Page 15

ZORG

Landstede Kinderopvang begeleidt kinderen op hun dagelijkse ontdekkingsreis “We bieden kinderen een veilige en inspirerende leeromgeving waarbij verkennen, onderzoeken en samenwerken centraal staan. We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling door hen zelf te laten ontdekken en ervaren. Zo maken we hen nieuwsgierig naar de wereld om hen heen.”

Zo verwoordt leidinggevende Jessica Talen

naar buiten, ook als het minder goed weer

de visie waarmee Landstede Kinderopvang,

is. De buitenlucht is gezond en zo komen

kinderdagopvang, buitenschoolse opvang

de kinderen van alles te weten over de

(bso) en peuteropvang aanbiedt in

seizoenen. Ze ontdekken de kikkervisjes in

Stadshagen. Dat gebeurt in kinderdagverblijf

de vijver en de schaapskudde die langskomt.

De Paperclip (0-4 jaar), de peuterspeelzalen

Soms helpen we met de beplanting in de

Muis, Nijntje en Dribbel (2-4 jaar) en de

Stadshoeve, bezoeken we het Zonnehuis

locaties voor buitenschoolse opvang (bso):

en hebben we een eigen moestuin. Zo zien

De Vlieger (Buckhorstlaan en Ingelandhof),

kinderen hoe groenten en plantjes groeien

De Kopakker (Dijkgraafhof), De Paperclip

en hoe je daar letterlijk de vruchten van

en De Boxem (Oude Wetering). Doordat ze

plukt. Zo leren ze beter begrijpen waar hun

zijn ondergebracht in basisscholen, vormen

eten vandaan komt.”

kinderdagopvang en peuterspeelgroep een doorlopende leerlijn en kan de bso

Duurzaamheid

gebruikmaken van de faciliteiten van de

Maar de wereld wordt ook naar binnen

schoolgebouwen.

gehaald en ‘vertaald’ naar het begripsniveau van de kinderen. Met vier jaarthema’s –

Reggio Emilia

voeding en gezondheid, duurzaamheid

Het aanbod van Landstede Kinderopvang

en techniek, bewegen en natuurbeleving

is geïnspireerd op de pedagogische visie

– sluit Landstede Kinderopvang aan bij de

van Reggio Emilia. “Dat is echt de rode

wereld van nu. “Zo brengen we de principes

draad in al onze vestigingen”, aldus Jessica

van duurzaamheid over. We doen aan

Talen. “We passen de uitgangspunten heel

afvalscheiding en leren kinderen al heel

actief en intensief toe.” Reggio Emilia is

vroeg dat bijvoorbeeld plastic en papier apart

gebaseerd op het stimuleren van de talenten

worden ingezameld. En uiteraard leggen

en vaardigheden die kinderen van nature al

we op een voor hen begrijpelijke manier uit

bezitten. “Momenteel zijn we bijvoorbeeld

waaróm we dat doen. Zo maken we zichtbaar

bezig met het thema muziek. In plaats van

en tastbaar dat we zorgvuldig en zuinig

muziekinstrumenten te tonen uit een boekje

met onze aarde en de grondstoffen moeten

een vrijwilliger voor. Een vaste dagindeling

richten we de omgeving erop in. Bijvoorbeeld

omgaan. Maar we bewegen ook mee met hun

van eten, drinken en spelen biedt structuur

met kookpannen aan het hek, waarmee

interesses.”

en veiligheid. Toch is geen dag hetzelfde

ze geluid kunnen maken, of een echt muziekinstrument waar een ouder op speelt.”

met de rijke speel- en leeromgeving die Daarnaast stimuleren de vele

Landstede Kinderopvang biedt.

beweegactiviteiten de motoriek van de Landstede Kinderopvang zoekt verbinding

kinderen. Op de kinderdagverblijven lezen

met de omgeving. “We gaan regelmatig

maandelijks een ouder, een opa of oma of

StadshagenNieuws Magazine

> Kijk voor meer informatie over Landstede Kinderopvang op landstedekinderopvang.nl

15

Profile for Twenty Four Webvertising

Stadshagen - 2017 - 2  

Stadshagen - 2017 - 2  

Advertisement