{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

HARDERWIJK MAGAZINE

Onder andere in deze editie

‘We hebben bij Eye Wish Harderwijk voor ieder wat wils’

Jaargang 5 Editie 2 – 2018

Rederij Randmeer gaat voor ‘een onvergetelijke dag’


Duurzaamheid

Colofon Een uitgave van:

Duurzaamheid (de) zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [‘dyrzamhɛit] 1) eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan Voorbeeld: `garantie geven op de duurzaamheid van een kozijn`

TweeVier in samenwerking met Stefan de Vogel Tel. 0598 - 769068 | magazine@tweevier.nl

Eindredactie: TweeVier

Vormgeving en opmaak: Jort van der Heide

Bladmanagement:

2) streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan Voorbeeld: `Veel bedrijven doen tegenwoordig iets aan duurzaamheid.` Bron: http://www.woorden.org/woord/duurzaamheid

Alex Posthuma

Oplage: 20.400 exemplaren huis aan huis in de gemeente Harderwijk

Druk: Grafistar

Duurzaamheid is de rode draad die door ons magazine loopt dit keer. Dat draait niet alleen om het coverartikel waarin Wim Sederel de doelen en wensen van de lokale energiecoöperatie Endura en zijn persoonlijke missie toelicht. Ook Sebastiaan Eikendal van Slim Solar Systems doet een duit in het zakje. Maar duurzaamheid is meer dan alleen energietransitie, het inruilen van oude energie voor schonere vormen, opgewekt door zon, wind en water. Dit betoogt Christianne van der Wal, kersverse wethouder voor onder andere Duurzaamheid en Grote Ruimtelijke Opgaven (Harderweide en Waterfront), in de aankondiging voor de rubriek Duurzaamheid die we in editie september verder zullen belichten. Voor ons betekent duurzaamheid ook dat we ons uiterste best doen om ieder kwartaal opnieuw een mooi, onderhoudend en goed leesbaar magazine neer te zetten. Dat kunnen we niet alleen, daarom is het voor ons essentieel om gebruik te maken van de kennis van

Verspreiding: All-Inn Verspreidingen

Copyright 2018 Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. TweeVier kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd en TweeVier is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door TweeVier aangeboden informatie

lokale en regionale specialisten. Samen verkennen we de vragen: Hoe informeer je de lezers en bereik je je doelgroep, op welke manier deel je je kennis en geef je adviezen die er echt toe doen? Dat proberen we met diverse reportages, artikelen, columns en natuurlijk de rubriek Vraag het de Specialist steeds weer opnieuw te belichten. Op nog vele jaren. De redactie

Harderwijk Magazine

3


Inhoud

Ondernemen 7 Column Centrum 4 Mediation 9 Rederij Randmeer 11 Maak van een trap een blikvanger 11 Nieuwe coachingspraktijk Kom op Adem 13 Marius van Dokkum krijgt een eigen museum 24 Calluna kijkt uit naar zomerseizoen 24 Christianne van der Wal over duurzaamheid 25 Column Financial Health

13

30 Slim Solar Systems timmert keihard aan de weg 31 Voor een betekenisvol leven met hersenletsel 33 Column Mireille Schram

Zorg & Gezin 14 ‘s Heeren Loo 16 ‘Bij Eye Wish Harderwijk voor ieder wat wils’ 19 Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden 19 ‘Terug naar natuurlijke balans’ met Lagom 20 ‘PEMF raakt steeds meer bekend’

14-15

21 ‘Zelfstandigheid het toverwoord’

Specialisten 21

26 Verloskundige Praktijk / Werkis 27 PUUR Uitvaartzorg / Auto Versteeg Buurman 28 Mobie Dierenarts / GoForFit 29 Van Goede Huizen Vastgoed / Hypotheker

24

Wonen & Bouwen 35 Het Keukenbureau: klant aan het woord 37 Jecor: ‘We hebben weer groot ingekocht’ 39 Wonen in Waterfront 40 Van Drielanden West naar Harderweide 42 Rabobank over financiën voor later

39

Harderwijk Magazine

42

5


CATEGORIE COLUMN

Het scheidingsstappenplan: Als je aan het begin van het scheidingsproces staat, moet je heel veel regelen. Je zult je regelmatig afvragen wat je eerst moet doen. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Het is een hectische, emotionele periode. Met dit stappenplan zetten we op een rijtje wat er op je pad komt als het besluit om uit elkaar te gaan is genomen.

Stap 1: Vertel het je partner/kinderen

Stap 5: De kinderen

Dat is vaak lastig. Vooral als je partner niet heeft zien aankomen

Jullie blijven allebei na de scheiding verantwoordelijk voor de zorg

dat je niet meer samen verder wilt. Vertel eerlijk wat de reden is

voord de kinderen, maar er zal wel het één en ander veranderen.

en geef je partner de tijd om het te verwerken. Ieder ondergaat

Alle afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan

het rouwproces weer anders. Wees dus voorbereid op misschien

(alimentatie, omgangsregeling). Bedenk wat voor jullie het meest

onverwachte emoties van je partner.

praktisch is. Past de zorgregeling in ieders (werk-)agenda en is het voor de kinderen prettig? De mediator geeft veel aanvullende tips.

Vertel jullie kinderen samen dat jullie uit elkaar gaan. Wees eerlijk

Zij stelt een ouderschapsplan “op maat” op, rekening houdend met

en benadruk vooral dat de scheiding niets afdoet aan jullie liefde

jullie situatie en wensen.

voor de kinderen. Informeer ook de school, zodat de leerkrachten weten wat er speelt en hulp kunnen bieden.

Of toch relatiecoaching? Tot zover het scheidings-stappenplan. Maar wat als je twijfelt of

Stap 2: Wie gaat het regelen?

scheiden wel de beste optie is? Bij het Centrum voor Mediation &

Scheiden kan vaak in goed overleg. Mediation is dan een goede

Coaching kunnen jullie ook voor relatie-coaching terecht. In een

optie en is bovendien betaalbaar. Bianca Jansen van het Centrum

relatie kun je in een bepaald patroon komen vast te zitten. Het

voor Mediation & Coaching begeleidt het hele scheidingsproces,

wordt een neerwaartse spiraal, waar je moeilijk uitkomt. Je wilt de

bespreekt alle zaken en legt het vast. We maken afspraken waarmee

ander graag vertellen wát en hóe je dingen ervaart en wilt, maar

jullie allebei de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

het gesprek met elkaar aangaan lukt niet meer. Hoe doorbreek je dat? Coaching kan jullie op weg helpen naar een relatie waar

Stap 3: Begin alvast met wat praktische zaken

je allebei weer voor wilt gaan. Jacqueline van Oppenraaij van

Een aantal praktische zaken kunnen jullie alvast regelen. Als alle

Het Centrum voor Mediation & Coaching kiest daarbij voor een

bankrekeningen gezamenlijk zijn, is het handig om al een eigen

praktische benadering. Geen maandenlang traject. In een beperkt

privérekening te openen. Als ieder van de eigen rekening bepaalde

aantal resultaatgerichte gesprekken krijgen jullie handvatten om

privé- betalingen (uitjes etc.) kan doen, voorkom je discussies over

de patronen die je relatie om zeep helpen te doorbreken en weer

het uitgavenpatroon. Persoonlijke abonnementen bijvoorbeeld kun

constructief met elkaar te communiceren.

je ook alvast van de eigen rekening betalen. Wij vertellen je graag meer. Bel ons voor een kennismakingsgesprek:

Stap 4: Inventariseer de bezittingen en schulden Als jullie gaan scheiden, zal alles verdeeld moeten worden.

Bianca Jansen (scheidingsmediator), 06-51 50 56 87

Inventariseer wat je hebt (bezittingen en schulden). De checklist

Jacqueline van Oppenraaij (relatiecoach), 06-49 07 08 66

van de mediator helpt je daarbij. Wat gebeurt er met de woning, inboedel, auto, verzekeringen, pensioen? Samen met de mediator

Het Centrum voor Mediation & Coaching

bespreken jullie welke mogelijkheden er zijn en welke verdeling

Oranjelaan 79, 3843 AB Harderwijk

voor jullie het beste is. De gemaakte afspraken komen in het

info@hetcentrumvoormediation.nl

echtscheidings- convenant.

www.hetcentrumvoormediation.nl

Harderwijk Magazine

7


Rederij Randmeer gaat voor ‘een onvergetelijke dag’ Een cruise, dagtocht, familie- of bedrijfsbijeenkomst plannen? Dit kan allemaal in Harderwijk. Rederij Randmeer, een ‘echt familiebedrijf’, zoals de gesprekspartner het omschrijft, denkt namelijk graag met u mee. Als het gaat om de invulling van een onvergetelijke dag op het Veluwemeer of het IJsselmeer wisselen wij graag ideeën uit. Voor Harderwijk Magazine zet Jacqueline Hoekman het allemaal uiteen. Allereerst een korte schets wat Rederij Randmeer inhoudt. Duidelijk is dat de rederij boten heeft voor minimaal 25 tot maximaal driehonderd personen. Hierdoor kunnen families, afdelingen en bedrijven allemaal een geslaagde dag op het water tegemoet zien. Hoekman daarover: u bent vrij te vertellen wat u wil. In overleg kunnen zij vanuit verschillende plaatsen vertrekken. Elke tocht kan door hen op maat worden samengesteld. Samen met u bepalen zij de plaats van vertrek, route en, al of niet bezoeken van een bezienswaardigheid, entertainment en de catering aan boord. Van drankjes en kleine hapjes tot diners en complete koude en warme buffetten, zij verzorgen het voor u, en natuurlijk houden zij ook hierbij rekening met uw wensen of

beide schepen zijn aangepast voor

‘Jacqueline’ en de ‘Caroline H’ (vernoemd

budget.

mindervaliden, zodat ook mensen met

naar u?). In juli en augustus (buiten deze

een beperking kunnen genieten van een

maanden op aanvraag) verzorgen zij

mooie dag op het water.

vanuit Elburg ook korte rondvaarten van

Welke vaarroute u ook kiest, u bent meteen in de stemming, ieder moment

50 en 100 minuten over het Veluwemeer.

ziet u weer iets anders en u gaat zonder

Voor een rondvaart kiest u bij Rederij

Onze dagtocht naar Urk is al jaren een

meer een geslaagde dag tegemoet. Onze

Randmeer tussen twee boten: de

succes Op de maandagen vertrekt deze om 10.00 uur en u bent om ca. 18.00 uur weer terug, een heerlijk dagje op het water genieten en de sfeer van vroeger meemaken op Urk. U vindt Rederij Randmeer tegenover de oude vispoort in Elburg. Rederij Randmeer Bluesdreef 22, 3845BT Harderwijk Tel. 0341 - 41 57 62 info@rederij-randmeer.nl www.rederij-randmeer.nl

Harderwijk Magazine

9


Marco Parket maakt van een trap een blikvanger Zijn de traptreden versleten of past je trap totaal niet bij de uitstraling van je interieur? In één dag tijd geeft Marco van Diermen van Marco Parket met eikenhout een trap een totaal andere uitstraling. “Of je nu gaat voor klassiek of juist heel basic of modern: met hout zijn de mogelijkheden eindeloos.” Iedere trap is anders en een traprenovatie

je het op en pas je de kleur aan voor een

een massieve uitstraling of kies je voor

is dan ook echt maatwerk. Marco is

compleet nieuwe uitstraling.”

lichtere stootborden om diepte te creëren

gespecialiseerd in het renoveren van

en de treden te accentueren? Ik laat jullie

trappen en vloeren. De trap is een van

Om goed te kunnen adviseren, komt

ter plekke de mogelijkheden zien en samen

de meest belopen plekken in huis en is

Marco eerst langs met stalen. “Ligt er

kijken we wat het beste past.”

gevoelig voor slijtage. Daarom gebruikt

al een houten vloer? Dan kan het mooi

Marco veel de harde houtsoort eiken.

zijn om deze kleur door te voeren op de

Marco Parket

“Hiermee heb je een sterke en duurzame

trap, zodat het één geheel wordt. Of je

Tollensstraat 2, Barneveld

basis. Daarbij is hout hygiënisch en

gaat juist voor een contrasterende kleur,

Tel. 06 – 5195 2827

gemakkelijk te onderhouden. En stel dat

zodat de trap er echt uitspringt. Wil je de

info@marcoparket.nl

je na tien jaar wat anders wilt, dan schuur

stootborden in hetzelfde materiaal voor

www.marcoparket.nl

Nieuwe coachingspraktijk Kom op Adem Kom op Adem is een nieuwe coachpraktijk waarbinnen coach Evelien Kouwer helpt om persoonlijk inzicht te krijgen door coaching. Evelien werkte als teammanager in de zorg

en wat beweegt mij’ staat centraal. Als coach

gevoel van welbevinden”.Evelien combineert

toen ze besloot om de sprong te wagen

ondersteun ik de ander in het vinden van

haar coaching met drie verschillende

en als coach te beginnen met een praktijk

antwoord op die vraag.”

ademhalingsmethodes. ,,Het is een actieve

aan huis: ,,Als teammanager heeft mijn

gezamenlijke zoektocht om lichaam en geest

hart altijd gelegen in het coachen van de

,,Overigens heet mijn praktijk niet voor

medewerkers.”

niets ‘Kom op Adem’. Een paar jaar geleden

weer in balans te brengen.”

volgde ik een workshop bij Wim Hof, de

Welkom voor een gratis

In het afgelopen jaar heeft zij een opleiding

Ijsman. Hier kwam ik in contact met de

kennismakingsgesprek!

tot coach gevolgd. De doelgroep is

kracht van de adem.” Ze is zich er verder

breed: ,, Ik help bijvoorbeeld stellen met

in gaan verdiepen en volgde ook een

Kom op Adem

relatievragen, of iemand die een burn-out

ademcoachopleiding. ,,Ademhalen doen

Klavermeen 30, Harderwijk

heeft. Het kan voorkomen dat iemand een

we vaak ongemerkt; onbewust. We hebben

Tel. 06-27422338

andere loopbaan zoekt maar niet goed weet

daarbij niet in de gaten dat een juiste

evelien@kom-op-adem.nl

waar deze te vinden is. De vraag ‘wie ben ik

manier van ademhalen bijdraagt aan ons

www.kom-op-adem.nl

Harderwijk Magazine

11


Kunstenaar Marius van Dokkum krijgt een eigen museum Marius van Dokkum beleeft tropenweken. De kunstenaar uit Apeldoorn betrekt sinds 25 mei zijn eigen museum in Harderwijk en genoot er in het voortraject al met volle teugen van. En dat bij de opening André van Duin zijn opwachting maakte, maakte het feestje helemaal compleet. Hij vertelt met graagte over het hoe en waarom. “Drie jaar geleden exposeerde ik in het Stadsmuseum en dat beviel erg goed. In enkele maanden kwamen er wel 12.000 mensen op af en ik hield goed contact met de directeur van het museum, Corien van der Meulen. Een paar maanden na het afronden van de tentoonstelling besloten we na te gaan denken over de mogelijkheid om mijn werk permanent in Harderwijk te exposeren. En nu is er dus het Marius van Dokkum Museum in de historische snijkamer van de Gelderse Academie in de Hortustuin. Het Museum is een dependance van het Stadsmuseum. Van Dokkum voelde zich er al snel thuis. “Ik ben erg blij met de locatie”, vervolgt de schilder, die zowel klassiek als humoristisch werk maakt. “Het is sowieso al een fantastisch gebouw dat enorm veel geschiedenis uitademt”. Er was veel achterstallig onderhoud maar nu de

uitleg gegeven over de geschiedenis van het

allemaal gaat lopen en je hoopt dat het druk

verbouwing is afgerond kan iedereen dit

gebouw. En ik zal er zelfs aan het werk zijn,

wordt. Dit alles hangt ook wel van het weer

prachtige pand weer betreden.

ongeveer één dag per week. Ik ga namelijk

af. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat.

werken aan een nieuw groot schilderij.

Geweldig is in elk geval wel dat André van

Bezoekers kunnen daarbij dus het proces

Duin er was, een enorme humorist en een

van begin tot eind volgen en in gesprek

hele eer dat hij er was!”

‘Prachtig dat André van Duin er ook was bij de opening’

gaan met mij. Dus of er veel geschilderd gaat worden, is vers twee”, aldus Van

En voordat hij het vergeet te melden, aan

Dokkum half grappend.

kinderen wordt ook gedacht. Er is namelijk een speciale ruimte voor kinderen waar

De Apeldoorner is een man die graag in

de originele tekeningen te zien zijn die

Het is letterlijk voor elk wat wils

Harderwijk komt. “Ik heb familie in Noord-

gebruikt worden voor de Opa Jan-serie. Opa

wanneer Van Dokkum exposeert. “Mijn

Holland wonen en kwam en kom met

Jan is de hoofdfiguur uit de kinderboeken

humoristische werk is te zien maar ook mijn

regelmaat in Harderwijk. Het heeft zo’n

van Marius van Dokkum.

stillevens en portretten. In de kelder, waar

prettige sfeer, ik kom er oprecht heel graag.”

vroeger de snijkamer van de universiteit

Voorafgaande aan de opening vond Van

Marius van Dokkum Museum

was, wordt aan de hand van een van mijn

Dokkum het best wel een beetje spannend

Academiestraat 7, Harderwijk

werken, De Anatomische les met peren,

allemaal. “Natuurlijk, je weet nooit hoe het

www.stadsmuseum-harderwijk.nl

Harderwijk Magazine

13


Hoe mooi kan het zijn Sinds de invoering van het Passend onderwijs in het schooljaar 2014/15 is er veel veranderd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zo ook in Harderwijk. “Op de Mijnschool zitten kinderen die allemaal uniek zijn, hun eigen talent hebben”, vertelt schooldirecteur Evert van der Meer. “Wij zijn een praktijkschool en richten ons heel erg sterk op het vinden van duurzame arbeid. Dus dat leerlingen een baan hebben als ze van school gaan.” En dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als je naar de landelijke cijfers kijkt voor schooluitval. Wat is het geheim van Mijnschool?

Ondersteuning tijdens school

kinderen nodig hebben. We hebben

vrije momenten. Dat heeft effect op het

Van der Meer vertelt: “We kregen door

aan deskundigheidsbevordering van

moment dat ze de klas binnenstappen.

het Passend onderwijs veel nieuwe

docenten gewerkt samen met een

Toen kwamen we erachter dat we daar veel

leerlingen met gedragsproblematiek

ambulant begeleider van de Ambelt.

meer structuur in moesten aanbrengen.

op onze school. Daarom hebben we

Maar we constateerden ook dat er bij de

De orthopedagoog van Mijnschool Marieke

met het schoolteam gekeken wat die

leerlingen soms wat spanning was in de

Lubbersen kwam toen met het idee dat

14

Harderwijk Magazine


zonder ODB. Dat zou echt een verarming

een goed idee zou zijn. Dat hebben we

zijn”, aldus Van der Meer. Voor het

opgepakt met ’s Heeren Loo en dat was

nieuwe schooljaar hebben we nog geen

vanaf het begin een succes. Het leuke is

financiering, maar ik heb goede hoop dat

dat de ODB echt een onderdeel is van ons

we dat wel weer krijgen. We voorkomen

team.”

hiermee schooluitval.” Een vroegtijdige

ZORG & GEZIN

onderschoolse dagbehandeling (ODB)

schoolverlater kost de gemeente jaarlijks Dat wordt beaamd door Elise Labots,

€400.000,-. Een bedrag waar we met zijn

groepsleider bij ’s Heeren Loo. “Het voelt

allen voor betalen. Maar veel belangrijker

alsof we hier bij het team horen. We

is de impact die het heeft op het leven van

krijgen de ruimte om onze hulp zo vorm te

de jongere die niet meer naar school gaat.

geven zoals wij denken dat nodig is.” En dat

“Als het zou stoppen, zou het echt een

heeft ook resultaat voor de leerlingen. “We

probleem zijn”, zegt Labots.

hebben duidelijk minder last van verzuim.” Van der Meer vult aan: “Er is een beter

De school heeft samen met de ODB

gevoel voor veiligheid, daar hebben we een

leerlingen die met school dreigden te

onderzoek naar gedaan onder leerlingen

stoppen toch weten te behouden. Een

en docenten.”

aantal daarvan kwamen ook na schooltijd

’s Heeren Loo

naar de Naschoolse dagbehandeling (NDB)

‘s Heeren Loo biedt in Harderwijk

Problemen worden meteen opgepakt

van ’s Heeren Loo. “Dat is ook een groot

op verschillende manieren hulp en

“We zijn ‘s ochtends aanwezig op school en

voordeel. We zien ze dan op school en

ondersteuning voor mensen met

als we problemen signaleren dan pakken

’s middags ook op de dagbehandeling.

een (licht) verstandelijke beperking.

we dat meteen op samen met de time-out

De overgang wordt dan heel klein. En bij

Van begeleiding in de groep tot zo

medewerker”, aldus Labots. “We helpen

sommige gezinnen komen we ook nog

zelfstandig mogelijk wonen, van werk

de problemen kleiner maken voor dat

thuis voor ambulante ondersteuning of

tot dagbesteding, hulp thuis en op

moment zodat ze wel mee kunnen doen

gezinsbehandeling. Zo hebben we het hele

school. ‘s Heeren Loo helpt mensen

met de les. En dan pakken we het later

systeem van de leerling in beeld en kunnen

met een verstandelijke beperking hun

weer op.” Van der Meer reageert: ”Dat is

we waar nodig helpen.”

leven in te vullen zoals zij dat zelf

ook heel prettig voor de docent, die weet

willen en in hun eigen vertrouwde

dat er een soort achtervang is. Als er dan

Aan het werk

wat is dan is daar ook aandacht voor.”

Tijdens de opleiding lopen de leerlingen

omgeving.

meerdere keren stage. Na de laatste

Hulp aan docenten

stage komen ze vaak in dienst bij het

Labots vertelt: “We werken op vraag van

stagebedrijf. Het stageteam werkt samen

Mijn school

docenten en leerlingen. We hebben vaste

met de schoolcoaches van de ODB om ook

Mijnschool (onderdeel van Educare)

afspraken waarbij we in de klas observeren

de leerlingen die de extra ondersteuning

is een kleinschalige christelijke

of gesprekken voeren. Ook lopen we op

nodig hebben aan het werk te helpen en de

school. Leerlingen worden gecoacht,

de gang of in de pauzes om gedrag te

juiste keuzes te maken.“ Hoe mooi kan het

gestimuleerd en krijgen de ruimte

observeren. Wij vragen juist ook veel

zijn”, besluit Van der Meer zijn verhaal.

zich te ontwikkelen naar eigen

aan de docenten, want zij kennen hun

tempo, mogelijkheden en interesse

leerlingen in eerste instantie het beste.

Meer informatie

zodat zij na hun schoolperiode in de

Dan vragen ze ons om even mee te kijken

Wilt u meer weten over de onderschoolse

maatschappij kunnen wonen, werken

als ze merken dat de interactie tussen

dagbehandeling, neem dan gerust

en recreëren.

hen en de leerling of tussen leerlingen

contact op voor een vrijblijvend

onderling niet lekker loopt. We observeren

kennismakingsgesprek. ’s Heeren Loo biedt

dan in de klas en geven de docent advies.”

in Harderwijk ook naschoolse behandeling,

‘s Heeren Loo

begeleiding thuis, therapieën en intensieve

Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort

Maatschappelijk effect

gezinsbehandeling aan. Via het Centrum

Tel. 0800-3 55 55 55

“Met de diverse problematiek van nieuwe

Jeugd en Gezin kunt u een beschikking

info@sheerenloo.nl

leerlingen kunnen we eigenlijk niet meer

aanvragen.

www.sheerenloo.nl

Harderwijk Magazine

15


‘We hebben bij Eye Wish Harderwijk voor ieder wat wils’ Op jarenlange ervaring in het vak kan hij bogen en veel plezier heeft hij er zeker in. Feit is dat de zaken prima gaan bij Eye Wish Harderwijk. Alfred Bredeweg is de man die het weten kan, een jaar geleden begon hij de franchisewinkel en dat bevalt hem - nu hij de tijd neemt voor een terugblik meer dan goed. “We zijn nog altijd groeiende.”


ook de lange termijn. “We zitten niet stil, dat

van andere gerenommeerde merken zoals

maar voor zichzelf beginnen was nieuw voor

is duidelijk. Ik heb de nodige ervaring zoals

Ray Ban, Gucci , Hugo Boss en Esprit. Tot

Alfred Bredeweg. De opticien uit Harderwijk

ik al zei en ben niet bevreesd om op termijn

en met 8 juli krijgt u bij aanschaf van een

vertelt aan Harderwijk Magazine. “Ik heb

een tweede winkel te openen. Maar ik wil

complete bril een merkzonnebril gratis.

jarenlang een managementfunctie vervuld,

niet te hoog van de toren blazen hoor, dat

Dit mag uiteraard ook een zonnebril op

ook in de optiekbranche dus durf wel te

is letterlijk op lange termijn. Dat ik het naar

sterkte zijn ,,Daar bovenop komt nog de

zeggen dat ik er een beetje kijk op heb. Een

mijn zin heb bij Eye Wish in Harderwijk, is

zorgvergoeding, wanneer de klant er recht

droom van vroeger is uitgekomen, want ik

wel duidelijk!”

op heeft. Wij declareren rechtstreeks bij

heb altijd een eigen winkel gewild. Dit pand

ZORG & GEZIN

Hij zit al decennialang in de optiekbranche,

alle zorgverzekeraars.’’Daarnaast heeft

hier kwam vrij en na gesprekken met Eye

Heeft u het gevoel dat uw zicht verslechtert

Eye Wish een 1-uurs service. ,,We hebben

Wish kwam het ja-woord al snel. Heel lang

of wilt u weten of u gezonde ogen heeft?

enkelvoudige glazen van -6 tot +2 op

heb ik er dus niet over na hoeven denken

Maak dan een afspraak voor de gratis Eye

voorraad, dus als iemand een montuur

om deze franchise-vestiging te beginnen.”

Wish Totaalscan, een uitgebreide oogmeting

uitzoekt en een bril voor veraf kan hij binnen

waarbij we niet alleen uw zicht, maar ook

een uur een nieuwe bril ophalen. Praktisch

De locatie midden op de markt verblijdt

naar de conditie van uw ogen kijken. Na

wanneer iemand een kapotte bril heeft of

hem. “We hebben een laagdrempelige winkel

de Eye Wish Totaalscan weet u precies

snel een bril wil hebben.’’

waar we zogezegd alle brillen verkopen, van

wat voor u de beste kijkoplossing is. Of dit

het voordelige segment van 69 euro tot aan

nu een (beeldscherm)bril, contactlenzen

Advies

de duurdere designbrillen tot 579 euro. Voor

of een ooglaserbehandeling is. Mocht

Bredeweg en zijn collega willen goed

ieder wat wils dus inderdaad.” Hij noemt de

u op dat moment geen aankoop bij Eye

advies geven en nemen daar de tijd voor.

merken op die hij zoal verkoopt. “Van Gucci

Wish Opticiens doen, maar wilt u wel de

,,De klant kan altijd bij ons terecht voor

tot aan Paul Smith en Hugo Boss, we hebben

resultaten van de totaalscan hebben, dan

uitgebreid montuuradvies, waarbij gekeken

het allemaal bij Eye Wish. We verkopen echt

brengen wij €39 in rekening.

wordt naar de kleur, gezichtsvormen en

kwaliteit hier in Harderwijk.” Toch vergeet

waarvoor de bril gebruikt wordt om tot

hij ook de kinderen niet. “Zeker niet, wat dat

,,Ik heb veel nieuwe klanten ontmoet maar

een goede keuze te komen. Doordat we

betreft kan ik zeggen dat we er voor het hele

ook oude bekenden kwamen weer terug

zelf inkopen, kan ik de monturen uitzoeken

gezin zijn, want we hebben ook een ruime

en herkenden mij. Samen met Johan de

waar het publiek in Harderwijk om vraagt.

kindercollectie. Voordeel is dat ik ook zelf

Vreugd heb ik veel mensen van brillen en

De collectie is volledig afgestemd op de

mag inkopen waardoor we nog beter aan de

contactlenzen voorzien. Doordat wij de

klant. Daarnaast kan uit een breed scala

wensen van de individuele klant tegemoet

enige Eye Wish in de omtrek zijn hebben

brillenglazen gekozen worden voor dichtbij,

kunnen komen.” Hoeveel werknemers

we een regio-functie. Men weet de winkel

veraf en multifocaal.’’Voor onze uitgebreide

heeft Eye Wish Harderwijk? “We zijn met

goed te vinden, we mogen echt niet klagen’’,

oogmeting (Eye Wish Totaalscan) kunt u een

zijn tweeën begonnen, naast mijn eigen

aldus de opticien. Eye Wish heeft een

afspraak maken maar u kunt er eventueel

persoon was en is er een nog een vaste

‘mooi samengestelde klantenkring van alle

ook gewoon voor binnen lopen. We meten

opticien. Verder hebben we sinds kort ook

leeftijden’. ,,Daar is de selectie van circa 40

de ogen, de oogdruk en bekijken de conditie

een parttime verkoopmedewerker, wat dat

merken op aangepast. Voor iedereen is een

van het oog. Het gaat niet alleen om de

betreft zijn we nog altijd groeiende.”

mooie bril te vinden.’’

sterkte, maar ook om comfortabel zien. Door het gebruik van smartphones, tablets

Bredeweg benadrukt dat hij de Eye Wish

Uitbreiding

en computers door de jeugd zie je dat veel

Totaal Scan niet wil vergeten in dit stuk

Het afgelopen voorjaar is de collectie

meer kinderen op jonge leeftijd al een bril

voor Harderwijk Magazine. Deze scan is

uitgebreid met een aantal nieuwe merken.

nodig hebben. Daarom is het belangrijk om

namelijk een unieke uitgebreide oogmeting

,,Porsche Design is een sportief herenmerk

ook op jonge leeftijd regelmatig de ogen te

en bestaat uit een aantal testen en metingen

en Paul Smith is een hip merk met een

laten testen door een opticien. Wij werken

die worden uitgevoerd door de Eye Wish-

retrolook. Nieuw voor de dames is Burberry,

nauw samen met huisartsen en oogartsen,

opticien. De scan bestaat uit drie uitgebreide

voorzien van de klassieke Burberry print;

waaronder Bergman Clinics.’’

stappen en dat is het leren kennen van de

het Schots ruitpatroontje aan de zijkant.

persoonlijke situatie van de klant, het ogen

Saint Laurent is een mooi modemerk uit

Eye Wish Opticiens Harderwijk

meten zelf en een persoonlijk kijkadvies.

Parijs, met veelal ronde vormen volgens

Markt 17, Harderwijk

Tot slot rept Bredeweg - ondernemer als hij

de nieuwste trends. Naast deze nieuwe

Tel. 0341 - 784 007

is - van ambities voor de korte maar vooral

merken vind u een uitgebreide collectie

eyewish.nl/opticien/harderwijk-markt

Harderwijk Magazine

17


ZORG & GEZIN

‘Zo’n klein team is heel prettig werken’ “Het is ontzettend prettig werken in onze verloskundigenpraktijk De 9 Maanden, we zijn met zijn drieën waardoor er direct persoonlijk contact is en de lijntjes kort zijn.”

Merel Buijs praat vol enthousiasme over De

kinderwensconsult tot echoscopie tot

Zijn er wel wensen om in de toekomst

9 Maanden. Samen met Circe Ouwerkerk-

anticonceptiespreekuur tot het plaatsen

misschien de praktijk uit te breiden?

Van Anrooij en Ellen Willemsen-Slegt runt

van spiralen. Van thuisbevalling, eventueel

Circe, Ellen en Merel menen al snel dat

ze deze praktijk in Harderwijk, met een

in bad, met zo min mogelijk interventies tot

er vastgehouden wordt aan het goede.

tweede locatie in Hierden. “In onze bewust

coaching tijdens een medische bevalling in

“Het is goed zo, we willen op deze manier

kleine verloskundigenpraktijk hebben we

het ziekenhuis. Het kan De 9 Maanden niet

kleinschalig blijven om de tijd en aandacht

veel aandacht en tijd voor onze cliënten.

afwisselend genoeg zijn. De praktijk werd

voor onze cliënten te behouden. Eén ding is

Er ontstaan makkelijk vertrouwensrelaties

geopend in 2010, Merel is vanaf het begin al

verder ook duidelijk. De passie voor het werk

van waaruit persoonlijke en professionele

betrokken bij de praktijk, maar sinds 2016 als

bindt ons!”

begeleiding geboden kan worden. Dat is echt

mede-eigenaar. “Het bevalt me uitstekend

de sterke kant van De 9 Maanden”, zo vertelt

hier, ik ben hier ooit begonnen als stagiair en

De 9 Maanden

Merel.

waarneemster en nu ben ik dus verloskundige

Boerhaavelaan 96, Harderwijk

en mede-eigenaar. Het persoonlijke contact en

Tel. 06 - 1052 2410

Het zorgaanbod is uitgebreid, ze

de korte lijntjes vind ik heel fijn en de cliënten

info@de9maanden.nl

wordt al gauw meer dan duidelijk. Van

vinden het al snel vertrouwd hier.”

www.de9maanden.nl

‘Terug naar natuurlijke balans’ ‘Mensen en hun lijf terugbrengen naar de natuurlijke balans.’ Dat is de drijfveer van Loes Huijer van Lagom. Het Zweedse begrip ‘Lagom’ betekent zoiets als ‘niet te veel, niet te weinig’ oftewel het draait bij Lagom allemaal om balans.

Loes ziet mensen op verschillende vlakken

je ‘TomTom’, en wijst je ieder moment (= Nu) de

veranderingen die het leven écht makkelijker

worstelen met bijvoorbeeld hun gewicht,

weg terug naar jouw balans. Zodra je die balans

maken. Door middel van inzicht wil ik, vooral

een eetstoornis, met energiegebrek, stress,

gevonden hebt, kom je weer lekkerder in je vel

vanuit het ‘NU’, problemen terugbrengen tot

slaapproblematiek, relatieproblemen e.d.

te zitten, krijg je meer energie en ervaar je meer

hapklare, op te lossen brokken en mensen en hun

Aangezien ieder mens nu eenmaal uniek is, een

geluk.

lijf terug brengen naar hun natuurlijke balans.”

uniek lijf en een unieke manier van leven heeft, is coaching op maat nodig.

Op het gebied van eetstoornissen is ze een ervaringsdeskundige. Hierdoor heeft ze frisse

Bij veel mensen is bijvoorbeeld het contact met

inzichten gekregen, die ze graag wil delen. Er

hun lijf ondergesneeuwd, waardoor ze niet of

is zeker hoop op dit gebied. De oplossing van

nauwelijks meer ‘voelen’ wat hun lijf nodig heeft.

eetstoornissen zit niet in de hoek waar we nu

Korhoenlaan 1/122, Harderwijk

Dat contact herstellen is een belangrijke stap

zoeken. Ik werk vanuit inzicht in de ‘Three

Kerkdennen 34, Ermelo (Flexifitness)

op weg naar je natuurlijke balans. Je lichaam is

Principles’: denken, bewustzijn en de universele

Tel. 06 - 13 47 71 52

een zeer intelligent systeem, ik noem het maar

levensenergie. Inzicht hierin zorgt voor de

facebook.com/loeshuijer/

Harderwijk Magazine

19


‘PEMF raakt steeds meer bekend’ ”Het grote publiek kent PEMF nog niet, maar daar komt zeker verandering in, dat weet ik zeker.” Met deze volzin trapte Rob Gonkel zijn vorige bijdrage voor Harderwijk Magazine af. Die overtuiging had hij destijds. Als we hem nu spreken, blijken we met een tevreden man te maken te hebben.

Ook nu praat hij vol enthousiasme over PEMF, dat je ook zo dient uit te spreken, dus niet met de vier afzonderlijke letters. Gonkel ging twee, drie jaar geleden met een heel nieuw product ‘de markt op’. Het zelf herstellend vermogen van de mens verhogen, dat is in het kort gezegd de ambitie van de ondernemer. Hij tracht zo kort en bondig mogelijk uit te leggen wat de ambities zijn van T-therapie. “T-therapie werkt dus met de PEMF-therapie. Het grote publiek kent het nog niet, maar daar is wel verandering in gekomen, sinds april zijn we namelijk gestart met een onlinecampagne. Dat merk ik wel om me heen, maar echt gemeten hebben we het niet hoor. Wel weet ik dat we steeds beter gevonden worden via de website www.ttherapie.nl.” Met de introductie van het apparaat wil Gonkel meer dan botten sneller laten genezen. “Bij tennisarmen, bij fracturen en als ontstekingsremmer werkt het uitstekend.” PEMF is een ‘energy medicine’ en staat voor ‘pulserend elektromagnetisch veld’ en wordt in Nederland ook wel magneetveldtherapie genoemd. De vele positieve effecten van PEMF-therapie

PEMF-therapie vermindert pijn als

maar ik ga voor minimaal de helft minder

zijn volgens Gonkel in meer dan 2000

gevolg van trauma door ongelukken,

‘de markt op’ tussen aanhalingstekens

klinische studies aangetoond. Thema

sportblessures, operaties en (brand)

gesproken inderdaad. Door betere

in dit nummer is zorg en gezin. PEMF

wonden. Ook verlicht het pijnklachten als

prijsstelling zit ik van 329 tot maximaal

is daarbij geen vreemde eend in de bijt

gevolg van chronische en degeneratieve

649 euro.” Verkoop is online, advies is

want de therapie werkt helend in vele

ziektes. PEMF-therapie heeft een

gratis, zo meldt Gonkel tot slot. “Het

opzichten. Kinderen lopen natuurlijk wel

complementaire werking op vele

is hartstikke leuk werk. Alles voor snel

eens wonden of fracturen op. Daarbij meldt

verschillende niveaus, waaronder

lichamelijk herstel, daar gaat het allemaal

Gonkel het volgende: “Bewezen is dat 80

mechanische, chemische, elektrische

om.”

tot 85 procent van fracturen hiermee kan

en hormonale processen binnen de

genezen. En doorgaans gaat het herstel tot

lichaamscellen. “Zaak is de mensen

T-therapie.nl (Rob Gonkel)

dertig procent sneller met onze therapie.

sneller te laten genezen zodat ze weer

Hanekamp 10, Harderwijk

Verder werkt deze therapie ook bij spier,

sneller aan de slag kunnen. Het is normaal

info@t-therapie.nl

pees en gewrichtsklachten.”

gesproken een nogal kostbaar systeem

www.t-therapie.nl

Harderwijk Magazine

20


“We willen dat de klant zo min mogelijk afhankelijk van ons is en zo zelfstandig mogelijk kan handelen, daar waar dat mogelijk is.” René van den Broek en Erik van Malenstein van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland leggen de lezer van Harderwijk Magazine met graagte uit wat hun missie is. De oprichters praten over groei, ambities en gelijkwaardigheid.

Genoemde organisatie richt zich in haar beleid op maatschappelijke integratie en optimale participatie van mensen. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of dubbeldiagnostiek. Het zorgaanbod is dusdanig, dat alle cliënten op basis van hun achtergrond, capaciteiten en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De kracht van de cliënt wordt hierbij benut zodat hij zelf richting geeft aan zijn eigen leven. Van den Broek expliceert: “We zijn gestart in 2010 en werken aan de hand van de methodiek Community Support wat betekent dat we de klant zo min mogelijk afhankelijk van ons laten maken. We willen de klant zo zelfstandig mogelijk laten opereren en we leren die om haar of zijn

Om goede zorg ook in de toekomst

dat we de samenwerking zoeken en

netwerk zo goed mogelijk te gebruiken

te kunnen bieden, wil Ambulante

vinden met bijvoorbeeld Welzijnszorg,

en in te zetten. Dat is best lastig omdat

Hulpverlening Midden Nederland een

Beschermd Wonen, Zorggroep Careander

het netwerk van de mensen met een licht

volwaardige, betrouwbare partner zijn voor

en Humanitas.” Hoe verdelen de beide

verstandelijke beperking niet altijd zo groot

cliënten, gemeentes en zorgaanbieders.

directeuren de taken? “Erik is meer de man

is. We geven ze ook handvatten om hun

De organisatie streeft dan ook naar hoge

naar buiten toe”, vertelt Van den Broek.

netwerk te verbreden, bijvoorbeeld in de

klanttevredenheid en naar de realisatie

“Van acquisities tot aan gesprekken met de

buurt waar iemand woont.”

van doelstellingen en het jaarplan. Ze

gemeente, noem maar op. Ik richt mij meer

wil een transparante en zelfkritische

op de interne organisatie en de technische

Waar er destijds gestart werd met de

organisatie zijn, die continu streeft

zaken. We vullen elkaar zeker aan en voelen

twee gesprekspartners, is de organisatie

naar verbetering om op deze manier

ons prettig in onze platte organisatie waar

inmiddels uitgegroeid tot 60-65

een toonaangevende zorgorganisatie te

gelijkwaardigheid naar de klant en naar

medewerkers. ,,En onze medewerkers

zijn binnen de sector en de omgeving.

elkaar centraal staat. Onze plannen worden

werken minstens 24 uur per week”, vervolgt

“Maatwerk gericht op mogelijkheden en

dan ook vaak omarmd door iedereen en dat

Van Malenstein. “Dat is ook wel nodig

kansen, daar draait het om”, herneemt

is prettig werken!”

want we hebben zo’n 250-300 mensen

Van den Broek. “Onze medewerkers

in ons klantenbestand. En we richten

zijn ook bijna allemaal HBO-geschoold,

Ambulante Hulpverlening

ons op een groot gebied, op de noord

daarnaast is er een orthopedagoog en SPV/

Midden Nederland

Veluwe van Zwolle tot aan Nijkerk en

GGZ-specialisten die verantwoordelijk

Gelreweg 3, Harderwijk

Flevoland. Duidelijk is dat we naar nieuwe

zijn voor de inhoudelijke aansturing.

Tel. 085 - 049 2717

medewerkers zoeken.”

Verder willen we graag benadrukken

www.ambulantehulpverlening.nl

Harderwijk Magazine

21

ZORG & GEZIN

‘Zelfstandigheid het toverwoord’


Groene energie, we hebben het er vaak over met zijn allen. In Harderwijk is Endura meer dan intensief bezig om ‘de wereld een klein beetje beter’ te maken. In gesprek met directeur Wim Sederel. “We zijn een coöperatieve vereniging die zich heel graag inzet voor zelfvoorziening, duurzaamheid en groene energie.” Endura, het klinkt als een zonnestelsel hier

Saillant is dat de huidige directeur begon als

heel ver vandaan, maar is zo dichtbij als

penningmeester. “Maar inmiddels zit ik niet

het maar zijn kan. Het is een Harderwijkse

meer in het bestuur, ik ben tegenwoordig

onafhankelijke energiecoöperatie van

fulltime-directeur.” In algemene zin is

en voor de bewoners van Harderwijk en

Sederel een positief ingesteld mens. Toch

Hierden. Sederel: “Ons toekomstbeeld is

is hij tijdens dit interview ook bereid

een actieve, energieke en zelfvoorzienende

harde noten te kraken. “Het proces dat er

stad. Wij willen iedereen maximaal laten

overgegaan wordt op groene energie, gaat

profiteren van zelf, lokaal opgewekte

me eigenlijk veel te langzaam allemaal.

groene stroom, collectieve inkoop van

De aanleg van grootschalige zonnevelden

honderd procent groene energie en

bijvoorbeeld, dat is soms zo een proces van

energiebesparing”, vertelt hij. “Prachtig

jaren. Dat kost allemaal meer tijd dan ik had

om te ervaren is ook dat we het met zijn

verwacht. Maar dat hoort er bij dus.”

allen doen, met leden dus, inmiddels zijn dat er al 170. Het zou mooi zijn als heel

Over naar de projecten waar Endura zich

Harderwijk op termijn op groene energie

sterk voor maakt. De manege in Hierden,

is overgestapt. We merken al wel dat het

het Bouw & Infra Park in Harderwijk en het

een stichting. Droom is om dat ook op

thema duurzaamheid steeds meer speelt

Harderwijkse Verpleeghuis Sonnevanck

energiegebied te gaan vervolmaken, dus dat

in Nederland, alhoewel we in Europa

passeren daarbij de revue. Een veelheid

er een lokale stichting zonder winstoogmerk

nog fors achter lopen. Toch zijn de

een zaken die moeten worden geregeld

wordt opgebouwd die de infrastuctuur

grotere Nederlandse energiebedrijven in

zijn bv. bij eerstgenoemd project waar ook

onder de grond regelt voor heel Harderwijk

buitenlandse handen. Soms is het zelfs zo

zonnepanelen op de rol staan. “Het dak moet

en Hierden. Zodat we zelf grip krijgen op

dat de Chinezen er met de winst vandoor

ten eerste sterk genoeg zijn, de bekabeling

de energie en dat de energiekosten zo laag

gaan.”

moet zwaar genoeg zijn, de grond moet

mogelijk worden gehouden. Duidelijk is dat

schoon zijn als er een nieuwe kabel in de

er met het afsluiten van de gasbel steeds

Local4Local is een belangrijk woord bij

grond moet komen., noem allemaal maar

meer behoefte zal komen aan elektriciteit.

Endura. “We richten ons met alle plezier en

op. Er komen steeds meer dingen bij, maar

De prijzen zullen daarbij stijgen, maar wij

inzet op Harderwijk en Hierden”, zo vervolgt

we houden graag vol, hoeveel tijd en moeite

willen ervoor zorgen dat die laag gehouden

de directeur die officieel met Endura begon

het ook kost.” Uiteindelijk overheerst bij de

worden met eigen opweklocaties . Het

op 1 juli 2017. “Dat deed ik samen met Doeko

59-jarige Hierdenaar het positieve gevoel.

finetunen van het energiegebruik ( gebruik

Hekstra, dat wil ik graag benadrukken.

“Zeker weten, we merken uiteindelijk wel

je ook als de stroom er is), daar gaat het

Doeko is echt een pionier in duurzaamheid

dat er een beweging op gang komt en de

allemaal om in de toekomst, daar ben ik en

en heeft al 15 jaar zonnepanelen en 8

groep die groene energie als oplossing ziet,

daar zijn wij met Endura van overtuigd. Wij

jaar een warmtepomp. Inmiddels bestaat

groeit alleen maar. Belangrijk is en blijft

zijn er in elk geval klaar voor!”

ons team o.a. uit een actief bestuur

daarbij om het samen te doen. Alleen gaat

met verschillende achtergronden en

het sneller, samen komen we verder, dat kan

Schrijf een mail aan endura:

specialiteiten. Financiën, accountancy,

je wel een motto noemen van ons.” Wat zijn

info@endura-harderwijk.nl.

communicatie, noem het allemaal maar

toekomstdromen van Sederel en co.? “Als je

Endura is (op afspraak) te bezoeken op:

op. En er zijn diverse werkgroepen actief,

bijvoorbeeld kijkt naar het glasvezelnetwerk

Creatieve Industrie Californië

warmte wind, A28 etc.

in Harderwijk is dat in het beheer van

Deventerweg 2a, Harderwijk

Harderwijk Magazine

23

COVER-STORY

Energiecoöperatie Endura “Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder”


Calluna kijkt uit naar zomerseizoen “De temperaturen stijgen weer. De zon laat zich weer zien en het is weer tijd voor de zomer.” Het mag duidelijk zijn, zwembad Calluna is klaar voor de maanden die komen gaan. Marcus Schuddebeurs zet dit alles uiteen. Ook vorig jaar waren er allerlei

van het zwembad, alvorens verder te gaan

Zoals altijd blijft Calluna natuurlijk gewoon

ontwikkelingen. “Ik kon destijds melden dat

met ontwerp en aanbesteding van de

open. “We zorgen daarbij voor veiligheid,

er een besluit van de gemeenteraad was

bouw. De duurzaamheidsaspecten blijven

de goede staat van het gebouw en de

genomen in juli, op de voorstellen rondom

onverminderd belangrijk, evenals de locatie

gezelligheid. Verder blijft het team van Calluna

het ontwikkelen en realiseren van een nieuw

en het sporthalgedeelte.” Het tijdpad dat de

onverminderd doorgaan met haar activiteiten

sportcentrum op sportpark De Zanderij.

projectgroep nu voor ogen heeft richting

en daarbij is iedereen van harte welkom.”

De raad heeft in het jaar 2017 haar besluit

realisatie is nog steeds grofweg drie

meegenomen dat er in het nieuw te bouwen

jaar. Schuddebeurs: “Er is anderhalf jaar

Voor meer informatie kunnen de websites en

zwembad ook ruimte moet zijn voor een

voorbereidingstijd en anderhalf jaar om te

de sociale media van Calluna worden gevolgd

uitgebreider recreatief gedeelte. Inmiddels

bouwen. Mogelijk dat er nu iets vertraging

en “Heel Ermelo Beweegt”, de activiteiten van

zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest

ontstaat ten opzichte van een eerdere

het team buurtsportcoaches (voor jong en

en is het nieuwe gemeentebestuur van Ermelo

prognose. Dan zou het nieuwe sportcentrum

oud)! “Wij wensen u een fantastische zomer

nog maar zeer recent aan de slag gegaan.

medio 2021 operationeel kunnen zijn. Dat is

en vooral ook een fijne vakantie met mooi

nog steeds een ambitieuze planning, waarbij

zomerweer. We zien u graag terug in Calluna

Het college heeft aangegeven zich nog te

er geen grote vertragingen ten aanzien van de

of op één van de activiteitendagen van Heel

willen buigen over het voorzieningenniveau

ontwerpfase of bouwtijd zijn meegerekend.”

Ermelo Beweegt!”

“Duurzaamheid is meer dan alleen energietransitie” Christianne van der Wal is wethouder Economische Zaken, Grote Ruimtelijke Opgaven (o.a. Waterfront, Harderweide) en Duurzaamheid. Het is voor het eerst dat de gemeente Harderwijk een portefeuille Duurzaamheid heeft. “Dat zegt ook iets over onze ambitie als gemeente.”

“We beginnen zeker niet op nul. Maar alles

duurzaamheid? Wat willen we bereiken? Wat

de gemeente komen. Het begint vooral ook

wat er nu ligt, zit vooral op energietransitie.

is de rol van de gemeente, de inwoners en de

met inwoners en ondernemers die pionier

Nu willen we verbreden, want duurzaamheid

ondernemers daarin? Vragen waarmee we

willen zijn.”Ze noemt energiecoöperatie

is meer. Denk aan de circulaire economie,

voortvarend aan de slag gaan.”

Endura, Veluwe Duurzaam en Bedrijvenkring

afval als grondstof inzetten of ontwikkelingen

Harderwijk als samenwerkingspartners om

op het gebied van smart city.” Omdat er

Na de zomer moet er helderheid zijn over

de doelen te bereiken. “Maar in principe kan

bestuurlijk nu één wethouder is voor deze

de toekomstplannen, wat haar betreft. “We

iedere ondernemer of inwoner zijn of haar

drie portefeuilles is het volgens Van der

moeten aan de slag, handen uit de mouwen.

steentje bijdragen. We willen als gemeente zo

Wal mogelijk en zelfs essentieel om meters

Als gemeente zullen we daarin kijken naar

min mogelijk verplichten en we moeten als

te maken. “Ik wil op korte termijn de koers

duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, maar

samenleving verantwoordelijkheid nemen

uitzetten voor de komende jaren. We willen

ook de verduurzaming van de bestaande

voor het resultaat. Daarin willen wij graag een

niet van heel veel dingen een beetje doen,

woonwijken. De houding daarbij van het

aanjagende rol vervullen.”

maar vooral gaan werken aan projecten die

stadhuis en van mij als wethouder is sterk

de meeste impact hebben. Wat is voor ons

gericht op ‘samen’. Het kan niet alleen vanuit

24

www.harderwijk.nl

Harderwijk Magazine


COLUMN

Recht hebben of recht krijgen Afgelopen week reed ik met mijn autootje over de provinciale weg naar een rotonde. Iedereen weet, verkeer op de rotonde heeft voorrang, maar toch werd ik afgesneden door een grote auto. Ik was woest, waar haalde deze bestuurder het lef vandaan om mij zomaar op de rotonde af te snijden en ook nog eens gewoon door te rijden! Ik had recht op voorrang, maar kreeg het niet.

kregen ze juist altijd geld terug. Waarom nu niet meer? Maar niet alleen in het dagelijks leven krijgen we vaak niet ons recht. Zelfs in juridische zaken wordt vaak niet het recht gehaald. Of blijkt het recht niet gelijk te zijn aan het recht hebben. De juridische termijn van recht, kan zelfs compleet averechts zijn met de dagelijkse term recht. In mijn praktijk heb ik soms de gevoelsmatige meest onrechtvaardige beslissingen moeten uitleggen. Het is niet altijd goed te doen. Klanten worden er niet wijzer van en ik merk dat de afstand tot de rechtbank hiermee

In mijn praktijk gebeurt dit ook vaak. Met name in het

alleen maar groter wordt. Jammer.

budgetbeheer menen klanten op heel veel dingen recht te hebben, maar kan ik het ze niet geven. Het zorgt voor een spanningsveld.

Het nieuwste discussiepunt over recht is de nieuwe AVG. Wellicht

Ik begrijp ze heel goed. Er is niets moeilijkers dan je kinderen een

heeft u er al over gehoord, alle bedrijven, groot en klein, moeten

sport te moeten ontzeggen, omdat de rekening het niet toelaat. Of

per 25-5 een AVG hebben. Het recht op privacy wordt hierin

om niet iedere week even lekker een ijsje te kunnen eten met het

opnieuw vastgelegd voor u als klant. U krijgt meer duidelijkheid wat

mooie weer. En tuurlijk, ze hebben ook recht op gemak en geluk in

er met uw gegevens gebeurd, en dit is ook hard nodig, zeker na het

hun leven. Dat dit financieel niet haalbaar is, maakt dit alleen maar

schandaal met Facebook. Wij hopen hem voor 25-5 klaar te hebben

moeilijker. Maar ze hebben juist mij in de arm genomen om die

en met ons hoop dit ik voor alle bedrijven.

lastige beslissingen te nemen, juist omdat ik er geen emotie bij heb en daarom in het belang van de financiĂŤle positie kan redeneren.

Loopt u echter op uw recht vast bij de fiscus of een klant, neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij u verder helpen in het

Ditzelfde gevoel van recht, horen wij ook vaak over de

doolhof van alle rechten.

Belastingdienst. Het geloof dat je recht hebt op een teruggave van de fiscus is een groot misverstand. Je kunt namelijk nooit

Esther van den Brink

meer terugkrijgen dan je hebt betaald. Dat is de gouden regel. Dit betekent dat aftrekposten ook nooit een negatieve teruggave

Financial health

kunnen opleveren maar maximaal een nul te betalen aanslag, als je

Tel. 0341 - 554 880

zelfstandig bent en geen belasting hebt betaald. Voor net gestarte

info@financial-health.nl

zzpers levert dit vaak een gevoel van onbegrip op. In loondienst

www.financial-health.nl

Harderwijk Magazine

25


Vraag het de specialist Bevalling

Lokale specialisten voor uw vragen

Dé Verloskundigenpraktijk ”

We hebben besloten dat we graag een kindje willen, maar met die kinderwens duiken er ook heel veel vragen op. Kunnen we ook vooraf al bij jullie terecht voor tips en adviezen over gezond en veilig zwanger worden?

Aan het einde van de afspraak hebben jullie een duidelijk beeld wat jullie kunnen doen om zo gezond en snel mogelijk zwanger te worden. Jullie krijgen daarnaast ook een boekje mee met daarin alle tips en adviezen

ANTWOORD

nogmaals uitgelegd, zodat thuis alles nog is rustig doorgenomen kan worden. Een kinderwensconsult is gratis en deze afspraak kan online

Een zwangerschap en baby zijn een grote stap in jullie leven. Het is

worden gemaakt op onze site of telefonisch met onze assistente.

daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn en belangrijk om een Voor meer informatie verwijzen we ook naar www.zwangerwijzer.nl

aantal dingen te weten voor je zwanger wilt raken.

en onze website: www.verloskundigenpraktijkharderwijk.nl Als verloskundigen kunnen wij jullie zeker adviseren wanneer jullie een kinderwens hebben. Dit doen we dan tijdens een kinderwens

Marjolein Petersen

consult van 45 minuten. Daarin nemen we de tijd om alle vragen te

Verloskundige

stellen over jullie gezondheid, de gezondheid van beide families en jullie leefstijl. Aan de hand van jullie antwoorden doen we indien nodig nog een bloedonderzoek en geven we jullie persoonlijk advies. We bespreken de menstruatiecyclus om te beoordelen wanneer jij het meest vruchtbaar bent.

Verder met Werk

Dé Verloskundigenpraktijk Harderwijk Johanniterlaan 3, Harderwijk Tel. 0341 - 460 628 www.verloskundigenpraktijkharderwijk.nl

Werkis Harderwijk

Het vinden van een nieuwe baan, dat is voor veel mensen een lastig traject waar veel tijd in gaat zitten. Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een specialist als tussenschakel? Kom ik op deze manier in aanmerking voor een passende baan op de lange termijn?

Werkis te werken. In dit geval krijg je een uitzendovereenkomst via Werkis. Dit is een contract van maximaal 78 weken en brengt een aantal voordelen met zich mee. Deze periode wordt vaak gehanteerd als proefperiode en bij wederzijdse tevredenheid biedt het bedrijf jou een mooi contract aan. Zo kan je zelf nog een hele tijd wennen aan een nieuw bedrijf en erachter komen of het werk daadwerkelijk bij je past. Zo weet zowel je

ANTWOORD

baas als jij wat je aan elkaar hebt en of dit een ware match is. Indien de werkzaamheden niet bevallen dan is het contract per direct

Het vinden van een nieuwe job is een hele uitdaging op zich. Hoe fijn

opzegbaar, zo zit je als werknemer ook nergens aan vast. Hoe langer je

is het als iemand die alles van je weet je hierin ondersteunt? Een ware

bij een organisatie werkt, hoe meer rechten je opbouwt qua pensioen

tussenschakel die beheerst over de kennis en expertise om jou aan

en opzegtermijn. Werkis helpt jou graag verder, we bieden banen voor

de baan te helpen waar jij verder mee komt. Werkis helpt je verder,

de langere termijn met de intentie tot een vast dienstverband. Mogen

met het zoeken naar een geschikte uitdaging op het gebied van werk.

we jou ook verder helpen?

Er zijn diverse opties om aan de slag te gaan bij een nieuw bedrijf. De eerste optie is om direct bij het bedrijf in dienst te treden. We noemen dit werving en selectie. Na een goed 1e en eventueel 2e gesprek teken je direct een contract. Een andere mogelijkheid is om eerst een bepaalde periode via

26

Werkis Harderwijk Luttekepoortstraat 126-128, Harderwijk Tel. 0341 - 745 709 harderwijk@werkis.nl www.werkis.nl

Harderwijk Magazine


Uitvaart

Puur Uitvaartzorg

Wat voor mogelijkheden zijn er op het gebied van rouwvervoer? Zijn er ook andere opties dan de gebruikelijke zwarte lange auto die je vaak ziet?

zijn echtgenote in hun eigen Audi naar het crematorium werd gereden. Hij was gek op zijn eigen wagen en waarom dan niet de laatste rit daarmee…. De auto werd door zijn kinderen zorgvuldig gewassen en klaargemaakt. Door de bank plat te leggen en de passagiersstoel er uit te halen kon zijn kist

ANTWOORD

goed in de auto worden geplaatst. En met de bloemen er bij kon de laatste rit in zijn eigen auto plaatsvinden. Heel bijzonder.

Iedereen kent wel de traditionele, statige rouwwagen; ook wel eens lijkwagen genoemd. Bij PUUR noemen we het een rouwauto. Veelal

Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor alternatief rouwvervoer op

zwart van kleur. Maar tegenwoordig zie je deze ook steeds vaker in

de markt zoals de uitvaartbus, uitvaartfiets, uitvaart Harley Davidson

het grijs of wit. Ook andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

maar ook een Oldtimer, hippiebus, uitvaarttruck, de rouwkoe of koets.....

Maar er zijn veel meer mogelijkheden voor rouwvervoer om het nog persoonlijker en passend bij het afscheid te maken. Hierover staat

Informeer bij ons gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden. Iedere

eigenlijk niks in de wet vastgelegd. De overledene kan bijvoorbeeld

maandag van 15.30 tot 16.30 uur hebben wij inloopuur bij de

in de eigen auto, een vrachtwagen, met een loopkoets of de tractor

Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.

de allerlaatste rit maken. Het is eigenlijk maar net wat passend en wenselijk is.

Kitty de Keijzer Puur Professionele Uitvaartzorg

Zo hebben wij onlangs een uitvaart begeleid waarbij meneer door

Mobiliteit

www.puuruitvaartzorg.nl

Auto Versteeg Buurman ”

Je hoort steeds vaker over de voordelen van een (zomer)vakantiecheck. Wat is dat precies en wat zijn de voordelen? Wat controleren jullie allemaal en waar kan ik zelf als autobezitter op letten om veilig op reis te gaan met mijn auto?

moeten werken om uw hoofd koel te houden. Zodra er nog maar 70% van de vloeistof in het systeem aanwezig is dan merk je dit zeker in de warme oorden dat de airco minder goed zijn werk doet. Wat kunt u zelf doen voor/tijdens uw reis? Controleer de bandenspanning en zet deze eventueel wat hoger op “zwaar” beladen, controleer de vloeistoffen en neem een extra liter olie mee en een busje ruitensproeiervloeistof.

ANTWOORD

Daar de motor vaak enkele uren achter elkaar moet “werken” en de auto zwaarder is dan gebruikelijk kan deze iets gebruiken.

De vakantiecheck is een extra controle vlak voor een lange reis.

Altijd handig om zelf bij te kunnen vullen met de juiste olie, en in

Vaak is de auto nog niet toe aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt,

uw eigen taal!

maar wil je wel veilig en onbezorgd op reis. De vakantiecheck is hiervoor een goed alternatief. Er kan natuurlijk altijd

Harry Petersen

een spijker in de band zitten, of de verlichting deugt niet, ruitenwisserbladen strepen maar merk je niet altijd. Alle

Auto Versteeg Buurman Ermelo B.V.

vloeistoffen op peil? Dit controleren we allemaal tijdens de

Harderwijkerweg 154, Ermelo

vakantiecheck. Wat er niet gecontroleerd wordt maar wel aan

Telefoon: 0341-56 10 00

te raden is? De airco te laten controleren op de juiste werking.

h.petersen@versteegbuurman.com

Vooral bij extreem warme temperaturen zal de airco extra

www.versteegbuurman.com

Harderwijk Magazine

27


Vraag het de specialist Diëten

Lokale specialisten voor uw vragen

Go for Fit

Ik hoor van collega’s dat een koolhydraatarm dieet veel resultaat kan opleveren. Wat houdt dat precies in en wat zijn voor- en nadelen van een dergelijk dieet?

diner en 3x een tussendoortje zoals een chocoladekoek, of een reep of wafel. Doordat de producten erg smakelijk zijn is het makkelijker vol te houden tot aan je streefgewicht. Daarna mag je gewoon een jaar gratis blijven komen.

ANTWOORD

Het enige nadeel van een kha dieet is dat wanneer je wel weer Inderdaad, met koolhydraatarm eten kan je veel kilo’s verliezen. Het

suikers gaat nemen het weer 2 tot 3 dagen kan duren voordat je weer

werkt als volgt. Normaal gesproken haal je je energie uit je suikers/

in de vetverbranding komt. Het is dus wel belangrijk om in ketose te

koolhydraten.

blijven, dus de koolhydraten te blijven negeren. Maar dit gaat zeker lukken met mij als je coach!

Alle teveel ingenomen suikers worden omgezet naar vetten en uiteindelijk wordt je dus te zwaar. Als je de koolhydraten gaat

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook weer lekker in

weglaten, of in ieder geval behoorlijk gaat minderen, gaat je lichaam

je vel zitten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend

je energie uit je vetten halen en kom je in de vetverbranding, dit heet

kennismakingsgesprek.

ketose. Eenmaal in deze vetverbranding vliegen de kilo’s eraf. Door het dieet van PowerSlim te volgen zorgen wij met onze

Go for Fit Afslankstudio

producten ervoor dat je in deze vetverbranding komt. En het

Tolweg 16-8, Ermelo

belangrijkste, je eet nog lekker ook!

Tel. 06 – 303 84 717 info@go-for-fit.nl

Je mag 6 maaltijden per dag, deze bestaan uit ontbijt, lunch,

Dieren

www.go-for-fit.nl

MobiDierenArts ”

Je hoort in deze tijd toch weer veel verhalen over teken. Zijn honden ook vatbaar voor de ziekte van Lyme of zijn er andere gevaren? Wat zijn de beste middelen of methoden om teken te verwijderen?

de huid en ontsmet de wond. Controleer goed of u de teek volledig heeft verwijdert. Een achtergebleven restant kan namelijk voor een nare ontsteking zorgen. Er zijn verschillende anti-tekenmiddelen

ANTWOORD

op de markt in de vorm van een pipet, halsband of tablet. Ook de werkingsduur verschilt van één tot zelfs acht maanden. Let op: een middel dat bedoeld is voor

We zien de teek vooral bij honden, maar ook katten en andere

gebruik bij honden kan giftig zijn voor katten. Ook zijn sommige

dieren kunnen er last van hebben. Dit kleine spinachtige beestje

rassen overgevoelig voor bepaalde middelen. Wij adviseren u

bijt zich vast in de huid en kan ziekten overbrengen als Lyme,

graag vrijblijvend over welk middel het beste is voor uw dier,

babesiose, anaplasmose en ehrlichiose. Deze kunnen ernstig

naar gelang uw voorkeur en het type vacht/huid. Op dit moment

verlopen en zonder behandeling dodelijk zijn.

wordt nog veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Lyme bij de hond. Er bestaat inmiddels een jaarlijkse enting tegen deze ziekte.

In de meeste gevallen worden ziekteverwekkers pas 24 uur na

Mocht u hier belangstelling in hebben, kunnen wij deze uiteraard

het vastbijten overgedragen. Daarom is het belangrijk uw dier

voor uw hond bestellen!

iedere dag goed te controleren en de teken direct te verwijderen. Ook wanneer u uw dier behandeld met een anti-tekenmiddel,

MobiDierenArts

want geen enkel middel geeft 100% zekerheid. Gebruik voor het

De Genestetstraat 11, Harderwijk

verwijderen een speciale tekentang. Pak de teek vast onder het

Tel. 06 2868 9728

lijfje, trek het met een opwaartse en/of draaiende beweging uit

www.mobidierenarts.nl

28

Harderwijk Magazine


Hypotheek

De Hypotheker Harderwijk

Kan ik uit mijn woning worden gezet als mijn aflossingsvrije hypotheek afloopt?

Maar als je het niet zover wilt laten komen, kan je ook al ruim voordat je hypotheek afloopt je aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een hypotheek met aflossing.

ANTWOORD

Je bent dan maandelijks iets duurder uit, maar je hoeft je geen zorgen te maken aan

Bij de meeste mensen loopt na 30 jaar de hypotheek af. Als je een

het einde van de looptijd. En als je de hypotheek kan omzetten naar

hypotheek hebt met aflossing, bijvoorbeeld een spaar-, of een

een hypotheek met een lagere rente, dan kan je soms zelfs gaan

annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheek na die 30 jaar afgelost

aflossen zonder dat je maandlasten stijgen. Dus als je je zorgen

door maandelijkse aflossing, of door aflossing vanuit een spaarpolis.

maakt over je aflossingsvrije hypotheek, laat dan een financieel specialist uitrekenen wat jouw mogelijkheden zijn. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost, maar aan het einde van de looptijd wil de geldverstrekker wel het geld terug. Veel mensen maken zich er zorgen over dat ze hun huis moeten

Erik Teunisse

verkopen als ze de aflossing niet kunnen betalen. Gelukkig gebeurt

financieel adviseur

dat niet zo snel en zijn er wel oplossingen mogelijk. Als de waarde van de woning en je inkomen voldoende zijn, kan je bijvoorbeeld weer een nieuwe hypotheek afsluiten om de schuld af te lossen. In ieder geval is de geldverstrekker verplicht om er alles aan te doen om gedwongen verkoop te voorkomen.

Makelaar

De Hypotheker Harderwijk Luttekepoortstraat 136, Harderwijk Tel. 0341-422724 www.hypotheker.nl/harderwijk

Van Goede Huizen Vastgoed ”

Ik schrik altijd een beetje van de courtage en de bijkomende kosten die makelaars rekenen voor de verkoop van de woning. Nu hoorde ik dat u een vaste prijs en no cure no pay principe hanteert, wat houdt dat precies in?

verkopen. Lukt het ons niet, dan ben je bij ons alleen de opstartkosten verschuldigd. Van een verkoop is het namelijk nog niet gekomen. Je snapt wel dat wij er natuurlijk alles aan gaan doen om de verkoop te laten slagen. En hoe zit dat met een Open Huis? Zo’n Open Huis is bij ons altijd

ANTWOORD

gratis! Bij elk nieuw te verkopen huis organiseren wij standaard een persoonlijk Open Huis. Zo kan iedereen vrijblijvend kennis blijven maken met ons nieuwe aanbod.

Schrik je ook zo van de hoge courtageprijzen en intrekkingskosten? En heb je geen idee over de looptijd van het verkooptraject? Dan

Verder staan wij uiteraard voor professionaliteit. Onze makelaars

ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bepalen samen met jou de

hebben jarenlange ervaring in het verkopen van huizen. En: wij

verkooptechniek en de bijbehorende prijs. Wij verkopen je thuis (je

kennen Harderwijk en Ermelo als onze broekzak!

goede huis!) binnen 12 maanden al vanaf € 599,- aan opstartkosten. Zullen we samen de uitdaging aangaan? Wij hebben er zin in! Wordt je huis dan ook op Funda geplaatst? Zeker weten! Van Goede Huizen Vastgoed zorgt voor de meest exclusieve

Wietse Goedhart

aanmelding op Funda. Maar er is meer! Zo kun je rekenen op

Makelaar en taxateur

glasheldere communicatie (bijvoorbeeld via WhatsApp), harde afspraken en korte lijnen! Voor € 2.250,- verkopen wij je huis,

Van Goede Huizen Vastgoed

ongeacht het type.

Touwbaan 2 a, Harderwijk Tel. 0341 - 745 219

Doordat wij bij verkoop het No Cure No Pay principe hanteren,

info@vangoedehuizenvastgoed.nl

kun je erop rekenen dat wij meer dan ons best doen om je huis te

www.vangoedehuizenvastgoed.nl

Harderwijk Magazine

29


Slim Solar Systems timmert keihard aan de weg Hij was jong, ambitieus en hij wist wat hij wilde. Sebastiaan Eikendal startte zo’n zeven jaar geleden met Slim Solar Systems, dat bleek een schot in de roos. Combineerde hij zijn toenmalige baan in eerste instantie nog met Slim Solar Systems, in 2016 was dat eenvoudigweg niet meer mogelijk. Vol gedrevenheid voor zijn bedrijf, dat zoals de naam al aangeeft, gespecialiseerd is in zonnepanelen. “Duurzaamheid leeft in de maatschappij en bij die vraag sluit ons bedrijf naadloos aan” Slim Solar Systems is een jong, innovatief en duurzaam bedrijf werkzaam vanuit Nunspeet. Door opleiding en ervaring binnen de verschillende segmenten van de installatietechniek heeft het bedrijf alle disciplines in huis, van engineering, uitvoering en instandhouding van duurzame energiesystemen in de woningbouw tot aan utiliteit, woonzorg, verpleging en industrie. Slim Solar Systems is niet alleen dé specialist in verduurzaming maar ook een erkend installateur op het gebied van het adviseren en gesubsidieerd realiseren van zonne-energieprojecten voor de zakelijke

bedrogen uit. “Zeker, ik draai zelf ook volledig

oogsten. Er is genoeg zon voor iedereen!

eindgebruikers, (semi)-overheid, aannemers

mee in het productieproces. Ik wil namelijk

Samenwerken is elkaar versterken.

en particulieren. Eikendal: “Wij werken

de kwaliteit bewaken en ben gewoon heel

voor klanten die duurzaamheid in hun

betrokken. Wat dat betreft kun je me een

Tot slot stipt Eikendal een punt aan waarop hij

werkomgeving/leefruimte serieus nemen en

ondernemer op de werkvloer noemen. Ook

enorm trots is. “We werken op heel prettige

op zoek zijn naar een kwalitatief, hoogstaand

trainen en opleiden van de mensen doe ik

wijze samen met Endura (Energie Coöperatie

en passend antwoord. De aanhoudende

graag. We willen namelijk uitbreiden in de

Harderwijk), we willen namelijk zoveel

vraag naar duurzaamheid maakt dat Slim

toekomst.

mogelijk verduurzamen met zijn allen en

Solar Systems een succesvol groeiend

Harderwijk duurzaam op de kaart zetten. Ook

bedrijf is. Waar de meest recente cijfers een

Wat voor soort organisatie is Slim Solar

zit Sebastiaan in de werkgroep Duurzaamheid

groei van zo’n 30-35% laten zien. Naast een

Systems eigenlijk? “Ik durf wel te zeggen dat

van de Bedrijvenkring Harderwijk. Deze

groeiende vraag vanuit de nieuwbouw, doen

wij no-nonsense zijn en dat we een platte

werkgroep zet zich in om bedrijventerrein

met name zaken met bedrijven, installateurs

organisatie hebben. Wij blinken uit in visie,

Lorentz energiepositief te maken. Daar zijn

en aannemers. We zijn klaar voor een

kennis en expertise met een landelijk bereik.

zonnenpanelen hard bij nodig! Ja, daar zijn we

toekomst die ‘all-electric’ is.” Feit is wel dat

Op lokaal niveau werken wij samen met

bij Slim Solar Systems best een beetje trots op

de ongekende groei ook een aandachtspunt

andere aanbieders die ook verduurzaming

inderdaad.”

is. “Er moeten mensen bij, vooral bij de

nastreven. Door de gemeenschappelijke

technische praktische professionals voorzien

kennis te delen zijn wij nog krachtiger. Door

Slim Solar Systems B.V.

wij een tekort. Ons team bestaat uit vier vaste

met andere lokale energieke partijen samen te

Wethouder van Olstweg 7, Nunspeet

medewerkers, daarnaast zetten we externe

werken, kunnen wij projecten heel doelgericht

Tel. 0341 - 265 088

professionals in.” Wie denkt dat Eikendal

en effectief voltooien. Waarom moeilijk doen

info@slimsolarsystems.nl

alleen een rol vanaf de zijlijn vervult, komt

als het samen kan? Samenwerken is samen

www.slimsolarsystems.nl

30

Harderwijk Magazine


InteraktContour: voor een betekenisvol leven met hersenletsel InteraktContour: voor een betekenisvol leven met hersenletsel. InteraktContour biedt zorg en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van hun hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of andere vormen waarbij er sprake is van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten. Harderwijk Magazine gaat in gesprek met Jeannette Pullen die bij de organisatie fungeert als cognitief trainer/thuisbehandelaar. InteraktContour biedt behandeling,

ondersteunen in de vorm van ambulante

begeleiding, dagbesteding en 24-uurs

begeleiding”.

zorg in Oost- en Midden-Nederland aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Naast het wonen, dagbesteding en

De organisatie is goed vertegenwoordigd

ambulante begeleiding bieden wij

in Harderwijk en omgeving. Zo is in 2007

Hersenz behandelingen. Hersenz is een

in Harderwijk een nieuwe behandellocatie

multidisciplinair programma wat samen

geopend, en in die plaats wordt ook

met 12 landelijke organisaties is opgezet.

ambulante begeleiding en dagbesteding

Jeannette: “Wat veel van onze cliënten

aangeboden. Daarnaast bied Ermelo ook

ervaren is een breuk in de levenslijn. Het

ambulante begeleiding en is daar recent

leven voor het letsel, en dan plots een

een nieuwe dagbesteding locatie geopend.

leven met het letsel. In de behandeling staan we eerst uitgebreid stil bij deze fase.

Vlnr Jeannette Pullen cognitief trainer/thuisbehandelaar, Yvonne Strating gespecialiseerd begeleider afasie, Petra Kohlman gespecialiseerd begeleider bewegen, Rianne Beudeker afasie therapeut.

Een duidelijk voorbeeld van niet

De rollen in de samenleving en/of relatie

aangeboren hersenletsel is het letsel wat

zijn veranderd. Je kunt wellicht niet meer

gebied (denken, aandacht, geheugen

is veroorzaakt door een hersenbloeding

werken en je rol als b.v. partner, of ouder

etc), fysiek (beweegprogramma),

of infarct, ook wel beroerte genoemd. Na

zijn veranderd en vragen om een nieuwe

psychomotorisch (PMT) gebied en bieden

een ziekenhuisopname die vooral gericht

balans. Ook kunnen emoties en gedrag

behandeling aan mensen met afasie

is op overleven, volgt meestal een periode

veranderd zijn. We staan stil bij het verlies

(taalstoornis).”

van revalidatie, waar mensen intensief

van dit alles. Hersenletsel kan ervaren

trainen om bijvoorbeeld weer te kunnen

worden als een doorlopende rouw/

Op 8 augustus nodigen wij u uit van 10.00

lopen of spreken.

verliesverwerking. Geconfronteerd worden

tot 15.00 om informatie te verkrijgen op

met dat wat niet meer gaat als vroeger

onze behandellocatie aan de Wethouder

“Wanneer blijkt dat mensen weer in

en daarin een nieuwe balans, een nieuwe

Jansenlaan 1 in Harderwijk. Tevens tonen

staat zijn om naar de thuis situatie

ik zoeken. Andere aandachtsgebieden

wij een foto presentatie gemaakt door

terug te keren begint het eigenlijk pas.

kunnen o.a. zijn, hoe ga je om met je

onze cliënten met afasie wat gaat over

En dan zijn wij van InteraktContour de

beperkte energie, en je aandacht en

“Leven met afasie”

organisatie die ondersteuning biedt op

geheugen.” Voor meer informatie kunt u

alle levensgebieden om het leven met het hersenletsel en dat van hun naasten weer

In het gehele traject worden de

contact opnemen met:

op te pakken”.

naasten/de partner betrokken. Maar

Anne Kuiper: GZ psycholoog/

ook een overbelaste partner kan bij

hoofdbehandelaar: 06 - 8267 5140

Zo kunnen mensen ervaren dat eenmaal

InteraktContour aankloppen als de

Jeannette Pullen: Cognitief trainer/

thuis gekomen een huishouden voeren

zorgvrager.

thuisbehandelaar (na 8 juli) : 06 51751957 Of behandeling@interaktcontour.nl

niet meer lukt. “Administratie, een maaltijd koken en andere gebieden

“De behandeling wordt op maat

Behandellocatie (Hersenz):

waar het gaat om eigen regievoering om

aangeboden en kan een combinatie zijn

Wethouder Jansenlaan 1, Harderwijk

zelfstandig te kunnen leven gaan niet

van groepsgericht en individueel. We

Dagbesteding:

meer zoals voorheen. Daarbij kunnen wij

werken aan de gevolgen op cognitief

Albert Verweijplein 30, Harderwijk

Harderwijk Magazine

31


COLUMN

Haar voeten naar het zuidwesten Mantra... Rustig lopen, rustig lopen. Ik glibber met mijn hakken over de modderige, bruinachtige, gladde grond. Prut spettert op mijn broekspijpen. Even achteromkijken: Hebben de nabestaanden er ook last van? Rustig volgt de grijze rouwauto mij over het zandpad. Naast de auto zes dragers, keurig met hoed op. Daarachter volgen de nabestaanden hun overleden moeder, schoonmoeder en omi. We zijn op de natuurbegraafplaats. Vogeltjes kwetteren, de zon schijnt. Het is prachtig...

Eerder... Het is de dag dat ik – na een hele mooie crematieplechtigheid in Zwolle – in de auto terug naar huis rijd. De telefoon gaat: ‘Dag Mireille, mijn

De dragers schouderen haar witte kist over het bospad. Sereen. De stoet stopt ergens aan de rand van de begraafplaats, tegen de rand van het bos. De genodigden leggen een witte roos op haar kist, omdat ze daarom had gevraagd. De vogels zingen, de kist zakt. Haar voeten naar het zuidwesten... Zo had ze het bedacht. En zo is het gegaan. Met warme groet,

Mireille Schram Uitvaartplanner Mireille Schram Tel. 06 – 4280 1100 (24/7 bereikbaar) mail@mireilleschram.nl www.mireilleschram.nl facebook.com/mireilleschramuitvaartplanner/

moeder is ziek en vraagt of je samen met haar een uitvaartcodicil wilt maken. Heb je tijd?’ Vlak daarna treffen we elkaar op het woonadres van moeder. Met een lach en een traan vertelt mevrouw haar laatste wensen. We praten over de mogelijkheden en ik reik nog wat ideeën aan: ‘Wilt u een spreker voor de dienst? Dragers, een rouwauto of misschien de uitvaartbus? En wat is uw voorkeur qua muziek?’ Als ik alles heb opgeschreven neem ik afscheid. ‘Ik weet niet of ik u nog ga zien, maar als het zover is beloof ik mijn best te doen uw laatste wensen uit te voeren.’ Ik krijg een knuffel. ‘Dat weet ik Mireille, dank je wel.’ Ze zwaait naar me. Drie weken later neem ik de telefoon op en hoor de vraag: ‘Wil je komen? Mijn moeder is overleden...’ Haar witte kist wordt de afscheidsruimte ingedragen. Door een livestream van de afscheidsvideograaf is familie in het buitenland live verbonden en zo toch betrokken bij de dienst. Het levensverhaal, opgetekend bij leven door de ritueel spreker en mevrouw zelf, vormen de rode draad van het afscheid. Haar lievelingsmuziek omlijsten haar woorden. Ik zie dat de afscheidsfotograaf inzoomt op de bloemen. De kleinkinderen hebben een kaars aangestoken op omi’s kist, de

Onafhankelijk uitvaartverzorger Mireille Schram uit Ermelo is gespecialiseerd in gepersonaliseerde uitvaarten. En met succes: inmiddels verzorgt ze tientallen begrafenissen en crematies per jaar, door heel Nederland.

Van A – Z op maat

Mireille: ‘Persoonlijke uitvaartzorg zit ‘m vaak in kleine dingen. Door oprechte interesse en oog voor detail doe ik nabestaanden suggesties om een uitvaart persoonlijker te maken. Voor een uniek afscheid, waarmee je recht doet aan iemands leven. En omdat ik niet gebonden ben aan vaste leveranciers, kan het afscheid op elk gebied geheel naar wens worden samengesteld. Voor een eerlijke prijs.’

Dementievriendelijk

Steeds vaker komen uitvaartverzorgers in aanraking met nabestaanden met dementie. Daarom is een methode voor dementievriendelijke uitvaartzorg ontwikkeld, die wordt ondersteund door Alzheimer Nederland. Mireille is een van de eerste uitvaartverzorgers in de regio die het certificaat ‘Dementievriendelijke Uitvaartzorg’ in ontvangst mocht nemen. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken of uw wensen op voorhand vastleggen in een uitvaartcodicil? Neem gerust contact op. √ Een uitvaart voor elk budget √ Onafhankelijk van waar (en of) u verzekerd bent √ Transparante kostenopgave vooraf

vlammetjes wapperen in de luchtstroom.

Harderwijk Magazine

33


Harderwijk Magazine

34


WONEN

Het Keukenbureau: klant aan het woord ‘Of het nu gaat om bedrijven of particulieren, je hebt met mensen te maken. Wat wil je bereiken? Een antwoord vinden op die vraag, dat is het belangrijkste.’ Marcel van de Beeten, eigenaar van Het Keukenbureau, kiest altijd voor de mensgerichte benadering. Deze benadering komt naar voren bij alle activiteiten van het Keukenbureau: zowel bij ontwerp, levering en montage van nieuwe keukens als bij speciaal ontworpen hoogwaardige, handgemaakte keukens en ook bij de renovatie & restyling van bestaande keukens.

Dit keer staat de levering van een nieuwe

uitgekomen. Marcel van de Beeten leek ons

gekozen voor een interieur van deze tijd,

keuken met maatwerkelementen in een

de juiste man omdat hij gespecialiseerd is in

maar de glas-in-loodramen zijn gebleven.

bestaand huis centraal.

zowel de plaatsing van nieuwe keukens als

Die mix van klassiek en modern hebben

het verzorgen van maatwerk.”

we doorgevoerd door het hele huis. In de

Al anderhalf jaar lang zijn Ruud en Carla van

keuken staat een strakke basis met op maat

der Meer bezig met het verbouwen van hun

Ruud heeft vooral het meedenken en

gemaakte kastelementen en vakkenkasten

nieuwe huis. Heel veel hebben ze zelf gedaan,

bieden van praktische oplossingen in het

in mahoniehout als warm contrast. Wat niet

samen met een bevriende aannemer, vertelt

beginstadium als een echte meerwaarde

te koop is, kan hij wel maken. En ter plaatse

Ruud. “Het is inderdaad een behoorlijk

ervaren. “Vanwege het rigoureuze sloopwerk

verzorgt hij de puntjes op de i, die passen bij

project, waarbij we het huis helemaal van

was er heel veel mogelijk qua indeling van

de ruimte, je wensen en jezelf.”

boven tot onder gestript hebben. Eigenlijk

de ruimtes. Met zo’n blanco canvas kun je

alleen de buitenmuren zijn blijven staan. Het

alle kanten op. We bleven maar schuiven

Het was wel even spannend om dit

is een karakteristiek pand uit 1928, wat van

met de keuken. Samen met Marcel zijn we

belangrijke onderdeel uit handen te geven.

mijn schoonmoeder geweest is.”

toen gaan kijken wat het handigste is voor de

“Het draait dan echt om vertrouwen. Dan

woonruimte, wat de functie is van de keuken

moet je goed samen op een lijn zitten en een

Omdat hij zijn zaak verkocht had, had Ruud

voor ons en wat paste bij de woning. Hij

gedegen plan hebben. Je ziet pas hoe het

behoorlijk wat tijd om zelf te klussen. “Wat je

steekt al in het voortraject heel veel tijd en

wordt als het af is. En ik moet zeggen: dat is

kunt doen, dat doe je dan zelf. Maar voor het

energie, luistert naar wat je echt wilt en zet

heel goed gelukt.”

echte vakwerk kom je toch bij een specialist

je aan het denken. Heb je dat echt nodig?”

uit.” Na diverse bezoeken aan keukenzaken

Het Keukenbureau

hadden ze allebei het gevoel dat er toch

Ze wilden graag een grote keuken met veel

Gelreweg 28, Harderwijk

meer mogelijk moest zijn dan het standaard

opbergruimte, strak en modern van design.

Tel. 0341 - 430 205 en 06 - 5333970

fabrieksaanbod. “Ik was in een eerdere

Maar wel passend bij het karakter van het

www.keukenbureau.nl

zoektocht al eens bij Het Keukenbureau

huis. “In de woonkamer hebben we wel

www.pinterest.com/keukenbureau

Harderwijk Magazine

35


Doe-het-zelf-winkel Jecor in Putten doet het anders dan de gangbare bouwmarkt en lijkt klaar voor de zomer. Dat wordt meer dan evident als gepraat wordt met ondernemer Aalt Geitenbeek. Omdat de langere en mooiere zomerdagen eraan komen, wil men in dit interview de nadruk op speelgoed leggen. “Het buitenseizoen komt er weer aan en dat betekent dat we groot ingekocht hebben. We hebben ontzettend veel soorten speelgoed voor binnen en buiten, houten speelhuisjes, trampolines en glijbanen, om een paar voorbeelden te noemen. Om onze klanten van dienst te zijn, hebben we naast onze winkel een heus testveld zodat de mensen weten wat geschikt voor hen is.” Jecor heeft speelgoed in werkelijk alle soorten en maten en de kinderen kunnen dit op dat speelveld dus goed zien en voelen. “Het testveld wordt heel veel gebruikt en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.” Verschillen komen op het testveld uiteraard goed tot uiting. “Welke verschillen zijn er, hoe is de kwaliteit, hoe zit het speelgoed in elkaar, dat soort vragen worden beantwoord op dit veld.” Wat voor

En ook voor schommels, glijbanen en

voor elke klusser. En onze service naar de

soorten speelgoed zijn er zoal te koop

allerlei andere accessoires ben je bij ons

klant is van groot belang. Bijvoorbeeld bij

bij Jecor? Dat blijkt haast teveel om op te

aan het goede adres.”

de kasten op maat. We meten standaard de

noemen.

kast in bij de klant thuis, er is dus altijd een Dit alles gaat gepaard met een flinke dosis

kast naar wens.

“Van skelters tot aan loopfietsen en

klantvriendelijkheid. “Prettig is ook dat

driewielers maar ook voetballen en goaltjes

men met Jecor elke dag tot 20.00 uur open

Het is wat dat betreft letterlijk een

tot aan wel zes meter breed. Van goedkoop

is.” Wat de klant prettig vindt aan Jecor is

proces van begin tot eind.” Lekker

tot super-kwaliteit, we hebben het allemaal.

duidelijk. “Wij bieden dé totaaloplossing

rondsnuffelen en zoeken naar dat ene boutje of schroefje dat nodig is, mag ook bij Jecor. “Komt u met de auto? Er is een ruime parkeerplaats. Komt u van ver? Laat het ons weten, dan staat de koffie klaar!” Jecor Vakbouwmarkt Stationsstraat 30A, Putten Tel. 0341 - 352 354 info@jecorvakbouwmarkt.nl www.jecorvakbouwmarkt.nl

Harderwijk Magazine

37

WONEN

‘We hebben weer groot ingekocht’


WONEN

Wonen in Waterfront: Dit is mijn plek, hier leg ik aan Stel je eens voor: een karaktervolle plek waar stad, land en water elkaar ontmoeten. Wonen in een prachtige omgeving waar echt álles in de buurt is. Hier spelen kinderen veilig buiten, word je ’s ochtends wakker van het geluid van waterhoentjes en doet de fantastische natuur je keer op keer verrassen. Het Noordereiland in het Waterfront Harderwijk is zo’n plek. Deze archipel in wording zal het nieuwe thuis worden voor mensen die met volle teugen van het leven genieten. Ben je benieuwd wat dit bijzondere eiland allemaal te bieden heeft? Vaar dan mee door de prachtige wereld van het Noordereiland.

Het wordt hier geweldig Dankzij de komst van het Waterfront wordt Harderwijk weer een echte stad aan het water. De ontwikkeling van het complete Waterfront bestaat uit maar liefst 1.400 woningen, het Noordereiland is een onderdeel van deze

Een selectie om bij weg te dromen

garage. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden

nieuwbouwontwikkeling en speelt de

Diverse typen rijwoningen, twee-onder-één-

van de mogelijkheden, dus de kans is groot

hoofdrol nu de laatste 46 woningen van

kapwoningen, hoekwoningen en vrijstaande

dat je op het Noordereiland de woning vindt,

dit plan in verkoop gaan. Je kunt het al

villa’s: het woonaanbod voor deze derde

die je zoekt. Dankzij de parkeerhofjes aan

raden: dit kan niet anders dan een knusse

fase is simpelweg fantastisch. Een rij- of

de achterzijde van de woningen wordt het

en intieme buurt worden. De toekomstige

hoekwoning aan een groen hof, een woning

Noordereiland een autoluwe en rustige buurt.

bewoners zullen hier niet alleen genieten

met zij-entree of juist met een markante

van een schitterende nieuwe woning, maar

toren. De verscheidenheid is groot. Wie voor

Je wilt hier nooit meer weg!

ook van een warme en vooral gezellige

de vrijstaande villa kiest kan zijn of haar boot

De voordelen van wonen in een

buurt.

in de tuin aanleggen en de twee-onder-één-

nieuwbouwwoning zijn eindeloos. Zo heb

kapwoningen zijn voorzien van een eigen

je bijvoorbeeld invloed op de afbouw van

Thuiskomen voelde nog nooit zo fijn

de woning, waardoor je jouw droomwoning

Je waant je aan de oostkust van Amerika

creëert. En wat te denken van de

als je een wandeling maakt over het

duurzaamheid? Dit is onder andere te danken

Noordereiland. De sfeer van de New

aan de goede isolatie van de woning en het

England Seaside voert hier de boventoon.

gebruik van duurzame bouwmaterialen. Dit is

De architectuur van de woningen is

niet alleen gunstig voor het milieu maar ook

gebaseerd op ruime karakteristieke

voor jouw eigen portemonnee!

Amerikaanse strandhuizen. Van het metselwerk tot het schilderwerk; niets

Brandt Makelaars

is aan het toeval overgelaten. Daarnaast

Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk

beleven de toekomstige bewoners van

Tel. 06 - 46 23 32 25

het Noordereiland de schoonheid, rust en

rschuurkamp@brandtmakelaars.nl

charme van deze mooie omgeving.

www.woneninwaterfront.nl

Harderwijk Magazine

39


Van Drielanden West naar Harderweide: Verleden, heden en toekomst in een vogelvlucht In korte tijd zijn de afgelopen jaren de kavels en nieuwbouwwoningen in onder andere Waterfront en Harderweide verkocht, gebouwd en opgeleverd. De woningmarkt draait op volle toeren. Maar als je terugkijkt, dan is dat niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Duco van der Hoeven, senior adviseur stedenbouw voor Gemeente Harderwijk, vertelt samen met een aantal collega’s over verleden, heden en toekomst van Harderweide.

Al in de jaren negentig werd Drielanden

in overleg met de ontwikkelende partijen

wijkdeel van Drielanden. Maar Harderweide

als nieuwbouwwijk bij Harderwijk

besloten om de visie op de wijk nog eens

paste beter bij de identiteit dan Drielanden

gepresenteerd, met achtereenvolgens de

tegen het licht te houden. Door de crisis

West. We wilden beter aansluiten bij de

wijkdelen Muziekland en Harderhout. De

voelden de kaders als een te krappe jas.”

Veluwe, kleinschaliger en dorpser. De

woningcrisis kwam op een lastig moment

woningen moesten herkenbaar zijn qua stijl,

voor het derde deel, toen nog Drielanden

Bij de nieuwe visie en nieuwe koers hoorde

maar wel met een aanbod van afwisselende

West, vertelt Van der Hoeven. “In 2015 is

ook een nieuwe naam. “Het is en blijft een

woontypes.”

40

Harderwijk Magazine


WONEN

Ook de dichtheid van de bebouwing werd minder, 200 woningen minder dan in de oorspronkelijke plannen. “Groot voordeel daarvan is dat de percelen wat ruimer van opzet zijn en dat de wijk in zijn geheel ruimtelijker aanvoelt. Er is ook wel degelijk geprobeerd ruimte te vinden in het openbare terrein van groen en water.”

Toekomstplannen Deelplan 1 (380 woningen) is bijna afgerond. “We zijn erg tevreden over de voortgang en zullen zeker doorgaan op de ingeslagen weg.” In het eerste kwartaal van 2019 volgt dan - als het goed is - de ontwikkeling en verkoop van de 360 woningen van Deelplan 2. Rond 2026 zou ook de laatste fase afgerond moeten zijn. “Maar uiteraard is dat afhankelijk van de woningmarkt en alle ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Voor ons als gemeente is een van de

De uitdaging was om aan zo’n primaire

openbare ruimte. Dit geeft de wijk nog

belangrijke speerpunten om in de volgende

functie ook een recreatieve functie te geven

meer karakter en verbindt de verschillende

fasen duurzaamheid een prominentere

die meerwaarde zou bieden aan de wijk en

delen met elkaar door groen en water.”

plek te geven. Wethouder Christianne van

haar bewoners. “Hierbij moest rekening

Het plan spreekt voor zichzelf, vindt hij.

der Wal heeft zowel Duurzaamheid als

gehouden worden met droogte in periodes

“De recreatieve voorzieningen bieden een

Harderweide onder haar hoede. We zullen

dat het niet regent, maar ook met extreme

knipoog naar het verleden en de voormalige

zeker kijken of het haalbaar is om toe te

regenbuien. Het waterbergingsgebied

Zuiderzee, maar dan ingevuld op een

werken naar gasloos of nul op de meter de

wordt een soort uiterwaard met droge

moderne en dynamische manier. Zo hebben

komende jaren.”

en natte delen omdat het waterpeil stijgt

alle speelvoorzieningen een nautisch

en daalt. Je wilt de risico’s ook zoveel

karakter met verwijzingen naar schepen en

Water

mogelijk beperken voor de wijk zelf.” De

vuurtorens.”

Er wordt zelfs onderzocht of het mogelijk

voorzieningen en speelgebieden grenzen

is om oppervlaktewater te gebruiken voor

direct aan het water en met bruggetjes,

Hij ziet de openbare ruimte zelfs als een

het koelen of verwarmen van de woningen.

trekpontjes en strandjes staat het spelen

stimulans van gezond gedrag. “Door

“Dan zou je natuurlijk helemaal optimaal

aan de waterkant echt centraal.

de speel-, wandel- en hardlooproutes

gebruikmaken van de openbare ruimte:

toegankelijk en aantrekkelijk te maken,

voor de schoonheid van de wijk, voor de

Harderweide ligt op de overgang van de

stimuleer je hondenbezitters, mensen

recreatieve ruimte, voor de functionele

groene Veluwe naar de blauwe Randmeren.

die houden van fietsen, wandelen en

waterberging en zelfs voor het vergroten

De kracht van het plan zit volgens Niek

hardlopen. Daarnaast wordt zichtbaar

van de duurzaamheid.”

Heijboer, landschapsarchitect namens de

dat waterberging noodzakelijk is, zodat

Gemeente Harderwijk, in een gevarieerde

mensen bewust worden wat de effecten

Corinne Daemen, beleidsadviseur water

invulling van het groen in combinatie

zijn van klimaat, waterverwerking en

namens de gemeente, kan daar nog veel

met water. Dat is ook goed voor de bio

verandering van de seizoenen. En dat sluit

meer over vertellen. “Bij de realisatie

diversiteit. Ook maken we optimaal gebruik

weer perfect aan bij de visie en duurzame

van Drielanden was al onze opgave om

van de dynamiek en de aantrekkingskracht

toekomstplannen van de gemeente

water te bergen in het gebied zelf. Er zijn

van het water. De maatschappelijke

Harderwijk.”

singels gegraven en in Harderweide moest

meerwaarde maakt het ook heel sterk.

waterbergingsgebied Crescent komen,

Door de verplichte functie in deze vorm

beheerd door Waterschap Vallei en Veluwe.”

te gieten, heeft Harderwijk nu een mooie

Harderwijk Magazine

Meer informatie: www.harderweide.nl en www.bouwkavelsharderwijk.nl

41


Financiën voor later Veel mensen hebben een ‘financiële dode hoek’. Ze hebben onvoldoende zicht op wat ze later financieel nodig hebben. Daar is wat aan te doen. Heb ik in de toekomst genoeg geld om een goed leven te leiden? Over deze vraag maakt bijna de helft van de Nederlanders zich ongerust. Toch onderneemt maar een beperkt deel actie. Slechts twee van de vijf landgenoten leggen geld opzij voor een eigen woning, studie (van kinderen), arbeid, pensioen en zorg. Zo blijkt uit onderzoek van Nibud in opdracht van de Rabobank. Nederlanders die een buffer kunnen aanleggen, doen dit in de praktijk niet altijd. Deze ‘financiële dode hoek’ geldt vooral voor de toekomstige kosten voor zorg, bijscholing of het overbruggen van een periode van werkloosheid.

Straks heb je het nodig De Rabobank wil mensen prikkelen om over hun financiële toekomst na te denken. Dat doet de bank met de campagne ‘Straks

Niet overoptimistisch

er altijd onvoorziene uitgaven. Zoals laatst

heb je het nodig’. Mariëlle Lichtenberg, lid

De campagne raakte een snaar bij Jorgen

toen bij een storm onze dakpannen en een

groepsdirectie van de Rabobank, wil mensen

van der Donk na het beluisteren van een

dakraam kapotgingen.’

stimuleren om verder te kijken dan vandaag:

radiospot van ‘Straks heb je het nodig’. Van

‘Geldzaken zijn ook een kwestie van lange

der Donk: ‘Mijn vrouw Nathalie en ik wonen al

Rabobank Randmeren

termijn. Mensen leven meestal in het hier en

zeventien jaar in ons koophuis. We waren jong

Tel. 033 - 467 55 0

nu. Ze stellen beslissingen uit.

toen we de hypotheek sloten. We kozen voor

info.randmeren@rabobank.nl

een aflossingsvrije. Die hebben we natuurlijk

www.rabobank.nl/randmeren

Over die drempel proberen we mensen te

netjes betaald, maar we hebben daardoor niet

helpen met de website www.rabobank.nl/

veel opgebouwd.’ De familie Van der Donk

strakshebjehetnodig. Deze bevat onder meer

ging om de tafel met de financieel adviseur

een check waarmee je in één oogopslag kunt

van hun bank. De conclusie was dat ze meer

zien hoeveel geld je in de toekomst ongeveer

buffer wilden opbouwen. Bovendien leggen ze

opzij moet leggen. Na die check heb je een

nu elke maand 50 euro opzij om daarmee de

globale indruk hoeveel je ongeveer extra

aflossingsvrije hypotheek af te lossen, vertelt

nodig hebt voor bijvoorbeeld de studie van

Van der Donk. ‘Die buffer geeft zekerheid.

de kinderen. De bedoeling van de campagne

We willen ook op latere leeftijd leuke dingen

is om mensen meer inzicht te geven en ze

blijven doen. En we willen wat extra hebben

Bestel gratis het ‘Straks heb het nodig’

vervolgens te laten zien wat de mogelijkheden

voor het geval we minder zouden gaan

werkboek op www.rabobank.nl/

zijn. Is beleggen of extra aflossen van de

verdienen.’

strakshebjehetnodig. Dit werkboek geeft je tips en hulpmiddelen om je financiën

hypotheek bijvoorbeeld slim? Daarvoor bieden we allerlei tools aan (zie kader). Ook kunnen

Het is verstandig om niet overoptimistisch te

op een rij te zetten en je voor te bereiden

mensen natuurlijk in gesprek gaan met hun

zijn over wat je straks nodig hebt, vindt hij.

op de toekomst. Het laat ook zien hoe

bank.’ Kader: Check nu wat je straks nodig hebt

‘Het leven wordt duurder en sparen levert

anderen aan de slag gingen.

op www.rabobank.nl/strakshebjehetnodig

door de lage rente minder op. Daarnaast zijn

42

Harderwijk Magazine


Profile for Twenty Four Webvertising

Harderwijk Magazine - 2018 - 2  

Harderwijk Magazine - 2018 - 2  

Advertisement