Page 1

Багато корисної інформації для шкільних бібліотекарів: biblioproektmmk.blogspot.com

АВТОРИ

ЛАМПІГА Алла Віталіївна Посада: завідувач бібліотеки закладу «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради»

Професійний портрет Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «вища», стаж методичної роботи — 4 роки; праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та численними грамотами регіонального та місцевого рівнів; також працює завідувачем бібліотеки Фізико-математичної гімназії №17 Вінницької міської ради.

СИДОРЕНКО Ольга Петрівна Посада: бібліотекар закладу «Фізикоматематична гімназія №17 Вінницької міської ради» Професійний портрет Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — вчитель хімії та основ екології, стаж бібліотечної роботи — 3 оки.


Багато корисної інформації для шкільних бібліотекарів: biblioproektmmk.blogspot.com

Тема роботи: «Сайт бібліотеки ФМГ №17 – інформаційний ресурс навчального закладу». Опис конкурсної роботи У роботі представлено досвід створення інформаційно-освітнього середовища з використанням традиційних та електронних джерел інформації, перебудову гімназійної бібліотеки у потужний бібліотечно-інформаційний центр через упровадження у практику роботи новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Метою роботи є опис власного веб-ресурсу та актуальності його контенту. Завдання роботи – показати аспекти та механізми створення веб-ресурсу в роботі бібліотеки навчального закладу. Робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел. Конкурсна робота являє собою огляд власного веб-ресурсу, його аналіз як платформи для висвітлення діяльності шкільної бібліотеки, розширення спектру бібліотечних послуг, популяризації книги та читання. Продуманість структури, специфіка та якість контенту, доступність сайту бібліотеки ФМГ №17 ВМР дають можливість: - розширення функціонально-змістового діапазону діяльності гімназійної бібліотеки; - створення комфортних умов в бібліотечно-інформаційному центрі для користувачів різних категорій; - збільшення репертуару інформаційних послуг, які задовольняють потреби в інформації гімназійної спільноти;

якнайповніше

- досягнення позитивного іміджу гімназійної бібліотеки, бібліотекаря, основу праці якого складає інноваційна діяльність; - формування високого користувачів.

рівня

інформаційної

та

читацької

культури

В умовах сьогодення ефективна діяльності шкільної бібліотеки неможлива без функціонування її (бібліотеки) в умовах єдиного інформаційно-навчального середовища – системи, в якій на інформаційному рівні задіяні між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація – вчителі – бібліотека – учні – батьки. Саме за такою схемою працює бібліотека ФМГ №17.

Творчий портрет бібл 17 фмг  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you