Page 7

Vraag het de specialist Specialisten uit de regio aan het woord Kinderen

De 7 Dwergen

VRAAG We zijn hier net komen wonen, maar zijn op zoek naar een kinderopvang die net wat meer biedt dan alleen opvang. Wat bieden jullie zoal aan begeleiding en actieve, ontspannende en sportieve activiteiten voor de kinderen?

ANTWOORD Kinderdagverblijf de 7 dwergen is niet alleen een gezellige kinderopvang, maar daagt kinderen uit zich te ontwikkelen door ook buiten het verblijf activiteiten te aan te bieden. Te denken valt aan leuke uitstapjes naar de kinderboerderij, een speurtochtje door de wijk (“Kijk; mijn huis!!!), even voor een boodschap naar het winkelcentrum, of gezellig met z’n allen naar het park picknicken! Al deze ‘dagelijkse’ bezigheden zijn leerzaam en vinden kinderen vooral erg gezellig. Daarnaast worden iedere maand nieuwe thema’s behandeld van het taalontwikkelingsprogramma Dag Jules! (vroeg- en voorschoolse educatie). Dag Jules! wil peuters gevoelig maken voor taal door het aanreiken van betekenisvolle activiteiten zoals voorleesverhalen, gesprekken, ontdekactiviteiten, bewegingsactiviteiten, spel,

Zwemmen

expressie, knutselactiviteiten, versjes en liedjes. Alle activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van de peuter en alle driejarige peuters maken meerdere keren per week gebruik van dit programma. Aan de hand van verrassende thema’s breiden de peuters hun taal en hun woordenschat uit, waarbij de kinderen op allerlei verschillende manieren kennis maken met taal, maar ook rekenen, beweging en muziek!). Uitstapjes waarbij gerichte activiteiten worden aangeboden maken daar uiteraard ook deel van uit! Zo blijven we onze kinderen motiveren en stimuleren en krijgen ze alvast een goede basis voor het basisonderwijs. > Kinderdagverblijf de 7 dwergen Haydnstraat 2, Zwolle Tel. 038 - 454 4372 Zwaardvegerstraat 124, Stadshagen Tel. 038 - 230 0932 info@de-7-dwergen.nl www.de-7-dwergen.nl

Zwemschool Nemo

VRAAG Je hoort en leest heel verschillende verhalen over de vormen waarin zwemles wordt aangeboden, zoals Easyswim en Zwem ABC. Welke vormen bieden jullie zoal aan en hoe houden jullie daarin rekening met de individuele wensen van de kinderen?

ANTWOORD Zwemschool Nemo biedt zwemles aan volgens de eisen van het Zwem-ABC (NPZ-NRZ). Wij besteden in de aanvangsperiode veel aandacht aan watervrijheid. In deze fase wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Ontspannen drijven en ligging zijn belangrijke onderdelen. Hierbij maken we beperkt gebruik van hulpmiddelen. Kinderen ontdekken hierdoor wat mogelijk is in het water. Ze maken gebruik van hun natuurlijke drijfvermogen. Tijdens de aanleerfase van de slagen, worden hulpmiddelen gebruikt om de aandacht te kunnen vestigen op techniek. Als deze goed ontwikkeld is, gaat het af bouwen van

StadshagenNieuws Magazine

hulpmiddelen soepel, omdat er in het begin veel aandacht is besteed aan ligging en watervrijheid. Tijdens de zwemles komen alle elementen (te water gaan, onder water gaan, draaien, drijven, watertrappen, voortbewegen, ademhalen en survival) aan de orde, zodat kinderen in de volle breedte ontdekken en leren. Dit heeft als doel dat kinderen veilig zijn in het water. Zwemschool Nemo biedt zwemles op maat doordat de instructeurs goed observeren en vragen wat het kind nodig heeft. We differentiëren niet alleen in lesaanbod op niveau, maar ook in het gebruik van hulpmiddelen. Om verschillende redenen (anatomie, lichaamsbouw, etc.) kan hierin een aanpassing nodig zijn. Door de kleine groepjes kan de aandacht goed verdeeld worden en blijft er altijd oog voor veiligheid. > Zwemschool Nemo Irenestraat 3A, Zwartsluis Tel. 06 - 4723 4542 info@zwemschoolnemo.nl www.zwemschoolnemo.nl

7

Profile for Twenty Four Webvertising

Stadshagen - 2017 - 2  

Stadshagen - 2017 - 2  

Advertisement