Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

Am deschis în 16.05.2013 Str. Goethe nr.2, Piaţa Victoriei

–15%

între 16.05.-19.05.2013 la toate produsele!*

*Ofertă valabilă în perioada 16.05.-19.05.2013, numai în filiala dm Str. Goethe nr.2, Piaţa Victoriei, Timișoara. www.dm-drogeriemarkt.ro

ANUL VII NR. 329

GRATUIT

32 DE PAGINI

17 - 30 MAI 2013


S UMAR

17 - 30 mai 2013

editorial

info

Corina S[ftescu 4 6

film 8 expo 10 evenimente culturale 12 evenimente 15

Domnul Enache de Mihai Dobrovolschi Cînd eram mic, cred că aveam vreo şapte-opt ani, făceam drumuri destul de dese la Bucureşti. Stăteam, cu maică-mea şi soră-mea, la un unchi, vizavi de actualul Mega din Colentina. Nu era cine ştie ce pentru mine capitala. Aglomeraţia mare, căldurile şi copiii din vecini care furau şi înjurau, erau cît de cît echilibrate de Salamul de Sibiu şi untul din magazine, care în Braşov erau doar în poveşti. Dar drumul cu trenul era totdeauna o plăcere. Taică-meu lucra în cadrul CFR, aşa că aveam, toată familia, permise de clasa I. Poate şi de-asta, aproape la fiecare drum dus sau întors,

nimeream cîte un personaj interesant. Doamnele se îndrăgosteau de ochii mei albaştri şi un pic chiorîş. De data asta, însă, un domn în toată firea, serios şi grizonat, îmbrăcat impecabil, alesese să se joace cu mine şi cu soră-mea. Totul a pornit de la timbre. Domnul Enache era un filatelist pasionat şi eu la fel. Aveam deja cîteva clasoare cu serii complete, plus coliţă. Ba chiar şi cîteva timbre cu greşeli care le ridicau preţul. I-am povestit de multe serii la care ţineam, cea cu astronauţi, cea chinezească sau coliţa mea cu Prunariu, la care ţineam ca la ochii din cap, mai ales după ce îl cunoscusem personal.

Înainte să coborîm în Braşov, domnul Enache ne-a cerut numărul de telefon şi ne-a promis că ne vizitează. Eu ştiam că cei mari uită promisiunile. Nu-mi făceam vreo speranţă. Mi se păreau aşa de ocupaţi că îi şi înţelegeam. Dar după cîteva săptămîni, după ce ne-a sunat de undeva din centrul Braşovului, în care era în trecere, a bătut la uşă domnul Enache. Ne-a făcut cadou cîte un plic cu timbre. Şi acum mai am seria dedicată Europei Unite. Domnul Enache a fost primul adult care îmi aduc aminte că m-a luat în serios. De ce oare? www.dobro.ro

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Redactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu PR: Andreea Ciobanu Publicitate: Lucian Bordianu, Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


4 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

5


blog de h`rtie Voi aţi observat că, imediat cum se apropie sezonul estival, se resimte în aer o presiune socială aparte? Asta pentru că încep să răsară primele întrebări legate de planurile de concediu şi, odată cu ele, primele uitături strîmbe, dacă te-a pedepsit cumva Cel de Sus şi nu ai de gînd să petreci măcar un sejur la Mamaia, ca ultimii amărîţi. A nu merge vara într-un concediu exotic este cea mai nouă şi sublimă expresie a sărăciei. Pentru că se ştie că tot poporul strînge din dinţi şi merge măcar cinci zile în Halkidiki, la all inclusive. După ce ai muncit un an întreg, este mai mare ruşinea să nu dai toate agoniselile pe-un drum de 12 ore cu autocarul şi trei mese pe zi, plus gustări oricînd vrea maţul tău, la orice oră din zi şi din noapte. Că doar muncim pentru noi, nu pentru alţii, nu? Şi nu te poţi prezenta în

6 z www.24fun.ro

D-ale sezonului estival Corina S[ftescu Ruşinea de a nu merge în vacanţă societate fără un plan de concediu bine pus la punct, cu o destinaţie agreată colectiv în anul 2013. Pur şi simplu nu poţi. Pentru că o să se uite chiorîş la tine, cu o milă schimonosită, şi-o să-ţi promită să îţi aducă un magnet de frigider sau o scoică puturoasă, măcar aşa să simţi şi tu vacanţa, ca un amărît ce eşti. Şi calvarul abia începe. Pentru că aceiaşi oameni, care acum se uită

strîmb la voi că n-aveţi bani de Corfu, se vor întoarce din vacanţele lor luxoase şi-o să revină cu impresii, dintre care preferata mea: „A fost frumos, dar plin de români.” Ironic, nu? Aşadar, dragii mei, pregătiţi-vă să vă fie ruşine!

www.corinasaftescu.com


www.24fun.ro z

7


17 - 30 mai 2013

ZBORUL

HOA|A DE iDENTiTATE

COPiii NO±TRi

ZBORUL

Denzel Washington intr[ `n pielea lui Whip Whitaker, un pilot de avion `nzestrat §i respectat de c[tre colegi §i superiori, pe care mass-media §i nord-americanii de r`nd `l percep ca pe un erou na\ional dup[ ce reu§e§te s[ aduc[ la sol un aparat de zbor at`t de serios avariat `nc`t niciun alt aviator nu ar fi fost capabil s[ `l redreseze. Salv`nd vie\ile a 98 de pasageri din cei 106 pe care `i transporta avionul deteriorat, Whip `§i c`§tig[ admira\ia tuturor, spitalul `n care este internat fiind `nconjurat `n fiecare zi de cohorte de jurnali§ti care vor s[ `l intervieveze sau s[ ob\in[ o fotografie cu el. ~n momentul `n care compania aviatic[ solicit[ efectuarea unei anchete care s[ stabileasc[ f[r[ putin\[ de t[gad[ cauzele producerii accidentului, ies la iveal[ inclusiv lacunele din conduita profesional[ a pilotului Whitaker. Divor\at §i `nstr[inat de familie, Whip s-a luptat mult[ vreme cu demonii alcoolului, iar dac[ el nu ar fi consumat substan\e interzise `n noaptea ce a precedat acel zbor fatidic, probabil c[ defec\iunile tehnice ale avionului ar fi fost descoperite §i remediate `n timp util.

Jason Bateman (Horrible Bosses) §i Melissa McCarthy (Bridesmaids) se afl[ `n fruntea distribu\iei de staruri din aceast[ comedie despre un tip cu nimic ie§it din comun care ajunge `n situa\ia de a lua m[suri extreme pentru a-§i recupera identitatea furat[. Diana (McCarthy) tr[ie§te rege§te, ca o prin\es[ a shoppingului, cump[r`nd absolut orice `i trece prin cap, pentru c[ banii nu s`nt o problem[ pentru ea. Banii, nu, dar cardul de pe care vin acei bani da... pentru c[ numele care st[ scris acolo este “Sandy”, iar Sandy este un contabil (Bateman), care tr[ie§te `n partea cealalt[ a Americii. Acuzat de un §ir nesf`r§it de infrac\iuni, inocentul Sandy Bigelow Patterson decide s[ se apere singur, pentru c[ poli\ia e superaglomerat[ §i nu are niciun interes s[ aloce timp cazului s[u. Av`nd la dispozi\ie doar o s[pt[m`n[ pentru a da de hoa\a care i-a dat lumea peste cap, Sandy Bigelow Patterson porne§te `ntr-o c[l[torie de peste 4000 de kilometri, tocmai `n sudul Americii.

Copiii no§tri (À perdre la raison) este o puternic[ tragedie psihologic[ despre o mam[ care ajunge s[ ia m[suri disperate pentru a ie§i din via\a de familie claustrofob[. Mourielle tr[ie§te o iubire pasional[ cu Mourir, un imigrant marocan, protejatul doctorului §i tat[lui „adoptiv” André Pinget. C`nd Mourielle §i Mounir s-au hot[r`t s[ se c[s[toreasc[ §i s[ aib[ copii, dependen\a de doctorul Pinget a devenit din ce `n ce mai excesiv[. Mounir este ata§at de doctorul Pinget din punct de vedere emo\ ional, Mourielle con§tientizeaz[ c[ familia ei are nevoie de sus\ inere financiar[, iar Pinget se las[ folosit, fiindc[ §i el are nevoie de ei. Acesta este cercul vicios. Fericirea proaspetei so\ii este de scurt[ durat[, casa `n care tr[ie§te al[turi de cei doi b[rba\i nu mai `nseamn[ acas[. Se simte sufocat[, este condus[ de b[rba\ii din via\a ei. Se simte captiv[ `ntre patru pere\i §i nu vede nicio ie§ire. Murrielle ajunge s[ nu mai aib[ `ncredere `n deprinderile sale de mam[, so\ie.

Denzel Washington intr[ `n pielea lui Whip Whitaker, un pilot de avion `nzestrat §i respectat de c[tre colegi §i superiori, pe care mass-media §i nord-americanii de r`nd `l percep ca pe un erou na\ional dup[ ce reu§e§te s[ aduc[ la sol un aparat de zbor at`t de serios avariat `nc`t niciun alt aviator nu ar fi fost capabil s[ `l redreseze. Salv`nd vie\ile a 98 de pasageri din cei 106 pe care `i transporta avionul deteriorat, Whip `§i c`§tig[ admira\ia tuturor, spitalul `n care este internat fiind `nconjurat `n fiecare zi de cohorte de jurnali§ti care vor s[ `l intervieveze sau s[ ob\in[ o fotografie cu el. ~n momentul `n care compania aviatic[ solicit[ efectuarea unei anchete care s[ stabileasc[ f[r[ putin\[ de t[gad[ cauzele producerii accidentului, ies la iveal[ inclusiv lacunele din conduita profesional[ a pilotului Whitaker. Divor\at §i `nstr[inat de familie, Whip s-a luptat mult[ vreme cu demonii alcoolului, iar dac[ el nu ar fi consumat substan\e interzise `n noaptea ce a precedat acel zbor fatidic, probabil c[ defec\iunile tehnice ale avionului ar fi fost descoperite §i remediate `n timp util.

FLIGHT SUA (2012) Regia: Robert Zemeckis Cu: Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly Dram[ Durata: 134 minute TIMI± – TIMI±OARA 17 – 22 mai V-M: 16.00, 18.00, 20.00

IDENTITY THIEF SUA (2013) Regia: Seth Gordon Cu: Jason Bateman, Melissa McCarthy Ac\iune / Comedie Durata: 107 minute DACIA – ARAD 17 – 23 mai V-M: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

À PERDRE LA RAISON Belgia, Luxemburg, Fran\a (2012) Regia: Joachim Lafosse Cu: Niels Arestrup, Émilie Dequenne, Tahar Rahim Dram[ Durata: 114 minute TIMI± – TIMI±OARA 24 – 29 mai V-M: 16.00, 18.00, 20.00

FLIGHT SUA (2012) Regia: Robert Zemeckis Cu: Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly Dram[ Durata: 134 minute DACIA – ARAD 24 – 30 mai V-M: 15.00, 17.30, 20.00; J 11.00

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

9


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu Expozi\ie permanent[ CALPE GALLERY Str. Hector nr.1 Bastion Theresia , corp D Tel: 0724 380303 Ma-V: 16.00-20.00 www.calpegallery.ro Expozi\ie de pictur[ §i grafic[ „Arhetipuri relative” Expune: Florin Mihai (14 mai – 01 iunie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 407058 GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie personal[ „Colec\ia de capete” Expune: Mircea Popescu (13 mai – 06 iunie) INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C. D. Loga 46 Tel. 0256 490 544 Expozi\ie de sculptur[ industrial[ „Reziden\a unui artist” Expune: David Bertizzolo (01 – 24 mai) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 P-\a Victoriei, nr.5 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de obiecte „Obiectul `nc[p[\`nat §i nepotul parazit” Expun: Vlad Olariu, Tom Woolner (19 aprilie – 24 mai) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de grafic[ Expune: C[lin Ciocan (20 aprilie – 20 mai) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis www.muzeuldeartatm.ro Expozi\ie de pictur[ „Copacul vie\ii” Expune: Sever S[s[rman (26 aprilie – 26 mai) Expozi\ie de art[ contemporan[ „Manifest” Expun: elevii din cadrul Colegiului

10 z www.24fun.ro

Na\ional Gheorghe Laz[r din Sibiu (18 mai – 30 iunie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare) PAPILLON CAFE Pia\a Unirii 8 Expozi\ie de art[ plastic[ „Flori §i amintiri” Expune: Elicondiu Iovan (16 – 30 mai)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

11


TIMI±OARA

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la: Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON BOALA FAMILIEI M Un spectacol de Radu Afrim Sala 2 (vineri, 17 mai, ora 19.00) DUMNEZEU E UN MAFIOT Un concept de Doru Iosif Studio „U\u Strugari” (s`mb[t[, 18 mai, ora 19.00) VACAN|A DE IARNA Regia artistic[: Sabin Popescu Studio „U\u Strugari” (duminic[, 19 mai, ora 19.00) NOP|I CU ISADORA Regia artistic[: Sabin Popescu Sala Mare (mar\i, 21 mai, ora 19.00)

12 z www.24fun.ro

PANA DE AUTOMOBIL Un spectacol de Sabin Popescu Studio „U\u Strugari” (miercuri, 22 mai, ora 19.00) OXIGEN Regia artistic[: Alexandru Mih[escu Studio „U\u Strugari” (joi, 23 mai, ora 19.00) NU, EU NU REGRET NIMIC Un concept de Sabina Bijan Studio „U\u Strugari” (vineri, 24 mai, ora 19.00) BAD BED STORIES Regia artistic[: Traian ±oimu Studio „U\u Strugari” (duminic[, 26 mai, ora 19.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL Regia artistic[: Mihaela Lichiardopol Studio „U\u Strugari” (mar\i, 28 mai, ora 19.00) CRIZE SAU ~NCA O POVESTE DE DRAGOSTE Un spectacol de Roberta Ionescu Studio „U\u Strugari” (joi, 30 mai, ora 19.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10.0015.00 §i 17.00-19.00, S`mb[t[: 10.00-15.00, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 PESCARU±UL Regia artistic[: Yuri Kordonsky Sala TGST (vineri, 17 mai, ora 19.30) NE~N|ELEGEREA Regia artistic[: Bocsárdi László Sala TGST (duminic[, 19 mai, ora 19.30) NUNTA MICILOR BURGHEZI Regia artistic[: Alexandru Dabija Sala TGST (luni, 20 mai, ora 19.30) |INUTURILE JOASE Regia artistic[: Niky Wolcz Sala TGST (miercuri, 22 mai, ora 19.30) CUPLUTONIU: FURIILE ±I MARELE RAZBOI Regia artistic[: Radu-Alexandru

Nica Cuib d’Arte (duminic[, 26 mai, ora 19.30; mar\i, 28 mai, ora 16.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 343814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro ZILE FERICITE Regia artistic[: Kedves Emőke Sala Studio (vineri, 17 mai, ora 19.00) DESCHIDEREA OFICIALA A FESTIVALULUI EUROREGIONAL DE TEATRU TIMI±OARA Sala Mare (vineri, 24 mai, ora 17.00) VREMURI DE PACE Regia artistic[: Hajdu Szabolcs Sala Mare (vineri, 24 mai, ora 17.01 §i 20.00) LAJKÓ FÉLIX ±I ORCHESTRA SA Concert Pia\a unirii (vineri, 24 mai, ora 22.00)


www.24fun.ro z

13


CALDERÓN: VIA|A E VIS Teatrul Na\ional Sala 2 (s`mb[t[, 25 mai, ora 16.00) BEAUMARCHAIS / MLADENOVIC / GYARMATI: OPERA ULTIMA Sala Mare (s`mb[t[, 25 mai, ora 18.00)

TAPE De Stephen Belber (vineri, 24 mai, ora 20.00) OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

CARTEA LUI LIT ±I MIX Sala Mare (s`mb[t[, 25 mai, ora 22.00)

NABUCCO Oper[ `n patru acte Muzica: Giuseppe Verdi (luni, 20 mai, ora 19.00)

HERMANN BROCH: CAMERISTA Sala Studio (duminic[, 26 mai, ora 12.00)

CONCERT GIOACCHINO ROSSINI (luni, 27 mai, ora 19.00)

LŐKÖS ILDIKÓ: SERI TIMI±ORENE Lansare de carte Foaier (duminic[, 26 mai, ora 14.00) DISCU|II TEMATICE Moderator: Varga Anikó Foaier (27 – 30 mai, ora 12.00) GARDENIA Regia artistic[: Koltai M. Gábor Sala Studio (joi, 30 mai, ora 17.00) HARRY TAVITIAN & CSEREY CSABA Concert Pia\a Unirii (joi, 30 mai, ora 22.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049; 0356 101730 Email: office@teatrul-merlin.ro PSCUFI|A RO±IE Regia artistic[: Horia-Dan Ionescu Sala Merlin (duminic[, 19 mai, ora 11.00) ARICIUL Regia artistic[: Dió Zoltán Sala Merlin (duminic[, 19 mai, ora 17.00) DOI PURCELU±I Regia artistic[: Ion Popescu (duminic[, 26 mai, ora 11.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521; 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Dirijor: Frantz Schottky Sala Capitol (vineri, 17 mai, ora 19.00) RECITAL DE MUZICA DE CAMERA – TRIO LÉMAN (Elve\ia) Félix Froschhammer – vioar[ Magdalena Moro§anu – violoncel Julia Froschhammer – pian Sala Capitol (s`mb[t[, 18 mai, ora 19.00) CONCERT SIMFONIC Orchestra Colegiului Na\ional de Art[ „Ion Vidu” Dirijor: Lauren\iu Muntean Sala Capitol (luni, 20 mai, ora 19.00) RECITAL DE PERCU|IE – SPIRITUL LUPTEI SAMURAILOR Doru Roman §i Percutissimo Sala Capitol (mar\i, 21 mai, ora 19.00) RECITAL CORAL Corul de copii al Colegiului Na\ional de Art[ „Ion Vidu” Dirijor: Maria Gyuris Sala Ion Vidu (joi, 23 mai, ora 17.00) CONCERT VOCAL-SIMFONIC ~nchiderea Festivalului Interna\ional „Timi§oara Muzical[” Sala Capitol (vineri, 24 mai, ora 19.00)

ALADIN Regia artistic[: Eva Labadi Megyes Sala Merlin (duminic[, 26 mai, ora 17.00) TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 LIVADA DE VI±INI Dup[ A. P. Cehov (vineri, 17 mai, ora 20.00)

14 z www.24fun.ro

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n parcul Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892340

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. T. Cipariu 5, ap. 2 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 407058 CULTURA CULINARA DIN BUCOVINA Prelegere Biblioteca Centrului Cultural German Timi§oara (vineri, 24 mai, ora 18.30) PERFORMANCE CULINAR CU BIRGITT CLAUS Dup[-amiaz[ dedicat[ „laturii culinare”a Germaniei Restaurant Belvedere (miercuri, 29 mai, ora 18.30) CORTINA SUS Film `n cadrul seriei „Teatru la bibliotec[” sub coordonarea prof. Nils Loof Aula BCUT (joi, 30 mai, ora 19.00)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall ) T~RGUL C{RTURE±TILOR Edi\ia de Pa§ti (27 aprilie – 04 mai)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1 tel. 0257 281554 fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro RECITAL DE CHITARA CLASICA Amadeus Guitar Duo Dale Kavanagh/ Thomas Kirchhoff (Germania) (vineri, 17 mai, ora 19.00) CURSURI DE MAIESTRIE PENTRU CHITARA CLASICA Amadeus Guitar Duo Dale Kavanagh/ Thomas Kirchhoff (Germania) (s`mb[t[, 18 mai, ora 19.00) CONCERT EXTRAORDINAR Stätisches Jugendblasorchester Waldkirch Dirijor: Otfried Weis (germania) (mar\i, 21 mai, ora 19.00) CONCERT VOCAL-SIMFONIC Dirijor: Matei Pop Solist: Adrian Demian (SUA) (joi, 23 mai, ora 19.00) CONCERT VOCAL-SIMFONIC ~n parteneriat cu S[pt[m`na Interna\ional[ a Muzicii Noi Dirijor: Constantin R`p[ (joi, 30 mai, ora 19.00)


SETUP OutbreakTM Inward Phase Ora 22.00

VINERI 17 MAI

MAR|I 21 MAI

CHEFURI

CHEFURI

CHEFURI

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

EL CHE Urban Waves Electronic music party Ora 21.00

EL CHE Urban Waves Electronic music party Ora 21.00

EL CHE Revolutionary Friday by DJ Kuky Ora: 21.00 HOOTERS PUB Party Partidul Kiss FM Ora 19.00

CHEFURI

MIERCURI 22 MAI CHEFURI

S~MB{T{ 18 MAI

S~MB{T{ 25 MAI

EL CHE Reggae Party By Megga Dillah Ora 21.00

JOI 23 MAI

D’ARC CLUB Saturday Party Ora 22.00

CHEFURI

EL CHE Saturday On The Rocks Ora: 22.00

EL CHE Psycho-Party Cu studentii de la Psiho Ora 22.00

SETUP Concert Grupul de Rezisten\[, Unda Comun[ Ora 22.00

EL CHE Saturday On The Rocks By DJ KuKy Ora: 22.00 PORKY’S PUB Stand-up Comedy Cu Bordea §i Natanticu Ora 20.00

CHEFURI

DUMINIC{ 26 MAI CHEFURI EL CHE Live Acoustic By Alex Anka Ora 21.00

MIERCURI 29 MAI CHEFURI EL CHE Raggae Party By Megga Dillah Ora 21.00

JOI 30 MAI CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Ora 22.00

VINERI 24 MAI DUMINIC{ 19 MAI

FILARMONICA BANATUL Concert Holograf Ora 21.00

D’ARC CAFE TM Pressure Ora 21.00

CHEFURI DAOS Concert C.I.A. Ora 21.00

MAR|I 28 MAI

EL CHE Concert hip-hop Ora 21.00

CHEFURI DAOS Concert Thy Veils& Mukanouchi Bento Ora 21.00

D’ARC SUB POD Concert Krema Kawa Ora 22.00

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

EL CHE Live Acoustic Cu Alex Anka Ora: 22.00

EL CHE Revolutionary Friday By DJ Kuky Ora 22.00

www.24fun.ro z

15


16 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

17


18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


22 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

23


24 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

25


26 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

27


28 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

29


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24-Fun Timisoara&Arad, nr. 329, 17 - 30 mai 2013  

Ce sa fie?! Ce sa fie?! Teatru, filme sau concerte?! Workshopuri sau expozitii?! Citeste 24-Fun Timisoara&Arad si alege!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you