Page 52

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

TI=900 dni : obleganje Leningrada AU=Salisbury, Harrison Evans LA=slv slovenski PY=1975 PU=Borec SG=lBR\iod\u940.53/.54\aSALISBURY H.E.\5900 TI=Pogovori s Hitlerjem AU=Rauschning, Hermann LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lŽA\iod\u929\aHITLER A. TI=Narodna čitalnica v Celju : 1862-1927 AU=Goropevšek, Branko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mestna občina SG=lPR\iod\u930\aGOROPEVŠEK B.\5Narodna TI=Narodna čitalnica v Celju : 1862-1927 AU=Goropevšek, Branko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mestna občina SG=lŽA\ido\u930\aGOROPEVŠEK B.\5Narodna TI=Štajerski Slovenci, kaj hočemo? AU=Goropevšek, Branko LA=slv slovenski PY=2005 PU=Zgodovinsko društvo SG=lPR\iod\u949.712\aGOROPEVŠEK B. TI=Iwo Jima. Part 3, 36 days of hell, 36 dni pekla AU=Bruning, John LA=eng - angleški PY=2007 PU=Media film ; Dnevnik SG=lPR\idvd\u791\aBRUNING J.\5Iwo Jima\x3 TI=Slava vojvodine Kranjske : izbrana poglavja AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u908A\aVALVASOR J.V.\5Slava TI=Zgodovina 2 / [uvod k zbirki napisal Janez Milčinski ; uredili Breda Konte, Marjan Krušič in Irena Trenc-Frelih ; prevedel Boris M. Verbič ; strokovno pregledali, priredili in nova poglavja napisali Ivan Bernik ... [et al.] ; novi zemljevidi Ciril Vojvoda] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u930\aZGODOVINA 2 TI=Raporti vrhovnom komandantu AU=Nađ, Kosta LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1979 PU=Spektar ; Prva književna komuna SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aNAĐ K.\5Raporti TI=Topographia Ducatus Carnioliae modernae AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv; ger PY=1970 PU=Cankarjeva založba ; R. Trofenik SG=lŽA\ičo\u76\aVALVASOR J. V.\5Topographia TI=Zlatomašnik dr. Franc Rode : kardinal / [uredil Franci Petrič ; prevod iz latinščine Alojz Rebula, iz italijanščine Miran Špelič ; fotografije Arhiv Družine, Osservatore Romano, osebni] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Družina SG=lPO\iod\u929\aRODE F. TI=Šentjur : Šentjur v času, čas v Šentjurju AU=Grdina, Igor LA=slv slovenski PY=2002 PU=Krajevna skupnost SG=lPO\iod\u908A\aGRDINA I.\5Šentjur TI=Margaret Thatcher : the authorized biography. vol. 1, Not for turning AU=Moore, Charles LA=eng - angleški PY=2013 PU=Allen Lane, an imprint of Penguin books SG=lŽA\iod\u929\aTHATCHER M.\x1

COBISS.SI-ID

609566

08.07.2013

COBISS.SI-ID

573982

08.07.2013

COBISS.SI-ID

49842433

08.07.2013

COBISS.SI-ID

49842433

08.07.2013

COBISS.SI-ID

223853568 08.07.2013

COBISS.SI-ID

5922334

09.07.2013

COBISS.SI-ID

561694

15.07.2013

COBISS.SI-ID

41269

17.07.2013

COBISS.SI-ID

372939

22.07.2013

COBISS.SI-ID

5808391

22.07.2013

COBISS.SI-ID

5196378

24.07.2013

COBISS.SI-ID

116016128 24.07.2013

COBISS.SI-ID

16878901

31.07.2013

COBISS.SI-ID

1411080

08.07.2013

UDK skupina: 902/904+93 1.

TI=Ultra AU=Winterbotham, Frederick William LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aWINTERBOTHAM F.

UDK skupina: 902/904+93/94 COBISS3/Zaloga

stran 52/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement