__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OMMEN HARDENBERG

Jaargang 4 Editie 3 – 2018

MAGAZINE Kunstschilder Azat Malik Aan alleen talent heb je niets

Onder andere in deze editie

Landstede Kinderopvang start nieuwe peuterspeelgroep in Ommen

Alexandra HaarSalon: laagdrempelig en klantgericht


De herfst zet door! Pas op: herhalingsgevaar: Het weer is er nog niet helemaal uit, met al die wisselende temperaturen en het gevecht tussen regen en zonneschijn, extreme hitte en donderende onweerswolken. Maar de herfst zet nu toch echt door. Je merkt het aan de natte straten, de vallende bladeren, de grauwe luchten, maar vooral ook aan de bezwete ouders die hun kinderen moeten voortduwen naar de schoolpleinen, beide nog niet bekomen van de vakantie en nog wennend aan het ‘gewone’ ritme van school, werk, sport en alles daar omheen. In deze editie blikken we samen met Lars Goosselink terug op zijn deelname aan True Selfie waarin hij openhartig vertelde over het worstelen en omgaan met depressieve gevoelens. Ook nemen we een kijkje bij het duurzame en maatschappelijk betrokken familiebedrijf Moderna Textielservice uit Hardenberg, al meer dan 50 jaar actief in heel Nederland. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vertelt binnen Zorg & Gezin over de ambitie om Wooncentrum De Hoekstee tot het meest dementievriendelijke (t)huis van de regio te maken. Daarnaast besteden we in een special rondom Afscheid nemen volop aandacht aan alles wat er komt kijken bij de laatste levensfase en het overlijden met artikelen van en over o.a. Natuurbegraafplaats Ommen, Jouw Printshop, Crematorium Zevenberg, Notarispost Ommen en Dierenbegraafplaats Vennenberg. In het coverartikel wordt kunstschilder Azat Malik geïnterviewd, hij vertelt over zijn atelier in Ommen, zijn passie voor kunst en kunstgeschiedenis, maar ook hoe hij van Tatarstan uiteindelijk terecht is gekomen in Ommen. Daarnaast is er ook aandacht voor Wonen en Bouwen, Ondernemen en Zorg & Gezondheid en is er natuurlijk genoeg te lezen: mooie artikelen, columns, bedrijfsreportages en specialisten die vragen van lezers beantwoorden. Fijne herfst gewenst!

Colofon Een uitgave van: TweeVier Tel. 0598 - 769068 | magazine@tweevier.nl

Redactie: Dook van Gils Hans Keesmaat Maranke Pater TweeVier

Fotografie: Dook van Gils Hans Keesmaat

Vormgeving en opmaak: Jort van der Heide

Bladmanagement: Alex Posthuma

Oplage: 16.000 exemplaren huis aan huis in Hardenberg en de gemeente Ommen.

Druk: Grafistar

Verspreiding: Dommerholt Reclameverspreiding

Copyright 2018 Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. TweeVier kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd en TweeVier is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Lezers van dit magazine kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door TweeVier aangeboden informatie

De redactie

Ommen & Hardenberg Magazine

3


Inhoud

Bedrijven in beeld 7 Hoe is het met Lars Goosselink na True Selfie? 8 Moderna: duurzaam en maatschappelijk betrokken 34 Het meest dementievriendelijke (t)huis van de regio 39 Alexandra HaarSalon: laagdrempelig en klantgericht 45 Column Vechtstede 47 Jette-interieur, van concept naar realisatie! 47 Neem afscheid met bloemen van Beijer Bloemen 51 Ondernemers: Wat doe jij met de AVG? 53 “Ik was niet van plan thuis te blijven zitten” 55 Citroën beperkt gevolgen nieuwe WLPT-test 57 Column Karin Gibcus

7

59 Wonen met zorg 65 Ketelzorg Zwolle, de goedkoopste in Nederland

Zorg & Gezin 11 Landstede Kinderopvang start nieuwe peuterspeelgroep in Ommen 12 Column Yarden 13 Thuis wonen en toch begeleiding? 13 Dans mee met Elle Dansé 14 Het geeft rust dat de zorg goed is geregeld 15 Keihart voor de zaak: TS Bouwbegeleiding 15 Als je perfect wil zijn, doe je jezelf tekort

Afscheid nemen 16 “We voelden ons echt ontzorgd”

11

18 Rina Uulders: liefde, respect & aandacht 20 Jouw Printshop gespecialiseerd in Rouwdrukwerk 21 Dierenbegraafplaats Vennenberg 22 “Het geeft rust, te weten dat alles goed geregeld is” 24 De uitvaart krijgt een steeds persoonlijker karakter

18-19

27 Eeuwigdurende rustplaats in Ommen 28 Begrafenissen en crematies naar persoonlijke wens 30 Afscheid 37 ‘Eigen invulling geven aan uitvaart’

34-35

Vraag het de specialist 40 Notarispost & Rabobank 41 KRC van Elderen & Vrieling adviesgroep 42 Diëtisten Groep NL en De Scheidingsmakelaar 43 Uitvaartverzorging Rina Uulders 43 Fero Brandbeveiliging

Wonen 60 Wij vinden altijd een oplossing 63 Ter Haar & Dunnink Hypotheken en Verzekeringen

51

Ommen & Hardenberg Magazine

60-61

66 Column Makelaardij Goudzwaard

5


Hoe is het met Lars Goosselink na True Selfie? In het eerste Ommen-Hardenberg Magazine van dit jaar kwam Lars Goosselink aan het woord. Hij vertelde over zijn depressie en zijn deelname aan True Selfie, een 6-delige BNNVARA serie over jongeren met depressieve gevoelens, die in het voorjaar werd uitgezonden. De opnamen voor het programma duurden verscheidene weken en in die tijd werd hij intensief begeleid door professionals. “Ik heb er veel aan gehad en veel van geleerd, evenals de anderen die aan het programma meededen. Na afloop moesten we het echter weer zelf doen. Bij sommigen ging dat goed, maar ik ben nog lang niet klaar. En dan blijkt dat je bijna drie maanden moet wachten voordat je ergens terecht kunt voor professionele hulp. Dat is echt heel vervelend; je gaat je ook steeds slechter voelen.”

Intakegesprek Hoewel het kabinet wil dat mensen met psychische klachten binnen twee weken terecht kunnen voor een intakegesprek bij een GGZ-instelling worden de wachttijden hiervoor juist langer. Lars heeft daar een verklaring voor: “Er is de laatste tijd veel

te doen, maar vaak zie ik er tegenop om

onderneming en dan ook bedrijven helpen

aandacht voor depressieve jongeren, en dat

naar buiten te gaan. Ik vond het wel tof, dat

met social media.”

is natuurlijk mooi want eerder rustte er toch

de burgemeester, met wie ik samen in het

een taboe op, maar het houdt ook in dat er

magazine stond, mij uitnodigde voor een

Afleiding

meer vraag komt naar professionele hulp.

lunch. Hij had een picknickmand bij zich en

Van het programma True Selfie mochten

Ik heb nu tijdelijk contact met een stichting

we hebben bij de Vecht zitten lunchen en

de deelnemers de camera houden waarmee

voor maatschappelijke dienstverlening, maar

een goed gesprek gehad. Hij was oprecht

ze hun leven filmden en Lars maakt daar

het duurt allemaal zo lang. Daar word je op

geïnteresseerd in mij, dat vond ik mooi.”

dankbaar gebruik van. Filmen is een afleiding

een gegeven moment toch wat moedeloos

voor hem, net als voetballen en drummen.

Opleiding

“Misschien kan ik bij een band van een

Er is een lichtpuntje: de studie waaraan

studentenvereniging. Ik wil ook blijven

Burgemeester

hij gaat beginnen. In Enschede gaat hij

keepen en hoop dat ik dit seizoen een leuk

Hoewel hij veel positieve reacties kreeg

de Hbo-opleiding media-informatie en

team tref met leeftijdsgenoten. Ik was leider

op zijn tv-debuut bij True Selfie en op het

-communicatie doen. “Dat is echt mijn

van een jeugdelftal, maar dat gaat niet meer

artikel over hem in dit magazine, voelt Lars

motivatie om door te zetten. Ik maak al

als ik in Enschede woon. Vind ik niet zo heel

zich nog vaak slecht. “Leuk hoor, al die

jaren filmpjes en soms kan ik met iemand

erg: kan ik op zaterdag lekker uitslapen!”

belangstelling en positieve reacties, maar

mee die bedrijfsvideo’s en commercials

als je je slecht voelt, helpen die niet echt. Ik

maakt. Daar leer ik veel van. Zelf zou ik in de

Of hij verder nog iets kwijt wil? Lachend: “Ja.

voel me er wel door begrepen en gesteund,

toekomst graag documentaires maken, dat

Ik werk niet bij Tante Pos, dat is

maar toch…. Ik probeer soms leuke dingen

lijkt me supertof. Liefst vanuit mijn eigen

mijn tweelingbroer.”

van.”

Ommen & Hardenberg Magazine

7


Moderna: duurzaam en maatschappelijk betrokken familiebedrijf Moderna Textielservice is een landelijk opererend familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat. Moderna biedt een totaalpakket aan dienstverlening op het vlak van linnen, bedrijfskleding, schoonloopmatten en sanitairhygiĂŤne. Daaronder valt ook verhuur van (horeca)linnen en reparatie.


Moderna was gevestigd in Grambergen

met de natuur. In onze ecologische tuin

gedaan hebben. Structuur, op tijd komen

toen het in oktober 2013 tot aan de grond

staat een insectenhotel en er hangen

bijvoorbeeld, moeten ze soms (weer) leren.

toe af brandde. De schok was groot bij

vleermuiskasten. Bovendien hebben we

Wij kijken naar hun inzet en natuurlijk naar

zowel de eigenaren als de medewerkers.

hier uitbreidingsmogelijkheden; die waren

het functioneren.”

Velen waren in tranen bij de aanblik van

er in Gramsbergen niet. Onlangs hebben

de smeulende restanten van hún bedrijf.

we ruim 1,5 hectare grond erbij gekocht,

Ideaalbeeld

Met veel improvisatie, inzet van alle

dus groeien is wat dat betreft geen

In de afgelopen jaren heeft een op de vier

medewerkers en collega-wasserijen kon

probleem.”

er een arbeidsovereenkomst bij Moderna

het bedrijf, zonder eigen pand, toch blijven

aan overgehouden, soms kunnen ze

draaien. In recordtijd werd er gerekend,

Sponsoring HHC

terecht bij andere bedrijven. Jan Kees:

getekend en gebouwd en inmiddels staat

Moderna mag zich MVO noemen.

“Mensen krijgen hier verschillende

het nieuwe pand in Hardenberg aan de

Maatschappelijk Verantwoord

trainingen in wasserijtechnieken

Frankrijkweg er alweer vier jaar; precies

Ondernemen is voor het bedrijf de

bijvoorbeeld en in kledingherkenning, maar

een jaar na de brand werd het met een

normaalste zaak van de wereld. De mens,

het meeste leren ze toch op de werkvloer.

feestelijke opening in gebruik genomen.

de medewerkers staan centraal, er is

Ons ideaalbeeld is dat ze op elke afdeling

respect voor de omgeving en er zal winst

inzetbaar zijn. Op het ogenblik kunnen we

Ecologisch verantwoord

gemaakt moeten worden, wil het bedrijf

nog best wat mensen gebruiken, maar nu

“Maar er gaat nog steeds geen dag voorbij

in de toekomst bestaansrecht hebben.

de economie aantrekt is de arbeidsmarkt

of er wordt wel over de brand gesproken.

De maatschappelijke betrokkenheid,

wat krap. Regelmatig hebben we hier 15

Het heeft een enorme impact gehad op

het naoberschap, komt tot uiting in

mensen uit de doelgroep aan het werk, nu

iedereen die betrokken is bij Moderna”,

het feit dat Moderna vanaf dit seizoen

twee. Binnenkort hebben we weer een paar

zegt Erik Jutstra, die sinds begin dit jaar

medehoofdsponsor is van HHC. “Dit is

gesprekken: nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

algemeen directeur is. “Bij de nieuwbouw

primair om ons sociale gezicht te laten

is gekeken hoe het pand zo duurzaam

zien, daarnaast werkt het als reclame

Beschuit met muisjes

mogelijk en energieneutraal gemaakt

natuurlijk,” zegt Erik Jutstra.

Wat betreft inzet en functioneren zat

kon worden. We hebben zonnepanelen

het bij de uit Somalië afkomstige Hassan

op het dak, vloerverwarming,

Speed date

Ahmed goed vanaf de eerste dag. Inmiddels

warmteterugwinning, gebruiken led-

Bij Moderna werken ongeveer 400 mensen

werkt hij al vier jaar bij Moderna en hij

verlichting waar daglicht onvoldoende

in onder andere de productie, distributie,

voelt zich hier helemaal op z’n plek. Hij

blijkt en het pand wordt niet van buitenaf

administratie en verkoop. Voor alle

wilde na vier jaar in de bijstand heel

verlicht. Daarnaast is het wasproces

medewerkers geldt dat ze gelijk en met

graag aan het werk, maar de taal bleek

ecologisch verantwoord: we gebruiken

respect behandeld worden. Heel belangrijk

een struikelblok. “Als je werkt leer je de

bijvoorbeeld biologisch af breekbare

is dat iedereen plezier in zijn of haar werk

taal veel sneller, je moet wel”, zegt hij, “Ik

middelen.” Deze en nog andere redenen

heeft. Jan Kees Bennink is job coach binnen

heb veel aan Jan Kees gehad. Ik kan op

waren voldoende om Moderna de BREEAM

het Dienstenbedrijf van Moderna. Hij heeft

verschillende afdelingen werken en dat

NL Excellent status met vier sterren toe

veel contact met de gemeenten Ommen,

is niet alleen handig voor Moderna, maar

te kennen, een keurmerk voor duurzame

Hardenberg en Coevorden om mensen die

ook voor mij.” Jan Kees vertelt dat Hassan

bedrijfsvoering.

in de bijstand zitten aan werk te helpen.

goed is ingeburgerd en geeft een mooi

“De gemeenten leveren gegevens aan

voorbeeld. “Toen er een baby geboren

Eigentijdse uitstraling

van mensen die, zoals dat zo mooi heet,

was bij Hassan heb ik hem geadviseerd op

Sinds de (noodgedwongen) verhuizing

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben,

beschuit met muisjes te trakteren. Hij had

is Moderna aanzienlijk gegroeid. Erik

en die mogelijk bij Moderna aan de slag

geen idee hoe dat eruit zag, maar vond in

Jutstra: “We hebben hier een mooi pand

zouden kunnen. Die mensen nodigen we

de supermarkt wat ik bedoelde. Ook bij

met een eigentijdse uitstraling op een

uit, we geven een rondleiding, ze krijgen

de volgende baby trakteerde hij erop, de

goede zichtlocatie. Wij zijn duurzaam

koffie en we hebben een soort speed date,

eerste keer waren het roze, de tweede

bezig en de markt is op zoek naar

een 1-op-1-gesprek. Mocht het van beide

keer blauwe muisjes. Inburgering in optima

bedrijven die dat uitstralen. Maar het

kanten goed lijken dan kunnen ze hier

forma!” Ze kunnen er nog steeds hartelijk

hele verhaal moet kloppen. Al zitten we

drie maanden proefdraaien, met eventueel

om lachen.

dan op een bedrijventerrein, we hebben

drie maanden verlenging. Voor sommigen

veel groen om ons heen en zijn begaan

is werken iets wat ze al lang niet meer

Ommen & Hardenberg Magazine

www.moderna.nl 9


ZORG & GEZIN

Landstede Kinderopvang start nieuwe peuterspeelgroep in Ommen Net buiten de bebouwde kom van Ommen, tussen het groen, ligt het fraaie gebouw van Landstede Kinderopvang. Het biedt plaats aan kinderdagverblijf Kwibus en bso Haarsweg en wordt vanaf 29 oktober – dus net na de herfstvakantie – uitgebreid met een nieuwe peuterspeelgroep. Deze zal op dezelfde leest geschoeid zijn als de peuterspeelgroepen die Landstede Kinderopvang elders in de regio heeft. Met dit verschil dat de peuterspeelgroep in Ommen niet is ondergebracht in een schoolgebouw, maar in eigen huisvesting van Landstede Kinderopvang. “Dat heeft als voordeel dat we de verschillende voorzieningen naadloos op elkaar kunnen laten aansluiten”, zegt assistent leidinggevende Anja Roetert-Smeenk. “Zo kunnen de peuters gebruik maken van de grote bso-ruimte, met allerlei leuke speelhoekjes en zelfs een werkbank, maar ook van de speeltuin naast het gebouw en het groentetuintje, waar de peuters onder begeleiding zelf aan de slag kunnen.” Dat laatste is kenmerkend voor de aanpak van ontdekken, spelen en leren van Landstede Kinderopvang, die is gestoeld

“Vooral door hen samen te laten spelen,

op de pedagogische visie van Reggio

want kinderen zijn elkaars beste pedagoog.

Emilia. Deze gaat uit van de individuele

We gaan er ook vaak op uit in de directe

ontplooiing van ieder kind. Anja: “We

omgeving, om hen nieuwe ervaringen te

Op donderdag 11 oktober,

gaan uit van wat ze kunnen, zodat ze

laten opdoen. Op loopafstand, en soms

voorafgaand aan de herfstvakantie,

zich goed kunnen ontwikkelen in een

met de bolderkar, is hier veel te doen

vindt bij Landstede Kinderopvang

veilige en gevarieerde omgeving met

en te vinden. We bekijken en benoemen

aan de Haarsweg een open dag

volop uitdaging, inspiratie, fantasie en

bijvoorbeeld de vele bloemen in de

plaats. Ouders, en natuurlijk

creativiteit. Natuurbeleving, bewegen en

bermen, maar gaan ook regelmatig langs

ook hun kinderen, kunnen dan

gezonde voeding zijn hierbij speerpunten.”

bij samenwerkingspartners, zoals de

nader kennismaken met de

De peuterspeelgroep werkt met vier

bibliotheek, de kinderboerderij of theater

peuterspeelgroep. Aanmelden voor

jaarthema’s: voeding en gezondheid,

de Carrousel. Ook een eenvoudig bezoekje

de peuterspeelgroep kan via de

duurzaamheid en techniek, bewegen en

aan de supermarkt kan heel leuk zijn,

afdeling Planning en Plaatsing,

natuurbeleving. Daar wordt zoveel mogelijk

bijvoorbeeld als we het over groenten

tel. 088-850 88 15 of via

verbinding gezocht met de omgeving, maar

hebben.” De nieuwe peuterspeelgroep

kinderopvang@landstede.nl

ook wordt ingespeeld op wat de kinderen

gaat van start op de bovenverdieping van

zelf bezighoudt.

het gebouw en biedt plaats aan maximaal

Landstede Kinderopvang

Open dag op 11 oktober

zestien kinderen van twee tot vier jaar. De

Tel. 088 - 850 88 15

Zo ontdekken de kinderen al spelenderwijs

peuterspeelgroep draait in beginsel twee

kinderopvang@landstede.nl

hun omgeving, zowel binnen als buiten.

ochtenden per week.

www.landstedekinderopvang.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

11


COLUMN

Orde in de chaos Elke dag zeggen we elkaar achteloos gedag, een vriendelijk woord; tot ziens! We gaan er vanuit dat we elkaar weer tegen zullen komen om elkaar weer te kunnen begroeten. Tot het moment dat er geen volgende keer meer blijkt te komen. Je wereld staat stil. Want, wat nu? Waar te beginnen?

condoleren vooraf aan of juist na de bijeenkomst? Wáár is de bijeenkomst, gaan we voor een standaard uitvaart of durven we er van af te wijken? Eh, wat schrijf ik nu, een standaard uitvaart? Die is er niet! Elke uitvaart is uniek op zijn eigen speciale wijze. Want elke mens, elke familie is uniek. Mijn uitdaging, elke keer weer, in mijn mooie vak is een houvast bieden in deze verdrietige tijd tussen overlijden en de uitvaart. De mensen ontzorgen door formaliteiten uit handen te nemen, op de achtergrond alles te regelen, zodat zij met het afscheid van hun

Er is chaos in je hoofd en in je lijf. Hoofd en hart komen niet samen

geliefde overledene bezig kunnen zijn.

op deze momenten maar je weet dat er iets moet gebeuren. Dan is het fijn dat er mensen zijn die je helpen, die je, zo nodig, bij de hand

Vooral de tijd nemen die nodig is om orde in de chaos te scheppen,

nemen en enigszins orde in de chaos kunnen scheppen.

want het leven na het afscheid zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bij het bespreken van een uitvaart komt best wat kijken en in een

Ellen van Eijk

korte tijd moet er veel worden geregeld. Je moet keuzes maken en

Yarden Uitvaartzorg

beslissingen nemen over zaken waar je misschien nog niet eerder zó nadrukkelijk over hebt gesproken of over hebt nagedacht. Waar

De columns van Ellen en haar collega’s zijn gebundeld in een boekje,

is de opbaring, thuis of in een aula, in bed of in de kist en dan welke

‘Bijzondere verhalen over afscheid’, hiervan is een derde uitgave

kist? Wordt het begraven of toch cremeren? De mogelijkheden

verschenen.

voor een as-bestemming na een crematie zijn eindeloos groot, zodat je je geliefde op elke gewenste manier heel dichtbij je kunt

Deze derde bundel kunt u gratis bestellen door een email

hebben. Dan de kaart; met of zonder foto? En wat dacht je van de

met uw adresgegevens en de code RO te zenden aan

tekst die erop komt. Willen we een condoleanceavond, of misschien

bedrijfsbureaudrenthe@yarden.nl.

12

Ommen & Hardenberg Magazine


ZORG & GEZIN

Thuis wonen en toch begeleiding? Is het uw wens om zo lang mogelijk zelfstandig en in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen? Maar heeft u wel behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van dagstructuur? Dan bent u van harte welkom bij Dagbesteding Aan de Vecht. Dagbesteding Aan de Vecht is onderdeel

zo aangenaam mogelijk maken en u

van zorglocatie de Hoekstee in Ommen. Bij

verschillende activiteiten aanbieden. Welke

de Hoekstee vinden wij het belangrijk dat

activiteiten dit zijn? U kunt onder andere

u weet dat u er als mens toe doet. Daarom

denken aan het maken van een wandeling,

bieden wij zorg en begeleiding waarbij u tot

geheugentrainingen, koken, de krant lezen

uw recht komt als uniek persoon. Hoe wij

en het bespreken van actualiteiten. Uw

dit doen? Door te luisteren naar uw wensen

interesses, wensen en behoeften staan

en behoeften.

daarbij uiteraard voorop.

Persoonlijke begeleiding

Mantelzorgers

Bij onze dagbesteding ligt de nadruk

Bent u mantelzorger? Dagbesteding Aan

Woonzorgcentrum de Hoekstee

op persoonlijke begeleiding en het

de Vecht zorgt voor een veilige verlichting

Dagbesteding Aan de Vecht

stimuleren van uw zelfredzaamheid.

van de zorg die u uw naaste biedt. Hierdoor

Hessel Mulertstraat 20 Ommen

Naast professionele begeleiding zijn

krijgt u tijd voor uzelf waardoor u de

Tel. 0529 – 455 707

er vrijwilligers die het verblijf voor u

mantelzorg beter en langer vol kunt houden.

www.zgijv.nl/de-hoekstee

Kijkje nemen? U bent van harte welkom in de Hoekstee! Belt u gerust voor een afspraak, onze zorgconsulent leidt u graag rond.

Dans mee met Elle Dansé Dansschool Elle Dansé is verhuisd naar een nieuw onderkomen in Muziekschool Piano Forte. Ook komt de dansschool met een nieuwe dansstijl: Showmusical.

De dansschool biedt Klassiek Ballet, Moderne

zullen we in de toekomst een Kunstpunt

docenten. In september zijn er zelfs

Jazz, HipHop en nu ook Showmusical als

creëren waar muziek en dans onder een dak

selectiegroepen gestart. ,,Op het moment

dansstijlen aan. Elle Dansé is de enige

samen worden gebracht. Wellicht dat dit ook

merken we dat vooral HipHop heel erg populair

dansschool in de omgeving met lessen in

voorstellingen met muziek en dans oplevert.”

is, we gebruiken vlotte en hippe muziek die

Showmusical. Elsemieke Elst, eigenaresse van

Op het einde van ieder dansseizoen worden

herkend wordt door de kinderen. Bij ons is

Elle Dansé: ,,We hebben een docent gevonden

er vier grote dansvoorstellingen in een echt

plezier in dans het belangrijkste. We geven

die net haar opleiding heeft afgerond. Ze heeft

theater georganiseerd. ,,Voor onze leerlingen

ook mensen met een verstandelijke beperking

ervaring in het dansen in grote producties als

is het dansen in een theater zo anders dan

dansles. We willen alle doelgroepen plezier in

Footloose. Tijdens onze lessen zullen leerlingen

tijdens de vele dansshows die we gedurende

het dansen laten beleven.”

stukken uit bekende musicals gaan dansen.”

de zomermaanden op straat geven. De sfeer is

De verhuizing naar Piano Forte brengt

anders en het optreden voor een groot publiek

Elle Dansé

is natuurlijk fantastisch.”

Strangeweg 25, Ommen Tel. 06 - 8360 1492

inspiratie voor nieuwe activiteiten. ,,We zitten nu heel centraal in Ommen en hebben een

Elle Dansé is een dansschool waar de lessen

info@celledanse.nl

eigen zaal gekregen. Samen met Piano Forte

gegeven worden door gediplomeerde

www.elledanse.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

13


Het geeft rust dat de zorg goed is geregeld Op de kast staat een schilderijtje van een uil met zeer sprekende ogen. Chris Verbraeken (73) heeft het gemaakt bij de dagbesteding waar hij vier dagen per week naar toe gaat. “Dat Chris zo mooi schildert is een verborgen talent”, zegt zijn vrouw Lottie. “Ik heb het hem nooit eerder zien doen.” En ook Chris is tevreden met het resultaat.

Het is snel gegaan. Chris kwam begin 2017

Lottie rust dat Chris het fijn heeft, zeker toen

Lottie. “Dat is ons steeds erg goed bevallen.

slecht uit een operatie en had bij thuiskomst

ze in september zelf ernstig ziek werd. Gelukkig

Het geeft rust dat het goed geregeld is, dan

verzorging nodig. Sinds die tijd is Marlies Soer

sloeg de behandeling aan, maar het herstel vergt

kun je ook nog genieten van de mooie dingen.

van Carinova een vaste verzorgende voor hem.

tijd: “Ik kon eerst bijna niets door zenuwpijn na

We leven met de dag en proberen tegenslagen

Zijn sluimerende dementie ontwikkelde zich

de operatie en had ook zelf verzorging nodig.

te accepteren en zo goed mogelijk op te

snel en het was zwaar om hem de gehele week

Via Carinova kregen we Esther de Jonge als

lossen. Het is mooi dat we dat samen met onze

thuis te verzorgen.

huishoudelijke hulp. Daarnaast komt Mark

omgeving kunnen doen. Anders houd je het niet

Langius, een jongen van 14 jaar uit de buurt,

vol.”

Na een paar maanden zochten Chris en Lottie

bijna wekelijks langs om in de tuin te helpen.

met de casemanager van Carinova naar een fijne

Chris vindt dat heel gezellig.”

Carinova Tel. 0900 - 86 62

dagbestedingsplek.Nu helpt hij bij Zorgboerderij Reestlandhoeve in Balkbrug bij het onderhoud

“Al met al hebben we het afgelopen jaar

info@carinova.nl

van de moestuin en de wijngaard. Het geeft

bijna alle soorten hulp van Carinova gehad”, zegt

www.carinova.nl

14

Ommen & Hardenberg Magazine


KEIHART! VOOR DE ZAAK

Keihart voor de zaak: TS Bouwbegeleiding Als ‘mensen-mens’ met passie voor bouwen en gebouwen begeleidt hij (ver)bouwtrajecten; Tonny Scholten. Samen met zijn vrouw heeft hij het oude schoolgebouw van OBS De Baanbreker in Lutten gekocht, dat hij nu ombouwt tot vier appartementen. Een project waarin alle facetten van TSB - bouwbegeleiding, projectontwikkeling en vastgoedontwikkeling - tot uiting komen. Hier geen traditionele indeling, maar

aan de oude school.” Het oudste gedeelte vormt

getogen in Lutten, dit oude schoolgebouw mag

creatief gebruik van de originele ruimte. Het

de grootste uitdaging. In het schoollokaal aan

verbouwen waardoor het behouden blijft.

schoolkeukentje is badkamer geworden, het

de voorzijde, waar zelfs het schoolbord nog

speellokaal een enorme woonkamer met

hangt, is het nog een grote troep. De zolder

daarin een knusse open keuken, ‘omarmd’

bevindt zich nog in de sloopfase. Ik kan me

door de trap naar boven. Tonny trekt de twee

nauwelijks voorstellen dat dit in december

deuren open van wat eens een berghok was,

bewoonbaar is, maar Tonny als bouwbegeleider

nu een slaapkamer. Ook de voor scholen

ziet het al helemaal voor zich. De rol van

zo gebruikelijke klapdeuren in de hal zijn

verhuurder zal nog wel even wennen zijn; in de

Keihart | Nanny Schutte-Noorlander

behouden. “Ik probeer zoveel mogelijk

appartementen waaraan hij met zoveel passie

tel. 06 4230 4680

gebruik te maken van wat er is,” zegt Tonny,

gewerkt heeft, wonen straks andere mensen.

info@keihart.nl

“hergebruik scheelt in de kosten en herinnert

Maar hij is er trots op dat hij, geboren en

www.keihart.nl

Als je perfect wil zijn, doe je jezelf tekort “Sociale media spelen zeker een rol bij somberheid en depressie onder jongeren,” stelt Gytha Arts. Ze werkt bij Jeugd ggz Hardenberg “Op sociale media laten we vaak alleen zien wat goed gaat.” legt ze uit. “Jongeren kunnen zich daaraan spiegelen. En als ze niet aan dat perfecte plaatje denken te kunnen voldoen, kan dat gevoelens van somberheid oproepen of versterken.” Kijk niet alleen naar de mooie buitenkant

Zelf ook open zijn

Mindere momenten zijn menselijk

“Perfectie is een illusie is; iedereen heeft

“Vragen stellen aan anderen, interesse tonen

“Het lijkt lastig om mindere momenten te

mindere momenten, “stelt Gytha. “Als je die

en betrokken zijn is belangrijk,” adviseert

delen. Maar als je perfect wil zijn, doe je

nergens deelt, dan denkt iedereen dat ie de

Gytha. “Voorbeelden van goede vragen zijn:

jezelf zó tekort,” stelt Gytha. “Als je er echt

enige is.”

‘hoe gaat het nu écht met je, hoe voel je je,

in vastloopt, kan therapie helpen om je open

hoe doe je dat, loop jij daar ook wel eens

te stellen en worstelingen, onzekerheden en

Haar tip: “Kijk niet alleen naar de mooie

tegenaan?” Ze adviseert ook om zelf open te

angsten bespreekbaar te maken.”

buitenkant, maar ook naar de binnenkant.

zijn. “Iedereen heeft dipjes dus waarom zou

Wat kan helpen, is om niet alleen digitaal

je dat niet vertellen? En waarschijnlijk zal de

Jeugd ggz Hardenberg

contact te hebben, maar ook in het ‘echt’.”

ander dan ook open antwoorden. Zo ervaar je

Tel. 0523 - 236 000

dat de ander ook niet perfect is.”

www.jeugdggz.com

Ommen & Hardenberg Magazine

15


16

Ommen & Hardenberg Magazine


Afscheid met een persoonlijk tintje

Crematorium de Lariks gaat voor een afscheid met een persoonlijke tint. Gert Renkema (65) is echtgenoot van Alie Renkema en vader van drie kinderen. Onlangs nam hij in Crematorium De Lariks afscheid van zijn vrouw Alie.

“Het was een waardig en persoonlijk afscheid, precies zoals Alie het graag wilde”. Gert is geboren en opgegroeid in Hardenberg en daarom was het Crematorium in Hardenberg een logische en praktische keuze. ,,Onze familie woont verspreid door heel Nederland, maar Alie is geboren in Sibculo en woonde later in Hardenberg. Op deze wijze kon ze in haar eigen gemeente gecremeerd worden.” Ik kende het uitvaartcentrum De Lariks al in verband met begrafenissen, maar door de open dag in 2016 wisten we dat daar nu ook een Crematorium gebouwd was.” Toen Alie ziek was heeft ze zelf een voorgesprek geregeld met uitvaartleider Ina van Dusschoten (La Balise, red.). ‘Er is toen veel doorgesproken en wat me opviel was dat alles mogelijk was. Ina heeft alles prima begeleidt en het contact met het Crematorium was makkelijk en

om te doen. Ook de kinderen hebben het zo

uitvaartleider en het Crematorium, achter

laagdrempelig. De medewerkers waren zeer

ervaren en dat vond ik heel belangrijk.

de schermen, goed hebben samengewerkt,

flexibel, netjes en correct. Zo werkt onze

Bij een begrafenis loop je immers ook mee

waardoor wíj ons op het naderende afscheid

schoonzoon veel met licht en geluid en Alie

tot aan het graf en daarom hebben we dat

konden richten. We voelde ons echt

wilde dat hij dat ook bij haar uitvaart zou

nu ook gedaan’.

‘ontzorgd’. Uiteindelijk hebben de kinderen

verzorgen. Dat was geen probleem en we

en ik het met elkaar gedaan en daar zou Alie

konden alles ruim van te voren testen en

Na 1 maand mocht de as opgehaald worden,

heel trots op zijn geweest.’

doornemen. Er was veel ruimte om zelf alles

dat heeft met de Wet op de lijkbezorging te

te regelen en dat gaf een positief gevoel,

maken. ‘Ik wist dit niet, maar het werd mij

Voor informatie en/of een rondleiding kunt

ondank de verdrietige situatie waarin we ons

allemaal door de uitvaartleider en later door

u contact opnemen met

bevonden.’

het Crematorium uitgelegd. Wij hebben er voor gekozen om de as na 6 maanden op

Na de dienst werd Alie begeleid naar de

te halen, omdat we nog niet wisten wat we

afscheidsruimte, waar de crematieoven zich

met de as wilden doen. We hebben allerlei

bevond. ‘Ik dacht dat ik dat heel eng zou

informatie gekregen van het Crematorium,

Crematorium De Lariks

vinden, maar het was een sfeervolle ruimte

wat erg prettig was en veel duidelijkheid gaf.

Oldemeijerweg 3a, Hardenberg

waar we ons eigenlijk wel op ons gemak

Ik heb ervoor gekozen om de as van Alie

Tel. 0523 - 52 21 12

voelde. Alles werd ons rustig en respectvol

mee naar huis te nemen en dat voelt voor

info@crematoriumdelariks.nl

uitgelegd en daardoor voelde het heel goed

mij erg goed. Als ik terugkijk vind ik dat onze

www.crematoriumdelariks.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

17

AFSCHEID NEMEN

“We voelden ons echt ontzorgd”


Uitvaartverzorging Rina Uulders: liefde, respect & aandacht Als er één branche is waarin de laatste jaren nogal wat veranderd is, is dat de uitvaartbranche wel. Was het een tiental jaren geleden nog zo, dat de uitvaart van een dierbare op een tamelijk onpersoonlijke wijze gedaan werd door een uitvaartleider, tegenwoordig wordt een begrafenis of crematie verzorgd door een uitvaartbegeleider. Een klein verschil in naam, een wereld van verschil in uitvaart.

Rina Uulders, die al bijna tien jaar

zijn voor een goede rouwverwerking. Het

helpen met de laatste verzorging, maar alles

uitvaarten verzorgt, geeft uitleg. “De

is echt zo dat als nabestaanden kunnen

geheel vrijblijvend. Als mensen niet willen

directe reden dat ik voor mezelf begonnen

meedenken over wat er allemaal geregeld

of durven, heb ik daar alle begrip voor. Het

ben, heeft alles te maken met een uitvaart

moet worden bij een uitvaart, ze er later

belangrijkst is dat ze een goede herinnering

waar ik bij was. Er waren zoveel dingen

met een goed gevoel op terugkijken.

overhouden aan de dag van de uitvaart.”

waarvan ik dacht: ‘Dat kan toch ook wel

Daarom vraag ik ze actief mee te helpen

op een andere, meer persoonlijke manier’.

door bijvoorbeeld voor de bloemen,

Vertrouwen

Er was weinig ruimte voor de wensen

eventueel uit eigen tuin te zorgen, een

Na een aarzelend begin heeft Rina het

van de nabestaanden. Ze mochten amper

fotopresentatie in elkaar te zetten, de tekst

vertrouwen van veel mensen gekregen en

meedenken over dingen die belangrijk

voor de rouwkaarten te bedenken of mee te

verzorgt ze vele uitvaarten per jaar. “Maar

18

Ommen & Hardenberg Magazine


met familie en nabestaanden maken we

respect en aandacht,” zegt ze, “Ik werk

een keuze. Soms zijn er ook onverwacht

alleen en hoef gelukkig niet bij te houden

ontroerende ogenblikken. Bijvoorbeeld toen

hoeveel uur ik besteed aan een uitvaart.

een dementerende man zijn handen om het

Ik neem net zoveel tijd als nodig is. Ik kom

gezicht van zijn overleden vrouw legde, als

elke dag om te kijken naar de conditie van

een liefdevol gebaar en misschien als een

het lichaam van de overledene, maar ook

teken van herkenning - dat weet je niet.

AFSCHEID NEMEN

elke uitvaart verzorg ik met evenveel liefde,

om te overleggen met de nabestaanden omdat die vaak nog zoveel vragen hebben.

Het was in elk geval voor zijn kinderen en kleinkinderen een ontzettend

Gelukkig regelen mensen steeds vaker bij

dierbaar moment. Daarom adviseer ik de

leven al het een en ander over hun uitvaart,

nabestaande met dementie toch bij de

maar heel vaak weten de nabestaanden

uitvaart aanwezig te laten zijn, zeker als

niet eens of de overledene begraven of

het gaat om de partner of een gezinslid van

gecremeerd wilde worden. Laatst was ik

hem of haar.”

bij een mevrouw en haar dochter om alvast wat te bespreken. De dochter zei: ‘Ik ben zo

Uitvaartverzekeringen

blij dat je gekomen bent en dat mijn moeder

Veel mensen denken dat wanneer een

kinderen tot 18 jaar of gratis meeverzekerd,

al het een en ander vast wil leggen. Dat

uitvaartverzekering is afgesloten bij een

maar soms niet. En je wil er natuurlijk niet

geeft ons, als het eenmaal zover is, een heel

bepaalde uitvaartverzekeringsmaatschappij,

aan denken dat het je overkomt, maar als

stuk rust.’ De dood is niet te plannen, maar

ze verplicht zijn de uitvaart door

dat wel zo is, zijn de kosten van een uitvaart

je kunt je wel voorbereiden op de uitvaart

die maatschappij te laten verzorgen.

wel het laatste waar je op zit te wachten.

of die nu van jezelf of van een naaste is.”

“Dat is helaas nog steeds een groot misverstand,” zegt Rina, “De keuze voor een

Keuzes

Dementievriendelijke uitvaartverzorging

uitvaartverzorger is altijd geheel vrij. Een

“Mensen kunnen mij altijd geheel

uitvaartpolis is namelijk een - al klinkt het

vrijblijvend bellen of mailen voor het maken

Mensen worden ouder en daarmee stijgt de

een beetje raar - schadeverzekering, die

van een afspraak. Dan bespreken we de

kans op dementie. Er zijn in Nederland op

uitkeert bij overlijden.

wensen en de mogelijkheden van hun eigen

het ogenblik ongeveer 295.000 mensen met

uitvaart of die van een naaste en zetten we

dementie en de verwachting is dat dat er

De uitvaart kan geheel naar eigen

in 2035 ruim 500.000 zullen zijn. Het komt

wens worden ingevuld. Bij een

nu al regelmatig voor dat bij een uitvaart

kapitaalverzekering wordt geld in

Dat is wel zo prettig voor de nabestaanden

nabestaanden aanwezig zijn die alzheimer

depot gestort en bij overlijden keert de

die zich dan niet meer bezig hoeven te

of een andere vorm van dementie hebben

verzekeringsmaatschappij het vooraf

houden met vragen als: De uitvaartdienst

en dat zal in de toekomst zeker vaker

bepaalde bedrag uit. Maar ook als destijds

wel of niet vanuit de kerk? Wel of geen

gebeuren. Om daar goed op voorbereid te

gekozen is voor het leveren van diensten

bloemen? Wie nodigen we uit? Moet er

zijn, heeft Rina onlangs een cursus gevolgd

van de verzekeringsmaatschappij bij een

een overlijdensbericht in de krant, zo ja,

tot dementievriendelijk uitvaartverzorger.

uitvaart, is het soms toch voordeliger om

welke krant? Wat doen we met de as na een

de uitvaart door mij, en dan op een meer

crematie, verstrooien? Waar dan? Dit zijn

Als een van de eersten in Overijssel kreeg

persoonlijke manier te laten verzorgen.

nog maar een paar voorbeelden. Er moeten

zij hiervoor het getuigschrift overhandigd.

Waar de uitvaartverzekering ook is

in korte tijd veel keuzes gemaakt worden,

“Je weet nooit of iemand met dementie

afgesloten: ik ben 24 uur per dag en 7 dagen

dat is nu eenmaal zo. Maar ik help mensen

beseft wat er aan de hand is of snapt wat

in de week bereikbaar om het met liefde,

graag bij het maken van de voor hen juiste

er gebeurt. Moet je een man met dementie

respect een aandacht een uitvaart te

keuze.”

vertellen dat zijn vrouw is overleden of juist

verzorgen.

niet? Kan hij bij de uitvaart aanwezig zijn

dat alvast op papier.

Uitvaartverzorging Rina Uulders

en wie zorgt er dan voor hem? Het hangt

Ik geef altijd het advies om de voorwaarden

Sluijerweg 8, Ommen

natuurlijk wel af van de mate van dementie

goed te bestuderen voordat een

Tel. 06 - 50 66 16 32

en de fysieke mogelijkheden van degene

verzekering wordt afgesloten. In de meeste

rina@uitvaartverzorgingrinauulders.nl

met dementie. Door goed te overleggen

gevallen zijn voor de geboorte overleden en

www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

19


Jouw Printshop gespecialiseerd in Rouwdrukwerk Een belangrijk onderdeel van een uitvaart is het drukwerk. Jouw Printshop is gespecialiseerd in het verzorgen van rouwdrukwerk. Voor het meeste rouwdrukwerk heeft Jouw

een persoonlijke uitstraling met gevoel ontstaat.”

De rouwcollectie van Jouw Printshop staat ook

Printshop contact met begrafenisondernemers

De medewerkers van Jouw Printshop verzorgen

op de eigen website waar ideeën opgedaan

uit de regio Ommen, Hardenberg, Nieuwleusen,

al jaren rouwdrukwerk met veel passie en liefde

kunnen worden. In de komende maanden wordt

Dalfsen en Zwolle, maar ook daarbuiten weten

om zorg te dragen voor een passend afscheid van

deze website verder uitgebreid om nog meer te

ondernemers de service en kwaliteit van Jouw

de overledene en een mooi aandenken voor de

kunnen onderscheiden in de uitvaartbranche als

Printshop te waarderen. Ook particulieren

familie.

hoogwaardig producent van persoonlijke maar

kunnen een rouwkaart bespreken en zelf laten

vooral bijzondere rouwproducties.

ontwikkelen. Eigenaar Stefan Meijerink: “We

Rouwdrukwerk staat altijd onder tijdsdruk.

hebben een eigen rouwcollectie ontwikkeld

Bij Jouw Printshop is het geen probleem

Neem voor vragen of een afspraak contact op

die begrafenisondernemers bij de families

om in korte tijd een mooi en persoonlijk

met Jouw Printshop.

kunnen presenteren en desgewenst aangepast

rouwproduct te produceren. Zeven dagen

kan worden aan de wensen van de familie. Het

per week worden begrafenisondernemers

rouwdrukwerk wordt steeds persoonlijker met

voorzien van rouwdrukwerk. Naast het reguliere

Jouw Printshop B.V.

een verwijzing naar het leven van de overledene.

rouwdrukwerk kunnen ook de rouwenveloppen

Vrijthof 5 C, Ommen

De rouwbrief, het gedachteniskaartje en de

met naw gegevens ingeprint worden. Desgewenst

Tel. 0529 - 451 351

eventuele liturgie, condoleancevellen en

worden de rouwbrieven ingestopt in de

info@jouwprintshop.nl

rouwadvertentie worden zo ontwikkeld dat er

enveloppen en aangeboden bij de postbezorging.

www.jouwprintshop.nl

20

Ommen & Hardenberg Magazine


Op een mooie plek tussen Dalfsen en Lemelerveld ligt de naar de buurtschap genoemde Dierenbegraafplaats Vennenberg. Een prachtige plek voor de laatste rustplaats van een huisdier, dat misschien wel jarenlang deel uitgemaakte van een gezin. De dierenbegraafplaats heeft onlangs met een open dag, waarop 500 bezoekers kwamen, teruggekeken op het 25-jarig bestaan. In die tijd hebben ruim 3.100 honden, katten, cavia’s, konijnen en hamsters er een graf(je) gekregen. De dierenbegraafplaats blijkt dus in een grote behoefte te voorzien. Niet iedereen heeft immers een tuin, waarin Bobby, Max, Floortje of Blacky begraven kan worden.

Enige in Overijssel Samen met zijn vrouw Marietje wilde Hein Hulsman al in 1986 een dierenbegraafplaats realiseren, maar het duurde nog bijna zes jaar voordat het zover was. “Dit is de enige dierenbegraafplaats in Overijssel,”

worden,” zegt zoon Jefrem, die inmiddels

verschillende maten. Meestal zijn er vier,

laat Hulsman weten. “Er komen mensen

samen met zijn vrouw Marion mede-

vijf mensen aanwezig bij de begrafenis

uit de hele provincie om hier hun huisdier

eigenaar van de dierenbegraafplaats is.

van een huisdier, vaak het gezin, soms

te begraven, uit heel Nederland zelfs. Ze

komt ook de oppas mee. Sommigen willen

zijn hier een keer geweest, gewoon uit

Liefdevolle band

hun huisdier zelf naar het graf brengen

nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld tijdens een

De begraafplaats wordt keurig

en erin leggen, anderen willen liever hier

vakantie. Als hun geliefde viervoeter dan

onderhouden door de familie Hulsman.

binnen afscheid nemen en het verder aan

overlijdt, willen ze die op deze mooie plek

Bij de meeste graven staat een grafsteen,

ons overlaten. Maar het is en blijft een

begraven hebben.” Marietje: “En we nemen

sommige met een foto erop. Er staan

emotioneel gebeuren. De liefde tussen

er hier de tijd voor. Dat is misschien het

plantjes op de graven, beeldjes, een

mens en dier blijkt heel sterk.” Na de

verschil met andere dierenbegraafplaatsen.”

hondenriem, een drinkbak als aandenken

begrafenis kan er een grafsteen geplaatst

aan de onvoorwaardelijke, liefdevolle

worden met letters erop bevestigd of

Menselijke as

band tussen mens en dier. “In principe

verdiepte letters erin aangebracht. Daar

Het is ook mogelijk reeds lang geleden

kan alles,” zegt Marietje, “als het maar niet

hoeft niet veel tijd tussen te zitten; die

overleden huisdieren uit een tuin op te

te gek wordt. Mensen moeten het graf

maakt Jefrem namelijk zelf.

graven, bij een verhuizing bijvoorbeeld, om

zelf onderhouden en dat wordt met liefde

op Vennenberg te worden herbegraven.

gedaan. De meesten komen hier regelmatig.

De dierenbegraafplaats heeft een facebook

Tevens mag er menselijke as worden

Soms ontstaan er zelfs leuke contacten als

account en is dagelijks te bezoeken.

uitgestrooid op het strooiveld of op het

mensen elkaar hier vaker tegenkomen.” Dierenbegraafplaats Vennenberg

graf van het geliefde huisdier. Het mag ook bijgezet worden in het graf. “Ook als

Emotioneel

Kortersweg 4, Dalfsen

iemand hier zelf geen huisdier heeft liggen,

“Dieren mogen begraven worden in

Tel. 0529 - 401 318

maar misschien groot dierenliefhebber

hun eigen mand of dekentje, maar we

info@vennenberg.nl

is, mag hier menselijke as uitgestrooid

hebben ook kisten en rieten manden in

www.vennenberg.nl

21

Ommen & Hardenberg Magazine

AFSCHEID NEMEN

Dierenbegraafplaats Vennenberg plek van onvoorwaardelijke liefde


“Het geeft rust, te weten dat alles goed geregeld is� Na de komst van hun dochtertje Mila, dachten Rutger en Dorret Reints meer na over de gevolgen als een van beide zou overlijden. Ze lieten zich hierover adviseren door de Rabobank en sloten een overlijdensrisicoverzekering af, die helemaal past bij hun situatie en wensen. 22

Ommen & Hardenberg Magazine


partner misschien minder werken om meer

gedaan toen ik nog een eigen bedrijf had

zit bij ons aan de keukentafel waar we

bij de kinderen te kunnen zijn. Na verloop

en ook toen we een hypotheek zochten.

praten met Rutger en Dorret Reints en

van jaren, als de kinderen eenmaal het huis

Daarbij zijn we ook best wel eens partijen

Zerina Jansen, financieel adviseur van de

uit zijn, zijn er ook minder kosten en kan

tegengekomen waar financieel voordeel te

Rabobank. Mila knabbelt van wat lekkers

het verzekerde bedrag dus ook lager zijn.”

halen viel. Maar toch komen we altijd terug

en kijkt ondertussen een filmpje op

bij de Rabobank omdat we een goed gevoel

een tablet. Ze geniet zichtbaar en heeft

Maatwerk

hebben bij de service, de kwaliteit en de

geen idee waar wij het over hebben en

“Vervolgens hebben we samen naar de

persoonlijke aandacht die ze geven. Pas

dat zij eigenlijk de aanleiding is dat haar

persoonlijke situatie en wensen van Rutger

ben ik van baan veranderd en heb ik Zerina

ouders een overlijdensrisicoverzekering

en Dorret gekeken. Dus eerst kijken naar

even een mailtje gestuurd met de vraag wat

hebben afgesloten. Gelukkig maar, want

wat er nu is aan inkomen en eventuele

hiervan de gevolgen voor ons zijn. Zij checkt

haar leven moet als het kan zo lang

pensioenvoorzieningen, dan kijken naar wat

vervolgens de consequenties en geeft dat

mogelijk zorgeloos blijven. In de basis

er overblijft als een van beide zou komen

aan ons door. Voor ons is het fijn om te

was dat ook de achterliggende gedachte

te overlijden en tot slot kijken naar wat je

weten bij wie je terecht kunt.”

van Rutger en Dorret om een goede

geregeld zou willen hebben na overlijden.”

overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Over het laatste hadden Rutger en Dorret

Rabobank Vaart en Vechtstreek

zelf al nagedacht. “Wij vinden het belangrijk

Hof van Otten 1, Hardenberg

Nieuwe situatie

dat er na overlijden voldoende financiële

Tel. 0523 - 622 622

“Voor de komst van Mila hadden we

ruimte blijft voor degene die achterblijft om

www.rabobank.nl/vvs

eigenlijk nog nooit echt goed nagedacht

hier te blijven wonen en eventueel minder

over de gevolgen, als een van ons zou

te werken om er meer voor Mila te zijn.

overlijden”, zo vertelt Dorret. “We werkten

Daarnaast willen we graag dat Mila kan

allebei veel en genoten daarnaast van

gaan studeren en bijvoorbeeld haar rijbewijs

samen leuke dingen doen. Na de geboorte

kan halen. Dat alles is nu meegenomen in de

van Mila ging ik parttime werken om

verzekering”, aldus Rutger.

zelf meer voor Mila te kunnen zorgen. Vervolgens kochten we een ander huis, en

Goed gevoel

gingen we naar de Rabobank voor advies

Op financieel gebied hebben Rutger

voor een nieuwe hypotheek. In dat gesprek

en Dorret hun zaken dus goed

kwam ook de overlijdensrisicoverzekering

geregeld. Maar het afsluiten van de

ter sprake en onze hypotheekadviseur

overlijdensrisicoverzekering heeft voor

verwees ons door naar Zerina. Vertel jij

hen vooral veel met gevoel te maken. “We

maar even verder wat je voor ons gedaan

nemen veel beslissingen en dus ook deze,

hebt”, lacht Dorret ondertussen wijzend

op ons gevoel. Dat kon in dit geval heel goed

naar Zerina.

omdat we weten dat we inhoudelijk volledig kunnen vertrouwen op de expertise van

Dalend bedrag

Zerina. En nu we deze beslissing hebben

“Rutger en Dorret hadden al een bestaande

genomen geeft het ons veel rust om te

overlijdensrisicoverzekering die bij

weten dat we zaken goed geregeld hebben.

overlijden altijd hetzelfde bedrag zou

Daarnaast is het ook fijn om te weten

uitkeren, wat betekent dat ze ook een hoge

dat we deze beslissing goed onderbouwd

premie betaalden”, zo legt Zerina uit. “Eerst

hebben genomen en dat het bij ons past.”

heb ik Rutger en Dorret voorgerekend hoe een verzekering bij eenzelfde premie er

Persoonlijke aandacht

uit zou kunnen zien, als het verzekerde

Voor Rutger en Dorret is het niet toevallig

bedrag in het begin hoger en gaandeweg

dat ze voor de Rabobank hebben gekozen.

lager zou worden. In de eerste jaren zijn

“We zijn allebei van kinds af aan al bij de

er bij veel mensen namelijk nog de kosten

Rabobank. Dat betekent niet dat we nooit

voor het onderhoud van de kinderen, de

bij andere banken hebben gekeken”, zegt

studiefinanciering en wil de achterblijvende

Rutger lachend. “Dat hebben we zeker wel

Ommen & Hardenberg Magazine

Overlijdensrisicoverzekering Misschien denkt u er liever niet aan, maar hoe laat u uw nabestaanden achter als u plotseling komt te overlijden? Denk bijvoorbeeld eens na over de volgende vragen. • Kunnen uw nabestaanden wel in het huis blijven wonen? • Is er extra opvang van de kinderen nodig? • Kunnen uw kinderen nog wel studeren? Met de overlijdensrisicoverzekering compenseert u het wegvallen van een inkomen en vangt u extra kosten op. Dat geeft een gerust gevoel.

Financiële APK De toekomst blijft onvoorspelbaar. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Of u besluit zelf om bijvoorbeeld van baan te veranderen of te verhuizen. Dan is het belangrijk om te weten dat ook dan uw financiën goed geregeld zijn. Kom daarom een keer bij ons langs voor uw Financiële APK. Gewoon, om te kijken of uw bankzaken nog steeds aansluiten bij u en uw huidige situatie.

23

AFSCHEID NEMEN

Dochtertje Mila, nog maar net twee jaar,


Yardenhuis en crematorium Zevenberg: De uitvaart krijgt een steeds persoonlijker karakter Het sinds kort wettelijk toegestane resomeren (een methode waarbij het lichaam van een overledene wordt ontbonden in een chemische vloeistof) behoort nog niet tot de mogelijkheden bij Yardenhuis en crematorium Zevenberg in Fluitenberg. Maar de uitvaartorganisatie houdt wel de vinger aan de pols bij de veranderende kijk op een laatste rustplaats.

Zo heeft de begraafplaats Fluitenberg wel

omgeving van Fluitenberg, net boven

wordt in deze regio nog iets vaker gekozen

faciliteiten voor bovengronds begraven,

Hoogeveen, werd op 16 juni 2017 officieel

voor een begrafenis. Ook natuur-begraven

eveneens een optie van recente datum.

geopend. In het afscheidshuis speelt de

behoort al tot de mogelijkheden. Wat wel

“De kist met het lichaam wordt dan, met

natuur van de omgeving een belangrijke

vaststaat is dat de uitvaart steeds vaker een

vrijwel hetzelfde ritueel als bij een crematie,

rol. De gebouwen staan in de vrije natuur

persoonlijk karakter krijgt.

geplaatst in een betonnen nis”, legt

tussen bloemenvelden en grasland.

uitvaartverzorger Ellen van Eijk uit. “Daarna

“Steeds vaker willen nabestaanden zelf

doen de invloeden van weer en wind hun

actief bijdragen aan de plechtigheid”,

werk.

aldus Francisca Vermeulen. “Zij kunnen bijvoorbeeld de kist dragen, of een

Yardenhuis Zevenberg is het nieuwe

geheel eigen invulling geven aan de

crematorium en uitvaarthuis van Yarden

afscheidsdienst, met zelfgekozen muziek,

en daarmee een van de mogelijkheden

een fotopresentatie, luxere hapjes of een

voor een uitvaart in de regio Ommen,

Landelijk gezien is cremeren inmiddels de

andersoortige bijdrage. Veel mensen willen

Dedemsvaart en Hardenberg. Deze

meest gekozen optie: ruim vijftig procent, al

iets dat past bij de overledene, iets dat

uitvaartlocatie in de natuurlijke en landelijke

kan het per regio verschillen. Waarschijnlijk

kenmerkend was voor hem of haar.” Yarden

24

Ommen & Hardenberg Magazine


met de nabestaanden. “Als het even kan, voeren we die gesprekken bij de mensen thuis”, aldus uitvaartverzorger Ellen van Eijk. “We krijgen dan hun verhaal te horen. Zulke gesprekken vereisen tact, discretie en inlevingsvermogen. Soms zeggen houding en oogopslag al veel. Vaak is één persoon bepalend, maar we willen ook aanvoelen hoe andere familieleden er tegenaan kijken. Uiteraard is de wens van de familie

AFSCHEID NEMEN

speelt daarop in tijdens de voorgesprekken

‘Binnen’ en ‘buiten’ lopen in elkaar over Yardenhuis Zevenberg is ingericht aan de hand van het ‘feeling environment concept’. Kleuren, materialen, geluiden en beelden zijn afgestemd op de emoties en gevoelens die nabestaanden en bezoekers tijdens het afscheid kunnen ervaren. Het Drentse landschap van het landelijke gebied rond Hoogeveen vormt het uitgangspunt voor het gebouw en de locatie. Door materiaalkeuze en inrichting ademen alle ruimtes een rustgevende en ruimtelijke sfeer uit, zodat ‘binnen’ op een natuurlijke manier harmonieert met ‘buiten’. Alle ruimten – zoals de opbaarruimte, familiekamer, ontvangstruimte, aula, en condoleanceruimte – hebben een sfeer die aansluit bij de

bepalend voor het verloop van de uitvaart,

emoties waarmee een uitvaart is omgeven. Met eigen kleuren, materialen, geuren,

maar soms komen ze er samen niet uit of

uitzicht, vorm en audiovisuele middelen. Zelfs de kleur van de verlichting kan worden

weet men niet goed wat de overledene zelf

gepersonaliseerd.

gewild zou hebben. We geven dan graag gericht advies.”

Bijzonder is dat de koffielounge van het Yardenhuis tevens dienst doet als ontvangstruimte. Gasten kunnen voorafgaand aan de plechtigheid al een kopje koffie

Nabestaanden hebben tegenwoordig

aangeboden krijgen namens de nabestaanden, waardoor ze zich welkom en sneller

veel meer vrijheid in de locatiekeuze van

op hun gemak voelen. Deze aanpak maakt het afscheid nog persoonlijker. Ook op

de uitvaart. “Dat kan bijvoorbeeld het

culinair gebied kunnen er arrangementen verzorgd worden die passen bij hoe de

verzorgingshuis zijn waar de overledene in

nabestaanden zich de overledene herinneren: van een broodje kroket tot tapas met

de laatste levensfase liefdevol is verpleegd,

een sapje. Het Yardenhuis heeft tevens een familiekamer, een ruimte voor maximaal

maar ook het dorpscafé, waar hij of zij

zo’n twintig personen. Hier kunnen nabestaanden in kleine kring, desgewenst met

altijd graag kwam. Of de kantine van

een kleine plechtigheid, in een intieme sfeer afscheid nemen.

de voetbalclub, maar uiteraard altijd in overleg.”

Omdat het uitvaartcentrum is meeverhuisd naar de nieuwe locatie, biedt het Yardenhuis een taxiservice. Nabestaanden kunnen tegen een aantrekkelijk tarief vervoerd worden vanuit Hoogeveen naar het afscheidshuis, bijvoorbeeld wanneer zij hun overleden dierbare bezoeken. De chauffeur blijft tijdens het bezoek wachten. Wie wil nadenken over de eigen uitvaart, kan zich op www.yarden.nl laten inspireren door de bijzondere uitvaarten die Yarden reeds verzorgde. Ook kan men hier een uitvaartwensenformulier invullen.

De uitvaartverzorgers kunnen hierin een

Hetzelfde geldt voor een uitvaart in

bemiddelende rol spelen, maar de praktijk

Zevenberg. Een plechtigheid houden in

leert dat ook sommige nabestaanden

de ceremonieruimte of juist in kleine

Hoe dan ook, bij een uitvaart hanteren

een goede relatie met de beoogde locatie

kring in de familiekamer is een van de

de medewerkers van Yarden nooit een

hebben. Ellen van Eijk: “Vaak leggen zij de

mogelijkheden.. Francisca Vermeulen:

standaardaanpak. “Het is in toenemende

eerste contacten, waarna wij de details

“Wij regelen de achterliggende zorg en de

mate maatwerk, toegespitst op leven,

van de uitvaartplechtigheid afstemmen.

formaliteiten. Wij proberen de familieleden

karakter en werk van de overledene. Het

Soms kost het wat extra hoofdbrekens,

te ontzorgen, zodat zij zich bezig kunnen

is een compliment als mensen na een

bijvoorbeeld hoe de kist naar buiten moet

houden met de persoonlijke wensen van

uitvaartplechtigheid zeggen: ja, dit is hoe hij

worden gedragen. Maar het heeft iets

hun dierbare. Zoals bijvoorbeeld het maken

of zij was.”

verbindends als familieleden bijvoorbeeld

van een powerpointpresentatie, uitzoeken

de kist door een raam naar buiten moeten

van muziek, samen herinneringen delen

Crematorium en Uitvaartcentrum

dragen. Vaak blijkt juist dit aspect de

en verwoorden in een levensloop verhaal.

Yardenhuis Zevenberg

familieband te versterken en draagt het

Hoe mooi is het als de (achter)kleinkinderen

Fluitenbergseweg 30a, Fluitenberg

bij aan een zekere trots, dat mensen iets

een tekening maken voor hun opa of

Tel. 088 - 92 73 740

extra’s voor hun dierbare hebben kunnen

oma. Het kan bijdragen aan een goede

info@yarden.nl

betekenen.”

rouwverwerking. Alles wat je zelf nog kan en

www.yarden.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

wil doen voor je dierbare is zo waardevol.”

25


Lang, heel lang geleden was het begraven in de natuur gebruikelijk. Grafheuvels die zo’n vijfduizend jaar geleden onder andere in het Vechtdal ontstaan zijn, getuigen daarvan.

Als het aan Marc Hesp gelegen had, was het ook nu alweer mogelijk geweest overledenen te begraven in de natuur in het Vechtdal. En wel op de Natuurbegraafplaats Ommen, die gerealiseerd wordt in de buurtschap Arriën. De Natuurbegraafplaats Ommen is eigendom van de Stichting Heidehof, die ook Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext beheert. Daar hebben sinds 2012 al velen hun laatste rustplaats gevonden.

Eeuwigdurend Marc Hesp is coördinator PR en Communicatie van de Natuurbegraafplaats Hillig Meer: Hij zegt: “Bij ons is een laatste rustplaats eeuwigdurend, dus ook écht de laatste rustplaats. Op veel begraafplaatsen worden graven na 30, 20 soms al na 10 jaar geruimd - zoals dat weinig subtiel heet.

de bevolking voldoende draagvlak moest

het groot aantal deelnemers dat elke keer

Dat is voor veel mensen een nare gedachte.

zijn. Dat bleek geen probleem; we ervaren

weer aanwezig is bij rondleidingen. Marc:

Het is er mede de reden van dat mensen

veel steun en hebben grond kunnen

“We krijgen al veel aanvragen van mensen

kiezen voor een natuurbegraafplaats

kopen. Voor ons is de natuur belangrijk.

die een plek willen uitzoeken. Helaas moet

voor zichzelf of voor hun naaste. Maar

Verhoging van de natuurkwaliteit, de re-

ik nog steeds vertellen dat ik nog niet weet

er zijn meer redenen. We krijgen veel

integratie van de relatie tussen mens en

wanneer alles rond is. Maar als ik dan van

aanvragen van mensen die bewust leven

natuur en de vergroting waardering van

een bezoeker de vraag krijg of dat over

en van natuurliefhebbers die het een mooi

de natuur zijn onze uitgangspunten. Waar

een half jaar is, moet ik zeggen dat dat

idee vinden ooit helemaal op te gaan in

mogelijk overleggen we met verschillende

waarschijnlijk niet lukt. Als hij dan zegt:

de natuur, een te worden met de natuur.

natuurorganisaties wat het beste is voor het

‘Jammer, want ik heb niet zo lang meer’,

En ook van mensen die geloven in de

gebied en hoe we de biodiversiteit kunnen

doet dat wel wat met je.”

wederopstanding; zij willen er zeker van

vergroten. Vorig jaar is het terrein weer

zijn dat hun graf nooit geruimd wordt.”

open gemaakt; het was bijna dichtgegroeid

De Natuurbegraafplaats Ommen is

met onder andere Amerikaanse vogelkers

ongeveer 25 hectare groot. Er wordt

Natuurwaarde

en had amper nog natuurwaarde. Het is nu

begraven in harmonie met de natuur en

“Omdat er vanuit het Vechtdal

voor flora en fauna een stuk aantrekkelijker

mensen mogen zelf een plek uitzoeken.

belangstelling was voor een

dan het de laatste jaren was.”

Er zijn wandelpaden gerealiseerd en er

natuurbegraafplaats zijn wij op zoek gegaan

komen geen hekken: het terrein blijft

naar een mogelijke locatie en kwamen

Rondleidingen

in Ommen uit. De gemeente wilde wel

Dat er ook in Ommen veel belangstelling

meewerken, maar vond wel dat er onder

is voor begraven in de natuur, blijkt wel uit

Ommen & Hardenberg Magazine

toegankelijk.

www.natuurbegraafplaatsommen.nl

27

AFSCHEID NEMEN

Eeuwigdurende rustplaats op Natuurbegraafplaats Ommen


Begrafenissen en crematies naar ieders persoonlijke wens Er zit veel beweging in de uitvaartbranche. Jan Slagter is al 23 jaar uitvaartverzorger. Sinds 2005 is hij zelfstandig ondernemer en eigenaar van Uitvaartverzorging Vechtdal. ,,Ik besloot destijds om de stap te nemen om als uitvaartondernemer te beginnen omdat ik uitvaarten zo persoonlijk mogelijk wilde organiseren voor de nabestaanden.�


de regie meer in onze handen ligt. Als

in huis kan iemand dan overvallen. Onze

pak bij nabestaanden langs voor het

de nabestaanden zich er maar prettig bij

consulente hoort verhalen aan en coacht

eerste gesprek na een overlijden. ,,Ik

voelen, want dit is belangrijk voor het

de nabestaanden om hun eigen leven

ben altijd casual gekleed, omdat ik voel

rouwproces.”

weer op te pakken.”

Ik wil dat mensen zich op hun gemak

Het verzorgingsgebied van

Aan het einde van het jaar organiseert

voelen en dat ze over hun verdriet

Uitvaartverzorging Vechtdal is het

Uitvaartverzorging Vechtdal een tweetal

kunnen praten, desnoods in hun eigen

Vechtdalgebied. ,,Nabestaanden uit alle

Gedenkavonden waar nabestaanden via

streektaal. Het belangrijkste is om direct

omliggende plaatsen kunnen een beroep

plaatselijke kranten worden uitgenodigd

een luisterend oor te kunnen bieden,

op ons doen. Ik werk samen met mijn

op de begraafplaatsen in Ommen en

dat schept vertrouwen en dan pas vindt

zoon. Hij verzorgt het logistieke werk

Dalfsen. ,,Tijdens onze Gedenkavonden

het echte regelwerk plaats.” Jan biedt

en ik heb contact met nabestaanden

staan we samen stil bij de overledenen.

invulling aan de uitvaart volgens de wens

en andere partijen.” Uitvaartverzorging

Op die avond worden er gedichten

van de nabestaanden. ,,We kunnen heel

Vechtdal heeft geen eigen

voorgelezen en naar muziek geluisterd.

veel aandragen en adviseren, maar ik

opbaargelegenheid, maar beschikt over

Dit zijn altijd verzoeknummers die door

wil graag eerst horen wat voor ideeën

uitstekende koelingsapparatuur zodat

de nabestaanden worden aangedragen.

er onder de mensen zelf leven. We

de overledene altijd thuis opgebaard kan

De begraafplaatsen worden verlicht met

hebben bijvoorbeeld een grote collectie

worden. ,,Negen van de tien opbaringen

fakkels en er zijn doedelzakspelers en

rouwkaarten, maar vandaag de dag zijn

vinden thuis plaats. Iedereen kan zo

midwinterhoornblazers. Het resultaat is

er steeds meer nabestaanden die kiezen

makkelijk bij de overledene langsgaan.”

een bijzonder sfeervolle avond. We horen

voor een persoonlijk ontwerp met een

Tegenwoordig kiezen nabestaanden

achteraf van nabestaanden dat ze het

foto van hun dierbare op de voorkant.

ook voor thanatopraxie, een methode

heel fijn vinden om op deze manier bij het

Tegenwoordig vallen de meeste wensen

waarbij de overledene gebalsemd wordt.

overlijden van hun dierbare stil te staan,

makkelijk te verwezenlijken, waardoor

,,De lichaamsvloeistof wordt vervangen

samen met anderen die ook een dierbare

het een uitvaart wordt die echt bij de

door een balsemvloeistof, waardoor

zijn verloren.”

overledene past.” Er zijn steeds meer

de overledene op bed opgebaard kan

mensen die een eigen persoonlijke touch

worden en er geen koeling gebruikt

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het

aan een uitvaart geven. ,,Voor de zomer

hoeft te worden. Het lichaam krijgt de

realiseren van een natuurbegraafplaats

hebben we nog een uitvaart verzorgd voor

temperatuur van de omgeving.”

in Ommen. Overledenen kunnen dan in

dat er anders een afstand ontstaat.

een jonge oma. Haar kist was door haar

het bos worden begraven. ,,Wie kiest voor

kleinkinderen beschilderd met kleurige

Nazorg is een essentieel onderdeel

een graf in de natuur kan ervoor zorgen

tekeningen. We hebben ook prachtige

van Uitvaartverzorging Vechtdal. ,,We

dat de overledene een eeuwigdurende

werkboekjes voor de jeugd waarin ze

maken gebruik van een nazorgconsulente

grafrust in dit bos. krijgt. Er is nu al veel

tot aan de dag van de uitvaart bezig

die de nabestaande na een week of zes

animo voor. ”

mee kunnen zijn. Van kleurboekjes voor

opbelt en informeert hoe het met hen

de jonge kinderen die met een uitvaart

gaat. Deze nazorgconsulente spreekt de

Uitvaartverzorging Vechtdal

te maken hebben tot een werkboekje

nabestaanden vaak in een periode van

Nieuwelandstraat 6, Ommen

waarin kinderen met het overlijden van

stilte, waarin anderen verder gaan met

Tel. 0529 - 463 046

hun dierbare mee om kunnen gaan.

hun leven maar waarin de nabestaande

Mob. 06 - 2524 3688

Natuurlijk is het ook prima als het een

nog middenin een proces van rouw zit.

info@uitvaartverzorging-vechtdal.nl

meer traditionele uitvaart wordt waarbij

De bezoekjes worden minder en de stilte

www.uitvaartverzorging-vechtdal.nl

“We kunnen heel veel aandragen en adviseren, maar ik wil graag eerst horen wat voor ideeën er onder de mensen zelf leven” Ommen & Hardenberg Magazine

29

AFSCHEID NEMEN

Jan komt dan ook nooit in een driedelig


AFSCHEID NEMEN

Afscheid ‘Afscheid nemen bestaat niet’, zingt Marco Borsato in een song uit 2004. De realiteit is echter dat er in het leven vaak meerdere momenten zijn van afscheid nemen. Zeker het plotselinge verlies van een naaste kan er behoorlijk inhakken. In een paar dagen tijd moet er dan van alles geregeld worden omtrent een uitvaart.

Daarna en daarnaast komen zaken aan

slechtnieuwsgesprek hebben gehad. Dat

de verkoop van de echtelijke woning

de orde als nalatenschap, erf belasting en

kan behoorlijk confronterend zijn. Als

zijn de handtekening van de vrouw én

misschien zelfs voogdij als er minderjarige

mensen te horen hebben gekregen dat hen

van de man nodig. De man is echter

kinderen bij betrokken zijn. Allemaal zaken

niet zoveel tijd meer rest, hebben ze in

wilsonbekwaam, dus hij mág niet tekenen.

waar je liever niet over nadenkt. ‘Dat

die toch al zo verwarrende tijd wel andere

Als er een levenstestament is opgesteld

overkomt mij/ons toch niet,’ is vooral bij

dingen aan hun hoofd dan het nadenken

kunnen bijvoorbeeld de echtgenote, een of

jonge mensen vaak de gedachte. Soms staat

over een testament. Maar het gebeurt zelfs

meerdere kinderen of andere familieleden

er helemaal niets op papier en dat kan grote

wel, dat we aan het ziekenhuisbed zitten

als gemachtigde optreden en kan het

gevolgen hebben. Dan wordt een afscheid

van een terminaal zieke patiënt. Dan moet

huis verkocht worden. Indien er geen

nog pijnlijker, bijvoorbeeld in financiële zin.

er op stel en sprong nog iets geregeld

levenstestament is, wordt het een zaak van

worden. Dat is natuurlijk niet prettig; zeker

de rechter en gaat er vaak veel tijd verloren.

Samenlevingscontract

niet bij moeizame familieverhoudingen. Het

Terwijl het zoveel simpeler kan…

José Dekker is notaris bij

kan zoveel rust geven als alles van te voren

Notarispost Ommen. Zij zegt: “Een

al overdacht en goed geregeld is.”

samenlevingscontract betekent niet dat

Euthanasieverklaring Bij een levenstestament kunnen ook

de samenwonenden automatisch elkaars

Levenstestament

een wilsverklaring en een eventuele

erfgenamen zijn. Wij geven, als mensen

José Dekker raadt mensen aan een

euthanasieverklaring opgenomen worden,

een samenlevingscontract willen laten

levenstestament op te stellen. In een

al blijft de huisarts hiervoor het eerste

opstellen, meestal het advies ook meteen

levenstestament worden wensen

aanspreekpunt. Hoewel er nog heel wat

een testament op te laten stellen. Zeker

opgenomen voor het geval iemand zelf zijn

(juridische) haken en ogen zitten aan

als er kinderen zijn en waar het om

eigen zaken niet meer kan regelen door

euthanasie is het inmiddels wel een

samengestelde gezinnen gaat. Je wilt er niet

bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Er kan

bespreekbaar onderwerp geworden. Maar

aan denken, maar wie gaat de zorg voor

dan iemand aangewezen worden die het

ook hiervoor geldt, net als bij veel andere

de kinderen op zich nemen als er tóch iets

volste vertrouwen heeft van degene die het

zaken: regel iets en doe dat op tijd. Bij de

gebeurt?”

levenstestament heeft opgesteld en die de

notaris zetten ze het zwart op wit.

belangen van hem of haar behartigt. Een

Slechtnieuwsgesprek

voorbeeld: een echtpaar heeft samen een

Notarispost Ommen

Ook ouderen hebben niet altijd een

koophuis. De man is vanwege dementie

Vrijthof 8a Ommen

testament. José: “We krijgen hier

opgenomen in een verpleeghuis. De

Tel. 0529 - 712 523

regelmatig mensen die kort daarvoor een

vrouw wil het huis verkopen, maar voor

www.notarispostommen.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

31


Het karakteristieke, witte pandje aan de Burggraven vlak bij de brug in Ommen, is het atelier van kunstschilder Azat Malikov. Niet echt een Nederlandse naam. Azat is geboren en getogen de voormalige Sovjet Unie om precies te zijn in Tatarstan in. “Mag ik even kijken hoe je dat geschreven hebt?,” vraagt hij, “Sommigen schrijven namelijk dat ik tartaar ben en dat is heel iets anders.” In zijn galerie vertelt Azat honderduit.

Het is een kwestie van hard werken. In

voor natuur en portretten, maar met

“Als ik te snel praat, moet je het laten

de schilderijen die ik maak zitten jaren

evenveel talent schildert hij bloemen,

weten, hoor,” zegt hij, zich al bij voorbaat

van opleiding, ervaring, observeren en

stadsindrukken, stations, vervallen

verontschuldigend voor het tempo waarop

productief zijn. Schilderen gaat niet zomaar

gebouwen en auto’s. Er staat ook een

hij spreekt. Hij praat over alles wat hem

vanzelf ook bij mij niet, al lijkt dat soms zo.

prachtig kerkinterieur op een ezel in zijn

bezighoudt. Het gesprek schiet van

Er komt techniek en onderzoek bij kijken.

atelier. “Dat is in de Buitenkerk in Kampen.

kunstgeschiedenis naar politiek, hij geeft

Soms komt de inspiratie snel, soms duurt

Daar had ik samen met een aantal leden

filosofische bespiegelingen en vertelt hoe

het langer, alsof het schilderij moet rijpen.”

van Vechtdalkunsten een expositie. Omdat

een kunstschilder, die zijn opleiding had

ik niet van stilzitten hou, ben ik gaan

in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan,

Bende

schilderen.” Azat werkt vaak thematisch.

terechtkwam in Ommen.

Een tijd lang zocht hij naar een eigen plek

Op het ogenblik maakt hij schilderijen

waar hij zich volop aan de schilderkunst

met als thema tijdreizigers en een vleugje

Energie

kon wijden. “Het leven kan soms best

science fiction daarbij. Vandaar ook het

Als kind tekende hij al veel en als

ingewikkeld zijn, ook voor mij. Ik ben

grote schilderij met daarop een trein in

15-jarige werd hij toegelaten op de

kunstschilder, maar kreeg dat niet echt

een station waar ook een bed staat en waar

Kunstacademie van Kazan. Daarna volgde

van de grond. Op een bepaald moment

je als het ware ingezogen wordt door de

hij schildercursussen in Sint Petersburg

heb ik er tóch voor gekozen mijn droom te

kubusachtige vormen in de achtergrond.

en Moskou, waar zijn schilderijen alom

verwezenlijken. En ineens viel alles op z’n

“Zelf heb ik totaal geen behoefte meer aan

gewaardeerd én verkocht werden. “Ik had

plaats. Ik kreeg van iemand, na overleg en

reizen. Integendeel: als ik drie dagen ergens

in mijn jeugdige onwetendheid het idee, dat

het maken van afspraken, de sleutel van dit

anders ben, krijg ik heimwee en wil ik terug

dat altijd zo zou blijven. Maar ja, dat was

pand en kon er aan de slag. Het was een

naar Ommen.”

natuurlijk niet zo.” Azat moest in militaire

enorme bende, maar met mensen uit mijn

dienst, maar dat zag hij niet zitten. Hij verliet

netwerk kregen we het voor elkaar om in

Profileren

Rusland, reisde 10 jaar lang door Europa

zes weken tijd de galerie op te zetten. Toen

Veel plezier beleeft hij altijd aan

en belandde uiteindelijk in Nederland. Hij

ik hier eenmaal zat, vroeg ik me af waarom

Montmartre, de kunstmarkt die hij samen

werkte er onder meer als huisschilder. “Dat

ik dit pandje niet eerder had gezien. Het leek

met anderen sinds 2009 organiseert. “Ik

bleek niks voor mij - ik ben kunstschilder

wel voor mij gemaakt!”

zag het wel zitten om hier net zoiets als

- en een baan van acht tot vijf paste ook

in Sint Petersburg te organiseren, een

niet echt bij mij; ik was gewend me vrij te

ZZP’er

kunstmarkt rond de kerk. En dat heeft toch

bewegen. Op een dag kwam ik in Ommen

Azat is ziet er bewust netjes uit en niet zoals

mooi uitgepakt. Kunstenaars op welk vlak

terecht, waar ik me meteen thuis voelde.

veel andere kunstschilders die onder de

dan ook kunnen zich profileren, iets wat

Er is hier rust en een bepaalde energie die

verfspetters en -strepen zitten. Hij loopt in

veel kunstenaars niet durven trouwens. Ik

blijkbaar bij mij past. De taal is nooit een

pak en schildert in pak, behalve als het erg

vind het juist wel leuk om over mijn werk te

probleem geweest voor mij, ook het dialect

warm is. “Ik ben een zzp’er en neem mijn

praten en er een beetje show van te maken.

niet. Ik heb wel een talenknobbel, denk ik.”

werk serieus, dat wil ik uitdragen. Ik wil er

Mensen kijken vanaf een terrasje, drankje

gewoon netjes bij lopen en probeer zo netjes

erbij en ze maken het ontstaan van een

Onderzoek

mogelijk te werken, zodat mijn pakken het

schilderij mee. Dat vind ik prachtig!”

Voor Azat is het schilderen met een

lang volhouden. En ja, het gaat ook wel eens

paletmes en elk schilderij op zich een

mis, hoor,” lacht hij.

levensloop van gebeurtenissen, emoties

Azat heeft geen website. “Zie je dat je blijkbaar kunt leven zonder website? Ik

en gevoelens waar vaak veel denkwerk

Heimwee

heb trouwens wel een facebookaccount,

aan te pas komt. “Met alleen je talent red

Azat is een begenadigd en veelzijdig

maar het meest heb ik aan mond tot mond

je het niet, je moet er wel wat voor doen.

kunstschilder. Hij heeft een voorliefde

reclame.”

Ommen & Hardenberg Magazine

33

COVER-STORY

Kunstschilder Azat Malik: Aan alleen talent heb je niets


De Hoekstee: op weg naar het meest dementievriendelijke (t)huis van de regio Woonzorgcentrum De Hoekstee, onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, heeft de ambitie om het meest dementievriendelijke (t)huis van de regio te worden. De eerste stappen zijn al gezet en het verschil is merkbaar. Jessica Post, eerst verantwoordelijke verzorgende en een van de twee coaches omgevingszorg binnen De Hoekstee, vertelt.

Veilige en herkenbare omgeving

dementie beter begrijpen, een veilige en

zorg betrokken is, moet zich ervan bewust

‘Binnen de Hoekstee, en andere locaties van

vertrouwde omgeving voor ze maken en alle

worden dat de bewoner met dementie niet

ons, zijn we gestart met omgevingszorg.

betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers,

kan veranderen. Die is zoals hij/zij is, maar

Omgevingszorg heeft als doel een optimale

maar ook mantelzorgers) laten beseffen

door de structuur op de dag, de bejegening

woonomgeving voor mensen met dementie.

welke invloed ze zelf hebben op hoe onze

en de omgeving zo goed mogelijk aan te

Simpel gezegd: we willen de mens met

bewoners zich voelen. Iedereen die bij de

passen, kun je wel een bepaalde sfeer op

34

Ommen & Hardenberg Magazine


Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van sdementie. Daarmee is dementie volksziekte nummer 1. Goede dementiezorg en het vergroten van de dementiekennis is daarom erg belangrijk. een afdeling krijgen, waar bewoners zich

Iedereen wordt betrokken

tussenobservatie laat zien dat

goed bij voelen. We zien het effect al van

Het project richt zich niet alleen op de

we al mooie resultaten behalen als het

kleine veranderingen. Supermooi om te

zorgmedewerkers. ‘Iedereen in onze

gaat om het optimaliseren van het

zien!’

organisatie krijgt te maken met cliënten

leefklimaat voor mensen met dementie.

met dementie, daarom wordt iedereen

Daar zijn we heel trots op. Op naar het

Verbeteren van levenskwaliteit

opgeleid. Van zorgmedewerkers tot

meest dementievriendelijke (t)huis van

Waarom is het aanpassen van de omgeving

medewerkers van de ondersteunende

de regio!’

zo belangrijk? Jessica legt uit ‘Doordat bij

diensten, vrijwilligers en mantelzorgers.

mensen met dementie de hersenen zijn

We doen het samen.’

aangetast, herkennen ze de omgeving niet,

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Zwartewaterallee 25-B, Zwolle

raken ze de weg makkelijk kwijt of weten ze

Al mooie resultaten

Tel. 038 - 457 45 74

niet wat ze moeten doen. Daarnaast zien,

De coaches omgevingszorg houden de

info@zgijv.nl

horen en ruiken ouderen vaak slechter. Als

voortgang goed in de gaten. Jessica: ‘Een

www. zgijv.nl

de omgeving herkenbaar, overzichtelijk, duidelijk en veilig is kan iemand beter functioneren. Hoe we dat zien? Mensen zijn rustiger, doen meer zelf, slapen en eten beter en voelen zich beter.’

Meer contrast Op de Hoekstee is druk gewerkt aan het opnieuw inrichten van de gangen en de boerenkamer. Daarnaast hebben we meer contrasten aangebracht, bijvoorbeeld in de sanitaire ruimten. Hierdoor kunnen onze bewoners de dingen die er toe doen beter zien. Met succes. Na het aanbrengen van de contrasten wast een van de bewoners bij de wastafel zijn handen, terwijl hij dit voor die tijd nooit deed. Simpelweg omdat hij de witte wastafel in de witte omgeving niet zag. Dat is overigens ook de reden waarom we voor een zwarte toiletbril gekozen hebben. De zwarte toiletbril is goed te zien en geeft meteen duidelijkheid.

Ommen & Hardenberg Magazine

35


Met bewogenheid en passie iets betekenen voor een familie in een tijd van rouw en afscheid nemen. Met die missie startten Erik en Daniëlle Janssen in oktober 2017 met Ilya Uitvaartzorg Salland als zelfstandigen in de uitvaartzorg. Het kriebelde al even voordat Erik de stap durfde te nemen om als zelfstandige aan de slag te gaan. “Hiervoor werkte ik in loondienst, waarvan tweeëneenhalf jaar als uitvaartverzorger. Nu kan ik mijn eigen invulling aan het vak geven.” Ilya Uitvaartzorg Salland heeft een informele en persoonlijke stijl van werken. Omdat ze kleinschalig werken en niet gebonden zijn aan een grote organisatie, hebben ze de mogelijkheid om echt een uitvaart naar wens te verzorgen. “ Wij vinden het belangrijk om de tijd, rust en ruimte te nemen om een uitvaart goed neer te zetten, met keuzevrijheid en aandacht om samen met de nabestaanden tot een goede herinnering te komen.” De betrokkenheid van familie en

de zelfstandigheid, de persoonlijke aanpak

aangeeft bij uw verzekeraar zal men u

vrienden is essentieel, meent Erik. “Voor

en de service die ze bieden. “We merken dat

waarschijnlijk vertellen dat het onvoordelig

nabestaanden is het heel goed om actief

steeds meer mensen bewust voor een kleine

is en u bepaalde kortingen misloopt. Dit

betrokken te zijn bij een afscheid. Dat maakt

zelfstandige uitvaartondernemer kiezen,

hoeft niet te betekenen dat u duurder uit

de uitvaart persoonlijk, maar is ook goed

laagdrempelig en bekend in de omgeving.

bent. “Bij ons heeft men niet te maken

voor hun rouwverwerking. Wij ondersteunen

Uitvaarten worden zo geregeld dat ze bij jou

met dure overheadkosten waardoor onze

nabestaanden graag in hun wensen, hoe

of je naaste passen. Dat kan traditioneel zijn

tarieven veelal lager liggen dan bij de grote

groot of klein deze ook zijn.”

of juist heel eigentijds. Wij willen graag bij de

uitvaartondernemingen. Zo kunnen wij, met

behoeften van de mensen aansluiten.”

dezelfde diensten en goederen, vaak binnen

Afhankelijk van die wensen kloppen ze

Voor iedereen die dat wil, is er een

het bedrag blijven van de polis.” Ook als u

aan bij diverse specialisten uit de regio. “

wensenboekje beschikbaar waar wensen

niet verzekerd bent of bent aangesloten

Voor de rouwkaarten werken we samen

over de uitvaart al voor een overlijden

bij een begrafenisvereniging kunt u bij Ilya

met een grafisch ontwerper. We komen

in opgeschreven kunnen worden. “Het

Uitvaartzorg Salland terecht.

met een blanco kaart binnen. Samen

wensenboekje is speciaal ontwikkeld zodat

met de nabestaanden gaan we op zoek

mensen precies kunnen aangeven hoe ze

Wilt u meer weten over Ilya Uitvaartzorg

naar herinneringen en wordt de kaart

hun uitvaart vormgegeven willen hebben. Zo

Salland of een wensenboekje aanvragen?

vormgegeven. Zo wordt het een unieke,

blijven nabestaanden ook niet met vragen

Neem dan gerust contact op of kijk op de

persoonlijke kaart. Verder werken we samen

achter.”

website voor meer informatie.

met een rouwvervoerder die aan vele wensen van nabestaanden kan voldoen. Voor een

Wist u trouwens dat, ongeacht waar

Ilya Uitvaartzorg Salland

mooi grafmonument verwijzen we graag naar

u een uitvaartverzekering heeft

Akkermunt 32, Hardenberg

Ridder natuursteen Lutten. Wij geloven erin

afgesloten, u vrij bent in de keuze voor

0523 – 522 117

dat een ieder moet doen waar die goed in is.”

een uitvaartondernemer? U bent niet

info@uitvaartzorgsalland.nl

Erik en Daniëlle onderscheiden zich door

gebonden aan uw verzekeraar. Als u dit

www.uitvaartzorgsalland.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

37

AFSCHEID NEMEN

‘Eigen invulling geven aan uitvaart’ Ilya Uitvaartzorg Salland


Alexandra HaarSalon: laagdrempelig en klantgericht Haar droom om kapster te worden in haar eigen salon, heeft Alexandra Ubeda van der Park een half jaar geleden gerealiseerd. Toen nam ze de kapsalon over van een vriendin. Gedreven vertelt ze erover. “Op een aantal punten zijn we best wel onderscheidend. We hebben bijvoorbeeld een knipservice aan huis in de hele gemeente Hardenberg voor bijvoorbeeld minder validen of ouderen. Soms is een bezoek aan een kapsalon niet mogelijk en zijn wij een uitkomst. Verder kunnen klanten bij ons zes dagen in de week terecht, want in tegenstelling tot de meeste kapperszaken zijn wij wel op maandagmiddag open. Vanzelfsprekend ook op de koopavond. Daarnaast hebben we parkeerplaats voor en achter de salon. Dat is het voordeel van net buiten het échte centrum zitten.”

Klantgerichtheid Toen Alexandra de salon overnam, zijn de twee kapsters die er al werkten, Kaylee en

Een knipbeurt voor een kind kost slechts

gevolg van bijvoorbeeld chemotherapie of

Martine, gebleven. “Ja, gelukkig wel,” zegt

12 euro. “Iedereen verdient mooi haar,”

alopecia, een auto-immuunziekte, die gehele

Alexandra, “Klanten hebben vaak toch graag

zegt ze, “welk budget er ook is. Dat is ook

of gedeeltelijke kaalheid tot gevolg heeft.

hun eigen kapster. Kaylee werkt hier al zes

de reden dat ik gekozen heb voor Kis als

Alexandra heeft gemiddeld een keer per

jaar en weet van veel klanten precies hoe

merk voor haarverzorgingsproducten als

week iemand die haar voor de stichting wil

ze het haar willen hebben. Martine werkt

gels, sprays en shampoos. Het is kwalitatief

doneren.

hier ongeveer een jaar en kent ook al heel

goed, exclusief voor kappers, voor een prima

wat vaste klanten. Nu ik nog!”, lacht ze. De

prijs. We kunnen die producten als cadeau

Online afspraak

service en de klantgerichtheid zijn gebleven

verpakken of met de klant een pakket

Alexandra voelt zich als ondernemer al

evenals de knalgele Porsche Carrera, de

samenstellen, eventueel met een waardebon

helemaal thuis in Hardenberg. “Ik probeer

blikvanger van de salon. “Vooral jongetjes

voor een kappersbehandeling daarbij in. Ook

aan zoveel mogelijk centrumactiviteiten en

vinden het natuurlijk prachtig om zittend in

hebben we allerlei leuke haaraccessoires,

-acties mee te doen. Binnenkort hoop ik

zo’n stoere auto geknipt te worden. Als er

zoals clips en veertjes.”

voor mijn klanten de mogelijkheid te hebben

twee broertjes komen willen ze nog wel eens

online een afspraak te maken. Da’s voor

een beetje ruzie maken wie er in de auto

Stichting Haarwensen

ons én voor de klant wel zo handig. Kijk op

mag zitten,” vertelt Alexandra, “Gelukkig heb

Sinds juni kan iedereen die dat wil en van

facebook of instagram om te zien of het al

ik nog een andere stoere stoel achter de

wie het haar aan bepaalde eisen voldoet

zover is.”

hand.”

- minimaal 30cm lang, niet grijs en niet gekleurd - bij Alexandra HaarSalon haar

Alexandra HaarSalon

Budget

doneren voor de Stichting Haarwensen.

Witte de Withstraat 31, Hardenberg

Alexandra vindt het belangrijk dat iedereen

Deze stichting maakt van haar, dat in een

Tel. 06 - 16 87 58 91

bij haar binnen kan stappen, dat wil zeggen

vlecht aangeleverd wordt, haarwerken

alexandrahaarsalon@hotmail.com

dat iedereen een knipbeurt kan betalen.

voor kinderen tot 18 jaar die kaal zijn als

facebook.com/AlexandraHaarSalon

Ommen & Hardenberg Magazine

39


Vraag het de specialist Juridisch

Lokale specialisten voor uw vragen

Notarispost Ommen

Wat zijn de gevolgen van het niet aanvaarden van een erfenis, bijvoorbeeld bij schulden? Wie is dan verantwoordelijk voor de kosten, bijvoorbeeld richting de schuldeisers, maar ook die van de uitvaart?

ANTWOORD Een erfgenaam heeft de keuze de erfenis wel of niet te accepteren. Er zijn drie keuzes: de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u geen erfgenaam wilt zijn, dan kunt u de erfenis verwerpen. De belangrijkste gevolgen van verwerping zijn: - U loopt niet het risico dat u de schulden van de erfenis zelf uit eigen vermogen hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat u ook helemaal niets meer uit de erfenis krijgt, ook geen persoonlijke bezittingen. - In sommige verzekeringspolissen is geregeld dat erfgenamen die de erfenis hebben verworpen, geen recht meer hebben op de uitkering van die polis. - Door zelf te verwerpen, kan uw kind in uw plaats als erfgenaam worden aangemerkt. Als uw kind jonger is dan 18 jaar dan moet u eerst toestemming van de kantonrechter aanvragen om de erfenis namens uw kind te mogen verwerpen.

Hypotheek

Vaker wordt gekozen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Het voordeel van beneficiair aanvaarden is dat u daarmee wordt beschermd tegen alle schulden uit de erfenis. Wel moet u de erfenis afwikkelen volgens de procedure die in de wet staat en onder toezicht van de rechter (er zijn uitzonderingen). Omdat een eenmaal gedane keuze in principe niet meer te wijzigen is, is het belangrijk vooraf goed over uw keuze na te denken. Wij kunnen u hierover adviseren en u helpen met het officiële gedeelte bij de rechtbank. José Dekker Notarispost Ommen Vrijthof 8a Ommen Tel. 0529 - 712 523 www.notarispostommen.nl

Rabobank

Ik heb een bouwkavel toegewezen gekregen op het nieuwbouwplan Vlierlanden of interesse in een woning via Bouwcombinatie Ommen. Wat moet ik nu allemaal regelen en waar kan ik terecht met vragen over mijn hypotheek?

ANTWOORD Een spannende periode van keuzes maken! Nu kan het dromen van een nieuwe woning écht beginnen. Natuurlijk komt er veel op u af. Er moet in korte tijd van alles geregeld worden. Van het kiezen van een aannemer, de badkamer, de keuken tot het regelen van de financiering voor de woning. En wellicht heeft u uw huidige woning nog niet verkocht. Voor de financiering neem ik u graag mee in alle mogelijkheden die er bij de Rabobank zijn. Tijdens een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek bereken ik uw mogelijkheden en geef inzicht in uw maandlasten. Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u geld leent voor het bouwen van woning wij dit geld op een speciale rekening storten? Dit noemen wij een bouwdepot. Met het geld vanuit het bouwdepot kunt u rekeningen van de bouw betalen, bijvoorbeeld die van de aannemer. Tijdens de looptijd van het bouwdepot, van maximaal twee jaar, krijgt u rente over het geld in het bouwdepot. Deze rente is even hoog als uw hypotheekrente.

40

Het verwerpen geschiedt bij de rechtbank. Hiervoor moet u griffierecht van ongeveer 130 euro betalen. Als er geen erfgenamen bekend zijn, dan heeft een schuldeiser geen verhaalsmogelijkheid meer. De gemeente is verplicht de uitvaart te regelen indien er geen erfgenamen bekend zijn. Indien de erfenis ontoereikend is om de kosten van de uitvaart te betalen, kan de gemeente zich verhalen op directe familieleden (ook al hebben zij de erfenis verworpen).

Daarnaast is een getekende hypotheekofferte voor aankoop van een (nieuwbouw)woning bij Rabobank tot maximaal 12 maanden geldig. U hoeft zich dus een jaar lang geen zorgen te maken over de afspraken in de hypotheekofferte. Én wilt u zeer energiezuinig of energieneutraal bouwen, dan hebben wij een speciale Groen Hypotheek met een extra aantrekkelijke rente. Om gebruik te kunnen maken van de Rabo GroenHypotheek is er een Groenverklaring nodig. Voor de hoek- en rijwoningen voor de projectwoningen van Bouwcombinatie Ommen is deze Groenverklaring er al. In een persoonlijk gesprek bespreek ik graag met u de mogelijkheden hoe u in aanmerking kunt komen voor een Rabo GroenHypotheek. Petra Stobbelaar-Zuidema FFP Financieel adviseur Rabobank Vaart en Vechtstreek Rabobank Vaart en Vechtstreek Markt 46, Ommen Tel. 0523 – 622 622 www.rabobank.nl/vvs

Ommen & Hardenberg Magazine


Ondernemen

KRC Van Elderen

Hoe werkt het verpanden van aandelen voor het regelen van extra financiering precies? Wat zijn daar de voorwaarden en mogelijkheden voor als ondernemer?

ANTWOORD Als een bank een lening verstrekt aan uw B.V. dan wil het daar rente, aflossing en zekerheden voor terug. Het verpanden van aandelen is een vorm van zekerheid voor de bank. Vergelijk het met uw hypotheek op uw woning. Wanneer u de rente en aflossing niet meer kunt betalen dan zal de hypotheekhouder (de bank) uiteindelijk van haar hypotheekrecht gebruik maken. Zij gaat dan uw huis verkopen waarmee de lening (hopelijk helemaal) afgelost wordt. Een pandrecht kan gevestigd worden op allerlei zaken. Auto’s, machines, voorraden en vorderingen. Zelfs op de aandelen van uw B.V. Of dat wijs is valt natuurlijk te bezien. Een bank zal proberen zoveel mogelijk zekerheden bij u los te peuteren om haar risico zo laag mogelijk te houden. Maar u moet ook aan uzelf denken. Alles in onderpand geven beperkt u in toekomstige financiering. En waarom meer zekerheden geven dan de lening groot is? Dan mag de rente wel héél laag zijn. Bedenk

Pensioen

dat er (gelukkig) meer dan één bank is waar u terecht kunt. Probeer de zekerheid aan de lening te koppelen. Dus pandrecht op de machine die u financiert en pandrecht op de debiteuren wanneer u werkkapitaal financiert. Wanneer er niet zoveel zekerheden zijn (lees: het risico voor de geldverstrekker is hoog) dan kan verpanding van aandelen een oplossing zijn. Als de B.V. of de DGA niet meer kan betalen, mag de bank de aandelen van de B.V. verkopen aan de hoogste bieder. Best vaak is verpanding statutair niet toegestaan overigens. Of ik enthousiast ben over deze vorm van zekerheidsstelling? Nee, natuurlijk niet. Er zijn betere manieren om geld te lenen. Gert Pruim partner KRC van Elderen

KRC van Elderen accountants | belastingadviseurs Van Reeuwijkstraat 44, Ommen Tel. 0529 - 469 600 ommen@krcvanelderen.nl www.krcvanelderen.nl

Vrieling Adviesgroep

Hoe krijgt u rust en zekerheid over uw pensioen?

ANTWOORD De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van pensioen en AOW. Voor jonge mensen is het onduidelijk hoe de toekomst er qua pensioen uit gaat zien. Redenen hiervoor zijn tijdelijke contracten, werkgevers zonder pensioenopbouw of ZZP’ers, dit alles maakt pensioen niet gemakkelijk. Oudere werknemers vragen zich vaak af: “Wanneer kan ik stoppen?” Om inzicht te krijgen in uw pensioen zijn de volgende zaken van belang: • Vraag uzelf af wanneer u wilt stoppen. Eerder stoppen verlaagt het pensioen omdat deze langer uitgekeerd moet worden. • Zet uw uitgaven op een rij. Wat heeft u nodig als u stopt om te kunnen voorzien in uw levensbehoeften. Kunt u de dingen die u graag doet blijven doen? • Wilt u ineens stoppen of wilt u eerst minder werken? • Wat heeft u zelf opgebouwd in de vorm van spaargeld, beleggingen, eigen woning en/of eventuele huurinkomsten? Soms is het best lastig dit zelf te bepalen. Daarom helpen wij, de pensioenadviseurs van ABC Pensioen (onderdeel van

Ommen & Hardenberg Magazine

Vrieling Adviesgroep) u graag. Op een overzichtelijke en duidelijke manier bieden wij u inzicht. We beantwoorden samen bovenstaande vragen. Bovendien bekijken we wat u tijdens uw pensioen te besteden heeft en of dit voldoende is. En als u wenst adviseren wij u hoe u extra pensioen op kunt bouwen. Dit advies biedt u rust en zekerheid. Een eerste gesprek met een pensioenadviseur is geheel vrijblijvend en kosteloos. We leggen in dit gesprek uit wat wij voor u kunnen betekenen en wat onze aanpak is. Daarnaast bespreken wij wat de kosten van een eventueel vervolggesprek zijn, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Heeft u interesse in een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten. Een investering van een uur, kan het verschil maken voor jaren. Jan Willem Gakes Pensioenadviseur/Inkomensspecialist Vrieling Adviesgroep Tel. 0523 – 28 27 26 j.gakes@abcpensioen.nl www.abcpensioen.nl

41


Vraag het de specialist Voeding

Lokale specialisten voor uw vragen

Diëtisten Groep NL

Ik werk in mijn nieuwe baan veel in wisselende ploegendiensten en heb in een krantenartikel gelezen dat het verstandig kan zijn om dan je eetpatroon aan te passen. Waar moet / kan ik rekening mee houden?

ANTWOORD Ons lichaam heeft een biologische klok. Deze klok is moeilijk te beïnvloeden. ‘s Nachts werkt de stofwisseling iets anders dan overdag. Dit zorgt ervoor dat we ’s nachts minder makkelijk koolhydraten verwerken dan overdag. Gebruik daarom gedurende de nacht niet te veel koolhydraten en bij voorkeur geen “snelle” koolhydraten (koek, snoep, frisdranken, vruchtensappen, etc.). Voorbeelden van producten met weinig koolhydraten zijn: kwark, gekookt of gebakken ei, blokje kaas, groente salade met kip, kaas, ei of vis, koolhydraatarm brood, soep met alleen groentes en vlees, vis of kip Probeer zo regelmatig mogelijk te eten door zoveel mogelijk op vaste tijdstippen te eten tijdens de verschillende diensten. Voorkom het “grazen” waarbij de hele avond en nacht door gegeten wordt. Gebruik de warme maaltijd op de

Scheiden

Wil je advies op maat voor jouw situatie? Maak gewoon eens een afspraak! Annemarie Grit Diëtist werkzaam in Hardenberg Diëtisten Groep NL Van Goghstraat 13, Dedemsvaart Tel. 06 - 555 000 22 info@dietistengroep.nl www.dietistengroep.nl

De Scheidingsmakelaar

Ik zit al veel te lang in een knipperlichtrelatie en het is voor mij nu echt klaar. Wat is de beste manier om mijn partner en de kinderen te vertellen dat ik wil scheiden?

ANTWOORD Het is belangrijk dat u eerst uw partner vertelt dat u wilt scheiden en dat die de ruimte krijgt om dit te verwerken. Deze zogenaamde scheidingsaanvaardingstijd duurt gemiddeld twee à drie weken. Als daarna het besluit vast staat is het goed om het de kinderen te vertellen. Het moment dat u uw partner vertelt dat u wilt scheiden is een belangrijk moment en veelal bepalend voor het verdere proces van scheiden. Doe dit op een rustig moment, wees duidelijk en direct en geef de ander de kans om te reageren. Probeer niet op de eventuele verwijten van de partner in te gaan maar erken wel de emoties. Het gesprek met de kinderen voert u samen als het besluit vaststaat. Bereid het gesprek samen voor. Kinderen hoeven niet alles te weten en zeker geen volwassen details.

42

gebruikelijke tijd. De tweede maaltijd tussen 1.00 – 2.00 uur en de laatste maaltijd aan het einde van de dienst, zo rond 6.00 uur. Neem voor het slapen gaan een klein ontbijt, dit voorkomt te vroeg wakker worden. Dit ontbijt mag juist wel koolhydraten bevatten, bijvoorbeeld boterham met beleg of 1-2 volkorenbeschuiten met beleg. Neem dit ontbijt voordat u naar huis gaat. Thuis kunt u alleen nog iets te drinken zoals thee of water. Geen alcohol of producten met cafeïne. Dit beïnvloed de kwaliteit en lengte van de slaap.

Vertel de kinderen in ieder geval: • Dat jullie niet meer samen in één huis willen wonen • Dat de scheiding niet hun schuld is maar te maken heeft met problemen tussen jullie • Dat er niets verandert aan de liefde voor hen en dat jullie er samen voor hen zullen zijn • Dat het besluit definitief is en dat zij niets kunnen doen om jullie weer bij elkaar te brengen Leg daarnaast concreet uit wat er gaat veranderen en hoe jullie de zorgtaken gaan verdelen. Bied kinderen geen keuzes, zodat ze niet hoeven te kiezen tussen papa en mama en zich zorgen maken om de andere ouder. Natuurlijk mogen zij wel hun wensen uiten. Karen van der Toolen Scheidingsmakelaar De Scheidingsmakelaar Tel. 06 - 3612 4219 toolen@scheidingsmakelaar.nl www.scheidingsmakelaar.nl

Ommen & Hardenberg Magazine


Uitvaart

Uitvaartverzorging Rina Uulders

Ik wil graag zelf de controle over mijn uitvaart hebben (hoewel het hopelijk nog jaren duurt). Wat kan ik allemaal zelf al regelen en vastleggen?

�

ANTWOORD Op een dag bent u er niet meer. Als u dan zelf (deels) wilt bepalen hoe uw uitvaart eruitziet, maak dan een wensenlijstje. En zorg ervoor dat een familielid of vriend weet dat u een wensenlijst heeft! U kunt ook uw wensen laten vastleggen in een wensenformulier. Geheel vrijblijvend kunnen we de wensen en de mogelijkheden bespreken van uw eigen uitvaart of die van een naaste en zetten we een en ander vast op papier.

Is er een adressenlijst? Waar vinden nabestaanden mijn polisnummer van mijn uitvaartverzekering? Wat gebeurt er met mijn huisdier als ik doodga? Als u zich toch zorgen maakt dat het fout gaat, schrijf dan op wat u wilt dat er moet gebeuren als u komt te overlijden. U kunt ook bij de notaris de keuzes vast laten leggen in een testament of een levenstestament. Er moeten in korte tijd veel keuzes gemaakt worden. Ik help mensen daar graag bij. Rina Uulders

Dat is wel zo prettig voor de nabestaanden. Die blijven dan niet zitten met vragen als: de uitvaartdienst wel of niet vanuit de kerk? Wel of geen bloemen? Wie nodigen we uit? Moet er een overlijdensbericht in de krant, en zo ja, welke krant? Wat doen we met de as na een crematie, verstrooien? Waar dan? Maar denk ook aan hele praktische zaken als:

Brandbeveiliging

Uitvaartverzorger Uitvaartverzorging Rina Uulders Tel. 06 - 5066 1632 info@uitvaartverzorgingrinauulders.nl www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Fero Brandbeveiliging

�

Welke soorten noodverlichting zijn er? En wat zijn daarin de normen en voorwaarden? Is dat anders voor een kantoor in de binnenstad als voor een loods op een bedrijventerrein?

ANTWOORD Noodverlichting en vluchtwegroute aanduiding is complexe materie waar enige expertise voor nodig is: In het kort komt het er op neer dat in de Arbo-wet en het Bouwbesluit(2012) e.e.a. is vastgelegd. In het Bouwbesluit artikel 6.3 wordt de verplichting van noodverlichting genoemd in gebouwen vanaf 75 personen en vluchtwegaanduiding vanaf 50 personen. Maar ook in ruimtes die onder de laagste ingang liggen(kelder, parkeergarage) horen noodverlichtingen aanwezig te zijn. Verder worden ook nog ruimten zonder ramen genoemd waar een vluchtroute doorheen loopt. In het Bouwbesluit wordt de eigenaar/ gebruiker verantwoordelijk gesteld. Controle geschiet door Gemeente/Brandweer.

kunnen vluchten. Dus als de kans bestaat dat men bij het uitvallen van de stroom niet meer vlot de (nood-)uitgangen kan vinden dan dienen deze middels noodverlichting boven de vluchtwegen en vluchtweg aanduidingarmaturen boven de vluchtdeuren te worden aangeduid. Waar het in het Bouwbesluit een technisch verhaal met strikte voorschriften is, ziet men dat in de Arbo-wet de nadruk ligt op veiligheid en de bepalingen m.b.t. het aantal en de locaties van de noodverlichtingen per situatie anders kunnen zijn. Controle geschiet door de Arbeidsinspectie. Laat u derhalve goed voorlichten alvorens u overgaat tot het laten plaatsen van noodverlichting. Robert Pop Fero Brandbeveiliging Fero Brandbeveiliging Zwolseweg 80, Balkbrug

De Arbo-wet kijkt eerst naar de veiligheid van de werknemers; alle mensen moeten in het geval van een calamiteit veilig

Ommen & Hardenberg Magazine

Tel. 06 - 4131 0826

www.fero-brandbeveiliging.nl

43


COLUMN

mr. dr. Ronald Brinkman

Feit of Fabel?

over het levenstestament (deel 2) Een levenstestament is, kort gezegd, een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als je door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor jou doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat je wensen zijn.

3. ik heb geen eigen woning en geen groot vermogen: voor mij is

Feit of Fabel over het levenstestament

• het vastleggen van wensen voor je persoonlijke verzorging;

1. ik heb geen notaris nodig voor het opstellen van een

• aanwijzingen over wat er moet gebeuren met je persoonlijke

levenstestament

een levenstestament niet nodig

Fabel. In een levenstestament kun je, naast een volmacht voor zakelijke dingen ook volmacht geven voor niet-zakelijke dingen. Hierbij kun je denken aan: • een volmacht voor beslissingen over een medische behandeling of een opname in een verzorgingstehuis. Heb je geen levenstestament, dan zal een arts of verpleegtehuis kunnen vragen om via de rechter een mentor te laten benoemen; • een volmacht voor het verzorgen van je huisdieren;

eigendommen en je inboedel.

Fabel. Strikt genomen is een notariële akte geen keiharde voorwaarde, maar omdat banken, instellingen en andere partijen

4. Een levenstestament is alleen voor ‘oude’ mensen

zeker willen weten dat iemand volmacht heeft gekregen van een

Fabel. Ook als je jong bent, kunnen er situaties ontstaan waarin je

ander, nemen zij geen genoegen met een zelf geschreven variant.

niet meer zelfstandig kunt handelen, bijvoorbeeld door ziekte of

Wanneer het levenstestament is getekend in het bijzijn van een

een ongeluk. Als je een levenstestament wilt opmaken, moet je dat

notaris, zal niemand twijfelen dat de volmacht daadwerkelijk is

doen als je nog helder bent. Zodra iemand al wilsonbekwaam is,

gegeven. De notaris schrijft het levenstestament in een landelijk

kan er geen levenstestament meer worden getekend!

register in, zodat bekend is dat je een levenstestament gemaakt hebt.

Vrijblijvende afspraak 2. Een door mij gemaakt levenstestament kan ik altijd aanpassen

Heb je een vraag over een levenstestament of wil je zelf een

Feit. Een levenstestament kun je zo vaak veranderen als je wilt.

levenstestament op laten maken, dan kun je een afspraak maken

Misschien heb je wel andere wensen gekregen of wil je iemand

met mij, of met één van mijn collega’s. Voor verdere informatie of

anders tot gevolmachtigde benoemen. Zolang je wilsbekwaam bent,

voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met mijn

kun je via de notaris je levenstestament altijd aanpassen.

kantoor via 0523 – 26 19 41 of ronald.brinkman@vechtstede.com.

Ommen & Hardenberg Magazine

45


Jette-interieur, van concept naar realisatie! Oh jee, er zijn bouw- en/of verbouwplannen maar welke stijl, welke kleuren en welke materialen ben je nodig?! De keuze is namelijk reuze en daar wordt het niet makkelijker op. En al die handige handjes hebben zoveel vragen waar je niet 1-2-3 antwoord op hebt. Daarom is het raadzaam om voor je begint een compleet concept klaar te hebben liggen dat alleen nog maar gerealiseerd hoeft te worden.

Mariët Hudepohl van Jette-interieur helpt u graag bij het inrichten van uw woning of bedrijf. Informeer naar de diverse mogelijkheden.

Jette-interieur is een full concept interior

en eisen van de opdrachtgever en die te

geven we graag. Heb je zelf al de juiste

design bureau dat sinds 2011 actief is in de

combineren met onze eigen aanvulling.

adressen maar wel enorme keuzestress?

particuliere en zakelijke markt. Met een groot

We gaan graag mee als shopbegeleider.

netwerk van professionele toeleveranciers

Begeleiding en advisering bij het maken

Geinspireerd? Neem vrijblijvend contact

worden projecten in nauwe samenwerking

van de juiste materiaal- en kleurkeuzes, het

met ons op voor een oriënterend

met onze opdrachtgevers uitgevoerd.

ontwerpen van het lichtplan en indelingsplan

kennismakingsgesprek: info@jette-interieur.nl

en de uitvoering van het ontwerp zijn een Van volledige renovaties tot kleinschalige

integraal onderdeel van de werkzaamheden.

Jette-interieur Marijkelaan 30, Slagharen

opdrachten. Van woonhuis tot kantoor of horeca etablissement en zelfs in de zorg zijn

We laten dit graag zien in een 3d visualisatie.

Tel. 06 - 38 42 78 78

we te vinden. Het ultieme eindresultaat wordt

Het volledige concept kunnen we maken maar

info@jette-interieur.nl

bereikt door goed te luisteren naar de wensen

ook alleen een kleur- en/of materiaaladvies

www.jette-interieur.nl

Neem afscheid met bloemen van Beijer Bloemen

Foto: Fleurop rouwboek ‘Zoals je was’

Afscheid nemen. Wat de omstandigheden ook zijn, het is zwaar en vaak niet te bevatten. Hoe zeg je iemand voorgoed gedag, terwijl je dat helemaal niet wilt? Bij Beijer Bloemen vindt u alles op het gebied van rouwbloemwerk en kunnen we u helpen met persoonlijk advies, vertelt eigenaar Gerjo Beijer.

Beijer Bloemen wil nabestaanden, familie,

iets uitgezocht, bijvoorbeeld via een

ook voor gelegenheidsbloemwerk, zoals

vrienden en kennissen graag helpen om een

begrafenisondernemer. “Alles is mogelijk.

rouwbloemwerk, zijn klanten bij ons aan het

zo mooi mogelijk afscheid te verzorgen.

Een krans blijft een krans. Maar je ziet wel

juiste adres.”

Dat doen ze door het persoonlijk te maken

dat het de laatste jaren opschuift naar iets

en een afscheid met bloemen te bieden dat

minder strak en formeel. Al zijn er ook

Een team van gediplomeerde bloemisten

écht bij iemand past. “Wat voor persoon was

genoeg die daar nog wel van houden… net

staat elke dag voor u klaar om u te helpen bij

het? Waar hield hij of zij van? Wij bieden

als ik.”

het maken van een keuze.

alles wat met rouwbloemwerk te maken heeft: kransen, kistbedekking. Vaak weten

In het authentieke pand in het centrum van

Beijer Bloemen

klanten al precies wat ze willen.”

Hardenberg kunt u terecht voor een ruim

Fortuinstraat 4, Hardenberg

assortiment bloemen, boeketten, planten en

Tel. 0523 - 267 919

Mensen hebben vaak al gekeken via internet

accessoires. “De hoofdzaak ligt voor ons op

beijerbloemen@hetnet.nl

of hebben in het veelzijdige Fleuropboek

snijbloemen en aanverwante artikelen. Maar

www.beijerbloemen.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

47


Ommen & Hardenberg Magazine

48


Een eigen kantoor: hoe gaaf is dat? Ben jij die ondernemende student met passie voor ondernemerschap? Droom je van een eigen bedrijf, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Of heb je misschien al een eigen onderneming? Als ondernemer heb je vaak goede ideeën, maar hoe verder? Bedrijfsruimte, ondernemingsplan, klanten, verzekeringen en nog veel meer. Hoe zit dat toch allemaal? Het Alfa-college Hardenberg biedt je een supergave kans om je eigen onderneming te starten op een unieke locatie. Oriënteren, experimenteren en faciliteren staan centraal bij de start van jouw onderneming. Ook word je tijdens je studie gestimuleerd om deel te nemen aan het landelijke traject Jong Ondernemen. Daarin werk je actief aan ondernemerschap, begeleid vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wij bieden jou als (startende) ondernemer:

Oriënteren

- GRATIS BEDRIJFSRUIMTE voor je eigen onderneming

Experimenteren

- GRATIS EXCELLENTIEPROGRAMMA cursus Ondernemersvaardigheden

Faciliteren

- GRATIS BEGELEIDING door professionele adviseurs

Goede bereikbaarheid

De locatie Hardenberg is perfect met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf station Hardenberg is het een paar minuten lopen. Er stoppen meerdere bussen voor de deur. Eindbestemming

Hardenberg Station

Vanuit Emmen

Vanuit Coevoeren

Vanuit Dedemsvaart

Vanuit Ommen

Vanuit Slagharen

Vanuit Vriezenveen

Vanuit Vroomshoop

TREIN

TREIN

BUS

TREIN

BUS

TREIN

TREIN

zonder overstap

zonder overstap

zonder overstap

zonder overstap

zonder overstap

zonder overstap

zonder overstap

Vertrek

08:31

08:15

07:56

08:23

08:03

08:23

08:30

Aankomst

08:39

08:39

08:23

08:35

08:26

08:42

08:42

8 minuten

26 minuten

27 minuten

12 minuten

23 minuten

19 minuten

12 minuten

Reistijd

Ommen & Hardenberg Magazine

49


Ondernemers aan het woord: Wat doe jij met de AVG? Is het belang voor je bedrijf groter dan de privacy van je klant? De AVG zorgt voor hoofdbrekens bij menig ondernemer. Het is dan ook een wet van bewustwording en afwegingen maken, aldus Tjalle ter Stege (PrivacyPlus). “Alles staat of valt met plan, do, act, check. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Leg vast wat je aanpak is, toon aan dat je er goed over nagedacht hebt en borg het in je organisatie als continu proces.�

Klanten van PrivacyPlus delen hun

Joost Liese

ervaringen en aanpak omtrent deze nieuwe

Manager - Regionaal Techniek Centrum

privacywet:

In eerste instantie meldde een van de bestuursleden, een directeur van een

Jannette de Groot

school, dat ze begonnen waren met

Financial & business controller - Moderna

de voorbereidingen voor de AVG. Hij

Uiteraard wisten we dat de AVG eraan zat

stelde terecht de vraag of het ook voor

te komen. Achter de schermen zijn we

ons verstandig was om daarmee aan

begin dit jaar volop aan de slag gegaan. We

de slag te gaan. Een medewerker van

hebben zoveel mogelijk informatie over het

de school heeft ons een voorlichting in

onderwerp verzameld en intern zelf een

grote lijnen gegeven. Na bestuderen van

oproepkracht ingezet. Elk bedrijf is met

de documenten kwam ik al snel tot de

hetzelfde bezig, maar niemand weet precies

conclusie dat ik zelf niet deskundig genoeg

wat te doen. We zijn eigenlijk allemaal het

was om dit op te pakken. Dan zou ik heel

wiel opnieuw aan het uitvinden. Voor ons

veel tijd investeren met ongewis resultaat.

was met name het van buitenaf naar binnen

Ik kwam op het spoor van Tjalle en hij wilde

daarin ook steeds een afweging tussen nut

kijken erg lastig. Waar begin je, was voor

ons wel helpen met advies en begeleiding.

en offer, tussen bedrijfsbelang en privacy.

ons de meest ingewikkelde vraag.

Anders ben je straks 100% AVG-proof, maar Wij zijn een kleine werkorganisatie,

ook failliet. Daarnaast is het belangrijk

Algemeen directeur Erik Jutstra stelde

maar wel ingewikkeld van structuur

dat je beleid ook een plek vindt in de

voor om Tjalle ter Stege uit te nodigen

omdat we vier opleidingsbedrijven

organisatie. Anders heb je alleen een mooie

voor een nulmeting. De vraag aan hem die

vertegenwoordigen en partner zijn van

stapel glanzende documenten. Ook bij de

ter tafel kwam was, waar staan we? Wat

Alfa College. Daarnaast zijn onze leerlingen

medewerkers moeten de veranderingen

kunnen we zelf regelen en waar kun je

ook in dienst bij ons en gedetacheerd

indalen: wat betekent het voor hoe we

ons begeleiden en adviseren? Tjalle bood

bij bedrijven. Er vindt kortom heel veel

werken? Waar moeten we nu rekening mee

ons heel veel inzicht met de nulmeting,

traffic over leerlingen plaats. Tjalle

houden?

de adviezen en templates en heeft goed

heeft dat geanalyseerd en in beeld

geholpen bij vraagstukken. Eind mei

gebracht waardoor we nu een goede kijk

We zijn de komende jaren nog volop bezig

heeft Bruinsma kantoor efficiency, onze

hebben op alle openlijke en verborgen

om - met de hulp en begeleiding van

IT partner, met ons meegekeken naar de

informatiestromen.

Tjalle - de AVG te implementeren in onze

door ons ontwikkelde AVG-documentatie

organisatie.

en processen. Resultaat is dat we voor nu

Om de AVG goed in te zetten, moet je

AVG-proof zijn. In ons achterhoofd weten

op twee niveaus alles op orde zien te

Privacy Plus

we dat de AVG een continu proces is en zal

krijgen. Je wilt aan de ene kant borgen

Bovenmaat 19, Hardenberg

blijven. Zonder het waardevolle advies van

dat je bestuurlijk voldaan hebt aan de

Tel. 06 - 22984498

Tjalle waren we nu nog niet zover op weg

belangrijkste voorwaarden en alles op

tjalleterstege@privacyplus.nl

geweest.

papier hebt staan zoals het hoort. Je maakt

www.privacyplus.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

51


Pieter Poppinghaus: “Ik was niet van plan thuis te blijven zitten” Pieter Poppinghaus had een eigen glazenwassersbedrijf tot hij door chronisch eczeem gedwongen werd om te stoppen. Hij ging naar eigen zeggen wel open maar ook heel kritisch naar de informatiedag van de gemeente toe. Hier kreeg hij de kans om een traject van Raidho Loopbaanbeweging te volgen. Hij wist niet wat hij precies moest verwachten van het aangeboden traject. “Het was vooraf heel geheimzinnig. Ik dacht: het zal wel, wat een gedoe. Ik nam in mijn kritische oordeel mijn ervaringen mee van vroeger toen ik vanuit het UWV allerlei trainingen en sollicitatiecursussen moest volgen. Dat heb ik ervaren als mooie verhalen en mooie praatjes, maar weinig meerwaarde. Maar ik was niet van plan Elkaar bewegend in balans houden

thuis te blijven zitten, ik vond dat ik het wel een kans moest geven.”

Over Raidho Loopbaanbeweging De bijeenkomsten waren goed verzorgd,

grijpen, aldus Pieter. “Ik ben verslaafd

met een hapje en een drankje, op een

geweest en wil die kennis gebruiken

nette locatie. Pieter vond vooral de

om anderen te helpen. Ik volg een

manier van werken van zowel trainers

opleiding tot ervaringsdeskundige

als de consulent van de gemeente erg

bij Opleidingscentrum Howie the

fijn. “Er is geen druk, je wordt nergens

Harp™ en doe al vrijwilligerswerk in

toe gedwongen. Ze staan echt naast

verslavingszorg en kliniek. Die opleiding

je, niet boven of tegenover je. Het

heb ik niet zomaar gekregen. Daar gingen

draaide vooral om het veranderen van

veel opdrachten, maatschappelijke stages

negatieve, blokkerende gedachten die je

en regelwerk aan vooraf. De consulent

tegenhouden. Hey, wat wil je nu eigenlijk

en trainers hebben gezien hoe serieus ik

zelf. Kom er maar mee.”

ben. Die gozer maakt het allemaal waar, dan staan we voor 100% achter je.”

Zo ontdekken de deelnemers welke dromen en talenten ze bezitten en welke

Hij vindt het ook erg fijn dat hij ook na

stappen er nodig zijn om dat te bereiken.

het traject nog steeds terecht kan voor

Bijna de hele groep deelnemers heeft

hulp en advies. “Het zijn toppers die

tot de laatste dag meegedaan. “Je hebt

echt betrokken zijn en blijven bij je. Het

allemaal dezelfde achtergrond van thuis

mooiste is: mijn negatieve gedachten zijn

zitten en aan de slag willen. Als je die klik

weg en ik heb weer toekomstperspectief.

hebt en bevriend raakt, dan wordt het

Daar doe je het allemaal voor.”

ook makkelijker om je kwetsbaar op te stellen.”

Raidho Loopbaanbeweging Van Galenlaan 37, Harderwijk

Het draait niet alleen om kansen

Tel. 06 - 5202 0257

krijgen, maar vooral ook om zelf de

sanne@raidho.nl

schouders eronder zetten en de kans

www.raidho.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

Sanne Vooijs en Martijn de Vos ondersteunen met Raidho Loopbaanbeweging gemeenten en werkbedrijven bij de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering richting de arbeidsmarkt. Met de inzet van een innovatieve en unieke methodiek werkt Raidho actief mee aan en in het proces van passief naar actief gedrag. Dit doet Raidho door het ontwikkelen en uitvoeren van voorschakeltrajecten voor groepen. In nauwe samenwerking met gemeenten bieden wij ondersteuning aan; ik zie ons als de reisleiders van het proces. Wij begeleiden mensen op weg naar een door hen zelf gesteld doel. Dat doel hoeft niet eens per se werk te zijn, zolang de intrinsieke motivatie maar wordt aangeboord. Dat is echt makkelijker dan men denkt.” Meer dan duidelijk is dat het hebben van een eigen doel ontzettend belangrijk is. “Wij zijn idealistisch én pragmatisch en verwelkomen iedere deelnemer; hoe erg ze ook zijn vastgelopen. Dit zijn juist de mensen die ons het hardst nodig hebben. We werken haast door het hele land: van Lelystad tot Arnhem en van Uden tot Coevorden. Onze ambitie op korte termijn is om zoveel mogelijk gemeenten kennis te laten maken met onze manier van werken. Zonder weerstand uit de bijstand; het is echt mogelijk...”

53


Citroën beperkt gevolgen nieuwe WLPT-test voor de consument Er is de afgelopen maanden veel over te doen geweest: de nieuwe, strengere WLTP-test, die per 1 september verplicht is geworden voor alle automerken.

Deze nieuwe testmethode (waarbij de afkorting staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) vervangt de oude methode, met als doel een realistischer beeld te geven van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van elke auto. “Voorheen waren deze metingen teveel gebaseerd op ideale omstandigheden”, zegt Patrick Bouwman, verkoopadviseur en mede-eigenaar van Citroën & DS-dealer Autobedrijf Bouwman. “Nu worden de testritten uitgevoerd over 23 in plaats van 11 kilometer, met een gemiddelde snelheid van 46,5 km per uur. Dat komt dichter bij de alledaagse werkelijkheid.” Maar door de hogere CO2-uitstoot die nu wordt gemeten, worden auto’s duurder,

hield de vinger aan de pols en zag de

eventuele prijsstijging ook dan geleidelijk

omdat de BPM-belasting in Nederland

nieuwe Europese wetgeving aankomen,

zal verlopen.”

CO2-afhankelijk is. “Het voordeel voor de

zegt Patrick Bouwman. “Citroën rekent al

consument is meer duidelijkheid en een

sinds maart 2018 met de nieuwe wettelijke

En natuurlijk kan Citroën er op nóg

waarheidsgetrouwe weergave, maar het

bepalingen. Het voordeel daarvan is dat de

een andere manier voor zorgen dat de

nadeel is de prijsverhoging”, aldus Patrick.

prijsstijging bij ons geleidelijker verloopt

consument zo weinig mogelijk merkt van

“Iedereen wil graag exact weten hoe het zit

dan bij veel andere merken, waar het soms

alle veranderingen. En dat is: schonere

met de CO2-uitstoot van zijn of haar auto.

om duizenden euro’s tegelijk kan gaan.”

motoren produceren. “Want op die manier

Door de nieuwe meetmethode worden de

dien je het milieu uiteindelijk het beste”,

fabrieksopgaven van het brandstofverbruik

De huidige meetmethode, die dus per 1

aldus Patrick. “Ook op dit punt heeft Citroën

en CO2-uitstoot realistischer. Dat is positief,

september van kracht is geworden, is een

geanticipeerd door al in 2017 te beginnen

maar realistischer betekent in de praktijk

tussenoplossing. Er wordt toegewerkt

met de introductie van een schonere

gewoon hoger. En hoe meer CO2, hoe meer

naar een definitieve meetmethode, die in

motor in veel modellen. En onderzoek naar

belastingen. Op zich is dat wel rechtvaardig.

2020 wordt ingevoerd. Ook dat wordt een

schoner rijden is natuurlijk een voortgaand

Het is gebaseerd op het principe dat de

wettelijke bepaling waar elke autofabrikant

proces. Dus ook de komende tijd blijft het

vervuiler betaalt.”

en –leverancier zich dan moet houden.

milieu de aandacht houden bij Citroën.”

“Natuurlijk kijkt Citroën ook vooruit”, aldus Toch zoeken autofabrikanten naar wegen

Patrick. “Nu al werkt het bedrijf toe naar

Autobedrijf Bouwman

om de prijsstijgingen te beperken en

de normering van 2020. Naar verwachting

Hammerweg 1-5, Ommen

deze niet met grote schokken te laten

zal Citroën ook dan al eerder de nieuwe

Tel. 0529 - 456 247

verlopen. Citroën loopt voorop in deze

normen aanhouden dan de wettelijke

info@autobouwman.nl

ontwikkelingen. De Franse autoproducent

ingangsdatum. Zodat de overgang en een

www.autobouwman.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

55


Foto door Foto Miranda

COLUMN

Wat zou jij doen met een miljoen? Wat kwam er het eerste in je op? “Op reis gaan”? “Een feest geven”? “De hypotheek afbetalen”? “Een eigen bedrijf starten”? Of misschien “Geen idee!”? Toen ik deze vraag stelde aan een man die net 40 geworden was, kreeg ik een snel en duidelijk antwoord: ‘Ieder jaar acht maanden werken en vier maanden vrij’. Even snel gevolgd door “Maar ja, dat kan nu eenmaal niet.”

Ik liet me niet afschrikken door de “Maar ja, dat kan nu eenmaal niet.” Zijn

Twee spreekwoorden die als onderliggende boodschap hebben om je

snelle antwoord maakte me erg benieuwd naar welke ideeën en wensen

wensen en meningen (even) te parkeren.Maar als je niet weet wat je wil en

daar allemaal onder zaten en ik stelde hem vragen als:

wat voor jou belangrijk is, is het ook heel moeilijk keuzes te maken of te

√ Wat voor werk wil je doen in die acht maanden?

onderhandelen zodat je kunt doen wat jou gelukkig maakt.

√ Waar komt die wens voor vier maanden vrij vandaan? √ Wat zou je met deze vrije tijd willen doen?

Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in het model ‘IJsberg van McClelland’.

√ En waarom zou het niet kunnen?

McClelland gebruikt het beeld van de ijsberg om uit te leggen dat het zichtbare gedrag van mensen eigenlijk het topje van de ijsberg is. Dit

In het gesprek werd al snel duidelijk dat voor hem, naast de

zichtbare gedrag (wat we doen) wordt bepaald door een veel groter deel

inhoudelijkheid van zijn huidige werk, waarden als flexibiliteit, vrijheid en

van de ijsberg onder water, dat we niet zien. In dit onzichtbare gedeelte zit

ruimte erg belangrijk zijn in zijn leven. Deze waarden vormen ook de basis

wat we denken en willen: onze waarden en normen, onze eigenschappen,

voor de wens ieder jaar ‘vier maanden vrij’ te zijn.

persoonlijkheid enzovoort.

Samen hebben we gekeken hoe hij deze waarden ‘vrijheid, flexibiliteit en ruimte’ ook binnen zijn huidige werk zou kunnen realiseren. En daarna wat

In dit onzichtbare deel ‘onder water’ zitten voor de man uit het voorbeeld

voor hem een manier zou zijn om dit te bespreken met zijn leidinggevende.

zijn waarden vrijheid, flexibiliteit en ruimte. Iedereen heeft zo’n ‘onzichtbaar’ stuk ijsberg. Dit stuk ijsberg is gevormd bij de geboorte (kijk

Voor deze man zou al recht worden gedaan aan ‘flexibiliteit en vrijheid’ als

maar hoe verschillend broers of zussen kunnen zijn) en bepaald door onze

hij zou kunnen afspreken dat hij niet iedere dag tussen 8 en 5 aanwezig

opvoeding. Tenslotte vormen we een deel zelf met nieuwe ervaringen en

is, maar kan spelen met de verdeling van de uren over de week. Soms een

onze reacties daarop in het dagelijks leven.

lange dag, soms een kortere. Iets wat in zijn functie mogelijk is, omdat hij niet aan openingstijden of ploegendiensten gebonden is. Een andere wens is om vaker vrij te zijn. De kans is groot dat zijn leidinggevende niet zit te wachten op iemand die gemiddeld vier maanden per jaar niet aanwezig is, maar wat meer vrije dagen in rustige periodes komt ook zijn leidinggevende misschien wel heel goed uit… Door helder te hebben wat zijn concrete wensen én grenzen zijn en welke waarden daarin voor hem belangrijk zijn, kan hij ook het gesprek met zijn leidinggevende hierover aangaan. Wat zou jij doen met een miljoen? En waarom? Op deze manier gebruik ik de zin “Wat zou jij doen met een miljoen?” vrij vaak. Als hulpmiddel om iemand zicht te laten krijgen op wat zijn

Karin Gibcus Organisatieadvies en Coaching

waarden en wensen zijn, zonder dat alle wensen onder tafel verdwijnen

Holtkampweg 3, Giethmen

omdat ze ‘toch niet realiseerbaar zijn’. “Wat wil ik” is in onze cultuur best

Tel. 06 - 19 59 88 97

een lastige vraag. Wie kent niet de spreekwoorden “Kan Niet ligt op het

info@karingibcus.nl

kerkhof en Wil Niet ligt ernaast!” en ‘Wie vraagt wordt overgeslagen?”

www.karingibcus.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

57


Wonen met zorg De heer en mevrouw Wapstra kamperen ruim 44 jaar in Ommen en zijn volgens hun kinderen meer Ommenaar dan Lelystedeling. Toen zij behoefte aan zorgondersteuning kregen, hebben zij deze dan ook in Ommen gezocht. Mevrouw woont in Zorgcentrum ’t Vlierhuis, meneer in Woonzorgcentrum Nijenhaghen, beide onderdeel van de Saxenburgh Groep. Meneer Wapstra gaat alle dagen

ons leven gewoon”, aldus de heer Wapstra.

Saxenburgh Groep in Ommen:

naar zijn vrouw in ‘t Vlierhuis, de

Vooral het eigen sanitair in elke woning,

• Wonen met zorg in Nijenhaghen,

kleinschalige woonvorm voor mensen

de fraai beklede deuren en de enorme

met geheugenproblemen. Via het

betrokkenheid van de medewerkers sprak

Verwantenportaal volgt hun zoon op afstand

aan. Meneer: “Ze houden mij als partner ook

het reilen en zeilen van moeder. Meneer:

in de gaten.” Het leven van mevrouw speelt

• Zorg thuis

“Het is niet gemakkelijk om de zorg voor

zich voor een deel af in de huiskamer, die

• Logeer- en herstelzorg in een

mijn vrouw af te staan, maar je ontkomt

ze samen met zes medebewoners deelt.

er niet aan. Op de camping ging het niet

Koffiedrinken, koken, eten, was opvouwen,

meer. Hier probeer ik te helpen. Ik kom niet

spelletje doen, TV kijken, knutselen, lezen,

alleen voor mijn vrouw, ook voor de andere

het kan allemaal, maar er moet niks. Op de

bewoners. Ik zet bijvoorbeeld koffie of thee,

eigen kamer blijven kan ook.

Oldenhaghen en ’t Vlierhuis • Wijksteunpunten bij alle (woon)zorgcentra

woonzorgcentrum • Dagbesteding in Nijenhaghen en De Stekkenkamp • Polikliniek Ommen, gevestigd in Oldenhaghen

dan kan de verzorging wat anders doen. En ik geniet er zelf ook van. Met mijn vrouw ga

Therapeuten komen regelmatig langs. Niet

Ook elders in de regio bieden wij zorg.

ik wandelen en af en toe een ijsje halen in de

alleen voor de bewoner. Ook familie kan hen

Meer weten? Neem gerust contact op

buurt. Daar geniet zij van.” Locatiemanager

individueel of tijdens familiebijeenkomsten

met Zorgcontact (0523) 27 66 70 of vul het

Alien Tuinman mengt zich in het

spreken. Deze bijeenkomsten zijn een echte

contactformulier in op onze website.

gesprek. “De heer Wapstra is een gouden

aanrader volgens meneer Wapstra.

mantelzorger. Wat ik zie is betrokkenheid,

Zijn vrouw wordt goed verzorgd in ’t

Saxenburgh Groep

gewoon proberen de dingen te doen die je

Vlierhuis en zelf woont hij in een mooi en

Tel. 0523 - 27 60 00

thuis ook deed. Het voelt niet als bezoek.” “Ik

ruim appartement in Nijenhaghen, lekker

info@sxb.nl

ervaar dit ook niet als een verplichting, zo is

dichtbij.

www.saxenburgh.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

59


�Wat Funda.nl is voor de woningmarkt, is Asbestdesk.nl voor de markt van asbestdaken�


WONEN

Wij vinden altijd een oplossing “Wij vinden altijd een oplossing. Ook als je denkt hoe moet dat nu in onze situatie?’ Aan het woord is Gernand Plaggenmars, die in dit interview ingaat op de vraag wat mensen die een dak hebben met asbest, maar die opzien tegen het nemen van de financiële hobbel, kunnen doen. Gernand: “Het saneren van de asbestdaken

worden naar een situatie waarbij

adviseurs van Asbestdesk. In een persoonlijk

bij bedrijven heeft in 2018 een grote

de asbestverwijdering en de sloop

gesprek brengen zij uw situatie en wensen

vlucht genomen. Het is erg druk. Eén

(grotendeels) betaald wordt vanuit een

in kaart om daarna op zoek te gaan naar

van de redenen is dat er in veel sectoren

financiële vergoeding. Deze vergoeding

een partij, of partijen, die gekoppeld kunnen

‘weer wat verdiend wordt’, maar vooral

kan ontvangen worden als het lukt

worden. Want om X meter bij te bouwen,

ook omdat veel verzekeraars hun

om de ‘rechten die de sloopmeters’

is X meter te slopen (wel of geen asbest)

dekkingsvoorwaarden hebben aangepast.

vertegenwoordigen te verkopen.

gebouwen nodig. Als de meters met elkaar corresponderen, kan de prijs bepaald

Vooruitstrevende ondernemers pakken nu hun asbestprobleem aan. Temeer ook daar de huidige subsidieregeling in 2019 stopt”.

De ‘Funda.nl’ van de asbestmarkt is ‘Asbestdesk.nl’

worden. Maak gerust een afspraak -want-

Via Asbestdesk komen vraag en aanbod

vinden altijd een oplossing.”

verwijzend naar de kop van dit artikel “Wij

Onvoldoende eigen geld?

samen. Wat “Funda.nl” is voor de

Collega Han Pot vervolgt: “Naast de

woningmarkt, is Asbestdesk.nl voor de

Ook behoefte om eens vrijblijvend te

groep ondernemers die verder willen met

markt van asbestdaken. Mensen met de

spreken over jouw situatie? Neem contact

hun bedrijf, zien wij ook een groeiende

te slopen meters melden zich bij ons, net

op met Asbestdesk.nl.

groep van (gestaakte) ondernemers of

als zij die op zoek zijn naar ‘rechten om te

particulieren die de beslissing om het

mogen (bij)bouwen’. Groot verschil met de

asbestdak te vervangen wat minder

werkwijze van Funda? Asbestdesk kiest voor

eenvoudig kunnen nemen. De reden is vaak

de persoonlijke benadering in de vorm van

onvoldoende eigen geld om de vervanging

een gesprek.

of sloop van het dak te betalen en ook het financieren daarvan ligt doorgaans iets

Hoe werkt het?

Welsummerweg 33, Dalfsen

lastiger. De toekomst is voor deze doelgroep

Het werkt simpel. Bedrijven of particulieren

Tel. 0529 - 763 403

minder helder. Stel je hebt een AOW en

in het buitengebied die willen uitbreiden of

info@asbestdesk.nl

kan daar net van rond komen. Hoe moet

die willen slopen, nemen contact op met de

www.asbestdesk.nl

dat dan met die extra maandlast van een financiering voor een asbest sanering erbij?”

Breder perspectief Er speelt in dergelijke situaties vaak veel meer, waardoor een goed gesprek -alles vanuit een breder perspectief bekijkendnodig is. Vragen die mee kunnen spelen zijn bijvoorbeeld “Hoe lang woon ik hier nog? Gaan wij het bedrijf overdragen aan kinderen? Of (deels) verkopen? Wat doen wij met de (agrarische) bestemming?

Slopen is geld waard In die situaties waarbij bezitters van asbestdaken bereid zijn om (gedeeltelijk) schuren te slopen, kan toegewerkt

Ommen & Hardenberg Magazine

61


WONEN

Ter Haar & Dunnink Hypotheken en Verzekeringen Een laagdrempelig, lokaal fungerend assurantietussenpersoon. Dat is wat Martin ter Haar en Klaasje Dunnink voor ogen hadden toen ze in 2016 startten met Ter Haar & Dunnink Hypotheken en Verzekeringen. In een tijd waarin veel grote verzekeringsmaatschappijen en banken lokale kantoren sluiten gaan Martin en Klaasje juist voor het persoonlijke contact met hun klanten. In de 2,5 jaar dat het kantoor aan de Schurinkstraat 20 in Ommen is gevestigd is het bedrijf enorm gegroeid met zes man personeel. Martin: ,,We hebben onze groei te danken aan onze klanten, die allemaal in de omgeving wonen of hun bedrijf hebben. Zeker nu een groot verzekeringskantoor de deuren gaat sluiten willen wij er voor alle inwoners van de gemeente Ommen en omgeving zijn.” Er komen steeds minder verzekeraars en door fusies worden bestaande verzekeringsmaatschappijen groter, wat niet altijd in het voordeel is van de klant als het gaat om warme contacten. ,,Als je nu je verzekeraar belt kom je in een callcenter terecht waarbij de telefonist vaak niet eens weet waar Ommen ligt. Als assurantietussenpersoon regelen wij alles voor de klant waardoor de klant altijd met een bekende van ons kantoor contact heeft.”

de klant het meeste voordeel oplevert.

Wie voor 31 december bij de notaris

De lijntjes zijn korter en we spelen in op

zit kan aftrekposten meenemen in de

Persoonlijke aandacht

veranderingen die van invloed zijn op

belastingaangifte. Het op naam laten

De kracht van Ter Haar&Dunnink is

de klant. Elke klant is anders en daarom

zetten van een woning is verstandig om

dat Martin en Klaasje hun klanten

kijken we per persoon waar deze het beste

voor 31 december te laten doen. Ook

persoonlijk kennen. Martin: ,,Dit maakt

onder te brengen is op het gebied van

het afsluiten van een pensioensregeling

de toegankelijkheid makkelijk. We weten

verzekeringen, hypotheken en bancaire

is altijd voordeliger voor het einde

wie een klant is en als we weer eens bij

zaken.”

van het jaar om zo extra rente of

hen thuis komen voor een adviesgesprek

belastingvoordeel te genereren. Met name

dan hoeven we niet hun hele doopceel

Aftrekposten

op het gebied van hypotheken kun je zo

te lichten. Op momenten dat er iets

Nu het laatste kwartaal van het jaar

over 2000 euro voordeel praten die je

verandert binnen de maatschappij wat van

aangebroken is, komt er steeds meer

anders laat liggen.”

directe invloed is op onze klant kunnen

vraag naar hulp bij de bouw van een

we snel schakelen.” Het voordeel aan een

huis of de verkoop van een woning.

Ter Haar & Dunnink

onafhankelijk assurantietussenpersoon is

,,Op de hypotheekmarkt wordt het

Schurinkstraat 20, Ommen

dat Ter Haar&Dunnink niet gebonden is

deze laatste maanden van het jaar

Tel. 0529 - 46 73 68

aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

interessanter om de rente af te kopen

info@terhaarendunnink.nl

,,We kunnen snel wisselen als dit voor

en een nieuwe hypotheek af te sluiten.

www. terhaarendunnink.nl

Ommen & Hardenberg Magazine

63


WONEN

is geplaatst, of de bedieningsschakelaar op stand “bedrijf” is gesteld en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn. • De kamer- en ketelthermostaat hoog genoeg staan ingesteld. • De waakvlam wel brandt (alleen bij oudere cv-ketels). • De gaskraan bij de cv-ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan is de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is) • Er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan. • Alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een cv-ketel met

Ketelzorg Zwolle, de goedkoopste in Nederland Goed onderhoud van uw cv-ketel is van groot belang! Storingen zijn altijd vervelend en komen altijd op een moment dat het écht niet uitkomt. En helaas bent u meestal niet de enige die belt. Voorkom een onveilige situatie of onnodige financiële verrassingen. Wanneer u een cv-servicecontract met Ketelzorg.nl afsluit, komt u altijd op de eerste plaats.

een warmwatervoorziening). Probeer, indien het toestel indien mogelijk te resetten of haal de stekker eruit en plaats hem op dezelfde manier weer terug. Belangrijk… noteer de storingscode die op het display af te lezen is en geef dit bij een storingsmelding door.

Service-abonnementen Zorgeloos stoken en toch energie besparen? Ook u kunt veel geld en zorgen besparen! Met een service- abonnement voor uw cv-ketel gaat dit snel, simpel

Ketelzorg.nl garandeert periodiek

kunt u mogelijk al zelf de volgende

en betrouwbaar. Vakkundig periodiek

onderhoud van uw cv-ketel door de

stappen ondernemen:

onderhoud betekent zuiniger en veilig

beste vakmensen, zonder voorrijkosten,

stoken, minder kans op storingen en

loonkosten of onverwachte toeslagen.

Zelf een cv-storing oplossen?

toch meer comfort. Met onze unieke en

Elke 12 maanden komt onze monteur

Om te voorkomen dat u onnodig in de

betrouwbare 24-uurs service staan wij in

uw cv-ketel en verwarming controleren

kou staat of zonder warm water zit, kunt

uw omgeving 24 uur per dag voor u klaar!

en schoonmaken. Mocht er toch een

u in het geval van een storing wellicht

storing optreden dan wordt deze snel

zelf al actie ondernemen. In onderstaande

U kunt uit drie verschillende abonnementen

opgelost zonder voorrijkosten of uurloon.

beschrijving kunt u zien waar u op moet

het service abonnement kiezen dat het

Afhankelijk van het cv-onderhoudscontract

letten. Komt u er niet uit, bel dan onze

best bij u past. Er is al een abonnement

betaalt u wel of geen materiaalkosten.

storingslijn 085-7608080 voor eventuele

voor € 5,25 per maand! Met onze unieke en

hulp op afstand.

betrouwbare 24-uurs service staan wij in u

Uw voordelen op een rij:

omgeving 24 uur per dag voor u klaar! Kijk

• Eenmaal per jaar reinigen van de ketel

Bij een eventuele storing aan de cv-ketel

op www.ketelzorg.nl voor meer informatie

– i.p.v. 18 of 24 maanden!

dient u zelf het volgende te controleren:

over de verschillende abonnementen

• De goedkoopste in Nederland!

• De waterdruk voldoende is: ± 1,5 bar op

• Geen verborgen kosten!

de drukmeter, van de cv-ketel. Is dit niet

Ketelzorg Zwolle

• Vakkundige en betrouwbare monteurs!

het geval dan dient u dit zelf bij te vullen.

Tel. 085 - 760 80 80

• De installatie voldoende ontlucht is.

info@ketelzorg.nl

• De stekker wel in de wandcontactdoos

www.ketelzorg.nl

Mocht u desondanks een storing hebben

Ommen & Hardenberg Magazine

65


COLUMN

In de file voor een koopwoning? De huizenmarkt in de Randstad is problematisch. De problemen doen zich niet alleen meer voor in Amsterdam. De woningprijzen in Rotterdam en Den Haag lopen nu zelfs nog sneller op. Dat de problemen zich langzamerhand verspreiden over de rest van het land is wel duidelijk. Ook voor wie opzoek is naar een woning in Zwolle ondervindt dezelfde problemen.

Waar de consument nog drie jaar geleden eerst zijn huis verkocht voor een nieuwe te kopen is dit geheel omgeslagen. Door het vertrouwen wat is weergekeerd in de woningmarkt gaan consumenten eerst kopen en dan pas verkopen. Toch blijven regionale verschillen groot. De druk in de grote steden is groot en vele consumenten nemen weer hun toevlucht tot de kleinere kernen. Toekomstige korte termijn ontwikkelingen Volgens de juni raming 2018 van het Centraal Plan Bureau zal er in 2018 een duidelijke economische groei optreden. Daarbij zullen ook

De woningmarkt lijkt compleet van slag. Waar we nog maar enkele

de inkomens gemiddeld sterker groeien dan in de afgelopen jaren.

jaren geleden aanbod in overvloed hadden, droogt de woningmarkt

Het inflatieniveau zal in 2018 naar verwachting ook hoger uitkomen

volledig op. Het jonge verse aanbod is slechts enkele dagen op de

dan in het afgelopen jaar en zal in 2019 nog sterker oplopen. De

markt. Dit is het gevolg van gunstige economische ontwikkelingen,

werkloosheid blijft naar alle waarschijnlijkheid verder dalen tot

een nog steeds lage hypotheekrente en de inkomensgroei die in alle

onder de 4%. De verwachting is dat de kapitaalmarktrente in 2018

sectoren een rol begint te spelen.

iets zal oplopen als gevolg van de aantrekkende economie, maar deze zal nog steeds historisch laag blijven als gevolg van met name

Door deze relatief hoge vraag en een teruglopend aanbod zijn er

het beleid van de Europese Centrale Bank in de afgelopen periode.

10% minder woningen verkocht dan in dezelfde tijd in 2017. Niet zo gek dus dat kopers, vooral in de prijsklasse tot â‚Ź 400.000,- in ons

Conclusie, verkopers hebben het weer voor het zeggen, kopers

werkgebied, zich storten op nieuw aanbod. Wie nu als makelaar

hebben het lastig, en dan te bedenken dat er ook nog starters zijn in

over veel woningaanbod beschikt moet zich zeker achter de oren

deze markt. Als je dan ook nog alleen bent of alleenverdiener...... heb

krabben.

je nauwelijks kansen in deze markt.

Inmiddels zijn de prijzen in veel gebieden al weer boven het niveau

Ad Goudzwaard

van voor de crisis in 2008. Prijzen zijn nauwelijks onderhandelbaar en in sommige gebieden wordt er (ver) boven de vraagprijs geboden.

Makelaardij Goudzwaard

Consumenten willen wel kopen, maar hebben steeds minder te

Prinsenstraat 10, Dalfsen

kiezen. De verwachting op korte termijn is dan ook dat de prijzen

Tel: 0529 - 432 058

nog even door zullen stijgen.

www.goudzwaard.nl

66

Ommen & Hardenberg Magazine


Profile for Twenty Four Webvertising

Ommen Hardenberg Magazine - 2018 - #3  

Ommen Hardenberg Magazine - 2018 - #3  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded