Page 26

De meesters van de Wendakker, van links naar rechts: Meester Bas (muziek), meester Karsten (groep 7), meester Bertil (groep 5), meester Chris (groep 6 + 8), meester Pleun (groep 1), meester Robin (groep 7) en achterin meester Albert (directeur)

De meesters van Stadshagen Waar vroeger ‘de meester’ een instituut was in het basisonderwijs, zijn de mannen er tegenwoordig juist flink in de minderheid. Stadshagen is landelijk één van de meest kinderrijke wijken met daarom ook veel scholen. En ook al zijn de meesters ook in Stadshagen in de minderheid, er zijn er toch opvallend veel te vinden. Tijd voor een portret van ‘de meesters van Stadshagen’. Wij spraken af met vijf meesters van vier verschillende scholen

“Bij mij moet er in de klas hard gewerkt worden, maar er is zeker

in Stadshagen; meester Pleun van groep 1 en meester Chris van

tijd voor grapjes!”, vertelt meester Chris (45 jaar) van de Wendakker.

groep 6 + 8 van de Wendakker, meester Bert (groep 7 + gym) van

“Op een ochtend kwam ik de klas in en zag één van mijn leerlingen

de Vlieger, Meester Jorn van groep 8 van de Krullevaar en meester

een vliegtuigje vouwen. Streng sprak ik hem toe dat dit niet kon

Michel (groep 7) van de Zevensprong.

in de klas, maar dat ik hem later op de dag tegemoet zou komen. Na een ochtend hard werken mochten alle kinderen in de klas

“De eerste vraag die al snel naar boven komt” ‘wat is het verschil tussen een juf en een meester’?”

vliegtuigjes vouwen en deden we een wedstrijdje welk vliegtuigje

Meester Michel (27 jaar) vertelt: “Ik heb het vandaag gevraagd aan

zou landen. Juist die mix vinden de kinderen leuk en zijn meesters

mijn eigen leerlingen van groep 7. De kinderen wisten daar meteen

misschien wat makkelijker dan juffen.”

het verste uit het raam een verdieping lager op het schoolplein

antwoord op te geven: meesters zijn sportiever, relaxter, flexibeler en maken meer grapjes. Nadelen wisten de kinderen niet echt te

“We lossen vaak dingen met humor op”

noemen,” vult hij lachend aan. Hij is één van twee meesters op de

Van de zeventig leerkrachten op de Wendakker zijn er tien meester.

Zevensprong op dertig leerkrachten.

Dat meesters niet alleen voor de bovenbouwgroepen staan bewijst

26

StadshagenNieuws Magazine

Profile for Twenty Four Webvertising

Stadshagen - 2017 - 2  

Stadshagen - 2017 - 2  

Advertisement