Page 1

Stadshagen Nieuws.nl

Magazine DECEMBER 2016 • 3E JAARGANG NUMMER 4

POLITIEKIDS

“Een kind laat het goede voorbeeld zien”

GRATIS BOODSCHAPPEN

“Erg blij en verrast dat we gewonnen hadden”

PEC ZWOLLE STREETLEAGUE

“Het is bijzonder omdat het niet alleen om de doelpunten gaat”

Sinterklaas vertelt! “Ik kijk er altijd erg naar uit om weer naar Stadshagen te komen”

Sinterklaas


VOORWOORD COLOFON

StadshagenNieuws Magazine is een uitgave van: Twenty Four Webvertising Nieuws BV

Stadshagen: waar de jeugd (ook) gehoord wordt Ze noemen Stadshagen wel de meest kinderrijke wijk van Nederland. En dat zie je terug in deze editie van het magazine.

in samenwerking met StadshagenNieuws.nl Tel. 0598 - 769068 | Stadshagen@24webvertising.nl

Eindredactie: Redactie StadshagenNieuws.nl Twenty Four Webvertising Nieuws BV (Sjoerd de Boer)

• Natuurlijk staat er - zoals je op de cover hebt kunnen zien - een mooi interview in met de grootste kindervriend: Sinterklaas zelf. Hij vertelt over de intocht, de drukte van december en zijn ervaringen in de omgeving. • Daarnaast komen er twee zeer gedreven tieners aan het woord die binnen de wijkstichting Stadshagen Totaal serieus meedenken over alle zaken die

Vormgeving en opmaak:

spelen in de wijk: overlast door jongeren bij het winkelcentrum, het gebrek

Jort van der Heide

aan activiteiten voor de jeugd en nog veel meer. Zij weten wat er in de jeugd

Eric Snelleman (Rode Egel Producties)

omgaat en proberen ook leeftijdsgenoten te motiveren om deel te nemen.

Bladmanagement: Alex Posthuma

• Ook staan de Politiekids centraal, 24 kinderen, tussen de 7 en 11 jaar oud, die na een opleiding leren om mensen aan te spreken op hun gedrag. Ze kunnen

Oplage:

worden ingezet tijdens Huttendorp of Stadshagen Festival, uiteraard onder

13.000 exemplaren huis aan huis

begeleiding van de wijkagenten.

(Stadshagen, Westenholte & Kamperpoort/ Veerallee)

Druk: Grafistar

Verspreiding:

Het is prachtig om te zien dat het goede voorbeeld gegeven wordt door de jongste generatie. Misschien is dat in deze bewogen tijd ook wel de belangrijkste les: om overlast te voorkomen en frustratie tegen te gaan, dan moet je anderen aan het woord laten, bij zaken betrekken en hun eigen verantwoordelijkheid geven. Hoe groot of klein ze ook zijn.

All-Inn Verspreidingen

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig en succesvol 2017! COPYRIGHT 2016 Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Twenty Four Webvertising Nieuws BV kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd en Twenty Four Webvertising Nieuws BV is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Twenty Four Webvertising Nieuws BV aangeboden informatie of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

De redactie


INHOUD 11 Gratis boodschappen bij Jumbo

13 Driehoek Advocaten

Nagelmaeker

7 Politiekids nu ook actief in Stadshagen

30-31

15 14-21

Verloskundig Huys

Stadshagen zorg

21

Vier vragen, vier specialisten

XLPRO Stadshagen wonen: diverse artikelen rond het thema wonen

44-57

En verder... 9 PEC Zwolle Streetleague • 17 Welkom op de Thorbecke Scholengemeenschap • 18 Landstede Kinderopvang • 19 Fysiotherapie Römer • IJsselheem - locatie Werkeren • 20 Tandarts Duret • Gezondheidshuis Stadshagen • 23 ProMotus Zwolle • De

25 Truus Hoving

Vreugdehoeve • 26 Sinterklaas • 29 Premio Van Essen • Wijkstichting Stadshagen Totaal • 33 Winkelcentrum Stadshagen • 34 Praktijk voor Fysiotherapie ‘de Dobbe’ • Bonbonnerie Borrel • 37 LoonschadeAdvies Zwolle • 39 Opleidingscentra RTC Bouw en De Grift • 41 Optisport De Vrolijkheid • 43 Anton Ekker Parket • Van Wette Dakkapellen & Timmerwerken • 45 EBS Woning en Projectstoffering • 47 All in Tuinen • Klevringa Bouwbedrijf • 49 HSK20: wonen op een toplocatie in de binnenstad • 57 Ketelzorg Zwolle • 58 Stukadoorsbedrijf E. Blaauw • SIMON Interieur

35 Modern Scheiden


Politiekids nu ook actief in Stadshagen Stevig in je schoenen, snel met je lichaam, sterk in de groep en uiteraard: op pad met de politie. Daar gaat het om bij de Politiekids die sinds september in Stadshagen actief zijn. Ruim twintig kinderen worden in zes maanden opgeleid tot Politiekids. StadshagenNieuws sprak met wijkagent Alrik van den Berg en

over zich heen krijgen: “Een kind laat het goede voorbeeld zien en vertelt hoe het moet en een volwassene heeft daar gewoon maling aan en stapt gewoon weer op zijn fiets, terwijl het kind hem beteuterd nakijkt” vertelt Iwan. Binding met de buurt Toen de politie in Holtenbroek begon met de Politiekids was de doelstelling vooral om meer binding met de buurt te krijgen. Er waren daar de nodige problemen en het was voor de politie en jeugdwerk een kans om preventief op te treden, waarbij ze hoopten om een

jeugdwerker Iwan van Zon.

beter contact met de buurt te krijgen, vertelt Alrik. In Stadshagen is Politiekids niet begonnen vanuit een probleem in

In veel plaatsen zijn Politiekids actief

eigen draai aan de training gegeven.

de buurt, maar ook hier hopen de politie

en ook in Zwolle zijn ze al een tijdje

De Politiekidsopleiding bestaat uit

en welzijnsorganisaties op beter contact

actief in Holtenbroek. Op initiatief van

vier onderdelen, waarbij gewerkt

met de buurt.

wijkagenten Michel Engel en Alrik van

wordt aan mentale weerbaarheid en

den Berg kent Stadshagen sinds kort

groepsdynamica, fysieke weerbaarheid,

De huidige lichting Politiekids is

haar eigen Politiekids. Na een officiële

sport en bewegen en natuurlijk

geworven in Breecamp en ook voor

beëdiging door de burgemeester zijn de

op pad met de politie, waarbij de

een volgende lichting zullen niet alle

24 kinderen, tussen de 7 en 11 jaar oud,

Politiekids acties uitvoeren op straat, bij

kinderen uit heel Stadshagen zich

in september van start gegaan.

evenementen of een kijkje nemen achter

aan kunnen melden: “Er waren nu al

de schermen bij de politie.

zo’n vijftig aanmeldingen, alleen uit

Voor de training van de Politiekids is

“De kinderen worden klaargestoomd

Breecamp, terwijl er maar 24 kinderen

gekeken naar wat politieagenten leren

voor spannende dingen, zoals het

mee konden doen. Als kinderen uit heel

tijdens hun opleiding, vertelt Alrik: “Het

aanspreken van mensen.” vertelt

Stadshagen zich kunnen aanmelden stel je dus iedere keer veel meer kinderen

Voor de training van de Politiekids is gekeken naar wat politieagenten leren tijdens hun opleiding. Het is een kindvriendelijke spiegel op de politieopleiding, waarbij bijvoorbeeld mentale weerbaarheid en samenwerken als groep aan de orde komen.

teleur”, aldus Alrik. Senior Politiekids In februari krijgen de huidige Politiekids hun diploma, waarbij ze worden bevorderd tot Senior Politiekids. De Senior Politiekids kunnen worden opgeroepen bij bijvoorbeeld het Stadshagenfestival of het Cultuurfestival.

is een kindvriendelijke spiegel op de

Alrik. De kinderen konden dat gelijk

Maar voor het zover is moeten de

politieopleiding, waarbij bijvoorbeeld

in praktijk brengen tijdens de eerste

Politiekids in januari wel eerst een echt

mentale weerbaarheid en samenwerken

actiedag in winkelcentrum Stadshagen,

examen doen. Daarbij kunnen ze in

als groep aan de orde komen.” Voor de

waarbij ze fietsers in de winkelstraat

verschillende situaties kunnen laten zien

training van de Politiekids werkt de

en foutparkeerders aanspraken. Iwan en

wat ze geleerd hebben. “En dat gaat echt

politie vooral samen met Travers Welzijn,

Alrik verbazen zich over wat de kinderen

heel leuk worden!” verklapt Iwan alvast.

Sportservice Zwolle en de School of Self Devence. Iedere week neemt één van deze partijen de training van de Politiekids voor zijn rekening. Studenten van de Landstede-opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid helpen mee als de Politiekids de straat op gaan. Zwols model Hoewel de Politiekids niet in Zwolle bedacht zijn, wordt in Zwolle wel een

StadshagenNieuws Magazine

pagina 7


een voedselpakket ophalen. Uitgiftetijd is gedurende twee uur, maar wanneer de deuren open gaan stormen er al ruim 100 mensen naar binnen waardoor ze soms lang moeten wachten. Er werken ongeveer 30 vrijwilligers bij de Voedselbank,” vertelt de begeleidster van het team. “Meneer Evert vertelde dat ongeveer 300 huishoudens gebruik maken van de Voedselbank in Zwolle. Dit zijn zo’n 800 a 900 mensen. Voedselbank Zwolle zit nu aan de Westerlaan 51 in Zwolle, maar ze krijgen per 1 januari de sleutel van een nieuw (kleiner) pand in de Marslanden. Dit kan voor sommige mensen uit bijvoorbeeld Stadshagen best een probleem zijn omdat dat wel een eind fietsen is met zo’n groot voedselpakket.” De jongens hebben 1,5 uur geholpen. “Daan

PEC Zwolle Streetleague; Straatvoetbalteam in actie voor de Voedselbank

en Davey meldden zich meteen toen hij aangaf dat er 2 de hele hal mochten gaan dweilen. Wessel en Gilian gingen alles vegen en de anderen begonnen met het uitzoeken van peren en mochten deze tellen en in zakjes doen,” aldus de begeleidster. Wessel: “Ik heb geleerd hoe je het eten moet verdelen over de verschillende bakken en hoe het gaat als groente en fruit binnenkomt dat ze dan meteen opschrijven op hoeveel graden ze dat

Een heuse competitie tussen straatvoetbalteams voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar uit buurten en wijken uit heel Zwolle: de PEC Zwolle Streetleague. In totaal elf teams uit heel Zwolle nemen het tegen elkaar op in een competitie die afgelopen oktober begon en zijn finale beleeft op 16 december. En Stadshagen is met drie teams goed vertegenwoordigd in deze bijzondere competitie.

moeten koelen.” Na afloop is het team onder de indruk van wat ze allemaal gezien en gehoord hebben. Eén van de jongens: “Dan pas realiseer ik me, hoe makkelijk ik soms een stuk fruit weggooi als het er niet meer helemaal aantrekkelijk uitziet. Dan hebben wij het maar goed!” Waarop een ander zegt: “Normaal kijk ik daar eigenlijk nooit naar, maar nu wel dat er mensen zijn die niet veel geld hebben en dus

Het is bijzonder omdat het niet alleen om

Streetleague en was meteen enthousiast.

niet alles zomaar kunnen kopen. Best wel

de doelpunten gaat, of het winnen van

Samen met zijn vrienden die hij kent van

zielig, maar goed dat de Voedselbank hun

wedstrijden. De teams scoren ook punten door

CSV’28 en oude klasgenootjes hebben zij zich

helpt. Ik vond het erg leuk om de Voedselbank

zoveel mogelijk ‘extra likes’ te verzamelen.

ingeschreven voor de competitie onder de

een keer te kunnen helpen.”

Deze ‘extra likes’ kunnen de teams behalen

naam: FC Streetboys.

door zich in te zetten in hun eigen wijk, zoals

Het team krijgt na hun hulp een gepast cadeau

vrijwilligerswerk bij een zorginstantie. Alle

Voetballend gaat het de jongens goed af,

als bedankje. Davey: “Ik vond de Voedselbank

teams worden uitgedaagd om iets creatief

maar om nog ‘extra likes’ te verdienen gingen

leuk en ik heb er veel van geleerd. Ik moest

te verzinnen om hun bijdrage te leveren aan

de jongens als vrijwilligers aan de slag bij

dweilen en we kregen aan het eind een bal en

hun wijk.

de Voedselbank in Zwolle. Een bijzonder

een koekje en cola als dank.”

indrukwekkende en leerzame ervaring. “We En dat deed één van de teams uit Stadshagen.

werden vriendelijk welkom geheten door

De komende maand wordt nog een

Daan, Milan, Wessel, Davey, Olav, Gilian, Cesar

meneer Evert. Wat een grote hal. Dus hier

spannende maand voor het team. De play-offs

en Dani vormen samen FC Streetboys. De

gebeurt alles. Meneer Evert heeft eerst iets

staan in december op het programma met als

‘thuisbasis’ van de jongens is het plein aan

over de Voedselbank in Zwolle verteld. Heel

klapstuk het finaletoernooi op 16 december

de Muurmeesterstraat bij de Krullevaar. Daan,

interessant om te horen wat er allemaal bij

bij Deltion College. Maar of ze winnen of niet,

de oprichter van het team, kreeg bezoek op

komt kijken. Eén keer in de twee weken op

hun inzet voor de Voedselbank maakt hun al

school van de organisatie van PEC Zwolle

vrijdag kunnen mensen bij de Voedselbank

winnaars.

StadshagenNieuws Magazine

pagina 9


Gratis kar met boodschappen dankzij Jumbo Nagelmaeker en StadshagenNieuws Magazine! De samenwerking tussen Jumbo Nagelmaeker en StadshagenNieuws Magazine levert de bezoekers van site en winkel en de lezers van het magazine echt iets op. Tijdens de actie konden mensen raden naar het totaalbedrag van een winkelwagen vol met boodschappen, die middenin de supermarkt stond. “Ik kreeg een belletje waarin gevraagd werd naar mijn dochter, maar had geen idee waar het om ging. Toen bleek dat mijn dochter had meegedaan met de boodschappenactie, dus eigenlijk is zij de winnaar. Gelukkig mag ik er wel van meeprofiteren,” aldus de verbaasde winnaar Dicky Smit.

“Mijn dochter herinnerde het zich nog wel en we zijn met zijn allen erg blij en verrast dat we gewonnen hadden.” Het gezin won de boodschappenkar als hoofdprijs van de actie die Jumbo Nagelmaeker en StadshagenNieuws Magazine gezamenlijk hebben opgezet. Toen ze de prijs in ontvangst namen, werden ze vriendelijk ontvangen door de medewerkers van Jumbo. “Het was een kar vol houdbare dingen als wc-papier, keukenrol, vloeibaar wasmiddel van het huismerk, nootjes, koekjes, soep, rijst, pasta, chips, koekjes, twee verschillende soorten bier, sinas, ijsthee, knakworstjes. Onze voorraadkasten puilen uit. Ik heb een viskar van 1.40 bij 1.70 meter die ik normaal gesproken gebruik voor vissen en oud ijzer. Nu zat hij helemaal tjokvol met boodschappen. En we vieren binnenkort een verjaardag thuis, dus dat moet wel goed komen…” Freddy van Beesten, bedrijfsleider van Jumbo Nagelmaeker, vond het een erg geslaagde actie. “Het was leuk om te horen dat ze enthousiast werden van de mooie bruikbare producten die we in de boodschappenkar gedaan hadden.” Zo’n volle kar met zoveel mooie producten,

een korte periode kwamen er ook dit keer

En dan heerlijk via het internet een bod

voor zo weinig, daarmee heeft Jumbo

meer dan honderd inzendingen binnen. We

doen en duimen dat ze het goed hebben

Nagelmaeker toch weer opnieuw veel

hadden de kar bij de servicebalie gezet.

ingeschat. Bij de uitreiking straalden de

mensen verrast. “We willen niet alleen

Zo konden mensen van alle verschillende

winnaars. Daar doe je het toch voor?”

iets leuks doen, maar er natuurlijk ook

kanten de producten bekijken. Je zag

mee benadrukken hoe laag onze prijzen

echt mensen door de spijlen heen gluren.

eigenlijk zijn.”

Mensen bekijken die kar echt van onder

De actie wordt volgend kwartaal herhaald.

tot boven. Sommigen maken notities en

“Het slaat aan,” merkt Van Beesten. “In

gaan in de schappen kijken naar de prijzen.

StadshagenNieuws Magazine

Houd stadshagennieuws.nl en Jumbo Nagelmaeker in de gaten voor de datum/periode van de volgende raaden-winactie.

pagina 11


de kennisgeving tijdig verstuurd, dan eindigt de huurovereenkomst en heeft de huurder geen recht op voortzetting. De huurder mag deze tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen tegen een dag waarop de huurprijs moet worden betaald. De huurder hoeft de tijdelijke huurovereenkomst dus niet helemaal uit te dienen.

dit type huurovereenkomst is dat de huurovereenkomst eindigt na afloop van de overeengekomen termijn mits de kennisgeving door de verhuurder tijdig is verstuurd. Het nadeel voor de verhuurder

mevr. mr. M.H. Doornbos (Zwolle)

is dat de huurder deze huurovereenkomst eerder kan opzeggen dan tegen de

De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Sinds 1 juli 2016 is de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten uitgebreid. Naast de reeds bestaande verhuur op grond van de Leegstandwet of een verhuur voor een gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is (bijvoorbeeld een vakantiewoning), is een nieuw type huurovereenkomst geïntroduceerd: de tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte.

einddatum. Als de verhuurder een woning voor twee jaar wil verhuren, moet hij direct bij het sluiten van de huurovereenkomst deze termijn met de huurder overeenkomen. Een verhuurder kan niet een tijdelijke huurovereenkomst voor één jaar sluiten en vervolgens aansluitend met dezelfde huurder opnieuw een tijdelijke huurovereenkomst voor één jaar. Gebeurt dit wel, dan geldt de tweede overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd met volledige huurbescherming voor de huurder. Ook indien de verhuurder na afloop van de overeengekomen termijn toestaat dat de huurder in het gehuurde blijft, ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde

In deze column ga ik in op de tijdelijke

de huurder schriftelijk informeren dat de

tijd met volledige huurbescherming voor

huurovereenkomst voor zelfstandige

huurovereenkomst op de afgesproken

de huurder.

woonruimte (dat wil zeggen dat de

datum eindigt. De verhuurder moet deze

woning een eigen toegang heeft en dat de

kennisgeving aan de huurder versturen

Conclusie: de tijdelijke huurovereenkomst

bewoner de woning kan bewonen zonder

uiterlijk één maand voor afloop van de

voor zelfstandige woonruimte biedt mits

daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke

huurtermijn, maar niet eerder dan 3 maanden

de regels goed worden nageleefd, meer

voorzieningen buiten de woning).

ervoor. Deze termijn moet goed in de gaten

zekerheid over het einde van de huur. Een

worden gehouden. Als de kennisgeving

mooi nieuw instrument in het huurrecht!

Een tijdelijke huurovereenkomst voor

niet (tijdig) wordt verstuurd, ontstaat na het

zelfstandige woonruimte kan worden

verstrijken van de overeengekomen termijn

aangegaan voor een periode van maximaal

een huurovereenkomst voor onbepaalde

2 jaar. In de huurovereenkomst moet worden

tijd. De huurder heeft dan volledige

vermeld hoe lang de huur zal duren.

huurbescherming. De verhuurder kan dan veel

De tijdelijke huurovereenkomst eindigt

huurovereenkomst beëindigen. Het is voor de

Driehoek Advocaten Meeuwenlaan 8, Zwolle

wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan,

verhuurder niet mogelijk om het niet (tijdig)

is verstreken. Wel moet de verhuurder

versturen van de kennisgeving te repareren.

info@driehoekadvocaten.nl

vóór afloop van de huurovereenkomst

Ook een rechter kan dit niet doen. Wordt

www.driehoekadvocaten.nl

moeilijker (of in het slechtste geval niet) de

StadshagenNieuws Magazine

Tel. 085 - 760 92 10

pagina 13

COLUMN

Het voordeel voor de verhuurder bij


Helaas heb ik natuurlijk ook met de kerst verdrietige herinneringen zoals een kindje dat net voor de bevalling was overleden. Zijn moeder vond het zo zielig voor hem. Je emoties lijken nog intenser met de kerst. Ooit vroeg een bijna vader of ik bij het kraambedbezoek bij hun zou komen eten als ze nog voor de kerst zouden bevallen. Ik heb iets nooit. Ik kan werken en uitgebreid eten niet zo goed combineren en was ook wel wat verlegen. De bevalling was geweest. Ik dacht ik neem geen risico en ga vooral niet eind van de middag langs maar mooi om kwart over twaalf. Toen bleek dat ze tussen de middag de kerstmaaltijd hadden

Het Verloskundig Huys

kon ik natuurlijk geen kant meer op. Ik zie de vader nog naar de schuur lopen om frietjes te bakken en dat

Dienst met de kerstdagen

ossenhaasje vergeet ik ook nooit meer. Het was natuurlijk heerlijk en heel gezellig. En laat nou het andere dochtertje uit dit gezin zich pas bij

Bij ons wordt er alle dagen van het jaar gewerkt, er heeft altijd een verloskundige dienst. Zo ook met de feestdagen. We hebben gelukkig genoeg collega´s om deze dagen fijn mee te vieren en de diensten te verdelen. Omdat ik met oud en nieuw graag vrij ben i.v.m. mijn verjaardag werk ik meestal met de kerst. Ieder jaar versier ik de praktijken en hang ik als herinnering aan mijn jaren als verloskundige of midwife in Londen de mistletoe op. Je weet maar nooit.

ons melden voor haar eerste kindje. Zij kende dit verhaal ook nog. We hebben er weer om gelachen. Een beetje anders is het als ik met de kerst bijvoorbeeld bij een islamitische zwangere ben. Geen feestdagenstress om de bevalling af te remmen. Er is geen herkenning in de kerstsfeer dus ik pas mijn tekst aan maar mijn verse Turkse moeder nam destijds met veel plezier een flinke hap van de kerststol die toen

Ik vind het prima om met de kerst te werken.

dat noemen. Ik denk steevast vol ontroering

op de verloskamers werd geserveerd.

Mijn kinderen en familieleden doen dit ook

aan Maria in de stal. Hoe zal het voor haar

Ze had het verdiend.

maar we vinden ook altijd wel een moment

geweest zijn? Had ze vertrouwen? Wist ze

om samen te zijn. Dat vind ik nl. het fijnste

wat ze moest doen? Lekker warm en knus

Ook dit jaar doe ik weer dienst in de

van de feestdagen. Het is een gezellige tijd.

binnen maar eens moest ik ook met de kerst

kerstnacht, wat zal het ons brengen?

Overal lichtjes en een bijzondere sfeer van

door een sneeuwstorm naar een bevalling.

Kindje in de kerstnacht? : Kom maar!

verwachting. Natuurlijk extra nu er een kindje

Het ging allemaal heel vlot en ik kon het

op komst is. Het is ook spannend om met

kindje al snel op de borst van haar moeder

de feestdagen uitgeteld te zijn. Welke dag

leggen. De moeder keek mij heel trots aan

zal het worden. Is alle service er ook met de

en plukte de sneeuwvlokken uit mijn haar.

Hetty

feestdagen. Maak je geen zorgen. De hele keten slooft zich extra voor je uit.

Een andere kerstnacht ging ik naar een bekende verpleegkundige van de

Ik werk vaak in de 1e kerstnacht. Ik zoek dan

verloskamers die haar 2e kindje thuis ging

Het Verloskundig Huys Zwolle

ook altijd even uit welke collega’s bij de

baren. Ze vonden het heel fijn dat ik er

Willemskade 12, Zwolle (Centrum)

andere praktijken dienst hebben. Kunnen

was maar kon het eigenlijk wel zelf. Heb ik

Overtoom 57, Zwolle (Stadshagen)

we elkaar helpen en wie zal het eerste

gewoon lekker zitten kijken en genieten van

Tel. 038 - 4 211 211

kindje in deze nacht aanpakken zoals wij

hoe mooi en liefdevol ze beviel.

www.hetverloskundighuys.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 15

COLUMN

gemompeld maar deed dat eigenlijk


• Fast Lane English • Regulier (diverse modules m.b.t. kunst, cultuur & drama) Kortom: elk kind vindt hier wel iets wat bij hem of haar past. “We blijven groeien, nu alweer voor het vierde jaar achtereen. Ouders zijn vaak wel benieuwd hoe dat komt en of we niet bang zijn dat we te groot worden. Onze collega’s hebben een kritische blik op onderwijs en kunnen gelukkig goed omgaan met veranderingen, zoals een leerlingentoename. Daarnaast hebben wij bewust gekozen voor een apart gebouw voor leerlingen van klas 1 en 2. Onze ervaren mentoren en docenten kunnen uw kind met de juiste zorg en ondersteuning op gepaste wijze begeleiden.” De komende maanden zijn er

Welkom op de Thorbecke Scholengemeenschap

verschillende momenten waarop je meer informatie kunt krijgen over de school: • Van 28 november tot en met 1 december 2016 zijn er informatieavonden op verschillende OOZ-basisscholen in de regio. Meer informatie is te vinden op de site www.

Veel leerlingen uit groep 8 zijn zo langzamerhand wel toe aan

ooz.nl (Deze avonden zijn ook vrij

de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich vast oriënteren op hun keuze door de Open Dag van de Thorbecke

toegankelijk voor ouders en leerlingen van andere basisscholen). • Er is een informatieavond voor ouders

Scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum te bezoeken,

en leerlingen op 2 februari, van 19.00 tot 21.00 uur. Er wordt dan meer

op zaterdag 14 januari, van 9:30 tot 13.30 uur.

specifieke informatie gegeven over o.a. de aanmeldprocedure, schoolzaken en het onderwijsprogramma op Thorbecke.

“Tijdens de open dag leiden onze

Dat ook de onderwijsinspectie de

Voor leerlingen is er nogmaals de

leerlingen de basisschoolleerlingen en

Thorbecke Scholengemeenschap

mogelijkheid om mee te lopen in een

hun ouders door de school. Er is van

zo waardeert, is wel te verklaren:

alles te zien, te vragen en te beleven.

kwalitatief goed onderwijs, begeleiding

De vakdocenten hebben laten zien wat

en ondersteuning van een hoog niveau

Lesmiddag voor groep 8 leerlingen

de lessen inhouden: van methodes

en een goed contact tussen leerling en

van verschillende groepen 8 uit Zwolle

en kennisquiz tot vuurwerkshow en

docent. Ook de keuzemogelijkheden

en omgeving, van 13.00 tot 15.00 uur.

raketlancering. Ook kun je in gesprek met

binnen de trajecten en in de pakketkeuze

Aanmelden hiervoor kan op de Open

leraren die meer kunnen vertellen over

voor de bovenbouw zijn voor leerlingen

Dag of via onze website.

de school en welke keuzerichtingen er

vrijwel onbeperkt en werken erg

zijn. Onze leerlingvereniging Onioth is

motiverend.

aanwezig om te laten zien hoe actief zij

van de trajecten. • Woensdag 8 februari is er een Open

We rekenen op veel nieuwsgierige bezoekers!

zijn op school en daarbuiten. Iedereen

De trajecten die kinderen kunnen kiezen,

is van harte welkom om te ontdekken

zijn:

Thorbecke Scholengemeenschap

waarom Thorbecke het zo goed doet in de

• Techniek

Dokter Van Heesweg 1, Zwolle

regio en ook landelijk, maar nog veel meer

• Moderne Media

Tel. 038 - 456 45 60

om te ervaren hoe prettig het is om op

• Sport

info@tsgzwolle.nl

Thorbecke te zitten.

• Technasium

www.tsgzwolle.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 17


in: daar is immers ook ‘afval’ te vinden. “Dan zoeken we bijvoorbeeld blaadjes, eikels, kastanjes en dieren”, vertelt Roel. “Ja, krekels! Of we bouwen een hut. Dat hebben we in de zomervakantie gedaan”, zegt Fréderique (9) enthousiast. Daarbij geven de pedagogisch medewerkers de kinderen een belangrijke les mee: “Ook met natuur gaan we duurzaam, oftewel voorzichtig om.” Maar op dit moment staat ‘techniek & duurzaamheid’ dus centraal in de bso. “We gaan bijvoorbeeld timmeren en zagen met het hout. Daarnaast gaan we met de kinderen een toren bouwen. Dit gebeurt samen met wijkboerderij De Stadshoeve. Er is al een tuintje van wilgentakken gemaakt waar de kinderen doorheen kunnen rennen.” De kinderen reageren enthousiast op dit plan: “Ik heb meegeholpen aan de tuin”, vertelt Fréderique. Gek op knutselen De kinderen hebben het naar hun zin op de bso, al is thuis zijn natuurlijk ook leuk. “Maar heb je een keer ruzie met je moeder

Van bouwafval mooie dingen maken op de bso

dan ben je blij dat je even op de bso bent. En thuis krijgen we gewoon bruin brood, hier hebben ze tijgerbrood, wat heel lekker is”, vertelt Fréderique. Guus speelt graag buiten, bijvoorbeeld in het speeltuintje of op het schoolplein. Maar de voetbaltafel vind hij ook leuk.

Van rioolbuizen tot gebruikte bakstenen en restjes hout: de kinderen van bso De Vlieger aan de Buckhorstlaan weten er wel raad mee. Guus (8): “Met de bakstenen bouw ik een huis.” Een echt huis? “Nee, dat kan niet! Een huis zo hoog als deze tafel. Aan het eind van de dag moeten we opruimen, dan schop ik hem lekker om!”

De meiden zijn gek op knutselen. Lieke (9): “De eerste drie kwartier moeten we altijd naar buiten, maar daarna knutsel ik vaak. Thuis hebben we daar niet veel spullen voor, hier is er heel veel.” Ook Iris (8) vindt knutselen - vooral samen met vriendinnetje Laura - leuk. Groentesoep Dan gaat de bel. “Dan moeten we altijd

Het bouwafval krijgt de bso van

afval ook mooie dingen kunt maken. Ook

opruimen”, vertelt Guus. Daarna is er

Landstede Kinderopvang via de vader van

van thuis nemen kinderen dingen mee,

groentesoep. Maar zijn ze daar vandaag

pedagogisch medewerker Roel Timmer.

zoals melkpakken en wc-rolletjes.”

niet te laat voor, nu ze een interview geven

“Tijdens zijn werk houdt hij materiaal over.

“Van zo’n rolletje heb ik een keer een

en ook nog op de foto gaan? Roel stelt de

Voor het advies- en ingenieursbureau waar

muisje gemaakt!”, herinnert Fréderique

kinderen gerust: “Nee hoor, we bewaren

hij werkt heeft dat geen waarde meer,

(9) zich. “Ik heb er een ballon omheen

het wel voor jullie.”

maar wij zijn er blij mee”, vertelt Roel.

gedaan en een sliertje papier voor het staartje, aangeplakt.” Ze vindt knutselen

Thema Duurzaamheid

en ‘kunstwerken maken’ leuk: “Een

Werken met materialen die anders worden

schoenendoos heb ik veranderd in een

weggegooid, is een bewuste keuze: “Het

mooie, beschilderde kijkdoos.”

past bij ‘Duurzaamheid’, een thema dat in alles wat wij doen steeds terugkomt. Zo

Toren van wilgentakken

willen wij kinderen laten zien dat je met

De kinderen gaan regelmatig de natuur

pagina 18

Tel. 088 - 850 88 15 www.landstedekinderopvang.nl

StadshagenNieuws Magazine


Sportief Afslanken en Sportief Diabeter In het huidige digitale tijdperk kan het lastig zijn om voldoende te bewegen en gezond te eten. In uw omgeving zal u ongetwijfeld de gevolgen zien van slechte eet- en beweeggewoontes. Zo hebben steeds meer mensen last van overgewicht.

Daarnaast zijn hart- en vaataandoeningen

plan op stellen en u tijdens het gehele

naar 038-4203100 of te mailen naar

en suikerziekte (Diabetes Mellitus type

programma zullen ondersteunen. Gedurende

info@fysiozwolle.nl. Afhankelijk van uw

II) een probleem. Uit ervaring weten wij

drie maanden gaat u twee keer per week met

aanvullende verzekering kunt u kosteloos

dat het willen veranderen van uw eet-

uw personal trainer aan de slag, daarnaast

deelnemen. Mocht u meer informatie

en beweegpatroon ten gunste van uw

krijgt u opdrachten en oefeningen mee die u

willen of vragen hebben, kunt u tevens

gezondheid ontzettend moeilijk kan zijn. Daar

thuis kunt doen. De trainingen vinden plaats

contact opnemen. Vraag gerust naar de

heeft iemand vaak hulp bij nodig!

in Profitgym Stadshagen (Belvédèrelaan 375).

mogelijkheden die er zijn, want het is nooit

In de beweegprogramma’s ‘Sportief Afslanken’

Is uw BMI hoger dan 30 en/of heeft u

en ‘Sportief Diabeter’ van Fysiotherapie

Diabetes Mellitus type II? Dan komt

Fysiotherapie Römer

Römer staat het verbeteren van uw leefstijl

u in aanmerking voor één van de

Werkerlaan 267, Zwolle

centraal. U wordt begeleid door een

beweegprogramma’s: ‘Sportief Afslanken’ of

Tel. 038-420 31 00

fysiotherapeut, een personal trainer en een

‘Sportief Diabeter’. U kunt zich aanmelden

info@fysiozwolle.nl

diëtiste, die samen met u een persoonlijk

bij Fysiotherapie Römer door te bellen

www.fysiozwolle.nl

te laat om te starten!

Genoeg te beleven in december in Werkeren In de decembermaand worden diverse extra activiteiten georganiseerd voor de senioren van Stadshagen. Dit gebeurt in locatie Werkeren. Welzijnsmedewerker Marjan Middelburg en haar collega Femke Boer van IJsselheem doen dat samen met Gerrie Beekhuis van Frion. “De wisselwerking tussen de ouderen is erg mooi.”

Normaal gesproken is er al veel te doen

dan zetten we dat op Facebook. Ons

Stadshagen echt mee te nemen in dat

voor bewoners en omwonenden, zoals

weekprogramma ligt onder andere

decembergevoel van verbondenheid en

de handwerkclub en sjoelclub. Ook komt

bij het Gezondheidshuis en in de

feestelijkheid. Rondom de Kerst maken

een keer per maand het Repaircafe langs.

bibliotheek. Ook de mensen van het

we kerststukjes, is er een kerstkoor en

“Daarnaast proberen we elke maand een

sociaal wijkteam worden hierover

een kerstdiner. Oud en Nieuw wordt

optreden te regelen, vaak een koor, of

geïnformeerd. We proberen op die

gevierd met een oudejaarsconference

een bingo. In de vakanties hebben we

manier mensen uit de wijk erbij te

en oliebollen. En in januari doen we het

vaak een themaweek. De bewoners gaan

trekken.”

vaak wat rustiger aan, zodat iedereen

veelal niet meer zelf op reis, daarom

kan bijkomen.”

proberen wij het vakantiegevoel naar

In december wordt Sinterklaas gevierd

binnen te halen.”

door middel van een gezellige bingo.

IJsselheem, locatie Werkeren

De meeste activiteiten zijn vrij

“Ook gaan we in deze maand naar de

Werkerlaan 50, Zwolle

toegankelijk voor alle senioren in

Kerstafdeling van bijvoorbeeld een

Tel. 038 - 425 95 09

Stadshagen. “Als we iets plannen,

tuincentrum. We proberen de ouderen uit

www.ijsselheem.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 19


Tandarts Duret: voor een gezonde mond Iedereen wil graag een gezonde mond met een mooie glimlach, waar nodig via een voorspelbare en gemoedelijke behandeling, bij een vaste tandarts. Dat is wat Tandarts Duret u kan bieden, aldus Jop Duret.

“Wij vinden dat erg belangrijk binnen de

werken wat er hetzelfde over denkt.”

praktijk: dat er niet teveel wisselingen

Waarom Tandarts Duret? • Persoonlijk, uw vaste tandarts

zijn voor onze patiënten. Het draait om

De toekomst ziet er zeer goed uit voor

• Gemoedelijke behandelingen

vertrouwen en het opbouwen van een

de praktijk. “De behoefte en groei blijft

• Een optimaal resultaat

persoonlijke band. Er wordt de tijd voor je

toenemen. We willen het de mensen

• Moderne praktijk met nieuwste

genomen en er ontstaat begrip van beide

makkelijker maken om een afspraak in

kanten. Hoe is de situatie, wat moet er

te plannen op het moment dat het hen

gebeuren en hoe gaan we dat aanpakken?”

uitkomt. Er is al een nieuwe assistente die

Hij beseft dat mensen niet voor hun plezier

ook tandsteen kan verwijderen. En in de zeer

naar de tandarts gaan. “Maar we kunnen het

nabije toekomst komt er ook een tandarts

Tandarts Duret

wel zo vertrouwd en gemoedelijk mogelijk

bij, waardoor we nog meer nieuwe patiënten

Werkerlaan 5, Zwolle

maken door onze aanpak. We krijgen erg

kunnen verwelkomen. Om die reden gaan

Tel. 038 - 203 82 65

veel positieve reacties vanuit de wijk. Het is

we straks ook vijf dagen in de week open,

info@tandartsduret.nl

een verademing om met een team te mogen

waarschijnlijk begin volgend jaar.”

www.tandartsduret.nl

apparatuur • Centraal gelegen, goed bereikbaar, gratis parkeren.

Ontwikkelingen Gezondheidshuis Stadshagen Eind oktober is een interne verbouwing in het gebouw Werkeren gestart. Na de afronding van de verbouwing, voorjaar 2017, zal huisartsenpraktijk De Verbinding verhuizen van Oude Wetering 84 naar de eerste verdieping van het gebouw Werkeren.

Naar één locatie

Betrokkenen geïnformeerd

direct omwonenden hebben informatie

In het begin is Stadshagen snel gegroeid.

Alle patiënten van het Gezondheidshuis

ontvangen.

Dat heeft geleid tot het opzetten van een

zijn per brief geïnformeerd. Voor de

tweede locatie van het Gezondheidshuis

patiënten van zowel huisartsenpraktijk

aan de Oude Wetering 84, locatie

Werkeren als praktijk De Verbinding geldt

De Verbinding. Deze locatie bestaat

dat zij hun eigen huisarts houden. Nieuwe

inmiddels 5½ jaar en in die periode

patiënten zullen worden geplaatst bij de

groeide Stadshagen anders en minder

praktijk waar op dat moment ruimte is.

Gezondheidshuis Stadshagen

snel dan gedacht, mede vanwege de crisis. Om in de toekomst zoveel mogelijk

De bewoners van het gebouw

Werkerlaan 156 - 158, Zwolle

zorg onder één dak te kunnen bieden

Werkeren zijn voorafgaand aan de

Tel. 038 - 426 82 00

aan alle patiënten, is besloten de twee

verbouwwerkzaamheden geïnformeerd

Oude Wetering 84, Zwolle

locaties samen te voegen in één locatie

over hoe de verbouwing in hun directe

Tel. 038 – 426 24 02

met meer ruimte.

woonomgeving vorm krijgt. Ook de

info@gezondheidshuis.nu

pagina 20

StadshagenNieuws Magazine


hebt, gaat vroeg of laat je mond in. De belangrijkste keuzes maak je dus in de supermarkt. Als je wordt uitgenodigd voor het kerstdiner, weet je in veel gevallen niet wat je krijgt voorgezet. Dat het een stuk lastiger om je eigen keuzes te maken. Nodig daarom vrienden of familie bij jou thuis uit. Of, als je wel ingaat op de uitnodiging van anderen, biedt aan om zelf een lekkere salade Je slaat op deze manier drie vliegen in één klap: je eet gezonder, je helpt je gastvrouw of gastheer én je laat anderen kennismaken met jouw gezonde keuzes. 3. Blijf bewegen! Niet alleen eten mensen tijdens de feestdagen meer dan normaal, vaak

XLPro

wordt er ook minder bewogen. We gaan met de auto naar de familie en

Hoe overleef je december? December is dé maand van gezelligheid en lekker eten. Dat laatste is voor velen een valkuil. Hoe kom deze maand door zonder kilo’s aan te komen? 3 tips van XLPRO om gezond te blijven in december.

slaan de sportschool of het looprondje over. “Dat komt in het nieuwe jaar wel weer”. Fout! Om gezond door december te komen is het juist heel belangrijk om te blijven bewegen! Voeg dus deze dagen juist extra sportmoment in en maakt met vrienden lekkere lange wandelingen. Net voor of na een zware maaltijd is het belangrijk te bewegen. Het versnelt je stofwisseling en je verbrandt meteen een deel van de energie die je hebt gegeten. December levert veel mensen ook

1. Eet bewust

is het veel gemakkelijker om goede

stress op. Al dat georganiseer, geren

Multitasking is een mythe. Dat betekent

eetkeuzes te blijven maken.

en gevlieg! Dat geeft stress. Stress

dat we dus ook geen intensieve gesprekken

Eten mag je niet weggooien, toch? Dus

is gevaarlijk als het gaat om eten.

aan tafel kunnen voeren én tegelijkertijd

móet het op. Ook al zit je vol. Waarom is

Wie gestrest is, zal makkelijk ‘vallen’

kunnen genieten van eten. Dan werk je je

het wél goed om nog iets te eten als je

voor verleidingen van zoete, vette

eten zonder aandacht naar binnen. Het

verzadigd bent en niet goed om het ‘weg

of te zoute lekkernijen. Daarom

gevolg is dat we meer eten dan goed voor

te gooien’? Waarom je eigen lichaam als

is het belangrijk om voldoende

ons is. We bemerken de verzadigingsimpuls

afvalbak gebruiken? Je kan de restjes ook

rustmomenten in te bouwen. Plan niet

niet. Eet dus met aandacht en geniet!

gewoon bewaren tot morgen.

al je vrije dagen vol met afspraken en

Als er voortdurend eten wordt aangeboden

verplichtingen. Hou wat tijd voor jezelf.

is de verleiding groot te blijven eten. Vaak

2. Denk praktisch

verwarren we ‘trek’ met dorst. De meeste

Gebruik klein(er) serviesgoed! Er is ooit

mensen drinken eenvoudig te weinig! Als je

een onderzoek gedaan naar het effect

meer drinkt wil je minder snoepen.

van kleinere borden op het eetgedrag van

Eet wat fruit vóór een kerstdiner, zodat je

mensen. Twee groepen mochten allebei

niet hongerig aan tafel gaat. Fruit vult je

zoveel eten als ze wilden. Alleen kreeg

maag omdat het rijk is aan vezels en water.

de ene groep veel kleinere borden dan

XLPRO Sportclub

Als je maag vol is met gezonde dingen,

de andere groep. De groep met kleinere

Zwaardvegerstraat 122, Zwolle

zal je minder geneigd zijn om andere

borden at substantieel minder. Kies dus

Tel. 06 - 812 493 09

(ongezonde) dingen te eten. En als je

voor je kleinste servies.

www.xlpro.nl

energiek bent, en blijft tijdens een maaltijd,

En koop gewoon minder! Wat je in huis

info@xlpro.nl

StadshagenNieuws Magazine

Om te bewegen bijvoorbeeld!

pagina 21

COLUMN

of een gezond dessert mee te nemen.


Blijf in beweging met ProMotus Zwolle ProMotus is een dynamisch bedrijf dat zich beweegt in de gezondheid- en fitnessbranche, gevestigd in Zwolle (Westenholte), vertelt Maurice van Dooren. “Wij bieden een geïntegreerde benadering van (sport) fysiotherapie, manuele therapie en training.

We hebben een simpel doel: mensen helpen

Hij ziet zichzelf niet als een behandelaar, maar

de vooruitgang kunnen bijhouden, dan werkt

blessurevrij te worden én te blijven, beter te

als een adviseur die probeert uit te leggen

dat resultaatverhogend.” Online fysio-therapie

bewegen en beter te presteren.

hoe het lijf werkt. “Als je niet weet wat je kunt

(E-health) is het ondersteunen van de normale

veranderen aan je trainingsmethode, hoe je

behandelingen door middel van digitale

Therapie en zorg verloopt volgens een

blessure ontstaan is en hoe je lijf werkt, dan blijf

middelen. “Hierbij moet je denken aan apps,

duidelijk stappenplan. “Een centrale intake

je behandelen en pillen slikken.”

wearables of andere digitale middelen. ”

terechtkomt. Wat is er aan de hand?

Bij ProMotus gaat het om korte behandelings-

Kom dus in beweging...

Welke specialisten passen bij je klachten?

periodes. “Gemiddeld krijgen patienten 3 tot 6

Onze missie is om met zo min mogelijk

behandelingen. We leggen alles heel goed uit,

ProMotus Zwolle

behandelingen een zo optimaal mogelijk

ook de oefeningen voor thuis.En we bieden

Schoenerweg 1D, Zwolle (Westenholte)

resultaat te behalen. Samen stellen we op

een laagdrempelig contact via E-health,

Tel. 06 - 578 101 46

wat je wilt bereiken, wat je eindresultaat

ons online platform, gecombineerd met een

info@promotuszwolle.nl

moet zijn. ”

aantal terugkommomenten. Als mensen zelf

www.promotuszwolle.nl

zorgt ervoor dat je bij de juiste persoon

Beleef en proef het op De Vreugdehoeve! De Vreugdehoeve is een biologische melkschapenboerderij met zo’n 200 schapen, net buiten Zwolle in de Vreugderijkerwaard. Herman en Marianne van Assen werken samen met hun drie kinderen hard om er een gezellig, veelzijdig geheel van te maken.

Het pand is volledig transparant, zodat

Marlies van Assen verzorgt de horeca,

Wil je met Kerst of Oud & Nieuw iets

gasten kunnen meekijken bij het maken

terwijl haar zus Eline studeert voor kok

bijzonders proeven?

van kaas en ijs of in de stal van de

en haar broer Henri de zaken rondom de

schapen. Verder is er een schapentheater

dieren regelt.

(bijvoorbeeld voor vergaderingen of

“We verzorgen op Tweede Kerstdag een brunch en ’s avonds een diner. En tot eind

feestjes), een boerderijwinkel (waar

“En dat doet hij geweldig goed. Ik richt

december hebben we speciaal voor de

naast eigen producten streekproducten

me op het organiseren van de feesten

feestdagen een nieuw kaasje te koop:

kunnen worden gekocht) en een

en het regelen van eten en drinken.

de Mécorino Truffel Limited Edition.”

informatiepunt van Natuurmonumenten.

We bieden al een mooie lunchkaart

Als u binnenkomt, stapt u direct binnen

en plateservice, en blijven ons steeds

De Vreugdehoeve

bij de thee- en koffieschenkerij. Ook is er

vernieuwen. Zo organiseren we samen

Zalkerveerweg 20, Zwolle

een groot terras met speelweide, waar u

met Harry de Smaakspecialist op 11

Tel. 06 - 28 74 57 28

en uw familie kunnen genieten van iets

december een Kerstmarkt met allerhande

info@devreugdehoeve.nl

lekkers.

kraampjes en activiteiten.”

www.devreugdehoeve.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 23


therapie geeft inzicht in familiepatronen over tenminste drie generaties. Heel veel heeft te maken met hoe je gehecht bent. Die hechting is van invloed op de wijze waarop je omgaat met rouw en verlies. Er zijn globaal drie vormen van hechting. Ben je veilig gehecht dan heb je onbewust geleerd om aandacht te hebben voor verdriet, troost en behoeften van anderen én bovenal jezelf. (onbewust) dan kan het moeilijk zijn om vanuit het gelijkwaardig blijven voelen, emoties te delen. De derde vorm is een tegenovergestelde vorm: ik laat mij nooit meer zo kwetsen of pijn doen, vaak vanuit een sluimerende angst om afgewezen te worden. Waar het gaat om rouw, wordt in het meest bekende model uitgegaan van de volgende fasen: ontkenning, boosheid, overleving (vechten, vluchten, vermijden),

Truus Hoving - Contextueel therapeut

foto: Jane Lasonder

depressie, aanvaarding (waar verdriet bij hoort). Tot het moment van aanvaarden, herhalen de fasen – voorafgaand aan

Omgaan met verlies Vaak wordt bij verlies alleen aan overlijden gedacht. Er zijn echter veel meer vormen van verlies. Als je een beroerte krijgt en daardoor beperkt wordt in je lichaamsfunctie, of je wordt ontslagen zonder dat je direct uitzicht hebt op een nieuwe baan, dan is dat verlies en hoort daar ook een rouwproces bij.

aanvaarding – zich. Dit geldt altijd: bij het verlies van een partner of (doodgeboren) kindje en ook bij het verlies van een baan of gezondheid. In gesprek met mijn cliënten doorloop ik de volgende fasen: 1. welke familiepatronen worden zichtbaar als het gaat om rouw, verlies, omgaan met emoties en daarmee uiteindelijk hechting; 2. welke fasen van rouw zijn al doorlopen en welke nog niet; 3. wat staat je in de weg om tot

Hoe dan ook: verlies hoort bij de realiteit van

Zij hebben niet kunnen praten over wat ze

het leven. Het is de keerzijde van de medaille,

voelen. Als iedereen in de omgeving wegvalt

de achterkant van liefde, of van een baan

of ze getroffen worden door dementie, dan

In mijn behandeling ben ik er opgericht

of van gezondheid, etc. We kunnen alles en

steekt de eenzaamheid des te harder de

dat cliënten zich bewust worden van

iedereen verliezen. Hoe groter de liefde, hoe

kop op. Doordat er niet gerouwd is, blijft

patronen. Wanneer zij zich daarvan

sterker de pijn van het verlies.

het verdriet en de emotie van tijd tot tijd

bewust zijn, kunnen zij andere vormen

terugkeren in het leven.

kiezen om met hun verlies en rouw

Herstel vraagt het afleggen van een weg

aanvaarding te komen.

om te gaan! Vanuit dat inzicht wordt

van acceptatie. Hoe dieper je het wegstopt,

De weg van acceptatie af kunnen leggen,

duidelijk wat het diepste verlangen is.

of hoe langer je wacht met het bewandelen

begint met het kunnen erkennen van je

Verlangen geeft de energie die nodig is

van die weg, hoe verder weg het herstel is.

behoefte. Door het erkennen en accepteren

om door te kunnen.

Wat ik ervaar in mijn praktijk, is dat sommige

van je behoeften , ontstaat er verlangen. De

mensen leven met de last van opgeschorte

manier waarop je daarmee omgaat, is een

Truus Hoving

rouw. Daarmee hebben zij vaak een muur

onbewust patroon. Therapie kan helpen om

Nijerwalstraat 5, 8043 TL Zwolle

om zich heen opgebouwd waardoor zij zich

zicht te krijgen op het patroon en dat te

Tel. 038 - 45 45 45 1

in de kern eenzaam zijn gaan voelen. Ik

doorbreken. Dat gaat verder dan een gesprek

www.truushoving.nl

zie dat ook veelal bij de oudere generatie.

met partner of een directe naaste. Contextuele

info@truushoving.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 25

COLUMN

Ben je daarentegen onveilig gehecht


Eén Sint, vijfenzestig Pieten en driehonderd kilo snoepgoed Wat een feest! Stadshagennieuws mocht voor deze editie van het magazine een paar vragen aan Sinterklaas stellen. Hoe vindt de Sint het in Stadshagen, wat heeft hij hier allemaal al meegemaakt en hoe organiseert hij zijn intocht eigenlijk? Sinterklaas vertelt!

in het winkelcentrum. Dat zal een flinke klus zijn om te organiseren. Hoe pakt de Goedheiligman dat allemaal aan? Sinterklaas beaamt dat het erg veel werk is, maar gelukkig krijgt hij veel hulp. ‘Ik begin in september met de organisatie van de intocht en de Pietenparty. Ik word geholpen door de werkgroep Sinterklaas van wijkstichting

‘Ik kijk er altijd erg naar uit om weer naar

alleen de kinderen zijn enthousiast. Ook de

StadshagenTotaal’ vertelt hij. ‘Die begint na de

Stadshagen te komen’, begint Sinterklaas

grote mensen. Ze doen soms wel heel stoer,

zomervakantie al met voorbesprekingen en

het gesprek. ‘Ik geniet erg van de rondrit

maar ze zijn altijd blij als ze me weer zien.

door de wijk op mijn paard Amerigo en

Het doet ze weer aan vroeger denken, toen ze

het zien van alle kinderen.’ Waarom de

zelf kind waren.’

kinderen in Stadshagen zo leuk zijn? ‘Alle kinderen in Nederland zijn lief, en ook wel

StadshagenTotaal

eens stout natuurlijk, maar de kinderen in

Ieder jaar brengt Sinterklaas, samen met

Stadshagen zijn erg enthousiast. Dat doet

zijn Pieten, een bezoek aan Stadshagen.

mijn hart goed!’

En ieder jaar is dat weer een groot feest! Om te beginnen is er de intocht waarbij

Sinterklaas neemt een slok van zijn warme

de Sint in een grote optocht door de wijk

chocolademelk en zegt dan lachend: ‘Niet

trekt en een week later de Pietenparty

pagina 26

StadshagenNieuws Magazine


dingen die Sinterklaas in Stadshagen heeft meegemaakt. Zou hij die willen delen? ‘Een van de leukste dingen was dat ik bij het afstappen van Amerigo mijn mijter verloor. Dat was voor de kinderen een hilarisch moment!’ De Sint lacht bij de herinnering. ‘En de keer dat de Pieten met een bootje in de Milligerplas vast zaten in legt contact met alle partijen die betrokken

uit om mijn bezoek aan Stadshagen te

de kleigrond... Oh ja, en drie jaar geleden

zijn bij het Stadshaagse Sinterklaasfeest.’

beginnen. We zijn de intocht al begonnen

hadden de Hoofdpiet en twee andere

bij de Milligerplas, bij voetbalclub CSV’28

Pieten de boot gemist en kwamen ze te

Sinterklaas glimlacht. Hij is blij met Margreet,

en vorig jaar bij boer Pelleboer. Dit jaar

laat in de haven!’

Robin, Manja en Patrick. Zij nemen hem veel

hebben we gekozen voor de nieuwe haven

Sinterklaas heeft zichtbaar plezier in het

werk uit handen en zorgen ervoor dat zijn

van Stadshagen aan het Zwarte Water bij de

ophalen van de herinneringen. ‘Ja, ik geniet

aankomst in Stadshagen, en de Pietenparty

Twistvlietbrug.’

er erg van en ik neem dan ook altijd

een week later, een groot succes worden.

weer met een beetje weemoed afscheid.

‘Er komt veel kijken bij het organiseren van

Boot gemist

Maar gelukkig weet ik dat de Pieten en ik

beide evenementen.’ Sinterklaas vertelt dat

Aan het eind van het gesprek zijn we nog

volgend jaar weer terug mogen komen bij

de werkgroep regelmatig vergadert. De leden

nieuwsgierig naar de grappigste en gekste

alle lieve kinderen in Stadshagen!’

zorgen voor posters die ze ophangen op de scholen en bij verenigingen. Ze moeten overleggen met de winkeliers van het winkelcentrum en ook met het cultuurhuis waar de Sint na de intocht een meet & greet met de kinderen uit Stadshagen heeft. Ook hebben ze contact met de politie en regelen ze de begeleiding tijdens de intocht en de optocht door de wijk. Tenslotte zorgen ze ook dat het Sinterklaas en zijn Pieten aan niks ontbreekt. ‘Alleen al het regelen van dat eten en drinken is een flinke klus!’, lacht Sinterklaas. ‘Ik neem namelijk naar Stadshagen vijfenzestig Pieten mee! Reken maar uit...!’ Driehonderd kilo snoepgoed Iedere Piet heeft zijn of haar eigen taak. Natuurlijk gaat de hoofdpiet mee naar Stadshagen. Ook zijn er vijftien Pieten die in de Pietenband spelen en achttien acrobaatpieten. Verder houdt een groot deel van de Pieten zich bezig met de vrachtlading snoepgoed die ze meenemen. ‘Alleen al voor Stadshagen: driehonderd kilo!’ Al dat snoepgoed en al die Pieten komen samen met Sinterklaas naar onze wijk. ‘Ieder jaar zoeken we een ander mooi plekje

StadshagenNieuws Magazine

pagina 27


Premio Van Essen: is uw auto al klaar voor de winter? Winterbanden moeten niet alleen goed presteren in de sneeuw, maar ook op een droog, nat of beijzeld koud wegdek. Gery van Essen van Premio Van Essen Banden + Autoservice in Zwolle wil in deze periode graag een aantal tips delen op het gebied van winterbanden en het winterklaar maken van de auto.

Bij het winterklaar maken van de auto

Als de temperatuur onder de 7 graden

buitenland bent, dan adviseren wij toch

wordt er gekeken naar de volgende zaken.

blijft voor langere tijd, meestal vanaf

de veiligheid van echte winterbanden.”

“Zijn de vloeistoffen op peil en zijn de

november, dan is het aan te raden om

juiste producten gebruikt? Denk aan olie,

langs te komen voor een bandenwissel.

Op zoek naar winterbanden? Wij bieden de

koelvloeistof en ruitenwisservloeistof.

“Als het sneeuwt of erg nat is, dan kom je

beste en goedkoopste winterbanden van

Als je de zomerse variant gebruikt,

met zomerbanden niet weg of glijd je door.

Zwolle en omstreken! Bij ons vindt u de

dan loop je de kans dat het bevriest.

De remweg bij winterbanden is door de

grootste keuze aan winterbanden.

Daarnaast kijken we extra goed naar de

samenstelling aanzienlijk korter.”

koude start te voorkomen worden ook de

Wil je het hele jaar veilig rijden, maar niet

Premio Banden + Autoservice Van Essen

accu en bougies goed gecontroleerd. En

wisselen, dan kun je ook kiezen voor de

Ceintuurbaan 8, Zwolle

om erger te voorkomen zoeken we ook

4-seizoenenband. “Dat is echt in opmars.

Tel. 038 - 453 17 17

naar kleine sterretjes of barsten in de

In Nederland is deze band vaak wel

info@premio-vanessen.nl

ramen.”

voldoende. Maar als je veel rijdt of in het

www.premio-vanessen.nl

ruitenwissers en de verlichting. Om een

Wijkstichting Stadshagen Totaal: waar de jeugd echt wordt gehoord Voorzitter Ruud Visser van Wijkstichting Stadshagen Totaal vertelde eerder over het plan om de jeugd te laten deelnemen in het bestuur. Suzanne (17) en Torben (17) brengen gedrevenheid, enthousiasme en een jeugdig perspectief op problemen in de wijk.

Ze fietsten van school naar huis toen Bart

S: Voorbeeld: er is niks te doen in de

We zijn een Instagrampagina begonnen

Kemmers, jongerenwerker van Traverse

omgeving waardoor het winkelcentrum

en proberen ook jongeren te betrekken

Zwolle, hen aansprak. Al snel kwam ter

voor veel jongeren een hangplek

bij het Stadshagenfestival. Dat ze niet

sprake dat beide jongeren interesse hadden

geworden is. Volwassenen zien het

alleen bezoeken, maar ook meedenken,

in deelname in de Wijkstichting.

probleem, maar weten niet hoe dat voor

organiseren en regelen.

de jeugd zelf is. Als je de wifi de hele S: We worden serieus genomen en niet

nacht aanlaat, dan zorgt dat er juist voor

S: We kunnen niet voor de hele wijk

behandeld als een kind. Het is voor ons

jongeren daar blijven hangen.

spreken, maar zoeken een achterban die

wennen dat we betrokken worden bij beslissingen en het maken van plannen.

ons kan helpen. T: Kortom: we gaan proberen de jeugd te verbinden. We kunnen het niet alleen.

Wijkstichting Stadshagen Totaal

T: We hebben gevraagd in de groep waar we

Daarom kunnen jongeren uit de wijk met

mee omgaan: Wat mis je in de wijk? Waar

talenten (graffiti, computers, vormgeving

info@stadshagentotaal.nl

loop je tegenaan?

en promotie) altijd bij ons aankloppen.

StadshagenNieuws Magazine

Werkerlaan 1, Zwolle www. stadshagentotaal.nl

pagina 29


Thema: Contracten Wonen: Holtland Makelaardij VRAAG:

oog naar de wat ruimere twee-on-

We komen oorspronkelijk uit een ander deel van het land en hebben

der-eenkappers. Maar we twijfelen

minder goede ervaringen met makelaars tijdens de aankoop van ons

een beetje over de stap en wanneer

vorige huis. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen

we dit het beste in gang kunnen

als er al onderhandeld wordt met een partij? Mag tijdens de onder-

zetten. Hoe ziet de woningmarkt

handelingen de vraagprijs verhoogd worden door de verkopende partij?

eruit qua vraagprijzen voor de rij-

Op internet worden hierover heel veel verschillende dingen gezegd. We

woningen en twee-onder-eenkapwo-

vroegen ons af hoe u hier tegenaan kijkt.

ningen? En hoe lang staan woningen gemiddeld te koop in dit deel van Zwolle?

Cathy Holtland, Holtland Makelaardij: “Een verkoopmakelaar mag doorgaan met bezichtigingen, ook al is

Cathy Holtland, Holtland Makelaardij:

hij in onderhandeling met een partij. Een woning is pas verkocht

“De woningmarkt van Zwolle doet het erg goed. Zwolle ligt geo-

wanneer de handtekeningen van beide partijen op papier staan. En

grafisch erg sterk en dat zien we terug in het aantal en snel-

een vraagprijs is een uitnodiging voor het doen van een bod, deze

heid van verkopen. De prijzen in Stadshagen voor rijwoningen

kan zowel verhoogd als verlaagd worden.”

en tweekappers is wat lastig aan te geven, want een en ander heeft te maken met de grootte van het woonoppervlak en ka-

VRAAG:

vel, de uitvoering en de ligging in de wijk. Een goed ingerichte

We zijn vijf jaar geleden in een rijwoning in Stadshagen komen wo-

en onderhouden rijwoning met ruime woonkamer en minimaal

nen en kijken nu door aankomende gezinsuitbreiding met een schuin

3 slaapkamers wordt momenteel binnen één maand verkocht.”

Financieel: Rabobank VRAAG:

kent dat jullie in 2017 iets meer eigen geld in moeten brengen.

Wij zijn als starters voornemens

• Wanneer jullie een woning kopen en financieren met een NHG-le-

een woning aan te schaffen in

ning, dan mag de woning in 2016 niet meer kosten € 231.132.

de regio Stadshagen. Ook wij

Vanaf 2017 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde

hebben vernomen dat de regels volgend jaar aangescherpt zullen gaan worden. In hoeverre hebben wij hier als nieuwe kopers last van? Wij voelen er namelijk niet voor nu overhaast een besluit te nemen omdat we nu iets makkelijker of iets meer kunnen lenen.

huizenprijs, waardoor de NHG-grens stijgt naar €245.000,-. • In oktober heeft de Nibud de woonquotes voor 2017 bekend gemaakt. Dit is het percentage dat je van inkomen aan woonlasten kunt besteden. In het algemeen kun je stellen dat je in 2017 meer kunt lenen. Dit geldt niet voor gemiddelde en hogere inkomens wanneer de hypotheekrente lager dan 2% is. Bij een rente boven de 2% kan er in alle inkomenscategorieën meer geleend worden.

Miranda Smit, Financieel adviseur Rabobank IJsseldelta:

Het is absoluut niet nodig om overhaast een beslissing te nemen. Er

Beste starters, wat leuk dat jullie samen een huis willen kopen. In 2017

zijn volgend jaar nog genoeg mogelijkheden om een huis te kopen.

verandert de regelgeving inderdaad, maar er blijven genoeg mogelijk-

Misschien is het voor jullie ook wel mogelijk om een huis te kopen in

heden over.

combinatie met een Starterslening (SvN). Kom gerust eens langs op ons dagelijkse inloopspreekuur!

• De bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, kosten voor de notaris en hypotheekverstrekker, komen meestal op ongeveer 6%

P.s. In 2017 blijft het mogelijk om iemand tussen de 18 en 40 jaar eenmalig

uit. Op dit moment is het nog mogelijk om 2% bijkomende kosten

maximaal € 100.000,- belastingvrij te schenken voor de aankoop van een

mee te financieren. In 2017 wordt dit verlaagd naar 1%. Dit bete-

woning. Misschien kennen jullie nog een kerstman?

pagina 30

StadshagenNieuws Magazine


Vier vragen, vier Specialisten Juridisch: Driehoek Advocaten B.V. VRAAG:

onrechtmatige hinder is verboden. Via een kort geding kan

Vorig jaar werd bekend dat asielzoekers, jongeren uit Syrië

een verbod worden gevorderd.

en Eritrea, zouden worden ondergebracht in een voormalig tehuis voor jongeren die niet meer thuis konden wonen. Vanaf

De tweede is via het bestuursrecht, zeg maar: de gemeente.

dat moment hebben wij in de buurt te maken met vernielin-

Als het gebruik van het tehuis in strijd is met het bestem-

gen, bedreiging, stankoverlast en constante geluidsoverlast.

mingsplan of met de algemeen plaatselijke verordening,

Door alle spanningen heb ik er zelfs gezondheidsklachten aan

dan moet de gemeente daartegen optreden.

overgehouden. Niemand neemt de verantwoording, er is geen vergoeding van schade mogelijk. De gemeente, woningbouw

De derde mogelijkheid is via het strafrecht. U kunt aan-

en politie zijn op de hoogte van de problematiek, maar kunnen

gifte doen bij de politie. Als de politie of het openbaar

niets, zeggen ze. De ‘oplossing’ is volgens hen dat wij maar op

ministerie weigert om tot vervolging over te gaan, dan kan

eigen kosten moeten verhuizen. Wat kan ik doen?

daarover worden geklaagd bij het gerechtshof. Ten slotte, als bekend is wie schade aan uw spullen heeft veroorzaakt,

mr. Emiel Davelaar,

dan kunt u schadevergoeding van die

Advocaat:

persoon claimen.

Dit is een ernstige situatie. Als de overlast wordt erkend

Kortom, er zijn meerdere ingan-

door de gemeente, woningbouw en politie, dan staat u

gen. De kans van slagen is

zeker niet met lege handen. Dat men niet wil optreden, lijkt

afhankelijk van uw specifieke

mij eerder onwil dan onmacht.

omstandigheden. U kunt uiteraard met ons contact

Er zijn verschillende ingangen om de overlast aan te pak-

opnemen om dit juridisch

ken. De eerste is via het burenrecht. Het veroorzaken van

verder te laten beoordelen.

Notarieel: Het Notarieel VRAAG:

studie dan wordt de eenmalige vrijstelling verhoogd tot € 53.016,00.

Wij willen onze beide kinderen een schenking doen. Is het verstandig om dat nog voor 1 januari 2017 te doen of zijn

In het jaar 2017 mag aan een kind € 5.320,00 vrij van erfbelasting

er vanaf 2017 nieuwe regels waardoor we beter kunnen

worden geschonken. De eenmalige vrijstelling voor een kind tussen

wachten?

de 18 en 40 jaar bedraagt € 25.526,00. Indien de schenking wordt aangewend voor een bijzondere studie dan bedraagt het vrijgestelde

Karin Schrör,

bedrag € 53.176,00. Als de schenking wordt gedaan in verband met

Kandidaat-notaris familierecht:

de eigen woning zoals hiervoor vermeld dan kan, onder bepaal-

In het jaar 2016 mag aan een kind een bedrag groot € 5.304,00 vrij

de voorwaarden, € 100.000,00 vrij van schenkbelasting worden

van schenkbelasting worden geschonken. Als een

geschonken.

kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, wordt dit bedrag eenmalig verhoogd tot €

Om terug te komen op uw vraag of u dit jaar aan de kinderen moet

25.449,00. Deze bedragen zijn vrij te

gaan schenken of in het jaar 2017, hangt mede af van de hoogte van

besteden door de kinderen. Als de

de schenking, de besteding van het geschonken bedrag en eventuele

schenking wordt aangewend voor

eerdere schenkingen aan de kinderen.

de aankoop van de eigen woning,

StadshagenNieuws Magazine

aflossing geldlening eigen

Voordat u een schenking aan uw kinderen gaat doen, adviseer ik u

woning, verbetering van de eigen

contact op te nemen met uw notaris in verband met specifieke (fisca-

woning of voor een bijzondere

le) voorwaarden.

pagina 31


Winkelcentrum Stadshagen veilig en fietsvrij Onlangs heeft Stadshagen een derde ster behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een hele prestatie, want tot voor kort had in Zwolle alleen het stadscentrum deze status bereikt. Burgemeester Henk-Jan Meijer was erbij en ging na de uitreiking met winkeliers om tafel voor een gesprek over een veilig en fietsvrij winkelcentrum. En ook welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Drie KVO-sterren in slechts drie jaar Mooi hoor, drie sterren, maar wat houdt het in? Nagelmaeker: “Als winkelcentrum wil je dat de bezoeker zich veilig voelt en dat het winkelcentrum er netjes uitziet. Daarom werken we al jaren intensief samen met gemeente, politie, brandweer, beveiliging en onze vastgoedbeheerder Wereldhave. In deze KVO-werkgroep bespreken we de signalen vanuit alle disciplines, onze bezoekers en enquêtes. De werkgroep wordt hierin ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De optelsom van alle signalen leidt tot verbeteringsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is het verlichtingsniveau. We hebben extra verlichtingsbakken boven een aantal

Waarom fietsvrij?

studenten van Deltion College (opleiding

winkels aangebracht en de verlichting in

De wijk groeit, dus het aantal bezoekers

Handhaver Toezicht en Veiligheid) die onze

de Wade is in sterkte verdubbeld. Een ander

ook. Op dit moment ontvangt het

bezoekers wijzen op de aanwezigheid van

voorbeeld betreft de sfeerverbeteringen die

winkelcentrum wekelijks meer dan 20.000

fietsenstallingen. Maar inmiddels zijn we ook

zijn uitgevoerd in 2014 met meer groen en

bezoekers. Minimaal 60% komt op de

in gesprek met de gemeente om het verbod

bankjes. Zo krijgt het winkelcentrum een

fiets. Als al deze bezoekers hun fiets in het

op stallen van fietsen in het winkelcentrum

gezelliger uitstraling.”

winkelcentrum stallen, is er geen doorkomen

op te nemen in de Algemene Plaatselijke

meer aan voor medebezoekers. Met name

Verordening.”

Nog niet klaar

voor mindervaliden, mensen met een

Ook na het behalen van drie sterren kan het

kinder- of winkelwagen en slechtzienden

Samen maken we een fietsvrij winkelcentrum

winkelcentrum niet achteroverleunen. “Na

ondervinden hier hinder van. Minstens

Ja, het is even wennen als je voorheen je

elke ster gaan we door. Het behaalde niveau

zo belangrijk zijn de noodhulpdiensten.

fiets voor de winkelpui stalde. De winkeliers

behouden en verder verhogen, dat is het

Zij moeten alle plekken met voertuigen

doen daarom beroep op alle bezoekers

doel. Ordelijkheid en herstelwerkzaamheden

goed kunnen bereiken. Daarom zijn er

om rekening te houden met elkaar en de

(denk aan loszittende stoeptegels) zijn

extra fietsenstallingen geplaatst met aan

noodhulpdiensten. Zo kunnen we er samen

vanzelfsprekend een vast item op onze

weerszijden van het winkelcentrum een

voor zorgen dat het winkelcentrum voor

agenda,” aldus Nagelmaeker.

winkelwagenvang. Zo wordt het inladen

iedereen goed toegankelijk blijft.

Een van de hete hangijzers op dit moment

van boodschappen in de fietstas eenvoudig.

is (geluids)overlast. De wijkagenten

De vraag naar een fietsvrij winkelcentrum

hebben in de afgelopen maanden hiervoor

komt echter niet uit de koker van alléén

effectief samengewerkt met partijen. Zo

de winkeliers. Nagelmaeker: “Onderzoek

zijn extra (avond)controles uitgevoerd en

onder bezoekers heeft aangetoond dat in

is lik-op-stuk-beleid toegepast. Inclusief

het winkelcentrum gestalde fietsen voor

huisbezoeken aan jonge overlastbezorgers.

velen een ware hindernis vormt. Daarnaast

Daarnaast heeft het tegengaan van stallen

kregen we ook een dringend verzoek van

van fietsen in het winkelcentrum hoge

de gehandicaptenraad hieraan iets te doen.

prioriteit.

Onderdeel hiervan is het inzetten van

StadshagenNieuws Magazine

pagina 33


In goede handen bij Fysio De Dobbe Bij de veelzijdige Praktijk voor Fysiotherapie ‘de Dobbe’ bent u in goede handen. De fysiotherapeuten behandelen, adviseren en begeleiden. “De bedoeling is dat u van uw klachten afkomt en weer aan het werk kunt; dat u uw dagelijkse boodschappen kunt doen en weer verantwoord gaat sporten,” aldus eigenaar Kars Menkveld.

‘De Dobbe’ is een maatschap bestaande uit

volledig mogelijk zijn. Het gaat niet om

kwaliteit waarborgen. Wij zijn voor

twee eigenaren: Remko van Dijk en Kars

computers of protocollen, de patiënt staat

heel Zwolle Pluspraktijk, een belangrijk

Menkveld.

centraal.”

kwaliteitskeurmerk.”

