Page 51

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

6.

TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 192367 PY=1932 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana 7. TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 2328115 PY=1933 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana 8. TI=Izbrano delo AU=Kozak, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 710452 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKOZAK F.\5Izbrano delo 9. TI=Izbrano delo AU=Janez Svetokriški LA=slv - slovenski PY=1974 COBISS.SI-ID 1156404 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82\aJANEZ SVETOKRIŠKI\5Izbrano 10. TI=Godec pred peklom : vzpon in zaton muzikanta Franca Kranjca AU=Sivec, COBISS.SI-ID 6935040 Ivan LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aSIVEC I.\5Godec 11. TI=Pedagoška komedija AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1971 COBISS.SI-ID 1336840 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aZORMAN I. 12. TI=Blaže in Nežica AU=Slomšek, Anton Martin LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3345667 PY=1943 PU=Družba sv. Mohorja SG=lŽA\ičo\u23/28\aSLOMŠEK A. M.\5Blaže in

17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 18.07.2013 22.07.2013

UDK skupina: 886.3(02.053.2)-3 1. 2.

TI=Bobri AU=Jalen, Janez LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aJALEN J.\5Bobri\x1 TI=Zgode na dvoru kralja Janeza AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iml\uP\aPREGL S.\5Zgode

COBISS.SI-ID

19868423

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3855616

17.07.2013

COBISS.SI-ID

17634560

08.07.2013

COBISS.SI-ID

16757248

17.07.2013

COBISS.SI-ID

104433920 15.07.2013

COBISS.SI-ID

214016000 17.07.2013

COBISS.SI-ID

126542848 22.07.2013

COBISS.SI-ID

74335744

UDK skupina: 886.3-3 1. 2.

TI=Sence na belih listih : roman AU=Kolmanič, Karolina LA=slv slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKOLMANIČ K.\5Sence TI=Nož in jabolko AU=Hergold, Ivanka LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aHERGOLD I.\5Nož in

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2. 3.

TI=Strah pred samoto AU=Ilovar, Nuša LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aILOVAR N.\5Strah TI=Karfanaum ali As killed AU=Novak, Maja LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aNOVAK M.\5Karfanaum TI=Panika AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMUCK D.\5Panika

UDK skupina: 886.3-32 1.

TI=Navadna razmerja AU=Švigelj-Mérat, Brina LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u886.3-32\aŠVIGELJ-MERAT B.

COBISS3/Zaloga

08.07.2013

stran 51/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement