Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VII NR. 332

GRATUIT

32 DE PAGINI

28 IUNIE - 11 IULIE 2013


S UMAR

28 iunie - 11 iulie 2013

editorial

info

Seba 1394 6

film 8 expo 10 evenimente culturale 12 evenimente 14

Niet - Apocalipt.ro de Mihai Dobrovolschi Iată evenimentele care s-au întîmplat în cele cinci zile în care nu am avut acces la internet. Vineri am observat siderat că internetul nu mai funcţioneazaă în casă. Am sunat la deranjamente. O sa vină cineva mîine dimineaţă, între opt şi zece. Mulţumesc, domnişoară. A venit un domn care s-a uitat la routerul wi-fi, a măsurat ici colo, a fost pe casa scarii, s-a întors şi a zis supărat: “mi l-a furat”, privind trist, ca un doliu, spre podea. Ce v-a furat? Întreb destul de panicat. Cablul, mi l-au luat, nenorociţii... Ultimul cuvînt l-a şoptit dramatic. Am să îl dau la colegi, acum nu se

mai poate face nimic. Sigur, zic, vedeţi-vă liniştit de drum. Îl vedeam aşa supărat, dă-l încolo de internet, că reţeaua o mai îndrepţi, dar viaţa unui om?... A trecut o zi, au trecut două, trei, patru, nimic. Puteam să dau un telefon “mai sus”, puteam să îmi abuzez a cîta oară celebritatea subţire, dar ei s-au purtat omeneşte cu mine. Am aşteptat. Dar ce faci, cînd nu ai internet? Toată viaţa mea casnică se bazează pe el. La televizor nu mă mai uit decît prin youtube sau ted, de citit citesc pe net... Ce mă fac? Nu a fost rău, credeţi-mă. M-am

plimbat mai mult, am gătit mai lent. Am mai făcut mişcare, am citit nişte Nietzsche, că aşa e bine să-l iei, în doze mici. Cel mai important lucru şi care mi-a dat cea mai mare linişte şi satisfacţie a dezastrului a fost că, pentru zilele astea, nu am mai aflat nimic nou. Eu sînt un nuovofil compulsiv. Dacă nu aflu ceva nou în cinci minute intru într-o stare de anxietate. Şi totuşi am rezistat cinci zile. Măcar un lucru ştiu sigur. Ştiu că o să trăiesc cu cinci zile mai mult. Şi nu-mi pare rău. www.dobro.ro

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Redactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Lucian Bordianu, Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


4 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

5


one love! Hiatus Seba 1394 Te schimbi

E ultimul lucru pe care vrea sa îl citească un om ce stă la o terasă. Ştiu. Aştepţi în căldură, în faţă ai o limonadă căreia i-ai făcut deja poză şi ai pus-o pe wall-ul prietenului întîrziat în speranţa că se grăbeşte. Acum eşti singur. Ştiu. Nici asta nu vrei să citeşti, ani, luni sau doar zile distanţă de la banchetul de absolvire. Totul se schimbă, deşi tu mergi mai departe sperînd că ceva ţi se va părea familiar. Ai lucruri ce sînt doar ale tale. Piesele lui Hiatus pe care crezi că le stii doar tu, limba franceză pe care o stăpîneşti foarte bine, o grămadă de alte abilităţi personale numai bune de pus pe CV... Peste 50 de ani nimic din toate astea nu vor mai conta. Poate asta îţi va uşura deciziile prezente. Mici sau mari, lucrurile din jurul tău spun povestea ta. Iar atunci cînd te schimbi, doreşti ceva nou şi te îndepărtezi greu de ceea ce e vechi. De aceea te regăseşti în muzica lui Hiatus. Ultimul lui album e inspirat de poveşti despre despărţiri şi dorinţe, combinate pentru a spune povestea unică a zece ani din viaţa unui om. Iar peste 50 de ani, din dorinţa de a evada, unii oameni îşi vor imagina lucrurile aşa cum le trăieşti tu acum, cum stai tu cu o limonadă în faţă citind un articol, singur, în căldură, pe o terasă. Muzica lui Hiatus e pentru a doua oara în rubrica One Love a emisiunii Rioooooooooot. De ce? Pentru că e cel mai subapreciat autor din micul nostru orizont de lucruri ce ne reprezintă. Ascultă online sau vino la terasa D’Arc pe Mal marţi, 2 iulie de la ora 18. www.anonimTM.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

7


28 iunie - 11 iulie 2013

UN EVENiMENT FERiCiT

ViZiTA REGELUi LA HYDE PARK ON HUDSON

UN EVENiMENT FERiCiT

Barbara (Louise Bourgoin), doctorand[ `n filosofie, se `ndr[goste§te de Nicolas (Pio Marmari) care lucreaz[ `ntr-un centru de `nchiriat filme. Dup[ c`teva luni de convie\uire fericit[, via\a lor e dat[ peste cap de vestea c[ ea este `ns[rcinat[ §i de decizia comun[ de a avea copilul. Barbara trece, pe r`nd, prin modific[ri psiho-fiziologice pe care `ncearc[ s[ le `n\eleag[ §i se preg[te§te meticulos pentru „fericitul eveniment”. Dup[ venirea pe lume a feti\ei, t`n[ra femeie accept[ `ns[ cu greu ideea c[ trebuie s[ consacre tot timpul ei copilului, se familiarizeaz[ cu greu cu noile ei obliga\ii §i trece prin depresia post-partum. ~n\ eleg[torul Nicolas o ajut[ p`n[ la urm[ s[ dep[§easc[ impasul.

Bill Murray §i Laura Linney, ambii nominaliza\i la Oscar, sunt protagoni§tii unei pove§ti adev[rate care exploreaz[ fa\ eta uman[ a unui lider politic ce a schimbat istoria. Combin`nd umorul inteligent cu drama, filmul este regizat de Roger Michell dup[ un scenariu de Richard Nelson. ~n iunie 1939, pre§edintele Franklin Delano Roosevelt (Murray) se preg[te§te s[ primeasc[ vizita reginei §i regelui Marii Britanii (Samuel West §i Olivia Colman), care urmeaz[ s[ petreac[ un weekend la re§edin\a familiei Roosevelt din Hyde Park on Hudson. Aceast[ vizit[ marcheaz[ un moment istoric, fiind prima dat[ c`nd un monarh britanic c[l[tore§te `n America. Va fi un weekend memorabil §i pentru c[ r[zboiul bate la u§a Marii Britanii, oaspe\ii vin s[ cear[ ajutorul lui F.D.R., a§a c[ gazdele vor trebui s[ `mpace chestiunile politice cu `ncurc[turile personale ale lui F.D. Roosevelt, care e prins `ntre so\ie, Eleanor, mam[, Sara §i... amant[, Missy, care, oficial, e secretara lui personal[.

Barbara (Louise Bourgoin), doctorand[ `n filosofie, se `ndr[goste§te de Nicolas (Pio Marmari) care lucreaz[ `ntr-un centru de `nchiriat filme. Dup[ c`teva luni de convie\uire fericit[, via\a lor e dat[ peste cap de vestea c[ ea este `ns[rcinat[ §i de decizia comun[ de a avea copilul. Barbara trece, pe r`nd, prin modific[ri psiho-fiziologice pe care `ncearc[ s[ le `n\eleag[ §i se preg[te§te meticulos pentru „fericitul eveniment”. Dup[ venirea pe lume a feti\ei, t`n[ra femeie accept[ `ns[ cu greu ideea c[ trebuie s[ consacre tot timpul ei copilului, se familiarizeaz[ cu greu cu noile ei obliga\ii §i trece prin depresia post-partum. ~n\ eleg[torul Nicolas o ajut[ p`n[ la urm[ s[ dep[§easc[ impasul.

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT Fran\a, Belgia (2011) Regia: Rémi Bezançon Cu: Josiane Balasko Comedie / Dram[ Durata: 107 minute TIMI± – TIMI±OARA 28 iunie – 03 iulie V-Mi: 16.00, 18.00, 20.00

HYDE PARK ON HUDSON Marea Britanie (2012) Regia: Roger Michell Cu: Bill Murray, Laura Linney Biografic / Comedie / Dram[ Durata: 95 minute DACIA – ARAD 28 iunie – 04 iulie V-Mi: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT Fran\a, Belgia (2011) Regia: Rémi Bezançon Cu: Josiane Balasko Comedie / Dram[ Durata: 107 minute DACIA – ARAD 05 – 11 iulie V-Mi: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

9


TIMIȘOARA

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1, tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

ARAD

AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09.00- 19.00

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare)

COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX,

Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu Expozi\ie permanent[ CALPE GALLERY Str. Hector nr.1 Bastion Theresia , corp D Tel: 0724 380303 Ma-V: 16.00-20.00 www.calpegallery.ro Expozi\ie de sculptur[ „Metamorfoze” Expune: Horia Bojin (04 iunie – 06 iulie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 407058 Expozi\ie de fotografie „Timp oprit. Imagini ale dansului” Expozi\ie a Arhivei de dans din Köln §i a Goethe-Institut (15 iunie – 12 iulie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de sculptur[ „Nomade au Sahara” Expune: Cristian R[du\[ (10 iunie – 10 iulie) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 P-\a Victoriei, nr.5 Tel. 0256 482056 MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie instala\ii §i obiecte „Stop Joc” Expune: Cosmin Paulescu (31 mai – 16 iunie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[

10 z www.24fun.ro

PAPILLON CAFE Pia\a Unirii 8 Expozi\ie de arte plastice „AproaPe de P[m`nt ~ntruchip[ri” Expune: Tiberiu Giuc[ (03 iunie – 02 iulie)

Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

11


TIMIȘOARA

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la: Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON PROMETEU ~NL{N|UIT Un spectacol de Kokan Mladenović Sala Mare Asociem, de aproape dou[ milenii §i jum[tate, numele lui Prometeu cu revolta, cu lupta contra ignoran\ ei `n care dintotdeauna Puterea, oricare ar fi fost ea, §i de orice fel – politic[, economic[, militar[ sau religioas[ – a `ncercat s[-i \in[ pe cei mul\i. Mas[ de manevr[, carne de tun; exist[ mii de expresii care traduc oprimarea. De-a lungul timpului n-a existat doar Prometeu, iar focul a devenit de mult o metafor[ pentru concepte ca informa\ia, justi\ia, dreptul elementar la via\[, la apartenen\[

12 z www.24fun.ro

etnic[, la educa\ie etc. Sunt fl[c[ri pentru care mii de oameni, mii de Prometei, cu trupul poate slab, dar cu suflet de titani, au suferit §i §i-au dat via\a. Au luptat cu un Zeus care are, §i el, tot at`tea fe\e. Lumea noastr[ se afl[ din nou `n suferin\[: r[zboiul are alte chipuri, uneori pur §i simplu mai dure ca `nainte, alteori doar mai subtile, dar violen\a – pumnul pe care cei puternici `l `nfig `n fa\a celor cendr[znesc s[ se ridice `mpotriva lor – este aceea§i. ±i azi, exact ca §i atunci, un nou Prometeu fur[ focul noilor zei. ±i azi, exact ca §i atunci, este `nl[n\uit. ±i azi, ca §i atunci, refuz[ s[ renun\e (duminic[, 07 iulie, ora 19.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10.00-15.00 §i 17.00-19.00 S`mb[t[: 10.00-15.00, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 TITUS ANDRONICUS Regia artistic[: Brian Michaels

Decorul §i costumele: Ioana Popescu Dramaturgia: Hanns-Dietrich Schmidt, Valerie Seufert Vorbirea scenic[: Claudia Hartmann Sala TGST Generalul roman Titus Andronicus se `ntoarce greu `ncercat din r[zboiul purtat `mpotriva go\ilor la Roma. 21 dintre fiii lui au c[zut pe c`mpul de b[t[lie. A luat prizonieri pe regina Tamora §i pe fiii ei §i, `n ciuda implor[rilor Tamorei, ordon[ sacrificarea ritual[ a `nt`iului ei n[scut. Dup[ o vreme, regina ajunge la putere prin c[s[torie cu noul Cezar al Romei. Acum s-a creat ocazia potrivit[ pentru ea de a se r[zbuna. ~mpreun[ cu iubitul ei, Aaron, f[ure§te un plan `nsp[im`nt[tor prin care urm[re§te distrugerea lui Titus §i a familiei acestuia. (duminic[, 30 iunie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 434 814 Fax: 0256 494 029 Mobil: 0740 143 545 Email: office@theater-csiky-gergely.ro

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049; 0356 101730 Email: office@teatrul-merlin.ro OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n parcul Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892340


ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. T. Cipariu 5, ap. 2 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 CLUBUL DE VACAN|{ PENTRU COPII (24 iunie – 05 iulie; 08 – 19 iulie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 407058

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1 tel. 0257 281554 fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

www.24fun.ro z

13


VINERI 28 IUNIE

MIERCURI 03 IULIE

DUMINIC{ 07 IULIE

CHEFURI

CHEFURI

CHEFURI

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

EL CHE Live Acoustic By Alex Anka Ora: 21.00

EL CHE Live Acoustic by Alex Anka Ora: 21.00

EL CHE Revolutionary Friday By DJ Kuky, ora: 21.00 HEAVEN STUDIO Horia Brenciu & HB Orchestra Ora: 23.00 HOOTERS PUB Sexy Girls Night Competi\ie de popularitate Ora: 22.00

S~MB{T{ 29 IUNIE CHEFURI D’ARC CLUB Saturday Party Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks By DJ Kuky Ora: 22.00 HOOTERS PUB Latino Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 30 IUNIE CHEFURI EL CHE Live Acoustic Cu Alex Anka Ora: 22.00

MAR|I 02 IULIE CHEFURI EL CHE Urban Waves Electronic music party Ora: 21.00

14 z www.24fun.ro

JOI 04 IULIE CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Ora: 22.00 EL CHE Psycho-Party Cu studentii de la Psiho Ora: 21.30

VINERI 05 IULIE CHEFURI D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday By DJ Kuky Ora: 22.00

S~MB{T{ 06 IULIE CHEFURI D’ARC CLUB Saturday Party Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks By DJ KuKy Ora: 22.00

By Alex Anka Ora: 21.00

JOI 11 IULIE CHEFURI

MAR|I 09 IULIE CHEFURI EL CHE Urban Waves Electronic music party, ora: 21.00

MIERCURI 10 IULIE CHEFURI EL CHE Live Acoustic

D’ARC CLUB We Love Thursdays Ora: 22.00


and many more.. Parc dendrologic, Agroindustriala SA DN69 km 6, directia Timisoara - Arad more info on: http://nightlongevents.ro www.24fun.ro z

15


16 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

17


TIMIȘOARA BAROQUE P-\a Unirii nr. 14 Tel: 0720 543223 L-D: 08.00-24.00 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 Tel: 0256 435080 L-D: 08.00-24.00 www.casacuflori.ro

L-D: 08.00-02.00 D’ARC Str. Emanoil Ungureanu nr. 14 Tel: 0722 891085 www.darc.ro ECLIPSE Str. F. Mercy nr. 9 Tel: 0722 343528 L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00 Mail: office@eclipse-opera.ro www.eclipse-opera.ro MANUFACTURA Bd. T. Vladimirescu nr. 9 Tel: 0740 313070 L-V: 10.00-02.00 S-D: 18.00-02.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5 Tel: 0722 891085 L-D: 08.00-02.00

CAFÉ DE PARIS Str.Hector nr.4 Tel: 0372 728757 L-V: 09.00-01.00 S-D: 11.00-01.00 Breakfast / Lunch / Coffe / Drinks Cafe de Paris is always a good idea. CAFÉ VIENA Str. Daliei nr. 1B Tel: 0747 232 533

14 z www.24fun.ro

OPERA P-\a Victoriei nr. 6 Tel: 0720 149813 L-V: 08.00-24.00, S-D: 09.00-24.00 Mail: office@eclipse-opera.ro www.eclipse-opera.ro PAPILLON CAFE P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0724 300858 Mail: office@papilloncafe.ro www.papilloncafe.ro

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe nr. 1

Tel: 0751 892340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy nr. 3 Tel: 0744 641377;L-J: 08.30- 01.00 V: 08.30-02.00, S-D: 10.00-01.00 VAN GRAPH K FE Str. Matei Corvin nr. 4 Tel: 0722 748269 L-V: 11.00-01.00; S-D: 13.00-01.00 www.vangraph.ro

ARAD PART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu nr. 10 Tel: 0740 923324 Mail: office@artcafegallery.ro www.artcafegallery.ro AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu nr. 9 Tel: 0730 030130 Mail: office@ahmadteahouse.ro www.ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Str. Episcopiei nr. 19-21 Tel: 0721 411486 L-V: 07.00-02.00 S-D: 10.00-02.00 DIPLOMAT CAFE Bd. Revolu\iei nr.52-54

Tel: 0257 250210 L-J: 08.00-24.00 V-S: 08.00-01.00, D: 10.30-24.00 K.F. P-\a Avram Iancu nr. 11 Tel: 0730 035824 L-J:12.00-01.00; V: 12.00-03.00 S: 18.00-03.00; D: 18.00-01.00 www.kfarad.ro SMART CAFE Str. Unirii nr. 2; Tel: 0257 214822 TRESOR CAFE Str. Unirii nr. 1 Tel: 0724 367151


TIMIȘOARA ARQA Str. Vasile Alexandri nr. 7 Tel: 0720 681102 Ma-S: 19.00-06.00 Contemporary Art & Vinyl Dance Bar CLUB VIENA Str. Daliei nr. 1B Tel: 0747 232 533 Mi-S: 22.00-06.00 CLUB 30 P-\a Victoriei nr. 7 Tel: 0256 247878 V-S: 22.00-05.00 Mail: info@club30.ro www.club30.ro

D’ARC Str. Emanoil Ungureanu nr. 14 Tel: 0722 891085; J-S: 10.00-06.00 Mail: club@darc.ro www.darc.ro DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu nr. 5 Tel: 0744 609750 Mi-J: 18.00-02.00 V-S: 18.00-06.00 Party & Live Events

ARAD EL CHE Str. Emanoil Ungureanu nr. 9 Tel: 0734 213693 D-Mi: 17.00-01.00 J-S: 17.00-05.00; The place where the Fun Revolution starts

HEAVEN STUDIO Str. Cerna nr. 40 (Dan Paltinisanu) Tel: 0755 432836, 0733 432836 J: 23.00-06.00; S: 23.00-06.30

HOOTERS PUB Str. Sf. Ap. Petru §i Pavel nr. 32 Tel: 0753 056852 L-D: 10.00-03.00

LE SINEMA Str. 3 August 1911 nr. 2 Tel: 0727 859116 www.lesinema.ro Le Sinema Club i§i dore§te s[ dep[§easc[ imaginea deja consacrat[. Cum limitele sunt f[cute pentru a fi dep[§ite, pentru noi nimic nu este imposibil. THE IRISH PUBLIC HOUSE Str. |arcului nr. 1 Tel: 0721 106362 Mail: office@irish-pub.ro www.irish-pub.ro CLUB TAINE Str. George Co§buc nr. 1 Tel: 0731 349020, 0731 349022 Mail: office@clubtaine.ro www.clubtaine.ro Rock & Jazz club

Z A M B A R A

JAZZISSIMO LOUNGE & CLUB Str. Hector nr. 1 Tel: 0356 809929 www.jazzissimo.ro

Z A M B A R A

ZAMBARA Cetatea Bastion Tel: 0729 262272

Z A M B A R A

ATLANTIC CAFE Bd. Revolu\iei nr. 104 Tel: 0257 280784 L-D: 09.00-22.00 CLUB FLEX Str. Unirii nr. 5 Tel: 0757 598887 www.clubflex.ro HAZARD Bd. Revolu\iei nr. 33 Tel: 0728 307180 D-Mi: 08.00-01.00 V-S: 08.00-03.00 THE IRISH PUBLIC HOUSE Str. Blajului nr. 2 Tel: 0728 247474 Mail: office@irish-pub.ro www.irish-pub.ro ROCCO OLD SCHOOL PUB & CLUB Bd. Revolu\iei nr. 91 Tel: 0730 009703 L-J: 08.00-24.00 V-S: 08.00-03.00 D: 08.00-24.00 Mail: roccopub@gmail.com CLUB NERV Str. Revolu\iei nr. 90 L-J: 08.00-01.00 V: 08.00 – ultimul client S: 16.00 – ultimul client D: 16.00-01.00

www.24fun.ro z

15


TIMIȘOARA 3 F® Aleea Studen\ilor nr. 1 Tel: 0256 221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului nr. 8 Tel: 0730 446644, 0256 223355 www.amedeea.ro BURGUND Str. Oravi\a nr. 2C Tel: 0256 292921 Ma-D: 12.00-23.00 Mail: contact@burgund.ro www.burgund.ro CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989 nr.57 Tel: 0356 469610 Mail: contact@casatimisana.ro www.casatimisana.ro COFET{RIA CODRINA Bd. Iosif Bulbuca nr. 2 Tel: 0256 293276 Bd. Siomion B[rnu\iu nr. 5 Tel: 0256 431888 Calea ±agului nr. 78 Tel: 0256 271585 Str. Burebista nr. 10 Tel: 0256 248655 L-S: 07.30-20.00 D: 09.00-20.00

Mail: info@cofetariacodrina.ro www.cofetariacodrina.ro RESTAURANT COLOSSEUM Calea Timi§oarei nr. 6, Complex Totalco Giroc Tel: 0766 478026, 0742 274120 Mail: olibulzan@gmail.com www.colosseumtimisoara.ro CASA CU FLORI Str. Alba Iulia nr. 1 Tel: 0256 435080, 0721 180011 Mail: restaurant@casacuflori.ro www.casacuflori.ro CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu nr. 3 Tel: 0356 100870 Mail: info@casa-bunicii.ro www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Calea Aradului nr. 8, et 9 Tel: 0356 089911 Mail: office@click2eat.ro Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro KFC Str. A. Demetriade nr.1 (`n incinta Iulius Mall) Tel: 0256 247611 L-D: 10.00-22.00, Str. Goethe nr. 2 Tel: 0256 203074,L-D: 10.00-23.00 www.kfc.ro

a adus in Timisoara reteta de Pui Stroganoff

Cere Pui Stroganoff si o sa mai ceri! 12 z www.24fun.ro


Tel: 0256 221187 www.camelot.ro

PAPRI Str. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall) Tel: 0728 107146 Papri-m[n]nci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i rom]neasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii nr. 23 Tel: 0256 212301 www.selectfood.ro INTERMEZZO P-\a Unirii nr. 3 (col\ cu V. Alecsandri) Tel: 0256 432429, 0726 693244 L-D: 12.00-24.00 www.restaurant-intermezzo.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului nr.1, Tel: 0733 673693 L-D: 11.00-24.00 Mail: office@la-renaissance.ro www.la-renaissance.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus nr. 19 Tel. 0256 228000 www.pret-a-manger.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu nr. 2

RESTAURANT BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia nr. 7A Tel: 0256 309409 Mail: office@restaurantboavista.ro www.restaurantboavista.ro TAVERNA S}RBULUI Str. Aeroport nr. 92 Tel. 0256 220036/39 L-D: 09.00-23.00 Mail: timisoara@tavernasarbului.ro www.tavernasarbului.ro WASABI SUSHI Str. A. Demetriade nr. 1 (`n incinta Iulius Mall) Tel: 0728 892939 Mail: info@tokyorestaurant.ro www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd. Revolu\iei nr. 81 Tel: 0257 214110 www.restaurantretro.ro

BIERHAUS Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 Tel: 0257 211882 L-D: 09.00-24.00

PIZZA 5 COL|URI Str. Obedenaru nr. 32 Tel: 0257 273273 www.pizza5colturi.ro

PUB ORA DE BERE Bd. Revolu\iei nr. 79-81 Tel: 0752 072087

RESTAURANT DECEBAL Bd. Decebal nr. 2 Tel: 0742 340829 L-D: 09.00-22.00

PIZZERIA COANDI Str. Nicolae B[lcescu nr. 5 Tel: 0257 281514 www.pizza-coandi.ro PICCOLO BISTRO Str. Cri§an nr.12 Tel: 0257 257259 L-S: 08.00-22.00, D: 09.00-22.00 Mail: piccoloarad@gmail.com www.piccolobistro.ro

PIZZA PLUS Str. Pionierilor nr. 36 Tel: 0257 232323 Mail: office@pizza-plus.ro www.pizza-plus.ro

CASA JELEN Str. Mihai Eminescu nr. 55-57 Tel: 0257 280751 Mail: office@casajelen.ro www.casajelen.ro KFC Str. Banu M[r[cine nr. 6 Tel: 0257 241122 L-D: 07.00-24.00 www.kfc.ro

Povești de DeeJay XXVI Ca idee de baz[, la un eveniment, fiecare ar trebui s[-§i vad[ de treaba lui, s[ §i-o fac[ at`t c`t poate el de bine. De aceea se apeleaz[ la profesioni§ti. Cel mai bine este c`nd buc[tarii, osp[tarii, fotografii sau muzican\ii sunt buni meseriasi. E bine si c`nd, nu neap[rat to\i, dar m[car majoritatea celor implicati sunt de meserie. E mai r[u cand avem osp[tari de duminic[, filma§i de s`mb[t[ si muzican\i de luni. De luni, c[ s`mb[t[ spre duminic[ n-au c`ntat. Dac[ nu mi-ar fi povestit prietenul meu claviaturistul, nici c[ a§ fi crezut. Nunt[ mare la Arad. Chemat marele star al folclorului

b[n[\ean, cu forma\ie si boxe cu tot. La locul faptei, un DJ b[§tina§. A§adar ajung ei, muzican\ii cu firm[, la Arad la restaurant. ±i acolo solistul se `nt`lne§te cu tot soiul de pretenari, invita\i la nunt[. Ba§ca na§ul §i socrul mare – care-l §i chemase. ±i se pun ei pe un brudershaft, dou[ brudershafturi, §amd. Baie\ii din formatie `ncearc[ sentimente variate care merg de la mirare, jen[, team[ c[ nu-§i iau banii, c[ o iau pe coaj[. “Nu v[ face\i griji” le zice la ora 10 solistul. La fel la ora 12 §i la ora 2. ,,Dar m[car instrumentele s[ le instal[m,, ,,N-ave\i voi treab[, pune\i-v[ la mas[, m`nca\i §i be\i f[r[ grij[... ~n

cele din urm[, instrumenti§tii s-au `mp[cat cu ideea c[ nu e chiar o noapte pierdut[. M`ncare §i b[utur[ pe gratis, muzic[ aleas[ de DJ, mai un dans cu sora miresei §i pe la 5 diminea\a `mbarcarea §i zuruck la Temeswar. Undeva pe la Or\i§oara, solistul scoate plicul gros din buzunarul de la piept §i `mparte banii. Ce ziceam? C[ ar fi bine ca fiecare s[-§i vad[ de treaba lui. Care treab[? Asta mai vedem la locul faptei. C[ la fa\a locului, te a§teptai ca muz`can\ii s[ c`nce nu s[ giv[neasc[ §i s[ se torpileze. Crede\i c[ doar asta poate face un muzicant: s[ c`nte sau s[ nu c`nte? Ei a§!

O alt[ `ndem`nare – caracteristic[ celor mai dota\i – este s[ reu§easc[ s[ se fereasc[ din calea snopilor de bilete de banc[, ce \`§nesc periodic din m`inile ghiuluite ce normal conduc cinciaruri §i §eptaruri, spre meclele lor asudate. Eschiva va fi `ntotdeauna `nso\it[ de o fandare iscusit[, astfel `nc`t preaplinul portofelelor de ba§tani s[ nu adaste un timp prea `ndelungat pe mochet[. Riscurile meseriei...

Bogdan Puri§

www.24fun.ro z

13


TIMIȘOARA Cazare APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE Str. Mocioni nr. 8 Tel: 0356 113224/25, 0757 555444 Mail: rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro BEST WESTERN AMBASSADOR HOTEL Str. Mangalia nr. 3 Tel. 0256 306880 www.ambassador.ro CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii nr. 1 Tel: 0256 367648, 0721 763630 Mail: office@cristalclub.ro www.cristalclub.ro EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5 Tel: 0256 201251, 0734 400272 Mail: eurohotel@rdstm.ro www.eurohotelsite.com PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu nr. 19 Tel: 0256 489987 www.pensiuneavlad.ro HOTEL SENATOR Calea Lugojului nr. 7 Tel: 0256 225463 Mail: office@hotelclubsenator.ro www.hotelclubsenator.ro REGHINA BLUE Str. Cozia nr. 51-53 Tel: 0722 397431 Mail: info@reghina-blue.ro www.reghina-blue.ro HOTEL SAVOY Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2 Tel: 0256 249900 Mail: contact@hotelsavoytimisoara.ro www.hotelsavoytimisoara.ro HOTEL DORIA Str. Moldovei nr. 10 Tel: 0256 207837 Fax: 0356 003033 Mail: contact@doria-hotel.ro www.doria-hotel.ro HOTEL PERLA Str. Protopop George Dragomir nr. 9 Tel/fax: 0256 203100 Mail: office@hotelperla.ro www.hotelperla.ro PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu nr. 29A Tel: 0256 496104, 0744 572104 Mail: elenaiovi@yahoo.com www.diambient.trei.ro

10 z www.24fun.ro

HOTEL CENTRAL Str. Nikolaus Lenau nr. 6 Tel: 0256 490096 Mail: central@online.ro www.hotel-central.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.1-3 Tel: 0256 498852 Mail: office@hoteltimisoara.ro www.hoteltimisoara.ro HOTEL AURELIA Calea ±agului DN 59, km 8+400 Tel: 0256 291200 Mail: rezervari@hotelaurelia.ro www.hotelaurelia.ro HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 nr. 5 Tel: 0256 494144 Mail: rezervari@hotelcontinental.ro www.hotelcontinental.ro HOTEL STRELI|IA Bd. Simion Barnu\iu nr. 44 Tel: 0256 247067 Mail: office@hotelstrelitia.ro www.hotelstrelitia.ro HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca nr. 18-20 Tel: 0256 407373 Mail: reservations@hotel-lido.ro www.hotel-lido.ro

agen|ii turisM AEROTRAVEL LUFTHANSA CITY CENTER Str. Piatra Craiului nr. 3 Tel: 0256 292960 L-V: 09.00-18.00 Mail: rezervarionline@aerotravel.ro www.aerotravel.ro BOOK TRAVEL Str. Gheorghe Laz[r nr. 6 Tel: 0356 176088 L-V: 09.00-19.00 S: 10.00-15.00 Mail: office@booktravel.ro www.booktravel.ro CAPTOURS Str. George Co§buc nr. 5 Tel: 0356 405420 Mail: office@captours.ro www.captours.ro CHRISTIAN TOUR Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 11 Tel: 0256 240322 L-V: 10.00-18.00 Mail: banat@christiantour.ro www.christiantour.ro CORELIA TRAVEL Bd. Simion B[rnu\iu nr. 73 Tel: 0356 113256 Mail: office@coreliatravel.ro www.coreliatravel.ro


EXIMTUR Str. A. Demetriade nr. 1 Tel: 0256 247633;L-D: 10.00-22.00 Mail: timisoara@eximtur.ro www.eximtur.ro KING TRAVEL Str. Matei Corvin nr. 1 Tel: 0256 336381 Mail: office@kingtravel.ro www.kingtravel.ro KUSADASI Str. Regiment 5 V`n[tori nr. 1, ap. 5 Tel: 0256 432055 L-V: 09.00-18.00 Mail: timisoara@kusadasi.ro www.kusadasi.ro

PENSIUNEA BELLA Calea Radnei nr. 201 Tel: 0746 268443 Mail: pensiuneabella@yahoo.com www.pensiuneabella.ro

HOTEL PARC Bd. Dragalina nr. 25 Tel: 0257 280820 Mail: office@hotelparcarad.ro www.hotelparcarad.ro

HOTEL ARAD Bd. Decebal nr. 9 Tel: 0257 280894 Mail: office@hotel-arad.com www.hotel-arad.com

HOTEL ARDEALUL Bd. Revolu\iei nr. 98 Tel. 0257 280840 Mail: receptie@hotelardealul.ro www.hotelardealul.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; Tel: 0257 256636 Mail: hotel@bwcentral.ro www.bwcentral.ro

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu nr. 27-29 Tel: 0257 213153 Mail: hotel_class@yahoo.com www.hotelclassarad.ro

HOTEL COANDI Calea Romanilor nr. 47 Tel: 0257 287777 Mail: contact@hotelcoandi.ro www.hotelcoandi.ro

HOTEL PRESIDENT Calea Timiยงorii nr. 164 Tel: 0257 278804 Mail: president@rdslink.ro www.hotel-president.ro

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei nr. 79-81 Tel: 0372 578800 forum.arad@continentalhotels.ro www.continentalhotels.ro

MAREEA Str. Emanoil Ungureanu nr. 9 Tel: 0256 431005 Mail: timisoara@mareea.ro www.mareea.ro PARALELA 45 Str. Augustin Pacha nr. 6 Tel: 0256 221025 L-V: 09.00-18.00 www.paralela45.ro PETER TURISM Bd. Gen. Ioan Dragalina nr. 23 Tel: 0256 293244 Mail: oficiu@peter-turism.ro www.peter-turism.ro RA TRAVEL Bd. Revolu\iei nr. 14 Tel: 0256 282113 Mail: office@ratravel.ro www.ratravel.ro ROBINSON CRUSOE Str. Augustin Pacha nr. 3 Tel: 0256 221511, 0356 179411 Mail: contact@robinsoncrusoe.ro www.robinsoncrusoe.ro RUEFA-ESCAPE TRAVEL Str. Gheorhe Laz[r nr. 4 Tel: 0256 435529 Mail: contact@ruefa-escape.ro www.ruefa-escape.ro TAMICRIS TOURS Str. Intrarea Predeal nr. 1 Tel: 0256 211255 Mail: rezervari@tamicristours.ro www.tamicristours.ro ULTRAMARIN Str. N. P[ulescu, nr. 2 Tel: 0256 499706 Mail: office@ultramarintm.ro www.ultramarintm.ro

ARAD Cazare XO RESIDENCE Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257 213163 Mail: contact@xoresidence.ro www.xoresidence.ro

www.24fun.ro z

11


TIMIȘOARA ATHENA HOSPITAL Calea Aradului nr.113 Tel: 0256 270000 Fax: 0256 275607 Mail: contact@athenahospital.ro www.athenahospital.ro BODY SLIM SPA Bd. Mihai Viteazu nr. 30 Tel: 0256 464515 L-V: 10.00-21.00, S: 10.00-20.00 Mail: bodyslimro@yahoo.com www.bodyslimspa.ro

8 z www.24fun.ro

BEAUTY CENTER Str. Iancu Flondor nr. 12-14 Tel: 0256 242278, 0256 242279, 0731 270914, 0371 306291 Mail: beauty_centertm@yahoo.com www.beautycentertm.ro CLUBSTIL-EUROPA Str. Arie§ nr. 19 (Casa Tineretului) Tel: 0256 489830 L-V: 09.00-24.00 S: 09.00-22.00, D: 10.00-14.00 www.clubstil.ro

CLINICA PROFILAXIS Str. 1 Decembrie 1918 nr. 106 Tel/Fax: 0256 288782 Mail: office@profilaxis.ro www.profilaxis.ro SMARTFIT Health & Fitness Studio Bd. Cet[\ii col\ cu Calea Torontalului Tel: 0356 453124, 0724 728 471 L-S: 07.00-23.00, D: 11.00-16.00 Mail: office@smartfitstudio.ro www.smartfitstudio.ro NO MAS VELLO Str. A. Demetriade nr. 1

(în incinta Iulius Mall) Tel: 0256 223344, 0740 100359 Mail: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro MIRACOLUL PLANTELOR Str. Vasile Alecsandri nr. 7 Tel: 0725 234477 L-D: 07.30-00.30 Mail:office@miracolul-plantelor.ro www.miracolul-plantelor.ro MIHAI MILOIU Str. Putna nr. 1 Tel: 0723 284748 www.mihaimiloiu.ro


ARAD HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca nr. 21 Tel: 0256 463818, 0743 969486 L-D: 07.00-02.00 Mail: office@helios-sport.ro www.helios-sport.ro Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar.

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel: 0257 216951 Mail: office@activclub.ro www.activclub.ro GEMI SPORT Bd. Nicolae Titulescu nr. 7 Tel: 0357 408718 www.gemisport.ro GUINOT CENTER Str. Caius Iacob Tel: 0257 338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga nr. 5 Tel. 0257 210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii (`n incinta Renaissance) Mail: contact@misticstudio.ro www.misticstudio.ro

VERSOLIS Str. 1 Decembrie 1918 Tel. 0257 280085 ELYX STYLE Str. I. C. Br[tianu nr. 17, ap. 2 Tel: 0257 228330 www.elyxstyle.ro IRISZ Bd. Decebal nr. 18 Tel: 0723 776588 www.salonirisz.ro

NEW LOOK Str. Decebal nr. 12, ap. 1 Tel. 0257 282019 Mail: office@newlookarad.ro www.newlookarad.ro

SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 2A-4 (înCentrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283575, 0721 719974 Str. Barbu Iscovescu nr. 2 Tel: 0256 202899, 0724 248754 Aleea Cristalului nr.5 Tel: 0256 498090, 0728 013004 L-V: 08.00-20.00 S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 Mail: salonmonica@email.com www.salonmonica.ro CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor nr.16 Tel: 0256 441925 L-V: 12.00-20.00 SMILE FACTORY Str. |ible§ului nr. 7A Tel: 0256 295699, 0740 200555 Mail: office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia nr. 2 Tel: 0256 204959 Mail: office@drbold.ro www.drbold.ro

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici nr.3 (Splaiul Coloniei 3) Tel: 0256 433470, 0728 881705 L-V: 10.00-22.00 S: 10.00-20.00 Mail: salon@wishstudio.ro www.wishstudio.ro Coafur[, manichiur[-pedichiur[, make-up. Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice. WORLD CLASS HEALTH ACADEMY Str. A. Demetriade nr. 1 Tel: 0256 210108 www.worldclass.ro

www.24fun.ro z

9


Centrului Cultural German de luni p`n[ vineri `ntre orele 12.00-18.00

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu nr. 9/9 Tel: 0256 244400 Mail:office@babelcenter.ro www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Cursuri intensive §i de conversa\ie pe perioada verii ~nscrieri 25 iunie – 02 iulie 2013, 05 – 09 august 2013, 02 – 06 septembrie 2013. German[ pentru copii (4 §i 10 ani) cu jocuri §i distrac\ie ~nscrieri 17 – 21 iunie 2013. ~nscrierile se fac la sediul

6 z www.24fun.ro

EDUKUBE Str. M[r[§e§ti nr. 14, ap 7, et 1 Tel: 0356 452774, 0723 396674 L-V: 12.00-16.00 Mail: info@edukube.org www.edukube.org FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356 442770, 0724 300859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga nr. 11 Tel: 0256 490593 Fax: 0256 295077 Mail: office@ihtm.ro,www.ihtm.ro

Training lingvistic §i comunicare adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: Englez[, German[, Italian[, Spaniol[, Japonez[, Român[ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS România Str. Treboniu Laurean nr. 5 Tel: 0256 498172 Mail: office@eos.ro www.eos.ro


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu nr. 9, ap. 5 Tel: 0256 244404 Mail: office@babeljunior.ro www.babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii.

Tel: 0721 331100 Mail: iasmina.ilie@yahoo.com www.gradinita-barbie.ro BROSCU|A FERMECAT{ Str. Roma nr. 476 (spre Mo§ni\a Nou[) Tel: 0722 702018 Mail:acasa@broscutafermecata.ro www.broscutafermecata.ro CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Haga nr. 4 (cu intrare de pe str. C]mpina si Lini§tei) Tel: 0256 281019, 0724 561248, 0754 019848 Mail: office@chipsidale.ro www.chipsidale.ro

GIMINNI Str. Carol Davila nr. 43A Tel: 0256 344188 Mail: info@gradinitagiminni.ro www.gradinitagiminni.ro INFANTS’ ROYAL CLUB Str. Basarabia nr. 4 Tel: 0256 227074, 0256 227075, 0749 070739 Mail: office@infantsroyalclub.ro www.infantsroyalclub.ro Curs de englez[, Buc[t[rie proprie Transport inclus Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes nr. 33 Tel: 0256 211743, 0723 293643 Mail: office@gradinita-scooby.ro www.gradinita-scooby.ro SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu nr. 46 Tel. 0256 247767 Mail: office@smartedu.ro www.smartedu.ro

DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro 2, sector C, birou C17, et.1 Tel: 0356 422750, 0740 099701, 0723 545381 Mail: office@dreamsparty.ro www.dreamsparty.ro IMAO KINDERKLUB Str. Mircea cel B[tr]n nr. 70A Tel: 0754 073880 Mail: info@imalokinderklub.ro www.imalokinderklub.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga nr. 11 Tel: 0256 490593 Mail: junior@ihtm.ro www.ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club – curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 – 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate MINI CLUB Str. Virgil Oni\iu nr. 3 Tel: 0256 496909 Mail: info@miniclub.ro www.miniclub.ro

GRĂDINIȚE KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin nr. 19 Tel: 0256 294958, 0723 291994 Mail: office@allegria.ro www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana nr. 25

www.24fun.ro z

7


carte Poveşti despre nebunia obişnuită Dacian ±ul\i Nebunie, pe scurt. Un volum de povestiri, marca Charkes Bukowski, plin de temele care l-au făcut cunoscut pe scriitorul american. Povestirile sînt amuzante în mare parte, dar se regăsesc şi povestiri mai serioase, majoritatea arătînd faptul că Bukowski nu este doar un autor de duzină, ci şi un autor care are un adevărat simţ literar pe care şi-l pune în funcţiune atunci cînd simte nevoia. Tipic autorului, mai toate povestirile au o urmă de autobiografie. Este destul de clar că întîmplările din viaţa autorului sînt principala sa sursă de inspiraţie şi se foloseşte de ele într-un mod abuziv, oferindu-ţi impresia că îl cunoşti. Dacă îl cunoşti cu adevarat sau nu este irelevant, însă acest amalgam de întîmplări în jurul acestui personaj iţi oferă un confort pe care preferi să îl simţi nestingherit şi nu să îl explorezi. Povestirile aduc în discuţie oamenii pe care Charles Bukowski îi respectă, autori

4 z www.24fun.ro

precum Hemingway sau Celine, care au un loc aparte în panteonul său, dar nu doar autori celebri fac parte din memoriile lui Bukowski, din povestiri aflăm şi de alţi prieteni ai săi cu afinităţi literare, fie că sînt poeţi sau scriitori de povestiri, toţi sînt analizaţi în stilul caracteristic al lui Charles Bukowski, stil pe care l-aş numi onest. Nu e o carte extraordinară, nu iţi va schimba filozofia vieţii, nu iţi va oferi o mulţime de cunoştinţe, dar te va distra. Mult. Te vei bucura de umorul său şi de întîmplările care de care mai năstruşnice pe care personajele le trăiesc.

www.carturesti.ro


www.24fun.ro z

5


S UMAR

28 iunie - 11 iulie 2013

editorial Dacian Șulți

loca\ii 4

cursuri minifun frumusețe, sănătate turism restaurante cafenele cluburi & baruri

6 7 8 10 12 14 15

James “Tony” Gandolfini Whaddya gonna do? de Lucian Mircu Aflat în vacanţă la Roma, pe o zi de caniculă, James Gandolfini (51 de ani) a murit în urma unui atac de cord. Actorul italo-american a intrat în memoria colectivă dîndu-i viaţă (şi multe replici memorabile) lui Tony Soprano din saga tv The Sopranos. Felul în care l-a jucat pe bossul din New Jersey a fost nou pentru televiziune. Personajul ieşea din televizor şi devenea om în carne şi oase, cu ticuri şi grimase numai ale lui. Cînd respira greu ştiam că urmează o explozie de nervi, cînd pufăia ştiam că-l macină ceva, cînd zîmbea cu ochii strînşi înţelegeam că e ironic. Îl cunosc pe Tony mai bine decît pe unele rude,

doar am trăit alături de el 6 sezoane. Gandolfini lasă multă “familie” în urma sa. A deschis drumul pentru alte personaje “cărnoase” precum Don Draper (Mad Men) sau Walter White (Breaking Bad), cu o moralitate la fel de ceţoasă. Dar ar fi nedrept să-l reţinem doar pentru roluri de “soldat” în Mafie (True Romance, Killing them Softly) sau în Armată (Crimson Tide, The Last Castle, In the loop). Să nu-i uităm nici vocea (cu timbrul inconfundabil, melancolic) din Where the wild things are. Mă întorc la una din revelaţiile lui Tony şi una din replicile antologice: “Am realizat la un moment

dat că mamele noastre sînt...şoferi de autobuz. De fapt, ele sînt autobuzul. Înţelegi, ele sînt vehiculul care ne aduc aici. Ne lasă şi se duc mai departe. Şi problema e că noi tot încercăm să ne suim înapoi în autobuz, cînd de fapt ar trebui să o lăsăm baltă”. Despre cealaltă ştire tristă a săptămînii, cea cu autobuzul, aş prefera să tac.

www.mareleecran.net

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Redactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Publicitate: Lucian Bordianu, Edina Rus[nescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: R[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


tiMi±Oara §i araD

ANUL Vii NR. 332

gratuit

32 DE PAGINI

28 IUNIE - 11 IULIE 2013

24Fun Timisoara si Arad, nr. 332 28 iunie 2013 - 11 iulie 2013  

Ce sa fie?! Ce sa fie?! Teatru, filme sau concerte?! Workshopuri sau expozitii?! Citeste 24-Fun Timisoara&Arad si alege!

24Fun Timisoara si Arad, nr. 332 28 iunie 2013 - 11 iulie 2013  

Ce sa fie?! Ce sa fie?! Teatru, filme sau concerte?! Workshopuri sau expozitii?! Citeste 24-Fun Timisoara&Arad si alege!

Advertisement