Page 13

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 37 1. 2.

3. 4. 5.

TI=Štejem do tri : [učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta] AU=Phelan, COBISS.SI-ID 266837248 Thomas W. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u37\aPHELAN T. W.\5Štejem do tri TI=Odpiramo poti do znanja : zbornik Centrov vseživljenjskega učenja COBISS.SI-ID 264096000 Slovenije / [zbrali in uredili Maja Radinović Hajdič ... [et al.] ; prevedla Helena Matavž in Ivan Močnik] LA=slv; eng PY=2012 PU=RIC ; Ljudska univerza ; MOCIS ; Zavod Znanje ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; CDI Univerzum ; AZ Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Zasavska ljudska univerza ; AZ Ljudska univerza SG=lŽA\ido\u37\aODPIRAMO\5poti do TI=Vzgajati z ljubeznijo AU=Zalokar Divjak, Zdenka LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 108550400 PY=2000 PU=Gora SG=lŽA\iod\u37\aZALOKAR D. Z.\5Vzgajati z TI=Vzgoja za svobodo - vzgoja za odrekanje AU=Žorž, Bogdan LA=slv COBISS.SI-ID 250310144 slovenski PY=2010 PU=Ognjišče SG=lPR\iod\u37\aŽORŽ B.\5Vzgoja za TI=Pogovori AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Čmrlj COBISS.SI-ID 261238016 SG=lŽA\iod\u37\aJUHANT M.\5Pogovori

05.07.2013 09.07.2013

24.07.2013 24.07.2013 29.07.2013

UDK skupina: 39 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

TI=Narodne vezenine na Slovenskem. [Pisane vezenine po štetih nitih] AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lBR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N. TI=Ljudske pripovedi : izbrano delo / [zbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u39\aLJUDSKE\5pripovedi TI=Pod lipo domačo / [zbrala in vezno besedilo napisala] Dušica Kunaver ; [notografiral Vito Primožič] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=samozal. SG=lPR\iod\u39\aPOD\5lipo domačo TI=Ljudske pesmi : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u39\aLJUDSKE\5pesmi TI=Ljudske vezenine na Slovenskem AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv slovenski PY=1970 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva ; Etnografski muzej SG=lPR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N.\5Ljudske TI=Slovenija - dežela legend 1 / [zbrali Dušica Kunaver and [i. e. in] Brigita Lipovšek ; prevod Dušica Kunaver] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. D. Kunaver SG=lŽA\iml\u39\aSLOVENIJA -\5dežela legend\x1 TI=Poslovni bonton ali Poslovni bonton od A do Ž AU=Grintal, Barbara LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\iod\u39\aGRINTAL B.\5Poslovni bonton

COBISS.SI-ID

6645049

08.07.2013

COBISS.SI-ID

785460

17.07.2013

COBISS.SI-ID

20341248

17.07.2013

COBISS.SI-ID

686900

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6794757

18.07.2013

COBISS.SI-ID

268038912 29.07.2013

COBISS.SI-ID

74109697

31.07.2013

COBISS.SI-ID

21157632

15.07.2013

UDK skupina: 398.2+398.6/.9 1.

TI=Slovenske narodne pesmi / iz tiskanih in pisanih virov zbral in uredil Karol Štrekelj LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u39\aSLOVENSKE\5narodne\x3

UDK skupina: 5 COBISS3/Zaloga

stran 13/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement