Page 1

Observacions a propòsit dels incendis de l’estiu de 2010 L’Associació de Defensa del Massís del Boscarró proposa que les subvencions que puguen ser destinades a l’acceleració dels processos de recuperació forestal siguen administrats directament pels Ajuntaments implicats, especialment el nostre, seguint tota una sèrie de recomanacions fetes per una comissió avaluadora de danys i d’actuacions del desastre que ens afecta. Les mesures seran vàlides tant per a Barxeta, com per a qualsevol dels altres afectats. I que, en termes generals, són les següents: 1.- Les tasques es realitzaran amb mà d’obra dels pobles afectats. D’aquesta manera afavorirem el vincle població-paisatge que tant ens cal promoure. D’altra banda, també afavorirem l’ocupació i per tant reduïrem els efectes de la crisi que tan negativament afecta les nostres poblacions. 2.- Les tasques de neteja i prevenció erosiva haurien de ser coordinades i realitzades per l’equip forestal que actualment fa els cursos ocupacionals de la Mancomunitat, car és notòria la tasca realitzada al nostre riu. Evidentment, el nombre de persones contractades haurà de ser proporcional a la superfície on s’ha d’actuar, que en aquest cas és, per desgràcia, molt extensa. 3.- La repoblació s’haurà de fer amb espècies actualment por representades a causa de la pressió antròpica secular, la qual ha impedit el desenvolupament normal del bosc climàcic, en aquest cas carrascar termòfil. Per a fer aquesta tasca final, i principal, l’ADMB ofereix els seus serveis per a la sembra d’espècies autòctones i de peus locals i/o propers, per a efectuar aquest treball de la manera més òptima possible. A més a més, la nostra feina està avalada per experiments realitzats a la nostra serra i el nostre riu en la repoblació d’espècies autòctones en els darrers quinze anys. Aquests indrets seran especificats en el projecte que, si s’escau, caldrà realitzar. Sobre l’opció d’utilitzar llavor en comptes de planter a la serra ens avalen uns quants milions d’anys d’evolució vegetal, cosa que fa que la nostra actuació siga més viable des del punt de vista efectiu i també econòmic. Els arbres llavorers que hi utilitzarem també els tenim identificats i els especificarem en el projecte a realitzar. 4.- Composició de la Comissió d’Avalució de Danys i Actuacions. La Comissió haurà d’estar formada per un tècnic de treballs forestals, un biòleg de la Conselleria de Medi Ambient, el forestal de la zona i un membre de l’ADMB.

1


5.- La raó que ens ha portat a fer aquest seguit de recomanacions ha estat la poca efectivitat i èxit que han tingut les repoblacions efectuades per empreses adjudicatàries de la Generalitat o de l’Estat, ja que en moltes ocasions no s’han potenciat les successions naturals i tampoc no s’ha afavorit la relació entre les poblacions locals i les seues zones naturals. Finalment, voldríem reclamar la necessària inversió pública directa en els nostres boscos i paratges naturals, però eliminant intermediaris i oneroses comissions i afavorint l’ocupació de persones i entitats locals. L’èxit d’aquest iniciativa que proposem es pot constatar a la comarca del Berguedà arran del devastador incendi que l’afectà el 1995. Barxeta, 24 de setembre de 2010

Lluís Seguí i Calabuig, President de l’Associació en Defensa del Massís del Boscarró

2

Proposta a Barxeta  

Proposta presentada per l'Associació en Defensa del Massís del Boscarró arrel dels incendis patits el setembre del 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you