“Wij hebben het in januari 2016

In het verbouwde pand zit Fysio De

Kars Menkveld is vooral trots op het team.

overgenomen, maar de praktijk zelf

Dobbe samen met Innovit en een

“Zij zijn de motor en het visitekaartje naar

bestaat al 36 jaar. We nemen al die kennis

kinderfysiotherapeut. “Ook werken we

buiten toe. Het is niet mijn praktijk, maar

en ervaring mee en profiteren daarvan.

samen met een kaakfysiotherapeut,

van ons allemaal.”

Zelf vinden we het belangrijk om zorg op

die in Stadshagen voor zichzelf is

maat te kunnen bieden en aan te sluiten

begonnen. Onze therapeuten bieden

bij de huidige tijd. Daarom hebben we

specialistische zorg op masterniveau.

Praktijk voor Fysiotherapie ‘de Dobbe’

ook bijna alle specialisaties in huis en

Met ons opleidingsplan zorgen we

Basilicumpad 3, Zwolle

werken we voor de rest samen met andere

dat de therapeuten regelmatig hun

Tel. 038 - 454 15 11

praktijken en therapeuten. We willen zo

kennis bijspijkeren, zo kunnen we de

info@dedobbe.nl

Smullen van bonbons en truffels bij Bonbonnerie Borrel Wandelt u door de Diezerpoortenplas, dan komt de geur van heerlijke chocolade u tegemoet. Bonbonnerie Borrel bereidt haar bonbons en truffels op ambachtelijke wijze, Peter van der Molen maakt alle lekkernijen zelf. Sinds 1 november is er bij beide vestigingen van Boekhandel Westerhof ook een plekje ingeruimd voor de verkoop van bonbons en chocoladeletters.

Al ruim 30 jaar is Bonbonnerie Borrel

Ook kunt u bij ons terecht voor specifieke

is het bij ons truffeldag: de helft erbij.

een begrip in Zwolle en omstreken.

gelegenheden, zoals Abraham en Sarah

Dus zes bestellen en drie gratis erbij.”

Bonbonnerie Borrel is opgericht door

en geboortechocolade.”

Hans Borrel en per 1 januari 2014

Naast de verkoop van heerlijke

overgenomen door Peter van der Molen.

Het assortiment vernieuwt constant

chocoladeproducten is het ook mogelijk

Laatstgenoemde is van origine patissier

qua smaken. Er komen 1 a 2 nieuwe

om in de Bonbonnerie workshops te

en heeft extra ervaring op gedaan bij

bonbons per maand bij. “Ik volg veel

volgen. Voor meer informatie verwijzen

Hans Borrel en de ‘Chocolate Academy’

cursussen bij Callebaut en leer ook veel

wij u graag naar de website.

van Callebaut.

van andere collega-chocolatiers tijdens de vakgroepbijeenkomsten die 1x per

Bonbonnerie Borrel

“Wij maken bonbons, truffels,

kwartaal plaatsvinden. In de regio is de

Diezerpoortenplas 7, Zwolle

mergpijpjes en seizoensgebonden

Bonbonnerie met name bekend om onze

Tel. 038 - 421 64 79 / 06 - 229 646 81

chocoladeproducten zoals

truffels. Daar heb ik vijftien bijzonder

info@bonbonnerieborrel.nl

chocoladeletters, kransjes en paaseitjes.

smakelijke recepten van. Elke donderdag

www.bonbonnerieborrel.nl

pagina 34

StadshagenNieuws Magazine


gezellig. Zo leefden ze toch nog heel lang en gelukkig. Dit is een bewerkte versie van het verhaal The Turtle Story uit: Janet Johnston, Through the Eyes of Children, (1997). En zo hebben we meer goede tips om jullie en de kinderen verder te helpen. Praktische adviezen Wat zijn de reacties passend bij de leeftijd? Hoe kan je daarop reageren? Hoe betrek je ze bij het ouderschapsplanplan? Wat kun je beter wel doen en wat moet je vooral niet doen? Praktische tips • Vertel geen gemene dingen over elkaar • Negeer elkaar niet voortdurend, dat doet kinderen pijn en verdriet • Kinderen mogen van beide ouders houden. Als ze niets over het leuke weekend mogen zeggen,

Drs Arlette van den Berg - familiemediator | Modern Scheiden

dan doet dat pijn. Laat ze geen kant kiezen • Geef kinderen de ruimte om van

Help, hoe vertel ik het mijn kinderen?

beide ouders te houden • Probeer samen te bouwen aan een respectvolle relatie voor de toekomst, daar is ook moed voor nodig. Modern Scheiden is samen scheiden, snel en in goed overleg tot eerlijke oplossingen komen, gericht op de

Scheiden doe je samen! Als je besloten hebt uit elkaar te gaan, dan zul je dat op een dag aan je kinderen moeten vertellen.

toekomst en met de belangen van de kinderen voorop. Een plan met pijlers voor de toekomst en met een zorgvuldig juridische afwikkeling, zodat jullie allebei snel zicht hebben

Er was eens een zeeschildpad die aan

snikte de zeeschildpad. Maar de

op de nieuwe financiële situatie. Zo

land ging om een sappig blaadje sla te

landschildpad kon niet zwemmen. “Ga jij

wordt een nieuw fundament voor de

eten. Daar zag de zeeschildpad een mooie

dan maar alleen terug naar zee”, zei de

toekomst gelegd.

landschildpad lopen. De zeeschildpad en

landschildpad, “ik blijf hier aan land”. “En

de landschildpad werden heel verliefd

ik dan?” vroeg de kleine schildpad, “wat

op elkaar en ze gingen samen wonen in

moet ik nu doen?”

het huisje van de landschildpad. Na enige

En zo kwam het dat de kleine schildpad

tijd kwam er ook een babyschildpadje en

voortaan twee huisjes had. Eén huisje op

samen met zijn drietjes waren zij heel

het land en één huisje in de zee. In zee

Drs Arlette van den Berg

tevreden en leefden nog lang en gelukkig.

kon de kleine schildpad lekker samen

MfN Familiemediator,

Maar nee, wacht eens even. Er was iets

zwemmen met grote zeeschildpad. Op

orthopedagoog

aan de hand. De zeeschildpad werd steeds

het land kon kleine schildpad in het zand

Willemskade 18, Zwolle

verdrietiger, omdat ze de zee zo miste.

spelen samen met grote landschildpad.

Tel. 038 - 429 00 18

“Kunnen we niet in zee gaan wonen?”

En in alle twee de huisjes was het even

www.modernscheiden.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 35

COLUMN

Hoe vertel je het de kinderen?


LoonschadeAdvies Zwolle: Het zal je maar overkomen... Het zal je maar overkomen. Je loopt in het bos en wordt geraakt door een schot hagel van een jager. Of je bouvier komt er te enthousiast aan en gooit de buurvrouw om waardoor ze haar been breekt. Als er lichamelijke of psychische schade ontstaat waarbij duidelijk een schuldige is aan te wijzen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de werkgever. Want als iemand door zo’n ongeval niet in staat is om te werken voor een korte of langere periode, dan kan er sprake zijn van zowel letsel- als loonschade, legt Hilbert van der Zwaag van LoonschadeAdvies Zwolle uit.

Bij arbeidsongeschiktheid door schuld van een derde (bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische kunstfout) raakt de werkgever tijdelijk een werknemer kwijt. “Uit hoofde van de wet moet hij deze werknemer het loon doorbetalen. Vaak moet hij een andere werknemer inschakelen om de productie op peil te houden. Naast praktische problemen ontstaan er dus extra kosten. Er moet veel geregeld worden. Voor de werknemer (slachtoffer) geldt dat hij/zij letsel heeft opgelopen, arbeidsongeschikt thuis zit en zich zorgen maakt over het genezingsproces en de werksituatie. Samenvattend kun je stellen dat zowel de werkgever als de werknemer (slachtoffer)

van een passagier die aan boord van dat

een fors probleem kunnen hebben als

schip was ten tijde van dat ongeluk.”

• zijn ze in staat met hun beider expertise het gehele terrein (zowel voor

gevolg van het ongeval en dat hiervoor een oplossing dient te worden gevonden.”

werkgever als werknemer/slachtoffer) Voor de behartiging van de belangen van de

te bestrijken dat verband houdt met

werkgever kan LoonschadeAdvies worden

letselschade door ongeval met verzuim.

Werkgevers weten vaak ook niet wat

ingeschakeld. “LoonschadeAdvies begeleidt

ze met dit soort gevallen aan moeten.

de werkgever in het traject dat verband

vakbekwaamheid, waardoor ze in staat

“Het begint dan bij Personeelszaken op

houdt met de arbeidsongeschiktheid van de

zijn de belangen van werkgever en

maandagmorgen. De ongevallenregistratie

de werknemer en verhaalt het doorbetaalde

werknemer/slachtoffer centraal en

zit ook op die afdeling. ‘Jansen komt

loon voor de werkgever op de aansprakelijke

voorlopig niet werken, hij heeft een

derde respectievelijk diens asuradeur. Voor

• Wordt dubbel werk, zoals bijvoorbeeld

ongeluk gehad.’ Dan volgt er al snel

de werknemer/slachtoffer brengt Nostimos

het allebei opvragen van medische

een telefoontje: ‘Hilbert, ik heb er weer

Letselschadedeskundigen de oplossing in

dossiers of het allebei voeren van een

een.’ Het is dan mijn taak om vanuit het

beeld en behartigt diens belangen zorgvuldig

schuldvraagdiscussie, voorkomen. Dat is

werkgeversperspectief te kijken naar het

en actief door de schade te verhalen op

wel zo efficiënt.

ongeval en de gevolgen.”

de derde of diens asuradeur, die voor het slachtoffer uit het ongeval voortvloeit.”

Zelf was Van der Zwaag ook betrokken

• delen ze juridische kennis en

optimaal te behartigen.

“Een extra reden dus om in het geval van letselschade met ons contact op te nemen.”

bij een heel bijzondere loonschadezaak

Feitelijk zijn LoonschadeAdvies

omtrent de Costa Concordia, waarbij

respectievelijk Nostimos, vanuit

LoonschadeAdvies

een kapitein voor de Italiaanse kust een

verschillende invalshoeken bezig met de

Papaverweg 67, Zwolle

cruiseschip liet kapseisen. “Dat leidde tot

oplossing van hetzelfde probleem. Door

Tel. 038 - 422 33 51

een snelle schikking voor een werkgever

samenwerking:

www.loonschadeadvies.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 37


Opleidingscentra RTC Bouw en De Grift maken werken in de bouw aantrekkelijk “Je bent lekker bezig, vaak in de buitenlucht. Je draagt bij aan gebouwen met een lange levensduur, waarvan je jaren later nog kunt zeggen dat je je steentje eraan hebt bijgedragen.” Marlon van Dorrestein, bedrijfsleider en docent bij Regionaal Techniek Centrum (RTC) Bouw, wil er maar mee zeggen dat werken in de

honderd bouwbedrijven in de plaatsen Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Nieuwleusen, Lemele, Balkbrug, Dedemsvaart, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Ook daarbuiten zijn bedrijven die leerlingen inlenen van RTC Bouw. Ze bieden opleidingsmogelijkheden en werkplaatsen voor jongeren die een baan in de bouw

bouw een prachtig vak is.

ambiëren. Op beide locaties worden opleidingen gegeven op MBO-niveau in de bouw en timmerindustrie. De leerlingen

Bovendien kun je met een diploma

de bouwopleiding in Hardenberg 66

gaan een dienstverband aan met RTC

van het RTC meer dan timmeren

leerlingen telt. Marlon van Dorrestein

Bouw, waarbinnen ze worden geschoold

of metselen op de bouwplaats. “De

verwacht dat de werkgelegenheid zal

en gedetacheerd bij aangesloten erkende

doorgroeimogelijkheden binnen het vak

toenemen nu de economie weer aantrekt.

leerbedrijven in de regio. De leerlingen

zijn goed. Ik ben zelf als timmerman

“Er wordt in de regio weer meer gebouwd

werken drie of vier dagen (betaald) in

begonnen en heb een aanvullende

dan in de afgelopen jaren. Straks zitten

de praktijk bij deze bedrijven. Maar ook

lerarenopleiding gevolgd. Jong talent

bouwbedrijven weer te springen om

in de opleidingscentra worden theorie

krijgt vaak de ruimte om zich verder

vakbekwame medewerkers. Bijkomend

en praktijk gecombineerd. “Eerstejaars

te ontwikkelen tot bijvoorbeeld

pluspunt is dat de leerlingen die nu

kunnen vanaf dit seizoen hun opgedane

projectleider of opzichter. Bij sommige

aan hun opleiding bezig zijn, extra

vaardigheden eerst binnen de

bedrijven zijn de directieleden ooit

gemotiveerd zijn.” Dat blijkt ook uit het

beschermde omgeving van de opleiding

begonnen als timmerlieden.”

feit dat RTC-leerlingen regelmatig in

toepassen”, legt Van Dorrestein uit. “Zo hebben ze ook enige praktische

Er wordt in de regio weer meer gebouwd dan in de afgelopen jaren. Straks zitten bouwbedrijven weer te springen om vakbekwame medewerkers.De leerlingen die nu aan hun opleiding bezig zijn, zijn extra gemotiveerd

ervaring voordat ze op de bouwplaats aan de slag gaan.” Op 2 februari is in Hardenberg de jaarlijkse open dag waarop leerlingen en ouders kunnen kennismaken met de school. In Nieuwleusen vindt deze open dag plaats op 7 maart.

Wel kampte de sector de voorbije

de prijzen vallen bij vakwedstrijden op

jaren met de gevolgen van de

zowel regionaal als landelijk en zelfs

economische crisis en de daardoor

Europees niveau.

teruglopende werkgelegenheid.

Regionaal Techniek Centrum Hardenberg

Parkweg 3, Hardenberg

Van Dorrestein: “Vóór 2008 vond 95

Het Regionaal Techniek Centrum (RTC)

Tel. 0523 - 264 403

procent van de gediplomeerden een

Bouw is het praktijkopleidingsbedrijf

Locatie De Grift Nieuwleusen

vaste baan in de timmer-, metsel- of

voor de bouwnijverheid in de regio.

De Grift 12, Nieuwleusen

tegelzetindustrie. Tegenwoordig

Het is een vereniging van een kleine

Tel. 0529 - 480 443

werken ze vaak via een uitzendbureau of starten ze voor zichzelf.” Vanwege de teruglopende leerlingenaantallen sloot Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen zich in 2015 aan bij RTC Bouw, dat de dienstverbanden van de leerlingen en de bijbehorende bedrijven overnam. Inmiddels telt de opleiding in Nieuwleusen weer 22 leerlingen, terwijl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 39


Alle avonturen staan beschreven in een paspoort dat samen met een prachtige schatkist de rode draad vormt. Gaandeweg wordt de schatkist gevuld met edelstenen en worden er zegels verdiend voor in het paspoort. Wanneer het C-diploma is behaald, is het avontuur ten einde en wacht de grootste beloning: De Reuze Robijn. Wie A zegt zegt ook B en C Het zwem ABC kent een logische opbouw, waardoor je kind bij het behalen van ieder diploma vaardiger wordt. De zwemdiploma’s A en B zijn de eerste waardevolle stappen in de zwemopleiding, maar wie ook C heeft is pas echt ‘zwemveilig’ en heeft een paspoort voor een levenlang zwem- en waterplezier. Een kind met diploma’s A, B en C kan zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Optisport De Vrolijkheid

VIND DE SCHATKIST EN WIN ZWEMLESSEN! (t.w.v. € 250,00) Zed & Sop zijn een van hun

Voor alles op het gebied van zwemmen kun je terecht bij Optisport

schatkisten verloren in Stadshagen.

De Vrolijkheid, vertelt Linda Klein Brinke, Hoofd Zwemzaken.

Hij ligt ergens begraven in de wijk. Er is wel een schatkaart beschikbaar

Van zwemles tot recreatief zwemmen, van banenzwemmen

voor de echte avonturiers, via

tot doelgroepzwemmen als Fit & Vitaal en AquaRobic, en van

StadshagenNieuws wordt steeds een deel van de kaart of hint onthuld.

babyzwemen tot wedstrijdzwemmen.

Volg de aanwijzingen op StadshagenNieuws, vind als eerste de Alle Optisport-zwembaden leiden op

Zed & Sop’s Grote Onderwateravontuur

schatkist en win een waardecheque

voor de drie zwemdiploma’s: A, B en C.

Vanaf de eerste les zwemmen de kinderen

ter waarde van € 250,00 voor Zed &

De afgelopen jaren hebben meer dan

in diep water en worden alle onderdelen

Sop’s Grote Onderwateravontuur bij

tweehonderdvijftigduizend kinderen een

op een speelse en afwisselende manier

Optisport De Vrolijkheid.

zwemdiploma bij Optisport behaald! We

aangeboden waarbij plezier en leren hand in

lessen in kleine groepen (maximaal 10

hand gaan. Tijdens de eerste les wordt er al

kinderen) en werken met zwemvestjes. Dat

begonnen met verschillende “loop”-vormen

Ga met de karakters Zed de Haai en Sop de Zeester naar het gezonken schip De Gouden Draeck! is een hulpmiddel om kinderen op een

om de kinderen aan te leren op welke wijze

zelfverzekerde, veilige en prettige manier in

ze zich kunnen voortbewegen in diep water.

aanraking te laten komen met water.

Zed & Sop zijn de mascottes die de kinderen ondersteunen bij het behalen van het

Het is gebleken dat kinderen door de

zwemdiploma. Samen met de karakters Zed

maximale bewegingsvrijheid sneller een

de Haai en Sop de Zeester gaan de kinderen

Zwembad De Vrolijkheid

beter watergevoel krijgen. Dit is meteen aan

gedurende het zwemlestraject op zoek naar

Ossenkamp 7, Zwolle

het begin van de opleiding een duidelijk

het gezonken schip De Gouden Draeck en

Tel. 038 - 455 06 89

voordeel ten opzichte van de traditionele

de Scharlaken Schat. We noemen het Zed &

devrolijkheid@optisport.nl

drijfmiddelen.

Sop’s Grote Onderwateravontuur.

www.optisport.nl/vrolijkheid

StadshagenNieuws Magazine

pagina 41


Anton Ekker Parket: de specialist in houten vloeren Met ruim vijftig jaar ervaring is familiebedrijf Anton Ekker Parket bij uitstek de specialist in houten vloeren voor Zwolle en omstreken. Van klassieke tot eigentijdse houten vloeren, en voor een groot assortiment in meerdere prijscategorieën kunt u terecht bij Anton Ekker en zijn team.

Wij hebben als familiebedrijf altijd meer

lamelparket, bamboeparket, massieve

Waarom Anton Ekker Parket?

dan 10.000m2 verschillende parket en

planken tot industrievloeren.

– Wij zijn een familiebedrijf dat houdt van hout

houten vloeren op voorraad. Dus wilt u

– Wij adviseren u bij ons aan de fabriek en

ideeën opdoen door de houten vloeren

Hout & vloerverwarming

op een groter oppervlakte te bekijken, dit

Het bijzondere is dat hout en

– Wij beschikken over een eigen legbedrijf

kan bij ons aan de fabriek/magazijn. Wij

vloerverwarming een prima combinatie is.

– Wij hebben korte communicatielijnen

schaven en zagen voor u een monsterstuk

Wij hebben speciale vloeren ontwikkeld die

– Wij beschikken over een eigen machinepark

ter plekke en kunnen deze door middel

prima samengaan met vloerverwarming.

– Wij hebben een motto: afspraak is afspraak

van verschillende bewerkingen een totaal

Wilt u uw houten vloer opknappen of heeft

uitstraling meegeven die echt bij uw

u een woning gekocht waarin een prachtige

Anton Ekker Parket

wensen past. Samen op zoek naar het

houten vloer ligt die wel een extra

Papaverweg 108, Zwolle

mooiste eindresultaat. Al onze vloeren

onderhoudsbehandeling kan gebruiken?

Tel. 038 - 421 63 33

hebben een eigen karakter met hun

Wij kunnen uw houten vloer opfrissen

info@antonekkerparket.nl

specifieke uitstraling: van visgraatparket,

zodat deze nog jarenlang mee kan.

www.antonekkerparket.nl

natuurlijk bij u thuis

Meer licht en meer ruimte met een dakkapel Wilt u meer ruimte creëren op de bovenverdieping van uw woning. Kies dan voor een dakkapel van Van Wette! Vanuit Genemuiden is Van Wette Dakkapellen & Timmerwerken al sinds 2010 actief in het aanleggen van nieuwe dakkapellen, dakramen en andere timmerwerkzaamheden.

“Het is een goede investering,

de regio, maar bieden wel topkwaliteit.

bouwbedrijven en projectontwikkelaars

want een dakkapel zorgt voor een

Wij plaatsen een prefab dakkapel in één

kunnen er dus ook voor kiezen om de

waardeverhoging van uw huis. Daarnaast

dag. Hierdoor wordt u ’s ochtends wakker

dakkapellen zelf te plaatsen of te laten

brengt een dakkapel meer licht in

onder een schuin dak, terwijl u ’s avonds

plaatsen.

huis. We maken alles op maat in onze

geniet van een prachtige dakkapel.”

werkplaats en werken niet met standaard

Op dakkapellen van Van Wette zit tien

Maak gerust eens een vrijblijvende

oplossingen qua afmetingen en stijl

jaar garantie en onze dakkapellen zijn

afspraak.

die nog ter plaatse aangepast moeten

onderhoudsvrij. En alles kan geregeld

worden. Wij kunnen een dakkapel maken

worden: van het verzorgen van de

die past bij de situatie, het huis en is

vergunning tot de binnenafwerking.

zoals de klant het wil.”

Van Wette Dakkapellen & Timmerwerken

Sasdijk 11 B, Genemuiden

De werkwijze van andere bedrijven kost

Onder de naam Prefabo maakt het

Tel. 06 - 494 976 28

de klant dus vaak meer tijd en meer

bedrijf ook prefab dakkapellen op maat

info@vanwettetimmerwerken.nl

geld. “Wij zijn een van de goedkopere in

voor de zakelijke markt. Aannemers,

www.vanwettetimmerwerken.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 43


EBS Woning en Projectstoffering: voor een complete restyling! EBS Woning en Projectstoffering uit Genemuiden is gespecialiseerd in woning- en projectinrichting, op het gebied van vloeren en raamdecoratie, vertelt eigenaar Egbert Beens trots. “Klanten willen weten wat ze kopen. Wij komen bij de mensen thuis of vertellen ze alles in geuren en kleuren in onze showroom. Iedereen heeft het druk met werk en gezin. Dus klanten kunnen zelfs ’s avonds of soms zaterdag bij ons terecht.”

Bovendien biedt EBS het ontzorgingsconcept aan. “Dit houdt in dat wij de complete restyling van uw woonkamer regelen. Wij regelen een opslag voor uw meubels, en zorgen dat uw wanden, kozijnen, deuren, vloeren en ramen voorzien worden van een nieuwe kleuren, vloerbedekking en raamdecoratie. Dit proberen we in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. Het enige wat u als klant hoeft doen, is het uitzoeken van de kleuren en de materialen.” Het is een jong bedrijf, maar dan wel met een hoop kennis en ervaring in huis. “Ik ben nu met mijn eigen bedrijf iets meer dan een jaar actief. Het is een uitdagende sprong in het diepe om voor jezelf te beginnen. Maar ik heb ruime ervaring in de branche, ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in de woning- en projectstoffering. Daarnaast werk ik met

vloer, dan kunnen wij zelf of met ons

denken met de klant. Als je bijvoorbeeld

ervaren en vakbekwame stoffeerders die

netwerk van zzp-ers al het regelwerk uit

een woning hebt die wat achteraf ligt,

streven naar kwaliteit en perfectie. Ons

handen nemen. Dan weet je vooraf waar je

dan kun je beter geen donkere houten

motto is dan ook niet voor niet: ervaring

aan toe bent en wat de planning is. Je hebt

jaloezieën kiezen. Je moet ook rekening

en vakbekwaamheid is onze kracht,

er geen omkijken meer naar.”

houden met de functie van de ruimtes en

perfectie ons streven!”

de gewenste lichtinval.” Het bedrijf heeft een heel breed

Het ontzorgen gaat verder dan je

assortiment en pakket aan diensten.

Kom gerust eens langs in de showroom

verwacht, vertelt Egbert. “Wat ik vaak

“Wij stofferen en richten in, voor

of nodig ons uit voor een vrijblijvende

tegenkom, is dat mensen er vaak

woningen, kantoren en bedrijfsruimten,

afspraak bij u thuis.

mee zitten dat ze zolang in de troep

van 1 tot meer dan 1000 m2. Hout, pvc,

zitten en alles zelf moeten regelen

marmoleum, vinyl, alles is mogelijk. Maar

EBS Woning en Projectstoffering

met verschillende bedrijven. Als je

we bieden niet alleen vloeren, ook op

dan bijvoorbeeld een restyling van

het gebied van raamdecoratie kunnen we

info@ebs-stoffering.nl

de woonkamer wilt met nieuwe

diverse producten leveren: van jaloezieën

www.ebs-stoffering.nl

raamdecoratie, nette gestuukte wanden,

tot plissés, van gordijnen tot vitrages.

www.facebook.com/

geschilderde plafonds en een nieuwe

Daar proberen we ook echt in meet

vloerenenraamdecoratie

StadshagenNieuws Magazine

Prins Constantijnstraat 6, Genemuiden

pagina 45


All in Tuinen: passie en vakkundigheid Freddy Scheepers leidt hoveniersbedrijf All In Tuinen met passie en vakkundigheid. Zijn visie: voor ieder budget kan een passend resultaat geleverd worden, of het nu gaat om een dakterras, een compacte stadstuin, een villatuin of een landgoed.

“En het mooie is, we werken vanuit

Omdat veel mensen een volle agenda

groener. Zelfs binnen, denk aan een

het budget wat de klant aangeeft en

hebben, kiezen steeds meer klanten voor

levend schilderij of een groene

adviseren daar ook in. Je weet vooraf wat

een onderhoudsvriendelijke tuin. “In vier

scheidingswand op kantoor.”

je moet betalen en waar je aan toe bent.

op de tien tuinen wordt al voor kunstgras

Geen verrassingen achteraf.”

gekozen en voor makkelijke beplanting

Ervaar je tuinonderhoud als een

All In Tuinen verzorgt alles van

zonder al teveel snoeiwerk. En waar je

tijdsbelasting, dan kun je All In ook

ontwerp tot aanleg en van onderhoud

eerst veel zakelijke, strakke en moderne

inschakelen voor vaste periodes

tot bouwprojecten in de tuin. “Je kunt

vormen zag, wordt nu vaak gekozen voor

(abonnement) of op afroep.

het eigenlijk zo gek niet verzinnen

een wat behaaglijker, meer natuurlijke

of wij kunnen ermee uit de voeten.

inrichting. Een tuin met organische

All In Tuinen

Van veranda’s tot zwembaden, van

vormen, om in te leven.”

Neushoornweg 35, Kraggenburg

het aanleggen van een gazon tot

Daar past ook de nieuwe trend van

Tel. 0527 - 251 245

het ontwerpen en bouwen van een

verticaal tuinieren goed bij. “Ook de

info@allintuinen.nl

tuinhuisje.”

muren, schuttingen en daken worden

www.allintuinen.nl

Klevringa Bouwbedrijf: van alle markten thuis Klevringa Bouwbedrijf is actief sinds 2005 en gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van kleine en grote bouwprojecten. Eigenaar Jan Klevringa heeft een ruime ervaring in nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Het bedrijf brengt specialisten bij elkaar.

Door samenwerking met een ruim netwerk

Klevringa Bouwbedrijf kan u van dienst

werkzaamheden zijn bij ons in goede

van ervaren specialisten kan het bedrijf

zijn met diverse werkzaamheden, u kunt

handen en worden op een deskundige

het complete bouwproject van A tot Z

hierbij denken aan verbouwen, renovatie,

wijze en tegen een goede prijs

organiseren en realiseren. “Wij beschikken

nieuwbouw, plaatsen van dakkapellen,

uitgevoerd. Klevringa Bouwbedrijf werkt

over een ruim netwerk van ervaren

vervangen van kozijnen, ramen en deuren,

uitsluitend met vakbekwaam en goed

onderaannemers zoals: installateurs,

verzorgen van aan- of uitbouw, vervangen

opgeleid personeel. Wij bereiden het werk

dakdekkers, loodgieters en stukadoors. Door

van daken, meubels op maat of het

goed voor en leveren een uitstekende

dit netwerk kunnen wij alle door u gewenste

plaatsen of repareren van keukens of

kwaliteit.”

werkzaamheden volledig begeleiden. We

badkamers.

Klevringa Bouwbedrijf

zijn echt van alle markten thuis, voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Van het

Of het nu gaat om een kleine renovatie

Hofstraat 11, Hasselt

bouwen tot uw huis, het schilder,- en stucwerk

of het bouwen van een complete woning.

Tel. 038 - 455 06 00

en zelfs het maken van uw gordijnen. Zo is

Klevringa Bouwbedrijf verzorgt en

info@klevringabouwbedrijf.nl

alles in een keer goed geregeld.”

begeleidt het complete bouwproces. “Uw

www.klevringabouwbedrijf.nl

StadshagenNieuws Magazine

pagina 47


HSK20: wonen op een toplocatie in de binnenstad Zoek je een luxe afgewerkt appartement met een eigen parkeerplaats en geweldig uitzicht? En dan ook nog op loopafstand van het gezellige centrum van Zwolle? Of is één van die bijzondere maisonnettes meer iets voor jou? Ontdek nu jouw droomwoning in HSK20, aan de Harm Smeengekade in Zwolle.

In het nieuwbouwcomplex met

Transformatie

wordt het een prachtige wijk. HSK20 is

10 verdiepingen komen koop-

HSK20 ligt in aan de rand van de

onderdeel van deze transformatie. Wie

en huurappartementen. De

binnenstad tegen de wijk Kamperpoort.

hier nu koopt, investeert in de toekomst.

koopappartementen en maisonnettes

Een wijk die volledig getransformeerd

Want zeg eerlijk, je woont hier op een

zijn 44 tot 76 m2 groot. Dit maakt de

wordt. Het straatwerk van de Harm

toplocatie in de binnenstad. Hoogbouw

woningen geschikt voor singles, stellen

Smeengekade is al klaar. Nieuwbouwwijk

uit de jaren 60, met daarachter een

en jonge gezinnen met één kind. De

De Feniks is gedeeltelijk klaar, de laatste

klooster uit de jaren 30. Samen

prijzen variëren van € 142.000 tot €

fase is in aanbouw. De parkeergarage en

transformeren ze, met respect voor de

224.000. Kopen is gegarandeerd wonen

de bioscoop aan het Katwolderplein zijn

in 2018!

in aanbouw. Met deze grote metamorfose

StadshagenNieuws Magazine

Lees verder op pagina 51 u

pagina 49


fraaie, bestaande architectuur, naar een

onderdoorgang zichtlijnen naar de kapel

oorspronkelijke kamers op een aantal

nieuwe, moderne woonomgeving. Samen

en kloostertuin.

plaatsen horizontaal en op andere

worden de gebouwen één mooi geheel

plekken juist verticaal te schakelen

waarbij ook het klooster weer zichtbaar

Eenheid in bestrating

ontstaat een grote variatie aan

is vanaf de weg.

De Harm Smeengekade is recent

plattegronden. Zo zijn er gelijkvloerse

gereconstrueerd. De stoep is bestraat

appartementen in verschillende groottes.

Licht, lucht en ruimte

met fraaie, gebakken klinkers. Deze

Daarnaast zijn er 2-laagse woningen,

Bij de transformatie van HSK20

stenen lopen straks door in de nieuwe

met een plattegrond over de hele diepte

staat herwaardering van de kwaliteit

onderdoorgang én in het entreeportaal.

van het gebouw. Een aantal van deze

van de architectuur uit de jaren 60

Dit vergroot het effect dat het gebouw op

maisonnettes bieden mogelijkheden

centraal. Licht, lucht en ruimte zijn de

poten staat en geeft een ruimtelijk effect.

voor een indeling als loft met een vide

sleutelwoorden uit deze bouwperiode.

waarbij je er bij wijze van spreken voor

Het 10-laagse gebouw staat op fraaie

Interessante plattegronden

kunt kiezen alleen een deur voor het

kolommen. De kolommen en de

Het bestaande gebouw heeft een

toilet te plaatsen.”

vernieuwde, transparant vormgegeven

structuur van kleine kamers aan

toegangshal vormen een uitnodigende

een middengang; een zogenaamd

Bijzondere gevel

entree tot het woongebouw. Door

corridorgebouw. Architect Hanneke

De indeling van de appartementen wordt

de sloop van een aantal bouwdelen

Rinkel van Sacon heeft hieraan een

ontstaan er vanuit de karakteristieke

creatieve invulling gegeven. “Door de

StadshagenNieuws Magazine

Lees verder op pagina 53 u

pagina 51


zichtbaar gemaakt in de gevel. Door de

Kortom, een bestaand gebouw met een

bezoek de IJsselhallen of ga op vrijdag en

doorlopende ramen - in breedte, of over

hele nieuwe jas.

zaterdag naar de markt in het centrum.

2 verdiepingen - zie je aan de gevel hoe

Huisarts nodig? Gezondheidscentrum De

elk individueel appartement in elkaar zit.

Fenix zit om de hoek.

Bij een 2-laags appartement heb je ook

Voorzieningen in de buurt van HSK

een raam over 2 verdiepingen voor nóg

Zwolle

meer uitzicht. Ook de balkons zijn net zo

Feest! Iets te vieren? Huur een sloepje voor

breed als het gekozen appartement. Ze

Wie in de binnenstad van Zwolle woont,

de deur van HSK 20 . Vrienden mee,

zijn ruim, met veel glas en transparant

heeft geluk. Hier is het leuk, hier heb je

picknickmand vol en genieten maar. Of

hekwerk, voor maximaal uitzicht.

sfeer én alle voorzieningen vind je op

ga lekker eten bij één van de restaurants

loopafstand van je appartement. En wil

naast het appartementengebouw aan de

Alles nieuw

je met de auto weg? Dan ben je zo bij je

Willemskade.

Hoewel het bestaande gebouw

eigen parkeerplaats. Groen en parkeren

getransformeerd wordt, is de afwerking helemaal nieuw. Er komen voorzetwanden

Het dagelijkse leven

Aan de achterkant van HSK Zwolle is een

en verhoogde vloeren voor isolatie, alle

Achter het appartementencomplex van

groen, gebied met een binnentuin.

kozijnen worden vervangen, er komt

HSK 20 zit een Jumbo. Handig voor je

nieuw metselwerk en nieuwe balkons.

dagelijkse boodschappen. Ook leuk:

StadshagenNieuws Magazine

Lees verder op pagina 55 u

pagina 53


Hier vind je ook je privéparkeerplaats. Een

overgaat in de Nieuwe Veerallee ben je zo

In het voorjaar van 2018 krijg je de

oase van rust midden in de stad. Fijn toch!

op de A28. Hiervandaan rijd je snel naar

sleutel van je nieuwe appartement.

Meppel, Apeldoorn of Amersfoort.

De verkoop van de 39 appartementen en maisonnettes is gestart. Voor de actuele

Ligging HSK20 Zwolle

Openbaar vervoer

beschikbaarheid kun je contact opnemen

De Harm Smeengekade is een levendige

met een van onze makelaars.

De appartementen van HSK20 liggen

straat. Een groot voordeel: de bus stopt

aan de Harm Smeengekade 20 in Zwolle.

voor de deur. Het station van Zwolle

Wil jij ook wonen in dit complex?

Je loopt via de brug zo het centrum van

ligt op 10 minuten loopafstand van je

Neem dan contact op met één van de

Zwolle binnen. De Grote Markt ligt op 8

nieuwe appartement.

makelaarsen meld je aan als reserve

minuten loopafstand. Met de auto

kandidaat. Maar wees er snel bij! Meer weten over HSK20 ?

Heb je een auto? Dan is HSK20

In dit project werkt OC De Nieuwe Kamperpoort samen met

perfect voor jou. Je hebt namelijk

Het grote voordeel van een appartement

Rodenburg Makelaars: 038 - 422 22 22

een privéparkeerplaats en de Harm

kopen in HSK20 Zwolle is dat je

en Karssen Makelaars : 038 - 423 67 66.

Smeengekade is goed verbonden met

zekerheid hebt. We starten gegarandeerd

Of kijk voor meer informatie

de snelweg. Via de Willemskade, die

met de bouw.

www.nieuwbouw-hsk20.nl.

StadshagenNieuws Magazine

pagina 55


op stand “bedrijf” is gesteld en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn. • De kamer- en ketelthermostaat hoog genoeg staan ingesteld. • De waakvlam wel brandt (alleen bij oudere cv-ketels). • De gaskraan bij de cv-ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan is de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is) • Er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan. • Alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een cv-ketel met

Ketelzorg Zwolle, de goedkoopste in Nederland

een warmwatervoorziening). Probeer, indien het toestel indien mogelijk te resetten of haal de stekker eruit en plaats hem op dezelfde manier weer terug. Belangrijk… noteer de storingscode die

Goed onderhoud van uw cv-ketel is van groot belang! Storingen zijn altijd vervelend en komen altijd op een moment dat het écht

op het display af te lezen is en geef dit bij een storingsmelding door. Service-abonnementen

niet uitkomt. En helaas bent u meestal niet de enige die belt. Voorkom een onveilige situatie of onnodige financiële verrassingen. Wanneer u een cv-servicecontract met Ketelzorg.nl afsluit, komt u

Zorgeloos stoken en toch energie besparen? Ook u kunt veel geld en zorgen besparen! Met een service- abonnement voor uw cv-ketel gaat dit snel, simpel

altijd op de eerste plaats.

en betrouwbaar. Vakkundig periodiek onderhoud betekent zuiniger en veilig stoken, minder kans op storingen en toch

Ketelzorg.nl garandeert periodiek

kunt u mogelijk al zelf de volgende

meer comfort.

onderhoud van uw cv-ketel door de

stappen ondernemen:

Met onze unieke en betrouwbare 24-uurs

beste vakmensen, zonder voorrijkosten,

service staan wij in uw omgeving 24 uur

loonkosten of onverwachte toeslagen.

Zelf een cv-storing oplossen?

Elke 12 maanden komt onze monteur

Om te voorkomen dat u onnodig in de

uw cv-ketel en verwarming controleren

kou staat of zonder warm water zit, kunt

U kunt uit drie verschillende

en schoonmaken. Mocht er toch een

u in het geval van een storing wellicht

abonnementen het service abonnement

storing optreden dan wordt deze snel

zelf al actie ondernemen. In onderstaande

kiezen dat het best bij u past. Er is al een

opgelost zonder voorrijkosten of uurloon.

beschrijving kunt u zien waar u op moet

abonnement voor € 5,25 per maand! Met

Afhankelijk van het cv-onderhoudscontract

letten. Komt u er niet uit, bel dan onze

onze unieke en betrouwbare 24-uurs

betaalt u wel of geen materiaalkosten.

storingslijn 085-7608080 voor eventuele

service staan wij in u omgeving 24 uur per

hulp op afstand.

dag voor u klaar!

Bij een eventuele storing aan de cv-ketel

Kijk op www.ketelzorg.nl voor meer

dient u zelf het volgende te controleren:

informatie over de verschillende

• De waterdruk voldoende is: ± 1,5 bar op

abonnementen

per dag voor u klaar!

Uw voordelen op een rij: • Eenmaal per jaar reinigen van de ketel – i.p.v. 18 of 24 maanden! • De goedkoopste in Nederland! • Geen verborgen kosten! • Vakkundig ervaren en betrouwbare monteurs! Mocht u desondanks een storing hebben

StadshagenNieuws Magazine

de drukmeter, van de cv-ketel. Is dit niet

het geval dan dient u dit zelf bij te vullen.

Ketelzorg Zwolle

• De installatie voldoende ontlucht is.

Tel. 085 - 760 80 80

• De stekker wel in de wandcontactdoos

info@ketelzorg.nl

www.ketelzorg.nl

is geplaatst, of de bedieningsschakelaar

pagina 57


Stukadoorsbedrijf E. Blaauw: betaalbare vakmanschap Stukadoorsbedrijf E. Blaauw is een jong en gemotiveerd stukadoorsbedrijf met veel kennis en ervaring op stukadoorsgebied. Kwaliteit, dat is het waar het om gaat bij Edo Blaauw. Een mooi stukje vakmanschap voor een betaalbare prijs.

Je kunt bij hem voor alle denkbare

In tegenstelling tot stucwerk op basis

met structuur. Het is makkelijk schoon te

stukadoorswerkzaamheden terecht. Maar

van kalk en gips, wordt Beal Mortex

maken, zeer hygiënisch en handig voor

hij kan ook iets nieuws en anders bieden:

niet gemengd met water, maar met een

gezinnen met jonge kinderen dus.”

Beal Mortex.

speciale vloeistof waardoor een sterk en flexibel product ontstaat. “Daarnaast

Edo Blaauw komt met alle liefde

“Dat is een hoogwaardig product, een

heeft het als voordeel dat het direct

vrijblijvend langs met voorbeeldstalen,

speciaal product met een betonlook,

naadloos kan worden afgewerkt. Door

zodat klanten de verschillende

wat al vanaf 1 mm waterdicht is en

de unieke samenstelling is het een

materialen echt kunnen zien en voelen.

overal op hecht.Het kan op vrijwel elke

ideaal en onderhoudsvriendelijk product

ondergrond worden aangebracht, ook

voor de afwerking van zowel natte

Stukadoorsbedrijf E.Blaauw

op hout en steen. Het is in 68 kleuren te

als niet natte ruimtes in huis en een

Bultkroos 35, Zwolle

verkrijgen en er is geen sloopwerk nodig

prima alternatief voor tegels. Je hebt

Tel. 06 - 549 679 12

omdat het over de tegels aangebracht

bijvoorbeeld geen voegen meer zoals bij

stukadoorsbedrijfeblaauw@gmail.com

kan worden.”

tegelwerk, het is een geheel maar dan

www.eblaauw.nl

Een nieuwe woonbeleving bij SIMON Interieur Meubels moet je zien en voelen, de fysieke winkel van SIMON Interieur is voor Simon Schoutsen de plek waar het gebeurt. “Mede door onze leuke ambassadeurs – de tevreden klanten – breiden we begin 2017 nog verder uit.”

“We gaan verbouwen en op nummer 34

Daarom zeg ik dan: neem maar mee. Kijk

betere mix van functioneel en huiselijk. Het

een nieuwe woonbeleving toevoegen.

maar of je het van de week komt betalen

gaat erom om die balans te vinden bij de

We gaan nog meer bieden op het gebied

of terugbrengen.”

inrichting van kantoren, werkplekken en

van stoffering, gordijnen, wanddecoraties,

ontvangsruimtes.”

kleuren en behang. We zijn steeds vaker

Hij vindt het belangrijk om die

Kom gerust eens langs in de winkel om

volledig aan het afstylen en bieden nu

laagdrempeligheid te benadrukken en het

inspiratie op te doen,

echt een totaalpakket op het gebied van

enthousiasme te delen. “Wij delen wat wij

Fijne feestdagen gewenst.

interieur.”

aan het doen zijn, zo kun je bijvoorbeeld

Team SIMON

de voortgang van de verbouwing via social Het is soms lastig voor klanten om vanuit

media volgen en proberen we ook dingen

SIMON Interieur

een bestaand interieur iets nieuws te

die we mooi vinden te plaatsen. Zo heb

Assendorperstraat 34-38, Zwolle

verzinnen. “Je kunt via Pinterest wel veel

je op afstand toch direct contact.” Ook het

Tel. 038 - 820 03 07

ideeën opdoen, maar dan weet je nog

bedrijfsleven weet SIMON Interieur goed te

simon@simoninterieur.nl

steeds niet hoe het in het echt zal staan.

vinden. “Het zakelijke leven krijgt een steeds

www.simoninterieur.nl

pagina 58

StadshagenNieuws Magazine


Stadshagen - 2016 - 4  
Advertisement