Page 33

Oorzaak leesproblemen: niet altijd dyslexie! Veel kinderen hebben moeite met leren lezen. Dan wordt er al snel aan dyslexie gedacht. Vaak terecht, maar niet altijd.

het kind gebaat is bij een bril, of dat er oogoefeningen worden geadviseerd. Dyslexie kan er uiteraard niet mee worden verholpen, maar het kind heeft

Dyslexie heeft te maken met de

Zwolle vertelt: “Bij een orthoptisch

er wel baat bij als het zicht optimaal is.”

taalverwerking in de hersenen en niet

onderzoek wordt gekeken naar de

Kortom, laat bij twijfel altijd de ogen van

met de ogen. Toch is het goed om dan

oogstand: staan de ogen recht of is er

uw kind (onder de 12 jaar) controleren

ook de ogen te laten onderzoeken door

sprake van scheelzien of een neiging tot

door een orthoptist!

een orthoptist.

scheelzien? Er wordt onderzocht hoe de ogen samenwerken: kan het kind diepte

Voor een orthoptisch onderzoek

Mogelijk kost het moeite om scherp te

zien met twee ogen, worden de ogen

kunt u bij de orthoptist in Isala of bij

zien op korte afstand, omdat de ogen

altijd goed op hetzelfde punt gericht en

Oogzorgcentrum Zwolle terecht. Wilt

verziend zijn. Of de ogen hebben moeite

kan het kind dit langere tijd vol houden?

u meer informatie over onze aanpak,

met convergeren: het naar elkaar toe

Dit om te beoordelen of alle oogspieren

kosten, korte wachttijd of wilt u een

trekken van de ogen bij zien op korte

goed werken.

afspraak maken?

oogproblemen die belemmerend kunnen

Tenslotte wordt de gezichtsscherpte

Wij zijn bereikbaar op tel. 085-9022882

zijn bij het leren lezen. Gelukkig zijn

(detailwaarneming) onderzocht en de

of via de website www.ozcz.nl

er steeds meer leerkrachten die dit

oogsterkte opgemeten. Omdat kinderen

opmerken en de ouders hierover

hun ogen heel makkelijk inspannen, is

informeren.

het belangrijk dat de oogsterkte wordt

Aplein 15, Zwolle

opgemeten in ontspannen toestand. Dit

Tel. 085-9022 882

Een orthoptist is een paramedicus

wordt bereikt met oogdruppels die de

email@oogzorgcentrumzwolle.nl

die onder andere is gespecialiseerd in

pupil verwijden en de accommodatie

www.ozcz.nl

oogonderzoek bij kinderen. Ariënne

(het scherpstelvermogen) tijdelijk

Wellner, orthoptist bij Oogzorgcentrum

uitschakelen. De uitkomst kan zijn dat

afstand. Er zijn dus veel verschillende

StadshagenNieuws Magazine

> Oogzorgcentrum Zwolle

U kunt ook op zaterdag terecht!

33

Profile for Twenty Four Webvertising

Stadshagen - 2017 - 2  

Stadshagen - 2017 - 2  

Advertisement