__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.289 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.290 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.291 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.292 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.289 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.290 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.291 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.292 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.289 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.290 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.291 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.292 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.288 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.289 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.290 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.291 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.292 TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.50 TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.49 TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.49 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.243 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.244 TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.245 TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.50 TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID34703360 - slovenski

COBISS3/Zaloga

16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 stran 1/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.39 26. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.50 27. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.51 28. TI=Val : revija za navtiko in turizem SP=1318-377X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID29707520 SG=lŽA\ispo\u050\aVAL\52015 Let.24, št.205 29. TI=Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet SP=1854-2883 COBISS.SI-ID221601024 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aMOJ PLANET\52015/16 Letn.11, št.5 30. TI=Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet SP=1854-2883 COBISS.SI-ID221601024 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aMOJ PLANET\52015/16 Letn.11, št.4 31. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lŽA\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.26 32. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.50 33. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.50 34. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.49 35. TI=Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije COBISS.SI-ID4293634 SP=0350-5774 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aZGODOVINSKI\52015 Letn.69, št.3 36. TI=Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije COBISS.SI-ID4293634 SP=0350-5774 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aZGODOVINSKI\52015 Letn.69, št.4 37. TI=Dialogi SP=0012-2068 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3328770 SG=lŽA\ispo\u050\aDIALOGI\52015 Letn.51, št.9 38. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.P3 39. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.7 40. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.8 41. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.5 42. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.6 43. TI=Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne COBISS.SI-ID754692 vzgoje in s knjigo povezanih medijev SP=0351-5141 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aOTROK IN KNJIGA\52015 št.93 44. TI=Cool : revija za mlade SP=1318-8100 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID57578240 SG=lŽA\ispm\u050\aCOOL\52016 Leto21, št.1 45. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.25 46. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.26 47. TI=Lisa. Moje stanovanje SP=1581-7679 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID127244288 SG=lBR\ispo\u050\aMOJE STANOVANJE\52016 št.1 48. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 COBISS3/Zaloga

16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 stran 2/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lBR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.13 49. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.779 50. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.50 51. TI=Moje finance : vodnik za upravljanje osebnega premoženja SP=1580-7517 COBISS.SI-ID115281920 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aMOJE FINANCE\52015 št.12 52. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.12 53. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lŽA\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.26 54. TI=Življenje in tehnika / odgovorna urednica Mihaela Mikuž SP=0514-017X COBISS.SI-ID3732994 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aŽIVLJENJE IN\52015 Letn.66, št.12 55. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID18872578 SG=lŽA\ispm\u050\aMAVRICA\52015/16 Letn.45, št.5 56. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.49 57. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.50 58. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.287 59. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.288 60. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.289 61. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.13 62. TI=Elle SP=1854-1585 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID218928896 SG=lPR\ispo\u050\aELLE\52016 št.1 63. TI=Maša in medved LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID278600960 SG=lŽA\ispm\u050\aMAŠA IN MEDVED\52016 št.1 64. TI=Maša in medved LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID278600960 SG=lPN\ispm\u050\aMAŠA IN MEDVED\52016 št.1 65. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.293 66. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.293 67. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.293 68. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.293 69. TI=Vklop SP=2386-0685 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130048 SG=lŽA\ispo\u050\aVKLOP\52015 Letn.1, št.26 70. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.50 71. TI=Zdrav dih za navdih : glasilo Društva pljučnih bolnikov Slovenije COBISS.SI-ID33726464 SP=1318-0215 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aZDRAV DIH\52015 Letn.25, št.3 72. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.51 73. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.246 COBISS3/Zaloga

16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015

stran 3/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

74. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.51 75. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.50 76. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.26 77. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.26 78. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.50 79. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPO\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.13 80. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.12 81. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.294 82. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.P11 83. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.294 84. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.294 85. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1203 86. TI=Svet kapitala : mesečna priloga Dela SP=2386-0073 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID278659072 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Svet kapitala št.10 87. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.294 88. TI=Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic SP=C504-6149 LA=slv COBISS.SI-ID122811136 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aJASLICE\52015 Leto15, št.19 89. TI=TV Večer SP=1408-7448 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID78151936 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5TV Večer št.50 90. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.290 91. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.291 92. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.292 93. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.293 94. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.50 95. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.26 96. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID34703360 - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.39 97. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1202 98. TI=Svet & ljudje SP=1408-7952 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID78853888 SG=lBR\ispo\u050\aSVET IN LJUDJE\52015 Letn.18, št.206 99. TI=Svet & ljudje SP=1408-7952 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID78853888 SG=lPR\ispo\u050\aSVET IN LJUDJE\52015 Letn.18, št.206 COBISS3/Zaloga

17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 stran 4/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

100. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.12 101. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.26 102. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.50 103. TI=Sodobnost SP=0038-0482 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3273474 SG=lŽA\ispo\u050\aSODOBNOST\52015 Letn.79, št.12 104. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lŽA\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.13 105. TI=Kekec : literarna revija za učence osnovnih šol SP=1318-1408 LA=slv - COBISS.SI-ID27601920 slovenski SG=lŽA\ispm\u050\aKEKEC\52015/16 Letn.24, št.4 106. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.P18 107. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.247 108. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.51 109. TI=Knjižničarske novice SP=0353-9237 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID650248 SG=lŽA\ispo\u050\aKNJIŽNIČARSKE\52015 Letn.25, št.8 110. TI=Knjižničarske novice SP=0353-9237 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID650248 SG=lŽA\ispo\u050\aKNJIŽNIČARSKE\52015 Letn.25, št.9 111. TI=Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta COBISS.SI-ID11040258 1895] SP=0350-4344 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aPLANINSKI VESTNIK\52015 Letn.115, št.12 112. TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lVR\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.51 113. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lVR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.13 114. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.50 115. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lVR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.26 116. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.50 117. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lVR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.26 118. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.295 119. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.296 120. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.295 121. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.296 122. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.295 123. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.296 124. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.295 125. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 COBISS3/Zaloga

18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 stran 5/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.296 126. TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.90 127. TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.50 128. TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.51 129. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.51 130. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.50 131. TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.51 132. TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.50 133. TI=Ekran : revija za film in televizijo SP=0013-3302 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID14762752 SG=lŽA\ispo\u050\aEKRAN\52015 Letn.52, št.6 134. TI=Spika SP=1318-0541 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID34329856 SG=lŽA\ispo\u050\aSPIKA\52015 št.12 135. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.248 136. TI=Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje COBISS.SI-ID757252 SP=0351-6652 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPRESEK\52015/16 Letn.43, št.3 137. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.51 138. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAURA\52016 št.316 139. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID36110336 SG=lŽA\ispo\u050\aMISTERIJI\52016 Letn.23, št.270 140. TI=Deseti brat AU=Jurčič, Josip LA=slv - slovenski PY=1979 COBISS.SI-ID11587329 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u886.3-311.2\aJURČIČ J.\5Deseti brat 141. TI=Mladost v močvirju AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1982 COBISS.SI-ID20228103 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aKRANJEC M.\5Mladost 142. TI=Ali obstaja Stvarnik, ki mu je mar za vas? LA=slv - slovenski PY=1998 COBISS.SI-ID77916672 PU=Watchtower Bible and Tract Society ; International Bible Students Association SG=lBR\iod\u2\aALI OBSTAJA\5stvarnik 143. TI=Barbie maxi SP=1846-4157 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID62823169 SG=lŽA\ispm\u050\aBARBIE MAXI\52015 št.4 144. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPO\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.13 145. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.51 146. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.51 147. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.27 148. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.27 149. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lPO\ispo\u050\aDOM 2\52016 št.1 COBISS3/Zaloga

21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015

21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 stran 6/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

150. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.51 151. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.297 152. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.297 153. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.297 154. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.297 155. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lŽA\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.27 156. TI=Zgodovina za vse : vse za zgodovino SP=1318-2498 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID37697536 SG=lŽA\ispd\u050\aZGODOVINA ZA VSE\52015 Leto22, št.2 157. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.249 158. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lŽA\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.48 159. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPE\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.9 160. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPE\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.10 161. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPE\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.11 162. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPE\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.12 163. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPE\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.13 164. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.298 165. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.298 166. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.51 167. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.298 168. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.298 169. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.9 170. TI=Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja SP=0555-2419 LA=slv COBISS.SI-ID13608448 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROBLEMI\52015 Letn.53, št.10 171. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.51 172. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lŽA\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.12 173. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lŽA\ispd\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Leto17, št.12 174. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID253639168 slovenski SG=lŽA\ispd\u050\aOBČINSKI\52015 št.118 175. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski COBISS3/Zaloga

22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 stran 7/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.52 176. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.51 177. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.250 178. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.780 179. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lŽA\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.27 180. TI=Iz sveta tišine : glasilo Zveze slušno prizadetih Slovenije SP=1318-1394 COBISS.SI-ID25706241 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aIZ SVETA TIŠINE\52015 Letn.36, št.12 181. TI=Science illustrated SP=1855-7708 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID248363008 SG=lŽA\ispo\u050\aSCIENCE\52016 št.74 182. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID28012800 SG=lŽA\ispo\u050\aMONITOR\52016 št.1 183. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.52 184. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.294 185. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.295 186. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.296 187. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.297 188. TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1203 189. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lPR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.13 190. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona št.51 191. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lPR\ispo\u050\aBODI EKO\52015 Letn.5, št.48 192. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.27 193. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lPR\ispo\u050\aDOM 2\52016 št.1 194. TI=Aura : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna COBISS.SI-ID17762050 področja znanega in zdravje] SP=1318-0959 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aAURA\52016 Letn.23[i.e. 24], št.316 195. TI=Reader's digest : Slovenija SP=1854-4509 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID225134848 SG=lŽA\ispo\u050\aREADER'S DIGEST\52016 št.1 196. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.P19 197. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.251 198. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.252 199. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 COBISS3/Zaloga

23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 stran 8/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224.

LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.39 TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.40 TI=Dialogi SP=0012-2068 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3328770 SG=lŽA\ispo\u050\aDIALOGI\52015 Letn.51, št.10 TI=Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318COBISS.SI-ID29984257 1556 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Vikend magazin št.1204 TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.51 TI=Večer v nedeljo SP=2350-5699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID273096192 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V nedeljo št.91 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.299 TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.300 TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.51 TI=Nedelo : slovenski nedeljski časnik SP=1318-7023 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID53709568 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO\52015 Let.21, št.52 TI=Vklop SP=2386-0685 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130048 SG=lŽA\ispo\u050\aVKLOP\52015 Letn.1, št.27 TI=Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik SP=1854-8156 LA=slv COBISS.SI-ID14064697 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELO 2015\5Odprta kuhinja Let.9, št.52 TI=Dnevnikov objektiv SP=1854-6781 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID229878784 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Dnevnikov št.51 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.299 TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.300 TI=V soboto SP=1855-7759 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID63890689 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER 2015\5V soboto št.52 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.299 TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.300 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.299 TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.300 TI=Ženski svet SP=2335-3635 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID267307264 SG=lŽA\ispo\u050\aŽENSKI SVET\52016 št.29 TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLOBAL\52016 št.1 TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID115645696 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aRADAR\52016 št.448 TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lŽA\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52016 št.1 TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lPR\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52016 št.1 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432

COBISS3/Zaloga

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 stran 9/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.52 225. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lŽA\ispo\u050\aREPORTER\52015 Letn.8, št.52 226. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.39 227. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.40 228. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lBR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.14 229. TI=Radar : revija za ljubitelje dobrega branja SP=1580-7673 LA=slv COBISS.SI-ID115645696 slovenski SG=lBR\ispo\u050\aRADAR\52015 št.448 230. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lBR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 št.12 231. TI=Cicido : revija za predšolske otroke SP=1408-6786 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID12824722 SG=lBR\ispm\u050\aCICIDO\52015/16 Letn.17, št.5 232. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lBR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.27 233. TI=Avenija SP=2386-0618 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128256 SG=lBR\ispo\u050\aAVENIJA\52015 Letn.1, št.13 234. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lBR\ispo\u050\aGLOBAL\52016 št.1 235. TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lBR\ispo\u050\aBODI EKO\52016 Letn.6, št.48 236. TI=Dom [zgoraj] 2 : najlepše je doma SP=2386-0669 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129536 SG=lBR\ispo\u050\aDOM 2\52016 št.1 237. TI=Misteriji SP=1318-1777 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID36110336 SG=lBR\ispo\u050\aMISTERIJI\52016 št.270 238. TI=Monitor SP=1318-1017 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID28012800 SG=lBR\ispo\u050\aMONITOR\52016 št.1 239. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.298 240. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lPR\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.299 241. TI=Sobotna priloga SP=1580-3007 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID106342656 SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Sobotna priloga št.52 242. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 Let.70, št.51 243. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.39 244. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.40 245. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.14 246. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.27 247. TI=Global : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska SP=1855-9794 COBISS.SI-ID252887040 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aGLOBAL\52016 št.1 248. TI=Moj lepi vrt SP=1581-5897 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID122645760 SG=lPO\ispo\u050\aMOJ LEPI VRT\52016 št.1 249. TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 COBISS3/Zaloga

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 stran 10/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

250. 251. 252. 253.

254. 255. 256.

257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270.

LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.39 TI=Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije SP=1854-5254 COBISS.SI-ID226822656 LA=slv - slovenski SG=lPO\ispo\u050\aŠPORTNIK\52015 št.40 TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lPO\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.14 TI=Mladina SP=0350-9346 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16178432 SG=lŽA\ispo\u050\aMLADINA\52015 št.53 TI=Konzerviranje in zamrzovanje v gospodinjstvu AU=Grum, Andreja COBISS.SI-ID403229 LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Založba Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva SG=lBR\iod\u641\aGRUM A.\5Konzerviranje TI=Italijanska kuhinja AU=Marcolungo, Giorgio LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID14662401 PY=1984 PU=Lipa SG=lBR\iod\u641\aMARCOLUNGO G.\5Italijanska TI=Vse o narezkih in hladnih prigrizkih : od sendvičev do hladnega bifeja COBISS.SI-ID4961081 AU=Schönherr, Christine LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Lipa SG=lBR\iod\u641\aSCHÖNHERR C.\5Vse o TI=Narodne vezenine na Slovenskem : [pisane vezenine po štetih nitih] COBISS.SI-ID7203329 AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lŽA\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N.\5Narodne TI=Neukročena Angelika : zabavni roman AU=Golon, Anne LA=slv COBISS.SI-ID3307521 slovenski PY=1965 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aGOLON A. TI=Iran proti Iranu : islam - revolucija - Homeini AU=Lipušček, Uroš LA=slv COBISS.SI-ID13014529 - slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lŽA\iod\u950\aLIPUŠČEK U.\5Iran proti Iranu TI=Moji najljubši recepti AU=Karapandža, Stevo LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID2463497 PY=1983 PU=Znanje SG=lŽA\iod\u641\aKARAPANDŽA S.\5Moji TI=Mama : revija za nosečnice in starše SP=1408-3345 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID68582656 SG=lPO\ispo\u050\aMAMA\52015 št.208 TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lPO\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.52 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.52 TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lPO\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.53 TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lPO\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.28 TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lPO\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.28 TI=Bodi eko SP=2232-4364 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID257162240 SG=lPO\ispo\u050\aBODI EKO\52016 Letn.6, št.48 TI=Ana Karenina AU=Tolstoj, Lev Nikolaevič LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID5283585 PY=1969 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u882-311.2\aTOLSTOJ L.N.\5Ana TI=Palača vetrov : roman. 2, Pod daljnimi šotori, [Bhithor] AU=Kaye, Mary COBISS.SI-ID23580423 Margaret LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKAYE MARY M.\5Palača TI=Palača vetrov : roman. 3, Paradiž norcev, [Anjuli] AU=Kaye, Mary COBISS.SI-ID23581447 Margaret LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKAYE MARY M.\5Palača TI=Palača vetrov : roman. 1, Upognjena veja, [Belinda] AU=Kaye, Mary COBISS.SI-ID23577095 Margaret LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Lipa

COBISS3/Zaloga

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 stran 11/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKAYE MARY M.\5Palača 271. TI=Palača vetrov : roman. 4, [Moj brat Jonathan], Kajnova dežela AU=Kaye, COBISS.SI-ID23581959 Mary Margaret LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKAYE MARY M.\5Palača 272. TI=VDV AU=Dahl, Roald LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec COBISS.SI-ID2661377 SG=lPO\iml\uP\aDAHL R.\5VDV 273. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lŽA\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.28 274. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.301 275. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.253 276. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.301 277. TI=Didakta SP=0354-0421 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID23267586 SG=lŽA\ispo\u050\aDIDAKTA\52015 št.184 278. TI=Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih SP=1580-6065 LA=slv COBISS.SI-ID112034048 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aVZGOJITELJICA\52015 Letn.17, št.6 279. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.301 280. TI=Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic SP=1318-3028 LA=slv - COBISS.SI-ID38865152 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Ona Let.17, št.52 281. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.301 282. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lVR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.27 283. TI=Zarja SP=2386-0626 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280128512 SG=lVR\ispo\u050\aZARJA\52015 Letn.1, št.28 284. TI=Maja : polna idej SP=2386-0693 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130304 SG=lVR\ispo\u050\aMAJA\52015 Letn.1, št.14 285. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.51 286. TI=Reporter : informativni tednik SP=1855-3699 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID239151104 SG=lVR\ispo\u050\aREPORTER\52015 št.52 287. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lVR\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.27 288. TI=Občinski informator / [izdaja] ZKTŠ Vransko SP=2232-2272 LA=slv - COBISS.SI-ID253639168 slovenski SG=lVR\ispo\u050\aOBČINSKI\52015 št.118 289. TI=Novi tednik NT&RC SP=0353-734X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID19594498 SG=lVR\ispo\u050\aNOVI TEDNIK\52015 št.51 290. TI=Utrip Savinjske doline SP=1580-0962 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID103181056 SG=lVR\ispo\u050\aUTRIP SAVINJSKE\52015 Let.17, št.12 291. TI=Mavrica SP=1408-9734; C500-6589 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID18872578 SG=lVR\ispm\u050\aMAVRICA\52015/16 Letn.45, št.5 292. TI=Burda-Modemagazin SP=1617-0091 LA=ger - nemški COBISS.SI-ID12591157 SG=lŽA\ispo\u050\aBURDA\52016 nr.1 293. TI=Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic SP=1318-069X LA=slv COBISS.SI-ID34703360 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Delo in dom Leto23, št.40 294. TI=Delo SP=0350-7521 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3922434 SG=lŽA\ispo\u050\aDELO\52015 Leto57, št.302 295. TI=Ekipa : športni dnevnik SP=1318-718X LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID54167808 SG=lŽA\ispo\u050\aEKIPA\52015 Let.20, št.302 COBISS3/Zaloga

28.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 stran 12/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

296. TI=Dnevnik SP=1318-0320 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30014721 SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK\52015 Leto65, št.302 297. TI=Nedeljski dnevnik SP=1318-0339 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID30572545 SG=lŽA\ispo\u050\aNEDELJSKI DNEVNIK\52015 Letn.54, št.52 298. TI=Pilot RTV : tedenska priloga Nedeljskega SP=1408-2497 LA=slv COBISS.SI-ID66478848 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDNEVNIK 2015\5Pilot RTV št.53 299. TI=Večer SP=0350-4972 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15921154 SG=lŽA\ispo\u050\aVEČER\52015 Letn.71, št.302 300. TI=Demokracija : slovenski politični tednik SP=1408-0494 LA=slv COBISS.SI-ID63427584 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDEMOKRACIJA\52015 Leto20, št.53 301. TI=Kmečki glas SP=0350-4093 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID747780 SG=lŽA\ispo\u050\aKMEČKI GLAS\52015 Let.72, št.52 302. TI=Naš čas SP=0350-5561 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID15926786 SG=lŽA\ispo\u050\aNAŠ ČAS\52015 Let.61, št.52 303. TI=Družina : slovenski katoliški tednik SP=0416-3885 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID16377858 SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA\52016 Letn.65, št.1 304. TI=Naša družina : mesečna priloga tednika Družina SP=1318-5861 LA=slv - COBISS.SI-ID48451072 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDRUŽINA 2016\5Naša družina št.1 305. TI=Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik SP=1318-1548 LA=slv COBISS.SI-ID30805505 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aFINANCE\52015 št.254 306. TI=Karma plus : revija, ki razlaga življenje SP=1580-6790 LA=slv COBISS.SI-ID114028032 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aKARMA PLUS\52016 Letn.13, št.169 307. TI=Cosmopolitan SP=1580-6898 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID114173696 SG=lŽA\ispo\u050\aCOSMOPOLITAN\52016 št.1 308. TI=Celjan SP=1580-5182 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID110762752 SG=lŽA\ispo\u050\aCELJAN\52015 št.781 309. TI=Zvezde so rojene SP=2386-0707 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280130560 SG=lŽA\ispo\u050\aZVEZDE SO ROJENE\52015 št.28

30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015

UDK skupina: 0 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Polet : magazin Dela in Slovenskih novic SP=1580-8041 LA=slv COBISS.SI-ID3560091 slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Polet št.12 TI=50 let Knjižnice Črnomelj : 1962-2012 : zbornik AU=Knjižnica, Črnomelj COBISS.SI-ID259091456 LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Knjižnica SG=lŽA\iod\u02\aKNJIŽNICA\550 let Knjižnice TI=Bor in Brina : zbirka stripov AU=Kodrič Filipić, Neli LA=slv COBISS.SI-ID7896606 slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u084\aKODRIČ F.N.\5Bor in Brina TI=F : revija fatalna SP=2386-0650 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID280129280 SG=lŽA\ispo\u050\aF - FATALNA\52016 št.1 TI=Peter Zajec. Kepanje! / [prevedla Maja Sever] LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID278583552 PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\imzb\uS\aPETER\5Kepanje

16.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 29.12.2015

UDK skupina: 005 1.

TI=Oblikovanje poslovnih modelov : kje se skriva ključ do debelih vrednosti v prodornih organizacijah? AU=Savić, Marko LA=slv - slovenski PY=2014 PU=dŠola SG=lŽA\iod\u65\aSAVIĆ M.\5Oblikovanje

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

274318080 16.12.2015

stran 13/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4.

TI=Zelišča male čarovnice AU=Kovač, Polonca LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u61\aKOVAČ P.\5Zelišča TI=Zverjašček AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjašček TI=Zverjasec AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjasec TI=Ti si moje srce AU=Maurer, Neža LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Jasa SG=lPO\iml\uS\aMAURER N.\5Ti si moje srce

COBISS.SI-ID

260195072 21.12.2015

COBISS.SI-ID

277574656 28.12.2015

COBISS.SI-ID

277574912 28.12.2015

COBISS.SI-ID

238842880 28.12.2015

COBISS.SI-ID

281945088 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281293824 21.12.2015

COBISS.SI-ID

281605632 21.12.2015

COBISS.SI-ID

281013760 21.12.2015

COBISS.SI-ID

281735680 28.12.2015

COBISS.SI-ID

254554624 28.12.2015

COBISS.SI-ID

3463323

COBISS.SI-ID

228948736 28.12.2015

COBISS.SI-ID

99077120

28.12.2015

COBISS.SI-ID

3519262

28.12.2015

COBISS.SI-ID

74299392

28.12.2015

UDK skupina: 1 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

TI=Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka AU=Rajović, Ranko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u159.9\aRAJOVIĆ R.\5Kako z igro TI=Kaj sploh hočem? : pogum za odločanje AU=Grün, Anselm LA=slv slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u159.9\aGRÜN A.\5Kaj sploh TI=Rahločutno starševstvo AU=Poljanec, Andreja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u159.9\aPOLJANEC A.\5Rahločutno TI=Ozdravite! AU=Hay, Louise L. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Primus SG=lPO\iod\u159.9\aHAY L.L.\5Ozdravite! TI=Reci življenju ja : pogovori z energijsko terapevtko Andrejo Novak AU=Fužir, Barbara LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Merkaba SG=lŽA\ido\u133\aFUŽIR B.\5Reci življenju ja TI=Ko se vse spremeni, spremeni vse : v obdobju nemira, pot do miru AU=Walsch, Neale Donald LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Gnostica SG=lŽA\iod\u133\aWALSCH N.D.\5Ko se vse TI=Magija velikopoteznega mišljenja AU=Schwartz, David Joseph LA=slv slovenski PY=1998 PU=Network TwentyOne [[i. e.] Amalietti] SG=lPO\iod\u159.9\aSCHWARTZ D.J.\5Magija

28.12.2015

UDK skupina: 159.9 1. 2. 3. 4.

TI=Zlate misli o življenju in zavedanju AU=Drnovšek, Janez LA=slv slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u159.9\aDRNOVŠEK J.\5Zlate misli TI=Čudež motivacije : vodnik do sreče in uspeha AU=Shinn, George LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Tuma SG=lPO\iod\u159.9\aSHINN G.\5Čudež motivacije TI=Postanite voditelj AU=Maxwell, John C. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Amalietti ; Network TwentyOne SG=lPO\iod\u159.9\aMAXWELL J.C.\5Postanite TI=Postanite vplivna osebnost AU=Maxwell, John C. LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Amalietti SG=lPO\iod\u159.9\aMAXWELL J.C.\5Postanite

UDK skupina: 2 COBISS3/Zaloga

stran 14/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

1. 2. 3.

TI=Največji človek kar jih je kdaj živelo LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania SG=lBR\iod\u2\aNAJVEČJI ČLOVEK\5kar jih je TI=Otrokov prvi božič AU=Singer, Muff LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ognjišče SG=lVR\imzb\uS\aSINGER M.\5Otrokov prvi TI=Svetopisemske zgodbe. Božič AU=Thoroe, Charlotte LA=slv slovenski PY=2015 PU=Ognjišče SG=lVR\iml\u23/28\aTHOROE C.\5Svetopisemske

COBISS.SI-ID

15807026

21.12.2015

COBISS.SI-ID

278387968 21.12.2015

COBISS.SI-ID

278551296 21.12.2015

COBISS.SI-ID

281838848 21.12.2015

COBISS.SI-ID

282259200 21.12.2015

COBISS.SI-ID

280279296 29.12.2015

COBISS.SI-ID

280647936 16.12.2015

COBISS.SI-ID

280898816 18.12.2015

COBISS.SI-ID

6794757

COBISS.SI-ID

281127424 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281126912 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281126656 16.12.2015

UDK skupina: 30+316 1.

TI=Tridesetletnica ali Sočne skrivnosti sodobne ženske v tridesetih : [odkrito in humorno o vsem, kar ste do sedaj zaupale le svojim prijateljicam] AU=Kremesec, Maja LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Karantanija SG=lVR\iod\u31\aKREMESEC M.\5Tridesetletnica

UDK skupina: 32 1.

2.

TI=Zima prihaja : zakaj je treba ustaviti Vladimirja Putina in sovražnike svobodnega sveta AU=Kasparov, Gari LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u32\aKASPAROV G.\5Zima prihaja TI=Četrti rajh : kako si je Nemčija podredila Evropo AU=Feltri, Vittorio LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Ciceron SG=lVR\iod\u32\aFELTRI V.\5Četrti rajh

UDK skupina: 33 1.

TI=To vse spremeni : kapitalizem proti podnebju AU=Klein, Naomi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u33\aKLEIN N.\5To vse spremeni

UDK skupina: 37 1.

TI=Igrivo ustvarjanje : z naravnimi materiali : več kot 200 idej za male in velike AU=Pedevilla, Pia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\u74\aPEDEVILLA P.\5Igrivo

UDK skupina: 39 1.

TI=Ljudske vezenine na Slovenskem AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv slovenski PY=1970 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva ; Etnografski muzej SG=lŽA\iod\u39\aNIKLSBACHER-B.N.\5Ljudske

28.12.2015

UDK skupina: 5 1. 2. 3.

TI=Kako živijo žužkojedi AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo pajki AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo pajki TI=Kako živijo metulji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši

COBISS3/Zaloga

stran 15/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo polži AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo polži TI=Kako živijo čebele AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo hrošči AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo metulji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo čebele AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo hrošči AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo polži AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo pajki AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo žužkojedi AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo zveri AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo gosenice AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo --- kačji pastirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo polonice AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo ptice v gnezdilnicah AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo --- živali, ki ne poznajo šale AU=Esenko, Ivan LA=slv slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo plazilci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo netopirji AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo glodavci AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo TI=Kako živijo sove AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

281127168 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281126144 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281126400 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281126656 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281126144 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281126400 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281127168 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281126912 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281127424 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279292416 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279291392 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279291648 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279291904 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279292160 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279292672 18.12.2015

COBISS.SI-ID

276147968 18.12.2015

COBISS.SI-ID

276147456 18.12.2015

COBISS.SI-ID

276147200 18.12.2015

COBISS.SI-ID

276148480 18.12.2015 stran 16/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo 23. TI=Kako živijo dvoživke AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo 24. TI=Kako živijo ptice na krmišču AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aESENKO I.\5Kako živijo 25. TI=Če boste molčali, bodo kamni govorili AU=Komat, Anton LA=slv slovenski PY=2015 PU=Buča ; [samozal.] A. Komat SG=lVR\iod\u82-4\aKOMAT A.\5Če boste molčali

COBISS.SI-ID

276146944 18.12.2015

COBISS.SI-ID

276148224 18.12.2015

COBISS.SI-ID

282032640 21.12.2015

COBISS.SI-ID

279800320 16.12.2015

UDK skupina: 50 1.

TI=Zabavni poskusi za otroke AU=Nieto Martínez, Carla LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u37\aNIETO M.C.\5Zabavni poskusi

UDK skupina: 502/504 1.

TI=Proteus : časopis za poljudno naravoslovje SP=0033-1805 LA=slv COBISS.SI-ID7547138 slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aPROTEUS\52014/15 št.10

22.12.2015

UDK skupina: 504.06 1.

2.

TI=Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, COBISS.SI-ID9479452 okolje in logistiko : specialist magazine for packaging, environment and logistics SP=1855-4849; C506-0346 LA=slv; eng SG=lŽA\ispo\u050\aEOL\52015 št.104 TI=Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, COBISS.SI-ID9479452 okolje in logistiko : specialist magazine for packaging, environment and logistics SP=1855-4849; C506-0346 LA=slv; eng SG=lŽA\ispo\u050\aEOL\52015 št.105

28.12.2015

28.12.2015

UDK skupina: 55/56 1.

TI=Vode AU=Esenko, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\u50\aESENKO I.\5Vode

COBISS.SI-ID

280850688 16.12.2015

COBISS.SI-ID

280307200 16.12.2015

COBISS.SI-ID

280307200 16.12.2015

UDK skupina: 56/59 1.

2.

TI=Pajki : življenje pajkov : njihove posebnosti : njihove zaznavne, odzivne in učne sposobnosti : seznam vseh slovenskih vrst : mnoge raziskave o pajkih in njihovih mrežah AU=Marinko, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=samozal. SG=lVR\iod\u59\aMARINKO T.\5Pajki TI=Pajki : življenje pajkov : njihove posebnosti : njihove zaznavne, odzivne in učne sposobnosti : seznam vseh slovenskih vrst : mnoge raziskave o pajkih in njihovih mrežah AU=Marinko, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=samozal. SG=lPO\iod\u59\aMARINKO T.\5Pajki

UDK skupina: 58/59 1.

TI=Živalstvo Evrope : priročnik za določanje živalskih vrst AU=Garms, Harry COBISS.SI-ID19544065 LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u59\aGARMS H.\5Živalstvo Evrope

COBISS3/Zaloga

21.12.2015

stran 17/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

UDK skupina: 61 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

TI=Domača lekarna AU=Zittlau, Jörg LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Prešernova družba SG=lPO\iod\u61\aZITTLAU J.\5Domača lekarna TI=Vaje za vadbo spomina in zbranosti AU=Pentek, Metka LA=slv slovenski PY=2013 PU=Gerontološko društvo Slovenije SG=lŽA\iod\u61\aPENTEK M.\5Vaje za vadbo\x3 TI=Čarobno črevesje : vse, kar morate vedeti o najbolj prezrtem organu AU=Enders, Giulia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u61\aENDERS G.\5Čarobno TI=Pot samouresničevanja AU=Rugelj, Janez LA=slv - slovenski PY=2000 PU=samozal. ; Slovensko društvo terapevtov za alkoholizem, druge odvisnosti in pomoč ljudem v stiski SG=lTA\iod\u61\aRUGELJ J.\5Pot TI=Etika v zdravstveni negi : razmerja skrbi AU=Tschudin, Verena LA=slv slovenski PY=2004 PU=Educy SG=lBR\iod\u61\aTSCHUDIN V.\5Etika TI=Vitaminska biblija : kako lahko pravi vitamini in hranilni pripravki spremenijo vaše življenje AU=Mindell, Earl LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u61\aMINDELL E.\5Vitaminska TI=Kaj lahko sami storite, ko ste bolni : zdravila brez zdravnika : za vse majhne in velike težave AU=Eichenlaub, John E. LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Tomark SG=lŽA\iod\u61\aEICHENLAUB J.E.\5Kaj lahko

COBISS.SI-ID

104081920 21.12.2015

COBISS.SI-ID

10285215

COBISS.SI-ID

282127104 28.12.2015

COBISS.SI-ID

108004096 28.12.2015

COBISS.SI-ID

216137216 28.12.2015

COBISS.SI-ID

22698496

28.12.2015

COBISS.SI-ID

56148480

28.12.2015

21.12.2015

UDK skupina: 62 1.

2.

TI=Avto fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport COBISS.SI-ID103334144 18.12.2015 in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in šport] SP=15801195 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAVTO FOKUS\52016 št.197 TI=Avto fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport COBISS.SI-ID103334144 18.12.2015 in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in šport] SP=15801195 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aAVTO FOKUS\52016 št.198

UDK skupina: 63 1.

TI=Stare vrtnarske modrosti AU=Kern, Andrea LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Viharnik SG=lVR\iod\u635\aKERN A.\5Stare vrtnarske

COBISS.SI-ID

281927168 21.12.2015

UDK skupina: 64 1.

TI=ABC peke / [prevedla Ksenija Samide ; uredila Irena Trenc-Frelih] LA=slv COBISS.SI-ID7054336 - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u641\aABC PEKE

28.12.2015

UDK skupina: 65 1.

TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.51

COBISS3/Zaloga

17.12.2015

stran 18/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

2.

TI=TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske COBISS.SI-ID3585947 novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Štajerski tednik, Vestnik SP=1581-5552 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aNOVI TEDNIK 2015\5TV št.52

28.12.2015

UDK skupina: 7 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

TI=Escape from planet Earth / directed by Cal Brunker ; written by Bob COBISS.SI-ID1108068446 Barlen & Cal Brunker ; based on a story by Tony Leech & Cory Edwards ; director of photography Matthew A. Ward ; music by Aaron Zigman ; produced by Catherine Winder, Brian Inerfeld, Luke Carroll ; prevod Aleksander Golja ; režija [slov.] sinhronizacije Tina Ogrin LA=hrv; slv; srp PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aPOBEG S PLANETA\xml-279 TI=The Giver / directed by Phillip Noyce ; screenplay by Michael Mitnick COBISS.SI-ID279332864 and Robert B. Weide ; based on the book by Lois Lowry ; director of photography Ross Emery ; music by Marco Beltrami ; produced by Nikki Silver, Jeff Bridges, Neil Koenigsberg ; prevedla Helena Golja LA=eng angleški PY=2015 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aVARUH SPOMINOV\xod-235 TI=Slon : osem animiranih filmov LA=slv - slovenski PY=2007 COBISS.SI-ID6037278 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idvd\u791\aSLON\xml-407 TI=[Crna mačka, beli mačor] / sceenplay Gordan Mihić ; director of COBISS.SI-ID1690752 photography Thierry Arbogast ; original music score Nelle Karajlić, Vojislav Aralica, Dejan Sparavalo ; directed by Emir Kusturica LA=scc; rom PY=2007 PU=A. G. MARKET ; Dnevnik SG=lBR\idvd\u791\aČRNA MAČKA\xod-325 TI=Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije SP=1855-8917 LA=slv COBISS.SI-ID1096259166 - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aGLASNA\52015 Letn.46, št.6 TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID277731328 LA=slv - slovenski SG=lŽA\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.12 TI=Rekord : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic SP=2385-9709 COBISS.SI-ID277731328 LA=slv - slovenski SG=lPR\ispo\u050\aDELO 2015\5Rekord Let.1, št.12 TI=Smučanje je igra AU=Pišot, Rado LA=slv - slovenski PY=2004 COBISS.SI-ID216812544 PU=Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije SG=lBR\iod\u796\aPIŠOT R.\5Smučanje

18.12.2015

18.12.2015

21.12.2015 21.12.2015

28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015

UDK skupina: 71/72 1.

TI=Grad Strmol na Gorenjskem AU=Leben, Nika LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije SG=lBR\iod\u72\aLEBEN N.\5Grad Strmol

COBISS.SI-ID

271186944 28.12.2015

COBISS.SI-ID

1108009822 18.12.2015

COBISS.SI-ID

1108058718 18.12.2015

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

TI=The good lie / directed by Philippe Falardeau ; written by Margaret Nagle ; director of photography Ronald Plante ; music by Martin Léon LA=eng; ara PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aNEDOLŽNA LAŽ\xod-227 TI=Nightcrawler / music by James Newton Howard ; director of photography Robert Elswit ; written & directed by Dan Gilroy LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aNOČNE KRONIKE\xod-228

COBISS3/Zaloga

stran 19/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TI=Samba / directeur de la photographie Stephane Fontaine ; musique COBISS.SI-ID1108046686 Ludovico Einaudi ; scénario et dialogues Eric Toledano et Olivier Nakache ; avec la collaboration de Delphine et Muriel Coulin ; d'après le roman de Delphine Coulin Samba pour la France ; un film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache LA=fre - francoski PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSAMBA\xod-229 TI=John Wick / directed by Chad Stahelski ; written by Derek Kolstad ; COBISS.SI-ID1108049502 director of photography Jonathan Sela ; music by Tyler Bates and Joel J. Richard ; prevod Miša Šavor LA=eng; rus PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aJOHN WICK\xod-230 TI=Serena / directed by Susanne Bier ; written by Christopher Kyle ; based on COBISS.SI-ID1108102238 the book by Ron Rash ; director of photography Morten Soborg ; music by Johan Soderqvist LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSERENA\xod-231 TI=20.000 days on Earth AU=Forsyth, Iain LA=eng - angleški PY=2015 COBISS.SI-ID1108115806 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\a20.000 DNI NA\xod-232 TI=Amazonia / idée originale Stéphane Millière et Luc Marescot ; scénario COBISS.SI-ID1107948894 Johanne Bernard ... [et al.] ; image Gustavo Hadba, Manuel Teran et Jérôme Bouvier ; musique originale Bruno Coulais ; un film de Thierry Ragobert LA=zxx - jezik ni uporabljen PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aAMAZONIJA\xod-233 TI=Love is strange / directed by Ira Sachs ; written by Ira Sachs & Mauricio COBISS.SI-ID1108110942 Zacharias ; director of photography Christos Voudouris LA=eng; rus PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aLJUBEZEN JE ČUDNA\xodTI=Good people / screenplay Kelly Masterson ; based on the novel "Good COBISS.SI-ID1107650910 people" written by Marcus Sakey ; directed by Henrik Ruben Genz ; director of photography Jørgen Johansson ; music by Neil Davidge ; produced by Benjamin Forkner, Tobey Maguire ... [et al.] LA=eng - angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aDOBRI LJUDJE\xod-236 TI=Marina / music Michelino Bisceglia ; director of photography Lou COBISS.SI-ID1107726942 Berghmans ; written by Rik D'Hiet & Stijn Coninx ; based on the youth memories of Rocco Granata ; directed by Stijn Coninx ; prevedel Igor Divjak LA=ita; dut PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aMARINA\xod-237 TI=Die Wälder sind noch grün / Regie Marko Naberšnik ; Drehbuch Marko COBISS.SI-ID1107736158 Naberšnik, Robert Hofferer ; Kamera Miloš Srdić ; Musik Michael Wollny ; inspiriert vom Gedicht Menschheit von Georg Trakl LA=ger - nemški PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aGOZDOVI SO ŠE\xod-238 TI=Kvinden i buret / baseret på Jussi Adler-Olsens "Kvinden i buret" ; COBISS.SI-ID279333120 manuskript Nikolaj Arcel ; instruktør Mikkel Nørgaard ; fotograf Eric Kress ; komponist Johan Söderqvist ; producere Louise Vesth, peter Aalbæk Jensen LA=dan; swe PY=2015 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aŽENSKA V KLETKI\xod-239 TI=Maša in medved. 6, Dober tek, Bon appétit / created, written by Oleg COBISS.SI-ID11082782 Kuzovkov ; directed by Vlad Bayramgulov ; music by Vasily Bogatyrev LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Menart Records SG=lPN\idvd\u791\aMAŠA IN MEDVED 6\xmlTI=Maša in medved. 5, Dan za pranje perila, Laundry day / created, written by COBISS.SI-ID11082270 Oleg Kuzovkov ; directed by Oleg Uzhinov ; music by Vasily Bogatyrev LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Menart Records

COBISS3/Zaloga

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015 18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

stran 20/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lŽA\idvd\u791\aMAŠA IN MEDVED 5\xml15. TI=Masha and the bear. DVD 3, [Prvi šolski dan] / created [and] written by COBISS.SI-ID11032479 Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy Bogatyrev LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aMAŠA IN MEDVED 3\xml16. TI=Masha and the bear. DVD 2, [Medvedja pomlad] / created [and] written by COBISS.SI-ID11032223 Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy Bogatyrev LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Menart Records SG=lŽA\idvd\u791\aMAŠA IN MEDVED 2\xml-

21.12.2015

21.12.2015

UDK skupina: 79 1.

2.

TI=Le dernier trappeur / un film de Nicolas Vanier ; directeur photo Thierry Machado ; musique originale Krishna Levy LA=fre - francoski PY=2014 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aPOSLEDNJI\xod-240 TI=Monster / written and directed by Patty Jenkins ; director of photography Steven Bernstein ; music by BT LA=eng - angleški PY=2005 PU=Fivia ; Mladina SG=lŽA\idvd\u791\aPOŠAST\xod-1781

COBISS.SI-ID

1106685278 18.12.2015

COBISS.SI-ID

13924616

21.12.2015

COBISS.SI-ID

14848825

21.12.2015

COBISS.SI-ID

265084160 28.12.2015

COBISS.SI-ID

244380416 28.12.2015

COBISS.SI-ID

121219584 28.12.2015

COBISS.SI-ID

13214777

21.12.2015

TI=Sončni gaj / [avtorica besedil] Zvezdana Majhen ; [avtor glasbe in aranžer] COBISS.SI-ID11454494

18.12.2015

UDK skupina: 791.2 1.

TI=Surf's up / directed by Ash Brannon, Chris Buck ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; music by Mychael Danna LA=slv; eng PY=2007 PU=Blitz film & video distribution SG=lTA\idvd\u791\aDIVJI VALOVI\xml-95

UDK skupina: 796/799 1.

2.

TI=Naše smučine : teorija in metodika alpskega smučanja : [univerzitetni učbenik in uradni učni načrt na tečajih usposabljanja za učitelje alpskega 1., 2. in 3. stopnje] AU=Lešnik, Blaž LA=slv - slovenski PY=2013 PU=SZS ZUTS Slovenije SG=lŽA\iod\u796\aLEŠNIK B.\5Naše TI=Naši olimpijci : 1912-2008 / [gradivo zbrali in uredili] Marko Račič, Tomo Levovnik [[in] Marko Levovnik ; fotografije Aleš Fevžer in arhiv] LA=slv; eng PY=2009 PU=Klub slovenskih olimpijcev SG=lŽA\ido\u796\aNAŠI\5olimpijci

UDK skupina: 796.9 1.

TI=Smučanje danes : gradivo za usposabljanje / Aleš Guček in Dušan Videmšek s sodelavci ; [fotografija Aleš Fevžar] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije SG=lŽA\iod\u796\aSMUČANJE\5danes

UDK skupina: 79I-DVD 1.

TI=Whale rider / written and directed by Niki Caro ; from the book "The whale rider" by Witi Ihimaera ; music Lisa Gerrard ; director of photography Leon Narbey PY=2004 PU=A. G. Market SG=lPR\idvd\u791\aLEGENDA O\xod-420

UDK skupina: 7-GP-otr 1.

COBISS3/Zaloga

stran 21/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

Dominik Krt ; [ilustracije Jure Kralj ; producent Dominik Krt] LA=slv slovenski PY=2015 PU=Studio Hieroglif SG=lVR\icd\u78\aSONČNI GAJ UDK skupina: 8 1. 2. 3. 4.

TI=Literatura SP=0353-5622 LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID3468546 SG=lŽA\ispo\u050\aLITERATURA\52015 Letn.283, št.294 TI=Vrtinec otroštva : zgodbe in pravljice AU=Volarič, Zlata LA=slv COBISS.SI-ID73101056 slovenski PY=1998 PU=[samozal.] J. Volarič SG=lŽA\iml\uP\aVOLARIČ Z.\5Vrtinec TI=Dnevnik žene v belem : roman AU=Soubiran, André LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID21542144 PY=1980 PU=Lipa SG=lTA\iod\u840-311.2\aSOUBIRAN A.\5Dnevnik TI=Tisha : roman AU=Specht, Robert LA=slv - slovenski PY=1979 COBISS.SI-ID21834503 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u820(73)-311.2\aSPECHT R.\5Tisha

22.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015

UDK skupina: 81 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Popotniški slovarček / [glavna urednica Urška Perko] LA=slv; hrv; eng PY=2015 PU=Center za usposabljanje, delo in varstvo SG=lBR\iod\u81\aPOPOTNIŠKI\5slovarček TI=Popotniški slovarček / [glavna urednica Urška Perko] LA=slv; hrv; eng PY=2015 PU=Center za usposabljanje, delo in varstvo SG=lPO\iod\u81\aPOPOTNIŠKI\5slovarček TI=Popotniški slovarček / [glavna urednica Urška Perko] LA=slv; hrv; eng PY=2015 PU=Center za usposabljanje, delo in varstvo SG=lPR\iod\u81\aPOPOTNIŠKI\5slovarček TI=Popotniški slovarček / [glavna urednica Urška Perko] LA=slv; hrv; eng PY=2015 PU=Center za usposabljanje, delo in varstvo SG=lVR\iod\u81\aPOPOTNIŠKI\5slovarček TI=Popotniški slovarček / [glavna urednica Urška Perko] LA=slv; hrv; eng PY=2015 PU=Center za usposabljanje, delo in varstvo SG=lŽA\iod\u81\aPOPOTNIŠKI\5slovarček

COBISS.SI-ID

280761088 28.12.2015

COBISS.SI-ID

280761088 28.12.2015

COBISS.SI-ID

280761088 28.12.2015

COBISS.SI-ID

280761088 28.12.2015

COBISS.SI-ID

280761088 28.12.2015

COBISS.SI-ID

281040640 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281349376 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281459712 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281486848 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281077760 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281798144 18.12.2015

COBISS.SI-ID

282024704 18.12.2015

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Tako diši ljubezen AU=Caboni, Cristina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u850-311.2\aCABONI C.\5Tako diši TI=Če ubiješ oponašalca AU=Lee, Harper LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLEE H.\5Če ubiješ TI=Projekt otrok AU=Simsion, Graeme C. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aSIMSION G.C.\5Projekt TI=Moj boj AU=Knausgård, Karl Ove LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.6\aKNAUSGÅRD K.O.\5Moj TI=Rob večnosti : tretja knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.6\aFOLLETT K.\5Rob TI=Res sem srečna AU=Knoll, Jessica LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aKNOLL J.\5Res sem TI=Da bi lahko živela : pot severnokorejskega dekleta v svobodo AU=Park,

COBISS3/Zaloga

stran 22/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Yeonmi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-94\aPARK Y.\5Da bi lahko TI=Poročna združitev AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Pregrešni izvidnik : [tretja knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] AU=McCarty, Monica LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMCCARTY M. TI=Napad na kraljevino Tearling AU=Johansen, Erika LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.9\aJOHANSEN E.\5Saga o\x2 TI=Ščepec sreče AU=McKinlay, Deborah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aMCKINLAY D.\5Ščepec TI=Larina cvetličarna AU=Griffin, Ella LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.2\aGRIFFIN E.\5Larina TI=Ljubezen v popolnosti AU=Mallery, Susan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMALLERY S. TI=Skrivnostne ure AU=Christie, Agatha LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Državna založba Slovenije ; Globus SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHRISTIE A. TI=Primer inšpektorja Parkeljtona. Ko pride tiger AU=Petek Levokov, Milan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uP\aPETEK L.M.\5Primer TI=Povabilo na ples AU=Balogh, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aBALOGH M. TI=Poročni dogovor AU=Balogh, Mary LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aBALOGH M. TI=V vrtincu skrivne ljubezni z lordom AU=MacLean, Sarah LA=slv slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S.\5V TI=V vrtincu strasti z vojvodom AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S.\5V TI=Junak AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Junak TI=Ulica v mesečini AU=Young, Samantha LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820-311.2\aYOUNG S.\5Ulica v TI=Vranje dekle AU=Sund, Erik Axl LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aSUND E.A.\5Vranje dekle TI=Slavček AU=Hannah, Kristin LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHANNAH K. TI=Prelepi neznanec AU=Lauren, Christina LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aLAUREN C.\5Prelepi TI=14. smrtni greh AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\514. TI=Trenutek predaje AU=Redmerski, J. A. LA=slv - slovenski PY=2015

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

282062592 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281785600 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281779968 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281851904 18.12.2015

COBISS.SI-ID

281797120 18.12.2015

COBISS.SI-ID

282057216 18.12.2015

COBISS.SI-ID

881438

COBISS.SI-ID

281001216 21.12.2015

COBISS.SI-ID

278844160 21.12.2015

COBISS.SI-ID

277256192 21.12.2015

COBISS.SI-ID

276988160 21.12.2015

COBISS.SI-ID

278533632 21.12.2015

COBISS.SI-ID

279237888 21.12.2015

COBISS.SI-ID

280900608 21.12.2015

COBISS.SI-ID

280786944 21.12.2015

COBISS.SI-ID

282264320 21.12.2015

COBISS.SI-ID

282252288 21.12.2015

COBISS.SI-ID

282286592 21.12.2015

COBISS.SI-ID

282292224 21.12.2015

21.12.2015

stran 23/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aREDMERSKI J.A. TI=Angelsko hladna. [1] AU=Bjørk, Samuel LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aBJØRK S.\5Angelsko\x1 TI=Rob večnosti : tretja knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aFOLLETT K.\5Rob\x3/1 TI=Rob večnosti AU=Follett, Ken LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.6\aFOLLETT KEN\5Rob TI=Airframe AU=Crichton, Michael LA=eng - angleški PY=1997 PU=Ballantine Books SG=lŽA\iod\u82=20\aCRICHTON M.\5Airframe TI=Scorpion trail AU=Archer, Geoffrey LA=eng - angleški PY=1996 PU=Arrow SG=lŽA\iod\u82=20\aARCHER G.\5Scorpion TI=Zvezde nad Samarkandom : roman v dveh knjigah AU=Borodin, Sergej Petrovič LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBORODIN S.P.\5Zvezde TI=Oslovska leta AU=Ćopić, Branko LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aĆOPIĆ B.\5Oslovska leta TI=Ujetnika ljubezni in vojne : roman AU=Zilahy, Lajos LA=slv slovenski PY=1979 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u82-311.2\aZILAHY L.\5Ujetnika TI=Dolina meseca : roman AU=London, Jack LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aLONDON J.\5Dolina TI=Čarobni cvet Namibije : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv slovenski PY=1983 PU=Lipa SG=lPO\iod\u830-311.2\aKONSALIK H.G. TI=Dolina zelenega zlata AU=Remic-Jager, Vera LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Kmečki glas SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aREMIC-J.V.\5Dolina TI=Julija Crèvecoeur. Del 1, Ljubezen je kot vojna : roman AU=Néry, Gérard LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u840-311.2\aNÉRY G.\5Ljubezen je\x1

COBISS.SI-ID

282243072 21.12.2015

COBISS.SI-ID

281077760 28.12.2015

COBISS.SI-ID

279121664 28.12.2015

COBISS.SI-ID

13036604

28.12.2015

COBISS.SI-ID

1596732

28.12.2015

COBISS.SI-ID

1073694

28.12.2015

COBISS.SI-ID

55605

28.12.2015

COBISS.SI-ID

17502983

28.12.2015

COBISS.SI-ID

786462

28.12.2015

COBISS.SI-ID

948510

28.12.2015

COBISS.SI-ID

732446

28.12.2015

COBISS.SI-ID

1374494

28.12.2015

COBISS.SI-ID

224557312 28.12.2015

COBISS.SI-ID

100043

21.12.2015

COBISS.SI-ID

13017345

21.12.2015

UDK skupina: 82.0 1.

TI=Rešitev Da Vincijeve šifre : vodnik po dejstvih iz romana Da Vincijeva šifra AU=Cox, Simon LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u23/28\aCOX SIMON\5Rešitev Da

UDK skupina: 82=20 1.

TI=The enormous turnip / retold by Sue Arengo ; illustrated by Claire Mumford LA=eng - angleški PY=2001 PU=Oxford University Press SG=lPR\iml\u82=20\aTHE ENORMOUS\5Turnip

UDK skupina: 820 1.

TI=Vzhodno od raja AU=Steinbeck, John LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEINBECK J.

COBISS3/Zaloga

stran 24/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2. 3.

TI=Le enkrat v življenju AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Adit SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Le enkrat TI=Dokler se ne snideva spet AU=Krantz, Judith LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Drava SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aKRANTZ J.\5Dokler TI=Razpotja ljubezni AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Razpotja

COBISS.SI-ID

325948

28.12.2015

COBISS.SI-ID

3078201

28.12.2015

COBISS.SI-ID

7303680

28.12.2015

COBISS.SI-ID

11238457

28.12.2015

COBISS.SI-ID

3959297

28.12.2015

COBISS.SI-ID

3959553

28.12.2015

COBISS.SI-ID

6951993

28.12.2015

COBISS.SI-ID

12130055

28.12.2015

COBISS.SI-ID

8258048

21.12.2015

COBISS.SI-ID

228053760 28.12.2015

COBISS.SI-ID

279299328 16.12.2015

COBISS.SI-ID

277297920 16.12.2015

COBISS.SI-ID

281553920 16.12.2015

COBISS.SI-ID

265606144 16.12.2015

COBISS.SI-ID

271757056 16.12.2015

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Nevesta : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Nevesta TI=In večno pojo gozdovi AU=Gulbranssen, Trygve LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u82-311.2\aGULBRANSSEN T.\5In TI=Dediščina gozda AU=Gulbranssen, Trygve LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Cankarjeva založba SG=lPE\iod\u82-311.2\aGULBRANSSEN T. TI=Križarka Ulysses AU=MacLean, Alistair LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.6\aMACLEAN A.\5Križarka TI=Danes grofje Celjski in nikdar več AU=Wambrechtsamer, Anna LA=slv slovenski PY=1977 PU=Obzorja SG=lPO\iod\u82-311.6\aWAMBRECHTSAMER

UDK skupina: 82-1 1.

TI=Stihi mojih dni AU=Menart, Janez LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Prešernova družba SG=lBR\iod\u82-1\aMENART J.\5Stihi mojih dni

UDK skupina: 821.1/.9 1.

TI=Levji med : (mit o Samsonu) AU=Grossman, David LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u29\aGROSSMAN D.\5Levji med

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Sviloprejka AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.4\aROWLING J.K. TI=Klic kukavice AU=Rowling, J. K. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-312.4\aROWLING J.K.\5Klic TI=Zlobna zobarka AU=Walliams, David LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aWALLIAMS D.\5Zlobna zobarka TI=Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.6\aFOLLETT K.\5Propad\x1 TI=Svetovna zima : druga knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv

COBISS3/Zaloga

stran 25/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

- slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.6\aFOLLETT K. 6. TI=Ženitna ponudba AU=Balogh, Mary LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aBALOGH M. 7. TI=Zadnja žena Henrika VIII. AU=Erickson, Carolly LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Anu Elara SG=lPO\iod\u82-311.6\aERICKSON C.\5Zadnja 8. TI=Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aFOLLETT K.\5Propad\x1 9. TI=Svetovna zima : druga knjiga trilogije Stoletje AU=Follett, Ken LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.6\aFOLLETT K. 10. TI=Kapitan Gatnik in strahotna vrnitev Zvončkohlača Cinglja AU=Pilkey, Dav LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uP\aPILKEY DAV\5Kapitan Gatnik

COBISS.SI-ID

275613696 21.12.2015

COBISS.SI-ID

252432384 28.12.2015

COBISS.SI-ID

265606144 28.12.2015

COBISS.SI-ID

271757056 28.12.2015

COBISS.SI-ID

276110336 30.12.2015

COBISS.SI-ID

219001344 28.12.2015

COBISS.SI-ID

231870208 28.12.2015

COBISS.SI-ID

228053504 28.12.2015

COBISS.SI-ID

281836032 16.12.2015

COBISS.SI-ID

279803648 16.12.2015

COBISS.SI-ID

266607104 21.12.2015

COBISS.SI-ID

225888256 28.12.2015

COBISS.SI-ID

282114304 28.12.2015

COBISS.SI-ID

262740736 28.12.2015

UDK skupina: 821.134.2 1.

TI=Kanibalova hči AU=Montero, Rosa LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aMONTERO R.

UDK skupina: 821.134.2/.3 1.

TI=Čudež v ravnovesju AU=Etxebarría, Lucía LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-311.2\aETXEBARRÍA L.\5Čudež

UDK skupina: 821.161.1 1.

TI=Čelada groze : [mit o Tezeju in Minotavru] AU=Pelevin, Viktor Olegovič LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u29\aPELEVIN VIKTOR O.\5Čelada

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4.

5.

6.

TI=Domu in rodu AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82-1\aPAVČEK T.\5Domu in rodu TI=Telo iz črk : roman o Almi AU=Dekleva, Milan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82-312.6\aDEKLEVA M.\5Telo iz TI=Med nebom in zemljo : čudežno preživela udar strele AU=Vardjan, Vera LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. SG=lBR\iod\u82-94\aVARDJAN V.\5Med nebom TI=Sonce mojega življenja : izbor črtic AU=Šmajs, Vinko LA=slv slovenski PY=2006 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Sonce mojega TI=Pod svobodnim soncem : [lahko branje] AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje SG=lŽA\iml\uP\aFINŽGAR F.S.\5Pod TI=Džehenem AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Študentska založba

COBISS3/Zaloga

stran 26/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

7.

SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aČATER D.\5Džehenem TI=Zgodbe za advent in božič / zbral in uredil Božo Rustja ; [fotografije Ubald COBISS.SI-ID269171968 28.12.2015 Trnkoczy ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZGODBE ZA

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3.

TI=Pečine AU=Nichols, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aNICHOLS P.\5Pečine TI=Poročna napaka AU=Probst, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aPROBST J.\5Poročna TI=Skupaj AU=Moyes, Jojo LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820-311.2\aMOYES J.\5Skupaj

COBISS.SI-ID

281876480 18.12.2015

COBISS.SI-ID

280547584 18.12.2015

COBISS.SI-ID

278534400 28.12.2015

COBISS.SI-ID

275425792 21.12.2015

COBISS.SI-ID

19408896

COBISS.SI-ID

276003840 18.12.2015

COBISS.SI-ID

271369216 21.12.2015

COBISS.SI-ID

19795719

COBISS.SI-ID

113242880 28.12.2015

COBISS.SI-ID

281162496 21.12.2015

UDK skupina: 82-311.2 1.

TI=V vrtincu romantike z lahkoživcem AU=MacLean, Sarah LA=slv slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S.\5V

UDK skupina: 82-311.6 1.

TI=Maria Canossa : roman AU=Paretti, Sandra LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u830-311.2\aPARETTI S.\5Maria

28.12.2015

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Saga o kraljevini Tearling. [1] AU=Johansen, Erika LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.9\aJOHANSEN E.\5Saga o\x1

UDK skupina: 82-32 1.

TI=Ježek Jaka AU=Podesta, Veronica LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Grahovac SG=lPR\iml\uS\aPODESTA V.\5Ježek Jaka

UDK skupina: 82-4/-9 1.

TI=Spomini črnogledega humorista AU=Križanovskij, Oleg LA=slv slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lŽA\iod\u82-94\aKRIŽANOVSKIJ O.

28.12.2015

UDK skupina: 82-7 1.

TI=Ubežnice iz novinarske beležnice AU=Hribar, Ladislav Drago LA=slv slovenski PY=2001 PU=NT&RC SG=lPO\iod\u82-7\aHRIBAR L.D.\5Ubežnice iz

UDK skupina: 82-9 1.

TI=Dve mladosti, ena ljubezen AU=Rebula, Alojz LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba

COBISS3/Zaloga

stran 27/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

SG=lVR\iod\u82-94\aREBULA A.\5Dve mladosti UDK skupina: 82-94 1.

TI=Moja srečanja AU=Stopar, Zdenka LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Sledi SG=lŽA\ido\u82-94\aSTOPAR Z.\5Moja srečanja

COBISS.SI-ID

60116736

30.12.2015

COBISS.SI-ID

279760896 16.12.2015

COBISS.SI-ID

275731456 28.12.2015

COBISS.SI-ID

15638784

28.12.2015

COBISS.SI-ID

1726466

21.12.2015

COBISS.SI-ID

1826562

21.12.2015

COBISS.SI-ID

22390529

21.12.2015

COBISS.SI-ID

111783168 28.12.2015

COBISS.SI-ID

573982

COBISS.SI-ID

281668096 21.12.2015

UDK skupina: 82C-P-M 1.

TI=Oh, ta luna AU=Courgeon, Rémi LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Okaši SG=lVR\iml\uS 82-1\aCOURGEON R.\5Oh, ta

UDK skupina: 82M 1.

TI=Kdo si, Aljaska? AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uM\aGREEN J.\5Kdo si, Aljaska?

UDK skupina: 830 1.

TI=Sanje imajo svojo ceno AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBURK M.\5Sanje imajo

UDK skupina: 839.7 1.

TI=Bratec in kljukec s strehe AU=Lindgren, Astrid LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lPO\iml\uP\aLINDGREN A.\5Bratec in kljukec

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2.

TI=Drobtinice AU=Mazzini, Miha LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŠE\iod\u886.3-311.2\aMAZZINI M. TI=Medeni teden AU=Zidar, Pavle LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aZIDAR P.\5Medeni

UDK skupina: 886.3-32 1.

TI=Sneg v maju : šest življenskih novel AU=Sivec, Ivan LA=slv slovenski PY=2001 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u886.3-32\aSIVEC I.\5Sneg v maju

UDK skupina: 9 1.

TI=Pogovori s Hitlerjem AU=Rauschning, Hermann LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPO\iod\u929\aHITLER A.

28.12.2015

UDK skupina: 90/94 1.

TI=Vas Šešče skozi preteklost AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Občina

COBISS3/Zaloga

stran 28/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

2.

SG=lPR\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Vas Šešče TI=Vas Šešče skozi preteklost AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Občina SG=lŽA\ido\u949.712\aDOLINAR I.\5Vas Šešče

COBISS.SI-ID

281668096 21.12.2015

COBISS.SI-ID

63057408

21.12.2015

COBISS.SI-ID

5013505

28.12.2015

COBISS.SI-ID

63006

28.12.2015

COBISS.SI-ID

21886983

28.12.2015

COBISS.SI-ID

22528257

28.12.2015

COBISS.SI-ID

281144832 18.12.2015

COBISS.SI-ID

279237632 28.12.2015

COBISS.SI-ID

281483008 16.12.2015

COBISS.SI-ID

279258624 28.12.2015

COBISS.SI-ID

280336640 28.12.2015

COBISS.SI-ID

3426361

UDK skupina: 908D 1.

TI=Savinja AU=Lenarčič, Matevž LA=slv; eng; ger PY=1996 PU=EPSI SG=lŽA\iod\u908D\aLENARČIČ M.\5Savinja

UDK skupina: 929 1. 2.

TI=Beatli : avtorizirana biografija v dveh knjigah AU=Davies, Hunter LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lPE\iod\u929\aTHE BEATLES\x1 TI=Roman o Polanskem AU=Polanski, Roman LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lPO\iod\u929\aPOLANSKI R.

UDK skupina: 93/99 1.

TI=Svobodna republika pod Gorjanci AU=Pirkovič, Ivo LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aPIRKOVIČ I.\5Svobodna

UDK skupina: 930 1.

TI=Kdo je ustvarjal zgodovino AU=Floyd, Elizabeth A. LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Delavska enotnost SG=lPO\iod\u930\aFLOYD E.A.\5Kdo je ustvarjal

UDK skupina: C 1. 2.

TI=Zmajček Pometajček AU=Jančar, Irma LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Studio Hieroglif SG=lVR\iml\uS\aJANČAR I.\5Zmajček TI=Otroka, ki sta imela rada knjige AU=Carnavas, Peter LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aCARNAVAS P.\5Otroka, ki sta

UDK skupina: M 1. 2. 3. 4.

TI=Eleanor in Park AU=Rowell, Rainbow LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uM\aROWELL R.\5Eleanor in Park TI=Lažna mesta AU=Green, John LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uM\aGREEN J.\5Lažna mesta TI=Živalska kmetija : [strip] AU=Stepančič, Damijan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lPO\iml\u084\aSTEPANČIČ D.\5Živalska TI=Švedske vžigalice AU=Sabatier, Robert LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uM\aSABATIER R.\5Švedske

28.12.2015

UDK skupina: P COBISS3/Zaloga

stran 29/30


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

13.01.2016 Z-PL-B06

Novosti - december 2015

1. 2. 3. 4.

TI=Skrivnostni otok AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aVERNE J.\5Skrivnostni\x1 TI=Odisej in zvezde AU=Hofman, Ota LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uP\aHOFMAN O.\5Odisej in zvezde TI=Moj praded in jaz AU=Krüss, James LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uP\aKRÜSS J.\5Moj praded in TI=Velik križ AU=Šmahelova, Helena LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uP\aŠMAHELOVA H.\5Velik križ

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

51509

28.12.2015

COBISS.SI-ID

2003465

28.12.2015

COBISS.SI-ID

398366

28.12.2015

COBISS.SI-ID

16952321

28.12.2015

stran 30/30

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti december 2015  

MSK Novosti december 2015

Novosti december 2015  

MSK Novosti december 2015

Profile for 26906
Advertisement