES V.\5Varuhi dreves TI=Nino : fant, ki je živel v žogi AU=Majes, Vesna LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 267467776 PY=2013 PU=K2M SG=lŽA\iml\uC\aMAJES V.\5Nino TI=Mladi upi AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277800704 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-K.M.\5Mladi TI=Mladi upi AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277800704 PU=Mladika SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-K.M.\5Mladi TI=Mladi upi AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277800704 PU=Mladika SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-K.M.\5Mladi TI=Mladi upi AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277800704 PU=Mladika SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-K.M.\5Mladi TI=Mladi upi AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 277800704 PU=Mladika SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-K.M.\5Mladi TI=Babica v supergah AU=Matè, Miha LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID 278466816 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iml\uP\aMATÈ M.\5Babica TI=S potepuško palico AU=Ludvik, Dušan LA=slv - slovenski PY=1940 COBISS.SI-ID 2502709 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ido\u82-1\aLUDVIK D.\5S potepuško TI=Nefertiti AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem COBISS.SI-ID 278030336 plus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nefertiti

COBISS3/Zaloga

13.05.2015

13.05.2015

14.05.2015 14.05.2015

15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 18.05.2015

stran 50/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

26. TI=Kleopatra AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem plus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Kleopatra 27. TI=Kleopatra AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem plus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Kleopatra 28. TI=Nefertiti AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Morfem plus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Nefertiti 29. TI=Zapiski z mrtvega brega AU=Petek Levokov, Milan LA=slv - slovenski PY=2003 PU=KUD France Prešeren SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPETEK L.M.\5Zapiski z 30. TI=Notranjsko dekle AU=Steiner, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Krajevna skupnost Vrbje SG=lŽA\ido\u82-94\aSTEINER A.\5Notranjsko 31. TI=Moja pot : startupi za vse življenje AU=Povše-Tašić, Biserka LA=slv slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPOVŠE-T.B.\5Moja pot 32. TI=Trdoživa Kozjanka : roman AU=Jazbinšek, Ernest LA=slv - slovenski PY=2015 PU=samozal. E. Jazbinšek SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aJAZBINŠEK E. 33. TI=Tečejo, tečejo nitke AU=Ahačič-Pollak, Marija LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u82-94\aAHAČIČ-P.M.\5Tečejo\x+CD 34. TI=Navihano učenje : 25 idej za lažje in učinkovitejše učenje AU=Furlan, Alja LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uS 82-1\aFURLAN A.\5Navihano 35. TI=Zdravilne zgodbice. Del 1, [Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] AU=Bone, Mia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aBONE M.\5Zdravilne\x1 36. TI=Zdravilne zgodbice. Del 1, [Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] AU=Bone, Mia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Didakta SG=lPR\iml\uC\aBONE M.\5Zdravilne\x1 37. TI=Zdravilne zgodbice. Del 1, [Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] AU=Bone, Mia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Didakta SG=lBR\iml\uC\aBONE M.\5Zdravilne\x1 38. TI=Tretji izvod AU=Horvat, Tim LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Kres SG=lŽA\iod\u82-312.4\aHORVAT T.\5Tretji izvod

COBISS.SI-ID

278030080 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278030080 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278030336 18.05.2015

COBISS.SI-ID

127451392 18.05.2015

COBISS.SI-ID

276306688 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278484480 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278769152 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278724352 29.05.2015

COBISS.SI-ID

273716224 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277476608 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277476608 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277476608 29.05.2015

COBISS.SI-ID

276627968 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277132032 14.05.2015

COBISS.SI-ID

25181751

COBISS.SI-ID

1105189470 29.05.2015

UDK skupina: 821.511.141 1.

TI=Kralj Aurum : homeopatske pravljice za otroke in odrasle AU=Kürti, Katalin LA=slv - slovenski PY=2014 PU=AdriaPharm ; Remedia Homeopathy SG=lŽA\iod\uC\aKÜRTI K.\5Kralj Aurum

UDK skupina: 821-311.2 1.

