__MAIN_TEXT__

Page 1

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

UDK skupina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

TI=Zamrznjeni čas AU=Kim, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iod\u82-311.2\aKIM A.\5Zamrznjeni TI=The Greek villa AU=Gould, Judith LA=eng - angleški PY=2004 PU=Time Warner Paperbacks SG=lBR\iod\u82=20\aGOULD J.\5The Greek TI=Aliens love panta claus AU=Freedman, Claire LA=eng - angleški PY=2010 PU=Simon and Schuster SG=lŽA\iml\u82=20\aFREEDMAN C.\5Aliens love TI=Buzzy Bee AU=Smith, Kath LA=eng - angleški PY=2009 PU=Parragon SG=lŽA\iml\u82=20\aSMITH K.\5Buzzy Bee TI=Joanna Sheen's world of cards AU=Sheen, Joanna LA=eng - angleški PY=2010 PU=Search Press SG=lŽA\iod\u74\aSHEEN J.\5Joanna Sheen's TI=Pošasti AU=Neudert, Cornelia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lBR\iml\uC\aNEUDERT C.\5Pošasti TI=Pošasti AU=Neudert, Cornelia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aNEUDERT C. TI=Pošasti AU=Neudert, Cornelia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lVR\iml\uC\aNEUDERT C.\5Pošasti TI=Pošasti AU=Neudert, Cornelia LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lPO\iml\uC\aNEUDERT C.\5Pošasti TI=Calligraphy : tools & tehniques for the contemporary practitioner AU=Godfrey-Nicholls, Gaye LA=eng - angleški PY=2013 PU=Jacqui Small SG=lŽA\iod\u74\aGODFREY-N.G.\5Calligraphy TI=Prikazi rokovanja z dojenčkom : handling AU=Grapar Žargi, Tina LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Babycenter SG=lPR\idvd\u61\aGRAPAR ŽARGI TI=Lektoriranje publicističnih besedil v odnosu do specializiranih jezikovnih tehnologij : magistrsko delo AU=Felicijan, Lea LA=slv - slovenski PY=2016 PU=[L. Felicijan] SG=lŽA\ido\u811.163.6\aFELICIJAN L. TI=Vrt v lončkih : [razkošje rastlin na balkonu, terasi in dvorišču] AU=Beckett, Kenneth A. LA=slv - slovenski PY=1987 PU=CZNG SG=lŽA\iod\u635\aBECKETT K.A.\5Vrt v lončkih TI=Ukradeni otroci AU=Terčak, Stane LA=slv - slovenski PY=1962 PU=" Borec" SG=lŽA\ido\u940.53/.54\aTERČAK S.\5Ukradeni TI=S onu stranu okova iluzije : moj susret s Marxom i Freudom AU=Fromm, Erich LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1984 PU=Naprijed ; "August Cesarec" ; Nolit SG=lŽA\iod\u159.9\aFROMM E.\5S onu stranu TI=Anatomija ljudske destruktivnosti AU=Fromm, Erich LA=scr; scc PY=1984 PU=Naprijed ; "August Cesarec" ; Nolit SG=lŽA\iod\u159.9\aFROMM E.\5Anatomija\x1 TI=Ukana AU=Svetina, Tone LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.6\aSVETINA T.\5Ukana\x2 TI=Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod : zgodovinska povest AU=Pregelj, Ivan LA=slv - slovenski PY=1922 PU=Družba sv. Mohorja

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

89027329

28.12.2016

COBISS.SI-ID

11228327

28.12.2016

COBISS.SI-ID

11144103

21.12.2016

COBISS.SI-ID

11154599

21.12.2016

COBISS.SI-ID

11153575

21.12.2016

COBISS.SI-ID

72975361

19.12.2016

COBISS.SI-ID

72975361

19.12.2016

COBISS.SI-ID

72975361

19.12.2016

COBISS.SI-ID

72975361

19.12.2016

COBISS.SI-ID

11229863

29.12.2016

COBISS.SI-ID

4398187

29.12.2016

COBISS.SI-ID

22469128

28.12.2016

COBISS.SI-ID

21791489

28.12.2016

COBISS.SI-ID

23914753

28.12.2016

COBISS.SI-ID

20432128

28.12.2016

COBISS.SI-ID

20433408

28.12.2016

COBISS.SI-ID

11848455

28.12.2016

COBISS.SI-ID

4195075

28.12.2016 stran 1/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lŽA\ičo\u886.3-32\aPREGELJ I.\5Peter Pavel 19. TI=Beg : slovenske novele petdesetih let / Vladimir Kavčič ... [et al.] ; [izbrala in uredila Helga Glušič] LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u886.3-32\aBEG 20. TI=Prave (in neprave) pesmi AU=Pavček, Tone LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Borec SG=lVR\iml\uP 82-1\aPAVČEK T.\5Prave 21. TI=Celjski grofje; Velika puntarija; Kranjski komedijanti AU=Kreft, Bratko LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aKREFT B.\5Celjski 22. TI=Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev AU=Homerus LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-1\aHOMERUS\5Iliada 23. TI=Werther AU=Goethe, Johann Wolfgang von LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aGOETHE J.W. von\5Werther 24. TI=Izbrano delo AU=Vodnik, Valentin LA=slv - slovenski PY=1970 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82...\aVODNIK V.\5Izbrano delo 25. TI=Medved Pu AU=Milne, Alan Alexander LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aMILNE A.A.\5Medved Pu 26. TI=Kralj boja : iz hetitske pismenosti / [iz hetitščine prevedel in uredil [ter] spremno besedo in opombe napisal Silvin Košak] LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u930\aKRALJ\5boja 27. TI=Značaji AU=Theophrastus LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-82\aTHEOPHRASTUS\5Značaji 28. TI=Seviljski brivec : [komična opera v dveh dejanjih] : [opera v štirih dejanjih] AU=Sterbini, Cesare LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-2\aSTERBINI C.\5Seviljski 29. TI=Ljudje : novele AU=Godina, Ferdo LA=slv - slovenski PY=1971 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u886.3-32\aGODINA F.\5Ljudje 30. TI=Severni sij AU=Jančar, Drago LA=slv - slovenski PY=1984 PU=Pomurska založba SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aJANČAR, D.\5Severni 31. TI=Kdo je Bourne : roman AU=Ludlum, Robert LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Pomurska založba SG=lPR\iod\u82-312.4\aLUDLUM R.\5Kdo\x1 32. TI=Tekstilna tovarna Prebold skozi čas svoje zgodovine : zapis ob 135-letnici AU=Kobe-Arzenšek, Katarina LA=slv; hrv PY=1977 PU=Tekstilna tovarna SG=lPR\iod\u67/68\aKOBE-A.K.\5Tekstilna 33. TI=125 let : tekstilne tovarne Prebold : 1842-1967 AU=Kobe-Arzenšek, Katarina LA=slv - slovenski PY=1967 PU=Tekstilna tovarna SG=lPR\iod\u67/68\aKOBE-A.K.\5125 let 34. TI=Ana se preseli AU=Scheffler, Ursel LA=slv - slovenski PY=2007 SG=lBR\iml\uC\aSCHEFFLER U.\5Ana se 35. TI=Carmen AU=Merime, Prosper LA=scr; scc PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lBR\iod\u840-311.2\aMERIME P.\5Carmen 36. TI=Dekanov december AU=Bellow, Saul LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

23366913

28.12.2016

COBISS.SI-ID

16669185

28.12.2016

COBISS.SI-ID

15446784

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2843137

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2809089

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2805505

28.12.2016

COBISS.SI-ID

3998977

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2808065

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2807297

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2808833

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2807553

28.12.2016

COBISS.SI-ID

14651905

28.12.2016

COBISS.SI-ID

25924097

28.12.2016

COBISS.SI-ID

17318965

28.12.2016

COBISS.SI-ID

1753204

28.12.2016

COBISS.SI-ID

59365121

28.12.2016

COBISS.SI-ID

10554119

28.12.2016

COBISS.SI-ID

15643649

28.12.2016 stran 2/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aBELLOW S. 37. TI=Garpov svet AU=Irving, John LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aIRVING J.\5Garpov

COBISS.SI-ID

5458689

28.12.2016

COBISS.SI-ID

287120384 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287120384 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287120384 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287120384 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287120384 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940800 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940544 16.12.2016

UDK skupina: 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

TI=100 znanstvenikov, ki so spremenili svet AU=Balchin, Jon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iod\u03\aBALCHIN J.\5100 znanstvenikov TI=100 znanstvenikov, ki so spremenili svet AU=Balchin, Jon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iod\u03\aBALCHIN J.\5100 znanstvenikov TI=100 znanstvenikov, ki so spremenili svet AU=Balchin, Jon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iod\u03\aBALCHIN J.\5100 znanstvenikov TI=100 znanstvenikov, ki so spremenili svet AU=Balchin, Jon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u03\aBALCHIN J.\5100 znanstvenikov TI=100 znanstvenikov, ki so spremenili svet AU=Balchin, Jon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u03\aBALCHIN J.\5100 znanstvenikov TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lŽA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lŽA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lŽA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lBR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lBR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lBR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lVR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lVR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lVR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPO\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPO\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPO\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPR\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža TI=Muca AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lTA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Muca TI=Kokoš AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lTA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kokoš TI=Kuža AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši

COBISS3/Zaloga

stran 3/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lTA\imzb\uC\aBEAUMONT É.\5Kuža 24. TI=Vodnik po knjižnem gradivu Etnološkega društva Srečno / [pripravila in uredila] Lea Felicijan ; [fotografije fototeka Etnološkega društva Srečno] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Etnološko društvo Srečno SG=lŠE\iod\u02\aVODNIK 25. TI=Moj prvi božič / [ilustrirala Katharina Siegers ; prevedla Sandra Stevanovič] LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Učila International SG=lŽA\imzb\uC\aMOJ\5prvi 26. TI=Naše gobe : navodilo za spoznavanje užitnih in strupenih gob AU=Beg, Ante LA=slv - slovenski PY=1923 PU=Jugoslovanska knjigarna SG=lŽA\ičo\u635.8\aBEG A.\5Naše gobe 27. TI=Knjiga te čaka, poišči jo! : mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010 : predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010 / [uredniški odbor Darja Lavrenčič Vrabec ... et al.] LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo SG=lBR\iod\u02\aKNJIGA\5te čaka 28. TI=Saj ne more biti res! : osupljive vizualne primerjave / [višji urednik Rob Houston ; ilustratorji Adam Benton ... [et al.] ; prevedel Damir Milinovič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u03\aSAJ\5ne more 29. TI=Drži ali ne drži? : velika vprašanja, neverjetni odgovori / [višja urednica Andrea Mills ; ilustratorji Adam Benton, Stuart Carter Jackson ; prevedel Damir Milinovič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u03\aDRŽI\5ali ne drži

COBISS.SI-ID

265629952 30.12.2016

COBISS.SI-ID

233001472 28.12.2016

COBISS.SI-ID

171294

COBISS.SI-ID

250536192 28.12.2016

COBISS.SI-ID

283362048 28.12.2016

COBISS.SI-ID

282656512 28.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286989312 21.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286989312 21.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286989312 21.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286989312 21.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286989312 21.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286785536 28.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286785536 28.12.2016

- slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

249541888 23.12.2016

- slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

249541888 23.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 03 1. 2. 3. 4. 5.

TI=100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv AU=Bučević, Petar LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iod\u03\aBUČEVIĆ P.\5100 slavnih TI=100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv AU=Bučević, Petar LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iod\u03\aBUČEVIĆ P.\5100 slavnih TI=100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv AU=Bučević, Petar LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iod\u03\aBUČEVIĆ P.\5100 slavnih TI=100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv AU=Bučević, Petar LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\iod\u03\aBUČEVIĆ P.\5100 slavnih TI=100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv AU=Bučević, Petar LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iod\u03\aBUČEVIĆ P.\5100 slavnih

UDK skupina: 084.11+087.5 1. 2. 3. 4.

TI=Prehlajeni čarodej AU=Stepančič, Lucija LA=slv PU=DZS SG=lVR\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Prehlajeni TI=Prehlajeni čarodej AU=Stepančič, Lucija LA=slv PU=DZS SG=lPO\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Prehlajeni TI=Kako živijo polži AU=Beaumont, Émilie LA=slv PU=Oka, otroška knjiga SG=lŽA\iml\u59\aBEAUMONT É.\5Kako živijo TI=Kako živijo polži AU=Beaumont, Émilie LA=slv PU=Oka, otroška knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 4/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

SG=lPN\iml\u59\aBEAUMONT É.\5Kako živijo TI=Kako živijo polži AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Oka, otroška knjiga SG=lGR\imzb\u59\aBEAUMONT É.\5Kako živijo TI=Kaj storiš z idejo? AU=Yamada, Kobi LA=slv - slovenski PY=2016 PU=BP SG=lŽA\iml\uS\aYAMADA K.\5Kaj storiš TI=Škratovile ujamejo lovca AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2016 PU=BP SG=lŽA\iml\uS\aMUCK D.\5Škratovile TI=Prehlajeni čarodej AU=Stepančič, Lucija LA=slv - slovenski PY=2016 PU=DZS SG=lŽA\iml\uS\aSTEPANČIČ L.\5Prehlajeni TI=Rozagroza in Plavalava AU=Eržen, Saša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti SG=lPO\iml\uC\aERŽEN S.\5Rozagroza TI=Rozagroza in Plavalava AU=Eržen, Saša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti SG=lŽA\iml\uC\aERŽEN S.\5Rozagroza TI=Kdor se smeje, je junak! AU=Lesjak, Boža Božena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Smar-team SG=lŽA\iml\uC\aLESJAK B.B.\5Kdor se smeje TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPR\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lTA\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPN\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Legenda o svetem Miklavžu AU=Grün, Anselm LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iml\uL\aGRÜN A.\5Legenda TI=Tistega dne, ko bo prišel moj bratec AU=Jolibois, Christian LA=slv slovenski PY=2010 PU=DZS SG=lPN\iml\uS\aJOLIBOIS C.\5Tistega dne TI=Častna kokošja, nekdo je sunil sonce! AU=Jolibois, Christian LA=slv slovenski PY=2010 PU=DZS SG=lPN\iml\uS\aJOLIBOIS C.\5Častna kokošja TI=Dobri zmaj in hudobni zmaj AU=Nöstlinger, Christine LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lVR\iml\uS\aNÖSTLINGER C.\5Dobri zmaj TI=Dobri zmaj in hudobni zmaj AU=Nöstlinger, Christine LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lTA\iml\uS\aNÖSTLINGER C.\5Dobri zmaj TI=Dobri zmaj in hudobni zmaj AU=Nöstlinger, Christine LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lPR\iml\uS\aNÖSTLINGER C.\5Dobri zmaj TI=Dobri zmaj in hudobni zmaj AU=Nöstlinger, Christine LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

249541888 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286773248 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286771712 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286785536 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286473216 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286473216 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286583040 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

263154944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

251521280 21.12.2016

COBISS.SI-ID

251559680 21.12.2016

COBISS.SI-ID

267912448 21.12.2016

COBISS.SI-ID

267912448 21.12.2016

COBISS.SI-ID

267912448 21.12.2016

COBISS.SI-ID

267912448 21.12.2016 stran 5/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPO\iml\uS\aNÖSTLINGER C.\5Dobri zmaj 24. TI=Dobri zmaj in hudobni zmaj AU=Nöstlinger, Christine LA=slv slovenski PY=2013 PU=Mohorjeva SG=lBR\iml\uS\aNÖSTLINGER C.\5Dobri zmaj 25. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Frančkovo 26. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček 27. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček reče 28. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 29. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 30. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 31. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 32. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 33. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 34. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lTA\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček reče 35. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lTA\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček 36. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lTA\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Frančkovo 37. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Frančkovo 38. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lGR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček reče 39. TI=Franček reče "Rad te imam" AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 40. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lGR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček 41. TI=Franček ukazuje AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 42. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

267912448 21.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269658112 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

258274048 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016 stran 6/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lGR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Frančkovo 43. TI=Frančkovo božično darilo AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 44. TI=Zverjašček AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjašček 45. TI=Zverjasec AU=Donaldson, Julia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\uS\aDONALDSON J.\5Zverjasec 46. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 47. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lŽA\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 48. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lBR\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 49. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lBR\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 50. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lVR\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 51. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lVR\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 52. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPO\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 53. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPO\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 54. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPR\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 55. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lPR\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 56. TI=Živali AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lTA\iml\u59\aKECIR-L.E.\5Živali 57. TI=Zemlja AU=Kecir-Lepetit, Emmanuelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Okaši SG=lTA\iml\u55\aKECIR-L.E.\5Zemlja 58. TI=Kako živijo polži AU=Beaumont, Émilie LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Oka, otroška knjiga SG=lBR\imzb\u59\aBEAUMONT É.\5Kako živijo 59. TI=Luka umetnik AU=Zupanc, Anita LA=slv - slovenski PY=2008 PU=samozal. SG=lBR\iml\uC\aZUPANC A.\5Luka 60. TI=Miklavževa abeceda AU=Strašek Januš, Majda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Slomškova družba, Slomškova založba SG=lBR\iml\uC\aSTRAŠEK J. M.\5Miklavževa

COBISS.SI-ID

269657344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

277574656 16.12.2016

COBISS.SI-ID

277574912 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284939776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284940032 16.12.2016

COBISS.SI-ID

249541888 12.12.2016

COBISS.SI-ID

242034688 28.12.2016

COBISS.SI-ID

71421441

28.12.2016

UDK skupina: 1 COBISS3/Zaloga

stran 7/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

16.

TI=Ljubeče bivanje : kako zavedno ljubiti in se brez strahu povezovati COBISS.SI-ID283561728 AU=Osho LA=slv - slovenski PY=2016 PU=V. B. Z. SG=lPO\iod\u17\aOSHO\5Ljubeče TI=Ljubezen, svoboda, samost : koan o odnosih AU=Osho LA=slv COBISS.SI-ID280685568 slovenski PY=2015 PU=V. B. Z. SG=lPO\iod\u159.9\aOSHO\5Ljubezen TI=Knjiga o ženski : vzpostavite stik z žensko močjo AU=Osho LA=slv COBISS.SI-ID275166464 slovenski PY=2014 PU=Primus SG=lPO\iod\u159.9\aOSHO\5Knjiga TI=Pogum : radost drznega življenja : vpogledi v nov način življenja COBISS.SI-ID282011648 AU=Osho LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Primus SG=lPO\iod\u159.9\aOSHO\5Pogum TI=Pustolovščina osebne preobrazbe. 3, Vojna ali mir - ločeni starši : COBISS.SI-ID285045504 priročnik za ločene starše, ki imajo radi svoje otroke : enainštirideset primerov iz prakse AU=Uvodić-Vranić, Ljubica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u159.9\aUVODIĆ-V.L. TI=Pustolovščina osebne preobrazbe. 3, Vojna ali mir - ločeni starši : COBISS.SI-ID285045504 priročnik za ločene starše, ki imajo radi svoje otroke : enainštirideset primerov iz prakse AU=Uvodić-Vranić, Ljubica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=eBesede SG=lVR\iod\u159.9\aUVODIĆ-V.L. TI=Pustolovščina osebne preobrazbe. 3, Vojna ali mir - ločeni starši : COBISS.SI-ID285045504 priročnik za ločene starše, ki imajo radi svoje otroke : enainštirideset primerov iz prakse AU=Uvodić-Vranić, Ljubica LA=slv - slovenski PY=2016 PU=eBesede SG=lPO\iod\u159.9\aUVODIĆ-V.L. TI=Moč svetlobe in žarki nasmehov AU=Gojkošek, Darja LA=slv COBISS.SI-ID76238337 slovenski PY=2013 PU=Poslovna založba MB SG=lVR\iod\u159.9\aGOJKOŠEK D.\5Moč TI=Sedem čaker, sedem stanj zavesti : celosten vodnik za duhovni razvoj COBISS.SI-ID287018752 AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Chiara SG=lVR\iod\u133\aKEZELE A.P.\5Sedem čaker TI=Sedem čaker, sedem stanj zavesti : celosten vodnik za duhovni razvoj COBISS.SI-ID287018752 AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Chiara SG=lBR\iod\u133\aKEZELE A.P.\5Sedem čaker TI=Z namero do zavesti, srčnosti in svobode : iz dnevnikov izkušenj / COBISS.SI-ID286236928 [skupina] Magičnost gibanja ; [uredila Barbara Lipovšek] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Primus SG=lŽA\iod\u133\aZ NAMERO DO TI=Sedem čaker, sedem stanj zavesti : celosten vodnik za duhovni razvoj COBISS.SI-ID287018752 AU=Kezele, Adrian Predrag LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Chiara SG=lŽA\iod\u133\aKEZELE A. P.\5Sedem čaker TI=Učitelj "zlate" dobe ima sočutno srce AU=Vračun, Žana LA=slv COBISS.SI-ID287244800 slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u159.9\aVRAČUN Ž.\5Učitelj "zlate" TI=Duša vodenja : odklepanje svojega potenciala za veličino AU=Chopra, COBISS.SI-ID73734913 Deepak LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u17\aCHOPRA D.\5Duša vodenja TI=Ne čakaj na vikend : kako uskladiš delo, družino in čas zase ter zaživiš COBISS.SI-ID285988096 življenje svojih sanj AU=Golob, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Spago SG=lŽA\iod\u159.9\aGOLOB M.\5Ne čakaj na TI=Optimističen otrok : preizkušen program za varovanje otrok pred depresijo COBISS.SI-ID256193792 in ustvarjanje odpornosti za vse življenje AU=Seligman, Martin E. P. LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u159.9\aSELIGMAN M.E.P.

COBISS3/Zaloga

27.12.2016 27.12.2016 27.12.2016 27.12.2016 23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016

22.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016

16.12.2016

stran 8/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

17. TI=Optimističen otrok : preizkušen program za varovanje otrok pred depresijo in ustvarjanje odpornosti za vse življenje AU=Seligman, Martin E. P. LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u159.9\aSELIGMAN M.E.P. 18. TI=Šola Luči : pot do Resnice AU=Dobnikar, Petra LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lVR\iod\u17\aDOBNIKAR P.\5Šola Luči 19. TI=Šola Luči : pot do Resnice AU=Dobnikar, Petra LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPO\iod\u17\aDOBNIKAR P.\5Šola Luči 20. TI=Zakaj se te bojim? AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lPO\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Zakaj se te 21. TI=Zakaj se te bojim? AU=Gostečnik, Christian LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut SG=lŽA\iod\u159.9\aGOSTEČNIK C.\5Zakaj se te 22. TI=Razmišljanje, hitro in počasno AU=Kahneman, Daniel LA=slv slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPO\iod\u159.9\aKAHNEMAN D. 23. TI=Razmišljanje, hitro in počasno AU=Kahneman, Daniel LA=slv slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lŽA\iod\u159.9\aKAHNEMAN D. 24. TI=Čarobnost AU=Byrne, Rhonda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u159.9\aBYRNE 25. TI=Nenavadna doživetja : povzeto po reviji Misteriji : [zbirka zgodb bralcev revije Misteriji] / [urednik Jože Vetrovec] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Ara SG=lŽA\iod\u159.9\aNENAVADNA\5doživetja 26. TI=Dogma o Kristu; Bit ćete kao Bog; Psihoanaliza i religija AU=Fromm, Erich LA=scr - * hrvaški == glej HRV PY=1984 PU=Naprijed ; "August Cesarec" ; Nolit SG=lŽA\iod\u23/28\aFROMM E.\5Dogma 27. TI=Magija velikopoteznega mišljenja AU=Schwartz, David Joseph LA=slv slovenski PY=1998 PU=Network TwentyOne [[i. e.] Amalietti] SG=lŽA\iod\u159.9\aSCHWARTZ D.J.\5Magija 28. TI=Babe ne tarnajo : zgoščena modrost za sočne ženske AU=Bolen, Jean Shinoda LA=slv - slovenski PY=2005 PU=Eno SG=lVR\iod\u159.9\aBOLEN J.S.\5Babe ne 29. TI=Kako poiskati notranji mir : odkrijte svoj pravi jaz, obvladajte tesnobo in čustva, dobro razmišljajte in se dobro počutite AU=George, Mike LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u159.9\aGEORGE M.\5Kako poiskati 30. TI=Življenje po smrti je resnično : zgodbe ljudi, ki so uzrli življenje po smrti AU=Francis-Cheung, Theresa LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u159.9\aFRANCIS-C.T.\5Življenje 31. TI=Življenje po smrti je resnično : zgodbe ljudi, ki so uzrli življenje po smrti AU=Francis-Cheung, Theresa LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u159.9\aFRANCIS-C.T.\5Življenje

COBISS.SI-ID

256193792 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284523520 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284523520 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286291968 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286291968 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286504192 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286504192 12.12.2016

COBISS.SI-ID

262232064 30.12.2016

COBISS.SI-ID

274459136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

20429568

28.12.2016

COBISS.SI-ID

3463323

28.12.2016

COBISS.SI-ID

221209856 28.12.2016

COBISS.SI-ID

244995328 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286729728 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286729728 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286770944 22.12.2016

UDK skupina: 133 1.

TI=Karmične izbire : kako si s pravilnimi odločitvami ustvarimo trajno srečo

COBISS3/Zaloga

stran 9/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

2. 3.

AU=Wojton, Djuna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ara SG=lŽA\iod\u133\aWOJTON D.\5Karmične izbire TI=Branje z dlani AU=Levine, Roz LA=slv - slovenski PY=1994 PU=DZS COBISS.SI-ID36773888 SG=lPR\iod\u133\aLEVINE R.\5Branje TI=Pogled v prihodnost : priročnik za vedeževanje AU=Parker, Derek LA=slv COBISS.SI-ID20961280 - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u133\aPARKER D.\5Pogled v

28.12.2016 28.12.2016

UDK skupina: 159.9 1.

TI=Predihajmo stres : priročnik za sproščanje AU=Prah, Sabina LA=slv slovenski PY=2015 PU=Psihoterapevtsko društvo Izbira SG=lŽA\iod\u159.9\aPRAH 2. TI=Sorodne duše : kako najti in zadržati pravo ljubezen AU=Tarbuk, Iris LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Primus SG=lŽA\iod\u159.9\aTARBUK IRIS\5Sorodne duše 3. TI=Ali postajamo naši starši? : umetnost spremeniti svoje življenje AU=Dirnberger-Puchner, Silvia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Firis Imperl SG=lŽA\iod\u159.9\aDIRNBERGER-P.S.\5Ali 4. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lBR\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 5. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lTA\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 6. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPR\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 7. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lVR\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 8. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lŽA\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 9. TI=Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju AU=Duhigg, Charles LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPO\iod\u65\aDUHIGG C.\5Pametnejši 10. TI=V elementu : ko odkriješ svojo strast, se vse spremeni AU=Robinson, Ken LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Lectour SG=lŽA\iod\u159.9\aROBINSON K.\5V elementu 11. TI=Kadar moški verjamejo v ljubezen : knjiga za moške, ki ljubijo ženske, in za ženske, katere ljubijo AU=Edwards, Susan LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u159.9\aEDWARDS S.\5Kadar

COBISS.SI-ID

277401344 22.12.2016

COBISS.SI-ID

285288192 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286610432 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286663424 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285580544 12.12.2016

COBISS.SI-ID

64881664

COBISS.SI-ID

285014016 27.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 2 1.

TI=Klekljane rože za brezjansko Marijo Pomagaj : ob 200-letnici milostne podobe Marije Pomagaj / zbrala in uredila Tanja Oblak ; [fotografije Ubald Trnkoczy, Karmen Koželj Trček, Anton Zupančič] LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 10/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18.

PY=2016 PU=Ognjišče SG=lŽA\ido\u746\aKLEKLJANE\5rože TI=Misli in prigode : [izdano ob razglasitvi Matere Terezije za svetnico] AU=Teresa LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ognjišče SG=lŽA\iod\u929\aMATI TEREZIJA TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lVR\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lTA\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPR\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPO\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lBR\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! AU=Gržan, Karel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u23/28\aGRŽAN K.\5Vstanimo TI=Kontemplacija vesolja, človeka in Korana AU=Topbaş, Osman Nûri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Erkam SG=lŽA\iod\u29\aTOPBAŞ O.N.\5Kontemplacija TI=Akamasoa, otroške sanje AU=Lunel, Pierre LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u929\aOPEKA P. TI=Akamasoa, otroške sanje AU=Lunel, Pierre LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aOPEKA P. TI=Večni človek AU=Chesterton, G. K. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aCHESTERTON G.K.\5Večni TI=Nočni pogovori v Jeruzalemu : o tveganjih na poti vere AU=Martini, Carlo Maria LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u23/28\aMARTINI C.M.\5Nočni TI=Vrzite mreže in odrinite na globoko : živeti krst in birmo AU=Radcliffe, Timothy LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Društvo Znamenje SG=lŽA\ido\u23/28\aRADCLIFFE T.\5Vrzite mreže TI=Sveti Dominik : prerok za današnji čas AU=Staid, Ennio Domenico LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Društvo Znamenje SG=lŽA\iod\u23/28\aSTAID E.D.\5Sveti Dominik TI=Ločiti se --- in potem? : boleče okoliščine ločitve AU=Friso, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Novi svet SG=lŽA\iod\u23/28\aFRISO A.\5Ločiti se TI=V službi človekovega dostojanstva : 25 let Slovenske karitas / scenarij Peter Perše, Jernej Kastelec ; režija Jernej Kastelec ; fotografija Thomas Aymard LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Slovenska karitas ; TV Slovenija SG=lŽA\idvd\u23/28\aV SLUŽBI\xod-1833 TI=Personalstand des Bistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1905 AU=Lavantinska škofija LA=slv - slovenski PY=1905 PU=Verlag der F. B. Ordinariatskanzlei SG=lŽA\ido\u23/28\aLAVANTINSKA\5Personalsta

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

285681152 27.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287292928 23.12.2016

COBISS.SI-ID

12443295

COBISS.SI-ID

286679552 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286679552 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287048960 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286896128 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287121152 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286340864 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285420800 21.12.2016

COBISS.SI-ID

1110871134 29.12.2016

COBISS.SI-ID

513601822 28.12.2016

22.12.2016

stran 11/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

UDK skupina: 23/28 1.

TI=Kako moliti : pokončno pod nebom AU=Zink, Jörg LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u23/28\aZINK J.\5Kako moliti

COBISS.SI-ID

61121280

28.12.2016

COBISS.SI-ID

286831872 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286831872 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286268928 28.12.2016

COBISS.SI-ID

66724097

COBISS.SI-ID

108404480 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286426624 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286641408 22.12.2016

COBISS.SI-ID

252342784 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286159104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286159104 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286558208 21.12.2016

UDK skupina: 3 1. 2. 3.

TI=Bruselj v krempljih kapitala AU=Bové, José LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u32\aBOVÉ J.\5Bruselj TI=Bruselj v krempljih kapitala AU=Bové, José LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lVR\iod\u32\aBOVÉ J.\5Bruselj TI=Animirajmo! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah / [avtorji besedil Andreja Goetz ... [et al.] ; urednika Maja Krajnc in Kolja Saksida ; ilustracije Timon Leder] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport SG=lŽA\iod\u37\aANIMIRAJMO!

UDK skupina: 30/31 1.

TI=Nemoč nasilja AU=Munc, Matic LA=slv - slovenski PY=2011 PU=De Vesta SG=lVR\iod\u159.9\aMUNC MATIC\5Nemoč

22.12.2016

UDK skupina: 31 1. 2.

TI=Statistika v javni upravi AU=Seljak, Janko LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Visoka upravna šola SG=lŽA\iod\u31\aSELJAK J.\5Statistika TI=Samoumevni svet AU=Blažič, Miha LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u30\aBLAŽIČ M.\5Samoumevni

UDK skupina: 32 1. 2.

TI=Premišljevanja o Sloveniji AU=Markeš, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u32\aMARKEŠ J.\5Premišljevanja o TI=Fašizem : zgodovina in interpretacije AU=Gentile, Emilio LA=slv slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u32\aGENTILE E.\5Fašizem

UDK skupina: 33 1.

2.

3.

TI=Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva AU=Varoufakis, Yanis LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u33\aVAROUFAKIS Y.\5Globalni TI=Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva AU=Varoufakis, Yanis LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u33\aVAROUFAKIS Y.\5Globalni TI=Pot Warrena Buffeta [i. e. Buffetta] AU=Hagstrom, Robert G. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Soleco SG=lŽA\iod\u33\aHAGSTROM R.G.\5Pot Warrena

COBISS3/Zaloga

stran 12/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

UDK skupina: 33; 33 1.

TI=Izčrpana nevesta : ogledalo slovenskega tranzicijskega obdobja AU=Ferluga, Irena LA=slv; eng PY=2016 PU=Pivec SG=lŽA\iod\u33\aFERLUGA I.\5Izčrpana nevesta

COBISS.SI-ID

86965505

12.12.2016

COBISS.SI-ID

243204608 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286074368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287319296 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286960640 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286376448 16.12.2016

COBISS.SI-ID

77648128

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

UDK skupina: 34/35 1. 2.

TI=Protokol, simfonija forme AU=Benedetti, Ksenija LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Planet GV SG=lTA\iod\u34\aBENEDETTI K.\5Protokol TI=Potne listine na ozemlju Jugoslavije od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije AU=Jelinčič, Zmago LA=slv; hun; ita PY=2016 PU=Alpemedia SG=lŽA\iod\u35\aJELINČIČ Z.\5Potne

UDK skupina: 36 1.

TI=60-letnica Centra za rehabilitacijo invalidov Celje AU=Center za rehabilitacijo invalidov, Celje LA=slv - slovenski PY=2016 PU=CRI SG=lŽA\ido\u36\aCENTER ZA\560-letnica

UDK skupina: 37 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lBR\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lTA\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPR\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lVR\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lŽA\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let AU=Webster-Stratton, Carolyn LA=slv - slovenski PY=2016 PU=UMco SG=lPO\iod\u37\aWEBSTER-S.C.\5Neverjetna leta TI=Kljub vsemu rečem otroku da AU=Colnerič, Jasna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Realka SG=lŽA\iod\u37\aCOLNERIČ J.\5Kljub vsemu TI=Pisma prijateljici ali Kramljanje o vzgoji AU=Vrbovšek, Betka LA=slv slovenski PY=1998 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iod\u37\aVRBOVŠEK B.\5Pisma TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika

COBISS3/Zaloga

28.12.2016

stran 13/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPR\iod\u74\aZLOBEC B. T.\5Ustvarjalne 10. TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lTA\iod\u74\aZLOBEC B. T.\5Ustvarjalne 11. TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lBR\iod\u74\aZLOBEC B.T.\5Ustvarjalne 12. TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u74\aZLOBEC B.T.\5Ustvarjalne 13. TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lVR\iod\u74\aZLOBEC B.T.\5Ustvarjalne 14. TI=Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami AU=Zlobec Baša, Tina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lPO\iod\u74\aZLOBEC B. T.\5Ustvarjalne

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286930432 28.12.2016

UDK skupina: 39 1. 2. 3.

4. 5.

TI=Dvorišče indumbe AU=Suša, Miran LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS.SI-ID285859328 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u133\aSUŠA M.\5Dvorišče TI=Festival fun AU=Ingham, Barbara LA=eng - angleški PY=2013 COBISS.SI-ID8799121 PU=Pearson Education SG=lPO\iml\u82=20\aINGHAM B.\5Festival fun TI=Legende Hiavata : [mit o Hiavati in druge mitološke ter alegorične legende COBISS.SI-ID52834816 ustnega izročila severnoameriških Indijancev] / [zapisal] Henry R. Schoolcraft ; [prevedla Neža Rojko] LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u39\aLEGENDE\5Hiavata TI=Kar po domače AU=Šest, Osip LA=slv - slovenski PY=1994 COBISS.SI-ID41193472 PU=Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u39\aŠEST O.\5Kar po TI=Blazno resno popolni AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID281105920 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u39\aMUCK D.\5Blazno

21.12.2016 19.12.2016 28.12.2016

28.12.2016 28.12.2016

UDK skupina: 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=365 znanstvenih poskusov : znanost še nikoli ni bila tako zabavna / [prevedla Mojca Žnidaršič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u50\a365 ZNANSTVENIH\5poskusov TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck, Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u51\aOVERDECK TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck, Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u51\aOVERDECK TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck, Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u51\aOVERDECK L.\5Matematika za TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck, Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u51\aOVERDECK TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck, Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u51\aOVERDECK, L.\5Matematika za TI=Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje AU=Overdeck,

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

284820736 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286944512 22.12.2016 stran 14/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Laura LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u51\aOVERDECK L.\5Matematika za TI=Drevesa in grmi Jadrana AU=Brus, Robert LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u58\aBRUS R.\5Drevesa in grmi TI=Periodni sistem : terenski vodnik po elementih AU=Parsons, Paul LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u54\aPARSONS P.\5Periodni sistem TI=Periodni sistem : terenski vodnik po elementih AU=Parsons, Paul LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u54\aPARSONS P.\5Periodni sistem TI=Drevesa in grmi Jadrana AU=Brus, Robert LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u58\aBRUS R.\5Drevesa in grmi TI=Periodni sistem : terenski vodnik po elementih AU=Parsons, Paul LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Modrijan SG=lTA\iod\u54\aPARSONS P.\5Periodni sistem TI=Rešene naloge iz matematike 1 : za prvi razred srednjih šol AU=Brilej, Roman LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Ataja SG=lŽA\iod\u51\aBRILEJ R.\5Rešene\x1 TI=Pismo naslednji generaciji : vsakdanja skrb za okolje in zdravje AU=Angerer, Tatjana LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u50\aANGERER T.\5Pismo

COBISS.SI-ID

261092352 16.12.2016

COBISS.SI-ID

273247232 16.12.2016

COBISS.SI-ID

273247232 16.12.2016

COBISS.SI-ID

261092352 16.12.2016

COBISS.SI-ID

273247232 16.12.2016

COBISS.SI-ID

105153792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

68914944

COBISS.SI-ID

276302848 21.12.2016

COBISS.SI-ID

276302848 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287251200 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286685184 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286685184 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286685184 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 50 1. 2.

TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lPR\iod\u886.3-32\aKOMAT A.\5Potniki na TI=Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja AU=Komat, Anton LA=slv - slovenski PY=2014 PU=samozal. SG=lTA\iod\u886.3-32\aKOMAT A.\5Potniki na

UDK skupina: 51/54 1.

2.

3.

4.

TI=Mavrična paleta poskusov : za predšolske in osnovnošolske otroke AU=Kržičnik Mirt, Vesna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Posredništvo in prodaja B. Mirt SG=lŽA\iml\u50\aKRŽIČNIK M.V.\5Mavrična TI=Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje AU=Alter, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\u52\aALTER A.\5Skrivnostno TI=Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje AU=Alter, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lVR\iml\u52\aALTER A.\5Skrivnostno TI=Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje AU=Alter, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\u52\aALTER A.\5Skrivnostno

UDK skupina: 55/59 1.

TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik

COBISS3/Zaloga

stran 15/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

2. 3. 4. 5. 6.

TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik TI=Popolni vodnik po svetu živali AU=Toft, Barbara LA=slv PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\u59\aTOFT B.\5Popolni vodnik

- slovenski

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

285041664 19.12.2016

COBISS.SI-ID

280307200 29.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

285022208 23.12.2016

slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

slovenski PY=2010

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

UDK skupina: 56/59 1.

TI=Pajki : življenje pajkov : njihove posebnosti : njihove zaznavne, odzivne in učne sposobnosti : seznam vseh slovenskih vrst : mnoge raziskave o pajkih in njihovih mrežah AU=Marinko, Tone LA=slv - slovenski PY=2015 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u59\aMARINKO T.\5Pajki

UDK skupina: 57 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lBR\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lPO\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lPR\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lTA\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lVR\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je TI=Kaj je evolucija? AU=Spilsbury, Louise LA=slv PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u57\aSPILSBURY L.\5Kaj je

UDK skupina: 59 1. 2. 3. 4.

TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv PU=Modrijan SG=lVR\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv PU=Modrijan SG=lBR\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv PU=Modrijan SG=lTA\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv -

COBISS3/Zaloga

stran 16/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

5. 6. 7.

PU=Modrijan SG=lPR\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lPO\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lGR\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve TI=Žive barve AU=Jenkins, Steve LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lPN\iml\u59\aJENKINS S.\5Žive barve

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

COBISS.SI-ID

252440576 16.12.2016

COBISS.SI-ID

235908096 21.12.2016

COBISS.SI-ID

2125365

COBISS.SI-ID

232308992 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287153664 19.12.2016

COBISS.SI-ID

21791745

28.12.2016

COBISS.SI-ID

73686016

28.12.2016

COBISS.SI-ID

224115456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

236118528 28.12.2016

COBISS.SI-ID

11740725

COBISS.SI-ID

287153664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287153664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287153664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287153664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287153664 28.12.2016

UDK skupina: 6 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Poti do zdravja AU=Poles, Janez LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Premogovnik SG=lGR\iod\u61\aPOLES J.\5Poti do zdravja TI=Navod o hmeljariji AU=Hausenbichler, Janez LA=slv - slovenski PY=1882 PU=[samozaložba] SG=lŽA\ido\u631/633\aHAUSENBICHLER J. TI=Traktor AU=Jejčič, Viktor LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u63\aJEJČIČ V.\5Traktor TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lVR\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! TI=Zeliščni vrt : [gojenje dišavnic in zdravilnih zelišč na domačem vrtu] AU=Garland, Sarah LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založba Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva SG=lŽA\iod\u635\aGARLAND S.\5Zeliščni vrt TI=Poti do zdravnika in zdravja : [informativna publikacija za zdravstvene zavarovance] / [besedilo Vanesa Čanji s sodelavci in s strokovnim sodelovanjem ZZZS OE Celje] LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Fit media ; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ; Ministrstvo za zdravstvo RS SG=lŽA\ido\u61\aPOTI\5do zdravnika TI=Nosečnost : odgovori na vsa vaša vprašanja AU=Lees, Christoph LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u61\aLEES C.\5Nosečnost TI=Jedi za piknike : več kot sto vročih domislic za zabavo ob žaru AU=Hess, Reinhardt LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u641\aHESS R.\5Jedi za TI=70 let Lovske družine Prebold : 1924-1994 AU=Lovska družina, Prebold LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Lovska družina SG=lPR\iod\u639\aLOVSKA\570 let TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lPR\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lTA\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lŽA\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lPO\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! TI=Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja

COBISS3/Zaloga

21.12.2016

28.12.2016

stran 17/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

AU=Vrhovnik, Tjaša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Maksimum SG=lBR\iod\u61\aVRHOVNIK T.\5Bemumast! UDK skupina: 61 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Dejstva življenja. Odraščanje AU=Meredith, Susan LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID286247936 PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u61\aMEREDITH S.\5Odraščanje TI=Vitamin D3 : čudežni rezultati zdravljenja z visokimi odmerki sončnega COBISS.SI-ID286785024 hormona AU=Bowles, Jeff T. LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. G. Šuštarič SG=lŽA\iod\u61\aBOWLES JEFF T.\5Vitamin D3 TI=Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli COBISS.SI-ID281873664 in telo AU=Gantar, Minka LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Srečno življenje, Gantar Minka SG=lPR\iod\u61\aGANTAR M.\5Ko imajo TI=Onkraj naših bioloških meja AU=Radman, Miroslav LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID260923904 PY=2012 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u61\aRADMAN M.\5Onkraj naših TI=Moški možgani AU=Brizendine, Louann LA=slv - slovenski PY=2010 COBISS.SI-ID251315968 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u61\aBRIZENDINE L.\5Moški TI=Premagani sovražnik : biološko zdravljenje raka AU=Gavez, Gorazd COBISS.SI-ID252735744 LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u61\aGAVEZ G.\5Premagani TI=Onkraj naših bioloških meja AU=Radman, Miroslav LA=slv - slovenski COBISS.SI-ID260923904 PY=2012 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u61\aRADMAN M.\5Onkraj naših TI=Premagani sovražnik : biološko zdravljenje raka AU=Gavez, Gorazd COBISS.SI-ID252735744 LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u61\aGAVEZ G.\5Premagani TI=Diseminirani plazmocitom : vodnik za bolnike AU=Zver, Samo LA=slv - COBISS.SI-ID279066112 slovenski PY=2015 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lŽA\iod\u61\aZVER S.\5Diseminirani TI=Hodgkinov limfom : vodnik za bolnike / [avtorica Barbara Jezeršek COBISS.SI-ID274516736 Novaković ... [et al.] ; spremna beseda Kristina Modic ; uredila Slavka Brajović Hajdenkumer] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L ; Onkološki inštitut SG=lŽA\iod\u61\aHODGKINOV\5limfom TI=Kronična mieloična levkemija : vodnik za bolnike / [Irena Preložnik Zupan COBISS.SI-ID16242994 ... et al. ; uredila Milena Remic ; prevod besedil iz publikacij LLS in ACA

COBISS3/Zaloga

23.12.2016 23.12.2016 23.12.2016 23.12.2016 23.12.2016 23.12.2016 22.12.2016

19.12.2016

16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016 stran 18/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

17. 18.

19.

20.

21. 22.

23.

24. 25. 26.

27.

28.

29. 30.

Sinja Leskovec] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lŽA\iod\u61\aKRONIČNA\5mieloična TI=Vrt zdravilnih rastlin : vodnik in opis rastlin AU=Wagner, Tone LA=slv COBISS.SI-ID14337537 - slovenski PY=1983 PU=Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo SG=lŽA\ido\u631/633\aWAGNER T.\5Vrt TI=Mielodisplastični sindrom : vodnik za bolnike / [Uroš Mlakar ... [et al.] ; COBISS.SI-ID1675180 urednica Kristina Modic ; prevod besedil iz tuje publikacije Peter Sternad] LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lŽA\iod\u61\aMIELODISPLASTIČNI\5sindro TI=Nevtropenija : pogost in nevaren neželen učinek kemoterapije / [Samo COBISS.SI-ID2886794 Zver ... [et al.] ; avtorica fotografij Helena Podgornik ; uredila Slavka Brajović Hajdenkumer] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lŽA\iod\u61\aNEVTROPENIJA TI=Ne-Hodgkinov limfom : vodnik za bolnike / [Barbara Jezeršek Novaković COBISS.SI-ID2886538 ... [et al.] ; prevodi besedil Sinja Leskovec] LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lŽA\iod\u61\aNE-HODGKINOV\5limfon TI=Moja srečanja z ljudmi AU=Bohak, Janko LA=slv - slovenski PY=1995 COBISS.SI-ID51987200 PU=Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u61\aBOHAK J.\5Moja TI=Diseminirani plazmocitom : vodnik za bolnike AU=Zver, Samo LA=slv - COBISS.SI-ID279066112 slovenski PY=2015 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lPR\iod\u61\aZVER S.\5Diseminirani TI=Biobran : pot do močnega imunskega sistema : imunomodulacija in njene COBISS.SI-ID252848896 koristi za bolnike z rakom AU=Bright, Spencer LA=slv - slovenski PY=2010 PU=NaturaMedica SG=lPR\iod\u61\aBRIGHT S.\5Biobran TI=Prehrana dojenčka / [avtorji Vesna Plevnik Vodušek ... et al.] LA=slv COBISS.SI-ID730102 slovenski PY=2013 PU=Merit International SG=lPR\iod\u61\aPREHRANA\5dojenčka TI=Moja srečanja z ljudmi AU=Bohak, Janko LA=slv - slovenski PY=1995 COBISS.SI-ID51987200 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u61\aBOHAK J.\5Moja TI=Diseminirani plazmocitom : vodnik za bolnike AU=Zver, Samo LA=slv - COBISS.SI-ID279066112 slovenski PY=2015 PU=Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L SG=lBR\iod\u61\aZVER S.\5Diseminirani TI=Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli COBISS.SI-ID281873664 in telo AU=Gantar, Minka LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Srečno življenje, Gantar Minka SG=lBR\iod\u61\aGANTAR M.\5Ko imajo TI=Težave s ščitnico : [vzroki, terapije in preventiva : izkušnje in nasveti COBISS.SI-ID268947712 zdravnikov specialistov] AU=Toft, Anthony D. LA=slv - slovenski PY=2013 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u61\aTOFT A.D.\5Težave TI=Blazno resno o seksu AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2015 COBISS.SI-ID281103104 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u61\aMUCK D.\5Blazno TI=Blazno resno zadeti AU=Muck, Desa LA=slv - slovenski PY=2011 COBISS.SI-ID257181440 PU=Mladinska knjiga SG=lPN\iml\u61\aMUCK D.\5Blazno

28.12.2016 28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016 28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016 28.12.2016

UDK skupina: 61; 613.2 COBISS3/Zaloga

stran 19/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

1.

TI=Ajda od njive do zdravja / urednika Peter Raspor in Sonja Smole Možina LA=slv; srp; bos PY=2015 PU=Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje SG=lŽA\iod\u631/633\aAJDA OD NJIVE\5do

COBISS.SI-ID

279698944 16.12.2016

COBISS.SI-ID

68414976

29.12.2016

COBISS.SI-ID

84918529

21.12.2016

COBISS.SI-ID

285162752 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286565632 12.12.2016

COBISS.SI-ID

285979904 12.12.2016

COBISS.SI-ID

285979904 12.12.2016

COBISS.SI-ID

285979904 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286881792 22.12.2016

COBISS.SI-ID

284455936 21.12.2016

COBISS.SI-ID

260996096 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284010240 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286831360 23.12.2016

UDK skupina: 61+619 1.

TI=Nega matere in otroka : [priročnik za starše od otrokovega spočetja do njegovega tretjega rojstnega dne] AU=Fenwick, Elisabeth LA=slv slovenski PY=1997 PU=Mladinska knjiga SG=lLI\iod\u61\aFENWICK E.\5Nega

UDK skupina: 615 1.

TI=Čebele nam dajejo zdravje AU=Korž, V. N. LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Finesa SG=lŽA\iod\u638\aKORŽ V.N.\5Čebele nam

UDK skupina: 62 1.

2. 3. 4. 5.

TI=Materiali in okolje : [učbenik za modul Materiali in okolje v programu Okoljevarstveni tehnik] AU=Knez, Mojca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Fit media SG=lŽA\iod\u62\aKNEZ M.\5Materiali in TI=Pozabljene ladje Sredozemlja : od začetkov civilizacij do konca starega veka AU=Rode, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Koščak SG=lŽA\iod\u62\aRODE P.\5Pozabljene TI=Najpogumnejši letalci : kratka zgodovina letalstva AU=Fritz, Sabine LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\iml\u62\aFRITZ S.\5Najpogumnejši TI=Najpogumnejši letalci : kratka zgodovina letalstva AU=Fritz, Sabine LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\u62\aFRITZ S.\5Najpogumnejši TI=Najpogumnejši letalci : kratka zgodovina letalstva AU=Fritz, Sabine LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\u62\aFRITZ S.\5Najpogumnejši

UDK skupina: 62+66/69 1. 2. 3.

TI=Video za začetnike. 1, Osnove snemanja in montaže AU=Brunej, Mia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Primus SG=lŽA\iod\u791\aBRUNEJ, M.\5Video za\x+pril. TI=Obnovljivi viri energije : učbenik za srednje strokovne in poklicne šole AU=Žalar, Zdravko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=BookStore.si SG=lŽA\iod\u62\aŽALAR Z.\5Obnovljivi viri TI=Hmelj in slad - božanski hlad : zgodovina piva na Slovenskem in po svetu AU=Repe, Borivoj LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mohorjeva SG=lŽA\ido\u66\aREPE B.\5Hmelj in slad

UDK skupina: 63 1. 2.

TI=Vroče trajnice : primerne za sušo in vročino AU=Sever, Matic LA=slv slovenski PY=2016 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u635\aSEVER M.\5Vroče trajnice TI=Konoplja kanabis : rastlina, ki bi lahko reševala planet AU=Herer, Jack LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lŽA\iod\u631/633\aHERER J.\5Konoplja

COBISS3/Zaloga

stran 20/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

3. 4. 5. 6. 7. 8.

TI=Konoplja kanabis : rastlina, ki bi lahko reševala planet AU=Herer, Jack LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ciceron SG=lVR\iod\u631/633\aHERER J.\5Konoplja TI=Etologija domačih živali : univerzitetni učbenik AU=Štuhec, Ivan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko SG=lŽA\iod\u59\aŠTUHEC, I.\5Etologija domačih TI=Domače sirarstvo za zabavo in zares AU=Čotar, Danijel LA=slv slovenski PY=2016 PU=Goriška Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u637\aČOTAR D.\5Domače TI=Domače sirarstvo za zabavo in zares AU=Čotar, Danijel LA=slv slovenski PY=2016 PU=Goriška Mohorjeva družba SG=lVR\iod\u637\aČOTAR D.\5Domače TI=Jagodičje : gojenje in uporaba AU=Koron, Darinka LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u63\aKORON D.\5Jagodičje TI=Solatni vrt : [pridelovanje zelenjadnic na organski način] AU=Larkcom, Joy LA=slv - slovenski PY=1987 PU=CZNG SG=lŽA\iod\u635\aLARKCOM J.\5Solatni vrt

COBISS.SI-ID

286831360 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286286080 22.12.2016

COBISS.SI-ID

8663788

21.12.2016

COBISS.SI-ID

8663788

21.12.2016

COBISS.SI-ID

273195008 21.12.2016

COBISS.SI-ID

21791233

28.12.2016

COBISS.SI-ID

81557505

21.12.2016

COBISS.SI-ID

286609152 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286609152 21.12.2016

COBISS.SI-ID

362290

COBISS.SI-ID

286985728 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286985728 21.12.2016

COBISS.SI-ID

283960064 21.12.2016

COBISS.SI-ID

283960064 21.12.2016

COBISS.SI-ID

283960064 21.12.2016

UDK skupina: 63; 63 1.

TI=Predavanja o čebelah AU=Steiner, Rudolf LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Finesa SG=lŽA\iod\u638\aSTEINER R.\5Predavanja

UDK skupina: 63; 637.5 1. 2.

TI=Izdelovanje klobas, salam in želodcev AU=Renčelj, Stanislav LA=slv slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u64\aRENČELJ S.\5Izdelovanje TI=Izdelovanje klobas, salam in želodcev AU=Renčelj, Stanislav LA=slv slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lVR\iod\u64\aRENČELJ S.\5Izdelovanje

UDK skupina: 635 1.

TI=Knjiga o vrtu : vse o bivalnem in biološkem vrtu AU=Rozman Fattori, Irena LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Založba Centralnega zavoda za napredek dospodinjstva SG=lŽA\iod\u635\aROZMAN F. I.\5Knjiga o vrtu

28.12.2016

UDK skupina: 64 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Seksi lahke sladice AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sketa 7, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lBR\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi lahke TI=Seksi lahke sladice AU=Šketa, Sašo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sketa 7, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo SG=lŽA\iod\u641\aŠKETA S.\5Seksi lahke TI=Fermentiranje in najboljši shranki AU=Bellersen Quirini, Cosima LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lPO\iod\u641\aBELLERSEN Q.C. TI=Fermentiranje in najboljši shranki AU=Bellersen Quirini, Cosima LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lPR\iod\u641\aBELLERSEN Q.C. TI=Fermentiranje in najboljši shranki AU=Bellersen Quirini, Cosima LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas

COBISS3/Zaloga

stran 21/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

18.

19. 20.

21.

SG=lVR\iod\u641\aBELLERSEN Q.C. TI=Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč AU=Innerhofer, Georg LA=slv - COBISS.SI-ID278894080 slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lVR\iod\u641\aINNERHOFER G.\5Sirup in TI=Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč AU=Innerhofer, Georg LA=slv - COBISS.SI-ID278894080 slovenski PY=2015 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aINNERHOFER G.\5Sirup in TI=Fermentiranje in najboljši shranki AU=Bellersen Quirini, Cosima LA=slv COBISS.SI-ID283960064 - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lBR\iod\u641\aBELLERSEN Q.C. TI=Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo COBISS.SI-ID286779904 zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u641\aBABIČINA KUHINJA\5po naše TI=Kuharska enciklopedija : svet gastronomije od A do Ž AU=Novak, COBISS.SI-ID247815168 Bogdan LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u641\aNOVAK B.\5Kuharska\xA-N TI=Kuharska enciklopedija : svet gastronomije od A do Ž AU=Novak, COBISS.SI-ID247815168 Bogdan LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u641\aNOVAK B.\5Kuharska\xA-N TI=Anina kuhinja za nenapovedane goste AU=Žontar Kristanc, Ana LA=slv - COBISS.SI-ID286399488 slovenski PY=2016 PU=Artish SG=lŽA\iod\u641\aŽONTAR K.A.\5Anina kuhinja TI=500 superjedi AU=Glock, Beverly LA=slv - slovenski PY=2016 COBISS.SI-ID86811649 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iod\u641\aGLOCK B.\5500 superjedi TI=Kuharska knjiga : Najboljši recepti naših kupcev / [fotografije Oliver COBISS.SI-ID12231581 Brachat ; prevod Kibord, prevajalska agencija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DM Drogerie Markt SG=lPN\iod\u641\aKUHARSKA\5knjiga TI=Kuharska knjiga : Najboljši recepti naših kupcev / [fotografije Oliver COBISS.SI-ID12231581 Brachat ; prevod Kibord, prevajalska agencija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DM Drogerie Markt SG=lPE\iod\u641\aKUHARSKA\5knjiga TI=Kuharska knjiga : Najboljši recepti naših kupcev / [fotografije Oliver COBISS.SI-ID12231581 Brachat ; prevod Kibord, prevajalska agencija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DM Drogerie Markt SG=lLI\iod\u641\aKUHARSKA\5knjiga TI=Kuharska knjiga : Najboljši recepti naših kupcev / [fotografije Oliver COBISS.SI-ID12231581 Brachat ; prevod Kibord, prevajalska agencija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DM Drogerie Markt SG=lGR\iod\u641\aKUHARSKA\5knjiga TI=Kuharska knjiga : Najboljši recepti naših kupcev / [fotografije Oliver COBISS.SI-ID12231581 Brachat ; prevod Kibord, prevajalska agencija] LA=slv - slovenski PY=2015 PU=DM Drogerie Markt SG=lŠE\iod\u641\aKUHARSKA\5knjiga TI=Velika knjiga o krompirju : 222 najboljših receptov / [prevedla Marjana COBISS.SI-ID241276672 Samide] LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u641\aVELIKA\5knjiga TI=Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo COBISS.SI-ID286779904 zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u641\aBABIČINA\5kuhinja TI=Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo COBISS.SI-ID286779904 zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u641\aBABIČINA\5kuhinja

COBISS3/Zaloga

21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 19.12.2016

16.12.2016 16.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

28.12.2016

28.12.2016 28.12.2016

28.12.2016

stran 22/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

22. TI=Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u641\aBABIČINA\5kuhinja 23. TI=Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u641\aBABIČINA\5kuhinja

COBISS.SI-ID

286779904 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779904 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286899968 22.12.2016

COBISS.SI-ID

61303296

COBISS.SI-ID

122845696 28.12.2016

COBISS.SI-ID

41268225

COBISS.SI-ID

253011968 19.12.2016

COBISS.SI-ID

21684530

COBISS.SI-ID

286765824 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

UDK skupina: 65 1. 2. 3.

4.

TI=Ime česa je konec knjige : skrivnostne sile knjižnega trga AU=Kovač, Miha LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u33\aKOVAČ M.\5Ime česa je TI=Pozitivno vodenje : kako oblikujemo zmagovalni tim AU=Pegg, Mike LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Gospodarski vestnik SG=lŽA\iod\u65\aPEGG M.\5Pozitivno TI=Sprostitev moči zaposlenih - priložnost za poslovni uspeh : vodič za mala in srednje velika podjetja AU=Gorišek, Karmen LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Slovenski institut za kakovost in meroslovje SG=lŽA\ido\u65\aGORIŠEK K.\5Sprostitev TI=Pošta na slovenskih tleh / [glavni in odgovorni urednik Andrej Hozjan ; prevajalki v angleščino Simona Veber in Simona Bratuša, prevajalka v nemščino Darja Fošt ; slikovno gradivo so prispevali Tehniški muzej Slovenije ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1997 PU=Pošta Slovenije SG=lVR\iod\u65\aPOŠTA\5na

28.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 656 1.

TI=Letenje AU=Hardesty, Von LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u62\aHARDESTY V.\5Letenje

UDK skupina: 66/69 1. 2.

TI=Clothes at work AU=Erocak, Linnette Ansel LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education SG=lPO\iml\u82=20\aEROCAK L.A.\5Clothes at TI=Žganja iz sadja in grozdja AU=Rajher, Zdenko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u66\aRAJHER Z.\5Žganja

19.12.2016

UDK skupina: 7 1.

2.

3.

4.

TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\u78\aPRAZNIČNE\5+pril.CD TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u78\aPRAZNIČNE\5+pril.CD TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\u78\aPRAZNIČNE\5pesmi TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka

COBISS3/Zaloga

stran 23/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\u78\aPRAZNIČNE\5+ pril. CD 5. TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\u78\aPRAZNIČNE PESMI\5+ pril.CD 6. TI=Praznične pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; notografiral Andrej Lenarčič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u78\aPRAZNIČNE\5+ pril.CD 7. TI=Pletene pošasti za male pošastneže : 20 ljubkih pletenih kompletov živalskih kap, rokavic in copatkov AU=Khegay, Nuriya LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Kmečki glas SG=lŽA\iod\u74\aKHEGAY N.\5Pletene pošasti 8. TI=Atrijski vrt AU=Evans, Hazel LA=slv - slovenski PY=1987 PU=CZNG SG=lŽA\iod\u635\aEVANS H.\5Atrijski vrt 9. TI=Zbirka suhocvetnih podob Marije Gaber iz Šmartnega v Rožni dolini : [katalog k razstavi, od 8.3. do 4.4. 2010, v Muzeju novejše zgodovine Celje] AU=Gaber, Marija LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Muzej novejše zgodovine SG=lŽA\ido\u929\aGABER MARIJA 10. TI=Vodni vrt : [priročnik za oblikovanje in zasaditev obvodnih površin] AU=Paul, Anthony LA=slv - slovenski PY=1987 PU=Centralni zavod za napredek gospodinjstva SG=lBR\iod\u635\aPAUL A.\5Vodni vrt

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286369536 22.12.2016

COBISS.SI-ID

284463616 12.12.2016

COBISS.SI-ID

21792513

COBISS.SI-ID

512563564 28.12.2016

COBISS.SI-ID

21790977

COBISS.SI-ID

233198848 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286571776 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285265920 21.12.2016

COBISS.SI-ID

259412480 16.12.2016

COBISS.SI-ID

259412480 16.12.2016

COBISS.SI-ID

259412480 16.12.2016

COBISS.SI-ID

126297344 28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 71/72 1.

TI=Cerkev sv. Martina v Prekopi v Šmartnem pri Podvrhu : izdano ob prenovi cerkve / [uredil Vlado Krušič ; fotografije avtorji člankov] LA=slv slovenski PY=2007 PU=Grafika Gracer SG=lTA\iod\u908D\aCERKEV\5sv. Martina

UDK skupina: 73/77 1.

2.

3. 4. 5.

TI=Hudo preprosto družinsko ustvarjanje / Tjaša Brajdih ... [et al.] ; [fotografije Klemen Brumec] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba ; PKDV, svetovanje SG=lŽA\iod\u74\aHUDO PREPROSTO\5družinsko TI=Motivi iz Rakovega Škocjana : fotokopije ljubiteljskih akvarelov različnih motivov s štirinajstih točk naravoslovne učne poti po notranjski kraški dolini potoka Rak AU=Buttolo, Franca LA=slv; eng PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u75\aBUTTOLO F.\5Motivi iz TI=Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli AU=Harrison, Hazel LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iod\u74\aHARRISON H.\5Risanje in TI=Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli AU=Harrison, Hazel LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lTA\iod\u74\aHARRISON H.\5Risanje in TI=Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli AU=Harrison, Hazel LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iod\u74\aHARRISON H.\5Risanje in

UDK skupina: 769.8/.9 1.

TI=Kralj 33 in njegovih 33 zlatih gumbov AU=Imprudente, Claudio LA=slv

COBISS3/Zaloga

stran 24/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

- slovenski PY=2003 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iml\uS\aIMPRUDENTE C.\5Kralj 33 UDK skupina: 769.81 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

TI=Vikingi s Pipija : zgodbe za pogumne mulce AU=Božiček, Maja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iml\uC\aBOŽIČEK M.\5Vikingi s Pipija TI=Der Schnarchesel AU=Schwinger, Harald LA=ger; slv PY=2016 PU=Drava SG=lŽA\iml\u82=30\aSCHWINGER H.\5Der TI=Reševalna vozila : na pomoč / [prevod Sabina Imamović] LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lŽA\imzb\uS\aREŠEVALNA VOZILA TI=Reševalna vozila : na pomoč / [prevod Sabina Imamović] LA=slv slovenski PY=2016 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPO\imzb\uS\aREŠEVALNA VOZILA TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aOSTRŽEK TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aPEPELKA TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aTRIJE PRAŠIČKI TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aČAROBNI BOŽIČ TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aPETER PAN TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lPN\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lŽA\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lBR\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lTA\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lVR\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

285665280 23.12.2016

COBISS.SI-ID

21953842

COBISS.SI-ID

285067520 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285067520 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 19.12.2016

COBISS.SI-ID

284833536 19.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 19.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

21.12.2016

stran 25/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

16.

17. 18.

19. 20.

21.

22.

23. 24. 25.

26.

27.

28.

29.

30.

international SG=lPR\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Moja knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila international SG=lPO\iml\uS\aMOJA KNJIGA\5pravljic TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aPEPELKA TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aPETER\5Pan TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aOSTRŽEK TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aTRIJE\5prašički TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aČAROBNI\5božič TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aČAROBNI\5božič TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aPEPELKA TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aOSTRŽEK TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aPETER\5Pan TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aTRIJE\5prašički TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aČAROBNI\5božič TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aTRIJE\5prašički TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aPETER\5Pan TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aOSTRŽEK

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

285133568 19.12.2016

COBISS.SI-ID

284833536 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833536 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 28.12.2016

stran 26/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

31. TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aPEPELKA 32. TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aPEPELKA 33. TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aOSTRŽEK 34. TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aPETER\5Pan 35. TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aTRIJE\5prašički 36. TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aČAROBNI\5božič 37. TI=Pepelka / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aPEPELKA 38. TI=Ostržek / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Giorgia Farnesi ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aOSTRŽEK 39. TI=Peter Pan / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aPETER\5Pan 40. TI=Trije prašički / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aTRIJE\5prašički 41. TI=Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba] / ilustriral Marcello Conti ; [prevedla Petra Berlot Kužner] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aČAROBNI\5božič

COBISS.SI-ID

284833536 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833536 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833536 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284832768 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284834304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285032448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

47693824

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

UDK skupina: 77 1.

TI=V svetu rože mogote : razglednice iz nekdanjega Bohinja AU=Mahnič, Joža LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u77\aMAHNIČ J.\5V svetu

28.12.2016

UDK skupina: 778.534.662 1.

2.

TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aSIMON\xml-309 TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution

COBISS3/Zaloga

stran 27/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

3.

4.

5.

6.

SG=lTA\idvd\u791\aSIMON\xml-108 TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aSIMON\xml-360 TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aSIMON\xml-383 TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aSIMON\xml-446 TI=Savva : mali bojevnik z velikim srcem] / directed [and] music [and] original story by Max Fadeev ; written by Gregory Poirier, Max Fadeev, Alexander Chistyakov ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja LA=slv; hrv; srp; eng PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aSIMON\xml-1811

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111201630 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287152128 21.12.2016

COBISS.SI-ID

240393984 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286207744 12.12.2016

COBISS.SI-ID

268296704 12.12.2016

COBISS.SI-ID

2057246

UDK skupina: 78 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Ravel AU=Echenoz, Jean LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Forma 7 SG=lŽA\iod\u929\aRAVEL M. TI=Kleine Preludien AU=Bach, Johann Sebastian PY=2008 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u78\aBACH J.S.\5Kleine Preludien TI=Male skladbe AU=Bach, Johann Sebastian PY=2016 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u78\aBACH J.S.\5Male skladbe TI=Durove in molove lestvice z akordi in prstnimi redi : priročnik za klavir in druge klaviature / uredil Jure Križanič PY=2013 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u78\aDUROVE IN\5molove TI=Vstanite sužnji : zbirka revolucionarnih pesmi narodov vsega sveta / [zbrali in uredili Milan Apih ... et al.] LA=mul - večjezični PY=1976 PU=Borec SG=lŽA\iod\u78\aVSTANITE\5sužnji

28.12.2016

UDK skupina: 78+791/792 1.

2.

3.

TI=The salt of the earth : a journey with Sebastião Salgado : potovanje s COBISS.SI-ID1110928990 23.12.2016 Sebastiaom Salgadom AU=Salgado, Juliano Ribeiro LA=eng; fre; por PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSOL ZEMLJE\xod-1832 TI=Spotlight : based on actual events : posneto po resničnih dogodkih / COBISS.SI-ID1111385950 23.12.2016 directed by Tom McCarthy ; written by Josh Singer & Tom McCarthy ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Howard Shore ; prevedla in priredila Tanja Bulajič LA=eng - angleški PY=2016 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aV ŽARIŠČU\xod-1831 TI=The imitation game : based on a true story : posneto po resnični zgodbi / COBISS.SI-ID1108207710 23.12.2016 music by Alexandre Desplat ; director of photography Óscar Faura ; written by Graham Moore ; directed by Morten Tyldum ; based on the book "Alan Turing: The enigma" by Andrew Hodges ; prevod Miša Šavor LA=eng angleški PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution

COBISS3/Zaloga

stran 28/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

SG=lŽA\idvd\u791\aIGRA IMITACIJE\xod-1830 TI=Remember / directed by Atom Egoyan ; written by Benjamin August ; director of photography Paul Sarossy ; music by Mychael Danna LA=eng; ger PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aNE POZABI\xod-1828 TI=The hateful eight / original music by Ennio Morricone ; director of photography Robert Richardson LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPODLIH OSEM\xod-1826 TI=A walk in the woods / directed by Ken Kwapis ; screenplay by Rick Kerb and Bill Holderman ; based on the book by Bill Bryson ; director of photography John Bailey ; composer Nathan Larson ; prevedel Gregor Jankovič LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aSPREHOD PO GOZDU\xodTI=Sleeping with other people / music by Andrew Feltenstein and John Nau ; director of photography Ben Kutchins ; written and directed by Leslye Headland LA=eng - angleški PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aDAJVA SE DOL\xod-1823 TI=Loin des hommes / écrit et réalisé par David Oelhoffen ; librement inspiré de la nouvelle L'Hôte Issue du recueil l'Exil et le royaume d'Albert Camus ; musique composée et interprétée par Nick Cave & Warren Ellis ; image Guillaume Deffontaines LA=fre; ara PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aDALEČ OD LJUDI\xod-1822 TI=Šiška Deluxe / scenarist in režiser Jan Cvitkovič ; direktor fotografije Jure Černec ; glasba Aleksander Pešut - Schatz! LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aŠIŠKA DELUXE\xod-1821 TI=Aloft / written and directed by Claudia Llosa ; director of photography Nicolas Bolduc ; music Michael Brook ; prevedla Helena Golja LA=eng; fre PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aV VIŠAVAH\xod-1820 TI=Allegiant : the Divergent series : trilogija Razcepljeni / directed by Robert Schwentke ; screenplay by Noah Oppenheim and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the novel Allegiant by Veronica Roth ; director of photography Florian Ballhaus ; music by Joseph Trapanese ; prevod [v slovenščino] Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aPOVEZANI\xod-1825 TI=Allegiant : the Divergent series : trilogija Razcepljeni / directed by Robert Schwentke ; screenplay by Noah Oppenheim and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the novel Allegiant by Veronica Roth ; director of photography Florian Ballhaus ; music by Joseph Trapanese ; prevod [v slovenščino] Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aPOVEZANI\xod-430 TI=Allegiant : the Divergent series : trilogija Razcepljeni / directed by Robert Schwentke ; screenplay by Noah Oppenheim and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the novel Allegiant by Veronica Roth ; director of photography Florian Ballhaus ; music by Joseph Trapanese ; prevod [v slovenščino] Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aPOVEZANI\xod-377 TI=Allegiant : the Divergent series : trilogija Razcepljeni / directed by Robert Schwentke ; screenplay by Noah Oppenheim and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the novel Allegiant by Veronica Roth ; director of photography Florian Ballhaus ; music by Joseph Trapanese ; prevod [v slovenščino] Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film &

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1111024990 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110707038 23.12.2016

COBISS.SI-ID

11797278

23.12.2016

COBISS.SI-ID

11796766

23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110397022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110398814 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110534750 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111197022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111197022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111197022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111197022 23.12.2016

stran 29/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aPOVEZANI\xod-402 TI=The hunger games. Mockingjay : part 2. Upor : 2. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 2\5Upor\xodTI=The hunger games. Mockingjay : part 2. Upor : 2. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 2\5Upor\xodTI=The hunger games. Mockingjay : part 2. Upor : 2. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 2\5Upor\xodTI=The hunger games. Mockingjay : part 2. Upor : 2. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 2\5Upor\xodTI=The hunger games. Mockingjay : part 2. Upor : 2. del / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Peter Craig and Danny Strong ; adaptation by Suzanne Collins ; based upon the novel Mockingjay by Suzanne Collins ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aIGRE LAKOTE 2\5Upor\xodTI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aAMY\xod-254 TI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aAMY\xod-101 TI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aAMY\xod-432 TI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aAMY\xod-375 TI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aAMY\xod-404

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

1110332254 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110332254 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110332254 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110332254 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110332254 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110024030 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110024030 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110024030 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110024030 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110024030 23.12.2016

stran 30/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Seznam novosti

Oznaka izpisa:

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

25. TI=Amy : [the girl behind the name] / directed by Asif Kapadia ; original COBISS.SI-ID1110024030 music composed by Antonio Pinto ; prevod Miša Šavor LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aAMY\xod-1819 26. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-312 27. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lTA\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-109 28. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-358 29. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-386 30. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-443 31. TI=Zakaj (ni)sem pohrustal svojega očeta / un film de Jamel Debbouze avec la COBISS.SI-ID1109438814 collaboration de Frédéric Fougea ; adapté de l'œuvre de Roy Lewis The evolution man ; scénario Jamel Debbouze et Frédéric Fougea ; d'après un scénario original de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougea ; adaptation Jamel Debbouze ... [et al.] ; dialogues Jamel Debbouze ... [et al.] ; musique originale Laurent Perez Del Mar LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aZAKAJ (NI)SEM\xml-1808 32. TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the COBISS.SI-ID1109428574 complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lVR\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-313 33. TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the COBISS.SI-ID1109428574 complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lTA\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-106 34. TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the COBISS.SI-ID1109428574 COBISS3/Zaloga

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016 stran 31/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

35.

36.

37.

38. 39.

complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lPR\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-357 TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lPO\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-387 TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lBR\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-442 TI=Mumin na Azurni obali / based on Tove Jansson's books Moomin, the complete Tove Jansson comic strip ; screenplay Leslie Stewart ... [et al.] ; composers Jean De Aguiar ... [et al.] ; director Xavier Picard LA=slv slovenski PY=2015 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aMUMIN NA\5Azurni\xml-1807 TI=Mali Bu : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja AU=Uljan, Marjan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Glasbena agencija MUV Marjan Uljan SG=lŽA\idvd\u791\aULJAN M.\5Mali Bu\xmlTI=Mali Bu : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja AU=Uljan, Marjan LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Glasbena agencija MUV Marjan Uljan SG=lŽA\icd\u78\aULJAN M.\5Mali Bu\x825

COBISS.SI-ID

1109428574 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1109428574 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1109428574 23.12.2016

COBISS.SI-ID

4335771

COBISS.SI-ID

270849536 23.12.2016

COBISS.SI-ID

269467648 29.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110246494 23.12.2016

23.12.2016

UDK skupina: 791/792 1.

TI=PopPixie. DVD 6, Popolna zabava / created, directed by Iginio Straffi ; music by Michele Bettali ... [et al.] LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Menart Records SG=lPR\idvd\u791\aPOPPIXIE\5Popolna\xml-363

UDK skupina: 791.2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv; slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aALBERT\xml-308 TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv; slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aALBERT\xml-110 TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv; slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aALBERT\xml-362 TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv; slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aALBERT\xml-382 TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv; slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aALBERT\xml-447 TI=Albert / directed, screenplay by Karsten Kiilerich ; based on the book by Ole Lund Kirkegaard ; music Bent Fabricius-Bjerre, Frans Bak LA=eng; hrv;

COBISS3/Zaloga

stran 32/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

slv; srp PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aALBERT\xml-1812 7. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lVR\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-311 8. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lTA\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-111 9. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lPR\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-359 10. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lPO\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-385 11. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lBR\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-444 12. TI=The little prince / directed by Mark Osborne ; original screenplay by Irena Brignull, Bob Persichetti ; based on Le petit prince by Antoine de SaintExupéry ; music by Hans Zimmer & Richard Harvey ; cinematography Kris Kapp ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah LA=eng; slv PY=2016 PU=Cinemania group SG=lŽA\idvd\u791\aMALI PRINC\xml-1809

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1110114654 23.12.2016

UDK skupina: 791.43 1.

TI=Mia madre / soggetto Gaia Manzini ... [et al.] ; sceneggiatura Nanni COBISS.SI-ID1111173726 23.12.2016 Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santella ; fotografia Arnaldo Catinari ; regia Nanni Moretti LA=ita - italijanski PY=2016 PU=Fivia SG=lŽA\idvd\u791\aMOJA MAMA\xod-1829

UDK skupina: 793/799 1.

2.

TI=Pohorje bouldering : balvanski vodnik po Pohorju = Pohorje bouldering guidebook : [Oplotnica, Jurgovo, Bistriški Vintgar, Ožbalt, Mislinja] AU=Klančnik, Rok LA=slv; eng PY=2016 PU=samozal. R. Klančnik ; samozal. M. Dvoršek ; samozal. B. Potočnik SG=lPR\iod\u796.52\aKLANČNIK R.\5Pohorje TI=Pohorje bouldering : balvanski vodnik po Pohorju = Pohorje bouldering guidebook : [Oplotnica, Jurgovo, Bistriški Vintgar, Ožbalt, Mislinja] AU=Klančnik, Rok LA=slv; eng PY=2016 PU=samozal. R. Klančnik ; samozal. M. Dvoršek ; samozal. B. Potočnik

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

284475392 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284475392 21.12.2016

stran 33/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

3.

SG=lŽA\ido\u796.52\aKLANČNIK R.\5Pohorje TI=Bayern : zgodba enega najboljših nogometnih klubov na svetu AU=Hesse, Ulrich LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u796\aHESSE U.\5Bayern

COBISS.SI-ID

287399424 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287542272 21.12.2016

COBISS.SI-ID

235931136 12.12.2016

COBISS.SI-ID

20113202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

20108850

19.12.2016

COBISS.SI-ID

284428544 23.12.2016

COBISS.SI-ID

82813441

COBISS.SI-ID

286092288 16.12.2016

COBISS.SI-ID

252734208 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285679616 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285679616 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285679616 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285679616 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286453248 21.12.2016

UDK skupina: 796 1.

TI=Pomočnik : vzponi in padci poklicnega kolesarja AU=Wegelius, Charly LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Aktivni mediji SG=lŽA\iod\u796\aWEGELIUS C.\5Pomočnik

UDK skupina: 8 1.

TI=Kresniček Bal AU=Rogač, Franci LA=slv - slovenski PY=2007 PU=samozal. SG=lBR\icd\u78\aROGAČ F.\5Kresniček Bal

UDK skupina: 80 1. 2.

TI=Winston the wizard AU=Williams, Melanie LA=eng - angleški PY=2014 PU=Pearson Education ; Penguin Books SG=lBR\iml\u82=20\aWILLIAMS M.\5Winston TI=The giraffe and the pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2014 PU=Pearson Education ; Penguin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The giraffe

UDK skupina: 80/81 1. 2.

3. 4.

TI=Slovensko-arabski slikovni slovar AU=Majcenovič Kline, Barbara LA=slv; ara PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\u811.2/.8\aMAJCENOVIČ K.B. TI=Koraki do odlične pisne komunikacije : kako postane pisanje prijetno in ustvarjalno delo AU=Vovk, Liljana LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Poslovna založba SG=lŽA\iod\u65\aVOVK LILJANA\5Koraki do TI=Slovensko-nemški slikovni slovar AU=Majcenovič Kline, Barbara LA=slv; ger PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\u811.112.2\aMAJCENOVIČ K.B. TI=Poslovni stiki. Nemščina : [dokumenti, pisma, e-sporočila, pogovori ---] AU=Wergen, Josef LA=slv; ger PY=2011 PU=Rokus Klett SG=lŽA\iod\u811.112.2\aWERGEN J.\5Poslovni

22.12.2016

UDK skupina: 80/81+82.0 1. 2. 3. 4. 5.

TI=William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije AU=Claybourne, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\u929\aSHAKESPEARE W. TI=William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije AU=Claybourne, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\u929\aSHAKESPEARE W. TI=William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije AU=Claybourne, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\u929\aSHAKESPEARE W. TI=William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije AU=Claybourne, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\u929\aSHAKESPEARE W. TI=Kako napisati zgodbo? AU=Bauer, Jana LA=slv - slovenski PY=2016

COBISS3/Zaloga

stran 34/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iml\u82.0\aBAUER J.\5Kako napisati UDK skupina: 81 1. 2. 3.

TI=Katie grows a bean plant AU=Crook, Marie LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education ; Penguin Books SG=lPO\iml\u82=20\aCROOK M.\5Katie grows TI=Slovensko-makedonski slikovni slovar AU=Majcenovič Kline, Barbara LA=slv; mac PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\u811.9\aMAJCENOVIČ K.B. TI=Slovensko-srbski slikovni slovar AU=Majcenovič Kline, Barbara LA=slv; srp PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\u811.163.4\aMAJCENOVIČ K.B.

COBISS.SI-ID

7442577

19.12.2016

COBISS.SI-ID

285239808 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284382976 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286458624 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284389632 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285472000 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285615104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285672448 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285672448 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285614592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285614592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286273024 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286273536 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286076928 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286074112 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073856 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

UDK skupina: 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Zmeda na vlaku AU=Kokalj, Tatjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Brin SG=lŽA\iml\uP\aKOKALJ T.\5Zmeda TI=Kam bi dala takle dan AU=Lampret, Metka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u886.3-32\aLAMPRET M.\5Kam bi TI=Agatha Raisin in pohodniki Dembleya AU=Beaton, M. C. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Giks ed SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBEATON M. C.\5Agatha TI=Za to je vredno umreti AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lŽA\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Za to je TI=Pregrešni užitki poročne postelje AU=Warren, Tracy Anne LA=slv slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aWARREN T.A. TI=Pregrešni užitki poročne postelje AU=Warren, Tracy Anne LA=slv slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWARREN T.A. TI=Romanca na Škotskem AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K. TI=Romanca na Škotskem AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K. TI=Zamolčani talent AU=Somers, Ian LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uM\aSOMERS I.\5Zamolčani\x2 TI=Poredna mucka spozna dojenčka AU=Bruel, Nick LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uC\aBRUEL N.\5Poredna TI=Ta hitre zgodbe AU=Friot, Bernard LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uC\aFRIOT B.\5Ta hitre TI=Zgodbe za minutko AU=Friot, Bernard LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uC\aFRIOT B.\5Zgodbe TI=Ko sem prvič / [avtorji Tommaso Percivale ... [ et al.] ; prevod Karmen Filipič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uM\aKO\5sem prvič TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016

COBISS3/Zaloga

stran 35/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

PU=Graffit SG=lŽA\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield\xPa pa TI=Za to je vredno umreti AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lVR\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Za to TI=Romanca na Škotskem AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K. TI=Pregrešni užitki poročne postelje AU=Warren, Tracy Anne LA=slv slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aWARREN T.A. TI=Agatha Raisin in pohodniki Dembleya AU=Beaton, M. C. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Giks ed SG=lVR\iod\u82-312.4\aBEATON M. C.\5Agatha TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Graffit SG=lVR\iml\u084\aDAVIS j.\5Garfield\xPa pa TI=Za to je vredno umreti AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lBR\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Za to je TI=Romanca na Škotskem AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K. TI=Pregrešni užitki poročne postelje AU=Warren, Tracy Anne LA=slv slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aWARREN T.A. TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Graffit SG=lBR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield\xPa pa TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Graffit SG=lPO\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield\xPa pa TI=Za to je vredno umreti AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lPO\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Za to TI=Za to je vredno umreti AU=Child, Lee LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Meander SG=lPR\iod\u82-312.4\aCHILD L.\5Za to TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Graffit SG=lPR\iml\u084\aDAVIS J.\5Garfield\xPa pa TI=Garfield. Pa, pa AU=Davis, Jim LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Graffit SG=lTA\iml\u084\aDAVIS JIM\5Garfield\xPa pa TI=Zveri brez domovine AU=Iweala, Uzodinma LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aIWEALA U.\5Zveri TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lVR\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lTA\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPR\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPO\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lBR\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

285615104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285614592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285672448 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285472000 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285615104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285614592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285672448 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285615104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

285615104 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286073344 27.12.2016

COBISS.SI-ID

287037952 23.12.2016

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016 stran 36/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

35. TI=Čast AU=Shafak, Elif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSHAFAK E.\5Čast 36. TI=Psi na jezeru AU=Jergović, Miljenko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u886.1/.2-311.2\aJERGOVIĆ M.\5Psi 37. TI=Zveri brez domovine AU=Iweala, Uzodinma LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aIWEALA U.\5Zveri 38. TI=Mali princ AU=Saint-Exupéry, Antoine de LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uM\aSAINT-E.A. DE\5Mali princ 39. TI=Saturnovi prstani : angleško popotovanje AU=Sebald, Winfried Georg LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u830-311.2\aSEBALD W.G. 40. TI=Ko golobice izginejo AU=Oksanen, Sofi LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u82-311.6\aOKSANEN S.\5Ko 41. TI=Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba AU=Mičić, Simon LA=slv slovenski PY=2016 PU=Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje SG=lŽA\ido\u82-312.6\aMIČIĆ S.\5Deček s 42. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lBR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 43. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 44. TI=Strahožer AU=Dekleva, Milan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPO\iml\uS\aDEKLEVA M.\5Strahožer 45. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lPR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 46. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lTA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 47. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lVR\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 48. TI=Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo AU=Kraljič, Helena LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uS\aKRALJIČ H.\5Maja in Miha 49. TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u850-311.2\aSCURATI 50. TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS 82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z 51. TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aMUCK DESA\5Čudežna bolha 52. TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\u82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z naše 53. TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iod\u850-311.2\aSCURATI A.\5Nezvesti 54. TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

283168512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287037440 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287037952 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286882560 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287072512 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287072000 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285996288 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285979648 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057984 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016 stran 37/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

68. 69.

70. 71. 72.

slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aMUCK DESA\5Čudežna bolha TI=Korenčkov palček AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aMAKAROVIČ S.\5Korenčkov TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aMUCK DESA\5Čudežna bolha TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u850-311.2\aSCURATI A.\5Nezvesti TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS 82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS 82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u850-311.2\aSCURATI A.\5Nezvesti TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aMUCK DESA\5Čudežna bolha TI=Opolzkosti v zasebnosti AU=Missiroli, Marco LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u850-311.2\aMISSIROLI M. TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS 82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u850-311.2\aSCURATI, A.\5Nezvesti TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aMUCK DESA\5Čudežna bolha TI=Polhek in Miklavževi orehi AU=Devjak, Stanka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lŽA\iml\uC\aDEVJAK S.\5Polhek in TI=Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline AU=Artnik Knibbe, Tjaši LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Remco Knibbe SG=lŽA\iod\u82-94\aARTNIK K.T.\5Ranljiva TI=Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje AU=Pavlič, Natalija LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pasadena SG=lŽA\iod\u82-94\aPAVLIČ TI=Kaj, če so to nebesa? : kako nam kulturni miti preprečujejo doživljati nebesa na zemlji AU=Moorjani, Anita LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Gnostica SG=lŽA\iod\u159.9\aMOORJANI A.\5Kaj, če so to TI=Sadje z naše ladje AU=Štefan, Anja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS 82-1\aŠTEFAN ANJA\5Sadje z TI=Opolzkosti v zasebnosti AU=Missiroli, Marco LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aMISSIROLI M. TI=Kristalni kardinal AU=Zlatar-Frey, Damir LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286918656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286272512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286229760 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286502912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286933248 22.12.2016

COBISS.SI-ID

287206144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286775296 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286272512 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286543872 22.12.2016 stran 38/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lŽA\iod\u82-312.6\aZLATAR-F., D.\5Kristalni 73. TI=Nezvesti oče AU=Scurati, Antonio LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u850-311.2\aSCURATI A.\5Nezvesti 74. TI=Kam bi dala takle dan AU=Lampret, Metka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aLAMPRET M.\5Kam bi 75. TI=Čudežna bolha Megi in kobila Rika AU=Muck, Desa LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aMUCK D.\5Čudežna 76. TI=Moj prijatelj je drugačen AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lPO\iml\uC\aNOVAK K.N.\5Moj prijatelj 77. TI=Moj prijatelj je drugačen AU=Novak Kerbler, Nina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uC\aNOVAK K.N.\5Moj prijatelj 78. TI=Zločin v Stari Fužini AU=Osredkar, Meta LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iod\u82-312.4\aOSREDKAR M.\5Zločin v 79. TI=Avtobus ob treh : (ali Društvo mlajših starejših bratov) AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uM - ZBIRKA\aKONC L.N.\5Avtobus 80. TI=Poljubi so najboljše zdravilo AU=Mallery, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aMALLERY S. 81. TI=Poljubi so najboljše zdravilo AU=Mallery, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMALLERY S. 82. TI=Poljubi so najboljše zdravilo AU=Mallery, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMALLERY S. 83. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lBR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 84. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lBR\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 85. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 86. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPR\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 87. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lVR\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 88. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lVR\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 89. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lTA\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 90. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lTA\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 91. TI=Čudežni gumb AU=Hrovat, Uroš LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Pipinova knjiga SG=lŽA\iml\uC\aHROVAT U.\5Čudežni gumb 92. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 93. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lŽA\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 94. TI=Netopir AU=Nesbø, Jo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta SG=lPO\iod\u82-312.4\aNESBØ J.\5Netopir 95. TI=Tiha voda AU=Sten, Viveca LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Didakta COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286755328 22.12.2016

COBISS.SI-ID

284389632 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286918912 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286130944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286130944 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286183936 21.12.2016

COBISS.SI-ID

285681408 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286580736 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286580736 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286580736 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286129664 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286893312 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286243584 21.12.2016 stran 39/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPO\iod\u82-312.4\aSTEN V.\5Tiha voda 96. TI=Črepinka uči slikati na kozarce AU=Kobula Kamenšek, Zinka LA=slv slovenski PY=2016 PU=Promark SG=lŽA\iml\uS\aKOBULA K.Z.\5Črepinka uči 97. TI=Črepinka uči slikati na kozarce AU=Kobula Kamenšek, Zinka LA=slv slovenski PY=2016 PU=Promark SG=lPR\iml\uS\aKOBULA K.Z.\5Črepinka uči 98. TI=Črepinka uči slikati na kozarce AU=Kobula Kamenšek, Zinka LA=slv slovenski PY=2016 PU=Promark SG=lPO\iml\uS\aKOBULA K.Z.\5Črepinka uči 99. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lŽA\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 100. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lVR\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 101. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lTA\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 102. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lPR\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 103. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lPO\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 104. TI=Miklavž in Modrosti sveta AU=Bukovec, Monika LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Družina SG=lBR\iml\uC\aBUKOVEC M.\5Miklavž in 105. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 106. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lVR\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 107. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lTA\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 108. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPR\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 109. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 110. TI=Deček, ki je plaval s piranhami AU=Almond, David LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aALMOND D.\5Deček 111. TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. 112. TI=Čas je morilec AU=Bussi, Michel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aBUSSI M.\5Čas je morilec 113. TI=Ženska v kabini številka 10 AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Ženska v 114. TI=Pogrešan AU=Krefeld, Michael Katz LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

284422400 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284422400 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284422400 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286895616 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286184704 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287386880 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287400704 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287001856 19.12.2016 stran 40/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lVR\iod\u82-312.4\aKREFELD M.K. 115. TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt 116. TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. 117. TI=Zaljubljeni malopridnež AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S. 118. TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje 119. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vsega je 120. TI=Lovec AU=Byrne, Kerrigan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aBYRNE K.\5Lovec 121. TI=The aristocats AU=Shipton, Paul LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education SG=lVR\iml\u82=20\aSHIPTON P.\5The aristocats 122. TI=Space island adventure AU=Schofield, Nicola LA=eng - angleški PY=2014 PU=Pearson Education SG=lVR\iml\u82=20\aSCHOFIELD N.\5Space 123. TI=1984 AU=Orwell, George LA=eng - angleški PY=2008 PU=Pearson Education SG=lŽA\iod\u82=20\aORWELL G.\51984 124. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 125. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPR\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 126. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lBR\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 127. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lTA\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 128. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 129. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPN\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 130. TI=Peter Nos in debela pamet AU=Suhodolčan, Primož LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uS\aSUHODOLČAN P.\5Peter Nos in 131. TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe 132. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2014 PU=Pearson Education ; Penguin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 133. TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286778368 19.12.2016

COBISS.SI-ID

286803456 19.12.2016

COBISS.SI-ID

286766592 19.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287001344 19.12.2016

COBISS.SI-ID

8358328

19.12.2016

COBISS.SI-ID

21686578

19.12.2016

COBISS.SI-ID

3226830

19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287060736 19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

20108594

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016 stran 41/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot 134. TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda 135. TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's 136. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 137. TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 138. TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo 139. TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG 140. TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits 141. TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches 142. TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic 143. TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and 144. TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 145. TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe 146. TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny 147. TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy 148. TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot 149. TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda 150. TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's 151. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 152. TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016

stran 42/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

153. TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo 154. TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG 155. TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits 156. TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches 157. TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic 158. TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and 159. TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 160. TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe 161. TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny 162. TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lPO\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy 163. TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot 164. TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda 165. TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's 166. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 167. TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 168. TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo 169. TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG 170. TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits 171. TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches 172. TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016 stran 43/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lBR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lVR\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016 stran 44/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

192. TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot 193. TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda 194. TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's 195. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 196. TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 197. TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo 198. TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG 199. TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits 200. TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches 201. TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic 202. TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and 203. TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and 204. TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe 205. TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny 206. TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lTA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy 207. TI=Esio trot AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Esio trot 208. TI=Matilda AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Matilda 209. TI=George's marvellous medicine AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5George's 210. TI=Fantastic Mr. Fox AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Fantastic 211. TI=Charlie and the chocolate factory AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717458

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720274

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719506

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718226

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720018

19.12.2016 stran 45/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230.

PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and TI=Going solo AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Going solo TI=The BFG AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The BFG TI=The twits AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The twits TI=The witches AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The witches TI=The magic finger AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The magic TI=James and the giant peach AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5James and TI=Charlie and the great glass elevator AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Charlie and TI=The Giraffe and the Pelly and me AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5The Giraffe TI=Danny, the champion of the world AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Danny TI=Boy AU=Dahl, Roald LA=eng - angleški PY=2016 PU=Puffin Books SG=lŽA\iml\u82=20\aDAHL R.\5Boy TI=Ustvarjena za ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 1 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M. TI=Duh iz omare AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Duh iz omare TI=Duh iz omare AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Duh iz omare TI=Duh iz omare AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Duh iz omare TI=Duh iz omare AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Duh iz omare TI=Duh iz omare AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Duh iz omare TI=Trk prostorov AU=Simonišek, Robert LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-4\aSIMONIŠEK R.\5Trk prostorov TI=Iris : naš sonček AU=Galičič, Jakob LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-94\aGALIČIČ J.\5Iris TI=Strasti v hotelu. Soba 103 AU=Mars, Emma LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

16719762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717202

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718482

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718994

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717714

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720786

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16718738

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16720530

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16717970

19.12.2016

COBISS.SI-ID

16719250

19.12.2016

COBISS.SI-ID

74785281

16.12.2016

COBISS.SI-ID

286227712 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286227712 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286227712 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286227712 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286227712 16.12.2016

COBISS.SI-ID

85721601

COBISS.SI-ID

284518912 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284658432 16.12.2016

16.12.2016

stran 46/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPR\iod\u840-311.2\aMARS E.\5Strasti\x3 231. TI=Strasti v hotelu. [2], Soba 102 AU=Mars, Emma LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u840-311.2\aMARS E.\5Strasti\x2 232. TI=Listje AU=Strašek, Milenko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-1\aSTRAŠEK M.\5Listje 233. TI=Zadnja beseda AU=Kureishi, Hanif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lPO\iod\u820-311.2\aKUREISHI H.\5Zadnja 234. TI=Češnjev cvet : ljubezenski roman AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lPO\iod\u886.3-311.2\aLAINŠČEK F. 235. TI=Češnjev cvet : ljubezenski roman AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lPR\iod\u886.3-311.2\aLAINŠČEK F. 236. TI=Češnjev cvet : ljubezenski roman AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lTA\iod\u886.3-311.2\aLAINŠČEK F. 237. TI=Češnjev cvet : ljubezenski roman AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lVR\iod\u886.3-311.2\aLAINŠČEK F. 238. TI=Čarobna mesečina : roman AU=Oprešnik, Marija LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aOPREŠNIK M. 239. TI=Noben glas AU=Tratnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-32\aTRATNIK S.\5Noben glas 240. TI=Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe AU=Stepančič, Lucija LA=slv slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-32\aSTEPANČIČ L. 241. TI=Zadnja beseda AU=Kureishi, Hanif LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u820-311.2\aKUREISHI H.\5Zadnja 242. TI=Češnjev cvet : ljubezenski roman AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aLAINŠČEK F. 243. TI=Mladi volkovi AU=Barrett, Colin LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-32\aBARRETT C.\5Mladi 244. TI=Pohorska transverzala : politična kriminalka AU=Demšar, Avgust LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Pivec SG=lPO\iod\u82-312.4\aDEMŠAR A.\5Pohorska 245. TI=Pohorska transverzala : politična kriminalka AU=Demšar, Avgust LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Založba Pivec SG=lŽA\iod\u82-312.4\aDEMŠAR A.\5Pohorska 246. TI=Pripoveduj jim o bitkah, kraljih in slonih AU=Énard, Mathias LA=slv slovenski PY=2016 PU=eBesede SG=lŽA\iod\u82-311.6\aÉNARD M.\5Pripoveduj 247. TI=Beneški trgovec AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Beneški 248. TI=Muhe; Zaprta vrata AU=Sartre, Jean-Paul LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aSARTRE J.-P.\5Muhe 249. TI=Shopgirl AU=Martin, Steve LA=eng - angleški PY=2001 PU=Orion SG=lBR\iod\u82=20\aMARTIN S.\5Shopgirl 250. TI=Thérèse Raquin AU=Zola, Émile LA=slv - slovenski PY=1986 COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

283996928 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284945664 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286513664 12.12.2016

COBISS.SI-ID

88628993

12.12.2016

COBISS.SI-ID

88628993

12.12.2016

COBISS.SI-ID

88628993

12.12.2016

COBISS.SI-ID

88628993

12.12.2016

COBISS.SI-ID

285788928 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286512640 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286512384 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286513664 12.12.2016

COBISS.SI-ID

88628993

COBISS.SI-ID

286053632 12.12.2016

COBISS.SI-ID

87382017

12.12.2016

COBISS.SI-ID

87382017

12.12.2016

COBISS.SI-ID

284005376 12.12.2016

COBISS.SI-ID

490526

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2810113

28.12.2016

COBISS.SI-ID

1755965

28.12.2016

COBISS.SI-ID

512023917 28.12.2016

12.12.2016

stran 47/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269.

PU=Prešernova družba SG=lBR\iod\u840-311.2\aZOLA É.\5Thérèse TI=Krik in bes AU=Faulkner, William LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aFAULKNER W. TI=Novo življenje AU=Malamud, Bernard LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMALAMUD B. TI=Suženj AU=Singer, Isaac Bashevis LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSINGER I.B.\5Suženj TI=Kužni Anton : roman in štiri novele AU=Zidar, Pavle LA=slv slovenski PY=1984 PU=Lipa SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aZIDAR P.\5Kužni TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vsega\x10 TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt TI=Zaljubljeni malopridnež AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S. TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Lovec AU=Byrne, Kerrigan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aBYRNE K.\5Lovec TI=Ženska v kabini številka 10 AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Ženska TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt TI=Zaljubljeni malopridnež AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S. TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Milost AU=Garwood, Julie LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aGARWOOD J. TI=Spletke AU=Miller, Michelle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aMILLER M.\5Spletke TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

771870

28.12.2016

COBISS.SI-ID

856862

28.12.2016

COBISS.SI-ID

15644417

28.12.2016

COBISS.SI-ID

14981889

28.12.2016

COBISS.SI-ID

286803456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286778368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286766592 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287001344 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287400704 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286778368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286766592 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286984192 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286780416 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016 stran 48/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288.

PY=2016 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vsega\x10 TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Kylandovo darilo AU=Sheridan, Mia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHERIDAN M. TI=Zlom AU=Robotham, Michael LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aROBOTHAM M.\5Zlom TI=Pogrešan AU=Krefeld, Michael Katz LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aKREFELD M.K. TI=Nepopolno. [2] AU=Sheehan, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHEEHAN M. TI=Spominčice AU=Minevski, Blaže LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aMINEVSKI B. TI=Godrnjačevi v težavah AU=Ardagh, Philip LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Grlica SG=lŽA\iml\uP\aARDAGH P.\5Godrnjačevi TI=Zaljubljeni malopridnež AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vsega TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt TI=Čas je morilec AU=Bussi, Michel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aBUSSI M.\5Čas je TI=Ženska v kabini številka 10 AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Ženska TI=Lovec AU=Byrne, Kerrigan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBYRNE K.\5Lovec TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Temina AU=Flynn, Gillian LA=slv - slovenski PY=2016

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286803456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287016448 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287303936 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287001856 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287171840 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285941504 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286075136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286766592 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286803456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286778368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287386880 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287400704 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287001344 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

282659584 28.12.2016 stran 49/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306.

PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-312.4\aFLYNN G.\5Temina TI=Zima vezilja AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-1\aMAKAROVIČ S.\5Zima vezilja TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Ženska v kabini številka 10 AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Ženska TI=Čas je morilec AU=Bussi, Michel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aBUSSI M.\5Čas je TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt TI=Lovec AU=Byrne, Kerrigan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aBYRNE K.\5Lovec TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aQUINN TI=Zima vezilja AU=Makarovič, Svetlana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-1\aMAKAROVIČ S.\5Zima vezilja TI=Ženska v kabini številka 10 AU=Ware, Ruth LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aWARE R.\5Ženska TI=Čas je morilec AU=Bussi, Michel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aBUSSI M.\5Čas je TI=Ognjeni šal AU=Meissner, Susan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMEISSNER S. TI=Na smrt preprosto AU=James, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aJAMES P.\5Na smrt TI=Zaljubljeni malopridnež AU=Jeffries, Sabrina LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aJEFFRIES S. TI=Poletje zvezdnih utrinkov AU=Simses, Mary LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSIMSES M.\5Poletje TI=Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija AU=Sharma, Robin Shilp LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aSHARMA R.S. TI=Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Vsega je

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287089664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287400704 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287386880 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286778368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287001344 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286803456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287089664 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287400704 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287386880 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287346944 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286778368 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286766592 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286779136 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286803456 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286802688 28.12.2016

stran 50/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

UDK skupina: 82.0 1. 2.

TI=Alamut, prebujeni zmaj : privid, spočetje, rojstvo in usoda Zmaja AU=Bartol, Vladimir LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-4\aBARTOL V.\5Alamut TI=Beremo z Manco Košir AU=Košir, Manca LA=slv - slovenski PY=2006 PU=Planet GV SG=lPR\iod\u82\aKOŠIR M.\5Beremo

COBISS.SI-ID

284805888 16.12.2016

COBISS.SI-ID

227396864 28.12.2016

COBISS.SI-ID

285644544 22.12.2016

COBISS.SI-ID

285644544 22.12.2016

COBISS.SI-ID

7210752

28.12.2016

COBISS.SI-ID

44171

28.12.2016

COBISS.SI-ID

15968768

28.12.2016

COBISS.SI-ID

53601024

28.12.2016

COBISS.SI-ID

1159426

28.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286271488 22.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286271488 22.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286271488 22.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286271488 22.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286271488 22.12.2016

UDK skupina: 82.0; 81'1/'4 1. 2.

TI=Oblike duha : zakladnica pesniških oblik AU=Novak, Boris A. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82.0\aNOVAK BORIS A.\5Oblike TI=Oblike duha : zakladnica pesniških oblik AU=Novak, Boris A. LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\u82.0\aNOVAK BORIS A.\5Oblike

UDK skupina: 82(100) 1.

TI=Hudiču v riti : roman AU=Lobo Antunes, António LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u82-311.2\aLOBO A.A.\5Hudiču v riti

UDK skupina: 82=20 1.

TI=Pygmalion AU=Shaw, George Bernard LA=eng - angleški PY=1997 PU=Longman SG=lVR\idb\u82=20\aSHAW G.B.\5Pygmalion

UDK skupina: 820(73)-311.2 1. 2. 3.

TI=Dolores AU=Susann, Jacqueline LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aSUSANN J.\5Dolores TI=Barbara AU=Žagar, Cilka LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-311.2\aŽAGAR C.\5Barbara TI=Zbogom, Janette! AU=Robbins, Harold LA=slv - slovenski PY=1988 PU=Obzorja SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aROBBINS H.

UDK skupina: 821 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje AU=Ferrante, Elena LA=slv slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u850-311.2\aFERRANTE TI=Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje AU=Ferrante, Elena LA=slv slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u850-311.2\aFERRANTE E. TI=Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje AU=Ferrante, Elena LA=slv slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u850-311.2\aFERRANTE E. TI=Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje AU=Ferrante, Elena LA=slv slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5Genialna TI=Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje AU=Ferrante, Elena LA=slv

COBISS3/Zaloga

stran 51/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

6. 7. 8.

slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u850-311.2\aFERRANTE E.\5Genialna TI=Kleopatra AU=Ludwig, Emil LA=slv - slovenski PY=1986 PU=Prešernova družba SG=lBR\iod\u82-312.6\aLUDWIG E.\5Kleopatra TI=Zgodba o polžu, ki je odkril pomen počasnosti AU=Sepúlveda, Luis LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-32\aSEPÚLVEDA L.\5Zgodba TI=Zgodba o polžu, ki je odkril pomen počasnosti AU=Sepúlveda, Luis LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-32\aSEPÚLVEDA L.\5Zgodba

COBISS.SI-ID

10681863

28.12.2016

COBISS.SI-ID

283915008 28.12.2016

COBISS.SI-ID

283915008 28.12.2016

COBISS.SI-ID

281861120 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286052352 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286052352 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286052352 22.12.2016

COBISS.SI-ID

284524288 21.12.2016

COBISS.SI-ID

88933377

COBISS.SI-ID

283267072 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285611264 12.12.2016

COBISS.SI-ID

275402240 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286106880 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286106880 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286057216 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286057216 22.12.2016

UDK skupina: 82-1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

TI=Strel v tišino AU=Kosovel, Srečko LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Sanje SG=lŽA\iod\u82-1\aKOSOVEL S.\5Strel v tišino TI=Soneti AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-1\aSHAKESPEARE W.\5Soneti TI=Soneti AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-1\aSHAKESPEARE W.\5Soneti TI=Soneti AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-1\aSHAKESPEARE W.\5Soneti TI=Soči AU=Gregorčič, Simon LA=slv; eng PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP 82-1\aGREGORČIČ S.\5Soči TI=Pobalinka AU=Jelen, Tonja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Litera SG=lŽA\iod\u82-1\aJELEN T.\5Pobalinka TI=Sonca za cel dan AU=Kreutz, Samo LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Ekslibris SG=lŽA\iod\u82-1\aKREUTZ S.\5Sonca za cel TI=Vse poti vodijo na jug : antologija srbske novejše poezije / izbor in prevod Franjo Frančič LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u82-194\aVSE POTI VODIJO\5na jug TI=Žarek AU=Cetin Lapajne, Ana Marija LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Lara SG=lŽA\iod\u82-1\aCETIN L. A. M.\5Žarek

21.12.2016

UDK skupina: 82-1/2 1. 2.

TI=Demon ljubezni : panonski spevi AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-1\aLAINŠČEK F.\5Demon TI=Demon ljubezni : panonski spevi AU=Lainšček, Feri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-1\aLAINŠČEK F.\5Demon

UDK skupina: 821.1/.9 1. 2.

TI=Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja AU=Murakami, Haruki LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u82-311.2\aMURAKAMI H. TI=Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja AU=Murakami, Haruki LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga

COBISS3/Zaloga

stran 52/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

3.

SG=lPR\iod\u82-311.2\aMURAKAMI H. TI=Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja AU=Murakami, Haruki LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u82-311.2\aMURAKAMI H.

COBISS.SI-ID

286057216 22.12.2016

COBISS.SI-ID

274114304 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287185152 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286399232 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286399232 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286399232 22.12.2016

COBISS.SI-ID

75955457

COBISS.SI-ID

243705600 28.12.2016

COBISS.SI-ID

273771008 28.12.2016

COBISS.SI-ID

77650432

COBISS.SI-ID

244481280 28.12.2016

UDK skupina: 821.111 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TI=Besni : zadnja knjiga trilogije Čisti AU=Baggott, Julianna LA=slv slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\u82-312.9\aBAGGOTT J.\5Besni\x3 TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Običaji dežele AU=Wharton, Edith LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aWHARTON E. TI=Dober grof zasluži ljubezen AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S. TI=Dober grof zasluži ljubezen AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN TI=Dober grof zasluži ljubezen AU=MacLean, Sarah LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aMACLEAN S. TI=Nora na ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 2 AU=Force, Marie LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Hiša knjig, Založba KMŠ SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aFORCE M.\5Nora TI=Padajoči angeli AU=Chevalier, Tracy LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820-311.2\aCHEVALIER T. TI=Kraljica plesa AU=Kalkipsakis, Thalia LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uC\aKALKIPSAKIS T.\5Kraljica plesa TI=Ana z Zelene domačije AU=Montgomery, L. M. LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aMONTGOMERY L.

16.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: 821.112.2 1.

TI=Za vsako rešitev se najde težava AU=Gier, Kerstin LA=slv - slovenski PY=2009 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u830-311.2\aGIER K.\5Za vsako

UDK skupina: 821.133.1 COBISS3/Zaloga

stran 53/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

1.

TI=Kokošnjak med zvezdami AU=Jolibois, Christian LA=slv - slovenski PY=2009 PU=DZS SG=lPN\iml\uS\aJOLIBOIS C.\5Kokošnjak

COBISS.SI-ID

247548160 21.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

286883840 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286765056 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286765056 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286765056 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286765056 22.12.2016

COBISS.SI-ID

58464256

COBISS.SI-ID

253377024 16.12.2016

COBISS.SI-ID

287632384 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287632384 28.12.2016

UDK skupina: 821.161.1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN E.G. TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN E. G. TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN E. G. TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN E.G. TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN E.G. TI=Laurus AU=Vodolazkin, Evgenij Germanovič LA=slv PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.6\aVODOLAZKIN, E. G.

UDK skupina: 821.162.3/.4 1. 2. 3. 4. 5.

TI=Žogica Nogica AU=Malík, Jan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aMALÍK JAN\5Žogica\x+pril.CD TI=Žogica Nogica AU=Malík, Jan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aMALIK J.\5Žogica TI=Žogica Nogica AU=Malík, Jan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aMALÍK JAN\5Žogica\x+ pril.CD TI=Žogica Nogica AU=Malík, Jan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aMALÍK, JAN\5Žogica\x+ pril.CD TI=Stari grehi : veseloigra v treh dejanjih AU=Štolba, Josip LA=slv slovenski PY=1923 PU=Tiskovna zadruga SG=lŽA\ičo\u82-2\aŠTOLBA J.\5Stari grehi

28.12.2016

UDK skupina: 821.163 1.

TI=Vzpon in padec Parkinsonove bolezni AU=Basara, Svetislav LA=slv slovenski PY=2011 PU=Modrijan SG=lVR\iod\u886.1/.2-311.2\aBASARA S.\5Vzpon

UDK skupina: 821.163.6 1. 2.

TI=Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] AU=Gorenc, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lVR\iml\uM\aGORENC B.\5Slolvenski\x1 TI=Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] AU=Gorenc, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iml\uM\aGORENC B.\5Slolvenski\x1

COBISS3/Zaloga

stran 54/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

TI=Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] AU=Gorenc, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iml\uM\aGORENC B.\5Slolvenski\x1 TI=Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] AU=Gorenc, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iml\uM\aGORENC B.\5Slolvenski\x1 TI=Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] AU=Gorenc, Boštjan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iml\uM\aGORENC B.\5Slolvenski\x1 TI=Oder za dva AU=Lesjak, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Trigon SG=lŽA\iod\u886.3-32\aLESJAK M.\5Oder za dva TI=Lovro s košem gre! AU=Šega Crnič, Saša LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Knjižnica Josipa Vošnjaka SG=lŽA\iml\uS\aŠEGA C.S.\5Lovro s košem TI=Tako dolgi mesec avgust : drama v dveh dejanjih AU=Simčič, Zorko LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u82-2\aSIMČIČ Z.\5Tako dolgi TI=Krpanovo bodalo AU=Kocmut, Aleksandra LA=slv - slovenski PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iod\uP\aKOCMUT A.\5Krpanovo bodalo TI=Zdravilne zgodbice. Del 2, [Jezikanje, ljubosumje, deljenje igrač in več] AU=Bone, Mia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aBONE M.\5Zdravilne\x2 TI=Zdravilne zgodbice. Del 1, [Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] AU=Bone, Mia LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Didakta SG=lTA\iml\uC\aBONE M.\5Zdravilne\x1 TI=[Pesmi] AU=Fritz, Ervin LA=slv - slovenski PY=1972 PU=Lipa ; Založništvo tržaškega tiska SG=lŽA\ido\u82-1\aFRITZ E.\5[Pesmi] TI=Skriti zaklad : Brižinski spomeniki AU=Kupper, Niko LA=slv slovenski PY=2009 PU=Mohorjeva SG=lŽA\iml\uC\aKUPPER N.\5Skriti zaklad TI=Gora Manut AU=Kralj, Ana LA=slv - slovenski PY=2008 PU=Utrip SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aKRALJ ANA\5Gora TI=Domen : narodna igra s petjem v petih dejanjih AU=Česnik, Ivo LA=slv - slovenski PY=1911 PU=Katoliška bukvarna SG=lŽA\ičo\u82-2\aČESNIK I.\5Domen TI=Roma : poezije AU=Merhar, Alojzij LA=slv - slovenski PY=1906 PU=Katoliška bukvarna SG=lŽA\ičo\u82-1\aMERHAR A.\5Roma TI=Drejček in trije Marsovčki AU=Pečjak, Vid LA=slv - slovenski PY=1965 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aPEČJAK V.\5Drejček TI=Peacehiker okoli zemlje brez denarja : [vse kar piše se je dejansko res zgodilo] AU=Sedmak, Matej LA=slv - slovenski PY=2006 PU=samozal. SG=lPR\iod\u82-992\aSEDMAK M.\5Peacehiker TI=Peacehiker okoli zemlje brez denarja : [vse kar piše se je dejansko res zgodilo] AU=Sedmak, Matej LA=slv - slovenski PY=2006 PU=samozal. SG=lPO\iod\u82-992\aSEDMAK M.\5Peacehiker TI=Zlati zob AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uM\aGOLOB T.\5Zlati TI=Zahod jame AU=Rezman, Peter LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Goga SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aREZMAN P.\5Zahod

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287632384 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287632384 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287632384 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287500800 28.12.2016

COBISS.SI-ID

87260929

COBISS.SI-ID

285860352 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286667520 21.12.2016

COBISS.SI-ID

281752576 21.12.2016

COBISS.SI-ID

277476608 21.12.2016

COBISS.SI-ID

7132929

COBISS.SI-ID

247951616 16.12.2016

COBISS.SI-ID

238245120 30.12.2016

COBISS.SI-ID

49928192

28.12.2016

COBISS.SI-ID

7134009

28.12.2016

COBISS.SI-ID

420412

28.12.2016

COBISS.SI-ID

228132608 28.12.2016

COBISS.SI-ID

228132608 28.12.2016

COBISS.SI-ID

262657792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

264512768 28.12.2016

23.12.2016

21.12.2016

stran 55/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

UDK skupina: 82-2 1. 2. 3. 4.

TI=Saloma AU=Wilde, Oscar LA=slv - slovenski PY=1999 PU=DZS SG=lTA\idb\u82-2\aWILDE O.\5Saloma TI=Six sketches AU=Dunkling, Leslie LA=eng - angleški PY=2008 PU=Pearson Education SG=lBR\iml\u82=20\aDUNKLING L.\5Six TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet TI=Hamlet AU=Shakespeare, William LA=slv - slovenski PY=1973 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\idb\u82-2\aSHAKESPEARE W.\5Hamlet

COBISS.SI-ID

98722816

21.12.2016

COBISS.SI-ID

1111681630 19.12.2016

COBISS.SI-ID

61001984

28.12.2016

COBISS.SI-ID

2849025

28.12.2016

COBISS.SI-ID

9241324

21.12.2016

COBISS.SI-ID

286580480 21.12.2016

COBISS.SI-ID

2468020

COBISS.SI-ID

278050048 12.12.2016

COBISS.SI-ID

287188736 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287388160 28.12.2016

COBISS.SI-ID

274062592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

274062592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

274062592 27.12.2016

COBISS.SI-ID

287073024 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286476288 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

UDK skupina: 82-3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Les Goriciennes AU=Kozinc, Darinka LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Goriška Mohorjeva družba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aKOZINC D.\5Les TI=Ko sem zaprla oči AU=Green, Linda LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u82-312.4\aGREEN L.\5Ko sem TI=Mala supruga AU=Jakovljević, Milica LA=srp - srbski PY=2015 PU=Miba books ; Narodna knjiga SG=lŽA\iod\u82=861\aJAKOVLJEVIĆ M.\5Mala TI=Onkraj sebe : son(č)ne zgodbe AU=Likar, Minka Marija LA=slv slovenski PY=2015 PU=ZKD SG=lŽA\iod\u886.3-32\aLIKAR M.M.\5Onkraj sebe TI=Podreditev AU=Houellebecq, Michel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u840-311.2\aHOUELLEBECQ M. TI=Gospodar AU=Cole, Kresley LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aCOLE K.

21.12.2016

UDK skupina: 82-311.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Na Škotsko z ljubeznijo AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Meander SG=lŽP\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Na TI=Na Škotsko z ljubeznijo AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Na TI=Na Škotsko z ljubeznijo AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Meander SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K.\5Na TI=Osnove ljubezni in zla AU=Hudolin, Jurij LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-311.2\aHUDOLIN J.\5Osnove TI=Koala AU=Bärfuss, Lukas LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u830-311.2\aBÄRFUSS L.\5Koala TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lVR\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek

COBISS3/Zaloga

stran 56/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lTA\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPR\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPO\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek TI=Viralni posnetek AU=Van Tol, Alex LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lBR\iml\uM\aVAN TOL A.\5Viralni posnetek TI=Vražji vojvoda. [3] AU=Hunter, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER M.\5Vražji TI=Srečno do konca dni : [deveti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Srečno do TI=Enaka glasba AU=Seth, Vikram LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u82-311.2\aSETH V.\5Enaka glasba TI=Najlepše božično darilo AU=Burrowes, Grace LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aBURROWES G. TI=Ime mi je Damjan AU=Tratnik, Suzana LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uM\aTRATNIK S.\5Ime mi je TI=Vražji vojvoda. [3] AU=Hunter, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER M. TI=Srečno do konca dni : [deveti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Srečno\x9 TI=Vražji vojvoda. [3] AU=Hunter, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER M. TI=Vražji vojvoda. [3] AU=Hunter, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER M. TI=Morilec, ki je hotel v nebesa AU=Jonasson, Jonas LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u82-311.2\aJONASSON J.\5Morilec TI=Ugrabitev višavskega lorda AU=Hawkins, Karen LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Meander SG=lVR\iod\u820(73)-311.2\aHAWKINS K. TI=Morilec, ki je hotel v nebesa AU=Jonasson, Jonas LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iod\u82-311.2\aJONASSON J.\5Morilec TI=Srečno do konca dni : [deveti roman o Bridgertonovih] AU=Quinn, Julia LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iod\u820(73)-311.2\aQUINN J.\5Srečno TI=Vražji vojvoda. [3] AU=Hunter, Madeline LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iod\u820(73)-311.2\aHUNTER M.

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286469376 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287172352 19.12.2016

COBISS.SI-ID

282546432 19.12.2016

COBISS.SI-ID

270035200 16.12.2016

COBISS.SI-ID

282605312 29.12.2016

COBISS.SI-ID

274537472 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287172352 28.12.2016

COBISS.SI-ID

282546432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287172352 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287172352 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286839040 28.12.2016

COBISS.SI-ID

273090816 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286839040 28.12.2016

COBISS.SI-ID

282546432 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287172352 28.12.2016

UDK skupina: 82-312.4 COBISS3/Zaloga

stran 57/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

1. 2.

TI=Jezero AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Goga SG=lŽA\iod\u82-312.4\aGOLOB T.\5Jezero TI=Jezero AU=Golob, Tadej LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Goga SG=lPO\iod\u82-312.4\aGOLOB T.\5Jezero

COBISS.SI-ID

286997248 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286997248 21.12.2016

COBISS.SI-ID

26844160

COBISS.SI-ID

286535168 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287071488 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286184192 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286534656 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286508544 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286881024 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286881024 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287137792 19.12.2016

COBISS.SI-ID

108569600 28.12.2016

COBISS.SI-ID

125853696 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 28.12.2016

UDK skupina: 82-312.6 1.

TI=In večno bodo cvetele lipe : roman o Petru Pavlu Glavarju, župniku komende sv. Petra, velikanu dobrote, ljubezni in obnove človeških src AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u82-312.6\aSIVEC I.\5In večno

28.12.2016

UDK skupina: 82-312.9 1.

TI=Na robu sveta : spekulativne zgodbe AU=Ivanuša, Andrej LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pro-Andy SG=lŽA\iod\u82-312.9\aIVANUŠA A.\5Na robu

UDK skupina: 82-32 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TI=Med drevesi : 7 zgodb AU=Virk, Jani LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Beletrina SG=lŽA\iod\u886.3-32\aVIRK J.\5Med drevesi TI=Duh Babujan in nepričakovana selitev AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uC\aPREGELJ S.\5Duh Babujan TI=Ljubezenski roman AU=Sajko, Ivana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u886.1/.2-311.2\aSAJKO I. TI=Lihožerci za vedno AU=Šrut, Pavel LA=slv - slovenski PY=2016 PU=KUD Sodobnost International SG=lŽA\iod\uP\aŠRUT P.\5Lihožerci za TI=Morfij in druge zgodbe AU=Bulgakov, Mihail Afanasʹevič LA=slv slovenski PY=2016 PU=Goga SG=lŽA\iod\u82-32\aBULGAKOV M.A.\5Morfij in TI=Morfij in druge zgodbe AU=Bulgakov, Mihail Afanasʹevič LA=slv slovenski PY=2016 PU=Goga SG=lPO\iod\u82-32\aBULGAKOV M.A.\5Morfij in TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S. TI=Debeluška : novela AU=Maupassant, Guy De LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Gyrus SG=lVR\idb\u82-32\aMAUPASSANT G. TI=Žongler Naše ljube Gospe : srednjeveške krščanske zgodbe AU=Zink, Michel LA=slv - slovenski PY=2003 PU=Mohorjeva družba SG=lPO\iod\u82-32\aZINK M.\5Žongler TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Neustavljivi TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016

COBISS3/Zaloga

stran 58/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uC\aRIPPIN S.\5Neustavljivi TI=Dvojna napaka : poustvarjene zgodbe AU=Hočevar, Andrej LA=slv slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u886.3-32\aHOČEVAR A.\5Dvojna TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S. TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uC - ZBIRKA\aRIPPIN S. TI=Grozovita hiša AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Grozovita TI=Neustavljivi detektivi AU=Rippin, Sally LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uC\aRIPPIN S.\5Neustavljivi

COBISS.SI-ID

287137792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286632960 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287137792 28.12.2016

COBISS.SI-ID

80107265

COBISS.SI-ID

286840576 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 22.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 22.12.2016

COBISS.SI-ID

287218432 22.12.2016

UDK skupina: 82-34 1.

TI=Čisto poseben otroški svet AU=Sečkar, Gabrijela LA=slv - slovenski PY=2014 PU=Poslovna založba MB SG=lVR\iml\uS\aSEČKAR G.\5Čisto poseben

22.12.2016

UDK skupina: 82-4 1.

TI=Hvaležnost AU=Sacks, Oliver LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u82-4\aSACKS O.\5Hvaležnost

UDK skupina: 82-4/-9 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lTA\iod\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A. TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lPR\iod\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A. TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lPO\iod\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A. TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lVR\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A.\5Rešena TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lBR\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A.\5Rešena TI=Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost

COBISS3/Zaloga

stran 59/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

7.

AU=Golędzinowska, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lŽA\iod\u82-94\aGOLĘDZINOWSKA A. TI=Pot : najlepše misli AU=Zaplotnik, Nejc LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iod\u796.52\aZAPLOTNIK N.\5Pot

COBISS.SI-ID

286786304 22.12.2016

COBISS.SI-ID

40861184

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

UDK skupina: 82-4...9 1.

TI=Mrzle peči AU=Marinčič Ožbalt, Irma LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u886.3-32\aMARINČIČ O..\5Mrzle

28.12.2016

UDK skupina: 82-93 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Ledena TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Ledena TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Lunina TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Noč, ko je TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Lunina TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Noč, ko je TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Noč, ko je TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Ledena TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Lunina TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Noč, ko je TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Lunina TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Ledena TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Lunina TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Ledena TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski

COBISS3/Zaloga

stran 60/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Noč, ko je 16. TI=Lunina pesem AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aSTAR D.\5Lunina pesem 17. TI=Ledena čarovnija AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aSTAR D.\5Ledena čarovnija 18. TI=Noč, ko je potreben pogum AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aSTAR D.\5Noč, ko je

COBISS.SI-ID

286309376 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310656 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286310144 22.12.2016

COBISS.SI-ID

51750400

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549022 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

UDK skupina: 82-94 1.

TI=Iskanje gnezda : [anekdote in humorne zgodbe iz živinozdravnikovega življenja] AU=Rapoc, Ivan LA=slv - slovenski PY=1995 PU=Mohorjeva družba SG=lTA\iod\u82-94\aRAPOC I.\5Iskanje

28.12.2016

UDK skupina: 82-F-odr 1.

2.

3.

4.

5.

6.

TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-255 TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-102 TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-431 TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-376 TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-403 TI=Everybody wants some!! / written and directed by Richard Linklater ; director of photography Shane F. Kelly LA=eng - angleški PY=2016 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aTA NORA 80A\xod-1818

UDK skupina: 82-F-otr 1.

2.

3.

TI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman, Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lVR\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xmlTI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman, Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lTA\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xmlTI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman,

COBISS3/Zaloga

stran 61/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

4.

5.

6.

Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPR\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xmlTI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman, Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lPO\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xmlTI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman, Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lBR\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xmlTI=Ratchet & Clank / directed Kevin Munroe ; written by T. J. Fixman, Kevin Munroe, Gerry Swallow LA=eng; slv; hrv PY=2015 PU=Blitz Film & Video Distribution SG=lŽA\idvd\u791\aRAGLJAČ IN ŽVENK\xml-

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

COBISS.SI-ID

1111549278 23.12.2016

COBISS.SI-ID

7258624

28.12.2016

COBISS.SI-ID

48536320

28.12.2016

COBISS.SI-ID

32810241

28.12.2016

COBISS.SI-ID

41443584

28.12.2016

COBISS.SI-ID

712734

28.12.2016

COBISS.SI-ID

31327232

28.12.2016

COBISS.SI-ID

108568576 28.12.2016

COBISS.SI-ID

61122048

28.12.2016

COBISS.SI-ID

40873216

28.12.2016

UDK skupina: 884 1.

TI=Psi gonjači so že najeti : roman AU=Terlecki, Władysław Lech LA=slv slovenski PY=1988 PU=Pomurska založba SG=lPO\iod\u82-311.6\aTERLECKI W. L.\5Psi

UDK skupina: 886.3 1. 2. 3.

TI=Črni breg : povest AU=Javornik, Mirko LA=slv - slovenski PY=1933 PU=Delavska založba SG=lŽA\ičo\u886.3-311.2\aJAVORNIK M.\5Črni TI=Božje resnice AU=Ringbauer, Rudi LA=slv - slovenski PY=1993 PU=samozal. SG=lŽA\iod\u82-84\aRINGBAUER R.\5Božje TI=Končno je bil čas AU=Sernec, Jelka LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mohorjeva družba SG=lPR\iml\uM\aSERNEC J.\5Končno

UDK skupina: 886.3-311.2 1. 2.

TI=Zemlja AU=Trinkaus, Vinko LA=slv - slovenski PY=1983 PU=Državna založba Slovenije SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aTRINKAUS V. TI=Mlinar Bogataj AU=Plestenjak, Jan LA=slv - slovenski PY=1992 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-311.2\aPLESTENJAK J.

UDK skupina: 886.3-32 1. 2. 3.

TI=Konec pustolovstva : novela AU=Bartol, Vladimir LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Gyrus SG=lVR\idb\u886.3-32\aBARTOL V.\5Konec TI=Leto vaškega življenja AU=Toplišek, Slavko LA=slv - slovenski PY=1996 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-32\aTOPLIŠEK S.\5Leto TI=Kruh ponoči spi AU=Sivec, Ivan LA=slv - slovenski PY=1994 PU=Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u886.3-32\aSIVEC I.\5Kruh

UDK skupina: 9 COBISS3/Zaloga

stran 62/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

1. 2.

3.

TI=Hotenje, ki je postalo stvarnost / [uredili Hinko Dermol et al.] LA=slv slovenski PY=1971 PU=Občinska konferenca SZDL SG=lŽA\iod\u908D\aHOTENJE TI=Kronologija revolucionarne dejavnosti Josipa Broza Tita / priredila Branislav Ilić, Vojislav Ćirković ; sodelavci Alija Bojić ... [et al.] ; [prevajalki iz srbohrvaščine Vera Mačkić, Marjana Pelicarić ; fotografije Foto služba "Tanjug" ... et al.] LA=slv - slovenski PY=1978 PU=Export press SG=lŽA\iod\u929\aBROZ J.-Tito TI=Rojstvo države : izpred praga narodove smrti v lastno državnost AU=Bučar, France LA=slv - slovenski PY=2007 PU=Didakta SG=lVR\iod\u949.712\aBUČAR F.\5Rojstvo

COBISS.SI-ID

7054898

28.12.2016

COBISS.SI-ID

1199134

28.12.2016

COBISS.SI-ID

235424768 28.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

-

COBISS.SI-ID

286962688 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286999808 21.12.2016

COBISS.SI-ID

250091776 16.12.2016

COBISS.SI-ID

274853632 12.12.2016

COBISS.SI-ID

285780224 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286588928 27.12.2016

UDK skupina: 90/94 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lBR\iod\u929\aCELJSKI TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lPO\iod\u929\aCELJSKI TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lPR\iod\u929\aCELJSKI TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lTA\iod\u929\aCELJSKI TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lVR\iod\u929\aCELJSKI TI=Boj za dediščino Celjskih AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv slovenski PY=2016 PU=Pokrajinski muzej SG=lŽA\iod\u929\aCELJSKI

UDK skupina: 902/904+93/94 1. 2. 3.

TI=Zgodovina starega Egipta : od prvih kmetovalcev do Velike piramide AU=Romer, John LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u902/904\aROMER J.\5Zgodovina TI=Sonderkommando : v peklu plinskih celic AU=Venezia, Shlomo LA=slv - slovenski PY=2010 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u940.53/.54\aVENEZIA S. TI=Slovenci v avstro-ogrski vojski na vzhodnem bojišču : 1914-1915 : z dodatkom Lokavci v prvi svetovni vojni AU=Rože, Irena LA=slv slovenski PY=2014 PU=Rože Srečko Antikvar - Vojaški muzej Tabor SG=lVR\iod\u940.3/.4\aROŽE I.\5Slovenci v

UDK skupina: 908+91 1.

TI=Vodič po naravnih in zgodovinskih znamenitostih Kočevskega roga. Zahodni del belokranjskega Roga AU=Matko, Matjaž LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik SG=lŽA\iozb\u908E\aMATKO M.\5Vodič po

UDK skupina: 929 1.

TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba

COBISS3/Zaloga

stran 63/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19.

SG=lVR\iod\u929\aFRANC JOŽEF I. TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lBR\iod\u929\aFRANC JOŽEF I. TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lTA\iod\u929\aFRANC JOŽEF I. TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPO\iod\u929\aFRANC JOŽEF I. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lVR\iod\u929\aKARLIN A. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lTA\iod\u929\aKARLIN A. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPR\iod\u929\aKARLIN A. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lPO\iod\u929\aKARLIN A. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lBR\iod\u929\aKARLIN A. TI=Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški AU=Jezernik, Jerneja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lŽA\ido\u929\aKARLIN A. TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lPR\iod\u929\aFRANC JOŽEF TI=Le korajžno!! : Don Boskove sanje se nadaljujejo --- AU=Suzuki, Guri LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Salve SG=lŽA\iod\u084\aSUZUKI GURI\5Le korajžno!! TI=Franc Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.) LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u929\aFRANC JOŽEF TI=Gospod je bil z menoj : iz spisov Franca Puncerja AU=Puncer, Franc LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\ido\u929\aPUNCER F. TI=Gospod je bil z menoj : iz spisov Franca Puncerja AU=Puncer, Franc LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lBR\iod\u929\aPUNCER F. TI=V pogonu : neko življenje AU=Sacks, Oliver LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Modrijan SG=lŽA\iod\u929\aSACKS O. TI=Mussolinijevi poslednji dnevi AU=Milza, Pierre LA=slv - slovenski PY=2012 PU=Modrijan SG=lBR\iod\u929\aMUSSOLINI B. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lTA\iod\u929\aITA RINA TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lVR\iod\u929\aITA RINA

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286588928 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286588928 27.12.2016

COBISS.SI-ID

286588928 27.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287158528 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286588928 22.12.2016

COBISS.SI-ID

285370880 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286588928 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286089984 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286089984 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286738432 21.12.2016

COBISS.SI-ID

262473216 16.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

stran 64/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

20. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lPR\iod\u929\aITA RINA 21. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lPO\iod\u929\aITA RINA 22. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lBR\iod\u929\aITA RINA 23. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lŽA\iod\u929\aITA RINA 24. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lŠE\iod\u929\aITA RINA 25. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lPN\iod\u929\aITA RINA 26. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lPE\iod\u929\aITA RINA 27. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lLI\iod\u929\aITA RINA 28. TI=Ita Rina AU=Nedič, Lilijana LA=slv - slovenski PY=1998 PU=Slovenska kinoteka SG=lGR\iod\u929\aITA RINA 29. TI=Leon Štukelj AU=Kadrijevič, Emil LA=slv; eng; fre; ger; spa PY=2000 PU=[s.n.] SG=lŽA\iod\u929\aKADRIJEVIČ E.\5Leon Štukelj 30. TI=Leta za pet drugih AU=Milčinski, Janez LA=slv - slovenski PY=1990 PU=Prešernova družba SG=lŽA\iod\u929\aMILČINSKI Janez 31. TI=Friderik Širca - Risto Savin : predmetna zapuščina AU=Fugger Germadnik, Rolanda LA=slv - slovenski PY=2012 PU=ZKŠT - Zavod za kulturo, šport in turizem SG=lŽA\ido\u929\aSAVIN Risto\5Friderik Širca 32. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lPR\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton 33. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lTA\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton 34. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lBR\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton 35. TI=Ibra : fant, ki je našel svojo pot AU=Žoltowska-Darska, Yvette LA=slv slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\u929\aIBRAHIMOVIĆ z. 36. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lŽA\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton 37. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika SG=lVR\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton 38. TI=Oton Župančič : ljudski umetnik AU=Mušič, Janez LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladika COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

79143936

12.12.2016

COBISS.SI-ID

8564628

30.12.2016

COBISS.SI-ID

20734720

28.12.2016

COBISS.SI-ID

259404544 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016

COBISS.SI-ID

286933504 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016

COBISS.SI-ID

287038464 28.12.2016 stran 65/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lPO\iod\u929\aŽUPANČIČ Oton UDK skupina: 93/99 1.

2.

TI=Skozi plamene prve svetovne vojne : po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom AU=Matičič, Ivan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lVR\iod\u940.3/.4\aMATIČIČ I.\5Skozi TI=Kar je res, je res : o Sloveniji in Slovencih v presežkih in presežnikih : [od prazgodovine do leta 1600] AU=Amalietti, Peter LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Amalietti & Amalietti SG=lŽA\iod\u949.712\aAMALIETTI P.\5Kar je res

COBISS.SI-ID

286514688 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286018560 12.12.2016

COBISS.SI-ID

285626880 22.12.2016

COBISS.SI-ID

45421313

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

UDK skupina: 94(497.4) 1.

TI=Tone Kralj in prostor meje AU=Pelikan, Egon LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Cankarjeva založba SG=lŽA\iod\u75\aPELIKAN EGON\5Tone Kralj in

UDK skupina: 949.712 1.

TI=Zgodovina Kaplje vasi v Spodnji Savinjski dolini AU=Dolinar, Ivan LA=slv - slovenski PY=2000 PU=Krajevni odbor SG=lŽA\iod\u949.712\aDOLINAR I.\5Zgodovina

28.12.2016

UDK skupina: C 1.

TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste 2. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 3. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lBR\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 4. TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste 5. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 6. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lVR\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 7. TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste 8. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 9. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lŽA\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 10. TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lTA\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste COBISS3/Zaloga

stran 66/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

11. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lTA\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 12. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lTA\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 13. TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste 14. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 15. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPR\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 16. TI=Kako raste slaba volja AU=Podgoršek, Mojiceja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aPODGORŠEK M.\5Kako raste 17. TI=Ti si (nisi) majhen AU=Kang, Anna LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aKANG A.\5Ti si (nisi) 18. TI=Snežinke z napako AU=Treleaven, Lou LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Epistola SG=lPO\iml\uS\aTRELEAVEN L.\5Snežinke z 19. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 20. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPN\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 21. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lGR\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 22. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 23. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lTA\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 24. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPR\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 25. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 26. TI=Knjižničar kosmatinec AU=Donald, Alison LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lBR\iml\uS\aDONALD A.\5Knjižničar 27. TI=Zmaj Direndaj AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aKOVIČ K.\5Zmaj Direndaj 28. TI=Ko se gre na vece AU=Langen, Annette LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\imzb\uC\aLANGEN A.\5Ko se gre na vece 29. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Sanje se COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285195264 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769920 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286769664 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286828032 23.12.2016

COBISS.SI-ID

287161088 23.12.2016

COBISS.SI-ID

285324800 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

stran 67/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

30. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Sanje se 31. TI=Zmaj Direndaj AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aKOVIČ KAJETAN\5Zmaj 32. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Sanje se 33. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Sanje se 34. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uC\aSTAR DANIELLE\5Sanje se 35. TI=Sanje se uresničijo AU=Star, Danielle LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uC\aSTAR D.\5Sanje se 36. TI=Miklavž deli Božjo ljubezen AU=Čuk, Urška LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba SG=lŽA\iml\uC\aČUK U.\5Miklavž deli 37. TI=Moj svet AU=Poljanec, Andreja LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Jasa SG=lŽA\iml\uS\aPOLJANEC A.\5Moj svet 38. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lVR\iml\uS\aRDEČA KAPICA 39. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lBR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček in 40. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 41. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lVR\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 42. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lTA\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček in 43. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lGR\iml\uC\aBOURGEOIS P.\5Franček in 44. TI=Franček in nevihta AU=Bourgeois, Paulette LA=slv - slovenski PY=2013 PU=Tehniška založba Slovenije SG=lPN\iml\uC - ZBIRKA\aBOURGEOIS P. 45. TI=Robin Hood AU=Potter, Jocelyn LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education SG=lVR\iml\u82=20\aPOTTER J.\5Robin Hood 46. TI=Movie studio island adventure AU=Morgan, Hawys LA=eng - angleški PY=2014 PU=Pearson Education SG=lPR\iml\u82=20\aMORGAN H.\5Movie studio 47. TI=Bambi AU=Ingham, Barbara LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education SG=lPR\iml\u82=20\aINGHAM B.\5Bambi 48. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

COBISS.SI-ID

287161088 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

COBISS.SI-ID

286309120 22.12.2016

COBISS.SI-ID

285925632 21.12.2016

COBISS.SI-ID

287056896 21.12.2016

COBISS.SI-ID

284833024 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

269659136 19.12.2016

COBISS.SI-ID

8798865

19.12.2016

COBISS.SI-ID

21687602

19.12.2016

COBISS.SI-ID

21683762

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

stran 68/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

49. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 50. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 51. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 52. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 53. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 54. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 55. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 56. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 57. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPN\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs 58. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 59. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 60. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 61. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 62. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 63. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 64. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 65. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 66. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 67. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPO\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

stran 69/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

68. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 69. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 70. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 71. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 72. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 73. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 74. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 75. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 76. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 77. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lBR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs 78. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 79. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 80. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 81. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 82. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 83. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 84. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 85. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 86. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

stran 70/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

87. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lPR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5PThe 88. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 89. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 90. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 91. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 92. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 93. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 94. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 95. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 96. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 97. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lVR\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs 98. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 99. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 100. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 101. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 102. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 103. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 104. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 105. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

stran 71/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

106. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 107. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lŽA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs 108. TI=Peppa Pig. Stars AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Stars 109. TI=Peppa Pig. George's balloon AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's 110. TI=Peppa Pig. George's new dinosaur AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George's new 111. TI=Peppa Pig. Grampy rabbit in space AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Grampy rabbit 112. TI=Peppa Pig. Peppa meets the queen AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa meets 113. TI=Peppa Pig. Peppa plays basketball AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa plays 114. TI=Peppa Pig. Peppa goes on holiday AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes on 115. TI=Peppa Pig. George and the noisy baby AU=Astley, Neville LA=eng angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5George and 116. TI=Peppa Pig. Peppa goes skiing AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5Peppa goes 117. TI=Peppa Pig. The childrenʹs fête AU=Astley, Neville LA=eng - angleški PY=2016 PU=Ladybird Books SG=lTA\iml\u82=20\aASTLEY N.\5The childrenʹs 118. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPO\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška 119. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPR\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška 120. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lBR\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška 121. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lTA\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška 122. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lVR\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška 123. TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425291

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418891

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424011

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425035

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424523

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2419147

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2425547

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2418635

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424779

19.12.2016

COBISS.SI-ID

2424267

19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016 stran 72/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

124.

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lPN\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška TI=Hruška debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Karantanija SG=lŽA\iml\uC 82-1\aHRUŠKA\5debeluška TI=Kdo je danes glavni AU=Konc Lorenzutti, Nataša LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Miš SG=lBR\iml\uC\aKONC L.N.\5Kdo je danes TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPR\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lPO\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lBR\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Božični večer : [11 prazničnih zvokov!] AU=Barder, Gemma LA=slv slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\imzb\uS\aBARDER G.\5Božični večer TI=Darilo za Božička / [ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedel Jakob Rotar] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Mladinska knjiga SG=lTA\iml\uS\aDARILO ZA\5Božička TI=Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Hieroglif SG=lTA\iml\uS\aKENDA H.D.\5Škratek Napakec TI=Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Hieroglif SG=lPO\iml\uS\aKENDA H.D.\5Škratek Napakec TI=Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Hieroglif SG=lPR\iml\uS\aKENDA H.D.\5Škratek Napakec TI=Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Hieroglif

COBISS3/Zaloga

COBISS.SI-ID

287120896 19.12.2016

COBISS.SI-ID

281640192 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

285079040 16.12.2016

COBISS.SI-ID

284769536 16.12.2016

COBISS.SI-ID

286058240 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286058240 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286058240 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286058240 12.12.2016 stran 73/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

SG=lVR\iml\uS\aKENDA H.D.\5Škratek Napakec 142. TI=Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje AU=Kenda Hussu, Damjana LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Studio Hieroglif SG=lŽA\iml\uS\aKENDA H.D.\5Škratek Napakec 143. TI=Modrovanje vrane, vnuka in deda AU=Bizjak, Ivan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanjska knjiga SG=lŽA\iml\u084\aBIZJAK I.\5Modrovanje 144. TI=Slike in zgodbe iz tisoč in enega pasjega dne AU=Štampe Žmavc, Bina LA=slv - slovenski PY=1985 PU=Univerzum SG=lBR\iml\uC\aŠTAMPE Ž. B.\5Slike 145. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPR\iml\uS\aRDEČA\5kapica 146. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lTA\iml\uS\aRDEČA\5kapica 147. TI=Maček Muri AU=Kovič, Kajetan LA=slv - slovenski PY=2015 PU=Mladinska knjiga SG=lŽA\iml\uS\aKOVIČ K.\5Maček Muri 148. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lŽA\iml\uS\aRDEČA\5kapica 149. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lPO\iml\uS\aRDEČA\5kapica 150. TI=Rdeča kapica / priredila Stefania Leonardi Hartley ; ilustracije Maria Rita Gentili ; [prevedla Marta Graj] LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Učila International SG=lBR\iml\uS\aRDEČA\5kapica

COBISS.SI-ID

286058240 12.12.2016

COBISS.SI-ID

284647680 12.12.2016

COBISS.SI-ID

503070

COBISS.SI-ID

284833024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

278221568 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284833024 28.12.2016

COBISS.SI-ID

284547328 23.12.2016

COBISS.SI-ID

286046976 12.12.2016

COBISS.SI-ID

6700953

19.12.2016

COBISS.SI-ID

21687090

19.12.2016

COBISS.SI-ID

286458112 12.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: L 1.

TI=Ilustrirana zakladnica škotskih pravljic in pripovedk AU=Breslin, Theresa LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Morfemplus SG=lŽA\iml\uL\aBRESLIN T.\5Ilustrirana

UDK skupina: LS 1.

TI=Ljudje v gorah AU=Škodič, Dušan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Planinska zveza Slovenije SG=lŽA\iod\u886.3-32\aŠKODIČ D.\5Ljudje v

UDK skupina: M 1. 2. 3.

TI=The fall of the House of Usher and other stories AU=Poe, Edgar Allan LA=eng - angleški PY=2008 PU=Pearson Education SG=lVR\iod\u82=20\aPOE E.A.\5The fall\x+CD TI=Awake at night AU=Miller, Laura LA=eng - angleški PY=2013 PU=Pearson Education SG=lBR\iml\u82=20\aMILLER L.\5Awake at night TI=Moja roka v tvoji AU=Landa, Mariasun LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Malinc SG=lPO\iml\uM\aLANDA M.\5Moja roka v tvoji

COBISS3/Zaloga

stran 74/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

4. 5. 6. 7.

TI=Moja roka v tvoji AU=Landa, Mariasun LA=slv PU=Malinc SG=lPR\iml\uM\aLANDA M.\5Moja roka v tvoji TI=Moja roka v tvoji AU=Landa, Mariasun LA=slv PU=Malinc SG=lTA\iml\uM\aLANDA M.\5Moja roka v tvoji TI=Moja roka v tvoji AU=Landa, Mariasun LA=slv PU=Malinc SG=lVR\iml\uM\aLANDA M.\5Moja roka v tvoji TI=Moja roka v tvoji AU=Landa, Mariasun LA=slv PU=Malinc SG=lŽA\iml\uM\aLANDA M.\5Moja roka v tvoji

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286458112 12.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286458112 12.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286458112 12.12.2016

- slovenski PY=2016

COBISS.SI-ID

286458112 12.12.2016

COBISS.SI-ID

284744704 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

286812416 21.12.2016

COBISS.SI-ID

14161723

COBISS.SI-ID

285044736 16.12.2016

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

UDK skupina: OL 1.

TI=Bal, der Leuchtkäfer AU=Rogač, Franci LA=slv; ger PY=2016 PU=samozal. SG=lŽA\iml\u82=30\aROGAČ F.\5Bal, der

UDK skupina: P 1.

TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lŽA\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 2. TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lVR\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 3. TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lTA\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 4. TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPR\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 5. TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lPO\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 6. TI=Do konca jezera in naprej AU=Pregelj, Sebastijan LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Miš SG=lBR\iml\uP\aPREGELJ S.\5Zgodbe\x2 7. TI=The white oryx AU=Smith, Bernard LA=eng - angleški PY=2003 PU=Pearson Education ; Penguin Books SG=lVR\iml\u82=20\aSMITH B.\5The white oryx 8. TI=VDV : Veliki dobrodušni velikan AU=Dahl, Roald LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Sanje SG=lBR\iml\uP\aDAHL R.\5VDV 9. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lPR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 10. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lTA\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 11. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lŽA\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 12. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lBR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry COBISS3/Zaloga

19.12.2016

stran 75/76


COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

50434 Medobčinska splošna knjižnica Žalec Oznaka izpisa:

Seznam novosti

09.01.2017 Z-PL-B06

Novosti-dec-2016

13. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lVR\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 14. TI=Harry Potter and the philosopher's stone AU=Rowling, J. K. LA=eng angleški PY=2015 PU=Bloomsbury SG=lPO\iml\u82=20\aROWLING J.K.\5Harry 15. TI=Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo AU=Rohmann, Katrin LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lPO\iml\uP\aROHMANN K.\5Jabolčni kolač 16. TI=Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo AU=Rohmann, Katrin LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lVR\iml\uP\aROHMANN K.\5Jabolčni kolač 17. TI=Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo AU=Rohmann, Katrin LA=slv - slovenski PY=2016 PU=Skrivnost SG=lŽA\iml\uP\aROHMANN K.\5Jabolčni kolač 18. TI=Samurajev meč AU=Reaves, Michael LA=slv - slovenski PY=1991 PU=Mladinska knjiga SG=lVR\iml\uP\aREAVES M.\5Samurajev

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

COBISS.SI-ID

20355890

16.12.2016

COBISS.SI-ID

286482688 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286482688 12.12.2016

COBISS.SI-ID

286482688 12.12.2016

COBISS.SI-ID

24412416

COBISS.SI-ID

259395072 21.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

- slovenski

COBISS.SI-ID

257612544 19.12.2016

28.12.2016

UDK skupina: PV 1.

TI=Divja Evropa : Balkan v očeh zahodnih politikov AU=Jezernik, Božidar LA=slv - slovenski PY=2011 PU=Slovenska matica SG=lŽA\iod\u39\aJEZERNIK B.\5Divja Evropa

UDK skupina: S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lBR\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lPR\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lVR\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lTA\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lPO\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lGR\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo TI=Mama, kdo sem jaz? AU=Valentine, Marianne LA=slv PY=2011 PU=CFA SG=lPN\iml\uS\aVALENTINE M.\5Mama, kdo

COBISS3/Zaloga

stran 76/76

Profile for Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti december 2016  

Knjižne novosti december 2016 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Knjižne novosti december 2016  

Knjižne novosti december 2016 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Profile for 26906
Advertisement