Page 11

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

5. 6.

TI=Gospodarjenje v socializmu : oris gospodarske zgodovine Slovenije 19451990 AU=Klemenčič, Vlado LA=slv; eng PY=2013 PU=Studia humanitatis SG=lŽA\iod\u33\aKLEMENČIČ V.\5Gospodarjenje TI=Modni dodatki iz domače delavnice AU=Belak Pungartnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo ustvarjalnih Cita SG=lŽA\iod\u74\aBELAK P. S.\5Modni dodatki

COBISS.SI-ID

266482176 31.07.2013

COBISS.SI-ID

266689536 31.07.2013

COBISS.SI-ID

124271616 22.07.2013

COBISS.SI-ID

267251200 31.07.2013

COBISS.SI-ID

5267458

08.07.2013

COBISS.SI-ID

15924993

08.07.2013

COBISS.SI-ID

20473344

08.07.2013

COBISS.SI-ID

223860480 22.07.2013

COBISS.SI-ID

243847936 22.07.2013

COBISS.SI-ID

213286400 22.07.2013

COBISS.SI-ID

262213120 31.07.2013

COBISS.SI-ID

61334272

COBISS.SI-ID

254306048 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266984448 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267093504 29.07.2013

UDK skupina: 30+316 1. 2.

TI=Neumni beli možje --- in drugi bedni primeri stanja naše dežele! AU=Moore, Michael LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Pasadena SG=lPR\iod\u82-7\aMOORE M.\5Neumni beli TI=Kolaps elite : iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi AU=Drenovec, Franček LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u31\aDRENOVEC F.\5Kolaps elite

UDK skupina: 32 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

TI=Jugoslaveni - žrtve staljinskih čistki : (dokumentarna kronika) AU=Požar, Petar LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1989 PU=Nova knjiga SG=lPR\iod\u32\aPOŽAR P.\5Jugoslaveni TI=Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije AU=Zveza komunistov Jugoslavije LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Komunist ; Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u32\aZVEZA\5Zgodovina TI=Vse slovenske povojne vlade AU=Predan, Milan LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Založba za alternativno teorijo SG=lPR\iod\u32\aPREDAN M.\5Vse slovenske TI=Moč razuma AU=Fallaci, Oriana LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPE\iod\u32\aFALLACI O.\5Moč razuma TI=Putinova Rusija : [ostra kritika ruske oblasti, kot jo je videla ubita novinarka] AU=Politkovskaja, Anna LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lTA\iod\u32\aPOLITKOVSKAJA A.\5Putinova TI=Svet v krizi : izbor zapiskov in komentarjev AU=Čačinovič, Rudi LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u32\aČAČINOVIČ R.\5Svet v krizi TI=Vojne za nafto : [za vso nafto, vsepovsod] AU=Engdahl, William LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u32\aENGDAHL W.\5Vojne za nafto

UDK skupina: 33 1. 2. 3.

4.

TI=Iščemo podjetnike : zgodba o premajhnem uspehu v Sloveniji AU=Sirc, Ljubo LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gospodarski vestnik SG=lPR\iod\u33\aSIRC L.\5Iščemo TI=Doktrina šoka : razmah uničevalnega kapitalizma AU=Klein, Naomi LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u33\aKLEIN N.\5Doktrina šoka TI=Zagovor svobodnega trga : moralni razlogi, ki podpirajo svobodno ekonomijo AU=Sirico, Robert A. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u33\aSIRICO R. A.\5Zagovor TI=Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju : ekonomski režimi od laissez-faire do globalizacije AU=Berend, Tibor Iván LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU ; Modrijan

COBISS3/Zaloga

17.07.2013

stran 11/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement