Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VII NR. 335

GRATUIT

32 DE PAGINI

09 - 22 august 2013


S UMAR

09 - 22 august 2013

editorial

info

Victor Kapra 4 Diana Petruț 6

film 8 expo 10 evenimente 12

foto R[zvan Voiculescu

Autogenul şi autogeniul de Robert ±erban Tata a avut o Dacie. Ani întregi, să tot fie vreo 20, a condus maşina aia. Regina soşelelor, îi spunea el din cînd în cînd, mîngîind volanul. Cred că avea motor de Renault, dar asta a contat la început, cînd eu eram mic şi ea, Dacia, mergea ca o prinţesă. Cu cît creşteam, cu atît francezu’ se poticnea şi pica. Tata trăgea pe dreapta, deschidea capota, privea motorul blînd, apoi tot mai mijit, iar cînd vedea că nu reacţionează nici la uităturile lui dure, nici la cele mai răscolitoare înjurături (în care era vorba atît de Renault, dar mai ales de înaintaşii lui – Ludovic al nu-mai-ştiu-cîtelea, Napoleon

I, II şi III, Dumas – fiul, Madame Bovary, Turnul Eiffel etc.), tata intra în maşină, deschidea torpedoul şi scotea liţa. O scotea ca pe un cuţit de tăiat porcii, o plimba pe sub botul Daciei, apoi se băga sub capotă şi după vreo 7 minute spunea: fiţi atenţi! (Era, de regulă, şi mama, martor). Dădea patru pedale la acceleraţie, apoi contact şi, minune, motorul turuia cu accent clar de Paris. Acu’ s-a schimbat lumea. Am văzut eu în nişte poze. Un nene avea roata de la Cielo blocată de o „caracatiţă” pusă de ăştia de la Circulaţie. A dat din buze, apoi a

deschis portbagajul, a scos – ca pe un aruncător de flăcări! – autogenul, a tăiat tentaculele fiarei, a pus-o, moartă, pe trotuoar, a băgat „scula” de unde a luat-o şi dus a fost. L-am sunat pe tata şi i-am povestit fascinat episodul. El m-a întrebat direct: „Băiete, dar tu nu ai încă autogen la maşină?”

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Redactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


kestii reale din lumi virtuale Concluzia? Victor Kapra Gînduri disparate

LIMBA GERMANA

SI DE

CONVERSATIE PE PERIOADA

VERII

ÎNSCRIERI 25 IUNIE – 2 IULIE 2013 5 – 9 AUGUST 2013 2 – 6 SEPTEMBRIE 2013 REDUCERE LA PLATA A DOUA CURSURI CONSECUTIVE

str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 Program cu publicul luni-joi 12-18

4 z www.24fun.ro

www.ccgtm.ro e-mail: info@ccgtm.ro tel: 0256 40 70 58

Un amic, ieşit nu de foarte mulţi ani din adolescenţă, îmi spunea că nu mai are răbdare să citească texte lungi, oricît de bine ar fi scrise. Omul a avut norocul unei biblioteci bine garnisite în casă, alcătuită de părinţi veritabili intelectuali. Cum în copilăria lui, Internetul nu luase avîntul de acum, putem presupune că a citit sufi cient cît să prindă gustul lecturii. Un recent studiu privind obiceiurile consumului de carte în Statele Unite a dus la o concluzie interesantă: mulţi dintre cei intervievaţi au declarat că nu mai citesc cărţile cap-coadă, ci le “consultă“. Adică, le frunzăresc în căutarea precisă a informaţiei care îi interesează. Cum ar veni, deschizi romanul, te lămureşti care-i acţiunea/ intriga şi apoi sari pe la mijloc, pe la sfîrşit, să afl i deznodămîntul. Cunosc cel puţin doi reporteri români excepţionali care nu şi-au mai găsit loc în vreo redacţie şi trăiesc de azi pe mîine. Au toate abilităţile necesare pentru a ne spune povestiri fascinante despre prezent: talentul scriiturii, simţul aventurii, ochi care observa perfect. Nimeni nu are nevoie de ei. Dintre cele mai vîndute zece cărţi în România în această vară, şase sînt despre dietă şi din categoria „motivaţională” – cum să avem succes, cum să ne îmbogăţim prin puterea minţii şi alte astfel de teme generoase. În goana după click-uri (plătite totuşi foarte prost de advertiseri), presa românească online a inventat titlul-integramă. Majoritatea titlurilor – chiar aparţinînd unor publicaţii respectabile – nu mai oferă informaţie („Gigel a declarat că…”), ci iţi biciuieşte curiozitatea în maniera rebus: „Omul care a declarat că…” sau varianta mai decisă „Intră aici să vezi ce a declarat Gigel”. Apropo, ai avut răbdare să citeşti tot textul sau ai sărit la fi nal să vezi concluzia?


www.24fun.ro z

5


happy trend Cu neRăbdare Diana Petru\ La taifas

- De ce să fii doar tu, mereu, ridicată pe cele mai înalte culmi ale dorinţelor? Uite, de acum, vreau să posed şi eu pînă la epuizare existenţele altora, să mă joc cu ei în funcţie de cum mă trezesc dimineaţa. - Dragă, dar cine te opreşte? Şi nu ai de ce să îţi scoţi resentimentele înaintea mea, pentru că tu deţii hectare de persoane, pe cînd eu... Crezi că mă simt tare bine doar pentru că lumea tînjeşte să mă aibă aproape şi cînd sînt în preajmă se sperie? Oamenii nu ştiu cum să reacţioneze, vechea mea prietenă. Nerăbdarea dă un soi de euforie pe care eu nu sînt capabilă să o aduc. Tu eşti seducătoare, cînd cineva e indecis, ajunge să-i faci cu ochiul şi îl dai gata, acţionează. Îi faci să simtă că trăiesc. Eu sînt doar himera la care se gîndesc mulţi, însă în compania căreia nu ar rămîne decît puţini. - Eh, nici chiar aşa. Nu că aş vrea să ne plîngem de milă reciproc, însă tu, ca răbdare, eşti precum cartea cea mai mare la jocul de poker. Tu eşti conştientă cîţi vor să te aibă în mînă? Să simtă măcar cum e să fie, mai ales că apari în toate vorbele de duh. Hai, zi-mi ceva înţelept despre nerăbdare! - Ăăăă...aaaa...hmmm...nu am inspiraţie? - Nu e de inspiraţie, e evident! Eu am nevoie de formule magice ca să vorbească lumea despre mine, să mă invoce, pe cînd tu eşti pe buzele şi în gîndurile tuturor. - Nu putem exista una fără alta, dar niciodată una cu alta. - Eu fac oamenii fericiţi pe moment, însă tu îi poţi face pînă la bătrîneţi. Eu sînt soluţia la îndemînă, scuza cea mai bună în orice greşeală, iar tu eşti cea care aduce cu ea înţelegerea şi înţelepciunea. Uff, sînt invidioasă nevoie mare!

www.dianapetrut.wordpress.com

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

7


09 august - 22 august 2013

ADMIS PE PILE

1000 POST TERRA

JACK ±I URIA±II

ADMIS PE PILE

Tina Fey (30 Rock) §i Paul Rudd (This is 40) s`nt pentru prima dat[ parteneri de joc pe marele ecran `n Admission, noua comedie regizat[ de Paul Weitz, laureat al Academiei de Film Americane (About a Boy, In Good Company), despre ocoli§urile pe care le `nt`lnim pe drumul spre fericire. ~n fiecare prim[var[, elevii din ultimul an de liceu a§teapt[ cu ner[bdare scrisorile de acceptare din partea colegiilor care le vor pune `n valoare poten\ialul. La Universitatea de la Princeton, ofi\erul responsabil cu admiterea este Portia Nathan (Tina Fey), cerber care evalueaz[ sever mii de cereri de admitere. An dup[ an, Portia §i-a tr[it via\a ca dup[ manual, lucr`nd mult, chiar §i din casa pe care o `mparte cu profesorul Mark (Michael Sheen). C`nd Clarence, §eful de la admiteri, `§i anun\[ apropiata retragere la pensie, candidatele cu cele mai multe §anse s[-i ia locul s`nt Portia §i rivala sa, Corinne (Gloria Reuben). Dar Portia nu se pierde cu firea §i `§i vede mai departe de slujba ei, c[ci imediat dup[ anun\ul §efului lor, ea trebuie s[ plece iar în c[utarea de poten\iali candida\i.

O aterizare for\at[ `i aduce pe adolescentul Kitai Raige (Jaden Smith) §i pe legendarul s[u tat[, Cypher (Will Smith), pe P[m`nt, la 1.000 de ani dup[ cataclismul care `i for\ase pe oameni s[-§i p[r[seasc[ planeta. Cypher fiind grav r[nit, Kitai trebuie s[ porneasc[ singur dup[ ajutor, confrunt`ndu-se cu un teren necunoscut, specii modificate de animale, care st[p`nesc `n prezent planeta, §i o creatur[ extraterestr[, care a evadat `n timpul ateriz[rii for\ate. Tat[l §i fiul trebuie s[ `nve\e s[ conlucreze §i s[ aib[ `ncredere unul `n cel[lalt dac[ nu vor s[-§i rateze unica §ans[ de a se `ntoarce acas[. Columbia Pictures prezint[ o produc\ie Overbrook Entertainment / Blinding Edge Pictures, un film de M. Night Shyamalan, 1000 post Terra. Rolurile titulare s`nt interpretate de Jaden Smith §i Will Smith. Regia `i apar\ine lui M. Night Shyamalan. Produc\ia este asigurat[ de Caleeb Pinkett, Jada Pinkett Smith & Will Smith, James Lassiter §i M. Night Shyamalan. Povestirea a fost scris[ de Will Smith. Scenariul este semnat de Gary Whitta §i M. Night Shyamalan.

Un conflict str[vechi este pe cale s[ re`nceap[ atunci c`nd fermierul Jack (Nicholas Hoult) deschide din gre§eal[ un portal prin care uria§ii mitologici pot p[trunde `n lumea noastr[. Odat[ ajunse pe p[m`nt, r[zbun[toarele creaturi o r[pesc pe frumoasa prin\es[ Isabelle (Eleanor Tomlinson) §i pl[nuiesc s[ cucereasc[ `ntreaga omenire. T`n[rul Jack este cel care va trebui s[ conduc[ misiunea de salvare a acesteia §i s[ `i `nving[ pe uria§i chiar pe t[r`mul lor. Pentru a-§i ap[ra regatul §i a o salva pe prin\esa de care s-a `ndr[gostit, Jack va trebui s[ `i `nving[ pe ne`nfricatii uria§i, despre care auzise doar din legende.

Tina Fey (30 Rock) §i Paul Rudd (This is 40) s`nt pentru prima dat[ parteneri de joc pe marele ecran `n Admission, noua comedie regizat[ de Paul Weitz, laureat al Academiei de Film Americane (About a Boy, In Good Company), despre ocoli§urile pe care le `nt`lnim pe drumul spre fericire. ~n fiecare prim[var[, elevii din ultimul an de liceu a§teapt[ cu ner[bdare scrisorile de acceptare din partea colegiilor care le vor pune `n valoare poten\ialul. La Universitatea de la Princeton, ofi\erul responsabil cu admiterea este Portia Nathan (Tina Fey), cerber care evalueaz[ sever mii de cereri de admitere. An dup[ an, Portia §i-a tr[it via\a ca dup[ manual, lucr`nd mult, chiar §i din casa pe care o `mparte cu profesorul Mark (Michael Sheen). C`nd Clarence, §eful de la admiteri, `§i anun\[ apropiata retragere la pensie, candidatele cu cele mai multe §anse s[-i ia locul s`nt Portia §i rivala sa, Corinne (Gloria Reuben). Dar Portia nu se pierde cu firea §i `§i vede mai departe de slujba ei, c[ci imediat dup[ anun\ul §efului lor, ea trebuie s[ plece iar în c[utarea de poten\iali candida\i.

ADMISSION SUA (2013) Regia: Paul Weitz Cu: Paul Rudd, Tina Fey Comedie / Dram[ / Romantic Durata: 107 minute TIMI± – TIMI±OARA 09 – 13 august V-Ma: 16.00, 18.00, 20.00

AFTER EARTH SUA (2013) Regia: M. Night Shyamalan Cu: Will Smith, Jaden Smith Ac\iune / Aventuri / SF Durata: 100 minute DACIA – ARAD 09 – 15 august V-Mi: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

JACK THE GIANT SLAYER SUA (2013) Regia: Bryan Singer Cu: Nicholas Hoult, Bill Nighy Aventuri / Fantastic Durata: 100 minute TIMI± – TIMI±OARA 16 – 20 august V-Ma: 16.00, 18.00, 20.00

ADMISSION SUA (2013) Regia: Paul Weitz Cu: Paul Rudd, Tina Fey Comedie / Dram[ / Romantic Durata: 107 minute DACIA – ARAD 16 – 22 august V-Mi: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

9


TIMIȘOARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu Expozi\ie permanent[ GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492 452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie personal[ de sculptur[ “M[rturisiri II” Expune: Linda-Saskia Menczel (08 august – 05 septembrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51\45 Tel. 0256 482 056

interval de timp. Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare)

Expozi\ie din cadrul colec\iei Jecza (doar cu programare telefonic[)

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 P-\a Victoriei, nr.5 Tel. 0256 482056

Tab[ra de crea\ie Rubin-Dubova, edi\ia a VIII-a (05 – 11 august)

Expozi\ie din cadrul colec\iei Jecza (doar cu programare telefonic[) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Simte arta la Timi§oara Program ce prevede `mbun[t[\irea accesului persoanelor cu dizabilit[\i `n institu\iile muzeale, organizat de Asocia\ia pentru Dezvoltare Urban[, `n colaborare cu Muzeul de Art[ Timi§oara §i cu sprijinul Funda\iei Orange (01 mai – 31 octombrie) Expozi\ie de evantaie “Evantaie de ieri §i de azi” Expune: Aurelia-Veronica Filimon (16 iulie – 10 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ Rom]neasc[ Modern[ Expozi\ia cuprinde `n jur de 150 de lucr[ri de pictur[ §i sculptur[ create `n perioada 1850 – 1970 de cei mai importan\i arti§ti rom]ni moderni §i `ncearc[ s[ puncteze, prin expunerea cronologic[, evolu\ia artei rom]ne§ti moderne §i transform[rile de ordin stilistic §i tematic ap[rute `n acest

10 z www.24fun.ro

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii. Oraș-candidat

TEXTILES INSOLITES, DESIgN & ArT

10 - 29 septembrie 2013 timișoara, Halele timCo 15 oCtombrie - 17 Noiembrie 2013 buCurești, muzeul NațioNal de istorie a româNiei Co-organizatori

Parteneri

Cu sprijinul

Cu sprijinul

Parteneri strategici ai Institutului Francez din România

Parteneri media

www.24fun.ro z

11


VINERI 09 AUGUST

MIERCURI 14 AUGUST

DUMINIC{ 18 AUGUST

MIERCURI 21 AUGUST

CHEFURI

CHEFURI

CHEFURI

CHEFURI

EL CHE Revolutionary Friday By DJ Kuky Ora: 21.00

EL CHE Live Acoustic By Alex Anka Ora: 21.00

EL CHE Live Acoustic By Alex Anka Ora: 21.00

EL CHE Live Acoustic By Alex Anka Ora: 21.00

JOI 15 AUGUST

MAR|I 20 AUGUST

HEAVEN POOL Rebel by Night Live on stage: Alina Cri§an & Recovery feat Rebel Girls Ora: 23.00

S~MB{T{ 10 AUGUST CHEFURI EL CHE Saturday On The Rocks By DJ KuKy Ora: 22.00

CHEFURI D’ARC PE MAL Ziua Marinei Ora: 10.00 EL CHE Psycho-Party Cu studen\ii de la Psiho Ora: 21.30

HEAVEN OUTDOOR J. Balvin: No 1 Hit Tranquila Ora: 23.00

VINERI 16 AUGUST DUMINIC{ 11 AUGUST CHEFURI

CHEFURI EL CHE Revolutionary Friday By DJ Kuky Ora: 22.00

EL CHE Live Acoustic Cu Alex Anka Ora: 22.00

JAZZISSIMO LOUNGE Music for the Soul: Voce – Alina Giurgiu (Jais) Chitar[ – Ion Doroban\u Ora: 22.00

MAR|I 13 AUGUST

S~MB{T{ 17 AUGUST

CHEFURI

CHEFURI

EL CHE Urban Waves Electronic music party Ora: 21.00

EL CHE Saturday On The Rocks By DJ KuKy Ora: 22.00

12 z www.24fun.ro

CHEFURI EL CHE Urban Waves Electronic music party Ora: 21.00


Program Ziua Marinei 15 august 2013 Malul BegĂi, zona vaporului D’Arc (sub Podul TinereȚii) 10.00 – 11.00 Ceremonial militar prezentat de Brigada 18 Infanterie Banat: • prezentarea Onorului, • salutarea Drapelului de lupt[, • intonarea imnului de stat al Rom]niei, • dezvelirea placu\ei comemorative dedicat[ anivers[rii a 100 de ani de la construirea Podului Tinere\ii (Podul Episcopal), a c[rei constructie a fost finalizat[ `n noiembrie 1913. • l[sarea la apa a ancorei de flori, `n memoria eroilor marinari 11.00 – 11.30 Concert de fanfar[ 10.00 – final Expozi\ie „Podul Tinere\ii – Podurile Timi§oarei” 10.00 – final Expozi\ie de c[r\i po§tale „Portul Timi§oara `n imagini” din colec\ia lui Octavian Le§cu 10.00 – final Expozi\ie de navomodele participante la concursuri na\ionale §i interna\ionale, piese ale Clubului Sportiv Municipal – sec\ia navomodelism 10.00 – final Expozi\ie de machete de tehnic[ militar[ din colec\ia Garnizoanei Timi§oara Tot `n cadrul evenimentului vor putea fi consultate dic\ionare marin[re§ti, vor fi proiectate imagini §i film[ri despre Bega din arhiva TVR Timi§oara, precum §i multe alte momente. Cu ocazia anivers[rii a 100 de ani de la construirea Podului Tinere\ii (Podul Episcopal), Asocia\ia Filatelic[ Timi§oara a emis §i un plic special, menit s[ marcheze aceasta dat[.

14 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

15


24-Fun Timisoara&Arad, nr. 335, 9 - 22 august 2013  
24-Fun Timisoara&Arad, nr. 335, 9 - 22 august 2013  
Advertisement