TI=Age, sex, location AU=Pimentel, Melissa LA=eng - angleški PY=2015 PU=Penguin Books SG=lBR\iod\u82=20\aPIMENTEL M.\5Age, sex

29.05.2015

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Wake AU=Hope, Anna LA=eng - angleški PY=2014 PU=Doubleday SG=lBR\iod\u82=20\aHOPE A.\5Wake

COBISS3/Zaloga

stran 51/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

UDK skupina: 82-3/8 1.

TI=The girl on the train AU=Hawkins, Paula LA=eng - angleški PY=2015 PU=Doubleday SG=lŽA\iod\u82=20\aHAWKINS P.\5The girl on

COBISS.SI-ID

10840479

13.05.2015

COBISS.SI-ID

81197825

11.05.2015

COBISS.SI-ID

252172288 19.05.2015

COBISS.SI-ID

278832896 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

278129920 26.05.2015

COBISS.SI-ID

7394540

COBISS.SI-ID

277534464 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277544704 26.05.2015

COBISS.SI-ID

25051704

COBISS.SI-ID

276226560 29.05.2015

COBISS.SI-ID

276196352 29.05.2015

COBISS.SI-ID

276226560 29.05.2015

COBISS.SI-ID

276196352 29.05.2015

UDK skupina: 82-311.2 1.

TI=Nekaj na tebi AU=James, Julie LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJAMES J.\5Nekaj na 2. TI=Dnevniki Carrie Bradshaw AU=Bushnell, Candace LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBUSHNELL C. 3. TI=Konec. Znova AU=Bauk, Dino LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aBAUK D.\5Konec. 4. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 5. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 6. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 7. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 8. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 9. TI=Ljubezen v Teksasu : Lucky AU=Brown, Sandra LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBROWN S. 10. TI=Sidrišče spomina AU=Umek, Evelina LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aUMEK E.\5Sidrišče 11. TI=Na Višarjah zvoni : roman AU=Turnšek, Metod LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aTURNŠEK M.\5Na

26.05.2015

UDK skupina: 82-312.4 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Agatha Raisin in izprijen veterinar AU=Beaton, M. C. LA=slv slovenski PY=2015 PU=Giks ed SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBEATON M.C.\5Agatha TI=Before you die AU=Hayes, Samantha LA=eng - angleški PY=2015 PU=Arrow books SG=lBR\iod\u82=20\aHAYES S.\5Before you die TI=Snežak AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lVR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Snežak TI=Odrešenik AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lPO\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Odrešenik TI=Snežak AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lBR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Snežak TI=Odrešenik AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta

COBISS3/Zaloga

29.05.2015

stran 52/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

7. 8.

SG=lBR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Odrešenik TI=Snežak AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lPO\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Snežak TI=Ripper AU=Allende, Isabel LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aALLENDE I.\5Ripper

COBISS.SI-ID

276226560 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278007296 29.05.2015

COBISS.SI-ID

67517185

COBISS.SI-ID

274201088 13.05.2015

COBISS.SI-ID

267341824 15.05.2015

COBISS.SI-ID

271369472 18.05.2015

COBISS.SI-ID

271369728 18.05.2015

COBISS.SI-ID

271369216 18.05.2015

COBISS.SI-ID

271369984 18.05.2015

COBISS.SI-ID

278518016 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278684416 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278518016 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278684416 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278518016 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278684416 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278518016 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278684416 29.05.2015

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Lotosov cvet nad vodno gladino AU=Ravnjak, Vili LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Pivec SG=lPR\iod\u82-312.6\aRAVNJAK V.\5Lotosov

18.05.2015

UDK skupina: 82-32 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Stare in nove prijateljice AU=Jarman, Julia LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uP\aJARMAN J.\5Stare in nove TI=Pehar suhih hrušk AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aCANKAR I.\5Pehar suhih TI=Pajek Pipo AU=Podesta, Veronica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grahovac SG=lŽA\iml\uS\aPODESTA V.\5Pajek Pipo TI=Mravljica Mara AU=Podesta, Veronica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grahovac SG=lŽA\iml\uS\aPODESTA V.\5Mravljica Mara TI=Ježek Jaka AU=Podesta, Veronica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grahovac SG=lŽA\iml\uS\aPODESTA V.\5Ježek Jaka TI=Žabica Živa AU=Podesta, Veronica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grahovac SG=lŽA\iml\uS\aPODESTA V.\5Žabica Živa TI=Z dežja pod kap AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Z dežja pod TI=Ena pasja AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aMORETI L.\5Ena pasja TI=Z dežja pod kap AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Z dežja pod TI=Ena pasja AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aMORETI L.\5Ena pasja TI=Z dežja pod kap AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Z dežja pod TI=Ena pasja AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aMORETI L.\5Ena pasja TI=Z dežja pod kap AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Z dežja pod TI=Ena pasja AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aMORETI L.\5Ena pasja

COBISS3/Zaloga

stran 53/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

15. TI=Z dežja pod kap AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Z dežja pod 16. TI=Ena pasja AU=Moreti, Lorena LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aMORETI L.\5Ena pasja 17. TI=Rozi AU=Petan, Laura LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Didakta SG=lŽA\iml\uC\aPETAN L.\5Rozi

COBISS.SI-ID

278518016 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278684416 29.05.2015

COBISS.SI-ID

273854720 29.05.2015

COBISS.SI-ID

271465472 18.05.2015

COBISS.SI-ID

260101376 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278020096 14.05.2015

COBISS.SI-ID

277934336 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278186240 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278158848 11.05.2015

COBISS.SI-ID

277822720 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278293248 18.05.2015

COBISS.SI-ID

277250304 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278293248 29.05.2015

UDK skupina: 82-94 1.

TI=Saga hiše ob gozdu : obračun s preteklostjo AU=Bertoncelj, Julij LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Berton [etc.] SG=lŽA\iod\u82-94\aBERTONCELJ J.\5Saga hiše

UDK skupina: 9 1.

TI=History SP=2232-531X LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aHISTORY\52015

št.40

UDK skupina: 90/91 1.

TI=Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji / uredniki Dejan Cigale ... [et al.] ; [kartografi Dejan Cigale ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevajalka povzetka Jean McCollister] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u91\aGEOGRAFSKO\5raziskovanje

UDK skupina: 902 1.

TI=Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone AU=Šašel Kos, Marjeta LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Inštitut za arheologijo ZRC SAZU ; Založba ZRC SG=lŽA\iod\u902/904\aŠAŠEL K.M.\5Izginjajoči

UDK skupina: 902/904 1.

TI=Slovenija v Jugoslaviji / uredil Zdenko Čepič LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u949.712\aSLOVENIJA V\5Jugoslaviji

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Jugoslavija in svet leta 1968 AU=Klasić, Hrvoje LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u949.71\aKLASIĆ H.\5Jugoslavija TI=Senca Jalte : poročilo AU=Roszkowski, Wojciech LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aROSZKOWSKI W. TI=Po poti usode AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lVR\iod\u940.53/.54\aZUPANC B.\5Po poti TI=Potočka zijavka AU=Odar, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Pokrajinski muzej SG=lŽA\iod\u902/904\aODAR B.\5Potočka zijavka TI=Po poti usode AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer

COBISS3/Zaloga

stran 54/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

6.

SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aZUPANC B.\5Po poti TI=Po poti usode AU=Zupanc, Branko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Grafika Gracer SG=lGR\iod\u940.53/.54\aZUPANC B.\5Po poti

COBISS.SI-ID

278293248 29.05.2015

COBISS.SI-ID

22849536

COBISS.SI-ID

278044928 14.05.2015

COBISS.SI-ID

277755904 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278335744 14.05.2015

COBISS.SI-ID

276513792 11.05.2015

COBISS.SI-ID

276513792 11.05.2015

COBISS.SI-ID

276513792 11.05.2015

COBISS.SI-ID

276513792 11.05.2015

COBISS.SI-ID

278843904 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278231296 13.05.2015

COBISS.SI-ID

278379008 15.05.2015

COBISS.SI-ID

277851136 15.05.2015

UDK skupina: 902/904+93/99 1.

TI=V času Majev, Aztekov in Inkov : Amerika od poselitve do Krištofa Kolumba AU=Nougier, Louis-René LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u930\aNOUGIER L.-R.\5V času Majev

18.05.2015

UDK skupina: 908 1.

2.

TI=Finska tisočerih jezer, arktičnih Samov, dedka Mraza in sodobnih tehnologij AU=Ferfila, Bogomil LA=slv; eng PY=2015 PU=Fakulteta za družbene vede, Založba FDV SG=lŽA\iod\u908J\aFERFILA B.\5Finska tisočerih TI=Finska, Laponska - Sameatnam in Skandinavija AU=Ferfila, Bogomil LA=slv; eng PY=2015 PU=Fakulteta za družbene vede, Založba FDV SG=lŽA\iod\u908J\aFERFILA B.\5Finska,

UDK skupina: 91 1.

TI=Romi in romska naselja v Sloveniji AU=Zupančič, Jernej LA=slv slovenski PY=2014 PU=Znanstvena založba Filozofske fakultete SG=lŽA\iod\u91\aZUPANČIČ J.\5Romi in romska

UDK skupina: 929 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

TI=Drakula : [tiran ali velik vladar? : od resnične osebnosti do legende] AU=Cazacu, Matei LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u929\aVLAD III.\x1 TI=Drakula : [tiran ali velik vladar? : od resnične osebnosti do legende] AU=Cazacu, Matei LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lPO\iod\u929\aVLAD III.\x1 TI=Drakula : [tiran ali velik vladar? : od resnične osebnosti do legende] AU=Cazacu, Matei LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u929\aVLAD III.\x1 TI=Drakula : [tiran ali velik vladar? : od resnične osebnosti do legende] AU=Cazacu, Matei LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u929\aVLAD III.\x1 TI=Bowie : biografija AU=Leigh, Wendy LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u929\aBOWIE D. TI=Moje življenje, moje delovanje AU=Mikuš-Kos, Anica LA=slv slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u929\aKOS-MIKUŠ A. TI=Želim ti prinesti svet v naročju : življenje Chiare Lubich AU=Torno, Armando LA=ita - italijanski PY=2015 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u929\aLUBICH C. TI=Glasba, ples in gore : avtobiografija : šest desetletij mojega pedagoškega, kulturnega in planinskega delovanja : s posebnim poudarkom na Avstrijski Koroški in Štajerski AU=Sodja, Lovro LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u929\aSODJA L.

COBISS3/Zaloga

stran 55/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

9.

10.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Tomaž Pirc : ranocelnik-porodničar in prijatelj pesnika dr. Franceta Prešerna AU=Kurillo, Jurij LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Gorenjski muzej ; Tržiški muzej SG=lŽA\iod\u929\aPIRC T. TI=Mihael Štrukelj : 1851-1923 : gradbenik svetovnega slovesa : (ali tudi Zgodba o Logu pod Mangartom) AU=Humar, Gorazd LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Pontis SG=lŽA\iod\u929\aŠTRUKELJ M. TI=Hitler : kako je preživel : eseji o drobnem tisku zla AU=Štefančič, Marcel LA=slv - slovenski PY=2015 PU=UMco SG=lŽA\iod\u929\aHITLER A. TI=Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in v vesolju AU=Gobec, Edi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aGOBEC E.\5Slovenski TI=Pesem za Nagasaki : zgodba Takashija Nagaija, znanstvenika in spreobrnjenca, ki je preživel eksplozijo jedrske bombe AU=Glynn, Paul LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aNAGAI T. TI=Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak AU=ŽoltowskaDarska, Yvette LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lBR\iml\u929\aMESSI L.A. TI=Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak AU=ŽoltowskaDarska, Yvette LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPO\iml\u929\aMESSI L.A. TI=Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak AU=ŽoltowskaDarska, Yvette LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lPR\iml\u929\aMESSI L.A. TI=Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak AU=ŽoltowskaDarska, Yvette LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\u929\aMESSI L.A. TI=Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak AU=ŽoltowskaDarska, Yvette LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u929\aMESSI L.A. TI=Po ljubezen v Iran AU=Lenhart, Franc LA=slv - slovenski PY=2015 PU=samozal. ; distribucija Stella SG=lŽA\iod\u929\aLENHART F.

COBISS.SI-ID

277949952 18.05.2015

COBISS.SI-ID

229151488 20.05.2015

COBISS.SI-ID

278922240 25.05.2015

COBISS.SI-ID

278232064 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277689088 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278788864 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278788864 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278788864 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278788864 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278788864 29.05.2015

COBISS.SI-ID

278126592 29.05.2015

COBISS.SI-ID

277996800 14.05.2015

COBISS.SI-ID

278283520 18.05.2015

COBISS.SI-ID

27093505

UDK skupina: 93/99 1.

2.

TI=Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc, v dodatku geslovnik s komentarjem AU=Schmidt, Goran LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU SG=lŽA\iod\u62\aSCHMIDT G.\5Slovenska TI=O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav / uredil Lovro Šturm ; [spremna beseda Stane Granda] ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko SG=lŽA\iod\u949.712\aO VZPONU\5komunizma

UDK skupina: C 1.

TI=Vrtnica na gredi AU=Bitenc, Janez LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Obzorja

COBISS3/Zaloga

13.05.2015 stran 56/57


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

08.06.2015 Z-PL-B06

Novosti - maj 2015

2. 3.

SG=lPR\iml\uS\aBITENC J.\5Vrtnica na TI=Prvih 100 vozil / [prevedla Mojca Benedičič] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lPR\imzb\u0\aPRVIH\5100 vozil TI=Jakec in fižolovo steblo AU=Patience, John LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Didakta SG=lPO\iml\uC\aPATIENCE J.\5Jakec

COBISS.SI-ID

1098311262 18.05.2015

COBISS.SI-ID

42433024

19.05.2015

COBISS.SI-ID

2213300

27.05.2015

COBISS.SI-ID

2213556

27.05.2015

COBISS.SI-ID

2252212

27.05.2015

COBISS.SI-ID

2213300

27.05.2015

COBISS.SI-ID

2213556

27.05.2015

COBISS.SI-ID

279239168 29.05.2015

COBISS.SI-ID

279239168 29.05.2015

COBISS.SI-ID

19412480

UDK skupina: DVD 1.

2.

3.

4.

5.

TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva. 5 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 5\xml-1750 TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva. 6 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lŽA\idvd\u791\aFRANČEK. 6\xml-1751 TI=Sergeant Stripes / from an idea created by David Binner ; director Nikolay Moustakov ; writer David Lewis. 5 LA=slv - slovenski PY=2007 PU=RTV Slovenija SG=lŽA\idvd\u791\aPOLICAJ ČRT. 5\xml-1752 TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva. 5 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lBR\idvd\u791\aFRANČEK. 5\xml-399 TI=Franček / [Franklin characters Paulette Bourgeois and Brenda Clark] ; režiser [slov. priredbe] Bojan Jablanovec ; prevod Maja Sever ; verzi Milan Dekleva. 6 LA=slv - slovenski PY=1997 PU=RTV Slovenija, Založba kaset in plošč SG=lBR\idvd\u791\aFRANČEK. 6\xml-400

UDK skupina: M 1. 2.

TI=Zaton AU=Dashner, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uM\aDASHNER J.\5Zaton\x3 TI=Zaton AU=Dashner, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iml\uM\aDASHNER J.\5Zaton\x3

UDK skupina: P 1.

TI=V pasti AU=Blyton, Enid LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP - ZBIRKA\aBLYTON E.\5V pasti

COBISS3/Zaloga

21.05.2015

stran 57/57

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti maj 2015  

Knjižne novosti - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti maj 2015  

Knjižne novosti - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement