Page 1

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ НАКАЗ 20.01.2014

№ 31

м.Вінниця

Про проведення консультативнометодичних днів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Вінниці у ІІ семестрі 2013-2014 навчального року Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.13 р. № 772, Положення про консультативно-методичний день, затвердженого наказом департаменту освіти Вінницької міської ради від 16.09.2013 №588 з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, надання адресної допомоги вчителям у розвитку педагогічної майстерності, НАКАЗУЮ: 1. Провести консультативно-методичні дні у загальноосвітніх навчальних закладах: комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» - 19 лютого 2014 р.; заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» - 16 квітня 2014 р. 2. Міському методичному кабінету (Н. Москальчук):


узагальнити результати роботи в Картці оперативного методичного консультування (додаток 1). 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту освіти І. Божок. -

Директор департаменту  Н. Москальчук  35-07-21

В.Буняк


Додаток 1 до наказу департаменту освіти від __.01.2014 р. № ____

Картка оперативного методичного консультування № п/п

Напрями консультування

Зміст наданої методичної допомоги

1. Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ 1.1.

Організація роботи навчальних кабінетів: -матеріально-технічне забезпечення; - організація роботи кабінету та керівництво ним; -навчально-методичне забезпечення; - оформлення навчальних кабінетів.

1.2.

Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою, фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу Функціонування обладнаного спортивного майданчика та спортивної зали для проведення занять з фізичної культури Організація роботи класів (майстерень) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану

1.3. 1.4.

2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників 2.1.

Організація профільного навчання та допрофільної підготовки

2.2.

Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ: - структура веб-сайту(системність, функціональність, зручність інтерфейсу); - зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, регулярність оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність фото- і відео- матеріалів, кількість відвідувань та завантажень); - дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості) Використання засобів ІКТ в навчально-виховному процесі

2.3. 2.4.

2.5.

Виховна робота в ЗНЗ: - стан роботи з реалізації напрямків виховної роботи; - плани роботи в ЗНЗ (класних керівників, соціального педагога, педагогаорганізатора, практичного психолога); - програми виховання; - звіти про роботу; - матеріали анкетування ; учасників навчально-виховного процесу; - діяльність органів учнівського врядування; - методичні об’єднання класних керівників 1-4класів, 5 – 11класів; - стан роботи ЗНЗ щодо охоплення учнів змістовним дозвіллям; - робота з батьківською громадою закладу (збори, конференції, всеобуч батьків); - робота з обдарованими дітьми (творчі, спортивні конкурси, турніри, змагання, наявність банку даних) Оцінювання навчальних досягнень учнів: - дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів - об’єктивність, систематичність, вмотивованість оцінювання навчальних досягнень


2.6. 2.7.

Організація та проведення державної підсумкової атестації: зміст, форми і порядок проведення Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

2.8.

Забезпечення наступності в поглибленому вивченні окремих предметів, профільному навчанні (за винятком шкіл І ступеня)

3.1.

Організація 1 наукової, інноваційної та експериментальної діяльності ЗНЗ

3.2.

Участь педагогічних працівників у фахових конкурсах

3.3.

Організація роботи методичного кабінету ЗНЗ

3.4.

Методична робота закладу: - методичної рада - методичні об’єднання - школа молодого вчителя - творчі та динамічні групи - самоосвітня робота - вивчення перспективного педагогічного досвіду, робота Школи ППД

4.1.

Методичне забезпечення та відповідність атестаційних матеріалів нормативній базі Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Робота педагогів у міжкурсовий період .

3. Науково - методична робота 9

4. Атестація педагогічних працівників

4.2.

5. Психологічний супровід навчально-виховного процесу 5.1. 5.2.

Оформлення5 та матеріально-технічне оснащення кабінету практичного психолога/кабінету соціального педагога, графік роботи, затверджений . керівником 1навчального закладу. Матеріали та документація кабінету практичного психолога/кабінету соціального педагога: Нормативно-правова документація Навчально-методичні матеріали, інформаційно-методичні матеріали Матеріали супроводу працівників психологічної служби за напрямками: - супровід дітей «групи ризику» та дітей, які перебувають на внутришкільному обліку; - супровід обдарованих дітей; - супровід дітей з особливими освітніми потребами; - робота з батьками; - робота з педагогічним колективом; - здійснення психологічного супроводу в розрізі профорієнтаційної роботи; Довідково-інформаційні матеріали

-

5.3. 5.4. 5.5.

Наявність банку даних психодіагностичних методик, аналітичних довідок, складених за результатами діагностичних досліджень, рекомендацій, наданих психологом за результатами досліджень. Участь у реалізації національних, державних, обласних, міських, комплексних, галузевих програм Організація та проведення «години психолога», факультативів, курсів за вибором, спецкурсів з психології

6. Організація роботи шкільної бібліотеки 6.1.

Кадрове забезпечення бібліотеки

6.2.

Документація, що регламентує діяльність шкільної бібліотеки

6.3.

Облікова документація бібліотеки

6.4.

Забезпечення навчальною літературою


6.6.

Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу Організація довідково-бібліографічного апарату

6.7.

Робота з користувачами

6.8.

Використання ІКТ

7.1.

Виконання річного плану роботи ЗНЗ

7.2.

Діяльність педагогічної ради

7.3.

Формування органів громадського врядування ЗНЗ

6.5.

7. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом

Н31 20 01 2014