Page 35

Juridisch

Driehoek Advocaten

VRAAG Ik ben werkgever in de detailhandel en heb nu al een aantal keer dezelfde medewerker betrapt op het bezoeken van ongepaste websites binnen werktijd. Nu vroeg ik mij af wat de regels zijn omtrent ontslag op staande voet. Ik wil namelijk niet in een ellenlang juridisch arbeidsconflict terechtkomen, maar de situatie is ook niet langer werkbaar in deze vorm. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

ANTWOORD Een ontslag op staande voet is de zwaarste vorm van ontslag. Voor een ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden (een ernstig verwijtbare gedraging). Een ontslag op staande voet moet direct worden gegeven en de reden van het ontslag moet direct door de werkgever aan de werknemer worden medegedeeld. Voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een dringende reden moet o.a. worden meegewogen of u uw werknemer al eerder heeft gewaarschuwd dat u niet toestaat dat dit soort websites binnen werktijd door hem worden bezocht en dat bij een volgende keer ontslag (op staande voet) zal volgen. Tevens is van belang of u dit kunt bewijzen. Heeft u de waarschuwing schriftelijk gegeven?

Wonen

Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen een rol. Hoe oud is uw werknemer? Heeft de werknemer een lang dienstverband en functioneert hij verder goed? Het geven van een ontslag op staande voet is risicovol. Een werknemer kan namelijk bezwaar maken tegen het ontslag op staande voet en proberen dit door de rechter te laten vernietigen. Als dit lukt, heeft de werknemer aanspraak op loon omdat zijn dienstverband niet beëindigd is. Omdat de uitkomst van een gerechtelijke procedure onzeker is, vinden er (na een ontslag op staande voet) vaak onderhandelingen plaats tussen werkgever en werknemer om te komen tot een regeling over de beëindiging van het dienstverband waarbij (het ontslag op staande voet door de werkgever wordt ingetrokken en) de WW-rechten van de werknemer zoveel mogelijk worden veilig gesteld. De gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Woonaccent Makelaars Van Dorsten

VRAAG

VRAAG

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Is een energielabel altijd wettelijk verplicht?

ANTWOORD

ANTWOORD

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedingsprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het eindbod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. De gunning ligt altijd bij de verkoper, waarbij niet altijd het hoogste bod doorslaggevend is. De aanvaardingstermijn of andere voorwaarden kunnen ook bepalend zijn in deze gunning.

Tenzij anders afgesproken, zal verkoper uiterlijk bij de notariële eigendomsoverdracht aan koper een energielabel overhandigen. Van het voorgaande kan door verkoper worden afgeweken indien, op grond van het besluit energieprestatie, voor gebouwen een dergelijk label of certificaat niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval het verkochte is aangewezen als monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening of als het vrijstaande gebouwen betreft met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2). Voor meer informatie www.rvo.nl. Ook kun je zelf al op www.zoekuwenergielabel.nl kijken of de woning al een energielabel heeft. > www.woonaccentvandorsten.nl

StadshagenNieuws Magazine

35

Profile for Twenty Four Webvertising

Stadshagen - 2017 - 2  

Stadshagen - 2017 - 2  

Advertisement