Page 12

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽA\iod\u33\aBEREND T. I.\5Gospodarska UDK skupina: 33; 141 1.

TI=Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma AU=Badalič, Vasja LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Krtina SG=lVR\iod\u33\aBADALIČ V.\5Za 100 evrov

COBISS.SI-ID

249362176 31.07.2013

COBISS.SI-ID

538142

09.07.2013

COBISS.SI-ID

50373632

22.07.2013

COBISS.SI-ID

226503424 22.07.2013

COBISS.SI-ID

259027200 22.07.2013

COBISS.SI-ID

259027200 22.07.2013

COBISS.SI-ID

17207040

COBISS.SI-ID

255558400 15.07.2013

COBISS.SI-ID

255558400 15.07.2013

UDK skupina: 34 1. 2. 3.

TI=Mafija včeraj in danes AU=Mihovilović, Ive LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Borec SG=lŽA\iod\u34\aMIHOVILOVIĆ I.\5Mafija TI=7 let pozneje AU=Janša, Janez LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Karantanija SG=lPN\iod\u34\aJANŠA J.\57 let pozneje TI=Osebni pravni svetovalec : nasveti največjih slovenskih strokovnjakov za vsakogar / [avtorji Barbara Novak ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u34\aOSEBNI PRAVNI\5svetovalec

UDK skupina: 34/35 1.

2.

TI=Da ne pozabimo : zbornik prispevkov o osamosvajanju Slovenije na območju UNZ Celje / [uredniški odbor Franc Bevc ... [et al.] ; fotografije Franc Bevc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje SG=lPO\iod\u35\aDA ne\5pozabimo TI=Da ne pozabimo : zbornik prispevkov o osamosvajanju Slovenije na območju UNZ Celje / [uredniški odbor Franc Bevc ... [et al.] ; fotografije Franc Bevc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje SG=lVR\iod\u35\aDA ne\5pozabimo

UDK skupina: 35 1.

TI=Slovenska vojska 1918-1919 AU=Švajncer, Janez J. LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lPR\iod\u35\aŠVAJNCER J. J.\5Slovenska

22.07.2013

UDK skupina: 355/359 1.

2.

TI=20. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : zbornik prispevkov in razprav / [uredniki Anton Pozvek ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever ; Zveza veteranov vojne za Slovenijo ; Ministrstvo za notranje zadeve ; Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ; Inštitut za novejšo zgodovino SG=lPR\iod\u35\a20.\5obletnica TI=20. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : zbornik prispevkov in razprav / [uredniki Anton Pozvek ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever ; Zveza veteranov vojne za Slovenijo ; Ministrstvo za notranje zadeve ; Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ; Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u35\a20.\5obletnica

COBISS3/Zaloga

stran 12/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement