Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Lažni Neron AU=Feuchtwanger, Lion LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aFEUCHTWANGER L. TI=Čeljusti AU=Benchley, Peter LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBENCHLEY P. TI=Z Darwinom okoli sveta AU=Polenec, Anton LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u91\aPOLENEC A.\5Z Darwinom TI=Velika preizkušnja : prispevek k zgodovini NOV V Savinjski dolini 19411945 AU=Zakonjšek, Rado LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Borec SG=lTA\iod\u940.53/.54\aZAKONJŠEK R.\5Velika TI=Vrag na konju : roman AU=Hibbert, Eleanor Alice Burford LA=slv slovenski PY=1979 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHIBBERT E.B. TI=Fotoreporter AU=Šelhaus, Edi LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lPR\iod\u929\aŠELHAUS E. TI=Ukana AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Borec SG=lPO\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x1 TI=Bogataš in revež : roman AU=Shaw, Irwin LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSHAW I. TI=Stories from Shakespeare AU=Shakespeare, William LA=eng - angleški PY=1978 PU=Longman SG=lVR\iml\u82=20\aSHAKESPEARE W. TI=Emma AU=Austen, Jane LA=eng - angleški PY=1959 PU=Longmans SG=lVR\iod\u82=20\aAUSTEN J.\5Emma TI=From Earth to Moon AU=Verne, Jules LA=eng - angleški PY=1960 PU=Longmans SG=lVR\iod\u82=20\aVERNE J.\5From Earth TI=Dve desni, dve levi : z barvnimi modeli : [priročnik za pletenje] / [tekst Ida Marinčič ... [et al.] ; risbe Maja Poljšak ; fotografije modelov Jendo Štoviček] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Založba Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva SG=lVR\iod\u746\aDVE desni\5dve levi TI=Mladost v močvirju AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aKRANJEC M. TI=Bogataš in revež : roman AU=Shaw, Irwin LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHAW I.\5Bogataš\x2 TI=Soneti AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-1\aSHAKESPEARE W.\5Soneti TI=Mladi mesec AU=Mihelič, Mira LA=slv - slovenski PY=1962 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aMIHELIČ M.\5Mladi TI=Otroka kapitana Granta AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aVERNE J.\5Otroka\x1 TI=Potovanje okoli sveta v 80 dneh AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Potovanje TI=Mladost na stopnicah : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

3557377

08.07.2013

COBISS.SI-ID

5436929

08.07.2013

COBISS.SI-ID

37068032

08.07.2013

COBISS.SI-ID

25870081

08.07.2013

COBISS.SI-ID

11616513

08.07.2013

COBISS.SI-ID

19856647

08.07.2013

COBISS.SI-ID

10057985

09.07.2013

COBISS.SI-ID

10246913

09.07.2013

COBISS.SI-ID

9737273

09.07.2013

COBISS.SI-ID

7135545

09.07.2013

COBISS.SI-ID

7116601

09.07.2013

COBISS.SI-ID

21769479

09.07.2013

COBISS.SI-ID

6169345

09.07.2013

COBISS.SI-ID

10246913

09.07.2013

COBISS.SI-ID

5851649

15.07.2013

COBISS.SI-ID

2953473

16.07.2013

COBISS.SI-ID

6421249

16.07.2013

COBISS.SI-ID

6421761

16.07.2013

COBISS.SI-ID

9470721

16.07.2013 stran 1/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lPR\iml\uM\aINGOLIČ A.\5Mladost 20. TI=Potovanje na luno AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Potovanje na luno 21. TI=Senta. 1, Mladi gospod Justus AU=Fischer, Marie Louise LA=slv slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L. 22. TI=Senta. 2, Deklištvo AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L. 23. TI=Senta. 3, Zakon AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L. 24. TI=Senta. 4, Rodbina AU=Fischer, Marie Louise LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aFISCHER M.L. 25. TI=Izbrano delo AU=Jenko, Simon LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aJENKO S.\5Izbrano delo 26. TI=Izbrano delo AU=Potrč, Ivan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPOTRČ I.\5Izbrano\x1 27. TI=Biografsko berilo AU=Bohanec, Franček LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82.0\aBOHANEC F.\5Biografsko 28. TI=Izbrano delo. Del 4, Mladost v močvirju (prvi del) AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKRANJEC M.\5Izbrano\x4 29. TI=Izbrano delo AU=Kosmač, Ciril LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKOSMAČ C.\5Izbrano\x2 30. TI=Izbrano delo AU=Prijatelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPRIJATELJ I.\5Izbrano\x1 31. TI=Izbrano delo AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKOCBEK E.\5Izbrano 32. TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=1931 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana 33. TI=Skrivnostni otok AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Skrivnostni 34. TI=Slovenska besedna umetnost v prvi polovici dvajsetega stoletja AU=Zadravec, Franc LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82.0\aZADRAVEC F.\5Slovenska 35. TI=Reformacijsko slovstvo : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna prireditev France Drolc ; prevod Mirko Rupel in Anton Sovré] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-82\aREFORMACIJSKO\5slovstvo 36. TI=Troilus in Kresida; Dober konec vse povrne; Milo za drago AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W. 37. TI=Henrik VI. : prvi, drugi in tretji del; Tit Andronik AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Henrik COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

20296704

16.07.2013

COBISS.SI-ID

16317953

16.07.2013

COBISS.SI-ID

16318209

16.07.2013

COBISS.SI-ID

16318465

16.07.2013

COBISS.SI-ID

16318721

16.07.2013

COBISS.SI-ID

32255488

16.07.2013

COBISS.SI-ID

29948161

17.07.2013

COBISS.SI-ID

15413511

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4182787

17.07.2013

COBISS.SI-ID

9951489

17.07.2013

COBISS.SI-ID

9947137

17.07.2013

COBISS.SI-ID

8173369

17.07.2013

COBISS.SI-ID

27225089

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6422017

17.07.2013

COBISS.SI-ID

8452609

17.07.2013

COBISS.SI-ID

9375233

17.07.2013

COBISS.SI-ID

32646401

17.07.2013

COBISS.SI-ID

32670209

17.07.2013

stran 2/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

38. TI=Rihard III; Dva gospoda iz Verone; Komedija zmešnjav AU=Shakespeare, COBISS.SI-ID 667393 William LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Rihard 39. TI=Ukročena trmoglavka; Romeo in Julija; Sen kresne noči AU=Shakespeare, COBISS.SI-ID 5852673 William LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\idb\u82...\aSHAKESPEARE W. 40. TI=Othello; Macbeth; Kralj Lear AU=Shakespeare, William LA=slv COBISS.SI-ID 3330568 slovenski PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Othello 41. TI=Skrivnostni otok AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1982 COBISS.SI-ID 19869703 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Skrivnostni\x1 42. TI=Izbrano delo / Marko Pohlin, Žiga Zois, A. T. Linhart, Valentin Vodnik ; COBISS.SI-ID 9945345 [zbral in uredil Janko Kos ; Pohlinov predgovor, Zoisova pisma in odlomke iz Linhartovega Poskusa zgodovine prevedel iz nemščine Jože Stabej, Linhartova pisma pa Alfonz Gspan] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aIZBRANO\5delo 43. TI=Izbrano delo AU=Kreft, Bratko LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 20569600 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKREFT B.\5Izbrano delo 44. TI=Socialna lirika : izbrano delo / [izbral in uredil Franc Zadravec] LA=slv - COBISS.SI-ID 18463232 slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-194\aSOCIALNA\5lirika 45. TI=Med Trubarjem in moderno AU=Kalan, Filip LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 8452353 PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82.0\aKALAN F.\5Med Trubarjem 46. TI=Izbrano delo. Del 1, Izbrane novele AU=Kranjec, Miško LA=slv COBISS.SI-ID 4181763 slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKRANJEC M.\5Izbrano\x1 47. TI=Izbrano delo. Del 3, Kapitanovi AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 4182019 PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKRANJEC M.\5Izbrano\x3 48. TI=Brez dogme AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 6228225 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Brez 49. TI=Quo vadis AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 6232065 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Quo vadis 50. TI=ABC pletenja : vzorci, tehnike in nadrobna navodila za krojenje COBISS.SI-ID 24532487 AU=Natter, Maria LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u746\aNATTER M.\5ABC pletenja 51. TI=Mladost na stopnicah : roman AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 14035201 PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aINGOLIČ A.\5Mladost 52. TI=Preproste zgodbe s solčavskih planin AU=Vršnik, Joža LA=slv COBISS.SI-ID 53249 slovenski PY=1978 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u886.3-32\aVRŠNIK J.\5Preproste 53. TI=Vinetou AU=May, Karl LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska COBISS.SI-ID 1002241 knjiga SG=lPR\iml\uP\aMAY K.\5Vinetou\x1 54. TI=Narodne vezenine na Slovenskem : [pisane vezenine po štetih nitih] COBISS.SI-ID 7203329 AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lPR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N.\5Narodne 55. TI=Lukec in njegov škorec; Pestrna AU=Bevk, France LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 19864327 PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBEVK F.\5Lukec COBISS3/Zaloga

17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013

17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013

17.07.2013

stran 3/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

56. TI=Čarobna gora AU=Mann, Thomas LA=slv - slovenski PY=1959 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u830-311.2\aMANN T.\5Čarobna 57. TI=Ljudje v somraku AU=Kades, Hans LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Obzorja [i.e. 1979] SG=lPR\iod\u830-311.2\aKADES H.\5Ljudje 58. TI=Dnevnik Anamarije AU=Quoist, Michel LA=slv - slovenski PY=1987 PU="Ognjišče" SG=lPR\iod\u23/28\aQUOIST M.\5Dnevnik 59. TI=Pogine naj pes : roman o Levstiku AU=Slodnjak, Anton LA=slv slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.6\aSLODNJAK A.\5Pogine 60. TI=Kakor vam drago; Kar hočete; Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Kakor 61. TI=Golo leto AU=Pil´njak, Boris LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u882-311.2\aPIL´NJAK B.\5Golo leto 62. TI=Henrik IV; Henrik V. AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Henrik 63. TI=Kdaj so bili partizani veseli AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lPR\iml\uC\aJURCA B.\5Kdaj so 64. TI=Mož brez posebnosti AU=Musil, Robert LA=slv - slovenski PY=1962 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u830-311.2\aMUSIL R.\5Mož brez\x1 65. TI=SVEDER AU=Zagoričnik, Franci LA=slv - slovenski PY=1983 SG=lPR\iod\u82-1\aZAGORIČNIK F.\5SVEDER 66. TI=Življenje Oscarja Wilda AU=Pearson, Hesketh LA=slv - slovenski PY=1964 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u929\aWILDE O. 67. TI=Napačna kretnja; Levičnica AU=Handke, Peter LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Prešernova družba SG=lPR\iod\u82-32\aHANDKE P.\5Napačna 68. TI=Ljudje v belem : roman AU=Soubiran, André LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Lipa SG=lPR\iod\u840-311.2\aSOUBIRAN A. 69. TI=Letališče : roman AU=Hailey, Arthur LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Lipa SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHAILEY A.\5Letališče 70. TI=Življenje brez zvezde AU=Goldstein, Charles LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u830-311.2\aGOLDSTEIN C. 71. TI=Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci AU=Makarovič, Svetlana LA=slv slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aMAKAROVIČ S.\5Teta Magda 72. TI=Kri in orhideje AU=Katkov, Norman LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aKATKOV N.\5Kri in 73. TI=Atlantida AU=Berlitz, Charles LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u57\aBERLITZ C.\5Atlantida 74. TI=Volkovi AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKIRST H. H.\5Volkovi 75. TI=Sarajevo 1914 AU=Dedijer, Vladimir LA=slv - slovenski PY=1966 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

288769

17.07.2013

COBISS.SI-ID

11353601

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2070275

17.07.2013

COBISS.SI-ID

30566913

17.07.2013

COBISS.SI-ID

5853185

17.07.2013

COBISS.SI-ID

10985729

17.07.2013

COBISS.SI-ID

670465

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2661633

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2980865

17.07.2013

COBISS.SI-ID

14082305

18.07.2013

COBISS.SI-ID

1453057

18.07.2013

COBISS.SI-ID

2587393

18.07.2013

COBISS.SI-ID

6676481

18.07.2013

COBISS.SI-ID

9201921

18.07.2013

COBISS.SI-ID

29965057

18.07.2013

COBISS.SI-ID

10986753

18.07.2013

COBISS.SI-ID

4611897

18.07.2013

COBISS.SI-ID

5442561

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6001921

22.07.2013

COBISS.SI-ID

28877313

22.07.2013 stran 4/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

76. 77. 78. 79.

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u941/949\aDEDIJER V.\5Sarajevo TI=Nikita Hruščov AU=Medvedev, Roy Aleksandrovich LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u929\aHRUŠČOV N.S. TI=Roary the racing car / theme tune & music written by Alan Coates, Kim Goody LA=eng; slv PY=2008 PU=one2play SG=lŽA\idvd\u791\aRORI\5dirkalnik 2\x1047 TI=Druga svetovna vojna AU=Sulzberger, Cyrus Leo LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u940.53/.54\aSULZBERGER C. L. TI=Titova poslednja bitka / [uredil Miro Poč ; fotografije uredil Joco Žnidaršič ; likovno uredil Matjaž Vipotnik ; avtorji besedil Stane Ivanc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u929\aBROZ J. TI=Zgodovina Slovencev / [avtorji Zdenko Čepič ... et al.] LA=slv slovenski PY=1979 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u949.712\aZGODOVINA\5Slovencev TI=Pravica pesti AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKIRST H. H.\5Pravica TI=Dnevnik AU=Goebbels, Joseph LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Obzorja SG=lVR\iod\u940.53/.54\aGOEBBELS J.\5Dnevnik TI=Grče : povest AU=Savinšek, Slavko LA=slv - slovenski PY=1929 PU=Družba sv. Mohorja SG=lŽA\ičo\u886.3-32\aSAVINŠEK S.\5Grče TI=Žena z zaprtimi očmi AU=Loutil, Edmond LA=slv - slovenski PY=1927 PU=Jugoslovanska strokovna zveza SG=lŽA\ičo\u840-311.2\aLOUTIL E.\5Žena z TI=Nemška vadnica za srednje šole. II. letnik AU=Kolarič, Rudolf LA=slv; ger PY=1938 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ičo\u811.112.2\aKOLARIČ R.\5Nemška TI=Zgodovina narodov Jugoslavije / [redakcijski odbor Anto Babić ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1953 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u941/949\aZGODOVINA\5narodov\x2 TI=Trubarjevo berilo AU=Trubar, Primož LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Založništvo tržaškega tiska ; Drava SG=lBR\iod\u82-82\aTRUBAR P.\5Trubarjevo TI=Domača peka kruha AU=Knez, Martin LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Univerzum SG=lŽA\iod\u66\aKNEZ M.\5Domača peka TI=Življenje brez bolečin AU=Köhnlechner, Manfred LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Založništvo tržaškega tiska ; ADIT SG=lPR\iod\u61\aKÖHNLECHNER M.\5Življenje TI=Božič za dva AU=Pestner, Oto LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Menart SG=lPO\icd\u78\aPESTNER O.\5Božič za dva TI=Napoleonov pohod proti Rusiji : leto 1812 AU=Tarle, Evgenij Viktorovič LA=slv - slovenski PY=1948 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u940.1/.5\aTARLE E. V.\5Napoleonov TI=V omami LSD : roman AU=Konsalik, Heinz G. LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aGÜNTHER H.\5V omami TI=Marianne : roman. knj. 3, Jason s štirih morij AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x3

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

13959681

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6439710

22.07.2013

COBISS.SI-ID

18255873

22.07.2013

COBISS.SI-ID

19505409

22.07.2013

COBISS.SI-ID

11498497

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6288385

22.07.2013

COBISS.SI-ID

12128001

22.07.2013

COBISS.SI-ID

151553

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6901305

22.07.2013

COBISS.SI-ID

36005633

22.07.2013

COBISS.SI-ID

1272065

22.07.2013

COBISS.SI-ID

4120832

22.07.2013

COBISS.SI-ID

17520384

22.07.2013

COBISS.SI-ID

15736065

22.07.2013

COBISS.SI-ID

219900416 23.07.2013

COBISS.SI-ID

761857

24.07.2013

COBISS.SI-ID

6025985

24.07.2013

COBISS.SI-ID

6307329

24.07.2013

stran 5/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

94. TI=Sveti satan AU=Fülop-Miller, René LA=slv - slovenski PY=1972 COBISS.SI-ID 1460993 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-312.6\aFÜLOP-M. R.\5Sveti satan 95. TI=Gospodarica Mellyna : roman AU=Hibbert, Eleanor Alice Burford LA=slv COBISS.SI-ID 8564737 - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. 96. TI=Čaša opojnosti AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1899 COBISS.SI-ID 6921273 PU=L. Schwentner SG=lŽA\ido\u82-1\aŽUPANČIČ O.\5Čaša opojnosti 97. TI=Kamesan's world haiku anthology on war, violence and human rights COBISS.SI-ID 14028342 violation / edited by Dimitar Anakiev ; artwork by Kuniharu Shimizu LA=eng; mul PY=2013 PU=Kamesan Books SG=lŽA\iod\u82-1\aKAMESAN'S\5World Haiku

24.07.2013 24.07.2013 29.07.2013 29.07.2013

UDK skupina: 0 1.

TI=Garfield na dieti AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield na 2. TI=Garfield vam jo zakuha AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield vam 3. TI=Garfield na dieti AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield na 4. TI=Garfield vam jo zakuha AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield vam 5. TI=Garfield na dieti AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lVR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield na 6. TI=Garfield vam jo zakuha AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lVR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield vam 7. TI=Garfield na dieti AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield na 8. TI=Garfield na dieti AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lŽP\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield na 9. TI=Garfield vam jo zakuha AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield vam 10. TI=Garfield vam jo zakuha AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Graffit SG=lŽP\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield vam 11. TI=Kako raste laž AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aKRALJIČ H.\5Kako raste laž 12. TI=Iz zibelke tiskarstva : ilustracije v inkunabulah : Narodna galerija, 25. september - 18. november 2001 AU=Vignjević, Tomislav LA=slv slovenski PY=2001 PU=Narodna galerija ; Narodna in univerzitetna knjižnica SG=lPR\iod\u0\aVIGNJEVIĆ T.\5Iz zibelke

COBISS.SI-ID

266879232 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266878976 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266879232 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266878976 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266879232 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266878976 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266879232 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266879232 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266878976 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266878976 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265067008 05.07.2013

COBISS.SI-ID

114175488 24.07.2013

COBISS.SI-ID

123936000 04.07.2013

UDK skupina: 004 1.

TI=Moj prvi PC AU=Pečenko, Nikolaj LA=slv - slovenski PY=2003

COBISS3/Zaloga

stran 6/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

2. 3. 4.

PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u004\aPEČENKO NIKOLAJ\5Moj prvi TI=Spoznajmo Visual Basic : [za različici 5 in 6] AU=Šuler, Aleš LA=slv slovenski PY=1999 PU=Flamingo SG=lBR\iod\u004\aŠULER A.\5Spoznajmo TI=Spoznajmo Delphi : [od prvih ukazov do hekerskih zvijač] AU=Mrhar, Peter LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Flamingo SG=lPO\iod\u004\aMRHAR P.\5Spoznajmo TI=Internet : tehnologija, ki spreminja svet AU=Fröhlich, Hubert LA=slv slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u004\aFRÖHLICH H.\5Internet

COBISS.SI-ID

3489822

22.07.2013

COBISS.SI-ID

3439390

22.07.2013

COBISS.SI-ID

267998208 29.07.2013

COBISS.SI-ID

241384960 17.07.2013

COBISS.SI-ID

1250324

22.07.2013

COBISS.SI-ID

75086336

22.07.2013

COBISS.SI-ID

266730496 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265960960 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266586624 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266202880 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264425216 05.07.2013

COBISS.SI-ID

222010624 09.07.2013

COBISS.SI-ID

264769536 09.07.2013

COBISS.SI-ID

99138048

COBISS.SI-ID

231590400 17.07.2013

UDK skupina: 005 1.

TI=Bogastvo 1 : vstopnica za obilje AU=Grubiša, Nikola LA=slv slovenski PY=2008 PU=Inisa SG=lPR\iod\u65\aGRUBIŠA N.\5Bogastvo 1

UDK skupina: 03 1. 2.

TI=Leksikon Cankarjeve založbe / [urednici Ksenija Dolinar, Seta Knop] LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u03\aLEKSIKON\5Cankarjeve TI=Leksikon Cankarjeve založbe / [urednici Ksenija Dolinar, Seta Knop] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u03\aLEKSIKON\5Cankarjeve

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3.

TI=Tik in Tak. Spoprijemanje z življenjem AU=Kostner, Walter LA=slv slovenski PY=2013 PU=Novi svet SG=lŽA\iml\u084\aKOSTNER W.\5Tik in Tak TI=Mali volk in njegove pustolovščine. Del 1, Srečanje in druge zgodbe AU=Kieffer, Jean-François LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iml\u084\aKIEFFER JEAN-F.\5Mali volk TI=Junaki z ladje Argo AU=Kos, Gaja LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC\aKOS G.\5Junaki z ladje

UDK skupina: 1 1. 2.

3. 4. 5. 6.

TI=Trenutek odločitve : uskladite svoj smisel AU=Massey, Harry LA=slv slovenski PY=2013 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aMASSEY H.\5Trenutek TI=Prinašalci sreče z modrostmi iz nevidnega sveta AU=Kovačec, Majda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mavrično sonce, društvo za osebnostni razvoj SG=lŽA\iod\u159.9\aKOVAČEC M.\5Prinašalci TI=Uživaj življenje --- in postal boš bogat : kako pritegniti in zadržati oboje srečo in denar! AU=Vene, Boris LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Phantom SG=lPO\iod\u159.9\aVENE B.\5Uživaj življenje TI=Poklic človek AU=Sam, Anej LA=slv; scr PY=2013 PU=Plamenica SG=lPR\iod\u17\aSAM ANEJ\5Poklic TI=Kdaj se bo meni nasmehnila sreča AU=Russianoff, Penelope LA=slv slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u159.9\aRUSSIANOFF P.\5Kdaj se TI=Me (ne) briga ali nekaj temeljnih etičnih vprašanj AU=Plut, Jože LA=slv

COBISS3/Zaloga

15.07.2013

stran 7/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24.

- slovenski PY=2007 PU=Društvo sv. Modesta SG=lPR\iod\u17\aPLUT J.\5Me (ne) TI=Homo diaphoricus : uvod v filozofsko antropologijo AU=Ošlaj, Borut LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo SG=lPR\iod\u14\aOŠLAJ B.\5Homo diaphoricus TI=Ljubezen AU=Too, Lillian LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u1\aTOO L.\5Ljubezen TI=Kako doseči, da bi drugi delali to, kar želimo AU=Pietri, Jerome M. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Tomark SG=lPR\iod\u159.9\aPIETRI J. M.\5Kako doseči TI=Jaz in ti : medosebni odnosi v sodobnem času AU=Zalokar Divjak, Zdenka LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Gora SG=lŽA\iod\u159.9\aZALOKAR D. Z.\5Jaz in ti TI=Tvoj, moj, najin seks : kako ohranimo srečo in zadovoljstvo v spolnem življenju AU=Brajša, Pavao LA=slv - slovenski PY=2013 PU=CUDV SG=lPR\iod\u61\aBRAJŠA P.\5Tvoj, moj TI=Iz dnevnika novodobnega milijonarja --- ali Bogastvo je v nas AU=Vene, Boris LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Inisa SG=lPR\iod\u159.9\aVENE B.\5Iz dnevnika TI=Ste že slišali tistega o Platonu --- : kako razumeti filozofijo s pomočjo šal AU=Cathcart, Thomas LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Vale-Novak SG=lPR\iod\u82-7\aCATHCART T.\5Ste že slišali TI=Rahločutnost do otrok : stik z otrokom v prvem letu življenja AU=Kompan Erzar, Katarina LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Brat Frančišek ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lPR\iod\u159.9\aKOMPAN E. K. TI=Kako si pridobiš prijatelje AU=Carnegie, Dale LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u17\aCARNEGIE D.\5Kako si pridobiš TI=Poroka --- in potem? : graditi, vzdrževati in negovati odnos AU=Content, Élisabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u17\aCONTENT É.\5Poroka TI=Vidim se v tebi : [odnos med materjo in hčerko - ključ do osebne moči] AU=Jarosch, Linda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u159.9\aJAROSCH L.\5Vidim se v TI=Bioetika : kritična vest tehnološke civilizacije AU=Pessina, Adriano LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u17\aPESSINA A.\5Bioetika TI=Kako? : preproste tehnike, s katerimi boste presegli svoj ego in sprostili čustveno bolečino iz preteklosti : 12 temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade in 8 tehnik za doseganje stanja čiste zavesti AU=Stone, Tom LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u159.9\aSTONE T.\5Kako? TI=O nastajanju in propadanju AU=Aristoteles LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u1\aARISTOTELES\5O nastajanju in TI=Po tihem zapeljani : ko si starši otroke naredijo za partnerje AU=Adams, Kenneth M. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u17\aADAMS K. M.\5Po tihem TI=Magika : liber ABA = knjiga 4 AU=Crowley, Aleister LA=slv slovenski PY=2013 PU=Ibis SG=lŽA\iod\u133\aCROWLEY A.\5Magika TI=Magika brez solz AU=Crowley, Aleister LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ibis SG=lŽA\iod\u133\aCROWLEY A.\5Magika brez TI=Tvoj, moj, najin seks : kako ohranimo srečo in zadovoljstvo v spolnem življenju AU=Brajša, Pavao LA=slv - slovenski PY=2013 PU=CUDV

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

98151424

22.07.2013

COBISS.SI-ID

42636033

22.07.2013

COBISS.SI-ID

97283584

22.07.2013

COBISS.SI-ID

115013120 22.07.2013

COBISS.SI-ID

266827520 22.07.2013

COBISS.SI-ID

222010368 22.07.2013

COBISS.SI-ID

248469248 24.07.2013

COBISS.SI-ID

244233984 24.07.2013

COBISS.SI-ID

107514112 24.07.2013

COBISS.SI-ID

265358848 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266127616 29.07.2013

COBISS.SI-ID

265545984 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266926080 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266460672 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266959616 29.07.2013

COBISS.SI-ID

262332928 31.07.2013

COBISS.SI-ID

262343680 31.07.2013

COBISS.SI-ID

266827520 31.07.2013 stran 8/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽA\iod\u61\aBRAJŠA P.\5Tvoj, moj UDK skupina: 133 1. 2. 3.

TI=Neobjavljene Nostradamusove prerokbe AU=Crockett, Arthur LA=slv slovenski PY=1996 PU=Tomark SG=lPR\iod\u133\aCROCKETT A.\5Neobjavljene TI=Zbirka Nebesna znamenja. Strelec : 23. november - 21. december AU=Parker, Julia LA=slv - slovenski PY=1994 PU=DZS SG=lPR\iod\u133\aPARKER J.\5Strelec TI=Nostradamus : tisočletje in onkraj : prerokbe do leta 2016 AU=Lorie, Peter LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u133\aLORIE P.\5Nostradamus

COBISS.SI-ID

54952704

22.07.2013

COBISS.SI-ID

39610624

22.07.2013

COBISS.SI-ID

41305600

22.07.2013

COBISS.SI-ID

114102016 22.07.2013

COBISS.SI-ID

62106112

COBISS.SI-ID

110992128 22.07.2013

COBISS.SI-ID

97815040

COBISS.SI-ID

112975616 22.07.2013

COBISS.SI-ID

31846144

COBISS.SI-ID

214248704 22.07.2013

COBISS.SI-ID

114102272 24.07.2013

COBISS.SI-ID

68076544

COBISS.SI-ID

118999040 24.07.2013

COBISS.SI-ID

97883648

17.07.2013

COBISS.SI-ID

63040256

22.07.2013

COBISS.SI-ID

69734144

22.07.2013

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Odkritje odnosa AU=Kompan Erzar, Katarina LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Brat Frančišek ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lVR\iod\u159.9\aKOMPAN E. K.\5Odkritje 2. TI=Pametne ženske nespametno izbirajo : kako najti pravega moškega in se izogniti napačnemu AU=Cowan, Connell LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Rea SG=lPR\iod\u159.9\aCOWAN C.\5Pametne ženske 3. TI=Ne trati moči za malenkosti v ljubezni AU=Carlson, Richard LA=slv slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u159.9\aCARLSON R.\5Ne trati moči 4. TI=Odpusti in pozabi : kako zacelimo rane, ki jih nismo zaslužili AU=Smedes, Lewis B. LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Ganeš SG=lPR\iod\u159.9\aSMEDES L. B.\5Odpusti in 5. TI=60 poti do boljšega življenja AU=Field, Lynda LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u159.9\aFIELD L.\560 poti do 6. TI=Zmorem, če to verjamem AU=Peale, Norman Vincent LA=slv slovenski PY=1992 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u159.9\aPEALE N. V.\5Zmorem, če 7. TI=Vsakdanji nesporazumi : kako se jim izogniti ali jih rešiti AU=Grant, Wendy LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u159.9\aGRANT W.\5Vsakdanji 8. TI=Poskusiva znova AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Brat Frančišek ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lPO\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Poskusiva 9. TI=Psihologija AU=Musek, Janek LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Educy SG=lPR\iod\u159.9\aMUSEK J.\5Psihologija 10. TI=Spremeni igro : [kako lahko osebne spremembe izboljšajo naše življenje] AU=Posen, David B. LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u159.9\aPOSEN D. B.\5Spremeni igro

22.07.2013

22.07.2013

22.07.2013

24.07.2013

UDK skupina: 17 1. 2. 3.

TI=Najina ljubezen : od romantične ljubezni do zrelega partnerstva AU=Hendrix, Harville LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Orbis SG=lPR\iod\u17\aHENDRIX H.\5Najina TI=Sreča se skriva v tebi AU=Bosmans, Phil LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u17\aBOSMANS P.\5Sreča se skriva TI=Ljubezen ni dovolj AU=Tysoe, Maryon LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Vodnikova založba

COBISS3/Zaloga

stran 9/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

4.

5.

SG=lPR\iod\u17\aTYSOE M.\5Ljubezen ni TI=Ljubezen in duhovna rast. 2, Neskončno potovanje duhovne rasti AU=Peck, Morgan Scott LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u17\aPECK M. S.\5Ljubezen in\x2 TI=Ljubezen in duhovna rast : nova psihologija ljubezni, tradicionalnih vrednot in duhovne rasti AU=Peck, M. Scott LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u17\aPECK M. S.\5Ljubezen in

COBISS.SI-ID

52298496

22.07.2013

COBISS.SI-ID

20744192

22.07.2013

COBISS.SI-ID

47295488

16.07.2013

COBISS.SI-ID

30140161

17.07.2013

COBISS.SI-ID

30140161

24.07.2013

COBISS.SI-ID

266603776 29.07.2013

COBISS.SI-ID

263499264 29.07.2013

COBISS.SI-ID

229818880 17.07.2013

COBISS.SI-ID

267088128 29.07.2013

UDK skupina: 2 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Zgodovina Cerkve v stotih slikah AU=Holzer, Josef LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Družina SG=lPR\iod\u23/28\aHOLZER J.\5Zgodovina TI=Čudovita skrivnost AU=L'Engle, Madeleine LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u23/28\aL'ENGLE M.\5Čudovita TI=Čudovita skrivnost AU=L'Engle, Madeleine LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Obzorja SG=lVR\iod\u23/28\aL'ENGLE M.\5Čudovita TI=Jorge Mario Bergoglio : Frančišek : življenje, ideje, misli AU=Tornielli, Andrea LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aFRANČIŠEK, papež TI=Moj brat, papež AU=Ratzinger, Georg LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u23/28\aRATZINGER G.\5Moj brat

UDK skupina: 2; 2 1.

TI=Otroška Biblija. Nova zaveza / prevedeno po zapisih Anne de Graaf ; ilustriral José Pérez Montero ; [prevod Zorina Zupančič, Suzana Jovanovič in Karmen Murovec ; izbor zgodb Metod Benedik in Maja Ipavec] LA=slv slovenski PY=2006 PU=Modita SG=lPR\iml\u23/28\aOTROŠKA\5Nova

UDK skupina: 27-72 1.

TI=Frančišek : papež s konca sveta AU=Craughwell, Thomas J. LA=slv slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u929\aFRANČIŠEK, papež

UDK skupina: 3 1.

2. 3. 4.

TI=Feminizem v Čudežni deželi : (žepni portal) = (pocket portal) / [zasnovala, COBISS.SI-ID 71917313 zbrala, uredila Janja Rakuš ; prevedla Nataša Šivec ; ilustrirala Janja Rakuš] LA=slv; eng PY=2012 PU=Artizan SG=lŽA\iod\u30\aFEMINIZEM\5v Čudežni TI=Izbrano delo AU=Kidrič, Boris LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 6180402 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKIDRIČ B.\5Izbrano TI=Med popustljivostjo in strogostjo : otroci potrebujejo meje AU=Rogge, COBISS.SI-ID 128698880 Jan-Uwe LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u37\aROGGE JAN-U.\5Med TI=Podjetništvo v kulturi AU=Hedl, Dušan LA=slv - slovenski PY=2012 COBISS.SI-ID 72968449 PU=Subkulturni azil SG=lŽA\iod\u35\aHEDL D.\5Podjetništvo v

COBISS3/Zaloga

09.07.2013

17.07.2013 22.07.2013 31.07.2013

stran 10/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

5. 6.

TI=Gospodarjenje v socializmu : oris gospodarske zgodovine Slovenije 19451990 AU=Klemenčič, Vlado LA=slv; eng PY=2013 PU=Studia humanitatis SG=lŽA\iod\u33\aKLEMENČIČ V.\5Gospodarjenje TI=Modni dodatki iz domače delavnice AU=Belak Pungartnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Društvo ustvarjalnih Cita SG=lŽA\iod\u74\aBELAK P. S.\5Modni dodatki

COBISS.SI-ID

266482176 31.07.2013

COBISS.SI-ID

266689536 31.07.2013

COBISS.SI-ID

124271616 22.07.2013

COBISS.SI-ID

267251200 31.07.2013

COBISS.SI-ID

5267458

08.07.2013

COBISS.SI-ID

15924993

08.07.2013

COBISS.SI-ID

20473344

08.07.2013

COBISS.SI-ID

223860480 22.07.2013

COBISS.SI-ID

243847936 22.07.2013

COBISS.SI-ID

213286400 22.07.2013

COBISS.SI-ID

262213120 31.07.2013

COBISS.SI-ID

61334272

COBISS.SI-ID

254306048 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266984448 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267093504 29.07.2013

UDK skupina: 30+316 1. 2.

TI=Neumni beli možje --- in drugi bedni primeri stanja naše dežele! AU=Moore, Michael LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Pasadena SG=lPR\iod\u82-7\aMOORE M.\5Neumni beli TI=Kolaps elite : iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi AU=Drenovec, Franček LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba /*cf. SG=lŽA\iod\u31\aDRENOVEC F.\5Kolaps elite

UDK skupina: 32 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

TI=Jugoslaveni - žrtve staljinskih čistki : (dokumentarna kronika) AU=Požar, Petar LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1989 PU=Nova knjiga SG=lPR\iod\u32\aPOŽAR P.\5Jugoslaveni TI=Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije AU=Zveza komunistov Jugoslavije LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Komunist ; Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u32\aZVEZA\5Zgodovina TI=Vse slovenske povojne vlade AU=Predan, Milan LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Založba za alternativno teorijo SG=lPR\iod\u32\aPREDAN M.\5Vse slovenske TI=Moč razuma AU=Fallaci, Oriana LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Učila International SG=lPE\iod\u32\aFALLACI O.\5Moč razuma TI=Putinova Rusija : [ostra kritika ruske oblasti, kot jo je videla ubita novinarka] AU=Politkovskaja, Anna LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lTA\iod\u32\aPOLITKOVSKAJA A.\5Putinova TI=Svet v krizi : izbor zapiskov in komentarjev AU=Čačinovič, Rudi LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u32\aČAČINOVIČ R.\5Svet v krizi TI=Vojne za nafto : [za vso nafto, vsepovsod] AU=Engdahl, William LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u32\aENGDAHL W.\5Vojne za nafto

UDK skupina: 33 1. 2. 3.

4.

TI=Iščemo podjetnike : zgodba o premajhnem uspehu v Sloveniji AU=Sirc, Ljubo LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gospodarski vestnik SG=lPR\iod\u33\aSIRC L.\5Iščemo TI=Doktrina šoka : razmah uničevalnega kapitalizma AU=Klein, Naomi LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u33\aKLEIN N.\5Doktrina šoka TI=Zagovor svobodnega trga : moralni razlogi, ki podpirajo svobodno ekonomijo AU=Sirico, Robert A. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u33\aSIRICO R. A.\5Zagovor TI=Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju : ekonomski režimi od laissez-faire do globalizacije AU=Berend, Tibor Iván LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba ZRC, ZRC SAZU ; Modrijan

COBISS3/Zaloga

17.07.2013

stran 11/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽA\iod\u33\aBEREND T. I.\5Gospodarska UDK skupina: 33; 141 1.

TI=Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma AU=Badalič, Vasja LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Krtina SG=lVR\iod\u33\aBADALIČ V.\5Za 100 evrov

COBISS.SI-ID

249362176 31.07.2013

COBISS.SI-ID

538142

09.07.2013

COBISS.SI-ID

50373632

22.07.2013

COBISS.SI-ID

226503424 22.07.2013

COBISS.SI-ID

259027200 22.07.2013

COBISS.SI-ID

259027200 22.07.2013

COBISS.SI-ID

17207040

COBISS.SI-ID

255558400 15.07.2013

COBISS.SI-ID

255558400 15.07.2013

UDK skupina: 34 1. 2. 3.

TI=Mafija včeraj in danes AU=Mihovilović, Ive LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Borec SG=lŽA\iod\u34\aMIHOVILOVIĆ I.\5Mafija TI=7 let pozneje AU=Janša, Janez LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Karantanija SG=lPN\iod\u34\aJANŠA J.\57 let pozneje TI=Osebni pravni svetovalec : nasveti največjih slovenskih strokovnjakov za vsakogar / [avtorji Barbara Novak ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u34\aOSEBNI PRAVNI\5svetovalec

UDK skupina: 34/35 1.

2.

TI=Da ne pozabimo : zbornik prispevkov o osamosvajanju Slovenije na območju UNZ Celje / [uredniški odbor Franc Bevc ... [et al.] ; fotografije Franc Bevc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje SG=lPO\iod\u35\aDA ne\5pozabimo TI=Da ne pozabimo : zbornik prispevkov o osamosvajanju Slovenije na območju UNZ Celje / [uredniški odbor Franc Bevc ... [et al.] ; fotografije Franc Bevc ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje SG=lVR\iod\u35\aDA ne\5pozabimo

UDK skupina: 35 1.

TI=Slovenska vojska 1918-1919 AU=Švajncer, Janez J. LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lPR\iod\u35\aŠVAJNCER J. J.\5Slovenska

22.07.2013

UDK skupina: 355/359 1.

2.

TI=20. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : zbornik prispevkov in razprav / [uredniki Anton Pozvek ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever ; Zveza veteranov vojne za Slovenijo ; Ministrstvo za notranje zadeve ; Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ; Inštitut za novejšo zgodovino SG=lPR\iod\u35\a20.\5obletnica TI=20. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : zbornik prispevkov in razprav / [uredniki Anton Pozvek ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Zveza policijskih veteranskih društev Sever ; Zveza veteranov vojne za Slovenijo ; Ministrstvo za notranje zadeve ; Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ; Inštitut za novejšo zgodovino SG=lŽA\iod\u35\a20.\5obletnica

COBISS3/Zaloga

stran 12/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 37 1. 2.

3. 4. 5.

TI=Štejem do tri : [učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta] AU=Phelan, COBISS.SI-ID 266837248 Thomas W. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u37\aPHELAN T. W.\5Štejem do tri TI=Odpiramo poti do znanja : zbornik Centrov vseživljenjskega učenja COBISS.SI-ID 264096000 Slovenije / [zbrali in uredili Maja Radinović Hajdič ... [et al.] ; prevedla Helena Matavž in Ivan Močnik] LA=slv; eng PY=2012 PU=RIC ; Ljudska univerza ; MOCIS ; Zavod Znanje ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; CDI Univerzum ; AZ Ljudska univerza ; Ljudska univerza ; Zasavska ljudska univerza ; AZ Ljudska univerza SG=lŽA\ido\u37\aODPIRAMO\5poti do TI=Vzgajati z ljubeznijo AU=Zalokar Divjak, Zdenka LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 108550400 PY=2000 PU=Gora SG=lŽA\iod\u37\aZALOKAR D. Z.\5Vzgajati z TI=Vzgoja za svobodo - vzgoja za odrekanje AU=Žorž, Bogdan LA=slv COBISS.SI-ID 250310144 slovenski PY=2010 PU=Ognjišče SG=lPR\iod\u37\aŽORŽ B.\5Vzgoja za TI=Pogovori AU=Juhant, Marko LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Čmrlj COBISS.SI-ID 261238016 SG=lŽA\iod\u37\aJUHANT M.\5Pogovori

05.07.2013 09.07.2013

24.07.2013 24.07.2013 29.07.2013

UDK skupina: 39 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

TI=Narodne vezenine na Slovenskem. [Pisane vezenine po štetih nitih] AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lBR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N. TI=Ljudske pripovedi : izbrano delo / [zbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u39\aLJUDSKE\5pripovedi TI=Pod lipo domačo / [zbrala in vezno besedilo napisala] Dušica Kunaver ; [notografiral Vito Primožič] LA=slv - slovenski PY=1990 PU=samozal. SG=lPR\iod\u39\aPOD\5lipo domačo TI=Ljudske pesmi : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u39\aLJUDSKE\5pesmi TI=Ljudske vezenine na Slovenskem AU=Niklsbacher-Bregar, Neli LA=slv slovenski PY=1970 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva ; Etnografski muzej SG=lPR\iod\u746\aNIKLSBACHER-B.N.\5Ljudske TI=Slovenija - dežela legend 1 / [zbrali Dušica Kunaver and [i. e. in] Brigita Lipovšek ; prevod Dušica Kunaver] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=samozal. D. Kunaver SG=lŽA\iml\u39\aSLOVENIJA -\5dežela legend\x1 TI=Poslovni bonton ali Poslovni bonton od A do Ž AU=Grintal, Barbara LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Poslovna založba MB SG=lŽA\iod\u39\aGRINTAL B.\5Poslovni bonton

COBISS.SI-ID

6645049

08.07.2013

COBISS.SI-ID

785460

17.07.2013

COBISS.SI-ID

20341248

17.07.2013

COBISS.SI-ID

686900

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6794757

18.07.2013

COBISS.SI-ID

268038912 29.07.2013

COBISS.SI-ID

74109697

31.07.2013

COBISS.SI-ID

21157632

15.07.2013

UDK skupina: 398.2+398.6/.9 1.

TI=Slovenske narodne pesmi / iz tiskanih in pisanih virov zbral in uredil Karol Štrekelj LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u39\aSLOVENSKE\5narodne\x3

UDK skupina: 5 COBISS3/Zaloga

stran 13/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

1. 2.

3. 4. 5.

TI=Oceani AU=Hynes, Margaret LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Učila International SG=lVR\iml\u55\aHYNES M.\5Oceani TI=Vsa čuda sveta : vodnik po naravnih lepotah sveta / [pisci Bernard Dumpleton ... [et al.] ; urednica Joanna Walker ; likovniki Geoffrey Appleton ... [et al.] ; fotografije v posebnih orisih Vernon Morgan ; prevedla Nada in Dušan Voglar] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u50\aVSA\5čuda sveta TI=Naše rastline AU=Bavcon, Jože LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u58\aBAVCON J.\5Naše rastline TI=Moji prvi kopenski polži : preprost določevalni ključ AU=Bajd, Barbara LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hart, Harting SG=lŽA\iml\u59\aBAJD B.\5Moji prvi TI=Razmisleki o psihološki antropologiji : stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja AU=Bock, Philip K. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Aristej SG=lŽA\iod\u159.9\aBOCK P. K.\5Razmisleki o

COBISS.SI-ID

251124480 04.07.2013

COBISS.SI-ID

213831424 15.07.2013

COBISS.SI-ID

266027008 29.07.2013

COBISS.SI-ID

265134592 29.07.2013

COBISS.SI-ID

74519809

29.07.2013

COBISS.SI-ID

1290760

08.07.2013

COBISS.SI-ID

266925056 05.07.2013

COBISS.SI-ID

263009024 05.07.2013

COBISS.SI-ID

6917888

COBISS.SI-ID

247315712 18.07.2013

COBISS.SI-ID

264873472 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266151424 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266596864 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266877952 05.07.2013

COBISS.SI-ID

43881984

UDK skupina: 502/504 1.

TI=V svetu narave AU=Disney, Walt LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga ; Školska knjiga ; Vuk Karadžić ; Prosvetno delo ; Forum SG=lBR\iml\u50\aDISNEY WALT\5V svetu narave

UDK skupina: 6 1.

2. 3. 4.

5. 6.

TI=Nadaljevalni Thetahealing : nadaljevalno theta zdravljenje : obvladovanje moči vsega, kar je AU=Stibal, Vianna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Filargo SG=lŽA\iod\u133\aSTIBAL V.\5Nadaljevalni TI=Ajurveda : način življenja AU=Verma, Vinod LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Primus SG=lŽA\iod\u61\aVERMA V.\5Ajurveda TI=Kunci AU=Barát, Emil LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Lipa SG=lPR\iod\u636.9\aBARÁT EMIL\5Kunci TI=Psihiatrična bolnišnica Vojnik : 50 let psihiatrčne dejavnosti v Vojniku AU=Psihiatrična bolnišnica, Vojnik LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Psihiatrična bolnišnica SG=lPR\iod\u61\aPSIHIATRIČNA\5Psihiatrična TI=Sokovi in napitki : recepti, ki se jim ni moč upreti AU=Doeser, Linda LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u641\aDOESER L.\5Sokovi in napitki TI=Aktivirajte moči samozdravljenja : moj koncept terapije pri kroničnih boleznih AU=Dobos, Gustav LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Arkadija SG=lŽA\iod\u61\aDOBOS G.\5Aktivirajte moči

15.07.2013

UDK skupina: 61 1. 2. 3.

TI=Terapija s pomočjo živali - kaj to je in kako jo lahko uporabim? AU=Ilič, Nina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lunba SG=lŽA\iod\u61\aILIČ N.\5Terapija s TI=Knjiga za punce in njihove fante : vodnik za varen seks AU=Babić, Violeta LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iml\u61\aBABIĆ V.\5Knjiga za TI=Moč je v tebi AU=Hay, Louise L. LA=slv - slovenski PY=1994

COBISS3/Zaloga

15.07.2013 stran 14/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

PU=Rea SG=lŽA\iod\u61\aHAY L. L.\5Moč je v tebi 4. TI=Telo je tvoje : miselni vzroki telesnih bolezni in metafizično zdravljenje AU=Hay, Louise L. LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gnosis-Quatro SG=lŽA\iod\u159.9\aHAY L. L.\5Telo je tvoje 5. TI=Moški in ženske v spalnici : vodnik do trajne romantike in strasti AU=Gray, John LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Quatro-Gnosis SG=lPR\iod\u61\aGRAY J.\5Moški in ženske 6. TI=Skrivnosti odraščanja za fante AU=Hüsch, Tim LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u61\aHÜSCH T.\5Skrivnosti 7. TI=Kako smo lahko srečni in zadovoljni AU=Burns, David D. LA=slv slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aBURNS D. D.\5Kako smo 8. TI=Alternativna medicina AU=Inglis, Brian LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Domus (CZNG) ; Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aINGLIS B.\5Alternativna 9. TI=Moč prehrane v športu : kako s prehrano in prehranskimi dopolnili doseči svoj največji potencial in zmogljivost AU=Lipovšek, Severin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Samala SG=lŽA\iod\u61\aLIPOVŠEK S.\5Moč prehrane 10. TI=Anatomski atlas / [prevedla in priredila Marija Hribernik ; ilustracije po izvirniku] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hart SG=lŽA\iod\u61\aANATOMSKI ATLAS 11. TI=Pozdravimo multiplo sklerozo : dieta, razstrupljanje in prehranska preobrazba za popolno okrevanje AU=Boroch, Ann LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cangura.com SG=lŽA\iod\u61\aBOROCH A.\5Pozdravimo 12. TI=Preprosto: zdravje : priročnik za zdravje, vitalnost in mladostnost AU=Donko, Dušan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ulala, Prav(n)a ideja ; Društvo za krepitev telesa, uma in duha TAO IN SG=lŽA\iod\u61\aDONKO D.\5Preprosto

COBISS.SI-ID

56503808

22.07.2013

COBISS.SI-ID

72825344

22.07.2013

COBISS.SI-ID

77723136

22.07.2013

COBISS.SI-ID

72178944

24.07.2013

COBISS.SI-ID

6643968

24.07.2013

COBISS.SI-ID

267025152 29.07.2013

COBISS.SI-ID

264112896 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267023360 29.07.2013

COBISS.SI-ID

73748481

COBISS.SI-ID

106783488 17.07.2013

COBISS.SI-ID

122592000 17.07.2013

COBISS.SI-ID

7973376

COBISS.SI-ID

228975360 09.07.2013

COBISS.SI-ID

228975360 09.07.2013

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

31.07.2013

UDK skupina: 61+619 1. 2. 3.

TI=Refleksoterapija stopal AU=Marquardt, Hanne LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Tomark SG=lPR\iod\u61\aMARQUARDT H. TI=Kaj se dogaja v mojem telesu? AU=Raith-Paula, Elisabeth LA=slv slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u61\aRAITH-P.E.\5Kaj se TI=Bolečina v križu in išias AU=Popovič, Janko LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u61\aPOPOVIČ J.\5Bolečina v križu

24.07.2013

UDK skupina: 614 1. 2.

TI=Prekopa, Čeplje, Stopnik : izdano ob 100 letnici Gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik LA=slv - slovenski PY=2006 PU=[s. l.] SG=lPR\iod\u614\aPREKOPA\5Čeplje TI=Prekopa, Čeplje, Stopnik : izdano ob 100 letnici Gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik LA=slv - slovenski PY=2006 PU=[s. l.] SG=lTA\iod\u614\aPREKOPA\5Čeplje

UDK skupina: 614.8 1.

TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za

COBISS3/Zaloga

stran 15/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

2.

3.

4.

5.

6.

izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lŽA\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lPO\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lPR\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lBR\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lVR\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za TI=Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije AU=Jug, Aleš LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kova SG=lTA\iod\u614\aJUG A.\5Priročnik za

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

COBISS.SI-ID

262347776 05.07.2013

COBISS.SI-ID

11857409

COBISS.SI-ID

226418432 09.07.2013

COBISS.SI-ID

227282432 18.07.2013

COBISS.SI-ID

262395136 05.07.2013

COBISS.SI-ID

19613952

16.07.2013

COBISS.SI-ID

56461313

16.07.2013

COBISS.SI-ID

122944768 24.07.2013

UDK skupina: 616/618 1.

TI=Rak ni smrt AU=Lukič, Franc LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iod\u61\aLUKIČ F.\5Rak ni smrt

24.07.2013

UDK skupina: 62+66/69 1. 2.

TI=Termoelektrarna Šoštanj : 50 let luči za Slovenijo AU=Termoelektrarna, Šoštanj LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Erico ; Termoelektrarna SG=lŽA\iod\u62\aTERMOELEKTRARNA\5Termo TI=Skrivnosti Bohinjskega predora AU=Sorč, Ervin LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Holding Slovenske železnice SG=lPR\iod\u62\aSORČ E.\5Skrivnosti

UDK skupina: 628.5+331.4 1.

TI=Varno ravnanje s traktorjem in traktorskimi priključki : priročnik AU=Glušič, Marko LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Grm - center biotehnike in turizma SG=lŽA\iod\u62\aGLUŠIČ M.\5Varno ravnanje

UDK skupina: 63 1. 2.

3.

TI=200 sobnih rastlin AU=Gilbert, Richard LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u635\aGILBERT R.\5200 sobnih TI=Mačji mladički odkrivajo svet : prvih šest mesecev življenja, kako se mačji mladički razvijajo in učijo, z zgodbami iz življenja petih muck AU=Wegler, Monika LA=slv - slovenski PY=2006 PU=In obs medicus SG=lPR\iml\u636.8\aWEGLER M.\5Mačji TI=Lunin koledar : koledar za sejanje, presajanje, pobiranje, stekleničenje : na zelenjavnem in okrasnem vrtu, v sadovnjaku in vinski kleti AU=Del Fabro,

COBISS3/Zaloga

stran 16/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Adriano LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Delo revije ; Pisanica SG=lPR\iod\u635\aDEL F. A.\5Lunin koledar TI=Sobne rastline : mala velika knjiga : značilnosti in gojenje več kot 70 okrasnih rastlin AU=Fozai, Mauro LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Delo revije ; Pisanica SG=lPR\iod\u635\aFOZAI M.\5Sobne rastline TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Divjad in lovstvo / uredila Boris Leskovic in Igor Pičulin ; [avtorji fotografij Luka Ambrožič ... [et al.] ; ilustracije Igor Pičulin] LA=slv slovenski PY=2012 PU=Lovska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u639\aDIVJAD\5in lovstvo TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Medo Jaka obišče kmetijo AU=Bieber, Hartmut LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\imzb\uC\aBIEBER H.\5Medo Jaka TI=Nega in podiranje dreves v zahtevnih situacijah : priročnik AU=Rifel, Vilko LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Biotehniški center Naklo SG=lŽA\iod\u630\aRIFEL V.\5Nega in TI=Drevesničarstvo in trsničarstvo : gojenje lesnatih sadik in trtnih cepljenk AU=Osterc, Gregor LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u634\aOSTERC G.\5Drevesničarstvo

COBISS.SI-ID

122944256 24.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 24.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 24.07.2013

COBISS.SI-ID

263932416 25.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 26.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 26.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 26.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 26.07.2013

COBISS.SI-ID

265688576 26.07.2013

COBISS.SI-ID

257596672 31.07.2013

COBISS.SI-ID

267187456 31.07.2013

COBISS.SI-ID

108634624 08.07.2013

COBISS.SI-ID

122945536 24.07.2013

COBISS.SI-ID

122945280 24.07.2013

COBISS.SI-ID

45664000

24.07.2013

COBISS.SI-ID

47013632

24.07.2013

UDK skupina: 631/633 1.

TI=Gojenje zdravilnih rastlin in dišavnic AU=Valenčič, Dušan LA=slv slovenski PY=2000 PU=IKS - Inštitut za kulturne stike SG=lPR\iod\u631/633\aVALENČIČ D.\5Gojenje

UDK skupina: 635 1. 2. 3. 4.

TI=Balkoni in terase : dom v zelenju : barve in vonjave na majhnih prostorih AU=Schiff, Magda LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo revije ; Pisanica SG=lPR\iod\u635\aSCHIFF M.\5Balkoni in terase TI=Zelenjava v vrtu / [prevedla Marjana Samide] LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo revije ; Pisanica SG=lPR\iod\u635\aZELENJAVA\5v vrtu TI=Rastline za skalnjak AU=Beckett, Kenneth A. LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u635\aBECKETT K.A.\5Rastline za TI=Trate AU=Beckett, Kenneth A. LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 17/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

5. 6.

SG=lPO\iod\u635\aBECKETT K. A.\5Trate TI=Rododendroni in azaleje AU=Bonar, Ann LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u635\aBONAR A.\5Rododendroni TI=Barvite grmovnice AU=Beckett, Kenneth A. LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u635\aBECKETT K. A.\5Barvite

COBISS.SI-ID

40420608

24.07.2013

COBISS.SI-ID

34818816

24.07.2013

COBISS.SI-ID

265605376 05.07.2013

COBISS.SI-ID

234735360 24.07.2013

COBISS.SI-ID

225278720 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267123456 29.07.2013

COBISS.SI-ID

7367569

COBISS.SI-ID

111319552 22.07.2013

COBISS.SI-ID

60549888

COBISS.SI-ID

221809920 15.07.2013

UDK skupina: 64 1.

TI=Jogurt / [prevedla Mojca Žnidaršič] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iod\u641\aJOGURT 2. TI=90-dnevna ločevalna dieta : okusne jedi za prvih 90 dni. Del 1, Priročnik za hujšanje AU=Hrobat, Breda LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Katarina SG=lPR\iod\u61\aHROBAT B.\590-dnevna 3. TI=90-dnevna ločevalna dieta : okusne jedi za 90 dni : priročnik za hujšanje AU=Hrobat, Breda LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Katarina SG=lPR\iod\u61\aHROBAT B.\590-dnevna 4. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lTA\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 5. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lPO\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 6. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lŽA\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 7. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lŽP\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 8. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lPR\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 9. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lBR\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 10. TI=Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine AU=Smej Novak, Valentina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Totaliteta SG=lVR\iod\u641\aSMEJ N. V.\5Kaj bo danes 11. TI=Decoupage : papirom, ljepilom i škarama preuredite svoj dom AU=Nunes, Sandra LA=hrv - hrvaški PY=2013 PU=Pasija-Art SG=lŽA\iod\u74\aNUNES S.\5Decoupage

31.07.2013

UDK skupina: 641 1.

TI=Recepti za zdravo vitkost : slastne jedi, s katerimi boste ostali vitki vse življenje AU=Mazel, Judy LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Učila SG=lPR\iod\u641\aMAZEL J.\5Recepti za

UDK skupina: 65 1. 2.

TI=Dnevna razmišljanja zelo uspešnih ljudi AU=Covey, Stephen R. LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u65\aCOVEY S. R.\5Dnevna TI=Reševanje poslovnih problemov s pomočjo informacijskih orodij / Peter Baloh ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2005 PU=[P. Baloh] ; [P. Vrečar]

COBISS3/Zaloga

15.07.2013

stran 18/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

3. 4.

5.

SG=lPR\iod\u65\aREŠEVANJE\5poslovnih TI=O podjetništvu AU=Ivanuša-Bezjak, Mirjana LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gospodarski vestnik SG=lPR\iod\u65\aIVANUŠA-B. M.\5O TI=Pošta na slovenskih tleh / [glavni in odgovorni urednik Andrej Hozjan ; prevajalki v angleščino Simona Veber in Simona Bratuša, prevajalka v nemščino Darja Fošt ; slikovno gradivo so prispevali Tehniški muzej Slovenije ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Pošta Slovenije SG=lŽA\ido\u65\aPOŠTA NA\5slovenskih tleh TI=Pošta na slovenskih tleh / [glavni in odgovorni urednik Andrej Hozjan ; prevajalki v angleščino Simona Veber in Simona Bratuša, prevajalka v nemščino Darja Fošt ; slikovno gradivo so prispevali Tehniški muzej Slovenije ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Pošta Slovenije SG=lPO\iod\u65\aPOŠTA NA\5slovenskih

COBISS.SI-ID

56329472

17.07.2013

COBISS.SI-ID

41268225

22.07.2013

COBISS.SI-ID

41268225

24.07.2013

COBISS.SI-ID

74478081

31.07.2013

COBISS.SI-ID

267352320 31.07.2013

COBISS.SI-ID

18764805

22.07.2013

COBISS.SI-ID

18603013

22.07.2013

COBISS.SI-ID

74526209

05.07.2013

COBISS.SI-ID

6235166

09.07.2013

COBISS.SI-ID

6037278

09.07.2013

COBISS.SI-ID

639774

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3313160

18.07.2013

COBISS.SI-ID

4307998

23.07.2013

COBISS.SI-ID

1102950750 31.07.2013

UDK skupina: 654/656 1. 2.

TI=Kolesar sem : brošura AU=Breznik, Peter LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Primotehna SG=lŽA\iod\u65\aBREZNIK P.\5Kolesar sem TI=EPUB in osnove elektronskega založništva AU=Štrancar, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Štrancar.com SG=lŽA\iod\u004\aŠTRANCAR M.\5EPUB in

UDK skupina: 681.3 1. 2.

TI=CorelDRAW! 8.0 AU=Šuler, Aleš LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Flamingo SG=lVR\iod\u004\aŠULER A.\5CorelDRAW TI=Spoznajmo JavaScript : programiranje spletnih strani AU=Mrhar, Peter LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Flamingo SG=lPR\iod\u004\aMRHAR P.\5Spoznajmo

UDK skupina: 7 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

TI=Okrasni ribniki : harmonija zvokov, barv in oblik AU=Leitinger, Robert LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iod\u71\aLEITINGER R.\5Okrasni ribniki TI=Dead man / music composed and performed by Meil Young ; director of photography Robby Müller ; written and directed by Jim Jarmusch LA=eng angleški PY=2008 PU=A.G. Market ; Dnevnik SG=lPR\idvd\u791\aMRTVEC TI=Slon : osem animiranih filmov LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idvd\u791\aSLON TI=Iz mojega nahrbtnika AU=Mlakar, Janko LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u796.52\aMLAKAR J.\5Iz mojega TI=Ročna dela : velika knjiga o pletenju, kvačkanju, vezenju, šivanju in drugih ročnih spretnostih. 2 / [prevedla Katja Kmet ; uredila Irena TrencFrelih] LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u746\aROČNA\5dela\x2 TI=The best of AU=Mavericks LA=eng - angleški PY=1999 PU=Mercury Records SG=lPO\icd\u78\aMAVERICKS\5The best of TI=Knits for hats, gloves & scarves : 20 original designs for everyone AU=Harding, Louisa LA=eng - angleški PY=2011 PU=Hamlyn

COBISS3/Zaloga

stran 19/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

8.

SG=lŽA\iod\u746\aHARDING L.\5Knits for hats TI=Cute knits for baby feet : 30 simple projects from newborn to 4 years AU=Whiting, Sue LA=eng - angleški PY=2011 PU=Hamlyn SG=lŽA\iod\u746\aWHITING S.\5Cute knits

COBISS.SI-ID

1102951006 31.07.2013

COBISS.SI-ID

18375735

COBISS.SI-ID

263437312 22.07.2013

COBISS.SI-ID

266245632 29.07.2013

COBISS.SI-ID

1878274

17.07.2013

COBISS.SI-ID

13889938

18.07.2013

COBISS.SI-ID

22142776

24.07.2013

COBISS.SI-ID

264565248 31.07.2013

COBISS.SI-ID

3429341

UDK skupina: 7; 7 1.

TI=Before night falls / directed by Julian Schnabel ; written by Cunningham O'Keefe, Lazaro Gomez Carriles, Julian Schnabel ; based on the memoires Before the night falls by Reinaldo Arenas ; directors of photography Xavier Perez Grobet, Guillermo Rosas ; music composed by Carter Burwell / vestuario Vladimir Cuenca ; musica Juan A. Leyva ... [et al.] ; director de fotografia Jean Claude Larrieu ; dirigida Benito Zambrano LA=eng; spa PY=2007 PU=Fivia ; Mladina SG=lPR\idvd\u791\aPREDEN\5se znoči

09.07.2013

UDK skupina: 71/72 1.

2.

TI=Iz zgodovine slovenskih gradov / [odgovorni urednik Miha Preinfalk ; prevodi Manca Gašperšič ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lPR\iod\u72\aIZ zgodovine\5slovenskih TI=Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem AU=Kemperl, Metoda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Slovenska matica SG=lŽA\ido\u72\aKEMPERL M.\5Arhitekturna

UDK skupina: 72 1.

TI=Greje naj sonce : arhitektura, sistemi, tehnika AU=Jermanj, Bojc LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Slovensko društvo za sončno energijo SG=lPR\iod\u69\aJERMANJ B.\5Greje naj

UDK skupina: 73/77 1.

2.

3.

TI=Ročna dela : velika knjiga o pletenju, kvačkanju, vezenju, šivanju in drugih ročnih spretnostih / [prevedla in priredila Darinka Petkovšek ; urednica Breda Konte] LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u746\aROČNA\5dela TI=Zazrt v staro podobo : fotografije : [katalog k razstavi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, 28. oktober - 25. november 2010] : photographs : [a catalogue accompanying the exhibition in Ivan Potrč Library Ptuj, 28 October - 25 November 2010] AU=Mohorič, Srdan LA=slv; eng PY=2010 PU=Knjižnica Ivana Potrča SG=lPR\iod\u77\aMOHORIČ S.\5Zazrt v staro TI=Idrijska čipka : z nitjo pisana zgodovina / [avtorji besedil Ivana Leskovec ... [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; ilustracije Andrej Furlan ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mestni muzej SG=lŽA\iod\u746\aIDRIJSKA ČIPKA

UDK skupina: 74 1.

TI=Knitted toys : 25 fresh and fabulous designs for tiny tots AU=Mellor, Zoë LA=eng - angleški PY=2011 PU=Hamlyn SG=lŽA\iod\u746\aMELLOR Z.\5Knitted toys

31.07.2013

UDK skupina: 778.534.662 COBISS3/Zaloga

stran 20/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

1.

TI=Jakec in čarobni fižolček; Trnuljčica LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mediafilm SG=lPN\idvd\u791\aJAKEC\5in čarobni

COBISS.SI-ID

2909843

10.07.2013

COBISS.SI-ID

267302656 05.07.2013

COBISS.SI-ID

259598080 17.07.2013

COBISS.SI-ID

13470518

UDK skupina: 78 1. 2.

3.

TI=Eksperiment Slovenia / [urednik Luka Zagoričnik] LA=slv; eng PY=2013 PU=SIGIC-Slovenski glasbenoinformacijski center SG=lŽA\icd\u78\aEKSPERIMENT\5Slovenia\x715 TI=Odzven 2011 : izbor člankov iz spletne revije o glasbi / [izbral in uredil Mario Batelić] LA=slv - slovenski PY=2011 PU=SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center SG=lVR\iod\u78\aODZVEN\52011 TI=Lipicanci AU=Šifrer, Andrej LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Šifco Music ; distributer Dallas SG=lPO\icd\u78\aŠIFRER A.\5Lipicanci

23.07.2013

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TI=Parental guidance / directed by Andy Fickman ; written by Lisa Addario COBISS.SI-ID 1102466142 31.07.2013 & Joe Syracuse ; director of photography Dean Semler ; music by Marc Shaiman LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lVR\idvd\u791\aBREZ NADZORA\5staršev TI=Rise of the guardians / directed by Peter Ramsey ; screenplay by David COBISS.SI-ID 1102598494 31.07.2013 Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ; music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aPET LEGEND TI=Django unchained / director of photography Robert Richardson ; written COBISS.SI-ID 1102590558 31.07.2013 and directed by Quentin Tarantino LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aDJANGO BREZ\5okov TI=Wreck-it Ralph / directed by Rich Moore ; story by Rich Moore, Phil COBISS.SI-ID 267278848 31.07.2013 Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ; original score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Con film SG=lVR\idvd\u791\aRAZBIJAČ\5Ralph TI=Lincoln / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Tony Kushner ; COBISS.SI-ID 267339520 31.07.2013 based in part on the book "Team of rivals: the political genius of Abraham Lincoln'" by Doris Kearns Goodwin ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lVR\idvd\u791\aLINCOLN TI=Gangster squad : inspired by a true story / directed by Ruben Fleischer ; COBISS.SI-ID 1102579550 31.07.2013 written by Will Beall ; director of photography Dion Beebe ; music by Steve Jablonsky ; based on the book Gangster squad by Paul Lieberman LA=eng angleški PY=2013 PU=Con film SG=lVR\idvd\u791\aGANGSTERSKA\5enota TI=Gangster squad : inspired by a true story / directed by Ruben Fleischer ; COBISS.SI-ID 1102579550 31.07.2013 written by Will Beall ; director of photography Dion Beebe ; music by Steve Jablonsky ; based on the book Gangster squad by Paul Lieberman LA=eng angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aGANGSTERSKA\5enota TI=Lincoln / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Tony Kushner ; COBISS.SI-ID 267339520 31.07.2013 based in part on the book "Team of rivals: the political genius of Abraham

COBISS3/Zaloga

stran 21/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lincoln'" by Doris Kearns Goodwin ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aLINCOLN TI=Wreck-it Ralph / directed by Rich Moore ; story by Rich Moore, Phil COBISS.SI-ID 267278848 31.07.2013 Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ; original score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aRAZBIJAČ\5Ralph TI=Django unchained / director of photography Robert Richardson ; written COBISS.SI-ID 1102590558 31.07.2013 and directed by Quentin Tarantino LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aDJANGO BREZ\5okov TI=Rise of the guardians / directed by Peter Ramsey ; screenplay by David COBISS.SI-ID 1102598494 31.07.2013 Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ; music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aPET LEGEND TI=Parental guidance / directed by Andy Fickman ; written by Lisa Addario COBISS.SI-ID 1102466142 31.07.2013 & Joe Syracuse ; director of photography Dean Semler ; music by Marc Shaiman LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aBREZ NADZORA\5staršev TI=Rise of the guardians / directed by Peter Ramsey ; screenplay by David COBISS.SI-ID 1102598494 31.07.2013 Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ; music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aPET LEGEND TI=Parental guidance / directed by Andy Fickman ; written by Lisa Addario COBISS.SI-ID 1102466142 31.07.2013 & Joe Syracuse ; director of photography Dean Semler ; music by Marc Shaiman LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPR\idvd\u791\aBREZ NADZORA\5staršev TI=Django unchained / director of photography Robert Richardson ; written COBISS.SI-ID 1102590558 31.07.2013 and directed by Quentin Tarantino LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aDJANGO BREZ\5okov TI=Gangster squad : inspired by a true story / directed by Ruben Fleischer ; COBISS.SI-ID 1102579550 31.07.2013 written by Will Beall ; director of photography Dion Beebe ; music by Steve Jablonsky ; based on the book Gangster squad by Paul Lieberman LA=eng angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPR\idvd\u791\aGANGSTERSKA\5enota TI=Lincoln / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Tony Kushner ; COBISS.SI-ID 267339520 31.07.2013 based in part on the book "Team of rivals: the political genius of Abraham Lincoln'" by Doris Kearns Goodwin ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPR\idvd\u791\aLINCOLN TI=Wreck-it Ralph / directed by Rich Moore ; story by Rich Moore, Phil COBISS.SI-ID 267278848 31.07.2013 Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ; original score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Con film SG=lPR\idvd\u791\aRAZBIJAČ\5Ralph TI=Wreck-it Ralph / directed by Rich Moore ; story by Rich Moore, Phil COBISS.SI-ID 267278848 31.07.2013 Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ; original

COBISS3/Zaloga

stran 22/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aRAZBIJAČ\5Ralph\x1406 TI=Rise of the guardians / directed by Peter Ramsey ; screenplay by David COBISS.SI-ID 1102598494 31.07.2013 Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ; music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar LA=eng; slv; hrv PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPET LEGEND\x1405 TI=Django unchained / director of photography Robert Richardson ; written COBISS.SI-ID 1102590558 31.07.2013 and directed by Quentin Tarantino LA=eng - angleški PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aDJANGO BREZ\5okov\x1404 TI=Gangster squad : inspired by a true story / directed by Ruben Fleischer ; COBISS.SI-ID 1102579550 31.07.2013 written by Will Beall ; director of photography Dion Beebe ; music by Steve Jablonsky ; based on the book Gangster squad by Paul Lieberman LA=eng angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aGANGSTERSKA\5enota\x139 TI=Lincoln / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Tony Kushner ; COBISS.SI-ID 267339520 31.07.2013 based in part on the book "Team of rivals: the political genius of Abraham Lincoln'" by Doris Kearns Goodwin ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aLINCOLN\x1398 TI=Zero dark thirty / directed by Kathryn Bigelow ; written by Mark Boal ; COBISS.SI-ID 1102587486 31.07.2013 director of photography Greig Fraser ; music by Alexandre Desplat LA=eng; ara PY=2013 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\a00:30 TI=Somos lo que hay / guión y dirección Jorge Michel Grau ; dirección de COBISS.SI-ID 267304448 31.07.2013 fotografía Santiago Sánchez ; música original Enrico Chapela LA=spa španski PY=2013 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSMO KAR SMO\x1392 TI=Hitchcock / directed by Sacha Gervasi ; screenplay by John J. McLaughlin COBISS.SI-ID 267334912 31.07.2013 ; based on the book Alfred Hitchcock and the making of Psycho by Stephen Rebello ; director of photography Jeff Cronenweth ; music by Danny Elfman LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aHITCHCOCK\x1394

UDK skupina: 785 1.

TI=Tranquil moods. Drift away / [written, arranged and perfomed by Hadley Hockensmith] PY=2004 PU=Delta music SG=lPO\icd\u78\aTRANQUIL\5moods

COBISS.SI-ID

19100727

23.07.2013

COBISS.SI-ID

11478945

10.07.2013

COBISS.SI-ID

264909056 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266781440 31.07.2013

UDK skupina: 791 1.

TI=A very Wompkee Christmas / songs, music and sound by Michael McInnis, Con Fullam ; written by Peter Hunziker, Cynthia Riddle ; directed by Mike DeVitto LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Media film SG=lPN\idvd\u791\aPUHASTI\5božič

UDK skupina: 791/792 1. 2.

TI=Ustvari film AU=Hostnik, Blaž LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Salve SG=lŽA\iod\u791\aHOSTNIK B.\5Ustvari film TI=Zadeva Lubitsch / [besedila Elisabeth Bronfen ... et al.] ; uredili Ivana

COBISS3/Zaloga

stran 23/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Novak in Jela Krečič ; [prevodi Jela Krečič ... [et al.] ; biografski, filmografski in bibliografski podatki Ivana Novak ; fotografije Slovenska kinoteka] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovenska kinoteka ; Društvo za teoretsko psihoanalizo SG=lŽA\iod\u929\aLUBITSCH E. TI=Road runner & Wile E. Coyote : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank COBISS.SI-ID 267283456 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lVR\idvd\u791\aCESTNI\5dirkač TI=Road runner & Wile E. Coyote : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank COBISS.SI-ID 267283456 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPO\idvd\u791\aCESTNI DIRKAČ TI=Road runner & Wile E. Coyote : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank COBISS.SI-ID 267283456 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lPR\idvd\u791\aCESTNI DIRKAČ TI=Road runner & Wile E. Coyote : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank COBISS.SI-ID 267283456 LA=eng - angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aCESTNI DIRKAČ\x1401 TI=Tweety : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank LA=eng - angleški COBISS.SI-ID 267284224 PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aČIVKEC\x1395 TI=Bugs Bunny : 12 classic cartoons : 12 klasičnih risank LA=eng COBISS.SI-ID 267284992 angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aZAJČEK\5dolgoušček\x1396

31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013

UDK skupina: 791.2 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

TI=Dežela igrač / [scenarij] Mark Shekter ; [glasba in verzi] Mark Shekter ; [režiser] Richard Allen LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Video art SG=lPR\idvd\u791\aDEŽELA\5igrač TI=The meerkats / story [and] directed by James Honeyborne ; cinematography by Barrie Britton, Mark Payne-Gill ; narration written by Alexander McCall Smith LA=eng - angleški PY=2011 PU=Cinemania Group SG=lŽA\idvd\u791\aSURIKATE\x1390 TI=Bachelorette / music by Andrew Feltenstein and John Nau ; cinematography Doug Emmett ; based on the play, written for the screen and directed by Leslye Headland / directed by Tanya Wexler ; story & screenplay by Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer ; original story by Howard Gensler ; director of photography Sean Bobbitt ; composer Gast Waltzing LA=eng angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aNORA\5dekliščina TI=Seven psychopaths / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography Ben Davis [film Seven psychopaths], Eigil Bryld [film In Bruges] ; music by Carter Burwell LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aSEDEM\5psihopatov TI=Magic Mike / directed by Steven Soderbergh ; written by Reid Carolin ; director of photography Peter Andrews LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aVROČI MIKE TI=Cloud atlas / written for the screen and directed by Lana Wachowski & Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aATLAS OBLAKOV TI=Cloud atlas / written for the screen and directed by Lana Wachowski &

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

14217273

09.07.2013

COBISS.SI-ID

1102235486 22.07.2013

COBISS.SI-ID

1102652766 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102654302 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102647902 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102650462 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102650462 31.07.2013 stran 24/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aATLAS OBLAKOV TI=Magic Mike / directed by Steven Soderbergh ; written by Reid Carolin ; director of photography Peter Andrews LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aVROČI MIKE TI=Seven psychopaths / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography Ben Davis [film Seven psychopaths], Eigil Bryld [film In Bruges] ; music by Carter Burwell LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aSEDEM\5psihopatov TI=Bachelorette / music by Andrew Feltenstein and John Nau ; cinematography Doug Emmett ; based on the play, written for the screen and directed by Leslye Headland / directed by Tanya Wexler ; story & screenplay by Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer ; original story by Howard Gensler ; director of photography Sean Bobbitt ; composer Gast Waltzing LA=eng angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aNORA\5dekliščina TI=Bachelorette / music by Andrew Feltenstein and John Nau ; cinematography Doug Emmett ; based on the play, written for the screen and directed by Leslye Headland / directed by Tanya Wexler ; story & screenplay by Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer ; original story by Howard Gensler ; director of photography Sean Bobbitt ; composer Gast Waltzing LA=eng angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aNORA\5dekliščina TI=Seven psychopaths / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography Ben Davis [film Seven psychopaths], Eigil Bryld [film In Bruges] ; music by Carter Burwell LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aSEDEM\5psihopatov TI=Magic Mike / directed by Steven Soderbergh ; written by Reid Carolin ; director of photography Peter Andrews LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aVROČI MIKE TI=Cloud atlas / written for the screen and directed by Lana Wachowski & Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aATLAS OBLAKOV TI=Bachelorette / music by Andrew Feltenstein and John Nau ; cinematography Doug Emmett ; based on the play, written for the screen and directed by Leslye Headland / directed by Tanya Wexler ; story & screenplay by Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer ; original story by Howard Gensler ; director of photography Sean Bobbitt ; composer Gast Waltzing LA=eng angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aNORA\5dekliščina\x1403 TI=Seven psychopaths / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography Ben Davis [film Seven psychopaths], Eigil Bryld [film In Bruges] ; music by Carter Burwell LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aSEDEM\5psihopatov\x1402 TI=Magic Mike / directed by Steven Soderbergh ; written by Reid Carolin ; director of photography Peter Andrews LA=eng - angleški PY=2013

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1102647902 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102654302 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102652766 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102652766 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102654302 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102647902 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102650462 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102652766 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102654302 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102647902 31.07.2013 stran 25/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aVROČI MIKE\x1400 18. TI=Cloud atlas / written for the screen and directed by Lana Wachowski & Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil LA=eng - angleški PY=2013 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aATLAS OBLAKOV\x1397 19. TI=Frankenweenie / music by Danny Elfman ; director of photography Peter Sorg ; based on a screenplay by Lenny Ripps ; based on an original idea by [and] directed by Tim Burton ; screenplay by John August LA=eng angleški PY=2013 PU=Con film SG=lŽA\idvd\u791\aFRANKENWEENIE\x1393

COBISS.SI-ID

1102650462 31.07.2013

COBISS.SI-ID

1102581854 31.07.2013

COBISS.SI-ID

18841399

09.07.2013

COBISS.SI-ID

16973312

15.07.2013

COBISS.SI-ID

279063

22.07.2013

COBISS.SI-ID

11914298

23.07.2013

COBISS.SI-ID

11781178

09.07.2013

COBISS.SI-ID

215476224 09.07.2013

COBISS.SI-ID

120909568 09.07.2013

UDK skupina: 791.43 1.

TI=Yu-gi-oh!. 6, Battle city duels. 6, Dvoboj dvojic / music composed by John Angier, ... [et al.] ; executive producers Alfred R. Kahn, Norman J. Grossfeld, Tom Kenney ; based on the original comics by Kazuki Takahashi ; director Kunihisa Sugishama ; written by Junki Takegami ... [et al.] LA=eng; slv PY=2007 PU=Slovenske novice ; Spectra SG=lPR\idvd\u791\aDVOBOJ\5dvojic\x6

UDK skupina: 794.1+796 1.

TI=Stenmark / [fotoreporterji Armando Trovati, Stefano Rellandini, Luca Cattaneo, Luca Bruno ; avtorji besedil Serge Lang, Patrick Lang, Hermann Nogler, Jože Dekleva ; prevodi Axel Gietz, Mimi Rupar] LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Pentaphoto SG=lPR\iod\u929\aSTENMARK

UDK skupina: 797.5(075.8); 797.5 1.

TI=Prosto letenje : učbenik za zmajarje AU=Bourgés, Robert LA=slv slovenski PY=1983 PU=Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije SG=lPR\iod\u796\aBOURGÉS R.\5Prosto letenje

UDK skupina: 79a 1.

TI=Najlepše božične risanke LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Art video SG=lPO\idvd\u791\aNAJLEPŠE\5božične

UDK skupina: 79i 1.

TI=Ask the dust / [starring] Colin Farrell ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi & Heitor Pereira ; based on the novel by John Fante ; written for the screen and directed by Robert Towne LA=eng - angleški PY=2006 PU=Karantanija SG=lPR\idvd\u791\aVPRAŠAJ\5prah

UDK skupina: 8 1. 2.

TI=Ata je spet pijan AU=Čater, Dušan LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aČATER D.\5Ata je TI=Sonetni venec AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Prešernova družba

COBISS3/Zaloga

stran 26/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SG=lLI\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Sonetni TI=Hrepenenje ostane : roman AU=Burk, Michael LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Lipa SG=lPR\iod\u830-311.2\aBURK M.\5Hrepenenje TI=Lepo zaradi tebe je živeti AU=Lipnik, Jože LA=slv - slovenski PY=2002 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aLIPNIK J.\5Lepo zaradi TI=Ime rože AU=Eco, Umberto LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-311.6\aECO U.\5Ime rože TI=Angeli in demoni AU=Brown, Dan LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aBROWN D.\5Angeli in TI=Blagoslov zemlje AU=Hamsun, Knut LA=slv - slovenski PY=1969 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.2\aHAMSUN K.\5Blagoslov TI=Most na Drini AU=Andrić, Ivo LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-311.6\aANDRIĆ I.\5Most na Drini TI=Prostovoljno pred poroto AU=Glušič, Sebastjan LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aGLUŠIČ S.\5Prostovoljno TI=Ljubi svojega bližnjega AU=Remarque, Erich Maria LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u82-311.6\aREMARQUE E.M.\5Ljubi TI=Dnevnik žene v belem : roman AU=Soubiran, André LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Lipa SG=lPR\iod\u840-311.2\aSOUBIRAN A-\5Dnevnik TI=Adios muchachos AU=Chavarría, Daniel LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Sanje SG=lTA\iod\u82-311.2\aCHAVARRÍA D.\5Adios TI=Nosku se zgodi čudež AU=Rogač, Franci LA=slv - slovenski PY=2005 PU=samozal. ; distribucija Littera picta SG=lŽA\iml\uC\aROGAČ F.\5Nosku se zgodi

COBISS.SI-ID

13932039

15.07.2013

COBISS.SI-ID

120331264 16.07.2013

COBISS.SI-ID

128832512 16.07.2013

COBISS.SI-ID

218980352 17.07.2013

COBISS.SI-ID

846878

COBISS.SI-ID

128960512 17.07.2013

COBISS.SI-ID

99632640

17.07.2013

COBISS.SI-ID

19254279

17.07.2013

COBISS.SI-ID

21542144

18.07.2013

COBISS.SI-ID

236226560 22.07.2013

COBISS.SI-ID

216580096 22.07.2013

17.07.2013

UDK skupina: 80 1.

2.

TI=Oxford-Duden-Cankarjeva založba : nemško-slovenski slikovni slovar / COBISS.SI-ID 21091584 [uredil uredniški odbor Sonja Berce, Milena Hajnšek-Holz, Borislava KošmrljLevačič, Andrej Novak ; nemško besedilo so uredili Dieter Solf in drugi sodelavci uredništva Dudna v Mannheimu ; ilustracije Jochen Schmidt] LA=slv; ger PY=1991 PU=Bibliographisches Institut ; Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u811.112.2\aOXFORD\5Duden TI=Evropski slovar : slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanskoCOBISS.SI-ID 36306688 špansko AU=Goursau, Henri LA=slv; eng; ger; fre; ita; spa PY=1994 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u81\aGOURSAU H.\5Evropski

17.07.2013

22.07.2013

UDK skupina: 80/81 1.

TI=Russko-slovenskij dialog : razgovornik / [sestavila ekipa Dialog ; odgovorni urednik Fedoseev Alexey ; ilustracije Krjačko Anna] LA=rus; slv PY=2013 PU=Dialog SG=lŽA\iod\u811.161.1.\aRUSSKO-

COBISS.SI-ID

267144192 29.07.2013

COBISS.SI-ID

9391873

UDK skupina: 811.124 1.

TI=Latinska slovnica AU=Kopriva, Silvo LA=slv; lat PY=1976 PU=Državna založba Slovenije

COBISS3/Zaloga

08.07.2013 stran 27/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽA\iod\u811.124\aKOPRIVA S.\5Latinska UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pasji dnevi AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lPO\iml\uP\aKINNEY J.\5Pasji dnevi\x4 TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pasji dnevi AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lPR\iml\uP\aKINNEY J.\5Pasji dnevi\x4 TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pasji dnevi AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lVR\iml\uP\aKINNEY J.\5Pasji dnevi\x4 TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pepelkin dogovor AU=Crusie, Jennifer LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aCRUSIE J.\5Pepelkin TI=Pasji dnevi AU=Kinney, Jeff LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uP\aKINNEY J.\5Pasji dnevi\x4 TI=Bogati Jure praznih žepov AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPR\iml\uC\aMARKUŠ J.\5Bogati Jure\x10 TI=Bogati Jure praznih žepov AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lPO\iml\uC\aMARKUŠ J.\5Bogati Jure\x10 TI=Bogati Jure praznih žepov AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lVR\iml\uC\aMARKUŠ J.\5Bogati Jure\x10 TI=Bogati Jure praznih žepov AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lŽA\iml\uC\aMARKUŠ J.\5Bogati Jure\x10 TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lŽA\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lŽP\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lBR\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lPO\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lPR\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

309201

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

309201

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

309201

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266924544 05.07.2013

COBISS.SI-ID

309201

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74363905

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74363905

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74363905

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74363905

05.07.2013

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

05.07.2013

05.07.2013

05.07.2013

stran 28/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

20. TI=Pujsa in Andrej Migec AU=Smolar, Adi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarni val SG=lVR\iml\uC\aSMOLAR A.\5Pujsa in Andrej 21. TI=Vojvoda in jaz : [prvi roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vojvoda 22. TI=Vincelot in zmaj AU=Alpsten, Ellen LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC\aALPSTEN E.\5Vincelot in zmaj 23. TI=Čudovito potovanje Xia Tianzija AU=Zubizarreta, Patxi LA=slv slovenski PY=2013 PU=eBesede SG=lŽA\iml\uP\aZUBIZARRETA P.\5Čudovito 24. TI=Hrošček Vid zmore AU=Česen, Vesna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=eBesede SG=lŽA\iml\uC\aČESEN V.\5Hrošček Vid 25. TI=Imam downov sindrom AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aKRALJIČ H.\5Imam downov 26. TI=Darilo staršev AU=Honora, Márcia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aHONORA M.\5Darilo staršev 27. TI=Božičkovo pismo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aKRALJIČ H.\5Božičkovo pismo 28. TI=Snežaki imajo najraje zimo AU=Kraljič, Žana LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aKRALJIČ Ž.\5Snežaki imajo 29. TI=Lekcija nežnosti AU=Honora, Márcia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aHONORA M.\5Lekcija nežnosti 30. TI=Doma je najlepše AU=Honora, Márcia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uC\aHONORA M.\5Doma je 31. TI=Vampirski sestri. [2], Velika pustolovščina AU=Gehm, Franziska LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uM\aGEHM F.\5Vampirski\x2 32. TI=Skogland AU=Boie, Kirsten LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Morfem SG=lŽA\iml\uM\aBOIE K.\5Skogland 33. TI=Bajazit Bliskoviti AU=Borodin, Sergej Petrovič LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.6\aBORODIN S.P.\5Bajazit 34. TI=Živi in mrtvi AU=Simonov, Konstantin Mihajlovič LA=slv - slovenski PY=1972 PU="Borec" SG=lBR\iod\u82-311.6\aSIMONOV K. M.\5Živi in 35. TI=Rdeča baretka AU=Vaculik, Serge LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Borec SG=lBR\iod\u82-94\aVACULIK S.\5Rdeča baretka 36. TI=Zvezde gledajo z neba AU=Cronin, Archibald Joseph LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820-311.2\aCRONIN A. J. 37. TI=Metulj AU=Charrière, Henri LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u82-94\aCHARRIÈRE H.\5Metulj\x1 38. TI=Sorge : roman na podlagi resničnih dogodkov AU=Meissner, Hans Otto LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Borec SG=lBR\iod\u82-312.6\aMEISSNER H.O.\5Sorge 39. TI=Poslednje poletje AU=Simonov, Konstantin LA=slv - slovenski COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266724352 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267123200 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264588800 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266568704 05.07.2013

COBISS.SI-ID

266388480 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265111296 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264742912 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265860096 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265666560 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264743168 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264743424 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265607680 05.07.2013

COBISS.SI-ID

265608704 05.07.2013

COBISS.SI-ID

20046087

08.07.2013

COBISS.SI-ID

764958

08.07.2013

COBISS.SI-ID

1921822

08.07.2013

COBISS.SI-ID

862238

08.07.2013

COBISS.SI-ID

716574

08.07.2013

COBISS.SI-ID

1398558

08.07.2013

COBISS.SI-ID

764702

08.07.2013 stran 29/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

PY=1976 PU=Borec SG=lBR\iod\u82-311.6\aSIMONOV K.\5Poslednje TI=Skrivnost zapuščene ladje : roman AU=Innes, Hammond LA=slv slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-312.4\aINNES H.\5Skrivnost TI=Začetek Jalne AU=De la Roche, Mazo LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aDE LA ROCHE M. TI=Mary Wakefieldova AU=DE LA ROCHE, Mazo LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aDE LA ROCHE M. TI=Salamander : roman AU=West, Morris Lango LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aWEST M. L. TI=Diamant : roman AU=Collins, Wilkie LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u82-312.4\aCOLLINS W.\5Diamant TI=From a Buick 8 AU=King, Stephen LA=eng - angleški PY=2002 PU=Hodder & Stoughton SG=lPO\iod\u82=20\aKING S.\5From a Buick 8 TI=Prey AU=Crichton, Michael LA=eng - angleški PY=2003 PU=HarperCollins SG=lPO\iod\u82=20\aCRICHTON M.\5Prey TI=Gospodarica Mellyna : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. TI=The prince and the poor boy AU=Twain, Mark LA=eng - angleški PY=1989 PU=Collins SG=lVR\iml\u82=20\aTWAIN M.\5The prince TI=Heidi AU=Spyri, Johanna LA=eng - angleški PY=1986 PU=Oxford University Press SG=lVR\iml\u82=20\aSPYRI J.\5Heidi TI=Ivanhoe AU=Scott, Walter LA=eng - angleški PY=1953 PU=Longmans, Green and co. SG=lVR\iod\u82=20\aSCOTT W.\5Ivanhoe TI=David Copperfield AU=Dickens, Charles LA=eng - angleški PY=1953 PU=Longmans, Green and Co. SG=lVR\iod\u82=20\aDICKENS C.\5David TI=Čas življenja in čas smrti AU=Remarque, Erich Maria LA=slv slovenski PY=1976 PU=Obzorja SG=lVR\iod\u82-311.6\aREMARQUE E. M.\5Čas TI=Danes grofje celjski in nikdar več AU=Wambrechtsamer, Anna LA=slv slovenski PY=1977 PU=Obzorja SG=lPE\iod\u82-311.6\aWAMBRECHTSAMER TI=Oslovska leta AU=Ćopić, Branko LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aĆOPIĆ B.\5Oslovska TI=Leonella. 2, [Tigrova smrt] AU=Chabbert, Rosy LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Lipa SG=lPR\iod\u840-311.2\aCHABBERT R. TI=Zbrana dela AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Zbrana TI=Kekec nad samotnim breznom AU=Vandot, Josip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVANDOT J.\5Kekec nad TI=Škorpijon : autopsija zarote, (september 1975-januar 1976) AU=Bolo,

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1088030

08.07.2013

COBISS.SI-ID

828958

08.07.2013

COBISS.SI-ID

830238

08.07.2013

COBISS.SI-ID

12119303

09.07.2013

COBISS.SI-ID

972830

09.07.2013

COBISS.SI-ID

8928660

09.07.2013

COBISS.SI-ID

8932150

09.07.2013

COBISS.SI-ID

1112629

09.07.2013

COBISS.SI-ID

3427227

09.07.2013

COBISS.SI-ID

164657

09.07.2013

COBISS.SI-ID

385073

09.07.2013

COBISS.SI-ID

3420059

09.07.2013

COBISS.SI-ID

477726

09.07.2013

COBISS.SI-ID

867614

09.07.2013

COBISS.SI-ID

55605

15.07.2013

COBISS.SI-ID

917278

15.07.2013

COBISS.SI-ID

5851905

15.07.2013

COBISS.SI-ID

365372

16.07.2013

COBISS.SI-ID

653854

16.07.2013 stran 30/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Étienne LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aBOLO É.\5Škorpijon TI=Izbrano delo AU=Brnčić, Ivo LA=slv - slovenski PY=1977 COBISS.SI-ID 926494 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aBRNČIĆ I.\5Izbrano TI=Izbrano delo AU=Levstik, Vladimir LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 3568181 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK V.\5Izbrano TI=Izbrano delo. Knj. 1, Tolminci AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 965943 PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPREGELJ I.\5Izbrano\x1 TI=Izbrano delo AU=Vidmar, Josip LA=slv - slovenski PY=1977 COBISS.SI-ID 843038 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aVIDMAR J.\5Izbrano TI=Izbrano delo AU=Kersnik, Janko LA=slv - slovenski PY=1974 COBISS.SI-ID 2633246 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKERSNIK J.\5Izbrano\x2 TI=Izbrano delo. 2, [Izbrane novele] AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 131894 PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKRANJEC M.\5Izbrano\x2 TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 2568990 PY=1935 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana TI=Antonij in Kleopatra; Koriolan; Timon Atenski AU=Shakespeare, COBISS.SI-ID 2039869 William LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W. TI=Zbrana dela AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1968 COBISS.SI-ID 594177 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Mnogo TI=Izbrano delo AU=Golia, Pavel LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 3015477 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aGOLIA P.\5Izbrano TI=Z ognjem in mečem AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 897054 PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Z TI=Križarji AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 1551902 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Križarji\x2 TI=Sence v soncu : soneti AU=Jerman, Janka LA=slv - slovenski PY=2001 COBISS.SI-ID 114838784 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aJERMAN J.\5Sence TI=Novele AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1975 COBISS.SI-ID 871966 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Novele TI=Zimska pravljica; Vihar AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 2039613 PY=1969 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSHAKESPEARE W.\5Zimska TI=Tibetska roža : roman AU=Davidson, Lionel LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 643614 PY=1968 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820-311.2\aDAVIDSON L.\5Tibetska TI=Sirena z Lesbosa AU=Mirivilis, Stratis LA=slv - slovenski PY=1964 COBISS.SI-ID 783902 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.2\aMIRIVILIS S.\5Sirena TI=Honoré de Balzac : blišč in beda Titana AU=Thoorens, Leon LA=slv COBISS.SI-ID 531998 slovenski PY=1966 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u929\aBALZAC H. de TI=Dekameron AU=Boccaccio, Giovanni LA=slv - slovenski PY=1966 COBISS.SI-ID 4240641

COBISS3/Zaloga

17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 stran 31/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

PU=Cankarjeva založba SG=lPR\idb\u82-32\aBOCCACCIO G.\5Dekameron TI=Čipke AU=Conran, Shirley LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820-311.2\aCONRAN S.\5Čipke TI=Zadeva Glasenapp AU=Heym, Stefan LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.6\aHEYM S.\5Zadeva TI=Zbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv; ger PY=1967 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aCANKAR I.\5Zbrano\x3 TI=Pesmi AU=Bor, Matej LA=slv - slovenski PY=1946 PU=Slovenski knjižni zavod SG=lŽA\ičo\u82-1\aBOR M.\5Pesmi TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE b.\5Saga\x1: TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Seznam TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u830-311.2\aSENDKER J.-P. TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v TI=Marianne in neznanec v Toskani : roman. Knj. 2 AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x2 TI=Marianne. Knj. 6, Na poslednjih mostovih AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x6 TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lŽA\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lŽP\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lŽA\iml\u82=20\aADVENTURE TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lŽP\iml\u82=20\aADVENTURE TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

5459713

18.07.2013

COBISS.SI-ID

1927966

18.07.2013

COBISS.SI-ID

260382

18.07.2013

COBISS.SI-ID

2974979

22.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267465472 23.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267270912 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267382528 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267605760 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267781120 23.07.2013

COBISS.SI-ID

896798

24.07.2013

COBISS.SI-ID

898334

24.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

24.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

24.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

24.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

24.07.2013

COBISS.SI-ID

267344128 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 24.07.2013 stran 32/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽP\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka za 97. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 98. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽP\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija 99. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 100. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 101. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 102. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 103. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 104. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 105. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 106. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 107. TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Seznam 108. TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni 109. TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lPR\iml\u82=20\aADVENTURE 110. TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lPR\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for 111. TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni 112. TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lTA\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for 113. TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lTA\iml\u82=20\aADVENTURE 114. TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lVR\iml\u82=20\aADVENTURE 115. TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267465216 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267465472 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267465216 25.07.2013

COBISS.SI-ID

267382528 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267344128 26.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

26.07.2013

COBISS.SI-ID

267344128 26.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

26.07.2013 stran 33/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lVR\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for 116. TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite 117. TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Seznam 118. TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni 119. TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lBR\iml\u82=20\aADVENTURE 120. TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lBR\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for 121. TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite 122. TI=Classic stories for girls / [edited by Belinda Gallagher] LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lPO\iml\u82=20\aCLASSIC STORIES\5for 123. TI=Adventure stories for boys / compiled by Tig Thomas LA=eng angleški PY=2012 PU=Miles Kelly SG=lPO\iml\u82=20\aADVENTURE 124. TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v 125. TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aSENDKER JAN-P. 126. TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v 127. TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aSENDKER JAN-P. 128. TI=Zamrznjena v času AU=Gros, Aneja LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Murano SG=lŽA\iml\uM\aGROS A.\5Zamrznjena 129. TI=Na valovih vetra AU=Gros, Aneja LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Murano SG=lŽA\iml\uM\aGROS A.\5Na valovih 130. TI=Rožna izbranka AU=Gros, Aneja LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Murano SG=lŽA\iml\uM\aGROS A.\5Rožna izbranka 131. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 132. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 133. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 134. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267270912 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267382528 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267344128 26.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

26.07.2013

COBISS.SI-ID

267270912 26.07.2013

COBISS.SI-ID

10245533

26.07.2013

COBISS.SI-ID

10246045

26.07.2013

COBISS.SI-ID

267781120 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267605760 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267781120 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267605760 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267252224 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267252736 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267252480 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 26.07.2013 stran 34/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lTA\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 135. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 136. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 137. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 138. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 139. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 140. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 141. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 142. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 143. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u82-2\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 144. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 145. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 146. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 147. TI=Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 AU=Dürrenmatt, Friedrich LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82.0\aDÜRRENMATT F.\5Fiziki 148. TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet 149. TI=Veliki briljantni valček AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aJANČAR D.\5Veliki briljantni 150. TI=Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj AU=Joyce, Brenda LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aJOYCE B.\5Saga\x1: 151. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPO\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija 152. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 153. TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266218240 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266218240 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266203392 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216448 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266927616 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267465472 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465216 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 29.07.2013 stran 35/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lPO\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka 154. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPR\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija 155. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 156. TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lPR\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka 157. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lVR\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija 158. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 159. TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lVR\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka 160. TI=Amazonija AU=Rollins, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lBR\iod\u82-312.4\aROLLINS J.\5Amazonija 161. TI=Popolna Hope AU=Roberts, Nora LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aROBERTS N. 162. TI=Tabletka za srečo AU=Marney, Laura LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Meander SG=lBR\iod\u820-311.2\aMARNEY L.\5Tabletka 163. TI=Ostani z menoj AU=Amarillo, Noelia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lŽA\iod\u82-311.2\aAMARILLO N.\5Ostani z 164. TI=Vincelot in zmaj AU=Alpsten, Ellen LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aALPSTEN E.\5Vincelot in zmaj 165. TI=Kje je sreča? AU=Motschiunig, Ulrike LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iml\uC\aMOTSCHIUNIG U.\5Kje je 166. TI=Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek epigenetika AU=Sršen, Nela LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Lara-Tao SG=lŽA\iod\u82-94\aSRŠEN N.\5Rak na duši

COBISS.SI-ID

267465472 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465216 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465472 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465216 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465472 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465216 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267465728 29.07.2013

COBISS.SI-ID

74572545

COBISS.SI-ID

264588800 31.07.2013

COBISS.SI-ID

265170432 31.07.2013

COBISS.SI-ID

16179346

COBISS.SI-ID

115275776 09.07.2013

COBISS.SI-ID

1141534

COBISS.SI-ID

266862080 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266862080 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266862080 26.07.2013

29.07.2013

31.07.2013

UDK skupina: 82.0 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Slovenski književniki in 1. svetovna vojna AU=Vogrič, Ivan LA=slv slovenski PY=2001 PU=Zveza zgodovinskih društev Slovenije SG=lŽA\iod\u821.163.6\aVOGRIČ I.\5Slovenski TI=Izbrano delo AU=Kopitar, Jernej LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKOPITAR J.\5Izbrano TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv

COBISS3/Zaloga

17.07.2013

stran 36/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 6. TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 7. TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 8. TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 9. TI=Esej na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82.0\aESEJ NA MATURI\52014 10. TI=Starogrška literatura AU=Whitmarsh, Tim LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82.0\aWHITMARSH T.\5Starogrška 11. TI=Nujnost poezije : eseji AU=Komelj, Miklavž LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Hyperion SG=lŽA\iod\u82.0\aKOMELJ M.\5Nujnost poezije

COBISS.SI-ID

266862080 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266862080 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266862080 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266862080 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266793728 29.07.2013

COBISS.SI-ID

253527552 31.07.2013

COBISS.SI-ID

50965504

22.07.2013

COBISS.SI-ID

16804608

08.07.2013

COBISS.SI-ID

7002368

09.07.2013

COBISS.SI-ID

3290888

09.07.2013

COBISS.SI-ID

4003328

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2519817

17.07.2013

COBISS.SI-ID

19867143

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4004864

18.07.2013

COBISS.SI-ID

6518016

24.07.2013

UDK skupina: 82(100) 1.

TI=Moji največji ljubezni / ilustrirala Juliette Clarke ; izbrala Helen Exley ; [prevedla Marija Brezigar Kovič] LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u82-84\aMOJI NAJVEČJI\5ljubezni

UDK skupina: 820 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Menfreya : roman AU=Hibbert, Eleanor Alice Burford LA=slv slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E. B. TI=Prebrisanec AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E. TI=Wuthering heights AU=Brontë, Emily LA=eng - angleški PY=1960 PU=Longmans SG=lVR\iod\u82=20\aBRONTË E.\5Wuthering TI=Otrantski grad : gotski roman AU=Walpole, Horace LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aWALPOLE H.\5Otrantski TI=Balada o črnem Jimmieju AU=Keneally, Thomas LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-311.2\aKENEALLY T.\5Balada TI=Robinson Crusoe AU=Defoe, Daniel LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aDEFOE D.\5Robinson TI=Dolina lutk AU=Susann, Jacqueline LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSUSANN J.\5Dolina TI=Maškarada : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.

UDK skupina: 820(73)-311.2 COBISS3/Zaloga

stran 37/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

1. 2. 3.

TI=Zvezda AU=Steel, Danielle LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lGR\iod\u820(73)-311.2\aSTEEL D.\5Zvezda TI=Priložnosti : roman AU=Collins, Jackie LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aCOLLINS J. TI=SOS, Vancouver AU=Hailey, Arthur LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHAILEY A.\5SOS,

COBISS.SI-ID

17600768

09.07.2013

COBISS.SI-ID

3893248

18.07.2013

COBISS.SI-ID

3724544

22.07.2013

COBISS.SI-ID

4170809

16.07.2013

COBISS.SI-ID

4863233

08.07.2013

COBISS.SI-ID

6166785

09.07.2013

COBISS.SI-ID

8478976

09.07.2013

COBISS.SI-ID

1335070

15.07.2013

COBISS.SI-ID

2023454

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6649856

24.07.2013

COBISS.SI-ID

45158145

24.07.2013

COBISS.SI-ID

45158145

24.07.2013

COBISS.SI-ID

3169081

09.07.2013

COBISS.SI-ID

8227228

15.07.2013

COBISS.SI-ID

395317

17.07.2013

COBISS.SI-ID

5107513

17.07.2013

UDK skupina: 8201 1.

TI=Petnajstletni kapitan AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Petnajstletni\x1

UDK skupina: 820-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Čarovnica z morja : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B. TI=Villette : roman AU=Brontë, Charlotte LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820-311.2\aBRONTË C.\5Villette TI=Ob lovčevem ščipu : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1989 PU=Pomurska založba SG=lGR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Ob TI=Poletna noč : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Poletna TI=Zadnje poglavje AU=Galsworthy, John LA=slv - slovenski PY=1959 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820-311.2\aGALSWORTHY J. TI=Moja sovražnica kraljica : roman AU=Hibbert, Eleanor Burford LA=slv slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u820-311.2\aHIBBERT E. B.\5Moja TI=Indijska pahljača : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Pomurska založba ; Svet knjige SG=lPO\iod\u820-311.2\aHIBBERT, E.B. TI=Indijska pahljača : roman AU=Holt, Victoria LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Pomurska založba ; Svet knjige SG=lVR\iod\u820-311.2\aHIBBERT E.B.\5Indijska

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4.

TI=Grk : roman AU=Rey, Pierre LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aREY P.\5Grk\x1 TI=Zlate misli o veselju / [besedilo in slike izbrala Helen Exley ; prevedla Marija Brezigar] LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-84\aZLATE\5misli o veselju TI=Izbrano delo AU=Cankar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Izbrano\x5 TI=Potop AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Potop\x1

COBISS3/Zaloga

stran 38/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

5. 6. 7.

TI=Slovenski zbornik 1945 / [uredil Juš Kozak] LA=slv - slovenski PY=1945 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u949. TI=Ljubljeni blaznež AU=Naylor, Phyllis Reynolds LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aNAYLOR P. R. TI=Smeh je pol zdravja / [uredil Janez Gril ; ilustracije Karmen Smodiš ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82-7\aSMEH JE POL\5zdravja

COBISS.SI-ID

654413

18.07.2013

COBISS.SI-ID

3416121

22.07.2013

COBISS.SI-ID

266317824 29.07.2013

COBISS.SI-ID

19597568

COBISS.SI-ID

112252928 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267229440 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267229440 29.07.2013

COBISS.SI-ID

267122176 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267115008 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267122688 05.07.2013

COBISS.SI-ID

262417152 05.07.2013

COBISS.SI-ID

259202560 09.07.2013

COBISS.SI-ID

668161

COBISS.SI-ID

215627520 17.07.2013

COBISS.SI-ID

128960000 17.07.2013

COBISS.SI-ID

250413312 22.07.2013

UDK skupina: 82-1 1. 2.

TI=Kadar ljubimo AU=Maurer, Neža LA=slv - slovenski PY=1990 PU=samozaložba SG=lPE\iod\u82-1\aMAURER N.\5Kadar TI=Beli vrhovi AU=Šalamon, Magda LA=slv - slovenski PY=2001 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aŠALAMON M.\5Beli vrhovi

09.07.2013

UDK skupina: 821.1/.9 1. 2.

TI=Prosim, pazi na mamo AU=Sin, Kyong-suk LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSIN KYONG-S.\5Prosim, TI=Prosim, pazi na mamo AU=Sin, Kyong-suk LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽP\iod\u82-311.2\aSIN KYONG-S.\5Prosim,

UDK skupina: 821.11 1.

TI=Neznanka AU=Läckberg, Camilla LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aLÄCKBERG C.\5Neznanka

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Merlin. Knj. 1, Izgubljena leta AU=Barron, T. A. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uM\aBARRON T. A.\5Merlin\x1 TI=Barve plesa AU=Jackson, Vina LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aJACKSON V.\5Barve TI=Črni krog AU=Carman, Patrick LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Videotop SG=lŽA\ido\uM\aCARMAN P.\5Črni krog TI=Gradovi AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Perikles; Cimbelin; Kralj Henrik VIII. AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Perikles TI=Ljubljena AU=Morrison, Toni LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMORRISON T. TI=Rakov povratnik AU=Miller, Henry LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMILLER H.\5Rakov TI=Izbrani romani [7] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest LA=slv -

COBISS3/Zaloga

15.07.2013

stran 39/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

slovenski PY=2010 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aIZBRANI TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni TI=Kavelj 22 AU=Heller, Joseph LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPE\iod\u82-311.6\aHELLER J.\5Kavelj 22 TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Seznam TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J.\5Seznam TI=Seznam želja AU=Costello, Jane LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820-311.2\aCOSTELLO J\5Seznam TI=Pozabljeni vrt AU=Morton, Kate LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-311.2\aMORTON K.\5Pozabljeni TI=Primite tatu AU=Patterson, James LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u82-312.4\aPATTERSON J.\5Primite TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

266634496 23.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 23.07.2013

COBISS.SI-ID

267622400 23.07.2013

COBISS.SI-ID

215523328 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267623168 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267781632 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 25.07.2013

COBISS.SI-ID

267382784 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267343872 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267343872 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267271424 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267271424 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267382784 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267382784 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267343872 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267271424 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267781632 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267622400 26.07.2013 stran 40/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lBR\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni 28. TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni 29. TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni 30. TI=Smrt v mestu na vodi AU=Alexander, Tasha LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aALEXANDER T.\5Smrt v 31. TI=Senčni mož AU=McFadyen, Cody LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aMCFADYEN C.\5Senčni 32. TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri 33. TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 34. TI=Let krilate kače AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTONE R.\5Let krilate kače 35. TI=Pohod oklepnih zveri AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTONE R.\5Pohod oklepnih 36. TI=Naskok triroge pošasti AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTONE R.\5Naskok triroge 37. TI=Napad kralja kuščarjev AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTONE R.\5Napad kralja 38. TI=Napad kralja kuščarjev AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTONE R.\5Napad kralja 39. TI=Let krilate kače AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTONE R.\5Let krilate kače 40. TI=Naskok triroge pošasti AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTONE R.\5Naskok triroge 41. TI=Pohod oklepnih zveri AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTONE R.\5Pohod oklepnih 42. TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 43. TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri 44. TI=Napad kralja kuščarjev AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTONE R.\5Napad kralja 45. TI=Pohod oklepnih zveri AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTONE R.\5Pohod oklepnih 46. TI=Naskok triroge pošasti AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267623168 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267622400 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267781632 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267623168 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243772416 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243756544 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243672064 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243705088 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243705088 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243772416 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243672064 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243756544 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243705088 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243756544 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243672064 26.07.2013 stran 41/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lBR\iml\uC\aSTONE R.\5Naskok triroge 47. TI=Let krilate kače AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTONE R.\5Let krilate kače 48. TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri 49. TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 50. TI=Naskok triroge pošasti AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTONE R.\5Naskok triroge 51. TI=Pohod oklepnih zveri AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTONE R.\5Pohod oklepnih 52. TI=Napad kralja kuščarjev AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTONE R.\5Napad kralja 53. TI=Let krilate kače AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTONE R.\5Let krilate kače 54. TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri 55. TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 56. TI=Napad kralja kuščarjev AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTONE R.\5Napad kralja 57. TI=Pohod oklepnih zveri AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTONE R.\5Pohod oklepnih 58. TI=Naskok triroge pošasti AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTONE R.\5Naskok triroge 59. TI=Let krilate kače AU=Stone, Rex LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTONE R.\5Let krilate kače 60. TI=Ljubo doma AU=Phillips, Susan Elizabeth LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aPHILLIPS S. E. 61. TI=Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J.\5Tri 62. TI=Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo AU=Brown, Devin LA=slv slovenski PY=2013 PU=Družina SG=lŽA\iod\u82.0\aBROWN D.\5Hobit 63. TI=Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji AU=Colgan, Jenny LA=slv slovenski PY=2012 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820-311.2\aCOLGAN J.\5Diamanti 64. TI=Umazani vikend AU=Zahavi, Helen LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Center za slovensko književnost SG=lŽA\iod\u820-311.2\aZAHAVI H.\5Umazani 65. TI=Predana : prvi del trilogije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

243772416 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243672064 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243756544 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243705088 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243772416 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243705088 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243756544 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243672064 26.07.2013

COBISS.SI-ID

243772416 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266347776 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266634496 26.07.2013

COBISS.SI-ID

265575936 29.07.2013

COBISS.SI-ID

260545792 31.07.2013

COBISS.SI-ID

266878464 31.07.2013

COBISS.SI-ID

265456896 31.07.2013 stran 42/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aDAY S.\5Predana\x1 66. TI=Prevzeta : drugi del trilogije Crossfire AU=Day, Sylvia LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aDAY S.\5Prevzeta\x2 67. TI=Pra$ec : kako sem obogatel in postal srečen tako, da se nisem menil za nikogar AU=Kihn, Martin LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aKIHN M.\5Pra$ec

COBISS.SI-ID

265686784 31.07.2013

COBISS.SI-ID

254414080 31.07.2013

COBISS.SI-ID

267606272 24.07.2013

COBISS.SI-ID

267606272 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267606272 26.07.2013

COBISS.SI-ID

267034368 29.07.2013

COBISS.SI-ID

216364800 09.07.2013

COBISS.SI-ID

61421824

COBISS.SI-ID

256960256 22.07.2013

COBISS.SI-ID

265189120 29.07.2013

COBISS.SI-ID

243715584 09.07.2013

COBISS.SI-ID

8558081

COBISS.SI-ID

251189248 15.07.2013

UDK skupina: 821.112.2 1. 2. 3. 4.

TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u830-311.2\aSENDKER JAN-P. TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820-311.2\aSENDKER JAN-P. TI=Prisluhni srcu AU=Sendker, Jan-Philipp LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820-311.2\aSENDKER JAN-P. TI=Moje življenje AU=Reich-Ranicki, Marcel LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-312.6\aREICH-RANICKI M.

UDK skupina: 821.133.1 1. 2. 3. 4.

TI=Emmanuelle AU=Arsan, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u840-311.2\aARSAN E.\5Emmanuelle TI=Carmen AU=Mérimée, Prosper LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Prešernova družba, Vrba SG=lPO\iod\u840-311.2\aMÉRIMÉE P.\5Carmen TI=Eleganca ježa AU=Barbery, Muriel LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u840-311.2\aBARBERY M.\5Eleganca TI=Trenutek v življenju drugega : spomini AU=Béjart, Maurice LA=slv slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-94\aBÉJART M.\5Trenutek v

09.07.2013

UDK skupina: 821.134.2/.3 1.

TI=Ljubezen v času kolere AU=García Márquez, Gabriel LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-311.2\aGARCÍA M. G.\5Ljubezen

UDK skupina: 821.162 1.

TI=V puščavi in goščavi AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aSIENKIEWICZ H\5V puščavi\x1

15.07.2013

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Ko pamet zamuja : [roman] AU=Milić, Radovan B. LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Slovensko srbsko kulturno humanitarno društvo Srečanje Sretenje SG=lPR\iod\u886.1/.2-311.2\aMILIĆ R. B.\5Ko

COBISS3/Zaloga

stran 43/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

2. 3.

TI=Zagledan u nebo AU=Milić, Radovan B. LA=scc; slv PY=2010 PU=Slovensko srpsko kulturno humanitarno društvo Srečanje - Sretenje SG=lPR\iod\u82=861\aMILIĆ RADOVAN B. TI=Derviš in smrt AU=Selimović, Meša LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u886.1/.2-311.2\aSELIMOVIĆ M.

COBISS.SI-ID

251293184 15.07.2013

COBISS.SI-ID

215915520 17.07.2013

COBISS.SI-ID

128968704 17.07.2013

COBISS.SI-ID

74525441

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74525441

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74525441

05.07.2013

COBISS.SI-ID

74525441

05.07.2013

COBISS.SI-ID

266389504 05.07.2013

COBISS.SI-ID

221466368 08.07.2013

COBISS.SI-ID

225888256 08.07.2013

COBISS.SI-ID

225888256 08.07.2013

COBISS.SI-ID

225888256 08.07.2013

COBISS.SI-ID

246574080 08.07.2013

COBISS.SI-ID

126312448 08.07.2013

COBISS.SI-ID

123756544 09.07.2013

COBISS.SI-ID

221471232 09.07.2013

COBISS.SI-ID

221469696 09.07.2013

UDK skupina: 821.163.41/42 1.

TI=Steklina AU=Pekić, Borislav LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u886.1/.2-311.2\aPEKIĆ B.\5Steklina

UDK skupina: 821.163.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14.

TI=Burke Jurke Burke : (veseloigra) AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lPR\iml\u82-2\aMARKUŠ J.\5Burke Jurke\x11 TI=Burke Jurke Burke : (veseloigra) AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lPO\iml\u82-2\aMARKUŠ J.\5Burke Jurke\x11 TI=Burke Jurke Burke : (veseloigra) AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lVR\iml\u82-2\aMARKUŠ J.\5Burke Jurke\x11 TI=Burke Jurke Burke : (veseloigra) AU=Markuš, Jasna LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iml\u82-2\aMARKUŠ J.\5Burke Jurke\x11 TI=Največji slovenski pesnik in Slovenci AU=Partljič, Tone LA=slv slovenski PY=2013 PU=Sanjska knjiga SG=lŽA\iod\u82-7\aPARTLJIČ T.\5Največji TI=Punce za znoret AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lBR\iml\uM\aVIDMAR J.\5Punce za znoret TI=Sonce mojega življenja : izbor črtic AU=Šmajs, Vinko LA=slv slovenski PY=2006 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Sonce TI=Sonce mojega življenja : izbor črtic AU=Šmajs, Vinko LA=slv slovenski PY=2006 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Sonce TI=Sonce mojega življenja : izbor črtic AU=Šmajs, Vinko LA=slv slovenski PY=2006 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Sonce TI=Pokošeno klasje AU=Šmajs, Vinko LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Univerza za III. življenjsko obdobje ; avtor SG=lBR\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Pokošeno TI=Zapreš svoje oči : ljubezenske pesmi AU=Dobnik, Ivan LA=slv slovenski PY=2003 PU=Družba Piano SG=lŽA\iod\u82-1\aDOBNIK I.\5Zapreš TI=Pastirica Urška AU=Piščanc, Zora LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u886.3-32\aPIŠČANC Z.\5Pastirica TI=Janov krik AU=Fritz-Kunc, Marinka LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aFRITZ-KUNC M. TI=Ajša Najša AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS

COBISS3/Zaloga

stran 44/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lPR\iml\uM\aLAINŠČEK F.\5Ajša Najša 15. TI=Vijugasta cesta do večnosti AU=Šmajs, Vinko LA=slv - slovenski PY=2011 PU=samozal. V. Šmajs SG=lVR\iod\u886.3-32\aŠMAJS V.\5Vijugasta 16. TI=Panika AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lPE\iod\u886.3-311.2\aMUCK D.\5Panika 17. TI=Strici so mi povedali : ljudje, viri in pojasnila AU=Kranjec, Miško LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aKRANJEC M.\5Strici 18. TI=Semena življenja AU=Jensterle, Miha LA=slv - slovenski PY=2011 PU=samozal. M. Jensterle SG=lPR\iod\u886.3-32\aJENSTERLE M.\5Semena 19. TI=Pomenkovanje : 18. zbornik ljudskih piscev upokojencev Slovenije / zbral in uredil Zmago Rafolt LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Grafis SG=lPR\iod\u82-82\aPOMENKOVANJE 20. TI=Cvetje v jeseni AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aTAVČAR I.\5Cvetje v jeseni 21. TI=Dela Otona župančiča. [Knj.] 1 AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aŽUPANČIČ O.\5Dela Otona\x1 22. TI=Izbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Izbrano 23. TI=Strune ljubezni AU=Klovar, Danica LA=slv - slovenski PY=1997 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aKLOVAR D.\5Strune 24. TI=Valvasor in sodobniki : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna prireditev France Drolc ; prevod Kajetan Gantar, Jože Mlinarič, Mirko Rupel] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aVALVASOR\5in sodobniki 25. TI=Izbrano delo AU=Stritar, Josip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aSTRITAR J.\5Izbrano 26. TI=Dela Otona Župančiča. [Knj.] 5 AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aŽUPANČIČ O.\5Dela Otona\x5 27. TI=Bratovščina Sinjega galeba AU=Seliškar, Tone LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aSELIŠKAR T.\5Bratovščina 28. TI=Kontrolor Škrobar AU=Kraigher, Alojz LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aKRAIGHER A. 29. TI=Peklenske počitnice : za dekleta, ki ne verjamejo v lastno moč, in za fante, ki grdo govorijo o njih AU=Vidmar, Janja LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iml\uP\aVIDMAR J.\5Peklenske 30. TI=Igra s hudičevim repom AU=Zupan, Vitomil LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aZUPAN V.\5Igra s 31. TI=Izganjalec hudiča AU=Perčič, Tone LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aPERČIČ T.\5Izganjalec 32. TI=Spevi vetra : haiku : cikli AU=Jerman, Janka LA=slv - slovenski PY=2002 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aJERMAN J.\5Spevi vetra COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

255010816 09.07.2013

COBISS.SI-ID

227876096 09.07.2013

COBISS.SI-ID

216728320 15.07.2013

COBISS.SI-ID

255709952 15.07.2013

COBISS.SI-ID

61191937

15.07.2013

COBISS.SI-ID

4365625

16.07.2013

COBISS.SI-ID

6376759

17.07.2013

COBISS.SI-ID

1875998

17.07.2013

COBISS.SI-ID

69970944

17.07.2013

COBISS.SI-ID

921911

17.07.2013

COBISS.SI-ID

851230

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2698270

17.07.2013

COBISS.SI-ID

20576512

17.07.2013

COBISS.SI-ID

218955520 17.07.2013

COBISS.SI-ID

216131072 17.07.2013

COBISS.SI-ID

128883200 17.07.2013

COBISS.SI-ID

217551360 17.07.2013

COBISS.SI-ID

121649920 17.07.2013

stran 45/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

33. TI=Sledi v času AU=Jerman, Janka LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aJERMAN J.\5Sledi v času 34. TI=Pod roko usode AU=Šalamon, Magda LA=slv - slovenski PY=2009 PU=samozal. SG=lPE\iod\u82-1\aŠALAMON M.\5Pod roko 35. TI=Poezija je poljub z resnico AU=Rovan, Katja LA=slv - slovenski PY=2000 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-1\aROVAN K.\5Poezija je poljub 36. TI=December Moon : ljubezensko-erotični roman AU=Raue, Barbara LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Sanje SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aRAUE B.\5December 37. TI=Peskovnik Boga Otroka AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMUCK D.\5Peskovnik 38. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 39. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lŽP\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 40. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 41. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 42. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 43. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lŽP\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 44. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 45. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 46. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 47. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 48. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 49. TI=Poroka v Moskvi AU=Miškovič, Stanka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Grafis trade SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aMIŠKOVIČ S.\5Poroka 50. TI=Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih] AU=Cankar, Ivan LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aCANKAR I.\5Kralj na 51. TI=Opičje žleze, telefoni in nesmrtnost AU=Zupan, Uroš LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Literarno-umetniško društvo Literatura SG=lŽA\iod\u82-94\aZUPAN U.\5Opičje žleze COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

103906048 17.07.2013

COBISS.SI-ID

247559168 22.07.2013

COBISS.SI-ID

107042048 24.07.2013

COBISS.SI-ID

249682688 24.07.2013

COBISS.SI-ID

233492480 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 24.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266365184 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266216704 26.07.2013

COBISS.SI-ID

266034176 29.07.2013

stran 46/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

52. TI=Črno belo v Tehnicolorju AU=Repe, Borivoj LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Math SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aREPE B.\5Črno belo v 53. TI=Zajčja sled : [dolske povesti in bajke] AU=Kardoš, Štefan LA=slv slovenski PY=2012 PU=Franc-Franc ; Zveza Slovencev na Madžarskem SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKARDOŠ Š.\5Zajčja 54. TI=Simonove priče AU=Podržaj, Rudi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aPODRŽAJ R. 55. TI=Simonove priče AU=Podržaj, Rudi LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Modrijan SG=lŽP\iod\u886.3-311.2\aPODRŽAJ R. 56. TI=Mežik zelene AU=Kreutz, Samo LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u82-1\aKREUTZ S.\5Mežik zelene 57. TI=Zemlja AU=Kocbek, Edvard LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Nova revija SG=lŽA\ičo\u82-1\aKOCBEK E.\5Zemlja

COBISS.SI-ID

259490816 29.07.2013

COBISS.SI-ID

72320769

COBISS.SI-ID

265616384 29.07.2013

COBISS.SI-ID

265616384 29.07.2013

COBISS.SI-ID

266906880 31.07.2013

COBISS.SI-ID

215432704 31.07.2013

COBISS.SI-ID

727863

09.07.2013

COBISS.SI-ID

629559

09.07.2013

COBISS.SI-ID

965175

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6305025

08.07.2013

COBISS.SI-ID

10040991

09.07.2013

COBISS.SI-ID

23015168

08.07.2013

COBISS.SI-ID

6754105

18.07.2013

COBISS.SI-ID

22294529

22.07.2013

29.07.2013

UDK skupina: 821-311.2 1. 2.

TI=Hči viharjev : roman AU=Saint-Laurent, Cecil LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u82-311.6\aSAINT-L. C.\5Hči TI=Therese Etienne AU=Knittel, John LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Obzorja SG=lŽA\iod\u830-311.2\aKNITTEL J.\5Therese

UDK skupina: 821-311.3 1.

TI=V puščavi in goščavi AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5V puščavi

UDK skupina: 82-3 1.

TI=Jalna AU=De la Roche, Mazo LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aDE LA ROCHE M.

UDK skupina: 82-3/8 1.

TI=The broker AU=Grisham, John LA=eng - angleški PY=2005 PU=Arrow books SG=lPO\iod\u82=20\aGRISHAM J.\5The broker

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3.

TI=Nesmrtnost : roman AU=Kundera, Milan LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKUNDERA M. TI=Pojdi in povej na gori AU=Baldwin, James LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBALDWIN J.\5Pojdi TI=Marianino izdajstvo : roman AU=Nanga, Bernard LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.2\aNANGA B.\5Marianino

COBISS3/Zaloga

stran 47/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 82-311.6 1.

TI=Désirée AU=Selinko, Annemarie LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Lipa SG=lTA\iod\u82-311.6\aSELINKO A.\5Désirée 2. TI=Mali vitez AU=Sienkiewicz, Henryk LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u82...\aSIENKIEWICZ H.\5Mali vitez 3. TI=Ukana AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Borec SG=lPR\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x1 4. TI=Désirée AU=Selinko, Annemarie LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Lipa SG=lPR\iod\u82-311.6\aSELINKO A.\5Désirée 5. TI=Podmornica Swordray : roman AU=Blair, Clay LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u82-311.6\aBLAIR C.\5Podmornica 6. TI=Razprodaja herojev : roman AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv slovenski PY=1981 PU=Lipa SG=lŽA\iod\u82-311.6\aKIRST H. H.\5Razprodaja 7. TI=Veliko sodišče AU=Jurić-Zagorka, Marija LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Državna založba Slovenije SG=lŽA\iod\u82-311.6\aJURIĆ-Z. M.\5Veliko 8. TI=Stiska in sijaj slovenskega kneza : roman AU=Detela, Lev LA=slv slovenski PY=1989 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u82-311.6\aDETELA L.\5Stiska in 9. TI=Marianne : roman. knj. 1, Napoleonova zvezda AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x1 10. TI=Marianne. Knj. 4, V Benetkah in na morju : roman AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x4 11. TI=Marianne. Knj. 5, Lovorike plamenov : roman AU=Benzoni, Juliette LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aBENZONI J.\5Marianne\x5

COBISS.SI-ID

686647

09.07.2013

COBISS.SI-ID

893470

17.07.2013

COBISS.SI-ID

715828

17.07.2013

COBISS.SI-ID

686647

18.07.2013

COBISS.SI-ID

1927938

22.07.2013

COBISS.SI-ID

17478144

22.07.2013

COBISS.SI-ID

7626753

22.07.2013

COBISS.SI-ID

25275905

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6306817

24.07.2013

COBISS.SI-ID

807198

24.07.2013

COBISS.SI-ID

256055

24.07.2013

COBISS.SI-ID

3665666

17.07.2013

COBISS.SI-ID

8674560

17.07.2013

COBISS.SI-ID

18095104

17.07.2013

COBISS.SI-ID

14505472

17.07.2013

COBISS.SI-ID

15997184

17.07.2013

COBISS.SI-ID

23261696

22.07.2013

COBISS.SI-ID

3758592

22.07.2013

UDK skupina: 82-312.4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Govornik AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Govornik TI=Trojka AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Trojka TI=Stolp groze AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Stolp TI=Lord Pišek AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Lord Pišek TI=Izginuli milijon AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Izginuli TI=Arsène Lupin, gentleman vlomilec AU=Leblanc, Maurice LA=slv slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aLEBLANC M.\5Arsène TI=Mož iz hotela Carlton AU=Wallace, Edgar LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWALLACE E.\5Mož iz

COBISS3/Zaloga

stran 48/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

8.

TI=Hannibal AU=Harris, Thomas LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-312.4\aHARRIS T.\5Hannibal

COBISS.SI-ID

104374528 24.07.2013

COBISS.SI-ID

128968448 16.07.2013

COBISS.SI-ID

62137344

COBISS.SI-ID

128965376 16.07.2013

COBISS.SI-ID

6944057

17.07.2013

COBISS.SI-ID

73401088

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6334519

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6340151

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6378039

17.07.2013

COBISS.SI-ID

6337335

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3277366

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4395570

17.07.2013

UDK skupina: 82-312.9 1. 2.

TI=Tatarska puščava AU=Buzzati, Dino LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\iod\u82-312.9\aBUZZATI D.\5Tatarska TI=Škratje AU=Grant, Charles LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.9\aGRANT C.\5Škratje

22.07.2013

UDK skupina: 82-7 1.

TI=Živalska farma AU=Orwell, George LA=slv - slovenski PY=2004 PU=Delo SG=lPR\idb\u82-7\aORWELL G.\5Živalska farma

UDK skupina: 82-82 1.

TI=Srednjeveško slovstvo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna priredba France Drolc ; prevod Kajetan Gantar ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-82\aSREDNJEVEŠKO\5slovstvo

UDK skupina: 82-84 1.

TI=Babice / misli [in slike] izbrala Helen Exley ; [ilustracije Juliette Clarke ; prevedla Breda Lipovšek] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=DZS SG=lPR\iod\u82-84\aBABICE

UDK skupina: 82A/Ž1 1.

TI=Zbrano delo AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPREŠEREN F.\5Zbrano delo

UDK skupina: 82A/Ž3 1. 2. 3.

TI=Izbrano delo AU=Aškerc, Anton LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aAŠKERC A.\5Izbrano TI=Izbrano delo AU=Gradnik, Alojz LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-1\aGRADNIK A.\5Izbrano delo TI=Izbrano delo. [Knj. ]2 AU=Tavčar, Ivan LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aTAVČAR I.\5Izbrano\x2

UDK skupina: 82O 1. 2.

TI=Izbrano delo AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aBEVK F.\5Izbrano\x1 TI=Izbrano delo. 2 AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 49/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

3. 4. 5.

SG=lPR\iod\u82...\aPREGELJ I.\5Izbrano\x2 TI=Izbrano delo AU=Kraigher, Alojz LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKRAIGHER A.\5Izbrano TI=Izbrano delo. 3 AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPREGELJ I.\5Izbrano\x3 TI=Na bojišču : epizode iz laške ustaje leta 1848 AU=Klecanda, Jan LA=slv - slovenski PY=1898 PU="Goriška tiskarna" A. Gabršček SG=lŽA\ičo\u82-311.6\aKLECANDA J.\5Na

COBISS.SI-ID

6179378

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4395826

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3854642

22.07.2013

COBISS.SI-ID

6528512

18.07.2013

COBISS.SI-ID

112673536 17.07.2013

COBISS.SI-ID

735262

24.07.2013

COBISS.SI-ID

28203521

22.07.2013

COBISS.SI-ID

23676679

16.07.2013

COBISS.SI-ID

15772672

17.07.2013

COBISS.SI-ID

49134848

09.07.2013

COBISS.SI-ID

1008948

16.07.2013

COBISS.SI-ID

3425078

17.07.2013

COBISS.SI-ID

2674739

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3244342

17.07.2013

UDK skupina: 830 1.

TI=Noči dolgih nožev : roman AU=Kirst, Hans Hellmut LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Lipa SG=lPR\iod\u82-311.6\aKIRST H.H.\5Noči dolgih

UDK skupina: 830-311.2 1. 2.

TI=Bralec AU=Schlink, Bernhard LA=slv - slovenski PY=2001 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u830-311.2\aSCHLINK B.\5Bralec TI=Včasih je tudi jokati užitek : roman AU=Simmel, Johannes Mario LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u830-311.2\aSIMMEL J. M.\5Včasih

UDK skupina: 860 1.

TI=Bretanja, Esmeraldina : roman AU=Méndez Ferrín, Xosé Luis LA=slv slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aMÉNDEZ F. X. L.

UDK skupina: 886.1/.6 1. 2.

TI=Hajduški studenec AU=Podgorec, Vidoe LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aPODGOREC V.\5Hajduški TI=Čas smrti : roman AU=Ćosić, Dobrica LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.6\aĆOSIĆ D.\5Čas smrti\x1

UDK skupina: 886.3 1. 2. 3. 4.

TI=Sreča na vrvici AU=Mal, Vitan LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uP\aMAL V.\5Sreča TI=Pesmi partizanov : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec] LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-194\aPESMI\5partizanov TI=Izbrano delo AU=Prežihov Voranc LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aPREŽIHOV V.\5Izbrano\x1 TI=Izbrano delo AU=Jurčič, Josip LA=slv - slovenski PY=1974 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aJURČIČ J.\5Izbrano\x3

5. SG=lPR\iod\u82...\aPREŽIHOV V.\5Izbrano\x4 COBISS3/Zaloga

stran 50/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

6.

TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 192367 PY=1932 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana 7. TI=Frana Levstika zbrano delo AU=Levstik, Fran LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 2328115 PY=1933 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lPR\iod\u82...\aLEVSTIK F.\5Frana 8. TI=Izbrano delo AU=Kozak, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1976 COBISS.SI-ID 710452 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82...\aKOZAK F.\5Izbrano delo 9. TI=Izbrano delo AU=Janez Svetokriški LA=slv - slovenski PY=1974 COBISS.SI-ID 1156404 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82\aJANEZ SVETOKRIŠKI\5Izbrano 10. TI=Godec pred peklom : vzpon in zaton muzikanta Franca Kranjca AU=Sivec, COBISS.SI-ID 6935040 Ivan LA=slv - slovenski PY=1989 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aSIVEC I.\5Godec 11. TI=Pedagoška komedija AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1971 COBISS.SI-ID 1336840 PU=Obzorja SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aZORMAN I. 12. TI=Blaže in Nežica AU=Slomšek, Anton Martin LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID 3345667 PY=1943 PU=Družba sv. Mohorja SG=lŽA\ičo\u23/28\aSLOMŠEK A. M.\5Blaže in

17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 18.07.2013 22.07.2013

UDK skupina: 886.3(02.053.2)-3 1. 2.

TI=Bobri AU=Jalen, Janez LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aJALEN J.\5Bobri\x1 TI=Zgode na dvoru kralja Janeza AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iml\uP\aPREGL S.\5Zgode

COBISS.SI-ID

19868423

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3855616

17.07.2013

COBISS.SI-ID

17634560

08.07.2013

COBISS.SI-ID

16757248

17.07.2013

COBISS.SI-ID

104433920 15.07.2013

COBISS.SI-ID

214016000 17.07.2013

COBISS.SI-ID

126542848 22.07.2013

COBISS.SI-ID

74335744

UDK skupina: 886.3-3 1. 2.

TI=Sence na belih listih : roman AU=Kolmanič, Karolina LA=slv slovenski PY=1980 PU=Pomurska založba SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKOLMANIČ K.\5Sence TI=Nož in jabolko AU=Hergold, Ivanka LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aHERGOLD I.\5Nož in

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2. 3.

TI=Strah pred samoto AU=Ilovar, Nuša LA=slv - slovenski PY=1999 PU=samozal. SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aILOVAR N.\5Strah TI=Karfanaum ali As killed AU=Novak, Maja LA=slv - slovenski PY=2004 PU=DZS SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aNOVAK M.\5Karfanaum TI=Panika AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aMUCK D.\5Panika

UDK skupina: 886.3-32 1.

TI=Navadna razmerja AU=Švigelj-Mérat, Brina LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u886.3-32\aŠVIGELJ-MERAT B.

COBISS3/Zaloga

08.07.2013

stran 51/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

TI=900 dni : obleganje Leningrada AU=Salisbury, Harrison Evans LA=slv slovenski PY=1975 PU=Borec SG=lBR\iod\u940.53/.54\aSALISBURY H.E.\5900 TI=Pogovori s Hitlerjem AU=Rauschning, Hermann LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lŽA\iod\u929\aHITLER A. TI=Narodna čitalnica v Celju : 1862-1927 AU=Goropevšek, Branko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mestna občina SG=lPR\iod\u930\aGOROPEVŠEK B.\5Narodna TI=Narodna čitalnica v Celju : 1862-1927 AU=Goropevšek, Branko LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mestna občina SG=lŽA\ido\u930\aGOROPEVŠEK B.\5Narodna TI=Štajerski Slovenci, kaj hočemo? AU=Goropevšek, Branko LA=slv slovenski PY=2005 PU=Zgodovinsko društvo SG=lPR\iod\u949.712\aGOROPEVŠEK B. TI=Iwo Jima. Part 3, 36 days of hell, 36 dni pekla AU=Bruning, John LA=eng - angleški PY=2007 PU=Media film ; Dnevnik SG=lPR\idvd\u791\aBRUNING J.\5Iwo Jima\x3 TI=Slava vojvodine Kranjske : izbrana poglavja AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u908A\aVALVASOR J.V.\5Slava TI=Zgodovina 2 / [uvod k zbirki napisal Janez Milčinski ; uredili Breda Konte, Marjan Krušič in Irena Trenc-Frelih ; prevedel Boris M. Verbič ; strokovno pregledali, priredili in nova poglavja napisali Ivan Bernik ... [et al.] ; novi zemljevidi Ciril Vojvoda] LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u930\aZGODOVINA 2 TI=Raporti vrhovnom komandantu AU=Nađ, Kosta LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1979 PU=Spektar ; Prva književna komuna SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aNAĐ K.\5Raporti TI=Topographia Ducatus Carnioliae modernae AU=Valvasor, Janez Vajkard LA=slv; ger PY=1970 PU=Cankarjeva založba ; R. Trofenik SG=lŽA\ičo\u76\aVALVASOR J. V.\5Topographia TI=Zlatomašnik dr. Franc Rode : kardinal / [uredil Franci Petrič ; prevod iz latinščine Alojz Rebula, iz italijanščine Miran Špelič ; fotografije Arhiv Družine, Osservatore Romano, osebni] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Družina SG=lPO\iod\u929\aRODE F. TI=Šentjur : Šentjur v času, čas v Šentjurju AU=Grdina, Igor LA=slv slovenski PY=2002 PU=Krajevna skupnost SG=lPO\iod\u908A\aGRDINA I.\5Šentjur TI=Margaret Thatcher : the authorized biography. vol. 1, Not for turning AU=Moore, Charles LA=eng - angleški PY=2013 PU=Allen Lane, an imprint of Penguin books SG=lŽA\iod\u929\aTHATCHER M.\x1

COBISS.SI-ID

609566

08.07.2013

COBISS.SI-ID

573982

08.07.2013

COBISS.SI-ID

49842433

08.07.2013

COBISS.SI-ID

49842433

08.07.2013

COBISS.SI-ID

223853568 08.07.2013

COBISS.SI-ID

5922334

09.07.2013

COBISS.SI-ID

561694

15.07.2013

COBISS.SI-ID

41269

17.07.2013

COBISS.SI-ID

372939

22.07.2013

COBISS.SI-ID

5808391

22.07.2013

COBISS.SI-ID

5196378

24.07.2013

COBISS.SI-ID

116016128 24.07.2013

COBISS.SI-ID

16878901

31.07.2013

COBISS.SI-ID

1411080

08.07.2013

UDK skupina: 902/904+93 1.

TI=Ultra AU=Winterbotham, Frederick William LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aWINTERBOTHAM F.

UDK skupina: 902/904+93/94 COBISS3/Zaloga

stran 52/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15.

16.

TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lBR\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lGR\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lLI\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lPE\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lPN\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lPO\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lPR\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lTA\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lVR\iod\u908D\aDOLINAR I\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lŠE\iod\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Kraj Prebold skozi čas AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Občina SG=lŽA\ido\u908D\aDOLINAR I.\5Kraj Prebold TI=Junaki neba V : zrušitev ameriškega bombnika B-24 Liberator Rosalie Mae 20. decembra 1944 v vinski gorici Ostrvec AU=Čmak, Marija LA=slv slovenski PY=2012 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aČMAK M.\5Junaki\xV TI=Pohorske poti --- : 1941-45 : --- da ne bi pozabili AU=Hovnik, Stanko LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Voranc SG=lPR\iod\u82-94\aHOVNIK S.\5Pohorske TI=Pijane zverine : o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva AU=Studen, Andrej LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Zgodovinsko društvo SG=lPR\iod\u39\aSTUDEN A.\5Pijane TI=Vohuni, agenti, vojaki : za kulisami druge svetovne vojne AU=Piekałkiewicz, Janusz LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u940.53/.54\aPIEKAŁKIEWICZ J. TI=Vetrinjska in bleiburška tragedija : nasilje partizanskih enot nad begunci v maju 1945 na avstrijskem Koroškem AU=Rulitz, Florian Thomas LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aRULITZ F. T.

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

267439616 05.07.2013

COBISS.SI-ID

264311040 08.07.2013

COBISS.SI-ID

11018295

COBISS.SI-ID

248397568 16.07.2013

COBISS.SI-ID

2411272

COBISS.SI-ID

266193920 31.07.2013

COBISS.SI-ID

16620544

16.07.2013

22.07.2013

UDK skupina: 908 1.

TI=Griže z Zabukovico / [uredil Vili Vybihal] LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Kulturna skupnost ; Krajevna skupnost

COBISS3/Zaloga

22.07.2013 stran 53/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

SG=lŽA\ido\u908D\aGRIŽE Z\5Zabukovico UDK skupina: 908+91 1.

TI=Voda, vode, vodi. Celje. Celje AU=Batagelj, Borut LA=slv; srp PY=2013 PU=Zgodovinski arhiv ; Istorijski arhiv SG=lŽA\iod\u908A\aBATAGELJ B.\5Voda, vode

COBISS.SI-ID

9144350

29.07.2013

COBISS.SI-ID

31707136

15.07.2013

COBISS.SI-ID

119695872 24.07.2013

COBISS.SI-ID

18172417

17.07.2013

COBISS.SI-ID

52243042

08.07.2013

COBISS.SI-ID

1567517

22.07.2013

COBISS.SI-ID

238295552 18.07.2013

COBISS.SI-ID

17104384

COBISS.SI-ID

109351680 22.07.2013

COBISS.SI-ID

248803584 24.07.2013

UDK skupina: 908D 1.

2.

TI=Velenje : [monografija] / [glavni urednik in urednik besedil Vlado Vrbič ; strokovna besedila Dušan Dolinar ... [et al.] ; fotografije Peter Marinšek ... [et al.] ; dokumentarno gradivo Muzej Kulturnega centra Ivana Napotnika ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Kulturni center Ivana Napotnika ; Studio Rebernik ; Tiskarna Velenje SG=lPR\iod\u908D\aVELENJE TI=Žalec : ob 820-letnici mesta / [urednik Jože Volfand ; fotografije Niko Slana ... [et al.] ; prevod Andrej Prelovec] LA=slv - slovenski PY=2002 PU=Fit media ; Občina SG=lPR\iod\u77\aŽALEC

UDK skupina: 91 1.

TI=Krajevni leksikon Slovenije : repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije / s sodelovanjem Franceta Planine in Živka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik LA=slv - slovenski PY=1968 PU=Državna založba Slovenije SG=lPR\iod\u91\aKRAJEVNI\5leksikon\x1

UDK skupina: 91(043.2/.3) 1.

TI=Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše : zaključna seminarska naloga AU=Jelen, Alenka LA=slv - slovenski PY=2013 PU=[A. Jelen] SG=lŽA\ido\u91\aJELEN A.\5Možni ukrepi

UDK skupina: 910.4 1.

TI=Kdo je odkrival svet AU=Pennington, Piers LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Delavska enotnost SG=lPR\iml\u910.4\aPENNINGTON P.\5Kdo je

UDK skupina: 929 1. 2.

3. 4.

TI=Trubarjev album : romanje s Trubarjem AU=Glavan, Mihael LA=slv slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u929\aTRUBAR P. TI=Josip Broz Tito : ilustrirani življenjepis / [besedilo Rajko Bobot ; uvod Josip Vidmar ; fotografije Branibor Debeljaković ... [et al.] ; kartograf Živojin Janković ; prevedla Ksenija Dolinar] LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Jugoslavenska revija ; "Vuk Karadžić" ; Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u929\aJOSIP B. TI=Zgodba o Ani-la : zgodba o tibetanski bojevnici in nuni AU=Pachen, Ani LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Eno SG=lŽA\iod\u929\aPACHEN A. TI=Cena življenja : [pretresljiva pripoved o zloglasnem zaporu Evin v

COBISS3/Zaloga

22.07.2013

stran 54/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

revolucionarnem Iranu] AU=Nemat, Marina LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-94\aNEMAT M.\5Cena življenja 5. TI=Bojan Adamič : (1912-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega COBISS.SI-ID 266254336 31.07.2013 zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani / [urednica Darja Koter ; prevajanje Aljoša Vrščaj ... et al.] LA=slv; eng; srp; ger PY=2013 PU=Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko SG=lŽA\iod\u929\aADAMIČ B. 6. TI=Sončni kralj : zasebno in javno življenje Ludvika XIV. AU=Gerosa, COBISS.SI-ID 264108288 31.07.2013 Guido LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u929\aLUDVIK XIV.\x2 7. TI=88 stopnic do pekla : kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todorovića COBISS.SI-ID 264455424 31.07.2013 AU=Omerza, Igor LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u929\aTODOROVIĆ S. 8. TI=Marley / directed by Kevin MacDonald ; directors of photography Alwin COBISS.SI-ID 1102472286 31.07.2013 Küchler, Mike Eley LA=eng - angleški PY=2013 PU=Demiurg SG=lVR\idvd\u791\aMARLEY 9. TI=Marley / directed by Kevin MacDonald ; directors of photography Alwin COBISS.SI-ID 1102472286 31.07.2013 Küchler, Mike Eley LA=eng - angleški PY=2013 PU=Demiurg SG=lPO\idvd\u791\aMARLEY 10. TI=Marley / directed by Kevin MacDonald ; directors of photography Alwin COBISS.SI-ID 1102472286 31.07.2013 Küchler, Mike Eley LA=eng - angleški PY=2013 PU=Demiurg SG=lPR\idvd\u791\aMARLEY 11. TI=Marley / directed by Kevin MacDonald ; directors of photography Alwin COBISS.SI-ID 1102472286 31.07.2013 Küchler, Mike Eley LA=eng - angleški PY=2013 PU=Demiurg SG=lŽA\idvd\u791\aMARLEY\x1407 UDK skupina: 93/99 1. 2.

TI=Svobodna republika pod Gorjanci AU=Pirkovič, Ivo LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Borec SG=lPR\iod\u940.53/.54\aPIRKOVIČ I.\5Svobodna TI=Skrito povelje AU=Potočnjak, Draga LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u949.712\aPOTOČNJAK D.\5Skrito

COBISS.SI-ID

21886983

08.07.2013

COBISS.SI-ID

267419904 24.07.2013

COBISS.SI-ID

60377856

17.07.2013

COBISS.SI-ID

11253051

22.07.2013

COBISS.SI-ID

73172736

18.07.2013

UDK skupina: 930 1.

TI=Ilustrirana zgodovina sveta / [sodelavci Christopher Abel ... [et al.] ; prevedli Marjeta Gostinčar-Cerar ... [et al.] ; dopolnil Martin Ivanič ; ilustracija kmečkega upora Aleš Sedmak] LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u930\aILUSTRIRANA\5zgodovina

UDK skupina: 94 1.

TI=Generali izdaje AU=Milovanović, Nikola LA=scc - * srbski == glej SRP PY=1977 PU=Sloboda SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aMILOVANOVIĆ N.

UDK skupina: 940.1/.5 1.

TI=Kronika 20. stoletja / [glavni urednik Christoph Hünermann ; vodja projekta Georg Galle ; znanstveni sodelavci Peter J. Opitz ... et al.] LA=slv slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u930\aKRONIKA\51900-1909

COBISS3/Zaloga

stran 55/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

UDK skupina: 940.53/.54 1. 2. 3.

TI=Junaki neba : zavezniški piloti med 2. svetovno vojno v Sloveniji AU=Čmak, Marija LA=slv - slovenski PY=2004 PU=samozal. SG=lBR\iod\u940.53/.54\aČMAK M.\5Junaki neba TI=Škof Rožman in kontinuiteta : zahteva po škofovi rehabilitaciji : ponoven izziv resnici AU=Jan, Ivan LA=slv - slovenski PY=1998 PU=samozal. SG=lPR\iod\u940.53/.54\aJAN I.\5Škof Rožman TI=Črne bukve : o delu komunistične Osvobodilne fronte proti slovenskemu narodu LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Založba za alternativno teorijo SG=lŽA\iod\u940.53/.54\aČRNE BUKVE

COBISS.SI-ID

213942016 05.07.2013

COBISS.SI-ID

73448448

15.07.2013

COBISS.SI-ID

346632

24.07.2013

COBISS.SI-ID

4187392

22.07.2013

COBISS.SI-ID

18221824

17.07.2013

COBISS.SI-ID

1129758

09.07.2013

COBISS.SI-ID

56368384

09.07.2013

COBISS.SI-ID

3635513

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3400222

17.07.2013

COBISS.SI-ID

35158016

17.07.2013

COBISS.SI-ID

5751865

18.07.2013

COBISS.SI-ID

100648960 24.07.2013

COBISS.SI-ID

221469440 09.07.2013

COBISS.SI-ID

18603008

UDK skupina: 949.71 1.

TI=Zgodovina Socialistične federativne republike Jugoslavije : glavni procesi AU=Bilandžić, Dušan LA=slv - slovenski PY=1980 PU=Partizanska knjiga SG=lŽA\iod\u941/949\aBILANDŽIĆ D.

UDK skupina: 949.712 1.

TI=Ljubljana - mesto heroj : Zbor jugoslovanskih pionirjev, junij 1981 / [uredili Ančka Čerin, Olga Vipotnik ; fotografije Muzej ljudske revolucije ; ilustracije Ivan Seljak-Čopič] LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Zveza prijateljev mladine Slovenije SG=lPR\iod\u940.53/.54\aLJUBLJANA\5mesto

UDK skupina: C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Cepecepetavček AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=1979 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iml\uC\aSUHODOLČAN L. TI=Karirasta sova : zgodbe za lahko noč AU=Moser, Erwin LA=slv slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uC\aMOSER E.\5Karirasta sova TI=Deklica iz Mihovega mlina AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aZORMAN I.\5Deklica TI=Piki, poglej in potipaj AU=Hill, Eric LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uC\aHILL E.\5Piki TI=Moj dan / verzi Ervin Fritz ; fotografije George Siede in Donna Preis ; svetovalka Istar Schwager LA=slv - slovenski PY=1993 PU=Kres SG=lPR\imzb\uC\aMOJ DAN TI=Muca copatarica AU=Peroci, Ela LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aPEROCI E.\5Muca TI=Rdeča kapica AU=Grimm, Jakob LA=slv - slovenski PY=1999 PU=Prešernova družba SG=lVR\iml\uC\aGRIMM J.\5Rdeča kapica

UDK skupina: M 1. 2.

TI=Ko zorijo jagode AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lBR\iml\uM\aJURCA B.\5Ko zorijo TI=Pesnik se predstavi AU=Menart, Janez LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

16.07.2013 stran 56/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SG=lPR\iml\uM 82-1\aMENART J.\5Pesnik se TI=Carski sel AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aVERNE J.\5Carski sel TI=Potovanje v središče zemlje AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Potovanje TI=Pet tednov v balonu AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aVERNE J.\5Pet tednov TI=Herkules in sedem mačkic : izbrane zgodbe AU=Kishon, Ephraim LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u82-7\aKISHON E.\5Herkules TI=Moja pesem AU=Destovnik, Karel LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM 82-1\aDESTOVNIK K.\5Moja TI=Lenora AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Prešernova družba SG=lPR\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Lenora TI=Podaj mi roko, pesem AU=Župančič, Oton LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aŽUPANČIČ O.\5Podaj TI=Srebrnina rosa trave AU=Prešeren, France LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM 82-1\aPREŠEREN F.\5Srebrnina TI=V sedemnajstem AU=Zorman, Ivo LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uM\aZORMAN I.\5V sedemnajstem TI=Božična pesem v prozi : [ali božična pravljica o duhovih] AU=Dickens, Charles LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Obzorja SG=lPR\iml\uP\aDICKENS C.\5Božična pesem TI=Ko zorijo jagode AU=Jurca, Branka LA=slv - slovenski PY=2005 PU=DZS SG=lPO\iml\uM\aJURCA B.\5Ko zorijo jagode

COBISS.SI-ID

6420737

16.07.2013

COBISS.SI-ID

6419713

16.07.2013

COBISS.SI-ID

410654

16.07.2013

COBISS.SI-ID

763166

16.07.2013

COBISS.SI-ID

12123393

16.07.2013

COBISS.SI-ID

28476416

17.07.2013

COBISS.SI-ID

22583552

17.07.2013

COBISS.SI-ID

12123137

17.07.2013

COBISS.SI-ID

49717

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4844089

18.07.2013

COBISS.SI-ID

221469440 24.07.2013

COBISS.SI-ID

8724254

05.07.2013

COBISS.SI-ID

8724254

05.07.2013

COBISS.SI-ID

8724254

05.07.2013

COBISS.SI-ID

58421

15.07.2013

COBISS.SI-ID

501047

15.07.2013

COBISS.SI-ID

219701

16.07.2013

COBISS.SI-ID

58165

16.07.2013

UDK skupina: P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Skupna knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roi] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Smar-team SG=lVR\iml\uP\aSKUPNA KNJIGA TI=Skupna knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roi] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Smar-team SG=lŽA\ido\uP\aSKUPNA KNJIGA TI=Skupna knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roi] LA=slv slovenski PY=2013 PU=Smar-team SG=lTA\iml\uP\aSKUPNA KNJIGA TI=Orli vzlete zgodaj AU=Ćopić, Branko LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aĆOPIĆ B.\5Orli vzlete TI=Gospod Hudournik AU=Finžgar, Fran Saleški LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aFINŽGAR F.S.\5Gospod TI=Lepi janičar AU=Murnik, Rado LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aMURNIK R.\5Lepi janičar TI=Prigode Toma Sawyerja AU=Twain, Mark LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 57/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SG=lPR\iml\uP\aTWAIN M.\5Prigode TI=Heidi AU=Spyri, Johanna LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aSPYRI J.\5Heidi TI=Sonce ima krono : pesmi in proza AU=Kosovel, Srečko LA=slv slovenski PY=1981 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP 82-1\aKOSOVEL S.\5Sonce TI=Petnajstletni kapitan AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Petnajstletni TI=Tovarišija Petra Grče AU=Lovrak, Mato LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aLOVRAK M.\5Tovarišija TI=Dvajset tisoč milj pod morjem AU=Verne, Jules LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aVERNE J.\5Dvajset TI=Pozor! Črna marela! AU=Bahdaj, Adam LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBAHDAJ A.\5Pozor! TI=Knjiga o Titu AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBEVK F.\5Knjiga o Titu TI=Sinovi Velike medvedke. Knj. 3, Votlina v Črnem gorovju AU=Welskopf, Elisabeth Charlotte LA=slv - slovenski PY=1976 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aWELSKOPF E. C.\5Sinovi\x3: TI=Ptički brez gnezda AU=Milčinski, Fran LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aMILČINSKI F.\5Ptički TI=Koča strica Toma AU=Stowe, Harriet Beecher LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Pomurska založba SG=lPR\iml\uP\aSTOWE H. B.\5Koča TI=Mali upornik AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1982 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBEVK F.\5Mali upornik TI=Skriti dnevnik AU=Suhodolčan, Leopold LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aSUHODOLČAN L.\5Skriti TI=Zgodbe o živalih AU=Šega, Milan LA=slv - slovenski PY=1950 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aŠEGA M.\5Zgodbe TI=Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča AU=Brlić-Mažuranić, Ivana LA=slv - slovenski PY=1975 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBRLIĆ-M.I.\5Čudovite TI=Grivarjevi otroci; Pastirci AU=Bevk, France LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aBEVK F.\5Grivarjevi TI=Poletje v školjki AU=Mal, Vitan LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Partizanska knjiga SG=lPR\iml\uP\aMAL V.\5Poletje TI=Priročnik za klatenje AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iml\uP\aPREGL S.\5Priročnik TI=Strašna bratranca AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=1981 PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iml\uP\aPREGL S.\5Strašna TI=Umazana zgodba AU=Pregl, Slavko LA=slv - slovenski PY=1981

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

19863303

16.07.2013

COBISS.SI-ID

12122625

16.07.2013

COBISS.SI-ID

1103134

16.07.2013

COBISS.SI-ID

10113537

16.07.2013

COBISS.SI-ID

6420481

16.07.2013

COBISS.SI-ID

512026991 16.07.2013

COBISS.SI-ID

3863097

17.07.2013

COBISS.SI-ID

354590

17.07.2013

COBISS.SI-ID

4019201

17.07.2013

COBISS.SI-ID

1818910

17.07.2013

COBISS.SI-ID

19865095

17.07.2013

COBISS.SI-ID

23655431

17.07.2013

COBISS.SI-ID

8308793

17.07.2013

COBISS.SI-ID

37941

17.07.2013

COBISS.SI-ID

429598

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3427129

17.07.2013

COBISS.SI-ID

19863808

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3716864

17.07.2013

COBISS.SI-ID

3717120

17.07.2013 stran 58/59


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

02.08.2013 Z-PL-B06

Novosti-julij 2013

PU=Založništvo tržaškega tiska SG=lPR\iml\uP\aPREGL S.\5Umazana 27. TI=Lassie se vrača AU=Knight, Eric LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aKNIGHT E.\5Lassie 28. TI=Tajno društvo PGC AU=Ingolič, Anton LA=slv - slovenski PY=1977 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uP\aINGOLIČ A.\5Tajno

COBISS.SI-ID

1019934

17.07.2013

COBISS.SI-ID

797239

17.07.2013

COBISS.SI-ID

300360

09.07.2013

UDK skupina: TJ 1.

TI=The king of torts AU=Grisham, John LA=eng - angleški PY=2004 PU=A Dell book SG=lPO\iod\u82=20\aGRISHAM J.\5The king of

COBISS3/Zaloga

stran 59/59

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Novosti julij 2013  

Knjižne novosti Medobčinska splošne knjižnice Žalec - Julij 2013

Profile for 26906
Advertisement