Page 5

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

03.10.2016 Z-PL-B06

Novosti-sep-2016

1.

TI=Filozof in volk : pouk iz divjine o ljubezni, smrti in sreči AU=Rowlands, Mark LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Penca in drugi SG=lŽA\iod\u17\aROWLANDS M.\5Filozof in

COBISS.SI-ID

285455104 30.09.2016

UDK skupina: 23/28 1.

TI=Sinovom in hčeram slovenskega naroda : [izbor besedil Janeza Pavla II., COBISS.SI-ID54608640 besedil slovenskih sogovornikov in prispevki drugih avtorjev] / [zbral in uredil Pavel Bratina ; fotografsko gradivo iz arhiva Družine ... et al.] LA=slv slovenski PY=1995 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aSINOVOM IN\5hčeram

14.09.2016

UDK skupina: 3 1.

2.

3.

4.

TI=Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera COBISS.SI-ID282642688 AU=Vodeb, Gorazd LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Zveza bibliotekarskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u31\aVODEB G.\5Informacijsko TI=Ljudstva sveta. Knj. 2, Mehika in Medmorska Amerika, Andske dežele, COBISS.SI-ID18035713 Amazonija, Orinoko in pampe / urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Branko Gradišnik ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\ičo\u39\aLJUDSTVA SVETA 2 TI=Ljudstva sveta. Knj. 1, Indonezija, Filipini in Malezija, Avstralija in COBISS.SI-ID18035457 Melanezija z Novo Gvinejo, Tihomorski otoki / [urednik zbirke Edward Evans-Pritchard ; prevodi Branko Gradišnik ... [et al.] ; zemljevidi Gordana Beltram ; fotografije Burt Glinn ... [et al.]] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\ičo\u39\aLJUDSTVA SVETA 1 TI=Slovenska demokratična revolucija 1986-1988 : civilna družba, nacionalni COBISS.SI-ID215185152 program in ljubljanski proces AU=Balažic, Milan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Liberalna akademija SG=lŽA\iod\u32\aBALAŽIC M.\5Slovenska

26.09.2016

12.09.2016

12.09.2016

12.09.2016

UDK skupina: 30 1.

TI=ZDA na križpotju : Združene države Amerike po 200 letih neomejene vladavine kapitala AU=Stanič, Gojko LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u30\aSTANIČ G.\5ZDA na križpotju

COBISS.SI-ID

538398

14.09.2016

COBISS.SI-ID

44581377

15.09.2016

COBISS.SI-ID

285243392 30.09.2016

COBISS.SI-ID

104826624 26.09.2016

UDK skupina: 31 1.

TI=Socialna ranljivost mladih / Mirjana Ule, Tanja Rener, Metka Mencin Čeplak, Blanka Tivadar ; [prevod povzetkov v angleščino Olga Vukovič] LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino ; Aristej SG=lŽA\iod\u31\aSOCIALNA

UDK skupina: 32 1. 2.

TI=Propad Slovenije : kdo je spravil Slovenijo na kolena in kaj zdaj AU=Balažic, Milan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u32\aBALAŽIC M.\5Propad Slovenije TI=Potnikovo poročilo AU=Slivnik, Danilo LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Promag SG=lPR\iod\u32\aSLIVNIK D.\5Potnikovo

COBISS3/Zaloga

stran 5/26

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti - september 2016  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - Knjižne novosti - september 2016.

Knjižne novosti - september 2016  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec - Knjižne novosti - september 2016.

Profile for 26906
Advertisement